A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium"

Átírás

1 BéKSZI Pedagógiai Program Hatályos június 15 Ikt. szám: D-41/2010 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága által a 295/2008. (XII.10.) KIOS bizottsági határozattal Módosítások :11/2009 (I. 14.); 120/2009 (VI. 17.); 84/2010. (VI. 14.) sz. KIOS bizottsági határozatokkal. 1

2 Tartalomjegyzék 1. fejezet: Az iskola adatai Az intézmény alapadatai: Közös igazgatású közoktatási intézmény A közös igazgatású közoktatási intézmény tagintézményei: fejezet: Az iskolában ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok fejezet: A nevelő-oktatómunka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai A kiemelten fejlesztendő kulcskompetenciák Intézményünk céljai, feladatai, eszközei, eljárásai fejezet: A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok fejezet: Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok fejezet: Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek fejezet: A tehetség, képességek kibontakozását segítő tevékenységek fejezet: A gyermek - és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok fejezet: A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok fejezet: Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység fejezet: A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke fejezet: A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A tanuló és a pedagógusok kapcsolatrendszere Szülők és pedagógusok együttműködése Az iskola és kollégiumok együttműködésének formái: fejezet: Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása fejezet: A tanulók értékelésére vonatkozó szabályok A továbbhaladás (magasabb évfolyamba lépés) feltételei A bizonyítványok kiadásának rendje Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Osztályozással, értékeléssel kapcsolatos alapelvek Tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, különbözeti, javító, beszámoltató) fejezet: A magatartás és szorgalom minősítési rendszere Magatartás Szorgalom fejezet: Az iskola helyi tanterve iskolatípusonként Szakiskola évfolyam Szakiskola Felzárkóztató oktatás Szakközépiskola évfolyam Szakközépiskola nyelvi előkészítő évfolyam Felnőttoktatás nappali munkarend Felnőttoktatás esti munkarend fejezet: Szakmai Programok Gépészet szakmacsoport (5. szakmacsoport) Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport (6.szakmacsoport) Informatika szakmacsoport (7. szakmacsoport)

3 17.4 Építészet szakmacsoport (9. szakmacsoport) Könnyűipari szakmacsoport (10. szakmacsoport) Faipar szakmacsoport (11. szakmacsoport) Közlekedés szakmacsoport (13. szakmacsoport) Ügyvitel szakmacsoport (16. szakmacsoport) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport (17. szakmacsoport) Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport (18.szakmacsoport) Egyéb szolgáltatások szakmacsoport (19. szakmacsoport) fejezet: A kollégium társadalmi szerepe Alapfeladat A kollégiumi nevelés A kollégium működése A kollégiumi tevékenység szerkezete A Kollégiumi nevelés minősége, eredményessége Csoportfoglalkozások fejezet: Záró rendelkezések fejezet: Mellékletek

4 BéKSZI Pedagógiai Program Hatályos június 15 Első rész 1.1 Az intézmény alapadatai: 1. fejezet: Az iskola adatai elnevezése: Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium (a továbbiakban: intézmény) székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. webcíme: -címe: bank: OTP Békés Megyei Igazgatósága számlaszám: OTP alszámlaszám: törzsszáma: adószáma: stat. száma: telephelye: Békéscsaba, Puskin tér 1. sz. Békéscsaba, Gábor köz 1. sz. Békéscsaba, Kazinczy utca 7. sz. Békéscsaba, Gyulai út 32. sz. Békéscsaba, Lencsési út 138. sz. Békéscsaba, Baross u 1-3. sz. Békéscsaba, Ipari út 5. sz. Gyomaendrőd, Kis Lajos üdülőtelep 1.2 Közös igazgatású közoktatási intézmény Tagja a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola valamint a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium intézményekkel együtt a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv 2. (2) b) pontja alapján létrehozott Békéscsabai I. Számú Térségi Integrált Szakképző Központnak. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 67. (5) bekezdés szerint működő fogadó intézményként a szakképzési évfolyamán készíti fel egészben a szakképzési évfolyam követelményeire a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola valamint a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium, mint küldő intézmények tanulóit. 4

5 Szakképzési évfolyamára - az átvételre vonatkozó rendelkezések szerint - kötelező felvételt biztosít a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola, valamint a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium tanulói számára a küldő iskolában folytatott tanulmányok szakképzésbe történő beszámításával. Székhelyen ellátott feladatok: Felnőttoktatási tagozat Nappali munkarend szerint évfolyam Esti munkarend szerint évfolyam maximális létszám: 550 fő Központi Képzőhely működtetése (a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye általános jogutódjaként) maximális létszám: 410 fő 1.3 A közös igazgatású közoktatási intézmény tagintézményei: Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Trefort Ágoston Műszaki Tagiskolája Feladatellátási helye: Békéscsaba, Puskin tér 1. maximális létszám: 1300 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyam szakképzés évfolyam előrehozott szakképzés évfolyam szakközépiskola általános műveltséget megalapozó 9-12., illetve évfolyam szakképző évfolyam felnőttoktatás szakképző 13., évfolyam Feladatellátási helye: Békéscsaba, Gábor köz 1. maximális létszám: 220 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok szakiskola szakképzés évfolyam szakközépiskola szakképző évfolyam Feladatellátási helye: Békéscsaba, Kazinczy u. 7. maximális létszám: 150 fő 5

6 Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola szakképzés évfolyam szakközépiskola szakképző évfolyam Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium József Attila Kollégiumi Tagintézménye Feladatellátási helye: Békéscsaba, Puskin tér 1. maximális létszám: 155 fő Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája Feladatellátási helye: Békéscsaba, Gyulai út 32. maximális létszám: 950 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyam szakképzés évfolyam előrehozott szakképzés évfolyam szakközépiskola általános műveltséget megalapozó 9-12., illetve évfolyam szakképző évfolyam Feladatellátási helye: Békéscsaba, Lencsési út 138. maximális létszám: 190 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola szakképzés évfolyam előrehozott szakképzés évfolyam szakközépiskola szakképző évfolyam 6

7 Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája Feladatellátási helye: Békéscsaba, Baross u maximális létszám: 510 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyamon szakképzés évfolyam felzárkóztató oktatás évfolyam előrehozott szakképzés évfolyam szakközépiskola szakképző évfolyam Feladatellátási helye: Békéscsaba, Ipari út 5. maximális létszám: 140 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyamon szakképzés évfolyam felzárkóztató oktatás évfolyam előrehozott szakképzés évfolyam 7

8 BéKSZI Pedagógiai Program Hatályos június fejezet: Az iskolában ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok Általános iskola Szakiskolai oktatás Szakközépiskolai oktatás Gimnáziumi oktatás Felzárkó ztató oktatás évf. Technikusképzés Előrehozott szakiskolai képzés 9-11 évf évfolyam elektronika-elektrotechnika szakmacsoport gépészeti szakmacsoport kereskedelem-marketing szakmacsoport vendéglátás-idegenforgalom faipari szakmacsoport építészet szakmacsoport ügyvitel szakmacsoport egyéb szolgáltatás * Szakiskolai szakképzés évfolyam osztályra épülve - alapfokú iskolai végzettségre épülve (9 13.*) évfolyam elektronika / elektrotechnika szakmacsoportban elektronika / elektrotechnika szakmacsoportban (hardvare technológia) kereskedelem-marketing szakmacsoport vendéglátás-idegenforgalom Szakképzés középiskolai végzettségre épülve (* Nyelvi előkészítő osztály) középiskolai végzettségre épülve felnőttoktatás levelező Felsőfokú szakképzés középiskolai végzettségre épülve Felnőttoktatás nappali munkarend szerint (9 12 évfolyam) esti munkarend szerint ( 9-12 évfolyam) k o l l é g i u m i e l l á t á s

9 BéKSZI Pedagógiai Program Hatályos június 15 Második rész Nevelési program 3. fejezet: A nevelő-oktatómunka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai Intézményünk tevékenységét az alábbi alapelvek határozzák meg: A változó igényekhez igazodó szilárd és biztos közismereti és szakmai ismeretek nyújtása, tanulóink eredményes felkészítése az érettségi vizsgára, a szakmai vizsgára és továbbtanulásra. A nevelő- oktató munka tartalmának kialakításánál, megszervezésénél nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatiasságra, kompetencia fejlesztésre, ezt kiemelten fontosnak tartjuk a szakképzés területén. A képzési tartalom kialakításánál a nevelő- oktató munkában iskolánk színvonalának megőrzése, fejlesztése érdekében minőségirányítási rendszert működtetünk. Az oktatás megszervezésével, az alkalmazott módszerek megválasztásával képessé tesszük tanítványainkat a hatékony, önálló tanulásra, ezáltal segítve felkészülésüket az "egész életen át tartó tanulásra". Oktató- nevelő munkánkban az ismeretek, a vallási ill. világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését, valamint az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeinek közvetítését fontosnak tartjuk. Fejlesztjük tanulóink esztétikai-művészeti kifejezőképességét. Pedagógiai munkánkban kiemelt feladatnak tekintjük tanulóink kulcskompetenciáinak fejlesztését, különös tekintettel a napjainkban egyre fontosabb anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációra, matematikai - logikai, természettudományos, digitális kompetenciákra. Napjainkra jellemző értékválság közepette törekszünk szilárd viselkedési és a humánus erkölcsi normák közvetítésére, a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztésére. Iskolai munkánk során olyan tevékenységformák működtetése, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetséges tanulók továbbfejlődésére és a lemaradók felzárkóztatására. Az intézményünkhöz való kötődés erősítése érdekében iskolai hagyományaink továbbvitele és újak teremtése fontos feladataink közé tartoznak. 9

10 Az iskolai élet valamennyi viszonylatában demokratikus légkör megteremtése, különös tekintettel a tanárdiák viszonyban és a diákönkormányzat működésének segítésében. Alapvető célunk az emberi kapcsolatokban igényes felnőttek nevelése és felkészítés az állampolgári szerepre. Tanítványainkat képessé kívánjuk tenni az önálló vélemény kialakításra, a felelős döntés meghozatalára. Feltételek biztosításával és az ismeretek közvetítésével az egészséges életmód iránti igény kialakítása fontos feladatunk. A munka világába való beilleszkedés megkönnyítése érdekében álláskeresési technikák és vállalkozási ismeretek átadását, módszerek megismertetését, valamint a kezdeményezőképesség fejlesztését fontosnak tartjuk. Iskolai tevékenységünk során kiemelt figyelmet szentelünk a sajátos nevelési igényű tanulók szűrésére, rehabilitációjára, fejlesztésére. A nemzeti hagyományaink, értékeink megőrzése mellett az Európai Unióban is eligazodni képes tanulók képzésére törekszünk. 3.1 A kiemelten fejlesztendő kulcskompetenciák Az anyanyelven folytatott kommunikáció Meghatározás: Az anyanyelven folytatott kommunikáció annak képessége, hogy gondolatokat, érzéseket és tényeket tudunk szóban és írásban egyaránt kifejezni és értelmezni (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), valamint nyelvileg helyes módon kapcsolódunk be a társadalmi és kulturális tevékenységek teljes körébe (az oktatásba és képzésbe, a munkába, a családi életbe és szabadidős tevékenységekbe). Idegen nyelvi kommunikáció Meghatározása: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban idegen nyelven. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességek fejlesztését is igényli, mint a közvetítés, más kultúrák megértése. A nyelvtudás szintje változhat iskolatípusonként a hallott szöveg értése, a beszédkészség, az olvasott szöveg értése és az íráskészség dimenziókban. Törekedni kell a szakmai nyelv sajátosságainak közvetítésére is. Matematikai, logikai kompetenciák Meghatározás: A hangsúly a folyamaton és a tevékenységen, valamint a tudáson van. A matematikai kompetencia felöleli eltérő fokban a matematikai gondolkodásmód alkalmazásának képességét és az erre irányuló hajlamot (logikus és térbeli gondolkodás), valamint az ilyen jellegű megjelenítést (képletek, modellek, szerkezetek, grafikonok/táblázatok). 10

11 Természettudományos kompetencia Meghatározás: készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságát felhasználva magyarázatot adjunk a természet, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ kölcsönhatásának folyamatairól. E kompetencia fejlesztése magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és a fenntartható fejlődés érdekében szükséges egyéni és közösségi felelősség vállalását. Digitális kompetencia Meghatározás: A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a szórakozás és a kommunikáció terén. Ez az IKT terén meglévő alapvető készségeken alapul: számítógép használata, információ visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje céljából. Lehetővé teszi, hogy kommunikáljunk és együttműködő hálózatokban vegyünk részt az interneten keresztül. Hatékony, önálló tanulás Meghatározás: a tanuló képes kitartóan tanulni, saját tanulását megtervezni egyénileg és csoportosan egyaránt. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában alkalmazza. A kompetencia elengedhetetlen eleme a motiváció, a magabiztosság, az idővel és az információval való hatékony gazdálkodás. Szociális és állampolgári kompetencia Meghatározás: a magatartás minden olyan formája, amely módon a tanuló részt vesz a társadalmi és szakmai életben, ami elősegíti a tanuló harmonikus életvitelének kialakulását és a közösségi beilleszkedését. Ez a kompetencia képessé teszi a tanulót arra, hogy a társadalom felépítéséről, folyamatairól és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan vegyen részt közügyekben. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Meghatározás: a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti. A tanuló képes célkitűzései érdekében terveket készíteni és végrehajtani, valamint feltételezi a környezetében zajló lehetőségek irányába történő nyitottságot is. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Meghatározás: Az esztétikai megismerést, illetve az elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését jelenti a művészetek nyelvén és a média segítségével (irodalom, zene, dráma, vizuális művészetek, épületek és terek kultúrája, fotó, mozgókép). 11

12 3.2 Intézményünk céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A szakközépiskolai képzés területén Célok Az általános műveltség megalapozása, tanulóink eredményesen felkészítése az érettségi vizsgára és a felsőoktatásba történő továbbtanulásra, valamint a szakma tanulására. Napjainkban a kommunikáció szerepe erősödik, ezért fontosnak tartjuk tanulóink fejlett kommunikációs kultúrájának kialakítását. Feladatok, eszközök, eljárások Az eredményes ismeretszerzés érdekében az egyes tantárgyakban differenciált kiscsoportos foglalkozásokat alkalmazunk (idegen nyelv, informatika, magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgy esetében). A kötelező érettségi tárgyakból és a választható érettségi tantárgyak közül amennyiben igény van rá biztosítjuk a emelt szintű érettségire való felkészülést. A kommunikációs képességek fejlesztését különös tekintettel a magyar nyelv, az idegen nyelv, az informatika és az osztályfőnöki órák keretén belül valósítjuk meg. A kommunikációs tréningek megvalósíthatósága érdekében évfolyamon a magyar nyelvi órákat csoportbontásban tartjuk. Idegennyelv-oktatás területén az érettségire való felkészítés mellett fontosnak tartjuk, hogy minél több tanuló jusson el a nyelvvizsgáig. Külön hangsúlyt kell fektetni a szakmai nyelv elsajátítására. Számítástechnikában a megfelelő felkészültséget tanúsító tanulók számára lehetőséget teremtünk az OKJ szakképesítő vizsga, vagy ECDL vizsga letételére. A szükség esetén különböző idegennyelvi előképzettségi szinthez igazodóan az idegennyelv-oktatást évfolyamonként sávosan szervezett csoportokban is végezzük. Tanulóink felkészítése az önálló ismeretszerzésre, az élethossziglan tartó tanulásra. A tanulók önálló ismeretszerzését a tanórákon belül a tanulók gyűjtő munkájával, projektfeladatok adásával, kiselőadások tartásával kívánjuk elérni. Gyakorlati foglalkozásokon kiemelt szerepet szánunk a projektfeladatoknak, a vizsgamunkáknak. Az önálló ismeretszerzés tárgyi feltételeit, a könyvtárat, az internet használatot a tanulók számára hozzáférhetővé tesszük és ezen eszközök használatára a tanórákon felkészítjük tanulóinkat. 12

13 Magyarország európai integrációjához kapcsolódóan tanulóink felkészítése az egységesülő Európában való eligazodásra. A tanulók személyiségének harmonikus fejlesztése Tanulóink felkészítése felelős állampolgári szerepvállalásra. Képességek fejlesztése, differenciált, egyénhez igazodó módszerek alkalmazása A szabadidő hasznos eltöltésére nevelés Történelem, földrajz, vállalkozási ismeretek tantárgy keretén belül hangsúlyozottan foglalkozunk az EU-s ismeretekkel. Bekapcsolódunk az Európai Uniós oktatási programokba (Comenius, Leonardo da Vinci) Törekszünk arra, hogy EU támogatással minél több tanuló végezzen szakmai gyakorlatot külföldön. Nemzetközi szervezetekhez kapcsolódva lehetőséget biztosítunk tanulóinknak nemzetközi konferenciákon való részvételre (Sonnenbergi társaság) Tanulóink alaposabb idegen nyelvi ismereteit emelt óraszámú nyelvoktatással, fakultációs lehetőséggel, a szakmai nyelv beépítésével segítjük. A tanulók önismeretét, önértékelését mind a szaktárgyi, mind az osztályfőnöki órai munka során fejlesztjük mérési, értékelési rendszerünk következetes alkalmazásával. Igény szerint önismeretei programot szervezünk. Társadalmi ismeretek, vállalkozási ismeretek tantárgy tanítása. Iskolai diákönkormányzat működtetése, diákközgyűlések szervezése, vélemény-felmérő lapok alkalmazása Harmonikus tanár- diák kapcsolat kialakítása, a tanórai és a tanórán kívüli tevékenység során. Demokratikus elvek érvényesítése az iskola működése során. Csoportbontásban tanítjuk a pályaorientációs gyakorlatot, a matematikát, a magyar nyelvtant, az idegen nyelvet és a számítástechnikát, nagyobb teret engedve a differenciált képzésnek. Iskolai tevékenységünk során kiemelt figyelmet szentelünk a sajátos nevelési igényű tanulók szűrésére, rehabilitációjára, fejlesztésére. Tanulóink nem kötelező tanórai foglalkozásokon vehetnek részt: szakmai szakkörök, énekkar, irodalmi színpad, sportkörök stb. A szabadidő hasznos eltöltését segítik az iskola szolgáltatásai: könyvtárhasználat, kondicionáló terem használat, sportlétesítmény használata Az egészséges életmódra nevelést szolgálja a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, házibajnokságok szervezése, egészségnevelő programok, elsősegélynyújtás oktatás, 13

14 drogprevenciós programok. Hon és népismeret, hazaszeretetre nevelés A képzés valamennyi területén a gyakorlati tapasztalatszerzés biztosítása Matematikai és természettudományos kompetenciák kiemelt fejlesztése. Iskolai hagyományok megőrzése, nemzeti ünnepeink élményszerű megünneplése. Magyarország kulturális és történelmi nevezetességeinek megismertetése, tanulóink benevezése és felkészítése történelmi témájú kulturális és tanulmányi versenyekre. Határon túli magyarság hagyományainak, történelmének megismertetése, kirándulások, iskolai kapcsolatok segítségével. Óratervben a gyakorlati jellegű foglalkozások emelt óraszámban lettek meghatározva. Jól felszerelt tanműhelyekkel, szaktantermekkel biztosítjuk a gyakorlati tapasztalatokhoz kötődő képzés tárgyi feltételeit. Tantárgyi projektfeladatok, vizsgaprojektek alkalmazása. A matematika oktatása során alkalmazunk csoportbontást, hogy elősegítsük a gyakorlást, az ismeretek alkalmazását és a differenciálást. A természettudományos tantárgyak oktatásához kiemelt szerepet fordítunk a szemléltetés feltételeinek megteremtésére és a beszerzett eszközök rendszeres alkalmazására A szakiskolai képzés területén Célok Általános műveltség megalapozása, pályaorientáció. A tanulási motiváció felkeltése. Készségek fejlesztése, a differenciált egyénhez igazodó módszerek alkalmazása. Feladatok, eszközök, eljárások A gyakorlathoz kapcsolódó projektmunkákra építő képzés. Kooperatív tanítási és tanulási technikák alkalmazása az oktató tevékenység során. Projektmódszer alkalmazása. Tanévenként tematikus projekt hét megszervezése. Az osztályfőnöki és szaktanári munkában a tanulók egyéni tanulási útjának tanácsadói segítése. A szemléltetés széleskörű alkalmazása. A tanórai módszertani kultúra megújítása részeként kooperatív tanítás, számítógéppel segített kooperatív tanítás, projekt munka és probléma alapú oktatás meghonosítása. 14

15 Kompetenciaalapú oktatás a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése érdekében (anyanyelven folytatott kommunikáció, matematikai és természettudományos kompetenciák, IKT, önálló tanulás, életpálya-építés). Matematika - logika, magyar nyelv és irodalom, informatika, idegen nyelv (szakmai idegennyelv is) és pályaorientációs gyakorlat csoportbontásban való oktatása. Nem kötelező tanórai foglalkozásokon (szakkörök, sportkörök, énekkar, korrepetálás) a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése. Iskolai tevékenységünk során kiemelt figyelmet szentelünk a sajátos nevelési igényű tanulók szűrésére, rehabilitációjára, fejlesztésére. A tanulók személyiségfejlesztése Következetes osztályfőnöki és szaktanári nevelőmunka, személyes példamutatás. Osztályfőnöki órákhoz kapcsolódó személyiségfejlesztő program (iskolai módszertani feladatgyűjtemény) Iskolai önismereti kör működtetése. Restoratív konfliktuskezelési technikák alkalmazása. Az érzelmi kultúra gazdagítása, az erkölcsi tudat erősítése A lemaradt tanulók felzárkóztatása, hogy a képzésben résztvevők alkalmasak legyenek a szakképzésbe való bekapcsolódásra. A tanulók képességeinek feltárása Az iskola hagyományainak ápolása, diákrendezvények élményt adó megrendezése, iskolai és állami ünnepek méltóságteljes megünneplése. A tagiskolák névadója életútjának megismertetése, példaképül állítása. Etikai témák osztályfőnöki órákon történő feldolgozása. Tanulmányi előmenetelben lemaradók számára korrepetálási lehetőség biztosítása, szükség esetén egyéni foglalkozás biztosítása. A tanulókhoz igazodó egyéni és csoportos projekt-feladatok alkalmazása. A tanulók képességeinek feltárása különböző szakmai és nevelési tevékenységek során a tanulók családi hátterének feltárása az osztályfőnöki munka során. Együttműködés a szülőkkel a tanuló nevelése és optimális pályaválasztása érdekében. Pályaorientációs elméleti és gyakorlati foglalkozások, üzemlátogatások segítségével biztosítjuk a pályaorientációt. Felzárkóztató oktatás biztosítása. Pályázati lehetőségek kihasználásával a rászoruló tanulók egyedi megsegítése (pl. Útravaló program) Differenciált csoport és egyéni feladatok adása, rendszeres és 15

16 és fejlesztése, pályaorientáció biztosítása a tanulók adottságainak figyelembevételével A képzésben résztvevők sikerélményének biztosítása, a tanulási kudarcok elkerülése A nevelés oktatás folyamatában a tanulók egészségének fejlesztése Az emberi környezet és a természet megóvására irányuló felelősségérzet kialakítása A tanulótársakkal, munkatársakkal való együttműködő, egyenrangú szolidáris viszony kialakítása, a csoportmunkában való munkavégzés megalapozása. A szakmai előkészítő oktatás keretén belül a szakterület általános megismerése, széleskörű tapasztalatszerzés biztosítása ill. a különböző tanulási, értékelési módok alkalmazása Tanulási hátrányok feltárása és az érintett tanulók szakhatóságokhoz irányítása. A sajátos nevelési igényű tanulók számára rehabilitációs foglalkozások biztosítása A tanulók egyéni képességeihez igazodó oktató- nevelő tevékenység. Testnevelés órákon, tömegsport foglalkozásokon és a sportköri szakosztályokban a tanulók mindennapos testedzésre, egészséges életmódra nevelése. Bekapcsolódás az iskolán kívüli sportéletbe, valamint házibajnokságok rendezése. Egészséges életmódra nevelő iskolai rendezvények, akciók (városi, futóverseny, vöröskeresztes szakkör, vetélkedők, diáknap drogprevenciós program, elsősegélynyújtás, stb.) a pályázati lehetőségek kihasználása az egészségnevelés érdekében. Szaktárgyi és osztályfőnöki tanári munka során kitérünk az egészséges életmódra. Szenvedélybetegségek és drog-megelőzési programot működtetünk, együttműködve a Békéscsabai Rendőrkapitánysággal és civil szervezetekkel. Az iskolai kultúrált környezet megőrzése érdekében kifejtett tevékenység (folyamatos karbantartás, takarítás, tanulói környezet-szépítő akciók). Környezetvédelmi ismeretek nyújtása szaktárgyakban, iskolai dolgozók személyes példamutatása. Környezetvédelmi, városszépítési pályázatokon való részvétel (pl. virágos intézmény pályázat) Csoportos feladatok biztosítása mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés során Diák-önkormányzati tevékenység támogatása. Szakmai kirándulások, üzemlátogatások szervezése. Életszerű gyakorlati feladatok biztosítása a tanműhelyben, szakmai bemutatók, versenyek szervezése, szak-kiállításokon való részvétel biztosítása. Szakmai történeti gyűjtőmunka és az ehhez kapcsolódó kiállítások 16

17 pályaválasztás elősegítése, majd a szakmai alapozó oktatás során a választott szakmacsoporthoz szükséges ismeretek elsajátítása, jellemző technológiák és az alkalmazott anyagok megismerése. megrendezése. Korszerű szemléltetési lehetőség alkalmazása A kompetencia-alapú oktatás kiemelt módszerei Kooperatív módszerek - Olyan összetett, a már megismert módszerek elemeit is felhasználó, de új, kreatív ötleteket kipróbáló (alkalmazó) tanulási módszer. A kooperatív módszer csoportos tanulást jelent, ahol - a csoportok 2-6 fősek - pozitív egymásrautaltság van a csoport tagjai között - csoportfeladatot kapnak, a megoldáshoz a csoport minden tagjának hozzá kell járulnia - az egyénnek felelősséget kell vállalnia a rábízott feladatért és a csoport teljesítményéért - tanári szerep megváltozik, irányítóból segítővé válik - a tanulók önállósága nő A számítógéppel segített kooperatív tanulás - Az iskolán kívüli önálló és mással együttműködő tevékenységét biztosítja. Jellemzői: - az idő szabadon megválasztható - együttműködő felek egymástól távol lehetnek Projektmunka - A projekt: minden tevékenység, amely egy szervezet számára olyan egyszeri komplex feladatot jelent, amelynek teljesítési időtartama (kezdés és befejezés) valamint teljesítésének erőforrásai meghatározottak és egy definiált cél (eredmény) elérésére irányulnak. A projektmunka jellemzői: - alkotó jellegű megismerés-cselekvési egység - tárgyi és/vagy szellemi produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált folyamata - komplex tevékenység - pedagógusok és diákok partneri együttműködését teszi lehetővé (funkcionális kooperáció, a pedagógus indirekt irányító szerepe) - differenciálást teszi lehetővé (téma, tehetség, attitűd/kooperációs készség, /tudás/idő) 17

18 A probléma-alapú tanulás - Az ismeretszerzési folyamat új, problémaközpontú, a tanulók problémamegoldó-képességét fejlesztő módszere. Jellemzői: - a munka kisebb csoportokban folyik - kulcspontok meghatározása közösen - a tanár facilitátor - cselekedve tanulás - tudásforrások felkutatása - saját tanulás ellenőrzése A szakképzés területén Célok Felkészítés a szakmai vizsgára, a munka világába való bekapcsolódásra. A gazdasági és munkaerő piaci igényekhez igazodó szakmai és közismereti ismeretek nyújtása. Munkájukra igényes, problémamegoldó képességekkel rendelkező önképzésre hajlamos szakemberek képzése A tanulók munkatapasztalataik és munkakultúrájuk révén képesek legyenek beilleszkedni a termelési illetve munkakörnyezetbe. Fejlődjön bennük az igényesség munkájuk eredményessége, minősége iránt. Alakuljon ki a Feladatok, eszközök, eljárások Kiterjedt kapcsolatrendszer az adott szakterületen tevékenykedő cégekkel. A tanulók tanulószerződéseinek megkötéséhez közvetítői és tanácsadói segítség biztosítása. Szükség esetén együttműködési megállapodás a tanulók rész gyakorlati képzésének vállalati biztosítására. Az iskolai tanműhelyi feltételek folyamatos korszerűsítése. Munkajogi, gazdasági, minőségbiztosítási és vállalkozási ismeretek oktatása Életszerű, gyakorlatias projekt feladatok alkalmazása. Felkészítés önálló ismeretszerzéshez szükséges információhordozók használatára. Könyvtári szolgáltatások és internet-használat biztosítása. Egyes szakmákban vizsgaremek, díszmunka készítése. A gazdasági kamarákkal együttműködve szintvizsgák szervezése. Igényes munkakörnyezet biztosítása az iskolai képzés során. Az üzemi gyakorlat során részvétel a termelőfolyamatokban. Az igényes, minőségi munkavégzést reflektáló értékelési rendszer működtetése. A gyakorlati képzés színvonalának felügyelete, együttműködve a gazdasági és kereskedelmi kamarával. 18

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 4 1.1 Rövid áttekintés intézményünkről iskolatörténet...

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben