BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKBAN Készítette: Appelshofferné Zoltai Zsuzsanna Budapest, 2008

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4 2. Tanulási problémák Diszlexia A diszlexia jelentése Diszlexia fajtái A diszlexia kialakulásának okai A diszlexia tünetei 9 3. Diszlexiások és környezetük A diszlexiás gyermek Család, szülők Pedagógusok Társak (testvérek, osztálytársak) Meixner-féle diszlexia prevenció és reedukáció Diszlexia-prevenció Képesség-, készségfejlesztés Az olvasástanítási módszer Reedukációs terápia Fenyvesi-féle diszlexia kezelés A diszlexia terápiája a Fenyvesi programmal Olvasás Írás Fejlsztő gyakorlatok Egy logopédus tapasztalatai Speciális tanulási technikák Tanulási stílusok Tanulási módszerek Idegennyelv tanítás A mozgás szerepe Diszlexia és az állami, illetve civil szervezetek Az állam szerepe a sajátos nevelésű igényű tanulók jogainak érvényesülésében Civil szervezetek a diszlexiásokért A Gyermekház A Gyermekház PR tevékenységének rövid ismertetése és elemzése Az iskola belső kommunikációja és belső PR eszközei Az iskola külső PR elemzése SWOT- analízis Egyéni kutatás Összegzés Irodalomjegyzék Melléklet 60 3

3 Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangosan ciripel a telefondróton, és aki csak tapsolni tud olyan is akad." /Margaret Martle/ 1. Bevezető Ha egy elsős tanuló iskolai teljesítménye jóval elmarad az intelligenciaszintjének megfelelőtől, tanulási zavarok állhatnak a háttérben. Ezek közé tartozik a diszlexia. Ez nem betegség, a diszlexia egy gyűjtőfogalom, az olvasástanulás zavarait jelenti. A tanulási rendellenességekkel küzdő gyerekek is megtanulnak olvasni, írni, számolni, ám ehhez először szükségük van egy sajátos információfeldolgozási mód elsajátítására, amelyet egész életükön keresztül használniuk kell. Az olvasás megtanulásának folyamatában más, egyéb készségek is érintve vannak, így gyakran társul a diszlexiához beszédzavar, emlékezetgyengeség, számolási zavar vagy írászavar. A diszlexiás gyerekek nem fogyatékosak, nem is a szorgalmukkal van baj, csupán az élet azon területein, ahol a rendszerező-képesség fontos szerepet játszik, sok akadályba ütköznek. Ugyanakkor, sok más szempontból nagyon is kreatívak lehetnek, gazdag képzelőerővel. Sokukból művész vagy műszaki szakember válik. A diszlexia kutatása már a 19. században elkezdődött, mégis csak az 1950-es években indult el Magyarországon a diszlexiásokat segítő szakmai munka. A kezdeményezés elsősorban Meixner Ildikó nevéhez kötődött. Ennek ellenére viszonylag későn és csak fokozatosan alakult ki az a jogi háttér, mely biztosítja az olvasási zavarokkal küzdő tanulók számára, a megfelelő oktatási feltételeket, körülményeket. Először, az 1993-ban elfogadott közoktatási törvényben jelent meg ez a szempont ban már a törvény szövegébe is beemelték a diszlexiások számára biztosított alternatív lehetőségeket, kedvezményeket. Az oktatási törvényben foglalt jogok azonban számos esetben nem érvényesülnek. Ugyanakkor a szülők is ritkán ismerik jogaikat, lehetőségeiket, és 4

4 sok esetben el sem jutnak a bürokratikus szervezetek munkatársaihoz, vagy ha mégis, a munkatárs nem tájékoztatja őket megfelelően. Dolgozatomban azt a kérdéskört vizsgálom meg, hogy a diszlexiásoknak milyen lehetőségeik vannak a mai Magyarországon, mi jellemzi helyzetüket, különös tekintettel az oktatás területére. Célom továbbá, felhívni mindazok figyelmét a rendszer hiányosságaira, akiket ez a téma bármilyen szinten érint, és meg kívánnak ismerkedni a diszlexiával küzdő gyermekek, családok problémáival. 5

5 2. Tanulási problémák A tanulási problémák két alapvető csoportra oszthatóak fel, a tanulási nehézségekre, illetve zavarokra, valamint a tanulási akadályokra. A tanulási zavarok általános, összefoglaló kifejezés különböző - figyelmi funkciókban, beszédkészség, olvasási, írási és számolási készségek elsajátításában és használatában akadályozó, de nem a képességhiányok hagyományos kategóriáiba (vakság, süketség és értelmi fogyatékosság) tartozó - képességdeficitekkel küzdő heterogén csoport megjelölésére. Bár a tanulási zavar más deficitekkel (pl. érzékszervi gyengeség, érzelmi zavarok) vagy negatív környezeti hatásokkal (pl. hátrányos szociokultúrális háttér, nem megfelelő oktatás) együtt is jelentkezhet, azoknak nem egyenes következménye. A tanulási nehézség másrészről meghatározható úgy, mint az átlagos vagy az átlagon felüli értelmi képességű gyermekeknél fellépő váratlan és megmagyarázhatatlan állapot, amelyre jellemző a tanulás egy vagy több területén megmutatkozó jelentős mértékű lemaradás. Bebizonyosodott, hogy a különböző területeket érintő tanulási nehézségek szorosan öszszefüggnek egymással. Gyakran jelentkeznek egyszerre ugyanannál a gyermeknél, sokkal gyakrabban fordulnak elő fiúknál. Becslések szerint a gyerekek mintegy százaléka valamilyen mértékű tanulási nehézséggel, magatartási zavarral küzd hazánkban. Szinte minden iskolai osztályban föllelhető egy-két ilyen, a többiektől eltérően viselkedő tanuló, akivel nem mindig tud mit kezdeni az átlaghoz szokott pedagógus és körülbelül ezer család életét teszi naponta próbára egy-egy nehezen nevelhető gyermek, akinek a jövője függ attól, hogy időben fölfedezik-e problémáját. Egyre több a tanulási zavar megelőzésével, korrigálásával foglalkozó módszer, szakember, szervezet és a jogalkotók is (közoktatási, gyermekvédelmi törvény) felfigyeltek erre a nagyon sérülékeny és veszélyeztetett gyermekcsoportra, bár a körülmények és lehetőségek még korántsem ideálisak. 6

6 (Forrás: ) 7

7 2.1. Diszlexia A tanulási zavarok közül a diszlexiáról hallani a legtöbbször. Az iskolába kerülő 6-7 éves gyermek teljesen más követelményekkel találja szembe magát, mint amihez eddig szokva volt. Megjelenik az életében a direkt teljesítményelvárás, tanulnia kell. A tanuláshoz azonban sokféle képességre van szüksége. Ha ezek között valamelyik is hiányzik vagy gyengébb, az már megnehezíti a megtanulandó anyag elsajátítását. Ilyen részfunkció gyengeség a diszlexia is, amely súlyosan megnehezíti a gyermek iskolai életét. Aki diszlexiás, az a kommunikáció nélkülözhetetlen formájában, az írásban, olvasásban és gyakran a beszédben is súlyosan akadályozott: számára a kezdetlegesen megfogalmazott használati utasítás kibogarászása éppoly reménytelen feladat, mint egy bonyolult szerződésszöveg értelmezése A diszlexia jelentése A diszlexia a görög eredetű, nehézségre utaló disz és a szavak jelentésű lexia szó összetételéből származik, amely az olvasáson túlmutató fogalmat sugall. Ez a rendellenesség ritkán jelentkezik tisztán a gyermekeknél, általában más nehézség is kapcsolódik hozzá, mint például a diszgráfia, azaz írásgyengeség, vagy a helyesírás-gyengeség. Hagyományos meghatározás szerint gyengébb olvasást jelent. Aki pedig gyengén olvas, az akadályozott a kommunikáció egyik alapvető formájában, nehezen, lassabban szerez információt az írott szövegből. Ezáltal kevesebb esélye van intelligenciájának kibontakoztatására, mint hasonló korú társainak. Történhet mindez annak ellenére, hogy egyébként jó értelmi képességekkel rendelkezik. 8

8 Diszlexia fajtái Kutatások erősítették meg, hogy az egyes emberek agyi működései különböző kapcsolódásokra, illetve összeköttetésekre épül. Eme apró eltérések pedig, az írás-olvasási készségek elsajátítására való képességbeli különbségekhez vezethetnek. A különbségeknek számos oka lehet, melyek közül a genetikai faktor erősen meghatározónak mutatkozik. A szakirodalomban a diszlexia két fő csoportját különböztetik meg. Egyrészt az organikus eredetű, más néven, fejlődési diszlexiát, másrészt a például baleset következtében, vagy lelki, környezeti tényezők hatására - szerzett diszlexiát. Az előbbi, organikus eredetű diszlexia, hátterében a szerkezeti másságból eredő működési másságról beszélünk. Ennek oka lehet örökletesség, vagy a születés során elszenvedett minimális károsodás, trauma. A baleset, betegség következtében szerzett diszlexia esetében, nagy valószínűséggel, ismét organikus okokat találunk. Mégis fontos különbség, hogy a balesetet megelőzően ezek az okok nem léteztek. Lelki, környezeti okok hatására fellépő diszlexia esetében azonban a tüneteket okait nem az agyi, illetve idegrendszeri szerkezet másságában kell keresnünk, hanem olyan tényezőkben, mint az érési késés, a szociálisan hátrányos helyzet, vagy az olvasástanítás során, a tanító személy részéről elkövetett módszertani hiba. A diszlexia a különböző országokban eltérő arányban fordul elő, ez egyrészt attól függ, hogy mennyire fonetikus az adott nyelv írása, másrészt attól, hogy milyen módszerrel tanítanak olvasni. A magyar nyelv ebből a szempontból szerencsés, mert az írás nagyon fonetikus (ellenben például az angollal vagy a franciával), viszont az elterjedt olvasvástanítási módszerek nem mindig megfelelőek A diszlexia kialakulásának okai A részképesség zavar kialakulása különböző okokra vezethetőek vissza. Ezek az okok lehetnek genetikai jellegűek gyakori, hogy egy diszlexiás gyermek vizsgálatakor kiderül, a szülő hasonló problémákra emlékszik vissza saját gyermekkorából. Ezen felül okozója lehet anyagcserezavar, kisebb idegrendszeri sérülés, a lateralitás kialakulatlansága, vagy észlelési nehézség. A tanulási zavaros vagy részképesség zavaros gyermeknél nem az intellektus vagy 9

9 az érzékszervek sérültek, hanem a közöttük lévő kapcsolat. Tehát az ingerületek amit és ahogy lát, hall másképp jutnak el ahhoz az agyi központhoz, ahol az információk feldolgozása történik. Ennek megértése, és annak elfogadása, hogy a hibákért nem a gyermek a felelős, fontos a gyermek egészséges személyiségfejlődése szempontjából A diszlexia tünetei a. Óvódás korban A legkorábbi jel, ami esetleg diszlexiára utalhat, a beszélt nyelvben tűnik fel. Ilyen jel lehet, ha a gyermek csak nagyon sokára, az átlagosnál lényegesen később kezd el beszélni. Az óvodás korban nehezen tanulja meg a korosztályának megfelelő mondókákat, láthatólag nincs érzéke a rímekhez, ritmushoz, a szavakat hibásan ejti ki, esetleg hangképzési, logopédiai problémái vannak: az átlagosnál tovább gügyög. További jelek lehetnek, ha a gyerek gondolkodása gyorsabb, mint a cselekedetei vagy feltűnően nagy különbség van a jó és rossz napjai között. A mozgásfejlődéssel kapcsolatban fel kell figyelni arra, ha kimaradt, vagy nagyon rövid ideig tartott a kúszó-mászó időszaka a járni tudás előtt. Hasonlóan problematikus lehet, ha másokhoz képest késve indult el, és mozgása bizonytalan, koordinálatlan, ügyetlenül mozog a lépcsőn, gyakran olyan dolgokban is elesik, amelyek nincsenek is ott, nehezen tanul meg kerékpározni, síelni, vagy úszni. A finomabb mozgásformák esetében észre kell venni, ha nehezen köti meg a cipőfűzőjét, sokszor van problémája a gombolással, ha az irányokat (fent és lent, jobb-bal) nem tudja megbízhatóan megkülönböztetni. A hétköznapi tevékenységek során is jelzésértékű lehet, ha nehezen bánik a késsel, villával, ollóval, ha fest, gyakran túlmegy a papír szélén, nehezére esik az ecsetkezelés. További tünet lehet, ha a gyerek nem szereti a memória, illetve kirakós játékokat, vagy ha a tevékenysége közben gyakran kapkod, máskor pedig feltűnően lassú. 10

10 2.1.4.b. A diszlexia tünetei iskoláskorban Kisiskolás korban érdemes figyelni az alábbiakra. Az összetett szavak lényegét nehezen érti meg, problémái vannak az egyes szavak hangokra történő bontásánál, képtelen megtanulni olyan betűket, melyek egymáshoz hasonló hangokat jelölnek (pl.: bé-té, dé-té). Az egy szótagú szavakat is nehezen olvassa ki, hosszú, ismeretlen szavakat hibásan ejt, a szó belsejéből néhány hangot kihagy. A gyerek beszéde nem folyamatos, láthatóan bizonytalan abban, hogy milyen szavakat használjon, sokszor használ töltelék-, vagy szópótló szavakat. A szavakat kontextusban jobban megérti, mint önállóan egymagában állva. Fél a hangos olvasástól, az olvasásának tempója csak nagyon lassan javul. Kézírása csúnya. Görcsös, görnyedt, vagy más módon rossz a tartása. Feltűnően nehezen jegyzi meg a betűket és/vagy a szavakat, számokat. Gyakran dörzsöli a szemét, pislog, és arra panaszkodik, hogy nem lát jól. Elmosódottnak látja a betűket vagy számokat, nehezen tanul verseket, és más szó szerint megtanulandó szöveget. Problémái vannak a szorzótábla megtanulásával. Nehezen ért meg hallott dolgokat, mintha baj lenne a hallásával. A térben rosszul tájékozódik, bizonytalan az időérzéke. A feladatokat gyakran félbe hagyja, azok befejezését a végtelenségig halogatja. Kerüli a kihívásokat. Gyakran zaklatott a beszéde, szószátyár, locsogó, időnként túlmozgást, mozgáskényszert mutat. Gyakran agresszíven reagál, dühkitörések gyakran előfordulnak Alacsony az önértékelése, kisebbrendűségi érzései vannak, visszahúzódó, bátortalan. (Forrás: 11

11 3. Diszlexiások és környezetük A diszlexia a népesség mintegy 12%-át érinti - ebből 4%-ot súlyosan - nem számítva a környezetet: szülőket, házastársakat, gyerekeket, barátokat, valamint azokat a tanárokat, logopédusokat, orvosokat, pszichológusokat akik szakmai életük során kerülnek szembe ezzel a problémával. Röviden, mindannyian érintve vagyunk. (Sauvageot Métellus, 2006.) Személyek közötti és személyen belüli feszültségek és konfliktusok előidézőjeként, a diszlexia kétségkívül hátrányt jelent az érintett gyermek, kamasz vagy felnőtt számára, s emellett rossz érzések és szemrehányások kiapadhatatlan forrása is A diszlexiás gyermek Az előző fejezetben már kitértem a diszlexia legfontosabb tüneteire, most azokat kiegészítve jellemzem a diszlexiás gyermeket. Minden diszlexiás különböző, és egyedi esetként kell kezelni. Sokuk rendelkezik olyan képességekkel, melyek később fontosak lehetnek a munkahelyen. Ilyen például a jó vizuális térlátási készség, holisztikus gondolkodás, képesség arra, hogy a dolgokat a maguk egészében lássa, valamint jó laterális gondolkodás. Ugyanazok a tényezők, melyek nehézséget okoznak az írni-olvasni tudásban, alapjai lehetnek kiemelkedő pozitív tulajdonságoknak. Például azok, akik nehezen tudnak úgy megoldani egy problémát, ahogy mások teszik, találhatnak ügyesebb utakat, módokat, melyek nagyobb kreativitást és eredetiséget igényelnek. Ezt a képességet gyakran lehet diszlexiásoknál felfedezni. Néhányan úgy gondolják, hogy ezeket a sajátosságokat csak az írni-olvasni tudás elsajátításában fellépő nehézségek miatt fejlesztik ki. A diszlexiás gyermekek egy részénél a viselkedésükkel is probléma van. Infantilisak, játékosak, a figyelmük csapongó, a tanulásban nem kitartóak. Az iskolai kudarcok tovább növelik a nyugtalanságukat, miközben maguk is érzik, hogy gyengébb a teljesítményük, mint ami az intelligenciájukhoz méltó lenne. Egyesek ezt bohóckodással próbálják kivédeni. A tartós kudarcok pszichés problémákat okoznak a gyermeknél, akinek a viselkedésére még több panasz lesz, s ez a tanulási teljesítményét is tovább rontja. Később nehezen szabadul ebből az ördögi körből. 12

12 Egyéb külső jegyek is megfigyelhetők náluk. Nagyobb gyermekek nehezen kezelhetővé válnak, csavarogni kezdenek, hazudnak, bandákba keverednek, különböző szereket próbálnak ki. Sokan nem tudnak szakmát szerezni, alulképzettekké válnak, szociális, beilleszkedési, megélhetési gondjaik lehetnek Család, szülők Igaz ugyan, hogy vannak olyan híres emberek, mint például Leonardo da Vinci, Agathe Christi, sőt Albert Einstein akik diszlexiások voltak, de vajon elegendő-e ez ahhoz, hogy csillapítsa annak a szülőnek a félelmét, aki úgy látja, gyermeke veszélyben van? Kudarc, a társadalom peremére sodródás kockázata, s mindaz, ami ezzel jár. Egy diszlexiás személyt ugyanis különböző viselkedészavarok fenyegetnek, amelyek a túlzott félénkségtől egészen, a csak erős gyógyszerekkel kezelhető agresszivitásig terjedhetnek. Ezek a gyógyszerek azonban sajnálatos módon fokozhatják a már amúgy is súlyos nyelvi zavarokat.(sauvageot Métellus, 2006). A diszlexiával küzdő gyermek szülei általában nagyon aggódnak a gyermekükért, szorongással gondolnak arra, vajon hogyan tesz eleget a gyermek az iskola tanulmányi és szociális téren jelentkező elvárásainak. Félnek attól, miként reagál a gyermek a bosszantásra, és arra, ha éreztetik vele, hogy nem felel meg a követelményeknek. A diszlexiásokat finoman fel kell világosítani nehézségeik okairól és világossá kell tenni számukra, hogy a diszlexia csak átmeneti stádium egyéni fejlődésükben. Alapfeltétel, hogy a nevelő építse le a motivációvesztés alapját, kerülje a sikertelenségeket és állítsa helyre a sikertelenség miatt elvesztett önbizalmat. A kompenzációs tevékenység biztosítása (zene, sport, barkácsolás, rajzolás stb.) a kezelésben nagyon fontos, mert így a gyermek más területeken sikereket ér el, és ez segíti abban, hogy önbizalmát visszanyerje. Megvalósítható célokat kell kijelölni számára. A gyermeknek tudnia kell, hogy saját erőből és a környezet segítségével jól megtanulhatja a nehézségeit ellensúlyozni, és akkor már nem érzi magát elmaradottnak, fogyatékosnak. A diszlexiát személyes kihívásként kell látnia, amelyet saját erejéből le akar küzdeni. A gyermek fejlődése akkor a legbiztosabb, ha egy elfogadó, szerető, segítő légkör veszi körül. Mint a legtöbb problémával, így a diszlexiával kapcsolatban is igaz, hogy a korai beavatkozás és kezelés gyorsabb és jobb eredményeket hoz, mint a már idősebb gyermeknek, illetve felnőttnek nyújtott segítség. Éppen ezért létfontosságú lenne, hogy mind a szülők, mind 13

13 a pedagógusok ismerjék a diszlexia jellegzetes tüneteit, észrevegyék azokat gyermekükön, és így időben kérhessenek és kaphassanak segítséget. A szülő sokat segíthet a tanulási zavarral küszködő gyermeknek a fejlesztő feladatok gyakorlásában. Érdemes megfigyelni a gyermeknek mely területeken vannak problémái és ez alapján kell felépíteni (akár fejlesztőpedagógussal történő egyeztetés után) számára olyan játékos módszereket, melyek ezen területek fejlesztését szolgálják. A játékosságon van a fő hangsúly, mivel gyerekek gyakran az otthont úgy tekintik, mint ahol megmenekülnek az írásolvasási feladatoktól. Ilyen szórakoztató, de egyben fejlesztő feladatokra példa a dominózás. A dominózáshoz nem kell nagy előkészület, és egyszerű segítséget nyújt a számok tanulásához és a vizuális sorrendhez. Más formában is kaphatók, képekkel, vagy mintákkal, amiket valamilyen szempont alapján össze kell párosítani 3.3. Pedagógusok Magyarországon a pedagógusok nem tudnak igazán mit kezdeni a tanulási zavaros, köztük a diszlexiával küzdő gyerekekkel, pedig a tanítók és tanárok egyre gyakrabban kerülnek szembe értelmes, kreatív, a reáltárgyakból jól teljesítő diákokkal, akiknek a helyesírása csapnivalóan rossz, idegen nyelven meg alig vagy egyáltalán nem tudnak megszólalni - nemhogy vizsgázni! (Sieglerné, 2000.) Legtöbb ilyen esetben logopédushoz irányítják a problémás gyermeket. Sokszor a pedagógusok nem is ismerik fel a tünetek mögött megbújó rendellenességet, és azt gondolják, hogy a gyermek akarásával, magatartásával van probléma. Mindez csak súlyosbítja a diszlexiás diák helyzetét. De vajon mit tehet egy pedagógus? Először is a megfelelő olvasástanítási-módszert kell kiválasztani, hogy a minimálisra csökkentsük az áldiszlexiások számát. Másrészről a valódi olvasászavarral küzdőknél alkalmazhatjuk a pozitív megkülönböztetést. Több európai országban ezt törvények által biztosítják a rászorulóknak, azonban a Magyarországon hozott törvények is lehetővé teszik a pozitív megkülönböztetést. (Sieglerné, 2000.) A diszlexiások szakértői vizsgálat után felmentést kaphatnak a helyesírás és az idegen nyelv osztályozása alól, és a középiskolában a magyar írásbeli érettségi és/vagy a felsőoktatásban szükséges nyelvvizsga letétele alól. A tanulási zavarral küzdő gyerekeknél gyakori tünet az erős szorongás. Fontos, hogy a 14

14 pedagógus csökkentse ezeket olyan szituációk teremtésével, amelyek révén az olvasási gondokkal küzdő diák is az egyéb, normális képességének megfelelően tud teljesíteni (pl. matematika dolgozat esetén a szöveges feladatot olvassa fel hangosan a tanár, esetleg engedje, hogy a diszlexiás gyermek padtársa megtehesse ugyanezt). Ezen kívül, az olyan gyakorlati módszerek, mint a játékosság, a változatosság, a vizuális és auditív anyagok gazdag felhasználása, a nyelv mélyebb megismerése (amely több ismeretet, és ezzel nagyobb önbizalmat ad az egyénnek az olvasáshoz.), a tanítás során egyszerre csak rövid anyag közvetítése, az elegendő idő biztosítása a feladatoknál, nemcsak a diszlexiás, hanem az egészséges gyermekek számára is nagy segítséget jelenthet. A pedagógusnak törekednie kell arra, hogy a diszlexiás gyermek ne sorozatos kudarcnak és kínszenvedésnek élje meg a tanulást, ne menjen el a kedve az iskolától Társak (testvérek és osztálytársak) A testvérek esetében fontos, hogy a szülő elmagyarázza nekik, mit jelent a diszlexia, gondoskodjon arról, hogy a testvérek ne érezzék magukat elhanyagoltnak amiatt, hogy a tanulási nehézséggel küzdő gyermekkel több időt kell fordítani. Lényeges, hogy megértsék, a diszlexiával küzdő testvérük számára nem azért megy nehezebben a tanulás, mert ő lusta vagy neveletlen. Gyakran előfordul, hogy a diszlexiás gyermeket osztálytársai kinevetik, kicsúfolják. Az osztály légköre nagy jelentőségű! Hatásos, ha a tanár (osztályfőnök) foglalkozik a másság és a nehézséggel küzdők problémakörével, ha megbeszélik ezeket a témákat az iskolában, minek eredményeképpen megváltoztathatja a többi gyermek hozzáállását az érintett társához, és elejét veheti a gúnyolódásoknak. 15

15 4. Meixner-féle diszlexia prevenció és reedukáció A szakértők legtöbbje egyetért abban, hogy a megelőzés a legfontosabb. Ennek első lépése a szűrés lenne, azonban Magyarországon nincs rendszeres, kötelező érvényű szűrés az óvodák nagycsoportjaiban, az iskolák 1-2. osztályaiban, a felső tagozatba kerüléskor sem Budapesten, sem vidéken. Ebből adódóan, sajnos nincs központilag irányított és elfogadott stratégia a Meixner Ildikó által, 30 éve kidolgozott óvodai diszlexia-prevenció és iskolai reedukáció módszerének szakmai elsajátíttatására és alkalmazására. A megkésett beszédfejlődés és diszlexia összefüggéseit kutatva dolgozta ki a diszlexiás gyermekek reedukációjára és a diszlexia prevencióra alkalmas módszereket, szemléltető eszközöket és diagnosztikai eljárásokat. Kezdeményezője és vezetője volt a Beszédvizsgáló Országos Szakértői Bizottságnak. Nevéhez fűződik számos speciális osztály beindítása a súlyos diszlexiások, diszlexia veszélyeztetettek számára, továbbá logopédiai 1. osztályok Diszlexia-prevenció Napjainkban, Magyarországon a részképesség zavarokról csak néhány órában tanulnak a jövendő óvónők, tanítók és tanárok a felsőoktatásban. A megelőzés szempontjából azonban szükség lenne arra, hogy a pedagógusok is megfelelően tájékozottak legyenek a témában, felismerjék a tüneteket, és megtanuljanak helyesen bánni a tanulási zavarokkal küzdő gyermekekkel. A Meixner-féle prevenciós program lényegét remekül foglalja össze a következő idézet: A diszlexia-prevenciós terápia legfontosabb elve a sokoldalú készségfejlesztés, az olvasás - és írástanítás előkészítése, az olvasási kedv felébresztése, majd ezek alapján az olvasás tanítása. Itt nem célunk az 1. osztályos anyag megtanítása, hanem egyszerűen az olvasástanításhoz, ami a diszlexiások esetében több időt vesz igénybe, szükséges hosszabb idő biztosítása. A terápia két fő részből áll: 1. a képesség-, készségfejlesztésből, és a 2. olvasástanításból (szintetikus módszer). A képességek fejlesztése eleinte az órák nagy részét töltik ki, majd fokozatosan az olvasás - írástanítás lép a helyébe. Az alapvető fejlesztő gyakorlatok közé tartoznak a mozgás-, téri tájékozódás-, percepció-, beszédkészség fejlesztését szolgáló feladatok, melyek segítségével megteremtjük a betanulás feltételeit. A sokoldalú készségfejlesztésre alapozva kezdődhet meg csak az olvasás tanítása. Az olvasástanítás során először a betűk, 16

16 majd azok összeolvasása révén a szótagok, a szavak, végül mondatok olvasását gyakoroljuk. (Sieglerné, 2000) Képesség-, készségfejlesztés A készségfejlesztés feladatait a következő témák köré csoportosíthatjuk. 1. A beszéd alaki és tartalmi fejlesztésével javítják a beszédhibákat, bővítik a szókincset. Gyakoroltatják az időrendiség, egymásutániság helyes visszaadását. Verseket, meséket tanítanak, ezáltal gyakorolják a grammatikailag helyes mondatalkotást. 2. Téri tájékozódás fejlesztése orientációs gyakorlatokkal. Cél: a betűk vízszintes, függőleges kiterjedésének és helyes alakfelismerésének előkészítése. Ennek érdekében: a baljobb, fent-lent irányok megtanítása, és a balról jobbra való haladási irány követése a szem és a kéz mozgásának összekapcsolásával. Tájékozódás térben, saját testen, síkban, és hármas vonalközben. 3. Hallási figyelem fejlesztése: tudatosítják a hangok kihallásának egymásutániságát, a hangok helyének sorrendjét a szóban. Képessé teszik a gyermeket a hosszú és a rövid hangokat - időtartam szerint, valamint a zöngés és zöngétlenhangzókat - egymástól megkülönböztetni. 4. Látásészlelés fejlesztése: megfigyeltetik a tárgyak lényeges ismertetőjegyeit: kerek, ferde, gömbölyű stb. Megbeszélik a részek egymáshoz való viszonyát: hasonlóságok, különbözőségek észrevétele. Mindezeket megfogalmaztatják, verbalizálják. 5. Ritmusérzék fejlesztése: ritmusminták visszaadása, hallás útján szavak szótaghatárainak pontos érzékeltetésével előkésztik a szótagolást. 6. Grafomotoros készség fejlesztése során, játékos vonalvezetési gyakorlatokkal öszszehangolják a szem- és kézmozgás koordinációját. 7. A figyelem fejlesztésével növelik a koncentráló képességet, fejlesztik a verbális, valamint a vizuális az auditív emlékezetet. 17

17 Az olvasástanítási módszer A Meixner-féle diszlexia-prevenciós terápia másik nagy feladatköre a betűtanítás és az összeolvasás technikai elsajátítása. A részképesség gyengeséggel rendelkező (diszlexia, diszgráfia) gyermekeknek speciális olvasástanítási eljárásra van szükségük. A terápiának fontos alapelve, hogy a legközelebbi fejlődési zónából kell kiindulni, amely szerint, ahhoz a szinthez kapcsolódva kell a fejlesztést elkezdeni, illetve ott kell folytatni, ahol a gyermek még biztonsággal mozog, mert csak így válik számára lehetségessé az eredményes feladatvégzés. Az alacsonyabb szintek erősítésével, újratanulásával pozitívan befolyásolhatjuk a magasabb-rendű, bonyolultabb funkciók elsajátítását. A Meixner-módszer sajátosságai a következők. Az aprólékosan felépített fokozatosság elve (a tananyag apró lépésekre bontása, sok ismétléssel). A módszer gyógypedagógiai terápiás indíttatású és maximálisan alkalmazkodik egyegy diszlexiás, vagy diszlexia-veszélyeztetett gyermek egyéni haladási tempójához. A hang-látás-mozgás egységéből adódóan feltétele a beszédhangok helyes ejtése. A többi módszertől eltérő betűsorrendet tanít, s így más módszereknél alaposabban dolgozza ki az olvasástanítás lépéseit. A módszer megelőzi a Ranschburg-féle homogén gátlás, illetve a gondolkodás rigiditásának kialakulását, hiszen csak pozitív megerősítést, fejlesztő értékelést alkalmaz elfogadva követel. Az olvasástanítást fejlesztő gyakorlatok előzik meg, melyek a következők lehetnek. Beszédfejlesztés (szókincs fejlesztése, szókincsbővítés, hanganalízis-szintézis gyakorlása, mondatgyakorlatok alkalmazása). Beszédmozgás tudatosítása (ajakmozgások megfigyelése, zöngés-zöngétlen mássalhangzók megkülönböztetése). Iránygyakorlatok (mozgásirányok megfigyelése, írásgyakorlatok mozgással, olvasás iránya, sorváltás, téri relációk verbalizálása, tájékozódás a vonalrendszerben). 18

18 4.2. Reedukációs terápia Meixner nemcsak a prevenciós, hanem a reedukációs terápiát is kidolgozta. A kettő hasonlít egymásra, azzal a különbséggel, hogy itt inkább az olvasás-, írástanításon van a hangsúly. A diszlexia terápiája a célszerűség okán leegyszerűsítve: olvasástanítás" (Sieglerné, 2000). A reedukáció alapelvei - hasonlóan a prevenciós modelléhez - az aprólékosan felépített fokozatosság, a betűtanításnál a hármas asszociáció (a betű vizuális képe, a hang akusztikus képe és a hang beszédmotoros képe), a homogén gátlás kialakulásának megelőzése (a vizuálisan, ill. a fonetikailag hasonló betűknél), sokoldalú és dinamikus gyakoroltatás, a hibák azonnali javítása, valamint a szorongás oldása. A reedukációs folyamat során, az olvasástanítással párhuzamosan kissé késleltetve, halad az írástanítás. Az írás előkészítésének, a motoros képességek fejlesztésének, kiemelt szerepe van. A tollbamondás nagy jelentőségű az írástanítás folyamatában, melyet a betűk, szótagok, rövid szavak tanulásánál párhuzamosan és rendszeresen kell alkalmazni. 19

19 5. Fenyvesi-féle diszlexia kezelés Számtalan módszerrel, technikai eszközzel próbálnak a szakemberek segíteni a diszlexiás gyermekeken. Magyarországon, a többé-kevésbé sikeres eljárások a logopédia oldaláról közelítik meg a problémát. Ez nem véletlen, hiszen ma a diszlexiáról a főiskolán a logopédushallgatók tanulnak. A pedagógusok nagy része ugyanakkor, tanfolyamokon ismerkedik ezzel a tanulási zavarral A diszlexia terápiája a Fenyvesi programmal Gyakorló pedagógusként - logopédus végzettséggel Jeneiné Fenyvesi Erzsébet mégis az olvasás oldaláról közelíti meg ezt a problémát. A betűk kapcsolása, a folyamatos olvasás, a szövegértés közelebb áll a tanítói gyakorlathoz, mint a logopédiához. A jó tanító azonban legfőképpen a gyermekre tekint, így ez a módszer sem lehet sikeres anélkül, hogy előbb helyre ne állítaná a gyermek önbizalmát. Vissza kell térnie a forráshoz, hogy a gyermek visszanyerje hitét önmagában, tanítójában, s abban, hogy érdemes tanulnia. Eközben, meg kell tanulnia elviselni a sorozatos kudarcokat, amelyek az elkövetkező hetekben érik. A gyermek tisztában lesz problémájával, és azzal, mit és hogyan kell tennie, hogy megszabaduljon a diszlexiától. A fentieket alapul véve, Fenyvesi Erzsébet az évek során kidolgozott egy olyan tanítói gyakorlaton alapuló terápiát, amely mindezeket a szempontokat figyelembe veszi: ez a Fenyvesi Program. Magyarországon, napjainkban, soha nem látott mértékben van jelen a tanulási zavar. Ezért létrehozták az Ábécé Egyesület a Gyermekekért nevű szervezetet, melynek keretein belül történik a program terjesztése. A Fenyvesi Programmal a diszlexia javítása egyéni foglalkozás keretében zajlik, heti egy alkalommal. A foglalkozás ideje 60 perc. Ehhez járul hozzá az otthoni gyakorlás, ami naponta 20 perc. 1 A diszlexia kialakulásának első és legfontosabb tünete a betűk felcserélése. Ha az ol- 1 Az Egyesületben már dolgoznak a csoportos foglalkozások (3-4 gyermek) módszereinek kidolgozásán is. 20

20 vasás tanulásánál nem rögzülnek megfelelően a tanult betűk, a gyermek fejében zűrzavar keletkezik. Leggyakoribb a b-d betűk cseréje. Ez nem véletlen, hiszen ezek a betűk egymásnak tükörképei. Az optikai képük nagyon hasonló, s akinél a jobb-bal differenciálása nem tökéletes, ez a probléma törvényszerűen megjelenik. Tovább nehezíti a felismerést, hogy a cserével gyakran új értelmes szó jön létre (pl.: bal - dal). Gyakran előfordul az egymáshoz közel képzett magánhangzók cseréje: ö-ü, áe, f-v. A felcserérés itt is a b-d cseréjéhez hasonló problémákat okozhat, például: öt-üt. A gyermek, ha érthetetlen szót kap, megpróbálja értelmezni; újra és újra elolvassa. Az idő telik, s a többiek már a következő mondatoknál tartanak. Ha olyan értelmes szó jön létre a cserével, amely nem illik a mondatba, folytatja a találgatást. Közben ráébred, hogy lemaradt a többiektől. Megpróbálja megoldani a helyzetet a maga módján: kihagy, betold szótagokat, sőt egész mondatokat. Szeretné utolérni a többieket, de ez természetesen nem sikerül, mert közben fogalma sincs arról, mit olvas. Mivel saját próbálkozásai nem eredményesek, olyan spirálba kerül, ahonnan segítség nélkül kijönni már nem tud. Nem érti az olvasott szöveget, nem érzékeli a magyar nyelvben oly fontos ékezeteket, toldalékokat. Ezek a hibák, s az ö-ü felcserélése az írásában is megjelenik, a helyesírása értékelhetetlenné válik. Sok esetben nem érzékeli a szavak, mondatok kezdetét és végét, ezért összeírja azokat, nem használja az írásjeleket. Ez a folyamat a második osztályban veszi kezdetét, s az ötödik osztályra már olyan problémává növekszik, hogy a tanuló az utolsók között kullog az osztályban Olvasás Jeneiné speciális gyakorlatokat állított össze, amelyekkel a betűk felcserélésének problémája, 4-5 foglakozás alatt javítható. Tévesztés néha még ezután is előfordulhat, de ezzel a javítás során külön nem foglalkozunk, mert a gyermek már menetközben érzékeli, korrigálja azt. A gyermek kezdi megérteni, amit olvas. Bár lassan, tagolva, de már azt olvassa, ami valójában oda van írva. Napi gyakorlással a tanuló technikája erősödik és olvasása egyre dinamikusabbá válik. Ráérez arra, hogy képes megtanulni olvasni és társaival együtt dolgozni. Amennyiben a gyermek elvégzi az otthoni feladatait és együttműködő, akkor 2-3 hónap alatt elsajátíthatja a helyes olvasótechnikát, s csak a szorgalmán és a képességein múlik, milyen eredményt ér el az iskolában. 21

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 SZÜLŐKNEK a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 Mottó: Umberto Saba: Kislányom arcképe Kislányom piros labdával kezében, nagy égszínkék szemét reám emelve, így szólt

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN

SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN 8 Fejlesztô Pedagógia 2006/2. szám SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN DR. BALOGH PÉTERNÉ 1. A SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT MEGÍTÉLÉSE A SZAKIRODALOMBAN Ma, amikor a kommunikációs és információs forradalom uralja

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Készítette: Pál Enikő Témavezető: Kiss Ferenc Főiskolai docens Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA

AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA Fővárosi Pedagógiai Intézet Tanácsadás fejlesztés AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA Szaktanácsadói záró dolgozat Készítette: Dr.

Részletesebben

Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére

Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére Hiperaktivitás és figyelemzavar Tájékoztató szülők részére Készítette Dr. Farkas Margit Vadaskert Kórház és Szakambulancia, Budapest 1. Aminek nem volna szabad megtörténnie... 2. Mi a hiperaktivitás? 3.

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Fejlesztési modulok a fogyatékossági típusoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok/könyvtárosok számára

Fejlesztési modulok a fogyatékossági típusoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok/könyvtárosok számára Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4 Fejlesztési

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE 2012 1 A DOKUMENTUM A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ

Részletesebben

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Konzulens: Kolozsvári Csaba

Részletesebben

harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak

harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak A diszlexiásokat többféle módszer is segíti a tanulásban. A jelen útmutató célja, hogy rálátást nyújtson a különböző elérhető segítő módszerekre, úgy mint

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Autizmus Alapítvány 2007 Készült a magyar állam és az Európai Unió (HEFOP 2.2.1-P.-2004-11-0037/4.0) támogatásával 1 TARTALOM 1. Bevezetés

Részletesebben

Könyvtárosok módszertani lehetőségei, attitűdje, az SNI- s gyerekek olvasóvá nevelésében

Könyvtárosok módszertani lehetőségei, attitűdje, az SNI- s gyerekek olvasóvá nevelésében Könyvtárosok módszertani lehetőségei, attitűdje, az SNI- s gyerekek olvasóvá nevelésében Ludányi Ágnes A tanulmány bemutatja a sajátos nevelési igényű gyermekekkel és fiatalokkal kapcsolatos elméleti alapvetéseket,

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT Tartalomjegyzék I. A hátránykompenzálás tágabb kontextusa 3. 1. Fogalomértelmezések, definíciók.. 3. 2. Esélyteremtés és társadalmi kohézió. 5. 3.

Részletesebben

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné BARTOS SÁNDOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ESZKI ÉS EGYMI - VÁRPALOTA MINŐSÍTETT GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM ok Országos Közoktatási Intézet ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

AZ ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS FŐVÁROSI TANULÓK 2008/2009. TANÉVI KOMPETENCIAALAPÚ SZÖVEGÉRTÉS-MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE

AZ ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS FŐVÁROSI TANULÓK 2008/2009. TANÉVI KOMPETENCIAALAPÚ SZÖVEGÉRTÉS-MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE AZ ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS FŐVÁROSI TANULÓK 2008/2009. TANÉVI KOMPETENCIAALAPÚ SZÖVEGÉRTÉS-MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE 2009. november Balázs Ágnes elemzésének felhasználásával Összeállította Südi Ilona

Részletesebben