J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 30-i üléséről 83-96/2010. ( ) ÖK. sz. határozat 9-10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendelet

2 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 30-i üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Török József polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket és kábel tv-n keresztül Ceglédbercel lakosságát. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel vesz részt az ülésen, a testület határozatképes. A kiküldött meghívóban a jelenlévők tájékoztatva lettek a napirendi pontokról, melyek tárgyalásában változtatást nem javasolt. Kérte a képviselőket, ha egyetértenek a nyílt ülés napirendi pontjaival, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalását elfogadta. Napirend előtti témák: - Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről Török József: A Képviselő-testület megtartotta munkaterv szerinti ülését, és a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tornaterem építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást értékelte. Ennek keretében megállapította, hogy az eljárás nyertese a MELKI Kereskedelmi Kft. Augusztus 2-án megkezdődött a kivitelezés, és a munkálatok az elképzelésnek megfelelően haladnak A Képviselő-testület nyílt, valamint zárt rendkívüli ülést tartott. A zárt ülés keretében a testület döntött - a vásárolt élelmezés közétkeztetés részére árubeszerzés tárgyában közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy szeptember 01-től az INNOVEN Kft.-t bízza meg a közétkeztetéssel. A közbeszerzési eljárás megindításának oka a HAMI S & S Kft. részéről határozatlan idejű szerződésének felmondása. - A Köztársasági Elnök úr október 3-ra tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. Ennek megfelelően a Képviselő-testület megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait: Szeidl Józsefnét, Szilveszter Pétert, Barnáné Sebestyén Erikát és póttagnak Földvárszki Antalnét. Nyílt ülés keretében a Képviselő-testület - meghallgatta Jaczina Zoltánné Általános Művelődési Központ Óvoda intézményegység vezetőjének bemutatkozását. Második napirendi pontban a testület a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ 2009/2010. nevelési, oktatási évről szóló beszámolóját fogadta el. - döntött arról, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját megelőzően minden polgármester, illetve képviselőjelöltnek egy alkalommal bemutatkozási lehetőséget biztosít a Ceglédberceli Híradóban. Szeptember 6-ig kell a bemutatkozó írást a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni. - meghatalmazta a Dr. Tőrös & Fülöp Ügyvédi irodát, hogy a Pest Megyei Főügyészség előtt a Dél-Pest Megyei Építő és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat törvényességi felügyeleti eljárásban Ceglédbercel Község Önkormányzatát teljes jogkörben képviselje. - Iskola mindkét épületében a műhely a tisztasági festést elvégezte. A műhelyben dolgozók példaértékű munkát végeztek

3 Szent István napi ünnepség megtartására került sor Nevelőtestület megtartotta nyitó értekezletét Tanévnyitó ünnepség A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Ceglédberceli Nemzetiségi Napokat tart. A rendezvény helyszíne a művelődési ház és könyvtár. Szeptember 4-én 20 órakor Jótékonysági bál megtartására kerül sor, a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar és a Nosztalgia Duó közreműködésével. A bált a Táncoló talpak gyermekcsoport nyitja meg. A bál jegybevételét az Általános Iskola tornatermének felújítására ajánlja fel az Egyesület. Kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a tájékoztatóval, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadta. - Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (írásos) Török József: Az írásos előterjesztést a Képviselő-testület tagjai megkapták. Kérte a képviselőket egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. - Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról Török József: Az írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. Megkérem a képviselőket egyetértésük esetén, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 83/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Lejárt határidejű határozatok végrehajtása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a 68/2010. ( ), 73-77/2010. ( ), 78-82/2010. ( ) ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

4 1. napirendi pont Használt kotró-rakodógép vásárlás Török József: A Képviselő-testület május 31-i ülésén tárgyalta a használt kotrórakodógép vásárlásáról szóló napirendet. A testület felhatalmazta a polgármestert és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét, hogy legfeljebb nettó 8,5 m Ft értékben, 6 évesnél nem idősebb és maximum 5000 üzemórát működött árokásó-rakodó földmunkagép vásárlása ügyében eljárjanak. Önkormányzatunk egy Ft+ÁFA értékű JCB 3CX típusú munkagépre kapott ajánlatot, melyet Majercsik Sándor intézményvezetővel és szakember bevonásával megtekintettünk. Az állapotfelmérő és értékbecslő lapot az előterjesztéshez mellékletként csatoltuk. A gép beszerzéséhez ,-Ft induló részletű 36 hónap futamidőre a LOMBARD Lízing Zrt-től kértünk ajánlatot, amely szintén az előterjesztés mellékletét képezi. Megyeri István: A szakértők hogyan értékelték a gép általános műszaki állapotát? Török József: Nem voltak rossz véleménnyel, de a 3600 üzemóra látszik a munkagépen. Olyan szakembert vittünk magunkkal, aki a gépet ki is próbálta. Kérem a testületi tagokat, tegyék fel kérdéseiket. Hidasi István: Az országban a JCB munkagép több típusát eredményesen használják. Ez a fajta gép viseli legjobban az igénybevételt, szerviz ellátottsága nagyon jó, ezért a hosszú távú üzemeltetés biztosított. A szakértők véleménye szerint a megfelelő javítási és karbantartási munkák betartása mellett, a földmunkagép ezer üzemórát tud teljesíteni. A ceglédberceli igénybevétel sajátossága miatt legalább évre biztonsággal rendelkezünk használható, többfunkciós géppel.. Török József: Több hozzászólás nem lévén kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 84/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Használt kotró-rakodógép vásárlás) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva Ft+ÁFA vételi áron megvásárolja a JCB 3CX típusú YHL-380 forgalmi rendszámú földmunkagépet. 2. A gépbeszerzéshez Ft induló részletű 36 hónap futamidejű szerződést köt a LOMBARD Lízing Zrt-vel. 3. A gépbeszerzés vételi árát az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 4. Felhatalmazza a polgármestert a gépbeszerzéssel és lízingszerződéssel kapcsolatos szerződések és dokumentumok aláírására. Határidő: szeptember 30.

5 2. napirendi pont évi költségvetés előirányzatainak módosítása Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné adó- és pénzügyi csoportvezető Török József: Az írásos előterjesztést, határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet a jelenlévők megkapták. A Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság augusztus 25-i együttes ülésén tárgyalta és elfogadta a napirendi pontot. Az előterjesztésben a bevételi oldal tartalmazza a költségvetési főösszegét módosító, és a főösszeget nem módosító tételeket. A bevételek összege az előterjesztés kiadási oldalán felsorolt szakfeladatok kiadási előirányzatait is módosítják. Ezt követően Török József polgármester ismertette a bevételeknél és a kiadásoknál szereplő szakfeladatokat. Kérdés, hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 85/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (2010. évi költségvetés előirányzatainak módosítása) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 97., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet 67. alapján Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetésről szóló módosított 3/2010. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet Bevételi és Kiadási előirányzatait e Ft-tal emelni rendeli el. Ezen belül: Személyi juttatások előirányzatát Munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát Dologi kiadások előirányzatát Szociálpolitikai juttatások előirányzatát Általános tartalék előirányzatát Felújítás előirányzatát Beruházás előirányzatát Felújítás, beruházás értékébe be nem számítható ÁFA előirányzatát emelni rendeli el. Átadott pénzeszközök előirányzatát Céltartalék előirányzatát csökkenteni rendeli el e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, 598 e Ft-tal 22 e Ft-tal, e Ft-tal

6 Török József: Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a rendelet-tervezettel, szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 9/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendeletét A évi költségvetésről szóló módosított 3/2010. (II. 18.) ÖK. sz. rendelet módosítására ( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3. napirendi pont Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Szakmai előterjesztő: Szeidl Józsefné adó- és pénzügyi csoportvezető Török József: Az írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság augusztus 25-i együttes ülésén tárgyalta a napirendi pontot és a I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadta. Hidasi István a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke kért szót. Hidasi István: Különös jelentőséggel bír a I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló, hiszen a II. félévi beszámolót már az új Képviselő-testület fogja a település felé megtenni. A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztés tartalmazza, hogy Ceglédbercel Önkormányzata I. félévében a kötelező és vállalt feladatait teljesítette. A költségvetés bevételi oldala 56 %-ban teljesült, és a kiadás 52,1 %-ban realizálódott. Időarányos az I. féléves teljesítésünk, biztonsággal kijelenthető, hogy a költségvetés tartható ebben az évben. A testület nem hagy maga után rossz gazdálkodásból adódó feladatot. A Pénzügyi és a Településfejlesztési Bizottság Elnökeként megköszönöm a testület és a falu lakosságának bizalmát. Szívből kívánom, hogy a lakosság olyan képviselőket ruházzon fel a bizalmával, akik az elődök eredményeire építve tovább gazdagítják a települést. Török József: I. félévében e Ft bevételt értünk el és e Ft kiadást teljesítettünk. Bevételek tekintetében összességében az éves módosított előirányzat 56 %-a telesült az I. félévben. A bevételek 51,8 %-át kitevő állami támogatás legnagyobb részét önkormányzatunk a Magyar Államkincstártól a nettó finanszírozás keretében időarányosan kapja, kisebb része pályázatok elszámolása után, vagy szociálpolitikai juttatások kifizetése alapján történő igénylések eredményeként kerül kiutalásra. A Szél utca burkolat-felújítására benyújtott pályázat elszámolása után a e Ft állami támogatás az I. félévben megérkezett. Központosított támogatásként bérpolitikai intézkedések támogatására e Ft-ot, a szociálisan rászorult gyermekek nyári étkeztetésére 739 e Ft.-ot kapott önkormányzatunk. A költségvetésnél a szakfeladatonkénti bepótlási igény minden hónapban azonos ütemben jelentkezik. Adóbevételeknél az éves előirányzat 53,5 %-a az adóbeszedési számláinkra megérkezett. A félév folyamán 821 e Ft pótlékot és bírságot, 771 e Ft talajterhelési díjat szedtünk be. Az intézményi működési bevételek 47,9%-os teljesítést mutat. A csapadékos időjárás következtében a vízfelhasználás nem a több éves gyakorlatnak megfelelően alakult, valamint a rossz időjárás miatt a búcsúba az árusok nem érkeztek meg, ami bérleti díj kiesést okozott. Az I. félévben a számlán lévő pénzeszközök után 78 e Ft kamatbevételt értünk el I. félévében e Ft értékben váltottunk be Diszkont Kincstárjegyet. A beváltást az előírásoknak megfelelően, a Közép-Magyarországi Operatív Programban az útépítésnél önerő finanszírozására fordítottuk. A Diszkont Kincstárjegy után évre e Ft többletbevételt terveztünk, június 30-ig e Ft többletbevétel realizálódott a diszkont kincstárjegy felbontásából.

