20. Tüzet fogjon e fásult világ! Ora et labora. Szilágyság/20. Pünkösd május oldalon 6. oldalon 9. oldalon 7. oldalon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20. Tüzet fogjon e fásult világ! Ora et labora. Szilágyság/20. Pünkösd. 2010. május 21. 3. oldalon 6. oldalon 9. oldalon 7. oldalon."

Átírás

1 Szilágyság/ május május Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Tüzet fogjon e fásult világ! Pünkösd megünnepelése elõtt, felhalmozódó gondok között, érdemes saját belsõ egyensúlyhelyzetünk érdekében és mások vigasztalásáért, az érettünk kimondhatatlan fohászkodással esedezõ Lélekre összpontosítanunk. (Róm 8,26) Ünnepi pásztorlevél Pártfogónk folyamatosan vigasztal, Vigasztalónk szüntelen pártfogol bennünket. Ennek ellenére gyûlnek a leoldatlan bilincsek, a kioldatlan kötelek, az összetörhetetlen jármok. Többen vannak az éhezõk és a hajléktalanok a pompás éttermek és az ékszerdoboz-paloták árnyékában. A hitetlenek megvádolják Istent, akiben nem hisznek, ennek ellenére félredobva meggyõzõdésüket, mégis felelõsségre vonják. A hívõk többsége mintegy kiérdemelt ítéletet látnak a torz állapotokban, és csendben kiegyeznek elsõsorban saját magukkal a beletörõdés eltitkolt szenvedésével. Pünkösd áldásainak elfogadói egyik módszert sem tekinthetik sajátjuknak. A Szent Lélek eddig is, és ezen túl még inkább, kényszerít az alig-véteknek tekinthetõ botlásainkkal való szembesülésre. Az elhanyagolható bûnök okozzák a hit elbizonytalanodását, a reménység haldoklását és a szeretet pusztulását. Ézsaiás próféta minden bajnak kezdetét abban látja, hogy a tehetetlenség vétkéért haragudott Isten a kiválasztottakra. (Ézs 57,17) Összeszorulhat a szívünk, amikor arra gondolunk, hogy a tehetetlenséget mindig az eredménytelenség Ora et labora A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindnyájunkban. (.Kor. 12: 4-6) Az idén harmadik alkalommal magyarázataként kezeltük önvédelmi okok miatt. Szívesen látjuk és láttatjuk kívülálló akadályként, amihez úgymondnincsen közünk. A próféta letépi az értelmünkre rátelepedõ elsötétítõ fátyolt. A tehetetlenség bûn, méghozzá igen alattomos és végtelenül kártékony. Amit mi felmenthetõ állapotnak tekintünk, az életünk mérge. A tehetetlen ember tagadja, hogy kapott lehetõséget Istentõl, akár többet is. A tehetetlenség fásultságot hoz, mozgásképtelenségre kárhoztat, elszigetel, hátrányos helyzetbe kényszerít. Elfordít Istentõl és felebaráttól. A Lélek égi tüzet hoz. Akik a cím szerint imádkoznak - amelyet kölcsön vettünk Eriksson gyönyörû kórusmûvébõl, azok megtapasztalják Isten csodáit. Az égõ csipkebokor, amely égett, de nem emésztõdött fel, elõképe lehet a Szent Lélek vezetése alá került embernek. Isten akkor is és ma is megszólal, hogy el ne felejtsük, Õ a mennyei tûz, Aki felemészti a hiábavalót, de megeleveníti a hasznosíthatót. Fogjon hát tüzet a fásultság, éledjenek Istennek gyermekei! Áldott legyen mindannyiunk pünkösdi ünnepe! 2010 Pünkösd havában. Szeretettel: Csûry István püspök, Nagyvárad megtartott magyar nyelvû vallástantárgyak olimpiájának a Zilahi Református Wesselényi Kollégium volt a házigazdája. Ezen a református, római katolikus és unitárius oktatási intézmények diákjai vetélkedtek, mintegy kilencvenen. A javító és a kísérõ tanárokkal együtt több mint 130-an vettek részt a versenyen Erdély nyolc megyéjének egyházi iskoláiból. Az ökumenizmus jegyében az ünnepi megnyitó istentisztelet a zilahi belvárosi református templomban volt pénteken délután. Szõnyi Levente, a szilágysomlyói egyházmegye espereshelyettese igehirdetésében jelezte, hogy a résztvevõk mindnyájan nyertesek, hiszen ezt az utat választották. Ez az igei engedelmesség olimpiája. (Folytatás az 5. oldalon) Reviczky Gyula Pünkösd Piros pünkösd öltözik sugárba, Mosolyogva száll le a világra. Nyomában kél édes rózsaillat, Fényözön hull, a szívek megnyílnak. Hogy elõször tûnt fel a világnak: Tüzes nyelvek alakjába támadt. Megoldotta apostolok nyelvét, Hirdet a gyõzedelmes eszmét. 3. oldalon 6. oldalon 9. oldalon 7. oldalon Nyugdíjkérdés - Hiába csökkentjük a fizetéseket és a nyugdíjakat, ha nem nyúlunk hozzá az egész rendszerhez: a kormánynak a bércsökkentésre vonatkozó rendelkezéseit egy sor, mindeddig elmulasztott reformintézkedés kell hogy kísérje A díjazzottak. (Fotó: Józsa László) Erkel Ferenc emlékezete Szilágycsehben Ízelítõt kaptunk a romantikus olasz és francia opera formavilágából, de megismerkedtünk a magyar verbunkosok stílus motívumaival is. Csodafegyverek az amerikai hadseregben Ötven évvel a lézersugár feltalálása után a technológiai fejlõdésnek köszönhetõen az amerikai fegyveres erõkben már tesztelik az olyan földi lézerfegyvereket, amelyekkel a levegõben fel lehet robbantani beérkezõ aknagránátokat. Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed Ma is minden bánkódó szívének, Hogy ki tévelyg kétségbe, homályba : Világit sugaradat áldja. Habozóknak oldjad meg a nyelvét, Világosítsd hittel föl az elmét. Hogy az eszme szívbõl szívbe szálljon, Diadallal az egész világon! Piros pünkösd, szállj le a világra, Taníts meg új nyelvre, új imára. Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, Szeretetnek sugara, Szentlélek! Majális Nem elõször merül fel bennem a kérdés: vajon melyik a fontosabb? Az, hogy különbözõ feliratokkal és jelképekkel parádézzunk, vagy belsõ jellemvonásainkban, szokásainkban, mûveltségünkben, társas kapcsolatainkban õrizzük mindazt, amit õseink bíztak reánk?

2 2. Közérdekû Szilágyság/ május 21. Fogadóórák (elõzetes bejelentkezés alapján) RMDSZ Szilágy meegyei szervezete Zilah, Kossuth L. utca 33. szám tel: Seres Dénes, elnök, parlamenti képviselõ pénteken óra között Szilágyi Róbert, ügyvezetõ elnök hétfõtõl csütörtök óráig Az RMDSZ zilahi szervezete Naponta óra között Hétfõ, Lakatos Sándor, elnök földügyek Kedd, Szilágyi Sándor, városi tanácsos Szerda, Májer Gabriella, közjegyzõ Csütörtök, Demjén Attila, ügyvéd Péntek, Bogdán Zsolt, városi tanácsos A városi iroda nyitvatartásának idõpontja naponta: Elérhetõségek: Városi iroda: Lakatos Sándor, elnök: Antal Csilla titkárnõ: Szilágycsehben Az érdekvédelmi szervezet székháza munkanapokon óra között várja az érdeklõdõket. Szilágysomlyón Fekete Szabó András szenátor minden pénteken óra között fogadja az érdeklõdõket. Az RMDSZ helyi szervezetének székháza munkanapokon óra között mûködik, pénteken viszont csak óráig van nyitva. A város magyar tanácsosai minden csütörtökön óra között az RMDSZ székházában fogadják a lakosságot. Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon! május 21., péntek: Konstantin május 22., szombat: Júlia, Rita május 23., vasárnap: Dezsõ május 24., hétfõ: Eszter május 25., kedd: Orbán május 26., szerda : Fülöp május 27.,csütörtök: Hella Hasznos telefonszámok Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop ; Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogyasztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás Intézmények Prefektúra Végh Sándor prefektus csütörtökön 10 órától Claudiu Birsan alprefektus kedden órától Onorica Abrudan alprefektus szerdán órától Szilágy Megye Tanácsa Marc Tiberiu elnök pénteken órától Csóka Tibor alelnök kedden órától Ionescu Cristian alelnök hétfõn órától Vlaicu Radu titkár szerdán órától Zilah Polgármesteri Hivatala Radu Cãpîlnasiu polgármester csütörtökön órától Sojka Attila alpolgármester szerdán órától Dana Cota alpolgármester kedden órától Szilágycseh Polgármesteri Hivatala Varga András polgármester Csütörtök Bulgãrean Emil alpolgármester kedd Cordea Dan Titus titkár szerda Zsibói Polgármestrei Hivatal Bãlãnean Eugen polgármester kedden óra között Sárközi Pál alpolgármester csütörtökön óra között Opris Maria titkár szerdán óra között. Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap Kiadja a PRO SZILÁGYSÁG Egyesület Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatárs és mûszaki szerkesztõ: MÁTÉ JÓZSEF Területi szerkesztõk: OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/20. Közéletünk május 21. Újabb roncsautó program Május 17-tõl újabb 50 ezer értékjegyeket bocsátanak ki a roncsautó programra Év elejétõl már több mint 100 ezer értékjegyet váltottak ki a hazai lakosok a 10 évnél régebbi autók leadásával. Az értékjegyekkel pedig 18 ezer új gépkocsit vásároltak az elmúlt 3 hónapban. A program újdonsága, hogy idén 3 értékjegyet lehet felhasználni egy új gépkocsi vásárlásánál. A környezetvédelmi alapból idén 600 millió lejt fordítottak az értékjegyek kibocsátására. (erdély fm) FEADR Újabb 16 község pályázata nyert az EU vidéki infrastruktúra fejlesztési programján. Köztük van Kusaly, Baksa, Perecsen, Magyarkecel, Varsolc és Sámson is. A községenkénti 2,6 millió eurót utak, utcák korszerûsítésére, víz- és csatornahálózat kiterjesztésére, szennyvíztisztító berendezések kiépítésére illetve mûvelõdési otthonok felújítására lehet használni. Ez összesen több mint 41 millió eurót jelent a szilágysági vidékfejlesztésre. Zilahi tanácsülés * A költségvetés módosításakor újabb összegeket utaltak ki a Zilah patak lefedésére és a Kraszna utcai híd felújítására. A munkálatok teljes értéke majdnem 10 millió lej, a most kiutalt mintegy 3 millióból az eddig elvégzett munkálatokat fizetik ki. Ezen kjívül a költségvetés kiigazításban szerepel 5 új autóbusz vásárlása, illetve a népkert rendezése (majdnem 1 millió lejbõl) és a Megyei hirek Vigadó épületének központi része is kapott a felújítás folytatására lejt. * A másik fontos döntés a zilahi hõszolgáltatásra vonatkozott. A tanács elfogadta egy új egység létesítését egy magyarországi befektetõvel közösen, amely a távfûtési rendszerben lévõk kiszolgálását szervezi meg. A cég egyelõre mintegy 6-8 millió eurót fektetne be a rendszer felújítására, ezen melergvízzel és hõenergiával látnák el a mintegy 800 lakást, amely még a rendszerben Nyugdíjkérdés - Az RMDSZ határozott véleménye az, hogy a kormány intézkedései nem érinthetik a kisés a minimálnyugdíjakat jelentette ki keddi bukaresti sajtótájékoztatóján Markó Béla szövetségi elnök. Szerinte ugyan elkerülhetetlenek a költségvetési megszorítások és bércsökkentések, de meggyõzõdése, hogy meg kell védeni azokat, akik ezek eredményeként nem csupán rossz, hanem egyszerûen elviselhetetlen helyzetbe kerülnének. Úgy fogalmazott: a minimálnyugdíj szintjén, vagy annál valamivel feljebb meg kell állapítani egy határt, amely alatt már nem alkalmazhatók a megvonások, ezt ellensúlyozni lehetne a nagy nyugdíjak nagyobb arányú csökkentésével, hogy a kitûzött költségvetési bevétel elérhetõ legyen. Ez egy olyan érzékeny kérdés, amelyet mindenképpen kezelnünk kell fogalmazott Markó, hozzátéve, hogy a Szövetség ezt már javasolta koalíciós partnerének. Közigazgatási reform: decentralizáció, a bürokrácia visszaszorítása, ügynökségek és hivatalok megszüntetése vagy összevonása mélyreható reformokat sürget az RMDSZ - Hiába csökkentjük a fizetéseket és a nyugdíjakat, ha nem nyúlunk hozzá az egész rendszerhez: a kormánynak a bércsökkentésre vonatkozó rendelkezéseit egy sor, mindeddig elmulasztott reformintézkedés kell hogy kísérje fogalmazott sajtóértekezletén Markó Béla. A Szövetség elnöke bejelentette, hogy az RMDSZ szakértõi olyan reform-, a gazdaságélénkítõ intézkedések kidolgozásán dolgoznak, amelyeket a következõ hetekben, hónapokban alkalmazni kell. Ezek mellett szükséges az egész közigazgatás mélyreható és megalapozott reformja, mert jelenleg egy átláthatatlan és felduzzasztott, valamint sok szempontból mûködésképtelen adminisztráció jellemzi az országot. Mindezen reformok híján, bár ideigóráig megoldhatók a problémák, az ország visszakerül jelenlegi helyzetébe, hívta fel a figyelmet az RMDSZ elnöke. Markó Béla hangsúlyozta, rendkívül fontos lépés az RMDSZ által már régóta sürgetett decentralizáció. Ennek elõnye nemcsak az, hogy az érdekeltek bevonásával jobb, a közösség számára hasznosabb döntések születhetnek, ez hozzájárul a közigazgatási és az állami apparátus lényeges csökkentéséhez is, ugyanakkor felszámolná a különbözõ megyei, régiós dekoncentrált intézmények közötti párhuzamosságokat. A szövetségi elnök kifejtette, meg kellene szüntetni vagy össze kellene vonni az ügynökségek, hivatalok, hatóságok és igazgatóságok jelentõs részét. Példaként a megyei ifjúsági igazgatóságokat említette, amelyeket véleménye szerint át lehetne helyezni a megyei önkormányzatokhoz, ahol eldönthetik, hogyan mûködtetik õket, de ugyanúgy csökkenteni kellene a tanfelügyelõségek vagy a prefektúrák indokolatlanul magas létszámát is. Hangsúlyozta: nem kiigazításokról, hanem radikális és fontos változtatásokról beszél. Elégedetlenségét fejezte ki ugyanakkor maradt. Ezen kívül a közintézményeket is ellátnák, tehát az iskolák, óvodák, kórházak hõellátása is javulna. Sojka Attila alpolgármester szerint ezzel kiváltanák a kis gázkazánok felszerelési költségeit, amelyeket az iskolákba, óvodákba terveztek. A cég képviselõi szerint néhány héten belül el lehetne kezdeni a rendszer felújítását, már szeptemberben melegvizet lehetne szolgáltatni, és októbertõl pedig a távfûtés is beindulna. Ez sokkal olcsóbb lenne mint a földgázzal üzemelõ kis kazánok, reményeik szerint a lakosság nagy része vissza fog térni a távfûtéses rendszerre. J.L. amiatt, hogy a decentralizáció kapcsán sok nyilatkozat hangzott el, de sajnos nem sok minden történt e kérdésben az elmúlt hónapokban. Rámutatott, hogy az RMDSZ egészségügyi minisztere olyan intézkedéseket készített elõ rendkívül operatívan az egészségügy decentralizációjában, amelyeket minél hamarabb alkalmazni kell. Értékelendõnek tartja azt is, hogy az oktatási törvénytervezet, újdonságként, gyökeres decentralizációt irányoz elõ. Az RMDSZ elnöke a sajtó képviselõinek reményét fejezte ki, hogy az oktatási törvénytervezet elfogadására a szenátusban a parlamenti ülésszak végéig sor kerül. Nem engedhetjük meg a halogatást - jelentette ki, hozzátéve: a törvénytervezetet a bizottsági munka során, kis kivételekkel, megfelelõ formában fogadták el. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy kivételes helyzetben elfogadható felelõsségvállalással a kormány válságellenes intézkedéscsomagja. Véleménye szerint azonban ezt meg kell elõznie a koalíción belüli, majd a parlamenti pártokkal folytatott széleskörû egyeztetésnek. (Tájékoztató) OMS Hungária Kft. Kolozsvári Fiókvállalata értesíti Zilah lakosságát arról, hogy megkezdték az ivóvíz és csatornázási rendszer felújítási és kibõvítési munkálatokat a városban a következõ utcákban: Traian, Rozelor, Mihai Eminescu, Avram Iancu, Andrei Muresan, Merilor, Voievodu Gelu, 9 Mai, Béke (Pãcii), Nãzuintei, Maxim Gorki, Dacia, Bãii, Trandafirilor, Olarilor, Malom, Kraszna, Prunilor. Ezúton is elõre elnézést kérünk a lakosságnak okozott kényelmetlenségért. Köszönjük megértésüket! Esõzés A hét elején a kiadós esõzés megyénk néhány települését is sújtotta. A záporos, zivataros idõjárás miatt nagy mennyiségû, mm csapadék hullott, sok gazdaságot öntött el a víz, földcsuszamlások keletkeztek. A prefektúra keddi tájékoztatója szerint többnyire a Szamos völgyében lévõ Náprád községben és Zsibón okozott kárt a kedvezõtlen idõjárás. Az elõbbi községben 14 gazdaság pincék és udvarok, 85 ha szántóföld, 10 ha legelõ és kaszáló, 5 kút volt érintve, az utóbbi településen pedig 5 gazdaság. Sárközi Pál, Zsibó alpolgármestere elmondta, hogy a víz több udvart is elöntött, kertekbe, pincékbe szivárgott. Szerencsére a patakok nem léptek ki medrükbõl. A hét elején eldugult egy sánc, amelyet sikerült a tûzoltóság segítségével kiszivattyúzni. A kár nem annyira jelentõs, viszont ha eláll az esõ, felszárad a föld, akkor sok helyen újra kell ültetni mindent. Kisebb incidensek más településeken is elõfordultak, az Almásbalázsháza községhez tartozó Gálponya településen leszakadt a megyei út egy darabja; Szilágyperecsenben a Somlyószécs fele vezetõ községi út, amely állandó jelleggel mozog, újraéledt és földcsuszamlás történt, veszélyeztetve 36 házat kunyhót, viskót -,amelyben több mint 170 roma lakos él. A két hete nagy jégesõ sújtotta Zoványt most elkerülte az ítéletidõ. Akkor a községközpontban mindent elvert a jég: a gyümölcsöst, szõlõt, a zöldségeskertet. Orbán Attila alpolgármester elmondta, hogy néhány perc alatt akkora jégesõ volt, hogy az udvarokról arasznyi jegeket kellett eltakarítani. Ilyen mértékû jégesõt eddig még soha nem láttak a községben. Az akkor keletkezett kár felbecsülhetetlen, és sajnos a gazdáknak nincs biztosításuk, ezért kártérítésre sem számíthatnak. Szerencsésebb helyzetben vannak azok a települések, ahol a gazdák idejében kitisztították a sáncokat, és a víz volt hol elfolyjon. A befektetett munkának most látszik meg az eredménye, mondta Dombi Attila Sarmaság polgármestere, és az õ kijelentését támasztotta alá Katona Farnas Sándor, Nagyfalu alpolgármestere és Bréda Lajos varsolci polgármester is, mert a vízelvezetõ árkok, sáncok náluk is jól mûködtek, ezért a községükben sem okozott gondot a hét eleji esõzés. A rossz idõ, nemcsak belvízzel és földcsuszamlással járt. A megyében 16 település áramszolgáltatás nélkül maradt, sõt néhány helyen 2 napig is áram nélkül maradtak a helybéliek. Többnyire a Szamos völgyének felsõ folyásán, Ilonda környékén. Kulcsár Mária Sajtóközlemény Az Iskola Alapítvány június elsejétõl megkezdi a es tanévi Szülõföldön magyarul Nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatások kifizetését. Elsõ ülésén az Alapítvány kuratóriuma gyerek kérelmét részesítette pozitív elbírálásban, akik az értesítõ levelet május második felében kapják kézhez. A Nevelési-oktatási, valamint tankönyvés taneszköz-támogatás összege a forint lej bankközi licitárfolyamnak megfelelõen 336 RON április 30-ig az Iskola Alapítványhoz kérelmet postáztak Nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásra és 5067 pályázatot Hallgatói támogatásra. Kolozsvár, május 19. Nagy Zoltán igazgató

4 4. Vidékeink Szilágyság/ május 21. Mi is részt vettünk a 30 éves Szivárvány évfordulóján! Boldogok és büszkék voltunk, amikor meghívót kaptunk, hogy részt vegyünk a Szivárvány 30 éves születésnapján. Erre az eseményre május 4-én került sor, amikor a szilágyperecseni napközi óvódások személyesen találkozhattak Nagyváradon a kedvenc folyóiratuk szerkesztõivel, kedves barátaikkal: Csipikével, Kukucsival és sok Szivárványt kedvelõ erdélyi óvodással és kisiskolással. Élménnyel teli találkozás volt ez a 16 napközis gyereknek és ugyanakkor az óvoda igazgatónõjének: Filip Gyöngyi-Ana valamint a két kísérõ óvónõnek: Józsa Mónika, Kovács Emese. Szeretetteljes fogadtatásban volt részünk, ahol szórakoztató, nevelõ és oktató jellegû gyerekmûsorokon vettünk részt, mint például a szilágysomlyói citera-gyerekcsoport elõadása, különbözõ néptánccsoportok fellépése, de mégis a nap fénypontja a közkedvelt Gryllus Villmos zenés elõadása volt. A Szivárvány 30. születésnapi mûsoráról a gyerekek élményekkel teli útravalóval távoztak, de ezzel még nem ért véget a nap, mivel új kalandok felé néztek, a nagyváradi állatkert csodálatos állatvilága várt felfedezésre, amely felejthetetlen élményt nyújtott számukra. A harmadik megállónk a nagyváradi gyermekváros volt, ahol a gyerekek felszabadultan játszhattak a biztonságosan felszerelt és változatos játszótéren. Elmondhatjuk, hogy egy felejthetetlen napot hagytunk magunk mögött, elégedetten és vidáman tértünk haza errõl az óvodán kívüli tevékenységrõl. Filip Gyöngyi Anna igazgató, Kovács Emese óvónõ, Józsa Mónika óvónõ A könyv a legszebb ballagási ajándék A Báthory István Alapítvány, Szilágysomlyó és környéke EMKE Magyar Ház szeretettel hív és vár mindenkit a Báthory István Könyvtár Napjára május 21-én péntek délután órai kezdettel a Szilágysomlyói EMKE Magyar Házba. A Szilágycsehi Ifjúsági Tanács sok szeretettel meghívja önt és téged az általa szervezett MAJÁLISRA amelyre május 22-én, szombaton, kerül sor. Program: 11:30 Labdarúgóbajnokság Rúdhajítás Szkanderverseny Fánkevõverseny (rossz idõ esetén a sportrendezvények elmaradnak) 13: 30 A bográcsfõzõ verseny kezdete Helyszín: a szilágycsehi futballstadion 15:00 Hivatalos megnyitó a Panoráma Panzió éttermében - Varga András, Szilágycseh polgármestere - Bálint Emõke, a Szilágycsehi Ifjúsági Tanács elnöke Elõadók : 15:30 Tóth László, szilágycsehi református lelkész 16:00 Dr. Barra Zoltán, orvos 16:30 Szilágyi Róbert István, politológus 17:00 Berekenye néptánccsoport fellépése 17:30 Borkóstoló, a szilágyballai borok bemutatása szakértõk által 18:00 A bográcsfõzõ verseny eredményhirdetése. 18:30 Domokos Ferenc házigazda napzáró beszéde 20:30 Karaoke, buli (a keverõpultnál DJ KUKI) A belépés a bulira díjtalan május 23. A varsolci hegy vadászházánál Program: Érkezés, a vendégek fogadása A zilahi Meszes-együttes elõadása A katonazenekar elõadása Román népzenék. Fellépnek: Pocola Silvana, Mosincat Maria Könyvbemutatók: - László László 1848-as történelmi olvasókönyv, egy könyv kicsiknek és nagyoknak - H. Szabó Gyula a Kriterion Könyvkiadó igazgatója válogat a legújabban megjelent Kriterion könyvekbõl, illetve Szabó Zsolt fõszerkesztõ a Mûvelõdés könyvekbõl - Búcsú nélkül B. Simon György verseskötetét és a Hepehupa legfrissebb számát bemutatja Fejér László fõszerkesztõ Majális Varsolcon és Mosincat Ciprian A Rozmaring néptánccsoport elõadása Sportversenyek, tombola Mohácsi Brigitta koncert White Sylver koncert Tábortûz Szabadtéri diszkó Rendezi a Varsolci Polgármesteri Hivatal és a helyi tanács - Szamárfül válogatás Romhányi József mûveibõl a kolozsvári Alteregó irodalmi csoport elõadásában (Elek Zsuzsa, Széman Csilla, Tamás Lehel, Viski Mária). A program keretében kerül sor a Kiváló Közmûvelõ EMKE díszoklevelek átadására

5 Szilágyság/20. Hitélet május 21. (Folytatás az 1. oldalról) De ez nem három órás vizsga, hiszen egész életen át tart. Az életben naponta kell vizsgázni ezekbõl az alapelvekbõl, minden döntésünk alkalmával ugyanezek az elvek vezérelnek. Horváth István római katolikus plébános hasonló gondolatmenetet követve emlékeztetett arra, hogy a részvétel a fontos. Ebben a vetélkedõben fontosabb az ismerkedés, a barátkozás. Andrási Benedek unitárius lelkipásztor emlékeztetett arra, hogy 1920-ban, 90 évvel ezelõtt negyven egyházi vezetõ ült tárgyalóasztal mellé, és elhatározták az erdélyi egyházak felekezetközi tanácsának létrehozását. Azóta most, ti, tudjátok mit jelent báránynak lenni a farkasok között. A világ rohanásában ez pihenõ, köszönjük, hogy megérkezhettünk. Bogdán Zsolt esperes a 42. Zsoltárt idézte, majd ismertette a vendégek számára a középkeleteurópai legnagyobb református templom, a zilahi belvárosi templom építésének történetét. Ioan Abrudan fõtanfelügyelõ üdvözölte a résztvevõket, akik most a megye magyar értékeit is megismerik. Borsos Károly László, az oktatási minisztérium nevében Király András államtitkár üdvözletét tolmácsolta. Beszédének alapigéjét a cím alatti mottóban idéztük. Ennek alapján kifejtette, mennyire fontos, hogy ezek az igék vezéreljenek minket a magyar hitet és kultúrát tanulók számára. Az olimpia megrendezése méltán a szilágysági hitélet elismerését is jelenti. Seres Dénes képviselõ, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke a megyei magyarság érdekképviselete nevében üdvözölte a rendezvény résztvevõit. Röviden ismertette a szilágysági magyar oktatás történetét, amelyben az egyház vállalta azt a szerepet, amely a kulturális és intézményes felemelkedés alapjait teremtette meg. Utalt az eltelt húsz év alatti harcra, amelyet az érdekképviselet vívott a többségi parlamentben. Ennek a kitartó munkának eredménye, hogy amirõl tíz évvel ezelõtt hallani sem akartak, az most országos tantárgyverseny. A bizottság elnökeként dr. Jitianu Liviu, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem vallási katedrájának lektora üdvözölte a résztvevõket, és hivatalosan megnyitotta az olimpiát. Szombaton délelõtt a diákok dolgozatírása alatt a javító és kísérõ tanárok a város és a megye történelmi múltjával, jelenével Ora et labora ismerkedtek. A javítás alatt a diákok Zsibóra látogattak. Vasárnap reggel a városháza tükörtermében adták át a díjakat, utána az ökumenizmus jegyében a római katolikus templomban a versenyzáró szentmiséje következett. A versenyen a római katolikus, a református és az unitárius egyházak iskolái vettek részt Erdély nyolc megyéjébõl. A statisztika alapján 47 római katolikus, 30 református és 7 unitárius diák vett részt az olimpián. Területi megoszlásban igen változatos a kép. A megszokott erõs egyházi iskolák mellet itt voltak a Gyímesfelsõloki Árpádházi Szent Erzsébet Líceum és a temesvári Gerhardinum diákjai is. A bizottság a IX.-XII. osztály számára megrendezett versenyen minden évfolyamban elsõ, második illetve harmadik díjat hírdetett meg, Rendezvénynyitó a református templomban ezen kívül évfolyamonként hat különdíjat osztott ki. A zsûri értékelése alapján kiosztott díjak a megyék sorrendjében Hargita megye vezet két elsõ, két második és egy harmadik díjjal. Bihar megye egy elsõ és egy második díjat kapott. Maros megye egy második, Szatmár megye egy, Fehér megye két harmadik díjat vitt haza. A kiosztott dicséretek alapján Szatmár megye vezet 6 diplomával. Kovászna és Maros megye 5-5 dicséretet kapott. A felekezet szerinti megoszlás alapján a római katolikus egyházi iskolák diákjai vezetnek két elsõ, egy második, egy harmadik illetve tíz különdíjjal. A református iskolák a második helyen egy elsõ, három második és három harmadik díjat kaptak. Az unitárius iskolák is elvittek egy elsõ díjat (Kézdivásárhely, Berde Mózes líceum, László Annamária), és két dicséretet. A tantárgyversenyen az RMDSZ különdíjait igazságosan osztották el a zilahi, nagyváradi, gyulafehérvári és kézdivásárhelyi különbözõ felekezethez tartozó diákok között. A szilágyságiak között kitûnõen szerepelt Szilágyi Barna, a Wesselényi Kollégium diákja, aki a legjobb teológiai tanulmány szerzõjeként kapott különdíjat (a IX-es diák felkészítõje Bara Erzsébet). Szintén különdíjat kapott Lukács Brigitta, az iskola XI. osztályos diákja, akit Kánya Edit készített fel a versenyre. A tantárgyverseny lefolyását a zsûri elnöke, dr. Jitianu Liviu, a Babes-Bolyai Tudományegyetem római katolikus vallástudományi lektora értékelte a Szilágyság olvasói számára. Az értékelõ bizottság elnöke, dr. Jitianu Liviu, a Babes-Bolyai Tudományegyetem római katolikus vallástudományi lektora volt. Szerinte meglehetõs megpróbáltatást jelent ennyire különbözõ dogmatikákkal rendelkezõ felekezetek egyházi versenye, amelyen minden jellegzetes dogmatikai eltérések ellenére lehetõvé teszi az egységes megmérettetést. De a bibliaismeret és az erkölcsi tanítások egységesek, ez lehet az ökumenikus közeledés, az egymás megismerésének és baráti kapcsolatának alapja. A tavalyi besztercei megmérettetést ismerem, ott is nagyrészt ugyanezek a diákok versenyeztek. A javító kollégák szerint viszont minõségileg magasabb szintû volt a mostani olimpia. Ez a szakdolgozatokon és a diákok gondolkozásában is tükrözõdött. A vallástantárgyak országos versenyén nagyon különbözõ dogmatikai eltéréseket kell megmérettetni. A római katolikus szentek kultuszától az ezt el nem fogadó református tanításig, sõt a Szentháromságot elvetõ unitárius egyházig. Lehet-e ilyen körülmények között egységes vallási olimpiát rendezni? A különbözõségek nagyon nyilvánvalóak, tanrendszerük szempontjából is lényegesen különböznek egymástól. Ezért az ökumenikus olimpia anyagát a három felekezet közösen dönti el tanfelügyelõségi szinten, amely nem a sajátosságokra összpontosít, hanem a közös anyagra. Általában ilyenkor a bibliaismeretre lehet összpontosítani illetve a vallásetikai kérdéskörre. Most is egy bibliás anyag volt a fõ tétel, amelyet mindhárom felekezet egyformán használt. Ezt egységesnek mondhatjuk. Pontozásnál nehézséget okozott az, hogy a felekezeti sajátosságok óhatatlanul belekerülnek a dolgozatokba, de ezt elenyészõnek tekinthetjük. Az egész olimpia kapcsán meglepõ, hogy a három ennyire különbözõ felekezet a sok más etnikai, nyelvi és kulturális kötõdésen túl olyan vallásos alapot bizonyít, amely gondolatvezetésben komoly szakmaiságot jelent, és ez a barátkozás alapja. A legjobbak jöttek ide. Szakmailag ez egy kulturális keret, és nagyon fontosnak ítélem. Itt olyan mezõ alakul, amelyben a három felekezet ténylegesen egymásra talál. Az is nagyon fontos, hogy többségük most dolgozik igazán együtt, közös munkacsoportok alakultak ki. Olyan emberi ökumenikus síkok teremtõdtek meg, amelyekben emberként, diákként fontosak. Érzõdött ezen a találkozón is, hogy ez a szimfonikus együttlét, az egybefonódás egyre erõteljesebben érzõdik a közösen megszervezet hitszolgálatokban. Már az is szimbolikus, hogy a református templomban nyitottuk meg a versenyt, és a római katolikus templomban szenteltük meg az eredményt, mert mindenik egyház a felekezeti sajátosságának megfelelõen szóhoz kell jusson, amelyben a másság a hasonló hitéletben is kifejezésre jusson. Számomra meglepõ a minisztérium ennyire pozitív hozzáállása és megfelelõ segítsége, részvétele. Örülök annak, hogy az oktatás szétziláltsága a gyakorlatban ilyen szinten nem érzékelhetõ. Ez a rendkívül segítõkész hozzáállás nagyon jól esik, e nélkül ez a rendezvény sem jött volna létre. Az oktatási minisztérium részérõl Borsos Károly László értékelte a rendezvényt. A minisztérium ebben az évben engem bízott meg a képviselettel a magyar nyelvû vallásolimpián. Király András államtitkár üdvözletét tolmácsoltam, és szervezõként csak az olimpia menetét kellett felügyeljem. A többi a hely Református Wesselényi Kollégium illetve az egyházak által küldött vizsgabizottság dolga volt. Nekem csak a hivatalos vezetési feladat jutott. A zsûri tagja voltam, és a minisztérium nevében én adtam át a díjakat az arra érdemes diákoknak. Ez a verseny kicsit másabb mint a többi. Ezen csak az országos bizottság szervezeti kereteit kellett biztosítsa a minisztérium. Az egyházak által kijelölt javítótanárok rangsorolták a fiatalokat. Minden osztály szintjén volt egy csapat javítótanár, akik megállapították a rangsort. A minisztérium nevében 36 díjat osztottunk ki. Minden évfolyamon elsõ, második, harmadik díjat és évfolyamonként hat dicséretet. A 96,6%- os részvételi arány országos szinten is igen jó eredménynek számít. A részvétel megszervezése viszont teljes egészében a résztvevõ felekezetekre hárult. Az ortodox egyházban ez már lezajlott több szinten is, ezen kívül megvolt a román római katolikus olimpia, a szerb és más kisebbségek is már megtartották romániai hivatalos megmérettetésüket. A mostani rendezvény élõ példája annak, hogy nem csak felekezetek tudnak hatékonyan együttmûködni, de a világi intézmények is. Ez bizonyítja azt, hogy az állami iskolai rendszer és a belsõ egyházi oktatás között nincsen áthidalhatatlan szakadék. A rendezvény mostani tapasztalatait gondozni és folytatni kell! Külön köszönöm a zilahi csapat, szervezõközösség munkáját, akik szívvellélekkel a rendezvény jó lebonyolításában mellettem voltak. Köszönöm, hogy ez csapat befogadott engem is. Az RMDSZ különdíjában részesült: - Szilágyi Barna, Zilah, Református Wesselényi Kollégium, Bara Erzsébet diákja; - Józsa Klára Lídia, Nagyvárad, a Lórántffy Zsuzsánna Református Kollégium, Bere Zsuzsanna diákja; - Fülöp Sándor Szabolcs, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceumból, Gál László tanár diákja; - Szigeti Árpád, a kézdivásárhelyi Berde Mózes Unitárius Líceumból, Lakatos Sándor diákja. Józsa László A Harangszó májusi második (pünkösdi) számából E diákból pap lesz, akárki meglássa! - Hover Zsolt címoldalas riportjában a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatóinak mindennapjaiba nyer betekintést az olvasó. Szintén címoldalon közli a lap Csûry István püspök pünkösdi pásztorlevelét. Az ünnephez kapcsolódik még többek között, a népszerû A Lélek csendje rovat írása, valamint Csomay Árpád igemagyarázata. Zilahon rendezték meg a református kollégiumok bibliaismereti vetélkedõjét számol be Kánya Zsolt-Attila iskolalelkész. A Harangszó évfordulós ünnepségérõl tudósítás, a lap kétoldalas ünnepi mellékletében pedig az ott elhangzott beszédek, köszöntõk olvashatók. A misztótfalusi gyülekezet presbiterköszöntõ ünnepségérõl Pozán Edit tudósít, emellett a Harangszó beszámol a közelmúltban lezajlott margittai lelkészbeiktatásról is. A Mozaik-oldalon Visky István a Könnyûzene? Istentiszteleten? címû vitaindító íráshoz szól hozzá, Csohány János pedig Az elmaradt zsakett-váltás címen közöl anekdotát. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja megrendelhetõ és megvásárolható a lelkészi hivatalokban. A lap internetes kiadása a harangszo.blogspot.com címen olvasható.

6 6. Kultúra Szilágyság/ május 21. Hétvégi múzeumjárás Második alkalommal rendezték meg a Múzeum Napjait Zilahon május közepén, s a rendezvény beilleszkedett a világszerte tartott Múzeumok Éjszakája programba. A szervezõ ezúttal is Szilágy Megye Tanácsa és a Megyei Történelmi és Mûvészeti Múzeum három napos hétvégi programot kínált az érdeklõdõknek. Elsõ napon, a múlt pénteken két kiállítás: régi könyvek és ikoanok valamint gyûjtemények bemutatója várta a látogatókat. A napok nemzetközileg ünnepelt rendezvénynek számítanak szerte a világban, hasonlóan intézményünk ünnepe Zilahon mondta Alexandru Matei, a múzeum igazgatója megnyitó beszédében. A múzeum emeleti nagy kiállító termében 13 szenvedélyes gyûjtõnek változatos témájú gyûjteménye került közszemlére. Mindezek magángyûjteményekbõl származnak, amelyek muzeális értékûek nyilatkozta Pripon Emanuel, az intézmény munkatársa, egyben utalt arra, a jelenlegi múzeum kincsei hasonlóan Wesselényi, Szikszai, L. Gherghariu gyûjteményeibõl származnak. Népi kerámia gyûjteményébõl nyújtott ízelítõt Elisabeta és Petru Achim; kisgrafikáiból (ex librisek) Balajti Károly; román népviseletet ábrázoló, a 20-ik század elsõ évtizedébõl származó képeslapokat Dan Bãcueþ-Criºan; telefonkártyákat Paula- Cristina Deac. A legfiatalabb gyûjtõ Hamza Franciska Linda egyetemi hallgató volt, aki porcelánbabákat állított ki. Labo Gheorghe tartalékos ezredes, a tûzoltóság volt parancsnoka természetesen a tevékenységéhez fûzõdõ érméket és jelvényeket; Daniel Mureºan újságíró bélyegeket valamint román királyi papírpénzeket. A numizmatikai gyûjtõk sorában a zsibói Szelei István a ik századból származó pénzérméket, különféle krajcárokat; Ioan Tãtar 19. századi osztrák-magyar forintokat, Michell Werner pedig közötti németországi pénzérméket. Emanoil Pripon filatéliai gyûjteményének érdekességét és értékét jelentették azok a levélborítékok, amelyeken 1858 és 1872 közötti postai bélyegzést láthattak. Horea Pop zsebnaptár kollekciójának darabjai közé bekerültek azok is, amelyek választási kampányok részét képezték. A közelmúlt országos borversenyein nyert oklevelek és érmék gyûjteménye a szilágysági borászok sikereit jellemezték. A megjelent kiállítók kezdeményezték szándékukat, alakítsák meg a gyûjtõk egyesületét Szilágy megyében. A múzeumi napok kezdetén a népes közönségben megjelentek az intézmény barátai, anyagi és erkölcsi támogatói, akiknek okleveleket nyújtottak át az együttmûködésért köszönetképpen, hasonlóan a zilahi EMKE-nek például, azok a mûvészeknek, akik tárlatokon vettek részt. Díszoklevéllel ismerték el Kiss Klára tevékenységét, aki hamarosan nyugdíjba vonulása elõtt közel negyven éven át dolgozott az intézményben. A napok számos szórakoztató programmal várták a gyermekeket, bár a hétvége idõjárása nem kedvezett a szabadtéri rendezvényeknek, filmbemutatókon kívül a római kort idézõ harciés viselet parádéjára is sor került. Feltehetõen a népes gyermeksereg máskor és másfelé sem kerüli el a múzeumokat. Fejér László Erkel Ferenc emlékezete Szilágycsehben Május 14-én a szilágycsehi magyar közösség Erkel Ferenc emléke elõtt tisztelgett. A Tövishát Kulturális Társaság ünnepi mûsort szervezett a magyar Himnusz zeneszerzõje születésének 200. évfordulója alkalmából. Az Erkel életmû, a XIX. századi nemzeti ébredés zenéje, hálás témának bizonyult, zsúfolásig megtelt a Magyar Ház, több mint kilencven ember volt kíváncsi Gáspár Attila zenetanár elõadására és a Szederinda citerazenekar mûsorára. A meghívott elõadó Power Point bemutató és videó projektor segítségével érzékeltette és szemléltette azt a zenei környezetet, amelyben dolgozott a nagy zeneszerzõ, és amelybõl aztán a század végére megszületett az úgynevezett nemzeti opera. Ízelítõt kaptunk a romantikus olasz és francia opera formavilágából, de megismerkedtünk a magyar verbunkosok stílus motívumaival is. Az elõadást a Szederinda citerazenekar vezette fel a 130. zsoltárra írt Himnusz változattal. Aztán a Szilágycsehben már jól ismert Palotás zenéje csendült fel és a különleges zeneóra el is kezdõdött. Részleteket hallottunk a Hunyadi László, a Bánk bán címû népszerû operákból. De nemcsak zenét hallgattunk, hanem zeneelméleti kérdésekkel is ismerkedtünk: míves recitativókat, népzenei elemeket, A XXI. Szilágysági gyerek vagyok népdalvetélkedõt június 5-én Sarmaságon ren-dezzük, I-IV; V-VIII; IX-XII. és felnõtt korosztályok elõadói számára. Versenyzõink tíz szilágysági népdallal, magyar népballadával jelentkezhetnek levélben vagy en, melyek közül az elõadó egyet választhat ki elõadásra, a másikat a zsûri jelöli ki. Levélcímünk: Asociatia cult. Szilágy Társaság Ro Zalau, str Kossuth L. Nr BIBLIOGRÁFIA: Almási István: Szilágysági magyar népzene; Kallós Zoltán: Balladák könyve; Gáspár Attila: Mint a rozmaring a jó földbe, Szilágysági gyerek vagyok; Balogh Dezsõ: Szilágysági népdalcsokor; Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok; Magyar Zoltán: Dalol Szilágyi Ferenc. Zilah, május 4. verbunkosok tempóit, népdalok melodikai fordulatait ismertette és illusztrálta az elõadó. Az elõadás betekintést nyújtott Erkel zeneszerzõi munkájába, karnagyi mûködésébe, valamint a magyar zenei élet és mûvészet helyszíneinek és intézményeinek megteremtéséért vívott küzdelmébe. A Széman Rózsa által vezetett szilágysomlyói Szederinda citerazenekar elõadása nagyszerûen illusztrálta a magyar zene szépségét, tematikai és formai gazdagságát. A tevékenység ideje alatt nagyon sokszor a nézõk is énekelték az ismert áriákat és dalokat. Az elõadás után Szekeres Enikõ, a Gyulaffy László Iskola igazgatónõje elmondta, hogy Gáspár Attila nem elõször szolgál Szilágycsehben, õ zenésítette meg a magyar iskola részére a Varga István által írt iskolahimnuszt. Sokat tanultunk Erkeltõl és Erkelrõl a bicentenáriumi rendezvényen. A szép és tartalmas este ismét azt bizonyította, hogy irodalmunk és zenemûvészetünk igen gazdag kincstárral rendelkezik, melynek készletei a mai világban is valóságos védelmet nyújtó szellemi szigetek, és ezek a készletek soha sem fogynak el. Köszönjük az elõadást, a mosolygó arccal citerázó gyermekek munkáját és nem utolsó sorban a szilágycsehiek hozzáállását. Illesse a legnagyobb tisztelet azokat a szilágycsehieket, akik munkájukat félretéve, eljöttek az elõadásra, és az Erkelév rendezvényén velünk együtt emlékeztek és ünnepeltek. Vida Katalin Meghívó Az EMKE országos elnöksége és Közép-Erdélyi Magyar Mûvelõdési Intézete tisztelettel és szeretettel hív mindenkit az Irodalmi Karaván újabb programjára, május 27., csütörtök délután 7 órára a Szilágysomlyói EMKE Magyar Házba (Csorgó Argesului u. 8), amelyen a pozsonyi KALIGRAM c. folyóirat alkotói közössége mutatkozik be. Meghívottak: Csehy Zoltán, Grendel Lajos, Mészáros Sándor, Szigeti László A beszélgetést Kántor Lajos író, a Korunk fõszerkesztõje vezeti. Házigazdák: a Szilágysomlyó és Vidéke EMKE Magyar Ház és a Báthory István Alapítvány.

7 Szilágyság/20. Vélemény május 21. Majális Miért gondolják, hogy a polgármester hol itt, hol ott anyagiak tekintetében összejátszik a pappal? Az ifjú ember nagyon fel van bõszülve: csillogó-villogó terepjárójával félrehúzott és szidja a reszketõ idõs nénit, hogy miért nem néz szét, miért akkor lépett le a gyalogjáróra, amikor éppen õ közeledett. Az ifjú ember nagyon fel van bõszülve: csillogó-villogó terepjárójával félrehúzott és szidja a reszketõ idõs nénit, hogy miért nem néz szét, miért akkor lépett le a gyalogjáróra, amikor éppen õ közeledett. A pénzt és a gõgöt már önmagában is fitogtató csodamasinán ott virít az SZNT által már régóta ígérgetett, de még mindig leendõ.sic doménnév és néhány más olyan lehúzós, amelyek a székely és a magyar öntudatot hivatottak erõsíteni. Csakhogy állítólag a székelységgel még valami más is jár: az idõsebbek tisztelete, a szófukarság, a derû, az elõzékenység és így tovább. A fiatalember autóján azonban hiába hemzsegnek a székely jelképek, nyomdafestéket nem tûrõ szóáradatával cáfolja mindezeket. Nem elõször merül fel bennem a kérdés: vajon melyik a fontosabb? Az, hogy különbözõ feliratokkal és jelképekkel parádézzunk, vagy belsõ jellemvonásainkban, szokásainkban, mûveltségünkben, társas kapcsolatainkban õrizzük mindazt, amit szüleink, nagyszüleink, ha úgy tetszik, õseink bíztak reánk? A nyelvújítók ezt valamikor olyan szépen mondták: barátom, döntsd el, hogy melyik a fontosabb: a külcsín, vagy a belbecs? Nos, manapság jó néhányan eldöntötték, hogy a külcsin. Vonuljunk fáklyákkal, zászlókkal, feliratos pólókkal, amelyek igazolják, hogy kik és mik vagyunk. Írjuk fel minél nagyobb betûkkel, hogy székely vagyok és nem piskóta, hogy székely...ta a magyart, írjunk dörgedelmes szövegeket az internetes fórumokon nem csupán ékezetlen, hanem éktelen helyesírással arról, hogy mekkora székelyek és mekkora magyarok vagyunk és eleget tettünk egészséges nemzettudatunknak... De vajon egészséges ez? Elegendõ csupán a felszín néhány jelét átvenni annak pótlására, aminek jóval mélyebben és jóval kitörölhetetlenebbül kell léteznie? Nem így próbálják vajon jó néhányan pótolni mindazt, ami önmagában természetes? Amivel nem kell hencegni, amit nem kell szégyellni, ami nem áldás és nem átok, ami kötõdik az emberhez, de önmagában még nem pótolja mindazt, amit az emberséghez és a méltó emberi élethez el kell érni? Kitûzni egy lobogót, egy feliratot és mellet döngetni ez a könnyebbik út. Legalább segíteni próbálni mindazokon az állapotokon, amelyek azonos nyelvû embertársainkat gúzsba kötik, jövõjüket veszélyeztetik az a nehezebb. A Székely Nemzeti Tanács makfalvi majálisán hatalmas felirat hirdeti mindenekelõtt a makfalviaknak, hogy Marosszék Székelyföld része, mintha ezt valaki, valamikor egyáltalán kétségbe vonta volna. Újdonságértéke körülbelül annyi, mint a következõ mondatnak: ha fúj a szél, mozognak a levelek. A Magyar Polgári Párt nem hagyhatja alább és ezúttal függõleges szerelékén, a választás szabadságát hirdetve, Gróf Széchenyi István mondatával mélyfilozófiai gondolkodásra buzdítja a gulyásfõzõ versenyre készülõket: az igazság a valóság fölött áll. A szónokok többek között a nyelvi jogokról beszélnek az akkor még néhány tucatnyi összegyûltnek és intenek a városi idegenség veszélyeire. A hatalmas Nissan terepjárónak a WWW. SZNT.EU többszörös felirattal természetesen semmi köze a városi idegenséghez, hiszen mint jármû, a Székelyföldön õshonos. Rendszáma mint mondanák a Nagy-Magyarország térképével és Árpád-sávos zászlóval díszített szomszédos sátorban csonka-magyarországi. És miközben fújdogálja a májusi szellõ az SZNT által saját tulajdonának tartott, aranyozott-kék lobogókat, csak úgy csendesen elgondolom: vajon mikor találják már meg az igazi Székelyföldet. Ahol mondjuk felirat helyett összehozhatnák testvértelepülésként Nyárádszentsimont Csíkszentsimonnal és Erdõszentgyörgyöt Sepsiszentgyörggyel. Ahol végiggondolhatnák, hogy mi lesz a kisiskolák sorsa. Ahol eltöprenghetnének azon, hogyan kellene mûködtetni a még élõ, de romosodó falvakban egy-egy iskolát, orvosi rendelõt. Ahol kifürkészhetnék, hogy miért utálják olyan sok helyen a közbirtokossági vezetõket, és miért gondolják, hogy a polgármester hol itt, hol ott anyagiak tekintetében összejátszik a pappal? És egyáltalán: mikor fedezik fel a valós székelyföldi életet? Amelyik nem papolás és nem felirat. Hanem élet. Azok élete, akikrõl csak beszélnek. (Székedi Ferenc, ÚMSz) Élõben közvetítik a falunapokat A tavalyihoz hasonlóan, idén is élõben közvetíti az alfalvi napokat a honlapon. A község honlapján visszaszámláló mutatja, hányat kell aludni még az eseményig. Borsos Lehel, a gyergyoalfalu.eu fõszerkesztõje ennek kapcsán elmondta, idén az élõ közvetítés már a Domokos Pál Péter hagyományõrzõ nap fellépéseivel és elõadásaival kezdetét veszi. Az egynapos szünet után, szombaton és vasárnap a nagyszínpadi eseményeket is elõben közvetítik. A technikai részért idén az alfalvi Multimédia Stúdió felelõs, a szükséges sávszélességet pedig a helyi kábeltelevízió internetes részlege biztosítja. Így elmondhatom, hogy az idei alfalvi napok internetes élõ közvetítése is teljesen helyi megvalósítás lesz - közölte. Ugyanakkor azt ígérte, hogy idén jobb minõségben fogják közvetíteni a falunapokat. Mint Borsos Lehel elmondta, a tavalyi falunapok nézettsége egy adott pillanatban meghaladta a 300-at, a húsvétvasárnapi élõ közvetítés nézettsége pedig közel volt az ezerhez. Idén a falunapokon a napi es nézettséget szeretnék elérni az interneten. (hírszerk.)

8 8. Életmód Szilágyság/ május 21. Egy puszi a babaszájra és egy lyuk a pofikába Az anyai csók biztos beutaló a babának a fogorvoshoz A puszilgatnivaló babapofiknak az anyai csók ártalmas lehet. Számos tanulmány kimutatta, hogy nyál által közvetlenül, vagy akár közös evõeszköz-használattal átadhatóak a szánkban található baktériumok. Így akár, ha csak a meleg ételt megfújjuk, vagy adunk egy puszit a kisbaba szájára, máris átadhatjuk a szánkban található baktériumokat. Több fogorvosnál járó kismama lepõdött már meg azon, hogy nem csak saját fogai, de kisbabájának fogai is lyukasak. Az elsõdleges bûnös, a Streptococcus baktérium, mely nyál által is átadható. Egy 2008-as tanulmány kimutatta, hogy nagy átlagban ezen baktérium közvetítõi az anyák, ám természetesen második helyen az apák állnak. Egy szülõt nem lehet hibáztatni, de meggátolni sem abban, hogy gyermekének megrágja az ételt, megfújja a forró élelmet, vagy éppen puszilgassa. Ám sajnos bizonyított tény, hogy a gyermekkori fogszuvasodások és lyukas fogak hátterében sokszor az anyai és apai szeretet eme megnyilvánulásai állnak. A kisbabák fogai a fogzás idején a legsebezhetõbbek. A tejfogak kitörés elõtt igen érzékenyek. Ám logikusnak tûnik, hogyha a megfázás baktériumai is terjedhetnek nyál útján, így a nyál a Streptococcus baktérium közvetítõ anyagaként is szolgálhat. Természetesen nem csupán a nyál Kisimítja a ráncokat, a gondolkodás képességét viszont korlátozza a botox állapították meg amerikai tudósok. Különösen a beszédértés képességét károsítja a botoxos kezelés - olvasható a wisconsini egyetemen dolgozó David Havas és munkatársai tanulmányában, amely a Bild der Wissenschaft címû német szaklap júniusra keltezett számában jelent meg. A kutatók szerint a harag, a düh és a Lejárt szavatosságú tulipán Lejárt szavatosság miatt nem vehetett meg egy csokor virágot egy férfi Nagy- Britanniában. A 42 éves illetõ két lányának akarta megvenni a tulipánokat, amelyeket 3 fontról 75 pennyre árazott le a nagyáruház. A férfi megörült, mert még egész jó állapotban voltak, gondolta, több napig díszeleghetnek a lakásban, lányai pedig örülnek majd a színfoltnak. A kasszánál azonban a vonalkódot nem fogadta el a gép, és mint kiderült, azért, mert már nem volt jó a virág, lejárt a szavatossága. Erre a férfi felvetette, hogy adják neki ingyen, ahelyett, hogy a szemétbe dobnák, ám a szabályzat ezt is tiltotta. Míg folyt a vita, jó hosszú lett a sor, és akik hallották, mi a probléma, egy emberként hüledeztek.,,perlekedõs világban élünk. Az eladók rettegnek attól, hogy pert akaszt a nyakukba munkaadójuk, ha valamit helytelenül csinálnak - idézte a férfit a The Daily Telegraph címû brit lap. okozhatja a fogszuvasodást. A fogproblémák kialakulhatnak genetika, rossz szájhigiénia és etetési gyakorlat miatt. Bizony, nem mindegy hogyan tápláljuk a kicsit. A cukorral édesített gyümölcslevek, teák és tej lebonthatja a gyermek fogzománcát. A cumisüvegbõl adagolt cukros tea különösen veszélyes, hiszen elszínezheti a gyermek fogát és természetesen egyéb fogászati problémákat is okozhat. Javallott a szomorúság jobb megértése érdekében ráncoljuk a homlokunkat. Aki azonban homlokát nem tudja a megfelelõ módon mozgatni, az nem érti meg könnyen a homlokráncolással járó érzelmeket. A kutatócsoport húsz nõt vetett alá beszédteszteknek botoxkezelés elõtt és után. A vizsgálatok kimutatták, hogy a terápia után egy másodperccel tovább tartott, amíg a résztvevõk megértették a következõ mondatot: gyermeket, ahogy elsõ fogai elõbújnak elvinni egy fogorvosi vizsgálatra, ugyanis a szájban található baktériumok, nem csupán a tejfogakat veszélyeztethetik, de ha megtelepednek, akkor megronthatják a késõbbi fogakat is. Hogyan elõzzük meg a gyermekkori fogszuvasodást? A terhesség hatodik hónapjától fogyasztott xilit tartalmú rágógumik nagymértékben csökkenthetik a továbbítható fogszuvasodás veszélyét. Ám a gyakori fogmosást, a rágógumi nem váltja fel. Csökkenti a fogromlás esélyét, ha nem használunk közös eszközöket a babával, pl.:fogkefét, evõeszközt. Nem fújjuk meg a bébiételt, ne rágjuk elõ a babának az ételt és nem tisztítjuk le a cumit saját nyálunkkal. Ám gyakorlatilag ezek az elõvigyázatosságok kivitelezhetetlenek a való életben. Hiszen, a forró ételt, az édesanya akarvaakaratlanul is saját szájával hûti le. A fogorvosok ezzel tisztában is vannak, így csak annyit kérnek a szülõktõl, hogy gyermekük fogának megõrzéséhez saját szájhigiéniájukon javítsanak. Emellett tartózkodjanak a rendszeres cukros és egyéb kártékony, fogzománcgyengítõ táplálékok adagolásától. Amennyiben ezeket az ajánlásokat betartják, gyermekeik számára elkerülhetõek lesznek a korai fogorvosi kezelések. Kisimítja a ráncokat, de az agyat lelassítja a botox A tavaszi és a nyári idény elképzelhetetlen ízletes saláták nélkül. Tavaszi uborkasaláta Elkészítéséhez: 4 közepes, kemény paradicsom, 2 csokor retek, 1 nagyobb kígyóuborka, 1 fej saláta, 1 db zöldpaprika, 1 csokor újhagyma, citromlé, olaj, késhegynyi porcukor, 1 kiskanál mustár, petrezselyemzöld vagy zöldkapor, só, bors szükséges. Elsõként mossuk meg a paradicsomokat, majd vágjuk ujjnyi szeletekre. A retket és az uborkát is mossuk meg alaposan, de nem hámozzuk meg, és vágjuk vékony szeletekre. Az újhagymát karikázzuk fel, a paprikát pedig vágjuk kis kockákra. A salátát folyó víz alatt megmossuk és lecsepegtetjük, kis darabokra tépdeljük, és a salátástál aljára terítjük. A többi alapanyagot alaposan összekeverjük, majd elkészítjük az öntetet. A citromléhez apránként adjuk hozzá az olajat, és az egészet kavarjuk habosra. Megsózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a mustárt, a porcukrot és az apróra vágott petrezselyemzöldet, zöldkaprot. Végül a salátára öntjük, majd tálalásig az egészet hûtõben érleljük.,,ön elbúcsúzik egy jó barátjától, akit soha többé nem fog látni.,,bár egy másodpercnyi késedelem nem tûnik különösebben soknak, ez elegendõ ahhoz, hogy egy beszélgetés során bizonyos érzelmi ingadozások ne jussanak el a befogadóhoz - mondta el Havas a magazinnak. A kutatók feltételezése szerint az agynak az arcizmok visszacsatolására van szüksége, hogy irányítani tudja az érzelmeket. (mti/dpa) Tavaszi uborkasaláta és paradicsomsaláta hagymával Paradicsomsaláta hagymával Elkészítéséhez: paradicsom, vöröshagyma, só, bors, ecet, olaj, petrezselyemzöld szükséges. A paradicsomokat mossuk meg alaposan, majd vágjuk kis szeletekre. Abban az esetben, ha túl nagyok, akár keresztbe is vágjuk. Ezt követõen a hagymát szeleteljük vékonyra, majd ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, öntsünk rá kevés ecetet és olajat, majd tegyük hûtõbe. Tálalás elõtt szórjuk meg az apróra vágott petrezselyemzölddel. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Horoszkóp Vízöntõ Sok bosszúságban lesz részed a héten, jönnek a gondok, s bár apró kellemetlenségek lennének külön-külön, így együtt igencsak megviselhetnek. Otthon is, a munkahelyeden (vagy az iskolában) szinte mindenki ellentmond, akadékoskodik. Halak Valakivel most komolyabbra fordulhatna a kapcsolatod, te mégis félsz közelebb engedni magadhoz, tartasz az újabb csalódástól. Nos, most is nagyon jók a megérzéseid, hallgass bátran az ösztöneidre: nem ez a fiú a megfelelõ. Ha mégis belevágsz, borítékolható a kudarc. Nyilas Sajnos, akármennyire is azt hiszed, hogy tévedhetetlen vagy, jó ha számolsz azzal a lehetõséggel, hogy most rosszul méred fel a terepet, a szituációt. A pénzed, az értékeidet helyezd biztonságba, mert meglophatnak! Bak Most ne számíts támogatásra, motivációra, biztatásra ezen a héten csak magadra számíthatsz, akár a munkában, akár a tanulásban. Jó hír viszont, hogy ha mostanában vizsgázol, felelsz, nincs mitõl félned, minden nagyon jól sikerül. Szûz A hét elsõ fele jó hangulatban telik majd, számtalan segítõd, jóakaród akad, és te sem fukarkodsz a segítségnyújtással, olyannyira, hogy jóindulatodnak köszönhetõen egy új barátság is kialakulhat a napokban, amelyre késõbb nyugodtan támaszkodhatsz, alapozhatsz. Skorpió Bármilyen megállapodást is kötsz majd a héten, arra nagyon ügyelj, hogy legyen róla papírod!. Írjatok le mindent tételesen, hogy nyoma legyen, különben hogyan fogsz reklamálni, ha nem azt kapod, mint amit ígértek! Elég nagy a veszélye annak, hogy félrevezetnek, valamit eltitkolnak elõled. Oroszlán Nem akarlak elkeseríteni, de nagyon úgy tûnik, hogy a napokban csalódni fogsz. És sajnos egy nõnemûben. Eddig a barátnõdnek tartottad, de sajnos csak eddig. Sokáig rágódsz majd ezen, pedig nem érdemes bánkódni miatta. Mérleg A héten igen hatékonyan tudod majd keresztülvinni az akaratodat bármilyen közegben. Tele leszel lendülettel, tenni akarással a következõ napokban, ráadásul másokra is jó hatással lesz a lendületed. Ikrek Ne akarj most mindent azonnal, mert döntéseid nélkülözik a józanságot. Túl nagy kockázatot vállalnál, amit talán a türelmetlenséged miatt most nem is érzékelsz. Érdemes lenne egy kívülálló véleményét kikérned, nehogy késõbb megbánd a döntésed! Rák Ne legyél túlzottan zárkózott, mert ez a tulajdonságod mármint a zárkózottság egyébként is problémát szokott okozni, de most kifejezetten emiatt lehetnek problémáid a közvetlen környezetedben. Merj beszélni a gondjaidról, érzéseidrõl! Bika Lehet, hogy kicsit túlvállaltad magad az elmúlt napokban, és ennek most érzed káros hatását. Kapkodsz, szétszórt vagy, és emiatt feszült és elkeseredett is. Ezen a héten próbálj meg visszavenni a tempóból! Kos Gyûlnek a viharfelhõk feletted, a hét második felében komoly összetûzésekre kerülhet sor. Kikerülni nem tudod ezeket, de ha felkészülsz rájuk, nem lesz olyan nagy baj. Ne indulatból vitázz majd, hanem ésszel. Érvelj okosan és csendben!

