Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola"

Átírás

1 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM módosítása-kiegészítése 2012 június 1

2 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola hatályos pedagógiai programja az alábbi témakörökben módosult ( a módosításokat a szövegben eltérő színű háttérrel jelöltük) fejezet cím módosítás indoklása Az intézmény bemutatása I.Jogi státusz, alapadatok Iskola névváltás, alapító, okirat módosítása II.3 Képzési kínálatunk kifutó osztályok II. Képzési rendszerünk szerkezetváltás, törölt képzések III.1. Általános képzés kifutó osztályok, törölt képzések III.2 Szakképzés kifutó osztályok, törölt képzések VI. Együttműködő partnerek névváltozások, GSZ meghatározása A)Nevelési program I.5 Személyi ellátottság személyi állomány változása I.6.2 Nyelvválasztás módja nyelvtanulás kijelölése Tankötelezettség teljesítése magántanulók szakmai alapozás teljesítése magántanulóként XI.6 Az iskola drogstratégiája szervezetek, név változások XI.6 Mindennapos testedzés heti 3 óra testnevelés, +2 óra szabályozása XIII. Mérés értékelés Mérések módosítása, kisérettségi bevezetése B. Helyi tanterv I.1. Óraterv óratervek módosítása a kifutó osztályok, képzések, a 32/2011 (VIII. 25.) NGM V. Az iskolai beszámoltatás és számonkérés rendszere, minősítése V. Az iskolai beszámoltatás és számonkérés formái és követelményei rendelet,szvk- miatt kisérettségi bevezetése V.2 Minősítések formája érettségi % teljesítések változásai V.3. A szakmai gyakorlat értékelése a 32/2011 (VIII. 25.) NGM rendelet,szvk X. A tanulók fizikai állapotának A Cooper teszt helyett Hungarofitt méréséhez szükséges módszereke módszer C. Szakmai program I.Az iskola szakképzési rendszere a kifutó osztályok, képzések, a 32/2011 (VIII. 25.) NGM rendelet,szvk II. Beszámíthatóság az iskolai képzési a kifutó osztályok, képzések, a 32/2011 renszerében (VIII. 25.) NGM rendelet,szvk mellékletek 2. melléklet érettségi követelmények változása 3. melléklet óratervek és érvényességi a kifutó osztályok, képzések, a 32/2011 idejük (VIII. 25.) NGM rendelet,szvk óratervek -táblázatai (excel ) a kifutó osztályok, képzések, a 32/2011 (VIII. 25.) NGM rendelet,szvk 2

3 Módosítások Új alapító okirat I. JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK 1. A költségvetési szerv alapadatai Neve: Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola Feladatellátási helyei: Székhelye: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephelye: 1064 Budapest, Weiner Leó utca 6. (tanműhely) Típusa: szakiskola, szakközépiskola Közfeladata: szakiskolai, szakközépiskolai feladatok ellátása OM azonosító: Címkód: Költségvetési szerv alapítója, fenntartója Budapest Főváros Önkormányzata Budapest, V. Városház u A költségvetési szerv irányító szerve Budapest Főváros Önkormányzata Budapest, V. Városház u A költségvetési szerv illetékessége, működési köre Pest megye Budapest 5. Költségvetési szerv besorolása, gazdálkodással összefüggő jogosítványai jogállása: önálló jogi személy gazdálkodása szerinti besorolása: önállóan működő költségvetési szerv Önállóan rendelkezik a munkáltatói jogokkal, a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzataival. Gazdálkodási feladatait a Fővárosi Önkormányzat által, az oktatási ágazathoz alapított gazdasági szervezet látja el. A költségvetési szerv tevékenységei: Lásd. Alapító Okirat Az alapítás éve: II.3. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK Az iskola célja a tanulók készség- és képességfejlesztése, szocializációja. Feladatait az alapító okirat határozza meg. Tanulóinkat a szakközépiskolai évfolyamokon (9-12 évfolyamos szakközépiskola, illetve a 9-13 évfolyamos nyelvi előkészítős szakközépiskola), az érettségi vizsgára, majd a képzési időkereteken belül a szakmai vizsgákra, az arra képes tanulókat felsőfokú tanulmányok folytatására, valamint a különböző szintű nyelvvizsgákra készítjük fel. Biztosítjuk az általános középfokú képzést a szakiskola (9-10 évfolyam) azon tanulóknak, akik a 10. évfolyam után bekapcsolódnak a fodrász szakképzésbe. A középiskolát végzetteket vagy érettségizetteket felkészítjük a szakképesítés megszerzésére. A munkaerő-piaci igényeknek megfelelően bekapcsolódunk a felnőttképzésbe. Iskolánk akkreditált felnőttképzési intézmény, a fodrász, kozmetikus programokon kívül tervezzük mindkét szakmához kapcsolódó, a szakmacsoportokon belüli egyéb szakmák oktatását is. EUROPASS bizonyítvánnyal lehetővé tesszük végzőseinknek a külföldi munkavállalást 3

4 Jelenleg az alábbi szakmákban történik : szakmai alapozás és szakképzés: - fodrász - kozmetikus szakmai alapozás(kifutóban): - sportmasszőr - fittness-wellness asszisztens III.KÉPZÉSI RENDSZERÜNK III.1.ÁLTALÁNOS KÉPZÉS Szakközépiskola 4 évfolyam: A fodrász, kozmetikus és a szakmai alapozással a képzési idő 4 év általános műveltséget megalapozó szakasz + szakmai alapozás +1 év szakképzés. szakközépiskola Általános műveltséget megalapozó szakasz, érettségire felkészítés Szakmai alapozás, beszámíthatósággal szakképzési évfolyam 4

5 Sportmasszőr és a fittness-wellness asszisztens szakképesítés képzés során a képzési idő 4 év általános műveltséget megalapozó szakasz + szakmai alapozás (kifutóban). szakközépiskola Általános műveltséget megalapozó szakasz, érettségire felkészítés Szakmai alapozás Szakközépiskola nyelvi előkészítő évfolyam (kifutóban): Nyelvi előkészítő osztályok képzési struktúrája fodrász, kozmetikus: 9. nye. évfolyam + 10.nye-13. nye. évfolyam általános műveltséget megalapozó szakasz, + szakmai alapozás +1 év szakképzés. 9.nye 10.nye 11.nye 12. nye 13.nye Szakközépiskola + Szakmai alapozás Nyelvi előkészítés Általános műveltséget megalapozó szakasz, érettségire felkészítés szakképzési évfolyam - 6 óra 6 óra 10 óra 10 óra Nyelvi előkészítő osztályok képzési struktúrája sportmasszőr, fittness-wellness asszisztens : 9. nye. évfolyam + 10.nye-13. nye. évfolyam általános műveltséget megalapozó szakasz, + szakmai alapozás 9.nye 10.nye 11.nye 12. nye 13.nye Szakközépiskola + Szakmai alapozás Nyelvi előkészítés Általános műveltséget megalapozó szakasz, érettségire felkészítés - 6 óra 6 óra 10 óra 10 óra Szakiskola 9-10 évfolyam A szakiskolában a képzési idő a 9-10 évfolyamon, az általános műveltséget megalapozó szakasz + szakmai alapozás. szakiskola Általános műveltséget megalapozó szakasz szakmai alapozás 6 óra 6 óra 1/11 szakképzés 2/12 szakképzés III.2. SZAKKÉPZÉS a) Szakiskola: A 10. évfolyam sikeres elvégzése után a szakképzésbe jelentkező részére: - fodrász képzési idő: 2 év. b) Szakközépiskola: 5

6 Középiskolát végzett, érettségizett tanulóink részére: Szakképesítés Beszámítással a képzési idő* Beszámítás nélkül a képzési idő Fodrász 1 év 2 év Kozmetikus 1 év 2 év VI. EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK MEGHATÁROZÁSA (KAPCSOLATTARTÁS) Az iskola eredményességét nagymértékben befolyásolja, hogy kikkel van kapcsolatban, milyen segítséget, együttműködést tudhat magáénak. Külső és belső kapcsolatrendszere: Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: A fenntartóval, A Színes TISZK iskoláival, GSZ (Gazdasági Szervezettel) A tanulók szüleivel, A képzésben résztvevő munkáltatókkal, azok szakmai és érdekképviseleti szervezeteivel, A hazai és külföldi gyártókkal, Az iskolai oktatást, nevelést segítő alapítvány kuratóriumával, A Gyermekjóléti és egészségügyi szolgálattal, A kerületi önkormányzattal, rendőrkapitánysággal, A CSILI Művelődési Központtal, A kerületi ÁNTSZ-szel, A kerületi könyvtárral, Az iskolaorvossal, fogorvossal, védőnővel, üzemorvossal, Drogkonzultációs Központtal és Ambulanciával. Az iskola esetenként kapcsolatot tart: Az Nemzeti Munkaügyi Hivatal-al (NMH), FPPTI-vel, FOK-kal, MKIK-val és BKIK-val, Pest megyei Oktatási és Szakképzési Kht-val, MOSZI-val, az Országos és Budapesti Fodrász, Kozmetikus, Fogtechnikus, Kéz- és lábápoló, Műkörömépítő, Szikvízkészítő, Kelmefestővegytisztító és Szolgáltató Ipartestülettel, Más szakképző intézményekkel, Az általános és középiskolákkal, A határon túli iskolákkal, A közintézményekkel, A médiákkal, A gyámhatóságokkal. A fenntartóval, a pedagógiai intézetekkel való kapcsolattartás, együttműködés szintén fontos feladat. A Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságával és a Fővárosi Önkormányzattal szinte napi kapcsolatban vagyunk. Az utóbbi években egyre több támogatást kaptunk anyagi és szakmai értelemben egyaránt. Igyekeznek segíteni gondjainkban, mindig bizalommal fordulunk a szakreferenshez és a vezetőkhöz. Az iskolában történt nagyobb beruházások nem jöhettek volna létre a fenntartó segítsége nélkül, bízunk a további jó együttműködésben és a folytatásban. A Színes TISZK együttműködési megállapodás keretében megalakította a Koordináló Testületet februárjában. Tagjai a TISZK-ben résztvevő 7 iskola igazgatója. 6

7 Az együttműködés formáját az ügyrend tartalmazza. Napi kapcsolatban (telefonon, -en, értekezleteken) állnak a tagok egymással, illetve a súlyponti iskolával a feladatok megfelelő ellátása érdekében. A kapcsolatok közül a legelső a szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés. Ezzel nagy mértékben elősegíthetjük a tanulók előmenetelét, személyiségfejlesztését. Tanáraink és az iskolavezetők empátiakészsége nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a szülők ne ellenségként, hanem az ifjúság nevelésében vegyék igénybe tanárainkat és szolgáltatásainkat (pszichológus, ifjúságvédelmi felelős, szabadidő szervező stb.) A Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézettel is szoros a kapcsolatunk. Részt veszünk a felméréseken, tanár továbbképzéseken, rendezvényeken, bemutató órákon és a Fővárosi Pedagógiai Napokon. A szaktanácsadói látogatások is egyre gyakoribbak, jó ötleteket, segítő támogatásokat biztosítanak. A Fővárosi Oktatástechnológiai Központtal is jó az együttműködésünk, ha segítségre van szükségünk, mindig számíthatunk rájuk. Az Nemzeti Munkaügyi Hivatallal (NMH) több éves jó kapcsolatot ápolunk, részt veszünk a továbbképzéseken, felkérésre véleményeztük az SZVK tervezeteket, és szakmai képzés megújításában együttgondolkodunk velük. Az Nemzeti Erőforrás Minisztériummal, a Munkaügyi Minisztériummal, valamint az Oktatási Hivatallal és a Kormány Hivatallal is közvetlen munkakapcsolatot alakítottunk ki, csak úgy, mint az önkormányzati jegyzővel, gyermekjóléti szolgálattal, gyámhatóságokkal. Valamennyi intézménytől általában gyors és hathatós segítséget kapunk problémáink megoldásában. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával, továbbá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával is sokat javult az iskola együttműködése, mivel részt vettünk a szintvizsgák bevezetésében, kidolgozásában. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara pályaválasztási kiállításán is mindig részt vesz iskolánk. A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával évek óta szervezünk fodrász és kozmetikus mestervizsgára felkészítő tanfolyamokat, melyeket az iskola tanárai és szakoktatói tartanak. A kapcsolattartásért és szervezésért a szakmai igazgatóhelyettes felel. A CSILI Művelődési Házzal és a XX. kerületi Önkormányzattal is jó munkakapcsolat alakult ki, iskolánk folyamatosan részt vesz az Önkormányzat rendezvényein, bekapcsolódunk a kerületi ünnepségek, megemlékezések programjaiba, és az iskolai rendezvények egy részét is a CSILI-ben bonyolítjuk le. A XX. Kerületi Rendőrkapitánysággal jó kapcsolatot ápolunk. A felmerülő problémák kezelésében hatékony és gyors segítséget nyújtanak. Külföldi kapcsolataink az elmúlt időszakban bővültek. Továbbra is ápoljuk testvériskolai kapcsolatunkat Sepsiszentgyörggyel, és működik a kölcsönös diákcsere. Comenius pályázatot nyertünk a német unnai iskolával és az olasz Gissi-vel, ahol 28 diák vehetett részt nyelvi diákcsere projektben. A munkáltatókkal, gyakorlati oktatókkal szintén nagyon jó, szinte napi kapcsolatot alakítottak ki a szaktanárok, osztályfőnökök és a gyakorlati oktatásvezetők. Második éve kérünk fel külső gyakorlati oktatókat, neves szakembereket szakmai osztályfőnöknek, segítve ezzel a szakképzésben résztvevő tanulók helyes pályaképének kialakítását, motivációját. A hazai és külföldi gyártók képviselőivel a gyakorlati oktatásvezetőnek, illetve a szakoktatóknak alakult ki munkakapcsolata. Bővítettük az elmúlt ciklusban az iskola kapcsolatrendszerét, ezzel biztosítva a magas szintű gyakorlati képzést az elméleti és gyakorlati órákon. A hazai és külföldi gyártók folyamatosan szponzorálják az iskolai rendezvényeket, illetve kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóinkat. A Sisy Alapítvány kuratóriumával az igazgató és a gazdasági igazgatóhelyettes ápol jó és gyümölcsöző kapcsolatot. Az iskolaorvossal, fogorvossal, védőnővel, üzemorvossal való kapcsolattartás a nevelési és tanügyi igazgatóhelyettes feladata. Az ő munkáját segíti az iskolatitkár és az osztályfőnökök. 7

8 Drogkonzultációs Központokkal több éves kapcsolata van az iskolának, nemcsak tanítási időben, hanem a nyári táborokban is jelen vannak és szakmai segítséget nyújtanak a programok megvalósításában. I.5. SZEMÉLYI ELLÁTOTTSÁG A személyi feltételek javuló tendenciát mutatnak. Csökkent a pedagógus fluktuáció, így az egységesebb szemlélet és követelményrendszer kialakítása sem késlekedik. A pedagógus állomány végzettsége biztosítja a megfelelő elméleti és gyakorlati oktatást és képzést. Tantárgy Végzettség szintje Szakképzettség fő magyar nyelv és magyar nyelv és irodalom középiskolai tanár 2 egyetem irodalom magyar nyelv és irodalom, történelem középiskolai tanár 2 történelem egyetem történelem szakos középiskolai tanár 1 magyar nyelv és irodalom, történelem középiskolai tanár 1 angol nyelv egyetem angol nyelv középiskolai tanár 3 főiskola angol nyelv középiskolai tanár 3 német nyelv és magyar nyelv és irodalom középiskolai egyetem német nyelv tanár 7 főiskola német nyelv középiskolai tanár 3 olasz nyelv egyetem olasz nyelv középiskolai tanár 1 főiskola olasz nyelv középiskolai tanár 1 egyetem matematika-fizika szakos középiskolai tanár 1 matematika egyetem matematika szakos középiskolai tanár 3 főiskola matematika-fizika szakos középiskolai tanár 1 fizika egyetem matematika-fizika szakos középiskolai tanár 2 informatika egyetem informatika szakos középiskolai tanár 4 főiskola műszaki tanár 1 egyetem biológia-kémia szakos középiskolai tanár 4 biológia egyetem biológia szakos középiskolai tanár 3 egyetem biológia-testnevelés középiskolai tanár 1 egyetem biológia-mérnök tanár 1 kémia egyetem kémia-biológia középiskolai tanár 4 ének-zene egyetem ének-zene szakos tanár és karvezető 1 földrajz egyetem földrajz szakos középiskolai tanár 1 egyetem földrajz, környezettan szakos középiskolai tanár 1 testnevelés egyetem Testnevelés középiskolai tanár 2 egyetem biológia-kémia szakos középiskolai tanár 4 egyetem biológia szakos középiskolai tanár 2 egyetem biológia mérnök tanár 1 szakmai elmélet egyetem kémia-fizika szakos középiskolai tanár 3 egyetem kémia - mérnök tanár 1 egyetem közgazdász, középiskolai tanár 1 egyetem kertészmérnök és középiskolai tanár 1 főiskola közgazdász, középiskolai tanár 2 szakmai gyakorlat főiskola szakoktató 15 8

9 I.6.2. A nyelvválasztás módja Az iskola a pályaválasztási anyagában tájékoztatja a jelentkezőket, hogy milyen idegen nyelvek tanulhatók az intézményben. Objektív adottságaink miatt nem tudjuk figyelembe venni az általános iskolai előtanulmányokat. A leírtak miatt az iskolában mindhárom idegen nyelvet kezdő csoportokban oktatjuk. A középszinten, vagy ennél magasabb nyelvtudással rendelkező tanulóknak idegen nyelvi szakköröket szervezünk az igényeknek megfelelően. Az idegen nyelvi csoportok szervezése általában önkéntes alapon történik A tankötelezettség teljesítése magántanulóként A tanuló joga, kivéve a szakképzésben résztvevő tanulót, hogy magántanuló legyen. Tanköteles korú diák esetében a szülő dönti el, hogy gyermeke iskolába járással vagy magántanulóként tesz eleget tankötelezettségének. Az iskola igazgatója a bejelentést követően három napon belül beszerzi a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálat véleményét annak eldöntésére, hátrányos-e ez a megoldás a tanulónak. A félévi és tanév végi osztályzat megállapításához a magántanulónak osztályozóvizsgát kell tennie. Az osztályozó vizsga előtt az iskola konzultációs lehetőséget biztosít a tanulónak. A magántanuló vizsgára való felkészítéséről a szülő, tudásának méréséről az iskola gondoskodik. A magántanuló a tanév/félév elején köteles a félév tananyagát, követelményét a szaktanárral egyeztetni. A magántanulónak a szakiskolában és a szakközépiskolában a szakmai alapozó tantárgyakat az alábbi módon kell teljesítenie: 1. szakiskola: szakmai alapozó gyakorlati órákon az órarendnek megfelelően köteles részt venni és az előírt vizsgákat teljesíteni. 2. szakközépiskola: a szakmai alapozó elméleti és gyakorlati órákon az órarendnek megfelelően köteles részt venni és az előírt vizsgákat teljesíteni. XI.6. AZ ISKOLA DROGSTRATÉGIÁJA Az iskolai Drogstratégia Célja: Elsődleges megelőzés, Felvilágosítás, Tudatos viselkedés kialakítása, Szemléletalakítás önismeretre alapozva, Egészségmegőrző életmód és életszemlélet formálása, A legális és az illegális drogok megismerése, A droghasználat jogi következményeinek megismertetése, nem csak a diákokkal, de a pedagógusokkal és a szülőkkel is. Törekvések: Az Koordinációs Iroda pszichológusa bevonása a drogprevenciós programba, A Gyermekjóléti Szolgálatok, valamint a Nevelési Tanácsadók munkatársaival való további együttműködés a kiskorú és a már nagykorú tanulók érdekeinek védelmében, Szülőkkel való szorosabb kapcsolattartás és együttműködés megvalósítása, 9

10 Szakoktatók bevonása a megelőzési tevékenységbe, További szoros együttműködés és folyamatos kapcsolattartás a Drogkonzultációs Központok szakembereivel, Intézkedési terv elkészítése, melyben a lehetséges helyzetekben követendő intézkedések menetét rögzítenénk. XI.9. MINDENNAPOS TESTEDZÉS A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény kiemelt figyelmet szentel a rendszeres testmozgásnak. A szabályozás értelmében iskolánk a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, a 2012/2013. tanévtől kezdve felmenő rendszerben. Az öt testnevelési órából heti 3 tanórát órarendi keretek között, heti 2 tanórát iskolai sportkörben való sportolással, túrázással, kirándulással stb. töltenek a tanulók. Az iskolai sportkörben röplabda, kosárlabda, labdarúgás, asztalitenisz, floorball, továbbá falmászásra, kondicionáló termi és aerobic foglalkozásokra van lehetőség. A heti két óra versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel kiváltható. XIII. Mérés értékelés II. Mérés értékelés Az intézményben folyó munka értékelését az Iskolai Minőségirányítási Program részletesen tartalmazza. A mérés területei: 1. A minőségirányítási tevékenység eredményeinek és a folyamatszabályozások hatásának mérése, elemzése és javítása. 2. Az alkalmazottak (pedagógusok és nem pedagógus dolgozók) munkájának mérése, elemzése, értékelése. 3. A tanulói teljesítmény mérése, értékelése és befolyásolása. Az intézményben működő mérés értékelés csoport a minőségirányítási csoporttal együttműködve tervezi, szervezi és valósítja meg a tanév során szükséges pedagógiai méréseket. A tanulói méréseket kiemelt kulcsfolyamatként kezeljük. 1. Belső mérések: A tanévi munkaközösségi munkatervekben megtervezett - bemeneti mérések a belépő évfolyamoknál, - szintfelmérések, időszakos mérések - kompetencia mérések, - kimenő jellegű mérések. A feladatok meghatározása és az értékelés kritériumainak valamint a dolgozatok javításának egységessége a munkaközösségek megállapodásától függ. 10

11 A munkaközösségek feladata a tanulságok levonása, és a fejlesztendő területek, valamint a fejlesztés módszereinek meghatározása. Erről a munkáról a félévi és tanév végi nevelőtestületi értekezleten számolnak be. Az érettségi vizsgán elért eredmények további javítása érdekében a 2011/2012 tanévtől kezdve kötelező jelleggel ún. kisérettségiket szervezünk a tízedik évfolyamon, próba érettségiket a 12. évfolyamon. A kapcsolódó követelményrendszert, témaköröket, időpontokat, az értékelés módját és elveit az érintett munkaközösségek dolgozzák ki, s ezen információkat minden tanév október 15-ig az iskola honlapján közzéteszik. 2. Külső mérések: Országos kompetenciamérés (kiegészítő mérés). A mérések lebonyolítása az Oktatási Hivatal által kiadott Útmutató alapján történik. A kompetenciaméréssel kapcsolatban annak a társadalmi igénynek a kielégítésére törekszünk, hogy tanulóink szövegértési kompetenciája, probléma megoldó gondolkodása és eszközhasználata fejlődjék. Célunk, hogy tanulóink eredménye az országos mérések során a minimum szintet elérje. A mérést az Iskolai Minőségirányítási Program 6. sz. kulcsfolyamat 2. pontja szabályozza. Amennyiben iskolánk a minimum szint alatt teljesít, Intézkedési terv készül az eredmény javítására I.1.Óraterv B. HELYI TANTERV I.1.1. Szakközépiskola A évfolyamon a kerettantervet adaptálta. A szakmai alapozásnál: fodrász OKJ , kozmetikus OKJ: , sportmasszőr OKJ (2011/2012-től kifutóban) szakképesítések beszámíthatóságát építette be. A Fittness-wellness asszisztens (2011/2012-től kifutóban) szakképesítésnél 9-12 évfolyamon az általános műveltség megalapozása mellett (kerettanterv) + bevezetés a fittness-wellness alapjaiba tantárgyakat építette be. A Fittness-wellness asszisztens szakképesítés egy éves, így beszámíthatóság nincs. A nyelvi előkészítő szakközépiskola (2011/2012-től kifutóban) : 9. nyelvi előkészítő évfolyam évfolyam általános műveltség megalapozása mellett (kerettanterv) + szakmai alapozás beszámíthatósággal. A szakmai alapozás: fodrász OKJ , kozmetikus OKJ: , sportmasszőr (2011/2012-től kifutóban) OKJ szakképesítések beszámíthatóságát építette be. A Fittness-wellness asszisztens (2011/2012-től kifutóban) szakképesítés: 9. nyelvi előkészítő évfolyam évfolyam kerettanterv + kiegészítve a bevezetés a fittness-wellness alapjaiba tantárgyakkal. A Fittness-wellness asszisztens szakképesítés egy éves, így beszámíthatóság nincs. 11

12 A 2 éves nappali és a 3 éves esti érettségire felkészítő felnőtt oktatást a kerettanterv alapján szervezzük. I.1.2. Szakiskola A szakiskola a évfolyamokon a kerettantervet adaptálta. A szakmacsoportos alapozásnál a fodrász OKJ számú szakképesítés alapozását építette be. I.1.3. Szakképzés A szakmai képzéseknél (fodrász, kozmetikus), a Színes TISZK közös moduljait (munka és környezetvédelem 36 óra és Jogi és vállalkozási ismeretek 72 óra) a szakképzési évfolyamokba építettük be. A helyi tanterv óraterveit, érvényességét az 3. sz. melléklet tartalmazza. III.1. fodrász szakképzés 3 éves moduláris képzésben a 2008/2009-es tanévtől (utolsó kifutó évfolyam 2011/2012 tanév) FODRÁSZ SZAKKÉPZÉS (3 éves moduláris) 1/11. évfolyam I. Félévi köztes vizsga Év végi köztes vizsga Vízhullám frizura berakás-fésülés babafejen Marcell-vízhullám készítés babafejen Vashullám frizura készítés Konty alkalmi frizura készítés 2/12. évfolyam I. Félévi köztes vizsga Év végi köztes vizsga Dauercsavarás babafejen Férfi divatos vágás,szárítás Férfi klasszikus vágás, szárítás Hajfestés Női alaphajvágás, csak ollóval a 4 alaphajvágási Női divatos vágás, szárítás forma közül bármelyik elvégezhető! Férfi borotválás * - 3/13. évfolyam I. Félévi köztes vizsga Év végi köztes vizsga Férfi borotválás Női alaphajvágás, csak ollóval a 4 alaphajvágási forma közül bármelyik elvégezhető! Férfi klasszikus vágás, szárítás Vízhullám frizura berakás-fésülés babafejen Hajfestés-melír egy technológiai folyamatban Konty-alkalmi frizura készítés Női divatos vágás, szárítás Vashullám frizura készítés * A férfi klasszikus vágás, szárítás művelete nem végezhető el a férfi borotválás során elsajátítható készségek nélkül, ezért az iskola eltér a központi programban megadott tematikától a sikeres vizsga letételének érdekében! (Szakmai Tanácsadó Testület támogatásával 2 éves moduláris képzésben a 2010/2011-es tanévtől fodrász szakképző osztályokban, illetve a nem nálunk végzett fodrász szakképzésbe jelentkezőknek! FODRÁSZ SZAKKÉPZÉS (2 éves moduláris) 1/11. évfolyam Félévi köztes vizsga Év végi köztes vizsga Borotválás 25 Női hajfestés, hatóidő nélkül 30 Férfi klasszikus vágás, szárítás 60 Női 1-es, KOMPAKT alaphajvágás, szárítás 60 Marcell vízhullám babafejen 30 Női 2-es, LÉPCSŐZETES alaphajvágás, szárítás 60 Dauer csavarás babafejen 45 2/12. évfolyam Félévi köztes vizsga Férfi divatos vágás, szárítás 40 Festés, melír egy technológiai folyamatban, hatóidő nélkül 30 Év végi köztes vizsga Női 4-es, LEFELÉ HOSSZABBODÓ alaphajvágás, szárítás 60 Vashullám frizura- Rondó hullámmal

13 Vízhullám frizura berakás, fésülés babafejen Női 3-as, UNIFORM alaphajvágás, szárítás 60 Konty, alkalmi frizura díszítéssel 40 A szeptember 1-től induló szakiskolai osztályokban és a szeptember 1-től 10. évfolyamot kezdő szakiskolai osztályokban! SZAKISKOLA FODRÁSZ ALAPOZÁSSAL Év végi köztes vizsga 10. évfolyam Marcell vízhullám babafejen 30 Dauer csavarás babafejen 45 FODÁSZ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKON 1/11. évfolyam Félévi köztes vizsga Év végi köztes vizsga Borotválás 25 Női hajfestés, hatóidő nélkül 30 Férfi klasszikus vágás, szárítás 60 Női 1-es, KOMPAKT alaphajvágás, szárítás 60 Női 2-es, LÉPCSŐZETES alaphajvágás, szárítás 60 2/12. évfolyam Félévi köztes vizsga Év végi köztes vizsga Férfi divatos vágás, szárítás 40 Női 4-es, LEFELÉ HOSSZABBODÓ alaphajvágás, szárítás 60 Festés, melír egy technológiai folyamatban, hatóidő Vashullám frizura- Rondó hullámmal -45 nélkül 30 Vízhullám frizura berakás, fésülés babafejen Konty, alkalmi frizura díszítéssel Női 3-as, UNIFORM alaphajvágás, szárítás szeptember 1-től induló szakközépiskolai osztályokban és a szeptember 1-től 10. évfolyamot kezdő szakközépiskolai osztályokban! (Nyelvi előkészítőn szeptember 1-től 11. évfolyamot kezdő osztályban!) SZAKKÖZÉPISKOLA FODRÁSZ ALAPOZÁSSAL Év végi köztes vizsga 10. évfolyam (nyelvi előkészítő 11. évfolyam) Marcell vízhullám babafejen 30 Dauer csavarás babafejen 45 Év végi köztes vizsga 12. évfolyam (nyelvi előkészítő 13. évfolyam) Vízhullám frizura berakás, fésülés babafejen Vashullám frizura- Rondó hullámmal -45 Konty, alkalmi frizura díszítéssel 40 Borotválás 25 FODÁSZ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMON 2/12. évfolyam Félévi köztes vizsga Év végi köztes vizsga Férfi klasszikus vágás, szárítás 60 Férfi divatos vágás, szárítás 40 Női hajfestés, hatóidő nélkül 30 Festés, melír egy technológiai folyamatban, hatóidő nélkül 30 Női 1-es, KOMPAKT alaphajvágás, szárítás 60 Női 3-as, UNIFORM alaphajvágás, szárítás 60 Női 2-es, LÉPCSŐZETES alaphajvágás, szárítás 60 Női 4-es, LEFELÉ HOSSZABBODÓ alaphajvágás, szárítás 60 13

14 A fodrász szakmai gyakorlat köztes vizsgáinak feladatai a rendelkezésre álló időkeret megjelölésével 2012/13. tanévtől felmenő rendszerben 1./11. évf. 2./12. évf. félév év vége félév év vége - szalontechnika babafejen (20 dauercsavaró, 20 ellentétes irányú gyűrű, 3 Marcell vízhullám elkészítése) - borotválás teljes arcfelületen - férfi klasszikus hajvágás, szárítás választékkal v. választék nélkül A BKIK által kiadott szintvizsga tételsor szerint - női alaphajvágás I. kompakt frizura - női alaphajvágás, szárítás II. lépcsőzetes frizura A két női alaphajvágást ugyanazon a modellen kell bemutatni a megjelölt sorrendben! - konty, alkalmi frizura (általa készített tincs felhasználásával) - férfi divatos hajvágás, szárítás - festés, melír egy technológiai folyamatban, hatóidő nélkül - női divatos hajvágás, szárítás A festés-melírt és a női divatos vágást ugyanazon a modellen kell bemutatni - női alaphajvágás, szárítás III.: uniform frizura - női alaphajvágás, szárítás IV.: lefelé hosszabbodó frizura - férfi klasszikus hajszárítás választékkal v. választék nélkül modellen vagy babafejen 40 perc 20 perc 60 perc 40 perc 50 perc 40 perc 45 perc 40 perc 60 perc 60 perc 60 perc 25 perc III.2. Kozmetikus szakképzés A kozmetikus gyakorlati vizsgák feladatai 2012/13. tanévtől felmenő rendszerben A bemutatandó vizsgafeladatok: 1./13. évfolyamon: 1. félév: - tartós szempillafestés - szemöldökformázás - kézi masszázs Év vége: szintvizsga a BKIK által kiadott szintvizsga tételsor szerint 2./14. évfolyamon: 1. félév: - diagnosztizálás saját modellen, kezelési terv ismertetése - kézi masszázs - pakolás felhelyezése - délutáni smink készítése Év vége: - diagnosztizálás idegen modellen - ránckezelés saját modellen: kezelési terv, masszázs, pakolás - szempilla- és szemöldökfestés - elektrokozmetikai kezelés (vió, frimátor, ultrahang, iontoforézis, interferenciás készülék, mikrodermabrázió, thermomaszk, vakuum A vizsgáról szóló részletes tájékoztatás található az iskola honlapján: az 14

15 információk, azon belül a vizsgakövetelmények címszó alatt. kozmetikus belső gyakorlati vizsgaszabályzat és annak mellékletei címszó alatt. Mind a szintvizsgák, mind a köztes vizsgák vizsgabizottsági tagjait a BKIK kéri fel az iskola javaslatára, az elnököket saját hatáskörben jelölik ki. Ily módon a gyakorlati vizsgák bizottságai iskolánktól függetlenek! A SZINTVIZSGÁN nyújtott teljesítményt egy érdemjeggyel értékeli a vizsgabizottság. Ezt az érdemjegyet a részfeladatok teljesítésére adott pontszámokból számítjuk ki, a kamara által kiadott útmutatás szerint. Ha bármelyik részfeladatra kevesebb pontot kap a tanuló, mint az előírt minimális pontszám, a teljes vizsga minősítése elégtelen, de a javítóvizsgán csak azt a részfeladatot kell ismételnie, amelyből nem érte el pontszáma a minimálisan szükségeset! A köztes vizsgák és a szintvizsgák valamennyi szakmában a különböző műveletek elsajátítási szintjét mérik. Az a tanuló, aki a szintvizsgán elégtelen osztályzatot kapott a nevelőtestület engedélyével magasabb évfolyamba léphet, azzal a megszorítással, hogy amennyiben a javítóvizsgán is elégtelen osztályzatot szerez, köteles tanulmányait az alacsonyabb évfolyam megismétlésével folytatni! III.3. Sportmasszőr képzés A magasabb évfolyamba lépés feltétele, hogy a beszámítható tantárgyakból a négy szakközépiskolai évfolyamon legalább elégséges osztályzatot szerezzen a tanuló félévkor és év végén. III.4. Fittness-wellness asszisztens képzés A magasabb évfolyamba lépés feltétele, hogy a négy szakközépiskolai évfolyamon az alapozó tárgyakból is legalább elégséges osztályzatot szerezzen a tanuló félévkor és év végén is. V. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS ÉS SZÁMONKÉRÉS RENDSZERE, MINŐSÍTÉSE V.1. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, SZÁMONKÉRÉS FORMÁI ÉS KÖVETELMÉNYEI ÍRÁSBELI számonkérés formái Röpdolgozat - konkrét ismeretek számonkérése, Teszt Házi dolgozat - kiválasztott témakörben önállóan elvégzendő feladat, - főleg fogalmazási készség felmérésére szolgál, - készítése nagyfokú önállóságot igénylő feladat, - témaköreinél célszerű figyelembe venni a SZÓBELI számonkérés formái Rövid szóbeli felelet Irányított beszélgetés - ami több nagy témakört is felölelhet Memoriter 15

16 kétszintű érettségi elvárásait valamint egyéb vizsgák elvárásait. Önálló gyakorlati munka: - elkészítése mely a szakmai szemléletmód kialakítására szolgál Témazáró dolgozat Vizsga dolgozat Kisérettségi Próbaérettségi dolgozat a kötelező érettségi tárgyakból (szakközépiskola 10. évfolyam dolgozat az érettségi tárgyakból (az érettségi vizsgára jelentkezés évében) Vizsga felelet felelet a kötelező érettségi tárgyakból (szakközépiskola 10. évfolyam) Próbaérettségi felelet az érettségi tárgyakból (az érettségi vizsgára jelentkezés évében) V.2. MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁJA Mindig dicsérünk, mert észrevesszük a javulást! Írásbeli teljesítmény esetén: - gyakori a pontozásos értékelés, melynek szabályozása a munkaközösségi tervekben található, - a tanár köteles a tanulót a pontozás módjáról, ponthatárokról, érdemjegyekről tájékoztatni Szóbeli teljesítmény estén: - elsődleges a kommunikációs készség fejlődése, fejlesztése Teljesítmény minősítésének formája: - a tanuló az évközi teljesítményért érdemjegyet; félévkor, évvégén osztályzatot kap, ig terjedő skálán, mindig egész számmal történik, melyről a tanár a tanulót tájékoztatni köteles, - szóbeli értékeléskor a javuló teljesítményeket, és a gyengébbeket is motiválni igyekszünk, - a témazáró dolgozatok érdemjegye a félévi és évvégi osztályzatba duplán számít, - a beszámoltató oktatásban - negyed és háromnegyed évben írásbeli számonkérést tartunk, - félévkor és évvégén háromtagú bizottság előtt, előre kiadott témakörök alapján szóbeli vagy írásbeli vizsgát tartunk, - a szóbeli vizsga eredménye jelentősen befolyásolja a végső osztályzatot. - érdemjegyek száma: félévenként legalább 3, kivéve a heti 1 óra vagy az 1 óra alatti óraszámú tantárgyakat, ahol legalább 2, - kihirdetési és naplóba beírási határideje 10 munkanap, vagy a következő szakóra (ettől eltérni csak igen indokolt esetben lehet) - az érdemjegy : Jeles, ha a tanuló: - a tantervi követelményeknek, jelentéktelen hibákkal eleget tesz, - ismeri, érti, tudja a tananyagot, és általában alkalmazni is tudja, - gondolatait önállóan képes kifejezni Jó ha a tanuló: - a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés hibával tesz eleget, - csak apró bizonytalanságai vannak, kisebb előadási hibákat vét, 16

17 Közepes ha a tanuló: Elégséges ha a tanuló: Elégtelen ha a tanuló: - ha a tantervi követelményeknek eleget tesz, - többször rászorul nevelői javításra, kiegészítésre, - ismeretei felszínesek, - kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni, - rövid mondatokat mond, de párbeszéd alakul ki a tanár és a tanuló között, - a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik, - egyszavas válaszokat ad, - fogalmakat nem ért, - a gyakorlatban képtelen önálló feladat végzésére, - a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tesz eleget, - a minimumot sem képes elvégezni, A tanulói teljesítmény értékelésének típusai lehetnek: - bemeneti, tájékozódó felmérők, melyet a 9., 11. és 13. évfolyamokon fejlesztési programok kidolgozása céljából iratunk - folyamat közbeni - kimeneti, záró - esetleg követő felmérők. A hozzáadott érték mérése Nagyon fontos, de nem adható rá érdemjegy, és nem használható fel sem a tanár, sem a tanuló minősítéséhez! Csak fejlesztési terv készítéséhez használható. A tanuló teljesítményének dokumentálása A szülők tájékoztatásának legfontosabb eszköze az ellenőrző könyv. Ebben kell dokumentálni a tanuló érdemjegyeit, magatartásával, szorgalmával kapcsolatos észrevételeket, dicséreteket és elmarasztalásokat. A bejegyzéseket, érdemjegyeket az osztályfőnöknek időszakosan ellenőriznie kell. A szülők aláírásukkal igazolják az írásos tájékoztatók, bejegyzések tudomásulvételét. A szülők tájékoztatását szolgálják a tanári és össztanári fogadóórák és szülői értekezletek is. Ezeknek időpontjáról az ellenőrző könyv útján az osztályfőnök küld értesítést. Az érettségi vizsgán történő értékelés a mindenkori hatályos érettségi vizsgaszabályzat szerint szeptember 1-től: Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: a) % elérése esetén jeles (5), b) 60 79% elérése esetén jó (4), c) 40 59% elérése esetén közepes (3), d) 25 39% elérése esetén elégséges (2), e) 0 24% elérése esetén elégtelen (1). 17

18 V.3. A SZAKMAI GYAKOLRAT ÉRTÉKELÉSE Mind a kozmetikus, mind a fodrász szakmai gyakorlat tantárgynál a tanulók értékelésének alapjául az általuk elkészített munka minősége, szakszerűsége, az elkészítési idő, a munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok kiválasztása szolgál. A gyakorlati vizsgák tematikáját a képzés megkezdésekor minden tanuló írásban megkapja az osztályfőnökétől. Ha a tanuló a köztes vizsgán, illetve a szintvizsgán bármely műveletrészből elégtelen teljesítményt nyújt, félévi vagy év végi osztályzata elégtelen. Ha a tanuló félévkor is és év végén is elégtelen teljesítményt nyújtott, csak az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait. V KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS Az értékelés módja A gyakorlati köztes vizsgákon (1./13. évfolyam 1. félévekor, 2./14. évfolyam félévekor és év végén) az értékelést 3 tagú vizsgabizottság végzi, és 1-5-ig terjedő osztályzatot ad. HA BÁRMELY VIZSGARÉSZ ELÉGTELEN, A FÉLÉVI OSZTÁLYZAT IS ELÉGTELEN, javító vizsgát csak az elégtelen vizsgarészből kell tenni. 1/13. évfolyam év végi gyakorlati vizsgája a SZINTVIZSGA. Az értékelést 2 tagú vizsgabizottság végzi, az egyes részfeladatok elvégzését pontokkal értékelik, amelyeket összegzés után, osztályzattá alakítanak, egy a kamara által kidolgozott pontozási rend alapján. 5 jeles: aki a vizsgafeladatokból pontot szerez 4 jó: aki a vizsgafeladatokból pontot 3 közepes: aki a vizsgafeladatokból pontot 2 elégséges: aki a vizsgafeladatokból pontot 1 elégtelen: aki a vizsgafeladatokból 0-51 pontot szerez, illetve, aki valamelyik részfeladatból nem kapja meg a szükséges minimális pontszámot HA A SZINTVIZSGA EREDMÉNYE ELÉGTELEN A TANULÓ GYAKORLATI ÉVVÉGI OSZTÁLYZAT IS ELÉGTELEN. V FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS A gyakorlati köztes vizsgákon (1./11. évfolyam 1. félévekor, 2./12. évfolyam félévekor és év végén) az értékelést 3 tagú vizsgabizottság végzi, és 1-5-ig terjedő osztályzatot ad. 1/11. évfolyam év végi gyakorlati vizsgája a SZINTVIZSGA. Az értékelést 2 tagú vizsgabizottság végzi, az egyes részfeladatok elvégzését pontokkal értékelik, amelyeket összegzés után, osztályzattá alakítanak, egy a kamara által kidolgozott pontozási rend alapján. 5 jeles: aki a vizsgafeladatokból pontot szerez 4 jó: aki a vizsgafeladatokból pontot 3 közepes: aki a vizsgafeladatokból pontot 2 elégséges: aki a vizsgafeladatokból pontot 1 elégtelen: aki a vizsgafeladatokból 0-51 pontot szerez, illetve, aki valamelyik részfeladatból nem kapja meg a szükséges minimális pontszámot 18

19 HA A SZINTVIZSGA EREDMÉNYE ELÉGTELEN A TANULÓ GYAKORLATI ÉVVÉGI OSZTÁLYZAT IS ELÉGTELEN. Az egyes vizsgafeladatok értékelésének szempontjait lásd részletesen az iskola saját belső vizsgaszabályzatában, mely mindenkor megtekinthető az iskola honlapján az Információk, azon belül a Vizsgakövetelmények menüpont alatt. X. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK A tanulók fizikai állapotának felmérése Iskolánkban a tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése a az Oktatási Minisztérium által 2000-ben kiadott, dr. Fehérné dr. Mérey Ildikó által kidolgozott Hungarofitt motorikus teszttel történik. A próbarendszert nevelési eszköznek tekintjük, amelyek lehetővé teszik a tanulók fejlődése során az alapvető fizikai tulajdonságok mérését. 1. A mérés célja 1 Az iskola mérési tapasztalatainak, folyamatos megfigyeléseinek kiegészítése a tanulók fizikai képességeinek szintjéről, a külső méréssel és feldolgozással gyűjtött információk alapján. 1 A pedagógusok munkájának segítése, az egyéni képességfejlesztés ösztönzése. 2 A tanítási tanulási folyamat esetleges korrekciójához javaslatok megfogalmazása. 3 A formatív mérés információkat adjon a fenntartónak a közoktatási fejlesztési terv felülvizsgálatához, ha szükséges korrekciójához, illetve pozitív megerősítéséhez. (Óraszámok meghatározása). 4 A tanulók egyéni értékelése, a teljesítmények összehasonlítása segítse az egészséges életmódra nevelést, a mozgásos tevékenységek ösztönzését. 5 A motorikus képességek szorosan épülnek az adottságokra, de lényeges, hogy egy adott életkorban a gyakorlás mennyire befolyásolja a színvonalat. 6 A mérés céljai között megtalálható a minőség-ellenőrzés fogalma is, hiszen lényeges, hogy az általános teherbíró képesség egységes mérést, értékelését feladatunknak tekintsük. 7 A célok között hangsúlyosan szerepelt az is, hogy a terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságokat felfedjük, ezáltal lehetővé tenni a tudatos, célorientált javítást. 2. A Hungarofitt módszer Különösebb előképzettséget, anyagi és időráfordítást nem igénylő motorikus próbarendszer megfelel a tudományosság kritériumainak, méri és értékeli: Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességeket (alapvizsgálat) az aerob kapacitás, az állóképesség legjobb mérőszáma, azon izomcsoportok erejét, erő állóképességét, amelyeket a mindennapi tevékenységünk során leggyakrabban használunk, és amelyek gyengesége például a tartási rendellenességek leggyakoribb okozói. 19

20 A fittség vizsgálatát az e célra elkészített mérési és értékelési útmutatók alapján végezzük. 3. A vizsgálatok megszervezése 1 A teszt vizsgálat értéke és hatékonysága nagymértékben a szigorú gyakorlati végrehajtáson és a tanulóknak a testnevelő tanároktól kapott motiváltságán múlik. 2 A vizsgálatot a testnevelő tanár végzi az osztályban, aki a tanulók testi nevelésével foglalkozik. 3 A teszteket évenként kétszer, a tanév elején szeptember hónapban és végén május hónapban végezzük el. 4 A teszteket a kézikönyvben szereplő sorrendben mérjük fel. 5 A motiváció növelése miatt rendkívül fontos, hogy a teszt levezetője tisztában legyen, miért végeztetjük a teszteket és hogyan értelmezzük az eredményeket. 6 Az összehasonlítás érdekében a tesztek végrehajtási körülményeinek hasonlónak kell lenniük minden diáknál, minden részletben, (helyszín, eszközök stb.). 4. A mérések általános szempontjai 1.A tanulók valamennyi tesztet testnevelési sportfelszerelésben hajtják végre. 2.Valamennyi tesztet az iskola tornatermében illetve a szabadtéri vizsgálatokat az iskola sportudvarán mutatják be a tanulók. 3.Minden tesztre vonatkozóan külön utasítások vannak, melyet minden tanulóval pontosan ismertetünk. 4.A tesztek között a tanuló pihenhet. 5.A tanulók nem próbálhatják ki a teszteket előre. 6.A vizsgálati módszert az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján végezzük. 7.Az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása táblázat alapján történik. 8.Minden motorikus próba elvégzését általános és speciális bemelegítés előz meg. 9.Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott próbák közül a dinamikus erő mérésére alkalmazott próbákra több kísérleti lehetőséget biztosítunk. 5. A vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközök Az aerob kapacitás méréséhez Ismert hosszúságú síkterületen kimért futópálya; Stopperóra 20

21 Az általános testi erő, erő-állóképesség méréséhez: 1 Mérőszalag 2 Tornaszőnyeg 3 Kréta 4 Bordásfal 6. A vizsgálat gyakorlati végrehajtása A vizsgálatot életkorra és nemre való tekintet nélkül minden olyan egészséges tanuló végzi, aki az iskolai testnevelés alól nem kap teljes felmentést. A motorikus próbák a természetes mozgásra épülnek, ezért olyan egyszerűek, hogy a végrehajtásukhoz szükséges technikai szintet rövid gyakorlási időszak után is bárki könnyedén el tudja sajátítani. A próbarendszert egy maximum két héten belül végezzük el. Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésre alkalmazott motorikus próbákat a leírásnak megfelelően technikailag pontosan végeztetjük el! A motorikus próbák elvégzése után, az elért teljesítményt tanár-diák közös értékelése, a vizsgálati eredmények elemzése követi. Az alsó végtag dinamikus erejének mérése - Helyből távolugrás A gyakorlat végrehajtása: Kiinduló helyzet: a tanuló az elugróvonal mögött áll úgy, hogy a cipő orrával a a vonalat nem érinti. Feladat: térdhajlítás, majd páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre. A talajfogás páros lábbal történik. Értékelés: az ugróvonallal merőlegesen az utolsó nyom és az elugró vonal közötti legrövidebb távolságot mérjük (cm pontossággal) A bemelegítő ugrásokat követően a tanulóknak maximum három kísérletre van lehetőségük. A legnagyobb ugrás eredményét kell figyelembe venni a pontértékre történő átszámításkor. A vállövi és a karizmok erő-állóképességének mérése - Fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosan, kifáradásig (db). A gyakorlat végrehajtása Maximális időtartam: lány: 1, 5 perc, fiú: 3 perc Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámaszban a tenyerek vállszélességben vannak egymástól. A kéztámasz előrenéző ujjakkal történik, a törzs egyenes, a fej a törzs meghosszabbításában van a térd nyújtott, a láb zárt, a kar az alátámasztási felületre merőleges. Feladat: a tanulók mellső fekvőtámaszból indulva karhajlítást-és, nyújtást végeznek. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül. Értékelés: a megadott időhatárokon belül szünet nélkül szabályosan végrehajtott ismétlések száma. A hátizom erő-állóképességének mérés - Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan kifáradásig (db) A gyakorlat végrehajtása: Maximális időtartam: 4 perc Kiinduló helyzet: a tanuló tornaszőnyegen, a hasán fekszik úgy, hogy a homlokával és behajlított karjaival megérinti a talajt, mindkét tenyere a tarkón van. Feladat: 1. ütem törzs- és tarkóra tett karemelés; 21

22 2. ütem karleengedéssel könyök érintés az áll alatt; 3. ütem könyökben hajlított karok visszaemelése oldalsó középtartásig; 4. ütem törzs- és karok leengedésével kiinduló helyzet. Értékelés: a megadott időhatáron belül a gyakorlat egyenletes és szabályos végrehajtásának ismétlésszáma. A hasizmok erő-állóképességének mérése - Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés, folyamatosan kifáradásig (db) A gyakorlat végrehajtása: Maximális időtartam: 4 perc Kiinduló helyzet: a tanuló tornaszőnyegen, a hátán fekszik, mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja, a lábfejeket felteszi a bordásfalra. A tanuló mindkét könyöke előre néz, kezeinek ujjai a fülkagyló mögött támaszkodnak. Feladat: a tanuló a nyaki gerinc indításával, a gerincszakaszokat fokozatosan felemelve üljön fel úgy, hogy a combokat könyökeivel érintse meg. Ezután a derék indításával a gerincszakaszokat fokozatosan leengedve feküdjön vissza hanyattfekvésbe. Értékelés: a megadott időhatáron belül folyamatos és szabályosan végrehajtott ismétlések száma. Az állóképesség mérése - A vizsgált tényező: Kardio-respiratorikus állóképesség. Ingafutás teszt A teszt leírása: A kardio-respiratorikus fittség vizsgálatára alkalmas teszt gyaloglási tempóban indul, majd gyors, futási sebességgel fejeződik be. A tanuló az egymástól 20 méter távolságra lévő vonalak között halad, a futás irányát változtatva, a hangjelzés diktálta tempóval összhangban, fokozatosan gyorsulva. (Néhány tanuló képes csak követni a tempót és eljutni a teszt végéig.) Az a szint, ahol a próbázó kiesik, jelzi a kardio-respiratorikus (keringésilégzési) állóképességét. A teszthez szükséges felszerelések tornaterem vagy a 20 méteres pálya kijelöléséhez elég nagy tér egy 20 méteres mérőszalag öntapadós szigetelőszalag a 20 méteres pálya kezdetének és végének kijelölésére kazettás magnó, előnyös a szalagsebességhez állítható rendszerű a tesz levezetésére elkészített kazetta A tanulóknak adandó utasítások: Az ingafutás teszt a te maximális aerob kapacitásodnak, állóképességednek mutatója, amelyet a 20 méteres pálya oda-vissza való futása ad meg. A magnetofonszalagra bizonyos időpillanatokban rögzített búgó hang segítségével ellenőrizhető a sebesség. A futásban úgy oszd be az erődet, hogy az egyik hangot a 20 méteres táv végén, míg a következő hangot a táv másik végén halld meg. Egy-két méteren belüli pontosság elfogadható. A távok végén érintsd meg a vonalat az egyik lábaddal, majd fordulj vissza élesen és fuss az ellenkező irányba. Először a sebesség túl lassú, de minden percben fokozatosan és állandóan növekszik. A cél az, hogy követni tudd a kitűzött ritmust amilyen hosszan csak tudod. Tehát akkor állj meg, amikor már tovább nem tudod tartani a ritmust vagy úgy érzed, hogy képtelen vagy teljesíteni az egy perces periódusokat. Jegyezd meg a megálláskor hallott számot, ez a te eredményed, vagy pontszámod. A teszt hossza személyenként változik: minél tovább bírod, annál fittebb vagy. Tehát a teszt könnyű az elején, de nehéz a vége felé. Sok szerencsét! Utasítások a vizsgálatot vezető személynek: 22

23 Válassza ki a helyszínt; hagyjon legalább egy méternyi szabad helyet a pálya két végén. Minél szélesebb a terület, annál több személy tesztelhető egyidejűleg; minden személynek minimum 1 méterre van szüksége. A pálya felülete legyen egyenletes, de az anyaga nem különösen lényeges. A 20 méteres pálya mindkét vége világosan legyen megjelölve. Ellenőrizze a magnetofon és a magnószalag működőképességét. Győződjön meg róla, hogy a készülék hangereje elég a csoportvizsgálathoz. Hallgassa meg a hangfelvételt. Jegyezze fel a szalag kezdő helyzetének a jelzőszámát, hogy gyorsan megtalálja a fontos részeket a kazettán. A vizsgálat napján ellenőrizze a lejátszó készülék sebességét. Ehhez használja a szalag kezdő és végső szakaszán rögzített egy percnyi kalibrált periódust. Ha az eltérés több, mint egy másodperc, akkor igazítsa a távolságot ehhez a megváltozott időtartamhoz, hogy biztosítsa a helyes futási sebességet. A korrekciós tényezőket az V. táblázat tartalmazza. Pontozás: Miután a próbázó megállt, az utolsó teljesített fél fokozatot jegyezzük fel (lásd I. táblázat). (A személyre szóló pontozási lapon lehet a teljesített távok számát feltüntetni. Az értékgörbe fél fokozatokra osztott.) A tesztet fél fokozatokban vagy inkább megtett távokban lehet mérni, de a táblázatok fél fokozatokra vonatkozóak. I. táblázat: Állóképességi ingafutás fokozat (perc) sebesség (km/h) részidő (mp) 1 8 9, , ,5 7, , ,5 6, , ,5 6, , ,5 5, , ,5 5, , ,5 4, , ,5 4,645 23

24 , ,5 4, , ,5 4, ,000 21/23 18,5 3, A felmérés eredményeinek pontértéke Elérhető pontszámok: 1 Ingafutás: 77 pont 2 Helyből távolugrás: 21 pont 3 Hanyattfekvésből felülés: 14 pont 4 Hason-fekvésből törzsemelés: 14 pont 5 Fekvőtámaszban karhajlítás: 14 pont Maximális pontszám: 140 pont IGEN GYENGE pont GYENGE pont KIFOGÁSOLHATÓ pont KÖZEPES pont JÓ pont KIVÁLÓ pont EXTRA pont Az általános fizikai teherbíró képesség minősítése Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan elvégzése, legtöbb esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy rendszeresen fáradtnak, kimerültnek érzi magát. Figyelem terjedelmének, tartósságának növeléséhez, közérzetének átmeneti javításához igen gyakran különféle élénkítő szerek, esetenként gyógyszerek fogyasztására van szükség. Hajlamos a gyakori megbetegedésre. Immunrendszerét a kisebb fertőzések, könnyebb megbetegedések leküzdése is már igen gyakran komoly feladat elé állítják. Az egésznapi tevékenységtől még gyakran fárad el annyira, hogy nem tudja kipihenni magát egyik napról a másikra, ezért estére sokszor fáradtnak, levertnek, kimerültnek, rosszkedvűnek érzi magát. A rendszeres mindennapi tevékenységtől ugyan már ritkán fárad el, de a váratlan többletmunka még erősen igénybe veszi. Elérte azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy az egészséges létezése stabil maradjon, azaz tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. Rendszeres, heti 2-3 óra testedzéssel a továbbiakban, törekedjen arra, hogy a későbbi élete folyamán is egészsége megőrzése érdekében, legalább ezt a szintet megtartsa. Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sportágban alacsonyabb szintű szakosztályban, ill. amatőr szinten rendszeresen edzenek, versenyeznek. Ha valaki arra az elhatározásra jut, hogy élsportoló szeretne lenni legjobb, ha minél előbb hozzákezd az alapvető kondícionális képességeinek magasabb szintre fejlesztéséhez. Aki ezt a szintet eléri, már joggal reménykedhet abban, hogy speciálisan is olyan jól terhelhető fizikailag, hogy néhány sportágban már akár élsportoló is lehet. Ha valaki ezt a szintet eléri és megtartja, akkor az általános fizikai teherbíró képessége területén elérte azt a szintet, hogy fizikailag kiválóan terhelhető. Az eddigi vizsgálataink szerint, ez egyben azt is jelenti, hogy alkalmassá vált szinte 24

2013. 10.07 módosítás

2013. 10.07 módosítás sportmasszőr (2011/2012-től kifutóban) OKJ 52 726 01 0010 52 02 szakképesítések beszámíthatóságát építette be. A Fittness-wellness asszisztens (2011/2012-től kifutóban) szakképesítés: 9. nyelvi előkészítő

Részletesebben

1. Próba: Aerob állóképesség mérése

1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1. Próba: Aerob állóképesség mérése 6 perc futás Leírás: A megadott idő alatt a lehető legnagyobb táv megtételére kell ösztönözni a diákokat. Fontos, hogy igyekezzenek egyenletes futótempóban, megállás

Részletesebben

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok:

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok: 1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a Hungarofit teszt

Részletesebben

1. Próba: Aerob állóképesség mérése

1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1-4. évfolyam: 6 perc futás Leírás: A megadott idő alatt a lehető legnagyobb táv megtételére kell ösztönözni a diákokat. Fontos, hogy igyekezzenek egyenletes futótempóban,

Részletesebben

1.1 A szakmai gyakorlati vizsgák ütemezése

1.1 A szakmai gyakorlati vizsgák ütemezése 1.1 A szakmai gyakorlati vizsgák ütemezése A vizsgáról szóló részletes tájékoztatás található az iskola honlapján: www.sisy.hu 1.2 Szakközépiskolai 9-12. évfolyam, ágazati kerettanterv alapján 9. évfolyam

Részletesebben

Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium

Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium 1. számú melléklet Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium A tanulók fizikai állapotfelmérésének terve A tanulók fizikai állapotának mérését eszköznek tekintjük, melyet egyfelől a

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. A t a n u l ó k f i z i k a i á l l a p o t á n a k, e d z e t t s é g é n e k m é r é s e 2.számú melléklet A tanulók

Részletesebben

1. Próba: Aerob állóképesség mérése

1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1-4. évfolyam: 6 perc futás Leírás: A megadott idő alatt a lehető legnagyobb táv megtételére kell ösztönözni a diákokat. Fontos, hogy igyekezzenek egyenletes futótempóban,

Részletesebben

A tanulók fizikai- és edzettségi állapotának mérése

A tanulók fizikai- és edzettségi állapotának mérése A Pedagógiai program 7. számú melléklete A tanulók fizikai- és edzettségi állapotának mérése Az állapotmérésről általában A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 81. (1-2) bekezdése kimondja, hogy iskolában

Részletesebben

1. Aerob, vagy alap-állóképesség mérése: - Cooper-teszt, vagy 1609 m (1

1. Aerob, vagy alap-állóképesség mérése: - Cooper-teszt, vagy 1609 m (1 5. számú melléklet A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Egyszerű vizsgálati módszerek a fizikai fittség mérésére Dimenzió 7-8 évesek számára (1+3 motorikus próba értékelésével)

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Fodrász, kozmetikus munkáltatói értekezlet. Üdvözlöm a megjelent kollégákat!

Fodrász, kozmetikus munkáltatói értekezlet. Üdvözlöm a megjelent kollégákat! Fodrász, kozmetikus munkáltatói értekezlet Üdvözlöm a megjelent kollégákat! Névváltozás: Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola OKJ-szám-változás ettől a tanévtől: 52 815 01 gyakorló fodrász (2 év)

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Főiskola tanító tanító főiskola 5 Főiskola 6 Főiskola magyar és irodalom,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Fodrász, kozmetikus munkáltatói értekezlet október. Üdvözlöm a megjelent kollégákat!

Fodrász, kozmetikus munkáltatói értekezlet október. Üdvözlöm a megjelent kollégákat! Fodrász, kozmetikus munkáltatói értekezlet 2014. október Üdvözlöm a megjelent kollégákat! Nevünk: Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola OKJ-szám: 52 815 01 gyakorló fodrász (2 év) 55 815 01 fodrász

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

XÁNTUS JÁNOS IDEGENFORGALMI GYAKORLÓ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA VIZSGASZABÁLYZAT

XÁNTUS JÁNOS IDEGENFORGALMI GYAKORLÓ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA VIZSGASZABÁLYZAT 2.6.2.6 XÁNTUS JÁNOS IDEGENFORGALMI GYAKORLÓ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA VIZSGASZABÁLYZAT Az Intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben