15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A"

Átírás

1 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A JÚNIUS 15/2 Antropozófia Sorsközösség - Keresztény Közösség Világhelyzet Ertsey Atila: Harc a földért Gyógyászat Sárközy Ágota: Fémbõl és fénybõl megszületõ szín Technika Séva: Csak nézem a monitort

2 TARTALOMJEGYZÉK Antropozófia rovatunk a Krisztus-misztérium és a közösségalkotás gondolata köré szervezõdik. Februárban egy nemzetközi rendezvény keretében ünnepelhettük meg a hazai Keresztény Közösség magyarországi gyülekezetének megalakulását. Szerettünk volna egy írást megjelentetni az eseményhez kapcsolódóan. Megkeresésünkre Silye Imre, a gyülekezet papja javasolta az éppen itt tartózkodó területi vezetõvel, Walther Giezendannerrel történõ találkozás lehetõségét. Így mostani számunkban a vele készített interjút olvashatják, de visszatérünk még a hazai gyülekezetre. Rudolf Steiner beszélt 1911-ben a buddhista Merkúr-áramlatról, amely Goethe halálának évétõl kezd beáramlani a Nyugat civilizációjába. Mohamed- Aquinói Tamás Goethe. Klaus J. Bracker írása Buddha és a német népszellem kevésbé ismert kapcsolatára világít rá. Majd a Kós Károly Egyesülés harmadik építésze, Jánosi János beszél nekünk Makovecz Imrérõl, az általa létrehozott közösségrõl, és a szerves építészetrõl, amely lényegében a dolgokhoz való hozzáállás, magatartás kérdése. Világhelyzet rovatunk a haza energia-helyzetrõl és a földért folytatott harcról szól. A szerkesztõbizottság egésze nem szakértõ ebben a témában, Ertsey Attila áttekintõ képességére támaszkodunk. Szelídebb vizekre evez Gyógyászatunk. Egy fiatal kezdeményezést mutatunk be, a Fém-Szín-Fény- Terápiát, amely visszanyúlik Steiner fémekkel megszínezett ablaküvegeihez. De vajon mi köti össze a beesõ fénnyel játszó színes ablaküveget és a számítógép lelkének mondható tranzisztort? A válasz Frisch Mihály írásában találhatjuk meg a Technika rovatban. Ugyanitt olvashatjuk Séva gondolatfelvetését a számítógép monitorjára szegezett tekintetrõl, mit csinál szemünk, amikor a monitort figyeljük. S végezetül: szemlélõdünk. Ertsey Attilának születnek sajátos hangulatú esszéi, amelyeket nem akartunk begyömöszölni egyetlen rovatba sem. Így keletkezett a Szemlélõdés. Antropozófia Világhelyzet 15 Gyógyászat Technika 29 Sorsközösség Beszélgetés Walther Giezendannerrel Klaus J. Bracker: Buddha és a német népszellem Jánosi János Buella Mónika: Ezt tudjuk csinálni... Ertsey Attila: Harc a földért Sárközy Ágota: A fémbõl és fénybõl megszületõ szín Marianne Altmaier: Antropozófus szín- és fényterápiák Frisch Mihály: A földi kova és a Nap fényes esküvõjétõl a megrontott, doppingolt szilíciumig, a félvezetõ tranzisztorig 32 Séva: Csak nézem a monitort... Szemlélõdések Ertsey Attila: Pietà Ertsey Attila: Az Új Nép városa 38 Könyvajánló a Szerkesztõség

3 Antropozófia Sorsközösség Beszélgetés Walther Giezendannerrel Az elmúlt év adventjén megalakult a Keresztény Közösség magyarországi gyülekezete, amit február közepén Dobogókõn egy nagyszabású nemzetközi rendezvényen is megünnepeltek. Ebbõl az alkalomból ültünk le beszélgetni Walther Giezendanner úrral, a Keresztény Közösség területi vezetõjével. Munkámat fordítással és kiegészítésekkel segítette Silye Imre, a hazai gyülekezet papja, amelyet ezúton is szeretnék megköszönni. A Keresztény Közösségben mi a területi vezetõ feladata? Ez egyfajta munkamegosztás a papok körében, így nem kell mindenkinek minden feladattal foglalkoznia. A pap egy gyülekezet életét szolgálja, azért felelõs. A területi vezetõ az egyik gyülekezettõl a másikig utazik, segíti a gyülekezetek közötti kapcsolattartást, segít a szertartásokban, segít, hogy a gyülekezeti élet élõen tudjon fejlõdni. A világszerte mûködõ Keresztény Közösségek különbözõ régiókra vannak felosztva. Van olyan kis terület, ahol csak 2-3 gyülekezet van, de létezik olyan is, hogy gyülekezet tartozik egy régióhoz. Ha ilyen nagyszámú gyülekezet életét kell figyelemmel kísérni, az teljes idejû tevékenységet jelent. Emellett már nincs ideje másra a területi vezetõnek, távol kerül a gyülekezet életének szolgálatától, sorsok kísérésétõl, amely bizonyos nehézséget is jelent. Én nem tartozom ezek közé, két gyülekezetben is dolgozom. Ennek hiányában azonban nehezebb kapcsolatba kerülni a gyülekezeti élettel, annak szubsztanciájával. Rudolf Steinernek egyik nagyon fontos üzenete, hogy figyelnünk kell a közösségek vezetésére, igazgatására, mindarra, ami egy közösség belsõ folyamatait kialakítja. Fontos, hogy mindez emberi maradjon, ne váljon hûvössé, bürokratikussá, ne szakadjunk el a gyakorlati munkától és a konkrét életfolyamatoktól. Területi vezetõként hozzám tartozik Svájc, ahol 12 gyülekezet van, valamint az olaszországi, franciaországi és a magyar gyülekezetek életének kísérése. Mindemellett jut idõm a zürichi és a szentgalleni gyülekezetben papként is szolgálni. De sokat vagyok úton: Párizs, Strasbourg, Bologna, Budapest, Svájc. Miért éppen Önhöz tartozik Magyarország? Silye Imre pappá avatása után Szentgallenbe került, ahol én vagyok a gyülekezetért is felelõs, illetve én vagyok a területi vezetõ is. Imre 2008-ban Gwendolyn Fischerrel együtt kapta a megbízatást, hogy vegyék át és folytassák a magyarországi papi munkát. Így célszerû volt, hogy én legyek az itteni munka vezetõje. A területi összetartozások nagymértékben függnek a konkrét személyes kapcsolatoktól, sorsoktól, illetve hogyan teszik célszerûvé és lehetõvé a legélõbb összekapcsolódását a különféle gyülekezeteknek. Például a bajor vidék területi vezetõje egyben Csehország és Ausztria területi vezetõje is. Három terület, két nyelv, ugyanakkor a bajorok és az osztrákok teljesen mások. Nyugat-Németország területi vezetõje lengyel származású, értelemszerûen hozzá tartozik Lengyelország is. Milyen gyakran jön létre új gyülekezet? Az 1920-as, 30-as években alapított gyülekezetek környezetében, például Németországban ma is jönnek létre újak, de gyakoribb a rendszerváltás óta a keleti területeken, Magyarországon, vagy Odesszában és nemrég Grúziában. Most készülnek Romániában is gyülekezet alapításra ben Steiner segítségével az elsõ Goetheanumban alakult meg a Keresztény Közösség. Az elsõ papok elmentek azután egy-egy városba, például Drezdába, Prágába, és ott igyekeztek összefogni az antropozófiai emberképen alapuló vallási megújulást keresõket. Akkor az alapító papok körébõl indult ki ez az alapítási törekvés, ma azonban fordítva van. A Keresztény Közösséget keresõ, akaró csoportok hívják létre a gyülekezetet. A papság pedig mindig figyel arra, mikor érik meg a helyzet, hogy hordozni is tudja, hordozni is akarja a közösség mindazt, ami kell egy közösség életéhez. Ekkor küld egy papot, idõszakonként látogat oda, majd együtt él azzal a sorsközösséggel. Ezt egészséges folyamatnak tartom, hiszen így ott jön létre gyülekezet, ahol az emberek ezt kérik, keresik, akarják. Nem törekszik a Keresztény Közösség arra, hogy a bõvülés érdekében pusztán a papok akaratából jöjjenek létre gyülekezetek. Ha nincs rá 2012/2 1

4 Antropozófia Sorsközösség igény, nem akarjuk mesterségesen életben tartani. Olyan módon kell mûködnie, amilyen módon az emberekben élõ igény van erre. Ennek az a háttere, hogy a Keresztény Közösség egyszerre exoterikus és ezoterikus, és a kereszténység történetében elsõ alkalommal törekszik a kettõt teljes összhangba hozni. Az ezoterikus folyamatokat az exoterikussal, tehát azzal, hogy az emberek szabadságával együttmûködve jelenik meg. Nyilvánosan és tudatosan, a szabad ember törekvésére építve. Az antropozófián keresztül jut el az ember a Keresztény Közösséghez? A legtöbb ember, aki keresi a Keresztény Közösséget, valamilyen módon már találkozott az antropozófiával, és ezáltal vannak kérdései. Természetesen sok ilyen ember van azok között, akik megismerték a Waldorf-pedagógiát. Nyugat-Európában sokan keresik a Keresztény Közösséget, akik a biodinamikus mezõgazdaság által ismerik az antropozófiát. Így van ez például Olaszországban, ott a mezõgazdaság és az antropozófus orvoslás ága felõl érkezik sok ember. De természetesen nagyon fontos számunkra, hogy olyan emberek is eljussanak hozzánk, akik egyáltalán nem ismerik az antropozófiát. Minden feltétel nélkül, teljesen nyitottak vagyunk minden ember iránt, aki keresi valamilyen módon az élõ szellemit. Ebbõl a szempontból a leginkább kapcsolatra lehetõséget adó megnyilvánulása a Keresztény Közösségnek a temetési szertartás. A baseli gyülekezetben például egy év alatt temetés van évrõl évre. Egy-egy szertartáson vagy nagyobb körben fõ is részt vesz, és találkozik ezzel a megújított rituáléval. Rudolf Steiner segítségével jöttek létre a szellemibõl eredõen azok a kultikus szavak, amelyeket hallva az emberek érzik, ez valóság, és élõ szellemi folyamatokat indít el. Gyakran elõfordul, hogy valaki, aki nem ismerte sem az antropozófiát, sem a Keresztény Közösséget, de részt vett valaki temetésén, hallotta a Keresztény Közösség szertartását, azt mondja: igen, ez így jó, igen, én is ilyet akarok majd magamnak. A nyilvánosság felé erõs üzenetet hordoz a temetés. Sokan vannak Nyugat-Európában, akik nem tartoznak semmilyen vallási közösséghez, de koruk elõrehaladtával elõbb vagy utóbb fölmerül a kérdés: hogyan történjen az én temetésem, ha meghalok. De van, akiben az antropozófus orvos ébreszti fel az érdeklõdést, és szeretné megismerni a Keresztény Közösséget, holott még nyitott, sikerül-e a súlyos betegségbõl meggyógyulni vagy nem. Több ilyen eset is volt már. Egy másik terület, ahol gyakran olyan emberek is érdeklõdést mutatnak a Közösség iránt, akik korábban nem ismerték az antropozófiát, az évkör ünnepei. Különösen a vasárnapi szertartás utáni ünnepek, ahol a gyerekek, a fiatalok számára is igyekszünk úgy alakítani az ünnepet, hogy õk is részt vehessenek rajta, és az egész család egy rövid, ám szép húsvét ünnepet, karácsony ünnepet, Mihály ünnepet vagy János ünnepet élhessen át. Vannak családok, akik így ismerik meg a Keresztény Közösséget. Harmadik kapcsolati mód a nyilvános elõadások. Törekszünk arra, hogy a gyülekezeten kívüli helyeken is tartunk nyilvános elõadásokat aktuális témákból. További terület a lelki gondozás. Sokaknak vannak sorskérdései központi feladata a papnak, hogy lelki gondozóként segítse ezeket az embereket. Legszebb azt tapasztalni, hogy egy lelki gondozásban részesült ember annyira értékesnek tartja azt, hogy ajánlja barátainak, ismerõseinek. Ilyen módon jönnek olyan emberek is, akik korábban nem találkoztak velünk. A temetéssel kapcsolatban szeretném megjeleníteni a nyugati gyülekezetek életérzését. Svájcban több olyan gyülekezet van, ahol a vasárnapi szertartásra összegyûlõ 50 emberbõl 30 hatvan év fölötti. Egészen más a nyugat-európai gyülekezetek korösszetétele. Vannak nagyobb gyülekezetek, ahol sok fiatal család van, de ezt az elevenséget, ami jelenleg Magyarországon érezhetõ, egy kezdeti sorsadománynak tekintjük. A hozzánk kapcsolódó emberek nagy része itt a középkorú generációból van, gyerekekkel. A sok új fiatal sors nagyon jó lehetõség a magyarországi gyülekezet fejlõdése számára. Nyugat-Európában, ahol régóta vannak gyülekezetek, fõleg a középkornál idõsebb emberek keresik a közösséget. Ott nagyon aktuális és nagyon élõ kérdés, hogyan lehet méltó módon öregedni, hogyan lehet méltó módon teljesíteni a halál körüli folyamatokat az ember halál utáni élete számára. Az antropozófiai mozgalmon belül is sok városban jöttek létre ilyen munkacsoportok, Dornachban igyekeznek is összefogni ezeknek a mûködését. Ez egy nagyon élõ, ma sokakat foglalkoztató kérdés, sokkal élõbb, mint a korábbi évtizedekben. A halál kultúrája, a halál kíséretének a kultúrája ez. Összefügg azzal a fejlõdéssel is, hogy ma már nem tartanak úgy össze a nagycsaládok. A családi kör már nem gondoskodik megfelelõen a kísérésrõl és a halál közelikörüli folyamatok méltó teljesítésérõl. Ezért kellenek a szabad kezdeményezésbõl születõ, nyilvános lehetõségek, hogy bárki méltó módon tudjon meghalni /2

5 Antropozófia Sorsközösség A Keresztény Közösség 1922-ben, az elsõ világháború után, nehéz idõszakban jött létre. Úgy gondolom, ma sem könnyebb a helyzet, sõt. Mi ma a Keresztény Közösség feladata? Igen, ma is egy nagyon nehéz világban élünk, erõteljes, súlyos folyamatok zajlanak körülöttünk, de más módon, mint az elsõ világháború utáni idõszakban. Együtt érezhetünk a közösség alapítóival abban, hogy nehéz korban is lehet pozitív dolgokat teremteni. Természetesen számomra is fontos kérdés, belsõleg hol vagyunk, hol tart a világ, és hol tart a közösségünk. Ez egy egész estét betöltõ téma, de megpróbálok most néhány motívumot kiragadni. Lényeges különbség a 20. század elejéhez képest, hogy ma az emberek többsége nem kötõdik vallási felekezethez. A vallás területén van egy fogalom, a keresztény Nyugat. Magyarország is a keresztény nyugati kultúrához tartozik. Az emberek beleszülettek egy vallási háttérben álló közösségbe, illetve többségük eldöntötte, melyik felekezethez akar tartozni. Azután a 19. századtól kezdve és a 20. században egyre erõteljesebben törekedtek az emberek szabaddá válni ettõl. Steiner felhívta erre a figyelmet. Látható volt már akkor, hogy a keresztény nyugati civilizáció hanyatlik. Erõsen összefügg mindez azzal, hogy az akkori keresztény vallásos közösségekben nem tisztelték, nem támogatták az ember szabadságát. A Keresztény Közösség megalapítóinak többsége evangélikus-protestáns lelkész vagy teológushallgató volt, akik ebbõl a hanyatló világból érkeztek, és valami újat kerestek. Ma, 2012-ben már nagyon távol vagyunk ettõl az idõszaktól, a 20. század eleje ebbõl a szempontból teljesen más volt. Én úgy érzem, a keresztény nyugati civilizáció elsüllyedt. Így az egyik fõ feladat, hogy a felekezetekhez többségükben nem kötõdõ, de belülrõl a szellemivel kapcsolatot keresõknek lehetõséget teremtsünk a keresztelkedésre, lehetõséget arra, hogy fiatalon vallásos nevelésben részesüljön, és felnõttként egy kultikus és szociális szempontból vallási közösséggel rendszeresen együtt élhessen és fejlõdhessen. Ha ma megnézünk száz 3 év alatti gyermeket, a legtöbbje nincs megkeresztelve. Valószínûleg ez Magyarországon is így van. Ma már egészen nagy a gyermek, amikor a szülõk azt mondják, igen, látjuk, van olyan keresztelõ, amely élõ szellemi folyamatokat hordoz, ezért kérjük a Keresztény Közösség keresztelõjét. De a keresztelés önmagában még nem jelenti azt, hogy az illetõ keresztény életet fog élni, hiszen ezt ápolni is kell. Sokan vannak a katolikus és a protestáns közösségekben is, akiket ugyan megkereszteltek, de nem lett folytatása, nem tartozik semmilyen közösséghez. Kérdezzünk meg egy embert, mit gondol a feltámadásról. Ez jó kérdés annak érzékelésére, hol tart a folyamatban. Régen a keresztény nyugati kultúra még egyfajta bölcsõt nyújtott a vallásos hagyományok életéhez. Úgy érzem, ma a Keresztény Közösség feladata, hogy új módon létrehozza azt, amelynek korábban ilyen bölcsõvel támogatott élete volt. Teljesen az emberek belsõ törekvéseihez kapcsolódva segítse a szellemi és vallásos életet. A Keresztény Közösség neve ezért is hangzik így, amit még Rudolf Steiner javasolt: A Keresztény Közösség, Mozgalom a vallási megújulásért. Ebben benne van egy kereszt. Egyrészt egy szellemi behatás, másrészt egy folytatódó, kibontakozó mozgalom. Korábban erõs volt a múltból érkezõ áramlat, ehhez képest keresték az emberek az újat. Ma sokakat a szellemibõl érkezõ hatás ébreszt fel, és sorsokat összefogva gyülekezet alkotnak, és egyfajta vallási mozgalmat ápolnak. Az olaszországi gyülekezetek munkájára és az ott folyó életre tekintve látható, milyen erõs ott a katolicizmus, ami igencsak meghatározza és befolyásolja a Keresztény Közösség fejlõdésének ottani lehetõségeit. Egyes területek között nagy különbség van abban, hogyan tud fejlõdni a közösség. Mi az, ami ma új? Ma az egyes ember életébõl fakadóan kell az újat létrehozni összhangban azzal, amire szüksége van. A másik nagy különbség a 20. század eleje és a mai világ között a technika és a médiák világa. Nagyon figyelünk arra, hogy a kultikus szavak technikai erõsítés nélkül, élõ szóként hangozzanak el. Teljes bizalommal élünk aziránt, hogy Krisztus lénye, az isteni ige lénye, az élõ szó lénye megjelenik, amikor az Õ nevében hangzanak el szavak a szertartáson az emberi szájon keresztül az emberi fülekhez. Küldetésünknek is érezzük, hogy élõ, isteni szót igyekszünk közvetíteni, és az emberek figyelmét érzékennyé tenni erre. Természetesen nem utasítjuk el a technikát, nem szorítjuk ki az életünkbõl. A kérdés, hogyan tudunk úgy élni a technikával, hogy ne nyomja el a belsõ szellemi életünket. A papi munkában és a képzésben is hangsúlyt fektetünk rá. Hogyan lehet egyszerre papként szolgálni, meditálni, szertartást tartani, ugyanakkor a technikával úgy együtt élni és dolgozni, hogy ne tegye lehetetlenné az élõ, szellemi belsõ munkát és a közösségi munkát. Ez óriási mértékben megváltozott az elmúlt 100 évben. Az alapkérdés számunkra és a gyülekezetek számára az, van-e elegendõ ember, akinek fontos az élõ, emberi szó által közvetített isteni, szellemi tartalom, van-e elegendõ ember, aki ezt keresi és fogadja 2012/2 3

6 Antropozófia Sorsközösség táplálékként. Ebbõl a szempontból a technika és a médiák erõsödõ terjedése egyfajta támadás ez ellen. A jövõ tekintetében a fejlõdés attól függ, a mai generáció mennyire tud felébredni ebben a kérdésben, mennyire fog arra törekedni, hogy a technikát ne fogadja mélyebben az életébe, be tudja fogadni az élõ szót, az élõ szellemit. Nem tekintek ellenségesen a modern technika világára. Arról van szó, hogy nagyon ébernek kell lennünk. A kisgyermekeknél nagyon fontos kérdés, mikor, milyen mértékben találkoznak a technikával. Õk nem tudnak védekezni azon hatások ellen, amit felnõttként, ha éberek vagyunk, valamennyire határok között tudunk tartani. Feladatunknak tekintjük a szülõk figyelmét is ráirányítani erre. Már nemcsak az iskolás gyerekeket, hanem az óvodásokat is mobillal engedik el a szülõk, akik félnek, hogy baj esetén nem tud jelentkezni a gyerek. Régebben ugyanúgy jártak iskolába és óvodába a gyerekek. Alapvetõ kérdés, hogy mennyi bizalmunk van a sors, az emberi közösségeink iránt. Lényeges, hogy az elsõ 7 évben kíméljük meg gyerekeinket a technika romboló hatásaitól. Az állami iskolákban is van már olyan program, hogy egy hét mobil telefon nélkül. Maguk a gyerekek fogalmazzák meg, hogy újra van idõnk beszélgetni, elkezdeni olvasni vagy magamra figyelni. A technika az emberek szociális kapcsolatait támadja. Steiner sokat beszélt a világban mûködõ ellenerõkrõl. Feladata a Keresztény Közösségnek, hogy ezzel foglalkozzon? Igen, ez nagyon fontos kérdés számunkra. Minden kultikus szertartásunk elvesz egy lehetõséget az ellenerõktõl, amelyet nem tudnak saját törekvéseikhez felhasználni. Hogyan tekintett Steiner az ellenerõkre? Egyrészt felhívta a figyelmet erejükre és hatalmukra, amely az egész emberi kultúrát képes tönkretenni, ha nem vagyunk éberek. Másrészt még erõteljesebben megfogalmazta, hogy Krisztus lénye, ereje képes az ellenerõkkel szemben egyensúlyt tartani, távol tartani azokat, hogy méltó módon tudjon az ember élni és fejlõdni. A szertartásokkal és a gyülekezeti élettel segíteni igyekszünk, hogy az emberek megtalálják magukban azt az erõt, ami által képesek találkozni a gonosszal. Ha az ember mélyebben hall ezekrõl az ellenerõkrõl, fennáll a veszély, hogy félni kezd az élettõl. Minden emberre úgy tekintünk, hogy lehetséges benne a mihályi erõk fölébredése, minden ember harcostársa lehet a kultúrának és az életnek. Õsszel, Mihály idõszakában nagyon tudatosan ápoljuk a Mihály-ünnepet, amelynek egy külön idõszaki imája is van. Különbség még a 20. századhoz képest, hogy 1998 óta az Antikrisztus hatalmas erõvel és lendülettel bontakozik ki a világban, teljesen nyitott, hogyan folytatódik az emberiség jövõje. A mi viselkedésünktõl, életünktõl függ, hogy a következõ évszázadban kibontakozhat-e a kereszténység vagy nem. Ne ringassuk magunkat hamis biztonságérzetben. Látnunk kell, hogy az egész világot tekintve kevés éber emberen múlik, milyen lesz a világ jövõje. Ez rendkívüli felelõsség, olyan mértékû, ami 100 évvel ezelõtt még nem volt. Hozzátartozik a munkánkhoz, hogy segítsük az emberek éberré válását a kor szimptómáira. Nagy különbség még a régebbi állapothoz képest, hogy a középkorú generációnak nagyon nehezére esik felelõsséget, kötelezettséget vállalni valamiért, rendszerességet vállalni valamiben. Munkánkban arra vagyunk utalva, hogy a gyülekezet alapításától kezdõdõen folyamatosan legyen meg az akaraterõ és hordozó erõ. Ehhez kell egy hordozó mag, amelyben az emberek vállalják, hogy nemcsak most, nemcsak jövõre, hanem a változó összetétellel is, az új emberek érkezésével is, évtizedeken keresztül ápolják a szellemi szövetségben létrehozottat. Ez nagyon nagy küzdelem, hogyan lehet ébren tartani az akaratot, hogyan tudunk egymásnak segíteni, hogy a közösség érdekében elindított folyamat haladjon és fejlõdjön. De ez az egész antropozófiai mozgalomnak nagyon fontos kérdés. Az antropozófiával való megismerkedés kezdeti lelkesedését, a szellemi tartalmakkal való foglalkozást hogyan lehet az akaraterõben hordozni, hogy évtizedek múltán is mélyüljön és bõvüljön. A Waldorf-mozgalomnál is nagy kérdés, mit kezdenek konkrétan az életükkel az egykori waldorfosok ezrei. Hogyan alakul az egyes gyerek sorsa, mit hoznak a saját életükbe, mit a közösségi kultúra számára, mit indítanak el. Azt gondolom, nem kell valakinek azért antropozófussá válnia, mert Waldorfiskolába járt. De azért szabadságából fakadóan megteheti. Bennem mindig van egy érzés, mennyivel könnyebb lehet valakinek megtalálni az antropozófiát, ha ilyen közegben nõ fel. A legutóbbi konfirmáción volt egy angliai nagymama, akinek a családjában már a negyedik generáció ismeri az antropozófiát és a Keresztény Közösséget. Ez nagyon szép, ismerõs számomra Dornachból. De felhívom mindig a figyelmet, nem szabad az antropozófiát és a vallási életet az öröklési áramlathoz kötni, attól függõvé tenni. Akkor sem, ha az öröklés szempontjából ez az antropozófiát vagy a Keresztény Közösség környezetét jelentené /2

7 Antropozófia Sorsközösség Nagyon érdekes mind a kettõ (az öröklési áramlatból érkezõ kapcsolat, illetve az ilyen múlt nélküli) a papok és a Waldorf-tanárok körében is, akiket ismerek. Nagyon szépen kiegészíti egymást a két irányzat. Sokan a családból hozták magukkal a lehetõséget, és sokan teljesen a családtól függetlenül, saját belsõ törekvéseikbõl eredõen ismerték meg. Én is az életem folyamán találkoztam az antropozófiával és a Keresztény Közösséggel, nem a szülõk által. Nagyon fontosnak tartom ezt a szabadságot, ezt a szabad teret, védenünk kell. Nem szabad az antropozófiát vagy a Keresztény Közösséget visszavetni az öröklési áramlatba, illetve nem szabad arra törekednünk, hogy a családok hagyományozzák ezt, hiszen ugyanabba a hibába esnénk, mint a kereszténység a III., IV. évszázadban, amikor államvallássá vált. Éppígy természetes az is, hogy az emberek nemcsak belenõhetnek egy közösségbe, hanem ki is nõhetnek belõle, ha más irányhoz szeretnének tartozni. A szülõknek fontos kérdés, hogyan tudják szabadon engedni a már felnõtt fiatalokat, akik esetleg egy másik szellemi utat választanak. Igyekszünk bátorítást adni a szülõknek, ha a fiatal más irányban keres, ne próbálják megakadályozni, legyenek elég bátrak az elengedésben. Ön személyesen hogyan jutott el a Keresztény Közösséghez? Evangélikus családban nõttem föl, évesen már azon gondolkodtam, hogy teológiát tanuljak, gimnáziumban pedig erre készültem. Azonban azt vettem észre, hogy az evangélista teológia bizonyos értelemben pogányként tekint a görögökre, a görög kultúrára, és azt nem tudtam elfogadni. Úgy döntöttem, szociális és mûvészeti területen haladok tovább. Annak idején égetõ kérdés volt, hogyan lehet segíteni a drogfüggõ embereknek. Az alapképzés után társaimmal létrehoztunk egy egyesületet, ahol segítettünk szabaddá válni a drogfüggõknek. A húszas éveim elején jártam, akkoriban nagyon kevés tapasztalat volt, hogyan lehet igazán segíteni ezeken az embereken. Mindenféle kábítószer fogyasztása tilos volt, aki élt ezzel, tudta, hogy fél lábbal a börtönben van, így titokban zajlott mindez. Én magam nem próbáltam ki, de mûvész barátaim közül igen sokan. Nagyon sok szellemit keresõ ember volt annak idején a drogosok között. Ezt úgy fogalmazták meg, és ma is használatos ez a fogalom, hogy a kábítószer tudattágító. Fogyasztása természetesen az ember saját testiségének, saját burkainak szétrombolásához vezet. Úgy gondoltuk a többiekkel együtt, hogy áldatlan és lehetetlen, ami történik, és segíteni akarunk. Alapítottunk hát egy terápiás közösséget, hogy lépésrõl lépésre segítsünk. Eközben találkoztam a biodinamikus mezõgazdálkodással, itt dolgoztunk azokkal, akiknek segíteni akartunk. Azután találkoztam a Waldorf-pedagógiával, és így fokozatosan jelent meg az életemben az antropozófia. Azt láttam, éppen ez az a világ, amit keresnek a kábítószer-élvezõk, csak nem találják a hozzá vezetõ utat. Azt tapasztaltuk, hogy elsõsorban nem a gyógyszerek segítenek, hanem új gondolatok kellenek, egy új gondolatvilágot kell megmutatni nekik. Szívesen folytattam volna ezt a munkát antropozófiai alapú drogterápia, ami ma is fontos téma évesen újból felmerült bennem a kérdés a teológia iránt. Megismertem a Keresztény Közösséget, 3 évet tanultam a szemináriumon, és 29 éves koromban lettem a közösség papja. 32 éve végzem ezt a munkát. Röviden összefoglalva ennyi a történetem. Tehát azok közé tartozom, akik az életük folyamán jutottak el az antropozófiához és a Keresztény Közösséghez. És ez csak rám vonatkozó, személyes véleményem: nagyon örülök, hogy nem antropozófus családból származom, hanem magam jutottam el hozzá. Az interjút Buella Mónika készítette. Következõ számunkban jelenik meg az újonnan létrejött magyarországi Keresztény Közösségrõl szóló írásunk. 2012/2 5

8 Antropozófia Klaus J. Bracker Buddha és a német népszellem* A Buddha és a német lélek címmel Hamburgban tartott elõadásomi harmadik részének utánnyomása. Az elsõ rész nyomon követi, hogyan kezdett gyökeret verni német nyelvterületen a buddhista szellemiség (Arthur Schopenhauer, Richard Wagner, Friedrich Nietzsche és mások); a második rész célja annak bemutatása volt, hogy a 19. században felmerült, eleinte akadémiai tudományágak, mint a pszichológia és az ökológia a magunk mögött hagyott 20. században erõsen befolyásolták Közép-Európa, majd egyre inkább az egész nyugati világ kulturális és társadalmi mentalitását. Megmutattuk továbbá, hogy az e két tudományágból kialakult és széles körben elterjedt látásmódok az embert és a környezetet illetõen magukkal hozták a buddhista látásmódok iránti nyitottságot. Ezzel olyan fenomenológiát kínálunk, ami elõkészítheti a talajt, hogy kézzelfoghatóan megértsük azt, amit Rudolf Steiner 1911 márciusában buddhista Merkúr-áramlat -nak nevezett, és ami Goethe halálának évétõl kezd beáramlani a Nyugat civilizációjába. A buddhista Merkúr-áramlat Mennyiben segíthet az antropozófiai szellemtudomány abban, hogy nagyobb összefüggéseiben megértsük a Buddha dharma (tanítás a ford.) közép-európai és nyugati világbeli megjelenésének összegyûjtött jelenségeit? A szélesebb néprétegeket régóta erõsen átitató pszichológiai és ökológiai látásmódok alapján megmagyarázhatóvá vált, hogy a német nyelvû kultúrkörben, majd utóbb Európában és az egész nyugati világban az emberre és a világra vonatkozó olyan megközelítési módok terjednek el, amelyekhez könnyen kapcsolódhatnak a Buddha dharma képviselõi. Mintha csak Schopenhauer kora óta felismerhetõ lenne valamiféle fogékonyság a buddhizmus 2 iránt. Ezt az értékelést igazolják Rudolf Steinernek a kulturális fejlõdésre és kifejezetten a német kulturális fejlõdésre vonatkozó kutatási eredményei. Ezért most egy évszázadokat és évezredeket átfogó mozgalomba szeretném elvinni önöket, amelybõl az következik, hogy Rudolf Steinernek a buddhizmusra és Buddhára vonatkozó megismerése a bemutatott fenomenológiához kapcsolódó kérdésekre ad választ. Rudolf Steiner antropozófiájának középpontjában a Krisztus-misztérium megismerése áll. Ezt az emberiség története szempontjából az szolgálja, amit õ Napáramlatnak, szoláris fõáramlatnak nevez. Mármost a földi emberiség nem kizárólag ennek a szoláris fõáramlatnak megfelelõen fejlõdött. Így például az atlantiszi korszakot, az özönvíz elõtti kort, amirõl sok mitológia ad hírt, hét nagy orákulum jellemezte, amelyek a hét látható planétának, köztük a Napnak és a Holdnak az õsök felfogása szerinti szellemiségét jelenítették meg és közölték: Nap- és Hold-orákulum, Merkúr-, Vénusz-, Mars-orákulum stb. Az ezekrõl a misztériumhelyekrõl kiindult áramlatok az özönvíz után is tovább éltek, és a különbözõ vallások és világképek kialakulásához vezettek. A golgotai Krisztus-esemény után is tovább hatnak. A világvallásokat Rudolf Steiner jellemezte elsõként az ilyenfajta planetáris jellegû áramlatok kifejezõdéseként. És arról a motívumról beszél, hogy ezek mind fokozatosan meghonosodnak egy, mondhatnám, integrált mozgalomban, a szoláris fõáramlatban. A fõáramlat mellett megjelenõ áramlatokat mellékáramlatok -nak nevezi, mivel a Krisztus-misztérium képezi a Föld fejlõdésének középpontját. De arra van kilátás, hogy a keresztény áramlat a mellékáramlatok befogadásával egyre inkább tematikusan is elterjed. Mohamed és Gábriel arkangyal * Kivonat Klaus J. Bracker október 2-án, a hamburgi Rudolf Steiner-házban, a Német álom és német trauma konferencián tartott elõadásából /2

9 Antropozófia Klaus J. Bracker: Buddha és a német népszellem Az egyetlen isten ótestamentumi jellegû zsidósága kitart Jahve mellett, és Rudolf Steiner a Holdáramlathoz tartozónak nevezi. Szintén ennek az átalakulásából keletkezett a Krisztus utáni idõkben az iszlám és az arabizmus. A Hold-áramlat az iszlám és az arabizmus alakjában több mint 600 évig nyomult be a keresztény Nyugatba, majd ez a mozgalom a középkor derekán elérte a csúcspontját, azután az asszimiláció 600 éve következett: lényegében a két mozgalom találkozásából keletkezett az újkori intellektualitás, amely elsõsorban természettudományos irányultságú, és szinte kizárólag a fizikai világ felé fordul. Mirõl árulkodik itt a 600 éves ritmus? Mohamed próféta 599 évvel a Golgotai Esemény után hal meg, 632. június 8-án. Ami az õ korában elkezdõdött, az hevesen terjeszkedni kezd. A legrövidebb idõn belül kialakul az Európát keletrõl és délrõl körülvevõ félhold. 600 évvel késõbb Aquinói Tamás hétéves. Ekkor szabadulnak fel a gondolkodási erõi, melyek segítségével ezt önök közül sokan tudják késõbb tisztázza és a kereszténység szolgálatába állítja az arisztotelizmust, amit az iszlám és az arabizmus hozott el Nyugatra. Ezzel megteremtette azokat a skolasztikus elõfeltételeket, amelyekre az újkori, felvilágosult gondolkodás épülhetett Európában. További 600 év múlva meghal Johann Wolfgang von Goethe. A 632., 1232., évrõl van szó. Élete utolsó szakaszában Goethe nem csupán az arab jellegû Nyugat-keleti dívánt írta, hanem dicsérte azt a legszentebb éjszakát, amikor a próféta fentrõl megkapta a teljes Koránt, sõt azt a gyanúsítást sem tagadta, hogy õ maga muzulmán. Goethe egyben a lunáris mellékáramlat benyomulását és asszimilációját átfogó kétszer 600 éves hullámnak a végpontját jelzi. Arthur Schopenhauer nevét Rudolf Steiner a következõ hullám, mégpedig a buddhista Merkúr-áramlat közeledésével kapcsolja össze, amibõl Goethénél még semmi sem volt meg. Rudolf Steiner errõl szóló szavai anynyira találóak, hogy mindenképpen szeretném hoszszabban idézni önöknek: Goethe A most megadott hat évszázados idõszakok szerint azt várhatjuk, hogy a Merkúr-hatásból még semmi sem volt meg Goethe lelkében, és hogy ez valami olyasmi, ami Goethe mögött újdonságként jelentkezett. Érdekes hiszen tudják, hogy még Goethe tanítványa, Schopenhauer is ezt a Merkúr-hatást mutatja. Az írásaimból tudják, hogy Schopenhauer filozófiájában hatott a napkeleti bölcsesség, elsõsorban a buddhizmus formájában. Mivel pedig a buddhizmus jelképének a Merkúrt tekintjük, ennek megfelelõen önök a Goethe kora utáni Buddha-hatást amennyiben itt Buddha azonos a Merkúrral és a Merkúr azonos Buddhával ugyanúgy jellemezték, mint ahogy az arabizmusban a Hold-hatást; így most már megnevezhetjük ezt a mellékáramlatot is, amely egy újabb hatszáz éves korszak kezdetén a Krisztus-impulzus egyenes útjába áramlik be. Mellékáramlatnak tekinthetjük mintegy megújulásként, új formában a buddhizmust (...). 3 Ezek a szavak Rudolf Steiner Berlinben, március 13-án, a tagok elõtt tartott elõadásán hangzottak el, az Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums A Márk-evangélium részletes tárgyalása címû sorozat keretében. Ebben kilencszer beszél errõl a pontosan 600 éves ritmusról, néhányszor kevésbé precízen említi. A Mohamed Aquinói Tamás Goethe összefüggés azonban igazolni látszik, hogy ezt a számot bízvást szó szerint érthetjük. Az elõadásom elsõ részében már részletesen beszéltem Arthur Schopenhauerrõl és arról, ami utána következett. Az egyes jelenségek most világos képpé állnak össze: Az a mozgalom, amelyik Schopenhauerrel, Wagnerrel, Nietzschével, Deussennel, Dahlkéval, Grimmel kezdõdött, de a másik is, amelyik a 19. század óta például a pszichológiai és az ökológiai gondolkodás megjelenésével kapcsolódik össze, tökéletesen egybeesik azzal az új kozmikus ritmussal, ami Rudolf Steiner szavai szerint összesen 1200 évig fog foglalkoztatni minket. Mert ha az arab iszlám Hold-áramlat megjelenési szabályát 600 év benyomulás és további 600 év asszimiláció alkalmazzuk a Merkúr-jelképre, ahogyan Rudolf Steiner nevezi, akkor jelenleg a buddhista Merkúr-áramlat be- Aqinói Tamás 2012/2 7

10 Antropozófia Klaus J. Bracker: Buddha és a német népszellem nyomulásának szakaszában vagyunk, amit a tulajdonképpeni aszszimiláció majd csak Kr. u tõl 3032-ig fog követni. Feltéve, hogy a szóban forgó kozmikus ritmus 4 hû marad önmagához. Buddha angyala A leírt ritmus egybeesik az emberiség szellemtörténetének még egy eseményével, ami talán csak akkor lesz sokatmondó, ha beillesztjük az összképbe. Ahogyan az angyalok az egyes földi embereket õrzõ lények, úgy a népek és nemzetek történelmi létesülése is bizonyos arkangyali lények szellemi vezetése alatt történik ezért nevezi ezeket Rudolf Steiner néplelkeknek és népszellemeknek. Közöttük vannak olyan arkangyalok, amelyek fõként az adott nép, az adott nemzet nyelvének kialakulására hatnak. A germán mitológiából ismert Odin a Krisztus elõtti idõkben sokáig hatott a germán nyelvek kialakulására. Ha Rudolf Steiner Wotan -ról, Odin szokásos szinonimájáról beszél, akkor ezalatt egy bizonyos beavatottat ért, 5 aki emberi alakban szolgálta Odin arkangyali mûködését, akit, ahogy mondani szokták, beárnyékolt Odin ereje. Nos, ez a Wotan nem ment végig a Krisztus-esemény elõtti utolsó évszázadokban, Észak- és Nyugat-Európában a lelkek egyre mélyebbre ható inkarnációján. Ehelyett ott inkarnálódott, ahol a fizikaiság áttetszõbb maradt, azaz az ázsiai térségben. Csak azt mondom el, amit Rudolf Steiner ábrázolt. Ez a Wotan ugyanaz volt, aki aztán Észak-Indiában, a Bódhifa alatt Sziddhártha Gautama bódhiszattvaként megvilágosodott, Buddha lett. 6 Egy emberi bódhiszattvát jellemzõen beárnyékol egy magasabb, úgynevezett bódhiszattva-lény, akit Sziddhártha esetében kétségtelenül Odin arkangyalnak kell tekintenünk. A felébredés vagy megvilágosodás pillanatáig azonban a bódhiszattvát is mint minden embert az angyala vezeti. A Buddhává válás azonban, így Rudolf Steiner, egyet jelent a szellemén tökéletes kifejlõdésével, ami az asztráltest tökéletes megtisztulásának és átalakulásának az eredménye. Ha ezt egy ember eléri, akkor eljutott a földfejlõdés céljához, és mintegy angelói, angyali rangra emelkedik. Ez pedig azt jelenti, hogy az angyal itt tehát az emberi bódhiszattva, Sziddhártha Gautama eddigi angyala felmentést kap a feladata alól, hogy ezt az embert õrizze és vezesse. Rudolf Steiner rámutat, hogy a döntõ idõpontban ez az angyal is felemelkedik, és archangeli, arkangyali rangot kap. Figyelemreméltó, hogy milyen összefüggésben fejti ezt ki Rudolf Steiner. Ez az május 18-i és 20-i, stuttgarti elõadásokban 7 található, és közvetlen összefüggésben van egy másik hierarchikus lény még magasabb rangra emelkedésével. Ez valójában Németországgal és Közép-Európával kapcsolatos. Ugyanis Mihály arkangyal a 19. században az arché rangjára emelkedett ben korunk korszelleme lett. A korábbi arkangyali helye megüresedett. Ide került ugyanis a Buddhává vált bódhiszattva felemelkedett egykori angyala, az angyal, aki ekkor arkangyallá vált. Õt úgy kell tekinteni mint a Mihályt felváltó ifjú német népszellemet. Más alkalommal már Peter Tradowsky is hangsúlyozta, milyen bensõséges szövetségese ez az új népszellem Mihálynak. Rudolf Steiner ugyan soha nem mondta ki határozottan, hogy Mihály korábban, arkangyalként a német nép népszelleme volt. Mindamellett egy beszélgetés során, amelyrõl Karl Heyer számol be, elmondta, hogy Mihály már nem a németek népszelleme, ami egyben azt jelenti, hogy korábban az volt. 8 A II. Vatikáni Zsinat elõtti idõkbõl származó skót misekönyvben utánanézve szeptember 29. alatt azt az utalást találjuk, hogy Mihály korábban Izrael népének védelmezõje volt, késõbb azonban fõként a németek lovagi védõszentje -ként tisztelték. Mihályt már Nagy Károly fia, Jámbor Lajos a németek védõszentjének nyilváníttatta és Odin helyére állíttatta. II. Henrik császár, aki a Monte Gargano-i szent barlangban részt vett az égi lényt dicsérõ éjjeli liturgián, a legenda szerint utána megkérdezte Mihály arkangyalt, akar-e a Német Nemzet Szent Római Birodalmának védõszentje lenni. Mire azt a választ kapta: Igen, amíg az méltónak bizonyul erre. Ez állítólag majdnem 1000 éve történt, 1022-ben. Végül érdekes, hogy Rudolf Steiner egy naplófeljegyzésében megmaradt egy rajz egy görbével, ami a német népszellem és a fizikai síkon végbement kulturális fejlõdés különösen intenzív kapcsolatát jelzi: egyszer 1200 körül, Walther von der Vogelweide nevével, majd aztán Goethe korával. Itt az 1832-es évszám áll, ami után a vonal már csak pontozottan folytatódik, a hatás innen kezdve egészen lecsökken. Ott látható az új hatás emelkedõ vonala is, a következõ szavakkal: Nemzetközi SZT befogadja (Az SZT a szellemtudományt jelenti) Az ereszkedõ vonalnál azonban ez a szöveg áll: ennek az áramlatnak a végéig hat a német És a következõ oldalon: A minden nemzetitõl független SZT befogadja a goetheanizmust, és átalakítja a világ szellemi megragadásává a világ szociális hármas kialakításává. 9 A nemzetközi SZT befogadja kifejezés láttán hamarosan észrevesszük, hogy a 19. század óta Közép-Európából kiinduló buddhista áramlat már önmagában is /2

11 Antropozófia Klaus J. Bracker: Buddha és a német népszellem erõsen nemzetközi vonást mutat. Ma talán azt is mondhatjuk: globalizáló vonást. És köztudott, hogy a fiatal német népszellem, feladva minden nemzeti vonást, szoros kapcsolatban van a nemzetközi hatású szellemtudománnyal. Nagyszerû látvány, ahogy Goethe halálának évében, 1832-ben a két áramlat egybeesik: a buddhista Merkúr-áramlat és Mihály népszellemi feladata szerinti felváltásának kezdete a fiatal buddhista arkangyal - lal, ahogyan nevezhetnénk. 10 Ahogy én látom, korunkban a buddhista Merkúráramlat benyomulásával kapcsolatos legnagyobb feladatunk, hogy megalapozott választ fogalmazzunk meg a buddhista én-nélküliségére, éntelenségére. 11 Ez különösen a reinkarnáció és a karma kérdéseit érinti, és ezen a területen a buddhizmus lehetséges jövõbeli metamorfózisát kell majd elérnünk. A Buddha-impulzus közeledtével jelentkezik az a feladat, hogy ezt összeegyeztessük a Krisztus-impulzussal. Ennek a találkozásnak a kézzelfogható területe éppen a reinkarnációról és karmáról alkotott nézeteké, amelyeknek keresztény értelmû feltárása Rudolf Steiner szerint az antropozófia egyik legfontosabb feladatát jelenti ben, Milánóban ezekkel a szavakkal fogalmazta ezt meg: Korunkban a lélek számára valóban fontos, hogy a buddhizmus inspirációjával megragadhatóvá váljon a karma-tan (...). Mindazonáltal: Nagyon érdekes megfigyelni, hogy Buddha tanítása értelmében a karma elvont dolog. A buddhizmusnak ebben a karmájában van valami személytelenség. A jövõbeli emberi inkarnációkban Krisztus egyre jobban összenõ a karmával: a karmánk valami lényszerû, életképes vonást kap. 12 A buddhizmus és a kereszténység modern szellemtudomány által közvetített találkozása tehát szoros kapcsolatban állónak bizonyul az antropozófia alapvetõ törekvésével. Ezzel példaszerûen igazolhatónak tûnik, hogy milyen szerepet játszik éppen a fiatal német népszellem a maga buddhista örökségével a nemzetközi irányultságú szellemtudomány számára. És a buddhista kihívásra talán meglesz a válasz is azon az úton, amely a buddhista éntelenség -tõl a páli Nem én, hanem a Krisztus énbennem -hez vezet. A szerzõrõl Klaus J. Bracker 1956-ban született Nyugat-Berlinben, euritmista, gyógyeuritmista, osztálytanító egy északnémet, antropozófiai pedagógiai és gyógypedagógiai alapokon mûködõ kis létszámú iskolában. Publicisztikai terület: a komoly keleti szellemiség újraértékelése antropozófiai összefüggésben és az ezzel való párbeszéd. Megjelent könyvek: Wiederverkörperung und die innere Natur des Menschen Sankhya, Buddhismus, Anthroposophie. Az ember újramegtestesülése és belsõ természete szánkhja, buddhizmus, antropozófia. Schaffhausen, 1995; Grals-Initiation. Anthroposophische Esoterik und die künftige Jesus-Offenbarung. Grál-beavatás. Antropozófus ezotéria és az eljövendõ Krisztuskinyilatkoztatás. Stuttgart, Fordította: Wirth-Veres Gábor Forrás: Europaer február, 16/4 Jegyzetek: 1 Az érdeklõdõ olvasóknak a szerzõ szívesen megküldi mindhárom elõadást pdf formátumban (természetesen német nyelven a ford.). Kérjük, ben forduljon a Der Europäerhez. 2 A XVI. Gyalva Karmapa, Rangdzsung Rigpe Dordzse 1977-es németországi látogatása alkalmával állítólag ezt mondta: Németország alvó óriás. Itt nyilván alvó dharma-óriásra gondolt 3 Rudolf Steiner: Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums A Márk-evangélium részletes tárgyalása GA Ténylegesen megvan az 1199 éves Vénusz-ritmus: az úgynevezett Vénusz-pentagramma egy teljes fordulata az állócsillagok háttere elõtt. 5 Vö. Rudolf Steiner: Welt, Erde und Mensch A világ, a Föld és az ember, GA 105. (magyarul megjelent: Genius, 1994, 2006 a ford.), az augusztus 13-i és 14-i elõadással. 6 Pl. in: Rudolf Steiner: ägyptische Mythen und Mysterien Egyiptom mítoszai és misztériumai, GA 106. (magyarul megjelent: Új Mani-fest a ford.) (az szeptember 12-i, lipcsei elõadás). 7 Rudolf Steiner: Vorstufen zum Mysterium von Golgatha A Golgotai Misztériumhoz vezetõ lépcsõfokok, GA Vö. Karl Heyer: Wer ist der deutsche Volksgeist? Ki a német népszellem?, Bázel, 1990, 8. fej. Szintén Karl Heyer az, aki az említett könyvében azt a nézetet képviseli, hogy az egykori Buddha-angyal azonos a Mihály helyébe lépett fiatal német népszellemmel. 9 Idézi: Fritz Götte: Die Aufgabe der Deutschen auf sozialem Felde A németek feladata társadalmi téren, in: Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland, 47. füzet, húsvét. Rudolf Steiner rajzát lásd a függelékben. 10 Sergej O. Prokofieff (aki nem akarja elfogadni, hogy a korábbi német népszellemet felváltotta a mostani) élesen elutasítja, hogy Karl Heyer a fiatal német népszellemet az egykori Buddha-angyallal azonosítja. Ez azon alapulhat, hogy Prokofieff nem ismeri Rudolf Steiner itt bemutatott naplójegyzetét. Ebbõl azonban kétségtelenül kiderül, hogy az egyik befolyása véget ért, a másiké pedig megkezdõdött. Vö. Sergej O. Prokoffieff: Die geistigen Aufgaben Mittel- und Osteuropas Közép- és Kelet-Európa szellemi feladatai, Dornach, Az elõadás második részében közelebbrõl részletezem minden lét én-nélküliségének buddhista anatta-elvét. 12 Rudolf Steiner: Das esoterische Christentum Az ezoterikus kereszténység, GA 130., A Buddha und Christus. Die Sphäre der Bodhisattvas Buddha és Krisztus. A bódhiszattva szférája c. elõadás, Milánó, szeptember /2 9

12 Antropozófia Jánosi János Buella Mónika Ezt tudjuk csinálni... A harmadik interjút közöljük e hasábokon a Kós Károly Egyesülés építészeivel. Miért épp õket kérdezzük? Az Egyesülés története szorosan összefonódik a Szabad Gondolatok Háza és a Natura-Budapest Kft. történetével. A három alapító személyiség, Makovecz Imre, Kampis Miklós és Kálmán István 1989-ben azért hozta létre a Kós Károly oktatási, kutatási és vállalkozási Egyesülést, hogy intézményes kereteket biztosítson a szabad szellemi élet kibontakozásának. Ezért az Egyesülés létrehozott egy építész mesteriskolát (Vándoriskola) és egy szabadiskolát (Szabad Oktatási Fórum). Az alapítók a Rudolf Steiner alapította szellemtudományt a szabad szellemi élet legjelentõsebb forrásának tekintették. Fontosnak tartották azt is, hogy az Egyesülés kapcsolatot tudjon tartani belsõ szellemi forrása és a nyilvánosság között. Ezért 1990-ben Országépítõ címmel folyóiratot indítottak ben a tagszervezetek elhatározták, hogy egy építõipari kivitelezõ cég bevonásával egyfajta gazdasági integrációt is létrehoznak. Ez azonban többéves próbálkozás ellenére sem valósult meg. Késõbb a Szabad Oktatási Fórum mûködése is megszûnt. A Kós Károly Egyesülés tagsága folyamatosan bõvült (ma 27 tagszervezete van), és tevékenysége egyre inkább szakmai területre korlátozódott. A nem építész szervezetek kiléptek az Egyesülésbõl, de vezetõik magánszemélyként továbbra is tagok maradtak. Az alapító Kampis Miklós cége idõközben feloszlott. A szabad iskola és egy gazdasági integráció gondolata vezetett a Szabad Gondolatok Háza és a Natura- Budapest Kft. megalapításához. Mindkét intézmény Rudolf Steiner szellemtudományát és az általa felfedezett szociális törvényeket tekinti forrásának, munkatársaik ezek gyakorlati alkalmazására törekszenek. A két sorstörténetet ma az alapítók személye köti össze a földi létben és a szellemi világban (Makovecz Imre szeptember 27.) a Szerkesztõség Óbudán, a Kecske utca 25. szám alatti, Makovecz Imre által tervezett irodaházban ültünk le beszélgetni Jánosi János építésszel, a Kvadrum Iroda tagjával. Irodaház egyszer egy megbízó az egyeztetésrõl távozóban megkérdezte, minek épült a ház eredetileg. Irodaháznak. Jó, jó látja, hogy most irodaházként mûködik, de mi volt eredetileg? Hát eredetileg is irodaháznak tervezték. Az építészetnek ilyen hatása is van. Ebben az épületben gyûltek össze a tanítványok által létrehozott építészirodák. Természetesen nemcsak az ittlévõk jelentik a tanítványokat, de kétségtelen, létrejött egy ház, ahol minden további nélkül át lehet menni a szomszéd szobába egy szakmai vagy baráti beszélgetésre, tanácsot lehet kérni, lehet cikizni a rajzasztalon (avagy monitoron) éppen születõben lévõ tervet /2

13 Antropozófia Jánosi János Buella Mónika: Ezt tudjuk csinálni... Interjú Makovecz Imre egyik tanítványával, akirõl azt tartják ebben a bizonyos házban, hogyha nem hallják a hangját a földszinten is (háromemeletes az épület), akkor biztosan nincs itt. Jegyezzük meg jól ezt, viszszatérünk még rá a cikk végén. Sokan kérdezik tõlünk, mi lesz most velünk? Igen, Makovecz Imre meghalt, és nagy hiány keletkezett, az élet is sok mindent fölvetett. Ha egy Titanic süllyed, nagy hullámokat vet... De Imre, amit el tudott rendezni gazdasági és szellemi értelemben is, azt még életében elrendezte. Már 50 évesen is azt mondta, hogy tessék önálló irodákat alapítani, saját egzisztenciát építeni. Folyamatosan arra törekedett, hogy mindenki álljon a saját lábára, így alakult ki itt ez a közösség. Önállóak vagyunk, de egy közösséget alkotunk. Imre nincs, de én ezt nem hiányként akarom megélni, hanem akkor nézzük meg, mi a feladatunk most. Egy közösséget, egy házat, egy aurát, egy teret hozott létre, amiben olyan erõ van, ami tud segíteni. Ha így figyelünk, õ jelen van. Hogy érzem magam most, 45 évesen? Bizonyos elvi dolgok egyértelmûen eldõltek bennem, ezek elsõsorban az építészeti tevékenységemre vonatkoznak. Ugyanakkor van bennem egyfajta szellemi elbizonytalanodás. A mai világ materiális oldalról értelmez mindent, elmaterializálódtunk, ugyanakkor irracionálissá váltunk a hétköznapi cselekvés szintjén. Mit értek ez alatt? Például megjelent a HVG-ben egy cikk az ócsai teleprõl vad Keletnek hívja az újságíró. (Ócsai telep: bedõlt devizahiteleseknek tervezett szociális bérházak.) Ebben tárgyszerûen leírja, hogy az elsõ 80 házat a Kvadrum Iroda tervezte Zsigmond László vezetésével, akik a munkát meghívásos pályázaton nyerték el, 25 millió forintért. Az iroda tagja a Makona Egyesülésnek, mint az a Horváth Zoltán is, aki Ócsa fõépítésze, és érdekes módon, benne volt a bírálóbizottságban is. Ezzel eddig nincs semmi baj, ezt mindenki elõtt vállalja az ember. De mirõl szól ez a cikk? A lóvéról, semmi másról. Mondhatnánk, hogy erre van igény, azt szeretné tudni a nép, miért éppen õk csinálják, és mennyiért. Ebben a cikkben azonban nem jelenik meg, hogy ez a történet valahol a beregi árvíz idején kezdõdik, ahol a Kós Károly Egyesülés (amelynek a Kvadrum Iroda is tagja, és aki az egyesülés további építészeinek bevonásával tervezte meg az ócsai házakat) elsõként ajánlotta fel a segítségét. Ezt ugyan mások is megtették, de nekik van rá megfelelõ apparátusuk, õk tudnak 40 építészt egyszerre megmozdítani, és az ingyen fölajánlott vázlatterveket végigviszik a kivitelezés legvégéig. Nem csalták és lopták el a pénzt, tisztességgel és kitartással pozitív történet született. Ugyanez történt Felsõzsolcán és a vörös iszap sújtotta Devecseren, Kolontáron is. Így egy bizalomra épül a munkakapcsolat, ennek köszönhetõ a pályázati meghívás. Tehát az iroda és egyben a Makona, valamint a Kós Károly Egyesülés mögött van egy szellemi kapacitás és egy tapasztalat, hogy képes végigvinni egy ilyen típusú beruházást. A cikk minderrõl említést sem tesz. Ma a világ ilyen. Ezt hívom én irracionálisnak, a hétköznapi történetek irracionalizmusának. Hogy állok az antropozófiával? Kezdjük egy kicsit messzebbrõl. Vannak az életben olyan kanyarok, amikor egy embernek, egy sorsszerû történetnek 2012/2 11

14 Antropozófia Jánosi János Buella Mónika: Ezt tudjuk csinálni... köszönhetsz valamit. Az egyik ilyen sorstörténet a pályaválasztás. Nyolcadikos koromban be kellett írni egy papírlapra, hol szeretnék továbbtanulni. Én csak az elsõ helyre írtam be valamit, mert kitûnõ tanuló lévén, biztos voltam benne, hogy felvesznek. De be kellett írni egy második nevet is. Nem akartam, de a bátyám gyõzködött: hát nem érted, muszáj beírni egy második lehetõséget is, írd be a Jáky József Építõipari Szakközépiskolát, építész is lehetsz, tervezhetsz házakat. Ez nem érdekelt, de a bátyám ezt tanácsolta, hát beírtam. Természetesen valami oknál fogva nem vettek föl az elsõ helyre, így kerültem az építõiparira. Nem szerettem, ám egy szakközépiskolából csak szakirányban tudsz továbbtanulni, így mentem építésznek. Nem volt különösebb elhivatottságom a fõiskolán sem, de egyszer Heil Tibi (építész, a Kvadrum Iroda tagja volt korai haláláig) kezembe nyomott egy könyvet, ami az Élõ építészet katalógusa volt. Ma is emlékszem a félhomályos kollégiumi szobára, ahol Makoveczet olvasva jöttem rá, hogy igen, ha ilyen az építészet, az engem érdekel. A következõ kép egy Moszkva téri lépcsõ, ahol egy barátommal egy átbulizott éjszaka után ültünk, és megbeszéltük, hogy világmegváltási terveinkhez filozófiát kellene tanulnunk. Rá két hétre Heil Tibi elhívott a Kádas Ági lakásán zajló Kálmán István Kampis Miklós antropozófiai elõadásaira, ahova aztán 8 éven át jártunk. Most újra fölmerült bennem az igény, hogy foglalkozzak az antropozófiával, valószínûleg a szellemi elbizonytalanodásból adódóan. Nem gondolom, hogy ugyanabban a formában kellene nekilátni, mint régen. Még mélyebbre szeretnék ásni, hogy a hétköznapi cselekedeteimet hassa át, mert erõs a cselekedetre való igény bennem. Egyre inkább úgy gondolom, hogy az akár erõltetett csinálás is valós megismerési lehetõséget hordoz magában, ha megfelelõ forráshoz nyúlunk. Az erõltetett csinálás alatt nem az értelmiségiektõl megtapasztalt mindenáron, mindenen való spekulatív gondolkodást értem. Nem kitalálni, hanem megtalálni szeretném a dolgokat. Janitól megpróbáltam egy meghatározást kicsikarni, mi is az a szerves építészet. Több kört futottunk akörül, hogy van, amikor sikerül annak lenni, van amikor nem, végül abban maradtunk, hogy õ biztosan szerves építésznek gondolja magát. A szerves építészet lényegében a dolgokhoz való hozzáállás kérdése, ami egyfajta magatartásba megy át. Ez az elsõ, ez a kiindulás. A munkához, az emberekhez való viszonyulás. Természetes, hogy ez a fajta gondolkodás a múltba is gyökerezik, meghatározott anyagokat használ, amely végül jellegzetes formában mutatkozik meg. De a kiindulás egyfajta magatartás, az adott feladatra és problémára megtalált gondolat. Ebbõl indul ki és nem a formából. Ha ez az alap tiszta, tiszta lesz az emberekhez, adott esetben munkásokhoz való viszony, és tiszta lesz a szerkezet és a forma is. Másként mondva, nincs kettõs élet. Számomra nincs olyan, hogy délelõtt öltönyös-nyakkendõs banki alkalmazottként (a hangsúly nem az öltönyön és nem a bankon van) adott esetben megsarcolom az ügyfeleket, a pénzért feláldozok mindent, majd hazamenve átvedlek alternatívba, és a tûz melletti beszélgetéseken megváltom a világot, és szóban a legnagyobb szeretet van bennem. Sok ember ma teljesen természetesnek veszi, hogy két élete van. Sokan úgy gondolják, hogy más az, ami a pénz miatt, a megélhetés miatt kell, és más az, amikor a családban, a barátok közt él és viselkedik. Számomra nagyon fontos, hogy nem a pénzért dolgozom. Elsõ a munka, az adott feladat. Természetesen ha a munkát elvégeztem, elvárom, ha kell, ki is harcolom, hogy az érte járó fizetséget meg is kapjam. De nem ez a kiindulás /2

15 Antropozófia Jánosi János Buella Mónika: Ezt tudjuk csinálni... Bennem a megtörtént és ami megtörténhetett volna együtt adják a jelenvalót. Makovecz Ami megtörtént és ami megtörténhetett volna...igen, elgondolkodtam ezen, és meg is tapasztalom. Mondok egy egyszerû példát: nekem négy gyerekem van. (Állítólag 18 évesen már olyanokat mondtam, hogy nekem öt gyerekem lesz, de erre nem emlékszem, és igazából nem is rajtunk múlik ez.) Tény, hogy akinek nincs gyereke, az nem csak azt jelenti, hogy nincs. Ha valami nem történik meg, az ugyanúgy része az életének. Nem feltétlenül tragédiaként, hanem sorsszerûen. De nem úgy értem, hogy mi lett volna, ha elüt a villamos, mert ez így nem értelmezhetõ számomra. A megtörténhetett volna mellé oda kell tenni azt, ami egy sors- vagy életfejlõdésbõl adódóan jelenik meg. Mert ezek hatnak! Akkor válik mindez kerekké, ha a megtörténhetett volnákkal is tudsz mit kezdeni. Mert a megtörténhetett volna is ott van. Például ha egy családi ház tervét a megrendelõ házaspárral nem beszélem pontosan végig, miért is kértem adott esetben olyan magas tervezési díjat, csak egyszerûen valahogy elfogadtatom velük, az nem azt jelenti, hogy kimaradt egy lépés, hanem a lezajló történetben és házépítésben is benne van. Nem értem, hogy az asszonynak miért nem lesz jó már a harmadik vázlattervem se. Azért nem, mert az dolgozik benne, hogy ha kifizeti azt a jó sok pénzt, akkor biztosan valami extrát kap, és olyan elvárásai lesznek, amiknek nem tudok megfelelni, és nem is értem, mit vár. Ugrunk megint? Rendben. A Kós Károly Egyesülést egyre fontosabbnak gondolom, mert közösség nélkül elveszik az ember. A közösségben való dolgozás egyébként arra is kihat, milyen minõségû épületek születnek meg. Az a baja szerintem az egyesülésnek, hogy még mindig a lineáris, a központba futó szálak mûködnek, és nem alakult ki egy pókhálószerû kapcsolatrendszer. Még mindig nem tartjuk elég fontosnak, hogy nekem veled, például Buella Mónikával van dolgom és nem feltétlenül direktbe Kálmánnal, Kampissal, Makoveczcel. Ez persze nem könnyû, mert az sem igaz, hogy el kell felejteni az öregeket. A pókháló a legjobb kép erre, mert vannak központba futó szálai, de megvannak a keresztszálak is. Igen, az kellene, hogy felismerjük, dolgunk van egymással. Az lenne a szerencsés, ha ez ki tudna alakulni a gyakorlatban. Most újra az alapoktól kell kezdeni, a tagszervezeteknek meg kell ismernie valójában egymást. Egy-egy szer- 2012/2 13

16 Antropozófia Jánosi János Buella Mónika: Ezt tudjuk csinálni... vezetnek föl kellene vállalnia egy-egy konferencia megszervezését. Fennáll a veszély persze, hogy valakik ezt rosszul találják ki, és kiüresedik így az egyesülés. Ha tényleg elfogadjuk, hogy nekünk egymással van dolgunk, akkor menni fog. Sokáig nem értettem Kálmán egyik példatörténetét. Egy kertben a tûznél ülnek körben az emberek, és világmegváltó gondolatok hangzanak el. Senki nem figyel egy két év körüli kisfiúra, aki egy hatalmas és nehéz farönkkel bíbelõdik, megpróbálja a tûzhöz vinni, de nem bírja el. Megpróbálja görgetni, löködni, végül nagy nehezen sikerül felemelni és oda cipelni a tûzhöz, ledobja, és büszkén kijelenti: én ezt tudom csinálni! Az egyesülésnek is ehhez az állapothoz kell eljutnia: ezt tudjuk csinálni. Lehet, hogy bénán, biztosan nem úgy, mint Kampis- Kálmán-Makovecz, de: ezt tudjuk csinálni. Ebbõl megerõsödhetünk. Az összes többi csak lefelé húz, elbizonytalanít. Tehát nekünk egymással van dolgunk, és ezt tudjuk csinálni! Végezetül kihagyhatatlan az interjúalany személye és a Kecske utcai irodaház adottságai között létrejött sajátos viszony. Körülbelül itt bizonytalanodik el az író ember, vajon elbírja-e ezt a történetet a Szabad Gondolat. Bízom benne, hogy az Olvasók is egyetértenek velem: elbírja. A házban a telekadottságok miatt középen a lépcsõház van egymástól elkülönülõ szintekkel. Ez nem túl szerencsés, de a telek ezt tette lehetõvé. Azonban hajlamosak vagyunk elszigetelõdni. Délután 3 és 4 között, bizonyos rendszerességgel kiállok a lépcsõházba legfölül, és egy papírzacskót eldurrantok, és elkiáltom magam: Már megint az a k...a stanyecli! Jó nagy hangja van, erre mindenki összerezzen a földszinttõl a tetõtérig. Miért jó ez? Nem tudom, talán, mert néha nem árt kizökkennünk abból a hétköznapi fásultságból, ami ránk telepszik. Jó tudni, hogy a harmadikon is van valaki, és talán azt is, hogy mások is vannak körülöttem, akik megijedtek. Néha azonban rosszul is elsülhet. Toscanában, Montepulciano szûk fõutcáján egy cukrászdában szép kis papírzacskóban kaptuk a sütit. Megszokásból fölfújtam az üres zacskót, és durr! De ez ott egy kicsit másképp sült el. Ott minden bank bejáratát most is gépfegyveres õrök védik. Gyakorlatilag az egész utca hasra vágta magát terrortámadás miatt, hiszen lövést hallottak. Akkor megértettem: Jánosi, itt túllõttél a célon, örülj, hogy élve maradtál. A cikket konkrét megbízások során született saját rajzok kísérik /2

17 Világhelyzet Ertsey Attila Harc a földért Magyarország jövõje a vidéken dõl el, s ennek két pillére van: a mezõgazdaság és a megújuló energiaforrások. Mellár Tamás közgazdász Ütött a kommunizmus utolsó órája. De betonépítménye nem roskadt össze. Nehogy szétlapítsanak bennünket a romjai ahelyett, hogy szabadon kerülnénk ki belõle. Alekszandr Szolzsenyicin, 1990 Globális háború folyik az erõforrások megszerzéséért, az energiáért, az ivóvízért és a termõföldért. Magyarország is a célkeresztben van, mert mindhárom erõforrásból bõvében van. Megújuló energiaforrások Megújuló energiaforrásokban messze a szükségleteket meghaladó potenciállal rendelkezünk. Egy reális forgatókönyv szerint ig elérhetõ lenne az ország energiafüggõségének felszámolása és az energiaönállóság elérése. Az ezt követõ idõszakban a fejlesztések az energiaexport növelését szolgálnák a kõolaj utáni korszak számára. A megújuló energiaforrások teljes, racionálisan kiaknázható mennyiségére nincs egészen pontos adat, objektív okok miatt. Mindazonáltal egy stratégiai tervezéshez elegendõ pontosságú becslés készíthetõ az ország megújuló energiapotenciáljára, helyi felmérések alapján. A biomassza-potenciál közelítõ pontossággal számítható, fenntartható erdõmûvelést és az élelmiszer-termeléssel nem konkuráló, organikus biogazdálkodást feltételezve, mely csak a hulladékot és melléktermékeket használná energiatermelésre, szigorúan a fenntarthatóságra ügyelve. Egy ilyen típusú mezõgazdaságra való átállás egy évtizeden belül reálissá válhat. Ebbe az irányba tett lépés lenne az Ángyán József nevével fémjelzett Vidékstratégia következetes megvalósítása. A vízi energia szintén számítható, kizárva az erõmûmonstrumok építését, kizárólag kisléptékû, környezetet nem károsító erõmûveket feltételezve, akár egészen apró létesítményekig bezárólag, mint a mechanikus munkát végzõ vagy áramot termelõ úszómalmok, fûrészmalmok. A napenergia termikus hasznosításának potenciálja relatíve pontosan számítható, fûtésre és melegvízkészítésre nézve ma ez a leggazdaságosabb eszköz a biomassza után. Mivel a szoláris hõenergia-termelõ rendszerek telepítése célszerûen a felhasználáshoz közel történik, az épületek jól benapozott tetõfelületei jelentik a számítható potenciál javát. Ugyanezen felületek használhatóak a napenergia elektromos hasznosítására is, de utóbbinak sokkal nagyobbak a lehetõségei. Napjainkban hulladékterületek tömege értékelõdik fel, melyek mind alkalmasak szoláris elektromosság termelésére: mezõgazdasági, ipari, lakhatás céljára alkalmatlan területek (parkolók, lapos tetõk, telephelyek, zajvédõ falak, vasúti töltések, utak stb.), de a szélerõmûvek mintájára legelõk, szántók fölé is építhetõk fotovoltaikus felületeket hordozó állványzatok. Az alkalmazás fölsõ határa csupán esztétikai, tájvédelmi kérdés, mint a szélenergia ún. technikai potenciálja. A geotermia óriási potenciálja elvben szintén számítható. A felszín közeli termálvíz hasznosítása önmagában képes lenne az ország teljes fûtési hõszükségletének és melegvízigényének fedezésére, a megvalósításnak csupán a magas beruházásigény szab határt. A mélyfúrású erõmûvek áramtermelõ potenciálja is hatalmas, de a vele járó beruházásigény is az. Ami bizonyos, és amit az ellenérdekelt felek eltitkolnak: megújuló energiaforrások tekintetében az ország jelenlegi szükségletének többszörösével rendelkezünk. A hivatalos becslések (MTA, KSH) mélyen alulbecsülik a tényleges potenciált, és 2012/2 15

18 Világhelyzet Ertsey Attila: Harc a földért e vélemények alakítják a hazai energiapolitikát is. Nem csoda, hisz az MTA energetikai bizottságának elnöke, Aszódi Attila atompárti, és meggyõzõdése, hogy megújuló potenciálunk mindössze az ország igényeinek harmadát képes csak fedezni. Az atomlobbi véleménye jelenik meg Paks bõvítési terveiben, mely gazdasági és ökológiai értelemben is öngyilkosság. A bõvítés költségét 3000 mrd forintra becsülik, és tíz év alatt épülne meg, bár a megépült erõmûvek tényleges költsége a tervezetthez képest a statisztikák szerint minimum kétszeresére sikeredik, ami 6000 mrd forint. A bõvítés elkészültére, azaz 2022-re az atomáram költsége a mai 6-9 Ft/kWhról 20 Ft fölé emelkedik, a megújulóké viszont 16 alá csúszik. A paksi áram eladhatatlan lesz, viszont évtizedekre eladósodunk. Míg Paks élettartammeghosszabbításával egyet lehet érteni, hogy az átállás idejére biztosítva legyen az ellátás, a ráfordítandó forrásokat sokkal hasznosabban lehetne felhasználnunk. Ha a bõvítésre szánt pénzt öt év múlva, a napelemek olcsóbbá válásakor költenénk el, 5000 MW teljesítményû napelemmezõt építhetnénk belõle, azaz a bõvítés teljesítményének körülbelül kétszeresét, és nem 10, hanem 1 év alatt. Ez a villamosenergia-igény 80%-a. Kérdés, hogy az energetikai nagyhatalmak térképén Magyarország jövõjérõl milyen elképzelések szerepelnek. Az EU nagy projekttérképén a magyar biomassza szerepel, de élénk érdeklõdés van a geotermia koncessziója iránt, és szívesen építenének nekünk atomerõmûvet a franciák és az oroszok is. Klímaváltozás ide vagy oda, hatalmas gázerõmûvek épülnek, orosz importgázra alapozva. És mit akarunk mi, magyarok? Elsõ feladatunk az önállóság elérése lehetne, ami évet vesz igénybe, mielõtt érdemben exportban gondolkodhatunk. A megújuló energiaforrások elvben demokratikusak, a nap mindenkire süt, a szél mindenkinek fúj, ez azonban ma csak elméletileg igaz. Kõkemény harc folyik az energiamonopólium megõrzéséért és vele a megújulók feletti rendelkezésért, akár azon az áron is, hogy egyelõre hagyjuk parlagon e lehetõségeket, de ne is férhessen hozzá más még egy ideig. A monopólium megtörésére esélyt ad magának az, aki energiahatékony, és energetikailag önálló, vagy önellátó házat épít. Egy további, jelentõs változás várható ez irányban, a Grid Parity, azaz a Hálózatparitás közelgõ idõpontja. A Grid Parity idõpontja akkor érkezik el, mikor a napelemes áramtermelés áresése eléri a hálózati áram árát. Németországban ez már az idén bekövetkezik, Magyarországon 2016 körülre tehetõ. Ekkortól a napelemes áramtermelés lesz a legolcsóbb, az energiamonopólium megszûnik, az áramszolgáltatók tényleges versenyhelyzetbe kerülnek, mivel bárki, akinek van egy kis megtakarított pénze, megtermelheti saját áramát, és leválhat a hálózatról. A döntõ lépéshez a saját áramtermelõ rendszer kiépítéséhez, 2016-tól nem kell több pénz, mint személyenként kb. félmillió forint. Ennek a felszabadulásnak azonban vannak mesterségesen gerjesztett korlátai. Az egyik korlát az energiaszegénység. A rabszolgalétbe taszított magyar lakosság alig képes energiaköltségeit fedezni, ezért képtelen arra is, hogy beruházással csökkentse terheit. Ezáltal csapdába, az elszegényedés spiráljába jut. Ebbõl csak az õt kifosztó rendszeren történõ változtatás segíthet, vagy legalább egy ESCO-típusú hitel, melynek törlesztését a megtakarított energiaköltségbõl lehet letudni. Ilyen hitelek alig vannak, és feltételeik melyeket a pénzt monopolizáló bankok diktálnak, a legszegényebbek számára nemigen teljesíthetõek. A másik korlátozó tényezõ az energiamonopólium megõrzésére törekvõ nagytõke. E tõke személytelen, van közte jó kormányzati bekötöttséggel rendelkezõ magyar oligarcha és külföldi tulajdonú energetikai multi egyaránt. A cél azonos: minden eszközzel meg kell akadályozni azt, hogy a kiszolgáltatott fogyasztók hozzáférjenek a demokratikus és decentralizált megújulókhoz. A jövõ energiarendszere a sok-sok ezer kis erõmûbõl álló smart-grid (intelligens hálózat), ahol a fogyasztó egyszerre termelõ is, tehát tulajdonosa az energiatermelõ létesítménynek, azaz a saját családi háza tetején elhelyezett napelemeknek vagy a település közösségi távfûtõmûvének. Ez a rendszer feleslegessé teszi a nagy erõmûveket, kiváltja a fosszilis és nukleáris erõmûveket, kiegyensúlyozza a csúcs- és völgyidõszakokat, és képes az elektromos autók energiaigényét is fedezni. A rendszer spontán kiépülése már megkezdõdött, a folyamatot a Greenpeace Energiaforradalomnak nevezi, joggal. Mindez persze nem jelenthet korlátlanul növekedõ energiafogyasztást, épp ellenkezõleg. A megújulók kis energiasûrûségûek, ezért csak jóval hatékonyabb és takarékosabb fogyasztást képesek ellátni. Ehhez önmérsékletre van szükség, hogy a Föld erõforrásainak természetes korlátait betartsuk. Energiatudatosságban és a megújuló energiát hasznosító technológiákban Európa, de fõleg Németország és Ausztria élen jár, még akkor is, ha egyes magasan fejlett technológiákat az USA fejlesztett ki. Ott ugyanis óriási az energiafelhasználás és a pazarlás, Európa elõnyét nem fogják tudni egyhamar behozni. Az európai erõfeszítések eredményeképpen Európa energiafogyasztása stagnál, mert miközben nõ az energiafelhasználás, nõ az energiahatékonyság is, és a kettõ egyensúlyban van. A fejlõdés iránya a további csökkenés /2

19 Világhelyzet Ertsey Attila: Harc a földért Persze a megújulókat is lehet félrehasználni. A megújulók demokratikus terjedésében ellenérdekelt nagytõke, hogy megõrizhesse monopolhelyzetét, más forgatókönyvben gondolkodik. Szerintük óriási, befektetõi tulajdonú szél- vagy naperõmûparkokat kell létesíteni, benntartani a fogyasztókat a központosított fosszilis és nukleáris energiával mûködtetett meglévõ rendszerben úgy, hogy azt lassan átvezetjük megújulóval mûködtetett rendszerekre. Az alattvaló az energiaszegénység által gazdasági függõségben tartva így kiszolgáltatott marad, a profit pedig zavartalanul áramlik a zöld energiabárók zsebébe. A jövõ energiarendszerének része az EU hatalmas projektje, a Desertec is, melynek pozitív elemeit nem kell tagadnunk, azonban jelzi, hogy a nagytõke már a kõolaj-korszak utáni idõkre tervez, és eltakarítja azt, aki útjában áll a monopolhelyzet felszámolásának. fent említett projekt). A szélenergia hasznosítása megállt. A lakossági pályázatokra csak morzsák jutnak. A megújulóból termelt áram eladásából befolyó jövedelemre SZJA-t vetnek ki. A nemzeti energiastratégiából a megújulók lényegében hiányoznak. Miért? Ivóvíz A Desertec hálózata (a képet M. Osterrieder bocsátotta rendelkezésre) A pályázati rendszer a tõkével vagy kapcsolati tõkével rendelkezõk számára hozzáférhetõ, a lakosság zöme nem tud élni az elvben demokratikus energiaforrások elõnyeivel. Egy példa a sok közül: az elsõ hazai naperõmû. A projektet megvalósító cég pontosan tudja, merre halad az európai energiarendszer fejlesztése, de ilyen pályázati forrásokhoz más halandó nemigen juthat hozzá. A kérdés az: ki írja ezt a forgatókönyvet, és mi áll érdekében? Hiba-e a korrupciógyanús ügy, vagy inkább eredmény? Tény: Magyarországon ma a megújulók hasznosítása messze elmarad lehetõségeinktõl. Tavaly Szlovákia 350 mw, Németország 7500 mw, Olaszország 9000 mw, míg Magyarország mindössze 3 mw teljesítményû napelemet telepített (ebbõl 400 kw a Az ivóvíz a jelenlegi vízbázisokat tekintve is hatalmas stratégiai érték, erre utal a 2010-ben átmeneti sikerrel zárult harc, mellyel sikerült a regionális vízmûvek privatizációját megakadályozni, s mely folytatódik a külföldi tulajdonú vízmûvek visszaszerzésével (Pécs, Budapest). A vízvagyon azonban nem sérthetetlen és örökkévaló, védelme érdekében sürgõs tennivalóink vannak. A sivatagosodás fékezésére a Kárpát-medencében szükséges az erdõtelepítések fokozása, egy integrált vízgazdálkodásra való áttérés és az ártéri gazdálkodás lehetõség szerinti rehabilitációja. E teendõk akár évszázadra is elég feladatot adnak, és lassan bár, de képesek lennének visszafordítani a globális klímaváltozás okozta hatásokat, növelni felszíni és felszín alatti vízkészleteinket, valamint termõvé tenni a sivatagosodó Duna-Tisza-közi Homokhátságot, az aszályos vidékeket, köztük a szikes Hortobágyot. Emellett e módszerekkel fékezhetõek az idõjárási szélsõségek, és megelõzhetõek a pusztító árvizek is. A vízbázisok értékének tudatában voltak eddig is sokan, az e téren tapasztalható viszonylagos nyugalom inkább tûzszünetnek mondható. 2012/2 17

20 Világhelyzet Termõföld /2 Ertsey Attila: Harc a földért A legdurvább eszközökkel folytatott háború azonban a termõföldért folyik. Ha csak a csonka magyarországi területekrõl beszélünk, a mintegy hárommillió hektáros magyar földvagyonnak egyes becslések szerint harmada osztrák kezekben van az osztrák agrárkamara adatai szerint cirka hektáron gazdálkodnak osztrák gazdák, zsebszerzõdések révén. A többirõl nincs pontos adat, de jelen vannak olasz, német, holland és dán tulajdonosok, valamint erõteljes az arab érdeklõdés. A ig tartó földpiaci moratórium vége vészesen közeleg. A moratórium meghosszabbítása elvileg lehetséges, bár a Magyarország ellen folyó lejárató kampány fényében nem lesz könnyû feladat egy ilyen szándékot keresztülvinni az EU döntéshozatalán, különösen azért sem, mert valószínûleg igaza van a miniszterelnöknek abban, hogy a Magyarországot érõ támadások többek közt a forint gyengítése is, végsõ soron a termõföld megszerzéséért folytatott háború kísérõjelenségei. A moratórium elvben ahhoz a feltételhez kötött, ha a magyar földpiac árai kiegyenlítõdnek az európai árakkal. Ez még koránt sincs így. A termõföld itthoni és nyugat-európai ára közti különbség legalább tizenöt-hússzoros. Az egyik veszély a hazai gazdák tõkehiánya, akik ezáltal esélytelenek a bezúduló idegen tõkével szemben. A fõ veszély azonban maga az eladhatóság, a föld áruvá minõsülése. Ez az, amit minden eszközzel meg kell akadályozni. Nehezen érthetõ a kormány késlekedése és az arra adott magyarázat, hogy még bõven van idõ a földet védõ törvények meghozatalára, mert ha meg is születnének, és kidolgozásuk a jelenleg tapasztalható forgatókönyv szerint zajlana lásd az állami földek pályázati rendszerét, akkor azok csak a tõkeerõs cégek elõnyét fogják szolgálni. Ha elmulasztjuk a földet megvédõ intézkedéseket, azt akárhány új kormány sem fogja tudni visszacsinálni. Egy év áll rendelkezésre a kérdés megoldására, több nem. Ne legyenek illúzióink, a föld megszerzéséért folyó háborút nem kisebb érdekek mozgatják, mint ami a kõolajért folyik. A klímaváltozás okozta környezeti katasztrófák globális menekültáradatot indítanak el az élelmiszerrel és ivóvízzel rendelkezõ országok köztünk hazánk felé. A népek országútján voltunk maradtunk. Ha valaki útjában áll a kõolajhoz való hozzáférésnek számos példát vehetünk erre, csúf módon ér véget. Vegyük például Kadhafit, aki nemcsak saját népe érdekében tevékenykedõ hazafi volt, hanem az Afrikai Egységszervezetet saját olajbevételeivel támogató, nagy formátumú személyiség, aki ezáltal békét tartott fönn a külsõ beavatkozási kísérletekkel és ezek nyomán rendszeresen bekövetkezõ tömegmészárlásokkal tarkított Afrika számos országában. Bûne mindössze az volt, hogy olaját és földgázát fõleg Kínának adta el, és fizetésként nem dollárt, hanem aranyat kért, továbbá nem volt hajlandó csatlakozni a Desertec projekthez, mely az észak-afrikai sivatagban óriási naperõmûhálózatot akar létrehozni Európa energiaellátására, kivetve hálóját a kõolajkorszak utáni energiaforrásokra, köztük a Napra is. Aki meg akarja védeni a magyar földet, az hasonló ellenfelekre számíthat. Ha a földet maga a nép akarja megvédeni, az sikerülni fog. A népet nem tudják félretenni. Ha nem sikerül a földet védõ törvényeket egy éven belül meghozni, mi fog történni, ha megjelenik itt az arab tõke? Mert már itt van, de nemcsak arabok, hanem izraeliek, olaszok, hollandok, dánok, németek, osztrákok, sõt õk alkotják már a többséget. A történet hasonlít a románok 1920 elõtti erdélyi földszerzéséhez, ahol a magyar földbirtokosok lassan kisebbségbe kerültek, vagy mai bevásárlási módszereikhez, ahol magyar tulajdonú ingatlanokat vásárolnak meg a piaci árnál jóval magasabban, a román állam és az ortodox egyház anyagi támogatásával. De így zajlott le a zsidók palesztinai földvásárlási akciója, melyek esetében ugyan nem zsebszerzõdésekrõl, hanem valós adásvételrõl volt szó, csakhogy a megvásárolt földterületet a zsidó telepesek izraeli tulajdonnak tekintették, s késõbb önálló államot alapítottak rajta. A föld megszerzéséért folyó globális háborúban új fogalom jelent meg: a landgrab, a föld megkaparintása. Hatalmas tõke mozdul meg a termõföld megszerzéséért, és a módszerekben nem válogat. Ez a tõke már itt van Magyarországon is. A zsebszerzõdések titkossága miatt nehéz pontos becslést készíteni az idegen tulajdon részarányáról. Megtehetõ azonban egy-két konkrét hely, település szemügyre vétele. Ami kicsiben látható, abból bízvást következtethetünk a nagyra is. Elszomorító lesz, amit látni fogunk. Lepsény, Enying és Balatonszentgyörgy határához hektár mezõgazdasági terület tartozik. Ennek csak 15-20%-át mûvelik helyi családi gazdaságok. A területek 80%-át 6 nagy gazdaság mûveli, maroknyi bérmunkással, gépesítve. A lepsényi földekre hozzávetõleg 60 milliós EU-támogatást kap az egyik érintett cég, melynek tulajdonosa 580 milliós nagyságrendû támogatást kapott 2009-ben. E jövedelem túlnyomó része mint minden tõkés társaságé, eltávozik a területrõl, a haszon privatizálva, a szociális költségek társadalmasítva. Gondoljuk el, mit jelentene annak a 15 családnak és a telepü-

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Mielőtt egy gondolat egy mondat formájában a tudatban megjelenik, szónélküli lénye,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely WALDORF HÁZ PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1075 Budapest, Asbóth u. 17. Tel.: 1-4610090; 30-3287448; Fax: 1-4136866; E-mail: waldorfhaz@waldorf.hu A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely 2010. január 29-31.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

1. LUCIFER és AHRIMAN

1. LUCIFER és AHRIMAN Rudolf Steiner előadásai 1. LUCIFER és AHRIMAN ( "Die geistigen Hintergründe der sozialen Fragen" c. előadás Dornach 1919. november 1-2. és a "Luziferische Vergangenheit und Arimaniche Zukunft im Lichte

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Szimbólum-hidak a gyermekek terápiájában Gyimesné Markó Etelka

Szimbólum-hidak a gyermekek terápiájában Gyimesné Markó Etelka Szimbólum-hidak a gyermekek terápiájában Gyimesné Markó Etelka A MEGVÁLTÁS BELÁTÁS, MEGÉRTÉS. Keresd tetteid értelmét, mi, mire jó, hová vezet, minek mi csínja, miképpeg verázsolók, tudók titok zárait

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2.

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE 13 KARÁCSONYI TANFOLYAM ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. A körvonalazottan elképzelt emberkép illúziója. A fizikailag körvonalazott ember. A folyadékember, amelybe

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére 1 NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére Tartalom 1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK 3 2. BEVEZETÉS 4 3. AZ IRÁNYÍTÓ FAKTOR (X) 5 4. A 13-AS KARMIKUS SZÁM

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

a) börze (erre iskolai osztályokat várunk) b) szakmai fórum (erre az oktatási intézmények közszolgálatos felelőseit, intézményvezetőit várjuk)

a) börze (erre iskolai osztályokat várunk) b) szakmai fórum (erre az oktatási intézmények közszolgálatos felelőseit, intézményvezetőit várjuk) Tisztelt Intézményvezetők, kedves Kollégák! A Pro Kultúra Liszt-központja egy Közösségi Szolgálati Börzét szervez a soproni középiskoláknak. Részvétel esetén 2 óra igazolható az érettségihez szükséges

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a 1 Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb térsége. 2 A Bodrogközt 3 folyó

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Bánszky Pál A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Ön nem kecskeméti, mégis nagyon sokat tett az utóbbi évtizedekben Kecskemét város kulturális életéért. Honnan származik, hogyan került

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

SIKER CLUB. SIKER CLUB 2009, No. 23. Siker tippek és stratégiák

SIKER CLUB. SIKER CLUB 2009, No. 23. Siker tippek és stratégiák SIKER CLUB SIKER CLUB 2009, No. 23 Siker tippek és stratégiák James Vágyi vagyok a Siker Club huszonharmadik számával, ahol sikeres gondolatokat, ötleteket és információkat ajánlunk arról, hogy hogyan

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre 1 P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek és ideje

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ. Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel. előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen.

BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ. Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel. előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen. BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen vis vitalis 2016 Szerkesztette: RUTTKAY HELGA Borítóterv: IMRE RÉKA Bóna László,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése.

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Miért a mezõváros? Miért most? Miért itt? Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Mind az emberek, mind a természeti környezet életminõségének emelése. Közép-Kelet-Európában és így Magyarországon

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet?

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet? Szalai-Bordás Gergő a Földes Ferenc Gimnázium volt diákja, jelenleg az ELTE ÁJK jogász hallgatója. Középiskolás évei során magyar nyelv és irodalom tantárgyból ért el kimagasló eredményeket, valamint az

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI?

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell, hogy legyen (Széchenyi

Részletesebben

Értékesítési beszélgetés

Értékesítési beszélgetés Gyakorlat. Műhely. Marketing Értékesítési beszélgetés Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 GYAKORLAT. MŰHELY Értékesítési beszélgetés Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás 102 AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás A Felszámolás a holokauszt és a rendszerváltás könyve. B., az egyik fõszereplõ Auschwitzban, koncentrációs táborban születik, neve a combjába tetovált fogolyszám

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Kedves Pedagógustársaim, Tisztelt Vendégeink!

Kedves Pedagógustársaim, Tisztelt Vendégeink! Pék László Kedves Pedagógustársaim, Tisztelt Vendégeink! A kiválasztott nemzedékeknek megadatik, hogy a Sors kedvező lehetőséget kínál fel számukra. Az már tőlük függ, hogy élnek-e a lehetőséggel, s jól

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben