XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA"

Átírás

1 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

2

3 Fejezeti indoklás 1.) A szakmai feladatok, célkitűzések megvalósítása Az Akadémia jogállását, helyzetét, működési feltételeit a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) határozza meg. A törvény szerint az Akadémia sajátos helyet foglal el a nemzetgazdaságban és a testületi szervek körében, mivel egyrészről önkormányzati elven alapuló, jogi személyként működő köztestület, amely az akadémikusok, valamint a tudomány hazai képviselői testülete, másrészt a központi költségvetés szerkezeti rendjében önálló fejezetet alkot. 2.) Az Akadémia szervezet-rendszerében a évben bekövetkezett változások A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet január 1-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozik. A Gazdasági és Szociális Tanács Titkárságának működtetését a hozzá kapcsolódó támogatással együtt átvette a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. 3.) A beszámolási időszak pénzügyi helyzetének általános jellemzése 3.1. A évi költségvetés biztosította az Akadémia és az irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek szakmai feladatellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi fedezetét, a kutatás, a fejlesztés és az innováció a gazdaság és társadalom kiemelt területévé vált, ezáltal hozzájárult a gazdasági és társadalmi célok megvalósításához Az MTA fejezet évre jóváhagyott költségvetési támogatása ,9 millió Ft volt. Ebből az OTKA programokra 5 436,0 millió Ft-ot hagyott jóvá az Országgyűlés. A Kormány által év közben elrendelt intézkedésekkel, illetve jogszabályi változásokkal összefüggésben a évi költségvetési támogatás összege 2 424,8 millió Ft-tal csökkent, így a támogatás összege ,1 millió Ft-ra módosult. Ez 2,1%-kal volt kevesebb, mint a évi költségvetési támogatás Az MTA 0,4%-os részesedést képviselt a központi költségvetésben 2011-ben. Az előző évhez képest az arány nem módosult.

4 3.4. Az Akadémia részére az OTKA programok és az OTKA Iroda költségvetése nélkül biztosított költségvetési támogatás kétharmada (65,5%) közvetlen akadémiai kutatási célokat szolgált (kutatóintézetek, támogatott kutatócsoportok, fiatal kutatók támogatása, Lendület program stb.). Az országos kutatás- és tudóstámogatás (tiszteletdíjak, nemzetközi kapcsolatok, határon túli magyar tudósok támogatása stb.) céljára 22,3% került felhasználásra. A évhez képest csökkent, így 9,2% volt az igazgatási, kutatásszervezési, területi bizottsági, jóléti és egyéb feladatokra felhasznált összeg aránya A saját bevétel összege 2011-ben ,0 millió Ft-ot tett ki. Ez az összeg 2,5százalékkal magasabb, mint 2010-ben volt. A növekedés jórészt a nagyobb pályázati bevételeknek tulajdonítható. A saját bevételek jelentős részt képviselnek az intézmények gazdálkodásában Az átlaglétszám 2010-ben fő volt, ez 2011-re 207 fővel csökkent. A kutatók száma fő volt 2010-ben, és fő 2011-ben, vagyis gyakorlatilag szinten maradt. A létszámcsökkentés jellemzően a funkcionális igazgatási területen valósult meg A évi költségvetésről szóló törvény alapján 9 427,6 millió Ft (a teljes keret 25,4%-a) a központilag kezelt feladatok (ide értve az OTKA-programokat is) megvalósításának pénzügyi forrását jelentette. Ez az összeg az előző évihez képest 8%-kal magasabb, amelyen belül azonban az OTKA Kutatási témapályázatok támogatása azonos szinten maradt Megkezdődött az MTA-Q2 Program második szakasza megvalósításának előkészítése Az Akadémia gép-műszer állományának használhatósági (korszerűségi) szintje összességében szinten maradt, az évek óta meglévő csökkenő tendencia megállt, a teljesen leírt eszközök állományának növekedése lelassult. Az előzőekben összegfoglalt a évi akadémiai gazdasági helyzetet jellemző megállapítások azt mutatják, hogy az Akadémia intézményhálózatánál mind a személyi, mind a tárgyi feltételek tekintetében komoly problémák vannak, amelyeket tovább nehezít a hazai pályázati rendszerek remélhetőleg csak ideiglenes leállítása.

5 4.) A gazdálkodást befolyásoló intézkedések o a korábbi NKTH-pályázatokat kezelő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feloldotta a kifizetési stopot, hosszú idő után átutalásra kerültek az intézetek részére a pályázati források. o 2011-ben zárolás történt az államháztartási egyensúly megőrzése miatt. A zárolás a személyi kiadásokat és a kapcsolódó munkaadói járulékot érintette. Hatása az intézeti létszámok alakulásában nyomom követhető. o Az MTA elnöke szeptember 1-jétől 5%-os létszámcsökkentést rendelt el. Az intézetek többsége a létszámcsökkentést a nyugdíjas munkatársak felmentésével oldotta meg. 5. Fejezeti szintű előirányzatok teljesítése Működési és felhalmozási előirányzatok teljesítése Jogcímek évi terv évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés Kiadások , , ,6 Ebből: - Személyi juttatás , , ,9 - Munkáltatót terhelő járulékok 7 495, , ,7 - Dologi kiadások , , ,7 - Támogatásértékű működési kiadás - Társadalom- és szociálpolitika juttatások 94, , ,4 6,3 10,2 - Működési célú kiadások 386,1 536,2 460,1 - Felújítás 846, ,5 875,7 - Intézményi beruházások 2 020, , ,7 - Támogatásértékű felhalmozási kiadás 104,3 61,9 - Előző évi maradványátadás 1 630, ,3 - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Egyéb felhalmozási kiadás 0,8 0,1 - Kölcsönök 30,9 85,4 66,6 - Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 70,3 70,3

6 - Tartalék 1 391,4 Bevételek , , ,4 Ebből: - Költségvetési támogatás , , ,1 - Saját bevétel , , ,0 - Pénzforgalom nélküli bevétel 6 367, ,3

7 6.) A működési előirányzatok évközi, fejezetszintű módosításai, teljesítése 6.1. Az Akadémia rendelkezésére álló források alakulása Költségvetési támogatás Az Akadémia és az irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek (kutatóintézetek, egyéb intézmények), a támogatott kutatóhelyek részére, valamint a központilag kezelt feladatokra 2011-ben az Országgyűlés által elfogadott költségvetésben ,9 millió Ft támogatás szerepelt, amelyből az OTKA-programok támogatása 5 436,0 millió Ft volt. A működési és felújítási célt szolgáló támogatásból ,3 millió Ft (a teljes keret 74,6%-a) átkerült az intézményekhez. A fennmaradó 25,4% a központilag kezelt feladatok (ide értve az OTKA-programokat is) megvalósításának pénzügyi forrását jelentette. Az Országgyűlés által jóváhagyott költségvetési keretszámok az előző évhez képest a következő jogcímeken változtak: Jogcímek millió Ft-ban évi eredeti támogatási előirányzat ,7 Jutalom elvonása támogatásarányosan - 429,1 Cafeteria rendszer egységesítése miatti támogatáselvonás - 12,3 Dologi kiadásokhoz kapcsolódó támogatáselvonás - 196,3 Állományba nem tartozók juttatásainak csökkentése miatti támogatáselvonás - 223,9 Egészségügyi hozzájárulás megszűnése miatti támogatáselvonás - 7,6 Lendület Program többlettámogatása + 602,4 Központi kiadványok többlettámogatása +50,0 Domus Hungarica működtetése támogatásának átvételei a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól + 30,0 Infrastrukturális fejlesztés többlettámogatása +300,0 Tiszteletdíjak járulékának többlettámogatása +500,0 Az Országgyűlés által elfogadott évi költségvetési támogatás összesen: ,9 A jóváhagyott költségvetési támogatás egyrészt a Kormány által elrendelt intézkedések, másrészt jogszabályi változásokkal összefüggésben 2 424,8 millió Ft-tal csökkent, így a évi költségvetési támogatás összege ,1 millió Ft-ra módosult.

8 A költségvetési támogatást érintő évközi változások jogcímei a következők voltak: Jogcímek millió Ft-ban 1.) Jogszabályi változással összefüggő módosítások: Más fejezetek részére támogatásátcsoportosítás (átadás) OTKA-témapályázatokból átcsoportosítás ,4 Országgyűlés 0,7 Honvédelmi Minisztérium 2,5 Központi Statisztikai Hivatal 7,1 Külügyminisztérium 1,0 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2,6 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 22,8 Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2 539,7 Vidékfejlesztési Minisztérium 75,0 Szakmai feladatokból átcsoportosítás - 3,6 (idős akadémikusok támogatása, Vámbéry Ármin-emléktábla) Könyv- és folyóirat-kiadásból átcsoportosítás - 2,7 Összesen: ,7 Más fejezetektől kutatási támogatás átvétele Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól 2,0 Vidékfejlesztési Minisztériumtól 16,9 Összesen: 18,9 2.) Kormányintézkedésekkel összefüggő módosítások A évi adókompenzáció támogatása 195,9 Prémiumévek program kiadásainak támogatása 18,1 Összesen: 214,0 Változás összesen ,8

9 Az Akadémia irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervei és feladatai költségvetési támogatásának alakulását, illetve a megszerzett saját bevételeit, valamint a ténylegesen rendelkezésre álló átlaglétszámot az 1. számú mellékle tartalmazza. Intézmények Fejezeti kezelés Összesen Az Országgyűlés által jóváhagyott támogatás , , ,9 Tényleges támogatás , , ,3 Változás 3 993, , ,6 Változás % 114,4 31,9 93,5 A támogatás felhasználási jogcímei A 2011-ben az Akadémia részére OTKA-programok és Iroda költségvetése nélkül biztosított működési és felújítási célú költségvetési támogatás felhasználásának alakulását a következő mutatószámokkal lehet jellemezni: év év Felhasználás iránya % % Közvetlen akadémiai kutatási célokra 67,6 65,5 Országos kutatás- és tudóstámogatásra 20,4 22,3 Infrastrukturális célokra 2,1 2,0 Igazgatási, kutatásszervezési, területi akadémiai bizottságok, jóléti és egyéb feladatokra 9,4 9,2 Kötelezettségvállalásokkal terhelt fejezeti maradvány 0,5 1,0 Összesen 100,0 100,0

10 1. ábra: A költségvetési támogatás felhasználásának alakulása (%) Intézményi saját bevételek Tervezett saját bevételek évi évi Kiadási jogcímek tervezett összeg tényleges összeg* Működési, szolgáltatási bevétel Kamatbevételek, árfolyamnyereségből származó bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Előző évi előirányzat-maradvány átvétele Áfa bevételek Kölcsönbevételek Intézményi bevételek összesen Fejezeti bevételek (OTKA-bevételek nélkül) OTKA-bevételek Mindösszesen 3 875, , ,1 983,4 30, , , , ,9 271,3 869, , ,0 918, ,1 66, ,0 148,0 79, ,7 * A tényleges bevételek összege nem tartalmazza a maradvány-igénybevételt. A tényleges a tervezetthez viszonyítva (%) 157,7 187,7 260,9 249,4 213,8 222,3 3,4 155,7

11 Az intézményi tényleges saját bevételek a maradványok igénybevétele nélkül 122,3%- kal meghaladták a tervezett mértéket, melynek okai: az intézményi bevételek jelentős mértékben alultervezettek, mert kizárólag a ter- vezés idején ismert bevételi tételeket tartalmazza; az intézetek sikeres szerepelése miatt évközben több európai uniós, valamint hazai pályázati bevétel folyt be; a pályázatok terhére történő kifizetések az előző időszaki teljesítésekhez képest felgyorsultak. A tényleges saját bevétel mértéke Az intézmények a évben is jelentős volumenű saját bevétellel járultak hozzá szakmai feladataik teljesítéséhez. Az intézményi saját bevételek a évben ,0 millió Ft-ot tettek ki, ez az öszszeg 4,8%-kal magasabb, mint az előző időszak teljesítménye. A bevételek közül a felhalmozási bevételek volumene nőtt a legnagyobb mértékben. A bevételi jogcímek nagy részénél emelkedés tapasztalható, ám jelentős csökkenés volt az előző évi maradványátvételnél. Magyarázata: a Természettudományi Kutató- központ (MTA Q2 program) létrehozására 2011-ben a Kémiai Kutatóközpont ré- szére mindössze 0,1 milliárd Ft-os támogatás átutalása történt meg. A bevételek jogcímenkénti összetételét és az ezekhez kapcsolódó mutatószámokat a 2. számú melléklet részletezi. 2. ábra: A évi saját bevételek összetétele (%)

12 A pályázati bevételek két jelentősebb forrása: Különböző központi programokból átvett támogatási forrást nem érintő pénzeszközök (pl. a korábban az NKTH, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kezelt célú támogatása, OTKA, fejezeti programok). Ezek a pályázati bevételek évben 6 035,6 millió Ft-ot tettek ki, ami 58,3%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől az Innovációs Alapból származó bevételek nagyságrendje is nőtt. A külföldről kapott megbízások összege a évben 4 123,6 millió Ft-ot tett ki. Ez az összeg 7,0%-kal emelkedett az előző évi összeghez képest. A külföldről átvett pénzeszközökből 2 563,0 millió Ft az európai uniós pályázatokból, 1 560,6 millió Ft nemzetközi szervezetektől és külföldi magánszervezetektől származik. Ez az összeg nem tartalmazza a strukturális alapokból származó bevételeket. A működési, szolgáltatási bevételeknél a beszámolási időszakban 5,9%-os növekedés következett be. Ezek a bevételek az intézmények alap- és vállalkozási tevékenységével összefüggésben keletkeztek, nem központi programokból származnak. Itt jelennek meg az intézmények által végzett egyéb tevékenységek (pl. bérbeadás) és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei is. A devizaszámlák kamatbevételeinek volumene 2011-ben jelentősen, 35,6%-kal növekedett. Az előző évi maradványok igénybevétele 25,4%-kal csökkent a évi teljesítéshez viszonyítva. A maradványok igénybevétele az áthúzódó feladatokkal volt összefüggésben. Összességében a saját bevételek még mindig jelentős részt képviselnek az intézmények gazdálkodásában, mivel a jelenlegi intézményi szervezetek fenntartása, a feladatellátások a csökkenő központi támogatások mellett csak saját bevételből finanszírozhatók.

13 6.2. Kiadási előirányzatok teljesítése Tervezett kiadások Kiadási jogcímek évi tervezett összeg évi tényleges összeg A tényleges a tervezetthez viszonyítva (%) Személyi juttatások , ,7 107,0 Munkaadókat terhelő járulékok 6 048, ,6 109,6 Dologi kiadások 5 990, ,3 219,3 Beruházások 1 017, ,7 341,5 Felújítások 656,7 875,8 133,4 Kölcsön 30,9 66,5 215,2 Pénzeszközátadások 141, , ,5 Alaptevékenységre felhasznált vállalkozási maradvány 70,3 Intézményi kiadások összesen , ,8 135,8 Fejezeti bevételek (OTKAbevételek nélkül) 8 391, ,3 14,0 OTKA-bevételek 5 436,0 740,4 13,6 Mindösszesen , ,5 103,1 A tényleges kiadások mértéke Az intézmények tényleges pénzforgalmi - alaptevékenységre felhasznált vállalkozási maradvány nélküli - kiadásai ,5 millió Ft-ot tettek ki, ez az összeg 8,9%-kal alacsonyabb, mint az előző évben volt. Az intézmények legjellemzőbb összehasonlítható kiadási jogcímei a következők voltak: Kiadási jogcímek év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Személyi juttatások , ,7 98,8 Munkaadókat terhelő járulékok 6 756, ,6 98,1 Dologi kiadások , ,3 89,1 Összes pénzforgalmi kiadás , ,5 91,1

14 5. ábra: Kiadási jogcímek alakulása az Akadémia intézményeiben ( ) A személyi juttatási kiadások és a hozzá kapcsolódó járulékok az előző évivel szinte azonos szinten maradtak. A dologi kiadásoknál jelentősebb csökkenés mutatkozik, itt az elő- ző évi csökkenés tovább folytatódott. 7.) Vagyoni állapot alakulása Az MTAtv a alapján az Akadémia vagyonába tartozik az állami vagyonról szóló törvény alapján az Akadémiának átadott vagyon. Ide tartoznak az ingatlanok, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a pénz, a befektetések és a részesedések is Az immateriális javak értékének alakulása Az immateriális javakkal való gazdálkodás (kivéve a gazdasági társaság alapítása) az intézmények hatáskörében történik. A szellemi termékek esetében az egységes eljárási rend szabályozása folyamatban van Az ingatlanok értékének alakulása Ingatlan tulajdonszerzés hagyatéki eljárással: Budapest II. kerület, Tulipán u. 5. földszint 1. szám alatti (12750/0/A/2 hrsz.) kivett lakás megnevezésű 140 m 2 alapterületű társasházi lakás ½ tulajdoni hányada. Tulaj- donszerzés ideje: június 3. Az Akadémia évben nem vásárolt és nem értékesített ingatlant.

15 7.3 A forgóeszközök állományának alakulása Az akadémiai intézmények eszközállományának egy részét a forgóeszközök alkotják, melyek értéke 14,5 milliárd Ft volt, mely az előző évhez viszonyítva 8,4 %-kal emelkedett. Az akadémiai vagyon alakulását a volumen-változáson túlmenően a belső összetétel alapján számított jellemző mutatókkal is elemezhetjük, melyek alapján megállapítható, hogy: A beszámolási időszakban a forgóeszközök lekötöttsége azaz a készletek és a forgóeszközök aránya 3,6%-ról 3,5%-ra csökkent az előző időszakhoz viszonyítva. Ezzel egyidejűleg magas, 94 %-os a szabad forgóeszközök mutatója. A tőke-feszültségi mutató - azaz a kötelezettségek és a saját forrás (saját tőke és tartalékok) aránya 29,9%-ról 36,9%-ra emelkedett az előző évhez viszonyítva, amely a kötelezettségek volumenének 18,2%-os növekedésével, a saját tőke 8,7%-os csökkenésével, és a tartalékok 34,7%-os növekedésével van összefüggésben. Az intézmények likviditási helyzetét a likviditási ráta jellemzi, amely szerint a rövid lejáratú kötelezettségeket évben 1,4-szeresen, míg évben 1,2-szeresen lehetett forgóeszközökből finanszírozni. Az intézmények teljes kötelezettség állománya is a mobilizálható forgóeszközökből finanszírozható. Az akadémiai intézmények likviditási helyzete az előző évhez viszonyítva romlott. 8.) Az Akadémia előirányzat-maradványának alakulása 8.1 Az intézmények előirányzat-maradványának alakulása Az Akadémia irányítása alá tartozó intézmények évi alaptevékenységével összefüggésben 7 531,3 millió Ft összegű felhasználható előirányzat-maradvány keletkezett, amely az előző évhez viszonyítva 48,3%-os növekedést mutat. A maradvány legnagyobb része áthúzódó fizetési kötelezettségekkel és kutatási megbízásokkal, pályázati előlegekkel van összefüggésben. A maradvány 90,5%-a a kutatóintézeteknél és a támogatott kutatócsoportoknál keletkezett.

16 A évi alaptevékenységi maradvány intézménycsoportonkénti összetételét a 4. számú mellékle tartalmazza Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványának alakulása Az Akadémia központi feladatainak évi maradványa 2 702,6 millió Ft volt, illetve 3 469,1 millió Ft az előző évek fel nem használt maradványa. Az egyes központi feladatok maradványának alakulása a következő: millió Ft-ban Magyar Tudomány 1,2 Könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 55,2 Központi kiadványok támogatása 40,7 Fiatal kutatók pályázatos támogatása Sajátos nemzetközi kapcsolatok támogatása 8,2 Nemzetközi tagdíjak 0,7 Lendület Program 19,2 Közel-keleti kutatások támogatása 10,9 Szakmai feladatok teljesítésének támogatása 413,3 Központi kezelésű felújítások 31,7 Fejezeti általános tartalék stabilitási tartalék (önrevízió) 1 391,4 Q2 Program 3 418,7 OTKA Kutatási témapályázatok 780,5 Összesen: 6 171,7 A központi feladatok maradványai a következő évre áthúzódó feladatok finanszírozásához szükségesek. 9.) Az akadémiai intézmények vállalkozási tevékenységének alakulása Az akadémiai intézmények a évi gazdálkodásuk során is végeztek vállalkozási tevékenységet, melynek főbb jellemzői a következők voltak: millió Ft-ban - Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 232,8 - Alaptevékenységre felhasznált előző évek eredménye -70,3

17 - Alaptevékenységre felhasznált tárgyévi eredmény - - Befizetési kötelezettség - - Vállalkozási tartalékba helyezhető eredmény 162,5 - Következő évi alaptevékenységre elkülönített eredmény 68,8 10.) Gazdasági társaságokban való akadémiai részvétel Az intézmények kezdeményezésére és eszközeikkel alakult társaságok részesedésével való gazdálkodást akadémiai döntések alapján többnyire az intézetek végzik. A közvetlen akadémiai részvétellel működő társaságok részesedésével többségében az Akadémia Vagyonkezelő Szervezete gazdálkodik, de egyes esetekben a tulajdonosi képviselet feladatát kutatóintézet látja el. A Vagyonkezelő Szervezetnél nyilvántartott egyes részesedések utáni osztalékbevétel is eseti döntéssel a kutatóintézetet illetheti meg Az Akadémia közvetlen tulajdonosi részvétellel működő gazdasági társaságok évi helyzetének alakulása Az Anxiofit Kutatási, Fejlesztési, Kereskedelmi Kft. tulajdonosi körébe a szorongásoldó gyógyszerkészítmény engedélyezési eljárásának nagy költségigénye miatt 2010 során, tőkeemeléssel külső kockázati tőkebefektető került bevonásra. Több lépcsőben, 2011 nyarára alakult ki az együttműködési megállapodás szerinti tulajdonosi arány, azaz az Akadémia 20, míg az új tulajdonos 10 %-os tulajdonosi súlyt képvisel a vállalkozásban. Befejeződött a székesfehérvári pólus programhoz kapcsolódó ALBAnano Kutató, Fejlesztő, Szolgáltató és Hasznosító Kft., és az MTA SZTAKI-val közös befektetéssel alapított AKAMECH 2011 Mechatronikai és Járműinformatikai Kft. végelszámolása, az előbbi esetében a megmaradt vagyon ( Ft) 2011-ben be is érkezett az Akadémiához. Szintén befejeződött a Planta Cosmetix Kutatás- Fejlesztési és Szolgáltató Kft. végelszámolása, a 130 eft-os induló befektetésből ,- Ft kiosztható vagyon maradt a befizetést teljesítő Szegedi Biológiai Központnál. Megkezdődött 2011-ben az MMSZ 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végelszámolása, amely 2012 során zárul le. A tevékenységet nem folytató Genomikai Innovációs Központ Kft. végelszámolási eljárása 2012 februárjában indult el. A Vagyonkezelő Szervezetnél nyilvántartott, közvetlen akadémiai kezelésű társaságoktól realizált osztalékbevétel 196,8 millió Ft, amely az előző évi teljesítést közel 28 %-kal ha-

18 ladja meg. Kiemelkedően eredményesen gazdálkodik az Akadémiai Kiadó Zrt. és az Izotóp Intézet Kft.. A korábbi évek eredményes gazdálkodása 50 M Ft-os osztalékelvonást tett lehetővé az Akadimpex Kft.-től. Az elért osztalékbevétel aránya a kezelt részesedések állományához viszonyítva közel 40%-os volt Az Akadémia által alapított költségvetési szervek részvétele vállalkozásokban Az AEMI Atomenergia Mérnökiroda Kft.-ben az Akadémián kívüli tulajdonostárs törzstőke emelése miatt a kutatóintézeti tulajdonosi részarány csökkent. Az intézmények osztalékbevétel címén 20,4 millió Ft-ot realizáltak, amely az előző évi osztalékbevétel 98 %-a. Az elért osztalékbevétel aránya a részesedések állományához viszonyítva 31 %-os. 11.) Lakásépítési támogatás A Központi Lakásépítési Alapból a évben 5 fő részesült munkáltatói kölcsönben. A kifizetett kölcsön legalacsonyabb összege 400 ezer Ft, míg legmagasabb összege ezer Ft volt. Az 5 fő részére folyósított kölcsön összege ezer Ft volt. A Központi Lakásépítési Alapból évtől december 31-ig fő részére folyósított munkáltatói kölcsönt. A Lakásépítési Alap december 31-i záró egyenlege: ezer Ft volt

19 Költségvetési címenkénti indoklás Főbb keretek alakulása Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1 4/ millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás , , , ,0 14,9 13,7 ebből: személyi juttatás , , , ,9 14,9 14,2 központi beruházás Folyó bevétel , , , ,4 21,4 14,5 Támogatás , , , ,6 14,1 15,0 Előirányzat-maradvány 6 417, , ,3 16,4 14,8 Létszám (fő) 5 436, , , ,0 11,6 11,6 Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat , , , ,4 Módosítások jogcímenként Adókompenzáció támogatása 196,3 196,4 154,7 Prémiumévek program támogatása 18,1 18,1 14,2 Zárolás államháztartási egyensúly megőrzése miatt -699,9-699,9-199,0 Többletfeladat ellátásának támogatása 4 478, , ,8 Többletbevétel , , ,5 Előző évi maradvány-átvétel 881,2 882,0 169,0 Előirányzat-maradvány igénybevétele 4 989, , ,5 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 3, , évi módosított előirányzat , , , ,8

20 1.1. cím: MTA TITKÁRSÁG IGAZGATÁSA Az MTA Titkársága az MTAtv ában foglaltak szerint az Akadémia köztestületi feladatait szervező, az Akadémia kutatóhálózatának és más intézményeinek igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatait ellátó köztestületi költségvetési szerv, mely az Alapító okiratában meghatározott közfeladatokat lát el. Ezek a főbb feladatai a következők: A Titkárság feladata, hogy az Akadémia választott vezetőinek és köztestületi szerveinek munkáját támogatva elősegítse az MTAtv.-ben megfogalmazott akadémiai feladatok megvalósítását; A Titkárság az MTA testületeinek működéséhez szükséges döntéseket előkészítő, szervező, összehangoló, végrehajtó és ellenőrző tevékenységet lát el. Biztosítja a köztestületi tagok részére tagságukból eredő jogaik gyakorlásának feltételeit; A Titkárság hajtja végre a Közgyűlés, a közgyűlési bizottságok, az Elnökség, a Vezetői Kollégium, annak állandó bizottságai, a Doktori Tanács, a tudományos osztályok és bizottságok, valamint a Bolyai Kuratórium működésével kapcsolatos feladatokat; A Titkárság biztosítja az AKT és szakbizottságainak működési feltételeit, készíti elő döntéseit és gondoskodik végrehajtásukról. Tartja a kapcsolatot a kutatóhálózattal, és figyelemmel kíséri a kutatási feltételek meglétét; A Titkárság végzi el az akadémiai költségvetés operatív pénzügyi, gazdasági feladatait; ellátja a fejezeti gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Átruházott hatáskörben ellátja az MTA vagyonának kezeléséből adódó gazdálkodási és képviseleti feladatokat; A Titkárság segíti, irányítja és ellenőrzi az akadémiai intézmények pénzügyi, gazdasági munkáját; A Titkárság látja el az Akadémia nemzetközi kapcsolataiból eredő adminisztratív lebonyolítási, elszámolási feladatokat, A Titkárság látja el a Doktori Tanács Titkárságának pénzügyi-gazdasági feladatait; A Titkárság adományokat fogadhat el, hagyatékot kezelhet a vonatkozó belső szabályozások szerint.

21 Az MTA Titkársága a központi költségvetésben az 1. címben jelenik meg, mint a fejezet irányítását ellátó szerv. Az MTA Titkársága a klasszikus igazgatási feladatain túlmenően ellátja a következő tevékenységeket: o tiszteletdíjak (akadémikusok, doktorok) folyósítása o Bolyai János Kutatási Ösztöndíj rendszer működtetése o köztestületi feladatok szervezése o a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia teljes gazdálkodási, pénzügyi feladatai Az MTA Titkársága igazgatásának évi feladatellátása A Titkárság évi feladatellátása során az előzőekben megjelölt feladatait folyamatosan ellátta és ezek mellett még a következő új0 feladatok lebonyolításában is részt vett: o a World Science Forum (WSF) Titkárság működtetése, a évi rendezvény előkészítő, szakmai és pénzügyi feladatainak megszervezése, végrehajtása.. Főbb keretek alakulása Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1 4/ millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 1 545, , , ,3 99,3% 95,8% ebből: személyi juttatás 932,5 797,7 928,4 913,5 98,0% 98,4% központi beruházás Folyó bevétel 115,0 25,2 103,5 82,7 71,9% 79,9% Támogatás 1 370, , , ,6 101,4% 100,0% Előirányzat-maradvány 166,1 109,5 117,5 70,7% 107,3% Létszám (fő) ,4% 92,6% Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat 1 113,8 25, ,6 797,7 Módosítások jogcímenként Adókompenzáció támogatása 5,8 5,8 4,6

22 Prémiumévek program támogatása 2,2 2,2 1,7 Zárolás államháztartási egyensúly megőrzése miatt -37,6-37,6 Többletfeladat ellátásának támogatása 330,6 330,6 127,3 Többletbevétel 66,7 66,7 9,5 Előző évi maradvány-átvétel 11,6 11,6 5,4 Előirányzat-maradvány igénybevétele 109,5 109,5 11,0 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -28, évi módosított előirányzat 1 602,6 213, ,6 928,4 Bevételi struktúra Bevétel fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Működési, szolgáltatási bevétel 12,5 20,8 166,4 Kamatbevételek, árfolyamnyereségből származó bevétel 0,1 Átvett pénzeszközök 1,4 25,3 1807,1 Támogatásértékű bevételek 5,1 19,0 372,5 Előző évi előirányzat-maradvány átvétele 88,1 12,2 13,8 Kölcsönbevételek (központi lakásalap) 7,9 5,3 67,1 Összesen: 115,0 82,7 71,9 Költségvetési támogatás 1 370, ,6 101,4 Tartalékok igénybevétele előirányzat-maradvány 166,1 117,5 70,7 Együtt 1 652, ,8 96,2

23 Kiadási struktúra Kiadások fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Személyi juttatások 932,4 913,5 98,0 Munkaadókat terhelő járulékok 257,3 227,2 88,3 Készletbeszerzések 27,5 23,9 86,9 Szolgáltatások 47,3 43,6 92,2 Kiküldetések (napidíjak nélkül) 114,9 117,2 102,0 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 14,7 - Egyéb dologi kiadások 73,7 98,7 133,9 Folyó kiadások (adók, egyéb befizetések) 38,4 28,6 74,5 Áfa kiadások 29,4 18,6 63,3 Beruházási kiadások 12,7 20,9 164,6 Felújítások 15,1 - Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások 7,9 5,3 67,1 Kölcsönök 4,3 8,0 186,0 Együtt 1 545, ,3 99,3 Az intézmény kiadási jogcímeinek megoszlása a következő: Kiadások fajtája év Megoszlás %-a Megoszlás év %-a Személyi juttatások 932,4 60,3 913,5 59,5 Munkaadókat terhelő járulékok 257,3 16,6 227,2 14,8 Dologi kiadások 331,2 21,5 345,3 22,5 Beruházási kiadások 12,7 0,8 20,9 1,4 Felújítási kiadások 15,1 1,0 Kölcsönök 7,9 0,5 5,3 0,3 Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások 4,3 0,3 8,0 0,5 Együtt 1 545,8 100, ,3 100,0

24 Létszámhelyzet év év adatok főben A év adata a évhez viszonyítva (%) Engedélyezett létszám ,0 Teljes átlaglétszám ,4 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak ,0 Részmunkaidőben foglalkoztatottak ,0 Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések Jelentősebb szervezeti változások Szervezeti változások o 2011-ben a Gazdasági és Szociális Tanács működése átkerült az Akadémia irányítása alól a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba, mely 2 főt érintett. o A kutatóhálózat megújításához kapcsolódóan a korábbi 11 osztálytitkárság a tudományterületeknek megfelelően 3 titkárságba integrálódott, a Szervezési Titkárság létrehozásával hatékonyabbá vált az osztálytitkárságok és az MTA Titkársága közötti információáramlás. o A tervezési, pénzügyi, létesítmény- és vagyongazdálkodási feladatok szétválasztása, a fejezeti szintű stratégiai tervezés feltételeinek kialakítása érdekében július 1-jétől létrejött a Gazdasági Igazgatóság. A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Költségvetési maradvány év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Kiadási megtakarítás/túllépés 124,7 67,4 54,0 Bevételi lemaradás/túlteljesítés -18,3-12,9 69,8 Összesen 106,3 54,5 51,3 Előző évek fel nem használt maradványa 14,5 3,2 22,4 Összes előirányzat-maradvány 120,7 57,7 47,8

25 1.2. cím: DOKTORI TANÁCS TITKÁRSÁGA ÉS BOLYAI ÖSZTÖNDÍJAK A Doktori Tanács Titkársága feladatai közé tartozik az MTA doktora cím elnyerése érdekében benyújtott pályázatok elbírálása, gondozása az évi XL. törvény, valamint az MTA Doktori Szabályzata alapján. A doktori címmel rendelkezők részére a tiszteletdíj folyósítása a többször módosított 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik. A Tudományos Minősítő Bizottság jogutódjaként a tudomány doktora, illetve kandidátusa fokozatok honosítása az 55/1995. (V. 17.) Kormányrendelet alapján kerül lebonyolításra. A Doktori Tanács Titkársága a Vezetői Kollégium november 12-ei döntése alapján ellátja a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj ügyintézésével, a Kuratórium és a szakértői kollégiumok működésével kapcsolatos titkársági feladatokat. Így feladata a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kifizetése a 316/2001. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított 156/1997. (IX. 19.) Kormányrendelet, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján. Az MTA Doktori Tanács Titkársága évben az alábbi jogcímeken történt kifizetéseket koordinálta: o az MTA doktora címmel járó tiszteletdíj, valamint a tudomány kandidátusa fokozat után járó illetmény kiegészítés folyósítása; o Bolyai János Kutatási Ösztöndíj folyósítása; o megbízási díj kifizetések a nem akadémikus szakértőknek, bírálóknak, bíráló bizottság tagjainak, a bírálóbizottság tagjainak; o a bíráló bizottság tagjainak útiköltség kifizetés; o a Doktori Tanács és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma működéséhez szükséges beszerzések intézése; o a Doktori Tanács és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj ünnepélyes rendezvényeinek megszervezése, lebonyolítása. Doktori tiszteletdíjak A doktori tiszteletdíjak folyósítása a többször módosított 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet alapján történik.

26 A tiszteletdíj mértéke az alábbiak szerint alakult: Munkaviszonnyal rendelkező doktorok, valamint január 1. után nyugdíjba vonuló doktorok esetén ,- Ft/fő/hó december 31-én már nyugdíjas doktorok esetén ,- Ft/fő/hó december 31-én záró létszám: fő december 31-én záró létszám: fő december 31-én záró létszám: fő A év folyamán 54 fő részére szűnt meg a tiszteletdíj folyósítása halálozás miatt. Az "MTA Doktora" cím 75 főnek lett odaítélve, a felfüggesztett állományból 3 fő részére újból indult a folyósítás, 6 fő felfüggesztésre került. Kandidátusi illetménykiegészítés A tudomány kandidátusa részére az 55/1995. (V. 17.) számú Korm. rendelet értelmében a fokozat megszerzését követő hónap első napjától öt éven keresztül havi 3.000,- Ft illetménykiegészítés jár december 31-én záró létszám 8 fő december 31-én záró létszám 6 fő december 31-én záró létszám 4 fő Az illetménykiegészítés folyósítása a évben - az öt éves időszak letelte miatt 2 fő részére fejeződött be. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Az ösztöndíj mértéke a évhez képest nem változott, havi ,- Ft/fő/hó december 31-i záró létszám 548 fő december 31-i záró létszám 520 fő december 31-i záró létszám 527 fő Az ösztöndíj határozott időre 1, 2 vagy 3 évre nyerhető el. A meghatározott időszak letelte, valamint egyéb kilépés miatt a évben 184 fő részére szűnt meg az ösztöndíj folyósítása szeptember 1-jétől 191 fő ösztöndíjas került felvételre.

27 Az előzőekben felsorolt szakmai és pénzügyi feladatok koordinálását, lebonyolítását mind szakmai, mind pénzügyi oldalról az MTA Titkársága állományába tartozó munkatársak látják el. Összefoglalva MTA doktora Kandidátus Bolyai Kutatási Ösztöndíj Tiszteletdíj mértéke a évben Ft/hó Ft/hó Ft/hó Záró létszám: év fő 8 fő 548 fő év fő 6 fő 520 fő év fő 4 fő 527 fő A Doktori Tanács Titkársága kiadásainak alakulása J o g c í m év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Tudományos fokozatosak (doktorok) díja 2 833, ,2 102,1% Tudományos fokozatosak (kandidátusok) díja 0,3 0,2 66,7% Megbízási díj a Bolyai János kutatási ösztöndíj után 4,2 5,0 119,0% Bolyai János kutatási ösztöndíj 762,6 737,2 96,7% Munkaadókat terhelő járulékok 932,4 963,5 103,3% Dologi kiadások és befizetési kötelezettségek 38,2 24,9 65,2% Költségvetési kiadások összesen: 4 571, ,0 101,1% Főbb keretek alakulása Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1 4/ millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 4 571, , , ,1 101,1% 96,8% ebből: személyi juttatás 3 600, , , ,6 101,0% 98,1% központi beruházás Folyó bevétel 21,1 17,0 20,3 20,5 97,2% 101,0% Támogatás 4 144, , , ,8 109,7% 100,0% Előirányzat-maradvány 616,4 210,1 210,1 34,1% 100,0% Létszám (fő)

28 Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat 4 732,8 17, , ,0 Módosítások jogcímenként Többletfeladat ellátásának támogatása -168,0-168,0-158,0 Többletbevétel 3,3 3,3 Előirányzat-maradvány igénybevétele 210,1 210,1 123,0 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -195, évi módosított előirányzat 4 778,2 230, , ,2 Bevételi struktúra Bevétel fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Közhatalmi bevétel 17,5 19,4 110,8 Működési, szolgáltatási bevétel 3,6 1,1 30,6 Összesen: 21,1 20,5 97,2 Költségvetési támogatás 4 144, ,8 109,7 Tartalékok igénybevétele előirányzat-maradvány 616,4 210,1 34,1 Együtt 4 781, ,4 99,9 Kiadási struktúra Kiadások fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Személyi juttatások 3 600, ,6 101,0 Munkaadókat terhelő járulékok 932,4 963,5 103,3 Készletbeszerzések 6,3 2,4 38,1 Szolgáltatások 7,5 4,7 62,7 Kiküldetések (napidíjak nélkül) 0,1 0,4 400,0 Egyéb dologi kiadások 12,1 11,9 98,3 Folyó kiadások (adók, egyéb befizetések) 8,6 3,4 39,5

29 Áfa kiadások 3,6 2,1 58,3 Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások 0,1 0,1 100,0 Együtt 4 571, ,1 101,1 Az intézmény kiadási jogcímeinek megoszlása a következő: Kiadások fajtája év Megoszlás %-a Megoszlás év %-a Személyi juttatások 3 600,9 78, ,6 78,6 Munkaadókat terhelő járulékok 932,4 20,4 963,5 20,8 Dologi kiadások 38,2 0,8 24,9 0,5 Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások 0,1 0,1 0,1 Együtt 4 571,6 100, ,1 100,0 Létszámhelyzet A Doktori Tanács Titkársága engedélyezett, valamint tényleges létszámmal nem rendelkezik, a feladatokat ellátó személyek az MTA Titkársága köztisztviselői állományába tartoznak. A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Költségvetési maradvány év év Kiadási megtakarítás/túllépés 209,9 154,1 Bevételi lemaradás/túlteljesítés 0,2 0,2 Összesen 210,1 154,3 Önrevíziós tétel 1,6 0,9 A év adata a évhez viszonyítva (%) Előző évek fel nem használt maradványa 5 Összes előirányzat-maradvány 208,5 153,4 73,6

30 1.3. cím: AKADÉMIKUSI TISZTELETDÍJAK ÉS HOZZÁTARTOZÓI ELLÁTÁSI DÍJAK Az akadémikusokat a hazai tagok választják az Akadémia tagjai közé. A 70 évesnél fiatalabb akadémikusok száma nem haladhatja meg a 200 főt, a hazai akadémikusok teljes száma pedig a 365 főt. A Magyarországon élő hazai akadémikusok tudományos teljesítményét és köztestületi munkáját az Akadémia havi tiszteletdíj folyósításával is elismeri. A tiszteletdíj a hazai akadémikust élete végéig megilleti, elhalálozása esetén annak meghatározott hányadát hozzátartozói ellátásként (özvegyi és árvaellátásként) kell folyósítani. Az akadémikusi és hozzátartozói ellátások pénzügyi fedezetét az Akadémia költségvetési fejezetében elkülönítetten kell megállapítani. (MTAtv. 6. ) A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások mértékét a többször módosított 4/1995. (I.20.) Korm. rendelet állapítja meg. A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások folyósításával kapcsolatos feladatokat (szakmai, pénzügyi) az MTA Titkársága állományába tartozó munkatársak látják el. Összefoglalva Rendes tagok Levelező tagok Külső tagok Özvegyi ellátások Árva ellátások Tiszteletdíj mértéke a az akadémikusi tiszteletdíj Ft/hó Ft/hó Ft/hó évben 25%-a Záró létszám: év 263 fő 76 fő 25 fő 28 fő 2 fő év 295 fő 67 fő 27 fő 23 fő 2 fő év 288 fő 66 fő 27 fő 28 fő 2 fő Főbb keretek alakulása Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény az özvegyi ellátás 50%-a 4/1 4/ millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 2 322, , , ,7 105,1% 96,7% ebből: személyi juttatás 1 850, , , ,0 104,4% 97,9% központi beruházás Folyó bevétel Támogatás 2 265, , , ,8 106,8% 100,0% Előirányzat-maradvány 162,4 105,8 105,8 65,1% 100,0% Létszám (fő)

31 Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat 2 380, , ,7 Módosítások jogcímenként Többletfeladat ellátásának támogatása 38,0 38,0 38,0 Előirányzat-maradvány igénybevétele 105,8 105,8 63,9 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -24, évi módosított előirányzat 2 524,6 105, , ,9 Bevételi struktúra Bevétel fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Költségvetési támogatás 2 265, ,8 106,7 Tartalékok igénybevétele előirányzat-maradvány 162,4 105,8 65,2 Együtt 2 427, ,6 104,0 Kiadási struktúra Kiadások fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Személyi juttatások 1 850, ,0 104,3 Munkaadókat terhelő járulékok 470,0 508,0 108,1 Szolgáltatások 1,5 1,7 113,3 Együtt 2 322, ,7 105,1

32 Az intézmény kiadási jogcímeinek megoszlása a következő: Kiadások fajtája év Megoszlás %-a év Megoszlás %-a Személyi juttatások 1 850,5 79, ,0 79,1 Munkaadókat terhelő járulékok 470,0 20,2 508,0 20,8 Dologi kiadások 1,5 0,1 1,7 0,1 Együtt 2 322,0 100, ,7 100,0 A dologi kiadásokat a tiszteletdíjak, valamint a hozzátartozói ellátások folyósításával kapcsolatban felmerült postaköltségekre, GIRO-szolgáltatások (csoportos átutalások) kiegyenlítésére fordítják. Létszámhelyzet Az Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások engedélyezett, valamint tényleges létszámmal nem rendelkezik. A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások kiutalásával kapcsolatos feladatokat az MTA Titkársága látja el. A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Költségvetési maradvány év év Kiadási megtakarítás/túllépés 105,8 84,0 Bevételi lemaradás/túlteljesítés A év adata a évhez viszonyítva (%) Összes előirányzat-maradvány 105,8 84,0 79,4

33 1/4. cím: MTA KÖZTESTÜLETI FELADATOK Az MTA Titkárságán belül külön költségvetési alcímen kell a köztestülettel kapcsolatos feladatok szakmai és pénzügyi végrehajtását lebonyolítani. Ezek közül a legfontosabbak: Közgyűlések megszervezés, lebonyolítása; Határon túli magyarok titkárságának - Kapcsolatok Program - teljes körű szakmai és pénzügyi megszervezése, ellátása; Különböző kiadványok megjelentetési feladatai; Kegyeleti kiadások és tudóssegélyek kifizetése; Különböző díjak számfejtése, kifizetése, ezek közül a legfontosabbak: o Akadémiai Aranyérem o Akadémiai Díjak o Akadémiai Ifjúsági Díj o Akadémiai Újságírói Díj o Pedagógus Pályadíj A köztestületi feladatok ellátását mind szakmai, mind pénzügyi oldalról az MTA Titkársága állományába tartozó munkatársak látják el. Az MTA köztestületi feladataival kapcsolatos kiadások alakulása: Az MTA köztestületi feladataival kapcsolatos kiadások alakulása év év A évi adat a évhez viszonyítva (%) Pályadíjak, célfeladatok 19,5 13,9 71,3% Kegyeleti kiadások, tudóssegély 11,4 12,4 108,8% Pedagógus kutatók díjazása 2,3 1,7 73,9% Akadémiai Aranyérem 3,2 4,3 134,4% Bizottsági üléseken való részvétel költségtérítése 0,2 0,2 100,0% Megbízási díjak szakmai feladatok ellátásáért 9,1 11,2 123,1% Akadémikus tisztségviselők tiszteletdíja 15,7 16,4 104,5% A Magyar Tudomány és az Akadémiai Értesítő előfizetési díjára 3,3 4,7 142,4% Reprezentáció (pl. közgyűlési kiadások, köztestületi. rendezvények) 10,3 11,7 113,6% Egyéb pénzeszközátadások (pl. Akadémiai Klub, Erdélyi Múzeum Egyesület stb.) 2,0 2,1 105,0%

34 Egyéb dologi kiadások (hirdetés, pénzügyi szolgáltatási díj, kommunikációs kiadások stb.) 26,6 42,0 157,9% Átcsoportosított összegek más akadémiai költségvetési intézménynek köztestületi feladatokra 22,1 13,3 60,2% Arany János-díj 1,2 1,0 83,3% Összesen 126,9 134,9 106,3% Főbb keretek alakulása Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1 4/ millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 133,2 181,1 179,5 142,8 107,2% 79,6% ebből: személyi juttatás 52,0 78,4 56,2 48,5 93,3% 86,5% központi beruházás Folyó bevétel 21,5 4,9 4,9 22,8% 100,0% Támogatás 131,5 181,1 136,2 136,2 103,6% 100,0% Előirányzat-maradvány 18,6 38,4 27,0 145,2% 70,3% Létszám (fő) Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat 181,1 181,1 78,4 Módosítások jogcímenként Zárolás államháztartási egyensúly megőrzése miatt -6,3-6,3 Többletfeladat ellátásának támogatása -38,6-38,6-29,4 Többletbevétel 4,9 4,9 3,9 Előirányzat-maradvány igénybevétele 38,4 38,4 3, évi módosított előirányzat 179,5 43,3 136,2 56,2

35 Bevételi struktúra Bevétel fajtája év év Működési, szolgáltatási bevétel 16 A év adata a évhez viszonyítva (%) Támogatásértékű bevételek 2,5 4,9 192,0 Előző évi előirányzat-maradvány átvétele 19,0 Összesen: 21,5 4,9 22,8 Költségvetési támogatás 131,5 136,2 103,6 Tartalékok igénybevétele előirányzat-maradvány 18,6 27,0 145,2 Együtt 171,6 168,1 98,0 Kiadási struktúra Kiadások fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Személyi juttatások 52,0 48,5 93,3 Munkaadókat terhelő járulékok 13,5 15,1 111,9 Készletbeszerzések 5,0 4,9 98,0 Szolgáltatások 1,9 2,3 121,1 Kiküldetések (napidíjak nélkül) 0,7 0,7 100,0 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 11,2 - Egyéb dologi kiadások 45,3 42,3 93,4 Folyó kiadások (adók, egyéb befizetések) 4,3 4,9 114,0 Áfa kiadások 8,5 9,6 113,0 Beruházási kiadások 0 2,1 - Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások 2,0 1,2 60,0 Együtt 133,2 142,8 107,2

36 Az intézmény kiadási jogcímeinek megoszlása a következő: Kiadások fajtája év Megoszlás %-a Megoszlás év %-a Személyi juttatások 52,0 39,0 48,5 34,0 Munkaadókat terhelő járulékok 13,5 10,1 15,1 10,5 Dologi kiadások 65,7 49,4 75,9 53,2 Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások 2,0 1,5 2,1 1,5 Beruházási kiadások 1,2 0,8 Együtt 133,2 100,0 142,8 100,0 Létszámhelyzet Az MTA Köztestületi feladatok engedélyezett, valamint tényleges létszámmal nem rendelkezik, az ide tartozó feladatokat az MTA Titkársága látja el. A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Költségvetési maradvány év év Kiadási megtakarítás/túllépés 38,4 36,7 Bevételi lemaradás/túlteljesítés -11,4 A év adata a évhez viszonyítva (%) Összesen 38,4 25,3 Előző évek fel nem használt maradványa 11,4 Összes előirányzat-maradvány 38,4 36,7 95,6

37 2. cím: SZÉCHENYI IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI AKADÉMIA Az Akadémia Alapszabályában foglaltak szerint az Akadémia támogatja az Akadémiával társult, külön alapszabállyal rendelkező önálló szervezetet, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát (SZIMA), amelynek adminisztratív feladatait annak titkársága látja el. A SZIMA-t az Akadémia közgyűlése az évben alapította meg. A SZIMA feladataihoz kapcsolódó gazdálkodási, pénzügyi feladatokat január 1-jétől kezdődően az MTA Titkársága munkatársai látják el. A SZIMA-nak jelenleg 81 fő rendes tagja és 10 fő tiszteleti tagja van. A SZIMA főbb szakmai feladatai voltak a évben: o Nemzetközi konferencia rendezése az épített örökség védelméről o Nyilvános rendezvények - Széchenyi István emlékest, - ünnepi est a senior tagok tiszteletére, - hangverseny Dobszay László emlékére, - konferencia Nemes Nagy Ágnes halálának 20. évfordulója tiszteletére o Székfoglaló előadások o Könyvbemutatók Főbb keretek alakulása Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1 4/ millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 16,5 14,9 18,4 17,8 107,9% 96,7% ebből: személyi juttatás 8,2 9,1 8,7 8,3 101,2% 95,4% központi beruházás Folyó bevétel 0,9 2,4 2,4 2,1 233,3% 87,5% Támogatás 14,6 12,5 13,9 13,9 95,2% 100,0% Előirányzat-maradvány 3,0 2,1 2,1 70,0% 100,0% Létszám (fő) ,0% 100,0%

38 Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat 14,9 2,4 12,5 9,1 Módosítások jogcímenként Adókompenzáció támogatása 0,1 0,1 0,1 Zárolás államháztartási egyensúly megőrzése miatt -0,4-0,4 Többletfeladat ellátásának támogatása 1,7 1,7 0,2 Előirányzat-maradvány igénybevétele 2,1 2,1 2,1 2,1 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -0, évi módosított előirányzat 18,4 4,5 13,9 8,7 Bevételi struktúra Bevétel fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Működési, szolgáltatási bevétel 0,3 0,6 200,0 Átvett pénzeszközök 0,5 - Támogatásértékű bevételek 0,6 1,0 166,7 Összesen: 0,9 2,1 233,3 Költségvetési támogatás 14,6 13,9 95,2 Tartalékok igénybevétele előirányzat-maradvány 3,0 2,1 70,0 Együtt 18,5 18,1 97,8

39 Kiadási struktúra Kiadások fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Személyi juttatások 8,1 8,3 102,5 Munkaadókat terhelő járulékok 2,2 2,1 95,5 Készletbeszerzések 0,8 0,2 25,0 Szolgáltatások 0,6 1,4 233,3 Kiküldetések (napidíjak nélkül) 0,3 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 1,7 Egyéb dologi kiadások 3,7 1,5 40,5 Folyó kiadások (adók, egyéb befizetések) 0,1 0,1 100,0 Áfa kiadások 0,7 1,1 157,1 Beruházási kiadások 0,3 0,1 33,3 Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások 1,0 Együtt 16,5 17,8 107,9 Az intézmény kiadási jogcímeinek megoszlása a következő: Kiadások fajtája év Megoszlás %-a Megoszlás év %-a Személyi juttatások 8,1 49,5 8,3 46,4 Munkaadókat terhelő járulékok 2,2 13,1 2,1 11,9 Dologi kiadások 5,9 35,7 6,3 35,5 Beruházási kiadások 0,3 1,7 0,1 0,6 Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások 1,0 5,6 Együtt 16,5 100,0 17,8 100,0

40 Létszámhelyzet év év adatok főben A év adata a évhez viszonyítva (%) Engedélyezett létszám ,0 Teljes átlaglétszám ,0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak ,0 Részmunkaidőben foglalkoztatottak ,0 Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A évi gazdálkodás főbb jellemzői Pozitívként értékelhető az MTA, az NKA, a Pro Professione Alapítvány által nyújtott támogatás és az a segítség, amelyet a brit, a francia, az osztrák nagykövetség kulturális intézeteitől, valamint a norvég Riksantikvaren-től kaptak az örökségvédelmi konferencia megrendezéséhez. A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Költségvetési maradvány év év Kiadási megtakarítás/túllépés 3,5 0,5 Bevételi lemaradás/túlteljesítés - 1,5-0,3 A év adata a évhez viszonyítva (%) Összes előirányzat-maradvány 2,0 0,2 10,0

Fejezeti indoklás. 2.) Az Akadémia szervezet-rendszerében a évben bekövetkezett változások

Fejezeti indoklás. 2.) Az Akadémia szervezet-rendszerében a évben bekövetkezett változások I. Fejezeti indoklás 1.) A szakmai feladatok, célkitűzések megvalósítása Az Akadémia jogállását, helyzetét, működési feltételeit a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012.

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május 8. 9.00, Díszterem 2. napirendi pont, 1. számú melléklet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május

Részletesebben

Fejezeti indoklás. 2.) Az Akadémia szervezet-rendszerében a 2009. évben bekövetkezett változások

Fejezeti indoklás. 2.) Az Akadémia szervezet-rendszerében a 2009. évben bekövetkezett változások MTA Titkársága Pénzügyi Főosztálya BESZÁMOLÓ a Magyar Tudományos Akadémia 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2010. május I. Fejezeti indoklás 1.) A szakmai feladatok, célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év Szöveges beszámoló Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész 2014. év 1 1. A 2014. évi költségvetési támogatás A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2014. évre elfogadott költségvetési támogatása

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 569534 1251 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8417 Csetény

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege - 4 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének összevont pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet a 3/2015. (V.6.) sz. önkormányzati rendelethez mód. 2014.12.31. teljesítés mód. 2014.12.31. teljesítés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5900 Orosháza

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 20-02 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T

Részletesebben

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) lapszám Kecskeméti Főiskola 3 2 9 8 4 8 0 5 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 2 2 0 2 3 PIR-törzsszám szektor

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 345747 1051 10 08/02 748083 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 426255 1051 10 0802 746957 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója évi tevékenységéről és gazdálkodásáról A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 2014. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról Tisztelt Képviselők! A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját az érintett önkormányzatoknak kell

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 330079 1051 10 08/02 747558 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7833 Görcsöny

Részletesebben

- 7 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

- 7 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege - 7-1. sz. melléklet a 2/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének összevont pénzügyi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban 1. Működési költségvetés

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés )

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés ) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés Érték PIR (Teljes egyezés ) 302722 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722975 1051 14 12/00 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 2016. november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) lapszám Kecskeméti Főiskola 3 2 9 8 4 8 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 2 1 2 0 1 2 3 PIR-törzsszám

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 325785 1051 12 14/00 39266 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7625 Pécs

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 540436 1051 10 08/02 747811 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XII. 3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XII. 3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XII. 3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. /IX.30./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./számú rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben