Családnév: Osztály: Keresznév: Iskola: Védnökök:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családnév: Osztály: Keresznév: Iskola: Védnökök:"

Átírás

1 RAJZOKKAL KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT 2006 a bolygónk jövôjéért A fejlôdés üzenetei Családnév: Keresznév: Osztály: Iskola: Védnökök:

2 Tartalom Mindenki a maga módján képzeli el a fejlôdést oldal Mint egy fényképalbum oldal Gondolkodj el rajta! oldal Készíts interjút oldal Ragadj ceruzát oldal Nézzük meg közelebbrôl, mi a fejlôdés oldal Vizsgálat oldal Információk oldal Konkrét példák a fenntartható fejlôdésre oldal Kitéphetô lapok oldal Konkrét példák a fenntartható fejlôdésre oldal Nézzünk körül kritikus szemmel oldal Készíts interjút oldal Mielôtt befejeznéd oldal Kívánj valamilyen fejlôdést oldal Ragadj ceruzát oldal

3 RAJZOKKAL KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT Mindenki a maga módján képzeli el a fejlôdést Ennek a munkafüzetnek lapjain különbözô emberek véleményét gyûjtöd majd össze, elgondolkodsz arról, hogy a fejlôdés miként javíthatja az emberek életét úgy, hogy közben megtartja a bolygónk törékeny és természetes egyensúlyát. Ha megfigyeled magad körül a világot, biztosan találsz olyan projekteket, amelyek számodra az igazi fejlôdést képviselik. Arra is lesz alkalmad, hogy elképzeld a magad fejlesztési projektjét is, és hogy készíts róla egy rajzot, amivel megértetheted az elképzelésedet a világ összes gyerekével. Júniusban pedig a Rajzokkal környezetünk védelméért címû kiállítás, amely a bolygónkért küldött fejlôdés és tisztelet igazi üzeneteit hordozza, egy nagy nemzetközi turnéra fog indulni. Minthogy a világ fiatal vagy kevésbé fiatal polgárainak minden kis és nagy lépése elôrehaladást jelent a jövô elôkészítésében, Téged is felkérlek tehát, hogy ragadj ceruzát. Henri Proglio A Veolia Environnement elnök-vezérigazgatója

4 Mint egy fényképalbum Keress nyomtatott (fényképek, postai levelezôlapok ) és szóbeli (történetek, elbeszélések ) információkat, hogy le tudd írni, milyen volt 40 évvel ezelôtt az a városrész vagy falu, ahol most élsz! Írd le és rajzold le, milyen most a városrészed vagy a falud!

5 Írd le és rajzold le a környezetedben azokat a helyeket, amelyeket és azokat is, ahol nem igazán szeretsz, érzed jól magad! Magyarázd meg, miért választottad ezeket a helyeket!

6 Gondolkodj el rajta! Jegyezd le azokat a szavakat, amelyek eszedbe jutnak amikor a fejlôdés szót hallod! Keress olyan szavakat, amelyek számodra a világban végbemenô fejlôdés szinonimái: Segítségképpen néhány ötlet, gondolj például: tárgyakra, helyekre (épületekre, mûemlékekre stb.), híres emberekre, találmányokra, felfedezésekre, történelmi dátumokra, sportágakra, szokásokra, eszmékre. Gondolj az élet alábbi területeire: munka, lakás, közlekedés, oktatás, táplálkozás, egészség. Most pedig keress a fejlôdéssel számodra ellentétes példákat! Ha el kellene magyaráznod valakinek, mi a fejlôdés, mit mondanál neki?

7 Készíts interjút! Kérdezz meg legalább két-három különbözô életkorú felnôttet! Tedd fel nekik a 6. oldalon található kérdéseket! Jegyezd le azokat a fontos gondolatokat vagy szavakat, amiket mondtak! Milyen különbségek vannak az ô válaszaik és a tieid között? Próbáld meg a fejlôdés összes meghatározását egyetlen definícióban összefoglalni! Ragadj ceruzát! Rajzold le vagy írd le, hogy számodra mi képviseli a legnagyobb fejlôdést! Néhány szóban magyarázd meg a választásodat!

8 Nézzük meg közelebbrôl, mi a fejlődés! Próbáld néhány szóban megmagyarázni, általában mire szolgál a fejlôdés! Ideális esetben mit kell a fejlôdésnek hoznia vagy megváltoztatnia? Kinek a számára kellene valamit hoznia a fejlôdésnek? Mit várnak az emberek a fejlôdéstôl? Írd le néhány szóban, te mit vársz a fejlôdéstôl? Keress olyan példákat a fejlôdésre, amelyek egyszerre hozhatnak jót és rosszat is! Magyarázd meg a választásaidat!

9 Interjú Kérj meg felnôtteket, hogy mondjanak 5 olyan példát a fejlôdésre, amit jelentôsnek tartanak! Kérdezd meg tôlük, minek a megvalósulását szeretnék látni, és miért! Te mit gondolsz errôl? A FEJLôDÉS MINDIG HALADÁS? EGY PERCRE GONDOLKODJ EL!

10 Hírek hírek hírek Mi, akik most élünk a földön, több természeti forrást használunk el, mint az egész emberiség az elmúlt századok során. Ne feledkezzünk meg egy kirívó aránytalanságról sem: a világ népességének 20%-a fogyasztja el a bolygó természetes forrásainak 80%-át! A világ népessége folyamatosan nô, ezzel együtt a szükségletei is. Mindenkinek joga van egy elfogadható életszínvonalhoz, viszont a Föld forrásai végesek. Mit lehet tenni? Mi a fenntartható fejlôdés? A fenntartható fejlôdés olyan fejlôdés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövô nemzedékek esélyét arra, hogy ôk is kielégíthessék azokat. Eme felfogás szerint mindenki felelôs a bolygóért és teljes népességének jólétéért. Tehát mivel minden cselekedet következménnyel jár, mindenki tehet valamit! MINDEN FEJLôDÉS FENNTARTHATÓ? EGY PERCRE GONDOLKODJ EL! 10

11 Három kulcsszó Fenntartható egy cselekvés, ha: Az egyenlôséget és a szolidaritást erôsíti az emberek között. Elfogadható talán, hogy emberek milliói nem jutnak hozzá olyan alapvetô szolgáltatásokhoz, mint az ivóvíz, a csatornaszolgáltatás, az egészségügyi ellátás, az oktatás stb.? Gazdasági fejlôdést tesz lehetôvé, elôsegíti az országok, régiók közötti kereskedelmi vagy kézmûves kapcsolatokat, ösztönzi az embereket arra, hogy olyan tevékenységeket hozzanak létre, amelyek megélhetést és munkalehetôséget biztosítanak számukra. Védi a környezetet. Nem tartható fenn az a cselekvés, amely túlzottan kihasználja a bolygó korlátozott természeti forrásait, vagy az ember és a természet közötti törékeny egyensúlyt veszélyezteti! Itt lehet szó olyan nagyszabású projektek, mint például egy vízmûtelep vagy szennyvíztisztító-állomás építése, a háztartási hulladék gyûjtésének és kezelésének bevezetése, villamosjárat kiépítése, de azokról a kis helyi projektekrôl is, amelyek javítják az ott élô emberek mindennapjait. Ezek a kis és nagy projektek néha nagyon különbözô, de egymással mégis összefüggô fejlôdést jelentenek: a levegô minôségének javítását, a természeti források védelmét (víz, talaj, nyersanyagok, biodiverzitás), a minôségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés megkönnyítését, és mindez együtt az emberek életkörülményeinek és egészségének javítását. A következô oldalon olvashatsz néhány példát, olyan megvalósított projektekre, amelyek fejlôdés forrását képezték. 11

12 A fenntartható fejlődés konkrét példák A fenntartható meleg Litvánia, a különösen zord teleirôl ismert balti ország kevés fosszilis energiaforrással szénnel, földgázzal és kôolajjal rendelkezik, de területének több mint 1/4 részét erdô borítja. Természetes módon vetôdött tehát föl a fa mint energiahordozó használatának bevezetése, majd fejlesztése ahelyett, hogy Oroszországból az idôvel egyre fogyó kôolajat, illetve az egyre dráguló földgázt importálták volna. A gyakran elhagyott erdôket kitermelték, az öreg fákat kivágták, az erdészeti és ipari fahulladékot (forgács, raklap stb.) újra hasznosították, és új fákat ültettek, hogy Litvánia továbbra is ki tudja termelni ezt a természeti forrást, amelynek nagy elônye, hogy megújuló energiaforrás. A fa elégetése a földgáz, illetve kôolaj helyett az üvegházhatású gázok kibocsátását is csökkentette. Ezáltal Litvánia a nemzetközi környezetvédelmi vállalásainak egy részét is betartja. Ezen felül a fa ilyen jellegû hasznosítása még új munkahelyek teremtéséhez is hozzájárult. Ráadásul ennek az energiának az ára sokkal kedvezôbb és stabilabb a lakosság számára, mint a fosszilis energiáké. 12

13 RAJZOKKAL KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT 2006 Egy egész falu kell ahhoz, hogy egy gyerek felnôjön. Afrikai közmondás MEGOSZTANDÓ GONDOLATOK KICSIK ÉS NAGYOK KÖZÖTT A Papirusztekercs a világ körül és Zászlók a világ körül akciók folytatatásaként a Rajzokkal környezetünk védelméért címû oktatási program újból lehetôvé teszi a gyerekeknek, hogy elgondolkodjanak a haladáson és a fenntartható fejlôdésen. Mivel sokat hallani ezekrôl a nagyközönség számára igen összetett és nehezen behatárolható fogalmakról, ez az akció megpróbál segítséget nyújtani a fiataloknak ahhoz, hogy a lehetô legpontosabb képet alkossanak maguknak az ôket körülvevô problémakörök jelentôségérôl. Ennek a kis füzetnek a segítségével a gyerekeket irányító felnôttek ötleteket kapnak a munkafüzet feldolgozásához, valamint hasznos információkat, hogy válaszolni tudjanak a gyerekek kérdéseire, amelyek biztosan lesznek szép számmal! Védnökök:

14 14 MIÉRT ÉRDEMES ELGONDOLKODTATNI A FIATALOKAT A FEJLôDÉS KÉRDÉSÉRôL? Ennek a témakörnek a gazdagsága rengeteg lehetôséget kínál a fiatalok közötti vitákra és a felnôttekkel való eszmecserékre. Lehetôvé teszi az állampolgári nevelés és a szolidaritásra nevelés fogalmainak tárgyalását is. A fejlôdés témaköre mindenki számára lehetôvé teszi, hogy elmondja gondolatait, megfigyelje szûkebb és tágabb környezetét, megértse a korszak és hely függvényében változó nézôpontokat, felmérje a fenntartható fejlôdés fogalmának összetettségét, megértse a téteket és a szereplôk közötti érdekkülönbségeket, hosszú távra tekintsen elôre és a maga szintjén cselekedjék. NÉGY SZAKASZBÓL ÁLLÓ MUNKAFÜZET: 1/ Az elsô szakasz a kérdéssel való megbarátkozásra szolgál, annak összegyûjtésére, ami spontán módon ötlik az eszünkbe a fejlôdés fogalma kapcsán. Az elsô oldalak azt igénylik a gyerekektôl, hogy kicsit nagyobb távlatban szemléljék azt, ami körülveszi ôket a hétköznapi életben, hogy a dolgok fejlôdésének tudatára ébredjenek. (4 9. oldal) 2/ A második szakasz az információk elolvasására szolgál, és a fenntartható fejlôdés fogalmát tárgyalja. ( oldal) 3/ A harmadik szakasz arra szolgál, hogy a gyerekek visszakanyarodjanak a fejlôdés témaköréhez, s hogy átgondolják az újonnan szerzett ismereteket. ( oldal) 4/ A negyedik szakaszban a gyerekek kiválasztanak egy lakóhelyükön megvalósított projektet, és keresnek egy, a közvetlen környezetükben megvalósításra javasolt projektet. ( oldal) GONDOLKODJ EL Ezek a kérdések eszmecserét tesznek lehetôvé. Természetesen minden válasz elfogadható, feltéve, ha érvekkel van alátámasztva. HOGYAN HASZNÁLJUK A MUNKAFÜZETET? A munkafüzet személyes munkaeszköz, minden gyerek a maga gondolatai, találkozásai, interjúi alapján tölti ki. Jegyzet- vagy vázlatfüzet is egyben, amelyet folyamatosan kell vezetni, és semmi esetre sem arra szolgál, hogy a tanár kijavítsa. Információátadásra használható eszköz az iskola és az otthon között, a gyermek gondolatait és a gondolkodásának folyamatát foglalja magában. A gondolatok megosztásának is eszköze a munkafüzet, mert olyan alapot képez, amelyen többféle vitát lehet szervezni, ahol az egyik gyerek gondolatai a másikéit gazdagítják. A kérdések épp ezért szándékosan nagyon nyitottak. A javasolt munkamódszert sem szabad az egyedül követendônek tekinteni. Egyéb vizsgálatokat is lehet folytatni, kivágott újságcikkeket összegyûjteni, és más tevékenységeket is el lehet képzelni.

15 A FENNTARTHATÓ FEJLôDÉS KÜLÖNBÖZô VETÜLETEINEK MEGÉRTÉSÉT SEGÍTô INFORMÁCIÓK A fenntartható fejlôdés rövid története Az ökör lassú, de a föld türelmes. Kambodzsai közmondás A 60-as évek végén a Római Klubba tömörült személyek szinte vészkiáltásként adták közre nyilatkozatukat, hogy mindenki tudatára ébredjen, bizonyos gazdasági tevékenységek már veszélyes mértékben ártalmasak a bolygóra ben az emberi környezettel foglalkozó ENSZ csúcsértekezlet figyelmezette a világ országait a természeti források kimerülésére be Gro Harlem Brundtland norvég miniszter asszony megállapította, hogy az elmúlt 50 évbena világ népességének egy része erôteljesen fejlôdött, az életszínvonaluk emelkedett, de ennek fejében számtalan ökológiai kár keletkezett (erdôk pusztulása, környezetszennyezés, ipari katasztrófák, az ivóvízkészlet romlása, a természeti források kimerülése, elsivatagosodás ). Mivel sürgôs intézkedésekre volt szükség, ekkor mondta ki elôször a norvég miniszter a «fenntartható fejlôdés» kifejezést, megmagyarázva ezzel azt, hogy az emberi magatartásnak meg kell változnia. Így született meg a felismerés, hogy szükség van a jövô nemzedékek védelmére is. 1992, a Föld Csúcs néven ismert Rio de Janeiro-i (Brazília) Környezet és Fejlôdés ENSZkonferencia. A Föld Csúcs fô határozatai: Az Agenda 21, közös program a fenntartható fejlôdés megvalósításáról a XXI. században, a Rio-i Deklaráció a környezetrôl és fejlôdésrôl, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye, Megállapodás a biológiai diverzitásról, megállapodások az elsivatagosodásról és a nyílt tengeri halászatról ben a Johannesburgi Csúcsértekezlet a fenntartható fejlôdésrôl (Dél-Afrika). A csúcsértekezletnek részvevôje volt (100 politikai vezetô, 193 ország delegátusa, nem-kormányzati szervezetek képviselôi és újságírók ezrei). Megállapodás született az üvegházhatású gázok kibocsátásának 5,2%-kal történô csökkentésére az eljövendô tíz évben, valamint a kormányok és a lakosság egymáshoz közelítésére közös akciók végrehajtása érdekében. 15

16 MI A FENNTARTHATÓ FEJLôDÉS? A fenntartható fejlôdés három kulcskérdést köt össze: a gazdasági tevékenységet, a társadalmi fejlôdést és a környezet megóvását. A megelôzés, óvatosság, gazdaságosság, jó gazdálkodás, felelôsség, részvétel és szolidaritás elvére épül. Ma a fejlôdés által korábban elhanyagolt egyéb területekhez is kapcsolódik, mint például a kultúra, amelyet az UNESCO 2001-es Egyetemes Nyilatkozata a kulturális sokszínûségrôl teljes egészében a fejlôdés forrásaként ismert el. A GÉPKOCSI-HASZNÁLATTAL ÖSSZEFÜGGô LÉGSZENNYEZÉS A Világbank adatai szerint 2010-re 816 millió motoros jármû lesz a földön (2003-ban kb. 700 millió volt). Ugyanakkor 2000-ben a világ autógyártása rekordot állított fel 40,9 millió gépjármûvel, amely 4%-kal meghaladta az elôzô év termelését. Ilyen ritmus mellett a 2010-es elôrejelzéseket jóval hamarabb elérjük! A gépkocsik a felelôsek a légkörbe kibocsátott CO 2 -szennyezés több mint egy harmadáért. A levegô minôsége egyes városokban eléri a kritikus szintet, és nyugtalanító mértékben hat az ott lakók egészségére. Csak a tömegközlekedési eszközök használata változtathat ezen a helyzeten: ugyanannyi utasra vetítve 20-szor kevésbé szennyeznek és 5-ször kevesebb energiát fogyasztanak. A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS A tudósok szerint azért megy végbe globális felmelegedés a bolygón, mert az emberiség, gyárak és gépkocsik millióival, egyre több üvegházhatású gázt szén-dioxidot, metánt, dinitrogén-oxidot és halogénezett szénhidrogéneket (CFC) bocsát az atmoszférába. Minden ország, amely sok fosszilis energiát (szén, gáz, kôolaj) fogyaszt egyúttal sok üvegházhatású gázt is termel. Egyes országok a Kyotói Jegyzôkönyvben kötelezettséget vállaltak a CO 2 - kibocsátásuk csökkentésére. A Föld felmelegedésének jelentôs klimatikus következményei vannak: gleccserek olvadása, viharok és ciklonok, a kánikulai idôszakok növekedése, a tengerek szintjének emelkedése. Még van idô cselekedni, de azzal a feltétellel, hogy mindenki együtt cselekszik! VESZÉLYBEN A BIODIVERZITÁS Amikor a Föld felmelegszik, a környezetszennyezés növekszik, a növények, állatok és élőhelyeik túlzottan ki vannak használva, az ember és az élet egyéb formái közötti egész egyensúly kerül veszélybe. Az állati és növényi fajok ma riasztó sebességgel tûnnek el. A tudósok úgy becsülik, hogy az eltûnési arányuk szer nagyobb, mint ami az ipari fejlôdés nélkül volna. A vizes élôhelyek a Föld legváltozatosabb és legszebb tájai. A nagyszámú növény- és állatfaj bölcsôi azonban veszélyben vannak, mert az ember túlságosan kihasználja ôket: erdôirtás, mocsarak lecsapolása, homokosodás, szennyezô hulladékok mindezek olyan okok, amelyek az érzékeny vizes élôhelyek tucatjait tünteti el évente. 16

17 A VILÁGNÉPESSÉG NÖVEKEDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI 30 ÉV MÚLVA 9 MILLIÁRD EMBER ÉL MAJD A FÖLDÖN ban a népesség fele, azaz több mint három milliárd ember fog városban élni. A városok és elôvárosok terjeszkedni fognak, és egyre több helyet foglalnak majd el a ma még a növénytermesztésnek vagy az erdôknek fenntartott területbôl. A régi városrészeket hozzá kell igazítani a modern közlekedéshez, meg kell felelni a növekvô energia- és ivóvízigénynek, tudni kell kezelni a hatalmas tömegû szennyvizet és hulladékokat, megoldásokat kell találni a közlekedésre. AZ ENERGIA VETÜLETEI Az ember századok óta anélkül használja a föld erôforrásait, hogy gondolna a holnapra. Energiára szinte az összes emberi tevékenységhez szükség van. Az elmúlt 30 évben az energiafogyasztás közel 70%-kal emelkedett a világban. Négyszer többen vagyunk, mint a XX. század elején, és egyúttal az energiafogyasztásunk is négyszer akkora. A fosszilisenergia-tartalékok, melyek évmilliók alatt keletkeztek, már nem sokáig lesznek elegendôk. Például a kôolajtartalékok a becslések szerint 60 év múlva kimerülnek. Az energiatakarékosság kiemelkedô jelentôségû probléma, amelyhez világméretû, de egyszersmind egyéni megoldások szükségesek. Alternatív energiaforrásokhoz kezdünk tehát fordulni. Még ha a szélenergia, napenergia, geotermikus energia, vízenergia és a biomassza ma még nem széles körben használatos is, az elkövetkezô években minden bizonnyal fejlôdni fog, mert tisztább és fôként megújuló energiaforrások. AZ ÉLETHEZ NÉLKÜLÖZHETETLEN VÍZ A szép kék bolygó, a Föld vizeinek csak 5%-a édesvíz (folyók, patakok és talajvíz). Az 5%-nyi édesvízbôl csak 3% könnyen elérhetô. A többit a sarki jégtakarók és a gleccserek tartják fogva. A világ egyre növekvô népességének ezzel a 3%-kal kell kielégítenie a szükségleteit. Ha a vízigény jelenlegi növekedési görbéjébôl indulunk ki, akkor 2025-re a föld népességenek két harmada könnyen lehet, hogy ivóvízhiányban fog szenvedni. Ma a népesség 20%-a nem részesül ivóvíz-, a fele pedig csatornaszolgáltatásban, azaz közel 3,5 milliárd ember. Csatornázás nélkül a higiéniai körülmények katasztrofálisak, és a fertôzô betegségek nagyon gyakoriak. Úgy becsülik, hogy ez utóbbiak felelôsek a világon minden évben több mint 2,5 millió ember haláláért. Ma a fejlôdô országokban a szennyvízszolgáltatás kiemelt feladat. A kertekben, illetve a földeken használt növényvédôszerek több mint fele közvetlenül a vizekbe jut, és bekerül a folyókba és a talajvízbe is. 17

18 EGÉSZSÉG Bizonyos emberi tevékenységek ártalmasak a környezetre, és ha ez utóbbit valami fenyegeti, akkor az egészségünk van veszélyben. Számos betegség okozói a káros környezeti hatások: légúti betegségek, fertôzések, daganatos megbetegedések Például nô a városokban az allergiás és asztmás betegek száma. A szennyvízszolgáltatás hiánya egyes régiókban számos betegséget okoz; hasmenést, allergiát, ami különösen a gyermekeket fenyegeti. Az egészségünk védelméhez a környezetünket kell védenünk! A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS Nagyon sok terméket, amelyet Európában vagy az Egyesült Államokban vásárolunk, gyakran fejlôdô országokban gyártanak, mert ott a munkaerô sokkal olcsóbb. Ugyanakkor egyes országokban a dolgozókat nem védik megfelelôen a törvények. Ma már a méltányos kereskedelem (fair trade) szakmai szövetségei kiválasztják, jelöléssel látják el és ajánlják azokat a termékeket, amelyeket a felnôttek és a gyermekek jogainak, valamint a környezetvédelemnek a betartásával állítottak elô. Így mindenki felelôsségteljesen tud fogyasztani, mert olyan termékeket választhat, amelyek eredete és gyártási körülményei ismertek, és amelyek egy emberibb gazdasági megközelítést erôsítenek. A helyes fogyasztás gyakran a kevesebb fogyasztást jelenti! Egyes termékek újra hasznosíthatók, javíthatók, sôt másoknak továbbadhatók, ahelyett hogy kidobnák ôket. A növényi rostokból készült kosarakat, faládákat, banánleveleket vagy más növényeket a mûanyag csomagolóanyagok és zacskók váltották fel, amelyek egyre jobban elárasztanak bennünket, és ha eldobják ôket, szennyezik a természetet, és állatok, halak fulladhatnak meg tôlük. A hulladékok élettartama a természetben az alkotóelemeiktôl és az atmoszférikus feltételektôl függ. Gyakran évtizedek szükségesek a természetes lebomlásukhoz: papír zsebkendô: 3 hónap, újságpapír: 3 12 hónap, gyufaszál: 6 hónap, cigarettacsikk: 1 5 év, rágógumi: 5 év, gyümölcshéj: 3 hónap 2 év, mûanyag öngyújtó: 100 év, alumínium doboz: év, mûanyag zacskó és pohár: év, polisztirolhab: 1000 év, telefonkártya: 1000 év, üveg: 4000 év. NÉHÁNY GESZTUS A fenntartható fejlôdés rajtunk keresztül valósul meg a hulladékok szétválogatása, a tömegközlekedési eszközök használata, fogyasztásunk átgondolása, a vízzel és energiával való takarékosság révén. Mindezek olyan szolidáris és konkrét cselekvések, amelyek azt a törekvésünket tükrözik, hogy mindenki élete jobb legyen, a föld forrásaival takarékoskodjunk és védjük a környezetet. 18

19 ÖTLETLÁDA KÉSZÍTSÜNK ÁBÉCÉSKÖNYVET Az ábécé mindegyik betûjéhez keressünk egy olyan fogalmat, amely a fenntartható fejlôdéssel kapcsolatos: F mint fenntartható fogyasztás, M mint megújuló energia, SZ mint szolidaritás HÉTKÖZNAPI CSELEKEDETEK Készítsünk listát könnyen megvalósítható, és a környezetre, egészségre pozitív hatást gyakorló cselekvésekbôl! Mit tehetünk otthon, az iskolában, az utcán, nyaralás alatt vagy bevásárláskor? A megoldások olyanok legyenek, amelyeket mindenki meg tud valósítani a szokásai drasztikus megváltoztatása nélkül: vigyünk magunkkal kosarat a pénztárnál kapott zacskó helyett, kapcsoljuk le a villanyt amikor kimegyünk egy helyiségbôl, válogassuk szét a csomagolóanyagokat, ne folyassuk a vizet fogmosás alatt MEGGYôZô REKLÁMFOGÁSOK Találjunk ki plakátra vagy rádiós reklámhirdetésbe illô szlogeneket, amelyekkel fogékonnyá tehetjük a nagyközönséget vagy a fiatalokat a fenntartható fejlôdés érdekében végrehajtott cselekedetekre. További információk: 19

20 A Veolia Environnement RAJZOK A VILÁG KÖRÜL címû akciójának támogatói A Francia UNESCO Bizottság és az UNESCO Társiskoláinak Hálózata hogy megerôsítse az üzenetek fontosságát újra támogatja az akciót, amely a gyerekeket akarja fogékonnyá tenni e fontos kérdések iránt. Az akció kitûnôen illeszkedik az Oktatás a Fenntartható Fejlôdésért ENSZ Évtized programjába is. Az UNESCO (az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete) 1945-ben jött létre, hogy hozzájáruljon a békéhez és biztonsághoz az országok közötti együttmûködésnek az oktatás, tudomány, kultúra és kommunikáció eszközeivel való elôsegítésével. Hatvanadik évfordulóján az UNESCO nem annyira a befejezett munkát akarja megünnepelni, hanem inkább újra megtalálni annak a törekvésnek az erejét, amely az alapítóit vezette. Újra át akarja élni azt a reményt, ami az alapítóké volt, és azt a jövôképet, amit ôk alakítottak ki. Hatvan témát választottak ki, hogy nyomatékot adjanak a hatvan hétnek, amely elválasztja szeptember 5-ét november 4-tôl, az UNESCO-t alapító nemzetközi egyezmény hatályba lépésének évfordulójától. Így a június 5-ével kezdôdô hét témája az oktatás a fenntartható fejlôdésért lesz. Az Oktatás a Fenntartható Fejlôdésért ENSZ Évtized ( ) A program célja, hogy beépítse a fenntartható fejlôdés értékeit a tanulás minden területébe, elôsegítve ezáltal azokat a magatartás-változásokat, amelyek lehetővé teszik egy mindenki számára élhetôbb és igazságosabb társadalom megteremtését. Az évtized folyamán az oktatás a fenntartható fejlôdésért hozzá fog járulni olyan polgárok képzéséhez, akik képesek lesznek szembenézni a jelen és a jövô kihívásaival, és olyan döntéshozók kitanításához, akik helyes választásokkal dolgoznak egy élhetô világért. Ennek megfelelôen öt alapvetô tanulási területet emelnek ki: a megismerés tanulása, a cselekvés tanulása, az együttlét és együttélés tanulása és az egyén saját maga és a társadalom átalakításának tanulása. Melyek az UNESCO Társiskolák? Az 1953-ban létrejött UNESCO Társiskolák Hálózata olyan világméretô hálózat, amely 176 országban 7900 intézményt (óvodák, alsótagozatos- és középiskolák, szakképzési intézmények) foglal magában, melyek mindegyike a minôségi oktatásra törekszik. A Hálózat iskolái regionális és nemzetközi Phare-programok alapján tanítanak, amelyek olyan témákat dolgoznak fel mint a világörökség megôrzése, a fenntartható fejlôdés, az emberi jogok, a demokratikus polgári jogok és a kultúrák közötti párbeszéd. Egyes projektek a világ külön régióira vonatkoznak (a balti-tengeri projekt, a Nagy Volga-projekt, vagy a karib-tengeri projekt), és az Oktatás a Fenntartható Fejlôdésért ENSZ Évtized program részét képezik. A youthxchange (PNUE/UNESCO) A YouthXchange a PNUE és az UNESCO által közösen kifejlesztett oktatási anyag, mely a felelôsségteljes fogyasztásról szól. Megfelel a fenntartható fejlôdés jelentésére és tétjeire vonatkozó megbízható, világos és játékos információk iránti igénynek a hétköznapi életben. Az a célja, hogy a fiataloknak és oktatóiknak eszközöket adjon az elméletbôl a gyakorlatba való átmenethez azáltal, hogy elôsegíti a gondolatok és gyakorlati eljárások megismertetését és cseréjét. Az Egyesült Nemzetek Környezetvédõ Programja (PNUE): a környezetvédelem a fejlôdés szolgálatában A PNUE a legmagasabb hatóság az Egyesült Nemzetek szervezetén belül katalizátor és támogató szerepet játszik, a természeti források ésszerû felhasználásáért és a globálisan fenntartható fejlôdésért dolgozik. A PNUE prioritásai: felügyelet, értékelés, tájékoztatás és kutatás a környezetvédelem területén. A PNUE vezetô szervei Nairobiban, Kenyában vannak, míg a Technológiai, Ipari és Gazdasági Divíziója Párizsban található. A PNUE DTIE Termelési és Fogyasztási Osztálya a fenntartható termelési és fogyasztási módok alkalmazását segíti elô, hogy hozzájáruljon a társadalomnak a piac által történô fejlôdéséhez. UNEP UNEP DTIE 20

21 Meg kell tanulni a higiéniai szabályokat az egészségünk megóvása érdekében Egyes országokban az emberek kútra járnak vízért, amit aztán otthon agyagkorsókban vagy mûanyag kannákban tárolnak. Iváshoz poharat használnak, amelyet közvetlenül a korsóba merítenek. Ha a vízzel érintkezô kezük nem tökéletesen tiszta, akkor az egész korsó vizet megfertôzhetik. A gyerekek, akik ebbôl a vízbôl isznak, megbetegszenek, hasmenést kapnak, ami néha kiszáradáshoz és halálhoz is vezet. Az emberek egészségének megóvása érdekében oktatási programokat szerveznek a falvakban és iskolákban, hogy rávegyék ôket a gondos kézmosásra. Városi közlekedés másképpen Rouenban, Franciaországban, teljesen új buszközlekedési rendszert akartak bevezetni. Arra volt szükség, hogy az új rendszer összekösse a város keleti és nyugati részét, a lehetô leggyorsabban és legkényelmesebben képes legyen minél több utast szállítani, s emellett kapcsolódjon a már meglévô busz- és metróvonalakhoz. Így született meg a TEOR (kelet és nyugat Rouent összekötô közlekedési eszköz), amely hasonlít a buszra, de nem egészen busz, és nem is egészen vonat. Vannak ugyan kerekei, de az különbözteti a többi jármûtôl, hogy külön közlekedési folyosóval rendelkezik. Semmiféle akadály és semmiféle más jármû nem lehet a területén. Ez a busz tehát gyors, nagy méretû, hogy sok utast tudjon szállítani egyszerre, és jól alkalmazkodik a mozgássérült emberek igényeihez is. Nincs kitéve közlekedési dugóknak, így mindig pontosan érkezik. Ráadásul kevéssé szennyezi a környezetet. Mindez egy jó érv amellett, hogy a lakosok ne az autójukat használják, hanem egy nagyon hatékony tömegközlekedési eszközt vegyenek igénybe. 21

22 A fenntartható fejlődés konkrét példák A háztartási csomagolóanyagok második élete: szép példa a fenntartható fejlôdésre! Európában a háztartási szemét több mint 400 kg-ot tesz ki évente és személyenként. Franciaországban ebbôl a 400 kg-ból* 86 kg a csomagolási hulladék. A szelektív hulladékgyûjtés bevezetése óta az emberek megtanulták szétválogatni a csomagolóanyagokat. Karton, üveg és mûanyag palack, papír, újságok, üvegcsomagolás, konzervdoboz stb. ma már külön kerül elhelyezésre. Így évente és személyenként valamivel több mint 50 kg hulladék kerül szétválogatásra. A szétválogatás után a csomagolási hulladék újrahasznosító üzemekbe kerül, ahol új alapanyag készül belôle, amelyet azután gyárakba szállítanak, hogy új termékké dolgozzák föl. Így egy mûanyagpalack párna- vagy dzsekitöltelék, kerti pad, öntözôkanna vagy gyümölcskosár alapanyaga lehet. * forrás: Eco-Emballages 22

23 Egy villanykörte a jobb életért Mali egyik falujában egyetlen sima villanykörte beszerelése a lakosság egész életét megváltoztatta. A történet igen egyszerû. Ebben a faluban nem volt bevezetve az áram. A házakban nem volt világítás. Amikor az est leszállt, az emberek hazamentek. Az asszonyok egy gyertya fényénél guggoltak, hogy elkészítsék a vacsorát vagy ellenôrizzék a gyerekeik leckéjét. Egyszer azonban elhatározták, hogy valóra váltanak egy tervet: a faluban pontosabban az iskola udvarán egy napfényelemekkel felszerelt oszlopot állítottak fel. A gyerekek így el tudták készíteni a házi feladataikat anélkül, hogy rongálták volna a szemüket, és esti tagozatot lehetett indítani azoknak a gyerekeknek, akik napközben mezôgazdasági vagy háztartási munkát végeztek. A lámpa alatt a felnôttek is tarthattak megbeszéléseket. Így változtatta meg egyetlen kis lámpa egy egész falu lakóinak életét, hatalmas fejlôdést hozva a közösség számára. Hogyan mûködik a NAPENERGIA? Az oszlopokra szerelt napelemek (vagy fényelemek) lehetôvé teszik a napfény átalakítását elektromos energiává. A napelemeket eredetileg a mûholdakon alkalmazták, de ma már számos felhasználásuk létezik: számológépek, automata parkolóórák, tengeri fényjelzô bóják, távközlési relék, sôt elzárt helyen lévô ház vagy falu ellátása elektromos árammal. 23

24 Nézz körül kritikus szemmel Vedd elô azt a feladatot, amit a 4. oldalon végeztél el! Állíts össze egy listát az összes munkáról vagy változásról, amely a lakóhelyed közelében történt! Ezek lehetnek nagy jelentôségû, de kisebb munkálatok is. Írd le, milyen javulást hoztak ezek a munkálatok vagy változások! Leírás Miért jó? 24

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2015. február 6. KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A Föld több, mint 7 milliárd lakosának

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak

Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak XIX. század Kialakul a vegyipar: Szerves: első műanyag Chardonne-műselyem Szervetlen: elektrolízis alumíniumgyártás Robbanómotorok megalkotása:

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

A globalizáció fogalma

A globalizáció fogalma Globális problémák A globalizáció fogalma átfogó problémák tudománya, amely az EGÉSZ emberiséget új j módon, tendenciájukban egyenesen egzisztenciálisan is érintik. Területei: például az ökológiai problematika,,

Részletesebben

Idegenforgalmi ismeretek

Idegenforgalmi ismeretek 4. Idegenforgalmi ismeretek Turizmusformák Előadók: Dr. habil Kocsondi József egyetemi tanár, tanszékvezető Tóth Éva tanársegéd A fenntartható fejlődés fogalma Fenntartható turizmus Készítette: Tóth Éva,

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

A szelíd turizmus kritériumai

A szelíd turizmus kritériumai A szelíd turizmus kritériumai Történet röviden 60-as évektől fokozódó kritikák Stockholm, 1972: Környezet és fejlődés Brundtland-jelentés, 1974 Rio de Janeiro, 1992: Föld Csúcs Ökoturizmus fogalmának megjelenése

Részletesebben

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Edzők Társasága Fenntartható fejlődés 1. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete. Varga Attila

A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete. Varga Attila A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete Varga Attila varga.attila@ofi.hu Fenntartható Fejlődési Célok Az ENSZ 193 tagállama 2015. augusztus 2-án megállapodott a Fenntartható Fejlődési Célokban.

Részletesebben

Környezet fogalma Földtörténeti, kémiai és biológiai evolúció Ember megjelenése és hatása a környezetre az ókortól az ipari forradalomig

Környezet fogalma Földtörténeti, kémiai és biológiai evolúció Ember megjelenése és hatása a környezetre az ókortól az ipari forradalomig Környezet fogalma Földtörténeti, kémiai és biológiai evolúció Ember megjelenése és hatása a környezetre az ókortól az ipari forradalomig H.G. Wells és José Martí A XX. században az előző évszázadokénál

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Európai víz Charta. 3. lecke A víz jelentőségét az ember és környezete számára az

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

Energiamegtakarítás. közösen, közösségben

Energiamegtakarítás. közösen, közösségben Energiamegtakarítás közösen, közösségben Tartalom Egy kis elmélet A hosszú távú viselkedésváltozás motiválása Miért jók a közösségek? Sikeres közösségek Viselkedésváltozás: Az alapok Végső cél: hosszú

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 2. előadás. Társadalmi, gazdasági fejlődés és globális hatásai Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK.2010.

Környezetgazdálkodás 2. előadás. Társadalmi, gazdasági fejlődés és globális hatásai Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK.2010. Környezetgazdálkodás 2. előadás Társadalmi, gazdasági fejlődés és globális hatásai Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK.2010. Aurelio Peccei olasz gazdasági szakember által alapított nemzetközi tudóstársaság:

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

1. Vegyél vissza a flancból!

1. Vegyél vissza a flancból! www.vegyelvissza.hu 1. Vegyél vissza a flancból! Neked a divat mondja meg, ki vagy? Minden második vásárlás impulzusvásárlás. Hirtelen jött vágy és ötlet eredménye. Kétszer ad, aki gyorsan ad kétszer vesz,

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Integrált szemléletű program a fenntartható és egészséges édesvízi akvakultúráért XXXIII. Halászati Tudományos Tanácskozás; VI. Szekció Fenntartható halgazdálkodás FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Dr.

Részletesebben

ECONATURAL. Mérföldkő a papírgyártás történetében

ECONATURAL. Mérföldkő a papírgyártás történetében ECONATURAL Mérföldkő a papírgyártás történetében Lucart Professional EcoNatural: a környezettudatos papír új generációja. Az újrafelhasznált italos kartondobozokból készült EcoNatural a 100%-osan környezetbarát

Részletesebben

Szeged Város Fenntarthatósági

Szeged Város Fenntarthatósági Szeged Város Fenntarthatósági Fennta Programja 1 Tartalom I. Vezetői összefoglaló... 5 II. Külföldi és hazai fenntartható terv fejlesztéspolitikai keretei, meghatározó dokumentumai... 9 1. A Stockholmi

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget:

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: 1. Örkényi út Buszforduló (Gyón) 2. Vasút út Halász Jenő u. (Gyón) 3. Szőlő u. Iskola előtt (Gyón) 4. Szent István út Halász Kúria környéke

Részletesebben

,,Az energia nem vész el, csak átalakul." Országos komplex természettudományi vetélkedő 2011/2012 3. forduló Csapatnév: Zöldikék

,,Az energia nem vész el, csak átalakul. Országos komplex természettudományi vetélkedő 2011/2012 3. forduló Csapatnév: Zöldikék ,,Az energia nem vész el, csak átalakul." Országos komplex természettudományi vetélkedő 2011/2012 3. forduló Csapatnév: Zöldikék Az energia nem vész el csak átalakul Szerkeztők:Abonyi Blanka Fekete Gergő

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

A fenntartható fejlődés fogalmának története

A fenntartható fejlődés fogalmának története 2. FENNTARTHATÓSÁG, FENNTARTHATÓ TURIZMUS A föld egy bizonyos mértékig, valóban úgy viselkedik, mintha anyánk lenne. Bármit teszünk vele, elnézi nekünk. Ám újabban olyan rendkívüli pusztítást végzünk a

Részletesebben

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai. Szekér Klára Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztálya

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai. Szekér Klára Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztálya Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai Szekér Klára Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztálya Fenntartható fejlődés definíció Az erőforrások tartamos - a bolygó eltartóképességének

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium A hazai biodiverzitás védelem új szempontjai Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-s célok 2002. Johannesburg (110 államfő)-földi méretekben csökkenteni a biológiai sokféleség pusztulásának

Részletesebben

A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében. Kaleta Jánosné

A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében. Kaleta Jánosné A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében Kaleta Jánosné Címválasztás oka Aktualitása Internet A területfejlesztés nélkül elképzelhetetlen a jövő fejlesztés, eddigi gyakorlat

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. Körforgásos gazdaság

Hulladékgazdálkodás. Körforgásos gazdaság Hulladékgazdálkodás Körforgásos gazdaság 2016/2017. tanév I. félév Dr. Buruzs Adrienn egyetemi adjunktus (buruzs@sze.hu) SZE AHJK Környezetmérnöki Tanszék Lineáris gazdaság Körforgásos gazdaság Elnevezés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

Globális kihívások a XXI. század elején. Gyulai Iván 2012.

Globális kihívások a XXI. század elején. Gyulai Iván 2012. Globális kihívások a XXI. század elején Gyulai Iván 2012. Melyek a problémák? Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Néhány tény A különbözı rendszerek egymás negentórpiájával, szabad energiájával táplálkoznak A szabad-energia a rendezettség mértékének fenntartásához kell Az ember

Részletesebben

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. Ha minden nap október negyedike lenne, sokkal többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több figyelmet fordítanának az ember legjobb barátjára, s talán nem kellene annyi

Részletesebben

Érzékeny földünk. Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19. ME MFK Digitális Közösségi Központ

Érzékeny földünk. Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19. ME MFK Digitális Közösségi Központ Érzékeny földünk Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19 ME MFK Digitális Közösségi Központ Földessy János ...ha egy pillangó szárnya rebbenésével megmozdítja a levegőt, mondjuk Pekingben, akkor

Részletesebben

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport A klímaváltozás várható hatása az agrárágazatra Harnos Zsolt MHAS kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport IV. ALFÖLD Kongresszus Békéscsaba 2008. november 27. 1 A klímaváltozás

Részletesebben

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak!

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! - Zöld Iroda Program - Lontayné Gulyás Mónika Green IT konferencia 2010. szeptember 22. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések,

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig Rodics Katalin Globális helyzetkép az ipari mezőgazdaság fenntarthatatlanságáról MEZŐGAZDASÁG, TERMÉSZET KAPCSOLATA A mezőgazdaság erősen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről -

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - 2010. december 3. Országos Erdőfórum Baktay Borbála Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és génmegőrzési

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot Az oktatás megváltoztatja a világot 1.o. Az oktatás alapjog, nem kiváltság. Szeretném megértetni a gyermekekkel az oktatás hatalmát, mellyel képes megváltoztatni az életünket. Ayswarrya Ganapathiraman

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

BEVEZETÉS: Eltartóképesség a növekedés határai

BEVEZETÉS: Eltartóképesség a növekedés határai BEVEZETÉS: Eltartóképesség a növekedés határai Hány embert tud eltartani a Föld? És Magyarország? Ki lehet ezt számítani? Hogyan? Mi az eredmény? Lehet egy kicsivel több? Mit tehetnénk, hogy lehessen?

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Általában a környezet védelmről. A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás)

Általában a környezet védelmről. A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás) Általában a környezet védelmről A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás) Környezet tudatos életmód Sokszor mondják, hogy a szegény ember nem tud spórolni,

Részletesebben

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

A fenntartható fejlődés globális kihívásai

A fenntartható fejlődés globális kihívásai A fenntartható fejlődés globális kihívásai Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások szűkössége a növekedés fenntartásához

Részletesebben

10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés

10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Értékteremtés szelektív hulladékgyűjtéssel 10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Baka Éva Ügyvezető igazgató Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Az előadás tartalma Honnan indultunk?

Részletesebben

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4.

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Miről lesz szó avagy a bogarak Honnan jöttem? a JNOI Földi gondok EU megoldások felvillantás A jó kommunikáció

Részletesebben

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét!

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét! A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában Jó szerencsét! Holoda Attila ügyvezető igazgató Budapesti Olajosok Hagyományápoló Köre Budapest, 2014. február 28. A palagáz

Részletesebben

Bud apes 2011 . március 22

Bud apes 2011 . március 22 Modern technológiák az energiagazdálkodásban Okos hálózatok, okos mérés éé Haddad Richárd MAGYAR REGULA Budapest t2011. március 22. Témák Bevezetés, háttér ismeretek a Smart technológiák terjedésének motivációiról

Részletesebben

Nemzeti Környezetügyi Intézet. ig ra - Dr. Teplán István főigazgató - Dr. Gellér Zita főtanácsadó

Nemzeti Környezetügyi Intézet. ig ra - Dr. Teplán István főigazgató - Dr. Gellér Zita főtanácsadó Riótól l Rióig ig - felkész szülés s a Rio+20 konferenciára ra - Mi valósult meg az első riói i konferencia óta? Dr. Teplán István főigazgató - Dr. Gellér Zita főtanácsadó 1 Stockholm Rió Johannesburg

Részletesebben

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonpajzs szerepe Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István FÖLDFELSZÍN EGYENSÚLYI

Részletesebben

2. forduló. Matematika

2. forduló. Matematika 2. forduló Matematika 1. Három öreg bölcs alszik egy nagy fa alatt. Egy arra járó csintalan gyerkőc mindhármuk homlokára egy piros kört fest, majd kacagva elszalad. Amikor a bölcsek felébrednek, és meglátják

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

Műanyagok és környezetvédelem

Műanyagok és környezetvédelem Műanyagok és környezetvédelem 1 Vázlat Műanyagok és környezet mennyiség energia Megoldás életút-analízis megelőzés, tervezés újrafeldolgozás kémiai hasznosítás égetés Biológiailag lebontható polimerek

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben