Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről."

Átírás

1 /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Simon István alpolgármester: Megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, 18 képviselőből 17 van jelen. Kérem, a meghívónak megfelelően szavazzunk a napirend elfogadásáról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 17 képviselő van jelen, a döntéshez a rendkívüli ülésre tekintettel minősített többség szükséges. A Közgyűlés 17 igen szavazattal a napirendet elfogadta és meghozta a következő határozatot: 157/2011. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : 1. Előterjesztés a Sopron, Sárgaház sor 8. szám alatti társasházban található lakás elidegenítéséről 2. Előterjesztés a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezéséről 3. Előterjesztés az óvodai ellátás átszervezéséről (Zárt ülés tartható!)

2 1. napirendi pont: Előterjesztés a Sopron, Sárgaház sor 8. szám alatti társasházban található lakás elidegenítéséről Rádonyi László, a Gazdasági Bizottság, valamint a Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzat elnökeként: A Gazdasági Bizottság és a Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzat is megtárgyalta és elfogadásra ajánlja az előterjesztést. Varga Gyula képviselő: Ezzel együtt van 2 önkormányzati lakás ebben a házban? Horváthné Seregély Jolán osztályvezető: Igen, ezzel az eladásra szánt lakással együtt. Varga Gyula képviselő: Én úgy tudom, ezzel együtt 3 önkormányzati lakás van az épületben. Dr. Simon István alpolgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazás következik. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 17 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. 158/2011. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : A Közgyűlés 17 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a soproni 9250/17/A/3 hrsz-on nyilvántartott lakás megnevezésű ingatlanát, valamint a társasházi okiratban szereplő, hozzá tartozó 74/1000 eszmei hányadot Ft, azaz ötszázezer forint vételáron értékesíti. Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester azonnal 2. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezéséről Dr. Simon István alpolgármester: 2

3 Köszöntöm az ülésteremben Barilichné igazgató asszonyt. Földes Tamásné megbízott osztályvezető: Az előterjesztéshez a szakértői, megyei önkormányzati, alkalmazotti véleményeket beszereztük Sass László, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. Rádonyi László, a Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzat elnöke: A Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással Biczi László képviselő: Olvasom, hogy márciusban megtörtént az első osztályosok beíratása, miért vártunk eddig a döntéssel, milyen egyeztetések voltak? Úgy tudom, a szülők jól fogadták a változást, de szakszervezeti egyeztetés nem történt, holott erre törvényi kötelezettség van. Varga Gyula képviselő: Mennyi megtakarítás érhető el az iskola bezárással? Hogy érinti az ott dolgozókat, tudnak-e nekik munkát ajánlani? Néhány számszaki hibával is szembesülünk. Mi vezetett ahhoz, hogy a 2002-es 104 fős létszámhoz képest most 17+1 tanuló van? Földes Tamásné megbízott osztályvezető: Jelen előterjesztésben a létszámokról nem kérünk fenntartói döntést. Amennyiben a határozat megszületik, a következő tanév előkészítésénél, június végén szeretnénk erre javaslatot tenni. Egyenként egyeztetünk minden dolgozóval, kit, hogyan tudunk foglalkoztatni. Ebbe az egyeztetésbe az érdekképviseleti szerveket bevonjuk. A tanulói létszámmal kapcsolatban: az utóbbi időben megcsappant a Brennbergben lakók igénye az iskolai ellátás iránt. Ezért évek óta kis létszámban jelentkeznek az első évfolyamra, a felső tagozatban pedig elviszik a gyermekeket. Tavaly már a 7. osztályt megszüntettük, mert 3 gyerek maradt csak ebben az osztályban. Kénytelenek voltunk összevont osztályokat működtetni és volt olyan évfolyam, ahol csak 4 tanuló volt. Oka lehet a tanulószám csökkenésének, hogy más feltételeket tudunk teremteni a városi iskolában, oka lehet az is, hogy általában a magasabb létszámban nagyobb a húzóerő, a versenyszellem inspirálja a tanulókat. A szocializáció szempontjából is speciális helyzet ez az alacsony létszám. Fontos, hogy a gyerekek megtanulják a kapcsolatépítést, négy fő esetén a közösségi nevelés értékeinek megteremtésére nincs lehetőség. A pedagógusok hosszú távon nem sokan maradtak a brennbergi iskolában, ez is rányomta bélyegét az intézményre. Több szülő úgy gondolta, hogy gyermeke másfajta fejlesztésben részesül kis létszám esetén, de ez máshol sem váltotta be az ehhez fűzött reményeket. 3

4 Bebesi József képviselő: A bizottsági ülésen beszéltünk a dolgozók továbbfoglalkoztatásáról. Tudunk-e kötelezettséget vállalni arra, hogy oktató munka nélkül nem marad? Abdai Géza alpolgármester: Ez intézményvezetői hatáskör, a brennbergi iskola a Fenyő téri iskola tagiskolája. Az intézményvezető feladata a munkaerő belső átcsoportosítása. Varga Gyula képviselő: Nem megnyugtató, hogy döntés után foglalkozunk az alkalmazottak sorsával és az intézményvezetőre bízzuk ezt. Sajnálom, hogy idáig jutott a dolog, ennyire lecsökkent a létszám. Nem kívánok pedagógiai dolgokba beleszólni, de az utóbbi időben történt a nagyfokú létszámcsökkenés. Vannak gyerekek, akik pont a kis létszámú osztályokban taníthatók megfelelően. 78 tanköteles gyermek van Brennbergbányán, 17 rendes tanuló és egy magántanuló van az iskolában. Van ellentmondás az előterjesztésben. Sajnálom, hogy a településrészi önkormányzat ilyen arányban fogadta el ezt a döntést. Biczi László képviselő: Vajon lehetett volna olyan működési formát kialakítani, ami a hosszú távú létezést biztosítja? A szülők elfogadják a helyzetet. Az utazáshoz segítséget kérnek, melyet úgy tudom, alpolgármester úr megígért. Mi lesz a brennbergi tagiskolában dolgozókkal? Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy majd megoldják, van természetes lemorzsolódás, stb., de ez komoly létbizonytalanságot okoz. Ma van a törvényi határidő, hogy ezt a döntést a jövő tanévre vonatkozóan meghozzuk. Előkészítése kívánnivalót hagy maga után. Sass László képviselő: Ha 10 éve nem volt minden évben napirenden a brennbergi iskola kérdése, egyszer sem. Tavaly volt az a pillanat, amikor a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság állást foglalt, hogy amennyiben a beiratkozási szándék érzékelhetően nem változik, azt a döntést, hogy induljon első osztály, többé nem lehet tartani. Egy településrész az önkormányzatiság gondolatától indíttatva igényelte az iskolát. Hány tanuló kell ahhoz, hogy induljon első osztály? Egy elegendő? Nem a településrésznek kell eltartania az iskolát, de ha Balf és Brennberg ezt szeretné, úgy tudja az iskolát fenntartani, hogy oda íratják be a gyermeküket. Ez nem történt meg. Rádonyi László képviselő: Többszörösen érintett vagyok a dologban: a településrésznek jelenleg én vagyok a képviselője, és oda jártam iskolába. Sajnálom, hogy én és elődeim, valamint a brennbergiek, görbehalmiak, ó-hermesiek új-hermesiek, nem tettünk meg mindent azért, hogy az iskola megmaradjon, az iskolában legyen gyerek. Szeretném megvédeni a részönkormányzatot a bírálattól, hat tagja van, én vagyok az egyedüli, aki nem érintett az ügyben, hiszen én képviselőként vagyok tagja a részönkormányzatnak. Egyik tagnak két gyereke jár a brennbergi iskolába, másiknak két gyereke nem oda jár, harmadiknak a gyerekét most kell 4

5 majd iskolába íratni, mindenkinek megvan ebben a felelőssége. Azok a gyerekek, akik jelenleg a brennbergi iskolába járnak, lehetőséget kapnak a Fenyő téren, vagy az önkormányzati iskolarendszerben máshol tanulni. Kérésünk a városvezetők felé, hogy az épület sorsáról felelősséggel gondoskodjon. Valamilyen funkciót kell annak találni, hogy az állaga ne romoljon. Biczi László képviselő: Valóban sokszor felmerült már a brennbergi iskola kérdése, de az, hogy halasztottuk, nem jelenti, hogy kellően elő van készítve a döntés. Valóban nem érdemes egy elsősért fenntartani, de gondolnunk kell az ott dolgozók sorsára és az épület hasznosítására. Varga Gyula képviselő: Az ingatlan megóvása fontos, ezzel egyetértek. Ne járjon úgy, mint a volt ÁFÉSZ bolt, amely szégyenfoltja a településrésznek. Tudjuk, miért jutott az iskola idáig. Legalább a távolabbi Ó- Hermesen, Új-Hermesen lakó gyerekek utaztatását meg kell oldania az önkormányzatnak. Abdai Géza alpolgármester: Egyetlen képviselő sem örömében szavaz az iskola bezárására. Mindig halogatta a brennbergi iskola bezárását valamennyi korábbi testület, holott tudtuk, hogy 3-4 gyerekkel osztályt működtetni luxus és szalmailag sem megfelelő. Néhány éve óvodai Waldorf oktatás kezdődött Sopronban, kértük a pedagógusokat, hogy ennek iskolai folytatására képezzék át magukat. Ez azonban nem talált meghallgatásra. Valóban érint ez a döntés pedagógusokat, az iskola igazgatójának kell ezt kezelni. Eddig is igyekezett a város gondoskodni a pedagógusokról, ha másik intézményben lesz üres állás, elsősorban ők kerülnek felvételre. Van egy megkeresés, hogy a brennbergi busz tíz perccel később induljon, hogy a gyerekek az iskolába megfelelő időben érjenek oda, ne kapunyitás előtt, illetve visszafelé is tíz perccel később induljon a busz. A VOLÁN-nal egyeztetünk erről. A településrészi önkormányzattal közösen találunk megoldást az épület működtetésére. Félállás marad az iskolánál az épület őrzéséről, fűtéséről való gondoskodás érdekében. Bízom benne, hogy a településrészi rendőrjárőr is szemmel tartja majd az épületet. Az ÁFÉSZ bolttal kapcsolatban bátorítom képviselő urat arra, hogy hozzon vevőt rá. Nem akarjuk a brennbergieket magukra hagyni, valamennyi tanulónak felajánlottuk, hogy bármelyik önkormányzati iskolába felvesszük. Kérem a Közgyűlést, hogy támogassa az előterjesztést. Dr. Simon István alpolgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazás következik az I. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 17 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. 159/2011. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : A Közgyűlés 13 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett az I. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 5

6 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata mint fenntartó úgy határoz, hogy a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg költségvetési szervet a jogszabályok által előírt, szükséges nyilatkozatok, vélemények beszerzését követően átszervezi, augusztus 1. napjától kezdődően a 9408 Sopron-Brennbergbánya, Soproni u. 24. szám alatti telephelyén tagintézményként működtetett Brennbergi Általános Iskola Grundschule Brennberg általános iskola működését megszünteti. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg iskola (költségvetési szerv) Alapító Okiratát a határozat 1. melléklete szerint augusztus 1. napjával módosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. melléklete szerinti módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki, az alapító okirat törzskönyvi bejegyeztetéséről és a határozat kihirdetéséről gondoskodjék. Ez a határozat a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértő döntésétől függő hatályú. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: július 31. A 159/2011. (V. 31.) Kgy. határozat 1. melléklete 4. SZÁMÚ ALAPÍTÓI MÓDOSÍTÓ HATÁROZAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (1) bekezdése, 90. -a és 92. -a, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. -a, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény felhatalmazása alapján Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg költségvetési szerv 396/2009. (XII. 17.) Kgy. határozatával kibocsátott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat I. Általános rendelkezések fejezet felvezető szövegének helyébe az alábbi rendelkezés lép: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (1) bekezdése, 90. -a és 92. -a, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 8/A. -a, 10. -a alapján, a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5), 90. (1), 102. (2) bekezdése alapján a 86. -ában meghatározott ellátási kötelezettség teljesítése érdekében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményt (továbbiakban: iskola) alapít. 2. Az alapító okirat I. Általános rendelkezések fejezetének az 1. Az iskola főbb azonosító adatai közül: Tagiskolája: a) az alábbi sorok törlésre kerülnek: Brennbergi Általános Iskola - Grundschule Brennberg 6

7 Telephelye: 9408 Brennbergbánya, Soproni u. 24. b) Az alábbi sor törlésre kerül: Az iskola besorolása tevékenysége jellege szerint: c) Az alábbi sor Az iskola besorolása a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: helyére az alábbi sor kerül: Gazdálkodási jogkörük alapján: d) Az alábbi sor Megbízásának időtartama: helyére az alábbi sor kerül: Megbízásának időtartama: közszolgáltató költségvetési szerv, közoktatási közintézmény önállóan működő önállóan működő augusztus 01. napjától július 31-ig augusztus 01. napjától július 31-ig 3. Az alapító okirat I. Általános rendelkezések fejezetének 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Az előző egységes szerkezetű alapító okiratot Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 396/2009. (XII. 17.) Kgy. határozatával bocsátotta ki. 4. Az alapító okirat II. Az iskola működése fejezet 9. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 9. Az iskolának nyolc (1-4. és 5-8.) évfolyama van, tanulólétszáma legfeljebb 720 fő. 5. Az alapító okirat III. Az iskola feladatai fejezetének helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az iskola alapfeladata (államháztartási szakfeladatok rendje szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen kifejtve): Az iskola szakfeladatai: Alaptevékenységek: Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Iskolai intézményi étkeztetés Üdülői, tábori étkeztetés (nyári napközi) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 7

8 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytat. 6. Az alapító okirat V. Záró rendelkezések fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép: Ez a módosított, egységes szerkezetben kiadott alapító okirat Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyásával augusztus 1. napjától lép hatályba, minden korábban kiadott alapító okirat és módosítása egyidejűleg hatályát veszti. Dr. Fodor Tamás polgármester A 159/2011. (V. 31.) Kgy. határozat 2. melléklete SOPRONI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA - DEUTSCHE NATIONALITÄTENSCHULE ÖDENBURG ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (1) bekezdése, 90. -a és 92. -a, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 8/A. -a, 10. -a alapján, a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5), 90. (1), 102. (2) bekezdése alapján a 86. -ában meghatározott ellátási kötelezettség teljesítése érdekében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményt (továbbiakban: iskola) alapít. 1. Az iskola főbb azonosító adatai: Az iskola neve: Az iskola német neve Az iskola rövid neve Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg SNNÁI DNÖ Sopron Székhelye: 9400 Sopron, Fenyő tér 1. Alapítás ideje: december 13. 8

9 Alapítója létrehozáskor: Alapító szerv neve és székhelye: Irányító szerve és székhelye: Gazdálkodási jogkörük alapján: Az intézmény vezetője: Megbízásának időtartama: Működési köre: Körbélyegzője: Az intézmény típusa: Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény törzsszáma: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (9400 Sopron, Fő tér 1.) önállóan működő Barilichné Tóth Rita igazgató augusztus 01. napjától július 31-ig Sopron város közigazgatási területe a Magyar Köztársaság címere a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg körfelirattal általános iskola Az intézmény statisztikai számjele: Az intézmény adóigazgatási száma: Államháztartási szakágazati besorolása Alapfokú oktatás (Alapfokú művészetoktatás kivételével) 2. Az iskola Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) fenntartásában és Közgyűlésének irányítása alatt működő helyi önkormányzati nevelésioktatási intézmény. Az iskola jogi személy. 3. Az előző egységes szerkezetű alapító okiratot Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 396/2009. (XII. 17.) Kgy. határozatával bocsátotta ki. II. Az iskola működése 1. Az iskola élén igazgató áll. Az igazgató a nevelőtestület tagja. 2. Az iskola igazgatóját a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint annak a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (Vhr.) alapján nyilvános pályázat útján Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az igazgató megbízott magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 3. Az igazgató az alkalmazottak tekintetében a teljes munkáltatói jogokat gyakorolja, és irányítja az iskola munkaszervezetét. 4. Az iskola képviseletére az igazgató jogosult, akinek képviseleti joga általános, teljes körű és önálló. 5. Az iskola jegyzése akként történik, hogy az iskola körbélyegzője alá az iskola jegyzésére jogosult (igazgató) önállóan írja alá a nevét a hiteles aláírási címpéldány szerint. 9

10 6. Az iskola ügyeinek intézését és az iskola képviseletét az igazgató látja el. Az igazgató az SZMSZ-ben szabályozottak szerint jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az iskola dolgozóira átruházhatja. 7. Az iskola jogszabály alapján meghatározott közfeladata a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 26. (5) bekezdése szerint alapfokú nevelés-oktatás, ahol az általános iskolában a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. 8. Az iskolában a nevelés és oktatás pedagógiai program szerint folyik. Az iskola helyi tanterve elkészítésénél figyelembe veszi a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvét, amely szerint biztosítani kell a kisebbségi népismeret, a kisebbség és anyaországa történelmének tanítását, kulturális hagyományainak, értékeinek megismerését. A program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 9. Az iskolának nyolc (1-4. és 5-8.) évfolyama van, a tanulólétszáma legfeljebb 720 fő. 10. Az iskola az első évfolyamtól kezdődően kétnyelvű és nyelvoktató illetve bővített nyelvoktató német nemzeti kisebbségi oktatást folytathat. A nemzetiségi oktatás többletköltségét törvényben meghatározott módon az állam, illetve a helyi önkormányzat viseli. 11. Az iskola gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban résztvevő intézmény. A sajátos nevelési igényű tanulók alapfokú oktatása, nevelése, a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, integrált formában történik. 12. A szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata figyelembe vételével a sajátos nevelési igény típusához és súlyosságához igazodó pedagógiai feltételek (személyi és tárgyi feltételek) biztosítása (megléte) mellett, az iskola az alábbi tanulók együttnevelését vállalja a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (1) bekezdés 29. pontja; ill. a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet szerinti besorolással: a. Beszédfogyatékos / beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott b. Enyhe fokban hallássérült nagyothalló c. A hallását műtéti úton helyreállított / létrehozott hallássérült d. Ép értelmi képességekkel rendelkező autisztikus e. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő (figyelemzavar, hiperaktivitás) f. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő. 13. A fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs-rehabilitációs foglalkozásban részesül, szakirányú gyógypedagógus vezetésével, a Közoktatási törvény 52. -ban meghatározott időkeret terhére, az intézmény pedagógiai programjában szabályozott módon. 14. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló, továbbá a 10

11 beilleszkedési/tanulási/magatartási nehézséggel küzdő tanuló (BTM) fejlesztőpedagógiai, logopédiai, pszichológiai foglalkozásban részesül, az intézmény és a pedagógiai szakszolgálati központ közötti munkamegosztás alapján, az intézmény pedagógiai programjában szabályozott módon. 15. Igény esetén nem szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást iskolarendszeren kívül szervezhet. 16. Az iskola a szakorvos által kiszűrt tanulói részére gyógytestnevelést biztosít. 17. Az iskola elkészíti a tankönyvrendelést és az iskolán belüli tankönyvterjesztést az ellátás helyi rendjében foglaltak szerint szervezi és bonyolítja. 18. Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyja jóvá, amelynek szükséges módosítását az alapító okirat módosításának hatályba lépése után három hónapon belül kell jóváhagyni. 19. Az iskola alkalmazottainak foglalkoztatására általában közalkalmazotti jogviszony keretében a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, egyes esetekben munkaviszony keretében a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók. III. Az iskola feladatai Az iskola alapfeladata (államháztartási szakfeladatok rendje szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen kifejtve): Az iskola szakfeladatai: Alaptevékenységek: Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Iskolai intézményi étkeztetés Üdülői, tábori étkeztetés (nyári napközi) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 11

12 Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytat. IV. Az iskola gazdálkodása 1. Az iskola alapfeladatainak ellátására a fenntartó a. a Központi Gyermekkonyhával közös használatba adja a soproni 8672 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron, Fenyő tér 1. szám alatti ingatlant és a rajta álló épületet. A közös használat szabályaiban a használók külön állapodnak meg. b. használatba adja a soproni 9153/33 valamint 9153/35 helyrajzi számon nyilvántartott, Brennbergbánya, Soproni út 24. szám alatti ingatlant és a rajta álló épületeket. 2. Az iskola a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben (1992. évi XXXVIII. tv.) és végrehajtási rendeletében, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatának ellátása érdekében. Az ingatlan vagyont az Intézmények Gazdasági Szolgálata (IGSZ) tartja nyilván. 3. Az iskola önálló költségvetéssel nem rendelkezik, költségvetési keretei felett teljes jogkörrel rendelkezik. Meghatározott pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét az IGSZ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az iskola és az IGSZ közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét az irányító szerv hagyja jóvá. 4. Az iskola alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből, szakmai munkaterv alapján látja el. Az iskola éves költségvetését az IGSZ kezeli azzal, hogy a költségvetési keretek felett az iskola vezetője rendelkezik. 5. Az iskola költségvetését irányító szerve évente az IGSZ útján, az IGSZ költségvetésében tervezetten az igazgatóval egyeztetetten állapítja meg. Az iskola éves és évközi költségvetési beszámolóját az IGSZ összesített beszámolója tartalmazza. V. Záró rendelkezések Ez a módosított, egységes szerkezetben kiadott alapító okirat Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyásával augusztus 1. napjától lép hatályba, minden korábban kiadott alapító okirat és módosítása egyidejűleg hatályát veszti. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Simon István alpolgármester: 12

13 Szavazás következik a II. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 17 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. 160/2011. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a II. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Sopron Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg iskola átszervezése okán szükséges költségvetési módosításokat vezettesse át. Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester soron következő rendeletmódosítás időpontja 3. napirendi pont: Előterjesztés az óvodai ellátás átszervezéséről Dr. Simon István alpolgármester: Az érintettek a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárultak. (A hozzájáruló nyilatkozatok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Földes Tamásné megbízott osztályvezető: A szükséges egyeztetéseket az alkalmazotti közösségekkel, szülői szervezetekkel és közalkalmazotti tanácsokkal lefolytattuk. Nagyon szomorúan veszik tudomásul a közösségek a döntést, de igyekeznek együttműködni. Az óvodai szakértő törvényes akadályát nem látja az előterjesztésben foglaltak megvalósításának, a szülőkre és gyermekekre aránytalan terhet nem ró. A Megyei Önkormányzat nyilatkozata szerint a döntés a megyei fejlesztési tervvel összhangban áll. A XII. határozati javaslathoz a Halász Utcai Óvodára vonatkozóan számszaki javítást kell kérnem, nem 8 csoport van, hanem 7 csoport és ennek megfelelően a férőhelyszám nem 200 férőhely, hanem 175 férőhely. Sass László, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a II., IV., VI., IX., XIV. határozati javaslatról 2 igen és 2 nem szavazattal, a többi határozati javaslatról 2 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett szavazott. Rádonyi László, a Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzat elnöke: 13

14 A Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztést és a településrészt érintő V., X., XI. határozati javaslatot egyhangúlag támogatta. Tóth Éva, a Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzat elnöke: A Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzata megtárgyalta az előterjesztést és a településrészt érintő I., VII., XIII., XIV. határozati javaslatot 6 igen szavazattal támogatta. Dr. Varga Mária, a Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat elnöke: A Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztést és a településrészt érintő V. és XII. határozati javaslatot 5 igen és 1 nem szavazattal támogatta, a VI. határozati javaslatot 5 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem támogatta, a XIV. határozati javaslatot 6 igen szavazattal támogatta. Dr. Simon István, a Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzat elnöke: A Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzat a III., IV., XII., XIV. határozati javaslatokat 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. Biczi László képviselő: Fokozottan érvényes kérdés, hogy miért az utolsó törvény engedte napon tárgyalja a Közgyűlés ezt az előterjesztést? Milyen hatások várhatók a 2011-es költségvetésre vonatkozóan? Más oktatási intézményeket nem vizsgált a városvezetés? Csak itt tud spórolni néhány óvónői státusszal? A bizottsági ülések ma voltak, a Pénzügyi Bizottság nem is tárgyalta az előterjesztést. Bebesi József képviselő: Az előzetes egyeztetéseken felmerült-e más javaslat az intézményrendszer fenntarthatóságára vonatkozóan? Abdai Géza alpolgármester: Minden előírt egyeztetést lefolytattunk, az előterjesztést törvényi határidőre benyújtottuk. Minden intézmény működtetése folyamatosan szem előtt van, áttekintjük, hogy milyen gazdasági intézkedéseket kell meghozni. Figyelembe kell venni, milyen törvényi változás várható. Felmerült, hogy ne 3 hanem, 1 óvoda legyen a többi 13 pedig tagóvoda legyen. A végső döntési javaslat a 3 központi óvoda bokor lett. Bebesi József képviselő: Van-e esély a tagóvodák esetében arra, hogy külön pályázzanak, vagy integrált intézmény csak egy pályázatot nyújthat be? Abdai Géza alpolgármester: Eddig is voltak tagóvodák, pl. Hársfa sori, brennbergi, kőhidai, balfi. Eddig is, ezután is működik a rendszer. 14

15 Kalmár István képviselő: Milyen szempont mentén alakult ki a három óvoda? Az egyik vezető a három közül nem túl rutinos, miért pont az ő óvodáját választották ki központnak? Abdai Géza alpolgármester: Egyik vezetőnek a munkájával sem voltunk elégedetlenek, nem ennek alapján született a döntés. Földrajzi közelséget vettünk figyelembe, hogy egy nagy óvoda legyen a központ, és minél kisebb sérelem érje az óvodavezetőket. Szeretném jelezni, hogy három óvodavezető kérte a nyugdíjazását, ez részben megkönnyítette a helyzetet. Kalmár István képviselő: Mekkora a Hermann Alice Óvoda illetve a Halász Utcai Óvoda? Földes Tamásné megbízott osztályvezető: A Halász Utcai Óvoda a tagintézményével együtt 7 csoporttal működik, ebből 5 van a telephelyén és 2 Sopronkőhidán működik. A Hermann Alice Óvoda hét csoportos. Biczi László képviselő: Miért a tagóvoda vezetőt kérjük, hogy biztosítson helyet két alkalmazottnak? Milyen hatással van a év költségvetésére ez a döntés? Földes Tamásné megbízott osztályvezető: A VI. határozati javaslat lényege, hogy a balfi konyha már ne kerüljön be a létrejövő egységbe, 2,5 fő leépítése mellett a fél állás az étel kiszállításához marad meg. A Jegenye Sori Óvoda jelenlegi vezetőjének megbízatása július 31. napjával lejár. A pályázatot kiírta a Közgyűlés, azonban pályázó nincs, így a még hivatalban lévő vezető bonyolítja le ezt az intézkedést. A dolgozók számára megfelelő megoldást próbálunk találni. Biczi László képviselő: Nem tudtuk meg, hogy ebben a költségvetési évben milyen hatásai lesznek az átszervezésnek, lesz-e elbocsátás? Akiket elbocsátanak, van-e fedezet a végkielégítésükre? Nem értem, miért kellett most ezt az átalakítást behozni, hiszen komplex finanszírozás átalakítást várunk a kormánytól. Komoly kérdések vetődtek fel, hogyan fog működni a dolog, egy csomó bizonytalanság van a rendszerben. Pótcselekvésnek tudom minősíteni, amely nem kapta meg a szakbizottságon a szükséges támogatást. Érdekes, hogy a nagy szakiskolákra vonatkozóan ilyen intézkedést nem hozunk. Az óvodák érdekérvényesítő képessége a legkisebb. A gazdasági kihatások nem ismertek. A kérdésről lehetne értelmes vitát folytatni. Ez nem az. Hivatalosan tegnap került nyilvánosságra az anyag, amit most tárgyalunk és 24 M Ft a csúcs, 15

16 ami nyerhető az átszervezéssel. Nem sorolom fel, mire költünk ennél jóval többet. Politikailag, szakmailag, gazdaságilag és emberileg nem jó döntés ez. Bebesi József képviselő: Van rossz érzésem az eljárással kapcsolatban. A felhatalmazás, amit a választóktól kaptunk arra szól, hogy a kérdéseket megvitassuk, és a többség dönt. Fél évvel ezelőtt mondtam, hogy az intézményrendszer hosszú távon nem tartható. Volt lehetőség, hogy a téma szakértői megvitassák a kérdést, a rákérdezés és megszólítás azonban elmaradt. Lett volna véleményem a témához. A közös döntés felelősségét mindenkinek vállalnia kell, és mindenkit illett volna meghallgatni. A kérdésre egy nap alatt korrekt választ nem lehet adni. Tény, hogy kollégák fognak állás nélkül maradni. A költségvetési egyensúly megtartására lenne más megoldás. Dr. Varga Mária képviselő: Balfon az óvodai konyha megszüntetése nagy ellenállást váltott ki. Úgy tudom, hogy lenne, aki vállalkozásban szívesen működtetné az óvodai konyhát. Kérem, hogy ebben támogassanak minket. Dr. Magas László képviselő: Unokáim révén érdekelt vagyok a kérdésben. A bánfalvi óvoda és tagóvodái eddig is több csoportot működtettek, mint a többi. Személyes tapasztalatom, hogy kiválóan működött. Azt gondolom, hogy az átalakítás a többi óvodát is ide próbálja emelni és jól működtetni. El kell oszlatni az aggályokat, amik a szülők részéről merülnek fel. Az előterjesztést szakmai szempontból régen meg kellett volna tenni. Rádonyi László képviselő: Az óvoda élete a csoportokban dől el, a többi csak körítés ehhez. Nem akarom csökkenteni az óvodavezetők szerepét ezzel. Biczi László képviselő: Nem lehet leegyszerűsíteni ezt a kérdést. Kalmár István képviselő: Hétfőn kiküldeni, kedden elfogadni egy ilyen anyagot, nem korrekt. Lett volna mód a májusi közgyűlésre behozni. Amilyen információk rendelkezésre állnak, nem osztják azt, hogy a döntés jó lenne. Vannak, akiket személyükben érint az ügy, akiket el kell bocsátani. A Halász Utcai Óvoda vezetője nagy vesztese ennek az átalakításnak. De nem személyeket akarok védeni, nem körüljárt ez a dolog. Sopronban sok jól képzett óvónő van, nem cél a szakma színvonalát csökkenteni, de ez csak oda fog vezetni. Én nem a Híd utcában vennék ingatlant, hanem hagynám így az óvodai rendszert, és bíznék abban, hogy a kormány a finanszírozást növelni fogja. Osváth András képviselő: 16

17 Beszéltünk a vezetőkről, a pótlékokról, való igaz, ezek csökkenni fognak. Egy dologról nem beszéltünk, továbbra is bele lehet nyugodtan nézni a szülők és a gyerek szemébe, mert továbbra is ugyanabba az óvodába vihetik a gyermekeket, egyetlen óvoda bezárásáról sincs szó. A költségeket csökkenteni kell, ennek megvan az ára. Bebesi József képviselő: Azokról beszéltem, akik állás nélkül maradnak, azoknak hogyan fogunk a szemébe nézni? Az óvodában szakmai műhelyek működnek, ha a döntés megszületik, akinek eddig vezetői kinevezése volt, ezután csoportot fog vezetni valaki helyett, akinek nem tartanak igényt majd a munkájára. Hogy szakmailag és emberileg ez mit jelent, nem kell mondani. Abdai Géza alpolgármester: Szeretném ügyrendi javaslattal kérni, hogy zárszómban a 2 percet túlléphessem. Dr. Simon István alpolgármester: Ügyrendi szavazás következik. Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztő a zárszóban túlléphesse a 2 perces időhatárt, igennel szavazzon. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 18 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. Abdai Géza alpolgármester: A Közgyűlés 18 igen egyhangú szavazattal elfogadta az ügyrendi javaslatot. Megerősítem, hogy egyetlen vezető óvónő munkájával szemben sincsen kifogásunk. Minden törvényes egyeztetést lefolytattunk, sőt a nyugdíjba vonuló három vezető véleményét is kikértük. El tudom fogadni, hogy ez a döntés sért érdekeket, három vezető óvónő megbízását és juttatását érinti. Megjelenik azonban másik 3 tagóvoda vezető, akinek változik a bére és beosztása. Összességében elméletileg nem sérül senki. A költségvetést a bokrosítás nem befolyásolja pozitívan, feltehetően óvodabővítés lesz. A gyerekeket az átalakítás nem érinti, szeptembertől a meglévő csoport esetleg új óvónővel fog találkozni. Az óvodák profilja megmarad. Bebesi József képviselő: Szeretnék ügyrendi javaslattal egy perces hozzászólási lehetőséget kérni. Dr. Simon István alpolgármester: Ügyrendi szavazás következik. Az ügyrendi javaslatot nem támogatom, aki nem támogatja, hogy a képviselő úr hozzászólási lehetőséget kapjon, nemmel szavazzon. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 17 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. 17

18 A Közgyűlés 4 igen, 12 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el az ügyrendi javaslatot. Dr. Simon István alpolgármester: Szavazás következik. Először a nyílt szavazást igénylő határozati javaslatokról szavazunk, majd ez követően bonyolítjuk le a II., IV., IX. határozati javaslat titkos szavazását. Kérem, szavazzunk az I. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 18 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. Kalmár István frakcióvezető: 5 perc tanácskozási szünetet kérek. Dr. Dobos József jegyző: A szavazás megkezdése után már nem lehet szünetet kérni. Dr. Simon István alpolgármester: 161/2011. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : A Közgyűlés 13 igen és 5 nem szavazattal az I. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata mint Alapító úgy határoz, hogy a Dózsa György Utcai Óvoda költségvetési szerv megszüntető okiratában foglalt, alapító okirat szerinti feladatainak ellátását tagintézményként a Trefort Téri Óvoda költségvetési szervnek adja át. Egyidejűleg az Alapító az Áht. 95. (2) bekezdése alapján július 31. napjával beolvadással megszünteti a Dózsa György Utcai Óvoda költségvetési szervet. A Dózsa György Utcai Óvoda intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyát a megszüntetés nem érinti, jogutódlás folytán közalkalmazotti jogviszonyuk a megszüntető okiratban foglaltak szerint változatlan feltételek mellett a Trefort Téri Óvoda intézményben folytatódik. A Dózsa György Utcai Óvoda költségvetési szervnek vagyoni jogai és kötelezettségei tekintetében a megszüntető okiratban foglaltak szerinti jogutódja a Trefort Téri Óvoda költségvetési szerv. A megszűnés napjával az Alapító a Dózsa György Utcai Óvoda 386/2009. (XII. 17.) Kgy. határozattal kiadott alapító okiratát július 31. napjával visszavonja, és kiadja a határozat mellékleteként csatolt megszüntető okiratot. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési szerv megszüntetésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről, a törzskönyvi nyilvántartásból, a közoktatás információs rendszeréből való törléséről és a határozat kihirdetéséről gondoskodjék. 18

19 Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: július 31., a kihirdetésre június 6. A 161/2011. (V. 31.) Kgy. határozat melléklete DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA MEGSZÜNTETŐ OKIRATA I. Általános rendelkezések Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -a és 90. (1) bekezdése és 96. -a, az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. -a alapján Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szervet szüntet meg. 1. A megszűnő költségvetési szerv adatai Az óvoda neve: Dózsa György Utcai Óvoda Székhelye: 9400 Sopron, Dózsa György utca 29. Alapítás ideje: december 13. Alapítója létrehozáskor: Az intézmény típusa: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata óvoda Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény statisztikai számjele: Az intézmény adóigazgatási száma: Államháztartási szakágazati besorolása Irányító szerve és székhelye: Megszüntető szerve és székhelye: Óvodai nevelés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (9400 Sopron, Fő tér 1.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) 2. A megszűnő költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése. II. Jogutódlás 1. A Dózsa György Utcai Óvoda jogutódja ellátott feladatok tekintetében a Trefort Téri Óvoda (székhelye: 9400 Sopron, Trefort tér 11., adószáma: ), 2. A jogutódot terhelik a megszűnő költségvetési szerv valamennyi közfeladatának jövőbeni ellátása, valamennyi joga és kötelezettsége, valamint vagyona, vagyoni jogai és előirányzatai. III. Feladatok ellátása 19

20 A Dózsa György Utcai Óvoda alapfeladatait a jövőben az Önkormányzat fenntartásában álló Trefort Téri Óvoda költségvetési szerv látja el. Ezen feladatok: Alaptevékenységek Óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Az óvoda vállalkozási tevékenységet nem folytat. IV. Vagyon feletti rendelkezési jogosultságok 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a költségvetési szerv használatában lévő vagyontárgyakat a költségvetési szerv megszűnésekor a jogutód Trefort Téri Óvoda használatába illetve vagyonkezelésébe adja. 2. A jogutód Trefort Téri Óvoda alapfeladatainak ellátására a fenntartó használatba adja, a soproni 3895 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron, Dózsa György u. 29. szám alatti ingatlant és a rajta álló épületet, és a soproni 3886 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan udvarát, valamint a leltár szerint ott elhelyezett ingóságokat. V. Kötelezettségvállalás A Dózsa György Utcai Óvoda a. a megszűnést kimondó határozat kihirdetését követően beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget a költségvetés végrehajtásáért felelős fenntartó engedélye nélkül nem vállalhat. b. foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt augusztus 31-éig létesíthet. c. a napi üzemi működés körében legfeljebb a augusztus 15-ig átnyúló időszakot érintően július 31-ig vállalhat kötelezettséget. VI. Foglalkoztatottak 1. A Dózsa György Utcai Óvoda által foglalkoztatott, közalkalmazotti jogviszonyban, illetve egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek a feladatot ellátó jogutód intézményeknél munkáltatói jogutódlással kerülnek továbbfoglalkoztatásra. 2. Az átkerülő álláshely az ahhoz tartozó megtervezett költségvetési személyi juttatással és járulékaival kerül a jogutódhoz, függetlenül attól, hogy az álláshely be van-e töltve. VII. Záró rendelkezések Ezen megszüntető okiratban szereplő Dózsa György Utcai Óvoda helyi önkormányzati költségvetési szerv július 31. napjával szűnik meg. 20

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SOPRONI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA DEUTSCHE NATIONALITÄTENSCHULE ÖDENBURG ÁTSZERVEZÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS A SOPRONI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA DEUTSCHE NATIONALITÄTENSCHULE ÖDENBURG ÁTSZERVEZÉSÉRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60.480/2011. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SOPRONI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA DEUTSCHE NATIONALITÄTENSCHULE ÖDENBURG ÁTSZERVEZÉSÉRŐL

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: /2010. CÍM: Törvényességi véleményezésre bemutatva: Meghívottak:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: /2010. CÍM: Törvényességi véleményezésre bemutatva: Meghívottak: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59.169-36/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A HERMANN ALICE ÓVODA, A HORVÁTH JÓZSEF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, A FÁY ANDRÁS

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlése 2016. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Az IGSZ alapító okirata. és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet,

Az IGSZ alapító okirata. és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet, 1. számú melléklet Az IGSZ alapító okirata és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet, valamint a hatályba léptető 135/2008. (V.29.) számú K.gy. Határozat 8 2

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. június 26-ai közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. június 26-ai közgyűléséről. 40.145-13/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. június 26-ai közgyűléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és meghívottak a mellékelt jelenléti

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Bajza Utcai Általános Iskola

Bajza Utcai Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Bajza Utcai Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17.

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17. Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2011. július 27-én, 17

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 11. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény és a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 11. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény és a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 11. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Jogi és Ügyrendi Bizottság

CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Jogi és Ügyrendi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61032/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61147-4/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben