J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester 2. Ármegállapító rendelet-tervezetek megtárgyalása Előadó: Mákos Istvánné jegyző 3. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző

2 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület december 12. napján megtartott rendes nyílt ülésének határozataiból /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: A képviselő-testület 2013 évi munkaterve /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának emelése /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: Szociális tűzifa juttatás /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: KEOP jelű pályázat /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: Köznevelési intézmény fenntartása /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: Mi Lapunk főszerkesztőjének választása /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: KEOP /B jelű pályázat /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: KEOP 1.1.1/B/10-11 jelű pályázat /2012. (XII. 12.) KT határozat Tárgy: Adóssgákonszolidáció /2012(XII.12.) KT határozat Tárgy: Hátrányos helyzetű családok támogatása /2012.( XII. 12.) Tárgy: Szatymaz, Vasút utcai rekonstrukció pótelőirányzat

3 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület december 12. napján megtartott rendes testületi ülésének rendeleteiből 1. 28/2012. (XII.13) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 2/2005(I. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról /2012 (XII.13) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjáról szóló 29/2011.(XII. 15) önkormányzati rendelet módosításáról /2012 (XII. 13) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól /2012 (XII.13) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások helyi szabályozásáról szóló 19/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelete /2012 (XII.13) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról és a közterületek tisztántartásáról... 5.

4 JEGYZŐKÖNYV Szatymaz Község Képviselő-testületének december 12. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Dr Kormányos László Dékányné Dr Balogh Andrea Barna Károly Makra Sándorné Lengyel Istvánné dr. Bódis Margit Távolmaradt: Dr. Kónya Ferenc polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr Kormányos László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. A képviselőtestület 6 igennel elfogadta a napirendeket. 1. napirendi pont A képviselőtestület évi munkaterve / Az előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/ Dr. Kormányos László polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság javasolta, hogy február végén, február 28. án 18 órakor kellene tartani a Falugyűlést, ezért a napirend tárgyalása is a februári testületi ülésen lesz. Megkérdezte, hogy van e más javaslat? Miután nem volt, így szavazásra tette fel az előterjesztést a módosító javaslattal együtt. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot. 185/2012.(XII.12.) Kt számú határozat Tárgy: A képviselőtestület évi munkaterve Határozat Szatymaz község képviselőtestülete megtárgyalta a képviselőtestület évi munkatervét és az alábbi döntést hozta: A képviselőtestület a falugyűlés időpontját február 28.-án 18 órában határozza meg. 1

5 A munkatervben a falugyűlés anyagát a februári testületi ülésen tárgyalja a testület. A munkaterv többi részét változtatás nélkül elfogadja. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a módosítást a munkaterven vezesse keresztül. Felelős: Polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 2. napirendi pont Ármegállapító rendeletek / Az előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza / 2/1 Lakásrendelet módosítása Mákos Istvánné jegyző elmondja, hogy a lakásrendelet előterjesztése tartalmazza azt a 6 %-os emelést, melyet a testület novemberben meghatározott emelésként. Tartalmazza továbbá a módosítás a mellékletben felsorolt bérbe adható lakások listáját, melyből kikerült az Árpád utca76 számú ingatlan, melynek eladásáról már előzetesen többször tárgyalt a képviselőtestület. A kéményseprő ipari szolgáltatásoknál a javaslat 4 %-os emelésre szól. Dr.Kormányos László polgármester megkérdezte, hogy van e más javaslat a lakásrendelettel kapcsolatban? Miután nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselőtestület 6 igen, nem szavazat nélkül megalkotta a 28/2012(XII.13.) önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletéről szóló 2/2005(I. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról 2/2. Helyiség bérleti díj meghatározása Dr. Kormányos László polgármester javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti díját is 6%-al emeljék fel január1.től. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vagy más javaslat? Miután nem volt szavazásra tette fel a javaslatot. A képviselőtestület 6 igen, nem szavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 186/2012 (XII. 12) határozat Tárgy: önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának emelése. Határozat 2

6 Szatymaz Község képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti díjának módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti díját január 01-től 6%-al, 625.-Ft/m2-re emeli. Szatymaz Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Polgármester Határidő: 2013.január 1. 2/3. Kéményseprőipari szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása Polgármester ismertette a 4 % -os emelésre vonatkozó javaslatot. Megkérdezte, hogy a kéményseprő ipari szolgáltatásokról szóló rendeletmódosításhoz van e módosító javaslat? Miután nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselőtestület 6 igen, nem szavazat nélkül megalkotta a 29/2012.(XII. 13.) rendeletét a kémény seprőipari közszolgáltatások díjáról szóló 29/2011.(XII. 15) önkormányzati rendelet módosításáról. Megérkezett dr. Kónya Ferenc képviselő 3. napirendi pont Előterjesztések 3/1 szociális tűzifa juttatásról szóló rendelet /Az előterjesztést a 4. számú rendelet tartalmazza / Mákos Istvánné jegyző ismerteti a szociális tűzifa juttatásának feltételeit. Dr.Kormányos László polgármester megkérdezte, hogy van e kérdés, észrevétel a rendelethez? Miután nem volt, feltette szavazásra a rendeletet. A képviselőtestület 7 igen szavazattal megalkotta a 30/2012.(XII.13.)számú rendeletét a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól Dr. Kormányos László javasolta, hogy az önerőről is szavazzanak, ami 78740,-ft. Megkérdezte, hogy van e kérdés? Miután nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést. 3

7 A képviselőtestület 7 igennel elfogadta a 187/2012.(XII.12.) számú határozatot 187/2012.(XII.12.) Kt.számú határozat Tárgy: Szociális tűzifa pályázat önereje Határozat Szatymaz Község képviselő-testülete megtárgyalta az 59/2012 ( XI. 28) BM rendelete alapján a szociális tűzifa beszerzésére vonatkozó pályázatot és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a évi költségvetés tervezésekor ft önerőt biztosít a pályázat végrehajtásához. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés tervezésekor fenti összeget vegye figyelembe. Felelős: jegyző Határidő: /2. Tiltott közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése / Az előterjesztést az 5. számú melléklet tartalmazza/ Mákos Istvánné jegyző ismerteti az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester megkérdezte, hogy van e kérdés, javaslat? Miután nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselőtestület 7 igen szavazattal megalkotta a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások helyi szabályozásáról szóló 19/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 31/2012 (XII.13) önkormányzati rendeletét. 3/3. Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet / Az előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza) Polgármester ismerteti az előterjesztést. Az új hulladékgazdálkodási törvény jan. 01-től hatályos. A KHT. által kiküldött díjakhoz képest a törvény mást határoz meg. Az ármegállapításra vonatkozó rendelkezést hatályon kívül kell helyezni, mivel központosított ármegállapítás lesz a jövőben. A folyékony hulladéknál viszont maradt a Képviselőtestület ármegállapító jogköre. 4

8 Javasolja, hogy a folyékony hulladékszállításra vonatkozó javaslatnál 2000 ft/m3 -t fogadjanak el. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat? Mivel nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselőtestület 7 igen szavazattal megalkotta a 32/2012.(XII.13.) rendeletét a hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról és a közterületek tisztántartásáról. 3/4. KEOP pályázat benyújtása / Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza / Dr. Kormányos László polgármester ismerteti az előterjesztést és a pályázat részleteit. Megkérdezte, hogy van e valakinek javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta a 188 /2012.(XII.12.) Kt. számú határozatát 188/2012.(XII. 12.)Kt.számú határozat Tárgy: KEOP pályázat beadása Határozat Szatymaz község képviselőtestülete megtárgyalta a helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítésére vonatkozó KEOP pályázatát és az alábbi döntést hozta: 1. Szatymaz község képviselőtestülete visszavonja a 64/2012.(III. 22.) számú határozatát. 2. Szatymaz község képviselőtestülete támogatja a pályázat beadását. 3. A képviselőtestület a pályázat megvalósításához biztosítja a költségek 15 %-át, önerőként. 5

9 4. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési pályázat lebonyolítására szerezzen be ajánlatokat, és a legalacsonyabb ajánlattevővel szerződést kössön. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázathoz szükséges önerőt, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges költségeket a évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. Felelős: Jegyző, polgármester Határidő: folyamatos 3/5. köznevelési intézmény fenntartása / az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza / Mákos Istvánné ismerteti a változás részleteit. Dr. Kormányos László megkérdezte, hogy van e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a 189/2012.(XII.12.) Kt.számú határozatát 189/2012.(XII.12.) Kt számú határozat Tárgy: Köznevelési intézmény fenntartása Határozat Szatymaz község képviselőtestülete megtárgyalta a közoktatási intézmény további fenntartására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 1. A képviselőtestület felülvizsgálta a köznevelési intézmény fenntartása tárgyú 157/2012.(X.10.) számú határozatát figyelemmel az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkára értesítésére és azt visszavonja. 2. A képviselőtestület megállapítja, hogy a miniszteri döntésről szóló értesítésben meghatározott összegű e.ft/ hó hozzájárulást nem tudja vállalni. 3. A képviselőtestület a közoktatási feladatait, továbbra is a kistérség keretein belül kívánja ellátni. 6

10 A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 3/6. Mi Lapunk főszerkesztőjének megválasztása / Az előterjesztés a november 28.-iki testületi ülés anyagában található / Dr. Kormányos László elmondja, hogy ismét tárgyalják meg, hogy mi legyen az újság főszerkesztőjének személyével, mivel novemberben nem született döntés. Továbbra is javasolja, hogy Rapcsák-Horváth Nóra legyen. Beszélt vele, vállalja a főszerkesztői feladatokat, illetve a nyilvános tárgyalásba is beleegyezett. Van e valakinek más javaslata? Lengyel Istvánné dr. véleménye az, hogy mindig is a könyvtáros végezte ezt a feladatot. Dr. Kormányos László megkérdezte, hogy van e más személyre javaslat? Mivel nem volt, szavazásra tette fel a szóbeli előterjesztést. A képviselő-testület 7igen szavazattal elfogadta a 190/ (XII.12.) Kt. számú határozatát. 190/2012.(XII.12.)Kt.számú határozat Tárgy: Mi Lapunk főszerkesztőjének választása Határozat Szatymaz község képviselőtestülete megtárgyalta, a Mi Lapunk című időszaki lap főszerkesztőjének személyére tett javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 1. A képviselőtestület tudomásul veszi Bérci Tamás lemondását a főszerkesztői feladatokról. 2. A képviselő-testület január. 1 napjától Rapcsák Horváth Nórát megválasztja a Mi Lapunk időszaki lap főszerkesztőjének. Felelős: Polgármester Határidő: január1. 7

11 3/7. KEOP /B energetikai pályázat /Szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester elmondja, hogy az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.-vel tárgyalt az általános iskola és a művelődési ház energetikai pályázatával kapcsolatban. A pályázat megírása és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése az önkormányzatnak e ft + áfába kerülne. Javasolja, hogy a pályázat készítésére kössenek szerződést velük, mivel az iskola és a művelődési ház épületének energetikai korszerűsítése a jövőben jelentős energiacsökkentést eredményezne. Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem volt, szavazásra tette fel a javaslatot. A képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta a 191/2012.(XII. 12.)Kt. számú határozatot 191/2012.(XII.12.)Kt.számú határozat Tárgy: KEOP /B pályázat Határozat Szatymaz község képviselőtestülete megtárgyalta az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő KFT KEOP /B pályázat írására vonatkozó ajánlatát és az alábbi döntést hozta : A képviselőtestület elfogadja a kft pályázatírásra vonatkozó ajánlatát, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja. A képviselőtestület a évi költségvetés terhére biztosítja a pályázat írásához szükséges 1 100e. ft + áfát. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2013.évi költségvetés tervezésekor az előirányzatot vegye figyelembe. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 8

12 3/8 KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat beadása (előterjesztést a 9 sz. melléklet tartalmazza) Dr. Kormányos László polgármester ismerteti a települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer tovább fejlesztésére vonatkozó pályázatot. Megkérdezi van-e kérdés a pályázattal kapcsolatban, mivel nincs szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta a 192/2012( XII.12) KT számú határozatot. 192/2012.(XII.12.) Kt.számú határozat Tárgy: KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat beadása Határozat Szatymaz Község Önkormányatának Képviselőtestülete megtárgyalta a,,szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése KEOP-1.1.1/B konstrukció keretében című előterjesztésben foglaltakat, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 1, A Képviselőtestület támogatja a KEOP-1.1.1/B10-11 pályázat benyújtását. A Képviselőtestület jelen határozatával igazolja, hogy a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához felhasznált, illetve a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban ( RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. A Társulás Tagönkormányzatként, továbbá ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt. 2, Az Önkormányzat Képviselőtestülete az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitkát, díjképzést megismerte és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezéséig követő öt évig. 3, A Társulás Tagönkormányzataként az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra,hogy a pályázati támogatásból megvalósuló hulladékkezelő rendszerelemek ( építmények,eszközök stb.) fenntartható üzemeltetése,pótlása és fejlesztése érdekében a projekt 9

13 megvalósulásától ( várhatóan től) kezdődően a közszolgáltatás díjkalkulációjába folyamatosan beépíti a projekt fenntartásához szükséges díjképző elemeket, figyelemmel a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakra, A jogszabályban rögzített eljárások megindítására kötelezettséget vállal a díjkalkulációban foglalt összeg érvényesíthetősége érdekében. Felelős : Polgármester Határidő : folyamatos 3/9 Adósság konszolidáció /szóbeli előterjesztés / Polgármester ismerteti az adósság konszolidációra vonatkozó szóbeli előterjesztést. Elmondja, hogy az állam az 5000 fő lakosság szám alatti településeknél átvállalja az önkormányzatok hitelállományát. Településünkön az iskolai étkező építéséhez vett fel az önkormányzat hitelt. A meglévő hitelállomány a dec 12.-i állapot alapján kerül meghatározásra. A hitel átvállalásához az önkormányzatnak különböző nyilatkozatokat kell megtennie, illetve ezeket, a nyilatkozatokat határozatban is meg kell erősíteni. Megkérdezte a képviselők részéről van-e kérdés? Miután nem volt szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselő testület 7 igen szavazattal elfogadta a 193/2012 ( XII. 12) Kt. számú határozatot. 193/2012.(XII.12,)Kt.számú határozat Tárgy: önkormányzat adósság konszolidációja Határozat 1. A képviselő-testület a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. -ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az 10

14 állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi. 2. A képviselő-testület kijelenti, hogy december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 286. alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/ kölcsönnyújtóknak. 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat, c.) a költségvetési törvény 76/C. (10) bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét, vagy számlakövetelés összegét legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára utalja*, 6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 11

15 3/10. hátrányos helyzetű családok támogatására pótelőirányzat / szóbeli előterjesztés / Polgármester felkéri a képviselőtestületet, hogy biztosítsanak 100 ezer ft támogatást- tavalyi évhez hasonlóan- hátrányos helyzetű, fogyatékos hozzátartozóval, gyermekkel rendelkező családok számára. Ez az összeg kb család számára, egyszeri csomag összeállítását, fedezi. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat, miután nem volt feltette szavazásra az előterjesztést. A képviselő testület 7 igen szavazattal elfogadta a 194/2012 ( XII. 12) Kt. számú határozatát. 194/2012 ( XII. 12) Kt. számú határozat Tárgy: hátrányos helyzetű családok részére támogatás Határozat Szatymaz Község képviselő testülete megtárgyalta fogyatékkal élő családok karácsonyi támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: A képviselőtestület a évi költségvetés általános tartaléka terhére 100 ezer ft. pótelőirányzatot biztosít. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 3/11.Vasút utcai rekonstrukció pótelőirányzata (szóbeli előterjesztés) Dr. Kormányos László polgármester elmondja, hogy a Vasút utcában elvégzett (vas út és közút közötti) rekonstrukciós munkálatokra 300 ezer ft. pótelőirányzat szükséges. Kéri a képviselőket, hogy az általános tartalék terhére biztosítsák ezt az összeget. 12

16 Megkérdezte, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban, mivel nem volt szavazásra tette fel az előterjesztést. A képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta a 195/2012( XII. 12) határozatot. 195/2012 ( XII. 12) Kt számú határozat Tárgy: Vasút utcai rekonstrukció pótelőirányzata Határozat Szatymaz Község képviselő testülete megtárgyalta a Vasút utcai rekonstrukció pótelőirányzatára vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: A képviselőtestület a Vasút utcai rekonstrukció munkálataira 300 ezer ft előirányzatot biztosít a évi költségvetés általános tartaléka terhére. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Dr. Kormányos László polgármester megkérdezte, hogy van-e más kérdés, javaslat, észrevétel a képviselők részéről. Miután nem volt a polgármester a nyilvános ülést bezárta. Kmf Mákos Istvánné Jegyző Dr.Kormányos László polgármester 13

17 M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselőtestülete december 12. napján (szerda) 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester 2. Ármegállapító rendelet-tervezetek megtárgyalása Előadó: Mákos Istvánné jegyző 3. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Szatymaz, december 05. dr. Kormányos László polgármester

18

19 Ikt. sz.: 1041/2012/U Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tárgy: évi munkaterv Tisztelt Képviselő-testület! A testület tárgyévi munkaterve tartalmazza a következő évi ülésekre vonatkozó ütemtervet havi bontásban. Minden év decemberében készítjük el a következő évre vonatkozó napirendi javaslatainkat. A képviselő-testület i tagok, a bizottságok, intézményvezetők javaslatait figyelembe véve, illetve az önkormányzati törvény által előírt kötelezően megtárgyalandó témakörök alapján határoztuk meg a következő évi munkatervet. A költségvetéssel kapcsolatos rendeletmódosítások, első- és három negyedéves zárás, illetve teljes évi zárszámadás mellett igyekeztünk áttekinteni azokat az aktuális feladatokat, melyekben képviselő-testület i állásfoglalás szükséges. Természetesen a munkaterv rugalmasan módosítható a testület döntése alapján. Az ülések helyszínéül a Faluházat jelöltük meg, az időpont pedig változatlanul szerdai napokon 14:00 óra maradt. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: Határozati javaslat Szatymaz Község képviselő-testület e megtárgyalta a képviselő-testület évi munkatervét és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a évi munkatervet változatlan formában elfogadta. Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben foglalt határidőket és a napirendeket tartsa be. dr. Kormányos László polgármester

20 Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k évi M U N K A T E R V E I. A z ü l é s e k r e n d j e A képviselő-testületi ülésen állandó napirendi pontjai: - Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. - A polgármester, alpolgármester és a bizottságok elnökeinek beszámolója, a képviselőtestület által átruházott hatáskörben hozott döntésekről január óra 1. Az önkormányzat és intézményei évi rendezvénytervének megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Kálmán János Művelődési Ház igazgató Az előterjesztést valamennyi bizottság véleményezi 2. Beszámoló az Önkormányzat évi pályázatairól Előadó: Mákos Istvánné jegyző Az előterjesztést Gazdasági szakbizottság véleményezi. 3. Az SZMSZ felülvizsgálata az új önkormányzati törvény tükrében Előadó: Dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Az előterjesztést valamennyi bizottság véleményezi. 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Az anyag leadásának határideje: január 10.

21 február óra 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó Az előterjesztést valamennyi szakbizottság véleményezi 2. Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámoló Előadó: Kálmán János Művelődési Ház igazgató Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros Az előterjesztést Humán Bizottság véleményezi 3. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Az anyag leadásának határideje február március óra 1. Tájékoztató a Falugyűlés anyagának előkészítéséről. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Az előterjesztést valamennyi szakbizottság véleményezi évi költségvetési rendeletmódosítás Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó Az előterjesztést a valamennyi bizottság véleményezi 3. Tájékoztató a közigazgatás átszervezésével kapcsolatos tapasztalatokról Előadó: Dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság véleményezi. 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Az anyag leadásának határideje: március 07.

22 április óra 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó Az előterjesztést valamennyi szakbizottság véleményezi 2. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó Az előterjesztést valamennyi szakbizottság véleményezi 3. Beszámoló a Vízmű üzemeltetéséről Előadó: Vízmű üzemeltető képviselője Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság véleményezi 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Az anyag leadásának határideje: április május óra Kihelyezett ülés gondozási központ 1. Tájékoztató a Falunapi előkészületekről Előadó: dr. Kormányos László polgármester Kálmán János művelődési ház igazgató Az előterjesztést a valamennyi bizottság véleményezi 2. SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Szatymazi Feladat-ellátási Hely munkájáról szóló tájékoztató Előadó: Makra Sándorné intézményvezető Az előterjesztést Humán Bizottság véleményezi 3. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Az anyag leadásának határideje: május 09.

23 június óra évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Gulyás Zsuzsanna főelőadó Az előterjesztést a valamennyi bizottság véleményezi 2. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről Előadó: Varga Zoltán r. őrnagy őrsparancsnok Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság véleményezi 3. Beszámoló a bölcsőde működésének tapasztalatairól Előadó: Kormányos Éva intézményvezető 4. Előterjesztések Előadója: Mákos Istvánné jegyző Az előterjesztést Humán Bizottság véleményezi Az anyag leadásának határideje: június július óra Kihelyezett ülés az iskola épületében 1. Falunapi rendezvény értékelése Előadó: dr. Kormányos László polgármester Kálmán János művelődési ház igazgató Az előterjesztést Gazdasági Bizottság véleményezi 2. Tájékoztató a kötelező közoktatási feladatok többcélú közoktatási intézmény keretében történő ellátásáról Előadó: Bódis Margit iskolavezető Marótiné Balogh Zita óvodavezető Az előterjesztést Humán Bizottság véleményezi 3. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Az anyag leadásának határideje: július 11.

24 szeptember óra 1. A évi költségvetési rendeletmódosítás Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó Az előterjesztést a valamennyi bizottság véleményezi 2. Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó Az előterjesztést valamennyi szakbizottság véleményezi. 3. Tájékoztató a falugazdász működéséről Előadó: Halászné Ács Éva falugazdász Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság véleményezi 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Az anyag leadásának határideje: szeptember október óra 1. Beszámoló az önkormányzat katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatairól Előadó: dr. Kormányos László polgármester Az előterjesztést Gazdasági Bizottság véleményezi. 2. Tájékoztató a hulladékudvar üzemeltetéséről Előadó: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselője Az előterjesztést Gazdasági Bizottság véleményezi. 3. Előterjesztés Mákos Istvánné jegyző. Az anyag leadásának határideje: október 10.

Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról és

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Előterjesztő megnevezése: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Iktatószám: 56705/2011. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

2. (1) Az Ör. 2. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a következő f) ponttal egészül ki:

2. (1) Az Ör. 2. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a következő f) ponttal egészül ki: Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(III..) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 3/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k 2015. évi M U N K A T E R V E I. A z ü l é s e k r e n d j e A képviselő-testületi ülés állandó napirendi pontjai: - Polgármester beszámolója

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 6745 Szeged, Pf. 473. Ügyiratszám: 56705/2011. Tárgy: kiegészítés a cégvezetői előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! A rendelkezésemre álló cégvezetői javaslatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12 - i nyilvános testületi ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-15/2015. Sorszám: 3. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 23. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. március 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 18. napján 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták.

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták. Tisztelt Képviselő-testület! A Belügyminiszter pályázatot írt ki a helyi önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázatot írt ki. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere

Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere Szám: /2015/I. Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A rendelet célja A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja A rendelet hatálya 2. Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Röszke Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Könyvtár Söréd 8072 Söréd Rákóczi u. 54. Jelen vannak: Végh Rudolf

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2014. január 1.-től

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (......) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának február 17-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának február 17-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Sorszám: 2 Előkészítette: Tárnok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Lengyeltóti Városi Önkormányzat

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete december 13-án 18,20 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete december 13-án 18,20 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 13-án 18,20 órai kezdettel

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére E LŐTERJESZTÉS 2015. február 11-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló rendelet módosítása A tárgykört

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések Tószeg község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII. 19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tószeg Község Önkormányzata

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület július 12.-bi nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület július 12.-bi nyilvános ülésére Napirend: 1. Ügyiratszám: /2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. július 12.-bi nyilvános ülésére Tárgy: Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) ör. módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Javaslatok beérkezésének határideje: 2014. szeptember 23. 15:00 óra. Munkaanyag közzétételének időpontja: 2014. szeptember 19.

Javaslatok beérkezésének határideje: 2014. szeptember 23. 15:00 óra. Munkaanyag közzétételének időpontja: 2014. szeptember 19. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 24-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, A KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. (6) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 1 3. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu Ügyszám: 9-58/2014. Előkészítette: Lovasi Erika jegyző Kovács Károlyné

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jegyzője 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 14/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet A szociális rászorultságtól függő pénzbeli

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. január 30.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az előző üléseken már foglalkozott a képviselő-testület a háztartási hulladék szállításával kapcsolatos változásokról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete a

8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete a CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete a SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA JUTTATÁSRÓL Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben