Az álmok valóra válnak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az álmok valóra válnak"

Átírás

1 BARBARA SCHEIBER Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek

2 Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek

3 BARBARA SCHEIBER Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek

4 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Fulfilling Dreams A handbook for parents of children with Williams syndrome by Barbara Scheiber, Williams Syndrome Association, 2002 A kötet fordításában közremûködött: Haidegger Klára, Kleyer Éva, Monostori Ágnes, Dr. Pogány Gábor Korrektor: Krasznai Katalin Fordította: Dobrás Zsófia 2005 A magyar viszonyokhoz történô adaptációban közremûködött: Pogányné Bojtor Zsuzsanna, Dr. Szatmári Éva, Dr. Pogány Gábor Szerkesztés: 2 Dobrás Bt. Borítókép: Dobrás Márton 2005 ISBN: Kiadja a Magyar Williams Szindróma Társaság 1095 Budapest, Viola utca 19. fsz. 2. Levelezési címe: 1022 Budapest, Pajzs utca 5. Adószám: Számlaszám: honlap cím: Felelôs kiadó: Pogányné Bojtor Zsuzsa elnök A kötet kiadásához az alábbi megnyert pályázat, és támogató járultak hozzá: Az EU Phare Access 2002 számú szociális mikro project programja, a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával (No: ) A MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK Rt. nagylelkû támogatása Tördelés, nyomdai kivitelezés: Etyekwood Stúdió Kft., Felelôs: Dobrás Márton ügyvezetô

5 Többszörös öröm számomra ez a könyv. Végre megjelenik egy valóságos támasz a Williams szindrómás embert nevelô családok számára. Igen sokrétû és minden területen segítséget nyújtó mû ez. Mivel alapjául egy fordítás szolgált, így egyértelmûen látszanak az eltérések az amerikai és az itthoni viszonyok között, de sosem baj, ha van elôttünk jó példa. Nagy elônye, hogy többek segítségével sikerült a magyar viszonyokhoz adaptálni a szükséges információkat, így valóban hasznos szélesebb értelemben is minden olyan család, ill. szakember részére, akik a Williams szindróma mellett egyéb testi és értelmi akadályozottsággal küzdô gyermekekkel foglalkoznak. A legnagyobb öröm azonban az, hogy saját tapasztalatból is tudom, ha közöttünk nôhetnek fel, és megkapják mindazt a szeretetet, fejlesztést, amire szükségük van, akkor ugyanúgy teljes értékû, boldog életet élhetnek, mint egészséges társaik. Ezt annál is inkább megérdemlik, mert hatalmas szeretetet adnak környezetüknek a mindennapokban. Ez a könyv a megfelelô körülmények kialakításában, a helyes fejlesztésben, és a mindennapok terheinek megosztásában segít mindannyiunknak, vagyis a teljes élet kialakításához mutat utat. Pogányné Bojtor Zsuzsanna, az MWSzT elnöke

6 TARTALOM ELÓSZÓ...10 BEVEZETÉS Mi a Williams-szindróma? FEJEZET Hol kezdjük?...16 Különleges képességek Családi vonások Nem mindenki tipikus Bôvebben a zenei kötôdésrôl...18 Nyelv Személyiség...20 A szülôk nincsenek egyedül FEJEZET Család: gondok és sikerek Egyensúly Viaskodás az érzelmekkel Házasság...28 Testvérek...30 A tágabb család rokonok és barátok...31 Elfogadás FEJEZET Az elsô évek: csecsemôk és kisgyeremekek...34 Etetési problémák Egészségi és fejlôdési gondok...36 Korai fejlesztés FEJEZET Az építôkövek: beszéd, motoros és egyéb képességek A józan ész diktálta alapelvek Beszéd és nyelv Testi fejlôdés Alapvetô készségek elsajátítása Szenzoros integráció

7 5. FEJEZET Mindenki lehet boldog...70 Önbecsülés A kapcsolatteremtés elôsegítése Szorongás Módszerek a szorongás enyhítésére Figyelmi problémák...84 Figyelemzavar hiperaktivitás (ADHD)...86 Segítség autista gyerekeknek...88 Az erôsségek kiaknázása FEJEZET A tanulás ajándéka...92 A tanulási profil meghatározása Jellemzô tanulási erôsségek Jellemzô tanulási nehézségek...97 Olvasni tanulás Matematika Írás Számítástechnika Viselkedési problémák a közösségben Tisztelet a különbözôségnek FEJEZET Átmenet a felnôttkorba Áttekintés Serdülôkori változások Hangulatingadozások Az érdeklôdés felkeltése Napi feladatok Kapcsolatok Szexualitás Serdülôkori egészségi problémák Az egészség megôrzése FEJEZET Felkészülés a váltásra A csapat megszervezése Az IDEA rendelkezései Kik alkotják a csapatot? Szolgáltatások felnôtteknek

8 2. Önállóság szülô és gyermek új szerepben A szülôi jogok átruházása Kreatív tervezés Álmok és IEP-célok FEJEZET Új utakon Munkahely Pályaválasztási felmérés Önállóan élni Lakóhelytípusok Más kérdések Egészség Szorongás és depresszió Gondnokság Vagyontervezés HANGOK Felnôttek szólnak önmagukról

9 Elôszó Bármikor tudjuk meg, hogy a gyermekünk Williams-szindrómás, az a pillanat döntô a saját életünkben és az egész családunkéban. Mindig emlékezni fogunk rá, hogy ki, milyen körülmények között mondta meg, és arra is, hogy rögtön tudtuk, ez megváltoztatja az életünket. Vannak, akik már a szülés után vagy néhány hét múlva megtudják, hogy a gyermekük sérülten született, mások csak jóval késôbb, amikor a gyermek iskolába kerül. Elôfordulhat, hogy az orvos vagy más szakember azzal biztatja a szülôt, hogy a fia vagy lánya majd kinövi azt, ami problémát okoz, és így megmarad a remény, hogy a nehézségek idôvel maguktól megoldódnak. A gyanú beigazolódása olyan, mintha becsapódna elôttünk az ajtó. Mindenkit lesújt, amikor szembesül a valósággal, és az emberek többsége csak egy bizonyos idô elteltével dolgozza fel fájdalmát. A tények ismerete azonban inkább kinyit elôttünk ajtókat, nem pedig bezár. Olyan lehetôségeket tár elénk, amelyek segítik a gyerekeinket a tanulásban és a fejlôdésben. Ez tehát a remény és a továbblépés kezdete lehet. Akadnak olyanok is, akiknél csak felnôtt korban diagnosztizálják a Williamsszindrómát. Meglehetôsen nagy a fel nem ismert esetek száma. A szindrómát csak 1961-ben definiálták, és sokáig még az egészségügyi szakemberek sem voltak kellôképp tájékozottak, sôt minden erôfeszítésünk ellenére sokan még ma sem azok. A bizonyosság azoknak a szülôknek is egyfajta megkönnyebbülést hoz, akik csak felnôtt gyermekükrôl tudják meg a diagnózist, mert az végre magyarázatot ad az addig tisztázatlan eredetû problémákra. A bizonyosság még ekkor is új ajtókat nyithat meg a tudatosság, a gondoskodás és a lehetôségek kiaknázása felé. Egy fiatalember, aki felnôtt korában tudta meg, hogy Williams-szindrómás, azt mondta: Olyan volt, mintha rég elvesztett családomat találtam volna meg, amelyrôl nem is tudtam, hogy létezik. Az érintettek többsége ugyanígy érez. A Williamsszindrómás gyerekek és szüleik mind egy olyan nagy családba tartoznak, melynek tagjait a hasonló igények és tapasztalatok fûzik össze, akik osztoznak egymás félelmeiben, reményeiben, örömeiben, és akik mindig segítik egymást választ találni a 10

10 ELÔSZÓ legfontosabb kérdésre: hogyan adhatjuk meg gyermekünknek a lehetô legnagyobb esélyt a boldog, kiegyensúlyozott életre? Ez a kézikönyv azért született meg, hogy közkinccsé tegyük a szülôk és azon szakemberek tudását és tapasztalatait, akik gyerekeinkkel foglalkoznak, és hisznek bennük. A könyvben foglaltak mögött az a meggyôzôdés húzódik meg, hogy a Williams-szindrómás gyerekek sokkal inkább hasonlítanak a többi gyerekhez, mint amennyire különböznek tôlük. Bármilyen képességekkel rendelkezik vagy hátrányokkal küzd a gyermek, ugyanarra vágyik, mint a többi: játékra és vidámságra, ösztönzésre és támogatásra, barátokra és szeretetre. Akárcsak bárki más, a Williams-szindrómás ember is elsôsorban személyiség, akinek az életében örömök, megpróbáltatások, meglepetések és sikerek egyaránt adódnak. Minden szülônek azt kívánjuk, hogy mindvégig tudjon bízni a saját és a gyermeke lelki erejében, kitartásában. Ezen az úton persze könnyek és nevetés, csalódások és gyôzelmek egyaránt várnak ránk, de elkísér az a tudat is, hogy mi, emberek együtt törekszünk álmaink megvalósítására. 11

11 Bevezetés Mi a Williamsszindróma? Írta: Terry Monkaba, az amerikai Williams-szindróma Egyesület ügyvezetô igazgatója Nem egyszerû válaszolni a kérdésre: Mi a Williams-szindróma? Az olyan szakember válasza, akit nem érint közelrôl a Williams-szindróma, viszonylag egyszerû: a Williams-szindróma egy ritka genetikai rendellenesség. Körülbelül élve születésre jut egy eset, amikor a genetikai állomány egy pici darabja elvész a hetedik kromoszómapár egyik kromoszómájáról. A hiányzó anyag körülbelül húsz gént tartalmaz, amelyek közül a legismertebb az elasztin, a Williamsszindróma markergénje. Az úgynevezett mikrodeléció spontán keletkezik. Nem öröklött, és a szülôk (kivéve, ha egyikük vagy mindketten ugyancsak Williamsszindrómásak) nem hordozói a génhiánynak. A Williams-szindróma nem gyerekbetegség, mint a bárányhimlô vagy a kanyaró. Gyermekünk NEM fogja kinôni a Williams-szindrómát, és az orvostudomány sem meggyógyítani nem tudja, sem valamely speciális immunizációs módszerrel megelôzni azt, hogy a következô generációkban elôforduljon. Sajnos a Williams-szindróma tudományos meghatározása nekünk, szülôknek keveset árul el. Mi valójában nem azt szeretnénk tudni, mi a Williams-szindróma, hanem sokkal inkább azt, hogy az milyen hatással van a gyermekünkre. Erre a kérdésre már jóval nehezebb válaszolni, és a válasz nem is pontosan ugyanaz mindenkinek. Ebben a részben rövid választ adunk a kérdésre. A kézikönyv további fejezeteiben sorra vesszük és részletesen taglaljuk mindazt a számtalan lehetséges vonást és jellemzôt, melyekbôl együttesen kirajzolódik a kép, és választ kapunk arra a kérdésre, hogy a Williams-szindróma hogyan befolyásolja gyerekünk egész életét. Az elsô és legfontosabb, hogy a szülô soha ne feledje: nem Williams-szindrómás gyermeke van, hanem egy olyan gyermeke, akinek Williams-szindrómája van. Más szóval a gyermek nem azonos a Williams-szindrómával! Vagyis lehet számos vonása, amely közvetlenül összefügg a szindrómával, de legalább ugyanennyi olyan, amelynek nincs semmi köze hozzá. Az ilyen gyermek, ugyanúgy, mint a többi, 12

12 BEVEZETÉS mindenekelôtt önálló személyiség, akire hatással van a környezete, a tapasztalatai és az ôt körülvevô emberek. Ugyanúgy örökölhet jellegzetes családi vonásokat, például a kék szemet, a vörös hajat vagy a rövid lábat, mint mások a családban. Mivel azonban neki Williams-szindrómája van, az ezzel járó deléció még olyan tulajdonságokat is kialakít, melyekkel más családtagok és az ismeretségi körbe tartozó más gyermekek nem rendelkeznek. A Williams-szindrómával összefüggô tipikus jegyek listája meglehetôsen hosszú: szívrendellenességek kitûnô hosszú távú memória alacsony születési súly kitûnô arcmemória fejlôdésbeli elmaradás nagyon kedves személyiség túlzott barátságosság tanulási zavarok szokatlanul jószívû és együttérzô etetési nehézségek nagyon beszédes gazdag szókincs észlelési/térlátási nehézségek erôs vonzódás a zenéhez kis termet apró, ritkásan elhelyezkedô fogak csillag alakú mintázat a kék szemben gyenge finommotoros készség Íme, nem is mind hátrányos tulajdonság, szülôként pedig úgyis mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyermekünk képességei kifejlôdhessenek, és a nehézségei a lehetséges minimumra korlátozódjanak. Egyes jegyek esetében mindössze annyi a teendô, hogy nagyon következetes módszert kell alkalmaznunk a tanítás során, vagy többször kell gyakoroltatnunk egy-egy feladatot, mint más gyerekkel, hogy ugyanúgy elsajátítson valamely készséget. Más jellemzôk korrigálása terapeuta és más szakemberek közremûködését igényli, akik a fejlôdésbeli lemaradások vagy hiányosságok leküzdésében segítenek, és még így is elôfordulhat, hogy bizonyos készségeket soha nem sikerül majd tökéletesen elsajátítania. A genetikai hiányból adódó problémák némelyike nem igényel többet, mint rendszeres orvosi ellenôrzést 13

13 BEVEZETÉS vagy egyszerû gyógyszeres kezelést. Más problémák esetleg sebészeti beavatkozást vagy folyamatos orvosi ellátást tesznek szükségessé. Röviden összefoglalva, a Williams-szindróma olyan genetikai rendellenesség, melynek következtében sokféle jellegzetes vonás alakulhat ki a gyermekben. Egyes gyerekeknél az iménti listán szereplôk közül sok, másoknál csak néhány jelentkezik. Akadnak olyanok is, akik csak a legrészletesebb listán felsorolt jellemzôket mutatják fel, melyek csak nagyon ritkán fordulnak elô. A Williams-szindrómás gyerekek többsége kis súllyal születik, és csecsemôkorban etetési problémák jelentkeznek náluk. Gyakran nyûgös babák, akik a normálisnál jóval lassabban fejlôdnek. Totyogóként tûnik fel legtöbbször a fejlôdésbeli lemaradás; a fô fejlôdési mérföldköveket, amilyen a járás vagy a beszéd, a vártnál általában egy-két évvel késôbb érik el. A Williams-szindrómás gyerekek 75 százaléka enyhe vagy súlyos szívproblémákkal küzd, gyakoriak a krónikus fülgyulladások, a kancsalság és a túlérzékeny hallás. Általában késôbb kezdenek el beszélni, de aztán épp ez lesz az egyik erôsségük, szívesen beszélnek, gazdag szókincsre tesznek szert, meglepôen egyedi módon használják a határozókat és a jelzôket. A tanulási zavarok nagyon gyakoriak, és egyeseknél bizony súlyosak. Majdnem minden gyerek igényel valamilyen fokú speciális tanulási segítséget, és a figyelemzavar is meghatározó probléma. Ezeknek a gyerekeknek általában nagyon nyitott a személyiségük, és felnôttekkel túlságosan is barátkozóak, miközben a saját korosztályukkal nehezen építenek ki kapcsolatokat, így inkább a felnôttek társaságát keresik. A Williams-szindrómások gyakran nehezen tájékozódnak a térben, ami a matematikai és azzal kapcsolatos feladatok megoldását szinte lehetetlenné teszi. A legtöbb Williams-szindrómás gyerek erôsen vonzódik a zenéhez, sokuk zenei érzéke jóval fejlettebb, mint bármely más kognitív (megismerési) képessége. A Williams-szindróma egyedülálló rendellenesség: kiváló képességek és hátrányos vonások egyszerre járnak vele. A Williams-szindrómások a mért intelligenciaszintjüktôl vagy a tanulmányi eredményeiktôl függetlenül mind nagyon sokat tudnak adni másoknak. Aki valóban odaadó figyelemmel kíséri gyermekét, miközben az a maga helyét keresi a világban, rá fog jönni, hogy legalább annyit tanulhat tôle, mint amennyit ô tanulhat tôlünk, szülôktôl. Hogyan diagnosztizálják a Williams-szindrómát? Amikor a gyermek megkésett fejlôdése miatt vagy orvosi javaslatra genetikushoz kerül, a genetikus még a laboratóriumi vizsgálatok elvégzése elôtt szubjektív módon értékeli a gyermek állapotát, vagyis azt méri fel, hogy mutatkoznak-e a legin- 14

14 BEVEZETÉS kább tipikus jellemzôk (elsôsorban az iménti listán felsoroltak). Ha a genetikus több jellemzô jegyet is felfedez, vérvizsgálatot kér gyanúja alátámasztására. Bár a szokásos kromoszómateszt nem mutatja ki a Williams-szindrómát, a megbízható diagnózis felállítása egyáltalán nem bonyolult. Az elasztin nevû gén deléciójának 1993-as felfedezése után nem sokkal kifejlesztettek egy megbízható analitikai eljárást, amelyet f luoreszcens in situ hibridizáció tesztnek, röviden FISH-tesztnek neveznek. Ezt a vizsgálatot az egyén kromoszómájának DNS-én, limfociták (a fehérvérsejtek egy típusa) felhasználásával végzik. A teszt speciális eljárással megfesti a 7-es kromoszóma elasztingénjét. Ha a vizsgált személy valamely 7-es kromoszómáján hiányzik az elasztin, a festés is hiányos mintát mutat. A szokatlan festett nem festett minta igazolja az egyik 7-es kromoszóma elasztinhiányát és ezzel a Williamsszindrómát. A teszt folyamata általában két hét, és hazánkban Pécsett és Budapesten végzik rutinszerûen. A tudósok ma a teszt megbízhatóságát több mint 99 százalékosnak tartják. Bár a FISH-teszt nagyon megbízható, sok érintett rendelkezik a Williamsszindróma több tipikus jellemzôjével, de az elasztindeléció mégsem mutatható ki náluk. A szülôk sokszor nem értik, miért negatív a teszt eredménye, mivel gyermekükre egyébként nagyonis ráillik a szindróma leírása. Tény, hogy vannak olyan gyerekek, akiknél a negatív teszteredmények ellenére, szubjektív módszerekkel diagnosztizálják a Williams-szindrómát. Orvosi tanácsadóink véleménye szerint azok a gyerekek, akiknek nem pozitív a FISH-tesztje, igazából nem Williams-szindrómások, ezért a szülôknek tovább kell kutatniuk a helyes diagnózis érdekében. Mégis, azok a gyerekek, akik magukon viselik a szindróma tipikus jegyeit, haszonnal alkalmazhatják a könyvünkben ajánlott stratégiákat és kezelési módszereket. A pozitív diagnózis tehát nem elôfeltétel. 15

15 1. fejezet Hol kezdjük? Ön valószínûleg most azért olvassa ezt a könyvet, mert nemrég tudta meg, hogy a gyermeke vagy a közvetlen környezetében egy másik gyermek Williams-szindrómás. Bizonyára nyomasztóan hat Önre mindaz, amit eddig tud a várhatóan felmerülô számos problémáról, miközben inkább biztatást és gyakorlati tanácsokat várna. Lehet, hogy épp azon töpreng, mit tegyen legelôször, hogyan tervezze meg a továbbiakat. Sok a tanulnivaló, de mindennél fontosabb, hogy a gyermeket biztonságot adó, szeretetteli légkör vegye körül, melyben odafigyelnek az igényeire és méltányolják egyéniségét. Különleges képességek Ha a Williams-szindróma negatív következményei aggasztják, akkor gondoljon arra, hogy egyáltalán nem csak ilyenek vannak, ahogy erre már a könyv bevezetôjében is utaltunk. Jó kiindulópont a tanuláshoz, ha tudatosítjuk magunkban, hogy milyen sokféle képesség szokott társulni a Williams-szindrómához. A következô néhány oldalon arról lesz szó, milyen különleges képességekkel rendelkezhetnek a Williams-szindrómás gyermekek és felnôttek, melyek nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy sok örömben és sikerben legyen részük. Tény, hogy a Williams-szindrómásokra olyan elônyös személyiségjegyek jellemzôk, amilyenek semmilyen más típusú fogyatékkal élôkre nem. Amikor Williamsszindrómások elôször találkoznak, rögtön érzik, hogy ôk összetartoznak, nem csupán a külsejükben mutatkozó hasonlóságok fûzik össze ôket. Nem indigós másolatai egymásnak, mégis megdöbbentôen hasonlítanak. Mintha egy családba tartoznának, olyan közel érzik magukat egymáshoz. Családi vonások Melyek a fôbb családi jellegzetességek? Arcvonásaik, melyeket korábban manószerûnek mondtak, valóban meglepôen hasonlók: kicsi, pisze orr, széles száj, keskeny áll. Ám ennél meglepôbbek a kevésbé látható tulajdonságaik, minden elképzelést felülmúló képességeik. 16

16 HOL KEZDJÜK? Az egyik legmeglepôbb ezek közül a verbális adottságuk. Bár általában csak kétéves korukban vagy még késôbb kezdenek beszélni, akkor viszont nagyon gyorsan bôvül és színesedik a szókincsük, így e téren messze felülmúlják saját IQ-értékeiket (melyek rendszerint az átlag alsó határán mozognak, vagy az enyhén, illetve közepesen retardált tartományba tartoznak). Egy másik sajátos jelenség, hogy miközben a Williams-szindrómások többségének komoly gondot okoz egy egyszerû alakzat lemásolása, az arc- és névmemóriájuk általában kitûnô. Ezen kívül, bár komoly nehézségekkel küzdenek az olvasás- és írástanulás terén, sokan az ôket érdeklô témákban, legyen az a popzene története, a napi politika vagy akár a tûzoltás módszerei, óriási ismeretanyagot gyûjtenek össze. A megnyerô személyiség a másik különös ismertetôjegyük. A már kicsi korukban lefegyverzôen mosolygó, csillogó szemû Williams-szindrómás gyerekek általában barátságos és nyitott fiatalok lesznek. Valaki egyszer nagy társaságban látott egy Williams-szindrómás fiatalt, és azt állapította meg róla, hogy úgy vonja magára a figyelmet, mint egy sztárriporter. Talán a zene szeretete a legmeglepôbb adottság, ami a Williams-szindrómás gyerekek és fiatalok döntô többségére jellemzô. Ez persze nem jelent okvetlenül zenei tehetséget, de tény, hogy szinte mindannyian fogékonyak a zenére. Az a tulajdonság, hogy rajonganak a zenéért, egyértelmûen kötôdik a szindrómához. Az viszont egyelôre rejtély, hogy miért kapcsolódik az erôs zenei kötôdés a Williamsszindrómához. Ezek a tulajdonságok: a kifejezôkészség, a nyitottság és a muzikalitás sokak, köztük kutatók érdeklôdését is felkeltették. Mindenekelôtt azonban olyan lehetôségeket kínálnak a Williams-szindrómásoknak, melyek segíthetik ôket boldogulni az életben. Nem mindenki tipikus Mint minden más csoportot, a Williams-szindrómásokét is lehet ábrázolni egy Gauss-görbével: a nagy többség a tipikus jegyeket mutatja, a széleken elhelyezkedô kisebb alcsoportok pedig ritkábban elôforduló tulajdonságokkal rendelkeznek. Lehet, hogy az Ön gyermeke életében a zene nem játszik fontos szerepet, elvégre nem minden Williams-szindrómás gyerek ugyanolyan fogékony a zenére. Ugyanígy nem automatikus velejárója a Williams-szindrómának a társasághoz vonzódás vagy a kiváló beszédkészség sem, bármilyen gyakori jelenség is egyébként. Többen autisztikus vonásokkal születnek, és eleinte nem sok érdeklôdést tanúsítanak az emberek vagy a nyelv iránt. A könyv késôbbi fejezeteiben lesz még szó arról, hogy a szülôk milyen módszereket alkalmazhatnak a Williams-szindróma kevésbé tipikus jegyeit felmutató gyermekük fejlôdésének segítése érdekében. 17

17 1. FEJEZET Bôvebben a zenei kötôdésrôl A szülôk rengeteget mesélnek a Williams-szindróma és a zene sajátos összekapcsolódásáról. Egy anya emlékszik rá, hogy a kisfia még három éves sem volt, amikor ujjával egy serpenyôt kocogtatva hibátlanul végigdobolta egy dal ritmusát. Egy másik mama azt meséli, hogy a kisbabája szünet nélkül bôgött, csak akkor hallgatott el, ha klasszikus zenét hallott. Egy zeneterapeuta beszámol egy olyan kislányról, aki olvasni nem tud, de egy fantasztikusan felépített dallamívû, csodálatos dalt komponált. Sok szülô meséli, hogy míg a gyermeke más tevékenységre csak nagyon rövid ideig tud odafigyelni, hosszú idôt tölt zenehallgatással, ritmusdobolással vagy dallamok zongorán lejátszásával. Egy gyerek így felelt, amikor megkérdezték tôle, miért szereti a zenét: A zene a kedvenc gondolkodási módom! Az ilyen történetekre egészen a közelmúltig csak legyintettek mondván, hogy ezek szórványos esetek. Aztán egyre több ilyenrôl lehetett hallani, egyre több szülô állította, hogy a zene iránti vonzalom nem lehet véletlen. Howard Lenhoff és Sharon Libera mindketten tehetséges Williams-szindrómás gyermek szülei elszántságának és kitartásának köszönhetô, hogy a zene és a szindróma közti kapcsolat bekerült a köztudatba. Erôfeszítéseik eredményeként jött létre a Massachusetts állambeli Lenoxban, Belvoir Terrace-ban évente megszervezett Williams-szindróma Zenei Tábor, az elsô olyan hely, ahol a zenerajongók elsôsorban a muzsikára összpontosíthatnak. Most már a szülôk megfigyeléseinek hitelt adó kutatók is keresik az összefüggést, és igyekeznek feltárni a jelenség okait. Az egyik lehetséges magyarázat az érzékeny hallás, gyerekeink közös jellemzôje. Sokan túl érzékenyen reagálnak olyasfajta hangokra, mint például a sziréna, a tûzijáték, a mennydörgés, és bizonyos zajok, mint a fûnyíró vagy a porszívó zúgása pedig felkeltik érdeklôdésüket. A hangokhoz kötôdô érzelmeik is általában hevesek. Sok gyerek sírva fakad, ha altatódalt hall, vagy ki nem állhatja a szomorú zenét. Ezen túlmenôen a Williams-szindrómás gyerekek közül meglepôen soknak van abszolút hallása, ami az átlag népességben ritkaságnak számít. Otthon és közösségben is számtalan lehetôség adódik arra, hogy gyermekeink örömüket lelhessék a zenélésben, és kipróbálhassák, mire képesek. Mindenféle zenélô játék és kicsiknek való hangszer, szájharmonika, játékdob vagy más hasonló eszköz gazdagíthatja az óvodás korú gyermek világát. Késôbb más lehetôségeket is lehet keresni. A connecticuti egyetem egy ígéretes kísérleti programja Williams-szindrómás fiatalok zenei érzékére építve igyekezett fejleszteni más szellemi képességeiket. Az egyetem tanára, Dr. Sally Reis oktatáspszichológus irányításával 1998 és 1999 nyarán azt vizsgálták, hogy a zene hogyan hasznosítható a Williams-szindrómá- 18

18 HOL KEZDJÜK? soknak általában komoly gondot okozó matematika tanításában. A karének-, tánc-, számítógépes zenei, hangszeres játék és hangképzés órákon kívül a diákoknak napi két órájuk volt zene és törtek címmel. A kísérlet eredményei biztatóak. A programban résztvevô Blake Middaugh írta ezt a verset a zenérôl: A zene több, mint maga az élet, Arról szól, ami szabaddá tesz téged, mert ami csitítja a háborgó lelket, az egy cseppnyi rockzene! A zene úgy száguld, mint síneken a vonat, ha elindul, vissza már nem fordulhat, mert a zene nem más, mint béke-nevetés-barát-szerelem és család! Isten mindenkinek különleges ajándékot ad, ha azzal mások életét szebbé teszed, tudhatod, vesztes nem lehetsz! Nyelv A Williams-szindrómás gyerekek és felnôttek verbális adottságai sok kutató érdeklôdését felkeltették. A kaliforniai La Jolla-beli Salk Institute for Biological Studies munkatársa, Dr. Ursula Bellugi és kollégái több széles körû felmérést is végeztek, melyekbôl kiderül, hogy a Williams-szindrómásoknak milyen színes és gazdag a szókincse. Az egyik ilyen felmérés során retardáltnak minôsített Williams-szindrómás gyerekeket kértek meg arra, hogy soroljanak fel állatokat, ami eszükbe jut. Erre ôk a szokványos állatok helyett többnyire olyan különleges lényeket említettek, mint az egyszarvú, a brontosaurus, a jak vagy a kardfogú tigris. Amikor viszont arra kérték ôket, hogy rajzoljanak le egy elefántot, a Williamsszindrómás gyerekek inkább csak egyes testrészeket tudtak lerajzolni szemet, fület, ormányt, agyart, de nem sikerült ezeket az egész elefánt részeiként ábrázolni. A térbeli integrációs képesség hiánya szintén a Williams-szindróma egyik gyakori velejárója. Ugyanakkor az egyik gyerek, aki ilyen töredékesen rajzolta meg az elefántot, részletesen és szemléletesen elmondta, hogyan néz ki és hogyan viselkedik az elefánt, majd a végén hozzátette: amikor rossz kedvük van, szörnyûek! Az elefánt nem való háziállatnak A Salk Institute és más kutatóintézetek eredményei rácáfolnak a hagyományos elképzelésre, miszerint a nyelvi készségek fejlôdése a gondolkodási és következtetési képességekhez kapcsolódik. Ily módon a Williams-szindrómások vizsgálata nagy- 19

19 1. FEJEZET ban hozzájárul ahhoz, hogy többet tudjunk meg az emberi agy mûködésérôl és a gének agyi fejlôdésre gyakorolt hatásáról. A mi gyerekeinknek azonban ez a természetes vonzódás a nyelvhez másfajta lehetôségeket is kínál. Azon kívül, hogy a Williams-szindrómás gyerekek és felnôttek gyakorta váratlan fordulatokat alkalmaznak a beszédükben, általában nagyon szeretnek mesélni is. Sokan már kisgyermekkorban szívesen szerepelnek. Kicsik és nagyok egyformán otthonosan érzik magukat színpadon, közönség elôtt, tisztán artikulálnak, jó érzékkel ragadják meg a versek ritmusát, dallamát. Mint korábban már említettük, nem minden Williams-szindrómás gyerek és felnôtt rendelkezik egyformán kiváló verbális képességekkel. Az igazán jó megértési készség sem mindig társul a nagy szókinccsel. Sok Williams-szindrómásnak van kiváló dramaturgiai érzéke, nagyszerûen parodizálják például a felnôttek sznob viselkedését és beszédét, kabaréba illô produkciókkal szórakoztatják közönségüket, mely vonásuk szorosan összefügg társas hajlamukkal. Személyiség A jeles író és neurológus, Dr. Oliver Sachs beszámol róla, mennyire meglepte, hogy egy Williams-szindrómás gyermek milyen könnyedén teremt kapcsolatot. Sachs még jóformán el sem helyezkedett a szállodai úszómedence szélén álló nyugágyban, de a vele érkezô nyolcévesforma kislány már mindenkinek bemutatkozott a közelben és megtudta a nevüket. Dr. Sachs azért tanulmányozta a Williams-szindrómát, mert filmet készült forgatni róla. Ne légy félénk, Sachs doktor bácsi!, mondta neki az egyik gyerek, és késôbb ez lett a film címe. A társaságkedvelô, barátságos viselkedés valóban a szindróma egyik fô jellemzôje. Ez általában nagy segítség a Williams-szindrómásoknak, amikor helyüket keresik a világban. Ráadásul a többség gondoskodó, nyíltszívû és az átlagosnál fogékonyabb mások érzéseire. Együttérzô képességük többször megmutatkozott a Williams-szindróma Egyesület tizenéveseknek és felnôtteknek rendezett összejövetelein is. Egy ilyen találkozó alkalmával egyszer egy fiatal nô sírva fakadt, amikor a bátyja betegségérôl beszélt. A többiek azonnal átölelték, vigasztalták: Veled vagyunk, Tudjuk, mit érzel, Ne add fel!. A nyári Williams-táborba látogatók mindig csodálkoznak, mennyire támogatják egymást a táborozók. Minden egyéni teljesítményt lelkes tapssal, éljenzéssel és üdvrivalgással jutalmaznak. Érzékenységük más téren is megmutatkozik. A Williams-szindrómás gyerekek és felnôttek nehezen birkóznak meg a frusztrációval, és sokszor túlzottan szoronganak egy-egy várható esemény vagy elképzelt katasztrófa miatt. Sokan küzdenek 20

20 HOL KEZDJÜK? hiperaktivitással, nyugtalansággal és azzal, hogy a figyelmük hamar elkalandozik. Néhány gyereknél és felnôttnél elôfordul, hogy a barátságosság nem helyénvaló viselkedésbe csap át, vagy az a veszély fenyegeti ôket, hogy mások kihasználják jószívûségüket. Szerencsére többféle módszer van már az érzelmi és viselkedési problémák kezelésére. A következô fejezetben bemutatunk ilyen módszereket, és szólunk arról is, hová lehet fordulni segítségért. Egészségi állapot Miközben a kutatók a Williams-szindrómások különleges személyiségét vizsgálják, az orvostudomány a szindróma egészségi állapotot befolyásoló következményeivel segít megbirkózni. Az elasztinhiány más-más módon hat az egyes gyerekekre. Bár vannak, akiknél az elasztinhiánynak viszonylag enyhe a hatása, másoknál problémák jelentkezhetnek különbözô szervekben és szövetekben, például szívzörejeket és a fô vérerek szûkületét okozhatja. Nagyon fontos, hogy olyan orvost találjunk, aki ismeri a Williams-szindrómát, vagy hajlandó megismerkedni vele, hogy gyermekünk a számára szükséges körültekintô orvosi ellátásban és gondozásban részesülhessen. Errôl és más, az egészségi állapottal, terápiás lehetôségekkel kapcsolatos kérdésekrôl a késôbbi fejezetekben még lesz szó, továbbá arról is, hová fordulhatunk szakszerû segítségért és tanácsért. A szülôk nincsenek egyedül Ma már minden eddiginél többet tudunk arról, hogyan segíthetjük gyermekünket képességei kibontakoztatásában, problémái megoldásában vagy ellensúlyozásában. A szülôknek már nem kell a sötétben tapogatózniuk. Nincsenek egyedül. A Williamsszindróma Egyesület és más szervezetek jóvoltából sokat tanulhatunk a többi szülô tapasztalataiból, értesülhetünk az új kutatási eredményekrôl. A különbözô szervezetek, mint az ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékosok és Segítôik Szövetsége, helyi csoportjai, a tanulási zavarokkal vagy egyéb akadályozottsággal foglalkozó szervezetek szívesen adnak ötleteket, információt és ismertetnek meg bevált módszerekkel. Mára már nagyon sokat változott az akadályozottsággal élôkkel szembeni társadalmi hozzáállás ahhoz képest, hogy régen még elrejtették az ilyen gyerekeket. Társadalmunk egyre jobban megbecsüli minden egyes emberi élet értékét és jogát a teljes és produktív élethez. Már tudjuk, hogy a retardált vagy fogyatékos kifejezés nem az egyén emberi értékét vagy teljesítményét minôsíti. Minden gyermek és felnôtt rendelkezik figyelemre méltó tulajdonságokkal és képességekkel, melyeket érdemes fejleszteni és kibontakoztatni. 21

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK. Szerkesztette dr. Pogány Gábor és dr.somogyi Csilla ISBN: 963 06 0239 3

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK. Szerkesztette dr. Pogány Gábor és dr.somogyi Csilla ISBN: 963 06 0239 3 1 RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK Készült a kiadványban szereplő szervezetek közreműködésével, a Nemzeti Civil Alapprogram, a civil szervezetek tartós területi

Részletesebben

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK Magyar Williams Szindróma Társaság 2006 RITKÁK

Részletesebben

Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelô családok életkörülményeirôl

Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelô családok életkörülményeirôl kutatas 11/2/04 14:21 Page 1 Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelô családok életkörülményeirôl kutatas 11/2/04 14:21 Page 2 A kiadvány az Egészségügyi, Szociális- és Családügyi Minisztérium

Részletesebben

Iránytû. Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek

Iránytû. Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Iránytû Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Autisták Országos Szövetsége 2009 Iránytû Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Harmadik, javított

Részletesebben

A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VI. DISABILITY STUDIES TANULMÁNYKÖTET

A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VI. DISABILITY STUDIES TANULMÁNYKÖTET Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VI. DISABILITY STUDIES FT DS A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE MAGYARORSZÁGON TANULMÁNYKÖTET ELSÕ RÉSZ Eötvös Loránd

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ

L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ 1 L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ 11 tévhit párkapcsolatainkról 3 L. Stipkovits Erika: Közelebb egymáshoz 11 tévhit párkapcsolatainkról L. Stipkovits Erika,

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szülők Közösségek Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program munkatársai számára Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szociálpolitikai

Részletesebben

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK A kiadvány a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben

Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben C M Y Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek K IV. évfolyam, 2013/5., október Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben

Részletesebben

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Adaptációs kézikönyv Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 2.1 intézkedés Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Készítette: Pál Enikő Témavezető: Kiss Ferenc Főiskolai docens Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3

Részletesebben

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország Í rásunk egy esettanulmány. Első megközelítésben az idén ötödik tanítási évében járó különleges iskolát, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát mutatjuk be, összefoglalva az érintett csoportok

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE 2012 1 A DOKUMENTUM A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008. Tartalomjegyzék Bevezető...3 Győrik Edit: Speciális bánásmódot

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

Családtájékoztatási modell

Családtájékoztatási modell Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus,

Részletesebben

HOGYAN FIGYELJÜNK GYERMEKÜNKRE?

HOGYAN FIGYELJÜNK GYERMEKÜNKRE? HOGYAN FIGYELJÜNK GYERMEKÜNKRE? Útmutató szülők és gyermekgondozók számára www.ogyei.hu www.gyermekbantalmazas.hu Miért állítottuk össze ezt az útmutatót? Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)

Részletesebben

NANE Egyesület. Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk?

NANE Egyesület. Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? NANE Egyesület Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? 1 2 NANE Egyesület Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? Kézikönyv segítő

Részletesebben

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével 2013. december, XVII. évfolyam, 4. szám esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével William Stillman: Nem a gólya hozza... Szexualitás

Részletesebben

Nyissunk be. 1. kötet

Nyissunk be. 1. kötet Nyissunk be a tanterembe 1 kötet.indd 1 A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata ennek alapján készült a fordítás a magyar kiadással

Részletesebben

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben

Integrálódunk? Integrálódunk!

Integrálódunk? Integrálódunk! Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek I. évfolyam, 2010/2 A siketek világnapja A nyitott gerincről Az apát is be kell vonni Integrálódunk? Integrálódunk! A siketek világnapja Pozsonyban A siketek

Részletesebben

A Turner szindróma. Útmutató családoknak. Patricia Rieser és Marcha Davenporti

A Turner szindróma. Útmutató családoknak. Patricia Rieser és Marcha Davenporti A Turner szindróma Útmutató családoknak Patricia Rieser és Marcha Davenporti Tartalomjegyzék Bevezetés...4. Hogyan használjuk ezt az útmutatót?...4. A Turner- szindróma különböző arcai 4. Az alapok...5.

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 5. szám 2007. október A TARTALOMBÓL: Szenvedélyeink Az Elengedésrõl Bevezetés a szenvedélybetegségek fogalomkörébe A szociális munkás

Részletesebben