9 Szilágyság/20. Uszonyok hajthatják meg a jövõ hajóit A hajók energiatakarékosabb meghajtására megoldást keresve német kutatók a természethez fordultak: a vízben évmilliók óta hatékonyan mozgó halakhoz. A bonni egyetem zoológusai pisztrángok mozgását elemezték, darmstadti kollégáik pedig robothalat konstruáltak, hogy utánozzák mozgásukat. Az áramlási csatornában úszó pisztrángok mozgáskoordinátáit a bonni Horst Bleckmann és kollégái háromdimenziós számítógépes modellel ábrázolták. A Die Welt címû német lap internetes kiadása szerint bámulatos megfigyelésekre tettek szert - a halak megdöbbentõen kevés energiát használtak fel izmaik mûködtetéséhez a szabályosan hullámzó áramlatban. Amikor akadályt tettek be, még jobban meglepõdtek: a pisztrángok a keletkezõ örvényeket olyan optimálisan használták ki, hogy akár 95 százaléknyi mozgási energiát is megtakarítottak ezzel. Bernard Köhler biológus és Britta Abé Aranykiadó automatát állítottak munkába egy szállodában az Egyesült Arab Emírségekben. A bankautomatákhoz hasonlóan mûködõ gép kínálatában 1,5 és 10 grammos aranyrudacskákon kívül aranyérmék is szerepelnek. mérnök-fizikus, a darmstadti mûszaki egyetem kutatói a Smoky nevû halrobot létrehozásánál a halak természetes mozgását próbálták lemásolni. A robot fele és közepe alig mozog, míg farokuszonya intenzíven csapdos. A robot végsõ célja, hogy utódjai majd hajókat hajtsanak meg. A mesterséges farokúszóval hajtott hajók nem csak energiatakarékosabbak lennének a hajócsavarnál, jóval kevesebb kárt is okoznának. Utóbbiak ugyanis gyakran aprítanak fel vízi állatokat és növényeket, ezen kívül felkavarják a tengerfenéki üledéket, így újra a vízbe kerülhetnek a már leülepedett méreganyagok. Partmenti épületek téglái közül pedig kimossák a habarcsot. Smoky meghajtása még kezdetleges ahhoz, hogy helyettesítsen egy hajócsavart, a darmstadti mérnökök azonban már építettek egy újabb modellt. Ehhez Köhler makrélákat, pisztrángokat és aranydurbincsokat boncolt fel, hogy tanulmányozza az izmok, kötõszövetek és a csontváz szerkezetét. Végül a biológiai szerkezetet digitális modellé alakította át. Az új modell több száz ízületbõl, drótokból és sûrített levegõvel hajtott izomdugattyúkból áll. A sûrített levegõ keltette hirtelen mozgás sokkal inkább megfelel a halakénak, mint a forgó motorok kerek mozgása, fejtette ki Köhler. Így az új modell farokúszója lényegesen erõsebb és ritmikusabb mozdulatokra képes mint Smokyé. A gyakorlatban a mesterséges uszonyt a hajótesthez rögzítenék. Elõször tízméteres hajókon próbálnák ki, a kutatók szerint azonban késõbb nagyobb hajók meghajtása is megoldható lenne általa. Aranykiadó automatát üzemeltek be Abu Dzabiban A nemesfém árát - a tõzsdei uralkodó árfolyamhoz igazodva - mindig korrigálja a gép, amelyet Abu Dzabi igen elõkelõ Palace Hoteljében állítottak mûködésbe. Hasonló automata már mûködik egy ideje Németországban is. (mti) Figyelemzavar és növényvédõ szerek kapcsolata Amerikai egészségügyi adatok újonnan készült elemzése összefüggést talált a gyerekek figyelemhiányos zavara és a gyümölcsöknél, zöldségeknél alkalmazott növényvédõ szerek hatása között. Bár a tanulmány nem tudta igazolni, hogy a mezõgazdaságban használt peszticidek hozzájárulnak a gyerekek tanulási problémáihoz, a szakértõk szerint a kutatás meggyõzõ. A gyerekek különösen nagy egészségügyi kockázatnak vannak kitéve a peszticidek miatt, mert testsúlyukhoz viszonyítva nagyobb terhelés éri õket ezekbõl a vegyszerekbõl. A Pediatrics címû szakfolyóiratban hétfõn megjelent tanulmány szerint a gyerekek 94 százalékánál kimutatható volt a szerek maradványa a vizeletbõl. Azoknál a gyerekeknél, akiknek vizeletében nagyobb koncentrációt mértek ezekbõl az anyagokból, nagyobb eséllyel fordult elõ figyelemhiányos zavar (ADHD). A kutatók nem vizsgálták, hogy étellel, ivóvízzel vagy belégzéssel jutott-e a gyerekek szervezetébe a vegyszer. Maryse Bouchard kutatásvezetõ, a Montreali Egyetem munkatársa szerint organikusan termesztett növények fogyasztásával oldató meg, hogy kevesebb peszticid jusson be szervezetünkbe. Egy, az Emory Egyetemen 2008-ban végzett vizsgálat szerint azon gyerekek vizeletében, akik organikus élelmet ettek, egy idõ után nem volt kimutatható mennyiségû peszticid. A tanulmány egy korábbi es - kormányzati egészségügyi felmérés adatainak elemzésével készült. Az eredeti tanulmányban 1139, nyolc és tizenöt év közötti gyerek vett részt. Vizeletükben hatféle peszticid koncentrációját mérték, iskolai elõmenetelükrõl, esetleges gyógyszerhasználatukról pedig szüleiket kérdezték ki. (mti/ap) Nincs messze az az idõ, amikor a Csillagok háborúja címû sci-fi jelenetei valósággá válnak, az amerikai hadsereg a lézerfegyverek alkalmazásának küszöbén áll. Ötven évvel a lézersugár feltalálása után a technológiai fejlõdésnek köszönhetõen az amerikai fegyveres erõkben már tesztelik az olyan földi lézerfegyvereket, amelyekkel a levegõben fel lehet robbantani beérkezõ aknagránátokat, és hamarosan a légierõ is képes lesz lézercsapásokat mérni földi célpontokra, például harckocsikra. Mike Rinn, a Boeing Seattle-i fejlesztõmérnöke láthatatlan halálsugárként emlegeti a lézert. Az autóiparban az as évek óta használnak 5 ezer wattos lézersugarat, amellyel egy perc alatt több méter vastag acéltömböt lehet felszeletelni. A hadseregben ennél már szor nagyobb erejû sugarakkal kísérleteznek, az alkalmazás egyik fõ akadálya a magas költségeken kívül az, hogy a harci gépeknek 120 kilométerre meg kell közelíteniük a célpontot. Az amerikai Központi Hírszerzõ Ügynökség (CIA) viszont már beveti azokat az új, kis méretû rakétákat Pakisztánban a feltételezett terroristák és felkelõk elleni célzott támadásokban, amelyekkel valódi sebészeti pontosságú mûveletek lehetségesek. A Predator pilóta nélküli repülõgépekrõl indítható, lézeres és infravörös vezérlésû Scorpion 15,8 kilogrammos, 53 centiméter hosszúságú, mindössze kávéscsészényi átmérõjû rakéta, hatótávolsága 16 kilométer. Teljes sötétségben is rátalál célpontjára, amely akár egyetlen személy is lehet. A CIA új, apró pilóta nélküli felderítõ repülõket is használ Pakisztánban. Olyan, pizzatál nagyságú szerkezetekrõl van szó, amelyek egészen közelrõl képesek bemérni a célpontokat, órákon vagy napokon keresztül megfigyelve azokat. Éjszaka észrevehetetlenek, egy ház ablakánál is lehetnek, és a bent lakók semmit sem hallanak. Afganisztánban tervezi alkalmazni a hadsereg azt a lézer vezérlésû lõfegyvert, amelybõl nagy romboló erejû, intelligens lövedékeket lehet kilõni. Az XM-25, puska Rizstermesztõ melltartóval rukkolt ki egy vezetõ fehérnemûgyártó cég Japánban. A melltartó duplafalú kosaraiba termõföld tölthetõ, abba kerülnek a palánták. Az öntözés a derékon körbetekert locsolócsõvel történik. A melltartó újrahasznosítható mûanyagból készült. A cég nem árusítja újdonságát, csupán figyelemfelkeltõ reklámfogás végett gyártották le. Kaleidoszkóp május 21. Csodafegyverek az amerikai hadseregben nagyságú kézi lõfegyverrel olyan 25 milliméteres robbanófejet lehet célba juttatni, amely a 40 milliméteres gránátvetõknél nagyobb tûzerõt biztosít. A 25 ezer dolláros fegyverrel mozgó gyalogos katonáknak a jövõben nem kell bevárniuk a tüzérségi vagy légi támogatást. A mikrocsippel ellátott lövedék különlegessége - ettõl intelligens -, hogy be lehet állítani, milyen távolságban robbanjon. A katona lézerrel beméri a célpont távolságát, majd beprogramozhatja a lövedéket, hogy 3 méterrel elõtte vagy mögötte robbanjon. Ezzel lehetõvé válik például az épületben rejtõzõ ellenség megsemmisítése. Az elsõ XM-25-ösöket már a nyáron telepítik a különleges alakulatokhoz, a teljes gyártást 2012-tõl tervezik. A tervek között szerepel egy olyan fontos apróság is, hogy minden egyes katona sisakjára radarberendezést szerelnek, amelynek segítségével viselõje 360 fokos tartományban képes érzékelni maga körül a történéseket. Az amerikai hadsereg fontos fejlesztési irányát jelzi az a mérföldkõnek számító teszt, amelynek során a napokban sikeres próbarepülést hajtott végre a haditengerészet fele-fele arányban hagyományos, illetve bioüzemanyaggal hajtott F/A-18 Super Hornet vadászgépe. A világ legnagyobb olajfogyasztója az amerikai haderõ, azon belül is jelentõs arányt képviselnek a hadihajók és harci repülõgépek. A zöld lódarázsnak becézett környezetbarát F/A-18 vadászgéphez - a hazai termesztésû bioüzemanyagok felé történõ átállás jegyében - 50 százalékban egy nem élelmezési célú amerikai növény, a gomborka szolgáltatta a hajtóerõt. A teszt során megállapították: a gép teljesítményére nincs hatással a vegyes üzemanyag sem a hangsebesség alatti, sem az afeletti tartományban. A General Electric F414 típusú turbólégcsavaros hajtómûvével felszerelt vadászgép a 45 perces tesztrepülésen a várakozásoknak megfelelõen mûködött. Az amerikai haditengerészet 2020-ban energiaigényének már a felét alternatív forrásokból kívánja fedezni. A gomborka alapú üzemanyag engedélyeztetési eljárása 6-9 hónapot fog igénybe venni. Rizstermesztésre használható melltartót mutattak be Korábban is folyamodtak hasonló figyelemfelkeltõ akcióhoz: haltartó melltartót és napelemest is bemutattak már. A rizstermesztõ melltartó kiötlését azzal indokolta a cég, hogy mivel egyre nagyobb a keletje az otthoni rizstermesztéshez szükséges kellékeknek, miért ne lehetne kipróbálni a melltartót is. A fehérnemû kiegészítõje kertészkesztyû. (mti)

10 10. Sportvilág - Humor Szilágyság/ május 21. Magasan, szélre, km/órával A liverpooli John Moores Egyetem kutatói hosszú évek vizsgálatai után leírták a tökéletes 11-es rúgás receptjét, mely így hangzik: rúgd magasan, bal vagy jobb oldalra, km/órás sebességgel! Az elemzések alapján ugyanis az ennél gyengébb lövés esélyt ad a kapusnak a hárításra, míg az erõsebb arra, hogy célt téveszt a próbálkozó. A jó tanácsok között van továbbá, hogy a rúgó gyorsan, a jeladás után kevesebb mint három másodperccel végezze el a kísérletet, mert így sikerülhet a legkönnyebben meglepni a kapust, de szintén segít, ha legalább 13 mpig kivár a rúgással, mivel a hálóõr ennyi idõ után elbizonytalanodik. Az ideális roham 4-6 lépéses, a legrosszabb pedig a tíz méteres. Megkönnyíti a rugó dolgát, ha megvárja, amíg a kapus elmozdul, de a labdához érve 0.4 másodpercnél tovább nem szabad várni a lövéssel. Az elemzés kitér arra is, hogy az esetek túlnyomó többségében - kétharmadában, háromnegyedében - góllal végzõdik a büntetõrúgás, azaz a lövõ játékos sikerével, ám ennek megfelelõen a nyomás is sokkal nagyobb a büntetést végrehajtón, hiszen a kapust akkor sem marasztalja el senki, ha nem tud hárítani, ellentétben a rúgóval. A kutatásvezetõ Greg Wood szerint az Jól mutatja a labdarúgás népszerûségét, hogy tudósok tömkelege áldoz hosszú hónapokat, éveket arra, hogy elemezze a játék különbözõ elemeit, válaszokat adjon a szurkolók által megválaszolhatatlannak tûnõ kérdésekre, vagy éppen megcáfoljon alapigazságnak tartott tévhiteket. Sokan úgy tartják, hogy a(z európai) labdarúgás a világ legkiszámíthatatlanabb, ezáltal a legizgalmasabb sportja, az új-mexikói Los Alamos Nemzeti Kutatóintézetben pedig nem sajnálták az idõt arra, hogy ezt adatokkal is alátámasszák. A vizsgálatot végzõk ig visszamenõleg tanulmányozták a labdarúgás élklubjainak, illetve a négy nagy amerikai profi liga (NFL, NHL, NBA, MLB) mérkõzéseinek eredményeit. Összegzésük alapján egyértelmûen a fociban fordul elõ a legtöbbször meglepetés, méghozzá 25 százalékkal nagyobb arányban, mint a legkiszámíthatóbb amerikaifutball-ligában. Az izgalomnál maradva: adatokkal támasztották alá, hogy a 11-es párbajokkal végzõdött nagy csaták akár kisebbfajta nemzeti tragédiába is torkollhatnak. Az 1996-os Európa-bajnokság francia-holland (0-0, büntetõkkel 5-4) negyeddöntõjének napján például 50 százalékkal megugrott Hollandiában a szívinfarktus és a stroke okozta halálozások száma, míg az 1998-as argentin-angol (2-2, büntetõkkel 4-3) meccset követõen két napig a szigetország kórházaiban 25 százalékkal több beteget vettek fel szívproblémákkal. Mindkét esetben csak a férfiaknál volt tapasztalható a drasztikus növekedés. Az örök igazságok közé tartozik, hogy magaslaton az alacsonyabban fekvõ országokból érkezõ csapatok veszítenek, s ezt a 2007-ben a Brit Egészségügyi Hírlapban megjelent cikk tulajdonképpen igazolja, a kutatást végzõ elemzõk ugyanakkor azt is megállapították, hogy amekkora elõny a magaslaton fekvõ országok csapatainak a a legeredményesebb módszer, ha a lövõ elõre kiválaszt egy pontot a kapuban, és azt célozza. Ennek elsajátítására a legjobb módszer a rengeteg gyakorlás az edzéseken, annak ellenére, hogy a meccs feszültségét nem lehet így modellezni. A szakember Puskás Ferenc példáját hozta fel, aki egy 25 cm átmérõjû korongra lõtt számolatlanul, mely 80 cm-re helyezett el a kapufától. A kapusok számára is vannak tanácsaik a kutatóknak. Szerintük nagy biztonsággal megállapíthatják, hogy merre rúgja majd a labdát a lövõ, ha a hálóõr a roham végén figyeli az ellenfél csípõjét. Hongkongi elemzõk szerint pedig ha a kapus 5-8 cmre elmozdul a gólvonal közepétõl balra vagy jobbra, rábírhatja a rúgót, hogy a felkínált oldalra rúgjon, s nagyobb eséllyel háríthat. Szintén fontos, hogy milyen színû mezben véd egy kapus. A Chichester Egyetem sportpszichológusai 40 angol labdarúgóval egy héten keresztül rúgattak büntetõket egy kapusnak, aki mindig más színû mezt viselt. Az adatok alapján a piros mez volt a leghatásosabb, amikor ugyanis a kapus ebben volt, a lövéseknek mindössze 54 százaléka lett gól. Sárga mezben 69, kékben 72, zöldben pedig 75 százalék volt az arány. A pszichológusok szerint ennek az az oka, hogy a piros a veszély színe. Mi köze a gyûrûsujjnak a focitudáshoz? hazai pálya, ugyanakkora hátrányt jelent számukra a tengerszint közelében játszani. A bolíviai és brazil csapatok egymás elleni eredményeit vizsgálva kiderült, hogy az elmúlt száz évben a bolíviaiak otthon 82 százalékát megnyerték a brazilok elleni meccseiknek, idegenben ugyanakkor csak 21 százalékát. A Mannheimi Egyetemen három alapvetõ, sokat ismételt tévhitet igyekeztek cáfolni. A vizsgálatokat végzõk szerint semmilyen bizonyíték nincsen arra, hogy az elsõ félidõ végén szerzett lélektanilag fontos gól komolyabb befolyással lenne egy meccs végeredményére, mint a játékrész korábbi szakaszában elért. Szintén semmi nem támasztja alá azt a tételt, hogy egy játékos jobb eséllyel szerezhet gólt abban az esetben, ha a megelõzõ találkozón a kapuba talált. S ugyancsak nem igazolja a statisztika azt sem, hogy egy rúgott gól után közvetlenül az eredményes csapat figyelme lanyhul, s emiatt könnyebben kap gólt. A hazai pálya elõnyére is van tudományos magyarázat. Két brit kutató játékosok tesztoszteronszintjeit mérte hazai és idegenbeli meccseik elõtt, és kiderült, hogy a hazai találkozókat megelõzõen a tesztoszteronszint jóval nagyobb volt mindannyiuknál, mint az idegenbeliek elõtt, a megemelkedett férfi nemi hormon pedig nagyobb magabiztosságot és agressziót eredményez. A növekedésnek ezekben az esetekben a saját terület megvédésének tudata az oka. John Manning, a Liverpooli Egyetem tanára arra volt kíváncsi, hogy található-e bármilyen közös testi jegy az átlagosnál jobb futballistáknál. Manningnek sikerült egy árulkodó sajátosságot találnia: a szigetországi játékosok vizsgálata után arra jutott, hogy összefüggés van a futballista ujjméretei és képességei között, ugyanis a kiváló labdarúgóknak hosszabb a gyûrûs ujjuk, mint a mutatóujjuk... Kocsis Zoltán Az állatok bulija Az állatok buliba mennek. A róka visz magával egy csirkét, az oroszlán egy juhot, a marha meg a feleségét. Terhesség Egy terhes asszonyka ellenõrzésre megy a nõgyógyászhoz. A vizsgálat után szégyellõsen megszólal: - A férjem megkért, hogy kérdezzek meg valamit... - Tudom, tudom, - feleli a doktor. - Megnyugodhat, a szex nem veszélyes egészen a terhesség utolsó hónapjáig. - Nem egészen errõl van szó. A férjem azt szeretné tudni, hogy nyírhatom-e továbbra is én a füvet. Anyós Cserbenhagyásos gázolás áldozatát faggatják a rendõrök: - Mit tud mondani az elkövetõrõl? - Az anyósom volt. - Mibõl gondolja? - Felismertem a kacagását. Kétüléses repülõgépen Kétüléses repülõgépen utazik a szõke nõ, amikor a pilóta váratlanul szívrohamot kap és meghal. A szõke belekiabál a rádióba: - Torony, segítsenek, bajban vagyok. Meghalt a pilóta! - Nyugalom hölgyem! - jön a válasz a toronyból. - Elõször is adja meg a magasságát és a helyzetét! centiméter magas vagyok, és itt ülök a pilótafülkében... Holdfogyatkozás A tanár figyelmezteti a diákokat: - El ne mulasszátok 20:50-kor a holdfogyatkozást! A hátsó padból megszólal egy hang: - Melyik csatornán lesz? 16 éves - Mama! Most, hogy 16 éves vagyok, használhatok szemfestéket, rúzst, alapozót, pudert, és felvehetek miniszoknyát és magassarkú cipõt? - Azt hiszem nem, Pistike! Kancsal Kancsal segédet vesz fel a mészárosmester, és az elsõ vágáshoz kimegy a vágóhídra, hogy lássa, mit tud az új legény. Felvezetik az ökröt, a közelében helyezkedik el a mester, a legény már éppen emeli az irtóztató taglót, amikor a mester felkiált: - Megálljon ember! Maga oda szokott ütni, ahová néz? - Persze, hogy oda. - Akkor várjon egy kicsit. Helyet cserélek az ökörrel! - Honnan tudod, hogy egy szõke t szeretne küldeni? - A CD meghajtó tele van borítékokkal. Mi az angyal? - Mondd, papa - kérdezi a kislány, mi az angyal? - Az angyal kislányom egy olyan gyalogos, aki túl késõn ugrott félre... Hány nõvel voltál? A nászéjszakán a fiatal menyasszony megkérdezi a férjet: - Mondd, te hány nõvel voltál már életedben? - Ha megmondom tudom, hogy be fogsz dilizni. - Ne aggódj, nem fogok! - OK,... egy, kettõ, három, négy, öt, hat, hét,... aztán jöttél te... nyolc, kilenc... Fut a busz után Egy fickó fut a busz után, az egyik utas nevetve felkiált: - Nézzék a hülyéjét, hogy fut a busz után! - Hogyne futna, hiszen õ a sorfõr! Anyu, anyu! - Anyu, anyu! Megjött a tejesbácsi! Van nálad pénz, vagy megint kimenjek az udvarra játszani? * - Anyu, anyu! Biztos, hogy így kell megtanulni úszni? - Csend, kisfiam, csak bújj vissza a zsákba! * - Anyu, Anyu! Messze van még Amerika? - Csend, kisfiam, csak evezz tovább! * - Anyu, anyu! Miért toljuk az autónkat a sziklához? - Ne kiabálj, kisfiam, mert apád felébred! Testvérek - Miért nem nõsülsz meg, Péter? - Ugyan minek? Két testvér is ellát, szüntelenül kényeztetnek. - A testvérek nem pótolhatják a feleséget. - Ugyan miért nem? Hiszen nem az én testvéreim! Halk szellentés Egy idõs házaspár istentiszteleten vesz részt. Úgy a felénél az asszony odahajol a férjéhez és így szól: - Az imént egy csendeset szellentettem, mit gondolsz, mit tegyek? A férj válasza: - Cseréld ki az elemeket a hallókészülékedben... Móricka és a házi Tanárnõ a gyerekhez: - Móricka, van házid? - Van. Töltsek?

11 Szilágyság/20. Hirdetés május 21. * Két szobás lakás eladó Szilágycsehben az Unirii utcában, az A 12-es tömbház, 19-es lakrésze. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Krasznán eladó 3 szobás családi ház 15 ár területen mellékhelyiséggel. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó tetõcserép. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó felújított 2 szobás kertes ház Szilágysomlyón. Víz és csatornázás bekötve. Érdeklõdni a , vagy es telefonszámokon lehet. * Krasznán eladó kertes ház 3 szoba, konyha, elõszoba és mellékhelyiség 15 ár területen, a csucsai útban. Kereskedelmi célra is alkalmas. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Bagosi Alsó-hegyen 12 ár jól gondozott szõlõ eladó. Közel az országúthoz, villany és víz közel, hét nagy diófával. Érdeklõdni Borzáson Somogyi Máriánál lehet a 132-es házszám alatt. * Eladó ház Krasznán kerttel és gyümölcsössel együtt. Érdeklõdni a es telefonszámon. * Épület és kert eladó Krasznán az 1380-as házszám alatt. Érdeklõdni lehet a ös telefonszámon. Reggel 7-9 óráig vagy délután óráig. * Eladó kertes ház Ilosván. Érdeklõdni lehet a vagy a as telefonszámokon. * Eladó egy vaseszterga. Ára 2200 lej. Érdeklõdni a os telefonszámon lehet. * Egy 48 éves nõtlen férfi szeretne megismerkedni egy komoly hölggyel, esetleg házasság is lehet belõlle. 180 cm magas 78 kg vagyok. Érdeklõdni óra között lehet a es telefonszámon. * Kertes ház eladó Rátonban a 89. szám alatt. Érdeklõdni a telefonszámon lehet. * Eladó betonfödémes ablakkal rendelkezõ téglagarázs a Liget II. negyedben. Érdeklõdjenek a es telefonszámon. * Eladó gyümölcslevet elõállító SIEMENS konyhagép. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó minõségi nemesszõlõbõl készült fehér házibor Szilágyballán édes, félédes, félszáraz és száraz kategóriában. Családi és egyébb rendezvényekre megszemélyesített palackozott formában is kapható. Borkóstolásra jelentkezni és bõvebb információkat kérni a as telefonszámokon lehet. * Eladó 1983-as kiadású Aro 10, futott kilométerrel, mûszaki engedély nélkül, mûködõképes állapotban. Irányár 2000 lej. Érdeklõdni lehet a os telefonszámon. * Asztali fehérbor eladó Szilágysámsonban. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet! * Tervezõ cég házak tervezését, engedélyezéshez szükséges dokumentumok össszeállítását vállalja. Irányár 5 lej négyzetméterenként, vagy megegyezés szerint. Érdeklõdni a ös telefonszámon lehet. * Felújított kertes ház, gyümölcsössel eladó. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó 2 szobás tömbházlakás Zilahon a Fenyves negyedben. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. 15. éve május 16-án elhunyt idõs Püspök József. emlékezik rá neje Püsök Eszter és leánya. Gázkazánok savazását és vízkõtelenítését vállaljuk! Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. A Figaro férfifodrászat férfi vagy nõi munkatársat keres. Szakképzett vagy tanulni kívánó jelentkezését várjuk a következõ telefonszámon: S.C. NUTRIVET S.R.L. Gh.Doja u. 31. sz. Forgalmaz: - csirketápot, - pulykatápot, - nyuszi tápot, - disznó/malactápot, - galambtápot, - kutya/macska tápot. Nagyobb mennyiségû megrendelés esetén ingyenesen hazaszállítjuk az árut. Telefon: 0742/ Utazzon kényelmesen és biztonságosan NAPPAL a NEOCAR KFT.-vel, személyszállítás menetrend szerint naponta (hétfõ-szombat) a Zilah - Ferihegy - Budapest - Zilah útvonalon. Indulás REGGEL 8 órakor a zilahi autóbuszállomásról. Visszatérés órakor a budapesti Népliget Nemzetközi Buszpályaudvarról. Helyfoglalásért hívja a 0260/ as telefonszámot. További információkat a: Ro: 0744/607562, 0744/ Hu: 0630/ , 0630/ számokon kaphat. Köszönjük bizalmát! ARMET DS Kft. Zilahon, a Stadion utca 38. szám alatt készít dróthálókat cinkelt drótból. Termelési áron elad: - szögesdrótot - rábichálót - keretezett hálókat - szeget - hegesztett hálót - betonvasat - és minden hasonló terméket. Kitûnõ áraink vannak! Érdeklõdjenek a vagy es telefonszámon Megnyitottam pszichológiai kabinetemet Zilahon a Kolozsvári úton 109 számnál, a gyógyszertár felett (str. Gheorghe Doja, 109) -pszichológiai tanácsadás és terápia gyerekeknek és felnõtteknek, - pszichológiai teszt gépkocsivezetõknek. Elõjegyzésért hívja es telefonszámot vagy érdeklõdni lehet Fuchs Réka pszichológusnál a es telefonszámon! Mûködik a La trei brazi menedékház Görcsön határában, a DJ 108-as Zilah-Szilágycseh út mellett. Minden igényt kielégítõ 3 lakrésszel és 6 kétágyas szobával várjuk vendégeinket. 150 férõhelyes vendéglõnkben minden hagyományos és európai menüt kínálunk. Esküvõket, keresztelõket, összejöveteleket is szervezünk. A La trei brazi menedékház ideális hely, ha Ön szép környezetben jól akarja érezni magát. További információkért vagy helyfoglalásért tárcsázza a 0744/ vagy a 0751/ es telefonszámot. Felszolgálót alkalmazunk! Horgász, vadász és kemping felszerelések Zilah, December 22. (Kraszna utca) utca 39. szám Tel/Fax: , Mobil: ÚJ üzletünk megnyílt Zsibón Avram Iancu utca, Bl. G8 1. ap. Tel: A WALEX-WMX Kft. Gépjármû-vezetõi tanfolyamot szervez A,B,C, C+E kategóriákban, 18 éves korhatárral és 21 éves korhatárral D kategóriában MAGYAR NYELVÛ vizsgázási lehetõséggel. Számítógépes gyakorlási lehetõség a cég székhelyén. Elérhetõség: telefonon. A cég titkársága a Ciobancakabinettel egy fedél alatt mûködik. Várjuk jelentkezésüket!

12 12. Információ Szilágyság/ május 21. A gazdák május 26. után kaphatnak állami támogatást gázolajra Az Európai Bizottság május 26. után hagyja jóvá a gázolajra járó állami támogatást, a gazdák ezt követõen részesülhetnek a támogatásban nyilatkozta keddi sajtótájékoztatóján Mihail Dumitru mezõgazdasági miniszter. Hozzátette: a támogatást visszamenõleg nem fizetik ki. A mezõgazdasági munkálatokra használt gázolaj jövedéki adóját a kormány alacsonyabb értékben, liter után 21 euróban szabta meg. A csökkentett jövedéki adót a AKCIÓ! jogosultaknak visszafizetik, így a standard és csökkentett jövedéki adó közötti különbözetet állami támogatásként ítélik meg. A gazdák többször kérték a hatóságoktól a gázolaj jövedéki adójának csökkentését. A Mezõgazdasági Munkaadók Országos Szövetsége januárban azzal érvelt, hogy a romániai mezõgazdászok más uniós tagállamok gazdáihoz képest kétszeres áron vásárolnak gázolajat, a különbözet oka a magas jövedéki adó. (paprikaradio) Megfizethetõvé tettük az egészséget! Azt már tudja, mire jut a gyógyszerekkel Ha ki szeretné próbálni, vajon mire jut vitaminokkal, most TIZEDÁRON megteheti! Ennyit mindenképpen megér! Kangen Egészség és Szépség Központ Sarmaság, Tavasz utca 1/A Nyitva: H-P: 09:00-16:00 Tel: Több ezer, külföldön elítélt románt toloncolhatnak haza Az országos börtönigazgatóság vezetõsége arra számít, hogy 2012-tõl mintegy 12 ezer, külföldön elítélt román állampolgárral fog gyarapodni a foglyok száma a romániai börtönökben egy uniós elõírás miatt. Ion Bala, a börtönigazgatóság parancsnoka elmondta: létezik egy európai ajánlás, amely szerint 2012-tõl vissza kell szállítani szülõhazájukba azokat a személyeket, akik külföldön követtek el bûncselekményt, és a befogadó ország igazságszolgáltatási szervei emiatt szabadságvesztésre ítélték õket. A parancsnok szerint a bukaresti és a környékén levõ, valamint az olténiai börtönök már így is túlzsúfoltak, így ezek az intézetek nem fogadhatják a külföldrõl hazaküldött bûnözõket. Jelenleg Olaszországban és Spanyolországban él a legtöbb román állampolgár, akik a magasabb jövedelmek reményében vendégmunkásként telepedtek külföldre. Az utóbbi években leginkább Olaszországban okoztak problémát a román bevándorlók, emiatt Róma és Bukarest között kisebb diplomáciai viszály is keletkezett. A két ország kormányai a bûnözés visszaszorítása és a bevándorlók integrációja érdekében a közös fellépés mellett döntöttek. (mti) Lemaradnak az ékezetek Interpellációban fordult Korodi Attila parlamenti képviselõ Vasile Blaga belügyminiszterhez a hajtási engedélyek kitöltésének ügyében. A képviselõnek egy Hargita megyei lakos nemrég jelezte, hogy míg a személyazonossági igazolványa esetében nevét ékezetekkel írták be, ez a hajtási engedélye esetében nem történt meg. Amikor a kezébe kapta a hajtási engedélyét, azzal szembesült, hogy a neve nem úgy szerepel, mint a személyi igazolványában. A hajtási engedély esetében nem sikerült ékezetekkel írni a nevét, mivel a Kanadából vásárolt program nem használ ékezeteket. Így történt, hogy a Györgybõl Gyorgy lett. Olyan eset is volt már az elmúlt évben az országban, hogy valakinek a két családneve közül csak az egyik jelent meg a vezetõi engedélyen, és a két keresztneve közül egyiket csak egy betû jelezte - áll Korodi Blagához intézett interpellációjában. (hírszerk.) Eladó Németországból behozott fáskazánok és napkollektorok. Szükség esetén a beépítésüket is vállaljuk. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. SIRIUS KFT ajánlata TERMOPAN ABLAKOK ÉS AJTÓK: - 6 légkamrás, A kategóriás, 100% környezetbarát nyílászárók (ajtók, ablakok) különbözõ színben, a kívánt méretre + LOWE üvegek argon gázzal feltöltve a maximális hõ- és hangszigetelesért MOST 40 %-os árkedvezmény + ingyenes szúnyoghálók! GARANTÁLT MINÕSÉG A LEGJOBB ÁRON! AJTÓK - belteri- és kültéri ajtók, vasajtók, tolóajtók SÖTÉTÍTÕK - szalagfüggönyök, külsõ rolók, textilrolók ROLÓS SZÚNYOGHÁLÓK ÜZLETEINK: Zilah, Crisan utca 4, Bl. T159, Sc. D, 2. ajtó (a Dulcicom-mal és az Anasport-tal szemben), Tel Szilágycseh, Libertãþii utca 3, Tel Szilágycseh északi részén fekvõ szõlõskertek fölött, zöldellõ legelõk és sûrû erdõk mellett várja vendégeit a Panoráma Panzió és Étterem. Nálunk kellemesen vakációzhat, baráti vagy akár üzleti találkozókat, konferenciákat rendezhet; megszervezzük születésnapját, névnapját, lakodalmát vagy gyermeke keresztelõjét. Igényesen berendezett 10 szobánk mindenike mûholdas TV-vel és drótnélküli internetes csatlakozással felszerelt. A konferenciatermünk 50 fõ befogadására alkalmas. A 150 fõs éttermünk és a két 40 személyes fedett teraszunk minden igényt kielégítõ ínyencségekkel várja vendégeit! Elérhetõségeink: Szilágycseh, Május 1. utca 73 szám Mobil , HOSU Szélvédõközpont Ingyenes apróhirdetési szelvény 15 szóig Feladó neve és címe Telefonszáma Szöveg GimaRom Dealer Szélvédõk és ajtó, ablakok árusítása, beszerelése Csomagtartók autóknak, buszoknak és kamionoknak Zilah, December 22. utca 96. szám. Tel/fax: Mob: , /2010 A szelvényt személyesen is be lehet hozni a szerkesztõségbe vagy postai úton lehet továbbítani. Kérjük nyomtatott betûvel töltsék ki a hírdetõ szelvényt, ne feledjék feltüntetni nevüket, lakcímüket, telefonszámukat. Adataikat bizalmasan kezeljük, szeretnénk elkerülni a kellemetlen meglepetéseket! Kizárólag a kitöltött szelvényt fogadjuk el, és csak magánszemélyektõl..

12. Ajánlatos gyalog járni. Szilágyság/12. Tisztújítás a SZIT-ben. OMS Társaság Hungária Kft.

12. Ajánlatos gyalog járni. Szilágyság/12. Tisztújítás a SZIT-ben. OMS Társaság Hungária Kft. Szilágyság/12. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. március 26. 1. 2010. március 26. 12. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ajánlatos gyalog járni Kedden reggel megkezdték a csatornázási munkálatokat

Részletesebben

21. Erõs ifjúság, erõs közösségek. Szilágyság/21. 2010. május 28. Az RMDSZ továbbra is kiáll a kisnyugdíjak védelme mellett

21. Erõs ifjúság, erõs közösségek. Szilágyság/21. 2010. május 28. Az RMDSZ továbbra is kiáll a kisnyugdíjak védelme mellett Szilágyság/21. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. május 28. 1. 2010. május 28. 21. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Erõs ifjúság, erõs közösségek Az elmúlt hét végén a Szilágycsehi Ifjúsági

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

26. Nem nyúlnak a nyugdíjakhoz. Szilágyság/26. 2010. július 2. Árvizek Szilágyban. 3. oldalon 5. oldalon 4. oldalon 6. oldalon Pontosítás

26. Nem nyúlnak a nyugdíjakhoz. Szilágyság/26. 2010. július 2. Árvizek Szilágyban. 3. oldalon 5. oldalon 4. oldalon 6. oldalon Pontosítás Szilágyság/26. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. július 2. 1. 2010. július 2. 26. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Az Alkotmánybíróság a nyugdíjak 15 százalékos csökkentését az alaptörvénnyel

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA 2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA A SZERVEZŐK FENNTARTJÁK AZ IDŐPONT ÉS A MŰSOR VÁLTOZTATÁS JOGÁT 2017. JANUÁR Január 14. szombat - Ady bál Január 22. vasárnap - VII. Vince napi venyigeszentelő

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Megemlékezés a trianoni békeszerződés 95. évfordulója alkalmából 2015. június 4. (csütörtök) 17

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI WARVASOVSZKY TIHAMÉR, Székesfehérvár polgármestere Dr. TOLNAY LAJOS, az OMBKE elnöke Dr. PETHÕ JÓZSEF, az OEE elnöke Dr. FORGÓ BÉLA az ALCOA-KÖFÉM Kft. vezérigazgatója A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

42. Családias ünnep. Szilágyság/42. 2010. október 22. Oktatás 7. oldalon. Egyház és közélet 5. oldalon. Felhívás

42. Családias ünnep. Szilágyság/42. 2010. október 22. Oktatás 7. oldalon. Egyház és közélet 5. oldalon. Felhívás Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. október 22. 1. 2010. október 22. 42. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Oktatás 7. oldalon Mérföldkõ a kisebbségi oktatásban Változik az oktatási

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ. 2008. június 10-én (kedden) 17.

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ. 2008. június 10-én (kedden) 17. V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a Képviselő-testület

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334 13-863 Forgatókönyv az Országos Polgárr Napra Az Országos Polgárr Szövetség

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A verseny időpontja: március 23. (szerda)

A verseny időpontja: március 23. (szerda) Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! Zsoltárok 96:2. Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! Tisztelt Énektanár Kolléganő / Kolléga! Örömmel értesítjük Önöket, hogy

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25.

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25. Adó 1% Kérjük támogassa adója 1%-ával az újlengyeli egyesületeket! Újlengyeli Diáksport Egyesület Adószám: 18662010-1-13 Újlengyeli Polgárőr Egyesület Adószám: 18280702-1-13 Vatya Népe Hagyományőrző és

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon i szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon Szavazókörzet Szavazókörzet címe A körzethez tartozó utcák Szavazó- Település körzet Sorszám Típus száma Intézmény Cím Típus Név 4 5 6 Bányai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei There are no translations available. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei A szóbeli versenyre történő felkészüléshez ajánlott

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben