Technológiai leírás. Írta: Horváth Zsolt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Technológiai leírás. Írta: Horváth Zsolt"

Átírás

1 Technológiai leírás Nem veszélyes hulladéklerakók mechanikai védelmének kialakítása, hulladék gumiabroncsok lehelyezése, megfelelőkezelése és az engedélyeztetési eljárás. Írta: Horváth Zsolt

2 Hulladéklerakók építése során általánosan használt mechanikai védelem kialakítása. Hazánkban az egyes hulladéklerakó kategóriákra vonatkozó aljzatszigetelés kialakításának követelményeit a 20/2006. (IV.05.) KvVM rendelet tartalmazza. A nem veszélyes hulladéklerakók kivitelezése során úgy kell kialakítani a lerakó rézsűés meder szigetelési rendszerét, hogy a későbbi használat során a lerakóba kerülőhulladékok esetleges szennyezőanyag tartalmának, oldatainak környezetbe kerülését megakadályozza. Általánosan használatos rétegrendek a kővetkezők: - 1,0 m vastag, k 10-9 m/s szivá rgási tényezőjűtermészetes anyagú ásványi szigetelés. - abban az esetben ha a fenti értéket nem éri el a szivárgási tényező, úgy 1 réteg betonit paplant kell leteríteni - geoelektromos monitoring rendszer g/m2 geotextilia mechanikai védelemként - 2,5 mm vastagságú HDPE fólia - A csurgalékvízgyűjtőréteget 10-3 m/s szivárgási tényezőértékkel bíró, 16/32 szemcseméretű, gömbölyded (koptatott) szemcsealakú, max % mésztartalmú anyaggal kell kialakítani g/m2 geotextilia eltömődés ellen az 1. ütem területén Szintén a 20/2006. (IV.05.) KvVM rendelet szabályozza, hogy szivárgóréteget minden hulladéklerakó esetében létesíteni kell. Ennek szükséges vastagságát a tervezőállapítja meg a hulladéklerakó kategóriájának, valamint helyének hidrogeológiai tulajdonságait figyelembe véve. A csurgalékvízgyűjtő-rendszer a csurgalékvízek gyűjtésére, elvezetésére és ellenőrzésére szolgáló hatékony szivárgórendszer összefoglaló neve. A csurgalékvízgyűjtőréteg vastagsága általában 0,5 méter, amely indokolt esetben legfeljebb 0,3 méter vastagságra csökkenthető Az így kialakított tároló meder már alkalmas a hulladék befogadására, biztonságos tárolására. 6.ábra Azokon a felületeken ahol a lejtési szögek meghaladják (0,3 m kavics vastagságig) a 2/1 arányt, a biztonságos kavics elhelyezés érdekében rögzítőelemek beépítése javasolt. Ezek a felületek általában a rézsűk és a meder alján található szakaszelválasztók ábra Konkrét feladatuk az elemeknek, hogy megakadályozzák a lerakott kavics szemcsék elmozdulását, legördülését a rézsűfelületről. Ezáltal megakadályozva a HDPE fólia esetleges mechanikai sérüléseit, fenntartva a meder biztonságos tároló kapacitását. Napjainkban a leginkább költséghatékony rögzítőelem az elhasznált gumiabroncs. Ennek egyik oka, hogy nagy mennyiségben áll rendelkezésre azoknál a hulladék kezelési engedéllyel rendelkező vállalkozásoknál, akik nap mint nap ennek a hulladéknak a gyűjtésével foglalkoznak. Másik lényeges ok a hasznosítási folyamat igazolása esetén biztosított termékdíjból származó támogatási összeg, mely a költségek egy részét fedezi a kivitelezés, hasznosítás során. A 22/2001.(X.10.) KÖM rendelet alapján használt egész gumiabroncsot július 1-je után, a hulladéklerakó-építés műszaki létesítményeinek céljára használt gumiabroncsok, valamint a kerékpár gumiabroncsok és az 1400 mm külsőátmérőnél nagyobb gumiabroncsok kivételével, továbbá az aprított használt gumiabroncsot július 1-je után tilos elhelyezni. A fenti rendeletet módosította a 20/2006 (IV.05.) KvVM rendelet mely szerint a hulladékká vált gumiabroncsot, a kerékpár-gumiabroncsot és az 1400 mm külsőátmérőnél nagyobb gumiabroncsot, továbbá július 1-je után tilos lerakni az aprított hulladék gumiabroncsot. Az így módosított rendelet a továbbiakban is meghagyta a hulladéklerakó-építés műszaki létesítményeinek céljára használt gumiabroncsok beépítésének lehetőségét. Vállalkozásunk a Recycling T&H Kft. az országban egyedül szerzett környezetvédelmi engedélyt elhasznált gumiabroncs hasznosítására hulladéklerakókban történőmechanikai védelem céljára. Lényeges szempont továbbá, hogy az elhasznált gumiabroncsot hulladéknak kell tekinteni, annak besorolása EWC , ezáltal annak tulajdonlása, kezelése engedélyhez kötött tevékenység. Az általunk biztosított folyamat nem csak a gumiabroncs mennyiségi biztosításában merü l ki, hanem a hulladékkezelés teljes dokumentációjának, nyilvántartásának folyamatát is magába foglalja. Biztosítva ezáltal a kivitelezés során is a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelőséget, a megrendelőjogbiztonságát.

3 Elhasznált gumiabroncs EWC mechanikai védelemre történőfelhasználása, technológiai folyamata Az engedélyes a hulladék termelőitől érvényes nem veszélyes hulladék begyűjtési engedélye birtokában átveszi, telephelyére szállítatja a termelőnél keletkezőhulladékot. Itt történik a szintén engedélyes hulladékkezelés, előkezelés. Előkezelésként a gumiabroncsok válogatása, mechanikai technológiával történővágása értendő. Válogatás: a gumiabroncsok méret szerinti elkülönítését jelenti, melyben kiválasztásra kerülnek azok az abroncsok melyeknek a futófelület szélessége nem haladja meg a kivitelezést felügyelő, irányító ép ítés vezetőáltal meghatározott kavics vastagság 80 %-át. Ezek a méretek általánosan személyautó méretűgumiabroncsokból származó hulladékból kerülnek kiválasztásra. A kiválasztás során további opció a gumiabroncs szerkezetének nagyobb sérülésektől mentes megléte. Mechanikai vágás: a gumiabroncs egyik oldalfalának eltávolítása közvetlen a futófelület szélénél. A vágási eljárás egy egyedi gyártású mobil robbanó motoros meghajtással rendelkezőfélautomata berendez ésen történik. Az eddigi hulladéklerak ók építésénél használatos eljárás során a gumiabroncsokat csak lehelyezték a geomembránra, majd kavicsréteggel betakarták. Óriási hátránya a technológiának, hogy nem vették figyelembe a kavicsterhelési értéket és a gumiabroncsra szórt kavics súlya alatt az egymás fölé helyezett gumiabroncsok kavics által ki nem töltött részei megroppantak. 3. ábra Ennek eredménye, hogy a rézsűn elhelyezett abroncsok egymáshoz viszonyítottan 5-8 cm elmozdultak. Az elmozdulás során rendszeresek voltak a HDPE fólia, geotextilia szakadások melyek a rézsűhossz arányában nem egyszer a cm eltávolodást is eredményezték a rézsűdőlési hosszán. A kivitelezés helyszínén történik az előkezelt hulladék tényleges hasznosítása, melynek elsőlépése a hulladék deponálása. A deponálásnak két lényeges oka van: 1, biztosítja a kivitelezéshez szükséges mennyiséget a helyszínen 2, csökkenti a környezeti terhelést azzal, hogy adott időalatt ne nagy mennyiségű szállítójárműmozogjon azonos útvonalon.

4 A mechanikai védelem biztonságos kialakítását két eljárással végezhetjük el 1, A vágott gumiabroncsok beépítésével A megfelelőengedélyekkel rendelkezőhulladékkezelőtelephelyről a vállalkozás, mint a hulladék tulajdonosa az előkezelt EWC hulladékot hulladékszállítási engedély birtokában tovább szállítja, szállítatja a kivitelezés helyszínére. A következőlépésben, miután a munkaterületet az építésvezetőátadja, az abroncs elhelyezés veszi kezdetét melynek alapfeltétele, hogy a depóniatükörre tervezett kavics terítése már megtörtént a rézsűkezdőhajlatáig. Kézi erővel történik, minden egyes darab elhasznált gumiabroncs lehelyezése az építésvezetőáltal meghatározott felületre. A munkálatok végzése során különös figyelmet kell fordítani a tevékenységet végződolgozók munkavédelmi, balesetvédelmi szabályainak betartására, betartatására. A lehelyezés minden esetben a rézsűfelület és a depóniatükör találkozásánál kezdődik a vágott gumiabroncsok egymáshoz illesztésével, amikor is a gumiabroncsok futófelülete érintkezik mind a mellette, alatta elhelyezkedő abroncs futófelületével. Törekedni kell arra, hogy az abroncsok lehetőség szerint egymás felett, vonalban helyezkedjenek el annak érdekében, hogy a későbbiekben a terhelést egyenes irányban egymásnak továbbadva a depóniatükör kavics rétegéhez vezessék. Az abroncsokat a még meglévőoldalfalukra döntve kell a geomembránra, HDPE fólia lehelyezni. A folyamat mind addig ismétlődig míg az 1.1 pontban meghatározott gumiabroncs darabszám a rézsűhosszban lehelyezésre nem kerül. Az összes vágott gumiabroncs lehelyezését követően a depóniatükör kavics borítása folytatható a rézsűfelületen mind addig míg a kavics borítás el nem éri az utolsó előtti vágott gumiabroncs sort. Továbbiakban egész gumiabroncsok kerülnek lerakásra a rézsűkifutás eléréséig ugyan azzal a feltétellel, hogy a futófelületek egymással érintkezzenek. A lehelyezést követően minden gumiabroncs kaviccsal történőtakarása megtörténhet. 1.1 Az elhelyezés során a következőszempontokat kell figyelembe venni és az alábbi folyamatot kell betartani. - A rézsűfelület dőlési szögének meghatározása, kavics terhelés számítása a geomembrán rézsün mért hosszának megfelelően KN/cm egységben egy gumiabroncsra (átlagosan 52 cm gumiátmérőre) vonatkoztatva. (A gumiabroncsok deformációjának elkerüléséhez.) - A rézsűfelület dőlési irányában mért maximum hossz megállapítása a szükséges vágott gumiabroncs dőlési hosszban történőelhelyezésének számához. 4. ábra 2, Egész gumiabroncsok beépítése mindenhova, kötözéssel. Abban az esetben ha számításba vesszük a kavics terhelést (1.1 szakasz), a rézsűn elhelyezett minden egyes gumiabroncsot megfelelőszakító szilárdságú kötéllel a rézsűkifutáshoz mélyen a földbe beásott beton oszlophoz kell erősíteni. Az eljárás során a kiszámított darabszámú gumiabroncsokat mm átmérőjű, megfelelő szakítószilárdságú és UV stabil polipropilén fonott kötéllel egymáshoz kell kötözni. A kötözést az alábbiak szerint kell elvégezni. A már kaviccsal betakart gumiabroncsoktól kiindulva ez elsőabroncson át kell hurkolni a kötelet. A kötél egyik szabad végének hurkolását a gumiabroncs felni helyén tö rténőáthúzásával indítjuk, majd a szál végét csomóval visszakötjük önmagához a futófelület közepén. A csomóból kiálló véget kábelkötözőbilincsel (gyorskötöző, kábelkötegelő) rögzítjük a kötél rézsűkifutás irányába húzott szálához. A kötés a gumiabroncson minden esetben a rézsűkifutás irányába kell, hogy nézzen. Következőlépésként a kötött abroncs felett elhelyezett abroncs hurkolása következik a kötél szabadon lévővégének áthurkolásával. A kötél gumiabroncson történőhurkolásakor nem megengedett, hogy az abroncsok oldalfalai egymáshoz közel kerüljenek a szoros hurok miatt. Ha az oldalfalak össze vannak szorítva, szinte lehetetlen kitölteni kaviccsal, emiatt nem tudja átvenni a terhelést, a rézsűmegroppanhat. A kötélnek csak a gumiabroncsok egymáshoz képest elfoglalt helyzetében kell feszesnek lennie. Minden esetben a következőgumiabroncshoz vezetőkö télnek a gumiabroncs és a geomembr án kö zött kell elhelyezkednie. Ezt a folyamatot kell végezni minden egyes gumiabronccsal mindaddig, míg el nem érjük a rézsűkifutást. 10% ráhagyással kell a kötél hosszát megállapítani, annak leszabásakor azt be kell tartani, mert a kötözés rézsűhosszán nem szabad a kötélzetet toldani. Általában a kötél hossza a 2-2,2 szerese a rézsűhossz azon részének, ahol a kötözés történik. A rézsűkifutás elérésekor a 4-5 kötél végét egy darab gumiabroncshoz kell hurkolni. Ez az abroncs lesz, amit közvetlenül a földbe ásott beton oszlophoz kell kikötni dupla kötélszál használatával. A betonoszlop: terheléstől függően 15-20, cm keresztmetszetű4 betonacél szállal erősített 2 m hosszú. Az oszlopok beállításakor a mélységet a terhelés határozza meg, átlagosa 1,5 m mélyre. Az oszlopok távolságát a hozzá kötött kötél szálak száma határozza meg. Általában 4 méter a távolság. Rendkívül időigényes, ezáltal költséges eljárás, többek között azért, mert a kötél szabad végét minden egyes gumiabroncson át kell fűzni, majd csomóra kell kötni a futófelületen ahhoz, hogy a következőgumiabroncshoz lehessen hurkolni a kötelet. 5. ábra

5 Ábrák 1. ábra Szakasz elválasztóknál használatos gumielhelyezés. 2. ábra Rézsűfelületek kialakítása gumiabroncs beépítéssel.

6 3. ábra Helytelen kavics kitöltés, teherhordásra alkalmatlan a kitöltetlen részeknél a kavics terhelés miatt megroppan a gumiabroncs szerkezete. 4. ábra Helyes kavics kitöltés, teherhordócellák alakíthatóak ki.

7 5. ábra Gumiabroncsok kötéllel történőrögzítése a rézsűfelületen.

8 6. ábra Gumiabroncsok elhelyezkedése kavics szivárgóréteg alatt

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról (A 45/2013. (X. 14.) NGM rendelet módosításait piros színnel lettek

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 2. számú melléklet A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet és a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt. Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt

Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt. Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt 2006 Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt Környezetvédelem Tűzvédelem Csend Komfort energiát takarít meg Önnek, mivel kiváló hőszigetelő nem

Részletesebben

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 28 március 2008 Végleges Jelentés Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA Törzsszöveg A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE Érvényes: A UPCRUO-t jóváhagyó

Részletesebben

Beépített tetőterek hő- és hangszigetelése

Beépített tetőterek hő- és hangszigetelése URSA GLASSWOOL URSA XPS Beépített tetőterek hő- és hangszigetelése Szarufa közötti és alatti szigetelés 02 URSA GLASSWOOL 03 Tallin Szent Pétervár Tartalomjegyzék Tchudovo North Licolnshire London Noisiel

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Minőségirányítási fejlesztések a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban Keresztény Natália 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről OptiJUS Opten Kft. I 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 2014.2.25.

Részletesebben

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet AZ IPARI ALPINTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet AZ IPARI ALPINTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet AZ IPARI ALPINTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL (2004.01.01.-i állapot) A munkavédelemről szóló 1993. évi XC I. törvény, (a továbbiakban: Mvt.) 15. -ának a)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a szelektív hulladékgyűjtésről szóló. 34/2012. (X. 25.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a szelektív hulladékgyűjtésről szóló. 34/2012. (X. 25.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a szelektív hulladékgyűjtésről szóló 34/2012. (X. 25.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 42/2012. (XII. 03.) sz. önkormányzati

Részletesebben