BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKBAN Készítette: Appelshofferné Zoltai Zsuzsanna Budapest, 2008

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4 2. Tanulási problémák Diszlexia A diszlexia jelentése Diszlexia fajtái A diszlexia kialakulásának okai A diszlexia tünetei 9 3. Diszlexiások és környezetük A diszlexiás gyermek Család, szülők Pedagógusok Társak (testvérek, osztálytársak) Meixner-féle diszlexia prevenció és reedukáció Diszlexia-prevenció Képesség-, készségfejlesztés Az olvasástanítási módszer Reedukációs terápia Fenyvesi-féle diszlexia kezelés A diszlexia terápiája a Fenyvesi programmal Olvasás Írás Fejlsztő gyakorlatok Egy logopédus tapasztalatai Speciális tanulási technikák Tanulási stílusok Tanulási módszerek Idegennyelv tanítás A mozgás szerepe Diszlexia és az állami, illetve civil szervezetek Az állam szerepe a sajátos nevelésű igényű tanulók jogainak érvényesülésében Civil szervezetek a diszlexiásokért A Gyermekház A Gyermekház PR tevékenységének rövid ismertetése és elemzése Az iskola belső kommunikációja és belső PR eszközei Az iskola külső PR elemzése SWOT- analízis Egyéni kutatás Összegzés Irodalomjegyzék Melléklet 60 3

3 Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangosan ciripel a telefondróton, és aki csak tapsolni tud olyan is akad." /Margaret Martle/ 1. Bevezető Ha egy elsős tanuló iskolai teljesítménye jóval elmarad az intelligenciaszintjének megfelelőtől, tanulási zavarok állhatnak a háttérben. Ezek közé tartozik a diszlexia. Ez nem betegség, a diszlexia egy gyűjtőfogalom, az olvasástanulás zavarait jelenti. A tanulási rendellenességekkel küzdő gyerekek is megtanulnak olvasni, írni, számolni, ám ehhez először szükségük van egy sajátos információfeldolgozási mód elsajátítására, amelyet egész életükön keresztül használniuk kell. Az olvasás megtanulásának folyamatában más, egyéb készségek is érintve vannak, így gyakran társul a diszlexiához beszédzavar, emlékezetgyengeség, számolási zavar vagy írászavar. A diszlexiás gyerekek nem fogyatékosak, nem is a szorgalmukkal van baj, csupán az élet azon területein, ahol a rendszerező-képesség fontos szerepet játszik, sok akadályba ütköznek. Ugyanakkor, sok más szempontból nagyon is kreatívak lehetnek, gazdag képzelőerővel. Sokukból művész vagy műszaki szakember válik. A diszlexia kutatása már a 19. században elkezdődött, mégis csak az 1950-es években indult el Magyarországon a diszlexiásokat segítő szakmai munka. A kezdeményezés elsősorban Meixner Ildikó nevéhez kötődött. Ennek ellenére viszonylag későn és csak fokozatosan alakult ki az a jogi háttér, mely biztosítja az olvasási zavarokkal küzdő tanulók számára, a megfelelő oktatási feltételeket, körülményeket. Először, az 1993-ban elfogadott közoktatási törvényben jelent meg ez a szempont ban már a törvény szövegébe is beemelték a diszlexiások számára biztosított alternatív lehetőségeket, kedvezményeket. Az oktatási törvényben foglalt jogok azonban számos esetben nem érvényesülnek. Ugyanakkor a szülők is ritkán ismerik jogaikat, lehetőségeiket, és 4

4 sok esetben el sem jutnak a bürokratikus szervezetek munkatársaihoz, vagy ha mégis, a munkatárs nem tájékoztatja őket megfelelően. Dolgozatomban azt a kérdéskört vizsgálom meg, hogy a diszlexiásoknak milyen lehetőségeik vannak a mai Magyarországon, mi jellemzi helyzetüket, különös tekintettel az oktatás területére. Célom továbbá, felhívni mindazok figyelmét a rendszer hiányosságaira, akiket ez a téma bármilyen szinten érint, és meg kívánnak ismerkedni a diszlexiával küzdő gyermekek, családok problémáival. 5

5 2. Tanulási problémák A tanulási problémák két alapvető csoportra oszthatóak fel, a tanulási nehézségekre, illetve zavarokra, valamint a tanulási akadályokra. A tanulási zavarok általános, összefoglaló kifejezés különböző - figyelmi funkciókban, beszédkészség, olvasási, írási és számolási készségek elsajátításában és használatában akadályozó, de nem a képességhiányok hagyományos kategóriáiba (vakság, süketség és értelmi fogyatékosság) tartozó - képességdeficitekkel küzdő heterogén csoport megjelölésére. Bár a tanulási zavar más deficitekkel (pl. érzékszervi gyengeség, érzelmi zavarok) vagy negatív környezeti hatásokkal (pl. hátrányos szociokultúrális háttér, nem megfelelő oktatás) együtt is jelentkezhet, azoknak nem egyenes következménye. A tanulási nehézség másrészről meghatározható úgy, mint az átlagos vagy az átlagon felüli értelmi képességű gyermekeknél fellépő váratlan és megmagyarázhatatlan állapot, amelyre jellemző a tanulás egy vagy több területén megmutatkozó jelentős mértékű lemaradás. Bebizonyosodott, hogy a különböző területeket érintő tanulási nehézségek szorosan öszszefüggnek egymással. Gyakran jelentkeznek egyszerre ugyanannál a gyermeknél, sokkal gyakrabban fordulnak elő fiúknál. Becslések szerint a gyerekek mintegy százaléka valamilyen mértékű tanulási nehézséggel, magatartási zavarral küzd hazánkban. Szinte minden iskolai osztályban föllelhető egy-két ilyen, a többiektől eltérően viselkedő tanuló, akivel nem mindig tud mit kezdeni az átlaghoz szokott pedagógus és körülbelül ezer család életét teszi naponta próbára egy-egy nehezen nevelhető gyermek, akinek a jövője függ attól, hogy időben fölfedezik-e problémáját. Egyre több a tanulási zavar megelőzésével, korrigálásával foglalkozó módszer, szakember, szervezet és a jogalkotók is (közoktatási, gyermekvédelmi törvény) felfigyeltek erre a nagyon sérülékeny és veszélyeztetett gyermekcsoportra, bár a körülmények és lehetőségek még korántsem ideálisak. 6

6 (Forrás: ) 7

7 2.1. Diszlexia A tanulási zavarok közül a diszlexiáról hallani a legtöbbször. Az iskolába kerülő 6-7 éves gyermek teljesen más követelményekkel találja szembe magát, mint amihez eddig szokva volt. Megjelenik az életében a direkt teljesítményelvárás, tanulnia kell. A tanuláshoz azonban sokféle képességre van szüksége. Ha ezek között valamelyik is hiányzik vagy gyengébb, az már megnehezíti a megtanulandó anyag elsajátítását. Ilyen részfunkció gyengeség a diszlexia is, amely súlyosan megnehezíti a gyermek iskolai életét. Aki diszlexiás, az a kommunikáció nélkülözhetetlen formájában, az írásban, olvasásban és gyakran a beszédben is súlyosan akadályozott: számára a kezdetlegesen megfogalmazott használati utasítás kibogarászása éppoly reménytelen feladat, mint egy bonyolult szerződésszöveg értelmezése A diszlexia jelentése A diszlexia a görög eredetű, nehézségre utaló disz és a szavak jelentésű lexia szó összetételéből származik, amely az olvasáson túlmutató fogalmat sugall. Ez a rendellenesség ritkán jelentkezik tisztán a gyermekeknél, általában más nehézség is kapcsolódik hozzá, mint például a diszgráfia, azaz írásgyengeség, vagy a helyesírás-gyengeség. Hagyományos meghatározás szerint gyengébb olvasást jelent. Aki pedig gyengén olvas, az akadályozott a kommunikáció egyik alapvető formájában, nehezen, lassabban szerez információt az írott szövegből. Ezáltal kevesebb esélye van intelligenciájának kibontakoztatására, mint hasonló korú társainak. Történhet mindez annak ellenére, hogy egyébként jó értelmi képességekkel rendelkezik. 8

8 Diszlexia fajtái Kutatások erősítették meg, hogy az egyes emberek agyi működései különböző kapcsolódásokra, illetve összeköttetésekre épül. Eme apró eltérések pedig, az írás-olvasási készségek elsajátítására való képességbeli különbségekhez vezethetnek. A különbségeknek számos oka lehet, melyek közül a genetikai faktor erősen meghatározónak mutatkozik. A szakirodalomban a diszlexia két fő csoportját különböztetik meg. Egyrészt az organikus eredetű, más néven, fejlődési diszlexiát, másrészt a például baleset következtében, vagy lelki, környezeti tényezők hatására - szerzett diszlexiát. Az előbbi, organikus eredetű diszlexia, hátterében a szerkezeti másságból eredő működési másságról beszélünk. Ennek oka lehet örökletesség, vagy a születés során elszenvedett minimális károsodás, trauma. A baleset, betegség következtében szerzett diszlexia esetében, nagy valószínűséggel, ismét organikus okokat találunk. Mégis fontos különbség, hogy a balesetet megelőzően ezek az okok nem léteztek. Lelki, környezeti okok hatására fellépő diszlexia esetében azonban a tüneteket okait nem az agyi, illetve idegrendszeri szerkezet másságában kell keresnünk, hanem olyan tényezőkben, mint az érési késés, a szociálisan hátrányos helyzet, vagy az olvasástanítás során, a tanító személy részéről elkövetett módszertani hiba. A diszlexia a különböző országokban eltérő arányban fordul elő, ez egyrészt attól függ, hogy mennyire fonetikus az adott nyelv írása, másrészt attól, hogy milyen módszerrel tanítanak olvasni. A magyar nyelv ebből a szempontból szerencsés, mert az írás nagyon fonetikus (ellenben például az angollal vagy a franciával), viszont az elterjedt olvasvástanítási módszerek nem mindig megfelelőek A diszlexia kialakulásának okai A részképesség zavar kialakulása különböző okokra vezethetőek vissza. Ezek az okok lehetnek genetikai jellegűek gyakori, hogy egy diszlexiás gyermek vizsgálatakor kiderül, a szülő hasonló problémákra emlékszik vissza saját gyermekkorából. Ezen felül okozója lehet anyagcserezavar, kisebb idegrendszeri sérülés, a lateralitás kialakulatlansága, vagy észlelési nehézség. A tanulási zavaros vagy részképesség zavaros gyermeknél nem az intellektus vagy 9

9 az érzékszervek sérültek, hanem a közöttük lévő kapcsolat. Tehát az ingerületek amit és ahogy lát, hall másképp jutnak el ahhoz az agyi központhoz, ahol az információk feldolgozása történik. Ennek megértése, és annak elfogadása, hogy a hibákért nem a gyermek a felelős, fontos a gyermek egészséges személyiségfejlődése szempontjából A diszlexia tünetei a. Óvódás korban A legkorábbi jel, ami esetleg diszlexiára utalhat, a beszélt nyelvben tűnik fel. Ilyen jel lehet, ha a gyermek csak nagyon sokára, az átlagosnál lényegesen később kezd el beszélni. Az óvodás korban nehezen tanulja meg a korosztályának megfelelő mondókákat, láthatólag nincs érzéke a rímekhez, ritmushoz, a szavakat hibásan ejti ki, esetleg hangképzési, logopédiai problémái vannak: az átlagosnál tovább gügyög. További jelek lehetnek, ha a gyerek gondolkodása gyorsabb, mint a cselekedetei vagy feltűnően nagy különbség van a jó és rossz napjai között. A mozgásfejlődéssel kapcsolatban fel kell figyelni arra, ha kimaradt, vagy nagyon rövid ideig tartott a kúszó-mászó időszaka a járni tudás előtt. Hasonlóan problematikus lehet, ha másokhoz képest késve indult el, és mozgása bizonytalan, koordinálatlan, ügyetlenül mozog a lépcsőn, gyakran olyan dolgokban is elesik, amelyek nincsenek is ott, nehezen tanul meg kerékpározni, síelni, vagy úszni. A finomabb mozgásformák esetében észre kell venni, ha nehezen köti meg a cipőfűzőjét, sokszor van problémája a gombolással, ha az irányokat (fent és lent, jobb-bal) nem tudja megbízhatóan megkülönböztetni. A hétköznapi tevékenységek során is jelzésértékű lehet, ha nehezen bánik a késsel, villával, ollóval, ha fest, gyakran túlmegy a papír szélén, nehezére esik az ecsetkezelés. További tünet lehet, ha a gyerek nem szereti a memória, illetve kirakós játékokat, vagy ha a tevékenysége közben gyakran kapkod, máskor pedig feltűnően lassú. 10

10 2.1.4.b. A diszlexia tünetei iskoláskorban Kisiskolás korban érdemes figyelni az alábbiakra. Az összetett szavak lényegét nehezen érti meg, problémái vannak az egyes szavak hangokra történő bontásánál, képtelen megtanulni olyan betűket, melyek egymáshoz hasonló hangokat jelölnek (pl.: bé-té, dé-té). Az egy szótagú szavakat is nehezen olvassa ki, hosszú, ismeretlen szavakat hibásan ejt, a szó belsejéből néhány hangot kihagy. A gyerek beszéde nem folyamatos, láthatóan bizonytalan abban, hogy milyen szavakat használjon, sokszor használ töltelék-, vagy szópótló szavakat. A szavakat kontextusban jobban megérti, mint önállóan egymagában állva. Fél a hangos olvasástól, az olvasásának tempója csak nagyon lassan javul. Kézírása csúnya. Görcsös, görnyedt, vagy más módon rossz a tartása. Feltűnően nehezen jegyzi meg a betűket és/vagy a szavakat, számokat. Gyakran dörzsöli a szemét, pislog, és arra panaszkodik, hogy nem lát jól. Elmosódottnak látja a betűket vagy számokat, nehezen tanul verseket, és más szó szerint megtanulandó szöveget. Problémái vannak a szorzótábla megtanulásával. Nehezen ért meg hallott dolgokat, mintha baj lenne a hallásával. A térben rosszul tájékozódik, bizonytalan az időérzéke. A feladatokat gyakran félbe hagyja, azok befejezését a végtelenségig halogatja. Kerüli a kihívásokat. Gyakran zaklatott a beszéde, szószátyár, locsogó, időnként túlmozgást, mozgáskényszert mutat. Gyakran agresszíven reagál, dühkitörések gyakran előfordulnak Alacsony az önértékelése, kisebbrendűségi érzései vannak, visszahúzódó, bátortalan. (Forrás: 11

11 3. Diszlexiások és környezetük A diszlexia a népesség mintegy 12%-át érinti - ebből 4%-ot súlyosan - nem számítva a környezetet: szülőket, házastársakat, gyerekeket, barátokat, valamint azokat a tanárokat, logopédusokat, orvosokat, pszichológusokat akik szakmai életük során kerülnek szembe ezzel a problémával. Röviden, mindannyian érintve vagyunk. (Sauvageot Métellus, 2006.) Személyek közötti és személyen belüli feszültségek és konfliktusok előidézőjeként, a diszlexia kétségkívül hátrányt jelent az érintett gyermek, kamasz vagy felnőtt számára, s emellett rossz érzések és szemrehányások kiapadhatatlan forrása is A diszlexiás gyermek Az előző fejezetben már kitértem a diszlexia legfontosabb tüneteire, most azokat kiegészítve jellemzem a diszlexiás gyermeket. Minden diszlexiás különböző, és egyedi esetként kell kezelni. Sokuk rendelkezik olyan képességekkel, melyek később fontosak lehetnek a munkahelyen. Ilyen például a jó vizuális térlátási készség, holisztikus gondolkodás, képesség arra, hogy a dolgokat a maguk egészében lássa, valamint jó laterális gondolkodás. Ugyanazok a tényezők, melyek nehézséget okoznak az írni-olvasni tudásban, alapjai lehetnek kiemelkedő pozitív tulajdonságoknak. Például azok, akik nehezen tudnak úgy megoldani egy problémát, ahogy mások teszik, találhatnak ügyesebb utakat, módokat, melyek nagyobb kreativitást és eredetiséget igényelnek. Ezt a képességet gyakran lehet diszlexiásoknál felfedezni. Néhányan úgy gondolják, hogy ezeket a sajátosságokat csak az írni-olvasni tudás elsajátításában fellépő nehézségek miatt fejlesztik ki. A diszlexiás gyermekek egy részénél a viselkedésükkel is probléma van. Infantilisak, játékosak, a figyelmük csapongó, a tanulásban nem kitartóak. Az iskolai kudarcok tovább növelik a nyugtalanságukat, miközben maguk is érzik, hogy gyengébb a teljesítményük, mint ami az intelligenciájukhoz méltó lenne. Egyesek ezt bohóckodással próbálják kivédeni. A tartós kudarcok pszichés problémákat okoznak a gyermeknél, akinek a viselkedésére még több panasz lesz, s ez a tanulási teljesítményét is tovább rontja. Később nehezen szabadul ebből az ördögi körből. 12

12 Egyéb külső jegyek is megfigyelhetők náluk. Nagyobb gyermekek nehezen kezelhetővé válnak, csavarogni kezdenek, hazudnak, bandákba keverednek, különböző szereket próbálnak ki. Sokan nem tudnak szakmát szerezni, alulképzettekké válnak, szociális, beilleszkedési, megélhetési gondjaik lehetnek Család, szülők Igaz ugyan, hogy vannak olyan híres emberek, mint például Leonardo da Vinci, Agathe Christi, sőt Albert Einstein akik diszlexiások voltak, de vajon elegendő-e ez ahhoz, hogy csillapítsa annak a szülőnek a félelmét, aki úgy látja, gyermeke veszélyben van? Kudarc, a társadalom peremére sodródás kockázata, s mindaz, ami ezzel jár. Egy diszlexiás személyt ugyanis különböző viselkedészavarok fenyegetnek, amelyek a túlzott félénkségtől egészen, a csak erős gyógyszerekkel kezelhető agresszivitásig terjedhetnek. Ezek a gyógyszerek azonban sajnálatos módon fokozhatják a már amúgy is súlyos nyelvi zavarokat.(sauvageot Métellus, 2006). A diszlexiával küzdő gyermek szülei általában nagyon aggódnak a gyermekükért, szorongással gondolnak arra, vajon hogyan tesz eleget a gyermek az iskola tanulmányi és szociális téren jelentkező elvárásainak. Félnek attól, miként reagál a gyermek a bosszantásra, és arra, ha éreztetik vele, hogy nem felel meg a követelményeknek. A diszlexiásokat finoman fel kell világosítani nehézségeik okairól és világossá kell tenni számukra, hogy a diszlexia csak átmeneti stádium egyéni fejlődésükben. Alapfeltétel, hogy a nevelő építse le a motivációvesztés alapját, kerülje a sikertelenségeket és állítsa helyre a sikertelenség miatt elvesztett önbizalmat. A kompenzációs tevékenység biztosítása (zene, sport, barkácsolás, rajzolás stb.) a kezelésben nagyon fontos, mert így a gyermek más területeken sikereket ér el, és ez segíti abban, hogy önbizalmát visszanyerje. Megvalósítható célokat kell kijelölni számára. A gyermeknek tudnia kell, hogy saját erőből és a környezet segítségével jól megtanulhatja a nehézségeit ellensúlyozni, és akkor már nem érzi magát elmaradottnak, fogyatékosnak. A diszlexiát személyes kihívásként kell látnia, amelyet saját erejéből le akar küzdeni. A gyermek fejlődése akkor a legbiztosabb, ha egy elfogadó, szerető, segítő légkör veszi körül. Mint a legtöbb problémával, így a diszlexiával kapcsolatban is igaz, hogy a korai beavatkozás és kezelés gyorsabb és jobb eredményeket hoz, mint a már idősebb gyermeknek, illetve felnőttnek nyújtott segítség. Éppen ezért létfontosságú lenne, hogy mind a szülők, mind 13

13 a pedagógusok ismerjék a diszlexia jellegzetes tüneteit, észrevegyék azokat gyermekükön, és így időben kérhessenek és kaphassanak segítséget. A szülő sokat segíthet a tanulási zavarral küszködő gyermeknek a fejlesztő feladatok gyakorlásában. Érdemes megfigyelni a gyermeknek mely területeken vannak problémái és ez alapján kell felépíteni (akár fejlesztőpedagógussal történő egyeztetés után) számára olyan játékos módszereket, melyek ezen területek fejlesztését szolgálják. A játékosságon van a fő hangsúly, mivel gyerekek gyakran az otthont úgy tekintik, mint ahol megmenekülnek az írásolvasási feladatoktól. Ilyen szórakoztató, de egyben fejlesztő feladatokra példa a dominózás. A dominózáshoz nem kell nagy előkészület, és egyszerű segítséget nyújt a számok tanulásához és a vizuális sorrendhez. Más formában is kaphatók, képekkel, vagy mintákkal, amiket valamilyen szempont alapján össze kell párosítani 3.3. Pedagógusok Magyarországon a pedagógusok nem tudnak igazán mit kezdeni a tanulási zavaros, köztük a diszlexiával küzdő gyerekekkel, pedig a tanítók és tanárok egyre gyakrabban kerülnek szembe értelmes, kreatív, a reáltárgyakból jól teljesítő diákokkal, akiknek a helyesírása csapnivalóan rossz, idegen nyelven meg alig vagy egyáltalán nem tudnak megszólalni - nemhogy vizsgázni! (Sieglerné, 2000.) Legtöbb ilyen esetben logopédushoz irányítják a problémás gyermeket. Sokszor a pedagógusok nem is ismerik fel a tünetek mögött megbújó rendellenességet, és azt gondolják, hogy a gyermek akarásával, magatartásával van probléma. Mindez csak súlyosbítja a diszlexiás diák helyzetét. De vajon mit tehet egy pedagógus? Először is a megfelelő olvasástanítási-módszert kell kiválasztani, hogy a minimálisra csökkentsük az áldiszlexiások számát. Másrészről a valódi olvasászavarral küzdőknél alkalmazhatjuk a pozitív megkülönböztetést. Több európai országban ezt törvények által biztosítják a rászorulóknak, azonban a Magyarországon hozott törvények is lehetővé teszik a pozitív megkülönböztetést. (Sieglerné, 2000.) A diszlexiások szakértői vizsgálat után felmentést kaphatnak a helyesírás és az idegen nyelv osztályozása alól, és a középiskolában a magyar írásbeli érettségi és/vagy a felsőoktatásban szükséges nyelvvizsga letétele alól. A tanulási zavarral küzdő gyerekeknél gyakori tünet az erős szorongás. Fontos, hogy a 14

14 pedagógus csökkentse ezeket olyan szituációk teremtésével, amelyek révén az olvasási gondokkal küzdő diák is az egyéb, normális képességének megfelelően tud teljesíteni (pl. matematika dolgozat esetén a szöveges feladatot olvassa fel hangosan a tanár, esetleg engedje, hogy a diszlexiás gyermek padtársa megtehesse ugyanezt). Ezen kívül, az olyan gyakorlati módszerek, mint a játékosság, a változatosság, a vizuális és auditív anyagok gazdag felhasználása, a nyelv mélyebb megismerése (amely több ismeretet, és ezzel nagyobb önbizalmat ad az egyénnek az olvasáshoz.), a tanítás során egyszerre csak rövid anyag közvetítése, az elegendő idő biztosítása a feladatoknál, nemcsak a diszlexiás, hanem az egészséges gyermekek számára is nagy segítséget jelenthet. A pedagógusnak törekednie kell arra, hogy a diszlexiás gyermek ne sorozatos kudarcnak és kínszenvedésnek élje meg a tanulást, ne menjen el a kedve az iskolától Társak (testvérek és osztálytársak) A testvérek esetében fontos, hogy a szülő elmagyarázza nekik, mit jelent a diszlexia, gondoskodjon arról, hogy a testvérek ne érezzék magukat elhanyagoltnak amiatt, hogy a tanulási nehézséggel küzdő gyermekkel több időt kell fordítani. Lényeges, hogy megértsék, a diszlexiával küzdő testvérük számára nem azért megy nehezebben a tanulás, mert ő lusta vagy neveletlen. Gyakran előfordul, hogy a diszlexiás gyermeket osztálytársai kinevetik, kicsúfolják. Az osztály légköre nagy jelentőségű! Hatásos, ha a tanár (osztályfőnök) foglalkozik a másság és a nehézséggel küzdők problémakörével, ha megbeszélik ezeket a témákat az iskolában, minek eredményeképpen megváltoztathatja a többi gyermek hozzáállását az érintett társához, és elejét veheti a gúnyolódásoknak. 15

15 4. Meixner-féle diszlexia prevenció és reedukáció A szakértők legtöbbje egyetért abban, hogy a megelőzés a legfontosabb. Ennek első lépése a szűrés lenne, azonban Magyarországon nincs rendszeres, kötelező érvényű szűrés az óvodák nagycsoportjaiban, az iskolák 1-2. osztályaiban, a felső tagozatba kerüléskor sem Budapesten, sem vidéken. Ebből adódóan, sajnos nincs központilag irányított és elfogadott stratégia a Meixner Ildikó által, 30 éve kidolgozott óvodai diszlexia-prevenció és iskolai reedukáció módszerének szakmai elsajátíttatására és alkalmazására. A megkésett beszédfejlődés és diszlexia összefüggéseit kutatva dolgozta ki a diszlexiás gyermekek reedukációjára és a diszlexia prevencióra alkalmas módszereket, szemléltető eszközöket és diagnosztikai eljárásokat. Kezdeményezője és vezetője volt a Beszédvizsgáló Országos Szakértői Bizottságnak. Nevéhez fűződik számos speciális osztály beindítása a súlyos diszlexiások, diszlexia veszélyeztetettek számára, továbbá logopédiai 1. osztályok Diszlexia-prevenció Napjainkban, Magyarországon a részképesség zavarokról csak néhány órában tanulnak a jövendő óvónők, tanítók és tanárok a felsőoktatásban. A megelőzés szempontjából azonban szükség lenne arra, hogy a pedagógusok is megfelelően tájékozottak legyenek a témában, felismerjék a tüneteket, és megtanuljanak helyesen bánni a tanulási zavarokkal küzdő gyermekekkel. A Meixner-féle prevenciós program lényegét remekül foglalja össze a következő idézet: A diszlexia-prevenciós terápia legfontosabb elve a sokoldalú készségfejlesztés, az olvasás - és írástanítás előkészítése, az olvasási kedv felébresztése, majd ezek alapján az olvasás tanítása. Itt nem célunk az 1. osztályos anyag megtanítása, hanem egyszerűen az olvasástanításhoz, ami a diszlexiások esetében több időt vesz igénybe, szükséges hosszabb idő biztosítása. A terápia két fő részből áll: 1. a képesség-, készségfejlesztésből, és a 2. olvasástanításból (szintetikus módszer). A képességek fejlesztése eleinte az órák nagy részét töltik ki, majd fokozatosan az olvasás - írástanítás lép a helyébe. Az alapvető fejlesztő gyakorlatok közé tartoznak a mozgás-, téri tájékozódás-, percepció-, beszédkészség fejlesztését szolgáló feladatok, melyek segítségével megteremtjük a betanulás feltételeit. A sokoldalú készségfejlesztésre alapozva kezdődhet meg csak az olvasás tanítása. Az olvasástanítás során először a betűk, 16

16 majd azok összeolvasása révén a szótagok, a szavak, végül mondatok olvasását gyakoroljuk. (Sieglerné, 2000) Képesség-, készségfejlesztés A készségfejlesztés feladatait a következő témák köré csoportosíthatjuk. 1. A beszéd alaki és tartalmi fejlesztésével javítják a beszédhibákat, bővítik a szókincset. Gyakoroltatják az időrendiség, egymásutániság helyes visszaadását. Verseket, meséket tanítanak, ezáltal gyakorolják a grammatikailag helyes mondatalkotást. 2. Téri tájékozódás fejlesztése orientációs gyakorlatokkal. Cél: a betűk vízszintes, függőleges kiterjedésének és helyes alakfelismerésének előkészítése. Ennek érdekében: a baljobb, fent-lent irányok megtanítása, és a balról jobbra való haladási irány követése a szem és a kéz mozgásának összekapcsolásával. Tájékozódás térben, saját testen, síkban, és hármas vonalközben. 3. Hallási figyelem fejlesztése: tudatosítják a hangok kihallásának egymásutániságát, a hangok helyének sorrendjét a szóban. Képessé teszik a gyermeket a hosszú és a rövid hangokat - időtartam szerint, valamint a zöngés és zöngétlenhangzókat - egymástól megkülönböztetni. 4. Látásészlelés fejlesztése: megfigyeltetik a tárgyak lényeges ismertetőjegyeit: kerek, ferde, gömbölyű stb. Megbeszélik a részek egymáshoz való viszonyát: hasonlóságok, különbözőségek észrevétele. Mindezeket megfogalmaztatják, verbalizálják. 5. Ritmusérzék fejlesztése: ritmusminták visszaadása, hallás útján szavak szótaghatárainak pontos érzékeltetésével előkésztik a szótagolást. 6. Grafomotoros készség fejlesztése során, játékos vonalvezetési gyakorlatokkal öszszehangolják a szem- és kézmozgás koordinációját. 7. A figyelem fejlesztésével növelik a koncentráló képességet, fejlesztik a verbális, valamint a vizuális az auditív emlékezetet. 17

17 Az olvasástanítási módszer A Meixner-féle diszlexia-prevenciós terápia másik nagy feladatköre a betűtanítás és az összeolvasás technikai elsajátítása. A részképesség gyengeséggel rendelkező (diszlexia, diszgráfia) gyermekeknek speciális olvasástanítási eljárásra van szükségük. A terápiának fontos alapelve, hogy a legközelebbi fejlődési zónából kell kiindulni, amely szerint, ahhoz a szinthez kapcsolódva kell a fejlesztést elkezdeni, illetve ott kell folytatni, ahol a gyermek még biztonsággal mozog, mert csak így válik számára lehetségessé az eredményes feladatvégzés. Az alacsonyabb szintek erősítésével, újratanulásával pozitívan befolyásolhatjuk a magasabb-rendű, bonyolultabb funkciók elsajátítását. A Meixner-módszer sajátosságai a következők. Az aprólékosan felépített fokozatosság elve (a tananyag apró lépésekre bontása, sok ismétléssel). A módszer gyógypedagógiai terápiás indíttatású és maximálisan alkalmazkodik egyegy diszlexiás, vagy diszlexia-veszélyeztetett gyermek egyéni haladási tempójához. A hang-látás-mozgás egységéből adódóan feltétele a beszédhangok helyes ejtése. A többi módszertől eltérő betűsorrendet tanít, s így más módszereknél alaposabban dolgozza ki az olvasástanítás lépéseit. A módszer megelőzi a Ranschburg-féle homogén gátlás, illetve a gondolkodás rigiditásának kialakulását, hiszen csak pozitív megerősítést, fejlesztő értékelést alkalmaz elfogadva követel. Az olvasástanítást fejlesztő gyakorlatok előzik meg, melyek a következők lehetnek. Beszédfejlesztés (szókincs fejlesztése, szókincsbővítés, hanganalízis-szintézis gyakorlása, mondatgyakorlatok alkalmazása). Beszédmozgás tudatosítása (ajakmozgások megfigyelése, zöngés-zöngétlen mássalhangzók megkülönböztetése). Iránygyakorlatok (mozgásirányok megfigyelése, írásgyakorlatok mozgással, olvasás iránya, sorváltás, téri relációk verbalizálása, tájékozódás a vonalrendszerben). 18

18 4.2. Reedukációs terápia Meixner nemcsak a prevenciós, hanem a reedukációs terápiát is kidolgozta. A kettő hasonlít egymásra, azzal a különbséggel, hogy itt inkább az olvasás-, írástanításon van a hangsúly. A diszlexia terápiája a célszerűség okán leegyszerűsítve: olvasástanítás" (Sieglerné, 2000). A reedukáció alapelvei - hasonlóan a prevenciós modelléhez - az aprólékosan felépített fokozatosság, a betűtanításnál a hármas asszociáció (a betű vizuális képe, a hang akusztikus képe és a hang beszédmotoros képe), a homogén gátlás kialakulásának megelőzése (a vizuálisan, ill. a fonetikailag hasonló betűknél), sokoldalú és dinamikus gyakoroltatás, a hibák azonnali javítása, valamint a szorongás oldása. A reedukációs folyamat során, az olvasástanítással párhuzamosan kissé késleltetve, halad az írástanítás. Az írás előkészítésének, a motoros képességek fejlesztésének, kiemelt szerepe van. A tollbamondás nagy jelentőségű az írástanítás folyamatában, melyet a betűk, szótagok, rövid szavak tanulásánál párhuzamosan és rendszeresen kell alkalmazni. 19

19 5. Fenyvesi-féle diszlexia kezelés Számtalan módszerrel, technikai eszközzel próbálnak a szakemberek segíteni a diszlexiás gyermekeken. Magyarországon, a többé-kevésbé sikeres eljárások a logopédia oldaláról közelítik meg a problémát. Ez nem véletlen, hiszen ma a diszlexiáról a főiskolán a logopédushallgatók tanulnak. A pedagógusok nagy része ugyanakkor, tanfolyamokon ismerkedik ezzel a tanulási zavarral A diszlexia terápiája a Fenyvesi programmal Gyakorló pedagógusként - logopédus végzettséggel Jeneiné Fenyvesi Erzsébet mégis az olvasás oldaláról közelíti meg ezt a problémát. A betűk kapcsolása, a folyamatos olvasás, a szövegértés közelebb áll a tanítói gyakorlathoz, mint a logopédiához. A jó tanító azonban legfőképpen a gyermekre tekint, így ez a módszer sem lehet sikeres anélkül, hogy előbb helyre ne állítaná a gyermek önbizalmát. Vissza kell térnie a forráshoz, hogy a gyermek visszanyerje hitét önmagában, tanítójában, s abban, hogy érdemes tanulnia. Eközben, meg kell tanulnia elviselni a sorozatos kudarcokat, amelyek az elkövetkező hetekben érik. A gyermek tisztában lesz problémájával, és azzal, mit és hogyan kell tennie, hogy megszabaduljon a diszlexiától. A fentieket alapul véve, Fenyvesi Erzsébet az évek során kidolgozott egy olyan tanítói gyakorlaton alapuló terápiát, amely mindezeket a szempontokat figyelembe veszi: ez a Fenyvesi Program. Magyarországon, napjainkban, soha nem látott mértékben van jelen a tanulási zavar. Ezért létrehozták az Ábécé Egyesület a Gyermekekért nevű szervezetet, melynek keretein belül történik a program terjesztése. A Fenyvesi Programmal a diszlexia javítása egyéni foglalkozás keretében zajlik, heti egy alkalommal. A foglalkozás ideje 60 perc. Ehhez járul hozzá az otthoni gyakorlás, ami naponta 20 perc. 1 A diszlexia kialakulásának első és legfontosabb tünete a betűk felcserélése. Ha az ol- 1 Az Egyesületben már dolgoznak a csoportos foglalkozások (3-4 gyermek) módszereinek kidolgozásán is. 20

20 vasás tanulásánál nem rögzülnek megfelelően a tanult betűk, a gyermek fejében zűrzavar keletkezik. Leggyakoribb a b-d betűk cseréje. Ez nem véletlen, hiszen ezek a betűk egymásnak tükörképei. Az optikai képük nagyon hasonló, s akinél a jobb-bal differenciálása nem tökéletes, ez a probléma törvényszerűen megjelenik. Tovább nehezíti a felismerést, hogy a cserével gyakran új értelmes szó jön létre (pl.: bal - dal). Gyakran előfordul az egymáshoz közel képzett magánhangzók cseréje: ö-ü, áe, f-v. A felcserérés itt is a b-d cseréjéhez hasonló problémákat okozhat, például: öt-üt. A gyermek, ha érthetetlen szót kap, megpróbálja értelmezni; újra és újra elolvassa. Az idő telik, s a többiek már a következő mondatoknál tartanak. Ha olyan értelmes szó jön létre a cserével, amely nem illik a mondatba, folytatja a találgatást. Közben ráébred, hogy lemaradt a többiektől. Megpróbálja megoldani a helyzetet a maga módján: kihagy, betold szótagokat, sőt egész mondatokat. Szeretné utolérni a többieket, de ez természetesen nem sikerül, mert közben fogalma sincs arról, mit olvas. Mivel saját próbálkozásai nem eredményesek, olyan spirálba kerül, ahonnan segítség nélkül kijönni már nem tud. Nem érti az olvasott szöveget, nem érzékeli a magyar nyelvben oly fontos ékezeteket, toldalékokat. Ezek a hibák, s az ö-ü felcserélése az írásában is megjelenik, a helyesírása értékelhetetlenné válik. Sok esetben nem érzékeli a szavak, mondatok kezdetét és végét, ezért összeírja azokat, nem használja az írásjeleket. Ez a folyamat a második osztályban veszi kezdetét, s az ötödik osztályra már olyan problémává növekszik, hogy a tanuló az utolsók között kullog az osztályban Olvasás Jeneiné speciális gyakorlatokat állított össze, amelyekkel a betűk felcserélésének problémája, 4-5 foglakozás alatt javítható. Tévesztés néha még ezután is előfordulhat, de ezzel a javítás során külön nem foglalkozunk, mert a gyermek már menetközben érzékeli, korrigálja azt. A gyermek kezdi megérteni, amit olvas. Bár lassan, tagolva, de már azt olvassa, ami valójában oda van írva. Napi gyakorlással a tanuló technikája erősödik és olvasása egyre dinamikusabbá válik. Ráérez arra, hogy képes megtanulni olvasni és társaival együtt dolgozni. Amennyiben a gyermek elvégzi az otthoni feladatait és együttműködő, akkor 2-3 hónap alatt elsajátíthatja a helyes olvasótechnikát, s csak a szorgalmán és a képességein múlik, milyen eredményt ér el az iskolában. 21

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Az új Tanulási stílus kérdőív. A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények

Az új Tanulási stílus kérdőív. A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények Az új Tanulási stílus kérdőív A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények Miről lesz szó? Az új tanulási stílus kérdőív kialakítása A kérdőív és az alskálák bemutatása A kérdőív használata

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Hol és hogyan tanuljunk? A környezet befolyása a tanulás hatékonyságára

Hol és hogyan tanuljunk? A környezet befolyása a tanulás hatékonyságára Hol és hogyan tanuljunk? A környezet befolyása a tanulás hatékonyságára Ezen a foglalkozáson arra keressük a választ, milyen módon lehet a legeredményesebb a tanulásod. Ez azért fontos, mert az, ahogy

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:, születési év

Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:, születési év Forrás: Bernáth László, N. Kollár Katalin, Németh Lilla: A tanulási stílus mérése ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2015. 1. melléklet A végsõ kérdõív Tanulási stílusok kérdőív Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:,

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Intézményi szerkezet Általános Iskolai Intézményegység Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység Pszichiáter, pszichológus,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2}

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2} Idegen nyelvi A munkaközösség-vezetõ rövid, videón való bemutatkozását követõen kérjük, olvassa el a munkaközösség munkájáról szóló tájékoztatót is. (Ha felnagyítva kívánja megtekinteni a felvételt, kattintson

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével Taskó Tünde Anna Tartalom Előzmények Az alulteljesítés fogalma A metakogníció fogalma A metakogníció és tanulás A KATT kérdőív bemutatása Az alulteljesítés

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet ÁTADÓ LAP alsó-felső átmenet 1. ADATOK Név: Szül. hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: 2. GYERMEK, TANULÓ FEJLETTSÉGI MUTATÓI TERÜLET SZEMPONT 1. szint 2. szint 3. szint ÍGÉRET/TEHETSÉG Szövegértés

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Szakmai műhelyfoglalkozás 2014. május 14.

Szakmai műhelyfoglalkozás 2014. május 14. Szakmai műhelyfoglalkozás 2014. május 14. Magatartási problémák Tanulási problémák Tehetség KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD Vizsgálórendszer Szabályozás jogok szakvélemények kötelességek kompetenciák 2 Kiemelt figyelmet

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Anamnézis. I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen lombik

Anamnézis. I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen lombik Lakcíme: Születési hely, idő: Anyja neve: Anyja/ gondviselő telefonszáma: Vizsgálat időpontja (Játszoda tölti ki): e-mail cím: Vezető tünet: Anamnézis I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Egy TITOK az idegen nyelv tanulásával kapcsolatban Amire senki nem gondol Nagy Erika, 2014 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben