J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester 2. Ármegállapító rendelet-tervezetek megtárgyalása Előadó: Mákos Istvánné jegyző 3. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző

2 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület december 12. napján megtartott rendes nyílt ülésének határozataiból /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: A képviselő-testület 2013 évi munkaterve /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának emelése /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: Szociális tűzifa juttatás /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: KEOP jelű pályázat /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: Köznevelési intézmény fenntartása /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: Mi Lapunk főszerkesztőjének választása /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: KEOP /B jelű pályázat /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: KEOP 1.1.1/B/10-11 jelű pályázat /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: Adóssgákonszolidáció /2012(XII.12.) KT határozat Tárgy: Hátrányos helyzetű családok támogatása /2012.( XII. 12.) Tárgy: Szatymaz, Vasút utcai rekonstrukció pótelőirányzat

3 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület december 12. napján megtartott rendes testületi ülésének rendeleteiből 1. 28/2012. (XII.13) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 2/2005(I. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról /2012 (XII.13) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjáról szóló 29/2011.(XII. 15) önkormányzati rendelet módosításáról /2012 (XII. 13) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól /2012 (XII.13) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások helyi szabályozásáról szóló 19/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelete /2012 (XII.13) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról és a közterületek tisztántartásáról... 5.

4 JEGYZŐKÖNYV Szatymaz Község Képviselő-testületének december 12. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Dr Kormányos László Dékányné Dr Balogh Andrea Barna Károly Makra Sándorné Lengyel Istvánné dr. Bódis Margit Távolmaradt: Dr. Kónya Ferenc polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr Kormányos László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. A képviselőtestület 6 igennel elfogadta a napirendeket. 1. napirendi pont A képviselőtestület évi munkaterve / Az előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/ Dr. Kormányos László polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolta, hogy február végén, február 28. án 18 órakor kellene tartani a Falugyűlést, ezért a napirend tárgyalása is a februári testületi ülésen lesz. Megkérdezte, hogy van e más javaslat? Miután nem volt, így szavazásra tette fel az előterjesztést a módosító javaslattal együtt. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot. 185/2012.(XII.12.) Kt számú határozat Tárgy: A képviselőtestület évi munkaterve Határozat Szatymaz község képviselőtestülete megtárgyalta a képviselőtestület évi munkatervét és az alábbi döntést hozta: A képviselőtestület a falugyűlés időpontját február 28.-án 18 órában határozza meg. 1

5 A munkatervben a falugyűlés anyagát a februári testületi ülésen tárgyalja a testület. A munkaterv többi részét változtatás nélkül elfogadja. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a módosítást a munkaterven vezesse keresztül. Felelős: Polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 2. napirendi pont Ármegállapító rendeletek / Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza / 2/1 Lakásrendelet módosítása Mákos Istvánné jegyző elmondja, hogy a lakásrendelet előterjesztése tartalmazza azt a 6 %-os emelést, melyet a testület novemberben meghatározott emelésként. Tartalmazza továbbá a módosítás a mellékletben felsorolt bérbe adható lakások listáját, melyből kikerült az Árpád utca76 számú ingatlan, melynek eladásáról már előzetesen többször tárgyalt a képviselőtestület. A kéményseprő ipari szolgáltatásoknál a javaslat 4 %-os emelésre szól. Dr.Kormányos László polgármester megkérdezte, hogy van e más javaslat a lakásrendelettel kapcsolatban? Miután nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselőtestület 6 igen, nem szavazat nélkül megalkotta a 28/2012(XII.13.) önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletéről szóló 2/2005(I. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról 2/2. Helyiség bérleti díj meghatározása Dr. Kormányos László polgármester javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti díját is 6%-al emeljék fel január1.től. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vagy más javaslat? Miután nem volt szavazásra tette fel a javaslatot. A képviselőtestület 6 igen, nem szavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 186/2012 (XII. 12) határozat Tárgy: önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának emelése. Határozat 2

6 Szatymaz Község képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti díjának módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti díját január 01-től 6%-al, 625.-Ft/m2-re emeli. Szatymaz Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Polgármester Határidő: 2013.január 1. 2/3. Kéményseprőipari szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása Polgármester ismertette a 4 % -os emelésre vonatkozó javaslatot. Megkérdezte, hogy a kéményseprő ipari szolgáltatásokról szóló rendeletmódosításhoz van e módosító javaslat? Miután nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselőtestület 6 igen, nem szavazat nélkül megalkotta a 29/2012.(XII. 13.) rendeletét a kémény seprőipari közszolgáltatások díjáról szóló 29/2011.(XII. 15) önkormányzati rendelet módosításáról. Megérkezett dr. Kónya Ferenc képviselő 3. napirendi pont Előterjesztések 3/1 szociális tűzifa juttatásról szóló rendelet /Az előterjesztést a 4. számú rendelet tartalmazza / Mákos Istvánné jegyző ismerteti a szociális tűzifa juttatásának feltételeit. Dr.Kormányos László polgármester megkérdezte, hogy van e kérdés, észrevétel a rendelethez? Miután nem volt, feltette szavazásra a rendeletet. A képviselőtestület 7 igen szavazattal megalkotta a 30/2012.(XII.13.)számú rendeletét a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól Dr. Kormányos László javasolta, hogy az önerőről is szavazzanak, ami 78740,-ft. Megkérdezte, hogy van e kérdés? Miután nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést. 3

7 A képviselőtestület 7 igennel elfogadta a 187/2012.(XII.12.) számú határozatot 187/2012.(XII.12.) Kt.számú határozat Tárgy: Szociális tűzifa pályázat önereje Határozat Szatymaz Község képviselő-testülete megtárgyalta az 59/2012 ( XI. 28) BM rendelete alapján a szociális tűzifa beszerzésére vonatkozó pályázatot és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a évi költségvetés tervezésekor ft önerőt biztosít a pályázat végrehajtásához. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés tervezésekor fenti összeget vegye figyelembe. Felelős: jegyző Határidő: /2. Tiltott közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése / Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza/ Mákos Istvánné jegyző ismerteti az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester megkérdezte, hogy van e kérdés, javaslat? Miután nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselőtestület 7 igen szavazattal megalkotta a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások helyi szabályozásáról szóló 19/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 31/2012 (XII.13) önkormányzati rendeletét. 3/3. Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet / Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza) Polgármester ismerteti az előterjesztést. Az új hulladékgazdálkodási törvény jan. 01-től hatályos. A KHT. által kiküldött díjakhoz képest a törvény mást határoz meg. Az ármegállapításra vonatkozó rendelkezést hatályon kívül kell helyezni, mivel központosított ármegállapítás lesz a jövőben. A folyékony hulladéknál viszont maradt a Képviselőtestület ármegállapító jogköre. 4

8 Javasolja, hogy a folyékony hulladékszállításra vonatkozó javaslatnál 2000 ft/m3 -t fogadjanak el. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat? Mivel nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselőtestület 7 igen szavazattal megalkotta a 32/2012.(XII.13.) rendeletét a hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról és a közterületek tisztántartásáról. 3/4. KEOP pályázat benyújtása / Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza / Dr. Kormányos László polgármester ismerteti az előterjesztést és a pályázat részleteit. Megkérdezte, hogy van e valakinek javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta a 188 /2012.(XII.12.) Kt. számú határozatát 188/2012.(XII. 12.)Kt.számú határozat Tárgy: KEOP pályázat beadása Határozat Szatymaz község képviselőtestülete megtárgyalta a helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítésére vonatkozó KEOP pályázatát és az alábbi döntést hozta: 1. Szatymaz község képviselőtestülete visszavonja a 64/2012.(III. 22.) számú határozatát. 2. Szatymaz község képviselőtestülete támogatja a pályázat beadását. 3. A képviselőtestület a pályázat megvalósításához biztosítja a költségek 15 %-át, önerőként. 5

9 4. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési pályázat lebonyolítására szerezzen be ajánlatokat, és a legalacsonyabb ajánlattevővel szerződést kössön. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázathoz szükséges önerőt, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges költségeket a évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. Felelős: Jegyző, polgármester Határidő: folyamatos 3/5. köznevelési intézmény fenntartása / az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza / Mákos Istvánné ismerteti a változás részleteit. Dr. Kormányos László megkérdezte, hogy van e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a 189/2012.(XII.12.) Kt.számú határozatát 189/2012.(XII.12.) Kt számú határozat Tárgy: Köznevelési intézmény fenntartása Határozat Szatymaz község képviselőtestülete megtárgyalta a közoktatási intézmény további fenntartására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 1. A képviselőtestület felülvizsgálta a köznevelési intézmény fenntartása tárgyú 157/2012.(X.10.) számú határozatát figyelemmel az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkára értesítésére és azt visszavonja. 2. A képviselőtestület megállapítja, hogy a miniszteri döntésről szóló értesítésben meghatározott összegű e.ft/ hó hozzájárulást nem tudja vállalni. 3. A képviselőtestület a közoktatási feladatait, továbbra is a kistérség keretein belül kívánja ellátni. 6

10 A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 3/6. Mi Lapunk főszerkesztőjének megválasztása / Az előterjesztés a november 28.-iki testületi ülés anyagában található / Dr. Kormányos László elmondja, hogy ismét tárgyalják meg, hogy mi legyen az újság főszerkesztőjének személyével, mivel novemberben nem született döntés. Továbbra is javasolja, hogy Rapcsák-Horváth Nóra legyen. Beszélt vele, vállalja a főszerkesztői feladatokat, illetve a nyilvános tárgyalásba is beleegyezett. Van e valakinek más javaslata? Lengyel Istvánné dr. véleménye az, hogy mindig is a könyvtáros végezte ezt a feladatot. Dr. Kormányos László megkérdezte, hogy van e más személyre javaslat? Mivel nem volt, szavazásra tette fel a szóbeli előterjesztést. A képviselő-testület 7igen szavazattal elfogadta a 190/ (XII.12.) Kt. számú határozatát. 190/2012.(XII.12.)Kt.számú határozat Tárgy: Mi Lapunk főszerkesztőjének választása Határozat Szatymaz község képviselőtestülete megtárgyalta, a Mi Lapunk című időszaki lap főszerkesztőjének személyére tett javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 1. A képviselőtestület tudomásul veszi Bérci Tamás lemondását a főszerkesztői feladatokról. 2. A képviselő-testület január. 1 napjától Rapcsák Horváth Nórát megválasztja a Mi Lapunk időszaki lap főszerkesztőjének. Felelős: Polgármester Határidő: január1. 7

11 3/7. KEOP /B energetikai pályázat /Szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester elmondja, hogy az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.-vel tárgyalt az általános iskola és a művelődési ház energetikai pályázatával kapcsolatban. A pályázat megírása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése az önkormányzatnak e ft + áfába kerülne. Javasolja, hogy a pályázat készítésére kössenek szerződést velük, mivel az iskola és a művelődési ház épületének energetikai korszerűsítése a jövőben jelentős energiacsökkentést eredményezne. Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem volt, szavazásra tette fel a javaslatot. A képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta a 191/2012.(XII. 12.)Kt. számú határozatot 191/2012.(XII.12.)Kt.számú határozat Tárgy: KEOP /B pályázat Határozat Szatymaz község képviselőtestülete megtárgyalta az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő KFT KEOP /B pályázat írására vonatkozó ajánlatát és az alábbi döntést hozta : A képviselőtestület elfogadja a kft pályázatírásra vonatkozó ajánlatát, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja. A képviselőtestület a évi költségvetés terhére biztosítja a pályázat írásához szükséges 1 100e. ft + áfát. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2013.évi költségvetés tervezésekor az előirányzatot vegye figyelembe. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 8

12 3/8 KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat beadása (előterjesztést a 9 sz. melléklet tartalmazza) Dr. Kormányos László polgármester ismerteti a települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer tovább fejlesztésére vonatkozó pályázatot. Megkérdezi van-e kérdés a pályázattal kapcsolatban, mivel nincs szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta a 192/2012( XII.12) KT számú határozatot. 192/2012.(XII.12.) Kt.számú határozat Tárgy: KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat beadása Határozat Szatymaz Község Önkormányatának Képviselőtestülete megtárgyalta a,,szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése KEOP-1.1.1/B konstrukció keretében című előterjesztésben foglaltakat, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 1, A Képviselőtestület támogatja a KEOP-1.1.1/B10-11 pályázat benyújtását. A Képviselőtestület jelen határozatával igazolja, hogy a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához felhasznált, illetve a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban ( RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. A Társulás Tagönkormányzatként, továbbá ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt. 2, Az Önkormányzat Képviselőtestülete az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitkát, díjképzést megismerte és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezéséig követő öt évig. 3, A Társulás Tagönkormányzataként az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra,hogy a pályázati támogatásból megvalósuló hulladékkezelő rendszerelemek ( építmények,eszközök stb.) fenntartható üzemeltetése,pótlása és fejlesztése érdekében a projekt 9

13 megvalósulásától ( várhatóan től) kezdődően a közszolgáltatás díjkalkulációjába folyamatosan beépíti a projekt fenntartásához szükséges díjképző elemeket, figyelemmel a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakra, A jogszabályban rögzített eljárások megindítására kötelezettséget vállal a díjkalkulációban foglalt összeg érvényesíthetősége érdekében. Felelős : Polgármester Határidő : folyamatos 3/9 Adósság konszolidáció /szóbeli előterjesztés / Polgármester ismerteti az adósság konszolidációra vonatkozó szóbeli előterjesztést. Elmondja, hogy az állam az 5000 fő lakosság szám alatti településeknél átvállalja az önkormányzatok hitelállományát. Településünkön az iskolai étkező építéséhez vett fel az önkormányzat hitelt. A meglévő hitelállomány a dec 12.-i állapot alapján kerül meghatározásra. A hitel átvállalásához az önkormányzatnak különböző nyilatkozatokat kell megtennie, illetve ezeket, a nyilatkozatokat határozatban is meg kell erősíteni. Megkérdezte a képviselők részéről van-e kérdés? Miután nem volt szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselő testület 7 igen szavazattal elfogadta a 193/2012 ( XII. 12) Kt. számú határozatot. 193/2012.(XII.12,)Kt.számú határozat Tárgy: önkormányzat adósság konszolidációja Határozat 1. A képviselő-testület a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. -ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az 10

14 állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi. 2. A képviselő-testület kijelenti, hogy december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 286. alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/ kölcsönnyújtóknak. 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat, c.) a költségvetési törvény 76/C. (10) bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét, vagy számlakövetelés összegét legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára utalja*, 6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 11

15 3/10. hátrányos helyzetű családok támogatására pótelőirányzat / szóbeli előterjesztés / Polgármester felkéri a képviselőtestületet, hogy biztosítsanak 100 ezer ft támogatást- tavalyi évhez hasonlóan- hátrányos helyzetű, fogyatékos hozzátartozóval, gyermekkel rendelkező családok számára. Ez az összeg kb család számára, egyszeri csomag összeállítását, fedezi. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat, miután nem volt feltette szavazásra az előterjesztést. A képviselő testület 7 igen szavazattal elfogadta a 194/2012 ( XII. 12) Kt. számú határozatát. 194/2012 ( XII. 12) Kt. számú határozat Tárgy: hátrányos helyzetű családok részére támogatás Határozat Szatymaz Község képviselő testülete megtárgyalta fogyatékkal élő családok karácsonyi támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: A képviselőtestület a évi költségvetés általános tartaléka terhére 100 ezer ft. pótelőirányzatot biztosít. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 3/11.Vasút utcai rekonstrukció pótelőirányzata (szóbeli előterjesztés) Dr. Kormányos László polgármester elmondja, hogy a Vasút utcában elvégzett (vas út és közút közötti) rekonstrukciós munkálatokra 300 ezer ft. pótelőirányzat szükséges. Kéri a képviselőket, hogy az általános tartalék terhére biztosítsák ezt az összeget. 12

16 Megkérdezte, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban, mivel nem volt szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta a 195/2012( XII. 12) határozatot. 195/2012 ( XII. 12) Kt számú határozat Tárgy: Vasút utcai rekonstrukció pótelőirányzata Határozat Szatymaz Község képviselő testülete megtárgyalta a Vasút utcai rekonstrukció pótelőirányzatára vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: A képviselőtestület a Vasút utcai rekonstrukció munkálataira 300 ezer ft előirányzatot biztosít a évi költségvetés általános tartaléka terhére. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Dr. Kormányos László polgármester megkérdezte, hogy van-e más kérdés, javaslat, észrevétel a képviselők részéről. Miután nem volt a polgármester a nyilvános ülést bezárta. Kmf Mákos Istvánné Jegyző Dr.Kormányos László polgármester 13

17 M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselőtestülete december 12. napján (szerda) 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester 2. Ármegállapító rendelet-tervezetek megtárgyalása Előadó: Mákos Istvánné jegyző 3. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Szatymaz, december 05. dr. Kormányos László polgármester

18

19 Ikt. sz.: 1041/2012/U Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tárgy: évi munkaterv Tisztelt Képviselő-testület! A testület tárgyévi munkaterve tartalmazza a következő évi ülésekre vonatkozó ütemtervet havi bontásban. Minden év decemberében készítjük el a következő évre vonatkozó napirendi javaslatainkat. A képviselő-testület i tagok, a bizottságok, intézményvezetők javaslatait figyelembe véve, illetve az önkormányzati törvény által előírt kötelezően megtárgyalandó témakörök alapján határoztuk meg a következő évi munkatervet. A költségvetéssel kapcsolatos rendeletmódosítások, első- és három negyedéves zárás, illetve teljes évi zárszámadás mellett igyekeztünk áttekinteni azokat az aktuális feladatokat, melyekben képviselő-testület i állásfoglalás szükséges. Természetesen a munkaterv rugalmasan módosítható a testület döntése alapján. Az ülések helyszínéül a Faluházat jelöltük meg, az időpont pedig változatlanul szerdai napokon 14:00 óra maradt. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: Határozati javaslat Szatymaz Község képviselő-testület e megtárgyalta a képviselő-testület évi munkatervét és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a évi munkatervet változatlan formában elfogadta. Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben foglalt határidőket és a napirendeket tartsa be. dr. Kormányos László polgármester

20 Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k évi M U N K A T E R V E I. A z ü l é s e k r e n d j e A képviselő-testületi ülésen állandó napirendi pontjai: - Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. - A polgármester, alpolgármester és a bizottságok elnökeinek beszámolója, a képviselőtestület által átruházott hatáskörben hozott döntésekről január óra 1. Az önkormányzat és intézményei évi rendezvénytervének megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Kálmán János Művelődési Ház igazgató Az előterjesztést valamennyi bizottság véleményezi 2. Beszámoló az Önkormányzat évi pályázatairól Előadó: Mákos Istvánné jegyző Az előterjesztést Gazdasági szakbizottság véleményezi. 3. Az SZMSZ felülvizsgálata az új önkormányzati törvény tükrében Előadó: Dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Az előterjesztést valamennyi bizottság véleményezi. 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Az anyag leadásának határideje: január 10.

21 február óra 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó Az előterjesztést valamennyi szakbizottság véleményezi 2. Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámoló Előadó: Kálmán János Művelődési Ház igazgató Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros Az előterjesztést Humán Bizottság véleményezi 3. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Az anyag leadásának határideje február március óra 1. Tájékoztató a Falugyűlés anyagának előkészítéséről. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Az előterjesztést valamennyi szakbizottság véleményezi évi költségvetési rendeletmódosítás Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó Az előterjesztést a valamennyi bizottság véleményezi 3. Tájékoztató a közigazgatás átszervezésével kapcsolatos tapasztalatokról Előadó: Dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság véleményezi. 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Az anyag leadásának határideje: március 07.

22 április óra 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó Az előterjesztést valamennyi szakbizottság véleményezi 2. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó Az előterjesztést valamennyi szakbizottság véleményezi 3. Beszámoló a Vízmű üzemeltetéséről Előadó: Vízmű üzemeltető képviselője Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság véleményezi 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Az anyag leadásának határideje: április május óra Kihelyezett ülés gondozási központ 1. Tájékoztató a Falunapi előkészületekről Előadó: dr. Kormányos László polgármester Kálmán János művelődési ház igazgató Az előterjesztést a valamennyi bizottság véleményezi 2. SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Szatymazi Feladat-ellátási Hely munkájáról szóló tájékoztató Előadó: Makra Sándorné intézményvezető Az előterjesztést Humán Bizottság véleményezi 3. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Az anyag leadásának határideje: május 09.

23 június óra évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Gulyás Zsuzsanna főelőadó Az előterjesztést a valamennyi bizottság véleményezi 2. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről Előadó: Varga Zoltán r. őrnagy őrsparancsnok Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság véleményezi 3. Beszámoló a bölcsőde működésének tapasztalatairól Előadó: Kormányos Éva intézményvezető 4. Előterjesztések Előadója: Mákos Istvánné jegyző Az előterjesztést Humán Bizottság véleményezi Az anyag leadásának határideje: június július óra Kihelyezett ülés az iskola épületében 1. Falunapi rendezvény értékelése Előadó: dr. Kormányos László polgármester Kálmán János művelődési ház igazgató Az előterjesztést Gazdasági Bizottság véleményezi 2. Tájékoztató a kötelező közoktatási feladatok többcélú közoktatási intézmény keretében történő ellátásáról Előadó: Bódis Margit iskolavezető Marótiné Balogh Zita óvodavezető Az előterjesztést Humán Bizottság véleményezi 3. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Az anyag leadásának határideje: július 11.

24 szeptember óra 1. A évi költségvetési rendeletmódosítás Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó Az előterjesztést a valamennyi bizottság véleményezi 2. Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó Az előterjesztést valamennyi szakbizottság véleményezi. 3. Tájékoztató a falugazdász működéséről Előadó: Halászné Ács Éva falugazdász Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság véleményezi 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Az anyag leadásának határideje: szeptember október óra 1. Beszámoló az önkormányzat katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatairól Előadó: dr. Kormányos László polgármester Az előterjesztést Gazdasági Bizottság véleményezi. 2. Tájékoztató a hulladékudvar üzemeltetéséről Előadó: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselője Az előterjesztést Gazdasági Bizottság véleményezi. 3. Előterjesztés Mákos Istvánné jegyző. Az anyag leadásának határideje: október 10.

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 6-án tartott

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 6-án tartott Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 6-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2014. (XI. 7.) Szociális

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2005. (XII.15.) számú, a 21/2006.

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 12-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben