Varga Attila. A DNS ember, a világ legfőbb problémája. Miért lesz valaki öngyilkos?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varga Attila. A DNS ember, a világ legfőbb problémája. Miért lesz valaki öngyilkos?"

Átírás

1 Varga Attila A DNS ember, a világ legfőbb problémája Miért lesz valaki öngyilkos? 2005

2 Tartalmi ismertető: Írásomban azt a kérdést próbálom meg feszegetni, hogy létezhetnek-e lélek nélküli emberek, azaz létezhet-e ember, amelynek fő építőköve maga a saját átörökítő anyaga, testének DNS-e, kígyó-énje, valamint hogy mi az oka elracionalizálódó világunknak. Főbb alcímek: Mi a drog? Mi célt szolgál ma (egyre inkább) a tanulás? A pszichológiáról Hogyan keletkezhet a színtiszta DNS (abszolút kígyó-énű, lélek nélküli) ember? 1. Test akaratából való születés 2. Időközbeni lélek, vagy szellem eltűnés 3. Halál előtti szellem, lélek eltűnés 4. Szellem alvása 5. Idő nélküli érettség. Milyen a lélekhez kitűnően értő pszichológus? A lelki sérülés Mit jelent a rohanó világ? Mit jelent a feszültségben, félelemben tartás? Miért van szükség többek között az álmok külső segítség általi értelmezésére? Miért jó a DNS-nek, ha saját magát mérgezheti? A hazugság világa, avagy miért uralkodhatnak az oktondiak? Miről lehet felismerni a színtiszta DNS embert? Nők elférfiasodásának, férfiak elnőiesedésének az oka Mi a zaj? Miért van szükségünk rá? Hogyan keletkezik a bűn? Mi a tudat? 2

3 A téma körüljárására egy az interneten található tizenhat éves serdülő lány halálesete ihletett, amelynek előzményeit gondolom mások okulására - szülei tették egy weboldalon közzé. Nem ismertem azt a lányt. Soha nem hallottam felőle. Viszont olvasva történetét mind a halála előtti életéről, mind a bekövetkezett sajnálatos eseményről, valamint az ezt követő időszakról, amelyben a szülők a látogatók segítségét kérve mintegy oknyomozást próbáltak folytatni annak kiderítése érdekében, hogy vajon miért történhetett meg a lányukkal ez az eset, valami elkezdett terhessé válni bennem. Majd tüzetesen átnézve ezt az oldalt, az ott leírtakat összevettettem saját gondolataimmal. Nem volt nehéz dolgom, hisz ezek az ideák ugyan még csak a képzelődés szintjén, de már régóta ott lapultak a bensőmben valahol nagyon-nagyon mélyen. És most egyszeriben vulkánkitörés-szerűen kezdtek a felszínre törni, mintha belülről valami azt parancsolta volna: nem várhatok tovább. Ekkor még megpróbáltam ellenállni, egészen addig, amíg rájöttem nincs más választásom. Le kell írjam ezeket, mert különben nem tudom mi lesz. Így hát álljanak most itt az elképzeléseim. Az interneten találkoztam azzal az adattal is, amely a következőt közli: évente a világon egymillió ember követ el öngyilkosságot. Ugyanitt megjegyzik még azt is, hogy az életüket maguktól eldobó emberek száma nem csekély, számuk évről évre növekszik. De vajon kik és milyen tulajdonságokkal bírók lehetnek ezek az emberek, akik értelmét nem látva életüknek, a háromdimenziós világból való kiszállás eme formáját választják? Meg lehet-e bensőjüket, énjüket határozni, sorolhatók-e az emberek különböző lelkülettel rendelkező irányvonalait tekintve azok bármely típusához? Talán nem normálisak, őrültek, hibbantak, talajt vesztettek, akaratgyengék, zavart elméjűek, vagy kik ők? Először is nézzük meg a lélek és a test fogalmát, illetve funkcióját a teljesség igénye nélkül, majd a kettő egymáshoz való viszonyulását. Lélek: Az emberben a testtől független, (anyagtalan) létezőként képzelt hordozója. Valaminek éltető eleme, legfontosabb tagja. Test: Élőlénynek, különösen embernek sajátos megjelenési formája. Illetve az anyagnak a tér bizonyos részét betöltő egységes, összefüggő tömege. A későbbiekben a szellem és lélek definícióját nem szeretném élesen különválasztani, habár tudom a kettő nem egy és ugyanaz, de az egyszerűség kedvéért stilisztikailag jelen írásomban e két fogalmat tekintsük azonos jelentéstartalommal bírónak. Lélek, vagy szellem nélkül nincs élet, ez adja a dinamizmust a statikus anyagnak, mint ahogy ezt már Carl Gustav Jung is megállapította száz évvel korábban. Persze ezt előtte is tudtuk, csak ő volt az első, aki tudományos szintre emelte e gondolatokat a szinte már feledésbe merülő mitológiai írásokkal együtt. 3

4 Ha az ember tesz valamit, ami az adott társadalom normáinak megfelelően - nem erkölcsös, akkor bűntudata támad, álmaiban megjelennek a csuklyások, és jól elbánnak egójával, tehát az igazság győzedelmeskedik. Nincs értelme rossz fát tenni a tűzre, mert később ráfázunk. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. Ezért szükséges, hogy minden cselekedetünk áldozati mű legyen, amely a világegyetem nagy kerékforgását segít továbblendíteni stb. Ismerősek ezek az intelmek valamennyiünk számára. De mi van akkor, ha tegyük fel - lélek és test egymástól függetlenül is képes létezni, és nem igaz az a megállapítás, hogy szellem nélkül nincs élet? Mi történik, ha megdől ez a régóta hangoztatott kijelentés, amelyet, annyi meg annyi bölcseleti elmélet támaszt alá, hogy számukat rendbe szedni is elég. Vagy milyen helyzet állhat elő abban az esetben, ha emberek közönséges haszon elvéért, érdekből, nap mint nap megbántanak másokat, lealacsonyodnak, és nem lesz lelkiismeret - furdalásuk? Hisz az igazságtalanság, - ha rögtön a testnek nem is de a léleknek elviekben fáj. Mi a lelkiismeret? A teljesség igénye nélkül álljon itt két definíció: 1. Az az erkölcsi érzék, amellyel valaki saját tetteit és gondolatait megítéli. 2. Az egyénnek saját magára vonatkozó erkölcsi tudata, az önmagától megítélt erkölcsi állapota. És még folytathatnám a meghatározások sorát, de a kérdéskörben azért nem szeretnék különösebben elmerülni, mert inkább csak azzal a gondolattal szeretnék eljátszani, hogy mi történik akkor, ha mégis léteznek emberek lélek, vagy úgymond belső mozgatórugó nélkül. Akkor át kell írjuk az eddig felállított tételeinket. A kérdés azonban természetesen nem ilyen egyszerű, ugyanis ha valakinek nincs lelkiismeret-furdalása még nem egyértelműen deklarálható rá, hogy az illető lélektelen. Vagyis nem lehet azt mondani, hogy ha valakinek nincs lelkifurdalása, annak lelke sincs. Nem egyszerű, mert egy adott életszituációban minden relatív. És nem kizárt, hogy épp mi, akik várnánk azt, hogy a másik embernek tette következményeképpen bűntudata támadjon érzékeltünk tévesen azt a bizonyos élethelyzetet. A játék és a valóság közötti lényeges különbség pedig nem más, mint az, hogy az előbbi az utóbbival ellentétben, bármilyen érzelem megélése és átadása mellett veszélytelen. Ha pedig annak határát átlépi, akkor arra azt mondjuk: vigyázz, mert ez már nem játék! Tételezzük tehát fel, hogy létezik vitalitással rendelkező ember lélek nélkül. Akkor milyen új helyzettel találjuk szembe magunkat? Akkor az ő fő építőköve csak testének anyaga lesz, amelynek központi magja az azt alkotó sejtjeinek örökítő anyaga, az ő DNS-e. 4

5 DNS: A sejteknek az örökletes tulajdonságok átadásában fontos szerepű vegyülete. Minden élőlény legalapvetőbb átörökítő anyaga.(dns=kígyó) A lelkifurdalás, mely akár Freudi-elszólások mentén is megjelenhet, és amely egyfajta fájdalomból keletkezik, amit az igazság menetelésével szembeni energia táplál, azonban minden esetben megszűnik, ha az ember úgymond lélektelen. Viszont ha nincs lelke, mi adja statikus anyagának dinamizmusát? Ha nincs Freudi-elszólás, nincs lelkiismeret-furdalás, nincs bűntudat. A számítógép operációs rendszer, vagy szövegszerkesztő nélkül is számítógép, bár az előbbi hiányában értelmi fogyatékosnak tekinthető. Van egyáltalán olyan ember, akinek soha ne lett volna bűntudata még akár minimális szinten sem? Létezik olyan ember, aki még soha egy kevéske szeretetet sem adott volna senkinek? Nem létezik. Tehát mindenkinek van lelke. Vagyis az előbbi feltevés, hogy lélektelen ember is létezhet mégiscsak téves. De mi van akkor, ha létezik olyan ember, akinek csak úgy tűnik, mintha lelke lenne, legalábbis nagyon hasonlít azokra az emberekre, akiknek biztos, hogy van, és mégis van benne valami furcsa, valami rendhagyó, valami megmagyarázhatatlanul hamis, ami miatt nem tudjuk őt hová sorolni? Mi van akkor, ha ez a lélek csak egy hű másolat? De hisz annyi minden a másolat ma már, hogy azt felsorolni is nehéz lenne, még az anyag is az. Műanyag, műleves, műételek műitalok, és stb., és stb. Miért ne lehetne akkor akár a lélek is mesterséges? Az ilyen ember testének anyaga és mű lelkének megalkotója nem más, mint annak fő építőköve, az átörökítő DNS. Ez az ember nem más, mint egy színtiszta DNS által kódolt anyag, amely egy ügyesen másolt dinamizmussal rendelkezik. És mivel a valódi lélek csak természetes lehet, ezért rá azt mondhatjuk: lélektelen. És ha valaki úgymond lélektelen, akkor nem válik rá alkalmazhatóvá az egyébként valamikor hatalmas fegyvernek betudható krisztusi: Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel! kijelentés sem. Mert ezzel valamikor célt lehetett elérni, ma meg már szinte lehetetlen. Ha ma egy úgymond lélek nélküli emberrel szemben valaki jót cselekszik annak ellenére, hogy az megbántotta őt, ki fogja nevetni és semmi sem fog történni sem rövid, sem hosszú távon. Erre az emberre azt is mondhatjuk: hazug. Hazug emberek ellen az igazságért pedig csak hazugsággal lehet jól küzdeni. Ezért van az, hogy lélekkel rendelkező emberek is egyre gyakrabban nagyobb bűnbe esnek, mert küzdeni próbálnak a színtiszta DNS által felépített anyagi ember ellen. De gyakran elbuknak, hisz nekik nem kenyerük a hazugság. 5

6 Ezért nincsenek ma már szentek sem. Mert a szent, mint az anyag legyőzője valamikor a színtiszta igazsággal kereshette kenyerét, ma viszont az anyagot legyőzni igazsággal nem lehet. Tehát kevés már ide az igazság, kevés ide az Isten. Illetve természeti katasztrófák személyében még erősebb tud lenni, de ha a dolgok így mennek tovább nagyon már ott se sokáig. Ugyanis televíziós híradások képeit látva, kiállítunk neki egy olyan anyakönyvi kivonatot, amelyben a vezetéknévhez az lesz odaírva: Gonosz. És nem gondolkodunk el azon, hogy vajon lehetett-e racionalitáson túli indítéka annak, ami történt, annak, ami bekövetkezett. Vagyis lehetséges-e, hogy mindezeknek valami miatt így kellett történnie, vagy esetleg valami emberi mulasztás volt a kiváltó ok. Valamikor még tudtunk így gondolkodni, tudtunk racionalitáson túli okokat megfogalmazni, tehát vevők voltunk a belső helyes sugallatokra. Volt idő, amikor a halált is jobban el tudtuk fogadni. Ehelyett most elkezdünk adakozni, amely önzetlen segítség semmilyen más célt nem szolgál, mint azt, hogy elkezdjük sajnálni az áldozatokat, akik által tulajdonképpen önhibánkon kívül ugyan, de saját magunkat fájlaljuk. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy nem kell azokon az embereken segíteni, akikkel megtörtént a szerencsétlenség. Épp ellenkezőleg, nagyon is kell! De mindig el kellene gondolkodni azon, hogy vajon lehetett-e racionalitáson túli oka a történteknek. Ugyanúgy mérlegelni kellene a kialakult helyzetet, mint ahogy időnként hétköznapi problémáinkat is méricskéljük, ha túl akarunk rajtuk lendülni és nem leragadni a megmagyarázhatatlan véletlen szerencsétlenség ideológiája mellett. Biztosan sokan emlékeznek olyan hetvenes-, nyolcvanasévekbeli fantasztikus filmekre, amelyeknek témája azt sugallta, hogy a kétezres évek első évtizedeiben a földön a robotok, a gépek átveszik az uralmat, irányítani fogják az emberiséget. De későbbi, sőt mai sci-fi művek alaptémáját is meghatározza ez az ötlet. Ezek tulajdonképpen nem arról szólnak, hogy az emberi munkaerőt kiszorítja majd a gépi automatizálás és a gazdaságosság elve miatt kevesebb embert fognak a gyárakban alkalmazni, hisz az már rég megtörtént. Hanem sokkal inkább arról, hogy hús- vér emberek kezdik egyre jobban benépesíteni a világot lélek, szellem nélkül. De ez a lényege a közel kétszáz évvel ezelőtt megírt Gogol: Holt lelkek c. művének is. Azt szokták mondani, hogy idős, életük utolsó fejezetéhez érkezett emberek testét elhagyta szelleme. Fizikai testük még itt van, de valami már hiányzik belőlük, valami már máshová került. Az egész ember lényegében nem az, aki azelőtt volt, akit valaha megismertünk. Erőtlenné vált nemcsak fizikailag, mert az érthető, hanem szellemileg is. Főleg a szeme lett különösen érdekes. Elvesztette fényességét, fehér része opálos lett és halványsárgás színt kapott. Nincs már lélekszinten sem meg az a dinamizmusa, amelyet korábban tőle megszokhattunk. Elszállt, tovatűnt. Csak testileg létezik hozzátartozóik körében, nem ritkán megbántva azokat. 6

7 Nemrég e sorok írásakor felhívott valaki és azt mondta: nyolcvannégy éves édesanyám azt álmodja, elhunyt férje megjelenik az ablaka előtt és hívogatja. Édesanyám halálos beteg, az orvosok pár hónapot jósoltak neki. Ami nagyon furcsa lett benne, hogy a szeme(!) nagyon megváltozott. Csillogását elveszítette és homályos halványsárga színt kapott. Nem kell álomfejtőnek lennie valakinek, hogy rájöjjön, ebben az álomban az édesapa megjelenése az egykori feleség lelkének, szellemének testtől való elválását segíti, azért hívogatja. És a szem csillogásának megváltozásával be is következik annak végleges elhagyása, de ő maga még él! Mitológiai írásokban is megfigyelhető, hogy ha valaki nagyon gonoszul cselekszik, akkor azt mondják rá: testét elhagyta szelleme (akár fiatalon is), és már nem tud szeretni. Átvette az uralmat annak anyaga, és lelke mivel nem érezte jól magát benne elszállt belőle. És itt van a bibliai Ádám, aki közvetlenül Éva, közvetve a kígyó (amely nem más, mint a kígyó-én, az egó, a test, a DNS szimbóluma, amely v.ö. tekeredő kígyó=dns spirál, mérgével mint a gyógyszertárak homlokzatain lévő jelképben is megjelenő kígyó, kígyó/gyít bennünket a bajból,) csábítására szakít a tudás fájának gyümölcséből és Isten őket ezért megbünteti. Miért teszik? Ki teszi? Miért ez a hatalmas kíváncsiság? Ki akar itt mindent tudni? Ki akar mindenhatóvá válni? Nem más, mint az anyag! (Tisztában vagyok a kép azon értelmezésével is, hogy itt egyfajta isteni kíváncsiságról van szó. Akik így látják, azoknak is igazuk van, mert az anyag alávetettségének idejében valóban ezt jelentette, csakhogy ma már az anyag is Istenné lett.) Ezt hívták valamikor sátánnak, ördögnek, ma DNS a neve. Ő a gonosz, a szenvedés fő forrása, amelyben a lélek fejlesztheti önmagát. A léleknek is van árnyéka, van rossz oldala, de az igazi ellentétpólust, az igazi árnyékot, az igazi tükröt a szellem számára mégiscsak az anyag képviseli. Tehát szükség van rá, mint arra a kanálra, amelynek segítségével a tányérból kimerhető az étel, mert ahogy az a testnek táplálék, úgy táplálék a szenvedés is a léleknek, hisz a gondok gondolkodásra késztetnek, ezáltal viszont magasabb tudati szint érhető el. De nem mindegy milyen mértékben, milyen mennyiségben jönnek a problémák adott idő alatt, mert a túl nagy teherbe, ha a boldogság még minimális szinten sincs jelen, az ember beleroppan. És az sem mindegy, hogy a problémákat olyan embertől kapom-e, akinek testi örökítőanyagán kívül lelke is van, vagy egy olyantól, akiből ez hiányzik! Az előbbi adja a mértékkeli szenvedést, az utóbbi viszont a mértéktelent. Így a sok gép, vagy lélektelen ember általi gyötrelem előbb vagy utóbb rossz beolvadásra kényszeríti az embert, ugyanis nincs hova menekülnie. Olyanná kell idomulnia a társaságában, mint amilyen ő maga, különben kirekesztődik, szeretetmegvonásban részesül. Vagyis ha túlélni akar, robottá kell formálódnia. 7

8 Miért van szükség gépekre? Mert szenvedést okoznak és a szenvedés léleknemesítő, valamint tudatformáló. Arról nem is beszélve, hogy megkönnyíthetik az ember munkáját. De semmiképp sem uralkodhatnak fölöttük! Viszont kell az is, hogy gondot okozzanak fejlesztve az ember gondolkodását, de semmiképp sem(!) lélektelen ember képében! De ma már sajnos uralkodik az anyag, uralkodik a DNS, uralkodnak a gépek, amelyek talán az aranykort leszámítva mindig is előfordulhattak, csak nem ekkora számban, mint ma. Visszatérve a szenvedésre, egy párkapcsolat felbomlásakor sokunknak ismerősen hangzik a kérdés: Miért szakítottatok, hisz olyan jól megvoltatok? Épp ezért Nem kellett megküzdeni semmiért, mindig minden adott volt. Vagyis a lélekkel rendelkező embernek szüksége van arra, hogy minden nap feladatok előtt álljon, de nem megoldhatatlan próbatételekre, mert akkor nem tudja megvalósítani, megtisztítani, boldoggá tenni önmagát, hisz nincs sikerélménye. Az elgépiesedett, vagy már gépként világra jött emberek viszont a lélekkel még rendelkező társaikat sokszor lehetetlen célok elé állítják. Nemcsak azért mert olyan (ravasz) racionalizmust kényszerítenek rá, amelyet ők szellemi fejlődési szinten jóval meghaladtak és ezért ez náluk egyfajta alacsonyabb tudati szintre való visszaeséssel (unalommal) járna, hanem azért is, mert bennük ott él a cselekedeteket mérlegelő kontroll, a dolgokat felülbíráló anyagi világtól jóval tapasztaltabb és ezért igazabb szellemi magasság. A szenvedésre való szükségességünket bizonyítja még többek között - a keserű ételek és italok fogyasztása is. Van is egy olyan keserű alkoholos italunk, amely még a szenvedést szimbolizáló arany keresztet is magába foglalja. (Kereszt egyenlő emberi test alapvonulata. Jól megfigyelhető ez egy kiszebáb vázának esetében, vagy akár egy pálcikaember rajzolatánál.) Miért éppen aranyat? Mert az arany nemesfém és a lélek is nemesítésre törekszik. A nemesség pedig, többek között szeretettel, érzelemmel, és elfogadni tudással megegyező. Mint ahogy ezt szinonimái is mutatják: arany aranyos kedves szeretetet árasztó drága tündér, szoktuk is jelzőként használni emberekre, barátainkra, gyerekekre. Ezért van az is többek között, hogy az ékszereket viselő emberek rábeszélőképessége nagyobb, mert szeretetet mutatnak, és lelki megtisztulás utáni vágyunkat pillanthatjuk meg bennük. Ez az alapja a szőke haj (csillogó gyönyörű sárga szín) kedvelésének is, azért vonzza óhatatlanul oda a szemet, mert az arany színére emlékeztet. Arról nem is beszélve, hogy a tiszta arany, amit még a jobb viselhetőség érdekében nem szennyeztek, törékeny is. Ha valami törékeny, lágyabb, nem kell annyi energiát befektetni legyőzésébe, birtokbavételére, tehát kényelmesebb is. A kényelem pedig a tudattal áll összefüggésben. Vagyis ha nem vagyok annyira tudatos, annak hiányát kényelemmel pótolhatom. Ha sokat szenvedek, kevesebb a kényelmem, de tudatosabbá válhatok. Ha viszont ez még egy kék szemmel is 8

9 párosul, akkor duplán magához rántja az érzelmeket, hisz a kék szín a víznek, az érzelemnek is a jelképe. De a szenvedés iránti tudattalan vágyunkat támasztja alá a penészes ún. camambert sajtok, illetve a penészes kolbászok, vagy szalámik fogyasztása is. Nem véletlen tehát az, hogy ezeket az ételeket többen az első alkalommal nem hajlandók elfogyasztani. Igen ám de mi van akkor, ha nincs egyensúly a szenvedés és boldogság arányában? Sőt nemhogy az egyensúly hiányzik, de még minimális boldogságban (szenvedéshiányban) sem részesül az ember? Munkahelyén, ha valakinek nincs sikerélménye egy adott tevékenységben, otthagyja, és keres egy másik állást, majd folytatja tovább ott a munkát. Ha ott sincs ismét odébb áll, vagy választ egy másik szakmát. Ha az életben nincs sikerélménye egy egyénnek, vagyis nem tudja megvalósítani önmagát, önnön lelkét képtelen a testével (illetve mások lelkületével) harmóniába hozni és így a külvilágnak önmagát felmutatni, akkor ugyanezt teszi, vagyis előbb-utóbb kiszáll az élet körforgásából. Ez nem feltétlenül kell, hogy annak egy mindenki számára jól látható drasztikus módját (öngyilkosság) jelentse, hanem lehet hogy csak a drogokhoz menekül, vagy bevonz egy ma még gyógyíthatatlan betegséget (ezt nevezhetjük rejtett öngyilkosságnak is, ami azért következhet be, mert nem tudott már örömmel élni). Na persze előtte még kipróbálja a vásárlást. És miért épp a vásárlásba menekül? Azért mert a vásárlás az önmegvalósítás egyik állomása. Azt is mondhatnám, vásárlás egyenlő önmegvalósítás. Hogy miért, ezt álmokkal szeretném bizonyítani. Ha álmainkban épületekkel, lakásokkal, lakóházakkal álmodunk azok általában az énünket szimbolizálják. A pincék az alsó szintek a mély énünket, a többi szint pedig a tudatunkkal kapcsolatban álló énrészünket. Kivételt képezhetnek ezen esetek alól azok az álmok, amelyekben az álmot álmodó teszem azt egy építész, vagy építőipari vállalkozó, tehát azok a személyek, akik nap mint nap épületekkel foglalkoznak. Vagyis a lakás a ház szellemszinten énünkkel azonos. Ha vásárolunk valamit, amellyel azt még szebbé, még otthonosabbá tehetjük, akkor azzal átvitt értelemben anyagszinten énünket akarjuk megvalósítani, szebbé tenni, ami természetesen öröm és boldogság forrása. De mi történik akkor, ha hívunk egy parkettásmestert, és ő ferdén rakja le parkettánkat? Mi történik, ha villanyszerelőnk a kapcsolót nem a világításra, hanem a konnektorra köti, illetve 9

10 milyen helyzet áll elő, ha a szobafestőnk által felrakott tapéta nem áll meg, és még sorolhatnám a bizonyára sokak számára ismerős példákat. Akkor elkezdjük magunkat rosszul érezni. Majd rossz szájízzel gondolni a vállalkozóra, aki becsapta, meghazudtolta, átverte énünket. De elsősorban nem azért érezzük pocsékul magunkat, mert becsapottá váltunk, hanem azért, mert nem tudtuk önmagunkat még ezen az úgymond kezdetlegesnek nevezhető szinten sem megvalósítani, nemhogy egy párkapcsolat, vagy egy munkahely terén. Ugyanez jön létre egy ruhanemű, vagy bármilyen divatcikk, de még egy fogkefe megvételekor is. Tehát a vásárlás önmegvalósításunkkal analóg. A mai nagy bevásárló központok pedig hatalmas területüknek köszönhetően a szabad önmegvalósítás szimbólumai, ahol viszonylag olcsón (kevesebb szenvedés árán), nagy választék közepette tudjuk megteremteni önmagunkat. Ezért is történhet meg az, ami szintén az interneten olvasható, hogy egy nagyon szélsőséges esetben azért lesz valaki öngyilkos, mert nem tudja magának megvenni azt a bizonyos márkás táskát, ruhaneműt, stb., amelyről már oly régóta álmodott. Vagyis mivel az elgépiesedett világ hegemóniája miatt nem tudta önmagát szellemszinten megvalósítani, tett egy próbálkozást anyagszinten, de ott sem sikerült neki. Miért nem tudja? Mert lélek lakozik testében, és mert tehetséges. És éppen ezért nem képes csalafintaságra, rafinériára, svindlire, és szigorúan racionalista gondolkodásra sem túlélése érdekében. Így nem tudja megteremteni sem az ahhoz a szükséges feltételeket. Erre az emberre szokták azt mondani: nem életrevaló. A többiekkel ellentétben nem tudja fölvenni a harcot a DNS által kódolt szellem nélküli zombival szemben. Vagy ha néha-néha mégis sikerül megtennie, tehát képes lesz minimális szinten eltulajdonítani, csalni, hazudni, hisz rájött, hogy másképp nem tud életéért küzdeni, ugyanis fennmaradásának mindez alapfeltétele, akkor is elbukik. Miért? Mert a kontroll és tehetsége akadályozza őt. És a kontroll miért nem tud másképp viselkedni? Ilyen a természete, vagy egyszerűen csak azért, mert tudja, hogy erről valahol még számot kell adnia? Ilyen a természete, és mert számot kell adnia. A DNS-nek hol kell számot adni a földi létén kívül? Ha relatíve nagyobb bűnt követtünk el, akkor olyan jól esik a föld alá menni. Szoktuk is hangoztatni: legszívesebben elsüllyednék szégyenemben. Ennek semmilyen más oka nincs, mint a fény eltűnése az attól való megszabadulás pillanatnyi érzése. Vagyis el tudtam rejteni a bennem lévő gonoszt a világosság elől. Tehát ebből is az következik, hogy a DNS meg akar 10

11 szabadulni a szellemtől, a lélektől, mert nem akar tőle tovább függeni annak ellenőrzése alatt állni. És így neki jó lesz, hisz nyugalmat talál, önálló életet. Ezért lehet a világ közlekedési vállalatai földalatti forgalmat biztosító alkalmazottai között többségben találni olyanokat, akik lelkileg, érzelmileg valamikori rendkívüli élethelyzeteik által, önhibájukon kívül - becsapottabbak. Ugyanis képzeljük csak el azt a helyzetet, hogy bliccelni akarunk a világ bármely metróállomásán és elkap bennünket egy ellenőr. Mi történik? Elég faramuci helyzet áll elő, hisz egy olyan embert akarunk becsapni, aki az esetek többségében - nálunknál jóval becsapottabb, jóval többet szenvedettebb, így nem kizárt hogy jobban ismeri a fondorlatnak minden csínját-bínját, de legalábbis gyanakvóbb, ugyanakkor a sok feldolgozatlan (terméketlen) szenvedéséből eredően - mivel minden egyes bliccelő újra és újra segít neki átélni valamikori becsapottságainak élethelyzeteit - maximális ellenállást fog irányukba tanúsítani. De az igazságszolgáltatás más területein is a többet szenvedettebb emberek lehetnek előnyben. Illetve még egy érdekességgel számolhatunk, ugyanis nemcsak arról van szó, hogy sokat szenvedett embert akarunk becsapni, hanem arról is, hogy mi magunk lélekkel rendelkező emberek is a DNS-által becsapottak, kihasználtak, meglopottak vagyunk (a túlzott racionalizmus eltulajdonítja a lélekkel rendelkező nem racionális emberek identitását). És amikor jegy nélkül próbálunk utazni, illetve törvényesnek nem mondható előnyökhöz jutni, akkor tulajdonképpen csak azt próbáljuk meg visszaszerezni, amit korábban tőlünk valakik elvettek. Ezért lesz a bliccelő is mérges az ellenőrre és természetesen a maga igazságát kereső kontroll személyében helytállni akaró egyén is ezért fog megorrolni az őt becsapni akaró utazóra. Visszatérve az előző gondolathoz, bizonyára Önök közül is sokan megfigyelték már, ha ismerőseik közül valaki csak úgy öngyilkos lett az szinte kivétel nélkül egy jólelkű, csak nagyon ritkán érdekből cselekvő, szeretni tudó ember volt. Tehát volt benne lélek, volt benne szellem. Miért nem érezte jól magát itt a Földön? Nem volt életrevaló, nem tudott a racionális világban megkapaszkodni, ezért kirekesztődött. És mivel ő is társas lény volt, úgy érezte, mennie kell, hisz itt őt nem szeretik. (És itt most tekintsünk el azon esetektől, ahol egyfajta szülők irányába történő tanítás miatt kellett ennek így történnie.) 11

12 Mi a drog? Mindenki próbálta már, hisz bizonyos értelemben a fűszerek is ebbe a kategóriába tartoznak. Így sokan megtapasztalhatták milyen érzéseket képesek kiváltani. Egy adott mérték után teljesen kikapcsolják a belső kontrollt. Lsd. ha valaki szétrág egy méregerős cseresznyepaprikát, akkor tudja milyen nyomokat hagy maga után az első pár percben (méreg = mérges kígyó = mérgezett DNS = mérgezett tudat). Így a testünk pillanatnyilag elveszítve szuperegónk, lelkünk irányítását, leválik arról és független önálló önmaga lesz (nem a lélek és test harmóniája által lesz az ember önmaga, mint ahogy annak egyébként lennie kellene, hanem a test válik önmagává!), és teljesen átveszi fölötte az uralmat. De ugyanez igaz a mértéktelen alkoholfogyasztásra is. Ezért nem nehéz ilyenkor megbántani másokat, hisz az ember lélektelen robottá válik. Viszont a szellemnek is szüksége van a drogra, de neki csak mértékkel a normális izgatás feltételeit betartva, amely örömöt felszabadító anyagot (dopamin) egyébként harmonikus életénél az ember szervezetében természetes úton önmaga is előállít. A szellemnek is szüksége van a drogra, pedig épp olyan jelentéssel bír, mint az az izgalmakkal teli várakozás, amikor valaki egy szuper hócsizmában tarolja maga előtt a havat, örülve annak, hogy legyőzi az akadályt, és harcolva az anyaggal tapasztalatokra tesz szert. De egy idő után a lába fázni kezd, azonban még mindig nem hagyja abba, még mindig tovább akarja érezni egójának hatalmát. Ekkor veszi át a DNS-e az uralmat. A DNS függetlenedési törekvéseit mutatja a kemény, szintetikus drogok előállítása is, amelyet ő maga talált föl. Ugyanis ezek izgató hatásukkal pótolják a szellem, a lélek hiányát. Vagyis mesterségesen kiváltott örömérzettel tudják helyettesíteni az ember belső világából egyébként természetes úton fakadni tudó boldogságot. (Mesterséges mennyország, álboldogság.) Tehát a szín-dns embernek azért van szüksége drogra, mert üres (de neki kevésbé, hisz jól érzi magát), a lélekkel rendelkezőnek pedig azért, mert a gépi monotonitás következtében nincs, ami bensőjét megfelelő rezgésszinten tartsa. A drogok éppen ezért az irracionális világ pótlására alkalmasak, csökkentve a racionális világ fojtó, kígyói szorítását. (Az irracionális világnak pedig része a szeretet!) Ez az irracionális világ viszont éppúgy mesterséges, mint a DNS ember mű lelke. Tehát összegezve elmondható, hogy a drogok annál jobban el fognak terjedni, minél kevesebb lélekkel, szellemmel rendelkező ember fog élni a Földön. 12

13 Mi célt szolgál ma (egyre inkább) a tanulás? A tanulás ma (sajnos egyre inkább) a tudati világnak a tudattalan világtól való eltávolítását segíti elő, azon nemesebb szolgálat helyett, amelyre ősidők óta a lélek által predesztináltatott, vagyis hogy a testet és a lelket egyaránt fejlessze. Ma viszont szinte kizárólag csak a testünknek tanulunk. Sokszor előfordul, hogy úgy érezzük, egy kisebb iskolázottságú embernek magasabb intelligenciája van, mint egy magasabb végzettséggel rendelkezőnek. Lehetséges, hogy mindez azért van így, mert az intelligencia fogalma alatt mást értünk, mint amit a racionális megfogalmazások által látunk, hallunk, vagy olvasunk felőle. Az igazi intelligenciának az én olvasatomban egy döntő többségében magas fokú, szeretetben bővelkedő, belső-külső tudásnak kellene lennie. Amivel az ember jól érzi helyesnek a dolgokat. Úgy is mondhatnám, hogy az intelligens ember olyan testi-lelki képességgel rendelkezik, amelynek segítségével képes a valóság kis részéből következtetni annak egészére. Ezzel szemben az intelligenciatesztek a külső, vagy értelmi tudásra helyezik a hangsúlyt. (Melyik háromszög illik a másik 3 mellé, stb.) A magasabb iskolai végzettségű ember sajnos ma már szinte csak intellektussal, azaz anyagi, értelmi tudással rendelkezik. És a tanulás, döntően csak ez utóbbit fejleszti, a másikat, azaz az érzelmi, lelki oldalt parlagon hagyja (vagy maximum primitíven fejleszti). Azon csak a szenvedés munkálkodhat. A túlélés érdekében minél több adatot kell megjegyeznünk, minél nagyobb kapacitású biovincseszterrel kell rendelkeznünk. Mai oktatói elméletek egyik legnagyobb tévedése, hogy a történelmet humán tantárgynak kiáltja ki. Lehet valamikor ez a kijelentés igaz volt, de mára már érvényét vesztette. E tantárgy elsajátításához szintén gigabájtos vincseszterek szükségeltetnek. Azt is mondhatnám: az embernek memóriagéppé kell válnia. A tanulás, mint említettem vajmi kevés táplálékot ad a belső intelligencia számára, sőt igazán nagy összefüggések látására képtelenné tesz, arról nem is beszélve, hogy a már meglévő képességünket is tovább rontja, azonban látszólag mégis mindent megmagyaráz. És ez az, amivel egy alacsonyabb iskolázottságú ember kevésbé fertőződik meg. Ő hamar rájön az igazságra, vagyis hogy nincs igazság, mert hiányzik az Isten, hiányzik a szellem a lélek. Itt a földön legalábbis per pillanat egyre csökkenő számban lelhető már csak fel, és a szín-dns-el folytatott harcban az is egyre alulmarad. Ezért gyűjtött Jézus tudatlanokat maga mellé. Ezért van az is, hogy a falvakban élő emberek, mivel közelebb állnak a természethez, és mint ahogy ezt Krisna oly szépen megfogalmazza, de Jung is, ezáltal az egyetlen létezőhöz, Istenhez, intelligensebbek. Isten pedig mindenkiben ott van, illetve ma már csak az emberek egy részében és a hely nem más, mint az egyén lelke, 13

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

Tartalomjegyzék: 388. oldal

Tartalomjegyzék: 388. oldal Tartalomjegyzék: 388. oldal Egyszer valaki ezt mondta: nem érdemes megírni a könyvet. Felesleges, hiszen úgysem tudom megváltoztatni az embereket. Ez tökéletesen igaz! A beteg, aki megfásult és belefáradt

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 5. szám 2007. október A TARTALOMBÓL: Szenvedélyeink Az Elengedésrõl Bevezetés a szenvedélybetegségek fogalomkörébe A szociális munkás

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu 4 A betegségek kialakulásánál, a betegség legelõször gondolati formában alakul ki. Ez a gondolatiság a beletörõdésbõl, a kételybõl és a tagadásból tud felépülni.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Reklám szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Reklám szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Reklám szakirány A WELLNESS JELENTŐSÉGE A CIVILIZÁCIÓS BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE VALAMINT A GAZDASÁG

Részletesebben

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel!

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! DR. TÓTH CSABA Jaffa Kiadó Budapest, 2012 Hungarian edition Jaffa Kiadó, 2012 Minden jog fenntartva! A könyvben közölt, tudományosan alátámasztott állítások

Részletesebben

L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ

L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ 1 L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ 11 tévhit párkapcsolatainkról 3 L. Stipkovits Erika: Közelebb egymáshoz 11 tévhit párkapcsolatainkról L. Stipkovits Erika,

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 1614-ben a Fama Fraternitatis publikálásával a Rózsakeresztesek kiléptek a névtlenségből. Négy évszázaddal később a Ősi és Misztikus Rózsakeresztes

Részletesebben

ted/a V7ile//igencidfa

ted/a V7ile//igencidfa ted/a V7ile//igencidfa E Q Sácv&elle ó k / m FIESTA-SAXUM S.Ui/)< //e yá'//wxa/ J i? i te/li^e/nce elet cveuw HUNGÁRIÁN TRANSLATION BALLA KATALIN, 1998 SZERKESZTŐ KISBÁN GYULA KÖNYVTERVEZÉS, TIPOGRÁFIA

Részletesebben

titkolt tudás kezdőknek

titkolt tudás kezdőknek titkolt tudás kezdőknek Titkolt tudás kezdőknek írta: Montalk 2008 www.montalk.net tom@montalk.net TITKOLT TUDÁS KEZDŐKNEK Montalk 2008 montalk.net ISBN 978-1-60702-602-0 Magyar fordítás: Viszocsánszki

Részletesebben

Bevezető. A dolgok összeadódnak. Avagy kreativitásom bimbózásának története.

Bevezető. A dolgok összeadódnak. Avagy kreativitásom bimbózásának története. Bevezető Bevezető A dolgok összeadódnak Avagy kreativitásom bimbózásának története. Minden egy magyar nyelvtan órán kezdődött. Az volt a feladat, hogy a megadott kulcsszavak alapján fogalmazást kellett

Részletesebben

Fordította. Sarankó Márta

Fordította. Sarankó Márta Fordította Sarankó Márta ERHARD F. FREITAG AZ ERŐ BENNED VAN! A tudatalatti hatalma és a pozitív gondolat mágiája A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Erhard F. Freitag: Kraftzentrale UnterbewuRtsein

Részletesebben

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry)

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry) Marosfői Levente: Állatorvosként mentálhigiénés segítő (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet.

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja

A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja A mesék fontossága A kiadványunkat Szegedi Katalin illusztrátor képei díszítik A mese szerepe, jelentősége a gyermek életében A nagy mesék, mesemondások ideje soha

Részletesebben

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 25. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 2455. E L Ő SZ Ó ISTENI TÖRVÉNYEK A földi

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER

EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER Avagy mit kell tudni az információs rendszerekről? HALASSY BÉLA Budapest, 1996. A szerkesztést a szerző végezte. Az ábrák és a fedőlap megrajzolásában közreműködött Sajben Gábor.

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

Alkoholizmus a világban Javaslatok Keresztyéneknek. Duncan Heaster

Alkoholizmus a világban Javaslatok Keresztyéneknek. Duncan Heaster Alkoholizmus a világban Javaslatok Keresztyéneknek Duncan Heaster Living With Alcoholism Some Suggestions For Christians Duncan Heaster Előszó Korunk társadalmában az alkoholizmus problémájával kell szembesülnünk.

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tokeleteselet.hu Tartalomjegyzék Előszó... 4 Ki vagyok én, és miért osztom az észt?... 5 Hogyan használd?... 6 Miért vagyunk itt?... 8 Megéri változtatni?...

Részletesebben

Patsch Ferenc SJ Férfivá érni szerzetesként

Patsch Ferenc SJ Férfivá érni szerzetesként Patsch Ferenc SJ Férfivá érni szerzetesként Arra számítottam, hogy a különböző szerzetesrendek növendékképzői, az elöljárók lesznek jelen ezen a konferencián, úgyhogy első pillantásra meglepett ez a hallgatóság,

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben