A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Iktatószám: MN/ /2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai (1. számú melléklet), a médiaszolgáltatás április a közötti műsorának táblázatos bemutatása (2. számú melléklet) A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Parlament TV Zrt. -vel (1061 Budapest, Kalóz u. 7., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Parlament TV csatornáján április a között nem a Médiatanács 350/2011. (III.17.) számú, BJ/ /2011 ügyiratszámú határozatában foglalt adatokat módosító BJ/ /2011. számú hivatali határozatban (a továbbiakban: Határozat) előírtaknak megfelelően sugározta műsorát, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács az Mttv (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a közösségi Médiaszolgáltató Parlament TV csatornájának április a közötti működését, amely során a Határozatban előírtaknak megfelelő műsor sugárzásától való eltérés miatt felmerült a Határozat s) pontjában foglaltak, a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok sugárzására tett vállalásának a megsértése.

2 A Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdésében foglaltak alapján, az Mttv l) pontjában foglalt hatáskörében hivatalból június 20-án hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, melyről 1141/2012. (VI.20.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében (továbbiakban: eljárást indító végzés) a Ket. 29. (3) bekezdés a) pontja alapján, a Ket. 29. (5) bekezdése szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót, tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a Ket. 51. (1) bekezdése alapján nyilatkozattételi és a Ket. 68. (1) bekezdése alapján iratbetekintési jog illeti meg. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló, június 20-án kelt végzést a tértivevény alapján június 29-én átvette, nyilatkozata augusztus 2-án megérkezett a hatósághoz, melyben az alábbiakat adta elő: A Médiaszolgáltató véleménye szerint soha nem vállalta a közélettel foglalkozó műsorszámok közzététele tekintetében a napi 81,25%-os arányt, így ezen határ nem teljesítésével nem is sértette meg a vállalásait. Ezért a Médiatanács eljárást indító végzésének mind szöveges megállapításai, mind e végzés mellékletét képező táblázatban szereplő adatok valótlanok, így eljárás alapját nem képezhetik. A Médiaszolgáltató előadta, hogy az NMHH és a Médiatanács által korábban alkalmazott fogalom meghatározást figyelembe véve a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok olyan műsorszámok, amelyek kifejezetten a vételkörzetben működő igazgatási szervek, testületek, civil, vagy egyéb szervezetek közérdekű tevékenységével foglalkoznak, vagy bemutatják valamely a vételkörzetben élő személy, társadalmi csoport mindennapi életét, tevékenységét, életviszonyait, illetve a vételkörzetben élő valamennyi ember számára szóló információkat szolgáltatnak, tájékoztatnak. Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató körzeti, közösségi médiaszolgáltató, így a vételkörzete a műsorterjesztőkkel megkötött szerződések alapján Magyarország egész területére kiterjedhet, így a közélettel foglakozó, a mindennapi életet segítő műsorszámnak a Magyarország területén élő emberek mindennapi életét segítő, a magyar közélettel foglalkozó műsorszámokat kell tekinteni, így a végzésben felsoroltakon túl, a Médiaszolgáltató minden műsorszáma megfelel a fenti kritériumnak. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés megállapításai, és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltató által üzemeltetett médiaszolgáltatást a 350/2011. (III. 17.) számú, BJ/ /2011. ügyiratszámú határozatában március 15. napjával közösségi médiaszolgáltatásként ismerte el. A fent említett médiatanácsi határozat alapján a Médiaszolgáltatóra vonatkozó, a hivatali nyilvántartásban szereplő adatok médiaszolgáltatói bejelentés alapján történő megváltozását a Hivatal a Határozatban január 1. napjával vette tudomásul és vezette át a nyilvántartásban. A fentiek értelmében a Határozat s) pontja az alábbiakat tartalmazza: s) A közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: napi: 11 óra 23 perc; heti: 79 óra 43 perc havi: 341 óra 42 perc 2

3 A hatósági ellenőrzés megállapításai szerint a Médiaszolgáltató műsorfolyamában közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámokat április 24-én 11 óra 20 percben, április 25-én 8 óra 10 percben, április 26-án 7 órában, április 27-én 6 óra 46 percben, április 28-án 6 óra 13 percben, április 29-én 6 óra 16 percben, április 30-án 1 óra 38 percben, így a vizsgált héten összesen 47 óra 23 percben tett közzé. Ezek alapján megállapítható, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált héten egy alkalommal, április 24-én teljesítette a Határozat s) pontjában szereplő napi vállalását. Az ezen nap vonatkozásában tapasztalt 3 perces elmaradás olyan csekély mértékű eltérés, amelyet a Médiatanács nem minősített a Határozatban foglaltak megsértésének. A Médiaszolgáltató ebben a kategóriában történt teljesítései a vizsgált adáshét többi napján, valamint heti szinten elmaradtak a bejelentett vállalástól (napi: 11 óra 23 perc, heti: 79 óra 43 perc), így a Médiaszolgáltató megsértette a Határozat s) pontját. A Médiaszolgáltató a nyilatkozatában arra hivatkozik, hogy a nem tett a közélettel foglalkozó műsorszámok közzététele tekintetében napi 81,25%-os vállalási arányt, így ezen határ nem teljesítésével nem is sértette meg a vállalásait, ezért véleménye szerint a Médiatanács eljárást indító végzésének mind szöveges megállapításai, mind a végzés mellékletét képező táblázatban szereplő adatok valótlanok, így eljárás alapját nem képezhetik. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vállalását valóban nem százalékos arányban, hanem időtartamban tette, a százalékos adat csak tájékoztató jelleggel szerepel az eljárást indító végzésben és annak 2. számú mellékletében. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában hivatkozott arra, hogy a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok kategóriájában sugárzott műsorszámai tekintetében a számára zsinórmérték a Médiatanács korábbi e műsorszámok kategóriájára tett fogalom meghatározása, és mivel országos vételkörzetű Médiaszolgáltató, ezért nemcsak az eljárást indító végzésben meghatározottak, hanem valamennyi műsorszáma megfelel az ezen műsorszámokkal szemben támasztott kritériumoknak. A Médiatanács a Médiaszolgáltató által a nyilatkozatában közölt azon álláspontot illetően, miszerint körzeti vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatóként a műsorterjesztőkkel kötött szerződések alapján a vételkörzete a Magyar Köztársaság egész területére kiterjedhet, megállapította, hogy téves, az alábbiak szerint. A Médiaszolgáltatót közösségi médiaszolgáltatóvá nyilvánító 350/2011. (III. 17.) számú, BJ/ /2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat i) pontjában, illetve a Határozat j) pontjában foglaltak értelmében a Médiaszolgáltató által üzemeltetett médiaszolgáltatás körzeti vételkörzetű, s a körzeti médiaszolgáltatás fogalmát az Mttv ának 25. pontjában foglalt meghatározás a következőképpen határozza meg: Körzeti médiaszolgáltatás: az a médiaszolgáltatás, amelynek vételkörzete meghaladja a médiaszolgáltatás vételkörzetét, de vételkörzetében az ország lakosságának kevesebb, mint a fele él. A Médiaszolgáltató műsorfolyamában azonban számos külföldi témával foglalkozó műsorszám is szerepel, így például az Úttörő vállalkozások (Andy Rosenwack és a New York-i víztornyok), a 2 perc a világ-francia választások, észak-koreai nukleáris teszt, amerikai elnökválasztás, kergemarhakór az USA-ban, bányászat az égitestekről, Eye to eye (Christain Louboutin divattervező, cipő tervező stb, valamint a Bloomberg TV-től átvett műsorszámok, amelyek nem sorolhatók a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok közzé, így nem helytálló a Médiaszolgáltató azon megállapítása, hogy valamennyi műsorszáma ebbe a műsorkategóriába sorolható. 3

4 A Médiaszolgáltató a Médiatanács által kifogásolt jogsértésekről az eljárás megindításáról szóló értesítést tartalmazó végzés révén tudomással bír, illetve azokat a határozat mellékletei tartalmazzák, amely mellékletek jelen határozat elválaszthatatlan részét képezik. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat törzsszövegében szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (4) bekezdés értelmében ismételtségnek az tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. Tekintettel arra, hogy a Médiatanács jelen jogsértést megelőzően még nem állapította meg a Határozat megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben, a jogsértés ismételtségének fogalmi elemei nem teljesülnek. A Médiatanács a Médiaszolgáltató fent megállapított jogsértését, azaz a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok kategóriájában tett vállalásának jelentős alulteljesítését, nem értékelte csekély súlyúként, ezért, bár jelen határozat meghozataláig nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben a Határozat s) pontjában foglalt rendelkezések megsértését, az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményét nem alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: "A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg." A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések folyamatosságát is figyelembe vette, az alábbiak szerint: A Médiaszolgáltató vállalta, hogy a műsorfolyamában napi 11 óra 23 percben és heti 79 óra 43 percben sugároz közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámot, mely kötelezettségét egy nap kivételével (2012. április 24.) minden vizsgált napon alulteljesítette (a napi teljesítések 8 óra 10 perc és 1 óra 38 perc között mozogtak). 4

5 Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A fentiekre való tekintettel, valamint a jogsértések súlyára és az eset összes körülményére is figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,1 %-ának megfelelő összeget, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, augusztus 15. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 5

6 1. számú melléklet a Médiatanács 1493/2012. (VIII.15.) számú végzéséhez A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Parlament TV állandó megnevezésű vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás április között sugárzott műsorára vonatkozó vizsgálat során megállapítást nyert a Médiatanács 350/2011. (III.17.) számú, BJ/ /2011. ügyiratszámú határozatában foglalt adatokat módosító BJ/ /2011. számú hivatali határozat s) pontjában foglalt a Médiaszolgáltató által, a közélettel foglalkozó műsorszámok heti szinten történő sugárzása kapcsán tett vállalás megsértése. A Médiaszolgáltatót a Médiatanács a 350/2011. (III.17.) számú, BJ/ /2011 ügyiratszámú határozatával (a továbbiakban: közösségi médiaszolgáltatónak nyilvánító határozat) közösségi médiaszolgáltatóként ismerte el. A Médiatanács 350/2011. (III.17.) számú, BJ/ /2011. ügyiratszámú határozatában foglalt adatok módosulását a BJ/ /2011. számú, január 31-én kelt hivatali határozat a hatóság nyilvántartásában átvezette a következők szerint: d) A médiaszolgáltatás típusa: tematikus (a Magyar Köztársaság Országgyűlése tevékenységének a bemutatása) o) A médiaszolgáltatás műsorideje: 17 óra/nap; p) Képújság: nincs; q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Parlament Tv; r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt havi minimális műsoridő: napi: 11 óra 23 perc; heti: 79 óra 43 perc havi: 341 óra 42 perc s) A közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: napi: 11 óra 23 perc; heti: 79 óra 43 perc havi: 341 óra 42 perc t) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: 15 perc; u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): 30 óra; v) A nemzeti és etnikai kisebbségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: nincs; w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: nincs; x) A médiaszolgáltatás megnevezésének (tervezett) időpontja: január 31. 6

7 A hatósági ellenőrzés megállapításai: Az alábbi táblázat a Médiaszolgáltató heti műsorfolyamának lekódolása után született megállapításokat tartalmazza: Időtartam/arány április 24. április 25. április 26. április 27. április 28. április 29. április 30. Összesen Vállalás (%) (óó:pp:mp) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap (%) nap hét 1.Műsoridő (óó:pp:mp) Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorok (perc) 2.a Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő 99,5% 71,7% 61,4% 59,4% 54% 55% 14,34% 59,4% 66,96% 66,96% műsorok % 3. Közszolgálati műsorok (perc) a Közszolgálati műsorok (%) 96% 92% 90% 92% 91% 90% 87% 92% 81,25% 81,25% 4. A napi rendszeres híradásra szánt min. műsoridő (perc) 5. A saját készítésű műsorszámok heti műsorideje A közélettel foglalkozó műsorszámokként az alábbiak kerültek figyelembe vételre a Médiaszolgáltató vizsgált heti műsorfolyamában: A Parlament legszebb pillanatai; Bizottsági jelentés; Főváros+, Így készül; Képviselői névjegy; Konyhapénz; Nyakkendő mögött; Parlament+ és Pillanat. (A Médiaszolgáltató műsorfolyamában számos program külföldi vonatkozású volt (időtartamuk 21 óra 07 perc 10 mp). Emellett a külföldi vonatkozású programok többségét a Médiaszolgáltató a Bloomberg TV-től vette át, ezért a közéleti műsorszámok tekintetében a vizsgált héten csak április 24-én érte el a vállalt 11 óra 23 perces napi arányt, míg a többi másik hat napon vállasát nem teljesítette. Budapest, augusztus 15. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag 7

8 Parlament Televízió zámú melléklet a Médiatanács 1493/2012. (VIII.15.) számú végzéséhez Dátum Műsor címe kezdés vége hossz közszolgálati cél Parlament Televízió Műsorkezdés 6:00 00:00:00 05:59: P+ wish 05:59:52 06:00:01 00:00:09 produkció eredete ismétlés Hír+ 06:00:01 06:05:01 00:05:00 hírműsor P+ wish 06:05:01 06:05:11 00:00: Beszélgetés+ - Mécs Károly színművész 06:05:11 06:28:45 00:23: P+ wish 06:28:45 06:28:55 00:00:10 bemutatása - magyar műsorajánló 06:28:55 06:29:53 00:00: P+ wish 06:29:53 06:30:12 00:00: Hír+ 06:30:12 06:35:12 00:05:00 hírműsor ismétlés P+ wish 06:35:12 06:35:22 00:00: Beszélgetés+ - Fónagy János államtitkár 06:35:22 06:59:12 00:23: P+ wish 06:59:12 06:59:21 00:00:09 bemutatása - magyar ismétlés műsorajánló 06:59:21 07:00:00 00:00: Hír+ 07:00:00 07:04:58 00:04:58 hírműsor P+ wish 07:04:58 07:05:08 00:00: Gazdaság most Bloomberg híradó 07:05:08 07:28:58 00:23: P+ wish 07:28:58 07:29:08 00:00:10 hírmagazin - gazdaság - külföld EU műsorajánló 07:29:08 07:29:45 00:00: P+ wish 07:29:45 07:30:00 00:00: Eye To Eye (Christian Louboutin divattervező, cipő tervező) 07:30:00 07:49:58 00:19: P+ wish 07:49:58 07:50:08 00:00:10 ek bemutatása - külföldi EU műsorajánló 07:50:08 07:50:41 00:00: A Parlament legszebb hangulatai okt. 12: elkezdődött az Országház építése 07:50:41 07:53:32 00:02: P+ wish 07:53:32 07:53:42 00:00:10 alkotás műsorajánló 07:53:42 07:57:19 00:03:37

9 Képviselői névjegy Dr. Bárándy Gergely 07:57:19 07:57:39 00:00:20 közéleti P+ wish 07:57:39 07:57:48 00:00: Pillanat (Cserenyák Imre regényíró, zenész) 07:57:48 07:59:55 00:02: P+ wish 07:59:55 08:00:05 00:00:10 bemutatása - magyar Hír+ 08:00:05 08:05:05 00:05:00 hírműsor P+ wish 08:05:05 08:05:15 00:00: Képviselői névjegy Dr. Bene Ildikó 08:05:15 08:05:40 00:00:25 közéleti Főváros+ 08:05:40 08:29:04 00:23:24 közéleti EU támogatás a bp. Losonci Téri Ált. Iskolának 08:06: Autista Alapítvány munkája, módszertana 08:10: Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány irodát nyitott Budapesten 08:15: Fény és Árnyék c. nyílt kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban 08:18: Borászképzés a Soós István Borászati Szakközépiskolában 08:24: P+ wish 08:29:04 08:29:14 00:00: Képviselői névjegy Bencsik János (Fidesz) 08:29:14 08:29:39 00:00:25 közéleti A Parlament legszebb hangulatai (zenés képek) 08:29:39 08:34:42 00:05:03 alkotás műsorajánló 08:34:42 08:35:37 00:00:55 Úttörő vállalkozások (Andy Rosenwack és a New York-i közleti személyiség EU-n kívüli víztornyok) 08:35:37 08:56:49 00:21:12 bemutatása - külföld produkció műsorajánló 08:56:49 08:59:03 00:02: Képviselői névjegy Bana Tibor (Jobbik) 08:59:03 08:59:28 00:00:25 közéleti Parlament+ - élő közvetítés 08:59:28 18:17:44 09:18:16 közéleti Napirend előtti felszólalások: Szőcs Géza államtitkár, Harangozó Tamás (MSZP), Kontrát Károly államtitkár, Szabó Tímea (LMP), Dr. Kupper András (Fidesz), Simicskó István államtitkár, Michl József (KDNP), Dúró Dóra (Jobbik), Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár 09:01:27 Fogyasztóvédelmi tv.: Simon Gábor (MSZP), Sáringer- Kenyeres Tamás (KDNP), Zsigó Róbert (Fidesz), Tóth Csaba (MSZP) 09:55:01 Közokirat, levéltári tv.: Szőcs Géza államtitkár, Gyimesi Endre (Fidesz), Tóbiás József (MSZP), Bana Tibor (Jobbik), Karácsony Gergely (LMP) 10:49:21 9

10 folyt.: Kolber István (független), Schiffer András (LMP), Horváth János (Fidesz), Fónagy János államtitkár, Bohács Zsolt (Fidesz) 11:48:21 folyt. Baja Ferenc (MSZP), Mártai Márta (Fidesz), Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Schiffer András (LMP), Staudt Gábor (Jobbik), Fónagy János államtitkár 12:53:56 Szovjetunióba hurcoltak emléknapja: Menczer Erzsébet (Fidesz), Ékes Ilona, Berényi László, Dr. Gyimes Endre, Ágh Péter (Fidesz), Mile Lajos (LMP), Gyüre Csaba (Jobbik) 14:04:08 folyt. Schiffer András (LMP), Hoppál Péter (Fidesz), Ferenczi Gábor (Jobbik), Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik), Kucsák László (Fidesz), Dr. Vinnai Győző (Fidesz) 14:51:26 folyt. Menczel Erzsébet (Fidesz), Ferenczi Gábor (Jobbik), Dr. Horváth János (Fidesz), Schiffer András (LMP), Lendhardt Gábor (Jobbik), Pichler Imre László (Fidesz), Mile Lajos (LMP) 15:33:36 folyt. Zakó László (Jobbik), Schiffer András (LMP), Dr. Horváth János (Fidesz), Lenhardt Balázs (Jobbik), Ágh Péter (Fidesz), Ferenczi Gábor (Jobbik), Murányi Levente (Jobbik), Menczel Erzsébet (Fidesz) 15:48:01 Járások módosítása: Nagy Gábor Tamás (Fidesz), Göndor István (MSZP), Lampert Mónika (MSZP), Lipők Sándor (Fidesz), Pál Tibor (MSZP), Ágh Péter (Fidesz) 16:17:19 folyt: Pesti Imre (Fidesz), Kovács Péter (Fidesz), Lamperth Mónika (MSZP), Kovács Zoltán (Fidesz), Göndör István (MSZP), Szilágyi György (Jobbik), Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz) 16:54:26 folyt. Szilágyi Péter (LMP), Nagy Gábor Tamás (Fidesz), Ferenczi Gábor (Jobbik), Bihari Győző (Fidesz), Göndör István (MSZP), Kerényi János (Fidesz), Lamperth Mónika (MSZP) 17:09:36 folyt. Kovács Zoltán (Fidesz), Hegedűs Lórántné (Jobbik), Kovács Péter (Fidesz), Hegedűs Lórántné (Jobbik), Kerényi János (Fidesz), Göndor István (MSZP), Hegedűs Lórántné (Jobbik) 17:36: műsorajánló 18:17:44 18:18:25 00:00: Pillanat (Cserenyák Imre regényíró, zenész) 18:18:25 18:20:35 00:02:10 közéleti műsorajánló 18:20:35 18:22:37 00:02:02 10

11 perc a világ ENSZ béketerv Szíriában, lemondott a Holland miniszterelnök, Kína-Észak-Korea kapcsolat, háború fenyeget Szudánban 18:22:37 18:24:41 00:02:04 hírműsor - külföld Parlament+ - élő közvetítés 18:24:41 19:26:57 01:02:16 közéleti Hírek (Országgyűlés élő kép + hírek képújságban) 18:24: Járások módosítása, folyt. - Ferenczi Gábor (Jobbik), Hegedűs Lórántné (Jobbik), Kovács Zoltán (Fidesz), Kiss Sándor (Jobbik), Ferenczi Gábor (Jobbik), Szabó Erika államtitkár 18:27: Államháztartásról Nyikos László (Jobbik) 19:21: P+ wish 19:26:57 19:27:12 00:00: műsorajánló 19:27:12 19:29:49 00:02: P+ wish 19:29:49 19:29:55 00:00: Hír+ 19:29:55 19:34:54 00:04:59 hírműsor P+ wish 19:34:54 19:35:04 00:00: Konyhapénz 19:35:04 19:59:54 00:24: Önkormányzati-, magánóvoda vagy családi napközi 19:36: Konyhai tippek: 2000 Ft-ból olaszos specialitás 19:48: P+ wish 19:59:54 20:00:14 00:00:20 mindennapi életet segítő Hír+ 20:00:14 20:05:14 00:05:00 hírműsor P+ wish 20:05:14 20:05:29 00:00: Bloomberg Risk Takers Elon Musk, napenergia másképp (Elon Musk bemutatása) 20:05:29 20:57:41 00:52:12 ismeretterjesztő P+ wish 20:57:41 20:58:01 00:00:20 EU-n kívüli produkció perc a világ ENSZ béketerv Szíriában, lemondott a Holland miniszterelnök, Kína-Észak-Korea kapcsolat, háború fenyeget Szudánban 20:58:01 21:00:01 00:02:00 hírműsor - külföld ismétlés P+ wish 21:00:01 21:00:21 00:00: Hír+ 21:00:21 21:05:21 00:05:00 hírműsor P+ wish 21:05:21 21:05:31 00:00: Beszélgetés+ - Balogh Levente (Szentkirályi Ásványvíz Kft. igazgatója) 21:05:31 21:28:44 00:23:13 bemutatása - magyar P+ wish 21:28:44 21:28:54 00:00: műsorajánló 21:28:54 21:29:44 00:00: P+ wish 21:29:44 21:29:54 00:00: perc a világ ENSZ béketerv Szíriában, lemondott a Holland miniszterelnök, Kína-Észak-Korea kapcsolat, háború fenyeget Szudánban 21:29:54 21:31:54 00:02:00 hírműsor - külföld 11

12 P+ wish 21:31:54 21:32:04 00:00: műsorajánló 21:32:04 21:34:28 00:02: P+ wish 21:34:28 21:34:33 00:00: Képviselői névjegy Baja Ferenc (MSZP) 21:34:33 21:34:54 00:00:21 közéleti P+ wish 21:34:54 21:35:03 00:00: Beszélgetés+ - Szabó Gyula (Ökoszolgálat igazgatója) 21:35:03 21:58:28 00:23: P+ wish 21:58:28 21:58:38 00:00:10 12 bemutatása - magyar műsorajánló 21:58:38 21:59:54 00:01: P+ wish 21:59:54 21:59:59 00:00: Hír+ 21:59:59 22:04:59 00:05:00 hírműsor P+ wish 22:04:59 22:05:09 00:00: Gazdaság most Bloomberg híradó (Tesco, olimpia, spanyol gazdaság, Nokia, VW motor, EU) 22:05:09 22:28:59 00:23: P+ wish 22:28:59 22:29:09 00:00:10 hírmagazin - gazdaság - külföld műsorajánló 22:29:09 22:29:51 00:00:42 Bloomberg The Mentor (amerikai kisvállalkozások segítése) 22:29:51 22:53:18 00:23:27 ismeretterjesztő P+ wish 22:53:18 22:53:28 00:00:10 EU EU-n kívüli produkció műsorajánló 22:53:28 22:54:47 00:01: Himnusz 22:54:47 22:57:07 00:02: p+ 22:57:07 22:59:47 00:02: Parlament Televízió Műsorkezdés 6:00 22:59:47 24:00:00 Parlament Televízió Műsorkezdés 6:00 00:00:00 05:59:51 P+ wish 05:59:51 06:00:01 00:00:10 Hír+ 06:00:01 06:05:00 00:04:59 hírműsor P+ wish 06:05:00 06:05:15 00:00:15 Beszélgetés+ - Balogh Levente (Szentkirályi Ásványvíz Kft. igazgatója) 06:05:15 06:28:28 00:23:13 P+ wish 06:28:28 06:28:38 00:00:10 bemutatása - magyar ismétlés műsorajánló 06:28:38 06:29:41 00:01:03 P+ wish 06:29:41 06:29:51 00:00:10 Hír+ 06:29:51 06:34:51 00:05:00 hírműsor P+ wish 06:34:51 06:35:01 00:00:10 Beszélgetés+ - Szabó Gyula (Ökoszolgálat igazgatója) 06:35:01 06:58:26 00:23:25 P+ wish 06:58:26 06:58:36 00:00:10 bemutatása - magyar ismétlés műsorajánló 06:58:36 06:59:47 00:01:11 P+ wish 06:59:47 06:59:57 00:00:10

13 Hír+ 06:59:57 07:04:57 00:05:00 hírműsor P+ wish 07:04:57 07:05:07 00:00:10 Bloomberg Risk Takers Elon Musk, napenergia másképp (Elon Musk bemutatása) 07:05:07 07:57:19 00:52:12 ismeretterjesztő P+ wish 07:57:19 07:57:29 00:00:10 EU-n kívüli produkció ismétlés műsorajánló 07:57:29 07:59:45 00:02:16 P+ wish 07:59:45 07:59:55 00:00:10 Hír+ 07:59:55 08:04:55 00:05:00 hírműsor P+ wish 08:04:55 08:05:05 00:00:10 Nyakkendő mögött - Wintermantel Zsolt (Fideszes képviselő bemutatása) 08:05:05 08:28:31 00:23:26 közéleti P+ wish 08:28:31 08:28:41 00:00:10 műsorajánló 08:28:41 08:30:34 00:01:53 P+ wish 08:30:34 08:30:44 00:00:10 Pillanat (Szelényi Gábor grafikus, újságíró) 08:30:44 08:33:03 00:02:19 közéleti P+ wish 08:33:03 08:33:13 00:00:10 műsorajánló 08:33:13 08:34:48 00:01:35 P+ wish 08:34:48 08:34:58 00:00:10 Ázsia Ászai Sandiaga Uno (munkanélküliből milliárdos) 08:34:58 08:58:40 00:23:42 P+ wish 08:58:40 08:58:50 00:00:10 ek bemutatása - külföldi EU-n kívüli produkció műsorajánló 08:58:50 09:00:03 00:01:13 Hír+ 09:00:03 09:05:03 00:05:00 hírműsor P+ wish 09:05:03 09:05:13 00:00:10 Úttörő vállalkozások (Andy Rosenwack és a New York-i víztornyok) 09:05:13 09:26:20 00:21:07 közleti személyiség bemutatása - külföld EU-n kívüli produkció ismétlés P+ wish 09:26:20 09:26:30 00:00:10 műsorajánló 09:26:30 09:27:40 00:01:10 A Parlament legszebb hangulatai (zenés képek) 09:27:40 09:32:38 00:04:58 P+ wish 09:32:38 09:32:48 00:00:10 alkotás ismétlés műsorajánló 09:32:48 09:34:58 00:02:10 Képviselői névjegy Bányai Gábor (Fidesz) 09:34:58 09:35:22 00:00:24 közéleti Konyhapénz (óvodaválasztás, 2000 Ft-ból olaszos specialitás) 09:35:22 10:00:12 00:24:50 P+ wish 10:00:12 10:00:22 00:00:10 mindennapi életet segítő ismétlés Hír+ 10:00:22 10:05:22 00:05:00 hírműsor 13

14 P+ wish 10:05:22 10:05:32 00:00:10 Főváros+ ( ) 10:05:32 10:28:56 00:23:24 közéleti ismétlés P+ wish 10:28:56 10:29:06 00:00:10 Képviselői névjegy Bencsik János (Fidesz) 10:29:06 10:29:26 00:00:20 közéleti P+ wish 10:29:26 10:29:36 00:00:10 A Parlament legszebb hangulatai A Kupolacsarnok 10:29:36 10:31:36 00:02:00 P+ wish 10:31:36 10:31:46 00:00:10 alkotás műsorajánló 10:31:46 10:34:16 00:02:30 Képviselői névjegy Bácskai János (Fidesz) 10:34:16 10:34:37 00:00:21 közéleti P+ wish 10:34:37 10:34:47 00:00:10 Parlament+ - szerkesztett műsor ( ) 10:34:47 10:59:53 00:25:06 közéleti Lezsák Sándor 10:35:00 Napirend előtti felszólalások: Veres János (MSZP), Cséfalvay Zoltán államtitkár, Mile Lajos (LMP), Cséfalvay Zoltán államtitkár 10:40:35 P+ wish 10:59:53 11:00:03 00:00:10 Hír+ 11:00:03 11:05:03 00:05:00 hírműsor P+ wish 11:05:03 11:05:13 00:00:10 Parlament+ - szerkesztett műsor ( ) 11:05:13 11:30:20 00:25:07 közéleti Napirend előtti felszólalások: Balczó Zoltán (Jobbik), Cséfalvay Zoltán államtitkár, Harrach Péter (KDNP), Rétvári Bence államtitkár, Dr. Bárándy Gergely, Dr. Hende Csaba miniszter 11:05:46 P+ wish 11:30:20 11:30:30 00:00:10 Pillanat (Szelényi Gábor grafikus, újságíró) 11:30:30 11:32:49 00:02:19 közéleti ismétlés P+ wish 11:32:49 11:32:59 00:00:10 műsorajánló 11:32:59 11:34:06 00:01:07 P+ wish 11:34:06 11:34:16 00:00:10 Képviselői névjegy Balogh Zoltán (Fidesz) 11:34:16 11:34:36 00:00:20 közéleti P+ wish 11:34:36 11:34:46 00:00:10 Parlament+ - szerkesztett műsor ( ) 11:34:46 11:59:53 00:25:07 közéleti Pócs János (Fidesz), Cséfalvay Zoltán államtitkár, Szekeres Imre (MSZP), Cséfalvay Zoltán államtitkár, Hegedűs Lórántné (Jobbik), Varga Zs. András legfőbb ügyész hely., Vágó Gábor (LMP), Navracsics Tibor miniszter 11:34:46 P+ wish 11:59:53 12:00:03 00:00:10 14

15 harangszó 12:00:03 12:02:03 00:02:00 P+ wish 12:02:03 12:02:13 00:00:10 műsorajánló 12:02:13 12:04:38 00:02:25 P+ wish 12:04:38 12:04:48 00:00:10 Hír+ 12:04:48 12:09:48 00:05:00 hírműsor P+ wish 12:09:48 12:09:58 00:00:10 Parlament+ - szerkesztett műsor ( ) 12:09:58 12:35:10 00:25:12 közéleti Kulturális örökség védelme: Hegedűs Lórántné (Jobbik), Karácsony Gergely (LMP), L. Simon László (Fidesz), Hegedűs Lórántné (Jobbik), Hiller István (MSZP), Habis László (KDNP) 12:10:21 Parlament+ - szerkesztett műsor ( ) 12:35:10 13:00:21 00:25:11 közéleti fekvőbeteg szakellátó intézmények átvétele: Tukacs István (MSZP), Kiss Sándor (Jobbik), Szilágyi Péter (LMP), Balczo Zoltán (Jobbik), Schiffer András (LMP), Salamon László (KDNP), L. Simon László (Fidesz) 12:35:10 szavazás 12:56:40 Hír+ 13:00:21 13:05:21 00:05:00 hírműsor P+ wish 13:05:21 13:05:31 00:00:10 Parlament+ - szerkesztett műsor ( ) 13:05:31 13:30:33 00:25:02 közéleti elnök 13:05:31 Gyöngyöspata: Kocsis Máté (Fidesz), Berényi László 13:07:41 P+ wish 13:30:33 13:30:43 00:00:10 A Parlament legszebb hangulatai Az Országház világszenzációja: 8 db svéd gránitoszlop 13:30:43 13:32:43 00:02:00 P+ wish 13:32:43 13:32:58 00:00:15 alkotás műsorajánló 13:32:58 13:34:31 00:01:33 P+ wish 13:34:31 13:34:41 00:00:10 Parlament+ - szerkesztett műsor ( ) 13:34:41 13:59:48 00:25:07 közéleti folyt. Berényi László, Kontrát Károly államtitkár, Ágh Péter (Fidesz) 13:34:41 vezérszónoki felszólalások: Csöbör Katalin (Fidesz) 13:46:11 P+ wish 13:59:48 13:59:58 00:00:10 Hír+ 13:59:58 14:04:58 00:05:00 hírműsor P+ wish 14:04:58 14:05:08 00:00:10 Parlament+ - szerkesztett műsor ( ) 14:05:08 14:30:15 00:25:07 közéleti 15

16 folyt. Csöbör Katalin (Fidesz), Harangozó Tamás (MSZP), Schiffer András (LMP), Balczó Zoltán (Jobbik), Lukács Zoltán (Fidesz), Kocsis Máté (Fidesz) 14:05:08 szavazás 14:29:51 P+ wish 14:30:15 14:30:25 00:00:10 Pillanat (Szelényi Gábor grafikus, újságíró) 14:30:25 14:32:44 00:02:19 közéleti ismétlés P+ wish 14:32:44 14:32:54 00:00:10 műsorajánló 14:32:54 14:34:39 00:01:45 P+ wish 14:34:39 14:34:51 00:00:12 Parlament+ - szerkesztett műsor ( ) 14:34:51 14:59:51 00:25:00 közéleti szavazás zárt tárgyalásról 14:34:51 Móring József Attila (KDNP), Vona Gábor (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik) 14:36:01 P+ wish 14:59:51 15:00:01 00:00:10 Hír+ 15:00:01 15:05:01 00:05:00 hírműsor P+ wish 15:05:01 15:05:11 00:00:10 Parlament+ - szerkesztett műsor ( ) 15:05:11 15:30:18 00:25:07 közéleti Mirkóczki Ádám (Jobbik), Mile Lajos (LMP) 15:05:11 Balczó Zoltán (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik) 15:16:21 P+ wish 15:30:18 15:30:38 00:00:20 A Parlament legszebb hangulatai A 18. századtól Pozsonyban ülésezett a magyar országgyűlés 15:30:38 15:33:06 00:02:28 alkotás műsorajánló 15:33:06 15:34:38 00:01:32 P+ wish 15:34:38 15:34:48 00:00:10 Parlament+ - szerkesztett műsor ( ) 15:34:48 15:59:50 00:25:02 közéleti Szalay Péter (Fidesz), Móring József Attila (KDNP), Mile Lajos (LMP), Vona Gábor (Jobbik), Mirkóczky Ádám (Jobbik), Schiffer András (LMP) 15:34:48 P+ wish 15:59:50 16:00:00 00:00:10 Hír+ 16:00:00 16:05:00 00:05:00 hírműsor P+ wish 16:05:00 16:05:10 00:00:10 Parlament+ - szerkesztett műsor ( ) 16:05:10 16:30:17 00:25:07 közéleti Schiffer András (LMP), Kocsis Máté (Fidesz), Berényi László 16:05:10 P+ wish 16:30:17 16:30:27 00:00:10 2 perc a világ francia választások, észak-koreai nukleáris teszt, amerikai előválasztás, kergemarhakór az USA-ban, bányászat az égitestekről 16:30:27 16:32:28 00:02:01 hírműsor - külföld 16

17 P+ wish 16:32:28 16:32:38 00:00:10 műsorajánló 16:32:38 16:34:10 00:01:32 P+ wish 16:34:10 16:34:20 00:00:10 Képviselői névjegy Bene Ildikó (Fidesz) 16:34:20 16:34:40 00:00:20 közéleti P+ wish 16:34:40 16:34:50 00:00:10 EU+ 16:34:50 16:53:17 00:18:27 Francia elnökválasztás első fordulója 16:34:50 Argentína államosítani kívánja a Repsol olajvállalat 51%- át 16:43:33 17 hírmagazin - politika - külföld P+ wish 16:53:17 16:53:27 00:00:10 műsorajánló 16:53:27 16:55:03 00:01:36 Képviselői névjegy Bebes István (Fidesz) 16:55:03 16:55:23 00:00:20 közéleti P+ wish 16:55:23 16:55:33 00:00:10 Pillanat (Szelényi Gábor grafikus, újságíró) 16:55:33 16:57:52 00:02:19 közéleti ismétlés P+ wish 16:57:52 16:58:02 00:00:10 műsorajánló 16:58:02 16:59:58 00:01:56 Képviselői névjegy Balczó Zotán (Jobbik) 16:59:58 17:00:19 00:00:21 közéleti P+ wish 17:00:19 17:00:29 00:00:10 Hír+ 17:00:29 17:05:29 00:05:00 hírműsor P+ wish 17:05:29 17:06:39 00:01:10 Főváros+ ( ) 17:06:39 17:29:03 00:22:24 közéleti ismétlés P+ wish 17:29:03 17:29:13 00:00:10 műsorajánló 17:29:13 17:30:11 00:00:58 P+ wish 17:30:11 17:30:21 00:00:10 EU+ 17:30:21 17:57:23 00:27:02 Kőolajkészletek; meddig közlekedhetünk még a magas olajárak miatt autóval? 17:31:43 Árva művek a szerző ismeretlen 17:36:17 Kevésbé zajos utak? 17:38:04 Megosztottság és korrupció Koszovóban 17:40:04 Széndioxid kibocsátás csökkentése az EU-ban, zöld városok 17:44:40 Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 17:48:56 Az EP heti munkarendje 17:55:54 P+ wish 17:57:23 17:57:38 00:00:15 hírmagazin - politika - külföld műsorajánló 17:57:38 18:00:00 00:02:22 Képviselői névjegy Bánki Erik (Fidesz) 18:00:00 18:00:20 00:00:20 közéleti EU

18 P+ wish 18:00:20 18:00:30 00:00:10 Hír+ 18:00:30 18:05:30 00:05:00 hírműsor P+ wish 18:05:30 18:05:40 00:00:10 Gazdaság most Bloomberg híradó (Tesco, olimpia, spanyol gazdaság, Nokia, VW motor, EU) 18:05:40 18:29:30 00:23:50 P+ wish 18:29:30 18:29:40 00:00:10 18 hírmagazin - gazdaság - külföld EU ismétlés műsorajánló 18:29:40 18:30:18 00:00:38 Képviselői névjegy Bana Tibor (Jobbik) 18:30:18 18:30:38 00:00:20 közéleti P+ wish 18:30:38 18:30:48 00:00:10 2 perc a világ francia választások, észak-koreai nukleáris teszt, amerikai előválasztás, kergemarhakór az USA-ban, bányászat az égitestekről 18:30:48 18:32:48 00:02:00 hírműsor - külföld ismétlés P+ wish 18:32:48 18:32:58 00:00:10 műsorajánló 18:32:58 18:35:06 00:02:08 P+ wish 18:35:06 18:35:26 00:00:20 Képviselői névjegy Bácskai János (Fidesz) 18:35:26 18:35:36 00:00:10 közéleti EU+ 18:35:36 18:55:21 00:19:45 A világ legnagyobb ipari kiállítása Hannoverben 18:35:36 Bíróság előtt a norvég ámokfutó 18:40:51 Háború szélére sodródott Szudán és Dél-Szudán 18:48:58 hírmagazin - politika - külföld P+ wish 18:55:21 18:55:41 00:00:20 Képviselői névjegy Bányai Gábor (Fidesz) 18:55:41 18:55:56 00:00:15 közéleti A Parlament legszebb hangulatai Kupolacsarnok csillárjában 205 db villanykörte világít 18:55:56 18:58:00 00:02:04 műsorajánló 18:58:00 19:00:28 00:02:28 alkotás Hír+ 19:00:28 19:05:28 00:05:00 hírműsor P+ wish 19:05:28 19:05:38 00:00:10 Bloomberg The Mentor (amerikai kisvállalkozások segítése) 19:05:38 19:29:06 00:23:28 ismeretterjesztő P+ wish 19:29:06 19:29:16 00:00:10 EU-n kívüli produkció műsorajánló 19:29:16 19:30:12 00:00:56 P+ wish 19:30:12 19:30:26 00:00:14 2 perc a világ francia választások, észak-koreai nukleáris teszt, amerikai előválasztás, kergemarhakór az USA-ban, bányászat az égitestekről 19:30:26 19:32:27 00:02:01 hírműsor - külföld ismétlés P+ wish 19:32:27 19:32:37 00:00:10 műsorajánló 19:32:37 19:34:44 00:02:07

19 Képviselői névjegy Bohács Zsolt (Fidesz) 19:34:44 19:35:04 00:00:20 közéleti P+ wish 19:35:04 19:35:14 00:00:10 Eye To Eye (Christian Louboutin divattervező, cipő tervező) 19:35:14 19:55:13 00:19:59 P+ wish 19:55:13 19:55:22 00:00:09 ek bemutatása - külföldi EU ismétlés Képviselői névjegy Balczó Zotán (Jobbik) 19:55:22 19:55:43 00:00:21 közéleti műsorajánló 19:55:43 19:59:33 00:03:50 Képviselői névjegy Bánki Erik (Fidesz) 19:59:33 19:59:53 00:00:20 közéleti P+ wish 19:59:53 20:00:03 00:00:10 Hír+ 20:00:03 20:05:07 00:05:04 hírműsor Zsenik a pályán Richard Branson bemutása 20:05:07 20:30:12 00:25:05 P+ wish 20:30:12 20:30:32 00:00:20 ek bemutatása - külföldi Pillanat (Cserenyák Imre regényíró, zenész) 20:30:32 20:32:52 00:02:20 közéleti ismétlés P+ wish 20:32:52 20:33:02 00:00:10 műsorajánló 20:33:02 20:34:26 00:01:24 Képviselői névjegy Apáti István (Jobbik) 20:34:26 20:35:01 00:00:35 közéleti Mesterkezek 20:35:01 20:57:51 00:22:50 ismeretterjesztő Győri egyetemisták által fejlesztett alternatív energiával hajtott autók 20:35:01 Room 11 design csoport által tervezett termékek 20:43:58 Magyar fejlesztésű luxus bicikli 20:51:39 P+ wish 20:57:51 20:58:06 00:00:15 műsorajánló 20:58:06 20:59:43 00:01:37 P+ wish 20:59:43 20:59:58 00:00:15 Hír+ 20:59:58 21:04:59 00:05:01 hírműsor P+ wish 21:04:59 21:05:09 00:00:10 EU Beszélgetés+ - Koji László (ÉVOSZ elnökhelyettese az építőipar helyzetéről) 21:05:09 21:27:59 00:22:50 P+ wish 21:27:59 21:28:09 00:00:10 bemutatása - magyar műsorajánló 21:28:09 21:29:25 00:01:16 P+ wish 21:29:25 21:29:35 00:00:10 Képviselői névjegy Balla Mihály (Fidesz) 21:29:35 21:29:55 00:00:20 közéleti P+ wish 21:29:55 21:30:05 00:00:10 2 perc a világ francia választások, észak-koreai nukleáris teszt, amerikai előválasztás, kergemarhakór az USA-ban, bányászat az égitestekről 21:30:05 21:32:05 00:02:00 hírműsor - külföld ismétlés P+ wish 21:32:05 21:32:15 00:00:10 19

20 Képviselői névjegy Gebes István (Fidesz) 21:32:15 21:32:35 00:00:20 közéleti P+ wish 21:32:35 21:32:45 00:00:10 műsorajánló 21:32:45 21:34:14 00:01:29 P+ wish 21:34:14 21:34:24 00:00:10 Képviselői névjegy Balogh József (Fidesz) 21:34:24 21:34:56 00:00:32 közéleti Beszélgetés+ - Tálas Péter (a 20 éve kirobbant dél-szláv háborúról) 21:34:56 21:58:00 00:23:04 P+ wish 21:58:00 21:58:14 00:00:14 bemutatása - magyar műsorajánló 21:58:14 21:59:26 00:01:12 Képviselői névjegy Bencsik János (Fidesz) 21:59:26 21:59:46 00:00:20 közéleti p+ wish 21:59:46 21:59:56 00:00:10 Hír+ 21:59:56 22:04:56 00:05:00 hírműsor P+ wish 22:04:56 22:05:06 00:00:10 Gazdaság most Bloomberg híradó 22:05:06 22:29:12 00:24:06 P+ wish 22:29:12 22:29:22 00:00:10 hírmagazin - gazdaság - külföld EU Képviselői névjegy Becsó Zsolt (Fidesz) 22:29:22 22:29:43 00:00:21 közéleti P+ wish 22:29:43 22:29:53 00:00:10 Úttörő vállalkozások (Andy Rosenwack és a New York-i víztornyok) 22:29:53 22:51:02 00:21:09 közleti személyiség bemutatása - külföld EU-n kívüli produkció ismétlés 2 perc a világ francia választások, észak-koreai nukleáris teszt, amerikai előválasztás, kergemarhakór az USA-ban, bányászat az égitestekről 22:51:02 22:53:02 00:02:00 hírműsor - külföld ismétlés P+ wish 22:53:02 22:53:12 00:00:10 műsorajánló 22:53:12 22:54:19 00:01:07 Képviselői névjegy Baráth Zsolt (Jobbik) 22:54:19 22:54:39 00:00:20 közéleti P+ wish 22:54:39 22:54:59 00:00:20 Himnusz 22:54:59 22:57:19 00:02:20 p+ 22:57:19 22:59:59 00:02:40 Parlament Televízió Műsorkezdés 6:00 22:59:59 24:00: Parlament Televízió Műsorkezdés 6:00 00:00:00 05:59: P+ wish 05:59:50 06:00:00 00:00: Hír+ 06:00:00 06:05:00 00:05:00 hírműsor P+ wish 06:05:00 06:05:10 00:00: Beszélgetés+ - Koji László (ÉVOSZ elnökhelyettese az építőipar helyzetéről) 06:05:10 06:28:01 00:22: P+ wish 06:28:01 06:28:01 00:00:00 bemutatása - magyar ismétlés műsorajánló 06:28:01 06:29:44 00:01:43 20

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

Plenáris ülésen való összesített részvétel

Plenáris ülésen való összesített részvétel Plenáris ülésen való összesített részvétel Plenáris ülésen való összesített részvétel Név Idő Ágh Péter (Fidesz) 46:37:36 Ander Balázs (Jobbik) 173:48:48 Apáti István (Jobbik) 105:41:30 Dr. Aradszki András

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 42. heti ülésszakának napirendjére október 17.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 42. heti ülésszakának napirendjére október 17. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 42. heti ülésszakának napirendjére 2012. október 17. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 24. heti ülésszakának napirendjére június 13.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 24. heti ülésszakának napirendjére június 13. Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 24. heti ülésszakának napirendjére 2012. június 13. (szerda) Tájékoztató:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben