Prof. Dr. Gadányi Károly DSc egyetemi tanár Tudományos Bizottság Elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof. Dr. Gadányi Károly DSc egyetemi tanár Tudományos Bizottság Elnöke"

Átírás

1 Az tudomány gyükere keser, gyümölcse pedig gyönyör séges (Apáczai) El szó A magyar fels oktatási intézményekben a tudományos diákköri munkának hosszú múltja van. A Berzsenyi Dániel F iskola is az alaptevékenységen túl egyik legfontosabb feladatának tekinti a tehetségek felkarolását, támogatását, kibontakoztatását. iskolánk tudományos életét gazdagítják a fiatalok diákköri munkái. A tudományos diákköri mozgalom a hallgatói alkotókészség jól m köd keretrendszere.a hallgatók tanulmányi kötelezettségeik teljesítésén túl szakmaszeretett l és hivatástudattól vezérelve fordulnak választott szakterületük felé. Köszönet illeti azokat az oktató kollégákat, akik mindennapi oktató-nevel munkájuk mellett önzetlenül vállalják a kell nyitottsággal, igényes kíváncsisággal bíró hallgatók tudományos tevékenységének irányítását, szellemi m helyek gondozását. A két évente megrendezésre kerül Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon iskolánk rendszeresen képviselteti magát, számot adva a nálunk folyó tudományos diákköri tevékenységr l. A legeredményesebb hallgatók seregszemléjén a széles szakmai nyilvánosság el tt mutathatják be legújabb eredményeiket. A jubileumi XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára nevezett hallgatóink munkáinak összefoglalóit tartalmazza ezen kiadvány, amelynek els dleges célja, hogy az érdekl k számára betekintést adjon a széleskör szakterületeken folyó kutatási témákról. Továbbá kötetünket annak reményében állítottuk össze, hogy számos ifjú tehetségre hívjuk fel a figyelmet és egyúttal köszönetünket fejezzük ki azon hallgatóknak és oktatóknak, akik a kutatói életelvek kialakításának nemes feladataira vállalkoztak. Prof. Dr. Gadányi Károly DSc egyetemi tanár Tudományos Bizottság Elnöke 1

2 XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott hallgatóink I. Helyezettek Fenyvesi Angéla-Vincze József Gerencsér Judit /végzett/ Pszichológia Szekció Témavezet : Holecz Anita Könyvtártudományi Szekció Témavezet : Dr.Pálvölgyi Mihály Horváth Csongor-Szabó Szilvia /végzett/ Tantárgypedagógia /Kémia/ Szekció Témavezet : Dr. ry Imre Kámán Ágnes Közm vel dés Szekció Témavezet : Dr. Mankó Mária Sötét Éva /végzett/ II. Helyezettek Bagi Katalin Budai László Gazsi Ildikó /végzett/ Maróti Viktória /végzett/ Primmera Petra /végzett/ Sölétormos Ottó /végzett/ Társadalomtudományi Szekció Témavezet : Szántó Imréné dr Könyvtártudományi Szekció Témavezet : Dr. Pálvölgyi Mihály Közm vel dési Szekció Témavezet : Török Gábor Pszichológia Szekció Témavezet : Dr. Gáspár Mihály Pszichológia Szekció Témavezet : Holecz Anita Tantárgypedagógia/Ének-zene/ Szekció Témavezet : Köteles György Tantárgypedagógia /Informatika/Szekció Témavezet : Dr. Kiss Miklós 2

3 III. Helyezettek Ábrahámné Molnár Ilona /végzett/ Csiszár Zsófia-Tóth Zsuzsanna Kalmár Lívia-somogyi Szilvia /végzett/ Kosik Szilvia /végzett/ Mészáros Judit Ráduly Renáta Különdíjasok Balogh Melinda Renáta Horváth Annamária Maráczi Tímea /végzett/ Peth Andrea /végzett/ Simon Rózsa /végzett/ Tóth Katalin Könyvjutalom: Földi Tamás Pup Csilla Szécsényiné Bélavári Andrea Könyvtártudományi Szekció Témavezet : Dr.Murányi Péter Közm vel dés Szekció Témavezet : Dr. Molnár György Földtudományi Szekció Témavezet : Szabó Levente Könyvtártudományi Szekció Témavezet : Dr.Kovács Mária Pszichológia Szekció Témavezet : Holecz Anita Közm vel dési Szekció Témavezet : Török Gábor Tantárgypedagógia Szekció Témavezet : K vári Istvánné dr Testnevelés és Sportudományi Szekció Témavezet : Dr.Ekler Judit Tantárgypedagógia Szekció Témavezet : Lakatos Lajos Humántudományi Szekció Témavezet : Dr.Jankovits Mária Tantárgypedagógia Szekció Témavezet : K vári Istvánné dr Tantárgypedagógia Szekció Témavezet : Lakatos Lajos Könyvtártudományi Szekció Témavezet : Dr.Kovács Mária Könyvtártudományi Szekció Témavezet : Dr.Murányi Péter Könyvtártudományi Szekció Témavezet : Dr.Kovács Mária 3

4 4

5 AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓBA NEVEZETT PÁLYAMUNKÁK 5

6 6

7 Kúti Zsuzsanna biológia-földrajz szakos tanár HOGYAN HAT A ROVAROKRA AZ ID JÁRÁS ÉS A NAPFOGYATKOZÁS? Dolgozatomban a pozitív fototaxisú rovarok repülési aktivitását vizsgáltam az id járás változásainak függvényében, valamint - kutatásaim alatt éppen aktuális ( ) - teljes napfogyatkozás idején. Vizsgálataim során többféle módszert is alkalmaztam: az id járás elemei alapján 12 id járási típust különtettem el, s ezt vetettem össze a százalékos fogási értékekkel. Az id járási frontokat is ugyanezen fogási eredmények függvényében vizsgáltam. Az adatok felvételére 1998 és 1999 nyarán került sor Balatongyörökön (Paphegyen). Kutatásaimat a Zala Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás által telepített Jermy-típusú fénycsapdával végeztem. A kutatás újszer ségét jelentette az is, hogy három különböz (normál, HGL, UV) izzót használtam. A fénycsapda évente háromszor 10 vagy 15 napig különböz ég vel m ködött. Kutatásom céljára a fénycsapda fogási anyagából a nagylepkék (Macrolepidoptera), molylepkék (Microlepidoptera), bogarak (Coleoptera) és a poloskák (Heteroptera) eredményeit használtam fel. A meteorológiai adatokat az OMSZ Agrometeorológiai Kutatóállomásán egy MILOS automata meteorológiai állomás mérte Keszthelyen. Rovarökológiai kutatásokban leggyakrabban használatos gy jt eszköz a fénycsapda, ami az éjjel aktív rovarokra csalogató hatást fejt ki. A csapdázás eredményessége az állandóan változó környezeti tényez k hatására folyamatosan módosul. A vizsgált térség éghajlatának befolyásoló tényez je a Balaton, s ezáltal a környezeti tényez k közül a mikroklímát módosítja. Az id járási elemekre vonatkozó vizsgálatok alapján azt a következtetést tudtam levonni, hogy az er s szél és az éjszakai csapadék gátló tényez ként hat a rovarokra. Az id járási frontok vizsgálata során pedig megállapítható, hogy a fénycsapdázás eredményessége szempontjából kedvez tlen, illetve a pozitív fototaxisú rovarok repülési aktivitását csökkenti a hidegfront, míg a melegfront jelenléte ezt emeli. A kedvez bb hatások esetén a rovarok aktívabbak, ezáltal több petét raknak. A lárva kikeléséig van id felkészülni a védekezésre. Ezzel elkerülhet, vagy csökkenthet a nem kívánt hatás. A kutatások eredményeinek segítségével befogott példányszámokat korrigálni lehet (pozitív vagy negatív irányba). Így pontosabb növényvédelmi prognózisok készíthet k. Az éjjel repül rovarok napi ritmusát befolyásolják a környezet megvilágítási viszonyai. Felmerült a kérdés, vajon a déli órákban fokozatosan elsötétül égbolt megváltoztatja-e az éjszaka folyamán fényre repül rovarok nappali nyugalmát, illetve repülésre serkenti-e ket? Témavezet : Dr. Puskás János Ph. D. iskolai docens 7

8 Zsuzsanna Kúti HOW DO THE WEATHER AND THE SOLAR ECLIPSE AFFECTS THE INSECTS? In my thesis I analized the flying activities of affirmative phototaxis insects plotted against changes in weather and during the total eclipse (11. August 1999) which was just actual while I was doing my investigations. I applied several kinds of methods: I separated twelve kinds of weather types based on weather factors. I compared these with the number of catches in percentage. I investigated the weather fronts based on the same catch results. I collected the necessary data during the summer of 1998 and 1999 in Balatongyörök, (Paphegy). I did my researches with a Jermy-type light-trap established by Zala county Plant protection and Soil conservation Station. The novelty of the research was that I used three different lamp bulbs (normal, HGL and UV). The light-trap was working with with different light bulbs for days, three times a year. From the catches I took use of the following species results: butterflies (Macrolepidoptera), moths (Microlepidoptera), beetles (Coleoptera) and house-bugs (Heteroptera). The meteorological data was taken by MILOS automatic exposure in the Agrometeorology Research Station of National Meteorological Service in Keszthely. The most frequently used trap device in insect ecology is the light-trap, which attracts insects that are active at night. The efficiency of the traps is changing due to the continually changing environmental factors. Lake Balaton affects the climate of the investigated area, so from the environmental factors the micriclimate is modified. Based on research about weather factors, I could arrive at a conclusion that strong wind and rain at night affects the insects in a negative way. Based on the research on weather fronts we can confirm that the efficiency of the traps is adverse. The flying activities of affirmative phototaxis insects is decreased by cold front and increased by warm front. During the advantageous effects the insects are more active and they oviposit more. Until the hatch-out there is time to prepare for protection. By this we can avoid or decrease the not demanded effects. With the help of the results we can correct the number of caught species (into negative or positive way). In this way we can produce a more exact plant protection prognosis. The daily routine of the night insects is affected by the illumination of the environment. A question arose: Does the gradually darkening sky change the peacefulness of the insects, which are flying in direction of light at night, or does it stimulate them to fly? Supervisor: Dr. János Puskás assistant professor 8

9 Rajnai Beáta biológia szakos tanár AZ ERWINIA AMYLOVORA FERT ZÉSRE ÉRZÉKENY ÉS REZISZTENS ALMAFAJTÁK HISZTOLÓGIAI VIZSGÁLATA Az Erwinia amylovora a t zelhalás nev betegség kórokozó baktériuma, amely hazánkban sok nehézséget okoz, ugyanis rendkívül gyorsan képes szaporodni és jól alkalmazkodik a különböz védekezési módokhoz, így aktuális feladat olyan védekezési eljárások kifejlesztése, illetve összefüggések felismerése, melyek megkönnyítik a kórokozó felszámolását. Dolgozatomban a t zelhalás hatásait almafajtákon vizsgáltam, illetve megpróbáltam összefüggéseket keresni az egyes fajták rezisztencia foka és a virág szövettani felépítése között, mivel a baktérium egyik f támadási pontja a virág. Ismertetem továbbá az Erwinia amylovorával szemben rezisztens, toleráns és fogékony almafajták virágainak és nektáriumának hisztológiai leírását is. A dolgozatomban a következ eredményeket kaptam: A vizsgált almafajták intraflorális nektáriuma automorf, az alapjukon vagy a csúcsukon vagy mindkét helyen kiemelkedik a receptákulumból. A virág jellege fajtánként változhat. A nektárium a virág mediális longitudinális metszetében háromszög vagy trapéz alakú. A nektárium epidermiszét borító kutikula vastagsága 1999-ban 3,22-5,72 m, ben 1,78-2,99 m között változott. A legvékonyabb kutikulát 1999-ben az Idared, az Egri piros és a Jonagold fajtáknál mértük, amelyek közül az els két fajta fogékony, az utóbbi pedig közepesen rezisztens fert zéssel szemben. A legvastagabb kutikulát a Rewenánál mértük, mely rezisztens a fert zésre nézve ben a legvékonyabb kutikulát a Reanda, Idared, Remo fajtáknál mértük, amelyek közül az irodalom szerint a Reanda és a Remo rezisztens, az Idared fogékony a fert zésre (méréseink szerint viszont mindhárom fajta fogékony a fert zésre). A legvastagabb kutikulát a Jonagoldnál mértük, amely a szakirodalom szerint közepesen rezisztens, míg a mérés alapján rezisztens a fert zésre. A kutikula vastagsága valószín, hogy befolyásolja a rezisztencia mértékét.a kutikula alatt elhelyezked epidermisz hosszúságát 1999-ben 1346, m-re, 2000-ben 611, ,13 m-re mértük.egy epidermisz hosszúságát tekintve 1999-ben 14,56-21,33 m, míg 2000-ben 5,66-10,37 m közötti értékeket kaptunk. Az epidermisz vastagsága ben 13,048-13,32 m, 2000-ben 5,07-8,54 m között változott. Vékony epidermsizt mértünk 1999-ben az Idarednél, mely fogékony fajta, vastagot pedig a Reandánál és a Libertynél, melyek ellenállóak a t zelhalással szemben ben pedig vékony epidermiszt mértünk az Egri pirosnál, mely szintén fogékony az Erwinia amylovora okozta fert zésre, vastagot pedig a Jonagoldnál és a Florinánál, melyek közül a Florina a szakirodalom szerint rezisztens, a Jonagold pedig közepesen rezisztens a fert zésre. Vagyis nem kizárt, hogy az epidermisz vastagsága és a rezisztencia mértéke között is összefüggés van. Az epidermisz hosszúság X vastagság értéke 1999-ben 18498, ,28 m 2, ben 3483, ,21 m 2 volt. Ez az érték az epidermiszsejtek nagyságát mutatta meg. Nagy epidermiszsejteket találtunk mindkét évben a rezisztens Rewenánál és 1999-ben a 9

10 Libertynél, míg 2000-ben az Idarednél, kicsit pedig 1999-ben a fogékony Idarednél, ben a Reandánál. Az epidermiszsejtek alakja mindkét évben négyzet és téglalapalakú volt. A nektármirigy vastagságára 1999-ben 463,92-725,28 m, 2000-ben 160,72-278,75 m közötti éréket kaptunk. A nektármirigy hosszúsága 1999-ben 1185, ,71 m, ben 495,71-910,25 m között változott. A nektármirigy területe az 1999-es évben m 2, a 2000 évben 95314, ,1 m 2 volt. A nektármirigy alakja mindkét évben hosszúkás illetve hosszú volt. A receptákulum vastagsága 1999-ben 821,1-1042,184 m 2, 2000-ben 164,48-316,3 m 2 közötti volt. Vastag receptákulumot találtunk 1999-ben az Elstarnál és a Libertynél, vékonyat a Reandánál, míg 2000-ben vastagot a Freedomnál és a Libertynél, vékonyat a Rewenánál. Témavezet : Dr Scheidné dr Nagy Tóth Erika iskolai docens Beáta Rajnai HISTOLOGICAL STUDY OF APPLE CULTIVARS, SUSCEPTIBLE OR RESISTANT TO INFECTION BY ERWINIA AMYLOVORA Erwinia amylovora is a pathogen bacterium responsible for fire blight, causing several difficulties in Hungary, since it is able to multiply quickly and can adapt well to various protection methods. Thus it is essential to develop other ways of protection and to study possible correlations, which help fight against this bacterium. My thesis presents the investigation of the effects of fire blight on apple cultivars and the relationship between the degree of resistance and the histological structure of the flower, since one of the main sites of infection is the flower. Furthermore, the histological description of the flowers and nectary of resistant, tolerant and susceptible apple cultivars is given. In the thesis the following results were achieved: The intrafloral nectary of the studied apple cultivars is automorph, rising above the receptacle at its basis or apex or both places. The type of the flower may be different at cultivars. The nectary is triangular or trapezoid in the median longitudinal section of the flower. The thickness of the cuticle covering the nectary epidermis varied between 3,22-5,72 µm in 1999 and between 1,78-2,99 µm in The thinnest cuticle was measured at cvs. Idared, Egri piros and Jonagold in 1999, out of which the first two cultivars are susceptible, the latter is moderately resistant to the infection. The thickest cuticle was measured at Rewena, which is resistant to the infection. In 2000 the thinnest cuticle was measured at cvs. Reanda, Idared and Remo, out of which Reanda and Remo are resistant, while Idared is susceptible to the infection, according to literature (in contrast with it, all three cultivars are susceptible according to my measurements). 10

11 The thickest cuticle was measured at cv. Jonagold, which is moderately resistant, according to literature, whereas it should be considered resistant according to our measurements. The degree of resistance is supposed to be influenced by the thickness of cuticle. The length of the epidermis located below the cuticle in , µm, in , ,13 µm was measured. The thickness of the epidermis was 13,048-13,32 µm and 5,07-8,54 µm in 1999 and 2000, respectively. In 1999 a thin epidermis was measured at cv. Idared, which is a susceptible cultivar, whereas the epidermis was thick at Reanda and Liberty, which are resistant to fire blight. In 2000 a thin epidermis was measured at Egri piros, which is also susceptible to the infection caused by Erwinia amylovora, while a thick epidermis was found at Jonagold and Florina, out of which the latter is resistant according to literature, while Jonagold is moderately resistant. Thus the possible relationship between the thickness of epidermis and degree of resistance cannot be excluded, either. The value of length x thickness of epidermal cells varied between 18498, ,28 µm and 3483, ,21 µm in 1999 and 2000, respectively. This value showed the size of epidermal cells. Large epidermal cells were found at the resistant cv. Rewena in both years and at cv. Liberty in 1999 and at cv. Idared in 2000, whereas epidermal cells were small at the susceptible cv. Idared in 1999 and Reanda in Epidermal cells were square or rectangular in both years.the thickness of the gland was 463,92-725,28 µm and 160,72-278,75 µm in 1999 and 2000, respectively. The length of the nectary varied between 1185, ,71 µm and 495,71-910,25 in 1999 and 2000, respectively. The area of the nectariferous gland was µm 2 and 95314, ,1 µm 2 in 1999 and 2000, respectively. The shape of the gland was longish or long in both years.the thickness of the receptacle was 821, ,84 µm 2 and 164,48-316,3 µm 2 in 1999 and 2000, respectively. In 1999 the receptacle was thick at cvs. Elstar and Liberty, it was thin at cv. Reanda, while in 2000 the receptacle was thick at cvs. Freedom and Liberty and it was thin at cv. Rewena. Supervisor: Erika Scheid-Nagy Tóth PhD 11

12 Vámos Gábor technika-történelem szakos tanár RÉGÉSZETI JELENSÉGEK HATÁSAI SZÁNTÓF LDI NÖVÉNYEINKRE Napjainkban egyre több dolgozat, cikk foglalkozik egy, vagy több különböz tudományág határterületét súroló interdiszciplinális témával. Az agrártudomány területér l vett ismeretek hasznos segítséget nyújtanak egy teljesen más szemlélet tudományágnak, a régészetnek. Mára a régészeti célú leletfelderítés egyik leghaladóbb ágazata az úgynevezett légi régészet túllépett kezdeti fázisán, a légifénykép analízisen. Az egyre növekv információhalmaz pontosabb méréseket, jobb el készítést, alaposabb munkát igényel. A légifotóanalízis természeti jelenségeket vizsgál. A vizsgált jelenségeket alapvet en két nagy csoportra, talaj-jelenségekre és termésjelenségekre osztják. A talaj-jelenségek közé tartoznak az árnyék-, a hó- és a nedvesség-jelenségek A termésjelenségeknél konkrétan a növények jelz szerepér l beszélünk. Sz kebb értelemben ezzel a problémakörrel foglalkozik a dolgozat is. A légi régészettel foglalkozó pár hazai és nem csekély külföldi szakirodalom elhanyagolt mostohagyermeke a növényi termésjelenségek vizsgálatával foglalkozó rész, fejezet. A probléma összetett. Rengeteg komponens együttese adja ki azt az állapotot, ami mi termésjelenségekként definiálunk. A vizsgálatok távlati célja az volt, hogy konkrét mérési eredményekkel igazolja a termésjelenségek létét, és mindezek birtokában segítse a légifotózással foglalkozók gyakorlati munkáját a gabonanövényekkel fedett régészeti objektumok felmérésében, vizsgálatában. Az analízis célja a gabonanövények régészeti objektumok által produkált, vontatott fejl dési folyamatának mérési eredményekre alapozott bemutatása. A vizsgálat alá fogott terület a Vas megyei Magyarszecs d határában lév, Körmend felé es Bibic-rét nev három és fél hektáros szántóterület, a fed növény pedig a tavaszi árpa. A régészeti objektum a római kori Borostyánk út Pannóniai szakaszának Salla útállomás és Savaria város közti regisztrált nyomvonala, ami esetünkben speciális talajtani jelenségként értékelhet. Mint ilyen természetesen nyomot hagy a fölötte nevelked vényi egyedek életében. Ezeket a változásokat min ségi és mennyiségi értelemben véve is meg lehet fogni, amint a római kori út konkrét negatív termésjelenséget produkál. A vizsgálati eredményeket geodéziailag kit zött mér pontok segítségével végeztük. Az árpa vegetációs id szakát tizenkét mérési periódusra osztottuk fel (-kelést l a betakarításig), így vizsgálva növekedésbeli és színbeli eltéréseiket az objektum felett és közvetlen környezetében. A számszer eredményeket a konkrét talajtani és meteorológiai értékek figyelembe vételével értékeltük ki és vezettük fel táblázatba, majd grafikonra. A vizsgálatok összegzése megvilágította a római kori út által produkált negatív termésjelenség természetét az adott tulajdonságú területre nézve, az aktuális fed növény, a tavaszi árpa esetében. Ezzel egészítve ki a hiányt a termésjelenségek vizsgálatának részben még üres oldalán. Témavezet k: Prof. Dr. Nowinszky László egyetemi tanár Ilon Gábor régész 12

13 FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓBA NEVEZETT PÁLYAMUNKÁK 13

14 14

15 Apró Zoltán Földrajz szakos A NYAVALYÁSTET I KARSZTTERÜLET MORFOGENETIKÁJA A dolgozat célja egy átfogó karsztmorfogenetikai feldolgozás. A terület a Bükkfennsík észak-keleti részén található, annak Garadna-völgyre néz lejt in. zettanilag metavulkanit, dolomitos mészk és dolomit alkotja. A területr l geológiai térképet készítettünk, a k zetrétegek helyzetét, a tektonikai preformáció nyomait bejelölve. A k zeteket röntgendiffrakciós vizsgálatoknak vetettük alá, a k zetek új és már ismert típusait elkülönítve. Morfológiai térképet készítettünk a felszín három makroformacsoportjáról: a Balekina-, a Jáspis-, és a Bombatölcsér-csoportról. A Balekina esetében kimutattunk egy a völgyoldalba beépült töbörtorzót, a Bombatölcsért fedettkarsztos alakzatnak azonosítottuk. A Balekina- és Jáspis-barlangok poligonmenetét valamint a k zetrétegek helyzetét és a vet síkokat összevetve statisztikát készítettünk. A statisztika bizonyítja, hogy a Jáspisbarlang réteglapok mentén, a Balekina-barlang vet mentén jött létre. A felszíni és felszín alatti alakzatok fejl dését egy közös, komplex morfogenetikai modellbe egyesítettük. Az alátámasztja a tektonikai-k zettani preformáció els dleges szerepét, a felszín alatti képz dmények felszínalakító hatását, a barlangok relatív korának korrelálhatóságát. Bizonyítottá vált ma még ismeretlen barlangjáratok megléte is. Témavezet : Dr. Veress Márton f iskolai tanár 15

16 Simon Márk földrajz-testnevelés szakos tanár KÜLÖNBÖZ KARSZTTERÜLETEK KARSZTFORMÁINAK MORFOMETRIAI VIZSGÁLATA Dolgozatunkban magashegységi és középhegységi karsztformák morfometriai összehasonlítását végeztük el. Ehhez különböz lefolyástalan formák (karsztos mélyedések, többnyire töbrök) leíró függvényeit kellett el állítani. A függvények képzéséhez a mélyedések részletes szintvonalas térképét készítettük el. A térképek megszerkesztéséhez szükséges adatokat a BDF Természetföldrajzi Tanszéke által szervezett magashegységi expedíciókon végzett m szeres felmérésekkel állítottuk el (1998. Asiago-fennsík, Júliai-Alpok, Totes Gebirge). A középhegységi karsztformák függvényeinek el állításához a Természetföldrajzi Tanszéken rendelkezésre álló térképeket használtuk fel. Az alábbi karsztterületeken mintegy 60 mélyedés függvényeit állítottuk el : Héttóvölgy (Júliai-Alpok), Asiago-fennsík, Totes Gbirge, Pádis-fennsík (Bihar-hegység), Alsóhegy (Aggteleki-karszt), Bükk (KPVDSZ Turistaház környéke, Fekete-sár), Bakonyhegység (Égett-hegy, Mester-Hajag, Homód-árok, Dohányos-hegy). A függvények paramétereivel a különböz karsztterületek töbreit, és ezáltal a területek karsztosodási sajátosságait hasonlítottuk össze. A függvényparaméterek elemzésével következtetéseket vontunk le a különböz típusú karsztformák kialakulására és fejl désére vonatkozólag. Témavezet : Dr. Veress Márton iskolai tanár Dr. Péntek Kálmán iskolai docens 16

17 Somogyi Szilvia - Kalmár Lívia földrajz szakos tanár LEJT MORFOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A K SZEGI- HEGYSÉGBEN Dolgozatunk témája egy lejt részlet fejl déstörténetének felderítése a velemi Hosszúvölgyben. Módszereink:formaelem térkép készítés, néhány fontosabb helyen ásott kutatógödör talajszelvényeinek összehasonlító kiértékelése, a mintaterületünkön lév sziklakibúvások összehasonlító morfometriai vizsgálata. A sziklák kitakarodottságának mértékéb l, a formaelem térkép és a talajszelvények összehasonlító vizsgálata alapján megpróbáltuk rekonstruálni a területen végbement lejt fejl dést. Eredmények: Morfológiai vizsgálataink során a lejt n kis- és nagyformákat különítettünk el, amelyeket a formaelem térképünkön ábrázoltunk. Morfometrikus vizsgálatokat végeztünk, amelyekb l megállapítottuk a sziklák térfogatát. Ez utóbbiak valamint a sziklák alakjának a vizsgálata nyomán a sziklák fejl désére következtetünk. A fejl désünkben négy stádiumot különítettünk el. A talajszelvények kiértékelését összevetettük a szakirodalmi megállapításokkal és segítségükkel következtetünk a lejt n lejátszódó folyamatokra. A lejt fejl dés során három folyamat-együttes váltogatta egymást: a lejt önmagával párhuzamos hátrálása, lineális feltagolódás és talajosodás a nyugalmi periódusokban. A lejt formálódást befolyásoló tényez k tér- és id beli változatossága eredményeképpen alakult ki a jelenlegi összetett formaegyüttes. A palás szerkezet alapk zetb l felééül sziklák feldarabolódása és folyamatos hátrálása a fagyaprózódásra, illetve a sziklákban lév mészanyag kioldódására vezethet vissza. Tehát valószín síthetó, hogy a K szegi-hegység lejt in kialakult formakincs jelent s mértékben a k zetmin ség különbségét tükrözi vissza. Témavezet : Szabó Levente iskolai adjunktus 17

18 Virág Barbara Szilvia Földrajz szakos BÉKÉSCSABA METEOROLÓGIAI ADATSORÁNAK MAKROSZINPTIKUS ANALÍZISE A dolgozatomban Békéscsaba 1928-tól 2000-ig terjed homogenizált meteorológiai adatsorának részletes feldolgozásával foglalkozom. Az Országos Meteorológiai szolgálat Békéscsabai F állomásának munkatársai által meghatározott hosszú id tartalmú középértékek bemutatásán és elemzésén túl a Pécezlyféle makroszinoptikus id járási típusok szerinti bontásban is meghatározom az egyes paraméterek középértékeit és szórásait. Vizsgálatom során a légnyomást, a napsugárzást, a napi maximum- és minimumh mérsékletet, a felh zetet, a csapadékot, a páratartalmat és a szélsebességet mutatom be. A Péczely-féle makroszinoptikus kódok szerint csoportosított átlagértékek és szórások nagy vonásokban megfelelnek az egyes id járási típusokról alkotott eddigi ismereteinknek. Az átmeneti évszakok során az alapvet id járási helyzetek ciklonáris és anticiklonáris típusainál várható értékeknél több esetben jelent s eltéréseket tapasztaltunk. Eredményeink a fentiek során nagyban alátámasztják a Péczely-féle id járási tipizálás helyességét. A feldolgozott adatsor a dolgozat mellékleteként CD adathordozón megtalálható Excel formátumban bárki által használható és vizsgálható. Témavezet : Dr. Károssy Csaba kandidátus, f iskolai tanár 18

19 HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓBA NEVEZETT PÉLYAMUNKÁK 19

20 20

21 Holczer Gábor Magyar-történelem IV.évf. DABRONC CSALÁDNEVEI ( ) Dolgozatomban a Veszprém megyei Dabronc község családneveinek összegy jtésére és rendszerezésére vállalkoztam. Szül városomtól és lakóhelyemt l, Sümegt l való közelsége mellett a rokoni szálak is arra ösztönöztek, hogy Dabroncon végezzek névtani kutatómunkát, melyekkel csatlakozni kívánok a hasonló jellegú, eddig megjelent nyelvészeti kutatásokhoz. Dabronc névanyagának feldolgozásához a születési anyakönyveket, illetve a lakónyilvántartó ivet használtam fel. A neveket id ren vizsgáltam Június 1-t l Október 26-ig. Ezt a tág id szakot öt periódusra osztottam: I.: ; II.: ; III.: ; IV.: ; V.: A vizsgálatokat periódusonként és összesítve is elvégeztem. Feldolgozásom alapvet en leíró jelleg, elemz munka. Segédeszközként folyamatosan alkalmaztam a statisztikai táblákat. Dolgozatomban teljes képet próbálok nyújtani a községben a vizsgált id szak alatt el forduló családnevekr l. Ez magába foglalja a nevek eredet szerinti, szófajtani, alaktani vizsgálatát, valamint a nevek megterheltségi mutatóit. A névállomány bels felépítését a családnevek egyes nemzedékekbe való jelentkezése alapján is megvizsgáltam, különbséget téve törzskörös és újonnan meghonosodott családnevek kategóriái között. Levonható következtetésként a település névadó készségének jellemzése mellett az adatok alapján megpróbáltam kimutatni, hogy az egyes elemek (nagyszámú idegen családnevek megléte, a népnevek megterheltsége, valamint az-i képz s valahová tartozást kifejez melléknévi alakok) mind arra utalnak, hogy a községben mind a múltban, mind a jelenben er s a fluktuáció. Témavezet : Dr.Vörös Ottó iskolai tanár 21

22 Németh Zoltán magyar IV. évf. BECSEHELY KÖZSÉG TELEPÜLÉS-, M VEL DÉS- ÉS HELYNÉVTÖRTÉNETI VISZONYAI A XIII-XX. SZÁZADBAN 1965 elején (1964-es évjelzettel) PAPP LÁSZLÓ és VÉGH JÓZSEF szerkesztésében MARKÓ IMRE LEHEL, ÖRDÖG FERENC és KERECSÉNYI EDIT közzétette Zala megye földrajzi neveinek gy jteményét. Becsehely község földrajzi neveinek vizsgálata közben elhatároztam, hogy pontosítom a gy jtést, és egyben történetileg is feldolgozom a település földrajzi neveit. Nem elégedtem meg a korábbi gy jt k adataival, azokat újra, lépésr l lépésre ellen riztem, áttekintettem. Els sorban a helynévtörténeti, m vel déstörténeti háttér érdekelt, s ez határozta meg kutatásaim irányát. Eredményeimet összevetettem a már meglév kkel, és megállapíthattam, hogy több téves és pontatlan adatot sikerült korrigálnom, és eddig még publikálásra nem kerültet felderítenem. A terepen végzett gy jtést követ en fogtam hozzá a földrajzi nevek történeti feldolgozásához. A zalaegerszegi Megyei Levéltárban, a nagykanizsai Városi Könyvtárban, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban és az Egyházmegyei Könyvtárban folytattam kutatást. A sokszempontú (komplex) nyelvtani, történeti (gazdaságtörténeti, vel déstörténeti stb.) vizsgálódással tehát a helynevek keletkezésének viszonylagos vagy konkrét idejét igyekszem megállapítani, és ennek alapján az él névanyagban jelen lév dinamikus szinkróniára próbálok fényt deríteni. A földrajzi köznevek és helyzetviszonyító elemek vizsgálatával pedig jelentéstani (szóföldrajzi) hátterükre kívánok rávilágítani, s így konkrét adatokat szolgáltatni a további névélettani kutatások számára. Témavezet : Dr. Vörös Ottó iskolai tanár 22

23 Pet Andrea Orosz szakos tanár, angol IV. ÁLLATOKKAL KAPCSOLATOS BESZÉDFORDULATOK (orosz-magyar vonatkozások) Dolgozatom témájául a beszédfordulatokat választottam. Azért választottam éppen a beszédfordulatokat, mert véleményem szerint nagyon fontos szerepet töltenek be a nyelvben, hiszen változatosabbá, színesebbé teszik beszédünket. Munkám célja az, hogy a beszédfordulatok használatához segítséget nyújtsak mindazoknak, akiket érdekel a téma. Dolgozatom négy részb l áll, melyekben foglalkozom a frazeologizmusok általános jellemzésével, a frazeológiai kutatások történetével, a frazeologizmusok rendszerezésével, felosztásával a magyar és az orosz nyelvben, az ekvivalencia kérdésével, illetve az orosz és a magyar beszédfordulatok összevetésével. Munkám során arra törekedtem, hogy az adott beszédfordulatot az orosz és a magyar nyelvben is megtaláljam. Dolgozatomban az orosz és a magyar frazeologizmusok összehasonlításának alapja az ekvivalencia. Kitértem olyan kifejezésekre, amelyek ekvivalensek, illetve amelyeket csak az egyik illetve csak a másik nyelvben találtam meg. Munkám során 180 állatnevet tartalmazó frazeologizmust vizsgáltam az orosz és a magyar nyelvben. Ebb l 108 volt ekvivalens, 27 olyan frazeologizmust találtam, amely csak az orosz nyelvben fordul el, és 46 olyat, amely csak a magyar nyelvben ismert. Kevés olyan beszédfordulattal találkoztam, melyet teljes ekvivalencia jellemez. Azt is megállapítottam, hogy a két nyelvben eltér az egyes állatokkal kapcsolatos beszédfordulatok száma. Számos olyan kifejezésre bukkantam, amelyekben mind az orosz, mind a magyar nyelvben más állat szerepel. Olyan frazeológiai egységeket is találtam, melyekben csak az orosz beszédfordulatban szerepel állat, a magyarban nem. Véleményem szerint igényes kommunikáció egyik nyelvben sem képzelhet el beszédfordulatok nélkül, éppen ezért célszer minél több beszédfordulatot beépíteni a nyelvoktatásba. Témavezet : Dr. Jankovics Mária iskolai docens 23

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Csüllög Gábor Debreceni Egyetem Debrecen, 2006 TARTALOM BEVEZETÉS... 4 IRODALMI ÁTTEKINTÉS... 7 I. A TERÜLETI

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT 2015 1

OTDK-DOLGOZAT 2015 1 OTDK-DOLGOZAT 2015 1 Környezeti vezetői számvitel alkalmazhatóságának kérdései a szarvasmarha tenyésztés területén, kiemelten az önköltségszámításban Questions of applicability of environmental management

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen HORVÁTH KITTI, KÓSA RITA DIÁNA, MAKAI VIVIEN, NAGY PÉTER, OLÁH KORNÉLIA, OLÁH TÍMEA, OLÁH - PUCSOK ESZTER, SZEDER DÓRA VALÉRIA, TIMKÓ ANIKÓ Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen Bevezetés

Részletesebben

Az állami erdő és erdőgazdaságok vagyonkezelése és számvitele az Állami Számvevőszék jelentéseinek tükrében

Az állami erdő és erdőgazdaságok vagyonkezelése és számvitele az Állami Számvevőszék jelentéseinek tükrében Az állami erdő és erdőgazdaságok vagyonkezelése és számvitele az Állami Számvevőszék jelentéseinek tükrében Szerkesztette: Lett Béla Sopron, 2016 Az állami erdő és erdőgazdaságok vagyonkezelése és számvitele

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat célja, hatálya Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozó vizsgákra, különbözeti

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

Macsinka Klára. Doktori értekezés (tervezet) Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár

Macsinka Klára. Doktori értekezés (tervezet) Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár Macsinka Klára A területhasználati funkciókhoz tartozó tényleges parkolási igények modellezése (meghatározásának módszertana) a fenntartható közlekedés elvei szerint Doktori értekezés (tervezet) Témavezető:

Részletesebben

IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE*

IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE* CIGÁNY KISEBBSÉG: OKTATÁS, EGYHÁZ, KULTÚRA PAPP Z. ATTILA IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE* Tanulmányunkban két témakört szeretnénk körüljárni. Egyrészt megvizsgáljuk,

Részletesebben

Kámán Ágnes művelődésszervező IV. évf. Dolgozatának címe: A BDF image-nek PR-szemléletű elemzése Témavezető: Dr. Mankó Mária főiskolai tanár I.

Kámán Ágnes művelődésszervező IV. évf. Dolgozatának címe: A BDF image-nek PR-szemléletű elemzése Témavezető: Dr. Mankó Mária főiskolai tanár I. XXV. OTDK 2001. Pethő Andrea orosz nyelv és irodalom szakos tanár angol IV. Dolgozatának címe: Állatokkal kapcsolatos beszédfordulatok (orosz-magyar vonatkozások) Témavezető: Dr. Jankovics Mária főiskolai

Részletesebben

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2017 tavasza Segédlet a tudományos diákköri munka készítéséhez Megyeriné dr. Runyó Anna megyerine@avkf.hu OTDK - Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 264-287. o. Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Szakálné Kanó Izabella 1 A lokális térségek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

Regionális Marketingstratégiát Megalapozó Felmérés Nyugat-Pannon (WESTPA) EU Régió Eredmények Budapest 00. augusztus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1.1 Előzmények és célok... 1. Metodika.... Összefoglaló,

Részletesebben

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL FIGYELŐ RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL Alkotás a társadalomtudományok határán e címmel jelent meg 2001-ben az a tanulmánykötet, melyben Dr. Kovacsics József

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR 2006 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÜZEMGAZDASÁGI INTÉZET Az állati termék előállítás

Részletesebben

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása Regionális Operatív program 3.3. ROP - 3.3.1. - 05/1-2006 04-0001/36 A munka világa és a fels oktatási intézmények közötti kapcsolatok er sítése a Dunaújvárosi Kistérségben A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból 16. Tétel Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból. Az értékteremtő folyamatok a vállalat működésében, az értéklánc elemei. A teljesítmény és menedzsmentje,

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

Dr. Ábrahám István * A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS A TANKÖNYVEK

Dr. Ábrahám István * A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS A TANKÖNYVEK Dr. Ábrahám István * A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS A TANKÖNYVEK A fels oktatásban legalapvet bb változás az elmúlt id szakban a hallgatói létszámok területén történt: az utóbbi néhány évben, évtizedben mintegy

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az eljárás megindítása, előzmények Sajtóhírekből értesültem arról, hogy az értelmi fogyatékos gyerekek előkészítő szakiskolai képzése

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei

Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földtudományok Doktori Iskola Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata Doktori

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

Zentai Judit Éva. Doktori disszertáció TÉZISEK

Zentai Judit Éva. Doktori disszertáció TÉZISEK Zentai Judit Éva Az Edo-kori egészségmegőrzés és orvoslás képe Kaibara Ekiken Jódzsókun című írásának elemzése alapján Forrástanulmány a japán orvoslás-történet kutatásához Doktori disszertáció TÉZISEK

Részletesebben

HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET. TDK TÉMAJAVASLATOK Részletes bemutatása 2013. év

HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET. TDK TÉMAJAVASLATOK Részletes bemutatása 2013. év HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET TDK TÉMAJAVASLATOK Részletes bemutatása 2013. év Babos Zsuzsanna A pedagógusszerep változásai korunkban Babos Zsuzsanna Dokumentum-elemzés, összehasonlítás, feldolgozás A játék személyiség/képességfejlesztő

Részletesebben

Tervek és a valóság A pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében

Tervek és a valóság A pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Kristó Katalin: Tervek és a valóság A pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A mezõgazdaság gazdaságstruktúrája és jövedeleminformációs rendszerei

A mezõgazdaság gazdaságstruktúrája és jövedeleminformációs rendszerei A mezõgazdaság gazdaságstruktúrája és jövedeleminformációs rendszerei Dr. Kapronczai István PhD, az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgató-helyettese E-mail: kapronczai@akii.hu Az EU-csatlakozást megelőző-,

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ͳ ȋͳȍ ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (1) FOGLALKOZTATÁS A ZÖLD ZÖLDSÉGHAJTATÓ MODELLGAZDASÁGOKBAN Összefoglalás

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Energiaipar: a jég hátán is megél?

Energiaipar: a jég hátán is megél? OTDK-dolgozat 2015 Energiaipar: a jég hátán is megél? A szektor kereskedelmi engedélyes vállalkozásainak beszámolóelemzése az elmúlt évek tükrében Energy industry: can he always make do? The recent year

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben 2010-2011-2012-2013-2014-es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben Az országos kompetenciamérés azt a célt szolgálja, hogy információkat nyújtson az oktatásirányítók és

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

MEGHÍVÓ ÉS PROGRAMFÜZET

MEGHÍVÓ ÉS PROGRAMFÜZET DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR Kari TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA MEGHÍVÓ ÉS PROGRAMFÜZET Debrecen 2007. december 7. DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Káich Katalin. Cultural History: Results and Tasks

Káich Katalin. Cultural History: Results and Tasks ETO: 930.85 CONFERENCE PAPER Káich Katalin Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka sombor33@yahoo.com Művelődéstörténeti kutatásainkról: eredmények és feladatok Cultural History: Results

Részletesebben

Szegény gazdagok és gazdag szegények ( Vizsgálódások a személyi jövedelmek körében)

Szegény gazdagok és gazdag szegények ( Vizsgálódások a személyi jövedelmek körében) Közgazdasági Szemle, XXXI.évf.1984.6.sz. (664-678.l.) Szegény gazdagok és gazdag szegények ( Vizsgálódások a személyi jövedelmek körében) Práger László A társadalomtudományi kutatások, a közgazdasági elemzések

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola KALMÁR GABRIELLA Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok és az életminıség területi összefüggései Ph.D. értekezés

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA Szerzők: Mező Ferenc Mező Katalin Lektorok: Szabó Edina Szilágyi Barnabás Schréder Veronika Első szerző e-mail címe: mezo.ferenc@ped.unideb.hu

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

3 Szüdi János: A magasabb iskolai évfolyamba lépés feltételei. 16 Varga Aranka: A gyermekvédelmi gondoskodásban élők inklúziójának esélyei

3 Szüdi János: A magasabb iskolai évfolyamba lépés feltételei. 16 Varga Aranka: A gyermekvédelmi gondoskodásban élők inklúziójának esélyei 2008/5 Tartalom Tanulmányok 3 Szüdi János: A magasabb iskolai évfolyamba lépés feltételei 16 Varga Aranka: A gyermekvédelmi gondoskodásban élők inklúziójának esélyei 25 Hudra Nikoletta: A viselkedészavarok

Részletesebben

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József,

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Lakossági Egészségfelmérés OLEF2000 KUTATÁSI JELENTÉS Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Epidemiológiai Központ kiadványa 2002. július Dokumentum kutatási sorszáma:

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

AZ ERDŐSÜLTSÉG ÉS AZ ÁRHULLÁMOK KAPCSOLATA A FELSŐ-TISZA- VIDÉKEN

AZ ERDŐSÜLTSÉG ÉS AZ ÁRHULLÁMOK KAPCSOLATA A FELSŐ-TISZA- VIDÉKEN AZ ERDŐSÜLTSÉG ÉS AZ ÁRHULLÁMOK KAPCSOLATA A FELSŐ-TISZA- VIDÉKEN Lóki J. 1 Szabó J. 1 Konecsny K. 2 Szabó G. 1 Szabó Sz. 3 Előzmények, célkitűzés Az elmúlt években az árhullámok magassága a Felső-Tisza

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1997): A

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

FRONT TIPIZÁLÁS AGROMETEOROLÓGIAI VIZSGÁLATOKRA. Puskás János 1

FRONT TIPIZÁLÁS AGROMETEOROLÓGIAI VIZSGÁLATOKRA. Puskás János 1 FROT TIPIZÁLÁS AGROMETEOROLÓGIAI VIZSGÁLAKRA Bevezetés és irodalmi áttekintés Puskás János 1 Régóta ismert, hogy az élőlényekre hatással vannak az időjárási elemek. A rovarok életjelenségeit korábban kevés

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

Ipcsicsné Weinhoffer Csilla igazgató helyettes magyar, orosz szakos általános iskolai tanár Osztályfőnök 8.

Ipcsicsné Weinhoffer Csilla igazgató helyettes magyar, orosz szakos általános iskolai tanár Osztályfőnök 8. Gelencsérné Tarpál Mária Takácsné Husz Ildikó igazgató helyettes megbízott intézményvezető általános iskolai tanító, pedagógiai szakkollégium, közoktatási vezető és matematika, technika szakos általános

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák közvetlen el dje a szabad beszélgetések" órája, 1947-ben került a tantervbe azzal a céllal, hogy a gyerekeket érdekl és érint kérdésekr

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET Dr. Buda András Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete buda@delfin.unideb.hu A konferencia címében szereplő multimédia kifejezés fogalmának meghatározásakor

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

Szenczi Beáta AZ OLVASÁSI MOTIVÁCIÓ VIZSGÁLATA 8 14 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN

Szenczi Beáta AZ OLVASÁSI MOTIVÁCIÓ VIZSGÁLATA 8 14 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Szenczi Beáta AZ OLVASÁSI MOTIVÁCIÓ VIZSGÁLATA 8 14 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN PhD értekezés Témavezető: Dr. Józsa Krisztián egyetemi

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

A szülők pedagógiai érdeklődésének vizsgálata és annak andragógiai tanulságai

A szülők pedagógiai érdeklődésének vizsgálata és annak andragógiai tanulságai Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. Krisztina Felnőttképzési és Szakképzési Központ A szülők pedagógiai érdeklődésének vizsgálata és annak andragógiai tanulságai Konzulens: Dr.

Részletesebben