Web: Tel: / Tel: /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546"

Átírás

1 Salamon Tornáca Misszió Web: Tel: / Tel: / Szellemi hatalomgyakorlás Köszönöm neked Atyám, hogy Te ma Magyarországnak prófétákat adtál a varázslók helyett. Azt ígéred Mózesnek, hogy az ígéret földjére érve te magad űzöd ki előlük a varázslókat. Köszönöm, hogy Magyarországon is ezt fogod tenni. Ezekben, a napokban megítéled őket, azért mert kiküldted a te prófétáidat, akik a te szavaidat fogják szólni, a te akaratodat fogják képviselni. Köszönöm ezt a szellemi hatalomváltást nemzetükben, amelyet most végzel napjainkban. A Szent Szellem szavának központi igéje ma az V-Mózes 18:9-19 Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened, az ÚR ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. 10 Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! 11 Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. 12 Mert utálatos az ÚR előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is Istened, az ÚR. 13 Légy feddhetetlen Istened, az ÚR előtt! 14 Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened, az ÚR.. Prófétát támaszt atyádfiai közül Istened, az ÚR, olyant, mint én, őreá hallgassatok! Prófétát támasztok nekik atyjukfiai közül, olyant, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. 19 És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. Prófétát támaszt atyádfiai közül Istened, az ÚR, olyant, mint én, őreá hallgassatok! mondta Mózes Izrael gyülekezetének. Ma reggel azt kérdeztem, az Úrtól, miután Vele időztem, hogy milyen szavad lesz ma hozzánk, van e ma szó Tőled gyülekezeted számára, vagy mehetek a dolgomra? Azt is kérdeztem, hogyan imádkozzunk nemzetünk varázslói ellen és milyen ige alapján? Aztán azonnal az előbbi igét adta. Mikor fog ez megtörténni Magyarország gyülekezeteiben? Amikor bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked. Ám a bemenetel nemzeti szinten Józsué és Káleb vezetésével és szellemi tekintélye, kenete által lehetséges. Csak ott tud az ígéret földje felszabadulni egy gyülekezetben vagy egy országban, ahol elfogadják a szellemi Józsuékat a harcos apostoli - prófétai vezetőket. 1

2 Amikor egy nemzethez Isten küldi a prófétáit, akkor az a kenet és szellemi tekintély, amellyel Ő felruházta őket, az a kenet kiűzi abból a nemzetből a hamis prófétákat, a sátán papjait és prófétáit, a varázslókat,akik a sátán akaratát képviselik és érvényesítik itt a földön. Isten maga veszi el tőlük a szellemi hatalmat, Isten maga leplezi le őket, isten maga ítéli meg őket és eltávolítja az egyházból és a politika mellől is őket. Így fog ezután olyan politikai vezetést felállítani a magyar Parlamentben az ország élére, akik nem a sámánokat és a sátán prófétáit hívják segítségül a nemzet kormányzásához, hanem Isten prófétáit. Magyarországon jól látható volt ennek az eddigi politikai kormányzásnak a gyümölcse, de jól látható volt a megalkuvó egyháznak is a leépülése amiatt, hogy támogatták és együttműködtek a kormánnyal és az Alkotmánnyal, az állami támogatás miatt, mindazok, akik történelmiesítették magukat. Elfogadták ezzel azt a politikai vezetést, amelyet a sámánok és különböző okkult erők szellemi vezetésével irányítanak. De Isten ma azt mondja neked Magyarország és magyar egyház: elűzi előled ezeket. Mert neked nem engedi meg azt, Istened az Úr. III. Mózes 20:27 szerint Isten ítélete a varázslókra ma is érvényes,ma nem fizikai halál vár rájuk és nem fizikai megkövezés, mert ma Isten nem a törvény szerint ítél. Azonban, amikor Ő egy nemzetben prófétát támaszt, azzal egy időben ítélete megjelenik a varázslókon. Sok évvel később Izraelben Saul király veszte és bukása amiatt volt, hogy az Istentől küldött prófétát, Dávidot elutasította és szívét a halottidéző, sátán prófétái felé fordította. (I.Sámuel 27:7) Ma Magyarországon azok az egyházak és gyülekezetek, amelyek figyelmen kívül hagyják a Tőle küldött prófétai szolgálat által szavait, ma is ilyen Sauli félretételben fognak részesülni és nem fognak az ígéret földjén élni. Az Ap.csel 3.részben Péter éppen a Salamon tornácában beszél saját népének erről az igéről, amit Mózes itt előre meghirdetet. Erről Isten már régóta szólt szent prófétáin keresztül. Ahogyan Mózes is megmondta: Az Úr, a ti Istenetek egy hozzám hasonló prófétát fog adni nektek a saját népetekből. Hallgassatok rá, és engedelmeskedjetek minden szavának! Akik pedig nem hallgatnak arra a prófétára, és nem engedelmeskednek neki, azokat meg fogják ölni, és ki fognak pusztulni a nép közül. (Egyszerű ford.) Akkor ott Péter Jézus testben való megjelenéséről beszélt, aki prófétaként elküldetett hozzájuk és nem ismerték fel. Ma Isten igéje a végidőkben ismét Jézus eljöveteléről beszél, aki ma az Ő prófétai kenetét bocsátotta ki, az Ő elküldött szolgáin keresztül nemzetünkben és ezen szavai ma aktualizálódnak és működésbe lépnek, ma teljesednek be a végidőkben. Ma van az idő,amikor hosszú évszázadok óta nem volt prófétai szolgálat a nemzetekben, de ma van az idő, amikor Isten prófétákat támasztott és előhozta a Prófétai szolgálatot, azt mondja az Ő Szelleme ma: Isten elsősorban nektek küldte el szolgáját.. (Csel.3:16) Ezért szól a magyar politikai vezetéshez is és szól az egyházhoz is rajtuk keresztül, de mindemellett cselekszik is, szava cselekvő erőt hordoz. Isten elsősorban nektek küldte el szolgáját Ezért hirdetem: Isten amikor elküldi a Józsué szolgálatot egy nemzetben, akkor nem fognak sokáig ott táborozni a varázslók, a sámánok és táltosok a Parlamentben és nem fognak sokáig jósolgatni a hamis próféták az egyházban sem, mert ezután Isten az Ő népének nem engedi meg a varázsolgatást. Ap.csel 7:35-43 (Egyszerű ford.) Ezt a Mózest, akit elutasítottak, és akinek azt mondták: Ki tett téged vezetővé és bíróvá? *, igen, éppen ezt küldte el Isten vezetőnek és szabadítónak. Isten annak az angyalnak a segítségével küldte el Mózest, aki a bokorban megjelent neki. 36Mózes* vezette ki Izrael népét Egyiptomból, közben jeleket és csodákat tett Egyiptomban, a Vörös-tengernél és a pusztában negyven éven keresztül. 37Ez a Mózes mondta Izrael népének: Isten egy prófétát* fog nektek adni, aki olyan lesz, mint én, és közületek való lesz. 38Ez a Mózes az, aki ott volt a pusztában a mi ősapáink népével és azzal az angyallal, aki a Sínai hegyen szólt hozzá. Mózes élő üzeneteket kapott, hogy nekünk adja azokat. 39De ősapáink nem engedelmeskedtek Mózesnek, hanem elutasították őt, és vissza akartak menni Egyiptomba. 40Azt mondták Áronnak*: Mózes 2

3 kivezetett bennünket Egyiptomból, de nem tudjuk, mi történt vele. Ezért készíts nekünk isteneket, hogy azok vezessenek minket. * 41Ekkor egy bikaformájú szobrot készítettek, és ajándékokat vittek ennek a bálványnak*. Azt ünnepelték, amit a saját kezükkel készítettek. 42Ezért Isten elfordult tőlük, és hagyta, hogy azokat a hamis isteneket imádják, akik az égben vannak. Ez így van megírva a próféták könyvében, ahol Isten ezt mondja: Ó Izrael, nem nekem adtál áldozati állatokat és ajándékokat a pusztában negyven évig, hanem a Molok sátrát, és a te istened, Romfa, csillag-alakú bálványát hordoztad. Azokat a bálványokat, akiket magadnak készített. Ezért Isten elfordult tőlük mert nem engedelmeskedtek a prófétai szónak. Isten küldi ennek a nemzetnek a prófétákat, de ez a nemzet ma még a próféták sírját építi, az egyház a próféták sírját építi. Az Istentől küldött prófétai szó élő üzeneteket közvetít, aktuális üzeneteket közvetít, nem pedig általános logoszt, nem múltbeli mannát, hanem napi és időszerű, mennyből jövő vezetést ad de nem engedelmeskednek a prófétai szónak, elutasították őt Ezért Isten elfordult tőlük. Ma a magyar egyházban nincs ott a jelenkor üzenete, nincs ott Isten aktuális, élő, kijelentett szava, mert megalkudtak a varázslókkal, és egyet beszélnek a sámánok szellemi hatalma által működött kormánnyal. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a menyből szól hozzánk. (Zsidók 12:25) Van valaki, aki megítéli azt, aki elvet engem és beszédeimet el nem fogadja, az Ige ítéli el, amelyet szóltam, az Ige ítéli el. (János 12.49) Isten be akarja vinni nemzetünket az örökségébe, ezzel egyidőben elítéli, és ki fogja űzni a pogány emberáldozatokat bemutató varázslást űzőket és minden kuruzslást, és minden vallásos varázslást is. Kiűzi előled ezeket Istened. Ott ahova Isten belép prófétái által, az a nemzet, amelyet Isten meglátogat, az a nemzet többé nem lesz sámánok és varázslók által irányítva és azok hatása alatt. Abban a nemzetben, amellyel Istennek terve van, ott az egyház sem fog többé az aranyborjú körül táncolni, hanem Isten prófétai szavának fog engedelmeskedni. Azok az események amelyek napjainkban az egyházban és nemzetünkben történnek mind mind Isten ítéletei miatt vannak. Amikor egy pásztor meghal a bemerítés végzése közben, az súlyos és komoly ítélete Istennek. A pásztor élete ugyan megmenekülhet, de a munkája, szolgálata megítéltetett. Amikor egy pásztornak leég teljesen a háza, annak az eseménynek komoly szellemi üzenete van, nem szabad ezeket figyelmen kívül hagynunk. Mert ami a fizikai világban történik, az tükrözi a szellemi állapotát egy embernél, szolgálatnál és gyülekezetnél. Keresztények ébredjetek fel! Meddig simogatjátok még, és meddig akarjátok elhallgatni ezeket a dolgokat? Isten ítélete kellene már, hogy megtérésre indítson mindannyiunkat. Az időjárás szélsőséges rekordjait lehet a globális felmelegedésre fogni, hogy a lelkiismeretünket még nyugtassuk egy kicsit, de, minden esemény mögött szellemi erők mozognak, illetve szellemi oka van a fizikai világban történteknek. Amikor az ország vezetői gonosz hatalmakkal, boszorkányokkal, vallási varázslókkal vannak szövetségben, akkor ez az egész nemzetre rányomja bélyegét, és a társadalomban, az iparban, a kultúrában, a médiában, a mezőgazdaságban visszatükröződik az a szellemi állapot, amit képviselnek az ország vezetői. Isten népének azt mondja az ige: neked nem engedi meg azt Istened az Úr. Hogyha az egyház ma nem alkudna meg az állam vezetéssel, hanem engedne Isten szavának és a prófétai szónak, akkor más szellemi atmoszféra lenne Magyarországon. De ma az egyházat a pénz motiválja, az állam manipulálja, befolyása alatt tartja, Isten élő beszéde sokadrangú kérdés, így az egyház is a sámánok, táltosok és varázslók szellemi befedezése alá került, és ezt ők nem látják, mert a fennhatóságukon belül vannak. Csak, aki nincs a mai államvezetés bűvkörében, az 3

4 kívülről jól láthatja ezt a szellemi sötét erőt,, amely rátelepedett nemzetünkre. Hiszen ez a kormány éppen most készül a jövő nemzedéket bevinni varázslásával az okkultizmusba,amikor az iskolákban kötelezővé teszik a meditáció. Nos ezért küldte Isten napjainkra az Ő prófétáit, hogy az emberek elkezdjenek látni és megnyíljon a szemük, és ki tudjanak jönni abból a szellemi börtönből, amelybe belekerültek. Ezért hát: Kelj fel Magyarország! Kelj fel magyar egyház, világosodjál meg, jöjjön számodra szellemi megvilágosodás az Úr szava által. Most nézzük meg, melyek azok az utálatos dolgok, amelyeket az Úr ki fog űzni ebben az országban, amikor előáll az Isten gyülekezete, a szolgálati ajándékokat elfogadva és feláll Krisztus Teste, az ige szerinti Test. Leginkább azokat említjük, amelyek negatív szellemi hatalmat gyakorolnak. 1. Ne legyen olyan köztetek, aki fiát vagy lányát áldozatul elégeti. 10.vers: A sátán a varázslás által gyakorol szellemi hatalmat, leutánozva Isten királyságát. Emberáldozatokat követel magának híveitől és minél több emberi vér folyik áldozatként az ő oltárán, annál nagyobb a hatalma. A sátán a legtöbb emberáldozatot a Hitleri nácizmus idején követelte magának ki, a sok zsidó vér értékes volt számára, és amely ma is Istenhez kiált. Más formában azonban, de tovább folyik ez a varázslás, a sátán nem változott meg, csak a módszerei mások, fel kell őket ismernünk. Ma a legalattomosabb módon már csírájában, magzati állapotban kéri az emberáldozatot. Egész generációkat áldoznak ma fel az abortusz oltárán az emberek, kicsiny lelkiismeret furdalás nélkül. Utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Nemzetek vannak ma átok alatt az abortusz törvény engedélyezése miatt. De ebbe a kategóriába soroljuk a mai modern spirál használatot is, ahol szintén megtörténik a megtermékenyítés. Addig, amíg egy nemzet a magzatot a megtermékenyítés pillanatától kezdve nem tekinti önálló emberi lénynek, akinek személyiségi jogai vannak, és védelem jár, mindaddig nemzeti szinten áldozza fel fiait és leányait a sátán oltárán, felszabadítva ezzel Isten haragját arra a népre. Aztán ott van az a sok gyermekrablás. Soha ennyi gyermek nem tűnt még el rejtélyes módon, mint mostanában. A sátánnak nagy érték a gyermekáldozat, különösen a szűz lányok, és a sátánisták tuják ezt. A legnagyobb szervezet talán a szabadkőműves szervezet, amely nemzeti szinten gyakorol politikai, gazdasági, pénzügyi hatalmat, és mögöttük ott van a Luciferi tan, amely rendszeresen követeli tőlük az emberáldozatot. Ennek politikusok, egyházfők, miniszterek, különböző vezető pozícióban lévő emberek, bankárok, hivatalnokok a tagjai. Ne legyen köztetek olyan. mondja Isten. De azt is mondja, hogy: elűzi előled ezeket Istened az Úr. A sámánisták a másik olyan erő, akik szellemi hatalmat gyakorolnak, varázslásaikkal. A sámán a közösség és a túlvilág között kapcsolatot tud teremteni és régen az időjárás befolyásolásáért is ők voltak a felelősek. A magyar nép hiedelemvilága sámánisztikus volt, sajnos ma nemzeti szinten újra elővették ezt a hagyományt. Nem megbántás a célom, de ott van a legnagyobb egyház feje, aki előtt nemzetek hajolnak meg, miközben éppen most derülnek ki és lepleződnek le előttük a sötét, gonosz varázslások. Mit szeret a sátán? - emberáldozatokat, és legjobban a gyermekáldozatot. Mivel vádolják a most lemondott pápát? a sok illegális gyermekkereskedelemmel, és Kanadába hurcolt, majd ott meghalt sok ezer gyermek halálával. Mert a sátán varázslásait és a szellemi hatalmát így akarja gyakorolni, ezt teszi a világban, és ezt teszi az egyházban is. Hú ez erős, - mondod! Erős, igen és ez a bűn annyira utálatos Isten előtt, hogy nem csak a katolikus rendszert fogja emiatt elítélni, hanem azt az intézményes egyházat is, amelyik az allianz által szövetséget kötött és gyakorol ezzel az egyházzal. A varázslás bűneiben van része mindazoknak, akik valamilyen módon meghajoltak a katolikus egyház és Róma hatalma előtt. A katolikus egyház,amióta létezik varázsol, ennek az egyháznak az alapjai is emberi véráldozatokra épülnek Magyarországon is. Róma vallása nem Jézus Krisztus véráldozatára épített, hanem hamis emberi 4

5 véráldozatokra. Évszázadokon keresztül így tudott hatalmat gyakorolni népek és nemzetek, vezetők és királyok fölött, erőszakosan és leuralóan, diktatórikusan. De Isten nem így gyakorol szellemi hatalmat az Ő népén keresztül, hanem szellemben, ott az imakamrában, Ő a démonok és fejedelmek fölött ad szellemi hatalmat és nem emberek fölött. Az ilyenfajta egyházi diktatúra, vallási diktatúra és leuralás, amely visszaél a hatalmával, ezt nevezik vallásos varázslásnak. Ezért mivel Magyarország nemzeti szinten a szövetséges társa Rómának, Isten azt mondja ma, hogy: ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket Istened, az Úr. Az Úr igéje ez ma számodra Magyarország. Ha valaki nem hallgat igémre, amelyeket az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. (V.Mózes 18:19) És az egyház hallgat, csendben hallgat. Ott vannak íz ítéletek az ünnepeinken (lásd augusztus 20, húsvét, március 15.) ott van Isten bosszúállása a nemzeten, de az egyház hallgat. Nincs ott náluk Istennek a jelenkorra szóló aktuális megoldása és szava. Csak a nyájas reményt tudják hirdetni, miközben egész nemzetek mennek a pusztulásba a vallásos hitükkel együtt. 2. Ne legyen köztetek varázslást űző 10.vers Ez a szó egy tág fogalom, mert beletartozik minden okkultista kuruzslás, igézés, bűvészkedés, horoszkóp,kártyajóslás, minden olyan szertartás, amelyben állatáldozat van, beletartozik a halottakkal való bármilyen kommunikáció, halottak szellemének imádata, szentként tisztelése (Mária és a szentek imádata) De elég, hogyha nemzeti ünnepeinket és szokásainkat megnézzük, tele vannak ősi szokásokkal, babonákkal, kultikus hagyományokkal, varázslással, igézéssel és az emberek ragaszkodnak a múlt tiszteletéhez. A magyar nép mindig is nagyon babonás és bálványimádó pogány nép volt, őseink rengeteget varázsoltak a közös ünnepeiken. A húsvéti tojás, a termékenység istenéről szól, a locsolkodás, a kisze-báb égetése (tűzáldozat) a busójárás, a szent jobb és a körmenet pedig az egyház varázslása, hiszen az embereket elhitetik egy olyan hamis hittel, amelynek Istenhez és az Ő igéjéhez semmi köze nincsen. A karácsonyfa állítás és a fa körüli varázslatos légkör megteremtésének sincs semmilyen köze Jézus születéséhez, maga az egész karácsonyi ünnep kitalálása egy varázslat, hamis hit, megtévesztés; a farsangok szintén, melyek ősi, pogány szokások az álarccal együtt varázslat. A napokban fedeztem fel; amikor a vadászok lelövik a vadat, azután leveszik a kalapjukat, letérdelnek a vad elé és levelet tűznek annak a kalapjára, aki lelőtte és a vadra is tiszteletet adva a vadászat istennőjének. Ez nem más, mint egy bálványimádás, hamis istenimádás véres állatáldozattal, egy szertartás keretén belül. Mint tudjuk Nimród országa vagyunk, aki nagy vadász volt,őt emelték a vadászat istenévé, az ő felesége lett az Ég királynője. Amikor a vadászok ezt a szertartást végzik, akkor ezek előtt a hamis istenek előtt hajtanak térdet varázslás. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is, Istened, az Úr. Ma a kereskedelmi televíziós műsorok kedvenc műsorai a magyaroknak az, amikor a különböző boszorkányok jósolgatnak a képernyők előtt, tarott kártyából. Meg vagyok róla győződve, hogy a Déri János féle Nulladik tipusú találkozás című televíziós műsor az 1- es csatornán azért ért véget, és Déri János azért halt meg ilyen korán és hirtelen, mert különböző jósok varázsolgatásait közvetítette nyilvánosan, ő maga is elhitte és a befolyásuk alá ment, illetve hatott a varázslás az életére. Mágia= hétköznapi nyelven varázslást jelent. Az elme titkos, természetfölötti módon hatást gyakorol a világra, valamely kívánt hatás elérése érdekében. Vizsgálódásunkkal eljutottunk a magyar Boszorkányszövetséghez, amely korábban szégyenletes, hogy hivatalosan is bejegyzett egyház volt, és ma is 11 ezres tagságot számlál. De ők megnyugvással adják közre, hogy: a boszorkányhit elterjedt és megfogant Magyarországon. A varázslás alapjai a sátánisták tanai szerint: A varázslat, bűvölet önvédelem és támadófegyver egyben. Rossz kezekben hatalmas pusztítást okozhat, megszerezhető tudás. Nagyon érdemes a prófétai közbenjáróknak, akik az országért rendszeresen imádkoznak, figyelembe venni a boszorkányok ünnepeit, 8 ilyen ünnep van, és a boszorkányok ezeken a napokon egyesítik az erőiket: 5

6 November 1 a gyengeség felszámolásának ünnepe, Halloween éjszakáján van a boszorkányszilveszter, December 21 a fény újjászületése, február 1 a tűz ünnepe, Március 21 a tavasz ünnepe, Május 1 a meleg ünnepe, augusztus 1 az aratás ünnepe Egy kis statisztika: Boszorkány főpap és főpapnő ezidőben 37 fő van az országban, boszorkány pap és papnő 743 fő, boszorkányfészek 652 ebből Budapesten és Pest megyében 117 Baranyában 37, Bács- Kiskun megyében 45, Békésben 10, Borsod megyében 28, Csongrádban 16, Fejér megye 42, Győr Moson - Sopron megyében 47, Hajdú Bihar megyében 12, heves megyében 19, Szolnok megyében 29, Komárom megyében 39, Nógrád megyében 16, Somogyban 41, Szabolcs megye 11, Tolna megye 39, Vas megye 31, Veszprém megye 36, Zala megye 37 boszorkányfészekkel büszkélkedhet Van tehát miért közbenjárnunk, nekünk kell Jósiásként a sátán hamis bálványoltárait, áldozati helyeit lerombolnunk az országban. Ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ezotéria titkos tan, amely egy csoport beavatottjai számára ismeretesek - rejtett és okkult Az ezotéria a sátán és a sötétség szellemi birodalmának áltudománya. Spiritualizmus a sátán vallási mozgalma, tanításaik a szellemvilágból származnak médiumokon keresztül, akik a sátán papjai. Teozófia buddhista és hindu keveredése, titkos tudás amely vallásos rítusokat tartalmaz, okkult filozófia, szintén a sátán papjai hirdetik. Antropozófia egy világszerte elterjedt szellemi világnézet a sátán királyságából, amely varázsolja és hatalma alatt tartja a benne hivőket. Rudolf Steiner alapította. Ezért ilyen okkult a Waldorf iskola is, amely országunkban is elerjedt, ahol már gyerekkorban próbálják az emberekbe csöpögtetni a hamis, téveszméket, ezáltal olyan értelmi magaslatok épülnek fel az elmében, amely nagyban akadályozza az Isten ismeretet. A sötétség királyságának tudománya varázslat. Lehetne más kategóriákat is felállítani, de most csak ezen ige mentén haladjunk. Egy világszerte több milliós tagsággal rendelkező szervezet van még, amelyet szintén más kategóriában is be lehetne sorolni, de itt úgy említjük meg, mint a Boszorkányszövetséget is, akik szellemi hatalmat gyakorolnak, varázslásaikkal, ez pedig a Szabadkőműves szervezet, mint heterogén mozgalom. Ezotéria nélkül nem létezne ez a vallás. A szabadkőművesség része a mágia, a megidézés és a beavatás. Az az ember, aki ki akar onnan lépni, azonnal megérzi a jelenlétét a sátánnak. Azok nagy részének, akik ide belépnek, a leghalványabb fogalmuk sincs arról, hogy mi is a szabadkőművesség valójában. Egyszerűen nem tudják mibe vetik bele magukat. mondja egy francia volt szabadkőműves orvos és író, Maurice Caillet. A katolikus egyház a szabadkőművesség legnagyobb ellensége. A szabadkőműves beavatás szimbolikus jellegű, mindennek van jelentéstartalma. Pl. sötét kamrában történik a beavatás, amely az alvilág bejáratát jelképezi. Fontos: a tűz, a víz, a Föld és a levegő a 4 elem, amely a világot fenntartja, ezt a 4 elemet a szellemi hatalmuk alatt akarják tartani, ez a sátán terve, hogy ellenőrzése alatt tartsa magát az Életet, ezen a földön. Olyan titkos társaság, ahol a Biblia igazságait teljesen elferdítve, okkult varázslással gyakorolnak sátáni hatalmat a politikában, gazdaságban és a társadalom minden szférájában. A Szabadkőműves vallásban a humanitás szelleme uralkodik, és csupa olyat tesz, amely a jóérzésű emberek számára elfogadható. segélykoncertek megszervezése, Olimpia, az ENSZ, az ökumenikus mozgalom megalapítása (magas rangú szabadkőműves volt, aki elindította) Egy másik volt skót szabadkőműves, aki skót magasfokú rítus elnöke és nagyszónok volt állítja, hogy a vezető szabadkőművesek egészen a gyűlöletig egyházellenesek, csak azt szándékosan elhallgatják. Kedves prófétai közbenjárók, ma amikor Isten Királyságában kell szellemi hatalmat gyakorolnunk, akkor itt az ideje, hogy átvegyük ettől a szervezettől a szellemi és politikai hatalmat Isten számára. 3. Ne legyen köztetek jelmagyarázó, kuruzsló, igéző 10.vers 6

7 Sokan járnak ma különböző csontkovácsokhoz, táltosokhoz, akik szellemi erővel gyógyítanak, bár ezt a páciens gyakran csak a masszázsnak tulajdonítja ez a kuruzslás. Sok ilyen csodadoktor jött be Magyarországra a 90-es években Ukrajnából és Oroszországból, akik mind varázslással,kuruzslással gyógyítottak, mára már lecsökkent a számuk, azonban statisztikai kimutatások készültek arról, hogy milyen káros mentális problémát eredményezett ez a sok áldoktor a magyaroknál. Sok embernek a házassága ment tönkre, másoknak a lelki életük jutott válságba, sokan lettek öngyilkosok utána illetve szenvedélybetegek és mindenféle problémákkal küszködők. A varázslás, kuruzslás veszélyes dolog, még akkor is, hogyha valaki nem hisz benne, csak játékként éli meg vagy csak kipróbálja. Aztán ebbe a kategóriába tartozik még az a nagyon népszerű gyógyszernek nem minősülő tabletta, alternatív gyógymód, amit homeopátiának hívnak, és amelynek placebohatása van- kuruzslás. Az alternatív gyógyászat napjainkban ritkán tiszta, leginkább ezotériával keveredett: - radiesztézia, - Hellinger féle családalapítás, - reiki, - fengsui, - Bach virágtherápia, - agycontroll Itt kell megemlítenünk, hogy a Biblia nem a horoszkópot használja, hanem a jövendőmondást. (III.Mózes 19:31) 4. Ne legyen köztetek átokmondó Azt mondja a Biblia a Példabeszédek 18:2-ben: Élet és halál van a nyelv hatalmában. Példab.12:14 Amit mond az ember, annak gyümölcseiből lakik jól. A magyar nép, az átlag magyar ember nagyon szabad szájú és ösztönösen is sok sok átok elhagyja a száját csupán egy hétköznapi beszélgetés során. Különösen jellemző a cigányokra ez, a beszédüknek a következményei jól láthatóak a romák életén, még egy olyan nép, amelyet ennyi átok nyomorít nincs, mint ők. A keresztény romáknak,amikor a népükért járnak közben, akkor meg kell törniük nemcsak a személyes életükben ezeket a kimondott ősi átkokat, hanem az egész népük átkait is, amelyeket magukra kimondtak, meg kell törniük. Példab.15:28 Az igaz megfontolja szívében, hogy mit mondjon, a bűnösök szájából pedig árad a rossz. Példab. 20:15b de legdrágább kincs az okosan beszélő száj. Mivel csak az ok nélküli átok nem teljesül, ezért, hogyha bármilyen kicsinynek látszó vétket megtűr az ember az életében, az átok hat, mert van ok; van rés, ahol be tud jönni. A rés, az a bűn, amely olyan, mint egy kapu az ember életében, ezen a nyitott kapun át védtelenné válik az ember az átkozódó beszédekkel szemben, még akkor is érvényesül, hogyha azt másokra mondják ki. Az átkok következményei: - örökös anyagi problémák, kudarcok sorozata, elhúzódó vagy ismétlődő betegségek (pl.krupp) generációkon keresztül végigmenő válások vagy öngyilkosságok, generációsan öröklődő betegségek, ismétlődő negatív élethelyzetek, szerencsétlenségek, meddőség stb. A cigányságnak, mint népnek meg kell térnie a generációkon keresztül kimondott átkokból és negatív beszédekből és meg kell törni azokat,meg kell semmisíteni a kárhoztató, vádló, átkozódó beszédeiket; ám a magyarok sem kivételek ez alól. A varázslás ellenszere: - a prófétai szó és a prófétai beszéd Ezért is állítja szemben egymással Isten a kettőt. Válassz: vagy varázsolsz vagy prófétálsz, illetve hallgatsz a prófétai szóra. Válaszd az életet és vele az Istentől jövő ihletett beszédet, és azt szóld. 7

8 Összegzés: Szellemi hatalomgyakorlás tehát kétféle forrásból lehetséges: - a menny - a pokol tekintélye alatt Hamis vagy az igaz szellemi hatalomgyakorlás. Ezt a világot, a földön megtörtént eseményeket szellemileg tudjuk irányítani, mert ami a szellemvilágban történik, az tükröződik vissza a fizikai világban. A fizikai világ, a látható világ visszatükrözi a láthatatlan világot és annak akaratát. A szellemvilágban történt események meghatározzák, befolyásolják a földön történő dolgokat. De nem mindegy, hogy ez a szellemi felhatalmazás melyik forrásból jön! Kétféle forrásból jöhet: - amikor a mennynek az akaratát közvetíti, akkor beszélünk prófétálásról, és prófétai szóról - illetve, amikor a pokol akaratának az érvényesítése folyik, ezt hívjuk varázslásnak Hasonló módon működik mind a kettő, mert a sátán jól tud utánozni. A varázslás a második égből ered, a menny akarata és Isten terve pedig a harmadik mennyből. A szellemi hatalmat szavaink által gyakorlunk, ezért van súlya a beszédünknek. Azonban szellemi felhatalmazás nélkül ez csak egy bizonyos szintig működik, azonban akár a pokolnak, akár a mennynek a felhatalmazásával gyakorlunk szellemi hatalmat, ahhoz a szellemünknek érzékenynek kell lennie a szellem birodalmára. A vallás az elzárja az ember szellemét, a menny hangjának a meghallásától, de nemcsak a menny hangjától, hanem magának az egész szellemvilágnak a hangjától, és az értelem is elzár, amikor az értelem dominál, elzárja a szellem hangjait. Az értelem, az intelligencia az útját állhatja bármelyik irányból jövő szellemi impulzusnak. Szellemi hatalmat csak az tud gyakorolni, aki hallja és megérti a szellemvilág terveit és akaratát. A sátán papjai és papnői hallják, értik és tudják a sátántól jövő instrukciókat, és azt közvetítik, ám a keresztényeknek, Isten népének is értenie kellene, és hallania kellene mi az Isten akarata, és azt kellene szólni, cselekedni és tanítani. De a törvény leple, és az értelem, illetve a második ég elzárja a menny hangjait és sok esetben ezért a menny akaratát torzulva képviselik, de minden esetben, amikor a menny hangjai torzulva, vagy féligazsággal vannak képviselve, akkor eltér az Atya tiszta hangjától, ilyenkor minden esetben varázslás történik. Amikor nem a tiszta ige van hirdetve, hanem féligazságok, akkor ez ugyanaz, mintha a második égből történne a szellemi hatalomgyakorlás, mert a féligazság az hazugság. Amikor tehát a szellemi hatalomgyakorlás a második égből történik, azt hívjuk boszorkányságnak, varázslásnak, amikor pedig a harmadik mennyből, azt prófétálásnak nevezi a Biblia. A szellemek megkülönböztetésének az ajándéka nélkül, értelemből, tanult módszerek által nem lehet különbséget tenni a kettő között, mert lehet, hogy csak árnyalatnyi különbség van az igaz és a hamis között, ezt csak szellemben lehet megkülönböztetni. Szellemi hatalmat gyakorolni a mennyből csak Istentől jövő kijelentett prófétai beszéddel lehet, kinyilatkoztatás alapján, rhéma igék alapján, ezért amikor a keresztények imádkoznak valamiért, és ők akarják elmondani Istennek, hogy mit tegyen, illetve a saját értelmük diktálja az imát, akkor nagyon sok esetben nem az Isten akaratát kérik és nem az Isten akaratát imádkozzák ki, ezt nevezzük karizmatikus varázslásnak. Nagyon sok ima azért nem történik meg, mert nem az Isten akarata van kiimádkozva, ezért nem mindegy, hogy az imáink lelkiek vagy szellemiek. Az ima,közbenjárás az szellemi hatalomgyakorlás kellene hogy legyen, de nem mindegy, hogy milyen forrásból imádkozunk. Minden esetben, amikor nem Isten akaratát közvetítjük, amikor nem Isten akaratát imádkozzuk ki, akkor varázsolunk. Ezért van az, hogy a vallásban, ahol nincs prófétai szó és nincs ott Isten Szellemének kinyilatkoztatása, ott nagyon sok a vallásos és a karizmatikus varázslás. Ilyenkor a hivők a saját lelkük kívánságát imádkozzák ki, a saját emberi akaratukat, saját vágyaikat és az nem biztos, hogy egyezik az Isten akaratával. Az ilyen imák útját állják a menny tervének, és ilyenkor nem a mennyből való szellemi felhatalmazással kormányozunk, hanem a második égből varázsolunk. Ezért, amikor nem tudjuk, hogyan imádkozzunk egy helyzetért, egy körülményért vagy egy emberért, vagy bármiért, akkor Isten odaadta a mennyei nyelvet, hogy imádkozzunk érte nyelveken, vagy pedig imádkozzunk úgy, hogy legyen meg a menny akarata, és úgy imádkozzunk, hogy a menny akarata szerint legyen meg az a helyzet. 8

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Az antropozofia keresztyén szemmel

Az antropozofia keresztyén szemmel Az antropozofia keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia, Waldorf-pedagógia Dr. Lothar Gassmann Függelék A Waldorf-pedagógiáról Vándor Péter Az antropozófia - keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia,

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. július 03. A mai napon a csodák témakört folytatjuk. Az evangélizációs munkák miatt négy hétre előre készülök a tanításokkal. Főleg az

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK HIRDESD AZ IGÉT! Horváth Zoltán: Mennyei számtan... 1 BIBLIATANULMÁNY Durkó István: A törvény igazi értelmezése... 4 BIBLIAI TÁJAK EMBEREK C. Mack Roark: Pál és a filippiek... 8 Donald

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei Írta: Johannes Greber KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni KESKENY ÚT A KÖZÉP-KELET A KÁROLYI GÁSPÁR EURÓPAI TEOLÓGIAI REFORMÁTUS ÉS MISSZIÓI PRESBITERIÁNUS INTÉZET LAPJA EGYHÁZ IX. LAPJA ÉVFOLYAM, IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 38. 2006. SZÁM, 2006. MÁRCIUS JÚNIUS TARTALOM

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2013. május 12. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 576. szám Programok: Jövő héten a Házicsoportok kivételesen Pénteken, 05. 17-én lesznek, ½ 6-tól: Helyszínek: Juhász Rolandéknál

Részletesebben

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN Biblia-tanulmányok 2015 július szeptember Isten tanúságtevői az Őt nem ismerők körében Biblia-tanulmányok (2015. július szeptember) Biblia-tanulmányok (2015.

Részletesebben

IDŐK VÉGE 1. A rejtélyes Smita Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 02. 23.

IDŐK VÉGE 1. A rejtélyes Smita Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 02. 23. IDŐK VÉGE 1. A rejtélyes Smita Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 02. 23. Köszöntsd a szomszédodat egy buzdítással, hogy győztes napokat. Szeretettel ölelünk benneteket.

Részletesebben

Fedezd fel az Iszlámot!

Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Iszlám Egyház Iszlám Egyház Fordító Iroda Budapest, 2005 / 1426 Tartalomjegyzék Mi az Iszlám? 7 Az Iszlám és az élet célja 13 Isten szolgálata az Iszlámban

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013 A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2013 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész: 2010 november 8. - 2011

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 3. évfolyam 153. szám www.davidhosei.hu 2011. június 4. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben