Tisztelt Ajánlattevők!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Ajánlattevők!"

Átírás

1 Ügyirat szám: 48541/2009. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS A Budapest XV. kerület Szilas parki lakótelep biztonságos, energiatakarékos és környezetkímélő hőellátása tárgyú egyszerűsített közbeszerzési eljárás ajánlattevői részére Tisztelt Ajánlattevők! Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata által kezdeményezett Budapest XV. kerület Szilas parki lakótelep biztonságos, energiatakarékos és környezetkímélő hőellátása tárgyú egyszerűsített közbeszerzési eljárás (ajánlati felhívás: Közbeszerzési Értesítő 2009/19. szám, ; 2701/2009.) lehetséges ajánlattevőitől az eljárással kapcsolatban, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 56. (1) bekezdésében megszabott határidőig, az alábbi kérdések érkeztek, melyekre az ajánlatkérő nevében, a hivatkozott szakasz (2) bekezdésének megfelelően válaszolunk: 1. kérdés: A hirdetmény VI.3.9. egyéb információk 5 pontja szerint a csomagra a következőt kell írni Szilas parki lakótelep hőellátása, melyet cégjelzés nélküli csomagban kell benyújtani, azonban a dokumentáció 8 pontjában a csomagon egyéb információkat is fel kell tüntetni úgy mint az ajánlattevő nevét, székhelyét. Kérjük az ellentét feloldását, illetve hogy az ajánlattevő melyik utasítást vegye figyelembe. 1. válasz: Az ellentmondás valóban fennáll, amiért szíves elnézést kérünk. Az ajánlatok csomagolását az ajánlati felhívás (hirdetmény) VI.3.9. Egyéb információk 5. pontjában foglaltaknak megfelelően kell feliratozni. 2. kérdés: Van-e az ajánlatkérőnek elvárása a tartalom részletezésével kapcsolatban, vagy ezt az ajánlattevőre bízza? 2. válasz: Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban előírt tartalmi elemeken kívül más elvárás nincs. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy törekedjenek az érthetőségre és áttekinthetőségre. 3. kérdés: Amennyiben a mérleget másolatban kell benyújtani, ill. bármilyen másolati példány esetében el kell-e látni záradékkal, az Eredetivel mindenben megegyező felirattal? 3. válasz: Azon dokumentumokon kívül, amelyeket az ajánlati felhívás előírása szerint eredeti példányban, vagy hiteles másolatban kell benyújtani, minden egyéb dokumentumot (így a mérleget is) egyszerű másolatban kell benyújtani, minden záradék és felirat nélkül. 1

2 4. kérdés: A dokumentáció átvételét igazoló dokumentumot csatolni kell-e az ajánlathoz, és ha igen milyen formában? 4. válasz: A dokumentáció átvételét igazoló dokumentumot nem kell csatolni az ajánlathoz. 5. kérdés: Kérjük szíveskedjenek pontosan meghatározni, hogy az alkalmasság minimum követelményei között szereplő 2000 kw méretezési teljesítményű, összekapcsolt fogyasztói rendszer alatt mit értenek. (egy központi kazánházról távvezetékekkel összekötött rendszer, vagy egy telephelyen belül több épületben elhelyezett decentralizált kazánházak összes hőteljesítménye, stb.) 5. válasz: A kérdésben felhozott két példa közül az előbbit értjük e követelmény alatt. (Egy központi kazánházról, távvezetékekkel összekötött rendszer.) 6. kérdés: A benyújtott ajánlatok értékelési részszempontjai alapján jól értjük-e, hogy gázmotor letelepítését is megajánlhatunk, illetve ebben az esetben van-e valami kötöttségi szempontjuk? 6. válasz: Igen, gázmotor telepítése megajánlható. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban előírtakon kívül egyéb kötöttségi szempont nincs. Természetesen tekintettel kell lenni arra, hogy a berendezés beépítésének következtében, a környezetét terhelő emissziós tényezők ne okozzanak rosszabb helyzetet a jelenleginél. 7. kérdés: A benyújtott ajánlatok értékelési részszempontjai alapján alternatív energia forrásként a biomasszával megtermelt hőellátást is elfogadják? 7. válasz: Az ajánlati felhívás IV.2.1) pontjában, valamint a dokumentáció műszaki részének 7. fejezetében felsorolásszerűen megadtuk a szóba jöhető alternatív energia forrásokat. (földhő, napenergia, hőszivattyús energiaellátás). Biomasszával megtermelt hőellátást ezért nem tudunk elfogadni. 8. kérdés: A benyújtott ajánlatok értékelési részszempontjai alapján kérem szíveskedjenek megadni, hogy a lakópark közelében - a meglévő kazánházon kívül -, milyen fűtőmű található ( gázmotor, gázos kazánház, alternatív energiaforrás ), milyen távolságra van a lakótelepről és kinek a tulajdonában van jelenleg? Amennyiben ilyen létesítmény nincs a közelben, szíveskedjenek jelezni, hogy mely területen nyílik lehetőség a kivitelezésre. 8. válasz: A lakótelep közelében egyetlen fűtőmű, a Pólus Center kazánháza működik, a lakótelepi kazánháztól légvonalban mintegy 260 m távolságra. Tulajdonosa a Pólus Center 2

3 tulajdonjogával rendelkező gazdasági társaság. A lakótelepi kazánházon és annak telkén kívül más terület nem áll rendelkezésre fűtőmű elhelyezésére. 9. kérdés: Kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a nyertes ajánlattevőnek mikortól kell a közüzemi gázszerződést megkötnie a vezetékes gázszolgáltatóval. 9. válasz: Az e közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő hőszolgáltatási és üzemeltetési szerződés aláírását követő lehető legrövidebb időn belül. Amennyiben a közbeszerzési eljárást követően változik a hőszolgáltató személye, nyilvánvalóan egy átadás-átvételi eljárást is le kell folytatni a jelenlegi és az új szolgáltató, valamint a megrendelő részvételével. Ezt követően haladéktalanul kezdeményezni kell az új közüzemi gázszolgáltatási szerződés megkötését. 10. kérdés: Kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a berendezések működtetéséhez szükséges víz és elektromos áram felhasználásának mérésére a kazánházban milyen mérő berendezések állnak jelenleg rendelkezésre ( elektromos mérő, vízmérő a fűtési rendszerre töltött vízmennyiség mérésére, vízmérő vagy hőmennyiségmérő a megtermelt használati melegvíz vonatkozásában, hőmennyiségmérő a megtermelt fűtési energia vonatkozásában). Amennyiben ezek a mérő eszközök nem állnak rendelkezésre az ajánlattevő saját költségén kell, hogy beépítse? 10. válasz: A kazánházban jelenleg rendelkezésre álló mérőberendezésekre vonatkozóan, a Hőszolgáltatási és üzemeltetési szerződés tervezet 3.6 pontjában, 2. sz. mellékletében, továbbá a dokumentáció műszaki részének 4.1 pontjában található utalás. Ajánlattevőnek saját költségén nem kell mérőberendezéseket beépítenie. 11. kérdés: A hőszolgáltatási és üzemeltetési szerződés 2. pontja lapján a szolgáltató a kötelezettségéhez tartozó feladatok költségeit érvényesítheti-e az üzemeltetési költségeiben? 11. válasz: Az ajánlati dokumentáció részét képező hőszolgáltatási és üzemeltetési szerződés 2.1, 3.2 pontjaiban, valamint 4. sz. mellékletében ismertetett szolgáltatói kötelezettségek költségei az üzemeltetési költségekben érvényesíthetők. 12. kérdés: Szíveskedjenek megadni, hogy a kazánházi berendezések javítási költségeit kinek kell megfizetnie a szolgáltatás időtartama alatt? 12. válasz: A kazánházi berendezések javítási költségeit a szolgáltatás időtartama alatt a Szolgáltatónak kell megfizetni, de ezzel kapcsolatban vissza kell utalnunk a 11. kérdésre adott válaszra, továbbá felhívjuk a figyelmet a hőszolgáltatási és üzemeltetési szerződés pontjára. 3

4 13. kérdés: Szíveskedjenek megadni, hogy a jelenlegi kazánház épületfelügyeleti rendszerrel van-e felszerelve, illetve ha a szolgáltatónak kell kiépítenie, ennek költségeit beépítheti-e az üzemeltetés költségeibe? 13. válasz: Az épületfelügyeleti rendszer igen tág fogalom, pontosabb meghatározása meghaladja e kiegészítő tájékoztatás kereteit. A jelenlegi kazánházban működik egy fajta felügyeleti rendszer. Az ajánlatkérő és a fogyasztók számára is előnyökkel járó épületfelügyeleti rendszer kiépítése az ajánlati dokumentáció műszaki részének 8.1 pontja (A hőellátás módjának ismertetése) alapján megajánlható, költségei az üzemeltetési költségekbe beépíthetők. 14. kérdés: A szerződés 2.4 pontja lapján a Megrendelő jogosult új műszaki vagy energia megtakarítási megoldások megvalósítását kezdeményezni. Szíveskedjenek megadni, hogy ez kinek a költségére történne a jövőben? Ha a szolgáltató saját költségén kell, hogy megvalósítsa, milyen formában kerül megfizetésre a szolgáltató számára? 14. válasz: Új műszaki, vagy energia megtakarítási megoldások felmerülése esetén azok költségei a szolgáltatót nem terhelik. 15. kérdés: A hőszolgáltatási és üzemeltetési szerződés pontja alapján a szolgáltató nem felelős a hőmérsékleteknek az épületen, épület részeken belüli eltéréseiért. Jól értelmezzük, hogy a helyi alulfűtöttség is beleértendő ebbe a meghatározásba? 15. válasz: Az értelmezés lényegében jó, de ennek kapcsán fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a pont azért került a szerződés tervezetbe, mert a rendszer hiányosságának következményeit nem akartuk a Szolgáltatóra hárítani. Új Szolgáltató belépése esetén, a szolgáltatás kezdeti időszakában, üzemeltetési tapasztalatok hiányában, hirtelen időjárás változás következtében, időszakosan nem zárható ki helyi alulfűtöttség. Mivel a Szolgáltatónak a szerződés pontjában meghatározott helyiség hőmérsékleteket biztosítania kell, ez tartós nem lehet, akár a rendszer más részeinek túlfűtése árán is ki kell küszöbölni. 16. kérdés: A hőszolgáltatási és üzemeltetési szerződés pontja és a pontja ellentmondásos. Kérjük szíveskedjenek az ellentmondást feloldani. (a mérés helye nem egyezik meg) 16. válasz: Nem érzünk ellentmondást. A Fogyasztóknak a kifolyó csapoknál kell 40 0 C-os használati melegvizet biztosítani. Véleményünk szerint rövid üzemeltetési tapasztalat és néhány ellenőrző mérés alapján, meglehetős pontossággal meghatározható, hogy a kifolyó csapoknál előírt 40 0 C-os használati melegvíz hőmérséklethez, a kazánházban hány 0 C-os induló használati melegvíz hőmérsékletet kell biztosítani. 4

5 17. kérdés: A hőszolgáltatási és üzemeltetési szerződés pontja alapján az ajánlattevő a hődíja megállapításánál figyelembe vehet-e bizonyos veszteség tényezőket? 17. válasz: Veszteség tényezők a hődíj megállapításánál nem vehetők figyelembe. 18. kérdés: A hőszolgáltatási és üzemeltetési szerződés 1. számú melléklete nincs megadva. Kérjük szíveskedjenek nyilatkozni, hogy ezen melléklet meghatározását hogyan kívánják megvalósítani. 18. válasz: Ahogy a szerződés tervezet vonatkozó részénél utaltunk rá, e melléklet a közbeszerzési eljárás eredményének függvénye. Az 1. sz. melléklet alapját, a nyertes ajánlatnak A hőellátás módjának ismertetése című része képezi majd, amely az ajánlati dokumentáció műszaki részének 8.1 pontja alapján, a benyújtandó ajánlatok kötelező tartalmi eleme. 19. kérdés: A hőszolgáltatási és üzemeltetési szerződés 2. számú melléklete alapján, hogy a nyertes ajánlattevő feladata lesz a fűtési,- használati melegvíz,- cirkulációs távvezetékek karbantartása,- javítása költségeivel együtt? 19. válasz: Igen, a nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata lesz a távvezetékek karbantartása, javítása, annak költségeivel együtt. 20. kérdés: Kérjük pontosítani, ugyanitt, hogy az elektromos oldalon az ingatlanon belül lévő elektromos fogyasztó készülékek alatt mit értenek. 20. válasz: Ahogy a szerződés tervezet 2. sz. mellékletében jelölve is van, ingatlan alatt a kazánház 91096/5 helyrajzi számú ingatlanát kell érteni. Az elektromos fogyasztó készülékek közé sorolandó minden, az üzemeltetendő fűtési rendszerrel közvetlen és közvetett kapcsolatban lévő, elektromos áram segítségével működő készülék. (gázégők, szivattyúk, ventilátorok, motoros szelepek, jelző berendezések, gázveszély érzékelő, világító berendezések, stb.) 21. kérdés: Azon fogyasztók esetében - dokumentáció szerint 17 fogyasztó - akik nem rendelkeznek melegvíz mennyiségmérőkkel, jelenleg hogyan történik az elszámolás? 21. válasz: Lakásonként és havonta 4 m 3 megállapított fogyasztás elszámolása történik a használati melegvíz mennyiségmérőkkel nem rendelkező lakások esetében. 22. kérdés: Kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a szolgáltató jövőbeni faladata lesz-e költségeivel együtt a fűtési rendszer részét képező saját fogyasztói hőközpontok karbantartása, javítása. 5

6 22. válasz: A saját fogyasztói hőközpontok karbantartása, javítása nem lesz a Szolgáltató feladata. 23. kérdés: Az új épületek vonatkozásában (A,B,C,D) lakásonkénti költségosztóval felszereltek. Jelenleg is ez alapján történik az elszámolás? Ha igen, mely céggel állnak szerződéses viszonyban? 23. válasz: A költségosztókon mért hőmennyiségeknek megfelelő költségmegosztást a társasházak vállalták. A Szolgáltatónak ezzel kapcsolatos feladata nincs. 24. kérdés: A szerződés aláírásával a nyertes jogosulttá válik-e a fogyasztóktól a fővárosi távhőrendeletben szabályozott díjak beszedésére? Ezeket abban az esetben is jogosult-e beszedni, ha a fogyasztókkal nem jön létre a szerződés? 24. válasz: Igen, jogosulttá válik. A Szolgáltató és a felhasználók (fogyasztók) közötti jogviszonnyal kapcsolatban a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény VI. fejezete ( ) az irányadó. 25. kérdés: Amennyiben a nyertes ajánlattevő a hőszolgáltató berendezések használatáért bérleti díjat fizet, úgy ebben az esetben kérhet-e az ajánlatkérőtől anyagi hozzájárulást üzemeltetési költség formájában? 25. válasz: A kettő nem zárja ki egymást, de véleményünk szerint mindkét fél számára célszerűbb lenne vagy csak bérleti díjjal, vagy csak üzemeltetési költséggel kalkulálni. 26. kérdés: A távvezeték meghibásodásából eredő költségek kit terhelnek, kinek a kötelessége ezen meghibásodások helyreállítása? 26. válasz: E kérdésre is a 19. válaszunk a felelet. 27. kérdés: A szerződés időtartama alatt beépített berendezések a szerződés lejáratakor történő átadás-átvételével milyen értékek az irányadók, milyen értéken adják át őket (pl. könyv szerinti értéken)? 27. válasz: Könyv szerinti értéken. 28. kérdés: Ha a fogyasztók számában, mennyiségében változás következik be, úgy jogosult-e az ajánlattevő a díjait a szerződés időtartama alatt módosítani? (pl. leválások történnek) 6

7 28. válasz: A szerződés a vonatkozó előírásokat betartva módosítható. A kérdésben példaként felhozott eset (leválások) értelmezésünk szerint megfelel a Kbt azon előírásának, mely szerint a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 29. kérdés: Az I. sz. mellékletet be kell-e nyújtani az ajánlattevő által kitöltve az ajánlatadás során? 29. válasz: E kérdésre részben már felelt a 18. válaszunk. Az 1. sz. mellékletet nem kell kitöltve benyújtani. 30. kérdés: A 3. bírálati szempont esetében az X Ft/eset értéknél mi a minimális és mi a maximális érték? 30. válasz: Sem az ajánlati felhívásban, sem az ajánlati dokumentációban nem adtunk meg minimális és maximális értéket, a kiegészítő tájékoztatás keretében pedig erre már nincs lehetőség. 31. kérdés: A csatolt kérdés-válaszok dokumentumban a 14. kérdéstől már nem szerepelnek a válaszok. Mi ennek az oka? 31. válasz: A kérdést nem értjük. Valószínűleg valamilyen félreértésről lehet szó, mert kérdésekválaszok dokumentumot nem csatoltunk a dokumentációhoz. 32. kérdés: A 6. bírálati szempont esetében a faapríték tüzelésű rendszer alternatív energiaforrásnak számít-e? 32. válasz: E kérdésre is a 7. válaszunk a felelet, azzal az eltéréssel, hogy a biomassza tüzelésre vonatkozóan ott leírtak vonatkoznak faapríték tüzelésre is. 33. kérdés: A szerződéses jogviszony megszűnésekor a berendezések tulajdonba adása aktuális könyv szerinti értéken történik? 33. válasz: Igen. 34. kérdés: Kinek kell meghatározni a szerződés pontja szerinti a pénzügyi támogatás mértékét? 34. válasz: A kérdés vélhetően a visszavont közbeszerzési eljárás (KÉ 20523/2008) dokumentációjához csatolt szerződés tervezet pontjára vonatkozik. A szerződés tervezet az aktuális 7

8 közbeszerzési eljárás (KÉ 2701/2009) előkészítése során átdolgozásra került, kérjük az ajánlatok összeállítása során ennek figyelembe vételét! 35. kérdés: Az ajánlatadó határozza meg az árváltozási képletet (5. sz. melléklet)? 35. válasz: E kérdésre is a 34. válaszunk a felelet. 36. kérdés: Az árváltozás követi az energiahordozó árváltozást és az évenkénti inflációval való növelést, de a kötelezően alkalmazott Fővárosi közgyűlés rendeletének tarifái csak később változnak, akkor az ebből eredő árbevétel hiány levonható a bérleti díjból? 36. válasz: A kérdésben feltételezett árbevétel hiány a bérleti díjból nem vonható le, mert nem biztos, hogy a nyertes ajánlat ajánlattevője vállalja bérleti díj fizetését. 37. kérdés: Kérjük a 2008-évi gázfelhasználási és az értékesített hőmennyiségi adatokat megadni! 37. válasz: A évi gázfelhasználási és az értékesített hőmennyiségi adatok megadását nem tartjuk szükségesnek. Az ajánlati dokumentációban (Műszaki rész 4.4.) megadott négy éves ( ) adatok véleményünk szerint kellő alapot szolgáltatnak az ajánlattételhez. 38. kérdés: Kérjük megadni, hogy években milyen összegű kiegészítést nyújtottak a Dalkia részére az üzemeltetés támogatására! 38. válasz: A ig terjedő időszakban évi 7 M Ft, évben 11 M Ft. 39. kérdés: Van-e és milyen mértékű díjfizetési hátraléka a lakóknak (Palota Holding)? 39. válasz: A lakók díjfizetési hátralékára vonatkozó adataink nincsenek. 40. kérdés: Folytak-e egyeztetések a lakópark és a FŐTÁV hálózatának összekapcsolásáról? Ha igen, milyen eredménnyel? 40. válasz: A lakópark (lakótelep) és a FŐTÁV hálózatának összekapcsolásáról nem folytak egyeztetések. 41. kérdés: Rendelkeznek-e a lakók felé történő számlázáshoz szükséges aktuális alap- és egyéb adatokkal (távhőkedvezmény) és tudják-e ezeket a szerződést követően biztosítani. 8

9 41. válasz: A számlázáshoz szükséges adatokkal rendelkezünk és azokat a szerződéskötést követően tudjuk biztosítani. 42. kérdés: A kiírásban leírtak szerint a hőszolgáltatást igénybe vevő lakóközösségek a szolgáltatási alapdíjat a lakások fűtött légtérfogata, a hődíjat pedig az elfogyasztott mért hőenergia alapján fizetik meg az üzemeltető cégnek a Főváros Önkormányzat által kihirdetett díjtételek szerint. Így az ajánlatadáshoz feltétlenül szükséges a lakások és egyéb közületi felhasználók helyiségek teljes fűtött légtérfogatának ismerete, mely adat nélkül nem számítható a hőszolgáltatásból származó bevétel. Kérjük Önöket, hogy a lakások teljes fűtött légtérfogatát részünkre megadni szíveskedjenek. 42. válasz: Cim Szintszám Fűtött térfogat (m 3 ) Budapest, 15. ker. Szilas park 1-3. fsz+3 em Budapest, 15. ker. Szilas park 5-7. fsz+3 em Budapest, 15. ker. Szilas park fsz+4 em Budapest, 15. ker. Szilas park fsz+3 em Budapest, 15. ker. Szilas park fsz+3 em Budapest, 15. ker. Szilas park fsz+4 em Budapest, 15. ker. Szilas park "C" ép. fsz+4 em. 5676,5 Budapest, 15. ker. Szilas park "B" ép. fsz+4 em. 5909,5 Budapest, 15. ker. Szilas park "A" ép. fsz+4 em Budapest, 15. ker. Szilas park "D" ép. fsz+4 em ÖSSZESEN: Budapest, március dr. Trinn Miklós ajánlatkérı képviseletében 9

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet jogtar.gyor.eu http://jogtar.gyor.eu/?p=10731 26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet 2006-10-01 A szöveg időállapota: 2012.IV.1. Időállapot váltás: 2006.X.1. 2008.XII.31. 2009.I.1. 2012.III.31. 2012.IV.1. - 26/2006.

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA A hatálybalépés időpontja: 2013. február 15. TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az épület használati meleg víz (HMV) rendszerének korszerűsítése vonatkozik a teljes hideg és meleg rendszerre?

Az épület használati meleg víz (HMV) rendszerének korszerűsítése vonatkozik a teljes hideg és meleg rendszerre? HMV korszerűsítés Az épület használati melegvíz (HMV) rendszerének korszerűsítése. A teljes vezetékhálózat átépítése, hatékony hőszigetelése, a cirkulációs rendszer termosztatikus beszabályozó szelepekkel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosító számú projekt során Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére

Részletesebben

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ 1 9-10- 2012 ALFÖLDVÍZ TeJ: +36-66/523-207 Regionális Fax: +36-66/528-850 Víziközmű-szolgáltató E-n;ail : r;;-, llr.ldv h Zrt. JogI/ro d Q\'''jQVO IZ. U 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5..*. *.. * * Dokumentum:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos

Részletesebben