J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 30-i üléséről 83-96/2010. ( ) ÖK. sz. határozat 9-10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendelet

2 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 30-i üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Török József polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket és kábel tv-n keresztül Ceglédbercel lakosságát. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel vesz részt az ülésen, a testület határozatképes. A kiküldött meghívóban a jelenlévők tájékoztatva lettek a napirendi pontokról, melyek tárgyalásában változtatást nem javasolt. Kérte a képviselőket, ha egyetértenek a nyílt ülés napirendi pontjaival, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalását elfogadta. Napirend előtti témák: - Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről Török József: A Képviselő-testület megtartotta munkaterv szerinti ülését, és a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tornaterem építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást értékelte. Ennek keretében megállapította, hogy az eljárás nyertese a MELKI Kereskedelmi Kft. Augusztus 2-án megkezdődött a kivitelezés, és a munkálatok az elképzelésnek megfelelően haladnak A Képviselő-testület nyílt, valamint zárt rendkívüli ülést tartott. A zárt ülés keretében a testület döntött - a vásárolt élelmezés közétkeztetés részére árubeszerzés tárgyában közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy szeptember 01-től az INNOVEN Kft.-t bízza meg a közétkeztetéssel. A közbeszerzési eljárás megindításának oka a HAMI S & S Kft. részéről határozatlan idejű szerződésének felmondása. - A Köztársasági Elnök úr október 3-ra tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. Ennek megfelelően a Képviselő-testület megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait: Szeidl Józsefnét, Szilveszter Pétert, Barnáné Sebestyén Erikát és póttagnak Földvárszki Antalnét. Nyílt ülés keretében a Képviselő-testület - meghallgatta Jaczina Zoltánné Általános Művelődési Központ Óvoda intézményegység vezetőjének bemutatkozását. Második napirendi pontban a testület a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ 2009/2010. nevelési, oktatási évről szóló beszámolóját fogadta el. - döntött arról, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját megelőzően minden polgármester, illetve képviselőjelöltnek egy alkalommal bemutatkozási lehetőséget biztosít a Ceglédberceli Híradóban. Szeptember 6-ig kell a bemutatkozó írást a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni. - meghatalmazta a Dr. Tőrös & Fülöp Ügyvédi irodát, hogy a Pest Megyei Főügyészség előtt a Dél-Pest Megyei Építő és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat törvényességi felügyeleti eljárásban Ceglédbercel Község Önkormányzatát teljes jogkörben képviselje. - Iskola mindkét épületében a műhely a tisztasági festést elvégezte. A műhelyben dolgozók példaértékű munkát végeztek

3 Szent István napi ünnepség megtartására került sor Nevelőtestület megtartotta nyitó értekezletét Tanévnyitó ünnepség A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Ceglédberceli Nemzetiségi Napokat tart. A rendezvény helyszíne a művelődési ház és könyvtár. Szeptember 4-én 20 órakor Jótékonysági bál megtartására kerül sor, a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar és a Nosztalgia Duó közreműködésével. A bált a Táncoló talpak gyermekcsoport nyitja meg. A bál jegybevételét az Általános Iskola tornatermének felújítására ajánlja fel az Egyesület. Kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a tájékoztatóval, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadta. - Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (írásos) Török József: Az írásos előterjesztést a Képviselő-testület tagjai megkapták. Kérte a képviselőket egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. - Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról Török József: Az írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. Megkérem a képviselőket egyetértésük esetén, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 83/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Lejárt határidejű határozatok végrehajtása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a 68/2010. ( ), 73-77/2010. ( ), 78-82/2010. ( ) ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

4 1. napirendi pont Használt kotró-rakodógép vásárlás Török József: A Képviselő-testület május 31-i ülésén tárgyalta a használt kotrórakodógép vásárlásáról szóló napirendet. A testület felhatalmazta a polgármestert és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét, hogy legfeljebb nettó 8,5 m Ft értékben, 6 évesnél nem idősebb és maximum 5000 üzemórát működött árokásó-rakodó földmunkagép vásárlása ügyében eljárjanak. Önkormányzatunk egy Ft+ÁFA értékű JCB 3CX típusú munkagépre kapott ajánlatot, melyet Majercsik Sándor intézményvezetővel és szakember bevonásával megtekintettünk. Az állapotfelmérő és értékbecslő lapot az előterjesztéshez mellékletként csatoltuk. A gép beszerzéséhez ,-Ft induló részletű 36 hónap futamidőre a LOMBARD Lízing Zrt-től kértünk ajánlatot, amely szintén az előterjesztés mellékletét képezi. Megyeri István: A szakértők hogyan értékelték a gép általános műszaki állapotát? Török József: Nem voltak rossz véleménnyel, de a 3600 üzemóra látszik a munkagépen. Olyan szakembert vittünk magunkkal, aki a gépet ki is próbálta. Kérem a testületi tagokat, tegyék fel kérdéseiket. Hidasi István: Az országban a JCB munkagép több típusát eredményesen használják. Ez a fajta gép viseli legjobban az igénybevételt, szerviz ellátottsága nagyon jó, ezért a hosszú távú üzemeltetés biztosított. A szakértők véleménye szerint a megfelelő javítási és karbantartási munkák betartása mellett, a földmunkagép ezer üzemórát tud teljesíteni. A ceglédberceli igénybevétel sajátossága miatt legalább évre biztonsággal rendelkezünk használható, többfunkciós géppel.. Török József: Több hozzászólás nem lévén kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 84/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Használt kotró-rakodógép vásárlás) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva Ft+ÁFA vételi áron megvásárolja a JCB 3CX típusú YHL-380 forgalmi rendszámú földmunkagépet. 2. A gépbeszerzéshez Ft induló részletű 36 hónap futamidejű szerződést köt a LOMBARD Lízing Zrt-vel. 3. A gépbeszerzés vételi árát az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 4. Felhatalmazza a polgármestert a gépbeszerzéssel és lízingszerződéssel kapcsolatos szerződések és dokumentumok aláírására. Határidő: szeptember 30.

5 2. napirendi pont évi költségvetés előirányzatainak módosítása Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné adó- és pénzügyi csoportvezető Török József: Az írásos előterjesztést, határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet a jelenlévők megkapták. A Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság augusztus 25-i együttes ülésén tárgyalta és elfogadta a napirendi pontot. Az előterjesztésben a bevételi oldal tartalmazza a költségvetési főösszegét módosító, és a főösszeget nem módosító tételeket. A bevételek összege az előterjesztés kiadási oldalán felsorolt szakfeladatok kiadási előirányzatait is módosítják. Ezt követően Török József polgármester ismertette a bevételeknél és a kiadásoknál szereplő szakfeladatokat. Kérdés, hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 85/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (2010. évi költségvetés előirányzatainak módosítása) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 97., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet 67. alapján Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetésről szóló módosított 3/2010. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet Bevételi és Kiadási előirányzatait e Ft-tal emelni rendeli el. Ezen belül: Személyi juttatások előirányzatát Munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát Dologi kiadások előirányzatát Szociálpolitikai juttatások előirányzatát Általános tartalék előirányzatát Felújítás előirányzatát Beruházás előirányzatát Felújítás, beruházás értékébe be nem számítható ÁFA előirányzatát emelni rendeli el. Átadott pénzeszközök előirányzatát Céltartalék előirányzatát csökkenteni rendeli el e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, 598 e Ft-tal 22 e Ft-tal, e Ft-tal

6 Török József: Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a rendelet-tervezettel, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 9/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendeletét A évi költségvetésről szóló módosított 3/2010. (II. 18.) ÖK. sz. rendelet módosítására ( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3. napirendi pont Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné adó- és pénzügyi csoportvezető Török József: Az írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság augusztus 25-i együttes ülésén tárgyalta a napirendi pontot és a I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadta. Hidasi István a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke kért szót. Hidasi István: Különös jelentőséggel bír a I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló, hiszen a II. félévi beszámolót már az új Képviselő-testület fogja a település felé megtenni. A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztés tartalmazza, hogy Ceglédbercel Önkormányzata I. félévében a kötelező és vállalt feladatait teljesítette. A költségvetés bevételi oldala 56 %-ban teljesült, és a kiadás 52,1 %-ban realizálódott. Időarányos az I. féléves teljesítésünk, biztonsággal kijelenthető, hogy a költségvetés tartható ebben az évben. A testület nem hagy maga után rossz gazdálkodásból adódó feladatot. A Pénzügyi és a Településfejlesztési Bizottság Elnökeként megköszönöm a testület és a falu lakosságának bizalmát. Szívből kívánom, hogy a lakosság olyan képviselőket ruházzon fel a bizalmával, akik az elődök eredményeire építve tovább gazdagítják a települést. Török József: I. félévében e Ft bevételt értünk el és e Ft kiadást teljesítettünk. Bevételek tekintetében összességében az éves módosított előirányzat 56 %-a telesült az I. félévben. A bevételek 51,8 %-át kitevő állami támogatás legnagyobb részét önkormányzatunk a Magyar Államkincstártól a nettó finanszírozás keretében időarányosan kapja, kisebb része pályázatok elszámolása után, vagy szociálpolitikai juttatások kifizetése alapján történő igénylések eredményeként kerül kiutalásra. A Szél utca burkolat-felújítására benyújtott pályázat elszámolása után a e Ft állami támogatás az I. félévben megérkezett. Központosított támogatásként bérpolitikai intézkedések támogatására e Ft-ot, a szociálisan rászorult gyermekek nyári étkeztetésére 739 e Ft.-ot kapott önkormányzatunk. A költségvetésnél a szakfeladatonkénti bepótlási igény minden hónapban azonos ütemben jelentkezik. Adóbevételeknél az éves előirányzat 53,5 %-a az adóbeszedési számláinkra megérkezett. A félév folyamán 821 e Ft pótlékot és bírságot, 771 e Ft talajterhelési díjat szedtünk be. Az intézményi működési bevételek 47,9%-os teljesítést mutat. A csapadékos időjárás következtében a vízfelhasználás nem a több éves gyakorlatnak megfelelően alakult, valamint a rossz időjárás miatt a búcsúba az árusok nem érkeztek meg, ami bérleti díj kiesést okozott. Az I. félévben a számlán lévő pénzeszközök után 78 e Ft kamatbevételt értünk el I. félévében e Ft értékben váltottunk be Diszkont Kincstárjegyet. A beváltást az előírásoknak megfelelően, a Közép-Magyarországi Operatív Programban az útépítésnél önerő finanszírozására fordítottuk. A Diszkont Kincstárjegy után évre e Ft többletbevételt terveztünk, június 30-ig e Ft többletbevétel realizálódott a diszkont kincstárjegy felbontásából.

7 Az írásos előterjesztés tartalmazza az átvett pénzeszközöket is. Az útépítéshez kapcsolódóan a fordított ÁFA bevétel e Ft. Az ÁFA kompenzáció elszámolása folyamatban van. A e Ft pénzmaradványt a Képviselő-testület határozata alapján használtuk fel I. félévében a kiadások összesen e Ft-ot tettek ki, az éves módosított előirányzat 52,1 %-át.. Ez összességében tartalmazza a személyi juttatásokat, a munkáltatót terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat. A dologi kiadások között jelenik meg az ÁFA befizetési kötelezettség is, amely az útépítéshez kapcsolódóan fordított ÁFA. Az első félévben az előirányzott e Ft befizetési kötelezettséggel szemben e Ft befizetési kötelezettség keletkezett. Az I. félévben e Ft értékben vásároltunk Diszkont Kincstárjegyet. A személyi juttatásoknál a teljesítés az éves módosított előirányzat 51,4 %-a, a munkáltatót terhelő járulékok esetében a teljesítés a módosított előirányzat 52,2 %-a. Az intézmények az I. féléves gazdálkodásnál konstruktívan, a Képviselő-testület elvárásainak megfelelően gazdálkodtak. Sajnos súlyos kiadást jelentett a hosszú fűtési szezon, ami a dologi kiadások tekintetében mutat jelentős felhasználást. Javaslom, hogy a III. negyedéves költségvetés készítésekor az intézményeknél a dologi kiadások tekintetében az energiafelhasználást vizsgáljuk felül. A Képviselő-testület a település biztonságos működéséhez, és az intézmények fenntarthatóságához a megfelelő forrásokat biztosította. Továbbiakban Török József polgármester ismertette az előterjesztés mellékletét képező bevételi és kiadási táblázatokat. Andó László képviselő a testületi ülésre megérkezett, a Képviselő-testület 9 fővel ülésezik tovább. Megyeri József: Úgy látom, hogy három oldalról megnyugtató a költségvetés. Egyik az önkormányzati hivatal dolgozóinak szakmai hozzáértése és lelkiismeretessége, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság odafigyelése és körültekintő munkája, valamint a lakosság hozzáállása, mivel ebben az évben a kötelező terheket időarányos teljesítették. Ez a három dolog megmarad, akkor a jövőben a rendkívül nehéz megszorítások ellenére is működőképes marad a település. Megyeri István: Ebben a faluban biztonságosan működnek az intézmények, a szolgáltatások, a közművek. Az önkormányzatnak soha nem volt kifizetetlen számlája. Az önkormányzat a munkahelyeket megtartotta, a foglalkoztatást nem kellett korlátozni. Nagyon sokat gyarapodott a falu, gondolok az útépítésre, a középületekre, a falu általános megjelenésére, amiért a lakosság is nagyon sokat tesz. Kulturális életben is jelentős növekedés történt, amihez a pénzügyi forrás rendelkezésre állt. Az önkormányzat a környezetvédelemre is figyelmet fordított. Andó László: Színházunknak a térségben sok önkormányzattal van kapcsolata. Ceglédbercelen kívül nem sok olyan önkormányzat van, akik nem kényszerülnek hitel felvételére. Több hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, szavazzanak.

8 A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 86/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdésében foglaltak szerint Ceglédbercel Község Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót a szöveges előterjesztés és a mellékletek alapján Határidő: augusztus e Ft bevétellel és e Ft kiadással elfogadja. 4. napirendi pont Jelentés az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a későbbi éveket terhelő kötelezettségekről Török József: Az Államháztartásról szóló törvény értelmében a Képviselő-testület beszámol a vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségről. Önkormányzatnak kötvénykibocsátása és hitele nincsen. Fő célunk az volt, hogy a munkahelyeket megtartsuk, a közmű hálózaton belül a biztonságos ivóvizet és szennyvízkezelést biztosítsuk, a közterületeinket szépítsük, és pályázat útján beruházásokkal a települést fejlesszük. Az előző ciklusban keletkezett, hosszú lejáratú kötelezettség az útépítési munkákhoz kapcsolódóan a VEGYÉPSZERT megillető garancia értéke (4.984 e Ft), mely a kivitelezőt 72 hónap leteltével, évben illeti meg. Ezen forrás az önkormányzat rendelkezésére áll, a 2011-es évben kifizethető. A Képviselőtestület a feladatellátásoknál és a pályázatok benyújtásánál minden intézményére gondolt (egészségügy, köztemető, utak karbantartása). Ebben az évben a saját kezelésű útjainknál elvégeztük a kátyúzási munkálatokat. Szennyvíztelep vízjogi létesítési engedélyét megrendeltük, az iskola további bővítésére és a tálaló konyha fejlesztésére engedélyezési tervekkel rendelkezünk. Belterületi csapadékvíz-elvezetésre és gyűjtésre szintén megrendeltük a terveket, a kivitelezésre a KMOP kiírás alapján szeptember 13-ig lehet pályázatot benyújtani. A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be az általános iskola fűtéskorszerűsítésére (kazánok cseréjére, radiátor szelepek cseréjére), az épület valamennyi nyílászárójának cseréjére, az épület külső hőszigetelésére, padlásterének szigetelésére, valamint a lapos tetős épületrészek tetőszigetelésére, valamint az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak és külső homlokzatának felújítására, valamint a település főutcájának fásítására, illetve parkosítására. A Képviselő-testület 1. napirendi pont keretében döntött JCB 3CX típusú földmunkagép vásárlásáról. Az önkormányzat a gépbeszerzéshez Ft induló részletű 36 hónap futamidejű szerződést köt a LOMBARD Lízing Zrt-vel. Ez a kötelezettségvállalás megfontolt, figyelemmel van a banki lekötésekre és a gazdálkodásra. Az önkormányzat a közmunkaprogramban való részvétellel továbbra is munkalehetőséget biztosít a munkanélkülivé vált emberek számára. Jelen pillanatban ez 23 munkavállalót érint. Vállalkozói térképet, információs és utcanév táblákat helyeztünk el, de sajnos ezek rongálása mindennapos probléma és rengeteg energiát vesz el a helyreállítás. Megvalósítottuk a Liget utcai gödör parkosítását, fásítását.

9 A Képviselő-testület felvállalta a tornaterem felújítását, melyet a gyermekek október végén tudnak birtokba venni. Téglajegyek árusításával próbáljuk meg csökkenteni az önkormányzat beruházási terheit. Téglajegyet vásárló ceglédberceli lakosoknak, illetve cégeknek tisztelettel megköszönöm a támogatást. Az önkormányzat jelentős Diszkont Kincstárjegy lekötéssel rendelkezik. A Képviselő-testület négy éves munkálkodása során takarékossággal, a következetességgel, a megfelelő vagyon működtetésével biztosította a feladatok ellátását és a település fejlődését. Megköszönöm a Képviselő-testületi tagoknak a gyors, kreatív és segítő munkát. Kérem a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás és kérdés nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 87/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Jelentés az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a későbbi éveket terhelő kötelezettségekről) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdése alapján az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségeiről szóló polgármesteri tájékoztatót megismerte és elfogadja. Határidő: augusztus napirendi pont Ceglédbercel Község Önkormányzata közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról készült jelentés megtárgyalása Török József: A szakfelügyeleti célvizsgálatról szóló jelentést a testületi tagok megkapták. A Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság augusztus 24-i ülésén tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot elfogadta ben a minisztérium az önkormányzat közművelődési feladatellátását részletesen vizsgálta. A vizsgálati jelentést a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság, valamint a Képviselő-testület nem tárgyalta, a jelentést a testületi tagok tájékoztatás céljából megkapták. Idei vizsgálat kiterjedt az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos intézkedéseire. Kérik a testületet, hogy közművelődési koncepcióját készítse el. A Civil szervezetek részére az önkormányzat pályázat útján forrást biztosít, a közművelődési rendelet felülvizsgálatát a testület elvégezte. Az összegző megállapítások között szerepel, hogy Ceglédbercel településen a évi szakfelügyeleti vizsgálat óta a közművelődési feladatellátás feltételeiben alapvető változások álltak be. Megyeri József: A jelentés részletesen kiterjed az érintett feladatokra. A Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság feladata közé tartozik, hogy a község közművelődési tevékenységét figyelemmel kísérje. Ennek érdekében nagyon sok határozat született. Sokan nem tartják fontosnak a közművelődési feladatokat, de úgy gondolom, hogy a lakosság megtartásának a leghatékonyabb eszköze a közművelődés. Fontos, hogy a fiatalok jól érezzék magukat, és a közvetlen környezetükben töltsék el szabadidejüket.

10 A jelentés kiemeli, hogy 2002 óta jelentős, minőségi változás történt a közművelődésben. Az anyag tartalmazza, hogy a testület gazdasági és funkcionális okokból 2009-ben döntött arról, hogy az iskola, az óvoda és a Dózsa György Művelődési Házat és Könyvtárat egy összetett intézménybe integrálja Az így létrehozott többfunkciós intézmény a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ. Az intézmény zökkenőmentesen létrejött, teljesíti azokat a feladatokat, amellyel fel van ruházva, személyi feltételek adottak, a struktúra életképes. A vizsgálat megállapította, hogy Ceglédbercel Község Önkormányzata a kötelező közművelődési feladatellátásának kiválóan eleget tesz. Kiugró és szembetűnő az a sokrétű közművelődési tevékenység, melyet a falu folytat. Legyen így a továbbiakban is. Török József: Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat. Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 88/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Ceglédbercel Község Önkormányzata közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról készült jelentés megtárgyalása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Ceglédbercel Község Önkormányzata közművelődési feladatellátásának célvizsgálatáról szóló jelentést megismerte és tudomásul vette. Határidő: szeptember napirendi pont A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység es tanévének órakeret és tantárgyfelosztása Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Gáborné igazgató Török József: Az írásos előterjesztés a testületi tagok megkapták. Az előterjesztést a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság augusztus 24-i, a Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság augusztus 25-i együttes ülésén megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadta. Megkérem Dr. Nagy Gáborné igazgatót, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Dr. Nagy Gáborné: Az órakeret elegendő a feladatok ellátásához. Az iskolai és az óvodai finanszírozás a beiratkozott gyermekek számától függ. Tavalyi évben 296 tanulónk volt az iskolában, a es tanévet 276 tanulóval kezdtük. Ez köszönhető annak, hogy a 8. osztályosok létszáma nagyobb, mint a beiratkozó első osztályosoké. Demográfiai hullámvölgy jelentkezik, évek óta kevés gyermek születik. Másrészt pedig bizonyos mozgás tapasztalható, szülők elköltöznek, a gyermekek 6-8. osztályos gimnáziumba iratkoznak be. Gyermeklétszám csökkenése miatt az állami finanszírozás kevesebb. Ennek ellenére az iskolát működtetni kell, az önkormányzat bepótlása évről-évre nagyobb. Ehhez igazítva határozza meg az önkormányzat az órakeretet. Nem könnyű az oktatás helyzete, még az olyan fenntartó esetében sem, mint a ceglédberceli, amely hitellel és napi anyagi gondokkal nem küzd.

11 Az órakeret elegendő arra, hogy színvonalasan ellássuk a feladatot, de a további gyermeklétszám csökkenés további óracsökkenést és kevesebb szolgáltatást vonhat maga után. Ebben az évben a zeneiskola fenntartása megoldott, nyelvoktatás kínálata továbbra is széles, a sajátos nevelési igényű és a magatartási problémákkal küzdő gyermekek ellátása maradéktalanul zajlik. Megfelelő pénzügyi forrás biztosítása mellett az óvoda is a megfelelő színvonalon látja el a feladatát. Török József: Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 89/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység es tanévének órakeret és tantárgyfelosztása) Ceglédbercel Községi Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi. LXV. tv. 8. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltakra a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységének a 2010/2011.tanévben az oktatási feladatok ellátására - a heti tanítási időkeretre 541 órát - az órakedvezmények heti időkeretére 56 órát hagy jóvá. Határidő: szeptember 1. Felelős: Dr. Nagy Gáborné CÁMK igazgató 7. napirendi pont Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda intézményegység vezető kötelező óraszámának meghatározása Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Gáborné igazgató Török József: Az írásos előterjesztést a testületi tagoknak megküldtük Az előterjesztést a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság augusztus 24-i ülésén megtárgyalta és a határozatot elfogadta. Megkérem Dr. Nagy Gáborné igazgatót, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Dr. Nagy Gáborné: A törvény az intézményegység vezető heti kötelező óraszámát 24 órában határozza meg. Ezt a fenntartó egy-egy nevelési évre csökkentheti. Az intézményben új vezető látja el az irányítást, az elmúlt rendkívüli egy évben vezető nélkül működött az intézmény. A feladatokat az ÁMK igazgató és az óvodapedagógusok látták el. Az intézményegység vezetőnek nem lesz könnyű dolga, nagy teher hárul rá, ezért szeretnénk erre a nevelési évre heti 4 óra órakedvezményt kérni. Testület engedélyezi a 20 órát, az intézményegység vezető napi 4 órát fog csoportban eltölteni. Megyeri István: Nem csökken a munkaidő, hanem a gyerekekkel való közvetlen foglalkozás időtartama csökken, így 20 óra marad a vezetői feladatok ellátására.

12 Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, szavazzanak. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 90/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda intézményegység vezető kötelező óraszámának meghatározása) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (6) bekezdésében foglaltakra a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda Intézményegység-vezetőjének heti kötelező óraszámát a 2010/2011-es nevelési évre 20 órában határozza meg. Határidő: szeptember napirendi pont Ceglédberceli Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: Az írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. Megkérem Pető Zsolt jegyzőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Pető Zsolt: Az Általános Művelődési Központ alapító okiratát augusztus 24-én hagyta jóvá a testület. A módosításra két okból tettünk javaslatot. Egyrészt az egységes óvodabölcsőde megnevezés félreérthetőségének kiküszöbölése érdekében, az egységes kifejezést törölni kell, mivel az egy más típusú intézményre utal. Az óvodán belül önálló szakmai egységként működik a bölcsőde, ezért pontosítani szükséges az óvodai intézményegység alaptevékenységét. A jelenleg hatályos alapító okirat részletesen tartalmazza az intézményegységek feladatait, azonban az óvoda és az iskola esetében is szükséges a sajátos nevelési igényű, illetve, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása. A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat augusztus 23-i ülésén tárgyalta a napirendi pontot és javasolta, hogy az óvoda esetében az intézmény feladatai meghatározásnál a 3. pont a következőre módosuljon: Német kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvodai feladatok ellátása. A Kulturális, Nemzetiség és Sport Bizottság augusztus 24-i ülésén tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot elfogadta. Török József: Kérte a testületi tagokat tegyék fel kérdéseiket.

13 Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 91/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Ceglédberceli Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben foglaltakra a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja 1. A alpontban az intézményegység alapfeladatai között a sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai oktatásának 2. és 3. bekezdése az alábbira módosul o A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók, integrált nevelése-oktatása és pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, tanulási képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, figyelemzavar, tanulási zavar veszélyeztetettség, mutizmus); o A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek,tanulók integrált nevelése-oktatása és pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása, fejlesztő foglalkoztatása(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, tanulási képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, figyelemzavar, tanulási zavar veszélyeztetettség, mutizmus); 2. A alpontban az intézményegység alapfeladatai között a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése három bekezdése az alábbira módosul o Enyhe fokban értelmi sérült gyermekek integrált nevelése-oktatása, pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs ellátása; o A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével, vagy annak veszélyeztetettségével küzdő gyermekek integrált nevelése-oktatása és pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, tanulási képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, figyelemzavar, tanulási zavar veszélyeztetettség, mutizmus); o A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével, vagy annak veszélyeztetettségével küzdő gyermekek integrált nevelése-oktatása és pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása, fejlesztő foglalkoztatása(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, tanulási képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, figyelemzavar, tanulási zavar veszélyeztetettség, mutizmus); 3. A alpont az alábbi bekezdéssel egészül ki

14 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel vagy annak veszélyezettségével küzdő gyermekek preventív ellátása, egyéni vagy kiscsoportos foglalkoztatása, felzárkóztatása vagy fejlesztő foglalkoztatása. 4. A pontban Az intézmény alaptevékenysége az alábbiak szerint módosul Óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó intézmény. 5. A pontjában az intézmény feladatainak 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul Német kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvodai feladatok ellátása, Határidő: szeptember 1. Pető Zsolt jegyző 9. napirendi pont Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda és bölcsőde intézményegységének maximális csoportlétszám meghatározása Előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda intézményegység-vezetője beadvánnyal fordult Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, melyben az intézmény maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezését kérelmezte. Az írásos előterjesztés tartalmazza az intézményegység vezető kérelmét. A közoktatásról szóló törvény értelmében az óvodai maximális csoportlétszám 25 fő. A maximális létszám tíz százalékkal túlléphető, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt. A maximális létszámtól való eltérés engedélyezése a fenntartó hatásköre. Az előterjesztést a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság augusztus 24-i ülésén megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadta. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg hozzászólásaikat. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 92/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda és bölcsőde intézményegységének maximális csoportlétszám meghatározása) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (2) bekezdésében foglaltakat a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda Intézményegységében a 2010/2011-es nevelési évre engedélyezi a maximális csoportlétszám tíz százalékkal történő túllépését. Határidő: szeptember 1.

15 10. napirendi pont Egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosítása (étkezési térítési díjak meghatározása) Török József: Az előterjesztés írásos anyagát a testületi tagok megkapták. A Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és a rendelet-tervezetet elfogadta. A Képviselő-testület az értékhatárra való tekintettel közbeszerzési eljárást írt ki a vásárolt élelmezés közétkeztetés részére árubeszerzés tárgyában. Erre azért volt szükség, mert a régi szolgáltató októberében felmondta a határozatlan időre szóló szerződést. A Képviselőt-testület július 23-i rendkívüli, zárt ülésén a közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokat értékelte, és több vizsgálati szempont figyelembevételével kiválasztotta az összességében legelőnyösebb ajánlattevőt. Ezt követően a gyermekétkeztetést biztosító INNOVEN Kft. megküldte a figyelembe vehető nyersanyagnormákat, mely alapján tettünk javaslatot a szeptember 1-től érvényes intézményi térítési díjakra. Megyeri István: A térítési díj azaz összeg, amit a szülőnek fizetni kell az adott étkezésért. Ez közel sem azonos azzal az összeggel, amiért az önkormányzat megvásárolja az étkezést. A térítési díj a felhasznált nyersanyag mértékét és az ÁFÁ-t tartalmazza. Az előállítás költségét az önkormányzat fedezi. Ez a gyermekvédelmi törvényben egyértelműen le van írva. A közétkeztetés megvalósításához az önkormányzat jelentős kötelezettséget, áldozatokat vállal. Látható, hogy a térítési díjak csökkentek. Nem mindegy, hogy étkeztetéssel foglalkozó cég milyen forrásokból és hogyan tudja beszerezni a nyersanyagot.. A minőséget illetően nagyon szigorú volt a közbeszerzési eljárás kiírása. Andó László: A beérkezett ajánlatok között helyi vállalkozó volt-e? Török József: A Hami S. & S. Kft. utódja a Dunatherm Kft. tett ajánlatot. Ennek a cégnek hat hónapos referenciája volt. Nem a képviselő-testület mondta fel a szerződést, gazdasági kényszer miatt mondott fel a Hami S. & S. Kft. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendeletét az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 11. napirendi pont Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: A koncepciót a törvényi rendelkezésnek megfelelően véleményezésre megküldtük az intézményvezetőknek, a kisebbségi önkormányzatnak és Pest Megye Önkormányzatának. Megkérem Pető Zsolt jegyzőt, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg. Az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság augusztus 25-i ülésén elfogadta a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót.

16 Pető Zsolt: A szociális törvény alapján a Szociális Szolgáltatási Koncepció elkészítése minden önkormányzat kötelező feladata ban kellett először koncepciót készíteni, melynek Ceglédbercel község is eleget tett. A koncepciónak a két éves felülvizsgálatát kellett elvégeznünk. A koncepció részletesen tartalmazza a település bemutatását, a jelenlegi ellátó rendszert. Ezen belül a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, másrészt pedig a településen nyújtott pénzbeli ellátásokat. A koncepció tartalmazza, a jövőben ellátandó kötelező szociális feladatokat. Ezen túlmenően, a szociális szolgáltatás javításának érdekében javaslatokat fogalmaz meg. Török József: Kérem a jelenlévőket, tegyék meg hozzászólásaikat. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 93/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (3) bekezdése alapján a évi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót elfogadta. Határidő: szeptember 15. Pető Zsolt jegyző 12. napirendi pont Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: Önkormányzatunknak a Felsőoktatási Pályázatok irodája megküldte a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához szükséges csatlakozási nyilatkozatot. A csatlakozási szándékról szóló nyilatkozatot szeptember 30-ig kell eljuttatni az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz. Több éves gyakorlatnak megfelelően javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a 2011-es költségvetésben ,-Ftot biztosítson a felsőoktatásban részt vevő diákjaink támogatására. Az Ügyrendi és Népjóléti, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság augusztus 25-i együttes ülésén tárgyalta a napirendet és javasolja az ,-Ft támogatás biztosítását. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, szavazzanak. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 94/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a

17 felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormány rendelet 18..(1) bekezdésében foglaltakra 1. A határozat mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek elfogadásával csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. 2. Az önkormányzat évi költségvetésében Ft-ot biztosít az ösztöndíjpályázatra. 3. A pályázatra beérkező kérelmekről való döntésre felhatalmazza az Ügyrendi és Népjóléti Bizottságot. 4. Felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező nyilatkozat aláírására, továbbá a pályázat kiírására és a pályázati eredmények kihirdetésére. Határidő: szeptember napirendi pont Pályázat benyújtása Egészségház részére gyermek-egészségügyi eszközök beszerzésére Török József: Az ING a Gyermekegészségért Alapítvány pályázatot írt ki olyan gyermekegészségügyi eszközök támogatására, amelyek gyermek egészség-megőrzési, betegségmegelőzési, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs célokat szolgálnak. A pénzbeli támogatásra egészségügyi szolgáltatók nyújthatnak be pályázatot augusztus 31-ig. A támogatás igénylésekor vállalni szükséges a megítélt összeggel azonos összegű saját forrás biztosítását. Védőnői szolgálatunk hallásvizsgáló, vérnyomásmérő és sakktábla mintás eszköz beszerzésére kíván pályázatot benyújtani. Az eszközök összértéke: Ft A pályázat támogatási intenzitás 50%-os, ezért a projekt megvalósítása esetén Ft önkormányzati önerő biztosítása szükséges. Kérem a testületi tagokat, egyetértésük esetén szavazzanak. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 95/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Pályázat benyújtása Egészségház részére gyermek-egészségügyi eszközök beszerzésére) Ceglédbercel Községi Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi. LXV. tv. 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1. Gyermek-egészségügyi eszközök beszerzése céljából pályázatot nyújt be az ING a Gyermekegészségügyért Alapítványhoz. 2. A pályázat támogatása esetén a Ft önerőt az önkormányzat költségvetésének általános tartalék előirányzata terhére biztosítja. 3. Felhatalmazza Török József polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges dokumentumok aláírására. Határidő: augusztus 31.

18 14. napirendi pont Tornaterem építése kapcsán keletkezett bontási hulladékhasznosítás Török József: A Képviselő-testület döntésének megfelelően megkezdődött a tornaterem felújítása. Bontásra került az épület régi tetőszerkezete, mely az építés során nem kerül újbóli felhasználásra. A Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság augusztus 25-i ülésén tárgyalta az értékesítést és javasolta, hogy az építési költségek csökkentése érdekében az Önkormányzat engedélyezze a rácsos tartók legkevesebb 100.-Ft/kg-os áron történő értékesítését. Andó László: A régi tetőszerkezet nem lenne alkalmas a Szabó Pál Szabadidőparkban lévő szabadtéri színpad tetőszerkezetének vázához? Nem tudom milyen méretűek a rácsos tartók? Török József: Statikussal kell megvizsgáltatni, a szabadtéri színpadunk speciális méretű. Javaslom, vizsgáljuk meg a lehetőséget, amennyiben színpadfedésre nem tudjuk hasznosítani a rácsos tartókat, akkor az önkormányzat legkevesebb 100,-Ft/kg-os áron értékesítse a régi tetőszerkezetet. Kérem a testületi tagokat, ha a módosítással és a határozati javaslattal egyetértenek, szavazzanak. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 96/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Tornaterem építése kapcsán keletkezett bontási hulladékhasznosítás) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy döntött, hogy 1. statikussal megvizsgáltatja annak lehetőségét, hogy az Eötvös József Általános Iskola és Művészetoktatási Intézményegység tornatermének bontott fémszerkezete újrahasznosítható-e a Szabó Pál Szabadidőparkban lévő szabadtéri színpad fedéséhez. 2. Amennyiben a régi tetőszerkezet másodlagos felhasználására nincs lehetőség, akkor az önkormányzat a rácsos tartókat legkevesebb 100.-Ft/Kg áron értékesíti. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza Török József polgármestert a legkedvezőbb ajánlattevővel való megállapodás megkötésére. Határidő: szeptember napirendi pont Egyebek Egyebek napirendi pont keretében - Városi József kiemelte a pályázatok útján megvalósult beruházásokat, valamint az elmúlt négy évben az országgyűlési képviselő, valamint a polgármester és az önkormányzati képviselők munkáját.

19 - Rábenspeckné Lőrincz Anna az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság elnöke tájékoztatta a lakosságot, hogy a szakbizottság ez évben is biztosította az egyedülálló szülők gyermekei részére a tankönyvtámogatást, valamint a 8. osztályos lánytanulók részére a méhnyakrák elleni védőoltás költségét. - Dr. Nagy Gáborné tájékoztatta a lakosságot, hogy szeptember 19-én a művelődési házban Családi Nap megtartására kerül sor. Továbbá tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2010/2011-es tanévben is lehetőség van Téglajegy vásárlására, amellyel a tornaterem felújításához lehet hozzájárulni. 16. napirendi pont Kérdések, Interpelláció A napirendi pont keretében észrevétel nem érkezett. Török József polgármester a következő napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendelt el. Ceglédbercel, szeptember 14. Török József polgármester Pető Zsolt jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről 113-117/2009. (09. 28.) ÖK. sz. határozat 17/2009. (X. 15.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 29-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-i üléséről 75-85/2011. (08. 29.) ÖK. sz. határozat 9-10/2011. (VIII. 30.) ÖK. sz. rendelet Zárt ülés 86-88/2011.

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. április 16-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. április 16-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-i rendkívüli üléséről 34-37/2009. (04. 16.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. május 19-i üléséről 19-27/2014. (05. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. szeptember 10-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. szeptember 10-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-i üléséről 83-92/2012. (09. 10.) ÖK. sz. határozat 9/2012. (IX. 11.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől F ü l e s d 6-7/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 13/2009.

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/2011. 98/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Javaslat a Baka István Általános Iskola alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. július 4-i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: Amreinné

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 7/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 13- án 17. 00 órakor a

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. szeptember 8-i üléséről 44-49/2014. (09. 08.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben