Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére."

Átírás

1 Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére

2 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete Dunaújváros, Vasmű út 41. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére Alulírott, pályázatot nyújtok be a többször módosított Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A alapján, valamint az Oktatási és Kulturális Közlöny és a Dunaújváros Megyei jogú Város honlapján megjelent 184-1/ 2015 azonosító számú pályázati felhívás alapján a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye (2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10.) tagintézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Dunaújváros, március 22. Személyi adataim: Név: Lánykori név: Bozzay Gabriella Mária Anyja neve: Mészáros Katalin Ilona Születési hely: Szekszárd Születési idő: Lakcím: 7020 Dunaföldvár, Telefon: Iskolai végzettségem: tanító ének- zene műveltségterület tanító, német nemzetiségi nyelvtanító 1

3 Kijelentem, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére törvényileg előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez) a döntéshozók és véleményezők felé. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez. Dunaújváros, március 22. Mellékletek: Oklevelek másolatai Erkölcsi bizonyítvány 2

4 Tartalomjegyzék I. Önéletrajz 4 II. Szakmai önéletrajz 9 Iskoláim 9 Munkahelyek és beosztások, szakmai tapasztalat 9 III. Bevezetés 14 Szakmai hitvallásom és küldetésnyilatkozat 14 IV. Helyzetelemzés 18 Az iskola bemutatása 18 Nevelő- oktató munkánk 20 Tanulóink 23 Személyi feltételek 27 Tárgyi feltételek, fejlesztések 29 Gazdálkodás 30 Az iskola külső kapcsolatai 30 V. Fejlesztési program 32 Pedagógiai program 32 Alapfeladatok 32 Pedagógiai céljaink 33 Tanulói személyiségfejlesztés 33 Közösségfejlesztés 34 Gyermek- és ifjúságvédelem 35 Tehetséggondozás 36 Oktatási alapelveink 37 VI. Vezetői program 39 VII. Összegzés 43 Mellékletek 44 3

5 I. ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK (Szül. név: Bozzay Gabriella Mária) Magyarország 7020 Dunaföldvár, Születési hely, dátum BETÖLTENI KÍVÁNT MUNKAKÖR POZÍCIÓ Tagintézményvezető (magasabb vezető) SZAKMAI TAPASZTALAT december március július 1.- től szeptember június 30. Téli közfoglalkoztatás, felnőttképzés Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tanító Tantárgyfelosztás alapján: matematika, ének- zene, erkölcstan, rajz és technika tantárgyak oktatása, valamint egyéni fejlesztés BTMN-s tanulók számára és differenciált képességfejlesztés (tehetséggondozás matematikából) Feladatvégzés az általános munkaköri leírásban megfogalmazottak alapján, s munkaközösségi tagként az éves munkaterv tevékenységeiben való aktív részvétel. Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolai Egysége Tanító Tantárgyfelosztás alapján: matematika, természetismeret, testnevelés és technika tantárgyak oktatása, valamint egyéni fejlesztés BTMN-s tanulók számára és differenciált képességfejlesztés (tehetséggondozás matematikából), informatika szakkör tartása. 4

6 Feladatvégzés az általános munkaköri leírásban megfogalmazottak alapján, s munkaközösségi tagként az éves munkaterv tevékenységeiben való aktív részvétel. Személyre szóló feladataim: a helyesírási verseny szervezése és lebonyolítása, valamint matematikai és informatikai (Paint) versenyeken való részvételre való felkészítés volt. Ezen kívül részvétel a város iskoláiban megrendezésre kerülő futball bajnokságokon augusztus június szeptember június augusztus július augusztus augusztus 15. Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Daruszentmiklós Tanító Alsó tagozatban (előbb 4., majd 1-2. osztályban) osztályfőnök munkakörben minden tantárgy oktatása. Feladatvégzés az általános munkaköri leírásban megfogalmazottak alapján, s munkaközösségi tagként az éves munkaterv tevékenységeiben való aktív részvétel. Személyre szabott feladataim: 4. osztályban a német nyelv, mint idegen nyelv bevezetése, az iskolai énekkar vezetése, valamint környezetvédelmi felelősként a Sulipet program vezetése voltak. Grammaticus Nyelviskola, Szekszárd Intenzív nyelvoktatás gyermek és felnőtt csoportban. Garai János Ének- zenei Általános Iskola, Szekszárd Tanító Napközis nevelői feladatok ellátása Várdomb- Alsónána Általános Iskola Tanító 1-4. osztályban német nemzetiségi nyelv, ének- zene és furulya oktatása, 2. osztályos tanulók részére úszás oktatása. Feladatvégzés az általános munkaköri leírásban megfogalmazottak alapján, s munkaközösségi tagként az éves munkaterv tevékenységeiben való aktív részvétel. TANULMÁNYOK Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás (Baja) Német nemzetiségi tanító Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar (Szekszárd) Tanító, ének- zene műveltségterület Garay János Gimnázium, Szekszárd 5

7 Liszt Ferenc Művészeti Zeneiskola, Szekszárd Fafúvós tanszék, furulya- fuvola szak Bartina Néptánccsoport Dienes Valéria Általános Iskola, Grundschule SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK Anyanyelve Magyar Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS Hallás utáni Folyamatos Olvasás Társalgás értés beszéd Német C/2 C/2 C/2 C/2 C/2 PT E L-3/ DNNT A diploma egyenértékű az államilag elismert német c - típusú felsőfokú vizsgával (71/ IV.8. Korm. rendelet, bekezdés) Kommunikációs készségek Jó kommunikációs készséggel rendelkezem szóban és írásban egyaránt, melyet tanulmányaim befejezése után is napi szinten kiválóan alkalmazom. Csapatban és önállóan egyaránt tudok alkalmazkodni az adott szituációkhoz, megértése és a probléma megoldásának megértettetése, helyes irányba terelését sikeresen megoldom. Az adott helyzetet rugalmasan, igazságosan kezelem. Mindig megtalálom a kommunikáció lehetséges eszközeit. Szervezési/ vezetői készségek Vezetői képességeimet a gyakorlatban a téli közoktatásban, valamint német nyelvű tanfolyamaim során alkalmaztam sikeresen, hiszen felnőttek tanulását irányítottam. Ezen kívül a mai napjaimat is jellemzi a gyors, határozott fellépés és felelősségteljes döntéseket megkövetelő munkakör, mint osztálytanító és főnök, illetve zenekar titkári feladatainak ellátása. Munkával kapcsolatos készségek Számítógép felhasználói készségek Pontosság, szigor és eredményorientáltság jellemez. Sok éves tapasztalattal rendelkezem, melyet felelősséggel és kihívással teli környezetben szereztem tanulmányaim és munkám során. Informatikai ismereteimet magas fokon tudom használni, rendelkezem a teljes Office alkalmazások, valamint az internetet mindennapos szintű használatának képességével. 6

8 Járművezetői engedély Rendelkezem B- kategóriás jogosítvánnyal, nagy gyakorlattal, saját személygépkocsival. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK Képzések Egyéb Pedagógusképzés, pedagógus- továbbképzés megújítása a Közép- dunántúli régióban Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésben- oktatásban, 60 óra Informatikai alapozó képzés, 30 óra Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban, 30 óra Mérés- értékelés hatékonyságának növelése interaktív tábla és szavazórendszer használatával, 30 óra A hatékony tanulás mestersége (A tanulás tanításának módszertana), 30 óra A kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása- szociális, életviteli és környezeti programcsomag az 1-6. évfolyam számára, 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR- Light) továbbképzési program (általános iskolai pedagógusok,- tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer iskolai alkalmazására), 30 óra Hatékony együttnevelés az iskolában, 30 óra Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítése, 30 óra Konfliktuskezelés a közoktatási intézményekben, 30 óra Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, 30 óra Az alsó tagozatos matematika tanításának tartalmi és módszerbeli megújulása, 40 óra Német Tanítók X. Nyári Akadémiája, 30 óra Német Tanítók IX. Nyári Akadémiája, 30 óra Kisgyermekek vízhez szoktatása- óvodás úszás Együttműködtem a TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás és az egyenlő hozzáférés bevezetése Dunaújváros innovatív iskoláiban elnevezésű pályázati programban. 7

9 Ennek keretén belül megvalósító pedagógusként segítettem a program végrehajtását, s 3 hetet meghaladó intézményi projekt keretében több alprojekt megvalósítását terveztem, szerveztem meg, s bonyolítottam le. Valamint segítettem a jó gyakorlat ÖKO-sok a GYAXI-ban megismerésében. E program kapcsán támogattam a megvalósítás fázisainak átdolgozását a helyi viszonyokra, az éves munkaterv dokumentációjának összeállítását Végzős főiskolai hallgató mentorálása a 8 hetes tanítói gyakorlata elvégzése alatt. Felkérésre, konzulensként helyt álltam egy informatikai témájú szakdolgozat készítésében és véleményezésében. A Szekszárdon meghirdetett zenei helytörténeti pályázatra benyújtott munkámmal (első szakdolgozatom) III. helyezést értem el. Részt vettem az Óvó- és Tanítóképző Főiskolák I. Országos Kamarazenei Találkozója és I. Országos Zenetörténeti Műveltségi Versenye- Magyarország a zenében című rendezvényen, ahol különdíjban részesültem ikertestvéremmel. Zeneiskolai tanulmányaim során tagja voltam a zeneiskola fúvószenekarának, akikkel több ízben is jártam külföldön (Ausztria, Belgium, Németország). Külföldi kultúrával, ismeretekkel, struktúrákkal is tisztában vagyok. Zeneiskolai tanulmányaim befejezése után sem hagytam abba az aktív zenélést, tagja voltam a városi fúvószenekarnak, az Alisca Brass Band- nek, s a zenekar titkári feladatait is elláttam. Velük is számos külföldi meghívásokon vettem részt (Franciaország, Németország, Svájc). 8

10 II. Szakmai önéletrajz Iskoláim: Dienes Valéria Általános Iskola, Grundschule- Szekszárd Garay János Gimnázium- Szekszárd Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, tanító szak, ének- zene műveltségterület- Szekszárd Eötvös József Főiskola Pedagógiai fakultás, német nemzetiségi tanító- Baja Munkahelyek és beosztások, szakmai tapasztalataim Mint ahogy az önéletrajzomból is kitűnik, 15 éve vagyok hivatalosan pedagógusi pályán. Tanulmányaim elvégzése során rendszeresen korrepetáltam csoporttársaimat zenetörténelemből, s zeneszerzés alapjaiból, valamint kisgyerekeket fő tantárgyakból - gyakorolva jövőbeli hivatásomat ben végeztem el első tanítóképző főiskolámat ének-zene műveltségi területen, majd első munkahelyem tevékenységi köre végett német nemzetiségi nyelvoktatóként kiegészítő diplomát szereztem 2004-ben. Ahhoz, hogy másoddiplomámat megszerezhessem, előbb sikeres középfokú nyelvvizsgát tettem le német nyelvből a Goethe Intézetnél, 2001-ben. Várdomb-Alsónána Általános Iskolában Alsónána településen tanítottam 1-4. osztályig német nemzetiségi nyelvet és táncot, furulyát és ének-zenét. A minőségi munkavégzés feltételei adottak voltak, hiszen német testvérváros által támogatott eszközök álltak rendelkezésre. A szakmai munka iránti igényességet tovább fokozta, hogy az ÉKP program alapján folyt az oktató-nevelő munka, melyben a német nemzetiségi nyelvoktatás mellett kiemelt szerepet kapott az SNI tanulók integrált oktatása, egészséges életmódra nevelés keretében az úszásoktatás, s művészeti nevelés során a furulyaoktatás és színjátszás. Rendszeresen készítettem fel gyerekeket a rangos színvonalú Weöres Sándor versmondó versenyre is, amelyet a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett a várdombi tagintézmény a megye részére ben pedig alkalmam volt Pápán részt venni az Értékközvetítő és képességfejlesztő programmal működő iskolák II. Országos Konferenciáján, ahol az iskola tanulóival színdarabot is előadtunk. 9

11 Munkakörömhöz kapcsolódóan tudtam élvezni és hasznosítani a Kisgyermekek vízhez szoktatása-óvodás úszás képzésen tanultakat, valamint továbbképzés céljából vettem részt két egymást követő évben a Német Tanítók Nyári Akadémiáján, ahol újabb szakmai ismeretekre tehettem szert a nyelvoktatás során ben felkeresett a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolában tanító fuvolatanárom és első szolfézstanárom azzal, hogy a szekszárdi Garay János Általános Iskolában napközis nevelőt keresnek. Zenei múltamat tekintve gondoltak alkalmasnak erre a feladatra, hiszen a gyerekekkel a zenei képzéseken való részvételen kívül sokban tudom támogatni művészi/ művészeti tanulmányaikat, a kulturális élettel való megismertetést is. Elfogadtam az ajánlatot, s így kerültem át új - szívemnek az egyik legkedvesebb és legemlékezetesebb - munkahelyére, Szekszárdra. A két év alatt rendszeresen jártunk hangversenyekre, színházbérletünk volt, délutáni matiné vetítéseken vettünk részt a moziban, valamint kézműves foglalkozásokra jártunk. Ezen kívül segítettem az osztályban zenét oktató zenetanárok munkáját, főleg szolfézs-oktatást és a zenei előképzésben a hangszerekkel való megismerkedést. A napközis nevelői feladataim ellátása mellett testnevelést oktattam az osztályban. Azonban az akkor elkezdődött iskola-összevonások hulláma ezt az intézményt érte el először a városban, s tovább alkalmazni nem tudtak. Az elbocsátás nagyon érzékenyen érintett, hiszen sok pedagógus társammal lettünk egyik napról a másikra munkanélküliek ben ismertem meg férjemet, akinek segítségével találtam állásra Daruszentmiklóson. A hirtelen kikerülés a nagybetűs életbe nagyon izgalmas volt számomra, s újabb próba elé állított. A szülői házból kirepülés és az önálló élet felépítése mellett szembe találtam magam a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásával. Hiszen ez idáig csak a fogalmát ismertem ennek a ténynek, de valóságában való megismerése sokkal nagyobb terhet rótt a mindennapi oktatónevelő munkámat tekintve. A szociális okokból fakadó hátrány leküzdését tetézte az is, hogy az SNI és BTM körébe tartozó diákok mellett enyhén fogyatékos gyermekek oktatásátnevelését, fejlesztését is el kellett látnom. Az utazó gyógypedagógusok tanácsai által rengeteget tanultam és képeztem autodidakta módon magam, jártam óráikra, hogy az egyenlő bánásmódot, az integrációt, illetve ezek által a differenciált tanítást 10

12 megvalósíthassam. Sajnos akkoriban még nagyon gyerekcipőben járt az ezekkel foglalkozó továbbképzések skálája, csak a gyógypedagógusok segítségével együtt láttam megoldhatónak a problémát. Így nagyon örültem annak, amikor részt vehettem a Hatékony nevelés az iskolában, a Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítése elnevezésű tanfolyamokon. A továbbképzések által úgy érzem, a rám szabott feladatokat sikeresen teljesítettem, sőt, még végzős hallgató tanítói gyakorlatát is mentoráltam 8 héten keresztül! Előbb a 4. osztály, majd az 1-2. osztály osztályfőnöki teendőit láttam el, tanítottam az összes tantárgyat, s közben ismét oktathattam a német nyelvet, mint idegen nyelvet. Részt vehettem egy, a Nemzeti Tankönyvkiadó által meghirdetett Az alsó tagozatos matematika tanításának tartalmi és módszerbeli megújulási programjában, s magától a szerzőtől, Török Tamástól rengeteg új ismeretre tehettem ismét szert. Az iskolai énekkar vezetését is rám bízták, az iskola rendezvényein való részvétel mellett könnyűzenével ismertettem meg a gyerekeket, s próbálkoztunk azok előadásával. Időközben az iskola által részt vettem a Sulipet program megszervezésében és lebonyolításában, környezetvédelmi felelősnek jelöltek ki erre a feladatra. Öröm volt e feladat ellátása. Hiszen már nem csak szóban, hanem tetteinkkel is megvalósítottuk azt, hogy mit is jelent a környezetünket megóvni, vigyázni rá, s mit jelent az oda nem figyelés káros következménye. Megtapasztaltuk, hogy a megóvás mennyire egyszerűbb, mint a károkozás helyreállítása. Az itt töltött évek alatt részt vettem a ma már kompetencia alapú oktatás alapozó képzésein, Konfliktuskezelés a közoktatási intézményekben és a Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítő tanfolyamokon, s az itt szerzett tudásból a későbbiek során sokat tudtam hasznosítani. Ebben az időszakban ( ) vállaltam el Szekszárdon felnőttek és vegyes életkorú gyermekcsoportok oktatását német nyelvből. Ez a feladat lehetővé tette, hogy német nyelvoktatóként kamatoztatni tudtam korábban megszerzett tudásomat. Az igazi kihívást a felnőttek oktatása jelentette, hiszen ez idáig e téren nem volt alkalmam ezt kipróbálni. Elmondhatom, hogy az oktatás sikerét a csoport összes tagjának sikeres nyelvvizsgára való felkészítése és annak letétele koronázta. 11

13 Nagyobbik kislányom születése után Dunaújvárosban kaptam állást, a Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolai Egységében. Itt ismerkedtem meg az iskolaotthonos oktatással és a tantárgyfelosztással. A kezdetben nagyon bonyolultnak tűnő beosztás, s egész napos oktató-nevelő munka megfigyelése s megvalósítása átreformált engem is. Beláttam, hogy ez lesz a jövőbeni járható út. Ez a szerveződési mód alkalmat ad arra, hogy megkönnyítse az óvodából az iskolába lépés módját, jobb az időelosztás, figyelembe veszi a kisiskolás korú gyermekek életkori sajátosságait. A szabadidő eltöltése többoldalú is lehet. Valamint, ami számomra a leginkább tetszett, nem feledkezik meg az önálló tanulás lehetőségéről sem, mert napi kb. 20 percet vesz igénybe csupán, szemben a napközis tanórai foglalkozással, amely sokszor meghaladja az egy órát délutánonként. Ráadásul a tanító azonnal képet kap a saját tárgyát ellenőrző gyakorló feladatokon keresztül a megértést illetően. Az egyenletes terhelés boldogabb gyermekeket eredményez, több idő jut a problémáik vagy éppen élményeik meghallgatására. A beszélgető körök megtanítanak bennünket az egymásra figyelésre, érzelmileg és értelmileg egyaránt. Megtanulják a gyerekek a felelősség vállalást is, hisz láthatják, hogy nem egy tanító tanít mindent, hanem megegyezés szerint tantárgyfelosztásban, amely már nem olyan leterhelő feladat, mint azelőtt, s az osztályban tanító két pedagógus egyenrangú félként áll a gyerekek előtt, arányosan elosztva a tanítást a szabadidővel váltakozva. Ekkor éreztem először hasznát az utóbb megnevezett továbbképzéseknek. S mivel a megújulás, az állandó tanulás jellemzi pályám minden pillanatát, nem haboztam jelentkezni a TÁMOP A kompetencia alapú oktatás és az egyenlő hozzáférés bevezetése Dunaújváros innovatív iskoláiban elnevezésű pályázati programba. Ezáltal továbbképzési lehetőségek útja nyílt meg előttem, informatikai alapozó képzéseken sajátíthattam el az interaktív eszközök használatát, korszerű tanítási és tanulásszervezési módszereket ismertem meg, valamint az intézményi projekt több alprojektjében vállaltam feladatot a megtervezéstől a szervezésen át a lebonyolításig. Nem okozott gondot számomra a többletmunka vállalása, hisz az újítás, az új oktatói modellek bevezetése és azok megvalósítása sikerekkel tűzdelt kihívást jelentett számomra. 12

14 Jelenlegi munkahelyemre, a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézményébe, 2013 júliusában kerültem. Ismét egy olyan munkahelyen dolgozom, ahol jól érzem magam, megbecsülnek, munkámat elismerik. Kollégáimra mindig számíthatok, hihetetlen összetartó erő jellemzi tanári közösségünket. Ezért ez a munkahely áll szívemhez legközelebb. Ez évben (2013) határozott a kormány arról, hogy a 6. életévüket betöltött gyerekek tankötelessé válnak, így a hírtelen fellépő magas tanulói létszám pedagógus- és teremhiányhoz vezetett. Ennek köszönhetően kezdhettem el ismét dolgozni, valamint kolléganőmmel egy olyan tantermet kialakítani osztályunk számára a Szilágyiban, amire pályafutásom során gondolni sem mertem! Szabad kezet kaptunk a tanterem kialakítását illetően, s a szülők segítségével meleg és szerető környezetet alkottunk meg. Nem a készbe kellett beletörődni, hanem saját ízlés szerint próbáltuk meg a legjobbat kihozni az adott dolgokból. A gyerekek, s persze mi is, szívesen vagyunk az osztályban, szeretünk dolgozni és tanulni járni, vigyázunk a két kezünk által kialakított, megalkotott második otthonunkra. Kisebbik kislányom születése után vett át az iskola ide, kaptam lehetőséget pedagógusi pályán maradni. Azóta is azon vagyok, hogy a megszerzett tudásomat továbbra is kamatoztathassam, újabb élményekkel gazdagodjak, s tapasztalataimat a mindennapok során beépítsem az oktató- nevelő munkámba, hosszú távon novemberében pedagógusokat toboroztak a téli közfoglalkoztatás lebonyolításához, melyre jómagam is jelentkeztem. Bevallom, a rémhírek és rossz tapasztalatok más kollégák részéről kissé megijesztettek, de nem tántorítottak el attól, hogy felnőtteket oktassak, alapozó ismereteiket felelevenítsem. Már az első tanítási napon azt tapasztaltam, ha az ember megfelelő tisztelettel és alázattal fordul a társadalom elszegényedett, sokszor önhibájukon kívül lecsúszott, gazdasági nehézségekkel küzdő emberek felé, ahol nincs különbségtétel az etnikai hovatartozást illetően, pozitív és áttörő sikereket lehet elérni. Rövid időn belül kineveztek osztályfőnöknek, s problémájukkal előbb engem kerestek fel, hogy azok megoldásában segítséget adjak, illetve a továbbiakban kihez forduljanak. A mai napig tartom a kapcsolatot néhányukkal, akik sikereikről, munkába visszatérésükről szívesen számolnak be. 13

15 III. Bevezetés Szakmai hitvallásom és küldetésnyilatkozat Csányi László Szekszárdi naplójában olvastam: Minden ember élete csodával határos kozmikus kaland. Az ember életútja során sok mindent átél. Bárhonnan is indul, rengeteg akadályt kell leküzdenie, hogy élete során maradandót alkosson. Mindig ez a gondolat hajt, ha egy újabb célt tűzök magam elé. Jelen esetben iskolánk vezetését. Hiszem, hogy képes vagyok a magamból a legjobbat úgy kihozni vezetőként, hogy kollégáimmal és a szülői közösséggel együttműködve tanulóinknak olyan alapot adhassunk, melyre élete során nem csak szívesen, hanem büszkén visszaemlékezhet, s bátran kijelentheti, hogy én Szilágyis voltam/vagyok/leszek. Munkámmal szeretném előrébb lendíteni iskolánk helyzetét, jó hírnevét visszaállítani. Egy intézményt vezetni a mai világban nem könnyű dolog, szerteágazó, sokszínű feladatok elé állítja az embert, felelősségteljes munka. Az iskola életében szerepet játszó közösségek tagjaival kollégáimmal, a diákokkal, a szülőkkel jó viszonyt alakítottam ki az elmúlt évek alatt. Úgy érzem, hogy a munkámat figyelem, segítőkészség, a közös célok elérésének szándéka kísérte. Munkámmal szeretnék hozzájárulni a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye, röviden a Szilágyi Iskola sikereihez, hogy siker- csillaga magasabban és fényesebben tündököljön. Úgy gondolom, vezetőként alkalmas leszek arra, hogy: felelősséget vállaljak más emberekért, célokat határozzak meg és irányt mutassak, helyes döntéseket hozzak, 14

16 meghallgassak másokat, megértessem másokkal, mit kell elérnünk, jó példával szolgáljak más kollégáknak, motiváljak, elismerjek és ha szükséges szankcionáljak, az iskola arculatát megőrizzem, megerősítsem, hagyományait ápoljam, értékeinket megőrizzem, értéket teremtsek, gyermekek iránt empátiával szolgáljak, tanulók adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést teremtsek. Ebben az iskolában második éve tanítok. Úgy érzem, hogy kollégáimmal jól kijövök, a nevelőtestület igazán összekovácsolódott csapat, a gyerekek jól érzik magukat, azonban a szülőkkel cél a megfelelő kapcsolat kialakítása. Sajnos a város megítélése, s a környék lakosságának állandó, rossz irányú változása sokat csorbít mivoltunkon. Éppen ezért szeretném, ha iskolánk a Dózsa iskolával együtt egy olyan közös jövőt alakíthatna ki, melyben a célok, tervek és a gondolkodásmód azonos szálon futnak, s így az innovációs tervek megvalósítása révén újra felemelkedne, s elérné azt, hogy ide diák és tanár úgy járjon, hogy az érdem legyen s ne kötelesség. Mindehhez az elhivatott pedagógusgárda adatott, azonban törekedni kell a szülői együttműködés javítására, valamint támogató segítők megkeresésére. Eddig mit alkottam? Az intézmény életében milyen maradandót alkottam? Sorolhatnám a kérdéseket, de be kell vallanom: újító szándékaimat jelen helyzetben osztályszinten próbálom ki, s szeretném mindezt iskolai szintre emelni. Mivel szabad kezet kaptunk az osztályterem kialakításában, az oktató- nevelő munkánkban is közösen együttműködve alkalmazunk olyan oktatási modelleket osztálytanító párommal, amelyek ötvözik az ÉKP és a kompetencia alapú oktatás alapelveit. Nem ragaszkodunk szigorúan sem az egyikhez, sem a másikhoz. Első osztálytól kezdődően, vagyis a 2013/2014. tanévtől kiegészítjük: Az angol nyelvi oktatást német nyelvű foglalkozásokkal. Ezáltal tanulóink megismerhetnek egy újabb kultúrát, valamint nem titkolt célunk az is, hogy a jövőben felélesszük a német nyelv iránti érdeklődést, tanulási vágyat. 15

17 Az ének-zenei nevelést furulyaoktatással. Hiszem, hogy a zene minden alkotóelemével az emberi életbe kapcsolódik. Tehát a zenei nevelés egyben emberalakítás. A zene hatására a gyerekek több ingert tudnak befogadni, ezáltal gazdagodik érzelemviláguk, edződik akaratuk, fejlődik jellemük. A logikai készséget is javítja. A magyar órákat tánc és drámaoktatással, bábozással. Ezáltal próbáljuk formálni személyiségüket, kapcsolatteremtő készségüket, indulatkezelésüket. Elmondhatjuk, hogy a művészeti nevelés által próbáljuk meg diákjainkat a közös felelősségérzetre szoktatni, fegyelmezett magatartásra nevelni, valamint igényességre önmagukkal és másokkal szemben a munkában és a párválasztásban egyaránt. Ezáltal további céljaim közt szerepel iskolánk tanulói számára: a táncház-mozgalom és a dráma- játék szakkör elindítása iskolánkban, énekkar létrehozása, sakk szakkör bevezetése 1. osztálytól, Polgár Judit Sakk-palota programjának bevezetése, sport- szakkörök fejlesztése (kézilabda és kosárlabda mellett), a futball és az atlétika erősítése, ismét köztudatba emelése, német nyelv, mint idegen nyelv szakkör bevezetése alsó és felső tagozaton, erdei iskola, zöldiskola - hogy a tanultak gyakorlattá váljanak. Ezáltal olyan kis- és nagy gyerekek is táborozási lehetőséghez, új vidékek, helyek megismeréséhez jutnak, akiknek szociális okokból kifolyólag esélyük nincsen. Pályázattal Erzsébet-táborok szervezése és lebonyolítását is támogatom. A cél tehát az, hogy iskolánk egy családias légkörben szeretetteljessé váljon s maradjon, hogy tanulóink az egyéni adottságaiknak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzésben részesüljenek, mely által érezni fogják a törődést, odafigyelést, s legfőképpen a biztonságot, s felkészítsük őket az életre. Az emberközpontú nevelés során kollégáimmal arra törekszünk, hogy diákjainkban kialakítsuk az egy életen át tartó tanulás vágyát, szilárd és biztos alapokon nyugvó tudást adjunk 16

18 gyermekeink kezébe a kulcskompetenciák fejlesztésével és a társadalmilag elfogadott értékek, hagyományok átadásával, valamint a környezet- és egészségtudatos életszemléletet kialakítsuk bennük. Szakmai tudásuk és elhivatottságuk legjavával próbál minden pedagógus kollégám a magas színvonalú tanuló- nevelő munkával részesei, formálói lenni a város oktatási életének. Erősíteni szükséges az együttműködést a tanár-diák-szülő között, valamint a külső partnerek, támogatók között is. Emlékezzen mindenki arra, hogy a többszöri bezárástól az iskolát milyen hatalmas szülői és pedagógusi összefogás mentette meg! Mára azonban nem érezhető ez a dolog. S homokra várat építeni nem lehet Támogatás nélkül fejleszteni nem lehet. Hiába munkálkodik a pedagóguskar az állandó megújuláson, ha nem kap a háttérben biztos támaszt. Hiszem, hogy együttes erővel képesek vagyunk mindezt megvalósítani! Váci Mihály idézetével zárom gondolatom: Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell! De nem elég akarni; tenni, tenni kell! 17

19 IV. Helyzetelemzés Az iskola rövid bemutatása Az 1956-ban elkezdődött, majd 1958-ban megépült 32 tantermes épület Közép-Európa egyik legnagyobb alapfokú intézményének számított. A Ságvári Endre Általános Iskola elnevezésű iskolában ezerötszáz tanulóval, s több mint harminc pedagógussal kezdődött meg az oktatás. A fokozatos bővítés végeredményeként 1959/1960-as tanévben már nem csak alapozó általános iskolai képzés folyt, hanem gimnáziumi és felnőtt oktatás is. A folyamatosan növekvő tanulólétszám az iskolát a város legnagyobb működő intézményévé emelte nappali és esti tanulóival együtt. A városi üzemekkel és középiskolákkal kialakított jó kapcsolat hatására az eszközállomány és szertári felszerelés kiteljesedett, amely lehetővé tette a jól működő pedagógus szakellátást, a szakkörök megtartását, melyek mellett a napköziotthon és az akkori úttörőcsapat személyiségformáló ereje pozitívan hatott környezetére. Matematikai módszereket kísérleteztek ki az Országos Pedagógiai Intézettel, pályaválasztási tanácsadást végeztek már ötödik osztálytól, valamint bevezették a tagozatos rendszerű oktatást is matematika, testnevelés és orosz nyelvből. Ennek hatására az iskola számos szaktárgyi és sportversenyeket nyert meg. A 80-as évektől bevezetésre került, később DADA- program (drog, alkohol, dohányzás, AIDS) az egészségre nevelést segítette elő. Az egyműszakos oktatásra áttért működés pedig a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére DSK, sport és szakköri foglalkozások újabb bevezetését tette lehetővé. Ekkor még jellemző volt a hétvégi túrák szervezése, a nyári szünetben pedig táborok szervezése az iskola tanulói számára. A 90-es években új oktatási program került bevezetésre. A politikai változás névváltozást is igényelt, így az iskola a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola elnevezés mellett döntött. Ekkortól kezdve sajnos szembesülni kellett a demográfiai hullám levonulásával is, azaz a tanulói létszám csökkenésével, amelynek következtében felmerült az iskola bezárásának lehetősége. A teljes bezárás helyett a város közgyűlésének határozata alapján az iskola felét lezárták, s a másik félbe a Hild József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola költözött. Ekkor került bevezetésre előbb az emelt óraszámú számítástechnika, később pedig az angol nyelv oktatása, amelyek a 18

20 mai igényekhez lettek igazítva. Szerencsére a kapcsolatból nem ellenségeskedés lett, hanem azóta is jól működő, egymást segítő szomszéddá vált a két iskola ben egyesítésre került sor: fenntartói döntés által az iskola a Dózsa György Általános Iskola tagintézménye lett. Az egymáshoz közel eső városrészekben felépült intézmények (a Szilágyi a technikumi, a Dózsa a Dózsa-városrészben, a város központjában) kezdetben riválisként működtek, a tanulói létszám fenntartása végett. Az egyesítés után kialakult egy állandó tendencia a létszámot illetően, s míg a Dózsa egy hatalmas tanulói létszámmal büszkélkedhet, addig a Szilágyiban kialakult egy kis létszámú családias légkör. Ennek okát nem a pedagógusok munkájában kell keresni. Sőt! Az állandó csökkenés ellenére pedagógusaink magasan képzettek, állandó megújulásra készek, hatékonyan végzik munkájukat. Az okot inkább az egyre inkább romló szociális körülmények rovására írhatjuk. Már nem csak alapvető szükségletek hiányoznak, hanem a biztos családi háttér is. S ha hiányzik az otthon biztonságérzete, az erkölcsi alap, amelyek a testi-lelki egészség alapjai, a fejlődés már gátolt. S ahhoz, hogy ezt a hátrányt leküzdhessük, sokkal több rá- és odafigyeléssel kell kompenzálni. Így egyre több időt kell a felzárkóztatással és a hátrányok leküzdésével foglalkozni, hogy gyermekeinkből kihozhassuk egyéniségének legjobb oldalát. S mint említettem, iskolánk tagintézmény. Az összevonás által a pedagógusközösség is egy hatalmas szervezeti egységgé vált. A két iskola tanítói és tanára munkaközösségi megbeszéléseken egyeztetik éves terveiket, cserélnek tapasztalatot, s próbálják meg ezáltal segíteni egymást. Egy biztos: a cél. Mégpedig az, hogy tanulóink személyes képességeit maximálisan fejleszthessük, tudásuk legjavát kiaknázhassuk, s megtanítsuk őket arra, hogy ők egy olyan csapat tagjai, akik közös célokért, de mint önálló individuumok, egyének vesznek részt. Ezáltal kialakul viselkedéskultúrájuk, a problémára való érzékeny reagálásuk, s felkészülnek az életre. Mindezt támogatja a két iskolában folyó kompetencia alapú oktatás, az informatika és az angol nyelv emelt szintű oktatása. Az utóbbi két évben pedig megjelent alsó tagozatban a néptánc szakkör, 1-2. osztályban pedig a furulya és a német nyelv tanulásának szakköri bevezetése. Továbbra is sikerekkel övezve folyik a kézilabda utánpótlás csapatának kinevelése. 19

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére Pályázat A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola intézményvezetői munkakörére Készítette : Vucskó Zsuzsanna Miskolc, 2013. május 19. tanár Tartalomjegyzék 1. A pályázó nyilatkozata...3 2. Szakmai önéletrajz.4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben