Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadóban... 2 Hat tanítási napból álló hét megszervezésének jóváhagyása a Varga Tamás Általános Iskolában Az általános iskolai beiskolázási körzetek felülvizsgálata... 62

2 I/B kötet 2. oldal Címzett: 1 db határozati javaslatot tartalmaz Iktatószám: 41- /2009. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadóban Az anyagot készítette: Jogi Iroda Oktatási Csoport Az anyagot látta: dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Vámos Éva szakértő

3 I/B kötet 3. oldal Száma: 41- /2009. Tárgy: Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadóban Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata azzal a feladattal bízta meg a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézetet, hogy végezze el a fenntartása alatt álló Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó valamennyi intézményegységére kiterjedő teljes körű átvilágítását, átfogó szakmai ellenőrzését és költséghatékonysági vizsgálatát. A megbízás kiterjedt továbbá a fejlesztési és korrekciós javaslatok összeállítása a kihasználatlan erőforrások bevonására, a költségtakarékosabb működtetés megvalósítására, és a fejlesztési lehetőségek realizálására. A szakértői vizsgálat a helyszíni szemléből, a fenntartóval és az intézményben folytatott interjúból és dokumentumelemzésből állt. Az intézmény költséghatékonyabb működtetésére vonatkozóan az alábbi főbb javaslatok fogalmazódtak meg: 1. A Többcélú Kistérségi Társulás átveszi a nevelési, oktatási feladatokat is, vagyis az intézmény működtetését. Az együttműködést indokolná, hogy az intézmény ellát más településről bejáró gyermekeket is, akiket a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján nem lehet integráló intézménybe irányítani. 2. A fenntartó és az intézmény vezetése rendszeresen felméri, hogy hány gyermek beíratására lehet számítani az első évfolyamon. Mivel évről évre nehézségeket okoz a szakértői vélemények kései megérkezése, javasoljuk hogy tegyenek lépéseket a szakértői vizsgálatok előrehozására (óvodák december hónapban adják be kérelmeiket). Mivel a gyermeklétszám csökkenése pedagógus álláshely megszűnést indukál, célszerű munkaerő átcsoportosítási, illetve gazdálkodási tervet készíteni az intézménynek. 3. Fontos a gyermeklétszám növelése érdekében, hogy az intézmény népszerűsítse azokat a tevékenységeket, amelyek vonzóvá teszik az intézményt (óvodát, iskolát, szakszolgálatokat) az intézmény-használók körében. 4. Az országos és a megyei tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok felé a jegyző továbbra is jelentse be az intézmény szolgáltatásait az alapító okirat megküldésével, minden év január 30-ig. A bizottságok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szülők a lakóhelyi korai fejlesztést válasszák a szegedi helyett. 5. Az intézmény óvoda, iskola intézményegysége nem az alapító okirata szerinti, hanem annál szűkebb körben biztosít felvételt. Az ép értelmű SNI gyermekek, tanulók a többségi intézményekbe járnak, az iskola fő profilja jelenleg is az enyhe értelmi fogyatékosok ellátása. Szükségesnek tartjuk az alapító okirat pontosítását, mivel jelen formájában félreértésre adhat okot (tulajdonképpen a szakértői és rehabilitációs bizottságok bármely sajátos nevelési igényű számára kijelölhetik). Javasoljuk az értelmi fogyatékos kifejezés helyett az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos kifejezések használatát. 6. A tanulási és viselkedési zavarok esetében ( megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okokra visszavezethető..) be kell kerüljön az alapító okiratba, hogy a

4 I/B kötet 4. oldal többiekkel együtt nem nevelhető gyermekeket, tanulókat fogad az iskola amennyiben a fenntartónak ez lesz a szándéka (jelenleg ez nem releváns). Ekkor külön e célra működő osztályokat kell kialakítani. 7. A kettős vagy halmozottan sérült (testi- és értelmi fogyatékos), valamint a nyelvi fejlődésben is érintett értelmi fogyatékos gyermekek mozgássérültként, beszédfogyatékosként való szerepeltetését kerülni kell mind az intézményi alapdokumentumokban, mind az intézményi nyilvántartásokban. A Ktv szóhasználata (testi-és enyhe értelmi fogyatékos,.. ) javasolt. Kerülni kell a látszatát is, hogy ép értelmű gyermekek enyhe értelmi fogyatékos gyermekek programja és tanterve szerint haladnak. 8. A jogszabályi előírásokat szem előtt tartva valósuljon meg a Nevelési Tanácsadó intézményegység szakmailag elkülönülő működtetése a kötelező órák elosztásában is. 9. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást a Nevelési Tanácsadó intézményegység nem végezheti, azt le kell választani. Ezt jelen feltételek mellett úgy tehetik meg, - hiszen a fenntartó az egész intézményre vonatkozó engedélyezett státuszt állapított meg, hogy az intézményvezető szabadon gazdálkodhasson a humánerőforrással- hogy a feladatot végző pszichológust a munkaidejét megosztva (pl. 0,5_0,5 álláshely) alkalmazzák az EGYMI és a Nevelési Tanácsadó intézményegységben egyaránt. 10. Az iskolaérettség megállapításához nem kötelező minden gyermek esetében a Nevelési Tanácsadó közreműködését kérni; a helyi igények függvényében lépéseket lehet tenni az ilyen irányú vizsgálatok számának racionalizálására. Ezzel a túlórák is csökkennek. 11. Kevesebb terápiás óra indokolt a Nevelési Tanácsadóban. Az általuk diagnosztizált (BTM) gyermekek fejlesztése ma már elsődlegesen az óvoda és az iskola feladata, azonban a Közoktatási törvény lehetőséget biztosít, hogy a fenntartó az EGYMI feladatkörébe utalja. Javasolt egy kapacitást kímélő forma a már beindított tanulás klinika, amikor 6-12 óra terápia után fejlesztési tervvel átadják a fejlesztést a pedagógusoknak, ez szakmailag is megfelelő és elfogadott. 12. Az intézmény vezetése tegye meg a szükséges lépéseket a gyógypedagógiai végzettséggel nem rendelkezők alkalmazása ügyében. Nem megfelelő végzettségű pedagógusok alkalmazására abban az esetben van lehetőség, ha az a feladatelmaradás elkerülése miatt szükséges. Ilyenkor dokumentáltan bizonyítania kell a munkáltatónak, hogy mindent megtett a gyógypedagógus végzettségű munkavállaló felkutatására. 13. A gyógytestnevelés csak annyiban kapcsolódik az intézmény tevékenységéhez, hogy pedagógiai szakszolgálat. Mivel vannak a nevelő, oktató intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban álló gyógytestnevelők, a gyógytestnevelés szakfeladat átadható. A fenntartó erre vonatkozóan a tanév elején felmérést végzett és megállapítást nyert, hogy az iskolákban dolgozó gyógytestnevelők óraszáma nem engedi meg, hogy túlóra terhére végezzék el ezt a szolgáltatást, továbbá nem minden intézmény rendelkezik megfelelő végzettségű szakemberrel. Amennyiben az intézményekben dolgozó szakemberek óraszáma felszabadul és munkaidejük terhére végezhetnék, ez megtakarítást is jelentene. Ezen javaslat a hosszú távú fenntartásban megfontolandó. 14. Az éves beiskolázási tervek jóváhagyásakor kapjanak prioritást a szakszolgálati szakalkalmazottak szakvizsga megszerzésére irányuló tanulmányai. Racionalizálni javasoljuk a pedagógiai szakszolgálatok feladatvállalását:

5 I/B kötet 5. oldal 15. A fenntartó és az intézmény képviselői együttesen, tervezett kommunikációval segítsék a Nevelési Tanácsadó feladatellátásának racionalizálását, a fölösleges vizsgálatok és az átvállalt fejlesztések helyett a minőségi szakvéleményezés és annak végrehajtását segítő ellenőrzés érdekében. 16. Meg kell vizsgálni a vállalt feladatok csökkentésének lehetőségeit a logopédiában, az utazó gyógypedagógiában. A logopédia heti óraszámát limitálni célszerű (180 óra az ajánlásunk), a többlet igényt pedig fenntartói engedélyeztetéshez kötve lehet kielégíteni. 17. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás személyi feltételeit felszabaduló munkaerő bevonásával javítani kell. 18. A fejlesztő felkészítés - amennyiben az ellátottak száma nő és túlóradíjat kell fizetnitöbbletköltséggel fog járni, amennyiben a Társulási megállapodásban szereplő díjat alkalmazzák. Az óradíjat költségszámítás után, csökkentve kell a pedagógusoknak megállapítani, vagy emelni kell a Társulással kötött megállapodásban. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt szakértői jelentést megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, december 10. Tisztelettel: Dr. Lázár János Polgármester

6 I/B kötet 6. oldal Száma: 41- /2009. Tárgy: Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadóban HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet által készített 1. számú mellékletben foglalt Szakértői vélemény a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó átfogó törvényességi és szakmai ellenőrzéséről, költséghatékonysági vizsgálatáról című dokumentációt megtárgyalta és elfogadta. 2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a javaslatokban megfogalmazott intézkedéseket megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Hódmezővásárhely, december 10. Dr. Lázár János s.k. polgármester országgyűlési képviselő A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ Oktatási Csoport 5./ Érintett intézmény vezetője 6./ Irattár

7 I/B kötet 7. oldal 1. számú melléklet SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó (OM ) (6800 Hódmezővásárhely, Szék u. 5.) átfogó törvényességi és szakmai ellenőrzéséről, költséghatékonysági vizsgálatáról Készítette: Tóth Margit Kornélia Vámos Éva közoktatási szakértő közoktatási szakértő sz.ig.szám: sz.ig. szám:

8 I/B kötet 8. oldal SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó (OM ) (6800 Hódmezővásárhely, Szék u. 5.) átfogó törvényességi és szakmai ellenőrzéséről, költséghatékonysági vizsgálatáról Készítette: Tóth Margit Kornélia Vámos Éva közoktatási szakértő közoktatási szakértő sz.ig.szám: sz.ig. szám:

9 I/B kötet 9. oldal 1 A szakértői megbízás ismertetése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata azzal a feladattal bízta meg a Középdunántúli Regionális Pedagógiai Intézetet, hogy végezze el a fenntartása alatt álló Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó valamennyi intézményegységére kiterjedő teljes körű átvilágítását, átfogó szakmai ellenőrzését és költséghatékonysági vizsgálatát. A megbízás része továbbá a fejlesztési és korrekciós javaslatok összeállítása a kihasználatlan erőforrások bevonására, a költségtakarékosabb működtetés megvalósítására, és a fejlesztési lehetőségek realizálására. 2 Vezetői összefoglaló Az átfogó ellenőrzés, elemzés alapján az átszervezésekor a város gyógypedagógusait tömörítő, s így gyógypedagógiai szakmai műhelyként működő nevelő-oktató intézmény megőrzése és egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyé alakítása indokolt volt. Az intézményre szükség van, mivel a városban az egyedüli ellátó hely a többiekkel együtt nem oktatható, nevelhető enyhe értelmi fogyatékos gyermekeknek. A gyógypedagógus szakemberek megőrzése különösen az utazó gyógypedagógus hálózat működtetése- révén teljesül a többségi intézményekbe járó sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók rehabilitációja. Az utazó gyógypedagógiai hálózat tevékenységének köszönhetően a pedagógiai értékén túl a fenntartó jelentős normatív bevételekhez is jut. A Nevelési Tanácsadó vizsgálatai és szakvéleményei a fejlesztő foglalkozások pályázat útján lehívható állami támogatását teszik elérhetővé. Elérhetővé vált továbbá mindazon további pedagógiai szakszolgálat a lakosok számára, amelyre szükség lehet. A vizsgált intézmény jól szervezett, szervezeti kultúrája fejlődő. Kiemelést érdemel a vezetői munkamegosztás ésszerűsége és hatékonysága a szakmaiság elvi szándékának gyakorlatban történő megjelenése a tervezés és dokumentálás Tekintettel arra, hogy a környezeti kihívások és várható folyamatok évi szakszerű elemzését követően az átszervezés már megtörtént, s az intézmény az új feladatait is a törvényesség szem előtt tartásával, megfelelő minőségben igyekszik ellátni, elsősorban racionalizálási javaslatokat teszünk. A fenntartó külön kérésére véleményezzük továbbá azt, hogy lehetőség van-e a tanulók integrálására, a korai fejlesztés feladatot indokolt-e ebben az intézményben ellátni, mivel van más kijelölhető intézmény is a városban Erre adott válaszaink a következők: Az integrálás egy gyermek vagy tanuló esetében sem lehetséges, szakértői véleményük ezt nem teszi lehetővé. A város számára elegendő, ha egy intézmény biztosítja a korai fejlesztést. A feladat megtartása mellet szól azonban, hogy: a jelenlegi létszámnál nem igényel jelentős forrást; lehetőséget teremthet arra, hogy folyamatosan biztosítsa az óvodai létszámot, mivel a szülők szívesebben választják a már ismert intézményeket. A Többcélú Kistérségi Társulás felvállalta e feladatot is, ezért esetleges megszüntetése a mindenkori költségvetésről szóló tv. 8. melléklete kikötéseinek szem előtt tartásával történhet. Az intézmény költséghatékonyabb működtetésére az alábbi lehetőségek vannak:

10 I/B kötet 10. oldal 1. A Többcélú Kistérségi Társulás átveszi a nevelési, oktatási feladatokat is, vagyis az intézmény működtetését. Ez esetben figyelembe kell venni, hogy jelenleg tudott, hogy nem kívánja átvenni a működtetést. Az együttműködést indokolná, hogy az intézmény ellát más településről bejáró gyermekeket is, akiket a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján nem lehet integráló intézménybe irányítani. 2. A gyógypedagógiai óvoda (beszédfogyatékosoknak logopédiai csoport, autista csoport, pszichés fejlődés zavarai) és iskola feltöltése (beszédfogyatékosok, autisták, esetleg pszichés fejlődés zavarát mutató gyermekek) szintén lehetséges. Az ezzel kapcsolatos problémákat az elemzésben számba vettük, aggályosnak tartjuk az elsietett megvalósítását. 3. Elemzéseink alapján elsődlegesen az EGYMI feladatellátásnak és ellátotti létszámának racionalizálását, az iskolában felszabaduló pedagógusok ide történő átirányítását javasoljuk. A nevelési tanácsadó ne végezzen többlet feladatot, a fejlesztő felkészítést és korai fejlesztést kis mértékben fel kell futtatni, vagy pedig a megyei szolgáltatást kell igénybe venni. A kistérségi feladatellátás óradíjait és a tovább adott megbízási díjakat hozzávetőlegesen 10 % költségbeszámítással célszerű képezni, amennyiben ez még nem így történik. A jó hozzáállású, felkészült intézményvezetés elő tudja készíteni és végre tudja hajtani a szüksége módosításokat. Javaslatainkból az alábbiakat kiemeljük: 1. A szakszolgálati ellátottak kiemelten a logopédiai ellátottak- létszámát javasoljuk limitálni. 2. A jogszabályi előírásokat szem előtt tartva valósuljon meg a Nevelési Tanácsadó intézményegység szakmailag elkülönülő működtetése a tantárgyfelosztásban is. A Nevelési Tanácsadó szervezeti és szakmai elkülönülése a kiadmányozásban is valósuljon meg. 3. A fenntartó és az intézmény képviselői együttesen, tervezett kommunikációval segítsék a Nevelési Tanácsadó feladatellátásának racionalizálását, hogy az indokolatlanul kért vizsgálatok és az áthárított fejlesztések helyett a minőségi szakvéleményezést és a szakvéleményben foglaltak végrehajtását segítő ellenőrzést végezhessék. Folytatni javasoljuk azokat az intézkedéseket, melyek a középiskolai korosztály indokolatlan felmentési kérelmei számának csökkentésére irányulnak. Mindezzel a túlórák is csökkennének. 4. A logopédiában és nevelési tanácsadásban megtakarított túlórákat részlegesen szakorvos megbízására fordíthatják. 5. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás személyi feltételeit 0,5-1 felszabaduló munkaerő bevonásával javítani kell. 6. Az ellátotti létszám megtartása érdekében a jegyző továbbra is rendszeresen jelentse be az intézmény szolgáltatásait minden év január 30-ig az országos és a megyei tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok felé. A bizottságok ajánlásukkal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szülők az intézményt válasszák. 7. Minden fenntartott intézményben legalább egy munkaszobát fel kell szerelni a logopédiai szakszolgálat számára. 3 A szakértői vizsgálat során alkalmazott módszerek Egyeztetés, megbeszélés a fenntartóval Helyszíni szemle, egyeztetés, konzultáció az intézmény igazgatójával és vezetőivel Dokumentumelemzés

11 I/B kötet 11. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közoktatási Intézkedési Terve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Minőségirányítási Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetési rendelete A közoktatási intézmény Alapító Okirata A közoktatási intézmény Pedagógiai Programja, Minőségirányítási Programja. A közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje A közoktatási intézmény tanügy-igazgatási nyilvántartásai, egyéb dokumentumai, Szakértői és szakvélemények Intézményi statisztikai adatok elemzése Folyamatos kapcsolattartás (telefon, ). 4 Jogszabályi háttér 4.1 Alapdokumentumok Az intézmény minden általunk kért anyagot vagy a helyszíni szemle során, vagy elektronikus úton rendelkezésünkre bocsátott. A tanuló-nyilvántartásokat az osztály és csoportnaplókat, a pedagógiai szakszolgálat nyilvántartásait a helyszínen vizsgáltuk. A szakértői vizsgálat során ellenőriztük, rendelkezik-e az intézmény az előírt dokumentumokkal, megtörtént-e a szükséges legitimáció. Az alábbiakban felsoroljuk a dokumentumokat, jelezve a vonatkozó és az elemzéskor iránymutatónak tekintett jogszabályi előírásokat, illetve az ellenőrzés területeit. Pedagógiai program nevelési terv (program) környezetnevelési program egészségnevelési program helyi tanterv (tantárgyi tantervek) évi LXXIX. törvény a közoktatásról o 44. (1) o 48. (1) (2) (3) (4) (6) o 50. o 51. (1) Szervezeti és működési szabályzat bombariadó terv /teendők bombariadó esetén/ az iskolába hozható használati eszközök bevitelének rendje az évi LXXIX. tv. A közoktatásról az évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról a 138/1992 (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet a nevelő oktatási intézmények működéséről 23/2004 (VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 16/1998. (IV. 8.) MKM rendelet (11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról)

12 I/B kötet 12. oldal 30/2004. (X.28.) OM rendelet (11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról) 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásról 17/1994. (VII. 29.) MKM rendelet egyes művelődési és oktatási jogszabályok módosításáról az évi LXXVI. törvény a szakképzésről 45/1999. (XII.13.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről Házirend A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM-rendelet o 6/A (2) o 4/A (1) o 32. (1) (3) o évi LXXIX. törvény a közoktatásról o 12. (1) o 14. o 40. (7) (8) o 59. (5) o 62. (1) o 66. (8) Intézményi minőségirányítási program o intézmény hosszú távú programja o vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok (int. működés folyamatai) o vezetők és pedagógusok teljesítményértékelése o teljes körű intézményi önértékelés periódusa, módszerei o ÖMIP koherencia o éves értékelések, intézkedési tervek o panaszkezelési szabályzat o A évi LXI törvénnyel módosított évi LXXIX törvény 40. (10) (11) 4.2 Az intézmény működését meghatározó egyéb dokumentumok Tanügyi nyilvántartások o 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. sz. melléklete o 14/1994. MKM rendelet o a tanügyi nyilvántartások felsorolása és kezelési rendje o beírási, felvételi és mulasztási napló o foglalkozási napló o törzslap o bizonyítvány o tantárgyfelosztás és órarend o jegyzőkönyv o az iskolai záradékok és a kötelező nyomtatványok o pedagógiai szakszolgálat nyilvántartásai és naplói Adatkezelési szabályzat o A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 2. ; 3. ; 7.

13 I/B kötet 13. oldal o évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2. számú melléklete. o 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet a nevelő oktatási intézmények működéséről, 4. számú melléklete o A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 83/B ; D ; 5. számú melléklet Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata o évi LXXIX. törvény a közoktatásról o 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet a nevelő oktatási intézmények működéséről, o Az Intézmény szervezeti és működési szabályzata o Az Intézmény házirendje Esélyegyenlőségi terv o A Magyar Köztársaság Alkotmánya o A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 70/A o Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 8. ; 9. ; 10. ; 11. ; Gyakornoki szabályzat o A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 22. ; 22/A. o A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) kormányrendelet Ügyviteli és iratkezelési szabályzat o évi LXXIX. törvény a közoktatásról o 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet a nevelő oktatási intézmények működéséről, o A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény Kockázatértékelési szabályzat o A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 54. o A munkavédelemről szóló évi XI. törvény Közalkalmazotti szabályzat o A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 28., 66. ; 70. ; 94/B ; o A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 22. ; 16.. Szülői szervezet működési szabályzata o évi LXXIX. törvény a közoktatásról o 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet a nevelő oktatási intézmények működéséről, o Az intézmény szervezeti és működési szabályzata, mint belső jogi norma Iskolaszék szervezeti és működési szabályzata o évi LXXIX. törvény a közoktatásról o 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet a nevelő oktatási intézmények működéséről, o Az intézmény szervezeti és működési szabályzata, mint belső jogi norma Továbbképzési program o évi LXXIX. törvény a közoktatásról

14 I/B kötet 14. oldal o A pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet o Az Intézmény pedagógiai programja Vezetői szakmai beszámoló /tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet, fenntartói utasítás szerint/ o az éves szakmai tevékenységről szóló beszámoló o statisztikai kimutatás a tanulmányi eredményekről, továbbtanulásról, évfolyamismétlőkről, a lemorzsolódókról o a képességek eltérő fejlettségéből és a szociokulturális tényezőkből fakadó tanulói hátrányok leküzdésére vonatkozó lépések o tendenciák (összehasonlító elemzés az elmúlt évek mutatóihoz) Az intézmény rendelkezik a felsorolt dokumentumokkal. Ahol ez előírt, a legitimáció megtörtént. A dokumentálást naprakészen, áttekinthetően, a jogszabályi előírásoknak eleget téve végzik. A vezetők az adminisztrációt rendszeresen ellenőrzik. 5 Részletes elemzés Az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó (OM ), a fenntartó, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által szeptember 03-án elfogadott, módosított Alapító Okirat értelmében többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, melynek intézményegységei az Óvoda és Általános Iskola, a Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (továbbiakban EGYMI), valamint a Nevelési Tanácsadó. A július 01-ével átalakított intézmény ebben a szervezeti formában a 2007/2008. tanévben kezdte meg a feladatellátást. Ezt megelőzően általános iskolaként működött, ahol sajátos nevelési igényű, túlnyomórészt enyhe fokban értelmi fogyatékos tanuló oktatása folyt 1-8. évfolyamon. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az átszervezést megelőzően szakmai és költséghatékonysági felülvizsgálatot végeztetett az általa fenntartott intézmények vonatkozásában. A vizsgálat célja az volt, hogy a közoktatási intézményrendszert a továbbiakban a leghatékonyabban és a lehető legoptimálisabb kapacitás kihasználtsággal működtessék. Az alapító okirata szerint az Aranyossy Ágoston EGYMI az alábbi alapfeladatokat láthatja el: SNI gyermekek óvodai nevelése SNI tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, 1-8. évfolyam Pedagógiai szakszolgálatok: logopédia, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, nevelési tanácsadás, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógia, utazó gyógypedagógia Pedagógiai szakmai szolgáltatások 5.1 Az Aranyossy Ágoston Óvoda és Általános Iskola intézményegység Az Aranyossy Ágoston Óvoda és Általános Iskola gyermek és tanulólétszámának alakulása, az utóbbi három tanév vonatkozásában Az intézményegység alapító okirata szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók széles spektrumának oktatásával-nevelésével foglalkozik: testi-, értelmi- és beszédfogyatékos,

15 I/B kötet 15. oldal autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége (vagyis ép értelem mellett diszlekszia, diszgráfia, diszkalkulia, kevert típusú tanulási zavar, figyelemzavar hiperaktivitással, elektív mutizmus, egyéb a korábban felsorolt fogyatékosságok körébe nem tartozó gyógypedagógiai ellátást igénylő állapot). Külön kiemeli: értelmileg akadályozott gyermekek integrált nevelése. Jellemzően a Csongrád megyében illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményével érkeznek a gyermekek, tanulók. A jelenleg érvényes szakértői véleménye alapján egyik gyermek, tanuló sem integrálható. Az intézményegység valamennyi ellátottját elkülönülő (szegregált) gyógypedagógiai intézményben, osztályban, csoportban kell nevelni, oktatni. A szúrópróbával kiválasztott szakértői vélemények elemzése alapján az intézmény kijelölésén túl a szakértői vélemények egyértelműen meghatározzák a nevelés, oktatás szegregált formáját is. A szakértői vélemény alapján A többi gyermekkel, tanulóval együtt/integráltan nevelhető, oktatható e célra létrehozott osztályban/intézményben nevelhető, oktatható (vagy az intézmény neve van feltüntetve, un. kijelölés) e célra létrehozott osztályban/intézményben vagy a többi gyermekkel tanulóval együtt egyaránt nevelhető, oktatható Autista (fő) Enyhe fokban értelmi fogyatékos Középsúlyos fokban értelmi fogyatékos Ép értelmű, egyéb fogyatékos (amennyiben van ilyen) (beszédfogyatékos) táblázat: Az óvodába és az iskolába járók száma a szakértői véleményben javasolt forma szerinti megoszlásban Integrálásra csak akkor kerülhet sor, ha a szakértői és rehabilitációs bizottság felülvizsgálata erre a későbbiekben javaslatot tesz. Feltétel tovább, hogy az együttneveléshez rendelkezzen valamely többségi intézmény a feltételekkel, valamint a Bizottság együttnevelésre szóló javaslatát a szülő elfogadja. Az alapító okiratban foglaltakkal szemben valóságban továbbra is az enyhe fokú értelmi fogyatékosok ellátása az iskola fő profilja, ami kiegészül az autisták, középsúlyos értelmi fogyatékkal élők ellátásával. (az ép értelmű SNI tanulók a többségi iskolákba járnak.). Közoktatási rendszerünkben különféle típusú fogyatékosok egy csoportban, osztályban történő oktatása, nevelése nem megengedett. (2) Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény: a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott óvoda, általános iskola,

16 I/B kötet 16. oldal középiskola, speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola, előkészítő szakiskola, kollégium. 1. (2) A gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot, óvodai tagozatot, illetve a tanulók külön iskolai nevelését és oktatását végző iskolai tagozatot, osztályt, csoportot - a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménnyel [20. (2) bek.] egyezően - a fogyatékosság típusának megfelelően kell létrehozni. 2 A mindennapos gyakorlatban azonban általánosnak mondható egyes középsúlyos értelmi fogyatékosok és autisták együttnevelése az enyhe értelmi fogyatékosokkal, ami az érintett gyermekek érdekeinek is sokszor megfelel. Fontos azonban a pedagógiai program és a helyi tanterv e helyzetre való kimunkálása. Az intézményegység tanulókra vonatkozó adatait az átszervezés óta eltelt, illetve folyamatban levő három tanév vonatkozásában vizsgáltuk. Az első tanévben -2007/2008. tanév- óvodai csoport nem működött az intézményegységben. Óvodáskorú gyermekek nevelése az előző nevelési évben kezdődött. Akkor a csoportban 2 kisgyermek volt, a létszám az idei nevelési évben 6 főre növekedett. A Hétszínvirág csoportba beszédfogyatékos és autista gyermekek járnak. Az általános iskolába járó gyermekek száma folyamatosan csökken az intézményben,. 2007/ / /2010 Óvoda Általános Iskola Csökkenés:: % 7,8 % 2. táblázat: Óvodai és Általános Iskolai létszámok alakulása A következő diagram grafikusan tükrözi a változást. Az óvodás gyermekek és az általános iskolás tanulók létszáma Létszámok / / /2010 Tanévek Óvoda Általános Iskola 1. ábra: Az óvodás gyermekek és az általános iskolás tanulók létszáma LXXIX. törvény a közoktatásról LXXIX. törvény a közoktatásról 30.

17 I/B kötet 17. oldal Mielőtt az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola intézményegység évfolyamain tanuló gyermekek létszámát vizsgáltuk, megnéztük a két évvel ezelőtt készült szakértői jelentésben a 2004/2005. valamint a 2005/2006. tanév létszámadatait is, évfolyamonként, és összehasonlítottuk a jelenlegi létszámadatokkal. 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Összesen Tanulólétszám Osztályok száma Átlaglétszám 10,8 13,3 12,3 Országos átlaglétszám 18,8 19,7 19,0 Csongrád megyei 20,7 21,6 21,1 Átlaglétszám: 3. táblázat: 2004/2005. tanév csoport- és létszámadatai 3 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Össz. Tanulólétszám Osztályok száma Átlaglétszám: 11,66 14,4 4. táblázat: 2005/2006. tanév csoport és létszámadatai 4 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Össz. Tanulólétszám Osztályok száma Átlaglétszám: 9 13,33 5. táblázat: 2006/2007. tanév csoport és létszámadatai 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Összes 2007/ Osztályok száma Átlaglétszám 12,5 11, / Osztályok száma Átlaglétszám 11,5 10,6 2009/ Osztályok száma Átlaglétszám: 18 10,4 6. táblázat: A legutóbbi három tanév csoport- és létszámadatai 3 Hódmezővásárhely közoktatási rendszerének felülvizsgálata és fejlesztési irányainak meghatározása évi vizsgálat 4 Hódmezővásárhely közoktatási rendszerének felülvizsgálata és fejlesztési irányainak meghatározása évi vizsgálat

18 I/B kötet 18. oldal Az átszervezés utáni első és második tanévben az alsó tagozaton két-két összevont tanulócsoport működött, az idei tanévben azonban összevonásra került az alsó tagozat 1-4. osztálya, ahol a magyar nyelv és irodalom, a matematika és a környezetismeret tantárgyakat csoportbontásban oktatják. A csoportbontást a csoport heterogén összetétele és a létszám (18 fő) indokolja. 2004/ / / / / /2010. Tanulólétszám Osztályok száma: Átlaglétszám: Alsó tagozat: 10,8 11, ,5 11,5 18 Felső tagozat: 13,3 14,4 13,33 11,66 10,6 10,4 7. táblázat: A tanulólétszám változása A 7. számú táblázat szemléletesen tükrözi, az utóbbi hat tanév tanulólétszámának alakulását, és az átlaglétszámok változását. Az alsó tagozaton az összevonások miatt növekedett az átlaglétszám, a felső tagozaton viszont fokozatosan csökken, ahogy a magasabb létszámú korosztályok elhagyják az iskolát. Az iskolai korcsoportok létszámainak alakulása a működés három éve alatt Létszám Korcsoportok 2007/ / / ábra: Az iskolai évfolyamok tanulólétszámának változása A fenti diagram jól tükrözi, hogy a tanulólétszám csökkenése az alsó tagozatos gyermekek körében szembetűnő, így pár éven belül a felső tagozat létszáma is harminc fő alá csökken. Az idei tanévben megy ki az utolsó évfolyam, ahol még két párhuzamos osztályt tudott működtetni az intézmény. A következőkben a finanszírozás szempontjából vizsgáltuk a létszámokat. A központi költségvetés különbséget tesz a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók oktatásáranevelésére biztosított normatív támogatás között. a fogyatékosság típusától függően. Ezt az indokolja, hogy egyes fogyatékosságok kisebb csoport- és osztálylétszámokat indokolnak, mint mások.

19 I/B kötet 19. oldal Az évi LXXIX. törvény.(továbbiakban Ktv.) 3. mellékletének II. fejezete rendelkezései szerint a csoport, osztály létszámának megállapításánál az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulót 2 főként középsúlyos értelmi fogyatékos tanulót 3 főként enyhe fokban értelmi fogyatékos és mozgássérült tanulót 3 főként autista tanulót 3 főként kell figyelembe venni. A következő táblázat tükrözi a valós és a számított tanulólétszámokat az intézményben. Enyhe fokban értelmi fogyatékos Középsúlyos értelmi fogyatékos Enyhe fokban értelmi fogyatékos és mozgássérült Autista csoport Valós létszám Számított létszám Autista csoport összevont tanulócsoport a b Összesen: Arány: 77,14 % 10 % 4,28 % 8,57 % 100 % 222,85% 8. táblázat: Valós és számított tanulólétszám az intézményben Az alábbi diagrammon jól látható a számított létszám valós létszámhoz viszonyított aránya. Valós és számított létszám aránya 30 Tanulók száma autista cs öv. tcs a. 8.b. Tanulócsoport valós létszám számított létszám 3. ábra: Valós és számított létszám aránya

20 I/B kötet 20. oldal Hódmezővásárhely megyei Jogú Város közoktatási intézményei által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik a környező települések. Így van ez az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola Intézményegység esetében is. A vizsgált három tanév adatait tükrözi a 8. táblázat a bejáró tanulók vonatkozásában. Létszámuk, ahogy a számok is tükrözik, stagnál, de a felsős tanulók száma magasabb, mint az alsós tanulóké. 1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. összes 2007/ / / táblázat: bejáró tanulók létszáma évfolyamonként A következő diagram mutatja a három tanévre vonatkoztatott adatokat, szemléletesen tükrözi, hogy a felsős tanulók száma magasabb a bejáró gyermekek között is. Ugyanezt állapíthattuk meg az iskola teljes tanulólétszámával kapcsolatban is. A bejáró tanulók létszámának alakulása korcsoportonként Létszám Korcsoport 2007/ / / ábra: A bejáró tanulók létszámának alakulása A következőkben azt vizsgáltuk, mely településekről járnak be tanulók. 2007/ / /2010. Települések száma: Mindszent Mártély Makó Szentes 1 1 3

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 30.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Iktatószám: Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést

Részletesebben

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. Dr. Balogh Pál s. k.

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. Dr. Balogh Pál s. k. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-11/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 1/2010.(I.21.) KT határozata A Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév 45/2008.(VII.30.) KT határozattal elfogadott, 36/2009. (VII.30.) KT határozatával, illetve 48/2009.(VIII.10.)

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása 1 / 5 Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS Előadó: Dr. Debrey Attila Tárgy: Makó város önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja 2004-2008. évre című dokumentum

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax231-3141/231-3151 e-mail:mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS január 25-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 25-i ülésére Tárgy: József Attila ÁMK Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában való működésének vizsgálata

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben