Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére."

Átírás

1 Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére

2 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete Dunaújváros, Vasmű út 41. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére Alulírott, pályázatot nyújtok be a többször módosított Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A alapján, valamint az Oktatási és Kulturális Közlöny és a Dunaújváros Megyei jogú Város honlapján megjelent 184-1/ 2015 azonosító számú pályázati felhívás alapján a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye (2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10.) tagintézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Dunaújváros, március 22. Személyi adataim: Név: Lánykori név: Bozzay Gabriella Mária Anyja neve: Mészáros Katalin Ilona Születési hely: Szekszárd Születési idő: Lakcím: 7020 Dunaföldvár, Telefon: Iskolai végzettségem: tanító ének- zene műveltségterület tanító, német nemzetiségi nyelvtanító 1

3 Kijelentem, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére törvényileg előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez) a döntéshozók és véleményezők felé. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez. Dunaújváros, március 22. Mellékletek: Oklevelek másolatai Erkölcsi bizonyítvány 2

4 Tartalomjegyzék I. Önéletrajz 4 II. Szakmai önéletrajz 9 Iskoláim 9 Munkahelyek és beosztások, szakmai tapasztalat 9 III. Bevezetés 14 Szakmai hitvallásom és küldetésnyilatkozat 14 IV. Helyzetelemzés 18 Az iskola bemutatása 18 Nevelő- oktató munkánk 20 Tanulóink 23 Személyi feltételek 27 Tárgyi feltételek, fejlesztések 29 Gazdálkodás 30 Az iskola külső kapcsolatai 30 V. Fejlesztési program 32 Pedagógiai program 32 Alapfeladatok 32 Pedagógiai céljaink 33 Tanulói személyiségfejlesztés 33 Közösségfejlesztés 34 Gyermek- és ifjúságvédelem 35 Tehetséggondozás 36 Oktatási alapelveink 37 VI. Vezetői program 39 VII. Összegzés 43 Mellékletek 44 3

5 I. ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK (Szül. név: Bozzay Gabriella Mária) Magyarország 7020 Dunaföldvár, Születési hely, dátum BETÖLTENI KÍVÁNT MUNKAKÖR POZÍCIÓ Tagintézményvezető (magasabb vezető) SZAKMAI TAPASZTALAT december március július 1.- től szeptember június 30. Téli közfoglalkoztatás, felnőttképzés Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tanító Tantárgyfelosztás alapján: matematika, ének- zene, erkölcstan, rajz és technika tantárgyak oktatása, valamint egyéni fejlesztés BTMN-s tanulók számára és differenciált képességfejlesztés (tehetséggondozás matematikából) Feladatvégzés az általános munkaköri leírásban megfogalmazottak alapján, s munkaközösségi tagként az éves munkaterv tevékenységeiben való aktív részvétel. Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolai Egysége Tanító Tantárgyfelosztás alapján: matematika, természetismeret, testnevelés és technika tantárgyak oktatása, valamint egyéni fejlesztés BTMN-s tanulók számára és differenciált képességfejlesztés (tehetséggondozás matematikából), informatika szakkör tartása. 4

6 Feladatvégzés az általános munkaköri leírásban megfogalmazottak alapján, s munkaközösségi tagként az éves munkaterv tevékenységeiben való aktív részvétel. Személyre szóló feladataim: a helyesírási verseny szervezése és lebonyolítása, valamint matematikai és informatikai (Paint) versenyeken való részvételre való felkészítés volt. Ezen kívül részvétel a város iskoláiban megrendezésre kerülő futball bajnokságokon augusztus június szeptember június augusztus július augusztus augusztus 15. Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Daruszentmiklós Tanító Alsó tagozatban (előbb 4., majd 1-2. osztályban) osztályfőnök munkakörben minden tantárgy oktatása. Feladatvégzés az általános munkaköri leírásban megfogalmazottak alapján, s munkaközösségi tagként az éves munkaterv tevékenységeiben való aktív részvétel. Személyre szabott feladataim: 4. osztályban a német nyelv, mint idegen nyelv bevezetése, az iskolai énekkar vezetése, valamint környezetvédelmi felelősként a Sulipet program vezetése voltak. Grammaticus Nyelviskola, Szekszárd Intenzív nyelvoktatás gyermek és felnőtt csoportban. Garai János Ének- zenei Általános Iskola, Szekszárd Tanító Napközis nevelői feladatok ellátása Várdomb- Alsónána Általános Iskola Tanító 1-4. osztályban német nemzetiségi nyelv, ének- zene és furulya oktatása, 2. osztályos tanulók részére úszás oktatása. Feladatvégzés az általános munkaköri leírásban megfogalmazottak alapján, s munkaközösségi tagként az éves munkaterv tevékenységeiben való aktív részvétel. TANULMÁNYOK Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás (Baja) Német nemzetiségi tanító Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar (Szekszárd) Tanító, ének- zene műveltségterület Garay János Gimnázium, Szekszárd 5

7 Liszt Ferenc Művészeti Zeneiskola, Szekszárd Fafúvós tanszék, furulya- fuvola szak Bartina Néptánccsoport Dienes Valéria Általános Iskola, Grundschule SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK Anyanyelve Magyar Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS Hallás utáni Folyamatos Olvasás Társalgás értés beszéd Német C/2 C/2 C/2 C/2 C/2 PT E L-3/ DNNT A diploma egyenértékű az államilag elismert német c - típusú felsőfokú vizsgával (71/ IV.8. Korm. rendelet, bekezdés) Kommunikációs készségek Jó kommunikációs készséggel rendelkezem szóban és írásban egyaránt, melyet tanulmányaim befejezése után is napi szinten kiválóan alkalmazom. Csapatban és önállóan egyaránt tudok alkalmazkodni az adott szituációkhoz, megértése és a probléma megoldásának megértettetése, helyes irányba terelését sikeresen megoldom. Az adott helyzetet rugalmasan, igazságosan kezelem. Mindig megtalálom a kommunikáció lehetséges eszközeit. Szervezési/ vezetői készségek Vezetői képességeimet a gyakorlatban a téli közoktatásban, valamint német nyelvű tanfolyamaim során alkalmaztam sikeresen, hiszen felnőttek tanulását irányítottam. Ezen kívül a mai napjaimat is jellemzi a gyors, határozott fellépés és felelősségteljes döntéseket megkövetelő munkakör, mint osztálytanító és főnök, illetve zenekar titkári feladatainak ellátása. Munkával kapcsolatos készségek Számítógép felhasználói készségek Pontosság, szigor és eredményorientáltság jellemez. Sok éves tapasztalattal rendelkezem, melyet felelősséggel és kihívással teli környezetben szereztem tanulmányaim és munkám során. Informatikai ismereteimet magas fokon tudom használni, rendelkezem a teljes Office alkalmazások, valamint az internetet mindennapos szintű használatának képességével. 6

8 Járművezetői engedély Rendelkezem B- kategóriás jogosítvánnyal, nagy gyakorlattal, saját személygépkocsival. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK Képzések Egyéb Pedagógusképzés, pedagógus- továbbképzés megújítása a Közép- dunántúli régióban Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésben- oktatásban, 60 óra Informatikai alapozó képzés, 30 óra Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban, 30 óra Mérés- értékelés hatékonyságának növelése interaktív tábla és szavazórendszer használatával, 30 óra A hatékony tanulás mestersége (A tanulás tanításának módszertana), 30 óra A kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása- szociális, életviteli és környezeti programcsomag az 1-6. évfolyam számára, 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR- Light) továbbképzési program (általános iskolai pedagógusok,- tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer iskolai alkalmazására), 30 óra Hatékony együttnevelés az iskolában, 30 óra Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítése, 30 óra Konfliktuskezelés a közoktatási intézményekben, 30 óra Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, 30 óra Az alsó tagozatos matematika tanításának tartalmi és módszerbeli megújulása, 40 óra Német Tanítók X. Nyári Akadémiája, 30 óra Német Tanítók IX. Nyári Akadémiája, 30 óra Kisgyermekek vízhez szoktatása- óvodás úszás Együttműködtem a TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás és az egyenlő hozzáférés bevezetése Dunaújváros innovatív iskoláiban elnevezésű pályázati programban. 7

9 Ennek keretén belül megvalósító pedagógusként segítettem a program végrehajtását, s 3 hetet meghaladó intézményi projekt keretében több alprojekt megvalósítását terveztem, szerveztem meg, s bonyolítottam le. Valamint segítettem a jó gyakorlat ÖKO-sok a GYAXI-ban megismerésében. E program kapcsán támogattam a megvalósítás fázisainak átdolgozását a helyi viszonyokra, az éves munkaterv dokumentációjának összeállítását Végzős főiskolai hallgató mentorálása a 8 hetes tanítói gyakorlata elvégzése alatt. Felkérésre, konzulensként helyt álltam egy informatikai témájú szakdolgozat készítésében és véleményezésében. A Szekszárdon meghirdetett zenei helytörténeti pályázatra benyújtott munkámmal (első szakdolgozatom) III. helyezést értem el. Részt vettem az Óvó- és Tanítóképző Főiskolák I. Országos Kamarazenei Találkozója és I. Országos Zenetörténeti Műveltségi Versenye- Magyarország a zenében című rendezvényen, ahol különdíjban részesültem ikertestvéremmel. Zeneiskolai tanulmányaim során tagja voltam a zeneiskola fúvószenekarának, akikkel több ízben is jártam külföldön (Ausztria, Belgium, Németország). Külföldi kultúrával, ismeretekkel, struktúrákkal is tisztában vagyok. Zeneiskolai tanulmányaim befejezése után sem hagytam abba az aktív zenélést, tagja voltam a városi fúvószenekarnak, az Alisca Brass Band- nek, s a zenekar titkári feladatait is elláttam. Velük is számos külföldi meghívásokon vettem részt (Franciaország, Németország, Svájc). 8

10 II. Szakmai önéletrajz Iskoláim: Dienes Valéria Általános Iskola, Grundschule- Szekszárd Garay János Gimnázium- Szekszárd Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, tanító szak, ének- zene műveltségterület- Szekszárd Eötvös József Főiskola Pedagógiai fakultás, német nemzetiségi tanító- Baja Munkahelyek és beosztások, szakmai tapasztalataim Mint ahogy az önéletrajzomból is kitűnik, 15 éve vagyok hivatalosan pedagógusi pályán. Tanulmányaim elvégzése során rendszeresen korrepetáltam csoporttársaimat zenetörténelemből, s zeneszerzés alapjaiból, valamint kisgyerekeket fő tantárgyakból - gyakorolva jövőbeli hivatásomat ben végeztem el első tanítóképző főiskolámat ének-zene műveltségi területen, majd első munkahelyem tevékenységi köre végett német nemzetiségi nyelvoktatóként kiegészítő diplomát szereztem 2004-ben. Ahhoz, hogy másoddiplomámat megszerezhessem, előbb sikeres középfokú nyelvvizsgát tettem le német nyelvből a Goethe Intézetnél, 2001-ben. Várdomb-Alsónána Általános Iskolában Alsónána településen tanítottam 1-4. osztályig német nemzetiségi nyelvet és táncot, furulyát és ének-zenét. A minőségi munkavégzés feltételei adottak voltak, hiszen német testvérváros által támogatott eszközök álltak rendelkezésre. A szakmai munka iránti igényességet tovább fokozta, hogy az ÉKP program alapján folyt az oktató-nevelő munka, melyben a német nemzetiségi nyelvoktatás mellett kiemelt szerepet kapott az SNI tanulók integrált oktatása, egészséges életmódra nevelés keretében az úszásoktatás, s művészeti nevelés során a furulyaoktatás és színjátszás. Rendszeresen készítettem fel gyerekeket a rangos színvonalú Weöres Sándor versmondó versenyre is, amelyet a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett a várdombi tagintézmény a megye részére ben pedig alkalmam volt Pápán részt venni az Értékközvetítő és képességfejlesztő programmal működő iskolák II. Országos Konferenciáján, ahol az iskola tanulóival színdarabot is előadtunk. 9

11 Munkakörömhöz kapcsolódóan tudtam élvezni és hasznosítani a Kisgyermekek vízhez szoktatása-óvodás úszás képzésen tanultakat, valamint továbbképzés céljából vettem részt két egymást követő évben a Német Tanítók Nyári Akadémiáján, ahol újabb szakmai ismeretekre tehettem szert a nyelvoktatás során ben felkeresett a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolában tanító fuvolatanárom és első szolfézstanárom azzal, hogy a szekszárdi Garay János Általános Iskolában napközis nevelőt keresnek. Zenei múltamat tekintve gondoltak alkalmasnak erre a feladatra, hiszen a gyerekekkel a zenei képzéseken való részvételen kívül sokban tudom támogatni művészi/ művészeti tanulmányaikat, a kulturális élettel való megismertetést is. Elfogadtam az ajánlatot, s így kerültem át új - szívemnek az egyik legkedvesebb és legemlékezetesebb - munkahelyére, Szekszárdra. A két év alatt rendszeresen jártunk hangversenyekre, színházbérletünk volt, délutáni matiné vetítéseken vettünk részt a moziban, valamint kézműves foglalkozásokra jártunk. Ezen kívül segítettem az osztályban zenét oktató zenetanárok munkáját, főleg szolfézs-oktatást és a zenei előképzésben a hangszerekkel való megismerkedést. A napközis nevelői feladataim ellátása mellett testnevelést oktattam az osztályban. Azonban az akkor elkezdődött iskola-összevonások hulláma ezt az intézményt érte el először a városban, s tovább alkalmazni nem tudtak. Az elbocsátás nagyon érzékenyen érintett, hiszen sok pedagógus társammal lettünk egyik napról a másikra munkanélküliek ben ismertem meg férjemet, akinek segítségével találtam állásra Daruszentmiklóson. A hirtelen kikerülés a nagybetűs életbe nagyon izgalmas volt számomra, s újabb próba elé állított. A szülői házból kirepülés és az önálló élet felépítése mellett szembe találtam magam a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásával. Hiszen ez idáig csak a fogalmát ismertem ennek a ténynek, de valóságában való megismerése sokkal nagyobb terhet rótt a mindennapi oktatónevelő munkámat tekintve. A szociális okokból fakadó hátrány leküzdését tetézte az is, hogy az SNI és BTM körébe tartozó diákok mellett enyhén fogyatékos gyermekek oktatásátnevelését, fejlesztését is el kellett látnom. Az utazó gyógypedagógusok tanácsai által rengeteget tanultam és képeztem autodidakta módon magam, jártam óráikra, hogy az egyenlő bánásmódot, az integrációt, illetve ezek által a differenciált tanítást 10

12 megvalósíthassam. Sajnos akkoriban még nagyon gyerekcipőben járt az ezekkel foglalkozó továbbképzések skálája, csak a gyógypedagógusok segítségével együtt láttam megoldhatónak a problémát. Így nagyon örültem annak, amikor részt vehettem a Hatékony nevelés az iskolában, a Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítése elnevezésű tanfolyamokon. A továbbképzések által úgy érzem, a rám szabott feladatokat sikeresen teljesítettem, sőt, még végzős hallgató tanítói gyakorlatát is mentoráltam 8 héten keresztül! Előbb a 4. osztály, majd az 1-2. osztály osztályfőnöki teendőit láttam el, tanítottam az összes tantárgyat, s közben ismét oktathattam a német nyelvet, mint idegen nyelvet. Részt vehettem egy, a Nemzeti Tankönyvkiadó által meghirdetett Az alsó tagozatos matematika tanításának tartalmi és módszerbeli megújulási programjában, s magától a szerzőtől, Török Tamástól rengeteg új ismeretre tehettem ismét szert. Az iskolai énekkar vezetését is rám bízták, az iskola rendezvényein való részvétel mellett könnyűzenével ismertettem meg a gyerekeket, s próbálkoztunk azok előadásával. Időközben az iskola által részt vettem a Sulipet program megszervezésében és lebonyolításában, környezetvédelmi felelősnek jelöltek ki erre a feladatra. Öröm volt e feladat ellátása. Hiszen már nem csak szóban, hanem tetteinkkel is megvalósítottuk azt, hogy mit is jelent a környezetünket megóvni, vigyázni rá, s mit jelent az oda nem figyelés káros következménye. Megtapasztaltuk, hogy a megóvás mennyire egyszerűbb, mint a károkozás helyreállítása. Az itt töltött évek alatt részt vettem a ma már kompetencia alapú oktatás alapozó képzésein, Konfliktuskezelés a közoktatási intézményekben és a Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítő tanfolyamokon, s az itt szerzett tudásból a későbbiek során sokat tudtam hasznosítani. Ebben az időszakban ( ) vállaltam el Szekszárdon felnőttek és vegyes életkorú gyermekcsoportok oktatását német nyelvből. Ez a feladat lehetővé tette, hogy német nyelvoktatóként kamatoztatni tudtam korábban megszerzett tudásomat. Az igazi kihívást a felnőttek oktatása jelentette, hiszen ez idáig e téren nem volt alkalmam ezt kipróbálni. Elmondhatom, hogy az oktatás sikerét a csoport összes tagjának sikeres nyelvvizsgára való felkészítése és annak letétele koronázta. 11

13 Nagyobbik kislányom születése után Dunaújvárosban kaptam állást, a Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolai Egységében. Itt ismerkedtem meg az iskolaotthonos oktatással és a tantárgyfelosztással. A kezdetben nagyon bonyolultnak tűnő beosztás, s egész napos oktató-nevelő munka megfigyelése s megvalósítása átreformált engem is. Beláttam, hogy ez lesz a jövőbeni járható út. Ez a szerveződési mód alkalmat ad arra, hogy megkönnyítse az óvodából az iskolába lépés módját, jobb az időelosztás, figyelembe veszi a kisiskolás korú gyermekek életkori sajátosságait. A szabadidő eltöltése többoldalú is lehet. Valamint, ami számomra a leginkább tetszett, nem feledkezik meg az önálló tanulás lehetőségéről sem, mert napi kb. 20 percet vesz igénybe csupán, szemben a napközis tanórai foglalkozással, amely sokszor meghaladja az egy órát délutánonként. Ráadásul a tanító azonnal képet kap a saját tárgyát ellenőrző gyakorló feladatokon keresztül a megértést illetően. Az egyenletes terhelés boldogabb gyermekeket eredményez, több idő jut a problémáik vagy éppen élményeik meghallgatására. A beszélgető körök megtanítanak bennünket az egymásra figyelésre, érzelmileg és értelmileg egyaránt. Megtanulják a gyerekek a felelősség vállalást is, hisz láthatják, hogy nem egy tanító tanít mindent, hanem megegyezés szerint tantárgyfelosztásban, amely már nem olyan leterhelő feladat, mint azelőtt, s az osztályban tanító két pedagógus egyenrangú félként áll a gyerekek előtt, arányosan elosztva a tanítást a szabadidővel váltakozva. Ekkor éreztem először hasznát az utóbb megnevezett továbbképzéseknek. S mivel a megújulás, az állandó tanulás jellemzi pályám minden pillanatát, nem haboztam jelentkezni a TÁMOP A kompetencia alapú oktatás és az egyenlő hozzáférés bevezetése Dunaújváros innovatív iskoláiban elnevezésű pályázati programba. Ezáltal továbbképzési lehetőségek útja nyílt meg előttem, informatikai alapozó képzéseken sajátíthattam el az interaktív eszközök használatát, korszerű tanítási és tanulásszervezési módszereket ismertem meg, valamint az intézményi projekt több alprojektjében vállaltam feladatot a megtervezéstől a szervezésen át a lebonyolításig. Nem okozott gondot számomra a többletmunka vállalása, hisz az újítás, az új oktatói modellek bevezetése és azok megvalósítása sikerekkel tűzdelt kihívást jelentett számomra. 12

14 Jelenlegi munkahelyemre, a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézményébe, 2013 júliusában kerültem. Ismét egy olyan munkahelyen dolgozom, ahol jól érzem magam, megbecsülnek, munkámat elismerik. Kollégáimra mindig számíthatok, hihetetlen összetartó erő jellemzi tanári közösségünket. Ezért ez a munkahely áll szívemhez legközelebb. Ez évben (2013) határozott a kormány arról, hogy a 6. életévüket betöltött gyerekek tankötelessé válnak, így a hírtelen fellépő magas tanulói létszám pedagógus- és teremhiányhoz vezetett. Ennek köszönhetően kezdhettem el ismét dolgozni, valamint kolléganőmmel egy olyan tantermet kialakítani osztályunk számára a Szilágyiban, amire pályafutásom során gondolni sem mertem! Szabad kezet kaptunk a tanterem kialakítását illetően, s a szülők segítségével meleg és szerető környezetet alkottunk meg. Nem a készbe kellett beletörődni, hanem saját ízlés szerint próbáltuk meg a legjobbat kihozni az adott dolgokból. A gyerekek, s persze mi is, szívesen vagyunk az osztályban, szeretünk dolgozni és tanulni járni, vigyázunk a két kezünk által kialakított, megalkotott második otthonunkra. Kisebbik kislányom születése után vett át az iskola ide, kaptam lehetőséget pedagógusi pályán maradni. Azóta is azon vagyok, hogy a megszerzett tudásomat továbbra is kamatoztathassam, újabb élményekkel gazdagodjak, s tapasztalataimat a mindennapok során beépítsem az oktató- nevelő munkámba, hosszú távon novemberében pedagógusokat toboroztak a téli közfoglalkoztatás lebonyolításához, melyre jómagam is jelentkeztem. Bevallom, a rémhírek és rossz tapasztalatok más kollégák részéről kissé megijesztettek, de nem tántorítottak el attól, hogy felnőtteket oktassak, alapozó ismereteiket felelevenítsem. Már az első tanítási napon azt tapasztaltam, ha az ember megfelelő tisztelettel és alázattal fordul a társadalom elszegényedett, sokszor önhibájukon kívül lecsúszott, gazdasági nehézségekkel küzdő emberek felé, ahol nincs különbségtétel az etnikai hovatartozást illetően, pozitív és áttörő sikereket lehet elérni. Rövid időn belül kineveztek osztályfőnöknek, s problémájukkal előbb engem kerestek fel, hogy azok megoldásában segítséget adjak, illetve a továbbiakban kihez forduljanak. A mai napig tartom a kapcsolatot néhányukkal, akik sikereikről, munkába visszatérésükről szívesen számolnak be. 13

15 III. Bevezetés Szakmai hitvallásom és küldetésnyilatkozat Csányi László Szekszárdi naplójában olvastam: Minden ember élete csodával határos kozmikus kaland. Az ember életútja során sok mindent átél. Bárhonnan is indul, rengeteg akadályt kell leküzdenie, hogy élete során maradandót alkosson. Mindig ez a gondolat hajt, ha egy újabb célt tűzök magam elé. Jelen esetben iskolánk vezetését. Hiszem, hogy képes vagyok a magamból a legjobbat úgy kihozni vezetőként, hogy kollégáimmal és a szülői közösséggel együttműködve tanulóinknak olyan alapot adhassunk, melyre élete során nem csak szívesen, hanem büszkén visszaemlékezhet, s bátran kijelentheti, hogy én Szilágyis voltam/vagyok/leszek. Munkámmal szeretném előrébb lendíteni iskolánk helyzetét, jó hírnevét visszaállítani. Egy intézményt vezetni a mai világban nem könnyű dolog, szerteágazó, sokszínű feladatok elé állítja az embert, felelősségteljes munka. Az iskola életében szerepet játszó közösségek tagjaival kollégáimmal, a diákokkal, a szülőkkel jó viszonyt alakítottam ki az elmúlt évek alatt. Úgy érzem, hogy a munkámat figyelem, segítőkészség, a közös célok elérésének szándéka kísérte. Munkámmal szeretnék hozzájárulni a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye, röviden a Szilágyi Iskola sikereihez, hogy siker- csillaga magasabban és fényesebben tündököljön. Úgy gondolom, vezetőként alkalmas leszek arra, hogy: felelősséget vállaljak más emberekért, célokat határozzak meg és irányt mutassak, helyes döntéseket hozzak, 14

16 meghallgassak másokat, megértessem másokkal, mit kell elérnünk, jó példával szolgáljak más kollégáknak, motiváljak, elismerjek és ha szükséges szankcionáljak, az iskola arculatát megőrizzem, megerősítsem, hagyományait ápoljam, értékeinket megőrizzem, értéket teremtsek, gyermekek iránt empátiával szolgáljak, tanulók adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést teremtsek. Ebben az iskolában második éve tanítok. Úgy érzem, hogy kollégáimmal jól kijövök, a nevelőtestület igazán összekovácsolódott csapat, a gyerekek jól érzik magukat, azonban a szülőkkel cél a megfelelő kapcsolat kialakítása. Sajnos a város megítélése, s a környék lakosságának állandó, rossz irányú változása sokat csorbít mivoltunkon. Éppen ezért szeretném, ha iskolánk a Dózsa iskolával együtt egy olyan közös jövőt alakíthatna ki, melyben a célok, tervek és a gondolkodásmód azonos szálon futnak, s így az innovációs tervek megvalósítása révén újra felemelkedne, s elérné azt, hogy ide diák és tanár úgy járjon, hogy az érdem legyen s ne kötelesség. Mindehhez az elhivatott pedagógusgárda adatott, azonban törekedni kell a szülői együttműködés javítására, valamint támogató segítők megkeresésére. Eddig mit alkottam? Az intézmény életében milyen maradandót alkottam? Sorolhatnám a kérdéseket, de be kell vallanom: újító szándékaimat jelen helyzetben osztályszinten próbálom ki, s szeretném mindezt iskolai szintre emelni. Mivel szabad kezet kaptunk az osztályterem kialakításában, az oktató- nevelő munkánkban is közösen együttműködve alkalmazunk olyan oktatási modelleket osztálytanító párommal, amelyek ötvözik az ÉKP és a kompetencia alapú oktatás alapelveit. Nem ragaszkodunk szigorúan sem az egyikhez, sem a másikhoz. Első osztálytól kezdődően, vagyis a 2013/2014. tanévtől kiegészítjük: Az angol nyelvi oktatást német nyelvű foglalkozásokkal. Ezáltal tanulóink megismerhetnek egy újabb kultúrát, valamint nem titkolt célunk az is, hogy a jövőben felélesszük a német nyelv iránti érdeklődést, tanulási vágyat. 15

17 Az ének-zenei nevelést furulyaoktatással. Hiszem, hogy a zene minden alkotóelemével az emberi életbe kapcsolódik. Tehát a zenei nevelés egyben emberalakítás. A zene hatására a gyerekek több ingert tudnak befogadni, ezáltal gazdagodik érzelemviláguk, edződik akaratuk, fejlődik jellemük. A logikai készséget is javítja. A magyar órákat tánc és drámaoktatással, bábozással. Ezáltal próbáljuk formálni személyiségüket, kapcsolatteremtő készségüket, indulatkezelésüket. Elmondhatjuk, hogy a művészeti nevelés által próbáljuk meg diákjainkat a közös felelősségérzetre szoktatni, fegyelmezett magatartásra nevelni, valamint igényességre önmagukkal és másokkal szemben a munkában és a párválasztásban egyaránt. Ezáltal további céljaim közt szerepel iskolánk tanulói számára: a táncház-mozgalom és a dráma- játék szakkör elindítása iskolánkban, énekkar létrehozása, sakk szakkör bevezetése 1. osztálytól, Polgár Judit Sakk-palota programjának bevezetése, sport- szakkörök fejlesztése (kézilabda és kosárlabda mellett), a futball és az atlétika erősítése, ismét köztudatba emelése, német nyelv, mint idegen nyelv szakkör bevezetése alsó és felső tagozaton, erdei iskola, zöldiskola - hogy a tanultak gyakorlattá váljanak. Ezáltal olyan kis- és nagy gyerekek is táborozási lehetőséghez, új vidékek, helyek megismeréséhez jutnak, akiknek szociális okokból kifolyólag esélyük nincsen. Pályázattal Erzsébet-táborok szervezése és lebonyolítását is támogatom. A cél tehát az, hogy iskolánk egy családias légkörben szeretetteljessé váljon s maradjon, hogy tanulóink az egyéni adottságaiknak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzésben részesüljenek, mely által érezni fogják a törődést, odafigyelést, s legfőképpen a biztonságot, s felkészítsük őket az életre. Az emberközpontú nevelés során kollégáimmal arra törekszünk, hogy diákjainkban kialakítsuk az egy életen át tartó tanulás vágyát, szilárd és biztos alapokon nyugvó tudást adjunk 16

18 gyermekeink kezébe a kulcskompetenciák fejlesztésével és a társadalmilag elfogadott értékek, hagyományok átadásával, valamint a környezet- és egészségtudatos életszemléletet kialakítsuk bennük. Szakmai tudásuk és elhivatottságuk legjavával próbál minden pedagógus kollégám a magas színvonalú tanuló- nevelő munkával részesei, formálói lenni a város oktatási életének. Erősíteni szükséges az együttműködést a tanár-diák-szülő között, valamint a külső partnerek, támogatók között is. Emlékezzen mindenki arra, hogy a többszöri bezárástól az iskolát milyen hatalmas szülői és pedagógusi összefogás mentette meg! Mára azonban nem érezhető ez a dolog. S homokra várat építeni nem lehet Támogatás nélkül fejleszteni nem lehet. Hiába munkálkodik a pedagóguskar az állandó megújuláson, ha nem kap a háttérben biztos támaszt. Hiszem, hogy együttes erővel képesek vagyunk mindezt megvalósítani! Váci Mihály idézetével zárom gondolatom: Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell! De nem elég akarni; tenni, tenni kell! 17

19 IV. Helyzetelemzés Az iskola rövid bemutatása Az 1956-ban elkezdődött, majd 1958-ban megépült 32 tantermes épület Közép-Európa egyik legnagyobb alapfokú intézményének számított. A Ságvári Endre Általános Iskola elnevezésű iskolában ezerötszáz tanulóval, s több mint harminc pedagógussal kezdődött meg az oktatás. A fokozatos bővítés végeredményeként 1959/1960-as tanévben már nem csak alapozó általános iskolai képzés folyt, hanem gimnáziumi és felnőtt oktatás is. A folyamatosan növekvő tanulólétszám az iskolát a város legnagyobb működő intézményévé emelte nappali és esti tanulóival együtt. A városi üzemekkel és középiskolákkal kialakított jó kapcsolat hatására az eszközállomány és szertári felszerelés kiteljesedett, amely lehetővé tette a jól működő pedagógus szakellátást, a szakkörök megtartását, melyek mellett a napköziotthon és az akkori úttörőcsapat személyiségformáló ereje pozitívan hatott környezetére. Matematikai módszereket kísérleteztek ki az Országos Pedagógiai Intézettel, pályaválasztási tanácsadást végeztek már ötödik osztálytól, valamint bevezették a tagozatos rendszerű oktatást is matematika, testnevelés és orosz nyelvből. Ennek hatására az iskola számos szaktárgyi és sportversenyeket nyert meg. A 80-as évektől bevezetésre került, később DADA- program (drog, alkohol, dohányzás, AIDS) az egészségre nevelést segítette elő. Az egyműszakos oktatásra áttért működés pedig a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére DSK, sport és szakköri foglalkozások újabb bevezetését tette lehetővé. Ekkor még jellemző volt a hétvégi túrák szervezése, a nyári szünetben pedig táborok szervezése az iskola tanulói számára. A 90-es években új oktatási program került bevezetésre. A politikai változás névváltozást is igényelt, így az iskola a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola elnevezés mellett döntött. Ekkortól kezdve sajnos szembesülni kellett a demográfiai hullám levonulásával is, azaz a tanulói létszám csökkenésével, amelynek következtében felmerült az iskola bezárásának lehetősége. A teljes bezárás helyett a város közgyűlésének határozata alapján az iskola felét lezárták, s a másik félbe a Hild József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola költözött. Ekkor került bevezetésre előbb az emelt óraszámú számítástechnika, később pedig az angol nyelv oktatása, amelyek a 18

20 mai igényekhez lettek igazítva. Szerencsére a kapcsolatból nem ellenségeskedés lett, hanem azóta is jól működő, egymást segítő szomszéddá vált a két iskola ben egyesítésre került sor: fenntartói döntés által az iskola a Dózsa György Általános Iskola tagintézménye lett. Az egymáshoz közel eső városrészekben felépült intézmények (a Szilágyi a technikumi, a Dózsa a Dózsa-városrészben, a város központjában) kezdetben riválisként működtek, a tanulói létszám fenntartása végett. Az egyesítés után kialakult egy állandó tendencia a létszámot illetően, s míg a Dózsa egy hatalmas tanulói létszámmal büszkélkedhet, addig a Szilágyiban kialakult egy kis létszámú családias légkör. Ennek okát nem a pedagógusok munkájában kell keresni. Sőt! Az állandó csökkenés ellenére pedagógusaink magasan képzettek, állandó megújulásra készek, hatékonyan végzik munkájukat. Az okot inkább az egyre inkább romló szociális körülmények rovására írhatjuk. Már nem csak alapvető szükségletek hiányoznak, hanem a biztos családi háttér is. S ha hiányzik az otthon biztonságérzete, az erkölcsi alap, amelyek a testi-lelki egészség alapjai, a fejlődés már gátolt. S ahhoz, hogy ezt a hátrányt leküzdhessük, sokkal több rá- és odafigyeléssel kell kompenzálni. Így egyre több időt kell a felzárkóztatással és a hátrányok leküzdésével foglalkozni, hogy gyermekeinkből kihozhassuk egyéniségének legjobb oldalát. S mint említettem, iskolánk tagintézmény. Az összevonás által a pedagógusközösség is egy hatalmas szervezeti egységgé vált. A két iskola tanítói és tanára munkaközösségi megbeszéléseken egyeztetik éves terveiket, cserélnek tapasztalatot, s próbálják meg ezáltal segíteni egymást. Egy biztos: a cél. Mégpedig az, hogy tanulóink személyes képességeit maximálisan fejleszthessük, tudásuk legjavát kiaknázhassuk, s megtanítsuk őket arra, hogy ők egy olyan csapat tagjai, akik közös célokért, de mint önálló individuumok, egyének vesznek részt. Ezáltal kialakul viselkedéskultúrájuk, a problémára való érzékeny reagálásuk, s felkészülnek az életre. Mindezt támogatja a két iskolában folyó kompetencia alapú oktatás, az informatika és az angol nyelv emelt szintű oktatása. Az utóbbi két évben pedig megjelent alsó tagozatban a néptánc szakkör, 1-2. osztályban pedig a furulya és a német nyelv tanulásának szakköri bevezetése. Továbbra is sikerekkel övezve folyik a kézilabda utánpótlás csapatának kinevelése. 19

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben