Web: Tel: / Tel: /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546"

Átírás

1 Salamon Tornáca Misszió Web: Tel: / Tel: / Szellemi hatalomgyakorlás Köszönöm neked Atyám, hogy Te ma Magyarországnak prófétákat adtál a varázslók helyett. Azt ígéred Mózesnek, hogy az ígéret földjére érve te magad űzöd ki előlük a varázslókat. Köszönöm, hogy Magyarországon is ezt fogod tenni. Ezekben, a napokban megítéled őket, azért mert kiküldted a te prófétáidat, akik a te szavaidat fogják szólni, a te akaratodat fogják képviselni. Köszönöm ezt a szellemi hatalomváltást nemzetükben, amelyet most végzel napjainkban. A Szent Szellem szavának központi igéje ma az V-Mózes 18:9-19 Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened, az ÚR ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. 10 Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! 11 Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. 12 Mert utálatos az ÚR előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is Istened, az ÚR. 13 Légy feddhetetlen Istened, az ÚR előtt! 14 Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened, az ÚR.. Prófétát támaszt atyádfiai közül Istened, az ÚR, olyant, mint én, őreá hallgassatok! Prófétát támasztok nekik atyjukfiai közül, olyant, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. 19 És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. Prófétát támaszt atyádfiai közül Istened, az ÚR, olyant, mint én, őreá hallgassatok! mondta Mózes Izrael gyülekezetének. Ma reggel azt kérdeztem, az Úrtól, miután Vele időztem, hogy milyen szavad lesz ma hozzánk, van e ma szó Tőled gyülekezeted számára, vagy mehetek a dolgomra? Azt is kérdeztem, hogyan imádkozzunk nemzetünk varázslói ellen és milyen ige alapján? Aztán azonnal az előbbi igét adta. Mikor fog ez megtörténni Magyarország gyülekezeteiben? Amikor bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked. Ám a bemenetel nemzeti szinten Józsué és Káleb vezetésével és szellemi tekintélye, kenete által lehetséges. Csak ott tud az ígéret földje felszabadulni egy gyülekezetben vagy egy országban, ahol elfogadják a szellemi Józsuékat a harcos apostoli - prófétai vezetőket. 1

2 Amikor egy nemzethez Isten küldi a prófétáit, akkor az a kenet és szellemi tekintély, amellyel Ő felruházta őket, az a kenet kiűzi abból a nemzetből a hamis prófétákat, a sátán papjait és prófétáit, a varázslókat,akik a sátán akaratát képviselik és érvényesítik itt a földön. Isten maga veszi el tőlük a szellemi hatalmat, Isten maga leplezi le őket, isten maga ítéli meg őket és eltávolítja az egyházból és a politika mellől is őket. Így fog ezután olyan politikai vezetést felállítani a magyar Parlamentben az ország élére, akik nem a sámánokat és a sátán prófétáit hívják segítségül a nemzet kormányzásához, hanem Isten prófétáit. Magyarországon jól látható volt ennek az eddigi politikai kormányzásnak a gyümölcse, de jól látható volt a megalkuvó egyháznak is a leépülése amiatt, hogy támogatták és együttműködtek a kormánnyal és az Alkotmánnyal, az állami támogatás miatt, mindazok, akik történelmiesítették magukat. Elfogadták ezzel azt a politikai vezetést, amelyet a sámánok és különböző okkult erők szellemi vezetésével irányítanak. De Isten ma azt mondja neked Magyarország és magyar egyház: elűzi előled ezeket. Mert neked nem engedi meg azt, Istened az Úr. III. Mózes 20:27 szerint Isten ítélete a varázslókra ma is érvényes,ma nem fizikai halál vár rájuk és nem fizikai megkövezés, mert ma Isten nem a törvény szerint ítél. Azonban, amikor Ő egy nemzetben prófétát támaszt, azzal egy időben ítélete megjelenik a varázslókon. Sok évvel később Izraelben Saul király veszte és bukása amiatt volt, hogy az Istentől küldött prófétát, Dávidot elutasította és szívét a halottidéző, sátán prófétái felé fordította. (I.Sámuel 27:7) Ma Magyarországon azok az egyházak és gyülekezetek, amelyek figyelmen kívül hagyják a Tőle küldött prófétai szolgálat által szavait, ma is ilyen Sauli félretételben fognak részesülni és nem fognak az ígéret földjén élni. Az Ap.csel 3.részben Péter éppen a Salamon tornácában beszél saját népének erről az igéről, amit Mózes itt előre meghirdetet. Erről Isten már régóta szólt szent prófétáin keresztül. Ahogyan Mózes is megmondta: Az Úr, a ti Istenetek egy hozzám hasonló prófétát fog adni nektek a saját népetekből. Hallgassatok rá, és engedelmeskedjetek minden szavának! Akik pedig nem hallgatnak arra a prófétára, és nem engedelmeskednek neki, azokat meg fogják ölni, és ki fognak pusztulni a nép közül. (Egyszerű ford.) Akkor ott Péter Jézus testben való megjelenéséről beszélt, aki prófétaként elküldetett hozzájuk és nem ismerték fel. Ma Isten igéje a végidőkben ismét Jézus eljöveteléről beszél, aki ma az Ő prófétai kenetét bocsátotta ki, az Ő elküldött szolgáin keresztül nemzetünkben és ezen szavai ma aktualizálódnak és működésbe lépnek, ma teljesednek be a végidőkben. Ma van az idő,amikor hosszú évszázadok óta nem volt prófétai szolgálat a nemzetekben, de ma van az idő, amikor Isten prófétákat támasztott és előhozta a Prófétai szolgálatot, azt mondja az Ő Szelleme ma: Isten elsősorban nektek küldte el szolgáját.. (Csel.3:16) Ezért szól a magyar politikai vezetéshez is és szól az egyházhoz is rajtuk keresztül, de mindemellett cselekszik is, szava cselekvő erőt hordoz. Isten elsősorban nektek küldte el szolgáját Ezért hirdetem: Isten amikor elküldi a Józsué szolgálatot egy nemzetben, akkor nem fognak sokáig ott táborozni a varázslók, a sámánok és táltosok a Parlamentben és nem fognak sokáig jósolgatni a hamis próféták az egyházban sem, mert ezután Isten az Ő népének nem engedi meg a varázsolgatást. Ap.csel 7:35-43 (Egyszerű ford.) Ezt a Mózest, akit elutasítottak, és akinek azt mondták: Ki tett téged vezetővé és bíróvá? *, igen, éppen ezt küldte el Isten vezetőnek és szabadítónak. Isten annak az angyalnak a segítségével küldte el Mózest, aki a bokorban megjelent neki. 36Mózes* vezette ki Izrael népét Egyiptomból, közben jeleket és csodákat tett Egyiptomban, a Vörös-tengernél és a pusztában negyven éven keresztül. 37Ez a Mózes mondta Izrael népének: Isten egy prófétát* fog nektek adni, aki olyan lesz, mint én, és közületek való lesz. 38Ez a Mózes az, aki ott volt a pusztában a mi ősapáink népével és azzal az angyallal, aki a Sínai hegyen szólt hozzá. Mózes élő üzeneteket kapott, hogy nekünk adja azokat. 39De ősapáink nem engedelmeskedtek Mózesnek, hanem elutasították őt, és vissza akartak menni Egyiptomba. 40Azt mondták Áronnak*: Mózes 2

3 kivezetett bennünket Egyiptomból, de nem tudjuk, mi történt vele. Ezért készíts nekünk isteneket, hogy azok vezessenek minket. * 41Ekkor egy bikaformájú szobrot készítettek, és ajándékokat vittek ennek a bálványnak*. Azt ünnepelték, amit a saját kezükkel készítettek. 42Ezért Isten elfordult tőlük, és hagyta, hogy azokat a hamis isteneket imádják, akik az égben vannak. Ez így van megírva a próféták könyvében, ahol Isten ezt mondja: Ó Izrael, nem nekem adtál áldozati állatokat és ajándékokat a pusztában negyven évig, hanem a Molok sátrát, és a te istened, Romfa, csillag-alakú bálványát hordoztad. Azokat a bálványokat, akiket magadnak készített. Ezért Isten elfordult tőlük mert nem engedelmeskedtek a prófétai szónak. Isten küldi ennek a nemzetnek a prófétákat, de ez a nemzet ma még a próféták sírját építi, az egyház a próféták sírját építi. Az Istentől küldött prófétai szó élő üzeneteket közvetít, aktuális üzeneteket közvetít, nem pedig általános logoszt, nem múltbeli mannát, hanem napi és időszerű, mennyből jövő vezetést ad de nem engedelmeskednek a prófétai szónak, elutasították őt Ezért Isten elfordult tőlük. Ma a magyar egyházban nincs ott a jelenkor üzenete, nincs ott Isten aktuális, élő, kijelentett szava, mert megalkudtak a varázslókkal, és egyet beszélnek a sámánok szellemi hatalma által működött kormánnyal. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a menyből szól hozzánk. (Zsidók 12:25) Van valaki, aki megítéli azt, aki elvet engem és beszédeimet el nem fogadja, az Ige ítéli el, amelyet szóltam, az Ige ítéli el. (János 12.49) Isten be akarja vinni nemzetünket az örökségébe, ezzel egyidőben elítéli, és ki fogja űzni a pogány emberáldozatokat bemutató varázslást űzőket és minden kuruzslást, és minden vallásos varázslást is. Kiűzi előled ezeket Istened. Ott ahova Isten belép prófétái által, az a nemzet, amelyet Isten meglátogat, az a nemzet többé nem lesz sámánok és varázslók által irányítva és azok hatása alatt. Abban a nemzetben, amellyel Istennek terve van, ott az egyház sem fog többé az aranyborjú körül táncolni, hanem Isten prófétai szavának fog engedelmeskedni. Azok az események amelyek napjainkban az egyházban és nemzetünkben történnek mind mind Isten ítéletei miatt vannak. Amikor egy pásztor meghal a bemerítés végzése közben, az súlyos és komoly ítélete Istennek. A pásztor élete ugyan megmenekülhet, de a munkája, szolgálata megítéltetett. Amikor egy pásztornak leég teljesen a háza, annak az eseménynek komoly szellemi üzenete van, nem szabad ezeket figyelmen kívül hagynunk. Mert ami a fizikai világban történik, az tükrözi a szellemi állapotát egy embernél, szolgálatnál és gyülekezetnél. Keresztények ébredjetek fel! Meddig simogatjátok még, és meddig akarjátok elhallgatni ezeket a dolgokat? Isten ítélete kellene már, hogy megtérésre indítson mindannyiunkat. Az időjárás szélsőséges rekordjait lehet a globális felmelegedésre fogni, hogy a lelkiismeretünket még nyugtassuk egy kicsit, de, minden esemény mögött szellemi erők mozognak, illetve szellemi oka van a fizikai világban történteknek. Amikor az ország vezetői gonosz hatalmakkal, boszorkányokkal, vallási varázslókkal vannak szövetségben, akkor ez az egész nemzetre rányomja bélyegét, és a társadalomban, az iparban, a kultúrában, a médiában, a mezőgazdaságban visszatükröződik az a szellemi állapot, amit képviselnek az ország vezetői. Isten népének azt mondja az ige: neked nem engedi meg azt Istened az Úr. Hogyha az egyház ma nem alkudna meg az állam vezetéssel, hanem engedne Isten szavának és a prófétai szónak, akkor más szellemi atmoszféra lenne Magyarországon. De ma az egyházat a pénz motiválja, az állam manipulálja, befolyása alatt tartja, Isten élő beszéde sokadrangú kérdés, így az egyház is a sámánok, táltosok és varázslók szellemi befedezése alá került, és ezt ők nem látják, mert a fennhatóságukon belül vannak. Csak, aki nincs a mai államvezetés bűvkörében, az 3

4 kívülről jól láthatja ezt a szellemi sötét erőt,, amely rátelepedett nemzetünkre. Hiszen ez a kormány éppen most készül a jövő nemzedéket bevinni varázslásával az okkultizmusba,amikor az iskolákban kötelezővé teszik a meditáció. Nos ezért küldte Isten napjainkra az Ő prófétáit, hogy az emberek elkezdjenek látni és megnyíljon a szemük, és ki tudjanak jönni abból a szellemi börtönből, amelybe belekerültek. Ezért hát: Kelj fel Magyarország! Kelj fel magyar egyház, világosodjál meg, jöjjön számodra szellemi megvilágosodás az Úr szava által. Most nézzük meg, melyek azok az utálatos dolgok, amelyeket az Úr ki fog űzni ebben az országban, amikor előáll az Isten gyülekezete, a szolgálati ajándékokat elfogadva és feláll Krisztus Teste, az ige szerinti Test. Leginkább azokat említjük, amelyek negatív szellemi hatalmat gyakorolnak. 1. Ne legyen olyan köztetek, aki fiát vagy lányát áldozatul elégeti. 10.vers: A sátán a varázslás által gyakorol szellemi hatalmat, leutánozva Isten királyságát. Emberáldozatokat követel magának híveitől és minél több emberi vér folyik áldozatként az ő oltárán, annál nagyobb a hatalma. A sátán a legtöbb emberáldozatot a Hitleri nácizmus idején követelte magának ki, a sok zsidó vér értékes volt számára, és amely ma is Istenhez kiált. Más formában azonban, de tovább folyik ez a varázslás, a sátán nem változott meg, csak a módszerei mások, fel kell őket ismernünk. Ma a legalattomosabb módon már csírájában, magzati állapotban kéri az emberáldozatot. Egész generációkat áldoznak ma fel az abortusz oltárán az emberek, kicsiny lelkiismeret furdalás nélkül. Utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Nemzetek vannak ma átok alatt az abortusz törvény engedélyezése miatt. De ebbe a kategóriába soroljuk a mai modern spirál használatot is, ahol szintén megtörténik a megtermékenyítés. Addig, amíg egy nemzet a magzatot a megtermékenyítés pillanatától kezdve nem tekinti önálló emberi lénynek, akinek személyiségi jogai vannak, és védelem jár, mindaddig nemzeti szinten áldozza fel fiait és leányait a sátán oltárán, felszabadítva ezzel Isten haragját arra a népre. Aztán ott van az a sok gyermekrablás. Soha ennyi gyermek nem tűnt még el rejtélyes módon, mint mostanában. A sátánnak nagy érték a gyermekáldozat, különösen a szűz lányok, és a sátánisták tuják ezt. A legnagyobb szervezet talán a szabadkőműves szervezet, amely nemzeti szinten gyakorol politikai, gazdasági, pénzügyi hatalmat, és mögöttük ott van a Luciferi tan, amely rendszeresen követeli tőlük az emberáldozatot. Ennek politikusok, egyházfők, miniszterek, különböző vezető pozícióban lévő emberek, bankárok, hivatalnokok a tagjai. Ne legyen köztetek olyan. mondja Isten. De azt is mondja, hogy: elűzi előled ezeket Istened az Úr. A sámánisták a másik olyan erő, akik szellemi hatalmat gyakorolnak, varázslásaikkal. A sámán a közösség és a túlvilág között kapcsolatot tud teremteni és régen az időjárás befolyásolásáért is ők voltak a felelősek. A magyar nép hiedelemvilága sámánisztikus volt, sajnos ma nemzeti szinten újra elővették ezt a hagyományt. Nem megbántás a célom, de ott van a legnagyobb egyház feje, aki előtt nemzetek hajolnak meg, miközben éppen most derülnek ki és lepleződnek le előttük a sötét, gonosz varázslások. Mit szeret a sátán? - emberáldozatokat, és legjobban a gyermekáldozatot. Mivel vádolják a most lemondott pápát? a sok illegális gyermekkereskedelemmel, és Kanadába hurcolt, majd ott meghalt sok ezer gyermek halálával. Mert a sátán varázslásait és a szellemi hatalmát így akarja gyakorolni, ezt teszi a világban, és ezt teszi az egyházban is. Hú ez erős, - mondod! Erős, igen és ez a bűn annyira utálatos Isten előtt, hogy nem csak a katolikus rendszert fogja emiatt elítélni, hanem azt az intézményes egyházat is, amelyik az allianz által szövetséget kötött és gyakorol ezzel az egyházzal. A varázslás bűneiben van része mindazoknak, akik valamilyen módon meghajoltak a katolikus egyház és Róma hatalma előtt. A katolikus egyház,amióta létezik varázsol, ennek az egyháznak az alapjai is emberi véráldozatokra épülnek Magyarországon is. Róma vallása nem Jézus Krisztus véráldozatára épített, hanem hamis emberi 4

5 véráldozatokra. Évszázadokon keresztül így tudott hatalmat gyakorolni népek és nemzetek, vezetők és királyok fölött, erőszakosan és leuralóan, diktatórikusan. De Isten nem így gyakorol szellemi hatalmat az Ő népén keresztül, hanem szellemben, ott az imakamrában, Ő a démonok és fejedelmek fölött ad szellemi hatalmat és nem emberek fölött. Az ilyenfajta egyházi diktatúra, vallási diktatúra és leuralás, amely visszaél a hatalmával, ezt nevezik vallásos varázslásnak. Ezért mivel Magyarország nemzeti szinten a szövetséges társa Rómának, Isten azt mondja ma, hogy: ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket Istened, az Úr. Az Úr igéje ez ma számodra Magyarország. Ha valaki nem hallgat igémre, amelyeket az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. (V.Mózes 18:19) És az egyház hallgat, csendben hallgat. Ott vannak íz ítéletek az ünnepeinken (lásd augusztus 20, húsvét, március 15.) ott van Isten bosszúállása a nemzeten, de az egyház hallgat. Nincs ott náluk Istennek a jelenkorra szóló aktuális megoldása és szava. Csak a nyájas reményt tudják hirdetni, miközben egész nemzetek mennek a pusztulásba a vallásos hitükkel együtt. 2. Ne legyen köztetek varázslást űző 10.vers Ez a szó egy tág fogalom, mert beletartozik minden okkultista kuruzslás, igézés, bűvészkedés, horoszkóp,kártyajóslás, minden olyan szertartás, amelyben állatáldozat van, beletartozik a halottakkal való bármilyen kommunikáció, halottak szellemének imádata, szentként tisztelése (Mária és a szentek imádata) De elég, hogyha nemzeti ünnepeinket és szokásainkat megnézzük, tele vannak ősi szokásokkal, babonákkal, kultikus hagyományokkal, varázslással, igézéssel és az emberek ragaszkodnak a múlt tiszteletéhez. A magyar nép mindig is nagyon babonás és bálványimádó pogány nép volt, őseink rengeteget varázsoltak a közös ünnepeiken. A húsvéti tojás, a termékenység istenéről szól, a locsolkodás, a kisze-báb égetése (tűzáldozat) a busójárás, a szent jobb és a körmenet pedig az egyház varázslása, hiszen az embereket elhitetik egy olyan hamis hittel, amelynek Istenhez és az Ő igéjéhez semmi köze nincsen. A karácsonyfa állítás és a fa körüli varázslatos légkör megteremtésének sincs semmilyen köze Jézus születéséhez, maga az egész karácsonyi ünnep kitalálása egy varázslat, hamis hit, megtévesztés; a farsangok szintén, melyek ősi, pogány szokások az álarccal együtt varázslat. A napokban fedeztem fel; amikor a vadászok lelövik a vadat, azután leveszik a kalapjukat, letérdelnek a vad elé és levelet tűznek annak a kalapjára, aki lelőtte és a vadra is tiszteletet adva a vadászat istennőjének. Ez nem más, mint egy bálványimádás, hamis istenimádás véres állatáldozattal, egy szertartás keretén belül. Mint tudjuk Nimród országa vagyunk, aki nagy vadász volt,őt emelték a vadászat istenévé, az ő felesége lett az Ég királynője. Amikor a vadászok ezt a szertartást végzik, akkor ezek előtt a hamis istenek előtt hajtanak térdet varázslás. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is, Istened, az Úr. Ma a kereskedelmi televíziós műsorok kedvenc műsorai a magyaroknak az, amikor a különböző boszorkányok jósolgatnak a képernyők előtt, tarott kártyából. Meg vagyok róla győződve, hogy a Déri János féle Nulladik tipusú találkozás című televíziós műsor az 1- es csatornán azért ért véget, és Déri János azért halt meg ilyen korán és hirtelen, mert különböző jósok varázsolgatásait közvetítette nyilvánosan, ő maga is elhitte és a befolyásuk alá ment, illetve hatott a varázslás az életére. Mágia= hétköznapi nyelven varázslást jelent. Az elme titkos, természetfölötti módon hatást gyakorol a világra, valamely kívánt hatás elérése érdekében. Vizsgálódásunkkal eljutottunk a magyar Boszorkányszövetséghez, amely korábban szégyenletes, hogy hivatalosan is bejegyzett egyház volt, és ma is 11 ezres tagságot számlál. De ők megnyugvással adják közre, hogy: a boszorkányhit elterjedt és megfogant Magyarországon. A varázslás alapjai a sátánisták tanai szerint: A varázslat, bűvölet önvédelem és támadófegyver egyben. Rossz kezekben hatalmas pusztítást okozhat, megszerezhető tudás. Nagyon érdemes a prófétai közbenjáróknak, akik az országért rendszeresen imádkoznak, figyelembe venni a boszorkányok ünnepeit, 8 ilyen ünnep van, és a boszorkányok ezeken a napokon egyesítik az erőiket: 5

6 November 1 a gyengeség felszámolásának ünnepe, Halloween éjszakáján van a boszorkányszilveszter, December 21 a fény újjászületése, február 1 a tűz ünnepe, Március 21 a tavasz ünnepe, Május 1 a meleg ünnepe, augusztus 1 az aratás ünnepe Egy kis statisztika: Boszorkány főpap és főpapnő ezidőben 37 fő van az országban, boszorkány pap és papnő 743 fő, boszorkányfészek 652 ebből Budapesten és Pest megyében 117 Baranyában 37, Bács- Kiskun megyében 45, Békésben 10, Borsod megyében 28, Csongrádban 16, Fejér megye 42, Győr Moson - Sopron megyében 47, Hajdú Bihar megyében 12, heves megyében 19, Szolnok megyében 29, Komárom megyében 39, Nógrád megyében 16, Somogyban 41, Szabolcs megye 11, Tolna megye 39, Vas megye 31, Veszprém megye 36, Zala megye 37 boszorkányfészekkel büszkélkedhet Van tehát miért közbenjárnunk, nekünk kell Jósiásként a sátán hamis bálványoltárait, áldozati helyeit lerombolnunk az országban. Ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ezotéria titkos tan, amely egy csoport beavatottjai számára ismeretesek - rejtett és okkult Az ezotéria a sátán és a sötétség szellemi birodalmának áltudománya. Spiritualizmus a sátán vallási mozgalma, tanításaik a szellemvilágból származnak médiumokon keresztül, akik a sátán papjai. Teozófia buddhista és hindu keveredése, titkos tudás amely vallásos rítusokat tartalmaz, okkult filozófia, szintén a sátán papjai hirdetik. Antropozófia egy világszerte elterjedt szellemi világnézet a sátán királyságából, amely varázsolja és hatalma alatt tartja a benne hivőket. Rudolf Steiner alapította. Ezért ilyen okkult a Waldorf iskola is, amely országunkban is elerjedt, ahol már gyerekkorban próbálják az emberekbe csöpögtetni a hamis, téveszméket, ezáltal olyan értelmi magaslatok épülnek fel az elmében, amely nagyban akadályozza az Isten ismeretet. A sötétség királyságának tudománya varázslat. Lehetne más kategóriákat is felállítani, de most csak ezen ige mentén haladjunk. Egy világszerte több milliós tagsággal rendelkező szervezet van még, amelyet szintén más kategóriában is be lehetne sorolni, de itt úgy említjük meg, mint a Boszorkányszövetséget is, akik szellemi hatalmat gyakorolnak, varázslásaikkal, ez pedig a Szabadkőműves szervezet, mint heterogén mozgalom. Ezotéria nélkül nem létezne ez a vallás. A szabadkőművesség része a mágia, a megidézés és a beavatás. Az az ember, aki ki akar onnan lépni, azonnal megérzi a jelenlétét a sátánnak. Azok nagy részének, akik ide belépnek, a leghalványabb fogalmuk sincs arról, hogy mi is a szabadkőművesség valójában. Egyszerűen nem tudják mibe vetik bele magukat. mondja egy francia volt szabadkőműves orvos és író, Maurice Caillet. A katolikus egyház a szabadkőművesség legnagyobb ellensége. A szabadkőműves beavatás szimbolikus jellegű, mindennek van jelentéstartalma. Pl. sötét kamrában történik a beavatás, amely az alvilág bejáratát jelképezi. Fontos: a tűz, a víz, a Föld és a levegő a 4 elem, amely a világot fenntartja, ezt a 4 elemet a szellemi hatalmuk alatt akarják tartani, ez a sátán terve, hogy ellenőrzése alatt tartsa magát az Életet, ezen a földön. Olyan titkos társaság, ahol a Biblia igazságait teljesen elferdítve, okkult varázslással gyakorolnak sátáni hatalmat a politikában, gazdaságban és a társadalom minden szférájában. A Szabadkőműves vallásban a humanitás szelleme uralkodik, és csupa olyat tesz, amely a jóérzésű emberek számára elfogadható. segélykoncertek megszervezése, Olimpia, az ENSZ, az ökumenikus mozgalom megalapítása (magas rangú szabadkőműves volt, aki elindította) Egy másik volt skót szabadkőműves, aki skót magasfokú rítus elnöke és nagyszónok volt állítja, hogy a vezető szabadkőművesek egészen a gyűlöletig egyházellenesek, csak azt szándékosan elhallgatják. Kedves prófétai közbenjárók, ma amikor Isten Királyságában kell szellemi hatalmat gyakorolnunk, akkor itt az ideje, hogy átvegyük ettől a szervezettől a szellemi és politikai hatalmat Isten számára. 3. Ne legyen köztetek jelmagyarázó, kuruzsló, igéző 10.vers 6

7 Sokan járnak ma különböző csontkovácsokhoz, táltosokhoz, akik szellemi erővel gyógyítanak, bár ezt a páciens gyakran csak a masszázsnak tulajdonítja ez a kuruzslás. Sok ilyen csodadoktor jött be Magyarországra a 90-es években Ukrajnából és Oroszországból, akik mind varázslással,kuruzslással gyógyítottak, mára már lecsökkent a számuk, azonban statisztikai kimutatások készültek arról, hogy milyen káros mentális problémát eredményezett ez a sok áldoktor a magyaroknál. Sok embernek a házassága ment tönkre, másoknak a lelki életük jutott válságba, sokan lettek öngyilkosok utána illetve szenvedélybetegek és mindenféle problémákkal küszködők. A varázslás, kuruzslás veszélyes dolog, még akkor is, hogyha valaki nem hisz benne, csak játékként éli meg vagy csak kipróbálja. Aztán ebbe a kategóriába tartozik még az a nagyon népszerű gyógyszernek nem minősülő tabletta, alternatív gyógymód, amit homeopátiának hívnak, és amelynek placebohatása van- kuruzslás. Az alternatív gyógyászat napjainkban ritkán tiszta, leginkább ezotériával keveredett: - radiesztézia, - Hellinger féle családalapítás, - reiki, - fengsui, - Bach virágtherápia, - agycontroll Itt kell megemlítenünk, hogy a Biblia nem a horoszkópot használja, hanem a jövendőmondást. (III.Mózes 19:31) 4. Ne legyen köztetek átokmondó Azt mondja a Biblia a Példabeszédek 18:2-ben: Élet és halál van a nyelv hatalmában. Példab.12:14 Amit mond az ember, annak gyümölcseiből lakik jól. A magyar nép, az átlag magyar ember nagyon szabad szájú és ösztönösen is sok sok átok elhagyja a száját csupán egy hétköznapi beszélgetés során. Különösen jellemző a cigányokra ez, a beszédüknek a következményei jól láthatóak a romák életén, még egy olyan nép, amelyet ennyi átok nyomorít nincs, mint ők. A keresztény romáknak,amikor a népükért járnak közben, akkor meg kell törniük nemcsak a személyes életükben ezeket a kimondott ősi átkokat, hanem az egész népük átkait is, amelyeket magukra kimondtak, meg kell törniük. Példab.15:28 Az igaz megfontolja szívében, hogy mit mondjon, a bűnösök szájából pedig árad a rossz. Példab. 20:15b de legdrágább kincs az okosan beszélő száj. Mivel csak az ok nélküli átok nem teljesül, ezért, hogyha bármilyen kicsinynek látszó vétket megtűr az ember az életében, az átok hat, mert van ok; van rés, ahol be tud jönni. A rés, az a bűn, amely olyan, mint egy kapu az ember életében, ezen a nyitott kapun át védtelenné válik az ember az átkozódó beszédekkel szemben, még akkor is érvényesül, hogyha azt másokra mondják ki. Az átkok következményei: - örökös anyagi problémák, kudarcok sorozata, elhúzódó vagy ismétlődő betegségek (pl.krupp) generációkon keresztül végigmenő válások vagy öngyilkosságok, generációsan öröklődő betegségek, ismétlődő negatív élethelyzetek, szerencsétlenségek, meddőség stb. A cigányságnak, mint népnek meg kell térnie a generációkon keresztül kimondott átkokból és negatív beszédekből és meg kell törni azokat,meg kell semmisíteni a kárhoztató, vádló, átkozódó beszédeiket; ám a magyarok sem kivételek ez alól. A varázslás ellenszere: - a prófétai szó és a prófétai beszéd Ezért is állítja szemben egymással Isten a kettőt. Válassz: vagy varázsolsz vagy prófétálsz, illetve hallgatsz a prófétai szóra. Válaszd az életet és vele az Istentől jövő ihletett beszédet, és azt szóld. 7

8 Összegzés: Szellemi hatalomgyakorlás tehát kétféle forrásból lehetséges: - a menny - a pokol tekintélye alatt Hamis vagy az igaz szellemi hatalomgyakorlás. Ezt a világot, a földön megtörtént eseményeket szellemileg tudjuk irányítani, mert ami a szellemvilágban történik, az tükröződik vissza a fizikai világban. A fizikai világ, a látható világ visszatükrözi a láthatatlan világot és annak akaratát. A szellemvilágban történt események meghatározzák, befolyásolják a földön történő dolgokat. De nem mindegy, hogy ez a szellemi felhatalmazás melyik forrásból jön! Kétféle forrásból jöhet: - amikor a mennynek az akaratát közvetíti, akkor beszélünk prófétálásról, és prófétai szóról - illetve, amikor a pokol akaratának az érvényesítése folyik, ezt hívjuk varázslásnak Hasonló módon működik mind a kettő, mert a sátán jól tud utánozni. A varázslás a második égből ered, a menny akarata és Isten terve pedig a harmadik mennyből. A szellemi hatalmat szavaink által gyakorlunk, ezért van súlya a beszédünknek. Azonban szellemi felhatalmazás nélkül ez csak egy bizonyos szintig működik, azonban akár a pokolnak, akár a mennynek a felhatalmazásával gyakorlunk szellemi hatalmat, ahhoz a szellemünknek érzékenynek kell lennie a szellem birodalmára. A vallás az elzárja az ember szellemét, a menny hangjának a meghallásától, de nemcsak a menny hangjától, hanem magának az egész szellemvilágnak a hangjától, és az értelem is elzár, amikor az értelem dominál, elzárja a szellem hangjait. Az értelem, az intelligencia az útját állhatja bármelyik irányból jövő szellemi impulzusnak. Szellemi hatalmat csak az tud gyakorolni, aki hallja és megérti a szellemvilág terveit és akaratát. A sátán papjai és papnői hallják, értik és tudják a sátántól jövő instrukciókat, és azt közvetítik, ám a keresztényeknek, Isten népének is értenie kellene, és hallania kellene mi az Isten akarata, és azt kellene szólni, cselekedni és tanítani. De a törvény leple, és az értelem, illetve a második ég elzárja a menny hangjait és sok esetben ezért a menny akaratát torzulva képviselik, de minden esetben, amikor a menny hangjai torzulva, vagy féligazsággal vannak képviselve, akkor eltér az Atya tiszta hangjától, ilyenkor minden esetben varázslás történik. Amikor nem a tiszta ige van hirdetve, hanem féligazságok, akkor ez ugyanaz, mintha a második égből történne a szellemi hatalomgyakorlás, mert a féligazság az hazugság. Amikor tehát a szellemi hatalomgyakorlás a második égből történik, azt hívjuk boszorkányságnak, varázslásnak, amikor pedig a harmadik mennyből, azt prófétálásnak nevezi a Biblia. A szellemek megkülönböztetésének az ajándéka nélkül, értelemből, tanult módszerek által nem lehet különbséget tenni a kettő között, mert lehet, hogy csak árnyalatnyi különbség van az igaz és a hamis között, ezt csak szellemben lehet megkülönböztetni. Szellemi hatalmat gyakorolni a mennyből csak Istentől jövő kijelentett prófétai beszéddel lehet, kinyilatkoztatás alapján, rhéma igék alapján, ezért amikor a keresztények imádkoznak valamiért, és ők akarják elmondani Istennek, hogy mit tegyen, illetve a saját értelmük diktálja az imát, akkor nagyon sok esetben nem az Isten akaratát kérik és nem az Isten akaratát imádkozzák ki, ezt nevezzük karizmatikus varázslásnak. Nagyon sok ima azért nem történik meg, mert nem az Isten akarata van kiimádkozva, ezért nem mindegy, hogy az imáink lelkiek vagy szellemiek. Az ima,közbenjárás az szellemi hatalomgyakorlás kellene hogy legyen, de nem mindegy, hogy milyen forrásból imádkozunk. Minden esetben, amikor nem Isten akaratát közvetítjük, amikor nem Isten akaratát imádkozzuk ki, akkor varázsolunk. Ezért van az, hogy a vallásban, ahol nincs prófétai szó és nincs ott Isten Szellemének kinyilatkoztatása, ott nagyon sok a vallásos és a karizmatikus varázslás. Ilyenkor a hivők a saját lelkük kívánságát imádkozzák ki, a saját emberi akaratukat, saját vágyaikat és az nem biztos, hogy egyezik az Isten akaratával. Az ilyen imák útját állják a menny tervének, és ilyenkor nem a mennyből való szellemi felhatalmazással kormányozunk, hanem a második égből varázsolunk. Ezért, amikor nem tudjuk, hogyan imádkozzunk egy helyzetért, egy körülményért vagy egy emberért, vagy bármiért, akkor Isten odaadta a mennyei nyelvet, hogy imádkozzunk érte nyelveken, vagy pedig imádkozzunk úgy, hogy legyen meg a menny akarata, és úgy imádkozzunk, hogy a menny akarata szerint legyen meg az a helyzet. 8

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Apostoli Gyülekezetek építése

Apostoli Gyülekezetek építése Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739 Apostoli Gyülekezetek építése A Szent Szellem tovább folytatta

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Ahasvérus király uralkodásának hetedik évében bevezették Esztert

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM BIBLIAI SZABADEGYETEM A vadállat és a 144 000 (Jel 13., 14,1-5) Tények és képek a Biblia világából Az előadás iránya Tengerből feljövő fenevad Földből feljövő fenevad Antikrisztus és 666 144.000 Mai tanulság

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70/352-9739 Salamon Tornáca Misszió látása a 2014-es évre Kedves Olvasóm, tudnod

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. március 13. Az elmúlt héten a papi szolgálatról szóltunk, amely minden hívőt érint. Jelenések könyvében az 1/5-6 verseit olvastuk.

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70 / 352 9739 MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Az Úr a szivünkre helyezte azt,

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A gyülekezet és Isten Királysága. Írta: Ron McKenzie

A gyülekezet és Isten Királysága. Írta: Ron McKenzie A gyülekezet és Isten Királysága Írta: Ron McKenzie Isten Királysága A gyülekezet és Isten Királysága közötti kapcsolatot gyakran félreértik a keresztyének, akik gyakran úgy beszélnek, mintha Isten Királysága

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben