*A01* Az intézmény OM azonosítója. Az adatszolgáltatás dátuma. Beszámolási időszak. tanév. Nyitóadatok. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "*A01* Az intézmény OM azonosítója. Az adatszolgáltatás dátuma. Beszámolási időszak. tanév. Nyitóadatok. tanév"

Átírás

1 OSAINT. oldal Oktatási Minisztérium OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást vonhat maga után! Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! OSAINT Az adatszolgáltatás a /00. (XI..) Kormányrendelet alapján kötelező! Az adatlapot példányban az Educatio Kht. Közoktatási Információs Irodába - 00 Győr Pf. - kell beküldeni! Adatszolgáltatás a közoktatási intézmény tevékenységéről Az adatlap hitelesített példánya megőrzendő! Az intézmény OM azonosítója Ezen adatlap sorszáma Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak Nyitóadatok /00 00/00 tanév tanév Kelt Bélyegző Kitöltõk adatai (a0g0) Az adatszolgáltató intézmény felelős vezetőjének neve beosztása telefonszáma aláírása A kitöltő neve beosztása telefonszáma aláírása Név Szervezet (a0g0) Székhely (a0g0) Intézmény (a0g0) Működési mód működő új, újra működik Irányítószám Utca/tér/út Gazdálkodás Gyakorló intézmény Többcélú intézmény megszűnt, szünetelő Megszűnt jogutód nélkül. Megszűnt jogutóddal. A jogutód intézmény OM azonosítója Település önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó egyéb felsőoktatási intézmény gyakorló iskolája önkormányzat gyakorló iskolája külső gyakorlóhely egységes iskola vagy összetett iskola közös igazgatású közoktatási intézmény általános művelődési központ egységes gyógypedagógiai/konduktív pedagógiai módszertani intézmény egységes pedagógiai szakszolgálat Házszám 00/ *A0*

2 OSAINT. oldal A kitöltött adatlapok lajstroma OSAINT OSAFELH OSATANU OSASZAK OSAGYOP OSABESZ OSANEVE OSA0SZB OSAMUV Az adatlap neve: Intézmény (székhely) Feladatellátási hely Tanuló Szakképzés Gyógypedagógia Logopédiai szakszolgálat Nevelési tanácsadó Szakértői és rehabilitációs bizottság Alapfokú művészetoktatás 0 Adatlapsorszám db 00/ *A0*

3 OSAINT. oldal a0t0 Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Összes feladatellátási helyek száma Gyermekek, tanulók nyitó létszáma leányok gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttoktatásban résztvevők Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya nők Sikeres szakmai vizsgát Sikeres érettségi vizsgát tett tanulók száma Osztályterem, szaktanterem /csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya nők 0 Óvoda Általános iskola Szakiskola Speciális szakiskola Gimnázium Szakközépiskola (s0+s0+ +s0) Alapfokú művészetoktatás Kollégium Logopédiai szakszolgálat Nevelési tanácsadó Szakértői és rehabilitációs bizottság (s0+s0+ +s) Együtt (s0+s) 0 00/ *A0*

4 a0t0 Technikai eszközök nyitóadatai Darabszám OSAINT. oldal Számítógépek összesen (s0+s0) hálózati szerverek összesen (s0+s0) évesnél újabb technikai színvonalnak megfelelő szerverek száma vagy több éves technikai színvonalnak megfelelő szerverek száma személyi számítógépek összesen (s0+s0+s0+s0) PC I. (legfeljebb egy éves színvonalnak megfelelő) PC II. (egy - három éves színvonalnak megfelelő) PC III. (három éves színvonalnál régebbi, öt éves színvonalnál újabb) PC IV. (több mint öt éves színvonalnak megfelelő), egyéb be nem sorolt számítógép 0 tanulók számára szabadon hozzáférhető pedagógusok számára szabadon hozzáférhető hordozható számítógép helyi hálózatba kapcsolt munkaállomás Jogtiszta szoftverek száma összesen (s+s+s) jogtiszta szerver operációs rendszerek összesen (s+s+s+s0) LINUX operációs rendszerrel Microsoft Windows operációs rendszerrel Novell Netware operációs rendszerrel egyéb operációs rendszerrel személyi számítógépeken futó jogtiszta operációs rendszerek összesen (s+s+s+s) LINUX operációs rendszerrel 0 Mac OS operációs rendszerrel Microsoft Windows operációs rendszerrel egyéb operációs rendszerrel jogtiszta felhasználói programok összesen (s+s+s+s0) irodai programcsomagok fejlesztő eszközök grafikai programcsomagok egyéb felhasználói programok Monitorok száma összesen (s+s+s) 0 "-nél kisebb képátmérőjű " - " képátmérőjű " -nél nagyobb képátmérőjű Nyomtatók száma összesen (s+s+s) mátrix nyomtató, s-s sorokba be nem sorolt nyomtató tintasugaras nyomtató lézernyomtató nagysebességű nyomtató (sebesség legalább lap/perc) Egyéb technikai eszközök száma összesen 0 Videomagnó Videokamera Fénymásoló Projektor 00/ *A0*

5 OSAINT. oldal Könyvtár adatai a0t0 Állomány nyitóadatai Állomány nyitóadataiból nemzetiségi Gyarapodás a beszámolási időszakban Forgalom a beszámolási időszakban Könyvtári egységek könyv, kötet tankönyv, kötet tartós tankönyv, kötet idegennyelvű könyv, kötet nemzetiségi könyv, kötet elektronikus dokumentum, db hanganyag (hanglemez, kazetta, CD), db mozgókép (videokazetta, videodiszk), db számítógépes multimédia anyag, db 0 Periódika-féleség, db Könyvtári egységek értéke, ezer Ft Helyben használati eset Könyvtári olvasók (tanulók) száma, fő Kölcsönzések száma tanuló számára kölcsönzött tartós tankönyv, kötet a0g0 A könyvtár nyitvatartási ideje heti óra a0g0 A könyvtár közművelődési könyvtári feladatot is ellát a0t0 Betöltetlen pedagógus álláshelyek nyitóállománya Betöltetlen pedagógus álláshelyek nyitóállománya 00/ *A0*

6 OSAINT. oldal a0t0 Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai Helyiségek/ képzési helyek száma összesen összesen Növekedés új bővítés Csökkenés bontás átadás Osztályterem szükségterem gyógypedagógiai célra használt Óvodai csoportszoba szükségcsoportszoba gyógypedagógiai célra használt Szaktantermek Tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem Egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiség Oktatási helyiségek összesen (s0+s0+s0+s0+s0) saját 0 Napközis szoba/tanulószoba Kollégiumi hálószoba Tanári munkaszoba, szertár Tornaszoba Tornaterem saját Sportpálya saját Saját úszómedence 0 Iskolai gyakorlati képzés helyszínei összesen szakmai gyakorlóterem szakmai laboratórium demonstrációs terem iskolai tanműhely tangazdaság taniroda tanudvar tanbolt tankonyha Iskolai tanműhelyi képzési helyek Iskolán kívüli tanműhely Iskolán kívüli tanműhelyi képzési helyek 0 00/ *A0*

7 OSAINT. oldal a0t0 Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként Óvodában foglalkoztatott -. évfolyamon -. évfolyamon (ált. iskolában, gimn.-ban) Speciális szakiskolában közismereti szakmai tárgyat Gimnázium, szakközépiskola -. évfolyamán, szakiskolában közismereti szakmai tárgyat tanít Szakközépiskola szakképző évfolyamán (nem felsőfokú szakmát) Felsőfokú szakképesítésért tanulókat Alapfokú művészetoktatásban Kollégiumban foglalkoztatott Pedagógiai szakszolgálatnál 0 (o0+o0+ + o) Teljes munkaidős nő Részmunkaidős nő Óraadó nő (s0+s0+s0) nő (s0+s0+s0) a0t Nem pedagógus munkakörben dolgozók létszáma Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős összesen Nő Nő Nő Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök Szakorvos, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, gyógytornász, családgondozó, gyermek- és ifjúsági felügyelő, védőnő, ápoló, szociális munkás, pedagógiai felügyelő kollégiumban Dajka, gondozónő, (gyógy)pedagógiai asszisztens, szabadidő-szervező Műszaki vezető, hangszerkarbantartó, úszómester Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők összesen (s0+s0+s0) Egyéb munkakörök Iskolatitkár, ügyintéző, gazdasági dolgozó, munkaügyi, személyzeti előadó, ügyviteli dolgozó és gépkezelő, ügyintéző és -pedagógiai szakértő Műszaki dolgozó, laboráns, oktatástechnikus, kisegítő dolgozó (konyhai dolgozók, étkeztetésben foglalkoztatottak kivételével), számítógép kezelő és -rendszerprogramozó, könyvtáros technikus és -asszisztens Konyhai dolgozó, étkeztetésben foglakoztatott Egyéb munkakörben dolgozók összesen (s0+s0+s0) 00/ *A0*

8 OSAINT a0t0 Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya életkor és nem szerint, oktatási szintenként Kevesebb mint éves nő - éves nő 0- éves nő - éves nő 0- éves -. évfolyamon -. évfolyamon (ált. iskolában, gimnáziumban) Speciális szakiskolában közismereti tárgyat szakmai Gimnázium, szakközépiskola -. évfolyamán, szakiskolában közismereti tanít tárgyat szakmai Óvodában foglalkoztatott Szakközépiskola szakképző évfolyamán (nem felsőfokú szakmát) Felsőfokú szakképesítésért tanulókat Alapfokú művészetoktatásban Kollégiumban Pedagógiai szakszolgálatnál foglalkoztatott. oldal (o0+o0+ +o) 0 Korcsoport nő - éves nő 0- éves nő - éves nő 0- éves nő Több mint éves nő 0 0 nő 00/ *A0*

9 OSAINT. oldal a0t0 Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógiai képesítés és munkakör szerint (fő) Igazgató hely., óvodavezető-hely. Gyakorlati okt. vez. Egyéb vezető Óvodai csop. fogl. Szakos tanítást végző Szakmai gyak.okt. végző Napközis nevelő Osztálytanító Kollégiumi nevelőtanár Könyvtárostanár Gyógypedagógus, konduktor Egyéb Összes (o0+o0+ +o) tartósan távol Igazgató, óvodavezető összesen GYES, GYED összesenből pályakezdő összesen belépő Logopédus nő 0 0 Középiskolai tanár Általános iskolai tanár Tanító Pedagógiai képesítés Tanító speciális képesítéssel Gyógypedagógus Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus Középfokú végzettségű óvodapedagógus Szakoktató Pedagógiai képesítéssel rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű Pedagógiai képesítéssel nem rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű Pedagógiai képesítéssel nem rendelkező szakmai tárgyra képesített Pedagógiai képesítéssel nem rendelkező középfokú végzettségű 0 (s0+s0+ +s) nő nyugdíjas gyógypedagógiai nevelésben - oktatásban (is) foglalkoztatott nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben - oktatásban (is) foglalkoztatott felnőttoktatásban (is) foglalkoztatott 00/ *A0*

10 OSAINT 0. oldal a0t Pedagógus munkakörben alkalmazottak részvétele a pedagógus munkát segítő képzésben, támogatott továbbképzésben a beszámolási időszakban évesnél fiatalabb - éves - éves évesnél idősebb összesen nő összesen nő összesen nő összesen nő Ebből nő 0 Az összesenből távozott az GYES-en, intézményből GYED-en van A beszámolási időszakban további képesítésért tanult végzettségi szintet emelő alap vagy kiegészítő képzésben vett részt második vagy további (azonos szintű) képesítésért tanult (egyetemen v. főiskolán) egyetemi szakirányú továbbképzésben vett részt főiskolai szakirányú továbbképzésben vett rész OKJ képzésben vett részt szakvizsgára felkészítő képzésben vett részt önerőből vállalt kedvezmény szerint költséghozzájárulással támogatott költséghozzájárulással részben támogatott 0 Tanfolyami továbbképzésen vett részt szaktárgyi elméleti téma szerint módszertani informatikai egyéb, általános témájú szervezés szerint kedvezmény szerint felsőoktatási intézmény által szervezett pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény által szervezett nemzetközi egyezmény keretében szervezett önerőből vállalt költséghozzájárulással támogatott 0 költséghozzájárulással részben támogatott időtartam szerint 0 órás 0 órás 0 órás 0 órás 00/ *A00*

11 OSAINT. oldal a0t További képesítést szerzett, pedagógus munkakörben alkalmazottak a beszámolási időszakban A beszámolási időszakban képesítést szerzettek száma összesen (létszám, fő) Ph.D. fokozatot szerzett évesnél fiatalabb - éves - éves évesnél idősebb Az összesenből Ebből nő távozott az GYES-en, összesen nő összesen nő összesen nő összesen nő intézményből GYED-en van 0 első egyetemi alapképesítést szerzett második főiskolai/egyetemi alapképesítést szerzett főiskolai szakirányú továbbképzésben képesítést szerzett egyetemi szakirányú továbbképzésben képesítést szerzett szakvizsgát tett informatikai képesítést szerzett ECDL képesítést szerzett OKJ végzettséget szerzett legalább középfokú C típusú nyelvvizsgát tett 0 vezetőképzésben képesítést szerzett egyetemi szintű képesítést szerzett főiskolai szintű képesítést szerzett 00/ *A0*

12 OSAFELH. oldal Oktatási Minisztérium OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást vonhat maga után! Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! OSAFELH Az adatszolgáltatás a /00. (XI..) Kormányrendelet alapján kötelező! Az adatlapot példányban az Educatio Kht. Közoktatási Információs Irodába - 00 Győr Pf. - kell beküldeni! Adatszolgáltatás a feladatellátási hely tevékenységéről Az adatlap hitelesített példánya megőrzendő! Az intézmény OM azonosítója Ezen adatlap sorszáma Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak Nyitóadatok 00/00 tanév 00/00 tanév Kelt Bélyegző Név Típus Feladatellátási hely (a0g0) Állapot Óvoda Általános iskola Szakiskola Speciális szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Működő Új, újra működik Alapfokú művészetoktatás Kollégium Logopédiai szakszolgálat Nevelési tanácsadó Szakértői és rehabilitációs bizottság Megszűnt, szünetelő A feladatellátási hely címét tartalmazó adatlap sorszáma vagy címe a0g Telephely (a0g0) Irányítószám Település Utca/tér/út Telefon,, Óvoda napi nyitvatartási ideje (órákban) óra Telefax Házszám Internet (a0g) Internethozzáférés típusa: Modemes Bérelt vonali Kábel televíziós ISDN ADSL Műholdas Gyóygtestnevelés (a0g) Van-e a feladatellátási helyen gyógytestnevelési ellátás? Más iskola tanulóit gyógytestnevelés keretében ellátja-e? IGEN NEM IGEN NEM 00/ *A0*

13 OSAFELH. oldal a0t Számítógép- és internethasználat Számítógépek nyitóállománya összes számítógépből internetkapcsolattal rendelkező számítógépek száma Számítógépet használó tanulók száma Internetet oktatási célra használó tanárok száma Informatikai képesítéssel, ismeretekkel rendelkező tanárok száma a0t Összesítő táblázat - gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként Gyermekek, tanulók száma összesen integrált gyógypedagógiai képzésben tanulók száma összesen gyógypedagógiai tanterv szerint tanulók összesen felnőttoktatási tanterv szerint tanulók összesen nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben, oktatásban résztvevők a szakképző évfolyamokon tanulók Tanév eleji létszám leány Előző tanév végi létszám (beszámolási időszak) Általános iskolában és és évfolyamos gimnáziumban a. osztályt eredményesen végzettek (továbblépők) a0t Osztálytermek/óvodai csoportszobák /férőhelyek nyitóállománya Csoportszoba/ termek száma Férőhelyek száma Osztályterem/csoportszoba Szaktanterem Tornaterem Tornaszoba Kollégium 00/ *A0*

14 OSAFELH. oldal a0t Óvodai csoportok, iskolai osztályok számának nyitóadatai - feladatellátási helyenként Évfolyamok Összevont Összes óvodai osztály, vegyes csoport, életkorú óvodai iskolai osztály csoport 0 (s0+s) (a0t alapján) Nappali rendszerű képzés összesen (s0+s) (a0t alapján) Nappali oktatás (nem gyógypedagógiai tanterv szerinti osztályok) (s0+s0+ +s0) (a0t alapján) nem több mint 0 fős -0 fős - fős -0 fős - fős több mint fős 0 Nappali oktatás (gyógypedagógiai tanterv szerinti osztályok) (s+s+ +s) (a0t alapján) nem több mint 0 fős -0 fős - fős -0 fős - fős több mint fős Felnőttoktatás összesen (a0t alapján) Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben, oktatásban összesen (a0t alapján) 00/ *A0*

15 OSAFELH. oldal a0t Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógiai képesítés és munkakör szerint (fő) Igazgató, óvodavezető Igazgató hely., óvodavezető-hely. Gyakorlati okt. vez. Egyéb vezető Óvodai csop. fogl. Szakos tanítást végző Szakmai gyak.okt. végző Logopédus Osztálytanító Napközis nevelő 0 Kollégiumi nevelőtanár Könyvtárostanár Gyógypedagógus, konduktor Egyéb Összes (o0+o0 + +o) összesenből tartósan távol belépő összesen GYED sen kezdő össze- pálya- GYES, nő 0 Középiskolai tanár Általános iskolai tanár Tanító Pedagógiai képesítés Tanító speciális képesítéssel Gyógypedagógus Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus Középfokú végzettségű óvodapedagógus Szakoktató Pedagógiai képesítéssel rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű Pedagógiai képesítéssel nem rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű Pedagógiai képesítéssel nem rendelkező szakmai tárgyra képesített Pedagógiai képesítéssel nem rendelkező középfokú végzettségű (s0+s0+ +s) 0 nő nyugdíjas gyógypedagógiai nevelésben - oktatásban (is) foglalkoztatott nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben, oktatásban (is) foglalkoztatott felnőttoktatásban (is) foglalkoztatott 00/ *A0*

16 OSAFELH. oldal a0t Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya életkor és nem szerint, oktatási szintenként Kevesebb mint éves nő - éves nő 0- éves nő - éves nő 0- éves Óvodában foglalkoztatott -. évfolyamon Gimnázium, szakközépiskola -. évfolyamán, szakiskolában -. évfolyamon (ált. iskolában, gimnáziumban) Szakközépiskola szakképző évfolyamán (nem felsőfokú szakmát) Speciális szakiskolában Felsőfokú szakképesítésért közismereti szakmai közismereti szakmai tanulókat tárgyat tárgyat tanít 0 Alapfokú művészetoktatásban Kollégiumban Pedagógiai szakszolgálatnál (o0+o0+ +o) foglalkoztatott Korcsoport nő - éves nő 0- éves 0 nő - éves nő 0- éves nő Több mint éves nő 0 nő 00/ *A0*

17 OSAFELH. oldal a0t Teljes munkaidős Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként Óvodában foglalkoztatott -. évfolyamon -. évfolyamon (ált. iskolában, gimnáziumban) Speciális szakiskolában közismereti szakmai közismereti szakmai tárgyat Gimnázium, szakközépiskola -. évfolyamán, szakiskolában tanít tárgyat Szakközépiskola szakképző évfolyamán (nem felsőfokú szakmát) Felsőfokú szakképesítésért tanulókat Alapfokú művészetoktatásban Kollégiumban foglalkoztatott Pedagógiai szakszolgálatnál (o0+o0+ + o) 0 nő Részmunkaidős nő Óraadó nő (s0+s0+s0) nő (s0+s0+s0) a0t Nem pedagógus munkakörben dolgozók létszáma Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidősök összesen Nő Nő Nő Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök Szakorvos, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, gyógytornász, családgondozó, gyermek- és ifjúsági felügyelő, védőnő, ápoló, szociális munkás, pedagógiai felügyelő kollégiumban Dajka, gondozónő, (gyógy)pedagógiai asszisztens, szabadidő-szervező Műszaki vezető, hangszerkarbantartó, úszómester Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők összesen (s0+s0+s0) Iskolatitkár, ügyintéző, gazdasági dolgozó, munkaügyi, személyzeti előadó, ügyviteli dolgozó és gépkezelő, ügyintéző és -pedagógiai szakértő Egyéb munkakörök Műszaki dolgozó, laboráns, oktatástechnikus, kisegítő dolgozó (konyhai dolgozók, étkeztetésben foglalkoztatottak kivételével), számítógép kezelő és -rendszerprogramozó, könyvtáros technikus és -asszisztens Konyhai dolgozó, étkeztetésben foglakoztatott Egyéb munkakörben dolgozók összesen (s0+s0+s0) 00/ *A0*

18 OSAFELH. oldal a0t0 Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott szakos tanítást végző pedagógusok nyitóállománya az oktatott tantárgyak szerint, tanító és óvodapedagógus beosztásban dolgozók nyitóállománya Óvodapedagógus Tanító képesítés nélkül nő Ebből nyugdíjas nemzetiségi nyelven oktató egyéb idegen (nem nemzetiségi) nyelven oktató Magyar nyelvet és irodalmat oktató Nemzetiségi nyelvet és irodalmat oktató Nemzetiségi nyelvet oktató Angol nyelvet oktató Német nyelvet oktató Francia nyelvet oktató Olasz nyelvet oktató Spanyol nyelvet oktató Orosz nyelvet oktató Latin nyelvet oktató Egyéb nyelvet oktató Matematikát oktató Társadalmi ismereteket oktató Filozófiát oktató Hittant (és erkölcstant) oktató Emberismeretet oktató Történelmet oktató Állampolgári ismereteket oktató Hon- és népismeretet oktató Természetismeretet oktató Fizikát oktató Kémiát oktató Biológiát oktató Környezetismeretet oktató Földrajzot oktató Ének-zenét oktató Tánc és drámát oktató Rajz és műalkotások elemzését, vizuális kultúrát oktató Művészettörténetet oktató Mozgóképkultúrát oktató Számítástechnikát oktató Informatikát oktató Könyvtárhasználatot oktató Technikát oktató Háztartástant oktató Életvitelt oktató Testnevelést oktató Pályaorientációt, szakmai alapozást oktató Szakmai orientációs tantárgyat oktató Szakmacsoportos alapozó tantárgyat oktató Szakmai elméleti tantárgyat oktató Szakmai gyakorlati tantárgyat az iskolában oktató Szakmai gyakorlati tantárgyat az iskolán kívül oktató Zeneművészeti ágon oktatók Táncművészeti ágon oktatók Képző- és iparművészeti ágon oktatók Szín- és bábművészeti ágon oktatók Egyéb Alapfokú művészetoktatás keretén belül (s0+s0+ +s0) / *A0*

19 OSAFELH. oldal a0t Gyógytestnevelés nyitóadatok Létszám Kiszűrt tanulók (gyermekek) összesen (s0+s0+s0) könnyített testnevelésben résztvevők gyógytestnevelésben résztvevők testnevelés alól felmentettek A szervezett tanórán kívüli foglalkozások nyitóadatai a0t Szakkör, érdeklődési kör Művészeti csoport Önképzőkör Iskolai sportkör Énekkar Napközi Tanulószoba Csoportok száma Résztvevő tanulók száma Pedagógus óra a0t Nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások nyitóadatai Felzárkóztató foglalkozás Fejlesztő foglalkozás Tehetséggondozó foglalkozás Csoportok száma Résztvevő tanulók száma Pedagógus óra a0t Veszélyeztetett Gyermek- és diákjóléti nyitóadatok Gyermekek, tanulók száma összesen leány Félnapos óvodás Diáksport egyesület tagja Összes étkező térítés nélkül étkező intézeti és állami nevelt Kollégiumban, diákotthonban lakó térítéses Externátust igénybevevő Saját elhelyezéséről gondoskodó (szüleinél, rokonoknál, albérletben lakó stb.) 0 (feladatellátási hely nappali tanuló létszám összege) (s0+s0+s0) Szociális ösztöndíjban, ill. szociális támogatásban részesülő tanulók Szakmai gyakorlat időtartamára díjazásban részesülő tanulók Gyakorlati képzés időtartamára adott kedvezményes étkezés Útiköltség-térítés a tanulmányok alatti vizsgára, beszámolóra utazásra Tandíjfizetési kötelezett Térítésidíj-fizetési kötelezett a0t Magántanulók Magántanuló összesen (s0+s0+s0+s0+s0) saját döntés alapján szakértői és rehabilitációs bizottsági javaslat alapján (s0+s0+s0) testi, érzékszervi fogyatékosság miatt értelmi fogyatékosság miatt egyéb fogyatékosság miatt szakorvosi javaslat alapján a szülők tartós külföldi szolgálata miatt a tanuló egyéb rendkívüli körülményei miatt tanköteles koron túli 0 Tanulók leány 00/ *A0*

20 OSAFELH. oldal a0t A beszámolási időszakban képesítést szerzett tanulók életkor szerint Érettségi bizonyítványt szerzett Középiskola utolsó évfolyamához vagy érettségihez nem kötött szakképesítést szerzett Középiskola utolsó évfolyamához vagy érettségihez kötött nem felsőfokú szakképesítést szerzett Felsőfokú szakmai végzettséget adó OKJ szakképesítést szerzett összesen leány szakiskolai képesítéssel rendelkező összesen leány összesen leány összesen leány éves éves éves éves éves 0 éves éves éves Életkor éves éves 0 éves éves éves éves éves 0- éves - éves 0 éves vagy idősebb (s0+s0+ +s) nem magyar állampolgár magyar nemzetiségű 0 00/ *A00*

21 OSAFELH 0. oldal a0t Magyarországon tanuló nem magyar állampolgárságú tanulók száma Évfolyamok Nem magyar állampolgárságú tanulók összesen (s0+s) magyar nemzetiségű tanulók összesen (s0+s0+ +s) Ukrajnából érkezők 0 Romániából érkezők Szerbia és Montenegróból érkezők Szlovákiából érkezők (EU ország) Szlovéniából érkezők (EU ország) Horvátországból érkezők EU országból érkezők (kivéve Szlovákiából, Szlovéniából érkezők) más országból érkezők 0 nem magyar nemzetiségű tanulók összesen (s+s) EU országból érkezők Nem EU országból érkezők a0t0 Kollégiumban, diákotthonban elhelyezett gyermekek, tanulók számának nyitóadatai a feladatellátás típusa szerint leány értelmi fogyatékos Ebből testi, érzékszervi, beszédfogyatékos; autista nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott intézeti és állami nevelt Óvoda Általános iskola Szakiskola Speciális szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Nem közoktatásban részesülő (tanuló) (s0+s0+ +s0) 00/ *A0*

22 OSATANU. oldal Oktatási Minisztérium OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást vonhat maga után! Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! OSATANU Az adatszolgáltatás a /00. (XI..) Kormányrendelet alapján kötelező! Az adatlapot példányban az Educatio Kht. Közoktatási Információs Irodába - 00 Győr Pf. - kell beküldeni! Adatszolgáltatás az egy tanterv szerint tanulók létszámáról Az adatlap hitelesített példánya megőrzendő! Az intézmény OM azonosítója Ezen adatlap sorszáma Az adatszolgáltatás dátuma A feladatellátási hely adatlapjának sorszáma Beszámolási időszak Nyitóadatok 00/00 tanév 00/00 tanév Ezen adatlap neve Kelt Bélyegző Nappali rendszerű képzés Felnőttoktatási tanterv Munkarend nappali esti levelező más, sajátos munkarend Nemzeti, etnikai kisebbségi A tanítás nyelve (a magyaron kívül): nevelés, oktatás formái: angol finn ó-görög svéd anyanyelvű német héber olasz szerb kétnyelvű kisebbségi francia holland orosz szlovák nyelvoktató kisebbségi arab horvát örmény szlovén cigány kisebbségi bolgár japán portugál új-görög Két tanítási nyelvű (nem nemzetiségi) cigány beás kínai román ukrán cigány romani latin ruszin eszperantó lengyel spanyol Gyógypedagógiai jellege Gimnázium autista kóros figyelemzavar - évfolyamos beszédfogyatékos középsúlyos értelmi fogyatékos évfolyamos A tanulók tanterve (a0g0) diszlexia-diszkalkúlia-diszgráfia középsúlyos értelmi fogyatékos, mozgássérült évfolyamos enyhén értelmi fogyatékos középsúlyos értelmi fogyatékos, siket enyhén értelmi fogyatékos, gyengénlátó középsúlyos értelmi fogyatékos, vak enyhén értelmi fogyatékos, mozgássérült mozgássérült (testi fogyatékos) Szakképzés enyhén értelmi fogyatékos, nagyothalló nagyothalló enyhén értelmi fogyatékos, siket siket általános képzés, szakmai előkészítő oktatás, pályaorientáció, szakmai és szakmacsoportos enyhén értelmi fogyatékos, vak siket-vak alapozás gyengénlátó vak szakképző évfolyamok A tanterv besorolása szintek és programok szerint Arany János Tehetséggondozó Program Nyelvi előkészítő évfolyam A tanterv besorolása OKJ szakmacsoportok szerint Élelmiszeripar() Elektrotechnika-elektronika() Mezőgazdaság(0) Építészet(0) Faipar() Gépészet() Informatika (szoftver)(0) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció() Könnyűipar() Közgazdaság(0) Környezetvédelem-vízgazdálkodás(0) Ügyvitel() Közlekedés(0) Vendéglátás-idegenforgalom() Nyomdaipar(0) Egyéb szolgáltatások (0) Vegyipar() Egészségügy(0) Művészet, közművelődés, kommunikáció(0) Oktatás(0) Szociális szolgáltatások(0) *A0* 00/

23 OSATANU.oldal a0t Tankötelesek beiskolázási adatai Iskolába lépő gyermekek (s0+s0+s0) tanköteles (május -ig a. életévét betöltötte) leány június. és augusztus. között töltötte be a. életévét szeptember -jén a. életévét még nem töltötte be évet járt óvodába évet járt óvodába vagy több évet járt óvodába a0t A rendes érettségi vizsga eredményei a beszámolási időszakban leány Érettségi vizsgán megjelentek sikeresen vizsgázott legalább egy tárgyból emelt szintű érettségit tett nem az érettségi évében(korábban) végezte el az utolsó évfolyamot javító, pótló érettségi vizsgát tett a0t A beszámolási időszakban sikeres rendes érettségi vizsgát tett tanulók életkor szerint Érettségi bizonyítványt szerzett összesen leány szakiskolai képesítéssel rendelkező éves éves éves éves éves 0 éves éves Életkor éves éves éves éves 0 éves éves éves éves 0- éves - éves 0 éves vagy idősebb nem magyar állampolgár magyar nemzetiségű 0 00/ *A0*

24 OSATANU.oldal a0t Óvodai csoportok, iskolai osztályok számának nyitóadatai (ez a tábla nem a tanulók létszámát tartalmazza) Évfolyamok 0 Összevont osztály, vegyes életkorú óvodai csoport Összes óvodai csoport, iskolai osztály Összes óvodai csoport, iskolai osztály sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat integráltan nevelő, oktató óvodai csoport, iskolai osztály iskolaotthonos osztály Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai a0t A képzésben résztvevők száma leány más településről bejáró iskolaotthonos osztályba járó váltakozó (de-du) oktatásban részesül összevont osztályba járó integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő napközis tanuló tanulószobás tanuló évfolyamismétlő (s+s) leány eredményesen végzett, de ismétel évfolyamismétlésre utasított magántanuló fogyatékos intézeti és állami nevelt hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 0 0 Évfolyamok 0 ből lány feladatellátási hely típust váltott gimnáziumból jött szakközépiskolából jött szakiskolából, speciális szakiskolából jött a. évfolyamosok közül a. évfolyamot az előző tanévben végezte utolsó éves egy idegen nyelvet tanulók száma kettő idegen nyelvet tanulók száma három vagy több idegen nyelvet tanulók száma 00/ *A0*

25 OSATANU.oldal a0t0 Tantervi órakeretben első idegen nyelvet tanulók száma nyelvenként és évfolyamonként, nyitóadatok Évfolyamok 0 kevesebb, mint órában Angol - órában vagy több órában kevesebb, mint órában Német - órában vagy több órában Nyelv kevesebb, mint órában - órában vagy több órában kevesebb, mint órában - órában vagy több órában kevesebb, mint órában - órában vagy több órában kevesebb, mint órában - órában vagy több órában kevesebb, mint órában - órában vagy több órában kevesebb, mint órában - órában vagy több órában /00. *A0* 00.0.

26 OSATANU.oldal Tantervi órakeretben második (és további) idegen nyelvet tanulók a0t száma nyelvenként és évfolyamonként, nyitóadatok Évfolyamok 0 kevesebb, mint órában Angol - órában vagy több órában kevesebb, mint órában Német - órában vagy több órában kevesebb, mint órában - órában vagy több órában 0 kevesebb, mint órában - órában Nyelv vagy több órában kevesebb, mint órában - órában vagy több órában kevesebb, mint órában - órában vagy több órában kevesebb, mint órában 0 - órában vagy több órában kevesebb, mint órában - órában vagy több órában 00/00. *A0* 00.0.

27 OSATANU.oldal a0t Gyermekek, tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok Évfolyamok 0 éves éves éves éves éves éves éves 0 éves 0 éves éves éves éves éves éves Életkor éves éves éves 0 éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves 0- éves - éves 0 éves vagy idősebb /00. *A0* 00.0.

28 OSATANU.oldal a0t éves éves éves éves éves éves éves 0 éves éves éves éves éves éves éves Leány gyermekek, tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok 0 Évfolyamok 0 Életkor éves éves éves 0 éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves 0- éves - éves 0 éves vagy idősebb /00. *A0* 00.0.

követelményspecifikációhoz

követelményspecifikációhoz A DATSZÓTÁRAK követelményspecifikációhoz 1. Bevezetés, célok Az alábbiakban szereplő adatszótárak definíciója az intézményi adminisztrációs szoftverek fejlesztésének és használatának azon célkitűzéseit

Részletesebben

KIR-STAT 2012 - internetes adatgyűjtő rendszer

KIR-STAT 2012 - internetes adatgyűjtő rendszer - internetes adatgyűjtő rendszer Kitöltési útmutató Budapest, 2012. október 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Kitöltési útmutató a KIR-STAT internetes adatgyűjtési program használatához 1.1. Milyen lépések szükségesek

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I Balázs Győző Református Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános-, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény P R O G R A M TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 4 074 forint/fő, de településenként

Részletesebben

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze 2010 A katalógusban szereplő adatok tájékozató jellegűek. A kézirat leadása utáni változásokról az oktatási intézmények adnak felvilágosítást. Az intézmények nem

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. 2003. évi felülvizsgálat Elfogadta: 233/2003. (VII.3.) KH számú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Készült: - 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA (4137 Magyarhomorog, Mikszáth u. 6.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 5. oldal Jogszabályok, rendeletek... 5. oldal Az SZMSZ

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja Ügyiratszám: 2/8/2014. A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2014. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2013. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ OKIRAT... 7 I.1.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 1. szám Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Budapest, 2006. március Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben