Meditáció karácsonyhoz közeledvén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meditáció karácsonyhoz közeledvén"

Átírás

1

2 Meditáció karácsonyhoz közeledvén Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény - kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg simogatást. Mi gyõzött érdességemen? Mitõl csókolhat úgy kezem? Simogatást mitõl tanult? Erembe Krisztus vére hullt? Szemembe Krisztus-könny szökött? - kinyúló kézzel kérdezem. Áldott vagy a kezek között, karácsonyi koldus-kezem. (Áprily Lajos) Áprily Lajos verse a karácsony titokzatosságával, az emberi alázatossággal foglakozik. Érdekes módon, a karácsonyi készülõdésben e kérdéskörökkel alig találkozunk. Ha híradásokra figyelünk, akkor szinte mindig csak az ajándékokról szólnak, hogy a férfiak átlag 5000 forintot, a nõk 4000 forintot szánnak átlagosan egy megajándékozott személyre, hogy egy átlag család mintegy Ft-t különít el a karácsonnyal összefüggõ kiadásra. Az Országos Kereskedelmi Szövetség képviselõi az egész éves bevétel-zsugorodást az év utolsó hónapjára remélik kiegyenlíteni. Mindenki széleskörûen hirdet óriásplakátokon, reklámújságokban, szórólapokon. Kár, hogy az utóbbiak döntõ hányada közönséges szemétként végzi pályafutását. Fõleg a fõváros utcáit színesítik ezek a szemétszõnyegek. Tán célzottabban kellene terjeszteni a kiadványokat, a terjesztõk ne elégedjenek meg azzal, hogy csak belökik a társasházak közös gyûjtõ helyére. Ezt akár a gyerekek, de a guberálók is könnyen szétszórják, a következményét a járdákon láthatjuk hetekig. Ajándékozási szokásaink Lassan már minden árucikk karácsonyi ajándék lehet. Fõleg a híradástechnikai eszközöket minõsítik ajándékozási lehetõségnek, leginkább, ha az több mint forint és mammut méretû képernyõvel rendelkezik. Ez a családi ajándék. Ha hitelre megy az sem baj, ott a 0 %-os THM. Viszont jó, ha tudjuk, ingyen hitel nincs, valamilyen formában a bank hozzájut a megszokott szintû kamatjához. Pedig mennyivel jobb a testre szabott ajándék, különösen gyerekek esetében. Ha a szülõnek jó a kapcsolata gyermekével, akkor tudja, mivel szerezhet örömöt. Általában a gyerekek szeretik, ha sok kis csomagot bonthatnak ki, mindegyiknél lehet izgulni, milyen meglepetés vár rájuk. Erre jó bemelegítés lehet az ádventi kalendárium, amelybõl minden nap egy kis ajándékocska bújhat ki. Az ajándék, az ajándékozó ízlésvilágát is tükrözi. Ha tehát valaki irtózik az erõszakot jelképezõ játéktól, és saját háztartásában nem tûrné meg azt, akkor ne is adjon ilyet családja, vagy barátai gyermekének. Ugyanaz vonatkozik a képekre, könyvekre, mûsoros hang-és képhordozókra. Ha az ajándékozott nagyon jártas vagy szakértõje valamely területnek, akkor szerencsésebb, ha nem konkrét mûvet veszünk neki, hanem vásárlási utalvánnyal kedveskedünk. Az utóbbi években igen színvonalas múzeumi kiállításokkal örvendeztetik meg a közönséget. Ezek belépõjegyei bizony nem olcsók (ez sehol a világon nincs másképp), így szép ajándék lehet ilyennek az adása. Az ajándékozási repertoárt színesítheti a színház, a hangverseny jegy vagy bérlet. Ne feledjük, hogy a gyermekek számára a legfõbb ajándék az lehet, ha leülünk hozzájuk, a játékokat együtt próbáljuk ki, együtt használjuk azokat, és okos munkamegosztással sok idõt szánunk számukra, megtanítjuk õket a gyermekkorunkban tanult énekekre. Ez alapja lehet a hagyományteremtésnek. Különösen a nagyszülõknek lehet ebben kitüntetett szerepe. Hatósági ellenõrzés és szankcionálás A minap szólt a sajtótudósítás arról, hogy beindult a karácsonyi fogyasztóvédelmi ellenõrzés és tart egészen az ünnepekig. A kitûzött célokkal is egyet kell érteni: a vizsgálat során kiemelt hangsúlyt kap az áruházláncok akciós tevékenységének ellenõrzése, a vásárlók által nagyszámban felkeresett élelmiszerjellegû üzletek, drogériák vizsgálata, és nagy figyelmet fordítanak a szezonális termékekre, köztük a fényfüzérekre, gyerekeknek szóló árukra. Különösen fontos az árfeltüntetés helyzetének szisztematikus ellenõrzése, hiszen az ilyen jellegû szabálytalanságokkal naponta lehet találkozni a vásárlásaink során (pl. nincs a termék elõtt ár, nehezen azonosítható, hogy az ár milyen termékre vonatkozik, pl. kettõs árfeltüntetés, más van a gondolán és mást ütnek be a pénztárgépbe. Van olyan jelenség, amikor pont az akciós árcédulával fontos információt fednek el, például azt, hogy a minõség-megõrzési idõ lejárt vagy hamarosan lejár. Az akciók valódiságával kapcsolatosan is idõnként joggal merülhetnek fel kételyeink, hiszen a jó emlékezõtehetséggel rendelkezõk bizony emlékeznek arra, hogy néhány nappal korábban hasonló volt a normál ára annak a terméknek, amelyet most akciósan kínálnak. Mivel az emberek nem kis része örül az állítólagos engedménynek, az akciósnak mondott portékát könnyebben megveszi. Tájékoztatást adott a hatóság arról is, hogy ellenõrzik az alkalmi vásárokat is. Fontos, a normál, állandó telephely feltüntetése is, hiszen innen tudhatják meg a vásárlók, hogy az esetleges reklamációikkal késõbb (vásárbontás után) hova fordulhatnak. Továbbra is lényeges, hogy a tudatos vásárló ragaszkodjon vásárlásakor blokkhoz, számlához, hiszen csak ennek birtokában tud reklamálni, vagy esetleges cserét kérni. Jó, ha tudjuk: a kereskedõnek nem köteles a nem minõséghibás terméket másra kicserélni, de az árusítok jelezték, az ünnepek után szívesen kicserélik a bontatlan csomagolású másodpéldányú, vagy más méretû ruházati ajándékot, de ennek elõfeltétele, a vásárlás helyszínét igazoló blokk megléte. A Hatóság jelezte, hogy a jövõben minden nagyobb horderejû vizsgálat elõtt tájékoztatást tartanak, hogy a vállalkozások jogkövetõ magatartását elõsegítsék, a kisebb szabálytalanságoknál lehetõséget adnak a hibák kijavításra, és a súlyos, visszatérõ jogszabályszegés esetén bírságolnak. Az ellenõrzéseken jelen lesznek a társhatóságok, és számítanak a civil fogyasztóvédõkre is. Érdemes kiemelni, hogy a vizsgálatok nem kizárólagos célja a bírságolás, hanem a jogkövetõ magatartás elõsegítése. Minden bizonnyal, a kereskedõk is jobb hangulatban fognak dolgozni, ha nem lóg fejük felett állandóan a damoklészi kard, hogy a legkisebb hibáért is akár százezreket kell büntetésként befizetniük. Számukra ez akár karácsonyi ajándéknak is tekinthetõ Szûcs András 2 A KONTROLL ÜNNEPI SZÁM DECEMBER

