Gyermek- és Ifjúságpszichiátria

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermek- és Ifjúságpszichiátria"

Átírás

1 Gyermek- és Ifjúság pszichiátria HANDOUT Dr. Gyermek- és Ifjúságpszichiátria Rezidens Doktorandusz 2014 Handout

2 Tartalomjegyzék (Tételsor) 1. A Gyermek- és Ifjúság pszichiátria alapjai (I) 2. A pszichiátriai vizsgálat lépései (I) 3. Pszichiátriai diagnózis (I) 4. Klinikai pszichopatológiák (I) 5. Mentális retardációk (II) 6. Pervazív fejlődési zavarok (III) 7. Hiperkinetikus zavarok / ADHD (IV) 8. Tic betegségek (V) 9. Ürítési zavarok (VI) 10. Étkezési zavarok (VII) 11. A gyermekek bántalmazása Abuzus (VIII) 12. Addikció Kóros szenvedély (IX) 13. Pszichiátriai kezelés alapformái (X) Handout

3 A Gyermek- és Ifjúság pszichiátria alapjai Pszichiátria = értelmi, érzelmi és magatartásbeli zavarokkal foglalkozó orvostudományi ág elmegyógyászat pszükhé + hiatreia / hiatrosz A pszichiátria klasszikusai: Philippe Pinel ( ) Esquirol ( ) Griesinger ( ) Rush ( ) Emil Kraepelin ( ) Bleuler ( ) Ernst Kretschmer ( ) Az első gyermekpszichiátriai osztályt Healey alapított, 1909-ben, Chicagoban. Az intézet pszichoanalitikus szemléletű volt, célja a bűnöző fiatalok átnevelése. Handout

4 A pszichiátriai vizsgálat lépései 1. Anamnézis / Heteroanamnézis: Személyes adatok Szociális környezet Előélet (pszichés, szomatikus, szociális) (saját, családi) Komorbiditások Kórtörténet 2. Általános benyomás 3. Percepció (hiper-, hipo-, an-, paraestezia) 4. Figyelem (hipo-, hiperproszexia) 5. Memória (hipo-, hipermnézia) 6. Auto-, allopszichésen, térbeni, időbeni orientáltság 7. Tudatállapot 8. Gondolkodás 9. Affektivitás 10. Ösztönök (védekezési, szexuális, táplálkozási, anyai) 11. Viselkedés, beszéd, grafikai készségek 12. Alvás-ébrenlét ciklus 13. Személyiség Pszichiátriai diagnózis Két kódrendszer, illteve kézikönyv alapján lehet egységesen felállítani pszichiátriai diagnózist: ICD 10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) WHO BNO Betegségek Nemzetközi Osztályozása DSM IV TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) American Psychiatric Association (APA) Mentális rendellenességek kórmeghatározó és statisztikai kézikönyve Handout

5 Klinikai pszichopatológiák 1. Mentális retardációk 2. Pszichés (lelki) fejlődési zavarok 2.1. Specifikus fejlődési rendellenességek (beszéd és beszédnyelv, iskolai teljesítmény, motoros funkciók területén) 2.2. Pervazív fejlődési zavarok Autizmus Asperger syndroma Rett syndroma 3. A viselkedés és érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező zavarai 3.1. ADHD / Hiperkinetikus zavarok 3.2. Magatartási zavarok 3.3. A szocializáció jellegzetesen gyermek- és serdülőkorban kezdődő zavarai Kötődési zavarok 3.4. Tic 3.5. Ürítési zavarok 3.6. Étkezési zavarok 4. Szorongásos zavarok 4.1. Kötődési zavarok 4.2. Fóbiás szorongás 4.3. Obszesszív-kompulzív zavar 4.4. Disszociatív (konverziós) zavarok 4.5. Szomatoform rendellenességek 5. Hangulatzavarok (affektív rendellenességek) gyermek és serdülőkorban 6. Korai és nagyon korai megjelenésű schizofrénia 7. Gyermekabúzus és gyermekek mellőzése 8. Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok Handout

6 1. Mentális retardációk Azt a kognitív állapotot, amelyet 70 alatti IQ jellemez, az adaptív készségekben az életkortól való elmaradottság figyelhető meg és 18 éves kor alatt alakul ki, mentális retardációnak nevezzük. Az IQ mérése 3 éves kor felett IQ teszttel (verbális és non-verbális) történik, míg 3 év alatt, fejlődési teszttel (Bayley II) végezzük. A mentális kor, fejlődési skála segítségével határozható meg. Mindazon készségeket, melyek a mindennapos élethelyzetekben a környezethez való alkalmazkodásban szükségesek adaptív készségeknek nevezzük. Az adaptív készségek részei a kommunikáció, önellátás, szociális készségek, lakóhelyi beilleszkedés, egészségbiztonság, szabadidő, munka. Ennek mérése Vineland szociális érettség tesztje segítségével történik (SZQ-t számol). Mentális retardáció tünetei Kognitív területen: Figyelem: nem elég kitartó, könnyen elterelődik, letapad. Emlékezet: általában a mentális kornak felel meg. Absztrakt gondolkodás: általában a mentális kor alatt (magasabb szintű tanuláshoz nélkülözhetetlen). Problémamegoldó képesség: általában nehezen érti meg a probléma lényegét és a megoldásban kevéssé aktív. Általánosítás: új helyzetekben általában újra kell tanulni a már elsajátított módszereket. Nyelvi fejlődés: általában a mentális kornak felel meg; specifikus nyelvi zavar (pl. koktél parti szindróma, Down kórban expresszív dysphasia, artikulációs zavar); mentális kornál jobb: Williams szindróma. Mozgásfejlődés: Nagymozgás: lehet normál is. Finommozgás: mentális korral korrelál, gyakoriak az éretlenség jelei. Dyspraxia. Társuló mozgás fogyatékosság (pl. hypotonia). Szociális érzelmi fejlődés: Általában fiatalabb gyermekként viselkedik, de gyakoriak a specifikus problémák. Anya gyerek kötődés zavara figyelhető meg. Társas kapcsolatok zavara áll fenn. Önellátás: általában a mentális kornak felel meg. Handout

7 Értelmi fogyatékosság rizikótényezői: Biomedikális (elsődleges) rizikótényezők: genetikai ártalmak; terhesség alatti károsodások; perinatalis tényezők; környezeti toxinok, fertőzések, stb. Szociális (másodlagos) rizikótényezők: nem megfelelő stimuláció; szociális depriváció. Oktatási (másodlagos) rizikótényezők: Jelentős az oktatási és tréning programok elérhetősége és minősége. Elsődleges és másodlagos rizikótényezők közti interakciók meghatározóak. Kivizsgálás A helyes és teljes anamnézis (illetve heteroanamnézis) meghatározó. Ismeretlen eredet esetén javasolt a magas felbontású kromoszóma analízis és fragilis x vizsgálat (pozitív: 5-6%-ban), a koponya MR (pozitív: 55%-ban), illetve az anyagcserezavarok szűrése (aminoaciduria, organikus savak, stb.) amelyek kevés pozitív eredménnyel járnak, de kezelhetőségük miatt fontos diagnosztizálni őket. Beosztás, prognózis beosztás IQ gyakoriság iskola típus prognózis Enyhe % kisegítő önálló vagy félig független élet, 3-7 osztálynak megfelelő szint Közép súlyos % foglalkoztató védett munkahely, lakóotthon felügyelettel 2-4. osztálynak megfelelő szint súlyos % képezhető védett munkahely, folyamatos felügyelet nagyon súlyos <20 1-2% képezhető folyamatos segítség az alapvető szükségletekben IQ szint esetén határérték intellektusról beszélünk A segítségnyújtás szükségessége alapján feloszthatjuk Szakaszos, Korlátozott, Extenzív és Pervazív mentális retardációra. Handout

8 Ellátás Felismerés Kivizsgálás Szülők számára érzelmi támasz nyújtása Fejlesztő, oktató programok, terápiák monitorizálása Sérüléssel járó specifikus egészségügyi problémák ellátása Tanácsadás a gyakori viselkedés problémákban Handout

9 2.2. Pervazív fejlődési zavarok Az autizmus a komplex emberi viselkedés sajátos megjelenése, az agyműködés súlyos, egész életen át tartó, általában fogyatékossághoz vezető fejlődési zavara, melyet örökletes tényezők határoznak meg. (Dr. Oláh Róza, Debreceni Kenézy Gyula Kórház Gyermekpszichiátria) Történeti áttekintés Kanner 1943-ban 11 gyermeket vizsgált és több, közös tünetet írt le: beszédet kommunikációra nem használtak; késleltetett echolalia; névmások felcserélése; állandósághoz ragaszkodás; felnőttek gesztusainak fel nem ismerése; más gyermekekkel való szimbólikus játék hiánya. A tünetegyüttest infantilis autizmus nak nevezte el. Asperger 1944-ben más tüneteket is leírt: megtartott verbalitás; szegényes nonverbális viselkedés; nincs elmaradás a kognitív fejlődésben; kortárs kapcsolat hiánya; közös öröm, tevékenység, empátia hiánya; környezet (főként tárgyak) iránti kíváncsiság nagy; adaptív viselkedés jelenléte, de nem a szociális interakciókban. Autisztikus spektrum Betegség: Infantilis autizmus Tünetek: Gyermekkori schizophrenia Atypusos autizmus Dezintegratív psychosis Hyperaktívzavar értelmi fogyatékosság Jelző: Asperger szindróma Diagnosztikai kritériumok (ICD-10): 3 éves kor előtt megjelenő károsodott fejlődés Minőségileg károsodott reciprok szociális interakció Minőségileg károsodott kommunikáció Szűk spektrumú repetitív, sztereotíp viselkedés, érdeklődés és aktivitás minták Etiológia Praenatalis és perinatalis tényezők Perinatalis okokkal nem tudtak egyértelmű összefüggést kimutatni. Autista gyermekeknél megfigyeltek kardiorespiratirikus adaptatios zavart: alacsony APGAR, késői felsírás, apnoe, újraélesztési nehézség. Handout

10 Monozigóta ikreknél több szülési komplikáció volt az autista iker magzatnál (nem környezeti hatás). Praenatalis okok amelyek szerepet játszhatnak az autizmus kialakulásában: vírus infectiok, Rubeola, Cytomegalia, Herpes encephalitis, Toxoplasma fertőzés. Genetikai tényezők Rutter és Ritvo ikerkutatásokat végezve, a genetikai determináltságot támasztották alá: monozigótáknál 36 %, dizigótáknál 0 %, illetve monozigótáknál 89 %, dizigótáknál 24 % a konkordancia. Genetikailag kódolt betegségek amelyek korrelálnak az Autizmussal: Fragilis X syndroma; Neurofibromatosis; Phenylketonuria; Sclerosis tuberosa; Anyagcserezavarok: Purinanyagcserezavar, Szénhidrát anyagcserezavar; Congenitális syndromák: Moebius syndroma, Cornélia de Lange, Noonan, Coffin Lowry sy, William sy. Az autizmus kialakulásában szerepet játszó gének: 7q 31 nyelvi fejlődési zavar (szerotonin rendszer); 15q GABA rendszer; 10q 26, 12q 23, 16q 13 ADHD (dopamin rendszer); 17q11-2 neurofibromatosis; X q 27 kromoszóma szociális viselkedés modulációjának genetikai megjelenítője; 2q 4q 19q. Neurokémiai vizsgálatok A Serotonin szerepe (1.) az agy korai fejlődésekor: Serotonerg neuronok fejlődésében; A működési egység cél régiójának fejlődésében, synapsisok kialakításában, (2.) a felnőtt agyban mediátor. A funkciózavar következménye a sensoros és a perceptuális működés romlása. Autizmussal diagnosztizált betegeknél megfigyelhető: magas serotonin szint a vérben; S. terminálok hiánya, illetve alacsony a száma a fejlődő agyban. A Serotonin szerepét az autizmusban bizonyítják: SSRI gyógyszerek hatékonyak a viselkedés módosításában Drogot (cocain, alkohol) fogyasztó terhes anyák született gyermekei között több a súlyos tüneteket mutató autista Repetitív viselkedés esetén a 5HT1D autoreceptor szuperszenzitivitása ismert PET (serotonin precursor) Temporalis, praefrontalis cortexben, thalamusban csökkent a serotonin szintézis A fejlődés során a serotonin lehetséges funkció változásához, illetve működésének zavarához vezető tényezők: virális infekció, malnutritio, hypoxia, stressz, drogabusus, extrém szociális gazdagodás, vagy izoláció. A Dopamin szerepe a dopaminerg neuronok fejlődésében, illetve a működési egység, cél régiójában a dopaminerg terminálok, synapsisok létrehozásában jelentős. A megzavart működést jelzi az emelkedett dopamin szint a vérben, amelynek igazol a neuroleptikumok hatékonysága a betegség tüneteinek megszüntetésében. A korai működészavarra a histologiai morphologiai, neuroradiologiai vizsgálatok leletei utalnak (paefrontalis-limbikus-basalis ganglionok, parietalis cortex). A dopamin az intenció, motiváció, figyelem szociális interakciók szervezésében játszik szerepet. Genetikai elváltozások a 16q13, 10q26, 12q23 kromoszómákon figyelhetők meg, ezen rendellenességek kialakulásában a hét a kritikus periódus. Handout

11 A GABA rendszerben a gátlás hiánya a 15q11-13 kromoszóma rendellenességeinek következtében alakul ki. Emelkedik az arousal- túlzott szenzoros input a thalamusból a praefrontalis és temporalis lebenybe. Szenzoros diszkriminációs zavar érzelmi szenzoros modulációs probléma alakulhat ki. Csökkent érdeklődés. GABA-erg gyógyszerek pl. Lamotrigin az érdeklődést javítja. Antikonvulzánsok thymoleptikus hatásúak. Poligénes öröklődés modell Több, mint 4 gén hibája szükséges a kognitív defficit, szociális viselkedés abnormalitás, biokémiai zavarok kialakulásához. Az autizmus létrejöttének teóriái 1. Neuropszichológiai A nyelv fejlődési zavara, a kognitív deficit, a szimbolikus gondolkodás zavara, az önmaguk és mások megértési képtelensége, a szociális percepció és integráció zavara a szociális kapcsolatteremtés nehezítettségéhez vezet. A kognitív képességek kontrolljáért az agyi strukturák felelősek. 2. Neuropatológiai A mezolimbikus rendszer bilateralis működési zavara tehető felelőssé az autizmus kialakulásáért, illetve a dopamin rendszer túlműködés és a serotonin rendszer egyensúlyának zavara. Tünettan Szociális károsodások A szociális fejlődés késik, felületes, hiányzik: Nem szeret ölben lenni, alkalmazkodni az ölhöz Nem nyújtja a karját Nem provokálja a foglalkozást Testi kontaktust kerüli, vagy nagyon kapaszkodik Mindenkit elfogad Mutatás, odanyújtás hiányzik Nem gőgicsél Viselkedést nem utánoz Kortársakkal nem teremt kapcsolatot - tartósan egyedül játszik Felnőtteket tárgyként kezeli: Nem üdvözli szüleit, nem követi őket Nem osztja meg örömét Nem igényel vigasztalást, Ő sem vigasztal Nem teremt kapcsolatot, vagy szokatlan módon kezdeményez Közeledésre nem várt módon reagál Serdülőkorban kialakulhat a családtagokkal szoros érzelmi kapcsolat, de szociális közeledésük inadekvát, egyoldalú. Handout

12 Felnőttkorban szociális ügyetlenség, kapcsolatteremtési nehézség figyelhető meg, sexuális érdeklődés mellett párkapcsolat nem alakul ki. Kommunikáció Beszédfejlődés megkésett, vagy elmarad Nevére, zajra, zörejre nem figyel TV, reklám, zene, papírcsörgésre figyel Nem gagyog nincs beszédkésztetése Gesztushasználat későn fejlődik ki Kölcsönösséget igénylő párbeszédet nem folytat Nem kérdez Beszéd abnormalitások: Monologizálás (kedvenc témájáról) Sztereotip, repetitív beszédhasználat Kényszeres szövegmondás, halandzsa Echolália, késleltetett echolália Hangsúly, hangszín, ritmus, sebesség, intonáció (éneklő, kérdő) Neologizmákat gyárt Sérült beszédmegértés: Összetett utasítást, ok-okozati összefüggéseket nem érti Eseménysorozat, absztrakt fogalom megértés hiányzik Élményeket, történéseket elmesélni nem tud Szimbolikus gesztusok, Mimika használata hiányzik Szemkontaktust nem használja Kommunikációra (elnéz, átnéz) Szükségletek kifejezése sajátos Viselkedés, érdeklődés, játék, aktivitás Játék: Játék nem rendeltetésszerű használata (hordozza, rakosgatja) Játék részleteivel foglalkozik (hang, felszín, mozgathatóság, szag, íz) Vizuális mintanézegetés hunyorítás Szimbolikus, szerepjáték hiánya Viselkedés: Indokolatlannak tűnő félelem, sírás, nevetés Hangra, idegen személyekre extrém izgatottság, szokatlan reakció Szándékos önsértés (csukló- fej- arcütés) Repetitív mozgások: repkedés, kézlebegtetés Céltalan sztereotíp mozgások (pörgetés, forgás, pörgés) Furcsa tárgyakhoz ragaszkodás (repülő, kispárna, üveg, porszívó darab, kupakok) Azonossághoz ragaszkodás Kényszeres viselkedés, rituálék Handout

13 Érdeklődési kör: Speciális érdeklődés (közlekedés, számok, betűk, térkép, csillagok, lakcímek, menetrend, járművek, földrajz) Kiemelkedő képesség (emlékezet, puzzle) Érzékelés: Fájdalom, fény, érintés, hang ingerekre fokozottan, vagy kevéssé érzékeny Étkezés- alvászavar Autista gyermek vizsgálata Anamnaesis: Tüneti anamnézis Fejlődési anamnaesis Családi anamnézis Adatgyűjtés a gyermek életteréből Megfigyelés: Szabadtevékenységben Játék tevékenységben Feladat helyzetben Kommunikáció: beszéd Szociális interakcióban kóros viselkedési elemek Képességek, készségek, korai fejlettség (Brunet-Lezine teszt) Adaptatio (Vinelad teszt) Intellektus mérése (Raven,Wechsler, SON) Beszédszint felmérés (Peabody teszt) Tájékozódás az: Általános ismeretekről Taníthatóságról Szocializáltságról Figyelemről Szomatikus kivizsgálás: Fizikális vizsgálat: belgyógyászati, neurológiai Differenciál diagnózist biztosító leletek beszerzése. Sclerosis tuberosa szürés Terápiás teendőket meghatározó vizsgálatok, genetikai vizsgálat (családtervezés) audiológia, szemészet, EEG, anyagcsere vizsgálat (szomatikus tünet esetén) Egyéb vizsgálatok tudományos célt szolgálnak Diagnosztikai nehézségek Három éves kor alatti tünetek felderítése Fejlődési elmaradás és a súlyos szellemi fogyatékosság differenciálása Játék és érdeklődés beszűkülése, szegényes játék tevékenységtől való differenciálása Handout

14 Differenciál diagnosztika Elektív mutizmus Szociális visszahúzódás Verbalitás feladása idegen környezetben Családtagokkal beszélgetnek, megfelelő szociális kölcsönösséget teremtenek Játéktevékenység megtartott Nonverbális interakció megtartott Dezintegratív pszichózis 4 éves korig jó mentális, pszichomotoros fejlődés 2-3 hét alatt teljes kommunikációvesztés Szociális visszahúzódás Rituálék Autisztikus tünetek Gyermekkori schizophrenia Nyelvi megértés zavar, beszédfejlődési zavar nincs Gondolkodászavar Érzékcsalódások Regresszív viselkedés Sch. családi halmozódása Beszéd receptív-expresszív fejlődési zavara Képesek szociális interakcióra Érdeklődési körük nem szűkült be Nincs szokatlan érdeklődés Nincs rituálé Handout

15 Pervazív zavarok differenciál diagnosztikája Autizmus Asperger Sy Rett sy. Desintegrativ PDD Felismerés kezdete 0-36 > >24 Különböző Nemi megoszlás F>L F>L L F>L F>L Képességek elvesztése Változó Általában nincs Súlyos Súlyos Nincs Szociális kézség Nagyon rossz Rossz Változó Nagyon rossz Változó Kommunikációs készség Különleges érkelődés Különféle Mechanikai Általában rossz Megfelelő Nagyon rossz Nagyon rossz Jó Gyakori Tények Nincs Nincs Változó Családi anamnézis Néha Gyakori Általában Nincs Nem ismert nincs Társbetegségek Általános Ritka Gyakori Általános Ritka Fejnövekedés leállás nincs Nincs Van Nincs nincs IQ Súlyos MR.- Középsúlyos MR.- Súlyos MR Súlyos MR Súlyos MR Norm..-ig Norm.-ig Kimenet Rossz Meglehetősen jó Nagyon rossz Nagyon rossz Meglehetősen jó Komorbiditás Értelmifogyatékosság 75% Epilepsia 30% Minor idegrendszeri károsodások Érzékszervi fogyatékosság Autizmus kezelésének célja Szociális készségek és kommunikáció fejlődés elősegítése Tanulás és problémamegoldó képesség fejlesztése A tanulást akadályozó és élményszerzés lehetőségét korlátozó viselkedés elemek csökkentése Családok segítése, hogy helyzetükkel megbirkózzanak Gyógyszeres terápia célja Elősegíteni más terápiák hatékonyságát Szenvedést okozó tünetek mérséklése Handout

16 Gyógyszeres terápia indikációja Nyugtalanság Indulat kitörések Auto- és heteroagresszió Kényszeres tünetek Szorongás Alvászavar Serdülőkorban kialakuló, társuló depresszió és szorongás Alkalmazott gyógyszerek Általános elv nil nocere (= Ne árts!) 1. Haloperidol: Dopamin receptor antagonista Dosis: 0,8-1,75mg/nap (alacsony dosisban) Extrapyramidális mellékhatás gyakori Akut és tardyv dyskinéziák Drug holyday Hatékony: Szociális visszahúzódás Irritabilitás, hyperaktivitás, auto és heteroagresszió, stereotypiák 2. Atypusos neurolepticumok (5HT és D2 antagonista) Risperidon: Dosis:0,02-0,006/tskg/nap Hatékony autizmus kezelésében Kevés mellékhatás Ritka extrapyramidális mellékhatás Ritkán álmosság Testsúlynövekedés Hatékony: Szociális kapcsolat önsértő viselkedés indulatkitörések (affektivitás szabályozás) agressziv viselkedés, sensoros-modulációs zavar (szimatolás) senso-motoros viselkedés (fej ütögetés, ringatás) Javul: A figyelemkoncentráció Irányíthatóság Kényszeres tünetek 3. Antidepresszánsok SSRI szerek Sertralin: Dosis:12,5mg-50mg/nap Hatékony: Agresszív, repetitív viselkedés, kényszeres tünetek Triciklikus antidepresszánsok Nem SSRI szerek Clomipramin: Dosis: 20mg/nap-75mg/nap több részletben Handout

17 Fluvoxamin: Dosis:100mg/nap-150mg/nap több részletben Hatékony: Agressziv, repetitiv viselkedés, irritabilitás kényszer 4. Methylphenidate 10mg/nap-30mg/nap Hatékony hiperaktivitásban Előfordul, hogy a nyugtalanságot fokozza 5. Clonazepan 0,5mg-1,5mg-3,0mg/nap több részletben. Hatékony: szorongás, impulzuskontroll zavarok, hangulatszabályozás. 6. Naltrexon: 0,5 mg-2,0mg/tskg/nap Opiát antagonista Hatékony: Nyugtalanság, autoagressziv viselkedés (Ellenőrizni kell a májenzimeket!) Speciális gyógypedagógiai ellátás Jól képzett, megfelelő számú személyzet Jól strukturált fizikai környezet (védő) Gyógypedagógiai ellátás: viselkedés módosítás, szociális fejlesztés, kommunikáció fejlesztés, habilitációs terápia (fejlődési funkciók elmaradásának pótlása.) Tanítás: Tananyag adaptálása a gyermek értelmi képességeihez, pszichés kondiciójához; mindennapi készségek, önkiszolgálás, önellátás; ismeretek alkalmazása, szinten tartása; munkára való előkészítés. Munkára nevelés Kiegészítő terápiák A gyermek fogyatékosságához alkalmazkodó specialis környezet kialakítása szükséges. Többnyire fejlesztő módszerek: Mozgás terápiák (úszás, lovaglás); Interaktív zeneterápia; Kézműves foglalkoztatás. Pszichoterápia indikációja: jól verbalizáló jó értelmi képesség; serdülő és ifjú kor; szorongás és depresszió, életvezetési korrekció. A viselkedés terápiák célja a nem kívánatos viselkedési elemek megszüntetése, csökkentése és a hiányzó viselkedések beépítése, fejlesztése. Nem kívánatos viselkedéselemek: együttműködés hiánya, nem irányítható; veszélyérzet hiánya; személyek tárgyként kezelése (rálép); ellenkezés bizonyos tevékenységekben (fürdés); valóság fogyatékos felfogása; szociális fogyatékosság. Hiányzó viselkedések beépítése: szabályok kialakítása jutalmazással; következetes elvárások közvetítése; formálás részjutalmakkal. A viselkedésmódosítás nehézségei, hogy a kognitív és szociális deficit miatt nem érvényesül a belátás-magyarázat, érzelmi ráhatás, empáthia felkeltése, szociális konvenciók elsajátítása. Családtámogatás: Családterápia, a család pszichés támogatása Gyakorlati segítség a viselkedészavarok megoldásában Szabadidő, pihenés szervezése Gyermekek táboroztatása Önsegítő csoportok szerveződésének támogatása Handout

18 3.1. Hiperkinetikus zavarok ADHD A hiperkinetikus zavarok / ADHD gyermekkorban induló, hosszan fennálló tünetegyüttest fednek, melyre a figyelemzavar és/vagy hiperaktivitás-impulzivitás, adott életkornak, fejlettségnek nem megfelelő, túlzott mértékű fennállása jellemző. Epidemiológia A prevalencia függ a mintavétel módjától, információk megszerzésének módjától, alkalmazott vizsgálati eszközöktől. A prevalencia csökken, ha figyelembe vesszük a funkcióromlást. DSM-IV alapján történő legmegbízhatóbb becslések szerint a prevalencia 2-5%. Etiológia Genetikai tényezők Viselkedés genetika Család vizsgálatok kimutatták, hogy a szülők rokonai között magas az ADHD és más mentális zavarok előfordulása. Adopciós vizsgálatok során biológiai szülőkben magasabb ADHD előfordulást találtak, mint az örökbefogadó szülőkben. Ikertanulmányok, ADHD magasabb konkordanciáját igazolták monozigóta ikrek esetében (MZ>DZ). Molekuláris genetika Az ADHD megjelenéséhez társuló gének a dopamin transzporter és dopamin receptor gének, illetve szerotonin transzporter gén. A génpolimorfizmust mutató gyerekek többsége nem ADHD-s, illetve az ADHD-s gyerekek többségénél nem tudtak génpolimorfizmust igazolni. Biológiai tényezők Pszichoszociális tényezők: intrafamiliáris bizonytalanság párkapcsolati konfliktusok szülők mentális betegsége szülői kompetencia gyengesége negatív szülő-gyerek kapcsolat alacsony szocioökonómiai státusz (?) Handout

19 Patogenezis Genetikai hajlam + Biológiai tényezők Eltérő neuronális hálózat, jellegzetes viselkedésmintázattal + + Pszichoszociális tényezők funkcióromlás ADHD Klasszifikáció DSM IV szerint: 1. Figyelemzavar + Hiperaktivitás ADHD (1) kombinált altípus és/vagy impulzivitás 2. Figyelemzavar ADHD (2) figyelmetlen altípus 3. Hiperaktivitás ADHD (3) hiperaktív/impulzív altípus és/vagy impulzivitás ICD-10 szerint: Figyelemzavar + Hiperaktivitás + Impulzivitás Aktivitás és figyelem zavara (F900) + Viselkedés zavar Hiperkinetikus magatartás zavar (F901) Diagnosztikai kritériumok 1. Figyelemzavar (8 kritériumból 6 kell teljesüljön) Figyelmetlen Csökken a koncentráció Nem fejezi be feladatait Szétszórt Elhagyja dolgait Szórakozott Könnyen felejt 2. Hiperaktivitás (5 kritériumból 3 kell teljesüljön) Nyugtalan Elhagyja helyét Szalad Zajos (DSM-IV) / Csendbenmaradási nehézségek (ICD-10) Sokat beszél 3. Impulzivitás (4 kritériumból 1 kell teljesüljön) Sokat beszél (ICD-10) Könnyen elveszti a türelmét Nem tud várni Minden tevékenységet félbeszakít Handout

20 Komorbiditás oppozíciós magatartászavar viselkedés zavar specifikus tanulási zavar szorongásos zavarok tik zavart depresszív zavart A komorbiditások jelenléte jelentősen befolyásolja a hosszú távú prognózist! Differenciál diagnózis Érzékszervi zavarok (látás, hallás) Krónikus gyermekgyógyászati betegségek Neurológiai eltérések (epilepszia) Fejlődési eltérések (részképességek, beszéd, nyelv, stb.) Alsó határ intellektus (enyhe értelmi fogyatékosság) Egyéb gyermekpszichiátriai zavarok (autizmus, pszichózis, hangulatzavar, szorongás, stb.) Gyógyszerhatás következménye Kezelés Multimodális kezelés ajánlott! Gyógyszeres kezelés: atomoxetine (Strattera), methylphenidate (Concerta), triciklikusok Pszichoedukáció Viselkedésterápia, szülőtréning Társuló eltérések kezelése Szülőkonzultáció, családterápia Prognózis Jelentős gyermekpszichiátriai rizikó tényezőt képvisel. Az ADHD krónikus zavar, melynek maradványtünetei felnőtt korban is észlelhetők. Handout

21 3.4. Tic betegségek A Tic gyors, rövid ideig tartó, repetitív, akaratlan izommozgás, mely időben lehet átmeneti, vagy perzisztáló; lehet mozgásos (motoros) és hangadásos (vokális); illetve egyszerű (szimplex): hirtelen fellépő, rövid ideig tartó, néhány izomcsoportot érintő, egy testrészen és összetett (komplex): jól megkülönböztethető, meghatározott lefolyás szerint, mozgások és hangadások, több izomcsoportot érintve. A DSM-IV diagnosztikai rendszer megkülönböztet: átmeneti tic betegséget krónikus motoros- vagy vokális tic betegséget krónikus motoros és vokális tic betegséget (Tourette-sy) Legmagasabb előfordulás 7-11 éves kor között, a populáció 1-2 %-át érinti, 2-szer annyi a fiú, mint a lány beteg. Tourette sy. gyakorisága 10 ezer gyermekre vetítve 5 és 50 között, tízszer több fiúgyermek. Minden etnikai csoportban észlelték. A statisztikai eredmények limitációja, hogy sok érintett egészségesnek érzi magát, nem keres fel szakembert. Etiológia és pathogenesis: Genetikai faktorok - iker- és családvizsgálatok - monozigóták: krónikus tic és TS együttes konkordanciája 90% - dizigóták: 30% körüli - öröklés módja: kromoszóma 4q és kromoszóma 8p poligénes öröklődés Neuroanatómiai markerek: - neuropatológiai, -imaging, -kémiai és -farmakológiai kutatás - bazális ganglionok (BG) és ezek középagyi és cortexbeli összeköttetései funkcionális kapcsolatban állnak a tic betegség és TS kialakulásával - BG-k: motoros kontrollért és sensimotoros integrációért felelős cortico-striatothalamo-cortico neurális körök lényeges állomásai - hírtelen, ismétlődő, ticszerű mozgásért és hangadásért felelős Neurokémiai és neurofarmakolóiai bizonyítékok - az ingerület átvitelben szerepet játszó neurotranszmitterek agyi anyagcseréjét befolyásoló gén vagy gének rendellenessége - dopamin, szerotonin, norepinephrin a legtöbbet vizsgált - emelkedett dopamin transzmitter kiáramlás, D2 receptor posztszinaptikus hiperszenzitivitás, emelkedett norepinephrin - farmakoterápiában lényeges (dopamin blokád, SSRI-ok) Perinatalis faktorok: - TS-s nők terhesség alatti komplikációja 1.5-szer gyakoribb - súlyos negatív életesemény, súlyos nausea, hányás Handout

22 - monozigóta ikreknél az érintett testvér születési súlya alacsonyabb - alacsony születési súly és basalis ganglion sérülés Sex-specifikus neuroendokrin faktorok: - férfiak közötti magasabb előfordulás: KIR emelkedett dehidrotesztoszteron szintje - nemi kromoszómához kötött öröklődés nem igazolódott - megjelenés pubertás előtt, nem kötött a hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg rendszer aktiválódásához - nagy mennyiségű androgén bevitel a ticek exacerbációja Fertőzés utáni autoimmun reakció: - PANDAS: pediatric autoimmun neuropsychiatric disorder associates with streptococcus infection - légúti fertőzés után autoimmun reakció indulhat a szívben, izületekben, KIRben, köztük a basális ganglionokban - fertőzés után 2-3 hónappal ticek jelenhetnek meg, amik hullámzó lefolyást mutatnak, újabb fertőzésre a tünetek kiújulnak, súlyosbodnak. Klinikai tünetek, diagnózis Átmeneti tic betegség: - hetekig vagy hónapokig, de 1 évnél mindig rövidebb ideig - egyszerű motoros vagy vokális tic éves kor között kezdődik, fiúknál gyakoribb - Gyakorta diagnosztizálatlan marad, mert csak szubklinikus Krónikus motoros- vagy vokális tic betegség: - tünetek 12 hónapnál hosszabb ideig tartanak - leginkább szimplex- vagy komplex motoros ticek - egyszerű motoros (ált.craniofaciálisak): pislogás, orr- vagy szájhúzogatás, grimaszolás, szemöldökemelés), de a váll-vonogatás, fejrángás is gyakori - komplex motoros: ugrálás, tárgyak szagolgatása, az orr érintgetése, más emberek érintgetése - krónikus vokális: jóval ritkább, köhögés, torokköszörülés, dörmögés, hangos be- és kilégzés, kacarászás, ugató, nyivákoló hangok Tourette-szindróma (TS): - többszörös (legalább két) motoros és egyidejűleg, vagy időben eltolódva egy vagy több vokális tic jellemzi - több mint egy évig, majdnem mindennap, kevesebb, mint 2 hónap tünetmentességgel - 18 éves kor alatt kezdődik - leggyakrabban mérsékelt súlyosságú, első tünetei a legtöbb esetben a mozgásos ticek, főleg az arcon, kb. 1-2 év elteltével kezdetben egyszerű, majd összetett vokális ticek jelentkeznek Handout

23 Mindhárom kórforma diagnózisa a tünetek közvetlen megfigyelésén és a részletes kórtörténeti adatokon alapul! Bizonyító értékű diagnosztikai teszt nincs. Több valid és reliábilis tünetbecslő skála van használatban, (Yale Global Tic Severity Scale), de vannak, akik a ticek súlyosságának megállapítására standardizált módon videó felvételt is készítenek. A ticek akaratlanok, de alávethetők bizonyos mértékű akaratlagos irányításnak. Formájukban, helyükben, intenzitásukban, gyakoriságukban és erősségükben nagyon változékonynak mutatkoznak. Tourette szindrómás normális általános intelligenciával rendelkeznek. Sokan nagyon gyors felfogóképességgel és gyors reakciókészséggel bírnak. Gyakran jellemzi őket művészi, zenei tehetség, átlagon felüli nyelvérzék, jó matematikai képességek, kifejezett hosszú távú memória, arc- és számmemória. Egyes gyermekeknél tanulási- és teljesítményzavarok észlelhetőek, nehéz megállapítani, hogy a teljesítményzavar a motoros vagy vokális tic, esetleg a kényszercselekvések, vagy -gondolatok, figyelemzavar, általános motorikus nyugtalanság, illetve egy szűkebb értelemben vett tanulási zavar miatt merül fel. Komorbiditások - jelentős része nem szenved más idegrendszeri vagy pszichés zavarban - leggyakoribbak a kényszeres tünetek vagy maga a kényszerbetegség - gyakran (kb. 50%-ban) társul hiperkinetikus zavarral - tanulási zavarok - impulzuskontroll zavar - magatartászavar - szorongás - depresszió Differenciál diagnosztika Egyszerű motoros tic: - hiperkinezisektől (myoclonus, tremor, chorea, athetosis, dystonia, akathisis, paroxysmalis dyskinesis, ballisticus mozgás, hyperexplexia) - súlyos genetikai betegségekkel összekötöttek (Huntington chorea, Wilson betegség) - agyi strukturális lézió, fertőzés utáni autoimmun folyamat, gyógyszeres kezelés (mellékhatás!) Komplex motoros tic: - sztereotípiáktól és kényszeres rituáléktól Vokális tic: - Huntington chorea, Parkinson kór Handout

GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet

GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet Dr. Gádoros Júlia GYERMEK- és IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA Jegyzet I. A gyermek- és serdülőkor pszichiátriai epidemiológiája A gyermek és serdülőkorban a pszichiátriai betegségek és zavarok előfordulásának gyakorisága

Részletesebben

Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére

Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére Készítette Dr. Farkas Margit Vadaskert Kórház és Szakambulancia, Budapest 1. Aminek nem volna szabad megtörténnie... 2. Mi a hiperaktivitás? 3.

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában 2. sz. Módszertani levél A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában Dr. Büki György Dr. Gallai Mária Dr. Paksy László Készült az Országos Gyermekegészségügyi

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alkoholbetegség. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alkoholbetegség. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alkoholbetegség Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az alkoholbetegség és szövődményei az utóbbi évtizedekben nagymértékben

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Nemeskéri Zsolt - Pankász Balázs MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Pszichés zavarok felismerése és kezelése a munkahelyen Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 2015 Készült az IPA

Részletesebben

11. fejezet. Pszichiátriai károsodások. Tringer László. Huszár Ilona Kuncz Elemér

11. fejezet. Pszichiátriai károsodások. Tringer László. Huszár Ilona Kuncz Elemér Részletes rész Pszichiátriai károsodások Tringer László Huszár Ilona Kuncz Elemér 11. fejezet 220 11. FEJEZET Pszichiátriai károsodások Amnesztikus szindróma (F04) Vezetô tüneteit a megjegyzô emlékezés

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja az ópiát használattal kapcsolatos problémák és betegségek kezeléséről. I. Alapvető megfontolások

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja az ópiát használattal kapcsolatos problémák és betegségek kezeléséről. I. Alapvető megfontolások 1424 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja az ópiát használattal kapcsolatos problémák és betegségek kezeléséről (1. módosított változat) Készítette: az Addiktológiai

Részletesebben

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Doktori értekezés Dr. Szabó Alexandra Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Cserháti Endre egyetemi tanár,

Részletesebben

ALKOHOLBETEGSÉG. Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 1. AZ ORVOSSZAKMAI IRÁNYELV

ALKOHOLBETEGSÉG. Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 1. AZ ORVOSSZAKMAI IRÁNYELV ALKOHOLBETEGSÉG Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja I. Alapvetõ megfontolások Az alkoholbetegség és szövõdményei az utóbbi évtizedekben nagymértékben megszaporodtak,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Unipoláris depressziók. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Unipoláris depressziók. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Unipoláris depressziók Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokollok alkalmazási/érvényességi területe Enyhe

Részletesebben

A hiperaktivitás és figyelemzavar tünetegyüttes képének alakulása a különböző életkorokban. A beavatkozás lehetőségei.

A hiperaktivitás és figyelemzavar tünetegyüttes képének alakulása a különböző életkorokban. A beavatkozás lehetőségei. A hiperaktivitás és figyelemzavar tünetegyüttes képének alakulása a különböző életkorokban. A beavatkozás lehetőségei. Dr. Csiky Miklós, gyermekpszichiáter, ADHDoki, MRE-Bethesda Gyermekkórháza, Svábhegyi

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A pszichés fejlődés zavaraival küzdők. nevelésében, oktatásában, fejlesztésében. alkalmazott eljárások

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A pszichés fejlődés zavaraival küzdők. nevelésében, oktatásában, fejlesztésében. alkalmazott eljárások Tasnádi Ágnes A pszichés fejlődés zavaraival küzdők nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul

Részletesebben

Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia

Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia Először is szeretném megköszönni a meghívást. Pedagógus napon mit is keres itt a gyermekpszichiáter? Leginkább hitek és tévhitek kapcsán, méghozzá

Részletesebben

DRAFT hivatalos megjelenés előtti verzió. (Országos Addiktológiai Intézet)

DRAFT hivatalos megjelenés előtti verzió. (Országos Addiktológiai Intézet) Szakmai irányelv tervezet a Kannabisz használattal kapcsolatos zavarokról (Országos Addiktológiai Intézet) I. ALAPVETŐ MEGFONTOLÁSOK A kannabisz világszerte, így Magyarországon is a leggyakrabban használt

Részletesebben

II. évf. 4., III. évf. 1. szám 1998.

II. évf. 4., III. évf. 1. szám 1998. Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék ORVOSAINAK, FOGORVOSAINAK, GYÓGYSZERÉSZEINEK ÉS SZAKDOLGOZÓINAK LAPJA II. évf. 4., III. évf. 1. szám 1998. FÕSZERKESZTÕ:

Részletesebben

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban 2 0 0 9 X I. C s a l á d b a r á t k o n f e r e n c i a 2 0 0 9 Mens sana in corpore sano! A RENDEZVÉNY VÉDNÖKE Magyar

Részletesebben

Gyermekek. mentálisan. sérülékeny. családokban GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN

Gyermekek. mentálisan. sérülékeny. családokban GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN F. LASSÚ ZSUZSA GLAUBER ANNA HAJDU KRISZTINA KOLOSAI NEDDA RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKO Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban KÉZIKÖNYV PEDAGÓGUSOKNAK ELTE EÖTVÖS

Részletesebben

A Magyar Epilepszia Liga szakmai ajánlása

A Magyar Epilepszia Liga szakmai ajánlása A Magyar Epilepszia Liga szakmai ajánlása Epilepszia betegségek szakmai protokollja Jelen szakmai protokoll az epilepszia ellátás kereteit, feltételrendszerét és általános ajánlásait tartalmazza a korszerű

Részletesebben

Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért

Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért V 0 éves a Vadaskert V Vadaskert Kórház 0 Budapest, Lipótmezei út -5. Közös utak - új dimenziók a gyermekek mentális egészségéért A Magyar Gyermekés Ifjúságpszichiátria és Társszakmák Társaságának XXXVII.

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

PILLANAT JELENTÉS Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért TÁMOP-5-3.3-08/2-2009-0005 című programról

PILLANAT JELENTÉS Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért TÁMOP-5-3.3-08/2-2009-0005 című programról 1 2 PILLANAT JELENTÉS Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért TÁMOP-5-3.3-08/2-2009-0005 című programról A Nyugat-dunántúli régióban 3 hajléktalan ellátó intézmény, továbbá két gyermekjóléti

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 KÉZIKÖNYV az ESZTER Közhasznú Alapítvány Személyes gondoskodást végzők kompetenciafejlesztése az erőszakcselekmények következtében

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK KUNCZ ESZTER A szelektív mutizmus felismerése A tünetegyüttes differenciáldiagnosztikai feldolgozása két eset tükrében VI Készítette: Lektor: Felelõs szerkesztõ: Tervezõszerkesztõ:

Részletesebben

GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK

GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK GYERMEKPSZICHIÁTRIAI ISMERETEK SPECIÁLIS SZÜKSÉGLET MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK PSZICHIÁTRIAI VONZATAI DR. NAGY PÉTER 2015. JÚNIUS 5. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Balaska Tünde Farkas Edit Gájerné Balázs Gizella Hábel Károlyné Nagy Emma Őszi Tamásné Szerkesztők: dr. Balázs

Részletesebben

ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN. Mentor: Dr. Bilkei Pál

ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN. Mentor: Dr. Bilkei Pál ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN Opponens: Dr. Földy Ferenc Készítette: Zaja Roland Mentor: Dr. Bilkei Pál 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 I. HIPOTÉZIS...

Részletesebben

Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária

Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária Gyermekbántalmazás és elhanyagolás Módszertani ajánlás tervezet Készült az Országos Gyermekegészségügyi Intézet gondozásában Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária Közreműködtek:

Részletesebben