ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek alakulása. Pszichológia, 2,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek alakulása. Pszichológia, 2, 287-303."

Átírás

1 ABELSON, R. P. (1984): A mesterséges intelligencia és az irodalmi mű befogadása: Milyen mély a szakadék? Pszichológia, 3, ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek alakulása. Pszichológia, 2, ALTBÄCKER Vilmos és CSÁNYI Vilmos (1987): Élő ragadozó az ingajárati akváriumban. Pszichológia, 2, AMBRÓ Ágnes, CZIGLER István, VARGA Katalin (2003): Hallucinációszuggesztió hatása az információfeldolgozásra hipnózisban. Pszichológia, 2, B. KAKAS Gizella (1985): A frusztrációs effektus és a frusztráció-agresszió hipotézisek, gyerekek frusztrációs reakciói alapján. Pszichológia, 4, BAGDY Emőke (1982): Szemléletes élmények az autogén tréning tanulásában. Pszichológia, 2, BAKAY P. Éva, MARTON Magda, NÁDASDY Zoltán és RIGÓ Péter (1994): Lassú negatív, illetve pozitív agyi hullámok funkcionális jelentésének vizsgálata közömbös próbaingerek módszerével. Pszichológia, 1, BAKAY P. Éva (1996): Harkai Schiller Pál felfogása a fehér patkányok kerülőúthasználatáról. Pszichológia, 1, BAKAY P. Éva (1998): Pszichológiai pályafutásom. Pszichológia, 1, BALOGH Ildikó és KOVÁCS Zoltán (1998): Egészségkockázattal kapcsolatos téves optimizmust befolyásoló tényezők Magyarországon. Pszichológia, 3, BALOGH Tibor (1986): Hommage a Piaget (Piaget emlékkötet, Pszichológiai műhely, 4. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985). Pszichológia, 1, BALOGH Tibor (1990): (In memoriam HERMANN Imre) Hermann Imre gondolkodáslélektani koncepciójáról. Pszichológia, 3, BÁNFAI Beáta, BODOR Péter és LÁSZLÓ János (1986): Az iskolaköpeny. Pszichológia, 3,

2 BÁNKI M. Csaba (1983): Sjöbring-féle személyiségdimenziók egészséges és alkoholista személyeknél (a Marke-Nyman temperamentumteszt magyar változata). Pszichológia, 2, BARKÓCZI Ilona, SÉRA László és KOMLÓSI Annamária (1983): A nagyagyféltekék funkcionális aszimmetriája, a küszöbalatti percepció és egyes elhárító mechanizmusok kapcsolata különböző kísérleti helyzetekben. Pszichológia, 2, BARKÓCZI Ilona, MARIÁN Béla (1986): A kreativitás szerepe képi analógiás feladatmegoldásban. Pszichológia, 1, BARKÓCZI Ilona (1990): Áttekintés az analógiás gondolkodás, az intuíció, a kreativitás és a nagyagyfélteke-funkciók összefüggéséről. Pszichológia, 1, BARKÓCZI Ilona (1990): Kísérlet az intuíció egy lehetséges mechanizmusának feltárására. Pszichológia, 2, BARKÓCZI Ilona (1991): Átstrukturálást sugalmazó ingerek intuitív hatása. Pszichológia, 4, BARKÓCZI Ilona (1997): Önarckép háttérrel. Pszichológia, 4, BARKÓCZI Ilona, BERNÁTH László (2008): A nem-logikus gondolkodást igénylő különböző problémák megoldásainak összefüggései. Pszichológia, 4, BASS László (1983): Kultúra és pszichológia (Robert Serpell: Kultúra és viselkedés. Gondolat, Budapest, 1981.) Pszichológia, 3, BATTA Barbara (2008): Forrásemlékezeti feladatok közötti eltérések vizsgálata gyermek- és serdülőkorban. Pszichológia, 4, BEACH, R., de BEAUGRANDE, R. (1987): Az autoritással kapcsolatos attitűdök az olvasók reagálásaiban. Pszichológia, 1, BEAUGRANDE, Robert (1984): Az irodalmi kommunikáció sémái. Pszichológia, 3, BEAUGRANDE, Robert (1989): A művészi észlelés kvantum aspektusai. Pszichológia, 1, 7-24.

3 BELSKY, J. (1989): A szülőség meghatározói: egy folyamatmodell. Pszichológia, 3, BERÁN Eszter (2008): Antropológia és kogníció SUN 2007, Nyári egyetem a CEU-n. Pszichológia, 1, BERÁN Eszter, CZOBOR Pál, UNOKA Zsolt (2011): A szelf affektív bevonódása a pszichoterápiás folyamatba: érzelmi intenzitás kifejezése narratív perspektíva használattal a terápia kezdeti szakaszában. Pszichológia, 3 BERKOWITZ, Leonard (1991): A frusztráció és a kiváltott agresszió. Pszichológia, 2, BERNÁTH László (1988): Páros és páratlan: ellentétpárok vizsgálata. Pszichológia, 4, BERNÁTH László, BARKÓCZI Ilona (2010): Teljesítményprofilok különböző problémák produktív megoldásában. Pszichológia, 2, BERNÁTH Máté (2002): Sztereotip frázisok agrammatikus beszédben. Pszichológia, 3, BIGAZZI Sára (2005): A cigányok szociális reprezentációja: filmek és filmcímek. Pszichológia, 4, BILLING-KOVÁCS Márta, ERŐS Ferenc (2006): A biotechnológia szociális reprezentációjának vizsgálata magyarországi mintán. Pszichológia, 2, BÍRÓ Szilvia (1999): Végrehajtó funkciók sérülése autista gyerekeknél: Önkényes szabályok követése cél-eszköz feladatok esetében. Pszichológia, 1, BLÖSCHL Lilian, ROSSMANN Péter (1986): Depressziós személyek kapcsolati struktúrája: Egy ismétlő és kiegészítő tanulmány. Pszichológia, 2, BÓDI Anikó (1986): Matematikai statisztikai eredmények vizuális megjelenítése. Pszichológia, 1, BODOR Péter és KISS Szabolcs (1991): Hipotézisellenőrzés és szabálykövetés: két bölcseleti munka lélektani nézőpontból. Pszichológia, 2,

4 BODOR Péter (2009): Az identitás diszkurzív konstrukciója: skizofrén Magyarország, skizofrén Európa. Pszichológia, 4, BODOR Péter, BARCZA Virág (2011): Érzelmi fejlődés és a kicsinyítő képzők elsajátítása. Pszichológia, 3 BÓKAY Antal (1984): Pszichoanalitikus szövegelmélet és az irodalmi interpretáció. Pszichológia, 3, BOKRÉTÁS Ildikó, BIGAZZI Sára, PÉLEY Bernadette (2007): Átmenet Identitás Cigányság I. Az értelmiségi lét felé haladó cigány fiatalok identitásalakulása. Pszichológia, 4, BOLLA István Károly (1982): Továbbképzés a gyermekvédelemben dolgozó pszichológusok számára. Pszichológia, 1, BONAIUTO, Paolo, GIANNINI, Anna Maria, BONAIUTO, Marino (1993): Épületek képeit felépítő mentális sémák. Pszichológia, 4, BORGOS Anna, KENDE Anna, CSABAI Márta, ERŐS Ferenc, SZILI Katalin (2002): Testbe ágyazott ideálok. Diskurzusok az ideális, a természetes, a mesterséges és az elutasított testről. Pszichológia, 4, BORGOS Anna (2006): James W. Pennebaker: Rejtett érzelmeink, valódi önmagunk. Az őszinte beszéd és írás gyógyító ereje című művének ismertetése. Pszichológia, 4, BRASSAI László, PIKÓ Bettina, KERESZTES Noémi, Jennifer B. UNGER (2006): kulturális értékek kultúraközi vizsgálata egyetemisták körében. Pszichológia, 3, BREWER, W. F., OHTSUKA, K. (1986): A történetszerkezet és az olvasói érzelmek amerikai és magyar elbeszélésekben. Pszichológia, 4, BREWER, W. F., OHTSUKA, K. (1989): A történetszerkezet, a jellemzés, az igazságos világszerveződés és az olvasói affektusok amerikai és magyar novelláknál. Pszichológia, 1, BRUNSWIK Egon (1988): A megismerési probléma hatóköre és nézőpontjai. Pszichológia, 4,

5 BUDA Béla (1981): Pataki Ferenc: Utak és válaszutak a szociálpszichológiában című könyvéről (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976.). Pszichológia, 2, BUDA Béla (1982): A tudattalan szemantikai elmélete. Pszichológia, 1, BUDA Béla (1983): A kísérlet szimbolikája. Pszichológia, 2, BUDA Béla (1984): A kísérlet szimbolikájáról újra. Pszichológia, 2, BUDA Béla (1997): Szakmai önéletrajz a pszichológia szempontjából. Pszichológia, 2, CONRAN, Michael (1992): Töprengések a szégyen, bűntudat és bűnbocsánat témáiról a Lear király ürügyén. Pszichológia, 3, CRONIO Pérez (2004): Optimizmus-pesszimizmus. kultúrközi összehasonlító vizsgálat magyar és kolumbiai egyetemisták körében. Pszichológia, 1, CZEIZEL Endre (1994): Szondi Lipót genetikai munkássága. Pszichológia, 2, CZIBOR Andrea, BERECZKEI Tamás (2011): Sikeresek-e a machiavellisták? Viselkedési stratégiák, személyiségjellemzők és narratív beszámolók társas dilemmahelyzetekben. Pszichológia, 4, CZIGLER István (1981): Küszöb problémák (Ákos Károly és Ákos Károlyné: A fáradás psychochronographiai vizsgálata, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979.). Pszichológia, 1, CZIGLER István (1982): Zeneképek (Sági Mária: Esztétikum és személyiség. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981). Pszichológia, 4, CZIGLER István, TÖLGYESI Miklós (1982): Képek összehasonlításának ideje: hogyan változik a reakcióidő, ha a döntéshez szükséges lépések száma azonos marad. Pszichológia, 1, CZIGLER István (1983): Kinek van szüksége adatokra? Pszichológia, 3, CZIGLER István (1983): Emlékezés arcokra. Pszichológia, 2,

6 CZIGLER István (1984): Figyelmi szelekció: kiváltott potenciál eredmények és pszichológiai értelmezések. Pszichológia, 1, CZIGLER István (1985): Arcrészletek felismerése: Folyamatos felkészülés a válaszra, vagy egészleges feldolgozás? Pszichológia, 2, CZIGLER István, FÓRJÁN Csaba és WINKLER István (1987): Ingeradó és reakcióidő mérő rendszer kognitív pszichológiai vizsgálatokhoz és demonstrációkhoz. Pszichológia, 2, CZIGLER István (1988): A Ranschburg-effektus. Pszichológia, 2, CZIGLER István és SZENTHE Antónia (1988): Vizuális összemérés: eseményfüggő potenciál korrelátumok. Pszichológia, 2, CZIGLER István (1989): Az eseményhez kötött potenciálok negatív összetevői és a vizuális információfeldolgozás. Pszichológia, 4, CZIGLER István és SZENTHE Antónia (1989): Eseményhez kötött potenciálok vizuális összemérési feladatban: zavaró ingerek hatása és az N400 összetevő. Pszichológia, 2, CZIGLER István és CSIBRA Gergely (1991): Vizuális minták azonosítása és az eseményhez kötött potenciál. Pszichológia, 2, CZIGLER István és CSIBRA Gergely (1992): Lexikai döntés anagramma megoldási helyzetben és az eseményhez kötött potenciálok. Pszichológia, 1, CZIGLER István, CSIBRA Gergely és AMBRÓ Ágnes (1995): Időskori kognitív változások az eseményhez kötött agyi elektromos potenciálok tükrében. Pszichológia, 1, CZIGLER István és WINKLER István (2001): Figyelmi folyamatok az észlelésben innen és túl, képben és hangban. Pszichológia, 2, CZIGLER István és HORVÁTH János (2003): Téri-e a téri figyelem? A figyelmi fókusz nagysága és a tárgy-távolság. Pszichológia, 2, CZIGLER István (2004): Az időtartam élmény. Pszichológia, 4,

7 CZIGLER István (2006): Környezeti szabályszerűségek és vizuális emlékezet. Pszichológia, 2, CZIGLER István (2009): Szabályosságok nem-tudatos észlelése a látásban: az eseményhez kötött potenciál módszer automatikus működésekre utal. Pszichológia, 2, CSABAI Márta, ERŐS Ferenc és LÁSZLÓ János (1998): Az észlelt kontroll szerepe az egészség szociális reprezentációinak szerveződésében. Pszichológia, 3, CSABAI Márta (2006): A szomatizáció szociálpszichológiai kutatásának tudományos és társadalmi környezete. Pszichológia, 4, CSANÁDI András, HARSÁNYI Szabolcs Gergő, NÉMETH Dezső (2009): Társas megismerés és munkamemória. Pszichológia, 2, CSAPÓ Benő, CSIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet, VIDÁKOVICH Tibor (1987): A nyelvilogikai műveletrendszer fejlettsége 14 éves korban. Pszichológia, 4, CSAPÓ Benő, CSIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet, VIDÁKOVICH Tibor (1987): Megjegyzések a gondolkodás logikájának tanulmányozásáról Pszichológia, 4, CSÁSZÁR Gyula (1997): Szellemi önéletrajz. Pszichológia, 2, CSATÓ Valéria és SOLYMOSI Katalin (1985): A referenciális kommunikáció fejlődésének vizsgálata. Pszichológia, 3, CSÉPE Valéria (1987): A büntetés tanulás elméleteinek néhány problémája. Pszichológia, 2, CSÉPE Valéria, KARMOS György és MOLNÁR Márk (1988): A korai, automatikus információfeldolgozás kiváltott potenciál korrelátuma Állatkísérletes modell. Pszichológia, 2, CSÉPE Valéria, KARMOS György és MOLNÁR Márk (1989): A szignálgyakoriság változásának hatása az akusztikus kiváltott potenciálokra macskán. Pszichológia, 2, CSÉPE Valéria (2002): A nyelvpatológia pszichológiai és nyelvészeti kérdései. Úton a konszenzus felé? Pszichológia, 3,

8 CSÉPE Valéria, GYURKÓCZA Enikő, SZŰCS Dénes és LUKÁCS Ágnes (2002): A beszédhangok reprezentációjának fejlődése és fejlesztése. Pszichológia, 1, CSÉPE Valéria, OSMANNÉ SÁGI Judit, SZŰCS Dénes (2002): A beszédhang-feldolgozás fejlődési és szerzett zavarai. Pszichológia, 3, CSÉPE Valéria (2009): Diszlexia és öröklés. Jól olvassuk a gének üzenetét a rosszul olvasók génjeiből? Pszichológia, 1, CSEPELI György (1982): A szociálpszichológus vonatkozási csoportja (R. K. Merton: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Gondolat Kiadó, Budapest, 1980.). Pszichológia, 1, CSEPELI György (2007): Egy különleges longitudinális érték-kutatás. Pszichológia, 3, CSEPELI György és DESSEWFFY Tibor (2000): Elvesztett levelek útjai Budapesten ben és 1996-ban. Pszichológia, 1, CSIBRA Gergely és CZIGLER István (1990): Vizuális összemérés: a figyelem és a fontosság megjelenése az eseményhez kötött potenciálokban. Pszichológia, 3, CSIBRA Gerely és CZIGLER István (1991): Vizuális ábrák váratlan irányú mozgása és az eseményhez kötött potenciálok. Pszichológia, 1, CSIBRA Gergely (2001): A kompetens csecsemő és a fogalmi fejlődés folytonossága. Pszichológia, 2, CSÍKOS Csaba (1999): Újabb eredmények a Wason-feladattal kapcsolatban. Pszichológia, 1, CSÍKSZENTMIHÁLYI Mihály (1990): Motiváció és kreativitás: Út a megismerés strukturális, illetve energetikai megközelítéseinek szintézise felé. Pszichológia, 1, CSILLAG Mária (1996): A terápia-rezisztens halántéklebeny-epilepsziások pszichodinamikai vizsgálata Szondi-teszttel. Pszichológia, 3, CSÓKA Szilvia, SZABÓ Gábor, SÁFRÁNY Eszter, ROCHLITZ Réka, BÓDIZS Róbert (2007):

9 Kísérlet a felnőttkori kötődés mérésére a Kapcsolati Kérdőív (Relationship Scale Questionnaire) magyar változata. Pszichológia, 4, CSORBA János, HUSZÁR Ilona (1991): Szülőkapcsolat, nevelési jellemzők és társas támasz pszichés distresszben szenvedő serdülő lányoknál. Pszichológia, 4, CSORBA János és HUSZÁR Ilona (1993): Emocionális és szociális izoláció háttértényezői egészséges és neurotikus serdülő lányoknál. Pszichológia, 1, CSORBA János és DINYA Elek (1994): Tanulmányi eredmény, diszfunkcionális attitűdök és személyiségdimenziók szakközépiskolás leánytanulóknál. Pszichológia, 1, CSUHAJ Roland, CSÉPE Valéria (2009): Elemi algebra feladatok hatékonyabb megoldását kísérő elektrofiziológiai változások. Pszichológia, 2, DEMETROVICS Zsolt (2007): Kvalitatív drogkutatások. Kvalitatív kutatások budapesti droghasználók között Rácz József könyvéről. Pszichológia, 4, DÉRI Zsuzsa (1986): Szondi Lipót és Hermann Imre. Pszichológia, 3, DEUTSCH, Morton (1982): A méltányosság elmélet kritikai áttekintése: alternatív szempontok az igazságosság szociálpszichológiájához. Pszichológia, 3, DEUTSCH, Morton (1984): A jutalom különböző rendszerek szerint történő igazságos elosztásának hatásai. Pszichológia, 4, DÉVAI Margit (1988): Az énkép jellemzőinek vizsgálata 9-14 éves korban, összefüggésben egyes személyiségjellemzőkkel. Pszichológia, 4, DEWSBURY, Donald, A. (1994): Harkai Schiller Pál és munkássága. Pszichológia, 3, DIENES Valéria (1987): A mai lélektan főbb irányai. Pszichológia, 3, DIENES Valéria (1987): Bergson lélektana. Pszichológia, 3, DORNAI Erika (1994): A beszéd funkciói és jelentésének meghatározói 1. A beszéd három jellegzetes vonása különböző megközelítések tükrében. Pszichológia, 4,

10 DORNAI Erika (1995): A beszéd funkciói és jelentésének meghatározói 2. Az osztálytermi beszédet meghatározó szociokulturális dimenziók. Pszichológia, 1, DORNAI Erika (1995): A beszéd funkciói és jelentésének meghatározói 3. A szubjektív értékelés prediktumai a tanári kommunikációban. Pszichológia, 2, DORNAI Erika (2000): A hatalom koncepciója a különböző pszichológiai megközelítésekben. Pszichológia, 3, DORNAI Erika (2001): A tanári hatalomgyakorlás kommunikációs mintázatai és összefüggései az elégedettséggel. Pszichológia, 1, DORNAI Erika (2004): Új, integrált megközelítés a szociális hatalom pszichológiai jellemzéséhez. Pszichológia, 1, DORNAI Erika (2004): Főbb tanári hatalomgyakorlási stílusok hagyományos nevelési elveket képviselő iskolákban. Pszichológia, 1, DORNAI Erika, SÍKLAKI István (2005): A hatalom forrásainak jellemzése és a személyiség. Pszichológia, 3, DÓSA Zoltán (2004): A mentális forgatás életkori különbségei az inger familiaritása és komplexitása tükrében. Pszichológia, 2, DÖRNYEI Zoltán (1987): A motiváció szerepe az idegennyelv tanulásában. Pszichológia, 3, DÖRNYEI Zoltán (1991): Az idegennyelv-tanulási motiváció meghatározása. Pszichológia, 4, DÚLL Andrea és URBÁN Róbert (1997): Az épített környezet konnotatív jelentésének vizsgálata: Módszertani megfontolások. Pszichológia, 2, DÚLL Andrea (2002): Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata I. A kutatás elméleti háttere. Pszichológia, 1,

11 DÚLL Andrea (2002): Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata II. A kutatás. Pszichológia, 2, EGYED Kata, GERGELY György, KIRÁLY Ildikó (2009): Tanulni másoktól és másokról. Pszichológia, 3, EHMANN Bea (2000): A pszichológiai tartalomelemzés szekvenciális-transzformatív modellje: a számítógépes szövegelemzés helye a pszichológiai kutatásban. I. Pszichológia, 4, EHMANN Bea (2001): A pszichológiai tartalomelemzés szekvenciális-transzformatív modellje: A számítógépes szövegelemzés helye a pszichológiai kutatásban. II. Pszichológia, 1, EHMANN Bea (2004): A pszichológiai idő kutatásáról. Pszichológia, 4, EHMANN Bea (2004): A szubjektív időélmény mintázatainak pszichoanalitikus és narratív pszichológiai párhuzamai. Pszichológia, 4, EHMANN Bea, KIS Balázs, NASZÓDI Mátyás, LÁSZLÓ János (2005): A szubjektív időélmény tartalomelemzéses vizsgálata. A LAS-Vertikum időmodulja, Pszichológia, 2, EHMANN Bea, BALÁZS László (2011): Nyelvtechnológia az űrpszichológiában: ICEcsoportok pszichodinamikájának távoli monitorozása narratív pszichológiai tartalomelemzéssel. Pszichológia, 1, ENGLÄNDER Tibor és FARKAS Éva (1981): Bizonytalanság és mágikus paraméterek. Pszichológia, 1, ENGLÄNDER Tibor, Tadeusz TYSZKA, FARKAS Éva (1982): Aszimmetrikus információgyűjtés aszimmetrikus döntési probléma. Pszichológia, 3, ENGLÄNDER Tibor és FARKAS Éva (1985): A kauzális séma és a valószínűségbecslések revíziója I. Pszichológia, 4,

12 ENGLÄNDER Tibor, FARKAS Éva (1986): A kauzális séma és a valószínűségbecslések revíziója II. Pszichológia, 1, ENGLÄNDER Tibor, FARAGÓ Klára, Paul SLOVIC, Baruch FISCHHOFF (1987): Kockázatészlelés az Egyesült Államokban és Magyarországon. Pszichológia, 4, ENGLÄNDER Tibor, Paul SLOVIC és SZABÓ Laura (1988): Izoláció és kockázatészlelés. Pszichológia, 3, ENGLÄNDER Tibor és George CZVETKOVICH (1993): A társadalom mint vonatkozási keret magyar és amerikai diákok kockázatészlelésében. Pszichológia, 3, ENGLÄNDER Tibor (1998): Grál és Ferde Torony, avagy a pszichológia keresése és művelése. Pszichológia, 1, ENGLÄNDER Tibor (2004): Az idő és a tér szerepe a bizonytalanság feloldásában. Pszichológia, 4, ENTWISTLE, N. J. és KOZÉKI Béla (1985): Magyar-skót összehasonlító vizsgálatok az iskolai motiváció terén. Pszichológia, 1, ERDÉLYI Mátyás (1991): Tudattalan (hozzáférhetetlen) emlékek újrafelépülése: a hiphnézia laboratóriumi vizsgálata. Pszichológia, 1, ERDŐSI Sándor (1981): Mozgásformák határán tájékozódva (Pataki Ferenc: Utak és válaszutak a szociálpszichológiában, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976.). Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc (1981): A szociálpszichológia válsága: krízis kritika nélkül (Pataki Ferenc: Utak és válaszutak a szociálpszichológiában, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976.). Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc (1982): A fasizmus társadalomlélektanáról. Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc (1983): K. J. Gergen a pszichológiai kísérletezés problémáiról. Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc (1984): Gergen és kritikusai avagy: hamis alternatívák újratermelődése? Pszichológia, 1,

13 ERŐS Ferenc (1984): Irodalompszichológiai tanulmány József Attiláról (Bókay Antal, Jádi Ferenc és Stark András: Köztetek lettem én bolond Sors és vers József Attila utolsó éveiben. Magvető Kiadó, Budapest, 1982, JAK füzetek 3.). Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc (1985): Hollós István tanulmánya elé. Pszichológia, 4, ERŐS Ferenc (1986): A Korunk című folyóirat és a pszichoanalízis (Szemelvények Neufeld Béla írásaiból). Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc, KAPÁS István, KISS György és Patrizia Giampieri SPANGHERO (1987): Ferenczi Sándor és a Budapesti Egyetem ben. Pszichológia, 4, EYSENCK, S. B. G., G. KÁLMÁNCHEY Márta és KOZÉKI Béla (1981): Magyar és angol iskoláskorú gyermekek összehasonlító vizsgálata: a Junior Eysenck Personality Inventory magyar változata. Pszichológia, 2, EYSENCK, S. B. G., MATOLCSI Ágnes (1984): Az Eysenck-féle Személyiség Kérdőív (EPQ) magyar változata: a magyar és az angol felnőttek összehasonlító vizsgálata. Pszichológia, 2, FARAGÓ Klára, JOÓ András (1982): A módosított fogoly-dilemmahelyzet megoldása csoportban. Pszichológia, 3, FARAGÓ Klára (2010): Személyiségvonások befolyása a vállalkozói kockázatvállalásra. Pszichológia, 2, FARKAS András (1983): Az inverz visszajelzés hatása a valószínűségi tanulási teljesítményre: Mondj kéket, ha piros jön! Pszichológia, 4, FARKAS András (1988): Kortársunk Brunswik Egon ( ). Pszichológia, 4. FARKAS András interjúja Hans Kreitlerrel (1992): Brunswik Egon egy tanítvány szemével. Pszichológia, 1, FARKAS András (1993): Az újraalkotás mint kísérleti módszer Piet Mondrian képek vizsgálatára. Pszichológia, 1, FARKAS András (1997): Átfordítások számra és számszerű kifejezésre. Pszichológia, 1, 3-21.

14 FARKAS András (1998): Az esztétikai preferenciát meghatározó tényezők. I.: Jelentés, figurativitás, hasonlóság. Pszichológia, 2, FARKAS András (1998): Az esztétikai preferenciát meghatározó tényezők II.: Stílustipikusság és vetélkedő kategóriák. Pszichológia, 3, FARKAS András (2000): Escher-nyomatok hasonlósága és prototipikussága. Pszichológia, 2, FARKAS András és Anna Maria GIANNINI (2001): Viszonyulási mintázatok az esztétikai ítéletek különbözőségéhez egy kultúraközi ízlésvizsgálat. Pszichológia, 4, FARKAS András (2003): A figurativitás iránti igény: az előítéletekről egy angol-magyar összehasonlító vizsgálat kapcsán. Pszichológia, 2, FARKAS András (2004): Fejlődik-e a vizuális ízlés? Újabb adatok a tömegművészet és a múzeumi művészet összehasonlításáról. Pszichológia, 2, FARKAS András (2005): Kísérletek a Szépművészeti Múzeumban és a Laboratóriumban a Locher-féle Fakszimile Akkomodációs Hipotézis cáfolata. Pszichológia, 3, FARKAS András (2006): Az esztétikai ítéletek terének kiterjesztése a tömegművészetre, a sikertelen művészetre és a silány művészetre. Pszichológia, 1, FARKAS András (2007): Festmények szabad felidézése 1. Pszichológia, 1, FARKAS András, SZABÓ Klaudia (2007): Festmények szabad felidézése 2. Pszichológia, 2, FARKAS András (2009): Festmények szabad felidézése 3. Győzött a Mona Lisa! Pszichológia, 4, FARKAS Éva, ENGLÄNDER Tibor (2008): A jártasság, az emóció és az öregedés hatása a döntéshozatalt előkészítő kérdezősködésre. Pszichológia, 3, FARKAS Mária és OSMANNÉ SÁGI Judit (1999): Az észlelés és az emlékezet határán: Implicit emlékezet. Pszichológia, 2,

15 FEHÉR Márta (1985): A tudatos agy (S. Rose: A tudatos agy, Gondolat Kiadó, Budapest, 1983). Pszichológia, 2, FEHÉR Zoltán (1994): A világba vetett gyermek. Pszichológia, 1, FELDMANN Ádám, BERNÁTH László, RÉVÉSZ György (2005): A Szondi-teszt képeinek kategóriájába sorolását vizsgáló számítógépes képfeldolgozás. Pszichológia, 4, FERENCZHALMY Réka, SZALAI Katalin, LÁSZLÓ János (2011): Az ágencia szerepe történelmi szövegekben a nemzeti identitás szempontjából. Pszichológia, 1, FISER József (1991): Alakpercepció: neurofiziológiai, pszichofizikai eredmények és hatásaik a gépi látáskutatásra. Pszichológia, 3, FODOR István (1988): Nyelvtörténet pszichikum történet (Büky Béla: A pszichikumra vonatkozó szókincs korai rétege a magyar nyelvben). Pszichológia, 1, FODOR László (1985): Heinz Kohut nárcizmuselmélete. Áttekintés. Pszichológia, 1, FOGARASI Mihály (2004): A rendőri visszaélések szociális reprezentációi I. Pszichológia, 1, FOGARASI Mihály (2004): Rendőri visszaélések II. Pszichológia, 2, FOGARASI Mihály (2005): A rendőri oktulajdonítások szociális reprezentációi. Pszichológia, 1, FONYÓDI Péter (2003): Beat-történetek. A szociális reprezentációk narratív szerveződései a magyar beatben ( ). Pszichológia, 3, FORGÁCS József (1984): Az interakciós epizódok kognitív reprezentációja. Pszichológia, 2, FORGÁCS József (1989): Az érzelmek hatása a szociális észlelésre és ítéletalkotásra. Pszichológia, 4, FÖLDVÁRI Csaba (1989): Skizofrén betegek elektrográfiás vizsgálatai. Pszichológia, 4,

16 FÜLÖP Éva, PÉLEY Bernadette, LÁSZLÓ János (2011): A történelmi pályához kapcsolódó érzelmek modellje magyar történelmi regényekben. Pszichológia, 1, FÜLÖP Márta (1995): A versengésre vonatkozó tudományos nézetek I. A versengő magatartás eredete. Pszichológia, 1, FÜLÖP Márta (1995): A versengésre vonatkozó tudományos nézetek II. A versengés a pszichoanalízis tükrében. Pszichológia, 2, FÜLÖP Márta (1995): A versengésre vonatkozó tudományos nézetek III. A versengés a szociálpszichológia tükrében. Pszichológia, 4, FÜLÖP Márta (1998): A csoport és a közösség szerepe a Japán társadalomban. Pszichológia, 4, FÜLÖP Márta (2008): Paradigmaváltás a versengéskutatásban. Pszichológia, 2, FÜLÖP Márta, BERKICS Mihály (2007): A győzelemmel és a vesztéssel való megküzdés mintázatai serdülőkorban. Pszichológia, 3, FÜLÖP Márta, SÁNDOR Mónika (2008): A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások rajzi ábrázolásában. Pszichológia, 2, FÜLÖP Márta, SEBESTYÉN Nóra (2011): Kulturális sokk? Kulturális különbségek Budapesten tanuló amerikai egyetemisták szemével. Pszichológia, 2, FÜREDI János és MÉREI Ferenc (1988): A csoportvezető stílusának hatása a terápiás közösség nagycsoportjára. Pszichológia, 3, FÜREDI Mihály, HUSZÁR Erika (1986): Műfaji és nemi kommunikációs sajátosságok matematikai statisztikai vizsgálata. Pszichológia, 3, GÁDORNÉ DONÁTH Blanka (1997): Pályakép. Pszichológia, 2, GARAI László (1988): A szociális identitás paradoxonai. Pszichológia, 2, GARAI László (1993): A szociálpszichológiai jelenségek mechanizmusáról. Pszichológia, 2, GARAI László (1997): Teljesen elfogult jegyzetek. Pszichológia, 3,

17 GEDŐ E. János (1994): A művész portréja serdülő csodagyerekekként. Mozart és a Varázsfuvola. Pszichológia, 3, GEFFERTH Éva (1981): Motiváció a matematikai tehetség hátterében. Pszichológia, 2, GEFFERTH Éva (1988): A képességeik alatt teljesítő tehetséges tanulók. Pszichológia, 1, GERGELY György és Thomas G. BEVER (1985): Az okozást kifejező igék mentális reprezentációja. Pszichológia, 3, GERGELY György (1992): Egy középkemény szcientista aggodalmai: Reflexiók Szummer Csaba tanulmánya kapcsán. Pszichológia, 2, GERGELY György (1992): A fókusz-alapú következtetések szerepe az előzményazonosításnál: A topic kiemelése a tagmondathatáron. Pszichológia, 4, GERGELY György (1994): Az önfelismeréstől a tudatelméletig. Pszichológia, 1, GERGELY György, NÁDASDY Zoltán, CSIBRA Gergely, BÍRÓ Szilvia (1995): Intencionalitás tulajdonítása egyéves korban. Pszichológia, 3, GERGELY György (1996): Hoppá! Avagy az eszmélkedés lélektana: A szociális tükrözés szerepe az öntudat és az önkontroll kialakulásában. Pszichológia, 4, GERGELY Lajos (1985): Álomstílusok és az álmodás pszichológiája I. Pszichológia, 1, GERGELY Lajos (1985): Álomstílusok és az álmodás pszichológiája II. Pszichológia, 2, GERGEN, Kenneth, J. (1993): A lélektani megismerés lehetőségéről: hermeneutikai vizsgálódás. Pszichológia, 4, GERLAI Róbert és CSÁNYI Vilmos (1987): Kínai paradicsomhal (Macropodus opercularis) viselkedésének magatartásgenetikai analízise open field kísérleti szituációban. Pszichológia, 2,

18 GERŐ Zsuzsa (1990): (IN MEMORIAM HERMANN IMRE) Archaikus gondolkodás, ősi érzékelés, felettes-én előfutárok. Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira. Pszichológia, 3, GERŐ Zsuzsa (2001): Nivellálás vagy kiegyensúlyozás? Buktatók a tehetséges gyerekek nevelésében. Pszichológia, 2, GERVAI Judit, Patricia J. TURNER, és Robert A. HINDE (1994): A nemi típus kisgyermekkorban: preferenciák, viselkedés és kulturális eltérések. Pszichológia, 1, GERVAI Judit, Patricia J. TURNER és Robert A. HINDE (1994): Kisgyermekek személyisége a szülők és az óvónők megítélése szerint: nemi különbségek, kultúrközi összehasonlítás és kapcsolat a megfigyelt viselkedésssel. Pszichológia, 1, GERVAI Judit (2009): Viselkedésgenetika a humán genom megfejtése előtt és után: kvantitatív és molekuláris genetikai alapok. Pszichológia, 1, GORDON, Claridge (1983): A pszichoticizmus biológiai alapjai személyes felfogás. Pszichológia, 1, GÓSY Mária (2002): A diszfázia beszédpercepciós tipológiája. Pszichológia, 3, GÖNCZ Lajos (2001): Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal Vargha András könyvéről. Pszichológia, 4, GÖNCZ Lajos (2001): Az egyes és a többes szám használata Kárpát-medencei magyar beszélőközösségeknél. Pszichológia, 4, GRASTYÁN Endre (1987): Az érték neurobiológiai megközelítése. Pszichológia, 2, GRIMAUD, M. (1986): Magyarország fővárosa vs. Budapest : A szövegbeli visszautalás és a tulajdonnevek működése elbeszélő szövegekben. Pszichológia, 4, GRIMAUD, M. (1989): Forgandó nevek: Referencia és preferencia elbeszélő szövegekben. Pszichológia, 1, GROSS, Larry (1984): Élet vagy művészet: A vizuális elbeszélések értelmezése. Pszichológia, 3,

19 GRŐBLER Tamás (1996): Tanulás biológiai és mesterséges hálózatokon. Pszichológia, 4, GUTTMANN, GISELHER (1986): A pszichológia Ausztriában. Pszichológia, 2, GUTTMANN, GISELHER (1986): Az ergopszichometriai tesztelés: az optimális terheléses teljesítmény előrejelzése és megvalósítása. Pszichológia, 2, GYARMATHY Éva és HERSKOVITS Mária (1999): Képességek vizsgálata az érdeklődés térképének segítségével. Pszichológia, 4, GYARMATHY Éva (2000): Tanulási zavarok, átlagon felüli intelligencia és a MAWI-GY. Pszichológia, 3, GYARMATHY Éva (2009): Atipikus agy és a tehetség 1. Tehetség és a neurológia hátterű teljesítményzavarok, valamint az Asperger-szindróma. Pszichológia, 4, GYARMATHY Éva (2010): Atipikus agy és a tehetség 2. Az átütő tehetség és a tehetségvizsgálatok. Pszichológia, 1, GYERTYÁN Ervin (1984): A Goffman-hívők és József Attila. Pszichológia, 2, GYÖNGYÖSINÉ KISS Enikő (1996): Szondi Lipót sorsanalízise. Pszichológia, 1, GYÖRGY I. Márta (1984): A HOME-leltár hazai alkalmazásának tapasztalatai. Pszichológia, 4, GYÖRGY I. Márta (1992): A temperamentum hatása a szociális beilleszkedésre óvodáskorban. Pszichológia, 1, GYŐRI Miklós (1995): Pozitivizmus és lélektani antiredukcionizmus. John Stuart Mill. Pszichológia, 3, HALÁSZ Anna (1990): (In memoriam HERMANN Imre) A szublimáció Hermanni koncepciója és a modern pszichoanalízis kreativitás-elméletei. Pszichológia, 3, HALÁSZ Erna (2009): Gyermek tanúk: a rajzolás szerepe az emlékezésben. Pszichológia, 3,

20 HALÁSZ László (1981): A jellemábrázoló irodalmi mű (és nem-irodalmi változatai) felidézése. Pszichológia, 4, HALÁSZ László (1981): Kiknek készülnek könyveink? Pszichológia, 2, HALÁSZ László (1981): Alkotás problémák alkotási zavarok (Magyari Beck István: Alkotás a szervezetben, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980.). Pszichológia, 3, HALÁSZ László (1981): Pszichológiai enciklopédia a nevetésről és a humorról (Séra László: A nevetés és a humor pszichológiája, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980). Pszichológia, 3, HALÁSZ László (1983): Elbeszélés (illetve kivonata) feldolgozása újraolvasások sorozatában. Pszichológia, 3, HALÁSZ László (1984): Miért irigylem a két Dávidot? (Whitlow, D. és Peck, D., Személyiségelméletek, Budapest, Gondolat Kiadó, 1983). Pszichológia, 4, HALÁSZ László (1984): A szociális percepció és az interakció megértése elbeszélésekben. Pszichológia, 3, HALÁSZ László (1985): Hermann Imre műhelyében (Hermann Imre: Az ember ősi ösztönei, Magvető Kiadó, Budapest, 1984). Pszichológia, 4, HALÁSZ László (1986): Hazatérés (Révész Géza, Tanulmányok, Gondolat, Budapest, 1985). Pszichológia, 1, HALÁSZ László (1987): Anticipáció elbeszélések befogadásában amerikai-magyar összehasonlítás. Pszichológia, 1, HALÁSZ László (1987): Tehetség és zseni ahogy Révész Géza látta. Pszichológia, 2, HALÁSZ László (1988): Megismerés és érzelem. Szociális kogníció és irodalmi műbefogadás. Pszichológia, 1, HALÁSZ László (1989): Irodalomelmélet és pszichológia. Robert de Beaugrande: Critical discourse: A survey of literary theorists. Pszichológia, 4,

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

Órarend 2016/2017 őszi félév. Zöld színnel jelöltük a képzést 2016/2017. I. félévében kezdők számára hirdetett kurzusokat

Órarend 2016/2017 őszi félév. Zöld színnel jelöltük a képzést 2016/2017. I. félévében kezdők számára hirdetett kurzusokat Órarend 2016/2017 őszi félév Zöld színnel jelöltük a képzést 2016/2017. I. félévében kezdők számára hirdetett kurzusokat Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia modul PSZD13-GYER-102:2 Csecsemő- és gyermekkori

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

Tantárgyleírás és tematika

Tantárgyleírás és tematika Tantárgyleírás és tematika Általános lélektan gyakorlat A tantárgy során kipróbáljuk és megtárgyaljuk a kísérleti pszichológiai kutatásokban alkalmazott legfontosabb vizsgálati módszereket, eljárásokat,

Részletesebben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben Serdülők Országos Bajnoksága Budapest, Mexikói út - 2005. december 10. Légpisztoly 20, serdülő lányok 1 Herendi Réka 1992 Pécs VLK 73 69 142 2 Fedor Zsófia 1993 Nyíregyházi PLE 69 71 140 3 Mokos Nikoletta

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Szociálpszichológia I.

Szociálpszichológia I. Szociálpszichológia I. BTPS241BA Bernáth Ágnes 1. A szociálpszichológiai kutatás történeti előzményei (a szociálpszichológia definíciója; történeti áramlatok és aktuális témák a szociálpszichológiában;

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Órarend. Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam)

Órarend. Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam) Órarend Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam) 20/17-es tanév 2. félév tárgykód tantárgy neve képzés csoport oktató nap óra terem 1. BTPS101BA- 2. BTPS225BA- 3. BTPS225BA- 4. BTPS221BA-

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

KURZUSKÍNÁLAT 2015/2016 tavaszi félév

KURZUSKÍNÁLAT 2015/2016 tavaszi félév Szervezeti egység: Személyiség-és Egészségpszichológia, Klinikai Pszichológia és Addiktológia KURZUSKÍNÁLAT 05/06 tavaszi félév Kapcsolattartó: Markó Krisztina Tárgy kód A kurzus címe Kurzus sorszám Követelmény

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

tanév II. félév kurzuskínálata (BA) PSZICHOLÓGIA NAPPALI TAGOZAT. Heti óraszám

tanév II. félév kurzuskínálata (BA) PSZICHOLÓGIA NAPPALI TAGOZAT. Heti óraszám 2013-2014 tanév II. félév kurzuskínálata (BA) PSZICHOLÓGIA NAPPALI TAGOZAT ajánlott félév Tárgykód kurzuskód Tanegység megnevezése Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Oktató neve Órarendi információ

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

V. korcsoport. Fiú ( ):

V. korcsoport. Fiú ( ): HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Lev. cím:4024 Debrecen, Piac u. 71. Tel.: 0670/370-4737 E-mail: hafoszov@hafoszov.ehc.hu Fogyatékos tanulók nevelését,

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV TÁRGYFELOSZTÁS ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK 015/016 TANÉV II. FÉLÉV NAPPALI TAGOZAT Kód Tantárgynév Képzési kategória BTPS1BA Általános/Kísérleti pszichológia 1. BTPS3BA BTPS4BA Általános/Kísérleti

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Követelmény. Heti óraszám. Kreditpont. típusa

Követelmény. Heti óraszám. Kreditpont. típusa 2012-2013 tanév II. félév urzusínálata (BA) PSZICHOLÓGIA NAPPALI TAGOZAT ajánlott félév Tárgyód urzusód Tanegység megnevezése Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Otató neve Órarendi információ megjegyzés

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

TARTALOM A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI

TARTALOM A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI TARTALOM Prológus: Comparare necesse est (Az eredeti angol kiadáshoz) 13 Elõszó a magyar kiadáshoz 17 1. fejezet A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI 1.1 Bevezetés 19 1.2 A behaviorizmustól

Részletesebben

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Emeljük a szintet Pedagógia és pszichológia a labdarúgásban Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Fózer-Selmeci Barbara sport szakpszichológus +36 20 405 72 77 barbara.selmeci@atwork.hu

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

TARTALOM. Typotex Kiadó ELŐSZÓ FEJEZET / A NAIV ÉS A TUDOMÁNYOS EMBERISMERET 2. FEJEZET / A MODERN PSZICHOLÓGIA TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA

TARTALOM. Typotex Kiadó ELŐSZÓ FEJEZET / A NAIV ÉS A TUDOMÁNYOS EMBERISMERET 2. FEJEZET / A MODERN PSZICHOLÓGIA TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA TARTALOM ELŐSZÓ 11 1. FEJEZET / A NAIV ÉS A TUDOMÁNYOS EMBERISMERET 1.1 A népi pszichológia fogalma, eredete és értéke 15 1.2 A tudományos pszichológia rendszeressége 20 1.3 Versengő emberképek a pszichológiában

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző 1. 9. 10. 11. V. korcsoport Fiú csapat (11) Kanalas Renátó, Kanálos Róbert, Seres Gyula Zsolt, Tamás Patrik Farkas Lilla, Molnár Gergő, Székely Mátyás Erdős Renátó, Sampei Alex, Suki József Becskereki

Részletesebben

21 Informatika, nyelvi előkészítő

21 Informatika, nyelvi előkészítő szakmacsoportonként, sor szerint. Felvett tanulók: 19 fő 21 Informatika, nyelvi előkészítő 76893419171 BAGI ERIK ARMAND 74816063796 BAJER BORBÁLA 77162836912 DÉKÁNY ERIKA 78746607955 DÉNES TAMÁS 74059706758

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben

Pincér Békéscsaba Központi Szakképző Iskola 5. Nagy János 158,5

Pincér Békéscsaba Központi Szakképző Iskola 5. Nagy János 158,5 1 Szakképesítés Iskola neve Helyezés Versenyző neve Összpontszám Férfiruha-készítő 500.sz. Angster J. Szki. 1 Ujvári Emese 165,5 Férfiruha-készítő 500.sz. Angster J. Szki. 2 Weibl Renáta 164 Nőiruha-készítő

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló:

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: 1. Farkas Tamás 4313,179 2. Kucsera Bálint 2345,124 3. Zengő Márk 1445,124 4. Komjáti Zoltán 1382,624 5. Lupis Dániel 1345,124 6. Kovács Gergely 1215,957 7. Róth Barnabás

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben