ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek alakulása. Pszichológia, 2,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek alakulása. Pszichológia, 2, 287-303."

Átírás

1 ABELSON, R. P. (1984): A mesterséges intelligencia és az irodalmi mű befogadása: Milyen mély a szakadék? Pszichológia, 3, ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek alakulása. Pszichológia, 2, ALTBÄCKER Vilmos és CSÁNYI Vilmos (1987): Élő ragadozó az ingajárati akváriumban. Pszichológia, 2, AMBRÓ Ágnes, CZIGLER István, VARGA Katalin (2003): Hallucinációszuggesztió hatása az információfeldolgozásra hipnózisban. Pszichológia, 2, B. KAKAS Gizella (1985): A frusztrációs effektus és a frusztráció-agresszió hipotézisek, gyerekek frusztrációs reakciói alapján. Pszichológia, 4, BAGDY Emőke (1982): Szemléletes élmények az autogén tréning tanulásában. Pszichológia, 2, BAKAY P. Éva, MARTON Magda, NÁDASDY Zoltán és RIGÓ Péter (1994): Lassú negatív, illetve pozitív agyi hullámok funkcionális jelentésének vizsgálata közömbös próbaingerek módszerével. Pszichológia, 1, BAKAY P. Éva (1996): Harkai Schiller Pál felfogása a fehér patkányok kerülőúthasználatáról. Pszichológia, 1, BAKAY P. Éva (1998): Pszichológiai pályafutásom. Pszichológia, 1, BALOGH Ildikó és KOVÁCS Zoltán (1998): Egészségkockázattal kapcsolatos téves optimizmust befolyásoló tényezők Magyarországon. Pszichológia, 3, BALOGH Tibor (1986): Hommage a Piaget (Piaget emlékkötet, Pszichológiai műhely, 4. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985). Pszichológia, 1, BALOGH Tibor (1990): (In memoriam HERMANN Imre) Hermann Imre gondolkodáslélektani koncepciójáról. Pszichológia, 3, BÁNFAI Beáta, BODOR Péter és LÁSZLÓ János (1986): Az iskolaköpeny. Pszichológia, 3,

2 BÁNKI M. Csaba (1983): Sjöbring-féle személyiségdimenziók egészséges és alkoholista személyeknél (a Marke-Nyman temperamentumteszt magyar változata). Pszichológia, 2, BARKÓCZI Ilona, SÉRA László és KOMLÓSI Annamária (1983): A nagyagyféltekék funkcionális aszimmetriája, a küszöbalatti percepció és egyes elhárító mechanizmusok kapcsolata különböző kísérleti helyzetekben. Pszichológia, 2, BARKÓCZI Ilona, MARIÁN Béla (1986): A kreativitás szerepe képi analógiás feladatmegoldásban. Pszichológia, 1, BARKÓCZI Ilona (1990): Áttekintés az analógiás gondolkodás, az intuíció, a kreativitás és a nagyagyfélteke-funkciók összefüggéséről. Pszichológia, 1, BARKÓCZI Ilona (1990): Kísérlet az intuíció egy lehetséges mechanizmusának feltárására. Pszichológia, 2, BARKÓCZI Ilona (1991): Átstrukturálást sugalmazó ingerek intuitív hatása. Pszichológia, 4, BARKÓCZI Ilona (1997): Önarckép háttérrel. Pszichológia, 4, BARKÓCZI Ilona, BERNÁTH László (2008): A nem-logikus gondolkodást igénylő különböző problémák megoldásainak összefüggései. Pszichológia, 4, BASS László (1983): Kultúra és pszichológia (Robert Serpell: Kultúra és viselkedés. Gondolat, Budapest, 1981.) Pszichológia, 3, BATTA Barbara (2008): Forrásemlékezeti feladatok közötti eltérések vizsgálata gyermek- és serdülőkorban. Pszichológia, 4, BEACH, R., de BEAUGRANDE, R. (1987): Az autoritással kapcsolatos attitűdök az olvasók reagálásaiban. Pszichológia, 1, BEAUGRANDE, Robert (1984): Az irodalmi kommunikáció sémái. Pszichológia, 3, BEAUGRANDE, Robert (1989): A művészi észlelés kvantum aspektusai. Pszichológia, 1, 7-24.

3 BELSKY, J. (1989): A szülőség meghatározói: egy folyamatmodell. Pszichológia, 3, BERÁN Eszter (2008): Antropológia és kogníció SUN 2007, Nyári egyetem a CEU-n. Pszichológia, 1, BERÁN Eszter, CZOBOR Pál, UNOKA Zsolt (2011): A szelf affektív bevonódása a pszichoterápiás folyamatba: érzelmi intenzitás kifejezése narratív perspektíva használattal a terápia kezdeti szakaszában. Pszichológia, 3 BERKOWITZ, Leonard (1991): A frusztráció és a kiváltott agresszió. Pszichológia, 2, BERNÁTH László (1988): Páros és páratlan: ellentétpárok vizsgálata. Pszichológia, 4, BERNÁTH László, BARKÓCZI Ilona (2010): Teljesítményprofilok különböző problémák produktív megoldásában. Pszichológia, 2, BERNÁTH Máté (2002): Sztereotip frázisok agrammatikus beszédben. Pszichológia, 3, BIGAZZI Sára (2005): A cigányok szociális reprezentációja: filmek és filmcímek. Pszichológia, 4, BILLING-KOVÁCS Márta, ERŐS Ferenc (2006): A biotechnológia szociális reprezentációjának vizsgálata magyarországi mintán. Pszichológia, 2, BÍRÓ Szilvia (1999): Végrehajtó funkciók sérülése autista gyerekeknél: Önkényes szabályok követése cél-eszköz feladatok esetében. Pszichológia, 1, BLÖSCHL Lilian, ROSSMANN Péter (1986): Depressziós személyek kapcsolati struktúrája: Egy ismétlő és kiegészítő tanulmány. Pszichológia, 2, BÓDI Anikó (1986): Matematikai statisztikai eredmények vizuális megjelenítése. Pszichológia, 1, BODOR Péter és KISS Szabolcs (1991): Hipotézisellenőrzés és szabálykövetés: két bölcseleti munka lélektani nézőpontból. Pszichológia, 2,

4 BODOR Péter (2009): Az identitás diszkurzív konstrukciója: skizofrén Magyarország, skizofrén Európa. Pszichológia, 4, BODOR Péter, BARCZA Virág (2011): Érzelmi fejlődés és a kicsinyítő képzők elsajátítása. Pszichológia, 3 BÓKAY Antal (1984): Pszichoanalitikus szövegelmélet és az irodalmi interpretáció. Pszichológia, 3, BOKRÉTÁS Ildikó, BIGAZZI Sára, PÉLEY Bernadette (2007): Átmenet Identitás Cigányság I. Az értelmiségi lét felé haladó cigány fiatalok identitásalakulása. Pszichológia, 4, BOLLA István Károly (1982): Továbbképzés a gyermekvédelemben dolgozó pszichológusok számára. Pszichológia, 1, BONAIUTO, Paolo, GIANNINI, Anna Maria, BONAIUTO, Marino (1993): Épületek képeit felépítő mentális sémák. Pszichológia, 4, BORGOS Anna, KENDE Anna, CSABAI Márta, ERŐS Ferenc, SZILI Katalin (2002): Testbe ágyazott ideálok. Diskurzusok az ideális, a természetes, a mesterséges és az elutasított testről. Pszichológia, 4, BORGOS Anna (2006): James W. Pennebaker: Rejtett érzelmeink, valódi önmagunk. Az őszinte beszéd és írás gyógyító ereje című művének ismertetése. Pszichológia, 4, BRASSAI László, PIKÓ Bettina, KERESZTES Noémi, Jennifer B. UNGER (2006): kulturális értékek kultúraközi vizsgálata egyetemisták körében. Pszichológia, 3, BREWER, W. F., OHTSUKA, K. (1986): A történetszerkezet és az olvasói érzelmek amerikai és magyar elbeszélésekben. Pszichológia, 4, BREWER, W. F., OHTSUKA, K. (1989): A történetszerkezet, a jellemzés, az igazságos világszerveződés és az olvasói affektusok amerikai és magyar novelláknál. Pszichológia, 1, BRUNSWIK Egon (1988): A megismerési probléma hatóköre és nézőpontjai. Pszichológia, 4,

5 BUDA Béla (1981): Pataki Ferenc: Utak és válaszutak a szociálpszichológiában című könyvéről (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976.). Pszichológia, 2, BUDA Béla (1982): A tudattalan szemantikai elmélete. Pszichológia, 1, BUDA Béla (1983): A kísérlet szimbolikája. Pszichológia, 2, BUDA Béla (1984): A kísérlet szimbolikájáról újra. Pszichológia, 2, BUDA Béla (1997): Szakmai önéletrajz a pszichológia szempontjából. Pszichológia, 2, CONRAN, Michael (1992): Töprengések a szégyen, bűntudat és bűnbocsánat témáiról a Lear király ürügyén. Pszichológia, 3, CRONIO Pérez (2004): Optimizmus-pesszimizmus. kultúrközi összehasonlító vizsgálat magyar és kolumbiai egyetemisták körében. Pszichológia, 1, CZEIZEL Endre (1994): Szondi Lipót genetikai munkássága. Pszichológia, 2, CZIBOR Andrea, BERECZKEI Tamás (2011): Sikeresek-e a machiavellisták? Viselkedési stratégiák, személyiségjellemzők és narratív beszámolók társas dilemmahelyzetekben. Pszichológia, 4, CZIGLER István (1981): Küszöb problémák (Ákos Károly és Ákos Károlyné: A fáradás psychochronographiai vizsgálata, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979.). Pszichológia, 1, CZIGLER István (1982): Zeneképek (Sági Mária: Esztétikum és személyiség. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981). Pszichológia, 4, CZIGLER István, TÖLGYESI Miklós (1982): Képek összehasonlításának ideje: hogyan változik a reakcióidő, ha a döntéshez szükséges lépések száma azonos marad. Pszichológia, 1, CZIGLER István (1983): Kinek van szüksége adatokra? Pszichológia, 3, CZIGLER István (1983): Emlékezés arcokra. Pszichológia, 2,

6 CZIGLER István (1984): Figyelmi szelekció: kiváltott potenciál eredmények és pszichológiai értelmezések. Pszichológia, 1, CZIGLER István (1985): Arcrészletek felismerése: Folyamatos felkészülés a válaszra, vagy egészleges feldolgozás? Pszichológia, 2, CZIGLER István, FÓRJÁN Csaba és WINKLER István (1987): Ingeradó és reakcióidő mérő rendszer kognitív pszichológiai vizsgálatokhoz és demonstrációkhoz. Pszichológia, 2, CZIGLER István (1988): A Ranschburg-effektus. Pszichológia, 2, CZIGLER István és SZENTHE Antónia (1988): Vizuális összemérés: eseményfüggő potenciál korrelátumok. Pszichológia, 2, CZIGLER István (1989): Az eseményhez kötött potenciálok negatív összetevői és a vizuális információfeldolgozás. Pszichológia, 4, CZIGLER István és SZENTHE Antónia (1989): Eseményhez kötött potenciálok vizuális összemérési feladatban: zavaró ingerek hatása és az N400 összetevő. Pszichológia, 2, CZIGLER István és CSIBRA Gergely (1991): Vizuális minták azonosítása és az eseményhez kötött potenciál. Pszichológia, 2, CZIGLER István és CSIBRA Gergely (1992): Lexikai döntés anagramma megoldási helyzetben és az eseményhez kötött potenciálok. Pszichológia, 1, CZIGLER István, CSIBRA Gergely és AMBRÓ Ágnes (1995): Időskori kognitív változások az eseményhez kötött agyi elektromos potenciálok tükrében. Pszichológia, 1, CZIGLER István és WINKLER István (2001): Figyelmi folyamatok az észlelésben innen és túl, képben és hangban. Pszichológia, 2, CZIGLER István és HORVÁTH János (2003): Téri-e a téri figyelem? A figyelmi fókusz nagysága és a tárgy-távolság. Pszichológia, 2, CZIGLER István (2004): Az időtartam élmény. Pszichológia, 4,

7 CZIGLER István (2006): Környezeti szabályszerűségek és vizuális emlékezet. Pszichológia, 2, CZIGLER István (2009): Szabályosságok nem-tudatos észlelése a látásban: az eseményhez kötött potenciál módszer automatikus működésekre utal. Pszichológia, 2, CSABAI Márta, ERŐS Ferenc és LÁSZLÓ János (1998): Az észlelt kontroll szerepe az egészség szociális reprezentációinak szerveződésében. Pszichológia, 3, CSABAI Márta (2006): A szomatizáció szociálpszichológiai kutatásának tudományos és társadalmi környezete. Pszichológia, 4, CSANÁDI András, HARSÁNYI Szabolcs Gergő, NÉMETH Dezső (2009): Társas megismerés és munkamemória. Pszichológia, 2, CSAPÓ Benő, CSIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet, VIDÁKOVICH Tibor (1987): A nyelvilogikai műveletrendszer fejlettsége 14 éves korban. Pszichológia, 4, CSAPÓ Benő, CSIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet, VIDÁKOVICH Tibor (1987): Megjegyzések a gondolkodás logikájának tanulmányozásáról Pszichológia, 4, CSÁSZÁR Gyula (1997): Szellemi önéletrajz. Pszichológia, 2, CSATÓ Valéria és SOLYMOSI Katalin (1985): A referenciális kommunikáció fejlődésének vizsgálata. Pszichológia, 3, CSÉPE Valéria (1987): A büntetés tanulás elméleteinek néhány problémája. Pszichológia, 2, CSÉPE Valéria, KARMOS György és MOLNÁR Márk (1988): A korai, automatikus információfeldolgozás kiváltott potenciál korrelátuma Állatkísérletes modell. Pszichológia, 2, CSÉPE Valéria, KARMOS György és MOLNÁR Márk (1989): A szignálgyakoriság változásának hatása az akusztikus kiváltott potenciálokra macskán. Pszichológia, 2, CSÉPE Valéria (2002): A nyelvpatológia pszichológiai és nyelvészeti kérdései. Úton a konszenzus felé? Pszichológia, 3,

8 CSÉPE Valéria, GYURKÓCZA Enikő, SZŰCS Dénes és LUKÁCS Ágnes (2002): A beszédhangok reprezentációjának fejlődése és fejlesztése. Pszichológia, 1, CSÉPE Valéria, OSMANNÉ SÁGI Judit, SZŰCS Dénes (2002): A beszédhang-feldolgozás fejlődési és szerzett zavarai. Pszichológia, 3, CSÉPE Valéria (2009): Diszlexia és öröklés. Jól olvassuk a gének üzenetét a rosszul olvasók génjeiből? Pszichológia, 1, CSEPELI György (1982): A szociálpszichológus vonatkozási csoportja (R. K. Merton: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Gondolat Kiadó, Budapest, 1980.). Pszichológia, 1, CSEPELI György (2007): Egy különleges longitudinális érték-kutatás. Pszichológia, 3, CSEPELI György és DESSEWFFY Tibor (2000): Elvesztett levelek útjai Budapesten ben és 1996-ban. Pszichológia, 1, CSIBRA Gergely és CZIGLER István (1990): Vizuális összemérés: a figyelem és a fontosság megjelenése az eseményhez kötött potenciálokban. Pszichológia, 3, CSIBRA Gerely és CZIGLER István (1991): Vizuális ábrák váratlan irányú mozgása és az eseményhez kötött potenciálok. Pszichológia, 1, CSIBRA Gergely (2001): A kompetens csecsemő és a fogalmi fejlődés folytonossága. Pszichológia, 2, CSÍKOS Csaba (1999): Újabb eredmények a Wason-feladattal kapcsolatban. Pszichológia, 1, CSÍKSZENTMIHÁLYI Mihály (1990): Motiváció és kreativitás: Út a megismerés strukturális, illetve energetikai megközelítéseinek szintézise felé. Pszichológia, 1, CSILLAG Mária (1996): A terápia-rezisztens halántéklebeny-epilepsziások pszichodinamikai vizsgálata Szondi-teszttel. Pszichológia, 3, CSÓKA Szilvia, SZABÓ Gábor, SÁFRÁNY Eszter, ROCHLITZ Réka, BÓDIZS Róbert (2007):

9 Kísérlet a felnőttkori kötődés mérésére a Kapcsolati Kérdőív (Relationship Scale Questionnaire) magyar változata. Pszichológia, 4, CSORBA János, HUSZÁR Ilona (1991): Szülőkapcsolat, nevelési jellemzők és társas támasz pszichés distresszben szenvedő serdülő lányoknál. Pszichológia, 4, CSORBA János és HUSZÁR Ilona (1993): Emocionális és szociális izoláció háttértényezői egészséges és neurotikus serdülő lányoknál. Pszichológia, 1, CSORBA János és DINYA Elek (1994): Tanulmányi eredmény, diszfunkcionális attitűdök és személyiségdimenziók szakközépiskolás leánytanulóknál. Pszichológia, 1, CSUHAJ Roland, CSÉPE Valéria (2009): Elemi algebra feladatok hatékonyabb megoldását kísérő elektrofiziológiai változások. Pszichológia, 2, DEMETROVICS Zsolt (2007): Kvalitatív drogkutatások. Kvalitatív kutatások budapesti droghasználók között Rácz József könyvéről. Pszichológia, 4, DÉRI Zsuzsa (1986): Szondi Lipót és Hermann Imre. Pszichológia, 3, DEUTSCH, Morton (1982): A méltányosság elmélet kritikai áttekintése: alternatív szempontok az igazságosság szociálpszichológiájához. Pszichológia, 3, DEUTSCH, Morton (1984): A jutalom különböző rendszerek szerint történő igazságos elosztásának hatásai. Pszichológia, 4, DÉVAI Margit (1988): Az énkép jellemzőinek vizsgálata 9-14 éves korban, összefüggésben egyes személyiségjellemzőkkel. Pszichológia, 4, DEWSBURY, Donald, A. (1994): Harkai Schiller Pál és munkássága. Pszichológia, 3, DIENES Valéria (1987): A mai lélektan főbb irányai. Pszichológia, 3, DIENES Valéria (1987): Bergson lélektana. Pszichológia, 3, DORNAI Erika (1994): A beszéd funkciói és jelentésének meghatározói 1. A beszéd három jellegzetes vonása különböző megközelítések tükrében. Pszichológia, 4,

10 DORNAI Erika (1995): A beszéd funkciói és jelentésének meghatározói 2. Az osztálytermi beszédet meghatározó szociokulturális dimenziók. Pszichológia, 1, DORNAI Erika (1995): A beszéd funkciói és jelentésének meghatározói 3. A szubjektív értékelés prediktumai a tanári kommunikációban. Pszichológia, 2, DORNAI Erika (2000): A hatalom koncepciója a különböző pszichológiai megközelítésekben. Pszichológia, 3, DORNAI Erika (2001): A tanári hatalomgyakorlás kommunikációs mintázatai és összefüggései az elégedettséggel. Pszichológia, 1, DORNAI Erika (2004): Új, integrált megközelítés a szociális hatalom pszichológiai jellemzéséhez. Pszichológia, 1, DORNAI Erika (2004): Főbb tanári hatalomgyakorlási stílusok hagyományos nevelési elveket képviselő iskolákban. Pszichológia, 1, DORNAI Erika, SÍKLAKI István (2005): A hatalom forrásainak jellemzése és a személyiség. Pszichológia, 3, DÓSA Zoltán (2004): A mentális forgatás életkori különbségei az inger familiaritása és komplexitása tükrében. Pszichológia, 2, DÖRNYEI Zoltán (1987): A motiváció szerepe az idegennyelv tanulásában. Pszichológia, 3, DÖRNYEI Zoltán (1991): Az idegennyelv-tanulási motiváció meghatározása. Pszichológia, 4, DÚLL Andrea és URBÁN Róbert (1997): Az épített környezet konnotatív jelentésének vizsgálata: Módszertani megfontolások. Pszichológia, 2, DÚLL Andrea (2002): Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata I. A kutatás elméleti háttere. Pszichológia, 1,

11 DÚLL Andrea (2002): Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata II. A kutatás. Pszichológia, 2, EGYED Kata, GERGELY György, KIRÁLY Ildikó (2009): Tanulni másoktól és másokról. Pszichológia, 3, EHMANN Bea (2000): A pszichológiai tartalomelemzés szekvenciális-transzformatív modellje: a számítógépes szövegelemzés helye a pszichológiai kutatásban. I. Pszichológia, 4, EHMANN Bea (2001): A pszichológiai tartalomelemzés szekvenciális-transzformatív modellje: A számítógépes szövegelemzés helye a pszichológiai kutatásban. II. Pszichológia, 1, EHMANN Bea (2004): A pszichológiai idő kutatásáról. Pszichológia, 4, EHMANN Bea (2004): A szubjektív időélmény mintázatainak pszichoanalitikus és narratív pszichológiai párhuzamai. Pszichológia, 4, EHMANN Bea, KIS Balázs, NASZÓDI Mátyás, LÁSZLÓ János (2005): A szubjektív időélmény tartalomelemzéses vizsgálata. A LAS-Vertikum időmodulja, Pszichológia, 2, EHMANN Bea, BALÁZS László (2011): Nyelvtechnológia az űrpszichológiában: ICEcsoportok pszichodinamikájának távoli monitorozása narratív pszichológiai tartalomelemzéssel. Pszichológia, 1, ENGLÄNDER Tibor és FARKAS Éva (1981): Bizonytalanság és mágikus paraméterek. Pszichológia, 1, ENGLÄNDER Tibor, Tadeusz TYSZKA, FARKAS Éva (1982): Aszimmetrikus információgyűjtés aszimmetrikus döntési probléma. Pszichológia, 3, ENGLÄNDER Tibor és FARKAS Éva (1985): A kauzális séma és a valószínűségbecslések revíziója I. Pszichológia, 4,

12 ENGLÄNDER Tibor, FARKAS Éva (1986): A kauzális séma és a valószínűségbecslések revíziója II. Pszichológia, 1, ENGLÄNDER Tibor, FARAGÓ Klára, Paul SLOVIC, Baruch FISCHHOFF (1987): Kockázatészlelés az Egyesült Államokban és Magyarországon. Pszichológia, 4, ENGLÄNDER Tibor, Paul SLOVIC és SZABÓ Laura (1988): Izoláció és kockázatészlelés. Pszichológia, 3, ENGLÄNDER Tibor és George CZVETKOVICH (1993): A társadalom mint vonatkozási keret magyar és amerikai diákok kockázatészlelésében. Pszichológia, 3, ENGLÄNDER Tibor (1998): Grál és Ferde Torony, avagy a pszichológia keresése és művelése. Pszichológia, 1, ENGLÄNDER Tibor (2004): Az idő és a tér szerepe a bizonytalanság feloldásában. Pszichológia, 4, ENTWISTLE, N. J. és KOZÉKI Béla (1985): Magyar-skót összehasonlító vizsgálatok az iskolai motiváció terén. Pszichológia, 1, ERDÉLYI Mátyás (1991): Tudattalan (hozzáférhetetlen) emlékek újrafelépülése: a hiphnézia laboratóriumi vizsgálata. Pszichológia, 1, ERDŐSI Sándor (1981): Mozgásformák határán tájékozódva (Pataki Ferenc: Utak és válaszutak a szociálpszichológiában, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976.). Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc (1981): A szociálpszichológia válsága: krízis kritika nélkül (Pataki Ferenc: Utak és válaszutak a szociálpszichológiában, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976.). Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc (1982): A fasizmus társadalomlélektanáról. Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc (1983): K. J. Gergen a pszichológiai kísérletezés problémáiról. Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc (1984): Gergen és kritikusai avagy: hamis alternatívák újratermelődése? Pszichológia, 1,

13 ERŐS Ferenc (1984): Irodalompszichológiai tanulmány József Attiláról (Bókay Antal, Jádi Ferenc és Stark András: Köztetek lettem én bolond Sors és vers József Attila utolsó éveiben. Magvető Kiadó, Budapest, 1982, JAK füzetek 3.). Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc (1985): Hollós István tanulmánya elé. Pszichológia, 4, ERŐS Ferenc (1986): A Korunk című folyóirat és a pszichoanalízis (Szemelvények Neufeld Béla írásaiból). Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc, KAPÁS István, KISS György és Patrizia Giampieri SPANGHERO (1987): Ferenczi Sándor és a Budapesti Egyetem ben. Pszichológia, 4, EYSENCK, S. B. G., G. KÁLMÁNCHEY Márta és KOZÉKI Béla (1981): Magyar és angol iskoláskorú gyermekek összehasonlító vizsgálata: a Junior Eysenck Personality Inventory magyar változata. Pszichológia, 2, EYSENCK, S. B. G., MATOLCSI Ágnes (1984): Az Eysenck-féle Személyiség Kérdőív (EPQ) magyar változata: a magyar és az angol felnőttek összehasonlító vizsgálata. Pszichológia, 2, FARAGÓ Klára, JOÓ András (1982): A módosított fogoly-dilemmahelyzet megoldása csoportban. Pszichológia, 3, FARAGÓ Klára (2010): Személyiségvonások befolyása a vállalkozói kockázatvállalásra. Pszichológia, 2, FARKAS András (1983): Az inverz visszajelzés hatása a valószínűségi tanulási teljesítményre: Mondj kéket, ha piros jön! Pszichológia, 4, FARKAS András (1988): Kortársunk Brunswik Egon ( ). Pszichológia, 4. FARKAS András interjúja Hans Kreitlerrel (1992): Brunswik Egon egy tanítvány szemével. Pszichológia, 1, FARKAS András (1993): Az újraalkotás mint kísérleti módszer Piet Mondrian képek vizsgálatára. Pszichológia, 1, FARKAS András (1997): Átfordítások számra és számszerű kifejezésre. Pszichológia, 1, 3-21.

14 FARKAS András (1998): Az esztétikai preferenciát meghatározó tényezők. I.: Jelentés, figurativitás, hasonlóság. Pszichológia, 2, FARKAS András (1998): Az esztétikai preferenciát meghatározó tényezők II.: Stílustipikusság és vetélkedő kategóriák. Pszichológia, 3, FARKAS András (2000): Escher-nyomatok hasonlósága és prototipikussága. Pszichológia, 2, FARKAS András és Anna Maria GIANNINI (2001): Viszonyulási mintázatok az esztétikai ítéletek különbözőségéhez egy kultúraközi ízlésvizsgálat. Pszichológia, 4, FARKAS András (2003): A figurativitás iránti igény: az előítéletekről egy angol-magyar összehasonlító vizsgálat kapcsán. Pszichológia, 2, FARKAS András (2004): Fejlődik-e a vizuális ízlés? Újabb adatok a tömegművészet és a múzeumi művészet összehasonlításáról. Pszichológia, 2, FARKAS András (2005): Kísérletek a Szépművészeti Múzeumban és a Laboratóriumban a Locher-féle Fakszimile Akkomodációs Hipotézis cáfolata. Pszichológia, 3, FARKAS András (2006): Az esztétikai ítéletek terének kiterjesztése a tömegművészetre, a sikertelen művészetre és a silány művészetre. Pszichológia, 1, FARKAS András (2007): Festmények szabad felidézése 1. Pszichológia, 1, FARKAS András, SZABÓ Klaudia (2007): Festmények szabad felidézése 2. Pszichológia, 2, FARKAS András (2009): Festmények szabad felidézése 3. Győzött a Mona Lisa! Pszichológia, 4, FARKAS Éva, ENGLÄNDER Tibor (2008): A jártasság, az emóció és az öregedés hatása a döntéshozatalt előkészítő kérdezősködésre. Pszichológia, 3, FARKAS Mária és OSMANNÉ SÁGI Judit (1999): Az észlelés és az emlékezet határán: Implicit emlékezet. Pszichológia, 2,

15 FEHÉR Márta (1985): A tudatos agy (S. Rose: A tudatos agy, Gondolat Kiadó, Budapest, 1983). Pszichológia, 2, FEHÉR Zoltán (1994): A világba vetett gyermek. Pszichológia, 1, FELDMANN Ádám, BERNÁTH László, RÉVÉSZ György (2005): A Szondi-teszt képeinek kategóriájába sorolását vizsgáló számítógépes képfeldolgozás. Pszichológia, 4, FERENCZHALMY Réka, SZALAI Katalin, LÁSZLÓ János (2011): Az ágencia szerepe történelmi szövegekben a nemzeti identitás szempontjából. Pszichológia, 1, FISER József (1991): Alakpercepció: neurofiziológiai, pszichofizikai eredmények és hatásaik a gépi látáskutatásra. Pszichológia, 3, FODOR István (1988): Nyelvtörténet pszichikum történet (Büky Béla: A pszichikumra vonatkozó szókincs korai rétege a magyar nyelvben). Pszichológia, 1, FODOR László (1985): Heinz Kohut nárcizmuselmélete. Áttekintés. Pszichológia, 1, FOGARASI Mihály (2004): A rendőri visszaélések szociális reprezentációi I. Pszichológia, 1, FOGARASI Mihály (2004): Rendőri visszaélések II. Pszichológia, 2, FOGARASI Mihály (2005): A rendőri oktulajdonítások szociális reprezentációi. Pszichológia, 1, FONYÓDI Péter (2003): Beat-történetek. A szociális reprezentációk narratív szerveződései a magyar beatben ( ). Pszichológia, 3, FORGÁCS József (1984): Az interakciós epizódok kognitív reprezentációja. Pszichológia, 2, FORGÁCS József (1989): Az érzelmek hatása a szociális észlelésre és ítéletalkotásra. Pszichológia, 4, FÖLDVÁRI Csaba (1989): Skizofrén betegek elektrográfiás vizsgálatai. Pszichológia, 4,

16 FÜLÖP Éva, PÉLEY Bernadette, LÁSZLÓ János (2011): A történelmi pályához kapcsolódó érzelmek modellje magyar történelmi regényekben. Pszichológia, 1, FÜLÖP Márta (1995): A versengésre vonatkozó tudományos nézetek I. A versengő magatartás eredete. Pszichológia, 1, FÜLÖP Márta (1995): A versengésre vonatkozó tudományos nézetek II. A versengés a pszichoanalízis tükrében. Pszichológia, 2, FÜLÖP Márta (1995): A versengésre vonatkozó tudományos nézetek III. A versengés a szociálpszichológia tükrében. Pszichológia, 4, FÜLÖP Márta (1998): A csoport és a közösség szerepe a Japán társadalomban. Pszichológia, 4, FÜLÖP Márta (2008): Paradigmaváltás a versengéskutatásban. Pszichológia, 2, FÜLÖP Márta, BERKICS Mihály (2007): A győzelemmel és a vesztéssel való megküzdés mintázatai serdülőkorban. Pszichológia, 3, FÜLÖP Márta, SÁNDOR Mónika (2008): A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások rajzi ábrázolásában. Pszichológia, 2, FÜLÖP Márta, SEBESTYÉN Nóra (2011): Kulturális sokk? Kulturális különbségek Budapesten tanuló amerikai egyetemisták szemével. Pszichológia, 2, FÜREDI János és MÉREI Ferenc (1988): A csoportvezető stílusának hatása a terápiás közösség nagycsoportjára. Pszichológia, 3, FÜREDI Mihály, HUSZÁR Erika (1986): Műfaji és nemi kommunikációs sajátosságok matematikai statisztikai vizsgálata. Pszichológia, 3, GÁDORNÉ DONÁTH Blanka (1997): Pályakép. Pszichológia, 2, GARAI László (1988): A szociális identitás paradoxonai. Pszichológia, 2, GARAI László (1993): A szociálpszichológiai jelenségek mechanizmusáról. Pszichológia, 2, GARAI László (1997): Teljesen elfogult jegyzetek. Pszichológia, 3,

17 GEDŐ E. János (1994): A művész portréja serdülő csodagyerekekként. Mozart és a Varázsfuvola. Pszichológia, 3, GEFFERTH Éva (1981): Motiváció a matematikai tehetség hátterében. Pszichológia, 2, GEFFERTH Éva (1988): A képességeik alatt teljesítő tehetséges tanulók. Pszichológia, 1, GERGELY György és Thomas G. BEVER (1985): Az okozást kifejező igék mentális reprezentációja. Pszichológia, 3, GERGELY György (1992): Egy középkemény szcientista aggodalmai: Reflexiók Szummer Csaba tanulmánya kapcsán. Pszichológia, 2, GERGELY György (1992): A fókusz-alapú következtetések szerepe az előzményazonosításnál: A topic kiemelése a tagmondathatáron. Pszichológia, 4, GERGELY György (1994): Az önfelismeréstől a tudatelméletig. Pszichológia, 1, GERGELY György, NÁDASDY Zoltán, CSIBRA Gergely, BÍRÓ Szilvia (1995): Intencionalitás tulajdonítása egyéves korban. Pszichológia, 3, GERGELY György (1996): Hoppá! Avagy az eszmélkedés lélektana: A szociális tükrözés szerepe az öntudat és az önkontroll kialakulásában. Pszichológia, 4, GERGELY Lajos (1985): Álomstílusok és az álmodás pszichológiája I. Pszichológia, 1, GERGELY Lajos (1985): Álomstílusok és az álmodás pszichológiája II. Pszichológia, 2, GERGEN, Kenneth, J. (1993): A lélektani megismerés lehetőségéről: hermeneutikai vizsgálódás. Pszichológia, 4, GERLAI Róbert és CSÁNYI Vilmos (1987): Kínai paradicsomhal (Macropodus opercularis) viselkedésének magatartásgenetikai analízise open field kísérleti szituációban. Pszichológia, 2,

18 GERŐ Zsuzsa (1990): (IN MEMORIAM HERMANN IMRE) Archaikus gondolkodás, ősi érzékelés, felettes-én előfutárok. Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira. Pszichológia, 3, GERŐ Zsuzsa (2001): Nivellálás vagy kiegyensúlyozás? Buktatók a tehetséges gyerekek nevelésében. Pszichológia, 2, GERVAI Judit, Patricia J. TURNER, és Robert A. HINDE (1994): A nemi típus kisgyermekkorban: preferenciák, viselkedés és kulturális eltérések. Pszichológia, 1, GERVAI Judit, Patricia J. TURNER és Robert A. HINDE (1994): Kisgyermekek személyisége a szülők és az óvónők megítélése szerint: nemi különbségek, kultúrközi összehasonlítás és kapcsolat a megfigyelt viselkedésssel. Pszichológia, 1, GERVAI Judit (2009): Viselkedésgenetika a humán genom megfejtése előtt és után: kvantitatív és molekuláris genetikai alapok. Pszichológia, 1, GORDON, Claridge (1983): A pszichoticizmus biológiai alapjai személyes felfogás. Pszichológia, 1, GÓSY Mária (2002): A diszfázia beszédpercepciós tipológiája. Pszichológia, 3, GÖNCZ Lajos (2001): Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal Vargha András könyvéről. Pszichológia, 4, GÖNCZ Lajos (2001): Az egyes és a többes szám használata Kárpát-medencei magyar beszélőközösségeknél. Pszichológia, 4, GRASTYÁN Endre (1987): Az érték neurobiológiai megközelítése. Pszichológia, 2, GRIMAUD, M. (1986): Magyarország fővárosa vs. Budapest : A szövegbeli visszautalás és a tulajdonnevek működése elbeszélő szövegekben. Pszichológia, 4, GRIMAUD, M. (1989): Forgandó nevek: Referencia és preferencia elbeszélő szövegekben. Pszichológia, 1, GROSS, Larry (1984): Élet vagy művészet: A vizuális elbeszélések értelmezése. Pszichológia, 3,

19 GRŐBLER Tamás (1996): Tanulás biológiai és mesterséges hálózatokon. Pszichológia, 4, GUTTMANN, GISELHER (1986): A pszichológia Ausztriában. Pszichológia, 2, GUTTMANN, GISELHER (1986): Az ergopszichometriai tesztelés: az optimális terheléses teljesítmény előrejelzése és megvalósítása. Pszichológia, 2, GYARMATHY Éva és HERSKOVITS Mária (1999): Képességek vizsgálata az érdeklődés térképének segítségével. Pszichológia, 4, GYARMATHY Éva (2000): Tanulási zavarok, átlagon felüli intelligencia és a MAWI-GY. Pszichológia, 3, GYARMATHY Éva (2009): Atipikus agy és a tehetség 1. Tehetség és a neurológia hátterű teljesítményzavarok, valamint az Asperger-szindróma. Pszichológia, 4, GYARMATHY Éva (2010): Atipikus agy és a tehetség 2. Az átütő tehetség és a tehetségvizsgálatok. Pszichológia, 1, GYERTYÁN Ervin (1984): A Goffman-hívők és József Attila. Pszichológia, 2, GYÖNGYÖSINÉ KISS Enikő (1996): Szondi Lipót sorsanalízise. Pszichológia, 1, GYÖRGY I. Márta (1984): A HOME-leltár hazai alkalmazásának tapasztalatai. Pszichológia, 4, GYÖRGY I. Márta (1992): A temperamentum hatása a szociális beilleszkedésre óvodáskorban. Pszichológia, 1, GYŐRI Miklós (1995): Pozitivizmus és lélektani antiredukcionizmus. John Stuart Mill. Pszichológia, 3, HALÁSZ Anna (1990): (In memoriam HERMANN Imre) A szublimáció Hermanni koncepciója és a modern pszichoanalízis kreativitás-elméletei. Pszichológia, 3, HALÁSZ Erna (2009): Gyermek tanúk: a rajzolás szerepe az emlékezésben. Pszichológia, 3,

20 HALÁSZ László (1981): A jellemábrázoló irodalmi mű (és nem-irodalmi változatai) felidézése. Pszichológia, 4, HALÁSZ László (1981): Kiknek készülnek könyveink? Pszichológia, 2, HALÁSZ László (1981): Alkotás problémák alkotási zavarok (Magyari Beck István: Alkotás a szervezetben, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980.). Pszichológia, 3, HALÁSZ László (1981): Pszichológiai enciklopédia a nevetésről és a humorról (Séra László: A nevetés és a humor pszichológiája, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980). Pszichológia, 3, HALÁSZ László (1983): Elbeszélés (illetve kivonata) feldolgozása újraolvasások sorozatában. Pszichológia, 3, HALÁSZ László (1984): Miért irigylem a két Dávidot? (Whitlow, D. és Peck, D., Személyiségelméletek, Budapest, Gondolat Kiadó, 1983). Pszichológia, 4, HALÁSZ László (1984): A szociális percepció és az interakció megértése elbeszélésekben. Pszichológia, 3, HALÁSZ László (1985): Hermann Imre műhelyében (Hermann Imre: Az ember ősi ösztönei, Magvető Kiadó, Budapest, 1984). Pszichológia, 4, HALÁSZ László (1986): Hazatérés (Révész Géza, Tanulmányok, Gondolat, Budapest, 1985). Pszichológia, 1, HALÁSZ László (1987): Anticipáció elbeszélések befogadásában amerikai-magyar összehasonlítás. Pszichológia, 1, HALÁSZ László (1987): Tehetség és zseni ahogy Révész Géza látta. Pszichológia, 2, HALÁSZ László (1988): Megismerés és érzelem. Szociális kogníció és irodalmi műbefogadás. Pszichológia, 1, HALÁSZ László (1989): Irodalomelmélet és pszichológia. Robert de Beaugrande: Critical discourse: A survey of literary theorists. Pszichológia, 4,

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Szociálpszichológia I.

Szociálpszichológia I. Szociálpszichológia I. BTPS241BA Bernáth Ágnes 1. A szociálpszichológiai kutatás történeti előzményei (a szociálpszichológia definíciója; történeti áramlatok és aktuális témák a szociálpszichológiában;

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Emeljük a szintet Pedagógia és pszichológia a labdarúgásban Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Fózer-Selmeci Barbara sport szakpszichológus +36 20 405 72 77 barbara.selmeci@atwork.hu

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Követelmény. Heti óraszám. Kreditpont. típusa

Követelmény. Heti óraszám. Kreditpont. típusa 2012-2013 tanév II. félév urzusínálata (BA) PSZICHOLÓGIA NAPPALI TAGOZAT ajánlott félév Tárgyód urzusód Tanegység megnevezése Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Otató neve Órarendi információ megjegyzés

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV TÁRGYFELOSZTÁS ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK 015/016 TANÉV II. FÉLÉV NAPPALI TAGOZAT Kód Tantárgynév Képzési kategória BTPS1BA Általános/Kísérleti pszichológia 1. BTPS3BA BTPS4BA Általános/Kísérleti

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Pincér Békéscsaba Központi Szakképző Iskola 5. Nagy János 158,5

Pincér Békéscsaba Központi Szakképző Iskola 5. Nagy János 158,5 1 Szakképesítés Iskola neve Helyezés Versenyző neve Összpontszám Férfiruha-készítő 500.sz. Angster J. Szki. 1 Ujvári Emese 165,5 Férfiruha-készítő 500.sz. Angster J. Szki. 2 Weibl Renáta 164 Nőiruha-készítő

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben