4. Fejezet SZÜKSÉGHELYZETBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. Fejezet SZÜKSÉGHELYZETBEN"

Átírás

1 260 INDULÁS ÉS VEZETÉS SZÜKSÉGHELVZETBEN 261 Lejtőn lefelé történő haladáskor soha ne kapcsolja ki a motort. A kormány- és a fék rásegítő rendszer álló motor esetén nem működik. Az emisszió szabályozó rendszer is csak járó motornál működik helyesen. 4. Fejezet SZÜKSÉGHELYZETBEN Ha nem indul a gépkocsija Ha a motor vezetés közben lefullad Ha a motor túlmelegszik Ha a gumiabroncs leeresztett Ha a gépkocsit vontatni kell Ha nem tud váltani az automata sebességváltóval Ha elveszíti a kulcsait

2 262 SZÜKSÉGHELYZETBEN SZÜKSÉGHELVZETBEN 263 Ha nem indul a gépkocsija (a) Egyszerű ellenőrzések Mielőtt ezeket az ellenőrzéseket elvégezné, győződjön meg róla, hogy betartotta-e a 3. rész 246. oldalán megadott, Hogyan indítsa el a motort? " helyes indítási eljárás lépéseit, és van-e elegendő üzemanyag a tartályban. Ha gépkocsiját indításgátló rendszerrel szerelték fel, akkor azt is ellenőrizze, hogy a másik kulccsal elindule a motor. Ha így működik, akkor a másik kulcs valószínűleg törött. Ellenőriztesse a kulcsot a Toyota márkakereskedővel. Ha egyik kulcs sem működik, akkor valószínűleg elromlott a rendszer. Hívja Toyota márkakereskedőjét (lásd Kulcsok" 1-2 fejezet 12. oldal). Ha a motor nem fordul át, vagy túl lassan fordul át - 1. Ellenőrizze az akkumulátor saruk tisztaságát és szorosságát. 2. Ha az akkumulátor sarukat rendben találja, kapcsolja fel a belső világítást. 3.Ha a lámpa nem világít, kialszik, vagy pislog az önindító üzemeltetésekor, az akkumulátor lemerült. Próbálja elindítani a motort másik akkumulátor segítségével. Lásd (d) Indítás segédakkumulátorral" c. leírást a 264. oldalon. Ha a világítás rendben van és a motor mégsem indul, be kell állíttatni, vagy megjavíttatni. Hívja Toyota márkakereskedőjét, vagy egy minősített műhelyt. Ha a motor normális sebességgel forog, de mégsem indul - Benzinmotoros gépjárművek 1. Fordítsa a gyújtáskulcsot ACC" vagy LOCK" helyzetbe és indítsa újra a motort. 2. Ha a csatlakozások rendben vannak, akkor lehet hogy az ismételt indítási kísérletek miatt a motor túlszívta magát. Lásd (b) A túlszívatott motor beindítása" c. részt a 263. oldalon. 3. Ha a motor nem indul, javításra van szükség. Hívja Toyota márkakereskedőjét vagy minősített szervizt. Dízelmotoros gépjárművek 1. Ha a motor előzőleg amiatt állt le, mert az üzemanyag kifogyott a tartályból, mielőtt indítózna, légteleníteni kell az üzemanyag-ellátó rendszert. Az ehhez kapcsolódó részleteket a (c) pont alatt, a Kézi üzemanyagszivattyú használata" címszó alatt a 263. oldalon találja. 2. Ha az üzemanyag-rendszer rendben van, de a motor továbbra sem indul, v alószínűleg beállításra vagy javításra van szüksége. Hívja Toyota kereskedőjét vagy a megfelelő szakműhely! segítségül. (b) A túlszívatott motor elindítása (benzinmotor) Ha a motor nem indul, valószínűleg az ismételt indítózások következtében túlszívta magát. Ha i~yen fordulna elő, tartsa a gázpedált a padlo1g lenyomva, és fordítsa el a gyújtáskulcsot a START" helyzetbe. Maximum 15 másodpercig indítózzon. Ekkor vegye le a lábát a gázpedálról és próbálja a motort a gázpedál érintése nélkül újraindítani. Ha a motor még ekkor sem indulna el valószín91eg beállításra vagy javításra van s~üksége. H1via Toyota kereskedőjét vagy a megfelelő szakműhely! segítségül. Ha a motor még ekkor sem indulna el, valós~ínűleg beállításra vagy javításra van szüksége. H1via Toyota kereskedőjét vagy a megfelelő szakműhely! segítségül. 30 másodpercnél tovább ne indítózzon. Ez az önindító és az elektromos kábelek túlmelegedését okozza. (e) Kézi üzemanyag szivattyú használata (dízelmotor esetén) b40058 Dízelmotor esetén e l őfordulhat, hogy az üzemanyag elfogyása esetén tankolás után nem indul be a motor. Használja a kézi üzemanyag szivattyút. Ne próbálja a gépkocsit megtolással, vagy behúzatással elindítani. A motor meghibásodhat, vagy váratlan beindulása ütközést eredményezhet. A hármas hatású katalizátor felhevülhet, ami tűzveszélyt jelent.

3 264 SZÜKSÉGHELYZETBEN SZÜKSÉGHELVZETBEN 265 (d) Indítás segédakkumulátorral ELJÁRÁS SEGÉDAKKUMULÁTORRAL TÖRTÉNŐ INDÍTÁS ESETÉN Annak érdekében, hogy az esetleges akkumulátor robbanásból, savmarásból, elektromos tűzből, vagy sérült elektromos alkatrészekből keletkező súlyos személyi sérüléseket elkerülje, pontosan tartsa be ezeket az utasításokat. Ha nem biztos abban, hogy be tudja tartani az utasításokat, akkor hívjon inkább segítségül szakképzett szerelőt, vagy vontatót. Az akkumulátorok kénsavat tartalmaznak, ami mérgező és maró hatású. Használjon gumikesztyűt az ilyen jellegű Indításnál és kerülje el, hogy a sav a bőrére, ruhájára, vagy a gépkocsira jusson. Ha véletlenül mégis sav kerülne a szemébe, vagy egyéb testrészére, vessen le minden savval átitatott ruhát és azonnal mossa le vízzel a sawal érintkezésbe került bőrfelületeket. Utána haladéktalanul kérjen orvosi ellátást. Ha lehetséges, akkor az orvosi rendelőbe történő utazás alatt vízzel átitatott szivaccsal, vagy ruhával állandóan mossa a sérülést szenvedett testrészeit. 1. Ha a segédakkumulátor egy másik gépkocsi saját, üzemben lévő akkumulátora, akkor ügyeljen arra, hogy a két gépkocsi egymással ne érintkezzen. Kapcsoljon ki minden olyan lámpát és segédberendezés!, ami nem feltétlenül szükséges. 2. Szükség esetén vegye le mind a segéd-, mind a lemerült akkumulátor celláiról a zárósapkákat. Terítsen egy ruhadarabot az akkumulátorok nyitott celláira. (Ezzel csökkenti a robbanás, a személyi sérülés és égés veszélyét.) 3. Ha a segédakkumulátor gépkocsijának motorja nem jár, akkor indítsa be és hagyja néhány percig járni. Az indítás ideje alatt, a gázpedál enyhe lenyomásával, járassa a motort mintegy 2000 f/perc fordulatszámon. lndítókábel Pozitív pólus(+) b A kábeleket a következő sorrendben csatlakoztassa: a, b, c, d. a. A pozitív indítóvezetéket (piros szín) csatlakoztassa a lemerült akkumulátor pozitív ( +) pólusára. b. A pozitív indítókábel másik végét csatlakoztassa a segédakkumulátor pozitív ( + ) pólusára. lndítókábel Negatív pólus (-) Segédakkumulátor b40060 c. Csatlakoztassa a negatív indítókábel (fekete szín) kapcsát a segédakkumulátor (-) negatív pólusára. d. A negatív indítókábel (fekete szín) másik végét csatlakoztassa a lemerült akkumulátorú gépkocsi motorterében egy szilárd, festetlen, fémes ponthoz. Az ajánlott csatlakozási pontokat lásd a következő oldalon. Az akkumulátor által termelt gáz nyílt láng, vagy szikra hatására meggyullad, ha az elég közel kerül hozzá. Mindig szabványos indítókábelt használjon és ne gyújtson lángot, vagy ne dohányozzon az ilyen jellegű indítás ideje alatt. A segédakkumulátor feszültsége 12 V kell, hogy legyen. Ha nem biztos benne, hogy a segédakkumulátor megfelelő, akkor inkább ne használja az indításhoz.

4 266 SZÜKSÉGHELYZETBEN SZÜKSÉGHELVZETBEN 267 Ha a motor vezetés közben lefullad Ha a motor túlmelegszik Csatlakoztatási pont Ne csatlakoztassa az indítókábelt olyan részhez, ami a motor elindulása esetén mozogni fog. 8. Óvatosan vegye le a takaróruhát az akkumulátorokról, mert kénsavat tartalmazhatnak. 9. Ha korábban eltávolította, akkor most tegye vissza az akkumulátorra a cellasapkákat. Ha nem nyilvánvaló az akkumulátor lemerülésének oka (például bekapcsolva felejtett lámpák), akkor vizsgáltassa meg. Ha vezetés közben lefullad a motor. 1. Egyenesen haladjon tovább és fokozatosan csökkentse a sebességet. Óvatosan húzódjon le az útról egy biztonságos helyre. 2. Kapcsolja be az elakadásjelző vészvillogót. 3. Benzin motornál - Fordítsa el a gyújtáskulcsot ACC" vagy LOCK" helyzetbe, és próbálja újraindítani a motort. Dízel motornál - Próbálja újraindítani a motort. Ha a motor nem indul, lásd Ha nem indul a gépkocsija" című részt a 262. oldalon. Ha nem jár a motor, akkor nem működik a kormány és a fékrásegítő, így sokkal ne hezebb a kormányzás és a fékezés. Ha a motorhűtővíz hőmérője túlhevülést je lez, vagy ha a motor teljesítményének csökkenését tapasztalja, vagy ha éles kopogó, il letve csilingelő hangot hall, akkor a motor valószínűleg túlmelegedett. Hajtsa végre a kö vetkező eljárást Húzódjon le az út szélére, állítsa meg a kocsit és kapcsolja be az elakadásjelző vészvillogót. Tegye a sebességváltót automata váltó esetén P" helyzetbe, kézi váltó esetén üresbe és húzza be a kéziféket. Kapcsolja ki a légkondicionálót, ha az előzőleg be volt kapcsolva. 2. Ha hűtővíz, vagy gőz szivárogna a hűtőből, vagy a kiegyenlítő tartályból, állítsa le a motort. Várjon, amíg a gőz lecsapódik, majd nyissa ki a kiegyenlítőtartály sapkáját. Ha nincs gőz, vagy nem forr a hűtővíz, akkor hagyja járni a motort és ellenőrizze, hogy üzemel-e a hűtőventilátor. Ha nem, akkor kapcsolja le a gyújtást. A súlyos sérülések elkerülése végett, a csatlakoztatás közben ne hajoljon az akkumulátorok fölé, és ne engedje, hogy az indítókábelek érintkezői a megfelelő akkumulátor pólus kivételével bármi máshoz hozzáérjenek. Személyi sérülések elkerülése végett, ne nyissa ki a kiegyenlítő tartályt addig, míg az gőzölög. A gőz, vagy hűtővízszivárgás nagyon magas nyomásra utal. 5. Csak dízelmotoros járművek esetén: Hagyja a lemerült akkumulátort kb. 5 percen keresztül a segéd akkumulátorról töltődni. Ezalatt tartsa a motor fordulatszámát kb ford./perc értéken. 6. Indítsa el motorját a megszokott módon. Indulás után, néhány percig járassa a gázpedál enyhe lenyomásával, mintegy 2000 f/perc fordulatszámon. 3. Vizuálisan ellenőrizze, hogy nem laza-e, vagy nem szakadt-e el az ékszíj. Keresse meg a hűtővízszivárgások nyilvánvaló helyeit a hűtőnél, tömlőknél és a gépkocsi alatt. Jegyezze meg, hogy a légkondicionáló működése esetén abból normál körülmények között víz csöpög. 7. Óvatosan vegye le a kábeleket a megfelelő oldalakon az akkumulátorokról: először a negatív kábelt, majd a pozitív kábelt. Ha a motor jár, tartsa távol kezét és a ruháját a forgó ventilátortól és az ékszíjtól. 4. Ha elszakadt az ékszíj, vagy folyik a hűtővíz, akkor azonnal állítsa le a motort. Hívjon segítségül egy Toyota márkakereskedőt.

5 268 SZÜKSÉGHELYZETBEN SZÜKSÉGHELYZETBEN 269 Ha a gumiabroncs leeresztett - Szükséges szerszámok és pótkerék 5. Ha az ékszíj rendben van és a hűtővíz sem folyik, ellenőrizze a kiegyenlítő tartályt. Ha üres, a motor járatása közben töltsön bele hűtőfolyadékot. Körülbelül félig töltse fel. Amíg a motor és a hűtő meleg, ne próbálja meg levenni a hűtő zárósapkáját. Ha a nyomás alatt lévő tartályból kiszabadul a gőz, vagy folyadék, akkor az súlyos sérüléseket okozhat. 6. Ha a hűtővíz hőmérséklete a normális értékre csökkent, ismét ellenőrizze a tartály vízszintjét. Szükség esetén ismét töltse fel feléig. Komolyabb hűtővízveszteség a rendszer tömítetlenségére utal. Mielőbb ellenőriztesse a Toyota márkakereskedővel. 1. Csökkentse fokozatosan a sebességet, és tartsa meg az egyenes irányú haladást. Óvatosan húzódjon le az útról egy biztonságos helyre, távol a közlekedéstől. Kerülje az autópálya középső, elválasztó sávjában való megállást. Parkoljon vízszintes, szilárd talajon. 2. Állítsa le a motort és kapcsolja be az elakadásjelző vészvillogót. 3. Erősen húzza be a kéziféket vagy nyomja be a parkolófék pedálját és tegye a sebességváltót hátrameneti fokozatba (kézi sebességváltó), illetve P" állásba (automata sebességváltó). 4. A forgalommal ellentétes oldalon szállítson ki mindenkit a kocsiból. 5. Olvassa el a következő útmutatást. A személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében tartsa be a következőket: Kövesse az emelésre vonatkozó utasításokat. Emelővel felemelt és megtartott kocsi a lá ne tegye semelyik testrészét. Személyi sérülés lehet a következménye. Soha ne feküdjön, vagy ne nyúljon a gépkocsi alá, ha azt csak az emelő tartja. Az emelőt csak a gépkocsi kerékcseréje esetén való felemelésre használja. Ne emelje fel a gépkocsit, ha valaki még tartózkodik benne. A gépkocsi felemelésekor ne tegyen semmilyen tárgyat az emelő alá, vagy az emelőre. Csak annyira emelje fel a gépkocsit, hogy elegendő hely legyen a kerék kicserélésére. Ne vezessen defektes keréktömlővel. Még rövid távon történő továbbhaladás is úgy megrongálja a gumiabroncsot, hogy az már többé nem javítható. 1. Vegye ki a szükséges szerszámokat és a pótkereket. 1. Csavarkulcs 2. Emelőkar 3. Szerszámtáska 4. Emelő 5. Pótkerék Ahhoz, hogy felkészüljön egy szükséghelyzetre, meg kell ismerkednie az emelő használatával, a szerszámokkal és azok elhelyezkedésével. Ne indítsa be a motort, amíg a gépkocsit az emelő tartja. Vízszintes, szilárd talajon állítsa le a kocsit, erősen húzza be a kéziféket és tegye a sebességváltót üresbe (kézi sebességváltó), vagy P" állásba (automata váltó). Szükség esetén ékelje ki a kicserélendő kerékkel átellenben lévő kereket. Gondoskodjon róla, hogy az emelő megfelelő helyen illeszkedjék a gépkocsi alvázához. Helytelenül elhelyezett emelőkar mellet a kocsi felemelése károsíthatja a gépkocsit, vagy leeshet a gépkocsi az emelőről, és így személyi sérülést okozhat.

6 270 SZÜKSÉGHELYZETBEN SZÜKSÉGHELVZETBEN A kerék kiékelése - Dísztárcsa eltávolítása (csak acél dísztárcsák esetén) -~ ~ + Forgassa az emelő csavarorsóját kézzel. b40039 Kivétel: Forgassa az emelő csavarját az 1-es irányba addig, amíg az emelő fel nem szabadul. Tárolás: Forgassa az emelő csavarját a 2-es irányba addig, amíg az emelő megfelelően nem rögzül úgy, hogy balesetnél vagy hirtelen fékezésnél ne tudjon e l őre repülni.. ~ 2. Hogy felemelés után a gépkocsi ne guruljon el, ékelje ki a defektes kerékkel átellenben lévő kereket. A kerekek kiékelésekor az első kerék elé vagy a hátsó kerék mögé kell helyezni az éket. 3. Vegye le a dísztárcsát. Az ábrán látható módon, a kerékkulcs lapos végével pattintsa le a dísztárcsát. Ne próbálja a dísztárcsát kézzel lehúzni. Sérülések elkerülése érdekében, óvatosan kezelje a dísztárcsát. A pótkerék kivételéhez: 1. Vegye le a szerszámtároló fedelét. 2. Vegye ki a szerszámtárolót. 3. Csavarozza és vegye ki a csavart. b40057 Amikor tárolja a pótkereket, úgy helyezze el, hogy a külső oldala legyen felfelé. A fenti lépéseket fordított sorrendben végrehajtva, helyezze el biztonságosan a másik kereket, megakadályozva ezzel, hogy az hirtelen fékezés, vagy baleset esetén előre repüljön.

7 272 SZÜKSÉGHELYZETBEN SZÜKSÉGHELYZETBEN A kerékanyák meglazítása - Az emelő elhelyezése - A gépkocsi felemelése - Kerékcsere b Lazítsa meg az összes kerékanyát. A gépkocsi felemelése előtt mindig lazítsa meg a kerékanyákat. Az anyák meglazítása az óramutató járásával ellentétes irányban történik. A maximális erő k ifejtés érdekében, úgy helyezze a kerékkulcsot a kerékanyára, hogy a kulcs karja a jobb oldalon legyen, amint azt a fenti ábra is mutatja. Fogja meg e rősen a kulcs karjának végét és húzza felfelé. Ügyeljen rá, hogy a kulcs ne csússzon le az anyáról. 5. Helyezze az emelőt a helyes emelési pontra, ahogy az ábra mutatja. Az emelőt szilárd, vízszintes talajra állítsa. 6. Miután meggyőződött arról, hogy senki sincs a kocsiban, emelje fel azt olyan magasra, hogy a pótkereket be tudja helyezni. Vegye figyelembe, hogy a pótkerék behelyezéséhez nagyobb helyre van szükség, mint a lapos kerék kivételéhez. A kocsi felemeléséhez tegye rá a hajtókart az emelőre (laza csatlakozás) és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba. Amint az emelő eléri a gépkocsit és kezdi azt felemelni, kétszeresen is ellenőrizze az emelő elhelyezkedését. 7. Vegye le a kerékanyákat és cserélje ki a kerekeket. Emelje le a defektes kereket és tegye félre. Gördítse a pótkereket megfele l ő helyzetbe, és illessze a furatokat a csavarok irányába. Ezután tegye fel a pótkereket, és a felső tőcsav art illessze be a kerék furatába. Mozdítsa meg a kereket és nyomja rá a többi tőcsavarra. Most még ne vegye le az anyákat, csak félfordulattal csavarja ki őket. Soha ne feküdjön a gépkocsi alá, ha azt csak az emelő tartja.

8 274 SZÜKSÉGHELYZETBEN SZÜKSÉGHELVZETBEN A kerékanyák visszahelyezése - A gépkocsi leengedése - Dísztárcsák felhelyezése (csak acél dísztárcsák esetén) b40047 Mielőtt felhelyezné a kereket, az illeszkedési felületéről drótkefével távolítsa el a korróziós maradványokat. Az érintkezési felületek jó, fémes érintkezésének biztosítása nélkül a kerékanyák meglazulhatnak, és esetleg a kerék menet közbeni kiesését okozhatják. Ezért az első 1600 km megtétele után ellenőrizze, hogy a kerékanyák elég szorosak-e. 8. Csavarja vissza a kerékanyákat és kézzel húzza meg őket, amennyire csak tudja. Csavarja vissza a kerékanyákat (kúpos oldalukkal befelé) és kézzel szorítsa meg őket. Nyomja meg a kereket és nézze meg, hogy lehet-e még szorítani az anyákon. 9. Engedje le teljesen a gépkocsit, majd szorítsa meg kulccsal a kerékanyákat. A kocsi leeresztéséhez forgassa az emelő karját az óramutató járásával ellentétes irányba. Csak a kerékanya kulcsot használja az anyák megszorításához, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva szorítsa meg azokat. A megszorításukhoz a kezén kívül ne használjon semmiféle kiegészítő segédeszközt, például kalapácsot, cső darabot, vagy a lábát. Ellenőrizze, hogy a kulcs biztonságosan illeszkedjen az anyákra. 10. A dísztárcsák visszahelyezése. 1. Tegye a dísztárcsát a helyére. Illessze a dísztárcsa kivágását a szelephez az ábrán látható módon. 2. Tenyerével határozottan megütve, pattintsa be a helyére. Sérülések elkerülése érdekében, san kezelje a dísztárcsát. Egyszerre csak egy kicsit szorítson minden csavaron az ábrán jelölt sorrendben. A folyamatot addig ismételje, amíg minden anya szoros nem lesz. A kocsi leeresztésekor ellenőrizze, hogy semelyik testrésze, sem más személy nem sérülhet-e meg, ha a kocsit a talajra engedi.

9 276 SZÜKSÉGHELYZETBEN SZÜKSÉGHELVZETBEN A kerekek kicserélése után 11. Ellenőrizze a kicserélt kerék nyomását. A nyomást állítsa a 340. oldalon megadott értékre. Ha a nyomás alacsony, vezessen lassan a legközelebbi szervizbe és állíttassa be a megfelelő nyomást. Ne feledje el visszatenni a szelepsapkát, mivel anélkül szennyeződés és víz kerülhet a szelepbe, és a levegő szivárgását okozhatja. Ha a sapka elveszett, minél előbb szerezzen be újat és tegye fel. 12. Tegye el a szerszámokat, az emelőt és a defektes kereket. A defektes kereket mielőbb javíttassa meg, és a 8. rész 340. oldalán megadott nyomásra állíttassa be. Ezt követően cserélje vissza a pótkereket. Ütközés, vagy hirtelen fékezés esetén bekövetkező személyi sérülés lehetőségének kizárására, indulás előtt ellenőrizze a szerszámok, az emelő és a pótkerék biz tonságos rögzítését. Ha a gépkocsit vontatni kell - (a) Szállítás megemelt - - első kerékkel - hátsó kerékkel (b) Szállítás autómentővel b40051 Ha szükségessé válik a vontatás, akkor javasoljuk, hogy ezt a Toyota márkakereskedővel, vagy erre szakosodott szervizzel végeztesse el. Miután egyeztetett velük, gépkocsiját az ábrán bemutatott (a), vagy (b) megoldás szerint szállíttassa el. Csak abban az esetben vontassa el saját maga a gépkocsit, a 278. oldalon adott útmutatások pontos betartása mellett, ha nem tud segítségül hívni Toyota márkakereskedőt, vagy megfelelő, vontatásra szakosodott céget. A megfelelő eszközök használata biztosítja, hogy gépkocsija ne sérüljön meg. A vontatással foglalkozó vállalkozók általában jól ismerik a vontatásra vonatkozó helyi előírásokat. Gépkocsija sérülésének elkerülése végett, vontatásnál ellenőrizze a következő óvintézkedések betartását. Ha ezeket megsértik, hívja fel rá a vontató vezetőjé nek figyelmét is. VONTATÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK Használjon minden vontatáshoz biztonsági vontatókötelet, és tartsa be az állami és a helyi biztonsági előírásokat. A földön gördülő kerekeknek és a tengelynek jó műszaki állapotban kell lenniük. Ha ezek megsérültek, akkor autómentővel végeztesse el a szállítást. (a) Vontatás megemelt gépjárművel Vontatás hátulról- Kézi váltó esetén: Ajánljuk, hogy az első kerekek alá helyezzen görgőkocsit. Ha nem használ görgőkocsit, fordítsa a gyújtáskulcsot ACC" helyzetbe és tegye a váltót üresbe. Soha ne vontasson kivett vagy LOCK" állásban lévő gyújtáskulccsal, ha elölről megemelve vontatja a járművet görgőkocsi használata nélkül. A kormányzár szerkezete nem elég erős, hogy megtartsa a kerekeket. Automata váltó esetén: Ebben az esetben a járművet csak görgőkocsival alátámasztott első keréken lehet vontatni. Automata váltó esetén soha ne vontassa a járművét megemelt hátsó résszel úgy, hogy az első kerekek a talajon gördülnek. Ez a váltó súlyos károsodását okozza. (b) Szállítás autómentővel Vontatás elölről - Engedje ki a kéziféket. A kerekek megemelésénél ügyeljen arra, hogy a gépjármű átellenes részén kellő távolság maradjon a gépjármű alja és a talaj között. Ellenkező esetben vontatás közben a lökhárító, és/vagy a karosszéria alsó része megsérülhet.

10 278 SZÜKSÉGHELYZETBEN SZÜKSÉGHELVZETBEN Vontatás vészhelyzetben Ha nem tud váltani az automata sebességváltóval (c) Vontatás lengőkeretes vontatóval A vontatás alatt a gépjárműben v ezetőnek kell tartózkodnia, aki kormányozza a gépjármű v et és kezeli a fékeket. Az ilyen vontatás csak szilárd burkolatú úton, rövid távolságra és alacsony sebesség mellett v égezhető. Ezen kívül a kerekeknek, a tengelyeknek, a hajtáslánc elemeinek, a futóműnek, a kormánynak és a fékeknek jó műszaki állapotban kell lenniük. b40052 (c) Vontatás lengőkeretes vontatóval Ne vontassa a gépjárművet lengőkeretes vontatóval se elölről, se hátulról. Ez a karosszéria megrongálódását okozhatja. Elölről A gépkocsi vontatásakor rendkívüli figyelemmel járjon el. Kerülje a hirtelen indulásokat és az erőteljes manővereket, amelyek a vontatószemet és a vontatókötelet rendkívüli módon igénybe veszik. Kiszakadhat a vontatószem, vagy elszakadhat a vontatókötél, ami súlyos sérüléseket, illetve egyéb kárt okozhat. Kizárólag gépkocsi vontatásra készült kötelet használjon. Biztonságosan rögzítse a kötelet a vontatószemhez. Amennyiben nem tudja P" pozícióból más helyzetbe tenni a sebességváltót, még akkor sem, ha a fékpedál le van nyomva, használja a SHIFT LOCK" (váltózár) gombot a következőképpen: 1. Fordítsa a gyújtáskulcsot ACC" pozícióba. Ügyeljen rá, hogy a kézifék be legyen húzva. 2. Nyomja le a SHIFT LOCK" gombot. Csak úgy válthat P" pozícióból másik helyzetbe, ha nyomva tartja a gombot. Hátulról Ha a gépkocsi vontatásra szorul, akkor azt csak a Toyota márkakereskedőjével, vagy szakképzett vontatási vállalkozóval végeztesse. Ha vontatási vállalkozó nem áll rendelkezésre, a vontatás szükséghelyzetben elvégezhető vontatókötéllel is. A vontatókötél végét a vontató elején lévő, vagy hátul a karoszszéria alatt, a jobb oldalon lévő vontatószemhez rögzítse. A gépkocsi vontatásakor rendkívüli óvatossággal járjon el. Vontatás előtt, engedje ki a kéziféket és tegye üresbe a sebességváltót (illetve N" állásba automata váltó esetén). A gyújtáskulcsnak ACC " (motor kikapcsolva), vagy ON " (motor jár) állásban kel l lennie. Ha a motor nem működik, akkor sem a kormányrásegítés, sem a fékrásegítés nem üzemel, így a kormányzás és fékezés a szokásosnál lényegesen nehezebb. 3. Váltson N" állásba. 4. Indítsa el a motort. Biztonsága érdekében tartsa a fékpedált lenyomva. Minél előbb ellenőriztesse gépkocsiját Toyota márkakereskedőjével. Csak megfelelő vontatószemme/ szabad vontatni, egyébként a gépjármű megsérülhet.

11 280 SZÜKSÉGHELYZETBEN KORRÓZIÓVÉDELEM ÉS ÁLLAGMEGÓVÁS 281 Ha elveszíti a kulcsait A kulcsszám alapján a Toyota márkakereskedő képes új kulcsokat készíteni. Ha kocsija indításgátló rendszerrel van felszerelve, akkor a márkakereskedőnek a főkulcsra is szüksége lesz. Ha csak az egyik kulcsát veszítené is el, még ebben az esetben is készíttessen új kulcsot a márkakereskedő vel. Ha mindkét főkulcsát el veszíti, akkor nem készíthető új kulcs, és az egész rendszert ki kell cserélni. Lásd az 1-2 fejezet 12. oldalán Kulcsok" címszó alatt megadott ajánlásokat. Távirányító kulcsok - Új kulcsával is használhatja az eddigi zárrendszert. További információért forduljon márkakereskedőjéhez. Ha a kulcsait bezárná a gépkocsiba és nincs pótkulcsa, a Toyota márkakereskedők speciális szerszámaikkal ki tudják nyitni a gépkocsit. Ha mégis ki kellene törnie valamelyik ablakot, hogy bejusson a kocsiba, akkor javasoljuk, hogy a legkisebb oldalablakot törje be, mivel ennek a helyreállítása a legkevésbé költséges. Legyen nagyon óvatos, nehogy a törött üveg elvágja a kezét. 5. Fejezet KORRÓZIÓVÉDELEM ÉS ÁLLAGMEGÓVÁS A gépkocsi korrózióvédelme A gépkocsi mosása és fényezése (vaxolása) A belső tér tisztítása

12 282 KORRÓZIÓVÉDELEM ÉS ÁLLAGMEGÓVÁS KORRÓZIÓVÉDELEM ÉS ÁLLAGMEGÓVÁS 283 A gépkocsi korrózióvédelme A gépkocsi mosása és fényezése (vaxolása) A Toyota, a korrózióvédelem területén végzett folyamatos kutatómunkájának és a legfejlettebb technológia al_kalmazásának eredményeképpen, biztosítja Onnek a legjobb minőségű gépkocsi-konstrukciót. A továbbiak már Öntől függnek. A gépkocsi helyes gondozása segít a hoszszútávú korrózióvédelemben. A gépkocsi korróziójának leggyakoribb okai: Az utakra szórt só, szennyeződés és víz felgyülemlése a gépkocsi alján, a nehezen hozzáférhető helyeken. A kőfelverődés vagy kisebb ütközések hatására bekövetkező festék, vagy védőbevonat lepattogzása. Ha Ön a gépkocsiját a fent említett körülmények között üzemelteti, akkor annak gondozása különleges jelentőséggel bír: Az utakra szórt só, vagy vegyipari salak ugyanúgy felgyorsítja a korróziós folyamatokat, mint az ipari szennyeződésnek kitett területek, vagy tengervíz közelében a levegőben megtalálható só. A magas páratartalom, különösen fagypont feletti hőmérséklet mellett, gyorsítja a korrózió folyamatát. A gépkocsi bizonyos helyein hosszabb ideig felgyülemlő víz, nedvesség ezen részek korrodálódását okozhatja, miközben a gépkocsi egyéb részei szárazak maradnak. A gépkocsi olyan helyein, ahol a megfelelő szellőzés hiányában a gyors kiszáradás nem biztosított, a magasabb hőmérséklet növeli a korrózió veszélyét. A fentiek jelzik annak szükségességét, hogy a gépkocsit, különösen az alját, olyan tisztán kell tartani, amennyire csak lehetséges, és a lepattogzott védőbevonatot és festékréteget minél hamarabb ki kell javítani. Gépkocsijának korrózióvédelme érdekében kövesse a következő irányelveket: Mossa gyakran a gépkocsiját. Természetesen fontos, hogy rendszeres mosással tisztán tartsa a gépkocsit, de a korrózióvédelem szempontjából tartsa be a következőket: Ha téli viszonyok mellett, sózott útszakaszokon közlekedik, vagy tengerparton lakik, akkor havonta legalább egyszer mossa le a gépkocsi alját a korrózióveszély csökkentése érdekében. Nagynyomású víz, vagy gőz hatásosan tisztítja a gépkocsi alját és a sárvédőket. Különös figyelmet fordítson ezekre a területekre, mert ezeken a sarat és egyéb szennyeződéseket nehéz észrevenni. Ha csak benedvesíti és nem távolítja el a sarat és a lerakódásokat, több kárt okoz mintha úgy hagyná. Nem szabad megengedni, hogy az ajtók külső élén, a vázkereten, a küszöbökön lévő leeresztő nyílások elduguljanak, mivel benntartják a vizet ezekben az üregekben, és ez korróziót okoz. A tél elmúltával alaposan mossa le a gépkocsi alvázát. További tanácsok tekintetében olvassa el A gépkocsi mosása és fényezése (vaxolása)" fejezetet a 283. oldalon. Ellenőrizze a gépkocsi festett és fényezett elemeit. Ha karcolást, vagy lepattogzást talál a festéken, azt a korrózió megkezdődésének megakadályozása végett, azonnal fedje be javítófestékkel. Ha a karcolások egészen a fémes felületig hatoltak, akkor azt minősített javítóműhellyel javíttassa ki. Ellenőrizze a gépkocsi belső terét. A padlószőnyeg alatt víz és szemét gyűlhet össze, és ez korróziót okozhat. Időszakonként ellenőrizze hogy szárazak-e a padlószőnyeg alatti területek: Különös óvatossággal járjon el ha sót, vegyi anyagot, tisztítószert, fertőtlenítőszert, stb. szállít. Ezeket csak megfelelő tárolóedényben szabad szállítani, ha mégis kifröccsenne, azonnal tisztítsa meg és szárítsa fel az érintett területet. Használjon sárvédő gumilapot. Ha sózott, vagy kaviccsal felszórt úton halad, használjon sárvédőket. Ezek védik gépkocsiját. A teljes méretű, a talajt minél jobban megközelítő sárvédők a legjobbak. Javasoljuk, hogy a sárvédő rögzítéséhez használt rögzítőeszközöket is, és a felszerelési helyük környezetét is lássa el korrózióvédelemmel. Toyota márkakereskedője készséggel segít Önnek a sárvédők felszerelésében. Fedett helyen, vagy jól szellőző garázsban tárolja gépkocsiját. Ne tartsa a kocsit rosszul szellőző, nedves garázsban. Ha a garázsban mossa a kocsit, vagy hóval, vízzel befedett kocsival áll be a garázsba, az párával telítődik, és ez korróziót okoz. Még fűtött garázsban is bekövetkezhet a korrózió, ha a szellőzése nem megfelelő. Mosás Rendszeres mosással tartsa tisztán gépkocsiját. A következő esetek a festékréteg gyengülését és a karosszéria, valamint egyéb részek rozsdásodását okozhatják. Minél előbb mossa le gépkocsiját: Tengerparton történt közlekedés után. Ha fagymentesítő anyaggal felszórt úton közlekedett. Ha kátrány, fanedv, madárürülék és rovartetemek kerülnek a karosszériára. Ha olyan területen közlekedett, ahol füst, por, fémpor, és egyéb kémiai anyagok találhatók a levegőben. Ha a gépkocsi erősen poros vagy sáros. A gépkocsi mosása kézzel: Árnyékos helyen végezze gépkocsija mosását, előtte azonban várja meg, amíg az lehűl. Az alváz és a karosszéria mosásakor vigyázzon, nehogy megsérüljön a keze. 1. A locsolótömlő vízsugarával lazítsa fel a szennyeződéseket. A kocsi aljáról és a kerekekről távolítsa el a sót és a sarat. 2. A gyártó előírásai szerint felhígított autósamponnal végezze a mosást. Puha ruhát használjon, és gyakran mártsa bele a mosófolyadékba. Ne dörzsölje erősen, hagyja, hogy a szappan és a víz távolítsa el a szennyeződést. Műanyag dísztárcsák: a műanyag keréktárcsák könnyen megsérülhetnek a szerves anyagoktól. Ha szerves anyag loccsan a keréktárcsára, alaposan mossa le vízzel, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a tárcsa.

13 284 KORRÓZIÓVÉDELEM ÉS ÁLLAGMEGÓVÁS 1 : KORRÓZIÓVÉDELEM ÉS ÁLLAGMEGÓVÁS 285 Ne helyezzen fel erősen megrongálódott műanyag dísztárcsát. Ez a jármű mozgása közben lerepülhet a kerékről és balesetet okozhat. Alumínium felnik: Csak enyhén szappanos vizet használjon vagy semleges mosószert. Műanyag lökhárítók: Óvatosan mossa. Ne dörzsölje súrolószerekkel, mivel a lökhárító felülete lágy. Fel verődő kátrány: Terpentinnel, vagy kátrányoldóval, vagy olyan tisztítószerrel távolítsa el, amely nem tesz kárt a fényezett felületekben. Ne használjon szerves anyagokat (gázolajat, kerozint, benzint vagy olyan erős oldószereket), amelyek mérgezést, vagy e gyéb károkat okozhatnak. 3. A mosószert öblítse le alaposan. A rászáradt mosószer csíkosodást okoz. Meleg napokon, miután a kocsi egyik felét már lemosta, mindjárt öblítse is le. 4. A vízfoltok eltüntetéséhez használjon nagyon puha, pamut törlőruhát. Ne dörzsölje, vagy ne nyomja erősen, mert megsértheti a festéket. Automata kocsimosó Mosathatja kocsiját automata autómosóban is, de vegye figyelembe, hogy bizonyos típusú kefék, szűrés nélküli mosóvíz, vagy maga a mosási folyamat a festékréteg magkarcolódását okozhatja. A karcolás csökkenti a festék tartósságát, fényét, különösen sötétebb színeknél. Az autómosó vezetője tájékoztathatja Önt arról, hogy a kívánt mosási folyamat biztonságos-e a kocsi fényezése szempontjából. Az antenna károsodásának megakadályozására, mindig visszahúzott antennával hajtson be az automata gépkocsimosóba. A gépkocsi vlaszolása Polírozással és viaszolással megőrizheti gépkocsijának eredeti fényét és szépségét. Havonta egyszer, vagy ha a karosszéria felülete nem pergeti le a vizet megfelelően, viaszoltassa le gépkocsiját. 1. A polírozás megkezdése előtt, minden esetben mossa meg és törölje szárazra a kocsit, még abban az esetben is, ha kombinált mosó- és polírozószert használ. 2. Jó min ő s é gű viaszoló és polírozószert használjon. Ha a fényezés már nagyon elhalványodott, tisztító fényezőt, majd azt kö v etően külön viaszolás! alkalmazzon. Gondosan kövesse és tartsa be a gyártó utasításait. A krómozott és a festett részeket egyaránt polírozza és viaszolja. 3. Ha a vízcseppek már nem porladnak szét a felületen, hanem nagyobb foltokban egybefüggően megmaradnak, újra viaszolja le a gépkocsit. Ha újra kell fényezni a gépkocsit, és ez magas hőmérsékletű fényezőkamrában történik, vegye le a műanyag lökhárítót, nehogy a magas hőmérsékleten károsodjon. 1 1 ~ l 1,l 1 j,' ' 1 ' ' j Javító festés A javítófesték apró karcolások és kis lepattogzások javítására használható. Mindjárt a karcolások keletkezése után javítsa ki azokat, mert a korrózió gyorsan megindulhat. Hogy munkája eredményes legyen, vékony festőecsetet használjon, és jól keverje fel a festéket. Ellen ő rizze, hogy tiszta és száraz-e a felület. A javítófestékkel kijavított sérülés alig észre vehető, ha azt csak a sérült felületre viszi fel. A lehető legkevesebb mennyiséget vigye fel, és ne fesse be a sérülés körüli felületet. A belső tér tisztítása Oldallégzsákkal felszerelt gépjárműveknél: Vigyázzon, hogy víz, vagy más folyadék ne fröccsenjen a padlóra. Ez akadályozhatja az oldalsó légzsákok vagy függönylégzsákok helyes működését, súlyos sérülést okozva ezzel. A belső tér tisztítása közben ne mossa meg a gépkocsi padlóját, és ne engedje, hogy víz kerüljön arra. A víz a padlószőnyeg alatt lévő audlo, vagy elektromos egységekbe, szerkezetekbe kerülve azok hibás működését okozhatja, ezenkívül korróziót Is okoz. Műanyag belső részek A műanyag bevonatú kárpitozás vízzel és lágy szappannal könnyen tisztítható. Először porszívózza ki a kárpitot a lazább porlerakódás eltávolítására. Ezután szivaccsal, vagy puha ruhával vigye fel a szappanoldatot a műanyag kárpitra. Hagyja néhány percig, hogy beivó djon, és lazítsa fel a szenn yeződést, majd a szennyezódés letörlése után tiszta, nedves ruhával törölje szárazra a felületet. Ha még maradt rajta szennyeződ é s, ismételje meg újra a műveletet. A kereskedelmi forgalomban hatékony, habszerű műanyagtisztítók is kaphatók. Kövesse a gyártó utasításait. Gépkocsija belső terében ne használjon oldószert, hígítót, gázolajat vagy ablaktisztítót. '

14 286 KORRÓZIÓVÉDELEM ÉS ÁLLAGMEGÓVÁS KORRÓZIÓVÉDELEM ÉS ÁLLAGMEGÓVÁS 287 Szőnyegek A szőnyegek tisztításához használjon jól habzó sampont. Elsőként alapos porszívózással kezdje a tisztítást. Számos szőnyegtisztító hab létezik, némelyek aeroszolos palackban kaphatók, mások por vagy folyadék alakjában, melyeket vízhez kell hozzákeverni. Kézi mosáshoz használjon szivacsot vagy puha kefét. Dörzsölje körkörösen a felületeket. Ne használjon vizet. A legjobb eredményt akkor érheti el, ha a szőnyeg szinte szárazon marad. Olvassa el a szőnyegtisztító használati utasítását és tartsa is be ezeket. Biztonsági övek A biztonsági öveket lágy szappanos vízzel vagy langyos vízzel szabad tisztítani. Használjon ruhát vagy szivacsot. A tisztítás közben e l lenőrizze a biztonsági öv felületét, nem tapasztal-e rajta kopást, rojtosodást, vágást. + Ne használjon festéket vagy fehérítőt. Ezek roncsolják az öv szálszerkezetét. + Ne használja az öveket, amíg meg nem száradtak. Ablakok Az ablakok bármilyen háztartási ablaktisztítóval tisztíthatók. A hátsó ablak tisztításánál vigyázzon arra, nehogy a belső felületen levő fűtőszálakat megsértse, megkarcolja. Légkondicionálót szabályozó panel, audlo berendezés, műszerfal és kapcsolók. Használjon puha, nedves textíliát tisztításhoz. A puha, nedves textíliát tiszta, langyos vízzel nedvesítse meg, és finoman töröljön le minden szenynyeződést. + Ne használjon szerves anyagokat (pl. oldószer, kerozin, alkohol, benzin stb.), alkáli és savas oldatokat. Ezek a vegyszerek elszíneződést, foltosodást, leválást okozhatnak. + Ha tisztítószereket használ, ellenőrizze, hogy az alkotóik nem tartalmazzák-e a fent említett anyagok valamelyikét. + Ha folyékony illatosítót használ, figyeljen arra, nehogy ez a gépjármű belső felületére kifolyjon. Ezekben, a fent leírt anyagok közül némelyik megtalálható. Ha ez mégis megtörténne, azonnal mossa le a szennyezett felületeket. Bőr kárpitozás A bőr kárpitozást gyapjú anyag tisztítására is alkalmas, semleges mosószerrel lehet elvégezni. A bőr felületekről kb. 5%-os, semleges mosószeres oldattal távolítsa el a szennyeződést. Ezután tiszta, nedvszívó ruhával törölje szárazra a felületeket. A tisztítást követően, vagy minden olyan esetben, ha a bőr nedves lesz, tiszta nedvszívó ruhával törölje szárazra. Ezt követően jól szellőzött, sötét helyen hagyja a bőr felületeket tökéletesen megszáradni. + Ha a semleges oldószer hatására a folt nem jön ki, próbálja meg az eltávolítást olyan tisztítószerrel, amelyik nem tartalmaz szerves anyagot. + Soha ne használjon olyan szerves anyagokat, mint például a benzol, alkohol, benzin vagy alkáli és savas oldatok, mivel ezek a bőr elszíneződését okozzák. + Nylon kefék vagy szintetikus-műszálas törlőruhák használatával a bőr kárpitozás igen finom felülete megsérülhet. + A piszkos, szennyezett bőr kárpiton penészedés indulhat el. Különösen ügyeljen az olajfoltokra. A kárpitot igyekezzen állandóan tisztán tartani. + A közvetlen napsugárzásnak hosszú időn keresztül kitett bőr felülete megkeményedik, berepedezik. Különösen nyáron, tartsa a gépjárművet árnyékos helyen. + Mivel a gépjármű belseje a forró nyári napokon rendkívül felmelegszik, ezért a kárpitra ne helyezzen olyan anyagokat, melyek műanyagot, vynilt vagy viaszt tartalmaznak, mivel ezek a bőr felületre ráragadhatnak. + A bőr kárpit helytelen tisztítása elszíneződést, lehámlást okozhat. Ha bármilyen kérdése lenne gépkocsijának tisztításával kapcsolatban, Toyota márkakereskedője készséggel áll rendelkezésére.

15 288 KORRÓZIÓVÉDELEM ÉS ÁLLAGMEGÓVÁS KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK Fejezet KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK Karbantartási adatok Szükség van-e javításra?

16 290 KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK 291 Karbantartási adatok Szükség van-e javításra? A rendszeres karbantartás nélkülözhetetlen. Új gépkocsija állagának megóvására ösztönözzük akkor, amikor javasoljuk, hogy Toyotájának karbantartását a különböző kiadványokban szereplő karbantartási terv szerint végezze el. A rendszeres karbantartás elősegíti : A kedvező üzemanyag-fogyasztást. A hosszú élettartamot. A vezetés élvezetét. A biztonságot. A megbízhatóságot. A jótállás érvényességét. A vonatkozó rendeletek betartását. Toyotáját úgy tervezték, hogy vezetése és karbantartása gazdaságos legyen. Több, korábban megkövetelt karbantartási feladat elmaradt, vagy ritkábban kell elvégezni. Hogy gépkocsija mindig a legjobb hatásfokkal üzemeljen, tartsa be a karbantartási tervet. A karbantartási terv részleteit illetően olvassa el a különböző Toyota kiadványokat: Toyota Szervizkönyv", vagy Toyota Garanciajegy". Hová vigye a kocsit szervizre? A legcélszerűbb, ha a helyi Toyota márkakereskedőt keresi fel gépkocsija szervizével kapcsolatban. A Toyota technikusai jól képzett szakemberek. Ezenkívül, a műszaki kiadványainkon, és forgalmazói továbbképző programjainkon keresztül megkapják a legfrissebb, szervizzel kapcsolatos információkat is. Nem az Ön gépkocsiján szerzik első szerelői tapasztalataikat, hanem előtte rendszeres oktatásban részesülnek. Hát nem ez a legjobb megoldás? A Toyota márkakereskedője sok pénzt fektetett abba, hogy megszerezze a speciális Toyota szerszámokat és szerviz-berendezéseket. Ezek elősegítik a kisebb költség melleti jobb munkavégzést. A Toyota márkakereskedő szerv izműhelye végrehajtja gépkocsiján az összes terv szerinti karbantartási munkát - megbízhatóan és gazdaságosan. Mit kell tudni a saját kivitelezésű karbantartásról? A karbantartási munkák nagy része elvégezhető otthon, csináld magad" módon, ha van műszaki érzéke és néhány alapvető szerszáma. A megvalósításra vonatkozó egyszerű információk a 7. fejezet 293. oldalán találhatók. Megjegyezzük azonban, hogy néhány karbantartási feladat speciális szerszámokat és szaktudást igényel. Ezeket legjobb szakképzett szerelővel végeztetni. Javasoljuk, hogy a javítást és karbantartást tárgyalja meg a Toyota márkakereskedő v el, még abban az esetben is, ha Önnek van gyakorlata és ügyessége az ilyen munkákban, mivel ő nyilvántartást vezet gépkocsijának karbantartási munkáiról. Ez a nyilvántartás akkor is hasznos lehet, ha Önnek garanciaigényt kell érvényesítenie. A tervezett karbantartási időintervallumokat, vagy a kilométeróra állása, vagy a használat ban eltelt Idő alapján állapítják meg, attól függően, hogy melyik szerint esedékes előbb a karbantartás. Ezt a karbantartási terv is mu tatja. A gumitömlőket (hűtő és fűtőrendszer, fék és üzemanyag rendszer) a Toyota karbantartási tervvel összhangban szakembernek kell meg vizsgálnia. Az előzőekben ismertetettek különösen fontos karbantartási feladatok. Bármilyen sérült, vagy repedt tömlőt azonnal ki kell cseréltetni. Vegye figyelembe, hogy a gumitömlők idővel elöregszenek, kidudorodnak, vagy megrepednek. Minden esetben figyeljen a motor teljesítményében, hangjában bekövetkezett változásokra, és azokra a szemmel látható jelekre, amelyek a szerviz szükségességét jelzik. Néhány fontos szempontot az alábbiakban sorolunk fel : A motor kihagy, lefullad, vagy visítva" jár. Jelentős teljesítménycsökkenés. Furcsa hangok a motorból. Szivárgás nyomai a gépkocsi alatt (a légkondicionálóból csöpögő víz a természetes működés velejárója). A kipufogó hangjának megváltozása. (Ez veszélyes szénmonoxid szivárgásra utalhat. Csak nyitott ablakok mellett vezessen tovább, és azonnal ellenőriztesse a kipufogót.) A gumiköpeny nyomása alacsonynak tűnik, kanyarodás közben erős, csikorgó hang, és korai gumikopás. Egyenes útszakaszon való haladás közben a kocsi az egyik oldalra húz. Furcsa zaj a futóművek felől. A fék hatásosságának csökkenése, szivacsszerűen lenyomható tengelykapcsoló-, vagy fékpedál, csaknem a padlót érintő pedál, fékezés közben a kocsi az egyik oldalra húz. A motor-hűtőfolyadék hőmérséklete folyamatosan magasabb a normálisnál. Ha ezen jelek bármelyikét észlelné, minél előbb vigye a gépkocsit a Toyota márkakereskedőhöz. Valószínűleg beállítás, vagy javítás szükséges. A hibajelenség ellenőrzése nélkül ne vezessen tovább. Elmaradása a gépkocsi súlyos károsodásához és valószínűleg személyi sérüléshez vezethet.

17 292 KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Bevezetés Fejezet KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN Bevezetés A motortér áttekintése A biztosítékok elhelyezkedése Óvórendszabályok saját kivitelezésben végzett munkáknál Az emelő elhelyezése

18 294 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Bevezetés KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Bevezetés 295 A motortér áttekintése.,_benzin motor esetén.,_ Dízelmotor esetén fr 5 4 b b Biztosítékok 2. Motorolajszint mérő pálca 3. Motorolaj betöltőnyíl á s sapkája 4. Akkumulátor 5. Kondenzátor 6. Elektromos hűtő v entiláto r 7. Motor-hűtőfolyadék tartály 8. Hűtő 9. Szél védő és fényszórómosó folyadék tartály 1. Biztosítékok 6. Akkumulátor 2. Motorolaj betöltőnyílás sapkája 7. Elektromos hűtőventilátor 3. Motorolajszint mérő pálca 8. Kondenzátor 4. Motor-hűtőfolyadék tartály 9. Hűtő 5. Üzemanyagszűrő 10. Szélvédő és fényszórómosó folyadék tartály

19 296 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Bevezetés KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Bevezetés 297 A biztosítékok elhelyezkedése Csak járműstabilizátorral rendelkező gépkocsiknál Utastér előfűtő rendszer nélküli, dízelmotoros modellek Balkormányos járművek esetén b b Csak a nappali világításrendszerrel rendelke- Jobbkormányos járművek esetén Balkormányos gépjármű Jobbkormányos gépjármű ző gépkocsiknál

20 298 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Bevezetés KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Bevezetés 299 Óvórendszabályok saját kivitelezésben végzett munkáknál Az emelő elhelyezése Ha a karbantartási munkákat saját maga végzi, akkor kövesse az ebben a részben Ismertetett helyes eljárást. Tudomásul kell vennie, hogy a helytelenül, szakszerűtlenül végzett szerviz működési problémákat eredményezhet. Ebben a fejezetben csak azokra a karbantartási munkákra vonatkozóan adunk útmutatást, a melyeket a tulajdonos viszonylag könnyen elvégezhet. Mint ahogy a 6. részben ismertettük, vannak olyan feladatok, amelyeket szakembernek kell elvégeznie speciális szerszámokkal. A véletlen sérülések elkerülése végett, a lehető legnagyobb körültekintéssel kell eljárni a gépkocsin történő munkavégzés közben. Felsorolunk néhány óvórendszabályt, amelyekre Önnek különös figyelemmel kell lennie. Ha a motor jár, tartsa távol a kezét, ruháját és a szerszámot a forgó ventilátortól és az ékszíjtól (gyűrűk, óra, nyakkendő levétele ajánlatos). Közvetlenül vezetés után, a motortér (motor, hűtő, kipufogócsonk, kormány szerve olaj kiegyenlítő tartály, gyújtógyertya kupak, stb.) forró. Vigyázzon, ne érintse meg ezeket. Az olaj, egyéb folyadékok, gyújtógyertyák szintén melegek. Meleg motor esetén, az égési sérülések elkerülése érdekében, ne vegye le a hűtő zárósapkáját és ne lazítsa meg a leeresztő nyílás csavarját. Ne dohányozzon, ne keltsen szikrát, vagy ne gyújtson nyílt lángot az üzemanyagellátó rendszer környezetében. Az üzemanyagpára gyúlékony. Ha az akkumulátoron dolgozik, legyen nagyon óvatos. Mérgező és korrozív kénsavat tartalmaz. Mindig ellenőrizze, hogy a gyújtás ki van-e kapcsolva, ha az elektromos hűtőventilátoron, vagy a radiátor rácson dolgozik. Ha a gyújtás be van kapcsolva, és a hűtővíz hőmérséklet magas, vagy üzemel a légkondicionáló rendszer az elektromos hűtőventilátor automatikusan bekapcsolhat. Mindig használjon védőszemüveget, ha a gépkocsi alatt dolgozik, mert apróbb tárgyak, és folyadék klfúvásakor esetleg folyadék, stb. kerülhet a szemébe. A fáradt motorolaj olyan veszélyes üledékeket tartalmazhat, amelyek a bőrre jutva rendellenességeket okozhatnak; például égés, bőrrák, stb. Ezért el kell kerülni, hogy az hosszabb Ideig a bőrrel érintkezzen, vagy ismétlődően a bőrre jusson. A használt motorolajat szappannal és vízzel alaposan mossa le a kezéről. Ne hagyja az elhasznált motorolajat gyermekek által elérhető helyen. Az elhasználódott motorolaj és a szűrő megsemmisítését csak biztonságos és megengedett helyen végezze. Ne öntse a fáradt motorolajat háztartási szennyvízlefolyóba, szennyvízcsatornába, vagy a talajra. Kérje a márkake reskedő, vagy a szervizműhely tanácsát a fáradt olaj újrahasznosításával, vagy tárolásával kapcsolatban. Legyen óvatos a tengelykapcsoló, vagy a fék kiegyenlítő tartályainak feltöltésekor, mert a fékolaj szembe fröccsenve sérülést, a festett felületekre jutva, pedig károsodást okozhat. Ha a folyadék a szemébe jut, tiszta vízzel mossa ki. + Vegye figyelembe, hogy az akkumulátor vezetékei és a gyújtásvezetékek nagy áramot, illetve nagy feszültséget hor doznak. Legyen nagyon óvatos, nehogy rövidzárlatot okozzon. + A hűtő rendszerbe csak sótalanított, vagy desztillált vizet töltsön. Ha a hűtőfolyadék kiömlik a motort gondosan mossa le vízzel, ' nehogy a festés, vagy egyéb részek megsérüljenek. + Ügyeljen rá, nehogy szennyeződés; vagy bármi egyéb a gyújtógyertya ny1- lásán keresztül a hengerbe kerüljön. + Mindig csak az előírt típusú gyújtó9_yertyát használja. Más típusok hasznalata kárt okozhat a motorban, csökkentheti a teljesítményt, vagy zajossá válhat a rádió. + Ne használjon fel újra megtisztított vagy hézagolt irídium-végű gyertyákat. Ne töltse túl az automata sebességváltó és a kormányrásegítő folyadékát, mivel azok sérülést okozhatnak a berendezésekben. + Ha kiömlik a fékolaj, azonnal mossa le, mivel a karosszéria elemek és a fényezés megsérülhetnek. + Ne vezessen légszűrő nélkül, mert az a motor nagymértékű kopását eredményezi, és az esetleges visszaégés tüzet okozhat a motortérben. + Ne karcolja meg az üveget az ablaktörlő keretével. Mielőtt lecsukná a motorháztetőt, ellenőrizze, hogy nem felejtett-e ott szerszámot, rongyot, stb. Elöl Hátul Ne feküdjön a kocsi alá, ha azt csak az emelő tartja. Mindig használjon emelőbakot, vagy egyéb szilárd támasztékot.

21 300 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Bevezetés KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Motor és alváz 301 A gépkocsi emelése előtt győződjön meg arról, hogy az emelőt az ábrán látható módon helyezte-e el Fejezet KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN M i előtt használja az emelőt, győződjön meg arról, hogy mindent megtett a személyi sérülés elkerülésére: Kövesse a kezelési útmutatót az emelő használata közben. Ne kerüljön egyik testrésze sem a felemelt gépkocsi alá a személyi sérülés elkerülése érdekében. Ha a gépkocsit az emelő tartja, ne Indítsa be a motort. Vízszintes, szilárd burkolatú úton álljon meg, majd határozottan húzza be a kéziféket. Kapcsolja a váltót P" (automata váltó esetén) vagy hátramenet (kézi váltó esetén) fokozatba. Az emelővel ellentétes oldalon ékelje ki a gépkocsi kerekeit. Ellenőrizze, hogy az emelő megfelelően Illeszkedik-e az emelési ponthoz. Így megelőzheti az emelés közben bekövetkező esetleges személyi sérüléseket és és anyagi károkat. Soha ne másszon a gépkocsi alá, ha azt csak az emelő tartja, használjon tartó bakot. Emelés közben és emelés alatt nem tartózkodhat senki a gépkocsiban. Ne helyezzen semmilyen tárgyat az emelő alá. Motor és alváz Motorolajszint ellenőrzése A motor- hűtőfolyadék szint ellenőrzése A hűtő és a kondenzátor ellenőrzése A légkondicionáló szűrőjének ellenőrzése és cseréje A gumiabroncs nyomásának ellenőrzése Gumiabroncsok ellenőrzése és cseréje A kerekek felcserélése Téli gumik és hólánc alkalmazása A keréktárcsák cseréje Alumínium keréktárcsákra vonatkozó előírások Győződjön meg az emelő megfelelő elhelyezéséről az esetleges károk megelőzése érdekében.

22 "'" KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Motor és alváz KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Motor és alváz 303 Motorolajszint ellenőrzése (Benzinmotor esetén) e 0 Alacsony t i Magas Hogy a pálcán lévő alsó jeltől a felső jelig megnövelje az olajszintet, a szükséges olajmenynyiséget tájékoztatásul az alábbiakban közöljük. Ha az olaj eléri a megfelelő szintet, tegye vissza a zárósapkát, és kézzel húzza szorosra. Olajmennyiség: 1,3 liter. Az ILSAC (Nemzetközi Kenőolaj Szabványosítási és Engedélyeztetési Bizottság) azonosítási jelét a flakon elején tüntetik fel. Tölt öo li- --R-e-nd_b_e_n, T-úl hozzá olajat magas b72005 A motor üzemi hőmérsékletén, de álló motor mellett, a nívópálca segítségével ellenőrizze az olajszintet. 1. A motornak vízszintesen kell állnia ahhoz hogy Ön helyes értéket kapjon. A motor ki~ kapcsolása után várjon néhány percet, hogy az olaj visszafolyhasson az olajteknőbe. 2. Húzza ki a nívópálcát, és egy ronggyal törölje tisztára. 3. Dugja vissza a pálcát, nyomja be ameddig csak lehet, különben nem fog pontos értéket mutatni. 4. Húzza ki a nívópálcát, és nézze meg az olajszintet a pálca végén. Ha az olajszint az alacsony jel alatt, vagy kevéssel fölötte van, töltsön hozzá ugyanolyan típusú motorolajat, mint amilyen a motorban van. Vegye le az olajtöltő nyílásról a sapkát, egyszerre csak kis mennyiségű olajat töltsön a nyílásba, és minden betöltés után ellenőrizze az olajszintet. Úgy kell utántölteni, hogy az olaj szintje az ábrán látható módon az alsó és a felső szinteket jelölő vonalak közé essen. Az olajat ne töltse túl, mert a motor károsodhat. Az utántöltés befejezése után még egyszer ellenőrizze az olajszintet. MOTOROLAJ VÁLASZTÉK Használjon API SJ Energy Conserving" vagy SL Energy Conserving" többfokozatú motorolajat, vagy ILSAC többfokozatú motorolajat. Ajánlott viszkozitás (SAE): c "F A következő olajcseréig várható hőmérséklet tartomány OIL001 Ajánljuk, hogy SAE SW-30 viszkozitású olajat használjon a kedvező üzemanyagfogyasztás és a hideg motorral történő indítás érdekében. Ha túl alacsony hőmérsékleten SAE 10W-30, vagy magasabb viszkozitású motorolajat haszn~i, akkor a motor indítása nehezebb lesz, e zert az SAE SW-30 motorolajat ajánljuk. API szerviz szimbólum ILSAC minőségjel Motorolaj azonosító jelzések EC-07 APl-02 A szükséges olajtípus kiválasztásának elősegítése érdekében, a bemutatott jelzések valamelyike vagy mindkettő fel van tüntetve az olajosflakonokon. Az API szerviz szimbólum az olajosflakon kü l ső oldalán található. A címke felső részén található az API (Amerikai Olajminősítő Intézet) által megállapított minősítési osztály, például SL. A címke középső részén az SAE viszkozitás érték található, például SAE 5W Az Energy-Conserving" a címke alsó részén található, és azt jelenti, hogy az olaj elősegíti az üzemanyag-takarékosságot.

23 304 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Motor és alváz KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Motor és alváz 305 Motorolajszint ellenőrzés (Dízelmotor esetén) A motor-hűtőfolyadék szint ellenőrzése Alacsony Helyes leolvasás felülete 1 A gépjármű hátsó oldala b72015 A motor üzemi hőmérsékletén, de álló motor mellett, a nívópálca segítségével ellenőrizze az olajszintet. 1. A motornak vízszintesen kell állnia ahhoz, hogy Ön helyes értéket kapjon. A motor kikapcsolása után várjon néhány percet, hogy az olaj visszafolyhasson az olajteknőbe. 2. Húzza ki a nívópálcát, és egy ronggyal törölje tisztára. Ügyeljen arra, nehogy hozzáérjen a forró kipufogócsonkhoz. Ha az olajszint az alacsony jel alatt, vagy kevéssel fölötte van, töltsön hozzá ugyanolyan típusú motorolajat, mint amilyen a motorban van. Vegye le az olajtöltő nyílásról a sapkát, egyszerre csak kis mennyiségű olajat töltsön a nyílásba, és minden betöltés után ellenőrizze az olajszintet. Úgy kell utántölteni, hogy az olaj szintje az ábrán látható módon az alsó és a fe l ső szinteket jelö l ő vonalak közé essen. Ha az olaj eléri a megfelelő szintet, tegye vissza a zárósapkát, és kézzel húzza szorosra. Olajmennyiség: 1,5 liter Az olajat ne töltse túl, mert a motor károsodhat. Az utántöltés befejezése után még egyszer ellenőrizze az olajszintet. MOTOROLAJ VÁLASZTÉK Használjon API CF-4 vagy CF motorolajat. (API CE vagy CD motorolajat.) Ajánlott viszkozitás (SAE): < 1 20W-50-15W-40 10W-30 -.~. ' C ' F A következő olajcseréig várható hőmérséklet tartomány > > OIL001 Ajánljuk, hogy SAE SW-30 viszkozitású olajat használjon a kedvező üzemanyagfogyasztás és a hideg motorral történő indítás érdekében. Ha túl alacsony hőmérsékleten SAE 10W-30, vagy magasabb viszkozitású motorolajat hasz nál, akkor a motor indítása nehezebb lesz, e zért az SAE SW-30 motorolajat ajánljuk. Az ellenőrzést az átlátszó hűtővíz kiegyenlítő tartály szemrevételezésével kezdje, amikor a motor még hideg. A hűtőfolyadék szintje akkor k i elégítő, ha a tartályon látható FULL:' és LOW" jelölések között van. Ha a szint alacsony, akkor az alumínium alkatrészek korrózióvédelme érdekében etilén-glikol alapú hűtőfolyadékkal töltse fel a tartályt. A motorhőmérséklet függvényében változik a tartályban lévő folyadék szintje is. Benzinmotoros gépjárműné l - Ha a folyadék szintje a LOW" jelzésen, vagy az alatt van, töltse fel a tartályt egészen a FULL'.' szintig. Dízelmotoros gépjárműnél - Ha a folyadék szintje a LOW" jelzésen, vagy az alatt van, töltse fel a tartályt a FULL'.' és a LOW" jel közé. Az alumínium alkatrészek megfelelő korrózióvédelmének biztosítására, mindig etilén-glikol alapú hűtőfolyad é kot használjon. Olvassa el a következ ő oszlopban lévő részt. Ha feltöltés után rövid idő v el a hűtőfolyadék szintje rohamosan csökken, valahol tömítetlenség lehet a rendszerben. Nézze meg a hűtőt, a tömlőket, a tartály zárósapkát, hűtő zárósapkát, a vízszivattyút és a hűtőfolyadék leeresztő csavarját. Ha nem talál szivárgásra utaló nyomokat, ellenőriztesse a Toyota márkakereskedő v el a tartály zárósapka nyomását, és kerestesse meg a rendszer tömítetlenségének helyét. Égési sérülések elkerülése érdekében, vigyázzon, nehogy megérintse a hűtőt vagy a sűrítőt, ha a motor meleg. 3. Dugja vissza a pálcát, nyomja be ameddig csak lehet, különben nem fog pontos értéket mutatni. 4. Húzza ki a nívópálcát anélkül, hogy elfordítaná. A helyes leolvasáshoz, nézze úgy az olajszintet, hogy a helyes leolvasás felülete a gépjármű hátsó fele irányába legyen. Dízelmotor esetén, ha a hűtőfolyadék cseréjére van szükség, vigye gépjármű v ét Toyota márkaszervizbe.

24 306 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Motor és alváz KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Motor és alváz 307 A hűtő és a kondenzátor ellenőrzése A légkondicionáló szűrőjének ellenőrzése és cseréje A hűtőfolyadék típusának kiválasztása A nem megfelelő hűtőfolyadék alkalmazása tönkreteheti a motor hűtőrendszerét. A motor alumínium alkatrészeinek korrózióvédelme érdekében csak etilén-glikol tartalmú hűtőfolyadékot szabad használni. Használjon Toyota Lang Life Coolant"-ot, vagy azzal egyenértékű hűtőfolyadékot. Azonkívül, hogy megakadályozza a motorhűtőfolyadék megfagyásából keletkező károsodást, ez a hűtőfolyadék típus még az általános korrózióvédelmet is e lős egíti. Más kiegészítő inhibitor, vagy adalék használata nem szükséges, és nem is javasoljuk. Olvassa el a flakonon lévő fagyvédelmi információkat. Kövesse a gyártó utasításait a tiszta vízzel történő hígításra vonatkozóan (sótalanított, vagy desztillált víz). A hűtőrendszer teljes térfogatára vonatkozó adatokat a 8. fejezetben, a 338. oldalon találja. 50 %-os oldat használatát javasoljuk. Ez - 35 Cig nyújt védelmet. Rendkívüli hideg (- 50 C-ig) esetén 60 %-os oldat használata javasolható. Ne használjon 70 %-nál töményebb oldatot. Ha a fenti rendszerek közül bármelyik jelentősen beszennyeződött vagy Ön nem biztos abban, hogy megfelelően működik, juttassa gépkocsiját Toyota márkaszervizbe. Az égési sérülések megelőzése érdekében, meleg motornál ne érintse meg a hűtőt és a kondenzátort. A hűtő és a kondenzátor sérülésének elke rülése érdekében, ne próbálja javítani azokat. A légkondicionáló szuro1e a kesztyűtartó mögött helyezkedik el. A légkondicionáló szűrője a használat során eltömődhet. Amennyiben a levegő áramlása már nem megfelelő, a szűrőcsere szükséges. Továbbá az ablakok gyors párásodása, illetve ha a fűtőrendszer nem megfelelően működik, jelezheti a csere szükségességét. A légkondicionáló szűrő a javítási terv szerint ellenőr izendő. (A javítási tervről bővebben a Toyota javítási füzetben vagy a Toyota garanciafüzetben olvashat.) b Nyissa ki a kesztyűtartót. A pöcök két oldalának nyomva tartása közben húzza le róla a vezetőrudat. Ne használjon alkohol tartalmú oldatot, vagy tiszta vizet.

25 ' KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Motor és alváz KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Motor és alváz 309 A gumiabroncs nyomásának ellenőrzése Tartsa a gumiabroncs nyomását mindig a megfelelő értéken. A gumiabroncs méretei és az ajánlott nyomásértékek a 8. fejezetben, a 340. oldalon találhatók. Az abroncsnyomás! kéthetente, vagy legalább havonta egyszer ellenőrizni kell. A pótkereket se felejtse ki! A helytelen abroncsnyomás csökkenti az abroncs élettartamát, valamint a vezetési biztonságot. b A karmok kioldásához, nyomja be a kesztyűtartó oldalait. b Mindkét oldal megnyomásával vegye le a szűrőtartó fedelét. 4. Vegye ki a szűrőt a tokból. 5. Vizsgálja meg a szűrő felületét. Ha kevéssé szennyezett a szűrő, nagy nyomású levegővel tisztítsa meg. Ügyeljen arra, hogy a szűrő se vizzel, se olajjal ne érintkezzen. Amennyiben nagyon szennyezett, akkor cserélje ki. A szűrő szűrőtokba való helyezésekoz győződjön meg róla, hogy a szűrő sima oldala lefelé, a bordázott oldala pedig felfelé legyen. Az alacsony abroncsnyomás gyors kopást, a gépkocsi kezelhetőségének romlását, nagyobb üzemanyag-fogyasztást, és a magasabb hőmérséklet miatt tömítetlensége! eredményezhet. Az alacsony nyomás a gumiabroncs peremének tömítetlenségét is eredményezheti. Amennyiben a keréknyomás rendkívül alacsony, az abroncs eldeformálódhat és le is válhat a tárcsáról. A magas abroncsnyomás kényelmetlen futást, gépkocsi-kezelési problémákat, a futófelület közepének gyors kopását okozza, és veszélyes útszakaszokon való haladáskor növeli az abroncs tönkremenetelének veszélyét. Ha egy abroncsban a levegőt túl gyakran kell pótolni, akkor ellenőriztesse a Toyota márkakereskedővel. Az abroncsnyomás ellenőrzésekor vegye figyelembe a következő utasításokat: TÁJÉKOZTATÁS A fűtőrendszer szűrőjét megfelelő helyzetben kell visszatenni. A fűtőrendszer szűrő nélküli üzemeltetésével a rendszer poros lesz, és csökken a légkondicionáló rendszer teljesítménye. A nyomást csak hideg gumiabroncs esetén ellenőrizze. Ha a gépkocsi legalább három óra hosszat állt, vagy nem haladt többet másfél kilométernél, akkor a tényleges nyomásértéket mérheti. Mindig keréknyomásmérőt használjon. Az abroncs szemrevételezése önmagában félrevezető lehet. A helyes értéktől való néhány tizedes eltérés pedig csökkenti a kocsi kezelhetőségét és a vezetés biztonságát.

26 310 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Motor és alváz KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Motor és alváz Gumiabroncsok ellenőrzése és cseréje A gépkocsi használatát követően ne csökkentse az abroncsok nyomását. Ez ilyenkor mindig magasabb, mint tartósabb állás után mérve. Ne feledje visszatenni a szelepsapkát. Szelepsapka nélkül szemét, vagy nedvesség juthat a szelepbe és levegőszivárgást okozhat. Ha a szelepsapka elveszett, minél előbb pótolja. Futófelület kopásjelző b72011 A GUMIABRONCSOK ELLENŐRZÉSE A futófelület profilmélység vizsgálójával ellenőrizz~ a futófelületet. Ha az indikátor jelez, cserél1e ki az abroncsot. Toyotája gumiabroncsainak beépített kopásjelzője van, ami segít megállapítani, hogy mikor kell kicserélni. Ha a horonymélység 1,6 mm-re, vagy az alá csökken, az indikátor megjelenik. Ha már kettő, vagy több szomszédos horonynál látszik az indikátor, a gumiabroncsot ki kell cserélni. Minél kisebb a horonymélység, annál nagyobb a megcsúszás veszélye. A téli gumik elveszítik hatékonyságukat, ha a horonymélység 4 mm alá csökken. Rendszeresen ellenőrizze az összes gumiabroncsot, hogy nincs-e rajtuk vágás, repedés, vagy törés. Ha bármi sérülést észlel, beszélje me9 szakemberrel és javíttassa meg, vagy csereltesse ki. Minden hat évnél Idősebb gumiabroncsot meg kell vizsgáltatni szakemberrel, még akkor is, ha nem látszik rajta sérülés. A gumiabroncsok idővel megöregszenek, használhatatlanná válnak, még akkor is ha ritkán, vagy egyáltalán nem használták őket. Ez a pótkerékre is, és a tartalékként tárolt gumiabroncsokra is érvényes. A GUMIABRONCS CSERÉJE A gumiabroncs cseréjekor csak az eredetileg használt gumiabronccsal azonos méretű és konstrukciójú, azzal megegyező, vagy annál nagyobb teherbírású új gumiabroncsot használjon. Más méretű, vagy típusú gumiabroncs alkalmazása komoly mértékben kihathat a gépkocsi kezelhetőségére, vezethetőségére, a sebességmérő kalibrálására, a talajtól való távolságra és a kocsiszekrény és a gumiabroncs vagy a hólánc közötti hézagra. Ne használjon együtt diagonál és radiál gumiabroncsokat. Veszélyes kezelhetőségi változásokat eredményezhet, aminek következtében elveszítheti uralmát a gépkocsi felett. Németországban az StVZO tiltja a különböző szerkezetű gumiabroncsok együttes alkalmazását. Csak a gyártó által ajánlott méretű kerekeket és gumiabroncsot használjon. A gumiabroncs cseréjekor a kereket mindig ki kell egyensúlyozni. A kiegyensúlyozatlan kerék kihathat a gépkocsi kezelhetőségére és a gumiabroncs élettartamára. A kerekek a természetes használat során is kiegyensúlyozatlanná válhatnak, ezért időszakonként újra ki kell egyensúlyozni őket. Ha tömlő nélküli gumiabroncsot cserél, ezzel együtt a szelepeket is ki kell cserélni. Még akkor is vizsgáltassa meg szakemberrel, ha a sérülés nem Játszik komolynak. A gumiabroncson átjutott tárgyak be ls ő sérülést okozhatnak. Toyotáján soha ne használjon már futott gumiabroncsokat. Ismeretlen eredetű kockázatot jelent. gumiabroncsok használata A Toyota azt javasolja, hogy mind a négy, de legalább az első kettő, vagy hátsó kettő gumiabroncsot egyszerre cserélje ki. Lásd a Ha a gumiabroncs leeresztett" 4. fejezet 268. oldalán az eljárást gumiabroncs cseréjekor.

27 312 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Motor és alváz KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Motor és alváz 313 A kerekek felcserélése Téli gumik és hólánc alkalmazása b Ha a pótkerék típusa megegyezik a felszerelt gumiabroncsok típusával. MIKOR HASZNÁLJUNK TÉLI GUMIKAT VAGY HÓLÁNCOT? Téli gumik, vagy hólánc alkalmazása hóban, vagy jégen történő vezetéskor ajánlott. Nedves, vagy száraz úton a hagyományos gumiabroncsok jobb tapadást biztosítanak, mint a téli gumik. A TÉLI GUMIK KIVÁLASZTÁSA Ha szüksége van téli gumikra, akkor Toyotája eredeti gumlabroncsaival megegyező méretű, azonos konstrukciójú és terhelhetőségű gumikat válasszon. Ne használjon a fentiektől eltérő gumiabroncsokat. Szöges gumikat csak a helyi rendszabályok ismeretében szereljen fel (lehet, hogy tiltják). TÉLI GUMIK FELSZERELÉSE Minden kerékre téli gumit kell szerelni. Ha csak az első kerekekre szereli fel a téli gumikat, akkor nagy különbség keletkezhet az első és a hátsó kerekeknek a talajhoz való tapadási képességében, ami a gépkocsi feletti uralom elveszítését okozhatja. Oldallánc Aj (CD) A LÁNC TÍPUSÁNAK KIVÁLASZTÁSA Keresztlánc 1 b Megfelelő méretű kerékláncot használjon. A kö v etkező lánctípusokat használja. Az A" oldallánc átm é rője : A B" keresztlánc átmérője : 3 mm 4 mm A hólánc használatára vonatkozó előírások területektől, vagy úttípusoktól függően változnak, így a lánc felszerelése előtt mindig tájékozódjon ebben a kérdésben. Ne lépje túl az 50 km/h sebességet, vagy amit a hólánc gyártója előírt. Vezetés közben kerülje a buckákat, lyukakat, éles kanyarokat, amelyek a kocsi belengését okozhatják. Kerülje az éles kanyarokat, vagy a kerékblokkolással járó fékezést, mivel a láncok ellenkező hatást fejthetnek ki a kocsi kezelhetőségére. Hólánccal vezessen óvatosan. A kanyarok előtt Időben lassítson le, ellenkező esetben elvesztheti uralmát a gépkocsi felett. b Ha a pótkerék típusa nem egyezik meg a felszerelt gumiabroncsok típusával. Hogy a kerekek kopását egyenletessé tegye és növelje élettartamukat, a Toyota azt ajánlja, hogy minden km megtétele után cserélje meg a kerekeket. A kerekek cseréjének legmegfelelőbb időpontját azonban a vezetési szokások és az útfelület minősége Is befolyásolja. Lásd a Ha a gumiabroncs leeresztett" cím alatt 4. fejezet 268. oldalán az eljárást. A kerekek cseréjekor ellenőrizze az esetleges rongálódásokat, furcsa elhasználódásokat. Az abnormális kopást rendszerint a helytelen keréknyomás, helytelen kerékbeállítás, kiegyensúlyozatlan kerék, vagy az erős fékezés okozza. A leszerelt gumiabroncsokat száraz, hű vös helyen tárolja. Jelölje meg a forgásirányukat és ugyanilyen forgásiránnyal szerelje majd vissza őket. Ne vezessen nem megfelelő nyomású téli gumikkal. Tartsa be a téli gumikra vonatkozó megengedett legnagyobb sebességet, és a helyi sebességkorlátozást. Nem megfelelő gumi és hólánc kombi náció használata esetén a hólánc károsíthatja a gépkocsit. A HÓLÁNC FELSZERELÉSE Olyan szorosra szerelje az első kerekekre a hóláncot, amennyire csak lehetséges. Ne alkalmazzon hóláncot a hátsó kerekeken. Az e lső 0,5-1 kilométer megtétele után újra húzza szorosra a láncokat. A hólánc felszerelésekor figyelmesen kövesse a gyártó cég előírásait. Ha keréktakarót használ, akkor a hóláncok felszerelése előtt távolítsa el, nehogy megsérüljön.

28 314 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Motor és alváz KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek 315 A keréktárcsák cseréje MIKOR CSERÉLJE KI A KERÉKTÁRCSÁKAT? Ha a keréktárcsa megsérült, például behorpadt, megrepedt, vagy súlyosan korrodálódott; a tárcsát ki kell cserélni. Ha nem cseréli ki a sérült keréktárcsát, lecsúszhat róla a gumiabroncs, vagy romlik a kocsi keze lhetősége. KERÉKTÁRCSA VÁLASZTÁS A keréktárcsa cseréjénél figyelmet kell fordítani arra, hogy az új tárcsa ugyanolyan terhelhetőségű, átmérőjű, szélességű és kialakítású legyen, mint a korábbi. A Toyota márkakereskedőnél rendelkezésére állnak a megfelelő keréktárcsák. Az eltérő méretű és típusú tárcsa kedvezőtlen hatással lehet a gépkocsi kezelhetőségére, a kerék és a csapágy élettartamára, a fékek hűtésére, a sebességmérő kalibrálására, a fékezési tulajdonságra, a fényszóró beállításra, a kocsi talajtól való távolságára, és a gumiabroncsnak, valamint a hóláncnak a gépkocsitesttől való távolságára. Használt tárcsa felszerelése nem ajánlott, mert lehet, hogy sokat futott már, vagy durva kezelésnek vetették alá, és minden előzetes jel nélkül meghibásodhat. A behorpadás után kiegyengetett keréktárcsa felszerelése sem ajánlott, mivel szerkezeti károsodás érhette. Soha ne tegyen belső tömlőt egy tömlő nélküli kialakítású tárcsába. Alumínium keréktárcsákra vonatkozó előírások Az első 1600 km megtétele után ellenőrizze, hogy a kerékanyák szorosak-e. Ha javíttatta, megcserélte, vagy kicserélte a gumiabroncsokat, akkor 1600 km után ellenőrizze a kerékanyák rögzítését. Hólánc alkalmazása esetén vigyázzon, hogy ne sértse meg az alumíniumtárcsákat. Csak a Toyota kerékanyákat és kerékkulcsot használja az alumíniumtárcsákhoz. A kerekek kiegyensúlyozásakor csak Toyota, vagy azzal azonos minőségű kiegyenlítőj SÚlyokat, és műanyag, vagy gumikalapácsot használjon. Mint általában minden kereket, így az alumíniumkereket is ellenőrizni kell. Ha sérülést talál rajta, azonnal cserélje ki Fejezet KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN Elektromos alkatrészek Az akkumulátor állapotának ellenőrzése Az akkumulátor töltésére vonatkozó biztonsági előírások A biztosítékok ellenőrzése és cseréje Mosófolyadék utántöltése Az izzók cseréje

29 316 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek 317 Az akkumulátor állapotának ellenőrzése - Óvórendszabályok - Az akkumulátor külső részének ellenőrzése - Az elektrolit ellenőrzése AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ ÓVÓ RENDSZABÁLYOK Az akkumulátor gyúlékony és robbanó hidrogéngázt termel. Ne keltsen szikrát szerszámokkal az akkumulátoron. Az akkumulátor közelében ne dohányozzon és ne gyújtson gyufát. Az elektrolit mérgező és maró hatású kénsavat tartalmaz: Vigyázzon, ne kerüljön a szemébe, bőrére, vagy a ruhájára. Soha ne nyelje le az elektrolitot. Használjon védőszemüveget, ha az akkumulátor közelében dolgozik. Tartsa távol a gyermekeket az akkumulátortól. SZÜKSÉGHELVZETBEN Ha elektrolit fröccsen a szemébe, mossa le tiszta vízzel és azonnal menjen orvoshoz. Ha lehet, törölgesse vízzel átitatott ruhával vagy szivaccsal a szemét, amíg az orvoshoz meg nem érkezik. Ha elektrolit jut a bőrére, alaposan mossa le az érintett felületet. Ha égést, vagy fájdalmat érez, haladéktalanul forduljon orvoshoz. Ha elektrolit jut a ruhájára, előfordulhat, hogy egészen a bőrélg átitatódik, ezért azonnal vesse le az említett ruhadarabot, szükség esetén kövesse a fenti eljárást. Ha véletlenül lenyelné az elektrolitot, akkor igyon sok vizet, vagy tejet. Ezt követően igyon magnéziumos tejet, nyers tojást, vagy növényi olajat, majd forduljon orvoshoz. Csere esetén, győződjön meg róla, hogy az új akkumulátor ugyanolyan szabványúe, mint az eredeti. Ellenkező esetben nem illeszkedik megfelelően a helyére. Ellenőrizze, hogy a saruk nem korrodálódtak vagy nem lazák-e, elég szoros-e a rögzítő bilincs, és hogy az akkumulátor burkolata nem repedt-e meg. a. Ha korrodálódott az akkumulátor, mossa le meleg szódabikarbónás oldattal. A sarukat kenje be vékonyan zsírral a további korrodálódás megakadályozására. b. Ha lazák a saruk, húzza meg a sarurögzítő anyákat, de ne húzza túl őket. Győződjön meg róla, hogy a pólusok a fenti ábrának megfelelően állnak-e. c. Szorítsa meg a rögzítő bilincset, hogy szilárdan tartsa helyén az akkumulátort. Ha túl szorosra szorítja, akkor megsérülhet az akkumulátor burkolata. Karbantartás előtt kapcsolja ki a motort és az összes kiegészítő berendezést. + Mielőtt az akkumulátort ellenőrizné, először vegye le a negatív pólusról a sarut, majd a munka végeztével tegye vissza. Vigyázzon, ne okozzon rövidzárlatot. Ügyeljen rá, hogy lemosás közben ne kerüljön mosófolyadék az akkumulátorba. b73038 ELLENŐRZÉS A FOLYADÉKSZINTET JELZŐ JELEK SEGÍTSÉGÉVEL A folyadékszlntnek az alsó és a felső jel között kell lennie. Ellenőrzéskor mind a hat cellát nézze meg, ne csak egyet, vagy kettőt. Ha a szint az alsó jel alatt van, töltsön hozzá desztillált vizet. (Lásd Desztillált víz utántöltés", részt a 318. oldalon.)

30 318 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek 319 Az akkumulátor töltésére vonatkozó biztonsági előírások A biztosítékok ellenőrzése és cseréje A-típus Áttetsző vagy Zöld Sötét világos S-típus Kék Fehér.,., Vörös ~ ~ ~ AZ ÁLLAPOT JELZŐ ELLENŐRZÉSE b73039 Az állapotjelzőn ellenőrizze az akkumulátor állapotát. Á l lapotjelző színe A-típus S-típus Állapot Zöld Kék Jó, Alacsony r ~ v + DESZTILLÁLT VÍZ UTÁNTÖLTÉSE Rendben.J [_ 1. Vegye le a cellák szellőző sapkáit. b Szükség szerint töltsön a cellákba desztillált vizet. Ha az akkumulátor oldala be van fedve, a szintet a cellába való közvetlen belenézéssel, az ábrán látható módon ellenőrizze. Az akkumulátor töltésekor hidrogéngáz képződik. Ezért töltés előtt: 1. Vegye le a cellasapkákat. 2. Ha töltéskor az akkumulátort a gépkocsiban hagyja, vegye le róla a testkábel!. 3. Amikor a töltőkábeleket az akkumulátorhoz csatlakoztatja, vagy azokat leveszi az akkumulátorról, a töltőkészüléknek kikapcsolt állapotban kell lennie. Az akkumulátor töltését mindig jól szellőző helyiségben végezze. Ne töltse az akkumulátort garázsban, vagy csukott szobában, ahol nem biztosított a megfelelő szellőzés. Töltés előtt vegye le a cellasapkákat. A-típus Jó Kiégett b73041 Töltés szükséges. Sötét Fehér Ellenőriztesse akkumulátorát Toyota márkaszervizben Áttetsző vagy vi lágos sárga Vörös Töltse fel az akkumulátort desztillált vízzel 3. Helyezze vissza szorosan a cella szellőző sapkáit. Ne töltse túl a cellákat. Erős töltés esetén az elektrolit kifröccsenhet az akkumulátorból, és korróziós károkat okozhat. Járó motor mellett soha ne töltse az akkumulátort. Arról is mindig győződjön meg, hogy az összes kiegészítő berendezés ki van-e kapcsolva. S-típus Jó Kiégett b73042 Jó Kiégett b73043 e-típus

31 320 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek 321 Mosófolyadék utántöltése Ha nem talál ugyanolyan áramerősségű biztosítékot, akkor használjon alacsonyabb értékűt, de ez a lehető legközelebb legyen az eredeti értékhez. Ha a biztosíték áramerőssége alacsonyabb az előírt értéknél, akkor lehet, hogy ismét ki fog olvadni, ez azonban nem okoz semmiféle hibát. Minél előbb szerezze be a megfelelő biztosítékot, és a helyettesítő biztosítékot tegye viszsza az eredeti helyére. J b73044 Ha a fényszórók, vagy más elektromos egységek nem működnek, ellenőrizze a biztosítékokat. Ha bármelyik kiolvadt, ki kell cserélni. A biztosítékok elhelyezkedésére vonatkozó információkat lásd a Biztosítékok elhelyezkedése" című rész 7-1 fejezet 296. oldalán. Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót és a működésképtelen egységeket. Vegye ki a gyanús biztosítékot és ellenőrizze. Határozza meg, hogy melyik biztosíték okozhatja a problémát. A biztosítékdoboz fedelén fel van tüntetve minden biztosíték neve és áramköre. A 8. rész 340. oldalán megtalálhatja az egyes áramkörök által szabályozott funkciókat. Az A-típusú biztosíték csak kihúzószerszámmal vehető ki. A kihúzószerszám elhelyezését az ábra mutatja. Ha nem biztos benne, hogy a biztosíték kiolvadte vagy sem, akkor cserélje ki a gyanús biztosítékot egy olyannal, amelyikről biztosan tudja, hogy az jó állapotban van. Hasznos lehet egy tartalék biztosítékkészlet beszerzése. Tartsa ezt mindig a kocsiban. Ha az új biztosíték azonnal kiolvad, akkor hiba van az elektromos rendszerben. Minél előbb javíttassa meg a Toyota márkakereskedővel. Soha ne használjon magasabb amper értékű biztosítékot, vagy egyéb tárgyat a ki olvadt biztosíték helyett, mert ez erős károsodást és tüzet okozhat. b73068 Ha valamelyik mosóberendezés nem műkö dik, lehet hogy üres a folyadéktartály. Mérje meg a mosófolyadék szintet egy szintmérővel. Ha a folyadékszint a LOW" felirat alatt van, töltse fel a tartályt mosófolyadékkal. MIELŐTT UTÁNTÖLTENE Húzza ki a mosófolyadék tartály tölcsérét és akassza fel a tartóra. Tiszta vizet is használhat mosófolyadékként. Hideg területeken azonban, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet, tegyen fagyálló folyadékot a tartályba. Ez beszerezhető a Toyota márkakereskedőnél, de a legtöbb autóalkatrész üzletben is. A vízzel való keverési arányok tekintetében kövesse a gyártó cég utasításait. Miután feltöltötte a mosófolyadék tartályát, tegye vissza a tölcsért az eredeti helyére. A gépkocsi mosásához ne használjon motor fagyálló folyadékot és semmilyen más helyettesítő anyagot, mert az károsíthatja a gépkocsi fényezését. Ha a biztosíték kiolvadt, tegyen a helyére újat. Csak a biztosítékdobozon megjelölt áramerősségű biztosítékot alkalmazza. Ha szükséghelyzetben van és nincs tartalék biztosítéka, akkor vegye ki az A/C" vagy a P/POINT" biztosítékokat, amelyek normál vezetés esetén nélkülözhetőek és használja ezt, ha az áramerősség szempontjából megfelelőek.

32 1 322 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek 323 Az izzók cseréje) - - Fényszórók A következő oldalakon lévő ábrák azt mutatják meg, hogyan lehet hozzáférni az izzókhoz. Az izzó kicserélése előtt állítsa le a motort, és kapcsolja le a lámpa kapcsolóját. A táblázatban megadott teljesítményű (W) égőket használja. Égési sérülések elkerülése érdekében, ne cserélje ki az izzókat, ha azok még forrók. A halogén izzók belsejében nagy nyomású gáz található. Ha leejti, vagy megkarcolja őket, akkor kidurranhatnak. Az izzókat csak a műanyag, vagy fém dobozukban tárolja. Puszta kézzel ne érintse az izzó üvegfelületét. Izzók Fényszóró (reflektor) Fényszóró (tompított) Első ködlámpa Parkoló lámpa Első irányjelző lámpa Oldalsó irányjelző Hátsó irányjelző Féklámpa/hátsó világítás Tolató lámpa Hátsó ködlámpa Kiegészítő féklámpa Rendszámtábla világítás Belsőtér világítás w / / Típus A B B e D e e e ' e e e e E 1. BAL OLDALI FÉNYSZÓRÓ: Távolítsa el a kapcsokat és a fedelet. Az ábrának megfelelő módon vegye ki, és tegye vissza a fedél kapcsát. A kapocs kivétele b73072 Csak a megadott típusú izzót használja. Olvasólámpák Kesztyűtartó 8 1,2 F e Egy külső lámpa, mint például a fényszóró belső oldalán átmenetileg nedvesedés léphet fel esős időjárás, vagy autómosás után. Ez nem probléma, a hőmérsékletkülönbségből adódik ugyanúgy, mint esős időben a szélvédőn látható páralecsapódás. Mégis ellenőriztesse a lámpákat márkakereskedőjével, ha nagyobb méretű párásodást, vagy tócsát észlel a lámpákban. A: HB3 halogén izzó B: HB4 halogén izzó C: Szofitta izzó (áttetsző) D: Szofitta izzó (borostyán sárga) E: Egyvégű izzó F: Kettős végű izzó A kapocs visszatétele b73073

33 1 324 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek b73075 b BAL OLDALI FÉNYSZÓRÓ: Vegye ki a kapcsot és mozdítsa el a légtisztító csövét. Az ábrának megfelelő módon vegye ki, és tegye vissza a fedél kapcsát. A kapocs kivétele 3. Fordítsa el az izzót az óramutató járásával ellentétes irányba a gépjármű eleje felé és vegye ki az ábrán látható módon. 4. A reteszoldó gomb lenyomása mellett vegye ki az izzót. Tegyen be egy új izzót. b73076 A kapocs visszatétele

34 326 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek Első ködlámpák - Parkoló lámpák 5 Ha valamelyik ködlámpa kiég, vegye fel a kapcsolatot a Toyota márkakereskedéssel. Sajátkezűleg ne próbálja meg cserélni az első ködlámpa izzóit. Ezzel a gépjármű sérülését okozhatja. b Tegye be az ábrán látható módon az izzót, majd fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba a gépjármű eleje felé. Az izzó cseréjekor nincs szükség a világítás irányának beállítására. Ha beállításra van szükség, keresse fel Toyota márkaszervizét. 1. BAL OLDALI PARKOLÓLÁMPA: Távolítsa el a kapcsokat és a fedelet. Az ábrának megfelelő módon vegye ki, és tegye vissza a fedél kapcsát. A kapocs kivétele b73072 b73073 A kapocs visszatétele

35 328 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek Első irányjelző lámpák 3 b BAL OLDALI PARKOLÓLÁMPA: Vegye ki a kapcsot és mozdítsa el a légtisztító csövét. Az ábrának megfelelő módon vegye ki, és tegye vissza a fedél kapcsát. A kapocs kivétele b73076 A kapocs vlsszatétele

36 330 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek Oldalsó irányjelző lámpák - Helyzetjelző-, hátsó irányjelző-, tolató-, fék-, és hátsó ködlámpák - Kiegészítő féklámpa - Rendszámtábla megvilágító lámpa A gépkocsi eleje b ======---- Használjon cslllagcsavarhúzót. b73063 ~==:=::::::::::"'-...-:;;-============.::.-b b ======---- a: Féklámpa/Hátsó világítás b: Tolató lámpa e: Hátsó Irányjelző lámpa d: Hátsó ködlámpa (csak a vezető oldalán)

37 332 KARBANTARTÁS SAJÁT KIVITELEZÉSBEN: Elektromos alkatrészek MŰSZAKI ADATOK Fejezet MŰSZAKI ADATOK Méretek Súlyok Motor Üzemanyag Beállítási adatok Gumiabroncsok Biztosítékok Üzemanyag-fogyasztás és C0 2 kibocsátás

38 334 MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK 335 Méretek Súlyok Teljes hossz: (mm) 4240 Teljes szélesség: (mm) 1705 Teljes magasság: (mm) 1610*' Modell Bruttó súly, kg Maximális tengelyterhelés, kg Elöl Hátul 1640*' Tengelytávolság: (mm) 2600 Nyomtáv elöl: (mm) 1480 Nyomtáv hátul: (mm) 1460 *' Tetőcsomagtartó nélkül *" Tetőcsomagtartó val 3ZZ- FE motor 1 ZZ-FE motor 1 CD-FTV motor 1695"' 1700"' 1705"'" 1710"'" 1725" "" ' "' Vontatási kapacitás"', kg Modell Vonóhorog terhelés, kg Fékkel Fék nélkül 3ZZ-FE motor ZZ-FE motor CD- FTV motor *': TERRA" osztályú modellek (Ha nem biztos benne, hogy gépjárműve melyik modell, nézze meg a Modellkód" című részt ennek a kézikönyvnek a vi oldalán.) *': SQL'.' osztályú modellek (Ha nem biztos benne, hogy gépjárműve melyik modell, nézze meg a Modellkód" című részt ennek a kézikönyvnek a vi oldalán.) *': Kézi sebességváltóval * 4 : Automata sebességváltóval *' : 12%-nál meredekebb emelkedőn

39 336 MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK 337 Motor Üzemanyag Beállítási adatok Modell: Típus: 3ZZ-FE, 1 ZZ-FE és 1 CD- FTV motorok 3ZZ-FE és 1ZZ-FE motorok: 4 ütemű, soros, 4 hengeres benzinmotor 1 CD-FTV motor: 4 ütemű, soros, 4 hengeres dízelmotor (turbófeltöltő vel) Furat és lökethossz (mm): 3ZZ-FE motor: 79,0 x 81,5 1 ZZ-FE motor: 79,0 x 91,5 1 CD-FTV motor: 82,2 x 94,0 Hengerűrtartalom (cm'): 3ZZ-FE motor: 1 ZZ-FE motor: 1 CD-FTV motor: Üzemanyag típusa: Benzinmotor esetén - Ólommentes szuperbenzin, 95 vagy magasabb oktánszámú Dízelmotor esetén - Gázolaj, 48 vagy magasabb cetánszámú Üzemanyagtartály térfogata (1) : 55 MOTOR Szelephézag (hideg motor) mm: Benzinmotor esetén: Szívó 0, 15-0,25 Kipufogó 0,25-0,35 Dízelmotor esetén: Szívó 0,20-0,30 Kipufogó 0,35-0,45 Gyújtógyertya típusa: DENSO K16R-U11 NGK BKR5EYA11 Gyertyahézag (mm): 1, 1 Ékszíj lehajlás 98N (10 kg) hü v el y ker ő hatására (mm) : Dízelmotor esetén: Főtengel y Főtengely Szervopumpa Légkondícionáló rendszer Szervopumpa b80021 Dízelmotor

40 338 MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK 339 MOTOR KENŐRENDSZER Kenőolaj mennyisége (leeresztés és újratöltés) (liter) : Benzinmotor esetén: Szűrő v el 3,7 Szűrő nélkül 3,5 Dízelmotor esetén: Szűrővel 5,9 Szűrő nélkül 5,3 Olaj minősége: Benzinmotor- API SJ, Energy Conserving" vagy SL Energy Conserving " többfokozatú motorolaj vagy ILSAC többfokozatú motorolaj. Dízelmotor- API CF-4 vagy CF (API CE vagy CD motorolajat szintén használhat) Ajánlott viszkozitási értékek (SAE) : HŰTŐRENDSZER Teljes térfogat, (liter) : Benzinmotor esetén: 6,5 Dízelmotor esetén: Előfűtőrendszerrel 7,6 Előfűtőrendszer nélkül 7,4 Hűtőfolyadék típus: Toyota Lang Life Coolant" vagy ezzel egyenértékű Az etilén-glikolos fagyálló folyadék védi a motor alumínium részeit. Ne használjon alkohol alapú fagyálló folyadékot AKKUMULÁTOR Fajsúly 20 C-on mérve: 1,250-1,290 1, 160-1,200 1,060-1, 100 Töltőáram: Gyors töltés Lassú töltés Teljesen feltöltve Félig feltöltve Lemerült állapotban max. 15 A max. 5 A Megjegyzés: Ha az akkumulátort cserélni kell, ellenőrizze, hogy paraméterei megegyeznek-e az eredeti akkumulátoréval. KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ Olaj mennyisége (liter) : Benzinmotor esetén: 1,9 Dízelmotor esetén: 2,5 Olajtípus: API GL- 4 vagy GL- 5 hajtóműolaj Ajánlott viszkozitás: SAE 75W-90 AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ Olaj mennyisége (liter) : eléri a 2,9 litert Olajtípus: T-IV automata sebességváltó olaj Csak akkor cserélje le az olajat, ha az szükséges. Cserére speciális működési körülmények között van szükség, amelyek a Toyota Szervizkönyv" vagy a Toyota Garanciafüzet" oldalain találhatóak meg. Csere esetén mindenképpen eredeti Toyota ATF T-IV" típusú olajat használjon (ATF JWS3309 vagy NWS6500) a maximális megbízhatóság érdekében. Megjegyzés: Ha más típusú olajat használ, mint az eredeti Toyota ATF T-IV" a váltások esetén hibák, vibrációk léphetnek fel, valamint a gépkocsi alkatrészei megrongálódhatnak. FÉKEK Minimális pedálmagasság 490 N (50 kg) pedálerő hatására, járó motor mellett, (mm): 60 Pedál holtjáték (mm): 1-6 Kézifék beállítás (kézi sebességváltó), 196 N (20 kg) húzóerő hatására: 5-8 kattanás Fékfolyadéktípus: SAE J1703 vagy FMVSS No.116 DOT 3 KORMÁNYMŰ Kormánykerék holtjáték: 30 mm-nél kisebb Szervoolaj típusa: DEXRON ll vagy 111 automatikus sebességváltó olaj TENGELYKAPCSOLÓ c F A következő olajcseréig várható hőmérséklet tartomány OIL001 Pedál holtjáték (mm) : 5-15 Folyadéktípus: SAE J1703 vagy FMVSS No. 116 DOT 3

41 340 MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK 341 Gumiabroncsok Biztosítékok Abroncsméret: 195/60R15 88V Abroncsnyomás, KPa (kgf/cm2 vagy bar): 160 km/h vagy ennél nagyobb sebesség esetén : 260 (2.6, 37) 160 km/h vagy ennél kisebb sebesség esetén: (2.2, 32) Kerékanyák meghúzási nyomatéka, Nm (kgcm) 103 (10,5) Megjegyzés: A kerekekről több információt (pl. kerékcsere) a Guminyomás ellenőrzése " címtől az Alumínium keréktárcsák előírásai " címig talál a 7-2 fejezet oldalán. [1] [ 2 ] [ 3 ] Motortér (benzinmotor) [4] [5] [6J ISI [8] [9J [10] [11] [12] B ~ DD b80014 B [1 3J Motortér (dízelmotor) [ 1 J [2] [4] [3] [ 5 J [7] [ 8 ] [9] [10] [1 1] [12] B ~ D 11 b80015 Motortér (utastér előfűtőrendszer nélkül! dízelmotoros gépjármű) [15] [16] 00[14] [17] Motortér (nappali fényszóróval felszerelt gépjármű esetén) b80016 b80017 [38] D D b80018 Motortér üárműstabilizálóval felszerelt gépjármű esetén)

42 342 MŰSZAKI ADATOK M Ű SZAKI ADATOK 343 lj LJLJU c:zi [1 9] [23] [27] BBB c:zj [20] [24 J [28] [35] c:zj [21] [25] [29] [31] [33] [36] [18] [22] [26] [30] [32] [34] [37] b80019 Műszerfal (balkormányos gépjármű esetén) C35J C37J C24J C22J C21J C36J c2sj C23J C31J IZI [33] C27J C2aJ C20J C1 gj [34] [29J [ 30] [26] C18J C32J ~ ~ 8 b80020 Műszerfal űobbkormányos gépjármű esetén) Biztosítékok (A-típus) 1. SPARE 15 A: Tartalék biztosíték 2. SPAR E 10 A: Tartalék biztosíték 3. SPARE 5 A: Tartalék biztosíték 4. AM2 30 A: Indítórendszer, ST" és IG2" biztosítékok 5. DOME 15 A: Audiorendszer, navigációsrendszer, utastér-világítás, olvasólámpák, navigációs rendszer, nyitott ajtóra figyelmeztető lámpa, járműstabilizáló rendszer, reflektor visszaje l ző lámpa, táwezérlő rendszer, parkolássegítő rendszer 6. EFI 15 A: Hengerenkénti üzemanyag-befecskendező rendszer/szakaszos hengerenkénti üzemanyag-befecskendező rendszer 7. EDU 15 A: Kipufogórendszer 8. ALT-S 5 A: Töltőrendszer 9. HAZARD 1 O A: Irányjelzők, elakadásjelzők, irányjelzők visszajelző lámpája 10. HORN 10 A: Kürtök 11. HEAD LH 15 A: Bal oldali fényszóró 12. HEAD RH 15 A: Jobb oldali fényszóró 13. HTR-SUB 30 A: Légkondicionáló 14. LO RH 10 A: Jobb oldali fényszóró (tompított) 15. LO LH 10 A: Bal oldali fényszóró (tompított) 16. Hl RH 10 A: Jobb oldali fényszóró (reflektor) 17. Hl LH 1 O A: Bal oldali fényszóró (reflektor) 18. FUEL HTR 25 A: Üzemanyag melegítő 19. CIG 15 A: Szivargyújtó, audiorendszer, óra, elektromos visszapillantó tükör, navigációs rendszer, parkolássegítő rendszer 20. IG2 15 A: Hengerenkénti üzemanyag-befecskendező rendszer/szakaszos hengerenkénti üzemanyag-befecskendező rendszer, indítórendszer, lemerülésre figyelmeztető lámpa, SRS légzsák rendszer 21. DEF l/up vagy MIR HTR 10 A: Hengerenkénti üzemanyag-befecskendező rendszer/szakaszos hengerenkénti üzemanyagbefecskendező rendszer, külső visszapillantó tükör páramentesítője 22. ST 7,5 A: Hengerenkénti üzemanyag-befecskendező rendszer/szakaszos hengerenkénti üzemanyag-befecskendező rendszer, indítórendszer, mérők és mérőműszerek 23. ECU-8 1 O A: Légkondicionáló, beépített diagnosztizáló rendszer, hátsó ködlámpák, járműstabilizáló rendszer 24. AM1 25 A: P/W", DOOA '', ECU-B'', TAIL.'.', STOP", FOG" és OBD" biztosítékok 25. TAIL 15 A: Parkolólámpák, hátsó világítás, rendszámtábla világítás, audiorendszer, légkondicionáló rendszer, elektromos visszapillantó tükrök, hátsó ablak páramentesítője, óra, hengerenkénti üzemanyag-befecskendező rendszer/szakaszos hengerenkénti üzemanyag-befecskendező rendszer, első ködlámpák, elektromos ajtózár, hátsó ködlámpák, műszerfalvilágítás, ülésfűtés, fényszórómagasság vezérlő rendszer 26. P/W 20 A (balkormányos gépjárművek) vagy P/W 30 A űobbkormányos gépjárművek): Ablakemelő kapcsolók 27. STOP 15 A: Féklámpák, kiegészítő féklámpa, váltózár vezérlő rendszer, hengerenkénti üzemanyag-befecskendező rendszer/szakaszos hengerenkénti üzemanyag-befecskendező rendszer, ABS 28. FOG 15 A: Első ködlámpa 29. DOOR 25 A: Elektromos ajtózár 30. P/POINT 15 A: Elektromos csatlakozó 31. A/C 1 O A: Légkondicionáló 32. OBD 7,5 A: Beépített diagnosztizáló rendszer 33. GAUGE 10 A: Mérők és mérőműszerek, légkondicionáló rendszer, hátsó ablak páramentesítő, töltésrendszer, automata sebességváltó overdrive" rendszer, tolatólámpák, elektromos ablakemelő, elektromos ajtózár, parkolássegítő rendszer, üzemanyag elő melegítő, járműstabilizáló rendszer, nappali fényszóró rendszer 34. S-HTR 15 A (balkormányos gépjárművek) vagy DOOR DL/S-HTR 15 A (jobbkormányos gépjárművek): Ülésfűtés 35. WASH 15 A: Szélvédő ablaktörlők és ablakmosó 36. ECU-IG 10 A: SAS légzsák rendszer, elektromos hűtőventilátor, ABS rendszer, váltózár rendszer 37. WIPER 25 A: Szélvédő ablaktörlők és ablakmosó, hátsó ablaktörlők és ablakmosó 38. VSC N0.3 7,5 A: Járműstabilizáló rendszer Biztosítékok (S-típus) 39. ABS N A (Járműstabilizálóval rendelkező gépjármű esetén): ABS rendszer, járműstabilizáló rendszer VSC N A (Járműstabi l izálóval nem rendelkező gépjármű esetén): Járműstabilizáló rendszer 40. ABS N A (Járműstabilizálóval rendelkező gépjármű esetén) : ABS rendszer, járműstabilizáló rendszer VSC N A (Járműstabilizálóval nem rendelkező gépjármű esetén): Járműstabilizáló rendszer 41. RDI FAN 30 A: Elektromos hűtőventilátor 42. H-LP CLN 30 A: Fényszórómosó 43. ABS N A ( Hideg időjárás" csomaggal rendelkező gépjárművek esetén): ABS rendszer AM1 50 A ( Hideg időjárás" csomaggal nem rendelkező gépjárművek esetén): AM1 '', P/W'', DOOA", ECU-B", TAIL.'.', STOP '', FOG" és OBD " biztosítékok 44. ABS N A ( Hideg időjárás" csomaggal rendelkező gépjárművek esetén) vagy ABS N A ( Hideg időjárás " csomaggal nem rendelkező gépjárművek esetén): ABS rendszer 45. RDI FAN 40 A ( Hideg időjárás" csomaggal rendelkező gépjárművek esetén): Elektromos hűtő v entilátor ABS N A ( Hideg időjárás " csomaggal nem rendelkező gépjárművek esetén): ABS rendszer 46. H-LP CLN 30 A ( Hideg időjárás " csomaggal rendelkező gépjárművek esetén): Fényszórómosó RDI FAN 40 A ( Hideg időjárás " csomaggal nem rendelkező gépjárművek esetén): Elektromos hűtőventilátor 47. COS FAN 30 A: Elektromos hűtőventilátor 48. HEAD MAIN 40 A: LO LH ", LO AH '', Hl LH " és Hl AH" biztosítékok

43 344 MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK EMPS 50 A: Nincs áramkör 50. HTR SUB2 50 A: Légkondicionáló rendszer 51. HTR SUB1 50 A: Légkondicionáló rendszer 52. DEFOG 30 A: Hátsó ablak páramentesítő, MIR HTR" vagy OEF l/up" biztosíték 53. POWER 30 A: Elektromos ablakemelő, elektromos napfénytető 54. HEATER 40 A: Légkondicionáló rendszer Biztosítékok (C-típus) 55. ALT 100 A: Töltésrendszer, ABS NO. 1 ", ABS NO. 2", VSC", COS FAN", RDI FAN", H-LP CLN" és AM1" biztosítékok 56. ALT 120 A: Töltésrendszer, ABS NO. 1", ABS NO. 2", STV", COS FAN ", ROI FAN", H-LP CLN " és AM1 " biztosítékok 57. GLOW 80 A: Izzító rendszer 58. ALT 140 A: ABS NO. 1 ", AM1 ", ROI FAN", H- LP CLN ". és COS FAN" biztosítékok Üzemanyag-fogyasztás és C0 2 kibocsátás Modell co, (g/km) Corolla Verso intercooler 164 nélkül (Terra, Sal) Corolla Verso 1.6 (Terra, Sol) 174 Corolla Versa 1.8 kézi váltós 181 (Terra, Sol) Corolla Verso1.8 automata 195 (Terra, Sol) Minden eladási helyen a fogyasztók rendelkezésére áll betekintésre díjmentesen egy olyan üzemanyag-gazdaságossági ismertető kiadvány, amely az összes új személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási és C0 2 -kibocsátási adatát tartalmazza. Fogyasztás Fogyasztás Fogyasztás városban országúton kombinált l/100km l/100km l/100km 7,9 5,3 6,2 9,4 6,2 7,3 10,0 6,3 7,6 10,9 6,7 8,2 A gépkocsi üzemanyag-gazdaságossági jellemzői mellett a vezető magatartása, valamint további nem műszaki tényezők is szerepet játszanak a gépkocsi üzemanyag-fogyasztásában és C0 2 -kibocsátásában. A C0 2 a globális felmelegedést okozó legfontosabb üvegház hatású gáz.

44

45 V/ ( ~48 TÁRGYMUTATÓ TÁRGYMUTATÓ A ABS figyelmeztető lámpa Adatok Adatok a motorolajfogyasztásról Ajtók Oldalajtók Ajtózárak Akkumulátor Az akkumulátor állapotának ellenőrzése.316 Biztonságos kezelés Előírások az akkumulátor töltésére Figyelmeztetések, gázok Téli vezetési tanácsok Alacsony olajnyomásra figyelmeztető lámpa Alacsony olajszintre figyelmeztető lámpa Alacsony üzemanyagszintre figyelmeztető lámpa Alumínium keréktárcsák Audiorendszer Automata váltó Sebességfokozatok Sebességváltó kar Váltózár kioldó gomb Vezetés automata sebességváltóval Automatikus légkondicionáló rendszer Azonosítás Gépkocsi Motor B Beállítás Biztonsági öv Első ülések Hátsó ülések Beépített gyermekülés Bejáratási időszak Belső tér tisztítása , Belső világítás Belső világítás és térképolvasó lámpa Biztonsági ellenőrzés utazás előtt Biztonsági előírások turbófeltöltős dízelmotor leállításával kapcsolatban Biztonsági övek Felerősítése Övfeszítők , 78 Óvintézkedések Tisztítás Biztosítékok A biztosítékok elhelyezkedése., Biztosítékdoboz Biztosítékok ellenőrzése és cseréje e CD lemezjátszó CO, kibocsátás Csomagok elhelyezésére vonatkozó előírások Csomagtartó Csomagtartó fedél D Dönthető kormányoszlop E Elakadásjelző vészvillogók Elektromos ablakemelő Elektromos csatlakozóaljzatok Elektromos napfénytető Elektromos rendszer A biztosítékok elhelyezkedése Akkumulátor , 319 Biztosítékok Elektromos visszapillantótükör Első napfénytető Első ülések Emelő elhelyezése.... ' Emelő elhelyezkedése F Fejtámlák Fékbetét kopásjelzők Fékek Fékbetét kopásjelzők Kézifék Fékrendszer Fékrendszerre figyelmeztető lámpa Fényszóró kapcsoló Fényszóró mosó Fényszórók Fényszórómagasság beállítása Figyelmeztető hangjelzés Folyadékszint, ablakmosó Fordulatszámmérő Futómű és alváz G Gazdaságos vezetés Gépkocsi fényezése Gumiabroncs A kerekek felcserélése Csere Információ Leeresztett gumiabroncs Pótkerék Gyermekülés rendszer , 111 Felszerelés , 109 Óvintézkedések Típusok Gyújtáskapcsoló , 139 Gyújtáskapcsoló kormányzárral , 139 H Hármas hatású katalizátor Hátsó ablak és külső visszapillantó tükör páramentesítő Hátsó ablaktörlő és mosó Hátsó ködlámpa kapcsoló , 121 Hátsó napfénytető Hátsó tárolórekesz Hátsó ülések , 43 Hátsó ülések, óvintézkedések Hátsó világítás Hátsó visszapi llantó tükör Behajtása Elektromos visszapillantó tükör Hibajelző lámpa Hogyan indítsa el a motort? Hűtő, ellenőrzés Hűtő és a kondenzátor ellenőrzése Hűtőfolyadék Hűtőrendszer A motor túlmelegedése A motor- hutőfolyadék szint ellenőrzése.305 Hűtősapka Hűtőtartály Téli vezetési tanácsok Indítás Hideg időben Motor Indítás segédakkumulátorral Irányjelzők Izzók cseréje Első ködlámpák Féklámpák Fényszórók Hátsó irányjelzőlámpák Hátsó ködlámpák Helyzetjelzőlámpák Kiegészítő féklámpa Parkoló lámpák Rendszámtábla megvilágító lámpa Tolatólámpák J Járműstabilizá l ó rendszer Járműstabilizáló rendszer v isszaj e lző lámpája K Kapcsolók El s ő ködlámpa Fényszórók és irányjelzők Gyújtás , 139 ~át.só a.blak és külső visszapillantó tukor paramentesítő Hátsó ablak páramentesítő Hátsó ablaktörl ő és ablakmosó

46 TÁRGYMUTATÓ TÁRGYMUTATÓ Hátsó ködlámpa , 121 Overdrive Szél védő ablaktörlő és mosó Vészvillogó Karbantartás Hová vigye a kocsit szervizre? Saját kivitelezésben végzett munkák Szükség van-e javításra? Karbantartási adatok Keréktárcsák, alumínium keréktárcsák Kesztyűtartó Kettős zárrendszer Kézi v ezérlésű légkondicionáló rendszer Kézi üzemanyag szivattyú használata Kézi váltó Váltás kézi váltóval Vezetés kézi váltóval Kézifék működtetése Kézifékre figyelmeztető lámpa , 149 Kijelzők, műszerfal , 8 Kilométeróra Kipörgésgátló rendszer Kipufogógázok biztonsági előírásai Ködlámpa kapcsoló Első Hátsó Kondenzátor ellenőrzése Könyöktámasz Kormányoszlop, dönthető Kormányzár , 139 Korrózióvédelem Közlekedési információk kijelzője Kulcsok , 280 Kulcsra figyelmeztető hangjelzés Külföldön, a gépkocsi használata Külső hőmérséklet kijelző Külső hőmérséklet mérő L Leeresztett gumiabroncs A gépkocsi felemelése A gépkocsi leengedése A kerék kiékelése A kerekek kicserélése után Az emelő elhelyezése Dísztárcsa eltávolítása Dísztárcsák felhelyezése Emelés Emelésre vonatkozó óvintézkedések Működtetés külföldön Műszerfal Fényerő beállítása Fordulatszámmérő Kilométerszámláló Műszerfal áttekintése , 8 s Saját kivitelezésben végzett munkák, ó vórendszabályok SRS oldallégzsákok SRS vezető és utasoldali légzsák Ha a gumiabroncs leeresztett Napi kilométerszámláló sz Kerékanyák visszahelyezése óra Szé l védő ablaktörlő és mosó Kerékcsere Szivargyújtó és hamutartó Szerviz és karbantartás Légkondicionáló rendszer Üzemanyagszint jelz ő Szivargyújtó és hamutartó Automatikus Világítás Szükség van-e javításra? Kézi v ezérlésű Visszajelzők Szükséges szerszámok Légkondicionáló szűrő Szükséghelyzetben Légzsákok , 89 N A túlszívatott motor elindítása Légzsákra figyelmeztető lámpa Nagy sebesség, bejáratási időszakban Leeresztett gumiabroncs Napfény1ető , 36 Biztosítékok cseréje M Napi kilométerszámláló Elakadásjelző vészvillogók Magnetofon Nyitott ajtóra figyelmeztető lámpa Ha a gépkocsit vontatni kell Maximális megengedett sebesség Automata váltóval Ha a motor túlmelegszik Ha a motor vezetés közben lefullad Kézi váltóval Olaj fogyasztás Ha elveszítette a kulcsát M i előtt beindítaná a motort Mosás és fényezés Mosófolyadék utántöltése Motor A motor-hűtőfolyadék szint ellenőrzése.305 A motortér áttekintése Beindítás Hármas hatású katalizátor , 235 Hőmérséklet kijelző Indításgátló rendszer Kipufogógázok Mielőtt beindítaná a motort Motorháztető Olajfogyasztási adatok Olajszint , 304 Téli vezetési tanácsok Túlmelegedés Turbófeltöltős dízelmotor leállítása Motorháztető, motor Motorolaj. Téli vezetési tanácsok Motorolajszint ellenőrzés , 304 Multifunkciós kijelző Olaj viszkozitás és fokozat , 304 óra ,195 Overdrive kapcsoló Oxidációs katalizátor ö Övfeszítő rendszer , 78 p Padlószőnyeg Palacktartók Páramentesítő Hátsó ablak Hátsó ablak és külső visszapillantó tükör Parkolássegítő rendszer Pohártartók Pótkerék R Rádió Ha nem indul a gépkocsija Ha nem tud váltani az automata sebességváltóval Indítás segédakkumulátorral Vontatás T Tartalék biztosítékok Távirányítók, audiorendszer Távirányítók Téli vezetési tanácsok Tetőcsomagtartó, óvintézkedések Tisztítás A gépkocsi mosása és fényezése (vaxolása) Belső tisztítás Korrózióvédelem Töltésre figyelmeztető lámpa Tükrök Külső visszapillantó tükrök Piperetükör Vakításgátló belső visszapillantó tükör.. 115

47 / 352 TÁRGYMUTATÓ Visszapillantó tükör Visszapillantó tükör behajtása Túlmelegedés, hűtőfolyadék Túlmelegedés, motor Túlszívatott motor elindítása u Új gépkocsi bejáratása Utánfutó vontatása Utastér előfűtő rendszer Utazás előtti biztonsági ellenőrzés ü Ülések Ülésfűtés Üzemanyagra vonatkozó információk Üzemanyag Kézi üzemanyag szivattyú használata Külföldön Megtakarítás Szűrő figyelmeztető lámpa Tanksapka Üzemanyag szivattyú elzárórendszer Üzemanyagtartály zárófedél Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyagszint jelző v Vakításgátló belső visszapillantó tükör Védelem, korrózió ellen Vezetés Automata sebességváltóval Kézi sebességváltóval Vezetési tanácsok Vezetési gyakorlat , 144 Vezetési tanácsok Tanácsok különböző vezetési helyzetekre Téli vezetési tanácsok Utazás előtti biztonsági ellenőrzés Üzemanyag megtakarítás , 144 Vezetés automata sebességváltóval Vezetés kézi sebességváltóval Világítás Világításra figyelmeztető lámpa Villantás a fényszóróval Visszajelzők Motor-hűtőfolyadék hőmérséklet jelző Üzemanyagszint jelző Vontatás Ha a gépkocsit vontatni kell Utánfutó vontatása Vészhelyzetben z Zárak Csomagtartó fedél Gyújtáskapcsoló kormányzárral.. 138, 139 Oldal ajtók