ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek alakulása. Pszichológia, 2,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek alakulása. Pszichológia, 2, 287-303."

Átírás

1 ABELSON, R. P. (1984): A mesterséges intelligencia és az irodalmi mű befogadása: Milyen mély a szakadék? Pszichológia, 3, ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek alakulása. Pszichológia, 2, ALTBÄCKER Vilmos és CSÁNYI Vilmos (1987): Élő ragadozó az ingajárati akváriumban. Pszichológia, 2, AMBRÓ Ágnes, CZIGLER István, VARGA Katalin (2003): Hallucinációszuggesztió hatása az információfeldolgozásra hipnózisban. Pszichológia, 2, B. KAKAS Gizella (1985): A frusztrációs effektus és a frusztráció-agresszió hipotézisek, gyerekek frusztrációs reakciói alapján. Pszichológia, 4, BAGDY Emőke (1982): Szemléletes élmények az autogén tréning tanulásában. Pszichológia, 2, BAKAY P. Éva, MARTON Magda, NÁDASDY Zoltán és RIGÓ Péter (1994): Lassú negatív, illetve pozitív agyi hullámok funkcionális jelentésének vizsgálata közömbös próbaingerek módszerével. Pszichológia, 1, BAKAY P. Éva (1996): Harkai Schiller Pál felfogása a fehér patkányok kerülőúthasználatáról. Pszichológia, 1, BAKAY P. Éva (1998): Pszichológiai pályafutásom. Pszichológia, 1, BALOGH Ildikó és KOVÁCS Zoltán (1998): Egészségkockázattal kapcsolatos téves optimizmust befolyásoló tényezők Magyarországon. Pszichológia, 3, BALOGH Tibor (1986): Hommage a Piaget (Piaget emlékkötet, Pszichológiai műhely, 4. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985). Pszichológia, 1, BALOGH Tibor (1990): (In memoriam HERMANN Imre) Hermann Imre gondolkodáslélektani koncepciójáról. Pszichológia, 3, BÁNFAI Beáta, BODOR Péter és LÁSZLÓ János (1986): Az iskolaköpeny. Pszichológia, 3,

2 BÁNKI M. Csaba (1983): Sjöbring-féle személyiségdimenziók egészséges és alkoholista személyeknél (a Marke-Nyman temperamentumteszt magyar változata). Pszichológia, 2, BARKÓCZI Ilona, SÉRA László és KOMLÓSI Annamária (1983): A nagyagyféltekék funkcionális aszimmetriája, a küszöbalatti percepció és egyes elhárító mechanizmusok kapcsolata különböző kísérleti helyzetekben. Pszichológia, 2, BARKÓCZI Ilona, MARIÁN Béla (1986): A kreativitás szerepe képi analógiás feladatmegoldásban. Pszichológia, 1, BARKÓCZI Ilona (1990): Áttekintés az analógiás gondolkodás, az intuíció, a kreativitás és a nagyagyfélteke-funkciók összefüggéséről. Pszichológia, 1, BARKÓCZI Ilona (1990): Kísérlet az intuíció egy lehetséges mechanizmusának feltárására. Pszichológia, 2, BARKÓCZI Ilona (1991): Átstrukturálást sugalmazó ingerek intuitív hatása. Pszichológia, 4, BARKÓCZI Ilona (1997): Önarckép háttérrel. Pszichológia, 4, BARKÓCZI Ilona, BERNÁTH László (2008): A nem-logikus gondolkodást igénylő különböző problémák megoldásainak összefüggései. Pszichológia, 4, BASS László (1983): Kultúra és pszichológia (Robert Serpell: Kultúra és viselkedés. Gondolat, Budapest, 1981.) Pszichológia, 3, BATTA Barbara (2008): Forrásemlékezeti feladatok közötti eltérések vizsgálata gyermek- és serdülőkorban. Pszichológia, 4, BEACH, R., de BEAUGRANDE, R. (1987): Az autoritással kapcsolatos attitűdök az olvasók reagálásaiban. Pszichológia, 1, BEAUGRANDE, Robert (1984): Az irodalmi kommunikáció sémái. Pszichológia, 3, BEAUGRANDE, Robert (1989): A művészi észlelés kvantum aspektusai. Pszichológia, 1, 7-24.

3 BELSKY, J. (1989): A szülőség meghatározói: egy folyamatmodell. Pszichológia, 3, BERÁN Eszter (2008): Antropológia és kogníció SUN 2007, Nyári egyetem a CEU-n. Pszichológia, 1, BERÁN Eszter, CZOBOR Pál, UNOKA Zsolt (2011): A szelf affektív bevonódása a pszichoterápiás folyamatba: érzelmi intenzitás kifejezése narratív perspektíva használattal a terápia kezdeti szakaszában. Pszichológia, 3 BERKOWITZ, Leonard (1991): A frusztráció és a kiváltott agresszió. Pszichológia, 2, BERNÁTH László (1988): Páros és páratlan: ellentétpárok vizsgálata. Pszichológia, 4, BERNÁTH László, BARKÓCZI Ilona (2010): Teljesítményprofilok különböző problémák produktív megoldásában. Pszichológia, 2, BERNÁTH Máté (2002): Sztereotip frázisok agrammatikus beszédben. Pszichológia, 3, BIGAZZI Sára (2005): A cigányok szociális reprezentációja: filmek és filmcímek. Pszichológia, 4, BILLING-KOVÁCS Márta, ERŐS Ferenc (2006): A biotechnológia szociális reprezentációjának vizsgálata magyarországi mintán. Pszichológia, 2, BÍRÓ Szilvia (1999): Végrehajtó funkciók sérülése autista gyerekeknél: Önkényes szabályok követése cél-eszköz feladatok esetében. Pszichológia, 1, BLÖSCHL Lilian, ROSSMANN Péter (1986): Depressziós személyek kapcsolati struktúrája: Egy ismétlő és kiegészítő tanulmány. Pszichológia, 2, BÓDI Anikó (1986): Matematikai statisztikai eredmények vizuális megjelenítése. Pszichológia, 1, BODOR Péter és KISS Szabolcs (1991): Hipotézisellenőrzés és szabálykövetés: két bölcseleti munka lélektani nézőpontból. Pszichológia, 2,

4 BODOR Péter (2009): Az identitás diszkurzív konstrukciója: skizofrén Magyarország, skizofrén Európa. Pszichológia, 4, BODOR Péter, BARCZA Virág (2011): Érzelmi fejlődés és a kicsinyítő képzők elsajátítása. Pszichológia, 3 BÓKAY Antal (1984): Pszichoanalitikus szövegelmélet és az irodalmi interpretáció. Pszichológia, 3, BOKRÉTÁS Ildikó, BIGAZZI Sára, PÉLEY Bernadette (2007): Átmenet Identitás Cigányság I. Az értelmiségi lét felé haladó cigány fiatalok identitásalakulása. Pszichológia, 4, BOLLA István Károly (1982): Továbbképzés a gyermekvédelemben dolgozó pszichológusok számára. Pszichológia, 1, BONAIUTO, Paolo, GIANNINI, Anna Maria, BONAIUTO, Marino (1993): Épületek képeit felépítő mentális sémák. Pszichológia, 4, BORGOS Anna, KENDE Anna, CSABAI Márta, ERŐS Ferenc, SZILI Katalin (2002): Testbe ágyazott ideálok. Diskurzusok az ideális, a természetes, a mesterséges és az elutasított testről. Pszichológia, 4, BORGOS Anna (2006): James W. Pennebaker: Rejtett érzelmeink, valódi önmagunk. Az őszinte beszéd és írás gyógyító ereje című művének ismertetése. Pszichológia, 4, BRASSAI László, PIKÓ Bettina, KERESZTES Noémi, Jennifer B. UNGER (2006): kulturális értékek kultúraközi vizsgálata egyetemisták körében. Pszichológia, 3, BREWER, W. F., OHTSUKA, K. (1986): A történetszerkezet és az olvasói érzelmek amerikai és magyar elbeszélésekben. Pszichológia, 4, BREWER, W. F., OHTSUKA, K. (1989): A történetszerkezet, a jellemzés, az igazságos világszerveződés és az olvasói affektusok amerikai és magyar novelláknál. Pszichológia, 1, BRUNSWIK Egon (1988): A megismerési probléma hatóköre és nézőpontjai. Pszichológia, 4,

5 BUDA Béla (1981): Pataki Ferenc: Utak és válaszutak a szociálpszichológiában című könyvéről (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976.). Pszichológia, 2, BUDA Béla (1982): A tudattalan szemantikai elmélete. Pszichológia, 1, BUDA Béla (1983): A kísérlet szimbolikája. Pszichológia, 2, BUDA Béla (1984): A kísérlet szimbolikájáról újra. Pszichológia, 2, BUDA Béla (1997): Szakmai önéletrajz a pszichológia szempontjából. Pszichológia, 2, CONRAN, Michael (1992): Töprengések a szégyen, bűntudat és bűnbocsánat témáiról a Lear király ürügyén. Pszichológia, 3, CRONIO Pérez (2004): Optimizmus-pesszimizmus. kultúrközi összehasonlító vizsgálat magyar és kolumbiai egyetemisták körében. Pszichológia, 1, CZEIZEL Endre (1994): Szondi Lipót genetikai munkássága. Pszichológia, 2, CZIBOR Andrea, BERECZKEI Tamás (2011): Sikeresek-e a machiavellisták? Viselkedési stratégiák, személyiségjellemzők és narratív beszámolók társas dilemmahelyzetekben. Pszichológia, 4, CZIGLER István (1981): Küszöb problémák (Ákos Károly és Ákos Károlyné: A fáradás psychochronographiai vizsgálata, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979.). Pszichológia, 1, CZIGLER István (1982): Zeneképek (Sági Mária: Esztétikum és személyiség. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981). Pszichológia, 4, CZIGLER István, TÖLGYESI Miklós (1982): Képek összehasonlításának ideje: hogyan változik a reakcióidő, ha a döntéshez szükséges lépések száma azonos marad. Pszichológia, 1, CZIGLER István (1983): Kinek van szüksége adatokra? Pszichológia, 3, CZIGLER István (1983): Emlékezés arcokra. Pszichológia, 2,

6 CZIGLER István (1984): Figyelmi szelekció: kiváltott potenciál eredmények és pszichológiai értelmezések. Pszichológia, 1, CZIGLER István (1985): Arcrészletek felismerése: Folyamatos felkészülés a válaszra, vagy egészleges feldolgozás? Pszichológia, 2, CZIGLER István, FÓRJÁN Csaba és WINKLER István (1987): Ingeradó és reakcióidő mérő rendszer kognitív pszichológiai vizsgálatokhoz és demonstrációkhoz. Pszichológia, 2, CZIGLER István (1988): A Ranschburg-effektus. Pszichológia, 2, CZIGLER István és SZENTHE Antónia (1988): Vizuális összemérés: eseményfüggő potenciál korrelátumok. Pszichológia, 2, CZIGLER István (1989): Az eseményhez kötött potenciálok negatív összetevői és a vizuális információfeldolgozás. Pszichológia, 4, CZIGLER István és SZENTHE Antónia (1989): Eseményhez kötött potenciálok vizuális összemérési feladatban: zavaró ingerek hatása és az N400 összetevő. Pszichológia, 2, CZIGLER István és CSIBRA Gergely (1991): Vizuális minták azonosítása és az eseményhez kötött potenciál. Pszichológia, 2, CZIGLER István és CSIBRA Gergely (1992): Lexikai döntés anagramma megoldási helyzetben és az eseményhez kötött potenciálok. Pszichológia, 1, CZIGLER István, CSIBRA Gergely és AMBRÓ Ágnes (1995): Időskori kognitív változások az eseményhez kötött agyi elektromos potenciálok tükrében. Pszichológia, 1, CZIGLER István és WINKLER István (2001): Figyelmi folyamatok az észlelésben innen és túl, képben és hangban. Pszichológia, 2, CZIGLER István és HORVÁTH János (2003): Téri-e a téri figyelem? A figyelmi fókusz nagysága és a tárgy-távolság. Pszichológia, 2, CZIGLER István (2004): Az időtartam élmény. Pszichológia, 4,

7 CZIGLER István (2006): Környezeti szabályszerűségek és vizuális emlékezet. Pszichológia, 2, CZIGLER István (2009): Szabályosságok nem-tudatos észlelése a látásban: az eseményhez kötött potenciál módszer automatikus működésekre utal. Pszichológia, 2, CSABAI Márta, ERŐS Ferenc és LÁSZLÓ János (1998): Az észlelt kontroll szerepe az egészség szociális reprezentációinak szerveződésében. Pszichológia, 3, CSABAI Márta (2006): A szomatizáció szociálpszichológiai kutatásának tudományos és társadalmi környezete. Pszichológia, 4, CSANÁDI András, HARSÁNYI Szabolcs Gergő, NÉMETH Dezső (2009): Társas megismerés és munkamemória. Pszichológia, 2, CSAPÓ Benő, CSIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet, VIDÁKOVICH Tibor (1987): A nyelvilogikai műveletrendszer fejlettsége 14 éves korban. Pszichológia, 4, CSAPÓ Benő, CSIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet, VIDÁKOVICH Tibor (1987): Megjegyzések a gondolkodás logikájának tanulmányozásáról Pszichológia, 4, CSÁSZÁR Gyula (1997): Szellemi önéletrajz. Pszichológia, 2, CSATÓ Valéria és SOLYMOSI Katalin (1985): A referenciális kommunikáció fejlődésének vizsgálata. Pszichológia, 3, CSÉPE Valéria (1987): A büntetés tanulás elméleteinek néhány problémája. Pszichológia, 2, CSÉPE Valéria, KARMOS György és MOLNÁR Márk (1988): A korai, automatikus információfeldolgozás kiváltott potenciál korrelátuma Állatkísérletes modell. Pszichológia, 2, CSÉPE Valéria, KARMOS György és MOLNÁR Márk (1989): A szignálgyakoriság változásának hatása az akusztikus kiváltott potenciálokra macskán. Pszichológia, 2, CSÉPE Valéria (2002): A nyelvpatológia pszichológiai és nyelvészeti kérdései. Úton a konszenzus felé? Pszichológia, 3,

8 CSÉPE Valéria, GYURKÓCZA Enikő, SZŰCS Dénes és LUKÁCS Ágnes (2002): A beszédhangok reprezentációjának fejlődése és fejlesztése. Pszichológia, 1, CSÉPE Valéria, OSMANNÉ SÁGI Judit, SZŰCS Dénes (2002): A beszédhang-feldolgozás fejlődési és szerzett zavarai. Pszichológia, 3, CSÉPE Valéria (2009): Diszlexia és öröklés. Jól olvassuk a gének üzenetét a rosszul olvasók génjeiből? Pszichológia, 1, CSEPELI György (1982): A szociálpszichológus vonatkozási csoportja (R. K. Merton: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Gondolat Kiadó, Budapest, 1980.). Pszichológia, 1, CSEPELI György (2007): Egy különleges longitudinális érték-kutatás. Pszichológia, 3, CSEPELI György és DESSEWFFY Tibor (2000): Elvesztett levelek útjai Budapesten ben és 1996-ban. Pszichológia, 1, CSIBRA Gergely és CZIGLER István (1990): Vizuális összemérés: a figyelem és a fontosság megjelenése az eseményhez kötött potenciálokban. Pszichológia, 3, CSIBRA Gerely és CZIGLER István (1991): Vizuális ábrák váratlan irányú mozgása és az eseményhez kötött potenciálok. Pszichológia, 1, CSIBRA Gergely (2001): A kompetens csecsemő és a fogalmi fejlődés folytonossága. Pszichológia, 2, CSÍKOS Csaba (1999): Újabb eredmények a Wason-feladattal kapcsolatban. Pszichológia, 1, CSÍKSZENTMIHÁLYI Mihály (1990): Motiváció és kreativitás: Út a megismerés strukturális, illetve energetikai megközelítéseinek szintézise felé. Pszichológia, 1, CSILLAG Mária (1996): A terápia-rezisztens halántéklebeny-epilepsziások pszichodinamikai vizsgálata Szondi-teszttel. Pszichológia, 3, CSÓKA Szilvia, SZABÓ Gábor, SÁFRÁNY Eszter, ROCHLITZ Réka, BÓDIZS Róbert (2007):

9 Kísérlet a felnőttkori kötődés mérésére a Kapcsolati Kérdőív (Relationship Scale Questionnaire) magyar változata. Pszichológia, 4, CSORBA János, HUSZÁR Ilona (1991): Szülőkapcsolat, nevelési jellemzők és társas támasz pszichés distresszben szenvedő serdülő lányoknál. Pszichológia, 4, CSORBA János és HUSZÁR Ilona (1993): Emocionális és szociális izoláció háttértényezői egészséges és neurotikus serdülő lányoknál. Pszichológia, 1, CSORBA János és DINYA Elek (1994): Tanulmányi eredmény, diszfunkcionális attitűdök és személyiségdimenziók szakközépiskolás leánytanulóknál. Pszichológia, 1, CSUHAJ Roland, CSÉPE Valéria (2009): Elemi algebra feladatok hatékonyabb megoldását kísérő elektrofiziológiai változások. Pszichológia, 2, DEMETROVICS Zsolt (2007): Kvalitatív drogkutatások. Kvalitatív kutatások budapesti droghasználók között Rácz József könyvéről. Pszichológia, 4, DÉRI Zsuzsa (1986): Szondi Lipót és Hermann Imre. Pszichológia, 3, DEUTSCH, Morton (1982): A méltányosság elmélet kritikai áttekintése: alternatív szempontok az igazságosság szociálpszichológiájához. Pszichológia, 3, DEUTSCH, Morton (1984): A jutalom különböző rendszerek szerint történő igazságos elosztásának hatásai. Pszichológia, 4, DÉVAI Margit (1988): Az énkép jellemzőinek vizsgálata 9-14 éves korban, összefüggésben egyes személyiségjellemzőkkel. Pszichológia, 4, DEWSBURY, Donald, A. (1994): Harkai Schiller Pál és munkássága. Pszichológia, 3, DIENES Valéria (1987): A mai lélektan főbb irányai. Pszichológia, 3, DIENES Valéria (1987): Bergson lélektana. Pszichológia, 3, DORNAI Erika (1994): A beszéd funkciói és jelentésének meghatározói 1. A beszéd három jellegzetes vonása különböző megközelítések tükrében. Pszichológia, 4,

10 DORNAI Erika (1995): A beszéd funkciói és jelentésének meghatározói 2. Az osztálytermi beszédet meghatározó szociokulturális dimenziók. Pszichológia, 1, DORNAI Erika (1995): A beszéd funkciói és jelentésének meghatározói 3. A szubjektív értékelés prediktumai a tanári kommunikációban. Pszichológia, 2, DORNAI Erika (2000): A hatalom koncepciója a különböző pszichológiai megközelítésekben. Pszichológia, 3, DORNAI Erika (2001): A tanári hatalomgyakorlás kommunikációs mintázatai és összefüggései az elégedettséggel. Pszichológia, 1, DORNAI Erika (2004): Új, integrált megközelítés a szociális hatalom pszichológiai jellemzéséhez. Pszichológia, 1, DORNAI Erika (2004): Főbb tanári hatalomgyakorlási stílusok hagyományos nevelési elveket képviselő iskolákban. Pszichológia, 1, DORNAI Erika, SÍKLAKI István (2005): A hatalom forrásainak jellemzése és a személyiség. Pszichológia, 3, DÓSA Zoltán (2004): A mentális forgatás életkori különbségei az inger familiaritása és komplexitása tükrében. Pszichológia, 2, DÖRNYEI Zoltán (1987): A motiváció szerepe az idegennyelv tanulásában. Pszichológia, 3, DÖRNYEI Zoltán (1991): Az idegennyelv-tanulási motiváció meghatározása. Pszichológia, 4, DÚLL Andrea és URBÁN Róbert (1997): Az épített környezet konnotatív jelentésének vizsgálata: Módszertani megfontolások. Pszichológia, 2, DÚLL Andrea (2002): Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata I. A kutatás elméleti háttere. Pszichológia, 1,

11 DÚLL Andrea (2002): Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata II. A kutatás. Pszichológia, 2, EGYED Kata, GERGELY György, KIRÁLY Ildikó (2009): Tanulni másoktól és másokról. Pszichológia, 3, EHMANN Bea (2000): A pszichológiai tartalomelemzés szekvenciális-transzformatív modellje: a számítógépes szövegelemzés helye a pszichológiai kutatásban. I. Pszichológia, 4, EHMANN Bea (2001): A pszichológiai tartalomelemzés szekvenciális-transzformatív modellje: A számítógépes szövegelemzés helye a pszichológiai kutatásban. II. Pszichológia, 1, EHMANN Bea (2004): A pszichológiai idő kutatásáról. Pszichológia, 4, EHMANN Bea (2004): A szubjektív időélmény mintázatainak pszichoanalitikus és narratív pszichológiai párhuzamai. Pszichológia, 4, EHMANN Bea, KIS Balázs, NASZÓDI Mátyás, LÁSZLÓ János (2005): A szubjektív időélmény tartalomelemzéses vizsgálata. A LAS-Vertikum időmodulja, Pszichológia, 2, EHMANN Bea, BALÁZS László (2011): Nyelvtechnológia az űrpszichológiában: ICEcsoportok pszichodinamikájának távoli monitorozása narratív pszichológiai tartalomelemzéssel. Pszichológia, 1, ENGLÄNDER Tibor és FARKAS Éva (1981): Bizonytalanság és mágikus paraméterek. Pszichológia, 1, ENGLÄNDER Tibor, Tadeusz TYSZKA, FARKAS Éva (1982): Aszimmetrikus információgyűjtés aszimmetrikus döntési probléma. Pszichológia, 3, ENGLÄNDER Tibor és FARKAS Éva (1985): A kauzális séma és a valószínűségbecslések revíziója I. Pszichológia, 4,

12 ENGLÄNDER Tibor, FARKAS Éva (1986): A kauzális séma és a valószínűségbecslések revíziója II. Pszichológia, 1, ENGLÄNDER Tibor, FARAGÓ Klára, Paul SLOVIC, Baruch FISCHHOFF (1987): Kockázatészlelés az Egyesült Államokban és Magyarországon. Pszichológia, 4, ENGLÄNDER Tibor, Paul SLOVIC és SZABÓ Laura (1988): Izoláció és kockázatészlelés. Pszichológia, 3, ENGLÄNDER Tibor és George CZVETKOVICH (1993): A társadalom mint vonatkozási keret magyar és amerikai diákok kockázatészlelésében. Pszichológia, 3, ENGLÄNDER Tibor (1998): Grál és Ferde Torony, avagy a pszichológia keresése és művelése. Pszichológia, 1, ENGLÄNDER Tibor (2004): Az idő és a tér szerepe a bizonytalanság feloldásában. Pszichológia, 4, ENTWISTLE, N. J. és KOZÉKI Béla (1985): Magyar-skót összehasonlító vizsgálatok az iskolai motiváció terén. Pszichológia, 1, ERDÉLYI Mátyás (1991): Tudattalan (hozzáférhetetlen) emlékek újrafelépülése: a hiphnézia laboratóriumi vizsgálata. Pszichológia, 1, ERDŐSI Sándor (1981): Mozgásformák határán tájékozódva (Pataki Ferenc: Utak és válaszutak a szociálpszichológiában, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976.). Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc (1981): A szociálpszichológia válsága: krízis kritika nélkül (Pataki Ferenc: Utak és válaszutak a szociálpszichológiában, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976.). Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc (1982): A fasizmus társadalomlélektanáról. Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc (1983): K. J. Gergen a pszichológiai kísérletezés problémáiról. Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc (1984): Gergen és kritikusai avagy: hamis alternatívák újratermelődése? Pszichológia, 1,

13 ERŐS Ferenc (1984): Irodalompszichológiai tanulmány József Attiláról (Bókay Antal, Jádi Ferenc és Stark András: Köztetek lettem én bolond Sors és vers József Attila utolsó éveiben. Magvető Kiadó, Budapest, 1982, JAK füzetek 3.). Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc (1985): Hollós István tanulmánya elé. Pszichológia, 4, ERŐS Ferenc (1986): A Korunk című folyóirat és a pszichoanalízis (Szemelvények Neufeld Béla írásaiból). Pszichológia, 2, ERŐS Ferenc, KAPÁS István, KISS György és Patrizia Giampieri SPANGHERO (1987): Ferenczi Sándor és a Budapesti Egyetem ben. Pszichológia, 4, EYSENCK, S. B. G., G. KÁLMÁNCHEY Márta és KOZÉKI Béla (1981): Magyar és angol iskoláskorú gyermekek összehasonlító vizsgálata: a Junior Eysenck Personality Inventory magyar változata. Pszichológia, 2, EYSENCK, S. B. G., MATOLCSI Ágnes (1984): Az Eysenck-féle Személyiség Kérdőív (EPQ) magyar változata: a magyar és az angol felnőttek összehasonlító vizsgálata. Pszichológia, 2, FARAGÓ Klára, JOÓ András (1982): A módosított fogoly-dilemmahelyzet megoldása csoportban. Pszichológia, 3, FARAGÓ Klára (2010): Személyiségvonások befolyása a vállalkozói kockázatvállalásra. Pszichológia, 2, FARKAS András (1983): Az inverz visszajelzés hatása a valószínűségi tanulási teljesítményre: Mondj kéket, ha piros jön! Pszichológia, 4, FARKAS András (1988): Kortársunk Brunswik Egon ( ). Pszichológia, 4. FARKAS András interjúja Hans Kreitlerrel (1992): Brunswik Egon egy tanítvány szemével. Pszichológia, 1, FARKAS András (1993): Az újraalkotás mint kísérleti módszer Piet Mondrian képek vizsgálatára. Pszichológia, 1, FARKAS András (1997): Átfordítások számra és számszerű kifejezésre. Pszichológia, 1, 3-21.

14 FARKAS András (1998): Az esztétikai preferenciát meghatározó tényezők. I.: Jelentés, figurativitás, hasonlóság. Pszichológia, 2, FARKAS András (1998): Az esztétikai preferenciát meghatározó tényezők II.: Stílustipikusság és vetélkedő kategóriák. Pszichológia, 3, FARKAS András (2000): Escher-nyomatok hasonlósága és prototipikussága. Pszichológia, 2, FARKAS András és Anna Maria GIANNINI (2001): Viszonyulási mintázatok az esztétikai ítéletek különbözőségéhez egy kultúraközi ízlésvizsgálat. Pszichológia, 4, FARKAS András (2003): A figurativitás iránti igény: az előítéletekről egy angol-magyar összehasonlító vizsgálat kapcsán. Pszichológia, 2, FARKAS András (2004): Fejlődik-e a vizuális ízlés? Újabb adatok a tömegművészet és a múzeumi művészet összehasonlításáról. Pszichológia, 2, FARKAS András (2005): Kísérletek a Szépművészeti Múzeumban és a Laboratóriumban a Locher-féle Fakszimile Akkomodációs Hipotézis cáfolata. Pszichológia, 3, FARKAS András (2006): Az esztétikai ítéletek terének kiterjesztése a tömegművészetre, a sikertelen művészetre és a silány művészetre. Pszichológia, 1, FARKAS András (2007): Festmények szabad felidézése 1. Pszichológia, 1, FARKAS András, SZABÓ Klaudia (2007): Festmények szabad felidézése 2. Pszichológia, 2, FARKAS András (2009): Festmények szabad felidézése 3. Győzött a Mona Lisa! Pszichológia, 4, FARKAS Éva, ENGLÄNDER Tibor (2008): A jártasság, az emóció és az öregedés hatása a döntéshozatalt előkészítő kérdezősködésre. Pszichológia, 3, FARKAS Mária és OSMANNÉ SÁGI Judit (1999): Az észlelés és az emlékezet határán: Implicit emlékezet. Pszichológia, 2,

15 FEHÉR Márta (1985): A tudatos agy (S. Rose: A tudatos agy, Gondolat Kiadó, Budapest, 1983). Pszichológia, 2, FEHÉR Zoltán (1994): A világba vetett gyermek. Pszichológia, 1, FELDMANN Ádám, BERNÁTH László, RÉVÉSZ György (2005): A Szondi-teszt képeinek kategóriájába sorolását vizsgáló számítógépes képfeldolgozás. Pszichológia, 4, FERENCZHALMY Réka, SZALAI Katalin, LÁSZLÓ János (2011): Az ágencia szerepe történelmi szövegekben a nemzeti identitás szempontjából. Pszichológia, 1, FISER József (1991): Alakpercepció: neurofiziológiai, pszichofizikai eredmények és hatásaik a gépi látáskutatásra. Pszichológia, 3, FODOR István (1988): Nyelvtörténet pszichikum történet (Büky Béla: A pszichikumra vonatkozó szókincs korai rétege a magyar nyelvben). Pszichológia, 1, FODOR László (1985): Heinz Kohut nárcizmuselmélete. Áttekintés. Pszichológia, 1, FOGARASI Mihály (2004): A rendőri visszaélések szociális reprezentációi I. Pszichológia, 1, FOGARASI Mihály (2004): Rendőri visszaélések II. Pszichológia, 2, FOGARASI Mihály (2005): A rendőri oktulajdonítások szociális reprezentációi. Pszichológia, 1, FONYÓDI Péter (2003): Beat-történetek. A szociális reprezentációk narratív szerveződései a magyar beatben ( ). Pszichológia, 3, FORGÁCS József (1984): Az interakciós epizódok kognitív reprezentációja. Pszichológia, 2, FORGÁCS József (1989): Az érzelmek hatása a szociális észlelésre és ítéletalkotásra. Pszichológia, 4, FÖLDVÁRI Csaba (1989): Skizofrén betegek elektrográfiás vizsgálatai. Pszichológia, 4,

16 FÜLÖP Éva, PÉLEY Bernadette, LÁSZLÓ János (2011): A történelmi pályához kapcsolódó érzelmek modellje magyar történelmi regényekben. Pszichológia, 1, FÜLÖP Márta (1995): A versengésre vonatkozó tudományos nézetek I. A versengő magatartás eredete. Pszichológia, 1, FÜLÖP Márta (1995): A versengésre vonatkozó tudományos nézetek II. A versengés a pszichoanalízis tükrében. Pszichológia, 2, FÜLÖP Márta (1995): A versengésre vonatkozó tudományos nézetek III. A versengés a szociálpszichológia tükrében. Pszichológia, 4, FÜLÖP Márta (1998): A csoport és a közösség szerepe a Japán társadalomban. Pszichológia, 4, FÜLÖP Márta (2008): Paradigmaváltás a versengéskutatásban. Pszichológia, 2, FÜLÖP Márta, BERKICS Mihály (2007): A győzelemmel és a vesztéssel való megküzdés mintázatai serdülőkorban. Pszichológia, 3, FÜLÖP Márta, SÁNDOR Mónika (2008): A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások rajzi ábrázolásában. Pszichológia, 2, FÜLÖP Márta, SEBESTYÉN Nóra (2011): Kulturális sokk? Kulturális különbségek Budapesten tanuló amerikai egyetemisták szemével. Pszichológia, 2, FÜREDI János és MÉREI Ferenc (1988): A csoportvezető stílusának hatása a terápiás közösség nagycsoportjára. Pszichológia, 3, FÜREDI Mihály, HUSZÁR Erika (1986): Műfaji és nemi kommunikációs sajátosságok matematikai statisztikai vizsgálata. Pszichológia, 3, GÁDORNÉ DONÁTH Blanka (1997): Pályakép. Pszichológia, 2, GARAI László (1988): A szociális identitás paradoxonai. Pszichológia, 2, GARAI László (1993): A szociálpszichológiai jelenségek mechanizmusáról. Pszichológia, 2, GARAI László (1997): Teljesen elfogult jegyzetek. Pszichológia, 3,

17 GEDŐ E. János (1994): A művész portréja serdülő csodagyerekekként. Mozart és a Varázsfuvola. Pszichológia, 3, GEFFERTH Éva (1981): Motiváció a matematikai tehetség hátterében. Pszichológia, 2, GEFFERTH Éva (1988): A képességeik alatt teljesítő tehetséges tanulók. Pszichológia, 1, GERGELY György és Thomas G. BEVER (1985): Az okozást kifejező igék mentális reprezentációja. Pszichológia, 3, GERGELY György (1992): Egy középkemény szcientista aggodalmai: Reflexiók Szummer Csaba tanulmánya kapcsán. Pszichológia, 2, GERGELY György (1992): A fókusz-alapú következtetések szerepe az előzményazonosításnál: A topic kiemelése a tagmondathatáron. Pszichológia, 4, GERGELY György (1994): Az önfelismeréstől a tudatelméletig. Pszichológia, 1, GERGELY György, NÁDASDY Zoltán, CSIBRA Gergely, BÍRÓ Szilvia (1995): Intencionalitás tulajdonítása egyéves korban. Pszichológia, 3, GERGELY György (1996): Hoppá! Avagy az eszmélkedés lélektana: A szociális tükrözés szerepe az öntudat és az önkontroll kialakulásában. Pszichológia, 4, GERGELY Lajos (1985): Álomstílusok és az álmodás pszichológiája I. Pszichológia, 1, GERGELY Lajos (1985): Álomstílusok és az álmodás pszichológiája II. Pszichológia, 2, GERGEN, Kenneth, J. (1993): A lélektani megismerés lehetőségéről: hermeneutikai vizsgálódás. Pszichológia, 4, GERLAI Róbert és CSÁNYI Vilmos (1987): Kínai paradicsomhal (Macropodus opercularis) viselkedésének magatartásgenetikai analízise open field kísérleti szituációban. Pszichológia, 2,

18 GERŐ Zsuzsa (1990): (IN MEMORIAM HERMANN IMRE) Archaikus gondolkodás, ősi érzékelés, felettes-én előfutárok. Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira. Pszichológia, 3, GERŐ Zsuzsa (2001): Nivellálás vagy kiegyensúlyozás? Buktatók a tehetséges gyerekek nevelésében. Pszichológia, 2, GERVAI Judit, Patricia J. TURNER, és Robert A. HINDE (1994): A nemi típus kisgyermekkorban: preferenciák, viselkedés és kulturális eltérések. Pszichológia, 1, GERVAI Judit, Patricia J. TURNER és Robert A. HINDE (1994): Kisgyermekek személyisége a szülők és az óvónők megítélése szerint: nemi különbségek, kultúrközi összehasonlítás és kapcsolat a megfigyelt viselkedésssel. Pszichológia, 1, GERVAI Judit (2009): Viselkedésgenetika a humán genom megfejtése előtt és után: kvantitatív és molekuláris genetikai alapok. Pszichológia, 1, GORDON, Claridge (1983): A pszichoticizmus biológiai alapjai személyes felfogás. Pszichológia, 1, GÓSY Mária (2002): A diszfázia beszédpercepciós tipológiája. Pszichológia, 3, GÖNCZ Lajos (2001): Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal Vargha András könyvéről. Pszichológia, 4, GÖNCZ Lajos (2001): Az egyes és a többes szám használata Kárpát-medencei magyar beszélőközösségeknél. Pszichológia, 4, GRASTYÁN Endre (1987): Az érték neurobiológiai megközelítése. Pszichológia, 2, GRIMAUD, M. (1986): Magyarország fővárosa vs. Budapest : A szövegbeli visszautalás és a tulajdonnevek működése elbeszélő szövegekben. Pszichológia, 4, GRIMAUD, M. (1989): Forgandó nevek: Referencia és preferencia elbeszélő szövegekben. Pszichológia, 1, GROSS, Larry (1984): Élet vagy művészet: A vizuális elbeszélések értelmezése. Pszichológia, 3,

19 GRŐBLER Tamás (1996): Tanulás biológiai és mesterséges hálózatokon. Pszichológia, 4, GUTTMANN, GISELHER (1986): A pszichológia Ausztriában. Pszichológia, 2, GUTTMANN, GISELHER (1986): Az ergopszichometriai tesztelés: az optimális terheléses teljesítmény előrejelzése és megvalósítása. Pszichológia, 2, GYARMATHY Éva és HERSKOVITS Mária (1999): Képességek vizsgálata az érdeklődés térképének segítségével. Pszichológia, 4, GYARMATHY Éva (2000): Tanulási zavarok, átlagon felüli intelligencia és a MAWI-GY. Pszichológia, 3, GYARMATHY Éva (2009): Atipikus agy és a tehetség 1. Tehetség és a neurológia hátterű teljesítményzavarok, valamint az Asperger-szindróma. Pszichológia, 4, GYARMATHY Éva (2010): Atipikus agy és a tehetség 2. Az átütő tehetség és a tehetségvizsgálatok. Pszichológia, 1, GYERTYÁN Ervin (1984): A Goffman-hívők és József Attila. Pszichológia, 2, GYÖNGYÖSINÉ KISS Enikő (1996): Szondi Lipót sorsanalízise. Pszichológia, 1, GYÖRGY I. Márta (1984): A HOME-leltár hazai alkalmazásának tapasztalatai. Pszichológia, 4, GYÖRGY I. Márta (1992): A temperamentum hatása a szociális beilleszkedésre óvodáskorban. Pszichológia, 1, GYŐRI Miklós (1995): Pozitivizmus és lélektani antiredukcionizmus. John Stuart Mill. Pszichológia, 3, HALÁSZ Anna (1990): (In memoriam HERMANN Imre) A szublimáció Hermanni koncepciója és a modern pszichoanalízis kreativitás-elméletei. Pszichológia, 3, HALÁSZ Erna (2009): Gyermek tanúk: a rajzolás szerepe az emlékezésben. Pszichológia, 3,

20 HALÁSZ László (1981): A jellemábrázoló irodalmi mű (és nem-irodalmi változatai) felidézése. Pszichológia, 4, HALÁSZ László (1981): Kiknek készülnek könyveink? Pszichológia, 2, HALÁSZ László (1981): Alkotás problémák alkotási zavarok (Magyari Beck István: Alkotás a szervezetben, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980.). Pszichológia, 3, HALÁSZ László (1981): Pszichológiai enciklopédia a nevetésről és a humorról (Séra László: A nevetés és a humor pszichológiája, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980). Pszichológia, 3, HALÁSZ László (1983): Elbeszélés (illetve kivonata) feldolgozása újraolvasások sorozatában. Pszichológia, 3, HALÁSZ László (1984): Miért irigylem a két Dávidot? (Whitlow, D. és Peck, D., Személyiségelméletek, Budapest, Gondolat Kiadó, 1983). Pszichológia, 4, HALÁSZ László (1984): A szociális percepció és az interakció megértése elbeszélésekben. Pszichológia, 3, HALÁSZ László (1985): Hermann Imre műhelyében (Hermann Imre: Az ember ősi ösztönei, Magvető Kiadó, Budapest, 1984). Pszichológia, 4, HALÁSZ László (1986): Hazatérés (Révész Géza, Tanulmányok, Gondolat, Budapest, 1985). Pszichológia, 1, HALÁSZ László (1987): Anticipáció elbeszélések befogadásában amerikai-magyar összehasonlítás. Pszichológia, 1, HALÁSZ László (1987): Tehetség és zseni ahogy Révész Géza látta. Pszichológia, 2, HALÁSZ László (1988): Megismerés és érzelem. Szociális kogníció és irodalmi műbefogadás. Pszichológia, 1, HALÁSZ László (1989): Irodalomelmélet és pszichológia. Robert de Beaugrande: Critical discourse: A survey of literary theorists. Pszichológia, 4,

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29.

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29. EGYÉN ÉS KULTÚRA A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira PÉCS 2010. május 27-29. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése

Részletesebben

A tudomány emberi arca

A tudomány emberi arca A tudomány emberi arca A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése PROGRAMFÜZET Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Szombathely, 2012. május

Részletesebben

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIÁK. (Csak a Pszichológiai Intézet Könyvtárának anyagára épül a teljesség igénye nélkül)

FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIÁK. (Csak a Pszichológiai Intézet Könyvtárának anyagára épül a teljesség igénye nélkül) FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIÁK (Csak a Pszichológiai Intézet Könyvtárának anyagára épül a teljesség igénye nélkül) TÉMÁK: http: // psycho.unideb.hu/-internetes oldalon elérhetők 1. Agresszió, erőszak, bűnözés

Részletesebben

Tagozatok beosztása. A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4.

Tagozatok beosztása. A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4. Tagozatok beosztása A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4. Kivéve könyvtártudományi tagozatok: Eszterházy Károly Főiskola (Líceum), Eger, Eszterházy tér 1. Tagozat:

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

A tudomány emberi arca

A tudomány emberi arca A tudomány emberi arca A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Szombathely, 2012. május

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

A határtalan elme korlátai

A határtalan elme korlátai ABSZTRAKT KÖTET A határtalan elme korlátai A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyûlése Gyõr, 2013. január 23-26. Az átjárhatóság ösvényén Afangide Beáta 1, Afangide Uwem 2 1 Bodrog Alapfokú Mûvészet

Részletesebben

Animula Könyvesbolt. Igényes pszichológiai szakkönyvek boltja és webáruháza KÖNYV KATALÓGUS

Animula Könyvesbolt. Igényes pszichológiai szakkönyvek boltja és webáruháza KÖNYV KATALÓGUS Animula Könyvesbolt 2012 Igényes pszichológiai szakkönyvek boltja és webáruháza KÖNYV KATALÓGUS ANIMULA KÖNYVESBOLT Évekig az OPNI (Lipót) bejáratánál működtünk, 2006 óta Pasaréten, a Széll Kálmán tértől

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia KOMÁRNO, 2013. JANUÁR 7-8. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research Institute s.r.o.

Részletesebben

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: -

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: - ALAPOZÓ TÖRZSTÁRGYAK Tantárgy neve: Kognitív pszichológiai mesterkurzus 4 Elıadás: X +3 A tárgy célja: a modern kísérleti pszichológia, ennek vezetı irányzatának, a kognitív pszichológia szemléletének,

Részletesebben

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom 9 18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem Nyitó plenáris ülés Üléselnök: Kurimay Tamás Molnár Károly 18.00-19.00 Ünnepélyes megnyitó köszöntés 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

Részletesebben

Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért

Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért V 0 éves a Vadaskert V Vadaskert Kórház 0 Budapest, Lipótmezei út -5. Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért A Magyar Gyermekés Ifjúságpszichiátria és Társszakmák Társaságának XXXVII.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV.

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV. MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, 2014. április 24 26. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus

Részletesebben

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék 9.00-10.30 PLENÁRIS TEREM Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék Üléselnök: Frecska Ede - Égerházi Anikó Balla Petra: A pszichofarmakológiai munkacsoport bemutatkozása Berecz Roland: A farmakogenetikai

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak Az Aszódi Javítóintézetbe került növendékek én-történeteinek pszichológiai szempontú vizsgálata a benntartózkodás idejének valamint a családi nevelkedés függvényében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁS Nyíregyháza, 2002. A Kötelező tárgyak 1 Pedagógiai játékelmélet

Részletesebben