Családnév: Osztály: Keresznév: Iskola: Védnökök:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családnév: Osztály: Keresznév: Iskola: Védnökök:"

Átírás

1 RAJZOKKAL KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT 2006 a bolygónk jövôjéért A fejlôdés üzenetei Családnév: Keresznév: Osztály: Iskola: Védnökök:

2 Tartalom Mindenki a maga módján képzeli el a fejlôdést oldal Mint egy fényképalbum oldal Gondolkodj el rajta! oldal Készíts interjút oldal Ragadj ceruzát oldal Nézzük meg közelebbrôl, mi a fejlôdés oldal Vizsgálat oldal Információk oldal Konkrét példák a fenntartható fejlôdésre oldal Kitéphetô lapok oldal Konkrét példák a fenntartható fejlôdésre oldal Nézzünk körül kritikus szemmel oldal Készíts interjút oldal Mielôtt befejeznéd oldal Kívánj valamilyen fejlôdést oldal Ragadj ceruzát oldal

3 RAJZOKKAL KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT Mindenki a maga módján képzeli el a fejlôdést Ennek a munkafüzetnek lapjain különbözô emberek véleményét gyûjtöd majd össze, elgondolkodsz arról, hogy a fejlôdés miként javíthatja az emberek életét úgy, hogy közben megtartja a bolygónk törékeny és természetes egyensúlyát. Ha megfigyeled magad körül a világot, biztosan találsz olyan projekteket, amelyek számodra az igazi fejlôdést képviselik. Arra is lesz alkalmad, hogy elképzeld a magad fejlesztési projektjét is, és hogy készíts róla egy rajzot, amivel megértetheted az elképzelésedet a világ összes gyerekével. Júniusban pedig a Rajzokkal környezetünk védelméért címû kiállítás, amely a bolygónkért küldött fejlôdés és tisztelet igazi üzeneteit hordozza, egy nagy nemzetközi turnéra fog indulni. Minthogy a világ fiatal vagy kevésbé fiatal polgárainak minden kis és nagy lépése elôrehaladást jelent a jövô elôkészítésében, Téged is felkérlek tehát, hogy ragadj ceruzát. Henri Proglio A Veolia Environnement elnök-vezérigazgatója

4 Mint egy fényképalbum Keress nyomtatott (fényképek, postai levelezôlapok ) és szóbeli (történetek, elbeszélések ) információkat, hogy le tudd írni, milyen volt 40 évvel ezelôtt az a városrész vagy falu, ahol most élsz! Írd le és rajzold le, milyen most a városrészed vagy a falud!

5 Írd le és rajzold le a környezetedben azokat a helyeket, amelyeket és azokat is, ahol nem igazán szeretsz, érzed jól magad! Magyarázd meg, miért választottad ezeket a helyeket!

6 Gondolkodj el rajta! Jegyezd le azokat a szavakat, amelyek eszedbe jutnak amikor a fejlôdés szót hallod! Keress olyan szavakat, amelyek számodra a világban végbemenô fejlôdés szinonimái: Segítségképpen néhány ötlet, gondolj például: tárgyakra, helyekre (épületekre, mûemlékekre stb.), híres emberekre, találmányokra, felfedezésekre, történelmi dátumokra, sportágakra, szokásokra, eszmékre. Gondolj az élet alábbi területeire: munka, lakás, közlekedés, oktatás, táplálkozás, egészség. Most pedig keress a fejlôdéssel számodra ellentétes példákat! Ha el kellene magyaráznod valakinek, mi a fejlôdés, mit mondanál neki?

7 Készíts interjút! Kérdezz meg legalább két-három különbözô életkorú felnôttet! Tedd fel nekik a 6. oldalon található kérdéseket! Jegyezd le azokat a fontos gondolatokat vagy szavakat, amiket mondtak! Milyen különbségek vannak az ô válaszaik és a tieid között? Próbáld meg a fejlôdés összes meghatározását egyetlen definícióban összefoglalni! Ragadj ceruzát! Rajzold le vagy írd le, hogy számodra mi képviseli a legnagyobb fejlôdést! Néhány szóban magyarázd meg a választásodat!

8 Nézzük meg közelebbrôl, mi a fejlődés! Próbáld néhány szóban megmagyarázni, általában mire szolgál a fejlôdés! Ideális esetben mit kell a fejlôdésnek hoznia vagy megváltoztatnia? Kinek a számára kellene valamit hoznia a fejlôdésnek? Mit várnak az emberek a fejlôdéstôl? Írd le néhány szóban, te mit vársz a fejlôdéstôl? Keress olyan példákat a fejlôdésre, amelyek egyszerre hozhatnak jót és rosszat is! Magyarázd meg a választásaidat!

9 Interjú Kérj meg felnôtteket, hogy mondjanak 5 olyan példát a fejlôdésre, amit jelentôsnek tartanak! Kérdezd meg tôlük, minek a megvalósulását szeretnék látni, és miért! Te mit gondolsz errôl? A FEJLôDÉS MINDIG HALADÁS? EGY PERCRE GONDOLKODJ EL!

10 Hírek hírek hírek Mi, akik most élünk a földön, több természeti forrást használunk el, mint az egész emberiség az elmúlt századok során. Ne feledkezzünk meg egy kirívó aránytalanságról sem: a világ népességének 20%-a fogyasztja el a bolygó természetes forrásainak 80%-át! A világ népessége folyamatosan nô, ezzel együtt a szükségletei is. Mindenkinek joga van egy elfogadható életszínvonalhoz, viszont a Föld forrásai végesek. Mit lehet tenni? Mi a fenntartható fejlôdés? A fenntartható fejlôdés olyan fejlôdés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövô nemzedékek esélyét arra, hogy ôk is kielégíthessék azokat. Eme felfogás szerint mindenki felelôs a bolygóért és teljes népességének jólétéért. Tehát mivel minden cselekedet következménnyel jár, mindenki tehet valamit! MINDEN FEJLôDÉS FENNTARTHATÓ? EGY PERCRE GONDOLKODJ EL! 10

11 Három kulcsszó Fenntartható egy cselekvés, ha: Az egyenlôséget és a szolidaritást erôsíti az emberek között. Elfogadható talán, hogy emberek milliói nem jutnak hozzá olyan alapvetô szolgáltatásokhoz, mint az ivóvíz, a csatornaszolgáltatás, az egészségügyi ellátás, az oktatás stb.? Gazdasági fejlôdést tesz lehetôvé, elôsegíti az országok, régiók közötti kereskedelmi vagy kézmûves kapcsolatokat, ösztönzi az embereket arra, hogy olyan tevékenységeket hozzanak létre, amelyek megélhetést és munkalehetôséget biztosítanak számukra. Védi a környezetet. Nem tartható fenn az a cselekvés, amely túlzottan kihasználja a bolygó korlátozott természeti forrásait, vagy az ember és a természet közötti törékeny egyensúlyt veszélyezteti! Itt lehet szó olyan nagyszabású projektek, mint például egy vízmûtelep vagy szennyvíztisztító-állomás építése, a háztartási hulladék gyûjtésének és kezelésének bevezetése, villamosjárat kiépítése, de azokról a kis helyi projektekrôl is, amelyek javítják az ott élô emberek mindennapjait. Ezek a kis és nagy projektek néha nagyon különbözô, de egymással mégis összefüggô fejlôdést jelentenek: a levegô minôségének javítását, a természeti források védelmét (víz, talaj, nyersanyagok, biodiverzitás), a minôségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés megkönnyítését, és mindez együtt az emberek életkörülményeinek és egészségének javítását. A következô oldalon olvashatsz néhány példát, olyan megvalósított projektekre, amelyek fejlôdés forrását képezték. 11

12 A fenntartható fejlődés konkrét példák A fenntartható meleg Litvánia, a különösen zord teleirôl ismert balti ország kevés fosszilis energiaforrással szénnel, földgázzal és kôolajjal rendelkezik, de területének több mint 1/4 részét erdô borítja. Természetes módon vetôdött tehát föl a fa mint energiahordozó használatának bevezetése, majd fejlesztése ahelyett, hogy Oroszországból az idôvel egyre fogyó kôolajat, illetve az egyre dráguló földgázt importálták volna. A gyakran elhagyott erdôket kitermelték, az öreg fákat kivágták, az erdészeti és ipari fahulladékot (forgács, raklap stb.) újra hasznosították, és új fákat ültettek, hogy Litvánia továbbra is ki tudja termelni ezt a természeti forrást, amelynek nagy elônye, hogy megújuló energiaforrás. A fa elégetése a földgáz, illetve kôolaj helyett az üvegházhatású gázok kibocsátását is csökkentette. Ezáltal Litvánia a nemzetközi környezetvédelmi vállalásainak egy részét is betartja. Ezen felül a fa ilyen jellegû hasznosítása még új munkahelyek teremtéséhez is hozzájárult. Ráadásul ennek az energiának az ára sokkal kedvezôbb és stabilabb a lakosság számára, mint a fosszilis energiáké. 12

13 RAJZOKKAL KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT 2006 Egy egész falu kell ahhoz, hogy egy gyerek felnôjön. Afrikai közmondás MEGOSZTANDÓ GONDOLATOK KICSIK ÉS NAGYOK KÖZÖTT A Papirusztekercs a világ körül és Zászlók a világ körül akciók folytatatásaként a Rajzokkal környezetünk védelméért címû oktatási program újból lehetôvé teszi a gyerekeknek, hogy elgondolkodjanak a haladáson és a fenntartható fejlôdésen. Mivel sokat hallani ezekrôl a nagyközönség számára igen összetett és nehezen behatárolható fogalmakról, ez az akció megpróbál segítséget nyújtani a fiataloknak ahhoz, hogy a lehetô legpontosabb képet alkossanak maguknak az ôket körülvevô problémakörök jelentôségérôl. Ennek a kis füzetnek a segítségével a gyerekeket irányító felnôttek ötleteket kapnak a munkafüzet feldolgozásához, valamint hasznos információkat, hogy válaszolni tudjanak a gyerekek kérdéseire, amelyek biztosan lesznek szép számmal! Védnökök:

14 14 MIÉRT ÉRDEMES ELGONDOLKODTATNI A FIATALOKAT A FEJLôDÉS KÉRDÉSÉRôL? Ennek a témakörnek a gazdagsága rengeteg lehetôséget kínál a fiatalok közötti vitákra és a felnôttekkel való eszmecserékre. Lehetôvé teszi az állampolgári nevelés és a szolidaritásra nevelés fogalmainak tárgyalását is. A fejlôdés témaköre mindenki számára lehetôvé teszi, hogy elmondja gondolatait, megfigyelje szûkebb és tágabb környezetét, megértse a korszak és hely függvényében változó nézôpontokat, felmérje a fenntartható fejlôdés fogalmának összetettségét, megértse a téteket és a szereplôk közötti érdekkülönbségeket, hosszú távra tekintsen elôre és a maga szintjén cselekedjék. NÉGY SZAKASZBÓL ÁLLÓ MUNKAFÜZET: 1/ Az elsô szakasz a kérdéssel való megbarátkozásra szolgál, annak összegyûjtésére, ami spontán módon ötlik az eszünkbe a fejlôdés fogalma kapcsán. Az elsô oldalak azt igénylik a gyerekektôl, hogy kicsit nagyobb távlatban szemléljék azt, ami körülveszi ôket a hétköznapi életben, hogy a dolgok fejlôdésének tudatára ébredjenek. (4 9. oldal) 2/ A második szakasz az információk elolvasására szolgál, és a fenntartható fejlôdés fogalmát tárgyalja. ( oldal) 3/ A harmadik szakasz arra szolgál, hogy a gyerekek visszakanyarodjanak a fejlôdés témaköréhez, s hogy átgondolják az újonnan szerzett ismereteket. ( oldal) 4/ A negyedik szakaszban a gyerekek kiválasztanak egy lakóhelyükön megvalósított projektet, és keresnek egy, a közvetlen környezetükben megvalósításra javasolt projektet. ( oldal) GONDOLKODJ EL Ezek a kérdések eszmecserét tesznek lehetôvé. Természetesen minden válasz elfogadható, feltéve, ha érvekkel van alátámasztva. HOGYAN HASZNÁLJUK A MUNKAFÜZETET? A munkafüzet személyes munkaeszköz, minden gyerek a maga gondolatai, találkozásai, interjúi alapján tölti ki. Jegyzet- vagy vázlatfüzet is egyben, amelyet folyamatosan kell vezetni, és semmi esetre sem arra szolgál, hogy a tanár kijavítsa. Információátadásra használható eszköz az iskola és az otthon között, a gyermek gondolatait és a gondolkodásának folyamatát foglalja magában. A gondolatok megosztásának is eszköze a munkafüzet, mert olyan alapot képez, amelyen többféle vitát lehet szervezni, ahol az egyik gyerek gondolatai a másikéit gazdagítják. A kérdések épp ezért szándékosan nagyon nyitottak. A javasolt munkamódszert sem szabad az egyedül követendônek tekinteni. Egyéb vizsgálatokat is lehet folytatni, kivágott újságcikkeket összegyûjteni, és más tevékenységeket is el lehet képzelni.

15 A FENNTARTHATÓ FEJLôDÉS KÜLÖNBÖZô VETÜLETEINEK MEGÉRTÉSÉT SEGÍTô INFORMÁCIÓK A fenntartható fejlôdés rövid története Az ökör lassú, de a föld türelmes. Kambodzsai közmondás A 60-as évek végén a Római Klubba tömörült személyek szinte vészkiáltásként adták közre nyilatkozatukat, hogy mindenki tudatára ébredjen, bizonyos gazdasági tevékenységek már veszélyes mértékben ártalmasak a bolygóra ben az emberi környezettel foglalkozó ENSZ csúcsértekezlet figyelmezette a világ országait a természeti források kimerülésére be Gro Harlem Brundtland norvég miniszter asszony megállapította, hogy az elmúlt 50 évbena világ népességének egy része erôteljesen fejlôdött, az életszínvonaluk emelkedett, de ennek fejében számtalan ökológiai kár keletkezett (erdôk pusztulása, környezetszennyezés, ipari katasztrófák, az ivóvízkészlet romlása, a természeti források kimerülése, elsivatagosodás ). Mivel sürgôs intézkedésekre volt szükség, ekkor mondta ki elôször a norvég miniszter a «fenntartható fejlôdés» kifejezést, megmagyarázva ezzel azt, hogy az emberi magatartásnak meg kell változnia. Így született meg a felismerés, hogy szükség van a jövô nemzedékek védelmére is. 1992, a Föld Csúcs néven ismert Rio de Janeiro-i (Brazília) Környezet és Fejlôdés ENSZkonferencia. A Föld Csúcs fô határozatai: Az Agenda 21, közös program a fenntartható fejlôdés megvalósításáról a XXI. században, a Rio-i Deklaráció a környezetrôl és fejlôdésrôl, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye, Megállapodás a biológiai diverzitásról, megállapodások az elsivatagosodásról és a nyílt tengeri halászatról ben a Johannesburgi Csúcsértekezlet a fenntartható fejlôdésrôl (Dél-Afrika). A csúcsértekezletnek részvevôje volt (100 politikai vezetô, 193 ország delegátusa, nem-kormányzati szervezetek képviselôi és újságírók ezrei). Megállapodás született az üvegházhatású gázok kibocsátásának 5,2%-kal történô csökkentésére az eljövendô tíz évben, valamint a kormányok és a lakosság egymáshoz közelítésére közös akciók végrehajtása érdekében. 15

16 MI A FENNTARTHATÓ FEJLôDÉS? A fenntartható fejlôdés három kulcskérdést köt össze: a gazdasági tevékenységet, a társadalmi fejlôdést és a környezet megóvását. A megelôzés, óvatosság, gazdaságosság, jó gazdálkodás, felelôsség, részvétel és szolidaritás elvére épül. Ma a fejlôdés által korábban elhanyagolt egyéb területekhez is kapcsolódik, mint például a kultúra, amelyet az UNESCO 2001-es Egyetemes Nyilatkozata a kulturális sokszínûségrôl teljes egészében a fejlôdés forrásaként ismert el. A GÉPKOCSI-HASZNÁLATTAL ÖSSZEFÜGGô LÉGSZENNYEZÉS A Világbank adatai szerint 2010-re 816 millió motoros jármû lesz a földön (2003-ban kb. 700 millió volt). Ugyanakkor 2000-ben a világ autógyártása rekordot állított fel 40,9 millió gépjármûvel, amely 4%-kal meghaladta az elôzô év termelését. Ilyen ritmus mellett a 2010-es elôrejelzéseket jóval hamarabb elérjük! A gépkocsik a felelôsek a légkörbe kibocsátott CO 2 -szennyezés több mint egy harmadáért. A levegô minôsége egyes városokban eléri a kritikus szintet, és nyugtalanító mértékben hat az ott lakók egészségére. Csak a tömegközlekedési eszközök használata változtathat ezen a helyzeten: ugyanannyi utasra vetítve 20-szor kevésbé szennyeznek és 5-ször kevesebb energiát fogyasztanak. A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS A tudósok szerint azért megy végbe globális felmelegedés a bolygón, mert az emberiség, gyárak és gépkocsik millióival, egyre több üvegházhatású gázt szén-dioxidot, metánt, dinitrogén-oxidot és halogénezett szénhidrogéneket (CFC) bocsát az atmoszférába. Minden ország, amely sok fosszilis energiát (szén, gáz, kôolaj) fogyaszt egyúttal sok üvegházhatású gázt is termel. Egyes országok a Kyotói Jegyzôkönyvben kötelezettséget vállaltak a CO 2 - kibocsátásuk csökkentésére. A Föld felmelegedésének jelentôs klimatikus következményei vannak: gleccserek olvadása, viharok és ciklonok, a kánikulai idôszakok növekedése, a tengerek szintjének emelkedése. Még van idô cselekedni, de azzal a feltétellel, hogy mindenki együtt cselekszik! VESZÉLYBEN A BIODIVERZITÁS Amikor a Föld felmelegszik, a környezetszennyezés növekszik, a növények, állatok és élőhelyeik túlzottan ki vannak használva, az ember és az élet egyéb formái közötti egész egyensúly kerül veszélybe. Az állati és növényi fajok ma riasztó sebességgel tûnnek el. A tudósok úgy becsülik, hogy az eltûnési arányuk szer nagyobb, mint ami az ipari fejlôdés nélkül volna. A vizes élôhelyek a Föld legváltozatosabb és legszebb tájai. A nagyszámú növény- és állatfaj bölcsôi azonban veszélyben vannak, mert az ember túlságosan kihasználja ôket: erdôirtás, mocsarak lecsapolása, homokosodás, szennyezô hulladékok mindezek olyan okok, amelyek az érzékeny vizes élôhelyek tucatjait tünteti el évente. 16

17 A VILÁGNÉPESSÉG NÖVEKEDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI 30 ÉV MÚLVA 9 MILLIÁRD EMBER ÉL MAJD A FÖLDÖN ban a népesség fele, azaz több mint három milliárd ember fog városban élni. A városok és elôvárosok terjeszkedni fognak, és egyre több helyet foglalnak majd el a ma még a növénytermesztésnek vagy az erdôknek fenntartott területbôl. A régi városrészeket hozzá kell igazítani a modern közlekedéshez, meg kell felelni a növekvô energia- és ivóvízigénynek, tudni kell kezelni a hatalmas tömegû szennyvizet és hulladékokat, megoldásokat kell találni a közlekedésre. AZ ENERGIA VETÜLETEI Az ember századok óta anélkül használja a föld erôforrásait, hogy gondolna a holnapra. Energiára szinte az összes emberi tevékenységhez szükség van. Az elmúlt 30 évben az energiafogyasztás közel 70%-kal emelkedett a világban. Négyszer többen vagyunk, mint a XX. század elején, és egyúttal az energiafogyasztásunk is négyszer akkora. A fosszilisenergia-tartalékok, melyek évmilliók alatt keletkeztek, már nem sokáig lesznek elegendôk. Például a kôolajtartalékok a becslések szerint 60 év múlva kimerülnek. Az energiatakarékosság kiemelkedô jelentôségû probléma, amelyhez világméretû, de egyszersmind egyéni megoldások szükségesek. Alternatív energiaforrásokhoz kezdünk tehát fordulni. Még ha a szélenergia, napenergia, geotermikus energia, vízenergia és a biomassza ma még nem széles körben használatos is, az elkövetkezô években minden bizonnyal fejlôdni fog, mert tisztább és fôként megújuló energiaforrások. AZ ÉLETHEZ NÉLKÜLÖZHETETLEN VÍZ A szép kék bolygó, a Föld vizeinek csak 5%-a édesvíz (folyók, patakok és talajvíz). Az 5%-nyi édesvízbôl csak 3% könnyen elérhetô. A többit a sarki jégtakarók és a gleccserek tartják fogva. A világ egyre növekvô népességének ezzel a 3%-kal kell kielégítenie a szükségleteit. Ha a vízigény jelenlegi növekedési görbéjébôl indulunk ki, akkor 2025-re a föld népességenek két harmada könnyen lehet, hogy ivóvízhiányban fog szenvedni. Ma a népesség 20%-a nem részesül ivóvíz-, a fele pedig csatornaszolgáltatásban, azaz közel 3,5 milliárd ember. Csatornázás nélkül a higiéniai körülmények katasztrofálisak, és a fertôzô betegségek nagyon gyakoriak. Úgy becsülik, hogy ez utóbbiak felelôsek a világon minden évben több mint 2,5 millió ember haláláért. Ma a fejlôdô országokban a szennyvízszolgáltatás kiemelt feladat. A kertekben, illetve a földeken használt növényvédôszerek több mint fele közvetlenül a vizekbe jut, és bekerül a folyókba és a talajvízbe is. 17

18 EGÉSZSÉG Bizonyos emberi tevékenységek ártalmasak a környezetre, és ha ez utóbbit valami fenyegeti, akkor az egészségünk van veszélyben. Számos betegség okozói a káros környezeti hatások: légúti betegségek, fertôzések, daganatos megbetegedések Például nô a városokban az allergiás és asztmás betegek száma. A szennyvízszolgáltatás hiánya egyes régiókban számos betegséget okoz; hasmenést, allergiát, ami különösen a gyermekeket fenyegeti. Az egészségünk védelméhez a környezetünket kell védenünk! A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS Nagyon sok terméket, amelyet Európában vagy az Egyesült Államokban vásárolunk, gyakran fejlôdô országokban gyártanak, mert ott a munkaerô sokkal olcsóbb. Ugyanakkor egyes országokban a dolgozókat nem védik megfelelôen a törvények. Ma már a méltányos kereskedelem (fair trade) szakmai szövetségei kiválasztják, jelöléssel látják el és ajánlják azokat a termékeket, amelyeket a felnôttek és a gyermekek jogainak, valamint a környezetvédelemnek a betartásával állítottak elô. Így mindenki felelôsségteljesen tud fogyasztani, mert olyan termékeket választhat, amelyek eredete és gyártási körülményei ismertek, és amelyek egy emberibb gazdasági megközelítést erôsítenek. A helyes fogyasztás gyakran a kevesebb fogyasztást jelenti! Egyes termékek újra hasznosíthatók, javíthatók, sôt másoknak továbbadhatók, ahelyett hogy kidobnák ôket. A növényi rostokból készült kosarakat, faládákat, banánleveleket vagy más növényeket a mûanyag csomagolóanyagok és zacskók váltották fel, amelyek egyre jobban elárasztanak bennünket, és ha eldobják ôket, szennyezik a természetet, és állatok, halak fulladhatnak meg tôlük. A hulladékok élettartama a természetben az alkotóelemeiktôl és az atmoszférikus feltételektôl függ. Gyakran évtizedek szükségesek a természetes lebomlásukhoz: papír zsebkendô: 3 hónap, újságpapír: 3 12 hónap, gyufaszál: 6 hónap, cigarettacsikk: 1 5 év, rágógumi: 5 év, gyümölcshéj: 3 hónap 2 év, mûanyag öngyújtó: 100 év, alumínium doboz: év, mûanyag zacskó és pohár: év, polisztirolhab: 1000 év, telefonkártya: 1000 év, üveg: 4000 év. NÉHÁNY GESZTUS A fenntartható fejlôdés rajtunk keresztül valósul meg a hulladékok szétválogatása, a tömegközlekedési eszközök használata, fogyasztásunk átgondolása, a vízzel és energiával való takarékosság révén. Mindezek olyan szolidáris és konkrét cselekvések, amelyek azt a törekvésünket tükrözik, hogy mindenki élete jobb legyen, a föld forrásaival takarékoskodjunk és védjük a környezetet. 18

19 ÖTLETLÁDA KÉSZÍTSÜNK ÁBÉCÉSKÖNYVET Az ábécé mindegyik betûjéhez keressünk egy olyan fogalmat, amely a fenntartható fejlôdéssel kapcsolatos: F mint fenntartható fogyasztás, M mint megújuló energia, SZ mint szolidaritás HÉTKÖZNAPI CSELEKEDETEK Készítsünk listát könnyen megvalósítható, és a környezetre, egészségre pozitív hatást gyakorló cselekvésekbôl! Mit tehetünk otthon, az iskolában, az utcán, nyaralás alatt vagy bevásárláskor? A megoldások olyanok legyenek, amelyeket mindenki meg tud valósítani a szokásai drasztikus megváltoztatása nélkül: vigyünk magunkkal kosarat a pénztárnál kapott zacskó helyett, kapcsoljuk le a villanyt amikor kimegyünk egy helyiségbôl, válogassuk szét a csomagolóanyagokat, ne folyassuk a vizet fogmosás alatt MEGGYôZô REKLÁMFOGÁSOK Találjunk ki plakátra vagy rádiós reklámhirdetésbe illô szlogeneket, amelyekkel fogékonnyá tehetjük a nagyközönséget vagy a fiatalokat a fenntartható fejlôdés érdekében végrehajtott cselekedetekre. További információk: 19

20 A Veolia Environnement RAJZOK A VILÁG KÖRÜL címû akciójának támogatói A Francia UNESCO Bizottság és az UNESCO Társiskoláinak Hálózata hogy megerôsítse az üzenetek fontosságát újra támogatja az akciót, amely a gyerekeket akarja fogékonnyá tenni e fontos kérdések iránt. Az akció kitûnôen illeszkedik az Oktatás a Fenntartható Fejlôdésért ENSZ Évtized programjába is. Az UNESCO (az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete) 1945-ben jött létre, hogy hozzájáruljon a békéhez és biztonsághoz az országok közötti együttmûködésnek az oktatás, tudomány, kultúra és kommunikáció eszközeivel való elôsegítésével. Hatvanadik évfordulóján az UNESCO nem annyira a befejezett munkát akarja megünnepelni, hanem inkább újra megtalálni annak a törekvésnek az erejét, amely az alapítóit vezette. Újra át akarja élni azt a reményt, ami az alapítóké volt, és azt a jövôképet, amit ôk alakítottak ki. Hatvan témát választottak ki, hogy nyomatékot adjanak a hatvan hétnek, amely elválasztja szeptember 5-ét november 4-tôl, az UNESCO-t alapító nemzetközi egyezmény hatályba lépésének évfordulójától. Így a június 5-ével kezdôdô hét témája az oktatás a fenntartható fejlôdésért lesz. Az Oktatás a Fenntartható Fejlôdésért ENSZ Évtized ( ) A program célja, hogy beépítse a fenntartható fejlôdés értékeit a tanulás minden területébe, elôsegítve ezáltal azokat a magatartás-változásokat, amelyek lehetővé teszik egy mindenki számára élhetôbb és igazságosabb társadalom megteremtését. Az évtized folyamán az oktatás a fenntartható fejlôdésért hozzá fog járulni olyan polgárok képzéséhez, akik képesek lesznek szembenézni a jelen és a jövô kihívásaival, és olyan döntéshozók kitanításához, akik helyes választásokkal dolgoznak egy élhetô világért. Ennek megfelelôen öt alapvetô tanulási területet emelnek ki: a megismerés tanulása, a cselekvés tanulása, az együttlét és együttélés tanulása és az egyén saját maga és a társadalom átalakításának tanulása. Melyek az UNESCO Társiskolák? Az 1953-ban létrejött UNESCO Társiskolák Hálózata olyan világméretô hálózat, amely 176 országban 7900 intézményt (óvodák, alsótagozatos- és középiskolák, szakképzési intézmények) foglal magában, melyek mindegyike a minôségi oktatásra törekszik. A Hálózat iskolái regionális és nemzetközi Phare-programok alapján tanítanak, amelyek olyan témákat dolgoznak fel mint a világörökség megôrzése, a fenntartható fejlôdés, az emberi jogok, a demokratikus polgári jogok és a kultúrák közötti párbeszéd. Egyes projektek a világ külön régióira vonatkoznak (a balti-tengeri projekt, a Nagy Volga-projekt, vagy a karib-tengeri projekt), és az Oktatás a Fenntartható Fejlôdésért ENSZ Évtized program részét képezik. A youthxchange (PNUE/UNESCO) A YouthXchange a PNUE és az UNESCO által közösen kifejlesztett oktatási anyag, mely a felelôsségteljes fogyasztásról szól. Megfelel a fenntartható fejlôdés jelentésére és tétjeire vonatkozó megbízható, világos és játékos információk iránti igénynek a hétköznapi életben. Az a célja, hogy a fiataloknak és oktatóiknak eszközöket adjon az elméletbôl a gyakorlatba való átmenethez azáltal, hogy elôsegíti a gondolatok és gyakorlati eljárások megismertetését és cseréjét. Az Egyesült Nemzetek Környezetvédõ Programja (PNUE): a környezetvédelem a fejlôdés szolgálatában A PNUE a legmagasabb hatóság az Egyesült Nemzetek szervezetén belül katalizátor és támogató szerepet játszik, a természeti források ésszerû felhasználásáért és a globálisan fenntartható fejlôdésért dolgozik. A PNUE prioritásai: felügyelet, értékelés, tájékoztatás és kutatás a környezetvédelem területén. A PNUE vezetô szervei Nairobiban, Kenyában vannak, míg a Technológiai, Ipari és Gazdasági Divíziója Párizsban található. A PNUE DTIE Termelési és Fogyasztási Osztálya a fenntartható termelési és fogyasztási módok alkalmazását segíti elô, hogy hozzájáruljon a társadalomnak a piac által történô fejlôdéséhez. UNEP UNEP DTIE 20

21 Meg kell tanulni a higiéniai szabályokat az egészségünk megóvása érdekében Egyes országokban az emberek kútra járnak vízért, amit aztán otthon agyagkorsókban vagy mûanyag kannákban tárolnak. Iváshoz poharat használnak, amelyet közvetlenül a korsóba merítenek. Ha a vízzel érintkezô kezük nem tökéletesen tiszta, akkor az egész korsó vizet megfertôzhetik. A gyerekek, akik ebbôl a vízbôl isznak, megbetegszenek, hasmenést kapnak, ami néha kiszáradáshoz és halálhoz is vezet. Az emberek egészségének megóvása érdekében oktatási programokat szerveznek a falvakban és iskolákban, hogy rávegyék ôket a gondos kézmosásra. Városi közlekedés másképpen Rouenban, Franciaországban, teljesen új buszközlekedési rendszert akartak bevezetni. Arra volt szükség, hogy az új rendszer összekösse a város keleti és nyugati részét, a lehetô leggyorsabban és legkényelmesebben képes legyen minél több utast szállítani, s emellett kapcsolódjon a már meglévô busz- és metróvonalakhoz. Így született meg a TEOR (kelet és nyugat Rouent összekötô közlekedési eszköz), amely hasonlít a buszra, de nem egészen busz, és nem is egészen vonat. Vannak ugyan kerekei, de az különbözteti a többi jármûtôl, hogy külön közlekedési folyosóval rendelkezik. Semmiféle akadály és semmiféle más jármû nem lehet a területén. Ez a busz tehát gyors, nagy méretû, hogy sok utast tudjon szállítani egyszerre, és jól alkalmazkodik a mozgássérült emberek igényeihez is. Nincs kitéve közlekedési dugóknak, így mindig pontosan érkezik. Ráadásul kevéssé szennyezi a környezetet. Mindez egy jó érv amellett, hogy a lakosok ne az autójukat használják, hanem egy nagyon hatékony tömegközlekedési eszközt vegyenek igénybe. 21

22 A fenntartható fejlődés konkrét példák A háztartási csomagolóanyagok második élete: szép példa a fenntartható fejlôdésre! Európában a háztartási szemét több mint 400 kg-ot tesz ki évente és személyenként. Franciaországban ebbôl a 400 kg-ból* 86 kg a csomagolási hulladék. A szelektív hulladékgyûjtés bevezetése óta az emberek megtanulták szétválogatni a csomagolóanyagokat. Karton, üveg és mûanyag palack, papír, újságok, üvegcsomagolás, konzervdoboz stb. ma már külön kerül elhelyezésre. Így évente és személyenként valamivel több mint 50 kg hulladék kerül szétválogatásra. A szétválogatás után a csomagolási hulladék újrahasznosító üzemekbe kerül, ahol új alapanyag készül belôle, amelyet azután gyárakba szállítanak, hogy új termékké dolgozzák föl. Így egy mûanyagpalack párna- vagy dzsekitöltelék, kerti pad, öntözôkanna vagy gyümölcskosár alapanyaga lehet. * forrás: Eco-Emballages 22

23 Egy villanykörte a jobb életért Mali egyik falujában egyetlen sima villanykörte beszerelése a lakosság egész életét megváltoztatta. A történet igen egyszerû. Ebben a faluban nem volt bevezetve az áram. A házakban nem volt világítás. Amikor az est leszállt, az emberek hazamentek. Az asszonyok egy gyertya fényénél guggoltak, hogy elkészítsék a vacsorát vagy ellenôrizzék a gyerekeik leckéjét. Egyszer azonban elhatározták, hogy valóra váltanak egy tervet: a faluban pontosabban az iskola udvarán egy napfényelemekkel felszerelt oszlopot állítottak fel. A gyerekek így el tudták készíteni a házi feladataikat anélkül, hogy rongálták volna a szemüket, és esti tagozatot lehetett indítani azoknak a gyerekeknek, akik napközben mezôgazdasági vagy háztartási munkát végeztek. A lámpa alatt a felnôttek is tarthattak megbeszéléseket. Így változtatta meg egyetlen kis lámpa egy egész falu lakóinak életét, hatalmas fejlôdést hozva a közösség számára. Hogyan mûködik a NAPENERGIA? Az oszlopokra szerelt napelemek (vagy fényelemek) lehetôvé teszik a napfény átalakítását elektromos energiává. A napelemeket eredetileg a mûholdakon alkalmazták, de ma már számos felhasználásuk létezik: számológépek, automata parkolóórák, tengeri fényjelzô bóják, távközlési relék, sôt elzárt helyen lévô ház vagy falu ellátása elektromos árammal. 23

24 Nézz körül kritikus szemmel Vedd elô azt a feladatot, amit a 4. oldalon végeztél el! Állíts össze egy listát az összes munkáról vagy változásról, amely a lakóhelyed közelében történt! Ezek lehetnek nagy jelentôségû, de kisebb munkálatok is. Írd le, milyen javulást hoztak ezek a munkálatok vagy változások! Leírás Miért jó? 24

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL

KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL TARTALOM 2 BEVEZETÉS Bevezetés a konzultációba BEVEZETÉS A KONZULTÁCIÓBA 8 1. FEJEZET A téma áttekintése: a szakpolitikai döntéshozatal eszközei

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány KÖRNYEZETTUDATOSSÁGGAL KAPCSOLATOS FOGYASZTÓI SZOKÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ

Részletesebben

Ú t m u t a t ó e g y f e n n t a r t h a t ó b b é l e t h e z

Ú t m u t a t ó e g y f e n n t a r t h a t ó b b é l e t h e z w w w. y o u t h x c h a n g e. n e t youth X change Ú t m u t a t ó e g y f e n n t a r t h a t ó b b é l e t h e z T H E G U I D E K é p z é s i c s o m a g a f e l e l ő s f o g y a s z t á s r ó l

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Konzulens: Dr. Michalkó Gábor Készítette: Szabó Ágnes (QNO4ZJ) Turizmus és Vendéglátás

Részletesebben

BGF KKFK Elektronikus Könyvtár

BGF KKFK Elektronikus Könyvtár 1 SZAKDOLGOZAT 2 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK LEVELEZŐ tagozat SZAKDIPLOMÁCIA szakirány ENERGIA: VÁLSÁG VAGY BUSINESS? A környezetvédelmi konferenciák

Részletesebben

ENERGIAOKTATÁS. A holnap energiafogyasztóinak tanítása EURÓPAI BIZOTTSÁG. Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság

ENERGIAOKTATÁS. A holnap energiafogyasztóinak tanítása EURÓPAI BIZOTTSÁG. Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság ENERGIAOKTATÁS A holnap energiafogyasztóinak tanítása Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság EURÓPAI BIZOTTSÁG Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2006 ISBN 92-79-00781-5

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A környezeti nevelés a fenntartható fejlődésért néhány témakörének lehetséges megközelítése több tudományágat felhasználó projektekkel

A környezeti nevelés a fenntartható fejlődésért néhány témakörének lehetséges megközelítése több tudományágat felhasználó projektekkel hétfő január 4. Semmi sem tartható fenn, csak a változás. Hérakleitosz Az oktatás fő célja olyan embereket nevelni, akik képesek új dolgokat létrehozni, nem csupán megismételni azt, amit az előző nemzedékek

Részletesebben

1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2. 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4. 3 A klímaváltozásért az ember a felelős...

1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2. 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4. 3 A klímaváltozásért az ember a felelős... Tartalom 1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4 3 A klímaváltozásért az ember a felelős... 6 4 A GEMS... 10 5 A városoké lesz a főszerep... 12

Részletesebben

Környezetvédelmi politika

Környezetvédelmi politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészséges és fenntartható környezetet a jövő nemzedékei számára Környezetvédelmi politika Nem maradhat minden a régiben TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI

Részletesebben

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014)

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában FORRÁSGYŰJTEMÉNY Nevezd meg! Ne

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól A KIADVÁNYT A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA TÁMOGATTA. ENSZ Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Útikalauz iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért

Útikalauz iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért Útikalauz iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért Imprint Útikalauz iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért Eredeti cím: TRAVELLING GUIDE. Practitioners

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Tananyag döntéshozók számára I. rész Az első rész bemutatja: I. A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó gondolkodás változását, és azt a folyamatot, amely a koncepció

Részletesebben

TUDATOSSÁ TÉTEL, NEVELÉS ÉS KÉPZÉS A KÖRNYEZET ÉS A FENNTARTHATÓ FEJL DÉS ÉRDEKÉBEN

TUDATOSSÁ TÉTEL, NEVELÉS ÉS KÉPZÉS A KÖRNYEZET ÉS A FENNTARTHATÓ FEJL DÉS ÉRDEKÉBEN TUDATOSSÁ TÉTEL, NEVELÉS ÉS KÉPZÉS A KÖRNYEZET ÉS A FENNTARTHATÓ FEJL DÉS ÉRDEKÉBEN A Körösök vízrajzi területén Az UNESCO 2005-2014 meghirdetett 10 éves oktatási, és nevelési projekt keretében. Egyek,

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu Fôszerkesztô: Czippán Katalin Szerkesztôk: Juhász Nagy Ágnes, Sapsál Júlia Lektor: Székely Mózes Kiadó: Professzorok Háza Borító terv: RDS Design Nyomda: Eurotronik Tördelés: Eurotronik Környezeti Nevelési

Részletesebben

Klímaőrjárat Tanári kézikönyv

Klímaőrjárat Tanári kézikönyv Impresszum Kiadja: Magyar Természetvédők Szövetsége Cím: 1091 Budapest, Üllői út 91/b. Tel: +36 1 216 7297 Fax: +36 1 216 7295 Email: info@mtvsz.hu Web: www.mtvsz.hu 2009 Klímaőrjárat Tanári kézikönyv

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2010. HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2010. HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010..../2010 (XII.09.) sz. közgyűlési határozat Melléklete SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ

Részletesebben

A mû eredeti címe: The Earth Charta Hivatalos közzétételének idôpontja: 2000. június 29. Felelôs kiadó a REC Magyar Iroda igazgatója

A mû eredeti címe: The Earth Charta Hivatalos közzétételének idôpontja: 2000. június 29. Felelôs kiadó a REC Magyar Iroda igazgatója A mû eredeti címe: The Earth Charta Hivatalos közzétételének idôpontja: 2000. június 29. Felelôs kiadó a REC Magyar Iroda igazgatója Közép- és Kelet-európai Regionális Környezetvédelmi Központ, REC Magyar

Részletesebben