3 Évzáró beszélgetés az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetõjével Térképvázlat uniós háttérrel Szûcs Tamás mindössze egy éve vezeti az EB budapesti képviseletét, mégis évtizednyi tapasztalat, feladat gyûlik egybe, amikor egyenleg helyett, az eltelt idõszak néhány fontos elemének felidézésére kérem. Pedig, a beszélgetés során a magyar diplomácia számára oly fontos európai uniós elnökség elõkészületei, épp csak említésre kerülnek. A megszokottnál is túlterheltebb napi munka alig ad alkalmat az elmélyültebb beszélgetésre, így az ünnepek is hétköznapokká válnak. Alig néhány nappal ezelõtt rendezkedett be a képviselet új helyén, azóta a Millenáris Parkban található az Európai Unió Háza. - Az Ön megítélése szerint milyen szerep hárul az unió megismertetésében az Európai Bizottság tagállami képviseletére? - Noha jogilag nem vagyunk nagykövetség, a Képviselet feladatköre nagyban hasonlít egy diplomáciai képviseletére. Irodánk két fõ feladata a magyarországi politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok elemzése, valamint a magyar közvélemény tájékoztatása az Európai Bizottság álláspontjairól, a bizottsági kezdeményezések hátterérõl, valamint az érdeklõdõk tájékoztatása az Európában zajló legfontosabb eseményekrõl. Kétoldalú információs csatornaként mûködünk Brüsszel és Magyarország között. - Állnak-e rendelkezésükre eszközök, a civil társadalommal való kapcsolattartásra, s ha igen, melyek ezek az eszközök? - Képviseletünk egyik feladata a civil társadalommal, a társadalmi és érdekképviseleti szervekkel való együttmûködés európai témákban. Az Európai Bizottság egyre nagyobb figyelmet fordít a civil társadalommal való konzultációra, így az egyes szervezetek képviselõi rendszeresen meghívást kapnak az általunk szervezett szakmai konzultációkra, legyen szó akár a Közös Agrárpolitika átstrukturálásáról, akár belsõpiaci reformokról. Természetesen, az általunk ajánlott tematikán túl is bármikor nyílik arra lehetõség, hogy a különbözõ civil szervezetek képviselõi felkeressenek minket. - Mit mutatnak a tapasztalatok és felmérések: mi, Magyarországon mennyire ismerjük az Európai Unió tevékenységét, milyen eredményeink és milyen hiányosságaink vannak e téren a társországokkal összehasonlítva? - Az Európai Bizottságnak évtizedekre visszamenõleg vannak felmérései az egyes tag- és tagjelölt országok unióval kapcsolatos ismereteirõl. Nagy általánosságban elmondható, hogy a magyarok EU-s tudása nemigen tér el az uniós átlagtól. Felismerjük az unió szimbólumait, bízunk annak intézményrendszerében. Tény azonban, hogy az uniós intézményrendszerbe vetett magas bizalom ellenére az EU népszerûsége az elmúlt évek során csökkent Magyarországon. - Kicserélik-e más uniós országok képviseletével, és milyen rendszerességekkel az ismereteiket, a tapasztalataikat? - A Bizottság tagállami képviseleteinek vezetõi havi-kéthavi rendszerességgel találkoznak egymással Brüsszelben, alkalmanként a tagállamok egyikében. Az elnökségre való felkészülés jegyében, a decemberi értekezlet színhelye például Budapest lesz. Az értekezlet alkalmával nem csupán arra nyílik lehetõség, hogy a képviseletvezetõk tapasztalatot cseréljenek, de Budapesten, például találkoznak Schmitt Pál köztársasági elnökkel és a kormány számos tagjával is. - A pénzügyi, majd az azt követõ gazdasági válság jelentett-e funkcióváltozást a képviselet munkájában? Ë DECEMBER A KONTROLL ÜNNEPI SZÁM 3

4 - A képviselet alapvetõ feladatai nem változtak, azonban észrevehetõen megnövekedett például a hozzánk érkezõ újságírói kérdések száma. Az Európai Bizottság válságkezelõ intézkedései nyomán kialakuló új európai gazdasági szemeszter, vagy az Európa 2020 stratégia zászlóshajóival kapcsolatban naponta válaszolunk meg technikai és politikai jellegû kérdéseket egyaránt. - Magyarország uniós elnökségre készül. Milyen szerep hárul itt helyben és Brüszszelben a képviseletre? Gondolunk elsõsorban Magyarország kiemelt megismertetésére, illetve az uniót népszerûsítõ programok magyarországi megvalósítására. - Képviseletünk Magyarországon mûködik, így itt hárul ránk nagy feladat. A kötelezõ politikai és protokoll feladat gyarapodásán túl, arra számítunk, hogy a magyar lakosság Európai Unió iránt tanúsított figyelme megnõ. Az elnökségi eseményeken keresztül sokkal több figyelem hárul majd az általános uniós témákra, így a Képviseletre is, mint az itteni letéteményesére. Ennek megfelelõen január elején megnyitjuk a képviseletünk részeként mûködõ Európa Pontot, mely az európai polgárok találkozóhelye kíván lenni. Az Európa Pontba látogatók tájékoztatást kaphatnak majd az õket érdeklõ európai uniós kérdésekrõl, megtalálhatják az ezekkel kapcsolatos brosúrákat, kutathatnak a galérián található szakkönyvtárban és számítógépes adatbázisokban, egy kávé mellett elolvashatják a fontosabb magyar és külföldi napi- és hetilapokat, az épületben mûködõ ingyenes WIFI segítségével tájékozódhatnak az interneten. Az Európa Pont egyfajta európai kulturális központként is kíván mûködni: számos kiállítással, koncertekkel, vetítésekkel, felolvasóestekkel várja majd a látogatókat. A földszinten kialakított gyereksarok, Európával kapcsolatos játékokkal, többnyelvû mesekönyvekkel is szórakoztatja majd a kisebbeket. Tervezzük nyílt napok rendezését is iskolai csoportok számára, ahol korcsoportra szabott demonstrációs óra keretében, játékos formában ismerkedhetnek meg a gyerekek az EU-val. - A keresztény világ a karácsony megünneplésére készül. Mit jelent a Karácsony Európában és az Önök tapasztalatai szerint mit jelent Magyarországon? - A karácsony, hite szerint mindenkinek más jelent, így azt gondolom, nagyon nehéz lenne egy közös definíciót adni arra, hogy akár Magyarországon, akár Európában mit értünk alatta. Az nyilvánvaló, hogy ez a szeretet ünnepe, az összetartozásé. Az év e pár napja, mely alatt törekszünk arra, hogy azt szeretteinkkel töltsük, alkalmat ad mindnyájunk számára arra, hogy kicsit lelassítsunk, és így lehetõségünk legyen reflektálni mindarra, ami az adott évben történt. - Záró gondolatként mit kíván az Európai Bizottság magyarországi képviselete vezetõjeként? - Mindenkinek békés és boldog ünnepeket kívánok! Jován Ismét gyermekeink egészségérõl Gyermekeink rosszul étkeznek A világon talán nincs olyan ország, ahol ne szeretnék a gyermekeket. Az teljesen természetes, hogy a szülõk számára az õ csemetéjük a legszebb, a legokosabb, a legtehetségesebb, mi több, inkább többé, mint kevésbé, szinte azonnal le tudják venni a szülõket, a nagyszülõket a lábukról. Jogosan tarthatunk viszont attól, hogy mégsem jól vigyáznak rájuk. Napjainkban a kislányok, a kisfiúk, fõleg a nagykamaszok, a tanítás végeztével, nagy elõszeretettel jelennek meg, a már nálunk is elterjedt gyors-étkeztetõ láncok, a nagy bevásárló központok üzleteinek valamelyikében, ahol befalnak valamit, majd rohannak tovább különóráikra: edzeni, nyelvet, zenét, balettet tanulni. Nem egyszer azért, mert este, esetleg, talán a szokásoknál is gyakoribban, otthon nem várja õket vacsora, aminek nyilvánvalóan különbözõ okai lehetnek. Az ilyen, csábítóan elegáns helyeken, ahol randizni szintén kitûnõen lehet, elfogyasztott és feldolgozott élelmiszer nem csak a zsírpárnák felhalmozódásában ludas (manapság rengeteg a kövér gyermek), de negatívan befolyásolja a viselkedést és a lelki egészséget is, állapítja meg az Ausztráliában mûködõ Telethon Gyermekegészségügyi Kutatóintézet egyik tanulmánya. A szakemberek véleménye szerint az ilyen élelmiszerekbõl álló étrend növeli az érzelmi- és viselkedészavarok kockázatát, továbbá kétszeresére emeli a figyelemzavaros hiperaktivitás esélyét. Körülbelül ezernyolcszáz kamasz adatait dolgozták fel. A különbözõ hátterû gyermekeket születésüktõl követték nyomon, és kiderült, hogy az egészségesebben táplálkozóak körében kevesebb ilyen gond jelentkezett, amit sajnos senki sem hajlandó igazán komolyan venni. Tudniillik nem reklámozzák eléggé a gyümölcsöket és a zöldségeket, holott egyes helyeken egész sor pultokat foglalnak el az édességek, üdítõitalok és finomított reggelizõ pelyhek. A gyermekek étkezési szokásait két csoportra osztották a kutatók: az egészséges változatban sok friss zöldség, gyümölcs, teljes kiõrlésû gabona és hal szerepelt. Az úgynevezett nyugati típusúakban pedig nagy mennyiségû telített zsiradék, finomított cukor, só, elvihetõ éttermi ételek, péksütemény, feldolgozott, rántott és finomított ételek jelentek meg. Más kutatások azt mutatták ki, hogy a lobbanékony fiatalok inkább nassolnak, ha éhesek. Búskomorság, bánat esetén pedig édességgel vagy zsíros ételekkel tömik magukat, miközben a depresszió és az elhízás összefügg egymással, jóllehet tudjuk: a kövérek vérében több a gyulladásos faktor, ami hat az agymûködésre is. Tisztelet a kivételnek, a táplálkozással foglalkozó orvosok figyelmeztetõ szavai ellenére, az iskolák büféiben sem sokat törõdnek a helyes étrend megválasztásával, mivel ez az üzemeltetõ vállalkozónak nem érdeke. Nem is szólva a tanintézmény, a kollégiumok menzájáról: rántott leves, fõtt tészta. Felesleges pusztán õket kárhoztatni, hiszen az árak egyre növekednek, az elõírt étkeztetési normatívák azonban évek óta változatlanok. Nagy Attila 4 A KONTROLL ÜNNEPI SZÁM DECEMBER

5 Márkahamisítás Fogyasztói érdeket védõ vámtisztek December elsõ napjaiban kaptuk a tájékoztatást a VPOP szóvivõjétõl Sipos Jenõ pénzügyõr ezredestõl, hogy a Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálat Parancsnoksága járõrei ellenõrzést tartottak Gyõr térségében, melynek során megállítottak egy szlovák rendszámú gépjármû-szerelvényt. Az okmányok ellenõrzését követõen a pénzügyõrök a tételes vámvizsgálat mellett döntöttek. A Törökországból érkezõ rakomány közül a tételes vizsgálat során elõkerült közel 300 db Barbie, Bakugan, illetve Ben 10 ábrával ellátott gyermekruha, továbbá közel db Gucci, Diesel, Tomy Hilfiger, Louis Vuitton, Dolce Gabbana, Armani márkajelzéssel ellátott ruhanemû, táska, öv, és Adidas, Nike, Puma sportruházati termék márkajelzésével ellátott hamis ruhanemû. A ruhanemûkre vonatkozóan a szlovák sofõr a védjegyjogosult engedélyét nem tudta bemutatni. A vámhatóság a 43 millió forint értékû, közel db különféle ruhanemût lefoglalta, és ismeretlen tettes ellen szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése vétség, valamint áru hamis megjelölése bûncselekmény elkövetése miatt eljárást indított. Ezek az eredetinél minden bizonnyal hitványabb minõségû portékák az éles szemû pénzügyõröknek köszönhetõen nem kerültek a karácsonyi vásáron olykor zugárut is kínáló üzletek pultjaira. Így azután, nem keseredik meg sok ajándékozott öröme, hogy a márkás cucc néhány hét múlva hitvány ócskasággá válik. Kõhalmi DECEMBER A KONTROLL ÜNNEPI SZÁM 5

6 Siklósi Máté, a PSZÁF fogyasztóvédelmi ügyvezetõ igazgatója: Pénzügyi fogyasztóvédelem a válság után A fogyasztóvédelem szerepe a vásárló és a szolgáltató közötti aránytalanság miatt kap különös jelentõséget. Ez az aránytalanság a pénzügyi területen kiemelten van jelen, a szolgáltatást nyújtók rendkívüli szervezettsége, szofisztikált szakmai felkészültsége, sokszor a szerzõdések magas értéke, a másik oldalon pedig a lakosság alapvetõ pénzügyi ismereteinek gyakori hiánya, a termékek rendkívül összetett feltételrendszere és átláthatatlan költségstruktúrája, valamint az érdekérvényesítõ képességük csaknem teljes hiánya miatt. Ezt az aszimmetriát hívatott az állam, jelen esetben a felügyelet ellensúlyozni. A fogyasztóvédelem szinte teljes fellelhetõ eszköztárának alkalmazásával, - kiemelve a jogszabályok által biztosított, a közvetlen kommunikációra építõ, illetve a pénzügyi kultúrát fejlesztõ lehetõségeket, - kell optimalizálni és kihasználni a Felügyelet, illetve a civil szféra és a sajtó fogyasztóvédelmi erõforrásait. Hatékony munkához hatékony szervezetre van szükség. A munkafolyamatok szelektálása révén elérjük, hogy a Felügyelet csak azokkal a területekkel, feladatokkal foglalkozzon, amelyekben konkrét felhatalmazása van, ahol hatékony megoldást tud kínálni. A hatósági eszközök (eljárás, vizsgálatok, közérdekû keresetek és igényérvényesítés, elemzések, stb.) alkalmazása során áttekinthetõ, következetes politikát folytatunk, mind a piac szereplõi, mind a fogyasztók felé. A szankció nem lehet cél, csakis eszköz, melynek alkalmazása elõtt a felügyelt intézmények már megismerik a Felügyelet álláspontját. A 2008-as globális pénzügyi válsággal világszerte felértékelõdött a pénzügyi fogyasztóvédelem szerepe. Egyértelmûvé vált, hogy a széleskörû tájékoztatások ellenére a fogyasztó a számára az adott pillanatban leginkább elõnyös terméket választja akkor is, ha annak veszélyeire figyelmeztetik és ez rendszer szintû kockázatokat is hordoz magában. A pénzügyi szolgáltatókat felügyelõ hatóságok feladatai ennek megfelelõen, mind fogyasztóvédelmi, mind prudenciális körültekintõ - szempontból csak a tisztességes, áttekinthetõ, ellenõrizhetõ üzleti gyakorlat keretében történõ intézményi gyarapodás elõsegítése lehet. Nem szabad és nem megengedhetõ, hogy az intézményeknek célja és gyakorlata legyen a kifejezetten tisztességtelen, az erõviszonyokkal (aszimmetriával) visszaélõ, a terheket egyoldalúan az ügyfelekre hárító üzletpolitika. A csalódott fogyasztók száma a pénzügyi válság, illetve a válsággal összefüggõ károk következtében jelentõsen megnõtt. A csalódottságuk oka gyakorta a pénzügyi szolgáltatók nem teljes körû, vagy megtévesztõ (alkalmasint csalárd) tájékoztatása volt, és ezek a gyakorlatok rombolják a pénzügyi intézményekbe és a pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat. A bizalom lényegi eleme a pénzügyi szolgáltatásoknak; ennek hiánya, s a csalódott fogyasztók nagy száma erodálja a piacot, és a pénzügyi piacok stabilitását ássa alá. Minden olyan eszköz, ami a pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat erõsíti, példának okáért a tisztességes piaci magatartás erõsödése révén, az a piac érdekeit is szolgálja, s ilyen eszköz a pénzügyi fogyasztóvédelem is. A Felügyelet fogyasztóvédelmi tevékenységének célja Elsõdleges cél a tisztességtelen, jogszabályt, normát vagy közízlést közvetve, vagy közvetlenül sértõ gyakorlatok számûzése a pénzügyi szolgáltatók eszköztárából. Legyen szó tisztességtelen reklámról, tájékoztatásról vagy szerzõdésrõl, a meglévõ és új hatósági eszközökkel, a kommunikáció erejét is használva kell védeni a fogyasztókat. Olyan tisztességtelen gyakorlat esetén, amely jogot nem sért, azt is vizsgálni kell, hogy nincs-e szükség megfelelõ jogi szabályozásra, vagy más típusú felügyeleti fellépésre. Nem szabad megelégedni a jogszerû, de nem etikus megközelítéssel! A hatóságnak elsõsorban ellenõrzéseivel, témavizsgálatokkal, ajánlásokkal, adott esetben közérdekû keresettel, vagy - igényérvényesítéssel kell segítenie a fogyasztót, ugyanakkor nem alkalmas az egyedi panaszügyekkel kapcsolatos tömeges eljárásokra. A fogyasztóvédelmi eszköztárat a lehetõ legszélesebben kihasználó, azok használatát célratörõen kombináló, a piaci folyamatokat folyamatosan, napról-napra követõ, a fogyasztók jogsérelmeit lehetõség szerint megelõzõ cselekvésre van szükség. A pénzügyi fogyasztóvédelem központja a Felügyelet, legyen szó piaci magatartások szabályozásáról, jogsértõ gyakorlatok visszaszorításáról, vagy a fogyasztói tudatosság fejlesztésérõl. Kiemelt prioritás az ügyfélszolgálat, azaz a fogyasztókkal fenntartott kapcsolat magas minõsége. A felügyelet számára a stílus, a gyorsaság, a körül- Ë 6 A KONTROLL ÜNNEPI SZÁM DECEMBER

7 tekintõ szakértelmet illetõ fogyasztói elvárások alapvetõ értékek kell, hogy legyenek. A minõségi ügyfélszolgálat széles eszköztárat alkalmazhat annak érdekében, hogy a tájékozott fogyasztó megfelelõ helyen, hasznos tudással lépjen fel. különösen fontos, hogy a felügyelet aktívan segítse a fogyasztót abban, hogy kifogás esetén elõször a szolgáltatónál tegyen szakszerû panaszt és ott próbálja meg keresni igazát. A hatékony ügyfélszolgálat jó orientációval, egyértelmû szabályok általi szûréssel a hatósági eljárások mai magas számát is csökkentheti. A Felügyeleti ügyfélszolgálat munkáját kiegészítendõ szükséges a civil kapcsolati háló kiépítése a fogyasztóvédelmi bírságpénzek következetes, pályázati alapú felhasználásával. A civil elõszûrõ funkció közvetve szélesebb rétegek alaposabb elérését, az ügyfélkapcsolatok földrajzi kiszélesítését, egyúttal az igazán a Felügyelet profiljába illõ fogyasztóvédelmi ügyek alaposabb vizsgálatát teszi lehetõvé. A pénzügyi felügyeletnek kiemelt, vezetõ és kezdeményezõ szerepet kell vállalnia a lakosság pénzügyi tudatosságra nevelésében, tudatosságának fejlesztésében. A már meglévõ országos szintû együttmûködések fejlesztésével, e keretekben a PSZÁF szerepének, jelenlétének és láthatóságának erõsítésével fontos, inkább közép és hosszabb távon ható edukatív feladatnak tesz eleget. n A hozzá nem értõkre is gondolni kell! Filléres bosszúságok Egy ideje nehezen tudok telefonálni, mivel a telefonzsinór végén a csipesz, vagy más néven telefondugasz levált róla. Amikor próbáltam zsinórt és csipeszt vásárolni, több érdekességet tapasztaltam a beszerzõkörút során. Több fajta, különbözõ típusú szabvány méretet árulnak telefondugaszból. Legalább tucatnyi méret létezik, és ha az ügyfél nem tudja, melyik típus kell, akkor hoppon marad és nem tud telefonálni. A másik bosszantó lehetõség, hogy a kapott dugasz nem illik bele a csatlakozóaljzatba. A pontos csatlakozótípus ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a mûszerészek helyesen szereljék fel a telefonzsinórra a csipeszt. Bruttó 350 forintot kértek, még számlát is adtak róla, sõt, kicserélték a szériahibásnak vélt telefondugót, a kipróbálás során mégsem bizonyult jónak. Ezek filléres dolgok, mégis bosszúság van vele, ha nem megfelelõ a csatlakozó. Nos, én megvettem a telefonzsinórt, látszólag megfelelõ méretû dugaszt szereltek a végére, mégsem mûködött a telefon. Az újonnan vásárolt zsinórokkal egész egyszerûen nem tudtam telefonálni. A bejövõ hangot hallottam, viszont engem nem hallott senki, volt is káromkodás bõségesen. Késõbb a régi telefonzsinórral próbálkoztam, az mûködött. Amikor elmentem a legnagyobb telefonszolgáltató kerületi kirendeltségére, készséggel összeállítottak egy huzalt telefondugókkal együtt, ám nem a kért csatlakozókkal készítették el. Hiába magyaráztam, hogy nekem milyen kell, más fajtát adtak. Legközelebb alighanem magammal viszem a készüléket, így talán a szakemberek tudnak majd, hogy abba milyen csatlakozókkal ellátott huzalt adni. Általában kéthavonta kell telefonhuzalt cserélnem. A telefondugó mindig lecsúszik a huzal végérõl. Egyre többen mondják, hogy a huzalos technológia elavult és a megoldást a vezeték nélküli készülékek jelentik. Akinek sokat kell telefonálnia vezetékes vonalon vagy a munkája miatt, vagy csupán a szeretteivel akar sokszor beszélgetni, annak mindenesetre egy ilyen apróság is komoly bosszúságokat okozhat. Érdekes és elgondolkoztató, hogy évtizedekkel ezelõtt, még úgy tudták legyártani a telefondugókat, hogy akár több éven keresztül is jól mûködtek. Ma már mivel filléres, 20 forintos mütyürrõl van szó erre nem fordítanak nagy gondot a gyártók. Pedig, még sokáig nem fog eltûnni a hagyományos, huzalos, dugaszos telefontechnológia Ilonka Mária Ingyenes fogyasztóvédelmi tanácsadás A honlapunkon dr. Czár Anita szakjogászunk felel kérdéseikre. A tanácsadást az Európai Unió és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatja. Köszönjük az egész éves együttmûködést minden kedves munkatársunknak és partnerünknek, akik részt vettek az Európai Unió és az Európai Szociális Alap által támogatott fogyasztóvédelmi program sikeres megvalósításában, és kívánunk nekik békés Karácsonyt és boldog új évet. TÁMOP / Társadalmi Unió DECEMBER A KONTROLL ÜNNEPI SZÁM 7

8 Kapnak-e megfelelõ segítséget? Fogyatékos emberek az üzletekben Ha jó vagy másokhoz, magadhoz vagy a legjobb. (Benjamin Franklin) Valljuk be, szeretünk vásárolni. Különösen ilyenkor, az ünnep közeledtével. A pazarul feldíszített üzletekben már az illatok is a karácsonyra utalnak, s olyan jó érzés körülnézni a pultok között, megtapogatni a kiszemelt árucikket, elképzelni, hogy a kiválasztott meglepetésnek miként örül majd a kedves, a családtag, a rokon, a barát. Vannak azonban olyan emberek, akik számára, bár szívesen vásárolnának, nehézséget jelent a közlekedés, az áru kiválasztása vagy a kommunikáció az eladóval. Pedig fogyatékossággal élõ embertársaink is szeretnének ajándékot venni. De vajon miként tehetik meg ezt? Csehné Huszics Márta, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének elnöke. Várpalotán neveli három gyermekét. Dávid 16, Ágnes 14, Anna 13 éves. Az aliglátó édesanya a külvilágból az egyik szemével 8, a másikkal 10 százalékot érzékel csupán, és teljesen hiányzik a színlátása. Számára nem egyszerû feladat beszerezni a családnak az élelmiszereket, s az egyéb árucikkeket. Leginkább Anna lányommal szoktam együtt vásárolni mondja. Mivel önmagamnak sem tudok egyedül, például ruhát, cipõt venni, e tekintetben is kikérem a lányom véleményét. Az élelmiszereket a közeli kisebb boltokban szerezzük be, s legfeljebb havonta megyünk az egyik nagy hipermarketbe, akkor viszont mindhárom gyermekem segítségére szükségem van. Mi a tapasztalata, visszaélnek-e a kereskedõk azzal, hogy valaki fogyatékossággal él? Az biztos, hogy a látássérültek és az értelmileg akadályozott emberek jobban ki vannak téve annak, hogy becsapják õket. Én is vettem már rossz minõségû tõkehúst, hentesárut. De az is elõfordult, hogy az eladó figyelmeztetett, nem szép az áru, gondoljam meg, veszek-e belõle. Mit mondjak, jólesett a figyelmessége. Az is megtörtént, hogy egy áruházban a pénztáros hölgy az egyik árucikket szó nélkül visszatartotta. Valószínûleg nem találta a kódot rajta, ezért úgy döntött, hogy kiveszi a blokkolásra váró termékek közül. Én meg csak otthon vettem észre, mivel mindent õ pakolt bele a szatyrokba. Anyagi kár ugyan nem ért, de úgy éreztem, semmibe vették az én akaratomat. Mennyire segítõkészek a vásárláskor az emberek? Nekem alapvetõen pozitívak a tapasztalataim. Bár akadt olyan eladó, aki meghökkent azon, amikor megkérdeztem, milyen a színe a játék plüsskutyának. De amikor megtudta, hogy látássérült vagyok, készségesen adott felvilágosítást. Találkozott-e már akadálymentes eladótérrel? Még nem. Babakocsival, vagy kerekes székkel megközelíthetõ eladó térrel igen, de a kerekes székesek számára is gondot jelent a magasra helyezett termék levétele, nekem pedig, az árának a felfedezése. Zavar, ha azt tapasztalom, hogy szépen, jól olvasható számmal kiírják az árat, de nem tudom, az melyik termékhez tartozik; a hûtõkben elhelyezett áruk árát szinte képtelen vagyok kideríteni, mert kicsi a számjegy és nem lehet közel hajolni hozzá. Amikor pedig üzleti fogásként átrendezik a boltot, az kész káoszt jelent egy látássérült számára. A látássérülteknek az a bolt akadálymentes, ahol eladó szolgálja ki õket. Dr. Szilágyiné dr. Erdõs Erika jogász és gyógypedagógus, jelenleg az Autisták Országos Szövetsége elnökségének a tagja és a csókakõi autista intézményt fenntartó egyesület alelnöke. Gergõ, a húsz éves autista fia ebben az intézményben lakóotthoni ellátott. Erikának rajta kívül van még egy 25 éves lánya és egy 24 esztendõs fia is. A család együtt tölti az ünnepeket, de hogy a karácsony mit jelent Gergõ számára, azt nem lehet pontosan tudni. Õ ugyanis egyáltalán nem beszél, de nemrég a régi családi képeket nézegetve rámutatott a karácsonyfára. Szoktak-e együtt vásárolni? Gergõ szívesen tolja a bevásárlókocsit, pakolja be az árukat, de a várakozást nem bírja. Ezért általában ugyanabba az áruházba szoktunk menni, mert ott már ismeri mindennek a helyét és ez fontos a számára. Az autizmusa olyan súlyos fokú, hogy sosem lesz képes az önálló vásárlásra. Gergõnek mindig kell valami, amit a kezében tart és rázogat. Az egyik vásárlás alkalmával egy nagy köteg gumiszalag hevert a polcok között, ami megtetszett neki Fogta, és betette a bevásárlókocsiba. A pénztárnál a hölgy közölte, hogy azt nem lehet kivinni, csak engedéllyel. A férjem elmondta, hogy Gergõ autista, és miért kellene neki a gumiszalag. A pénztáros hölgy engedélyt kért rá és mi kivihettük, Gergõ pedig boldog volt. Úgy gondolom, a mi esetünkben fontos, hogy - ha korlátokkal is - de a fiunk megtapasztalja a fogyasztói létet. Választhat azokból, amik megtetszenek neki, de nem mindent tehet be a kocsiba és azt is megtanulta, hogy az árukat ki kell fizetni. Ugyanakkor mi is figyelünk arra, hogy kerüljük az olyan helyzetet, amikor elég látványos viselkedészavara miatt másokat kellemetlen helyzetbe hozhat. Úgy gondolom, fel kell mérni, mire képes a fogyatékos ember, és adottságaiból kihozni a legtöbbet. Többször elõfordul, hogy az üzletben dolgozó emberrel beszélünk az autizmusról. Így nem csak Gergõt tudom jobban elfogadtatni, de információt is adhatok másoknak az autizmus sajátosságairól. Ezáltal az emberek megértik, miért olyan a fiunk, amilyen, és megtudják azt is, miként segítsék õt a nehézségek leküzdésében. Dr. Chikán Csaba mozgáskorlátozott ember, Vácon közjegyzõként dolgozik. Egy felnõtt lánya és egy unokája van. Mivel meglehetõsen elfoglalt, ritkán megy a családtagjaival együtt vásárolni. Általában olyan áruházakban fordulok meg, amelyek akadálymentesek. Ezt, kerekes székes voltomra való tekintettel fontosnak tartom. A kereskedõk általában udvariasak és segítõkészek az üzletekben, így kísérõ nélkül is, ha az ember elektromos kerekesszékkel közlekedik, boldogul az akadálymentes helyeken. Az utca embere ritkán segítõkész, de azért az is elõfordul. Az emberek keveset tudnak a különbözõ fogyatékossággal élõ emberek Ë 8 A KONTROLL ÜNNEPI SZÁM DECEMBER

Kétszer ad, ki gyorsan ad

Kétszer ad, ki gyorsan ad ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ A babakocsik biztonságáról 7. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 7. szám 2009. július A vevõnek mindig igaza van 3. oldal Mit

Részletesebben

7. oldal. eseményen vagy rendezvényen, természetesen úgy, hogy közlik a forrást és a karitatív célt, így az odalátogató szabadon

7. oldal. eseményen vagy rendezvényen, természetesen úgy, hogy közlik a forrást és a karitatív célt, így az odalátogató szabadon ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 10. szám 2010. október Ízlelõ családbarát éttermek 3. oldal Az iskolai büfék monopóliuma 4. oldal Autózzunk

Részletesebben

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Egy fogyasztóbarát lépés 3. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 5. szám 2009. május Fegyvertény Nagykanizsán 3. oldal EU-lõre

Részletesebben

csalhat-e a villanyóra?

csalhat-e a villanyóra? ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 5. szám 2010. május Azok a hivatalok, s hivatalként viselkedõk 2. oldal Kispénzûek nagy élménye 6. oldal

Részletesebben

e-kereskedelem Virtuális tér valódi üzlet 6. oldal Kevés az átverés 13. oldal Kaptak egy második karácsonyt 15. oldal Ez a sok csatorna egységben

e-kereskedelem Virtuális tér valódi üzlet 6. oldal Kevés az átverés 13. oldal Kaptak egy második karácsonyt 15. oldal Ez a sok csatorna egységben V. évfolyam 4. szám 2013. szeptember október e-kereskedelem Virtuális tér valódi üzlet 6. oldal Kevés az átverés 13. oldal Kaptak egy második karácsonyt 15. oldal Ez a sok csatorna egységben kezelendô

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Közhangulat és fogyasztóvédelem

Közhangulat és fogyasztóvédelem ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 3. szám 2010. március Vigyázat, telefonos csalások 2. oldal Leválás a távhõrõl 3. oldal Fogyasztói bizalom

Részletesebben

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média Magyarországon Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szakmai kiadványa Budapest, 2004 A kéziratot

Részletesebben

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu MAGAZIN II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár LAKÁSELADÁSI PRAKTIKÁK Tippek, trükkök, nyitott házak VISSZA AZ ÉDENKERTBE Bali-sziget AKI MEGTALÁLTA ÁLMAI KERTJÉT Kováts Adéllal az otthonról és a színészetrôl

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 29. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 29. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 29. hét Újfajta termékbemutatós átverések Az egészség megőrzését célzó ingyenes vizsgálattal csalták a helyszínre a vásárlókat Noha évek óta ismert, hogy

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Családtájékoztatási modell

Családtájékoztatási modell Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus,

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 11. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 11. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 11. hét UTOLSÓ VÁSÁRNAP Egy hét múlva lép életbe az üzletek vasárnapi nyitva, illetve zárva tartásáról szóló törvény. Vámos György, az Országos Kereskedelmi

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben

márkák ünnepekkor Let s go online! 8. oldal Ajándékok gombnyomásra 15. oldal Átírják az ünnepet a vásárlók 6. oldal Akiknek csak egy hónapja van

márkák ünnepekkor Let s go online! 8. oldal Ajándékok gombnyomásra 15. oldal Átírják az ünnepet a vásárlók 6. oldal Akiknek csak egy hónapja van IV. évfolyam 5. szám 2012. december Átírják az ünnepet a vásárlók 6. oldal Let s go online! 8. oldal márkák ünnepekkor Akiknek csak egy hónapja van 11. oldal Ajándékok gombnyomásra 15. oldal VILÁGGAZDASÁG

Részletesebben

Profit - A gyenge forint várhatóan jót tesz a gyógyszercégek eredményének

Profit - A gyenge forint várhatóan jót tesz a gyógyszercégek eredményének Lapszemle 2011. 45 hét Csalók keresik fel a Főgáz ügyfeleit Ismeretlen személyek földgázszolgáltató- váltásra vonatkozó meghatalmazást íratnak alá a Főgáz Zrt. nevében - közölte pénteken a társaság. A

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Sajtószemle 2011. 37. hét

Sajtószemle 2011. 37. hét Sajtószemle 2011. 37. hét Bezárattak egy boltot, mert alkoholt adott el fiataloknak Tíz napra bezáratott egy szolnoki élelmiszerüzletet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége,

Részletesebben

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Az értelmileg akadályozott emberek helyzete...6 1. Statisztikai adatok...6

Részletesebben

A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VI. DISABILITY STUDIES TANULMÁNYKÖTET

A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VI. DISABILITY STUDIES TANULMÁNYKÖTET Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VI. DISABILITY STUDIES FT DS A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE MAGYARORSZÁGON TANULMÁNYKÖTET ELSÕ RÉSZ Eötvös Loránd

Részletesebben

ZV-2011 feladat 3. 1995-ben Budapesten, a Gyöngysor utcában 2000 m2-es raktár megvásárlása.

ZV-2011 feladat 3. 1995-ben Budapesten, a Gyöngysor utcában 2000 m2-es raktár megvásárlása. ZV-2011 feladat 3. I. A CBA története 1992-ben megalakult a CBA 1995-ben Budapesten, a Gyöngysor utcában 2000 m2-es raktár megvásárlása. 1996-ban a beszerzési társulásból dinamikus nyitás a kereskedelmi

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket és jól fizetõ vevõkben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves olvasónknak!

Kellemes Ünnepeket és jól fizetõ vevõkben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves olvasónknak! II. évfolyam, 4. szám 2012. december Kellemes Ünnepeket és jól fizetõ vevõkben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves olvasónknak! INTERJÚ E-SZÁMLA EU DIREKTÍVA ESETTANULMÁNY Interjú Keleti Józseffel, a

Részletesebben

Akiindulópont, hogy valamennyi

Akiindulópont, hogy valamennyi . FEJEZET Dr. Kathi Attila Fogyasztóvédelem tudatos vásárlás Bevezetés: Mi is az a fogyasztóvédelem? Akiindulópont, hogy valamennyi állampolgár, legyen az idôs vagy fiatal, folyamatosan fogyaszt, és nem

Részletesebben

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban?

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban? OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 5. szám 2011. május Új irányok a távhőszolgáltatásban 4. oldal Bérlő és vevő

Részletesebben

Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelô családok életkörülményeirôl

Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelô családok életkörülményeirôl kutatas 11/2/04 14:21 Page 1 Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelô családok életkörülményeirôl kutatas 11/2/04 14:21 Page 2 A kiadvány az Egészségügyi, Szociális- és Családügyi Minisztérium

Részletesebben

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012 Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Impresszum PONT TE KELLESZ! SZAKMAI KIADVÁNY AZ IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt.

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt. Fenntarthatósági 2010/2011 jelentés Tesco-Global Áruházak Zrt. 4 Vezérigazgatói köszöntő 6 A Tesco Magyarországon 6 köszöntő Tartalomjegyzék 8 20 12 Vállalati felelősség a Tescónál Vállalati értékeink

Részletesebben