7 Az írásos előterjesztés tartalmazza az átvett pénzeszközöket is. Az útépítéshez kapcsolódóan a fordított ÁFA bevétel e Ft. Az ÁFA kompenzáció elszámolása folyamatban van. A e Ft pénzmaradványt a Képviselő-testület határozata alapján használtuk fel I. félévében a kiadások összesen e Ft-ot tettek ki, az éves módosított előirányzat 52,1 %-át.. Ez összességében tartalmazza a személyi juttatásokat, a munkáltatót terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat. A dologi kiadások között jelenik meg az ÁFA befizetési kötelezettség is, amely az útépítéshez kapcsolódóan fordított ÁFA. Az első félévben az előirányzott e Ft befizetési kötelezettséggel szemben e Ft befizetési kötelezettség keletkezett. Az I. félévben e Ft értékben vásároltunk Diszkont Kincstárjegyet. A személyi juttatásoknál a teljesítés az éves módosított előirányzat 51,4 %-a, a munkáltatót terhelő járulékok esetében a teljesítés a módosított előirányzat 52,2 %-a. Az intézmények az I. féléves gazdálkodásnál konstruktívan, a Képviselő-testület elvárásainak megfelelően gazdálkodtak. Sajnos súlyos kiadást jelentett a hosszú fűtési szezon, ami a dologi kiadások tekintetében mutat jelentős felhasználást. Javaslom, hogy a III. negyedéves költségvetés készítésekor az intézményeknél a dologi kiadások tekintetében az energiafelhasználást vizsgáljuk felül. A Képviselő-testület a település biztonságos működéséhez, és az intézmények fenntarthatóságához a megfelelő forrásokat biztosította. Továbbiakban Török József polgármester ismertette az előterjesztés mellékletét képező bevételi és kiadási táblázatokat. Andó László képviselő a testületi ülésre megérkezett, a Képviselő-testület 9 fővel ülésezik tovább. Megyeri József: Úgy látom, hogy három oldalról megnyugtató a költségvetés. Egyik az önkormányzati hivatal dolgozóinak szakmai hozzáértése és lelkiismeretessége, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság odafigyelése és körültekintő munkája, valamint a lakosság hozzáállása, mivel ebben az évben a kötelező terheket időarányos teljesítették. Ez a három dolog megmarad, akkor a jövőben a rendkívül nehéz megszorítások ellenére is működőképes marad a település. Megyeri István: Ebben a faluban biztonságosan működnek az intézmények, a szolgáltatások, a közművek. Az önkormányzatnak soha nem volt kifizetetlen számlája. Az önkormányzat a munkahelyeket megtartotta, a foglalkoztatást nem kellett korlátozni. Nagyon sokat gyarapodott a falu, gondolok az útépítésre, a középületekre, a falu általános megjelenésére, amiért a lakosság is nagyon sokat tesz. Kulturális életben is jelentős növekedés történt, amihez a pénzügyi forrás rendelkezésre állt. Az önkormányzat a környezetvédelemre is figyelmet fordított. Andó László: Színházunknak a térségben sok önkormányzattal van kapcsolata. Ceglédbercelen kívül nem sok olyan önkormányzat van, akik nem kényszerülnek hitel felvételére. Több hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, szavazzanak.

8 A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 86/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdésében foglaltak szerint Ceglédbercel Község Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót a szöveges előterjesztés és a mellékletek alapján Határidő: augusztus e Ft bevétellel és e Ft kiadással elfogadja. 4. napirendi pont Jelentés az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a későbbi éveket terhelő kötelezettségekről Török József: Az Államháztartásról szóló törvény értelmében a Képviselő-testület beszámol a vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségről. Önkormányzatnak kötvénykibocsátása és hitele nincsen. Fő célunk az volt, hogy a munkahelyeket megtartsuk, a közmű hálózaton belül a biztonságos ivóvizet és szennyvízkezelést biztosítsuk, a közterületeinket szépítsük, és pályázat útján beruházásokkal a települést fejlesszük. Az előző ciklusban keletkezett, hosszú lejáratú kötelezettség az útépítési munkákhoz kapcsolódóan a VEGYÉPSZERT megillető garancia értéke (4.984 e Ft), mely a kivitelezőt 72 hónap leteltével, évben illeti meg. Ezen forrás az önkormányzat rendelkezésére áll, a 2011-es évben kifizethető. A Képviselőtestület a feladatellátásoknál és a pályázatok benyújtásánál minden intézményére gondolt (egészségügy, köztemető, utak karbantartása). Ebben az évben a saját kezelésű útjainknál elvégeztük a kátyúzási munkálatokat. Szennyvíztelep vízjogi létesítési engedélyét megrendeltük, az iskola további bővítésére és a tálaló konyha fejlesztésére engedélyezési tervekkel rendelkezünk. Belterületi csapadékvíz-elvezetésre és gyűjtésre szintén megrendeltük a terveket, a kivitelezésre a KMOP kiírás alapján szeptember 13-ig lehet pályázatot benyújtani. A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be az általános iskola fűtéskorszerűsítésére (kazánok cseréjére, radiátor szelepek cseréjére), az épület valamennyi nyílászárójának cseréjére, az épület külső hőszigetelésére, padlásterének szigetelésére, valamint a lapos tetős épületrészek tetőszigetelésére, valamint az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak és külső homlokzatának felújítására, valamint a település főutcájának fásítására, illetve parkosítására. A Képviselő-testület 1. napirendi pont keretében döntött JCB 3CX típusú földmunkagép vásárlásáról. Az önkormányzat a gépbeszerzéshez Ft induló részletű 36 hónap futamidejű szerződést köt a LOMBARD Lízing Zrt-vel. Ez a kötelezettségvállalás megfontolt, figyelemmel van a banki lekötésekre és a gazdálkodásra. Az önkormányzat a közmunkaprogramban való részvétellel továbbra is munkalehetőséget biztosít a munkanélkülivé vált emberek számára. Jelen pillanatban ez 23 munkavállalót érint. Vállalkozói térképet, információs és utcanév táblákat helyeztünk el, de sajnos ezek rongálása mindennapos probléma és rengeteg energiát vesz el a helyreállítás. Megvalósítottuk a Liget utcai gödör parkosítását, fásítását.

9 A Képviselő-testület felvállalta a tornaterem felújítását, melyet a gyermekek október végén tudnak birtokba venni. Téglajegyek árusításával próbáljuk meg csökkenteni az önkormányzat beruházási terheit. Téglajegyet vásárló ceglédberceli lakosoknak, illetve cégeknek tisztelettel megköszönöm a támogatást. Az önkormányzat jelentős Diszkont Kincstárjegy lekötéssel rendelkezik. A Képviselő-testület négy éves munkálkodása során takarékossággal, a következetességgel, a megfelelő vagyon működtetésével biztosította a feladatok ellátását és a település fejlődését. Megköszönöm a Képviselő-testületi tagoknak a gyors, kreatív és segítő munkát. Kérem a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás és kérdés nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 87/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Jelentés az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a későbbi éveket terhelő kötelezettségekről) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdése alapján az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségeiről szóló polgármesteri tájékoztatót megismerte és elfogadja. Határidő: augusztus napirendi pont Ceglédbercel Község Önkormányzata közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról készült jelentés megtárgyalása Török József: A szakfelügyeleti célvizsgálatról szóló jelentést a testületi tagok megkapták. A Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság augusztus 24-i ülésén tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot elfogadta ben a minisztérium az önkormányzat közművelődési feladatellátását részletesen vizsgálta. A vizsgálati jelentést a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság, valamint a Képviselő-testület nem tárgyalta, a jelentést a testületi tagok tájékoztatás céljából megkapták. Idei vizsgálat kiterjedt az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos intézkedéseire. Kérik a testületet, hogy közművelődési koncepcióját készítse el. A Civil szervezetek részére az önkormányzat pályázat útján forrást biztosít, a közművelődési rendelet felülvizsgálatát a testület elvégezte. Az összegző megállapítások között szerepel, hogy Ceglédbercel településen a évi szakfelügyeleti vizsgálat óta a közművelődési feladatellátás feltételeiben alapvető változások álltak be. Megyeri József: A jelentés részletesen kiterjed az érintett feladatokra. A Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság feladata közé tartozik, hogy a község közművelődési tevékenységét figyelemmel kísérje. Ennek érdekében nagyon sok határozat született. Sokan nem tartják fontosnak a közművelődési feladatokat, de úgy gondolom, hogy a lakosság megtartásának a leghatékonyabb eszköze a közművelődés. Fontos, hogy a fiatalok jól érezzék magukat, és a közvetlen környezetükben töltsék el szabadidejüket.

10 A jelentés kiemeli, hogy 2002 óta jelentős, minőségi változás történt a közművelődésben. Az anyag tartalmazza, hogy a testület gazdasági és funkcionális okokból 2009-ben döntött arról, hogy az iskola, az óvoda és a Dózsa György Művelődési Házat és Könyvtárat egy összetett intézménybe integrálja Az így létrehozott többfunkciós intézmény a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ. Az intézmény zökkenőmentesen létrejött, teljesíti azokat a feladatokat, amellyel fel van ruházva, személyi feltételek adottak, a struktúra életképes. A vizsgálat megállapította, hogy Ceglédbercel Község Önkormányzata a kötelező közművelődési feladatellátásának kiválóan eleget tesz. Kiugró és szembetűnő az a sokrétű közművelődési tevékenység, melyet a falu folytat. Legyen így a továbbiakban is. Török József: Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat. Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 88/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Ceglédbercel Község Önkormányzata közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról készült jelentés megtárgyalása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Ceglédbercel Község Önkormányzata közművelődési feladatellátásának célvizsgálatáról szóló jelentést megismerte és tudomásul vette. Határidő: szeptember napirendi pont A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység es tanévének órakeret és tantárgyfelosztása Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Gáborné igazgató Török József: Az írásos előterjesztés a testületi tagok megkapták. Az előterjesztést a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság augusztus 24-i, a Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság augusztus 25-i együttes ülésén megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadta. Megkérem Dr. Nagy Gáborné igazgatót, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Dr. Nagy Gáborné: Az órakeret elegendő a feladatok ellátásához. Az iskolai és az óvodai finanszírozás a beiratkozott gyermekek számától függ. Tavalyi évben 296 tanulónk volt az iskolában, a es tanévet 276 tanulóval kezdtük. Ez köszönhető annak, hogy a 8. osztályosok létszáma nagyobb, mint a beiratkozó első osztályosoké. Demográfiai hullámvölgy jelentkezik, évek óta kevés gyermek születik. Másrészt pedig bizonyos mozgás tapasztalható, szülők elköltöznek, a gyermekek 6-8. osztályos gimnáziumba iratkoznak be. Gyermeklétszám csökkenése miatt az állami finanszírozás kevesebb. Ennek ellenére az iskolát működtetni kell, az önkormányzat bepótlása évről-évre nagyobb. Ehhez igazítva határozza meg az önkormányzat az órakeretet. Nem könnyű az oktatás helyzete, még az olyan fenntartó esetében sem, mint a ceglédberceli, amely hitellel és napi anyagi gondokkal nem küzd.

11 Az órakeret elegendő arra, hogy színvonalasan ellássuk a feladatot, de a további gyermeklétszám csökkenés további óracsökkenést és kevesebb szolgáltatást vonhat maga után. Ebben az évben a zeneiskola fenntartása megoldott, nyelvoktatás kínálata továbbra is széles, a sajátos nevelési igényű és a magatartási problémákkal küzdő gyermekek ellátása maradéktalanul zajlik. Megfelelő pénzügyi forrás biztosítása mellett az óvoda is a megfelelő színvonalon látja el a feladatát. Török József: Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 89/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység es tanévének órakeret és tantárgyfelosztása) Ceglédbercel Községi Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi. LXV. tv. 8. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltakra a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységének a 2010/2011.tanévben az oktatási feladatok ellátására - a heti tanítási időkeretre 541 órát - az órakedvezmények heti időkeretére 56 órát hagy jóvá. Határidő: szeptember 1. Felelős: Dr. Nagy Gáborné CÁMK igazgató 7. napirendi pont Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda intézményegység vezető kötelező óraszámának meghatározása Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Gáborné igazgató Török József: Az írásos előterjesztést a testületi tagoknak megküldtük Az előterjesztést a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság augusztus 24-i ülésén megtárgyalta és a határozatot elfogadta. Megkérem Dr. Nagy Gáborné igazgatót, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Dr. Nagy Gáborné: A törvény az intézményegység vezető heti kötelező óraszámát 24 órában határozza meg. Ezt a fenntartó egy-egy nevelési évre csökkentheti. Az intézményben új vezető látja el az irányítást, az elmúlt rendkívüli egy évben vezető nélkül működött az intézmény. A feladatokat az ÁMK igazgató és az óvodapedagógusok látták el. Az intézményegység vezetőnek nem lesz könnyű dolga, nagy teher hárul rá, ezért szeretnénk erre a nevelési évre heti 4 óra órakedvezményt kérni. Testület engedélyezi a 20 órát, az intézményegység vezető napi 4 órát fog csoportban eltölteni. Megyeri István: Nem csökken a munkaidő, hanem a gyerekekkel való közvetlen foglalkozás időtartama csökken, így 20 óra marad a vezetői feladatok ellátására.

12 Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, szavazzanak. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 90/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda intézményegység vezető kötelező óraszámának meghatározása) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (6) bekezdésében foglaltakra a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda Intézményegység-vezetőjének heti kötelező óraszámát a 2010/2011-es nevelési évre 20 órában határozza meg. Határidő: szeptember napirendi pont Ceglédberceli Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: Az írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. Megkérem Pető Zsolt jegyzőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Pető Zsolt: Az Általános Művelődési Központ alapító okiratát augusztus 24-én hagyta jóvá a testület. A módosításra két okból tettünk javaslatot. Egyrészt az egységes óvodabölcsőde megnevezés félreérthetőségének kiküszöbölése érdekében, az egységes kifejezést törölni kell, mivel az egy más típusú intézményre utal. Az óvodán belül önálló szakmai egységként működik a bölcsőde, ezért pontosítani szükséges az óvodai intézményegység alaptevékenységét. A jelenleg hatályos alapító okirat részletesen tartalmazza az intézményegységek feladatait, azonban az óvoda és az iskola esetében is szükséges a sajátos nevelési igényű, illetve, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása. A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat augusztus 23-i ülésén tárgyalta a napirendi pontot és javasolta, hogy az óvoda esetében az intézmény feladatai meghatározásnál a 3. pont a következőre módosuljon: Német kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvodai feladatok ellátása. A Kulturális, Nemzetiség és Sport Bizottság augusztus 24-i ülésén tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot elfogadta. Török József: Kérte a testületi tagokat tegyék fel kérdéseiket.

13 Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 91/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Ceglédberceli Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben foglaltakra a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja 1. A alpontban az intézményegység alapfeladatai között a sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai oktatásának 2. és 3. bekezdése az alábbira módosul o A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók, integrált nevelése-oktatása és pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, tanulási képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, figyelemzavar, tanulási zavar veszélyeztetettség, mutizmus); o A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek,tanulók integrált nevelése-oktatása és pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása, fejlesztő foglalkoztatása(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, tanulási képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, figyelemzavar, tanulási zavar veszélyeztetettség, mutizmus); 2. A alpontban az intézményegység alapfeladatai között a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése három bekezdése az alábbira módosul o Enyhe fokban értelmi sérült gyermekek integrált nevelése-oktatása, pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs ellátása; o A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével, vagy annak veszélyeztetettségével küzdő gyermekek integrált nevelése-oktatása és pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, tanulási képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, figyelemzavar, tanulási zavar veszélyeztetettség, mutizmus); o A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével, vagy annak veszélyeztetettségével küzdő gyermekek integrált nevelése-oktatása és pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása, fejlesztő foglalkoztatása(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, tanulási képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, figyelemzavar, tanulási zavar veszélyeztetettség, mutizmus); 3. A alpont az alábbi bekezdéssel egészül ki

14 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel vagy annak veszélyezettségével küzdő gyermekek preventív ellátása, egyéni vagy kiscsoportos foglalkoztatása, felzárkóztatása vagy fejlesztő foglalkoztatása. 4. A pontban Az intézmény alaptevékenysége az alábbiak szerint módosul Óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó intézmény. 5. A pontjában az intézmény feladatainak 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul Német kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvodai feladatok ellátása, Határidő: szeptember 1. Pető Zsolt jegyző 9. napirendi pont Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda és bölcsőde intézményegységének maximális csoportlétszám meghatározása Előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda intézményegység-vezetője beadvánnyal fordult Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, melyben az intézmény maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezését kérelmezte. Az írásos előterjesztés tartalmazza az intézményegység vezető kérelmét. A közoktatásról szóló törvény értelmében az óvodai maximális csoportlétszám 25 fő. A maximális létszám tíz százalékkal túlléphető, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt. A maximális létszámtól való eltérés engedélyezése a fenntartó hatásköre. Az előterjesztést a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság augusztus 24-i ülésén megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadta. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg hozzászólásaikat. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 92/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda és bölcsőde intézményegységének maximális csoportlétszám meghatározása) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (2) bekezdésében foglaltakat a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda Intézményegységében a 2010/2011-es nevelési évre engedélyezi a maximális csoportlétszám tíz százalékkal történő túllépését. Határidő: szeptember 1.

15 10. napirendi pont Egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosítása (étkezési térítési díjak meghatározása) Török József: Az előterjesztés írásos anyagát a testületi tagok megkapták. A Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és a rendelet-tervezetet elfogadta. A Képviselő-testület az értékhatárra való tekintettel közbeszerzési eljárást írt ki a vásárolt élelmezés közétkeztetés részére árubeszerzés tárgyában. Erre azért volt szükség, mert a régi szolgáltató októberében felmondta a határozatlan időre szóló szerződést. A Képviselőt-testület július 23-i rendkívüli, zárt ülésén a közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokat értékelte, és több vizsgálati szempont figyelembevételével kiválasztotta az összességében legelőnyösebb ajánlattevőt. Ezt követően a gyermekétkeztetést biztosító INNOVEN Kft. megküldte a figyelembe vehető nyersanyagnormákat, mely alapján tettünk javaslatot a szeptember 1-től érvényes intézményi térítési díjakra. Megyeri István: A térítési díj azaz összeg, amit a szülőnek fizetni kell az adott étkezésért. Ez közel sem azonos azzal az összeggel, amiért az önkormányzat megvásárolja az étkezést. A térítési díj a felhasznált nyersanyag mértékét és az ÁFÁ-t tartalmazza. Az előállítás költségét az önkormányzat fedezi. Ez a gyermekvédelmi törvényben egyértelműen le van írva. A közétkeztetés megvalósításához az önkormányzat jelentős kötelezettséget, áldozatokat vállal. Látható, hogy a térítési díjak csökkentek. Nem mindegy, hogy étkeztetéssel foglalkozó cég milyen forrásokból és hogyan tudja beszerezni a nyersanyagot.. A minőséget illetően nagyon szigorú volt a közbeszerzési eljárás kiírása. Andó László: A beérkezett ajánlatok között helyi vállalkozó volt-e? Török József: A Hami S. & S. Kft. utódja a Dunatherm Kft. tett ajánlatot. Ennek a cégnek hat hónapos referenciája volt. Nem a képviselő-testület mondta fel a szerződést, gazdasági kényszer miatt mondott fel a Hami S. & S. Kft. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendeletét az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 11. napirendi pont Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: A koncepciót a törvényi rendelkezésnek megfelelően véleményezésre megküldtük az intézményvezetőknek, a kisebbségi önkormányzatnak és Pest Megye Önkormányzatának. Megkérem Pető Zsolt jegyzőt, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg. Az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság augusztus 25-i ülésén elfogadta a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót.

16 Pető Zsolt: A szociális törvény alapján a Szociális Szolgáltatási Koncepció elkészítése minden önkormányzat kötelező feladata ban kellett először koncepciót készíteni, melynek Ceglédbercel község is eleget tett. A koncepciónak a két éves felülvizsgálatát kellett elvégeznünk. A koncepció részletesen tartalmazza a település bemutatását, a jelenlegi ellátó rendszert. Ezen belül a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, másrészt pedig a településen nyújtott pénzbeli ellátásokat. A koncepció tartalmazza, a jövőben ellátandó kötelező szociális feladatokat. Ezen túlmenően, a szociális szolgáltatás javításának érdekében javaslatokat fogalmaz meg. Török József: Kérem a jelenlévőket, tegyék meg hozzászólásaikat. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 93/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (3) bekezdése alapján a évi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót elfogadta. Határidő: szeptember 15. Pető Zsolt jegyző 12. napirendi pont Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: Önkormányzatunknak a Felsőoktatási Pályázatok irodája megküldte a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához szükséges csatlakozási nyilatkozatot. A csatlakozási szándékról szóló nyilatkozatot szeptember 30-ig kell eljuttatni az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz. Több éves gyakorlatnak megfelelően javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a 2011-es költségvetésben ,-Ftot biztosítson a felsőoktatásban részt vevő diákjaink támogatására. Az Ügyrendi és Népjóléti, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság augusztus 25-i együttes ülésén tárgyalta a napirendet és javasolja az ,-Ft támogatás biztosítását. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, szavazzanak. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 94/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a

17 felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormány rendelet 18..(1) bekezdésében foglaltakra 1. A határozat mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek elfogadásával csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. 2. Az önkormányzat évi költségvetésében Ft-ot biztosít az ösztöndíjpályázatra. 3. A pályázatra beérkező kérelmekről való döntésre felhatalmazza az Ügyrendi és Népjóléti Bizottságot. 4. Felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező nyilatkozat aláírására, továbbá a pályázat kiírására és a pályázati eredmények kihirdetésére. Határidő: szeptember napirendi pont Pályázat benyújtása Egészségház részére gyermek-egészségügyi eszközök beszerzésére Török József: Az ING a Gyermekegészségért Alapítvány pályázatot írt ki olyan gyermekegészségügyi eszközök támogatására, amelyek gyermek egészség-megőrzési, betegségmegelőzési, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs célokat szolgálnak. A pénzbeli támogatásra egészségügyi szolgáltatók nyújthatnak be pályázatot augusztus 31-ig. A támogatás igénylésekor vállalni szükséges a megítélt összeggel azonos összegű saját forrás biztosítását. Védőnői szolgálatunk hallásvizsgáló, vérnyomásmérő és sakktábla mintás eszköz beszerzésére kíván pályázatot benyújtani. Az eszközök összértéke: Ft A pályázat támogatási intenzitás 50%-os, ezért a projekt megvalósítása esetén Ft önkormányzati önerő biztosítása szükséges. Kérem a testületi tagokat, egyetértésük esetén szavazzanak. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 95/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Pályázat benyújtása Egészségház részére gyermek-egészségügyi eszközök beszerzésére) Ceglédbercel Községi Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi. LXV. tv. 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1. Gyermek-egészségügyi eszközök beszerzése céljából pályázatot nyújt be az ING a Gyermekegészségügyért Alapítványhoz. 2. A pályázat támogatása esetén a Ft önerőt az önkormányzat költségvetésének általános tartalék előirányzata terhére biztosítja. 3. Felhatalmazza Török József polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges dokumentumok aláírására. Határidő: augusztus 31.

18 14. napirendi pont Tornaterem építése kapcsán keletkezett bontási hulladékhasznosítás Török József: A Képviselő-testület döntésének megfelelően megkezdődött a tornaterem felújítása. Bontásra került az épület régi tetőszerkezete, mely az építés során nem kerül újbóli felhasználásra. A Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság augusztus 25-i ülésén tárgyalta az értékesítést és javasolta, hogy az építési költségek csökkentése érdekében az Önkormányzat engedélyezze a rácsos tartók legkevesebb 100.-Ft/kg-os áron történő értékesítését. Andó László: A régi tetőszerkezet nem lenne alkalmas a Szabó Pál Szabadidőparkban lévő szabadtéri színpad tetőszerkezetének vázához? Nem tudom milyen méretűek a rácsos tartók? Török József: Statikussal kell megvizsgáltatni, a szabadtéri színpadunk speciális méretű. Javaslom, vizsgáljuk meg a lehetőséget, amennyiben színpadfedésre nem tudjuk hasznosítani a rácsos tartókat, akkor az önkormányzat legkevesebb 100,-Ft/kg-os áron értékesítse a régi tetőszerkezetet. Kérem a testületi tagokat, ha a módosítással és a határozati javaslattal egyetértenek, szavazzanak. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 96/2010. ( ) ÖK. sz. határozata (Tornaterem építése kapcsán keletkezett bontási hulladékhasznosítás) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy döntött, hogy 1. statikussal megvizsgáltatja annak lehetőségét, hogy az Eötvös József Általános Iskola és Művészetoktatási Intézményegység tornatermének bontott fémszerkezete újrahasznosítható-e a Szabó Pál Szabadidőparkban lévő szabadtéri színpad fedéséhez. 2. Amennyiben a régi tetőszerkezet másodlagos felhasználására nincs lehetőség, akkor az önkormányzat a rácsos tartókat legkevesebb 100.-Ft/Kg áron értékesíti. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza Török József polgármestert a legkedvezőbb ajánlattevővel való megállapodás megkötésére. Határidő: szeptember napirendi pont Egyebek Egyebek napirendi pont keretében - Városi József kiemelte a pályázatok útján megvalósult beruházásokat, valamint az elmúlt négy évben az országgyűlési képviselő, valamint a polgármester és az önkormányzati képviselők munkáját.

19 - Rábenspeckné Lőrincz Anna az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság elnöke tájékoztatta a lakosságot, hogy a szakbizottság ez évben is biztosította az egyedülálló szülők gyermekei részére a tankönyvtámogatást, valamint a 8. osztályos lánytanulók részére a méhnyakrák elleni védőoltás költségét. - Dr. Nagy Gáborné tájékoztatta a lakosságot, hogy szeptember 19-én a művelődési házban Családi Nap megtartására kerül sor. Továbbá tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2010/2011-es tanévben is lehetőség van Téglajegy vásárlására, amellyel a tornaterem felújításához lehet hozzájárulni. 16. napirendi pont Kérdések, Interpelláció A napirendi pont keretében észrevétel nem érkezett. Török József polgármester a következő napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendelt el. Ceglédbercel, szeptember 14. Török József polgármester Pető Zsolt jegyző

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor tartja soros ülését,

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben