Az álmok valóra válnak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az álmok valóra válnak"

Átírás

1 BARBARA SCHEIBER Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek

2 Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek

3 BARBARA SCHEIBER Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek

4 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Fulfilling Dreams A handbook for parents of children with Williams syndrome by Barbara Scheiber, Williams Syndrome Association, 2002 A kötet fordításában közremûködött: Haidegger Klára, Kleyer Éva, Monostori Ágnes, Dr. Pogány Gábor Korrektor: Krasznai Katalin Fordította: Dobrás Zsófia 2005 A magyar viszonyokhoz történô adaptációban közremûködött: Pogányné Bojtor Zsuzsanna, Dr. Szatmári Éva, Dr. Pogány Gábor Szerkesztés: 2 Dobrás Bt. Borítókép: Dobrás Márton 2005 ISBN: Kiadja a Magyar Williams Szindróma Társaság 1095 Budapest, Viola utca 19. fsz. 2. Levelezési címe: 1022 Budapest, Pajzs utca 5. Adószám: Számlaszám: honlap cím: Felelôs kiadó: Pogányné Bojtor Zsuzsa elnök A kötet kiadásához az alábbi megnyert pályázat, és támogató járultak hozzá: Az EU Phare Access 2002 számú szociális mikro project programja, a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával (No: ) A MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK Rt. nagylelkû támogatása Tördelés, nyomdai kivitelezés: Etyekwood Stúdió Kft., Felelôs: Dobrás Márton ügyvezetô

5 Többszörös öröm számomra ez a könyv. Végre megjelenik egy valóságos támasz a Williams szindrómás embert nevelô családok számára. Igen sokrétû és minden területen segítséget nyújtó mû ez. Mivel alapjául egy fordítás szolgált, így egyértelmûen látszanak az eltérések az amerikai és az itthoni viszonyok között, de sosem baj, ha van elôttünk jó példa. Nagy elônye, hogy többek segítségével sikerült a magyar viszonyokhoz adaptálni a szükséges információkat, így valóban hasznos szélesebb értelemben is minden olyan család, ill. szakember részére, akik a Williams szindróma mellett egyéb testi és értelmi akadályozottsággal küzdô gyermekekkel foglalkoznak. A legnagyobb öröm azonban az, hogy saját tapasztalatból is tudom, ha közöttünk nôhetnek fel, és megkapják mindazt a szeretetet, fejlesztést, amire szükségük van, akkor ugyanúgy teljes értékû, boldog életet élhetnek, mint egészséges társaik. Ezt annál is inkább megérdemlik, mert hatalmas szeretetet adnak környezetüknek a mindennapokban. Ez a könyv a megfelelô körülmények kialakításában, a helyes fejlesztésben, és a mindennapok terheinek megosztásában segít mindannyiunknak, vagyis a teljes élet kialakításához mutat utat. Pogányné Bojtor Zsuzsanna, az MWSzT elnöke

6 TARTALOM ELÓSZÓ...10 BEVEZETÉS Mi a Williams-szindróma? FEJEZET Hol kezdjük?...16 Különleges képességek Családi vonások Nem mindenki tipikus Bôvebben a zenei kötôdésrôl...18 Nyelv Személyiség...20 A szülôk nincsenek egyedül FEJEZET Család: gondok és sikerek Egyensúly Viaskodás az érzelmekkel Házasság...28 Testvérek...30 A tágabb család rokonok és barátok...31 Elfogadás FEJEZET Az elsô évek: csecsemôk és kisgyeremekek...34 Etetési problémák Egészségi és fejlôdési gondok...36 Korai fejlesztés FEJEZET Az építôkövek: beszéd, motoros és egyéb képességek A józan ész diktálta alapelvek Beszéd és nyelv Testi fejlôdés Alapvetô készségek elsajátítása Szenzoros integráció

7 5. FEJEZET Mindenki lehet boldog...70 Önbecsülés A kapcsolatteremtés elôsegítése Szorongás Módszerek a szorongás enyhítésére Figyelmi problémák...84 Figyelemzavar hiperaktivitás (ADHD)...86 Segítség autista gyerekeknek...88 Az erôsségek kiaknázása FEJEZET A tanulás ajándéka...92 A tanulási profil meghatározása Jellemzô tanulási erôsségek Jellemzô tanulási nehézségek...97 Olvasni tanulás Matematika Írás Számítástechnika Viselkedési problémák a közösségben Tisztelet a különbözôségnek FEJEZET Átmenet a felnôttkorba Áttekintés Serdülôkori változások Hangulatingadozások Az érdeklôdés felkeltése Napi feladatok Kapcsolatok Szexualitás Serdülôkori egészségi problémák Az egészség megôrzése FEJEZET Felkészülés a váltásra A csapat megszervezése Az IDEA rendelkezései Kik alkotják a csapatot? Szolgáltatások felnôtteknek

8 2. Önállóság szülô és gyermek új szerepben A szülôi jogok átruházása Kreatív tervezés Álmok és IEP-célok FEJEZET Új utakon Munkahely Pályaválasztási felmérés Önállóan élni Lakóhelytípusok Más kérdések Egészség Szorongás és depresszió Gondnokság Vagyontervezés HANGOK Felnôttek szólnak önmagukról

9 Elôszó Bármikor tudjuk meg, hogy a gyermekünk Williams-szindrómás, az a pillanat döntô a saját életünkben és az egész családunkéban. Mindig emlékezni fogunk rá, hogy ki, milyen körülmények között mondta meg, és arra is, hogy rögtön tudtuk, ez megváltoztatja az életünket. Vannak, akik már a szülés után vagy néhány hét múlva megtudják, hogy a gyermekük sérülten született, mások csak jóval késôbb, amikor a gyermek iskolába kerül. Elôfordulhat, hogy az orvos vagy más szakember azzal biztatja a szülôt, hogy a fia vagy lánya majd kinövi azt, ami problémát okoz, és így megmarad a remény, hogy a nehézségek idôvel maguktól megoldódnak. A gyanú beigazolódása olyan, mintha becsapódna elôttünk az ajtó. Mindenkit lesújt, amikor szembesül a valósággal, és az emberek többsége csak egy bizonyos idô elteltével dolgozza fel fájdalmát. A tények ismerete azonban inkább kinyit elôttünk ajtókat, nem pedig bezár. Olyan lehetôségeket tár elénk, amelyek segítik a gyerekeinket a tanulásban és a fejlôdésben. Ez tehát a remény és a továbblépés kezdete lehet. Akadnak olyanok is, akiknél csak felnôtt korban diagnosztizálják a Williamsszindrómát. Meglehetôsen nagy a fel nem ismert esetek száma. A szindrómát csak 1961-ben definiálták, és sokáig még az egészségügyi szakemberek sem voltak kellôképp tájékozottak, sôt minden erôfeszítésünk ellenére sokan még ma sem azok. A bizonyosság azoknak a szülôknek is egyfajta megkönnyebbülést hoz, akik csak felnôtt gyermekükrôl tudják meg a diagnózist, mert az végre magyarázatot ad az addig tisztázatlan eredetû problémákra. A bizonyosság még ekkor is új ajtókat nyithat meg a tudatosság, a gondoskodás és a lehetôségek kiaknázása felé. Egy fiatalember, aki felnôtt korában tudta meg, hogy Williams-szindrómás, azt mondta: Olyan volt, mintha rég elvesztett családomat találtam volna meg, amelyrôl nem is tudtam, hogy létezik. Az érintettek többsége ugyanígy érez. A Williamsszindrómás gyerekek és szüleik mind egy olyan nagy családba tartoznak, melynek tagjait a hasonló igények és tapasztalatok fûzik össze, akik osztoznak egymás félelmeiben, reményeiben, örömeiben, és akik mindig segítik egymást választ találni a 10

10 ELÔSZÓ legfontosabb kérdésre: hogyan adhatjuk meg gyermekünknek a lehetô legnagyobb esélyt a boldog, kiegyensúlyozott életre? Ez a kézikönyv azért született meg, hogy közkinccsé tegyük a szülôk és azon szakemberek tudását és tapasztalatait, akik gyerekeinkkel foglalkoznak, és hisznek bennük. A könyvben foglaltak mögött az a meggyôzôdés húzódik meg, hogy a Williams-szindrómás gyerekek sokkal inkább hasonlítanak a többi gyerekhez, mint amennyire különböznek tôlük. Bármilyen képességekkel rendelkezik vagy hátrányokkal küzd a gyermek, ugyanarra vágyik, mint a többi: játékra és vidámságra, ösztönzésre és támogatásra, barátokra és szeretetre. Akárcsak bárki más, a Williams-szindrómás ember is elsôsorban személyiség, akinek az életében örömök, megpróbáltatások, meglepetések és sikerek egyaránt adódnak. Minden szülônek azt kívánjuk, hogy mindvégig tudjon bízni a saját és a gyermeke lelki erejében, kitartásában. Ezen az úton persze könnyek és nevetés, csalódások és gyôzelmek egyaránt várnak ránk, de elkísér az a tudat is, hogy mi, emberek együtt törekszünk álmaink megvalósítására. 11

11 Bevezetés Mi a Williamsszindróma? Írta: Terry Monkaba, az amerikai Williams-szindróma Egyesület ügyvezetô igazgatója Nem egyszerû válaszolni a kérdésre: Mi a Williams-szindróma? Az olyan szakember válasza, akit nem érint közelrôl a Williams-szindróma, viszonylag egyszerû: a Williams-szindróma egy ritka genetikai rendellenesség. Körülbelül élve születésre jut egy eset, amikor a genetikai állomány egy pici darabja elvész a hetedik kromoszómapár egyik kromoszómájáról. A hiányzó anyag körülbelül húsz gént tartalmaz, amelyek közül a legismertebb az elasztin, a Williamsszindróma markergénje. Az úgynevezett mikrodeléció spontán keletkezik. Nem öröklött, és a szülôk (kivéve, ha egyikük vagy mindketten ugyancsak Williamsszindrómásak) nem hordozói a génhiánynak. A Williams-szindróma nem gyerekbetegség, mint a bárányhimlô vagy a kanyaró. Gyermekünk NEM fogja kinôni a Williams-szindrómát, és az orvostudomány sem meggyógyítani nem tudja, sem valamely speciális immunizációs módszerrel megelôzni azt, hogy a következô generációkban elôforduljon. Sajnos a Williams-szindróma tudományos meghatározása nekünk, szülôknek keveset árul el. Mi valójában nem azt szeretnénk tudni, mi a Williams-szindróma, hanem sokkal inkább azt, hogy az milyen hatással van a gyermekünkre. Erre a kérdésre már jóval nehezebb válaszolni, és a válasz nem is pontosan ugyanaz mindenkinek. Ebben a részben rövid választ adunk a kérdésre. A kézikönyv további fejezeteiben sorra vesszük és részletesen taglaljuk mindazt a számtalan lehetséges vonást és jellemzôt, melyekbôl együttesen kirajzolódik a kép, és választ kapunk arra a kérdésre, hogy a Williams-szindróma hogyan befolyásolja gyerekünk egész életét. Az elsô és legfontosabb, hogy a szülô soha ne feledje: nem Williams-szindrómás gyermeke van, hanem egy olyan gyermeke, akinek Williams-szindrómája van. Más szóval a gyermek nem azonos a Williams-szindrómával! Vagyis lehet számos vonása, amely közvetlenül összefügg a szindrómával, de legalább ugyanennyi olyan, amelynek nincs semmi köze hozzá. Az ilyen gyermek, ugyanúgy, mint a többi, 12

12 BEVEZETÉS mindenekelôtt önálló személyiség, akire hatással van a környezete, a tapasztalatai és az ôt körülvevô emberek. Ugyanúgy örökölhet jellegzetes családi vonásokat, például a kék szemet, a vörös hajat vagy a rövid lábat, mint mások a családban. Mivel azonban neki Williams-szindrómája van, az ezzel járó deléció még olyan tulajdonságokat is kialakít, melyekkel más családtagok és az ismeretségi körbe tartozó más gyermekek nem rendelkeznek. A Williams-szindrómával összefüggô tipikus jegyek listája meglehetôsen hosszú: szívrendellenességek kitûnô hosszú távú memória alacsony születési súly kitûnô arcmemória fejlôdésbeli elmaradás nagyon kedves személyiség túlzott barátságosság tanulási zavarok szokatlanul jószívû és együttérzô etetési nehézségek nagyon beszédes gazdag szókincs észlelési/térlátási nehézségek erôs vonzódás a zenéhez kis termet apró, ritkásan elhelyezkedô fogak csillag alakú mintázat a kék szemben gyenge finommotoros készség Íme, nem is mind hátrányos tulajdonság, szülôként pedig úgyis mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyermekünk képességei kifejlôdhessenek, és a nehézségei a lehetséges minimumra korlátozódjanak. Egyes jegyek esetében mindössze annyi a teendô, hogy nagyon következetes módszert kell alkalmaznunk a tanítás során, vagy többször kell gyakoroltatnunk egy-egy feladatot, mint más gyerekkel, hogy ugyanúgy elsajátítson valamely készséget. Más jellemzôk korrigálása terapeuta és más szakemberek közremûködését igényli, akik a fejlôdésbeli lemaradások vagy hiányosságok leküzdésében segítenek, és még így is elôfordulhat, hogy bizonyos készségeket soha nem sikerül majd tökéletesen elsajátítania. A genetikai hiányból adódó problémák némelyike nem igényel többet, mint rendszeres orvosi ellenôrzést 13

13 BEVEZETÉS vagy egyszerû gyógyszeres kezelést. Más problémák esetleg sebészeti beavatkozást vagy folyamatos orvosi ellátást tesznek szükségessé. Röviden összefoglalva, a Williams-szindróma olyan genetikai rendellenesség, melynek következtében sokféle jellegzetes vonás alakulhat ki a gyermekben. Egyes gyerekeknél az iménti listán szereplôk közül sok, másoknál csak néhány jelentkezik. Akadnak olyanok is, akik csak a legrészletesebb listán felsorolt jellemzôket mutatják fel, melyek csak nagyon ritkán fordulnak elô. A Williams-szindrómás gyerekek többsége kis súllyal születik, és csecsemôkorban etetési problémák jelentkeznek náluk. Gyakran nyûgös babák, akik a normálisnál jóval lassabban fejlôdnek. Totyogóként tûnik fel legtöbbször a fejlôdésbeli lemaradás; a fô fejlôdési mérföldköveket, amilyen a járás vagy a beszéd, a vártnál általában egy-két évvel késôbb érik el. A Williams-szindrómás gyerekek 75 százaléka enyhe vagy súlyos szívproblémákkal küzd, gyakoriak a krónikus fülgyulladások, a kancsalság és a túlérzékeny hallás. Általában késôbb kezdenek el beszélni, de aztán épp ez lesz az egyik erôsségük, szívesen beszélnek, gazdag szókincsre tesznek szert, meglepôen egyedi módon használják a határozókat és a jelzôket. A tanulási zavarok nagyon gyakoriak, és egyeseknél bizony súlyosak. Majdnem minden gyerek igényel valamilyen fokú speciális tanulási segítséget, és a figyelemzavar is meghatározó probléma. Ezeknek a gyerekeknek általában nagyon nyitott a személyiségük, és felnôttekkel túlságosan is barátkozóak, miközben a saját korosztályukkal nehezen építenek ki kapcsolatokat, így inkább a felnôttek társaságát keresik. A Williams-szindrómások gyakran nehezen tájékozódnak a térben, ami a matematikai és azzal kapcsolatos feladatok megoldását szinte lehetetlenné teszi. A legtöbb Williams-szindrómás gyerek erôsen vonzódik a zenéhez, sokuk zenei érzéke jóval fejlettebb, mint bármely más kognitív (megismerési) képessége. A Williams-szindróma egyedülálló rendellenesség: kiváló képességek és hátrányos vonások egyszerre járnak vele. A Williams-szindrómások a mért intelligenciaszintjüktôl vagy a tanulmányi eredményeiktôl függetlenül mind nagyon sokat tudnak adni másoknak. Aki valóban odaadó figyelemmel kíséri gyermekét, miközben az a maga helyét keresi a világban, rá fog jönni, hogy legalább annyit tanulhat tôle, mint amennyit ô tanulhat tôlünk, szülôktôl. Hogyan diagnosztizálják a Williams-szindrómát? Amikor a gyermek megkésett fejlôdése miatt vagy orvosi javaslatra genetikushoz kerül, a genetikus még a laboratóriumi vizsgálatok elvégzése elôtt szubjektív módon értékeli a gyermek állapotát, vagyis azt méri fel, hogy mutatkoznak-e a legin- 14

14 BEVEZETÉS kább tipikus jellemzôk (elsôsorban az iménti listán felsoroltak). Ha a genetikus több jellemzô jegyet is felfedez, vérvizsgálatot kér gyanúja alátámasztására. Bár a szokásos kromoszómateszt nem mutatja ki a Williams-szindrómát, a megbízható diagnózis felállítása egyáltalán nem bonyolult. Az elasztin nevû gén deléciójának 1993-as felfedezése után nem sokkal kifejlesztettek egy megbízható analitikai eljárást, amelyet f luoreszcens in situ hibridizáció tesztnek, röviden FISH-tesztnek neveznek. Ezt a vizsgálatot az egyén kromoszómájának DNS-én, limfociták (a fehérvérsejtek egy típusa) felhasználásával végzik. A teszt speciális eljárással megfesti a 7-es kromoszóma elasztingénjét. Ha a vizsgált személy valamely 7-es kromoszómáján hiányzik az elasztin, a festés is hiányos mintát mutat. A szokatlan festett nem festett minta igazolja az egyik 7-es kromoszóma elasztinhiányát és ezzel a Williamsszindrómát. A teszt folyamata általában két hét, és hazánkban Pécsett és Budapesten végzik rutinszerûen. A tudósok ma a teszt megbízhatóságát több mint 99 százalékosnak tartják. Bár a FISH-teszt nagyon megbízható, sok érintett rendelkezik a Williamsszindróma több tipikus jellemzôjével, de az elasztindeléció mégsem mutatható ki náluk. A szülôk sokszor nem értik, miért negatív a teszt eredménye, mivel gyermekükre egyébként nagyonis ráillik a szindróma leírása. Tény, hogy vannak olyan gyerekek, akiknél a negatív teszteredmények ellenére, szubjektív módszerekkel diagnosztizálják a Williams-szindrómát. Orvosi tanácsadóink véleménye szerint azok a gyerekek, akiknek nem pozitív a FISH-tesztje, igazából nem Williams-szindrómások, ezért a szülôknek tovább kell kutatniuk a helyes diagnózis érdekében. Mégis, azok a gyerekek, akik magukon viselik a szindróma tipikus jegyeit, haszonnal alkalmazhatják a könyvünkben ajánlott stratégiákat és kezelési módszereket. A pozitív diagnózis tehát nem elôfeltétel. 15

15 1. fejezet Hol kezdjük? Ön valószínûleg most azért olvassa ezt a könyvet, mert nemrég tudta meg, hogy a gyermeke vagy a közvetlen környezetében egy másik gyermek Williams-szindrómás. Bizonyára nyomasztóan hat Önre mindaz, amit eddig tud a várhatóan felmerülô számos problémáról, miközben inkább biztatást és gyakorlati tanácsokat várna. Lehet, hogy épp azon töpreng, mit tegyen legelôször, hogyan tervezze meg a továbbiakat. Sok a tanulnivaló, de mindennél fontosabb, hogy a gyermeket biztonságot adó, szeretetteli légkör vegye körül, melyben odafigyelnek az igényeire és méltányolják egyéniségét. Különleges képességek Ha a Williams-szindróma negatív következményei aggasztják, akkor gondoljon arra, hogy egyáltalán nem csak ilyenek vannak, ahogy erre már a könyv bevezetôjében is utaltunk. Jó kiindulópont a tanuláshoz, ha tudatosítjuk magunkban, hogy milyen sokféle képesség szokott társulni a Williams-szindrómához. A következô néhány oldalon arról lesz szó, milyen különleges képességekkel rendelkezhetnek a Williams-szindrómás gyermekek és felnôttek, melyek nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy sok örömben és sikerben legyen részük. Tény, hogy a Williams-szindrómásokra olyan elônyös személyiségjegyek jellemzôk, amilyenek semmilyen más típusú fogyatékkal élôkre nem. Amikor Williamsszindrómások elôször találkoznak, rögtön érzik, hogy ôk összetartoznak, nem csupán a külsejükben mutatkozó hasonlóságok fûzik össze ôket. Nem indigós másolatai egymásnak, mégis megdöbbentôen hasonlítanak. Mintha egy családba tartoznának, olyan közel érzik magukat egymáshoz. Családi vonások Melyek a fôbb családi jellegzetességek? Arcvonásaik, melyeket korábban manószerûnek mondtak, valóban meglepôen hasonlók: kicsi, pisze orr, széles száj, keskeny áll. Ám ennél meglepôbbek a kevésbé látható tulajdonságaik, minden elképzelést felülmúló képességeik. 16

16 HOL KEZDJÜK? Az egyik legmeglepôbb ezek közül a verbális adottságuk. Bár általában csak kétéves korukban vagy még késôbb kezdenek beszélni, akkor viszont nagyon gyorsan bôvül és színesedik a szókincsük, így e téren messze felülmúlják saját IQ-értékeiket (melyek rendszerint az átlag alsó határán mozognak, vagy az enyhén, illetve közepesen retardált tartományba tartoznak). Egy másik sajátos jelenség, hogy miközben a Williams-szindrómások többségének komoly gondot okoz egy egyszerû alakzat lemásolása, az arc- és névmemóriájuk általában kitûnô. Ezen kívül, bár komoly nehézségekkel küzdenek az olvasás- és írástanulás terén, sokan az ôket érdeklô témákban, legyen az a popzene története, a napi politika vagy akár a tûzoltás módszerei, óriási ismeretanyagot gyûjtenek össze. A megnyerô személyiség a másik különös ismertetôjegyük. A már kicsi korukban lefegyverzôen mosolygó, csillogó szemû Williams-szindrómás gyerekek általában barátságos és nyitott fiatalok lesznek. Valaki egyszer nagy társaságban látott egy Williams-szindrómás fiatalt, és azt állapította meg róla, hogy úgy vonja magára a figyelmet, mint egy sztárriporter. Talán a zene szeretete a legmeglepôbb adottság, ami a Williams-szindrómás gyerekek és fiatalok döntô többségére jellemzô. Ez persze nem jelent okvetlenül zenei tehetséget, de tény, hogy szinte mindannyian fogékonyak a zenére. Az a tulajdonság, hogy rajonganak a zenéért, egyértelmûen kötôdik a szindrómához. Az viszont egyelôre rejtély, hogy miért kapcsolódik az erôs zenei kötôdés a Williamsszindrómához. Ezek a tulajdonságok: a kifejezôkészség, a nyitottság és a muzikalitás sokak, köztük kutatók érdeklôdését is felkeltették. Mindenekelôtt azonban olyan lehetôségeket kínálnak a Williams-szindrómásoknak, melyek segíthetik ôket boldogulni az életben. Nem mindenki tipikus Mint minden más csoportot, a Williams-szindrómásokét is lehet ábrázolni egy Gauss-görbével: a nagy többség a tipikus jegyeket mutatja, a széleken elhelyezkedô kisebb alcsoportok pedig ritkábban elôforduló tulajdonságokkal rendelkeznek. Lehet, hogy az Ön gyermeke életében a zene nem játszik fontos szerepet, elvégre nem minden Williams-szindrómás gyerek ugyanolyan fogékony a zenére. Ugyanígy nem automatikus velejárója a Williams-szindrómának a társasághoz vonzódás vagy a kiváló beszédkészség sem, bármilyen gyakori jelenség is egyébként. Többen autisztikus vonásokkal születnek, és eleinte nem sok érdeklôdést tanúsítanak az emberek vagy a nyelv iránt. A könyv késôbbi fejezeteiben lesz még szó arról, hogy a szülôk milyen módszereket alkalmazhatnak a Williams-szindróma kevésbé tipikus jegyeit felmutató gyermekük fejlôdésének segítése érdekében. 17

17 1. FEJEZET Bôvebben a zenei kötôdésrôl A szülôk rengeteget mesélnek a Williams-szindróma és a zene sajátos összekapcsolódásáról. Egy anya emlékszik rá, hogy a kisfia még három éves sem volt, amikor ujjával egy serpenyôt kocogtatva hibátlanul végigdobolta egy dal ritmusát. Egy másik mama azt meséli, hogy a kisbabája szünet nélkül bôgött, csak akkor hallgatott el, ha klasszikus zenét hallott. Egy zeneterapeuta beszámol egy olyan kislányról, aki olvasni nem tud, de egy fantasztikusan felépített dallamívû, csodálatos dalt komponált. Sok szülô meséli, hogy míg a gyermeke más tevékenységre csak nagyon rövid ideig tud odafigyelni, hosszú idôt tölt zenehallgatással, ritmusdobolással vagy dallamok zongorán lejátszásával. Egy gyerek így felelt, amikor megkérdezték tôle, miért szereti a zenét: A zene a kedvenc gondolkodási módom! Az ilyen történetekre egészen a közelmúltig csak legyintettek mondván, hogy ezek szórványos esetek. Aztán egyre több ilyenrôl lehetett hallani, egyre több szülô állította, hogy a zene iránti vonzalom nem lehet véletlen. Howard Lenhoff és Sharon Libera mindketten tehetséges Williams-szindrómás gyermek szülei elszántságának és kitartásának köszönhetô, hogy a zene és a szindróma közti kapcsolat bekerült a köztudatba. Erôfeszítéseik eredményeként jött létre a Massachusetts állambeli Lenoxban, Belvoir Terrace-ban évente megszervezett Williams-szindróma Zenei Tábor, az elsô olyan hely, ahol a zenerajongók elsôsorban a muzsikára összpontosíthatnak. Most már a szülôk megfigyeléseinek hitelt adó kutatók is keresik az összefüggést, és igyekeznek feltárni a jelenség okait. Az egyik lehetséges magyarázat az érzékeny hallás, gyerekeink közös jellemzôje. Sokan túl érzékenyen reagálnak olyasfajta hangokra, mint például a sziréna, a tûzijáték, a mennydörgés, és bizonyos zajok, mint a fûnyíró vagy a porszívó zúgása pedig felkeltik érdeklôdésüket. A hangokhoz kötôdô érzelmeik is általában hevesek. Sok gyerek sírva fakad, ha altatódalt hall, vagy ki nem állhatja a szomorú zenét. Ezen túlmenôen a Williams-szindrómás gyerekek közül meglepôen soknak van abszolút hallása, ami az átlag népességben ritkaságnak számít. Otthon és közösségben is számtalan lehetôség adódik arra, hogy gyermekeink örömüket lelhessék a zenélésben, és kipróbálhassák, mire képesek. Mindenféle zenélô játék és kicsiknek való hangszer, szájharmonika, játékdob vagy más hasonló eszköz gazdagíthatja az óvodás korú gyermek világát. Késôbb más lehetôségeket is lehet keresni. A connecticuti egyetem egy ígéretes kísérleti programja Williams-szindrómás fiatalok zenei érzékére építve igyekezett fejleszteni más szellemi képességeiket. Az egyetem tanára, Dr. Sally Reis oktatáspszichológus irányításával 1998 és 1999 nyarán azt vizsgálták, hogy a zene hogyan hasznosítható a Williams-szindrómá- 18

18 HOL KEZDJÜK? soknak általában komoly gondot okozó matematika tanításában. A karének-, tánc-, számítógépes zenei, hangszeres játék és hangképzés órákon kívül a diákoknak napi két órájuk volt zene és törtek címmel. A kísérlet eredményei biztatóak. A programban résztvevô Blake Middaugh írta ezt a verset a zenérôl: A zene több, mint maga az élet, Arról szól, ami szabaddá tesz téged, mert ami csitítja a háborgó lelket, az egy cseppnyi rockzene! A zene úgy száguld, mint síneken a vonat, ha elindul, vissza már nem fordulhat, mert a zene nem más, mint béke-nevetés-barát-szerelem és család! Isten mindenkinek különleges ajándékot ad, ha azzal mások életét szebbé teszed, tudhatod, vesztes nem lehetsz! Nyelv A Williams-szindrómás gyerekek és felnôttek verbális adottságai sok kutató érdeklôdését felkeltették. A kaliforniai La Jolla-beli Salk Institute for Biological Studies munkatársa, Dr. Ursula Bellugi és kollégái több széles körû felmérést is végeztek, melyekbôl kiderül, hogy a Williams-szindrómásoknak milyen színes és gazdag a szókincse. Az egyik ilyen felmérés során retardáltnak minôsített Williams-szindrómás gyerekeket kértek meg arra, hogy soroljanak fel állatokat, ami eszükbe jut. Erre ôk a szokványos állatok helyett többnyire olyan különleges lényeket említettek, mint az egyszarvú, a brontosaurus, a jak vagy a kardfogú tigris. Amikor viszont arra kérték ôket, hogy rajzoljanak le egy elefántot, a Williamsszindrómás gyerekek inkább csak egyes testrészeket tudtak lerajzolni szemet, fület, ormányt, agyart, de nem sikerült ezeket az egész elefánt részeiként ábrázolni. A térbeli integrációs képesség hiánya szintén a Williams-szindróma egyik gyakori velejárója. Ugyanakkor az egyik gyerek, aki ilyen töredékesen rajzolta meg az elefántot, részletesen és szemléletesen elmondta, hogyan néz ki és hogyan viselkedik az elefánt, majd a végén hozzátette: amikor rossz kedvük van, szörnyûek! Az elefánt nem való háziállatnak A Salk Institute és más kutatóintézetek eredményei rácáfolnak a hagyományos elképzelésre, miszerint a nyelvi készségek fejlôdése a gondolkodási és következtetési képességekhez kapcsolódik. Ily módon a Williams-szindrómások vizsgálata nagy- 19

19 1. FEJEZET ban hozzájárul ahhoz, hogy többet tudjunk meg az emberi agy mûködésérôl és a gének agyi fejlôdésre gyakorolt hatásáról. A mi gyerekeinknek azonban ez a természetes vonzódás a nyelvhez másfajta lehetôségeket is kínál. Azon kívül, hogy a Williams-szindrómás gyerekek és felnôttek gyakorta váratlan fordulatokat alkalmaznak a beszédükben, általában nagyon szeretnek mesélni is. Sokan már kisgyermekkorban szívesen szerepelnek. Kicsik és nagyok egyformán otthonosan érzik magukat színpadon, közönség elôtt, tisztán artikulálnak, jó érzékkel ragadják meg a versek ritmusát, dallamát. Mint korábban már említettük, nem minden Williams-szindrómás gyerek és felnôtt rendelkezik egyformán kiváló verbális képességekkel. Az igazán jó megértési készség sem mindig társul a nagy szókinccsel. Sok Williams-szindrómásnak van kiváló dramaturgiai érzéke, nagyszerûen parodizálják például a felnôttek sznob viselkedését és beszédét, kabaréba illô produkciókkal szórakoztatják közönségüket, mely vonásuk szorosan összefügg társas hajlamukkal. Személyiség A jeles író és neurológus, Dr. Oliver Sachs beszámol róla, mennyire meglepte, hogy egy Williams-szindrómás gyermek milyen könnyedén teremt kapcsolatot. Sachs még jóformán el sem helyezkedett a szállodai úszómedence szélén álló nyugágyban, de a vele érkezô nyolcévesforma kislány már mindenkinek bemutatkozott a közelben és megtudta a nevüket. Dr. Sachs azért tanulmányozta a Williams-szindrómát, mert filmet készült forgatni róla. Ne légy félénk, Sachs doktor bácsi!, mondta neki az egyik gyerek, és késôbb ez lett a film címe. A társaságkedvelô, barátságos viselkedés valóban a szindróma egyik fô jellemzôje. Ez általában nagy segítség a Williams-szindrómásoknak, amikor helyüket keresik a világban. Ráadásul a többség gondoskodó, nyíltszívû és az átlagosnál fogékonyabb mások érzéseire. Együttérzô képességük többször megmutatkozott a Williams-szindróma Egyesület tizenéveseknek és felnôtteknek rendezett összejövetelein is. Egy ilyen találkozó alkalmával egyszer egy fiatal nô sírva fakadt, amikor a bátyja betegségérôl beszélt. A többiek azonnal átölelték, vigasztalták: Veled vagyunk, Tudjuk, mit érzel, Ne add fel!. A nyári Williams-táborba látogatók mindig csodálkoznak, mennyire támogatják egymást a táborozók. Minden egyéni teljesítményt lelkes tapssal, éljenzéssel és üdvrivalgással jutalmaznak. Érzékenységük más téren is megmutatkozik. A Williams-szindrómás gyerekek és felnôttek nehezen birkóznak meg a frusztrációval, és sokszor túlzottan szoronganak egy-egy várható esemény vagy elképzelt katasztrófa miatt. Sokan küzdenek 20

20 HOL KEZDJÜK? hiperaktivitással, nyugtalansággal és azzal, hogy a figyelmük hamar elkalandozik. Néhány gyereknél és felnôttnél elôfordul, hogy a barátságosság nem helyénvaló viselkedésbe csap át, vagy az a veszély fenyegeti ôket, hogy mások kihasználják jószívûségüket. Szerencsére többféle módszer van már az érzelmi és viselkedési problémák kezelésére. A következô fejezetben bemutatunk ilyen módszereket, és szólunk arról is, hová lehet fordulni segítségért. Egészségi állapot Miközben a kutatók a Williams-szindrómások különleges személyiségét vizsgálják, az orvostudomány a szindróma egészségi állapotot befolyásoló következményeivel segít megbirkózni. Az elasztinhiány más-más módon hat az egyes gyerekekre. Bár vannak, akiknél az elasztinhiánynak viszonylag enyhe a hatása, másoknál problémák jelentkezhetnek különbözô szervekben és szövetekben, például szívzörejeket és a fô vérerek szûkületét okozhatja. Nagyon fontos, hogy olyan orvost találjunk, aki ismeri a Williams-szindrómát, vagy hajlandó megismerkedni vele, hogy gyermekünk a számára szükséges körültekintô orvosi ellátásban és gondozásban részesülhessen. Errôl és más, az egészségi állapottal, terápiás lehetôségekkel kapcsolatos kérdésekrôl a késôbbi fejezetekben még lesz szó, továbbá arról is, hová fordulhatunk szakszerû segítségért és tanácsért. A szülôk nincsenek egyedül Ma már minden eddiginél többet tudunk arról, hogyan segíthetjük gyermekünket képességei kibontakoztatásában, problémái megoldásában vagy ellensúlyozásában. A szülôknek már nem kell a sötétben tapogatózniuk. Nincsenek egyedül. A Williamsszindróma Egyesület és más szervezetek jóvoltából sokat tanulhatunk a többi szülô tapasztalataiból, értesülhetünk az új kutatási eredményekrôl. A különbözô szervezetek, mint az ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékosok és Segítôik Szövetsége, helyi csoportjai, a tanulási zavarokkal vagy egyéb akadályozottsággal foglalkozó szervezetek szívesen adnak ötleteket, információt és ismertetnek meg bevált módszerekkel. Mára már nagyon sokat változott az akadályozottsággal élôkkel szembeni társadalmi hozzáállás ahhoz képest, hogy régen még elrejtették az ilyen gyerekeket. Társadalmunk egyre jobban megbecsüli minden egyes emberi élet értékét és jogát a teljes és produktív élethez. Már tudjuk, hogy a retardált vagy fogyatékos kifejezés nem az egyén emberi értékét vagy teljesítményét minôsíti. Minden gyermek és felnôtt rendelkezik figyelemre méltó tulajdonságokkal és képességekkel, melyeket érdemes fejleszteni és kibontakoztatni. 21

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása A közeli hozzátartozó halála megrázó élmény. Különösen fájdalmas, ha megölnek egy hozzánk közel álló embert. Az ily módon

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi. 2012-10-28 1 Téma 2012-10-28-án A gyermekcentrikus házasság 2 Ismételjünk egy picit Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül!

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 2 down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 3 Kedves Szülôk! Megszületett

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Autizmusba zárt világ

Autizmusba zárt világ Autizmusba zárt világ Az autizmus története Egyidős az emberiséggel! A szindróma első leírása: Leo Kanner-1943 autisztikus magány Hans Asperger 1944 autisztikus pszichopátia A reciprok kommunikáció minőségi

Részletesebben

Az érett személyiség Allport szerint

Az érett személyiség Allport szerint A tanár személye Az érett személyiség Allport szerint 1. Az én érzésének kiterjesztése, a szükséglet-kielégítéstol a külvilág iránti nyitottságig. 2. Meghitt viszony másokkal. Intimitás, megértés, tisztelet.

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/1 Az "Élettörténet könyv" készítés funkciójának és módszereinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.)

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.) Az individuálpszichológia megjelenése a nevelési tanácsadói munkában avagy: ˇBirtokba venni a Napot nem elég, ha nem tudjuk másoknak is odaadni. Készítette: Kolozsvári Katalin pszichopedagógus Óvodai intézményünkben

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

Kell-e óvoda minden gyereknek?

Kell-e óvoda minden gyereknek? 2010 február 19. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A következő hetekben sok családban lesz akkut téma, hogy melyik óvodába menjen a gyerek. Amelyik közel van?

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz.

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérem, alaposan fontolja meg válaszait, hiszen a kérdőív kiértékelése további segítséget nyújthat a sikeres leszokáshoz. A kérdőívet nem szükséges egyszerre kitölteni.

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Inklúziós index. Tony Booth, Mel Ainscow: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás

Inklúziós index. Tony Booth, Mel Ainscow: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás Tony Booth, Mel Ainscow: Inklúziós index A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás Csepregi András Velence, 2015. 05. 14. A magyar változat Tény: az Educatio

Részletesebben

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela Kötődés és párkapcsolat Nistor Mihaela 2010 Gyerekkori kötődés I. Érzelmileg kapcsolódni valaki máshoz Alapgondolat: biztos alapot nyújtani a másik számára A kötődési kapcsolatban a gyerek, majd a felnőtt

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Közösségi szolgálati napló

Közösségi szolgálati napló Élményeim, tapasztalataim: Közösségi szolgálati napló Név:... Oktatási azonosító:... Kedves középiskolás Diák! Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról, és foglalkoztat a kérdés: Miért éppen

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Közösségi szolgálati napló

Közösségi szolgálati napló Közösségi szolgálati napló Kedves középiskolás Diák! Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról, és foglalkoztat a kérdés: Miért éppen most? Miért nekem? Mire jó ez? Tudjuk és megértjük, ha

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

A HANG VILÁGNAPJA

A HANG VILÁGNAPJA A HANG VILÁGNAPJA 2014.04.16. 2 0 1 4. 0 4. 1 6. F Ő V Á R O S I P E D A G Ó G I A I S Z A K S Z O L G Á L A T F PSZ Í Z E L Í T Ő A T A G I N T É Z M É N Y E K P R O G R A M J A I B Ó L Előadások Játékos

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi 2012-11-18 1 Téma 2012-11-18-án A szülő-, illetve családcentrikus házasság 2 Ismételjünk ismét egy picit A férfi elhagyja

Részletesebben

8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: / , 88/ KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ

8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: / , 88/ KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ 8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: 0036 88/569-880, 88/569-881 E-mail:sef@sef.hu KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ Közösségi szolgálati napló Kedves Diákunk! Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról,

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben