Komplex természettudományos terület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komplex természettudományos terület"

Átírás

1 Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület TÁMOP /1-2F Komplex természettudományos terület GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS 11. évfolyam tanulói jegyzet

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Veres Gábor Lektor: Váncsáné Debreceni Katalin Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...5 AZ ÉGHAJLATI RENDSZER...6 Az éghajlatváltozás problémájának megjelenése...6 Nemzetközi együttműködés, konferenciák...6 Az éghajlatváltozás jelei...9 Gondolatok az éghajlatváltozásról...10 Az éghajlati rendszer elemei Az éghajlati rendszer elemei és kölcsönhatásaik Az éghajlati rendszert jellemző fizikai, kémiai és biológiai folyamatok vizsgálata A Napból a Földre érkező energia sorsa...12 A Föld globális energiaszállító rendszerei...13 A vízpára és az éghajlat...16 A globális klímaváltozás természeti és társadalmi folyamatokkal való kapcsolata Növekvő ipar növekvő szén-dioxid kibocsátás...17 Gazdasági tevékenység és üvegházhatású gázok...19 Élelmiszer-kilométerek...20 AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÁLLAPOTÁNAK LEÍRÁSA, A VÁLTOZÁSOK KÖVETÉSE...22 Az éghajlati rendszer állapotának leírása, tudományos vizsgálati módszerei...22 Hőmérsékletmérés...22 Meteorológiai radar...23 Infravörös távérzékelés...24 Üvegházgázok légköri koncentrációjának mérése Magyarországon...25 Az Országos Meteorológiai szolgálat éghajlatkutató tevékenysége...25 Hőmérsékletmérési gyakorlat üvegházhatás bizonyítása...26 Az éghajlati rendszer már bekövetkezett változása és ennek lehetséges okai...27 Globális szintű változások...27 Regionális szintű változások Európa...28 Az éghajlatváltozás regionális hatásai...30 Már bekövetkezett éghajlati változások Magyarországon...32 Biodiverzitás...32 AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELŐREJELZÉSE, A CSÖKKENTÉS LEHETŐSÉGEI Éghajlati modellek, forgatókönyvek, a várható jövő előrejelzése Éghajlati modellek...33 Éghajlati forgatókönyvek...34 Az éghajlati modellek fejlődése...35 Megbízhatóak az éghajlati modellek?...36 Mérés és modell...37 Időjárási előrejelzések beválásának vizsgálata...38 Éghajlati előrejelzések a modellek alapján...38 PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5

6 BEVEZETÉS Ki ne hallott volna már a globális éghajlatváltozásról? Legyen árvíz, tornádó vagy kánikula, a média szívesen okolja a katasztrófákért a változó éghajlatot. Az oknyomozásban addig is eljuthatunk, hogy mindezért mi magunk vagyunk felelősek. A kőolaj és földgáz túlzott mértékű használata, a pazarló fogyasztás, a közlekedés és szállítás mind felelős az üvegház hatású gázok kibocsátásáért. A változásokból előre jelezhető jövőkép elég vészjósló, de ma még sokat tehetünk az elkerüléséért. Ahhoz azonban, hogy megtervezhessük és megtehessük a szükséges lépéseket, előbb meg kell értenünk magát a folyamatot. Ez a tananyag abban igyekszik segíteni, hogy rendszerként lásd az éghajlat elemeit és ezek kapcsolatait. A feladatok segítségével olyan tudást építhetsz, ami a mélyebb megértés mellett az egyéni és a társadalmi cselekvésben is segít. A tananyagot többféleképpen használhatod. Vannak olyan feladatok, amelyeket egyénileg végezhetsz el a tanórán vagy otthon. A legtöbb esetben azonban társakkal együttműködve lehetsz sikeres. Tanárod utasításait követve fejlesztheted az együttműködési, vállalkozási és kommunikációs készségeidet. A szövegek és ábrák elemzése során is erősítheted a tanuláshoz szükséges képességeidet. A feladatok összeállításakor törekedtünk a legújabb ismeretek felhasználására, de ajánljuk és reméljük, hogy magad is képes leszel önálló információgyűjtésre. Az éghajlatváltozás és a megelőzés, alkalmazkodás teendői növekvő mértékben fognak megjelenni a médiában. A tananyag szeretné felkelteni az érdeklődésed az új ismeretek iránti érdeklődésre és alapot kíván adni azok befogadására. Az általános műveltségen belül a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a természettudományos műveltségnek. Ez nem a szakemberek sajátos tudása, hanem olyan ismeretek és gondolkodásmódok összessége, amelyek minden ember számára fontosak. A tényeken alapuló értékelések, a modelleken alapuló előrejelzések megbízható tudást jelentenek. A tananyag elsődleges célja nem az ismeretek közlése, hanem a gondolkodás fejlesztése, a tudomány iránti bizalom erősítése. Csak akkor tudunk együtt cselekedni a fenntartható fejlődésért, ha megértjük a követendő célokat és magunk is képessé válunk a változásra, változtatásra. Célok A természettudományos műveltség gyarapítása. Komplex problémák felismerési és megoldási képességének fejlesztése. Rendszerszemlélet, rendszerelemzési képesség kiépítése. Az egyéni életmód és a társadalmi-, gazdasági működés természetre gyakorolt hatásának jobb megértése. A tudományba vetett általános bizalom erősítése. Az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos előrejelzések megismerése, elfogadása. Az egyéni és közösségi életben az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzésére, csökkentésére és az alkalmazkodásra irányuló cselekvési képesség kialakítása. Követelmények Legyél képes felsorolni az éghajlati rendszer elemeit és néhány mondatban bemutatni a közöttük lévő kapcsolatot. Értsd meg a napenergia földi rendszerekben való eloszlását, legyél képes magyarázni az egyensúly és a kiegyenlítődés jelenségeit. Legyél képes tematikus térképek, grafikonok és folyamatábrák alapján tények, adatok leszűrésére és következtetések levonására. Legyél képes érvekkel, példákkal alátámasztani az emberi tevékenység és az éghajlatot befolyásoló tényezők közötti összefüggést. Rendelkezz az éghajlatváltozás káros hatásainak megelőzéséhez, mérsékléséhez és az alkalmazkodáshoz szükséges késztetésekkel és cselekvési képességgel. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 AZ ÉGHAJLATI RENDSZER AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS PROBLÉMÁJÁNAK MEGJELENÉSE Az éghajlatváltozás globális problémaként való felismerése és a kezelés főbb lépéseinek ismerete. Az éghajlatvédelem érdekében kialakított nemzetközi összefogás értékelése. Az éghajlatváltozás problémájának rendszerszemléletű elemzése. Az éghajlati rendszer elemeinek a tanult ismeretek alapján való számbavétele. Az éghajlati rendszer elemei közötti kapcsolatok, kölcsönhatások feltárása. A Föld éghajlatát kialakító energiahatások felvázolása, mennyiségi viszonyok elemzése. Energiamérleg, egyensúly felállítása tényadatok alapján. A globális energiaáramlási rendszerek áttekintése. Nemzetközi együttműködés, konferenciák Amióta létezik a Föld, éghajlata folyamatosan változik, néha gyorsabban, máskor lassabban. A mostani helyzet abban új, hogy az emberi tevékenység nemcsak a mikro- és makroklímát, hanem a globális klímát is befolyásolja. Nemzetközi rendezvények témakörei és állásfoglalásai jelzik, hogy a globális klímaváltozásra felfigyeltek, s a különféle állásfoglalások, ajánlások érzékeltetik a témakör súlyát, komolyságát, valamint széles körű összefüggéseit. ENSZ Konferencia az Emberi Környezetről (Stockholm, 1972) A javaslatokban megjelent a természeti erőforrások fokozódó mértékű felhasználásának az időjárási és éghajlati folyamatokra gyakorolt hatásvizsgálata. Előirányozták az emberi tevékenység által okozott légköri szennyeződések éghajlati következményeinek vizsgálatát. ENSZ Konferencia a Környezetről és a Fejlődésről (Rio de Janeiro, 1992) Aláírásra került az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye, amely 1994-ben lépett érvénybe, és amelyhez valamennyi ENSZ tagállam csatlakozott. A Keretegyezmény kinyilvánította, hogy cselekedni kell az éghajlatváltozás növekvő kockázata miatt, azonban nem adott jogilag kötelező érvényű irányadó számokat és határidőket az egyes országoknak. Környezet és Fejlődés Világbizottsága (Brundtland Bizottság, ) Az ENSZ közgyűlési határozat alapján létrehozott Brundtland Bizottság szerint ok és okozati összefüggés létezik a légkörben lévő üvegházhatású gázok mennyiségének növekedése és a klímaváltozás között. A Bizottság a klímaváltozást a fenntartható fejlődést akadályozó, lassító tényezők közé sorolta. A CO 2 kibocsátás csökkentése nemcsak a légkör védelmét, hanem a véges mennyiségű fosszilis energiahordozók lassított ütemű felhasználását, ezzel a jövő nemzedékek érdekét is szolgálná. A Brundtland Bizottság az alábbi stratégia kialakítását sürgette: A kibontakozó jelenségek intenzitásának megfigyelése és értékelése. A jelenségek eredetének, működésének és hatásainak alaposabb vizsgálata. Az üvegházhatást előidéző gázok csökkentését szolgáló, nemzetközileg egyeztetett irányelvek kialakítása. 6 Komplex természettudományos terület tanulói jegyzet 11. évfolyam

8 Az éghajlatváltozás és az emelkedő tengerszint okozta veszélyek minimalizálását szolgáló stratégiák elfogadása. Éghajlati világkonferenciák (Torontó, 1988 és Genf, 1990) Az itt született állásfoglalások olyan energiapolitikák kidolgozását és megvalósítását szorgalmazták, amelyek csökkentik a légkörbe jutó CO mennyiségét. A döntéshozóknak címzett elővigyázatosság 2 elve szerint nem szabad megvárni a tudományos kételyek eloszlását, hanem kellő időben szükséges meghozni a döntéseket, mert elképzelhető, hogy amikorra minden bizonytalanság megszűnik, már késő lesz. Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, 1988) Az ENSZ Környezeti Programja és a Meteorológiai Világszervezet 1988-ban közösen hívta életre ezt a szervezetet. Az IPCC keretében tevékenykednek a világ minden tájáról az éghajlatváltozással foglalkozó legkiválóbb szakemberek, több ezer kutató, valamint egyéb szakértő számos tudományterületről. A testület kormányközi jellegű, amelynek dokumentumait a kormányok felhatalmazott képviselői fogadják el konszenzussal a tudósok ajánlásainak figyelembevételével. Az IPCC legfontosabb kiadványai az öt-hatévente kiadott értékelő jelentések, amelyek széleskörűen szintetizálják a globális felmelegedéssel, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos ismereteket. E jelentések világszerte irányadóként szolgálnak a témakörben, mind tudományos, mind politikai téren. Az első ilyen jelentés 1990-ben, a második 1996-ban, a harmadik és mindeddig utolsó 2001-ben látott napvilágot (a harmadik jelentés rövid ismertetésére visszatérünk). ENSZ Konferencia a Környezetről és a Fejlődésről (Rio de Janeiro, 1992) A konferencián került aláírásra az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye, amely 1994-ben lépett érvénybe, és amelyhez valamennyi ENSZ tagállam (az Amerikai Egyesült Államok is) csatlakozott. A Keretegyezmény kinyilvánította, hogy cselekedni kell az éghajlatváltozás növekvő kockázata miatt, azonban nem adott jogilag kötelező érvényű irányadó számokat és határidőket az egyes országoknak. Ezen hiányosságok miatt sok bírálat érte a tagállamokat, közöttük is az iparilag legfejlettebbeket. Ezek hatására öt évvel később, 1997-ben Kiotóban találkoztak a szakértők, ahol részleges megállapodás született. A Kiotói Jegyzőkönyv (1997) A Jegyzőkönyv a kibocsátások szabályozását érintő kötelezettségeket rögzített, de ezek kizárólag a fejlett országokra, illetve a piacgazdaságra áttérő, ún. átmeneti gazdaságú közép- és kelet-európai országokra vonatkoztak. A fejlődő országok semmilyen jogilag kötelező korlátozást nem fogadtak el, a saját jólétük kialakításának veszélyeztetése miatt. Az aláírók vállalták, hogy az 1990-es szinthez képest kibocsátásukat átlagosan 5,2%-kal csökkentik a közötti időszak alatt. A kelet-közép-európai országok eltérhettek a viszonyítási szinttől, így Magyarország esetében ez az közötti időszak. Az USA aláírta a jegyzőkönyvet, de az amerikai szenátus nem ratifikálta. Oroszország csak 2004 második felében döntött, hogy csatlakozik a jegyzőkönyvhöz. Ennek következtében a jogilag érvényes kötelezettségvállalást február 16-tól lehet számítani. Bali konferencia (2007) A küldöttek az üvegházhatást okozó gázok hatékony korlátozásáról és a környezetbarát technológiákról tárgyaltak, valamint arról, hogy a legaktívabban szennyező, ám fejlődő országokat milyen módon lehet rábírni a kvóták betartására. A küldöttek igyekeztek felmérni, hogy milyen további lépések szükségesek a 2012-ben lejáró kiotói egyezményt követően. A résztvevőkre jelentős nyomás nehezedett, hogy újabb globális egyezményt hozzanak tető alá az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérsékléséről. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 A koppenhágai klímakonferencia (2009) előtt A 2009 decemberben megrendezésre kerülő konferencia célja, hogy egy új, világszintű éghajlatváltozási megállapodás szülessen, amely a 2012-ben lejáró Kiotói Jegyzőkönyv helyébe léphet. A fellépés égetően sürgős: az éghajlat destabilizációja már megindult, és ha a megállapodás bármilyen késedelmet szenved, az elkerülhetetlenül hátráltatni fogja a globális fellépést és súlyosbítani az éghajlatváltozás hatásait. Forrás: MTA VAHAVA projekt (2005). Elérhető az interneten: ( ) Az Európai Unió éghajlatváltozással összefüggő lépései Az Európai Éghajlatváltozási Program (ECCP) intézkedései például a következők: az autók üzemanyag-hatékonyságának és az épületek energia-felhasználási hatékonyságának javítása (a jobb hőszigetelés a fűtési költségeket akár 90%-kal is csökkentheti); a megújuló energiaforrások fokozottabb felhasználása, mint például a szél, a napenergia, az árapály energiája, a biomassza (olyan szerves anyagok, mint a fa, a malomipari hulladék, a növények, az állati ürülék stb.) és a geotermikus energia (a meleg vizű források vagy a vulkánok hője); valamint a szemétlerakó helyek metánkibocsátásának csökkentése. Az európai vezetők 2008-ban elfogadtak egy csomagot az éghajlatra és az energiára vonatkozóan, és 2020-ig egy sor célkitűzést határoztak meg. Legalább 20%-kal az 1990-es szintek alá csökkenti az üvegházhatást okozó gázok összesített kibocsátását, valamint ezt a vállalást 30%-ra fokozza, ha más iparosodott országok is vállalják ugyanezt magukra nézve ra 20%-kal növelik az energiahatékonyságot az EU egész területén, 20%-kal növelik a megújuló energia részesedését az energia-felhasználásból, a közlekedés területén 10%-ra emelik a bioüzemanyagok arányát. Forrás: Európai Bizottság, Környezetvédelem Éghajlatváltozás. Elérhető az interneten: climat/campaign/actions/whatiseudoing_hu.htm ( ) 1. feladat 1. Milyen vizsgálatokat irányoztak elő a stockholmi konferencián? 2. Mi volt az előrelépés a riói konferencián? 3. Miért tekinthető ez korlátozott eredménynek? 4. Mely országokra vonatkoznak a kyotói jegyzőkönyv előírásai? 5. Milyen engedményt tett Magyarország számára az egyezmény? 6. Volt-e érdemi eredménye a bali-i konferenciának? 7. Milyen módon kívánják csökkenteni az EU országok a szén-doxid kibocsátást? 8. Készíts időszalagot a nemzetközi összefogás főbb állomásairól! 9. Az időtengelyen helyezd el az eseményeket és írd mellé a hozzájuk kapcsolódó lényeges információkat! Házi feladat: Keress aktuális információkat az interneten az éghajlatváltozási konferenciákkal, akciókkal kapcsolatban! 8 Komplex természettudományos terület tanulói jegyzet 11. évfolyam

10 Az éghajlatváltozás jelei Gleccserek olvadása A tibeti meteorológiai hivatal adatai szerint a területen a kínai átlagnál tízszer gyorsabban emelkedik az átlaghőmérséklet. A melegedő éghajlat miatt egyre többször fordulnak elő olyan természeti katasztrófák, mint a szárazság, földcsuszamlás, hóvihar és tűzvész, és azok hatása is nagyobb áprilisában az olvadó hósapka hatalmas földcsuszamlást okozott Tibet délkeleti részén, és a háromszázmillió köbméternyi föld eltorlaszolt egy folyót. A terület ökoszisztémáját a visszahúzódó hóhatár, a gleccserek olvadása, a pusztuló füves területek és a sivatag terjedése veszélyezteti. A meteorológiai hivatal adatai szerint Tibetben tízévente 0,3 Celsius-fokkal növekszik a hőmérséklet, ami tízszerese a kínai átlagnak. Az elmúlt harminc évben nagyjából 130 négyzetméternyi gleccser tűnt el évente. Ha ez így folytatódik, 2050-re harmadával csökkenhet a tibeti gleccserek területe. (Forrás: Hír Extra, ) 2. feladat 1. Milyen természeti katasztrófák fordulnak elő egyre gyakrabban Tibetben a melegedő éghajlat miatt? 2. Mi utal a cikkben a terület különös veszélyeztetettségére? Mi lehet ennek oka? Trópusi vihar Bangladesi illetékesek szerint akár 10 ezer halálos áldozata is lehet a múlt heti trópusi viharnak. A hivatalos közlemények eddig 3447 ember halálát erősítették meg, de a Vöröskereszt szerint az áldozatok száma elérheti a 10 ezret is. Az ENSZ szerint több millió ember vesztette el otthonát, a természeti csapás következményei csaknem 400 ezer gyermeket sújtanak Bangladesben. A forgószél csütörtök éjjel pusztított Banglades déli részén, a Bengál-öböl partvidékén, az ott élők a világ legszegényebb emberei közé tartoznak. A forgószél idején az összetákolt bádogtetős, bambuszból készült házak a levegőbe repültek, összedőltek. A Bengál-öböl partvidékén található a föld legnagyobb egybefüggő mangrove-mocsárerdeje, és itt él a kihalófélben lévő bengáli tigris is. A Vöröskereszt és helyi városvezetők szerint azért is ilyen sok az áldozat, mert a lakosság nem vette komolyan a figyelmeztetéseket. Az AFP francia hírügynökség úgy tudja, az elmúlt hetekben több téves riasztás volt a térségben, ezért az emberek végül nem mentek el az óvóhelyekre. A bangladesi hadsereg folytatja az utak megtisztítását, hogy eljuttassa a katasztrófa sújtott területekre az állami és külföldi segélyszállítmányokat. (Forrás: Hír Extra, ) 3. feladat 1. Milyen természeti csapás érte Banglades déli részét? 2. Miért okozott ilyen sok áldozatot a vihar? 3. Milyen természeti értékek vannak veszélyben a Bengáli-öbölben? Rendkívüli időjárási helyzetek Magyarországon Az időjárási szélsőségek nem újak, de a különös sorozatuk az mondja Zágoni Miklós fizikus. Ha csak az elmúlt néhány évet tekintem: 1999-ben az addigi nagyon hosszú időszakhoz képest túlzottan is csapadékos és a Tiszán nagy árvizeket hozó évünk volt, 2000 tavaszától három esztendőn át meleg- és szárazságrekordok egész sorozatával járó idők köszöntöttek ránk, 2003 nyarára a Balaton is addig nem látott alacsony szintet ért el a sok meleg, a kevés csapadék és a nagy párolgás miatt. Azután jött egy fordulat tavaly júniusban az emlékezetes két hidegrekorddal és még ugyanabban a hónapban melegrekorddal is, augusztusban pedig azelőtt soha nem látott méretű csapadékkal. Idén tavasszal a Dunán és a Tiszán egyszerre mérték az évezred árvizét, ilyen hazai jelenséget nem őriz az emberemlékezet sem. Azután jött az idei nyár újabb hidegrekorddal, majd hosszú és rekkenő kánikula, a Balaton 30,5 fokos vízhőmérsékleti rekordjával, közben másutt nagy viharokkal, bőséges csapadékkal és jégesőkkel tarkítva. Most meg ez a vihar. Ezek közül önmagában egyik történésszelet sem tekinthető rendkívülinek, csak szokatlannak. Ám, ha összerakom ezeket a szeletekből az egész kígyót, akkor az események sora már mindenképpen rendkívüli. Erre csak azt mondhatom: ilyen állat nincs is! Illetve van: ez az állat szerintem a klímaválto- PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 zás; az éghajlat abnormális viselkedése, amit a globális felmelegedés vadított meg. (Forrás: Vasárnapi Hírek, ) 4. feladat 1. Milyen szélsőséges időjárási helyzetek fordultak elő Magyarországon között? 2. Milyen hatással lehet a Balaton vizére a rendkívüli meleg időszak? 3. Milyen következtetést vont le Zágoni Miklós fizikus az adatokból? Rovar invázió Washington: Ázsiából behurcolt tigrisszúnyogok keserítik meg a washingtoniak életét. A három esztendeje egyre fokozódó rovarinvázió az idén még korábban is kezdődik, a kutatók szerint ugyanis a lárvák annyira fejlettek, hogy a jellegzetes, fekete-fehér csíkos potrohú szúnyogok már május közepén, a szokásosnál két héttel korábban ellepik az amerikai fővárost. A kertészeti boltokban és a virágárusoknál ezért nagy mennyiségben kaphatók különböző spray-k, krémek, különleges gyertyák és lámpák, amelyek vonzzák és megperzselik a szúnyogokat. A rovarinvázió egyre több washingtoni lakost arra késztet, hogy nyaranta a kertből bevonuljon a négy fal közé. Aki mégis a szabadban marad, vagy az egész testét fedő ruházatot visel, vagy vakaródzik. Csapkodhat is, de azzal nem jut semmire, mert a tigrisszúnyogot nem lehet csak úgy összelapítani. (Forrás: Híradó online ) Budapest: Május elején, egy szép meleg hétvégén elszabadult a pokol. Légyszerű, de kisebb méretű rovarok milliószámra lepték el a főváros egyes kerületeit. Az erkélyeken csüngő rajok sok emberben félelmet okoztak. Amint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Entomológiai Laboratóriumának tájékoztatásából kiderült, a gubacsszúnyog szaporodott el, a számára kedvező környezeti hatások miatt. Mivel a gubacsszúnyog nem terjeszt betegséget, a pánikra semmi ok. (Forrás: Lélegzet, május) 5. feladat 1. Miért kezdődik egyre korábban a szúnyoginvázió Washingtonban? 2. Miért szaporodtak el a gubacsszúnyogok? 3. Hogyan védekeztek a lakosok a szúnyogok ellen? Gondolatok az éghajlatváltozásról 6. feladat 1. Az előző feladat újságcikkei és saját tudásod alapján írd le, hogy mi jut eszedbe a globális éghajlatváltozásról! 2. Készítsetek az osztályban fogalomgyűjteményt a csoportok gondolataiból! 3. Alkossatok csoportokat a felírt fogalmakból! 4. Rendezzétek gondolattérképbe a legfontosabb fogalmakat, ebben jelezzétek, hogyan kapcsolódnak egymással! 10 Komplex természettudományos terület tanulói jegyzet 11. évfolyam

12 AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ELEMEI Az éghajlat a Föld egyik legbonyolultabb jelensége. Alakításában részt vesz a légkör, a vízburok, a földkéreg, az élővilág és az emberi tevékenység is. Közöttük sokféle kapcsolat van, melyek alapvetően befolyásolják a Napból a Földre sugárzott energia sorsát. A Föld gömb alakja eltérő felmelegedést idéz elő a sarkoktól az egyenlítőig. A szárazföldek, az óceánok vagy a jégtakaró is más-más mértékben melegszik fel. A rendszerbe jutó energia igyekszik kiegyenlítődni, ami szélrendszerek és óceáni áramlások formájában valósul meg. A légkör ernyőként védelmezi bolygónkat a káros sugárzásoktól, de segít a napsugárzás melegítő hatásának visszatartásában is. Az emberi tevékenység fokozza ezt a hatást, így egyre több energia kerül az éghajlati rendszerbe. Az átlaghőmérséklet emelkedik, a hőmérséklet kiegyenlítődése pedig gyakoribb viharokat, szélsőséges hőmérsékleteket okoz. Az éghajlatváltozás jelenségét csak akkor érthetjük meg, ha minden elemére kiterjedő képet tudunk alkotni az éghajlati rendszer elemeiről és a közöttük végbemenő folyamatokról. Az éghajlati rendszer elemei és kölcsönhatásaik 7. feladat Párosítsd az ábrán látható számokat a felsorolt fogalmakkal! Éghajlati rendszer elem/kölcsönhatás Száma levegő-szárazföld kölcsönhatás levegő-jégfelszín közötti kölcsönhatás óceán-levegő közti kölcsönhatás óceán-jég közti kölcsönhatás szárazföld-légkör közötti kölcsönhatás óceáni áramlások napsugárzás szél vulkáni gázok és hamu emberi tevékenység PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 AZ ÉGHAJLATI RENDSZERT JELLEMZŐ FIZIKAI, KÉMIAI ÉS BIOLÓGIAI FOLYAMATOK VIZSGÁLATA A Napból a Földre érkező energia sorsa A Napból érkező energia egy része viszszaverődik a légköri anyagokról, egy kisebb része pedig a földfelszínről. A légkörben található anyagok egy része pl. ózon, vízgőz elnyeli a napsugárzást, és hősugarakká (infravörös sugarakká) alakítja át egy részét. A földfelszínen a talaj a beérkező napsugaraktól melegszik fel, s az energia egy részét hősugarak formájában sugározza ki a légkörbe. A légkör ettől a sugárzástól melegszik fel alulról felfelé. A légkörben található szén-dioxid (CO 2 ), vízgőz (H 2 O), metán (CH 4 ) és néhány más vegyület nem engedi távozni az infravörös sugarakat, hanem visszaveri ezeket a földfelszín felé. A földfelszínen újra elnyelődő hősugarak egy része ismét melegíti a légkört. Ezt a folyamatot üvegházhatásnak nevezzük. Azokat a gázokat, melyek nem engedik távozni a hősugarakat pedig üvegházhatású gázoknak nevezzük. A légkörből az infravörös sugarak egy része távozik az űrbe. A földfelszínre érkező energia egy része a légköri folyamatok során nyelődik el. Az óceánok vízének párolgása, a növények tápanyagtermelése is napenergiát igényel. 8. feladat 1. Keresd meg a mellékelt ábrán a felsorolt folyamatokat jellemző energiamennyiségeket! 2. Az adatokat írd be az alábbi táblázatba! 3. Mi a következménye energetikai szempontból az üvegház gázok növekvő légköri koncentrációjának? 4. Indokold adatokkal! 5. Miért állítható, hogy a Földnek, mint égitestnek egyensúlyban van az energiamérlege? 6. Hogyan alakul ki a földfelszín energia egyensúlya? 7. Vitassátok meg ezeket a kérdéseket! Energetikai folyamat Energiamennyiség (W/m 2 ) 1. visszaverődés 2. légköri elnyelés 3. felszíni elnyelés 4. üvegház gázok visszasugárzása 5. kisugárzás a világűrbe 6. csapadékképződés 12 Komplex természettudományos terület tanulói jegyzet 11. évfolyam

14 Energetikai folyamat Energiamennyiség (W/m 2 ) Napból érkező sugárzás Házi feladat: Nézzétek meg az alábbi honlapon található (angol nyelvű) animációt! A földi légkör és az üvegházhatás. Elérhető az interneten: earthguide/diagrams/greenhouse/ A Föld globális energiaszállító rendszerei A Napból érkező energia nem egyenletesen melegíti fel a Földet. A melegebb és hidegebb területek között ezért állandó energiaáramlás zajlik, amely igyekszik kiegyenlíteni a hőmérsékleti különbségeket. Ez teljes mértékben nem teljesülhet, mivel a különbség is folytonosan újratermelődik. Az energia mozgó közegek áramlásával terjed, így alakulnak ki a nagy szélrendszerek és a világóceánok összefüggő áramlási rendszerei. Ezek térbeli mintázata és a szállított energia nagyságrendje is módosul a globális éghajlatváltozás folyamatában. Az átrendeződések komoly következményekkel járhatnak egyes régiók éghajlatára, időjárására. a) Óceáni áramlások Az óceáni áramlatok felszíni tengervizet szállítanak a sarki területek felé, ahol az lehűl. A lehűlés hőt szabadít fel, ami felmelegíti a levegőt, a víz pedig hideggé válik, ennek következtében megnő a sűrűsége, és lesüllyed az óceán aljára. Ez eredményezi az új mélytengeri víz kialakulását, ami az Egyenlítő felé tolja a mélyben a víztömeget. A mélytengeri víz ezután dél felé áramlik az óceáni fenék mentén, utat engedve a meleg felszíni víznek. Az Antarktisz körül a tengerjég képződésének köszönhetően alakul ki mélytengeri víz. Ez a jég nagyon kevés sót tartalmaz, és ahogyan a jég képződik, a környező víz egyre sósabbá és sűrűbbé válik. az így kialakult nagyon sűrű víz lesüllyed az antarktiszi kontinens szélén, innen a mélytengeri áramlással az óceáni fenék mentén elérkezik az óceáni hátságokhoz. Ezek az óceánfenéken fekvő hegyvidéki területek a mélytengeri vizet a felszínre emelkedésre kényszerítik. A déli óceánokban a szél is erős keveredést okoz, ami szintén a mélytengeri víz felszínre való jutásához vezet. A globális óceáni áramlási rendszer ( szállítószalag ) A Golf-áramlás meleg trópusi vizet szállít a Karibi tengertől és a Mexikói öbölből az Észak-Atlantióceánon keresztül Észak-Európába. A víz melege felmelegíti a felette lévő levegőt, és ennek a meleg PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 levegőnek a mozgása nagyon fontos módja az észak felé irányuló hőáramlásnak. A hőszállítás eredményeként Észak-Európa sokkal melegebb, mint a hasonló szélességek. Például Észak-Európa átlaghőmérséklete 9 C magasabb a hasonló szélességek átlaghőmérsékletéhez képest. 9. feladat 1. Párosítsd az ábra számait a táblázatban szereplő fogalmakkal: Fogalom Szám Felszíni meleg áramlás Hőátadás a légkörnek Mélységi hideg áramlás 2. Indokold röviden az óceáni áramlások jelentőségét a Föld energiaviszonyainak kiegyenlítődésében! 3. Nevezd meg azt a térséget, amelynek lakosai a legnagyobb mértékben élvezik az óceáni fűtést! b) Globális légköri áramlások Az egyik mód, hogy a légköri hőszállítás az Egyenlítő és a sarkok között megvalósuljon, egy egyszerű áramlási cella lehetne, amiben az Egyenlítőnél feláramlás, a magasban a sarkok felé áramlás, a sarkoknál leáramlás, míg a felszínen az Egyenlítő felé áramlás zárhatná a cellát. Ezt nevezzük az egycellás áramlási modellnek. Ennél azonban a valóságban a légköri áramlás sokkal bonyolultabb. A globális áramlási modellek három cellát tartalmaznak mind az északi, mind a déli féltekén. Ez a három cella a forró övezeti, vagy trópusi cella a mérsékeltövi cella és a sarki cella. Trópusi cella: A levegő az Egyenlítő felé mozog, hogy a felemelkedő, a magasban a sarkok felé mozgó levegőt pótolja. Ez a cella a trópusokon jellemző. Mérsékeltövi cella: A közepes szélességek (30-60 szélességi körök között) légköri áramlási cellája. Ebben a cellában a levegő a felszín közelében a (közelebbi) sarkpont felé mozog, míg magasabb szinteken az Egyenlítő felé. Sarki cella: A levegő felemelkedik, szétáramlik és egy része a sarkok felé tart. A sarkpont felett lesüllyed, a felszínen a lesüllyedő levegő szétáramlik. Ez a háromcellás modell a globális légkörzés leírásában jól használható, de még mindig egészen egyszerű. Forrás: ESPERE Éghajlati enciklopédia. Elérhető az interneten: 7dc323116df36,0/2 raml_si_rendszerek/-_glob_lis_cirkul_ci 27j.html ( ) 14 Komplex természettudományos terület tanulói jegyzet 11. évfolyam

16 10. feladat 1. Keressétek meg a cikkben szereplő áramlási cellákat az alábbi ábrán! 2. Milyen erő okozza az észak-déli irányú légáramlások irányának megváltozását, elhajlását? 3. Nézz utána: miben különbözik a ciklon és az anticiklon! Forrás: Vissy Károly: Az időjárás előrejelzése: jóslás vagy tudomány? Elérhető az interneten: vissy/ vissy5.html ( ) c) Víz a légkörben A légkörben nem csak levegő található, hanem vízgőz is (kb. 0,001%), ami láthatatlan és szagtalan. A párolgás során a víz folyadék állapotból vízgőz állapotba kerül. A felhők a vízgőz cseppekké, vagy jégkristállyá való átváltozásából alakulnak ki, amelyek elég könnyűek ahhoz, hogy lebegjenek a levegőben. Amikor a vízgőzt tartalmazó levegő lehűl a harmatpontig, a vízgőz lecsapódik látható cseppek formájába, amiket már felhőnek nevezünk. Ahhoz, hogy felhők képződjenek, a víz mellett apró részecskékre is szükség van, amikre a vízgőz kicsapódhat, ezeket a részecskéket cseppképző magvaknak vagy kondenzációs magoknak nevezünk. Némely felhőben a kicsi cseppek ütközések révén egyesülnek, és nagyobb cseppet alakítanak ki. Mivel a cseppek egyre nagyobbak lesznek (térfogatuk körülbelül milliószorosra változik), túl nehezek lesznek ahhoz, hogy a levegőben maradjanak, ezért kihullanak, és így keletkezik az eső. Azon felhőknél, ahol a környező levegő hőmérséklete 0 C alatt van, jégkristályok keletkeznek. Amikor a jégkristályok már túl nehezek a lebegéshez, lehullanak a földre. A kristályok hóvá válnak, vagy ha a levegő, amin keresztül hullanak melegebb 0 C-nál, esőcseppek keletkeznek. Bolygónkon a víz folyamatos körfolyamatban van. Amikor a víz elpárolog, a keletkezett vízgőz felemelkedik, lehűl és felhővé alakul. A felhők a felszín fölött mozognak, és csapadékot adnak. A víz kitölti a tavakat, patakokat és folyókat, és végül is visszafolyik az óceánokba, ahol a párolgás újra elkezdi a folyamatot. A víz behatol a talajba is (a víz 11%-a). A növények levelein lezajló párolgás is fontos a vízkörforgásban: a növények a talajból vizet vesznek fel, a víz a gyökerektől a törzsön keresztül a levelekig halad, ahol elpárologhat. Ezt a folyamatot párologtatásnak nevezzük. Forrás: ESPERE Éghajlati enciklopédia 11. feladat 1. Készíts egy vízrészecske mozgását bemutató ábrát, jelöld rajta a halmazállapot-változásokat! 2. Jelöld az ábrán az energiaelnyelő és az energia-felszabadító folyamatokat! d) A jég világa A szárazföldi jég kiterjedése mindig jelentősen befolyásolta a folyókba, illetve a tengerekbe, óceánokba jutó víz mennyiségét. Az olyan folyóknál, mint a Duna, Rajna, Rhone, Pó, a vízjárás jelentősen függ az Alpokban felhalmozódott hó és gleccserjég olvadásának mértékétől. Manapság, amikor a tiszta ivóvíz iránt egyre nagyobb az igény, azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a Föld édesvízkészletének 75%-át a jégtakarók és jégárak zárják magukba. Földünk hatalmas vízkészletének 97%-a a sós víz és csak alig 3%-a az édesvíz, de ennek is döntő része, elsősorban a Déli-sarkvidéken található.a Földön a gleccserek és a jégtakarók együttes területe jelenleg 14,9 millió km 2. Ha ez a PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 1. A felmelegedéssel, a szélsőséges meteorológiai eseményekkel és a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi állásfoglalások ENSZ Konferencia, Stockholm, 1972,

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM, DEBRECENI EGYETEM NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE ----------- ----------- A földi

Részletesebben

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra A fordítás a Trends in extreme weather events in Europe: implications for national and European

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/5054. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 2 Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE Dr. Héjjas István, 2008 ISBN 978 963 375 582 2 ANNO Kiadó, MMVIII 4 TARTALOM Előszó 7 Az emberiség kockázatai 8 Amit a Földről tudni érdemes

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló Budapest, 2011. december - 2 - Az Éghajlatváltozási

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE

A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE Új MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2007-2013 TANULMÁNY A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE VITAANYAG Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft, és

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák Legjellemzőbb a katasztrófák eredete szerinti csoportosítás. Ez alapján a katasztrófákat két fő csoportba sorolhatjuk: természeti és civilizációs katasztrófák. 6.3.1. Természeti katasztrófák A természeti

Részletesebben

Háttér jegyzetek a ppt1-hez

Háttér jegyzetek a ppt1-hez Háttér jegyzetek a ppt1-hez 1. dia Éghajlatváltozás A tudományos eredmények meggyőzőek E prezentáció célja, hogy bevezesse a közönséget az éghajlatváltozás témájába, majd (rövid) áttekintést nyújtson a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Fenntarthatósági szemléletű kritikai elemzés

Fenntarthatósági szemléletű kritikai elemzés Fenntarthatósági szemléletű kritikai elemzés Tankönyv címe, évfolyam: Az ember és a Föld (Földrajz) 10. Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Kiadás helye, éve: Budapest, 2008. oldal/fejezet 5. kék szövegbuborék

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

Klímaőrjárat Tanári kézikönyv

Klímaőrjárat Tanári kézikönyv Impresszum Kiadja: Magyar Természetvédők Szövetsége Cím: 1091 Budapest, Üllői út 91/b. Tel: +36 1 216 7297 Fax: +36 1 216 7295 Email: info@mtvsz.hu Web: www.mtvsz.hu 2009 Klímaőrjárat Tanári kézikönyv

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring

Környezetvédelmi monitoring Az anyag a TÁMOP- 4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XXV. kötet Környezetvédelmi monitoring Dr. Domokos

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2. 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4. 3 A klímaváltozásért az ember a felelős...

1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2. 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4. 3 A klímaváltozásért az ember a felelős... Tartalom 1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4 3 A klímaváltozásért az ember a felelős... 6 4 A GEMS... 10 5 A városoké lesz a főszerep... 12

Részletesebben