DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS"

Átírás

1 DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS 1

2 2

3 DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS Elméleti és módszertani segédanyag tanárok részére Projekt száma: LLP-UK-KA2-KA2MP Az Európai Bizottság támogatásával. 3

4 Ez a kiadvány a szerző nézeteit tü krözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Az alábbi tananyag Dr. Olga Zelinkova (Cseh Diszlexia Szövetség) tanfolyamán alapul. Dr. Zelinkova kurzusa országos szinten elismert (akkreditálta a Cseh Oktatási Minisztérium). A tanfolyam tartalmazza a Caldys2 projekt eredményeinek ismertetését, biztosítva ezáltal a projekt fejlesztéseinek folyamatos terjesztését. A magyar változat elkészítéséhez Gombis B. Judit és Győrfi Anna nyújtott segítséget. Az eredeti cseh nyelvû munkaanyagot angolra, majd angolból magyarra fordították. Célcsoport: angol nyelvtanárok alapfokú, középfokú, felnőttképzési és szakmunkásképző intézményekben, továbbá diszlexiás nyelvtanulók szülei és segítői Időtartam: 6 óra, osztálytermi képzés Tanítási módszer: előadás A tananyag célja, hogy bemutassa a Caldys 2 programot alapfokú, középfokú, felnőttképzési és szakmunkásképző intézményekben dolgozó tanároknak, továbbá diszlexiás nyelvtanulóknak és azok szüleinek. Az oktatási anyag tartalmaz nyelvtanulási nehézségekkel kapcsolatos általános és diszlexiaspecifikus tudnivalókat, tájékoztat a rendelkezésre álló technológiai segédeszközökről és felkészít a Caldys2 projekt nyelvtanulást segítő játékainak használatára. Képzésekre kerül sor valamennyi, a projektben részt vevő országban a diszlexiával foglalkozó szakemberek, szülők, és angol tanárok számára a nem angol nyelvterületeken. 4

5 ELMÉLETI HÁTTÉR Az alapvető elméleti ismeretek megszerzése elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük azon problémák természetét, amelyekkel a diszlexiás diákok tanárai munkájuk során szembesülnek. Ez teszi lehetővé a tanítás és tanulás megfelelő módszereinek kiválasztását. Miért van az, hogy egyes tanulók nem tudnak olvasni, vagy gyengén olvasnak? Az olvasás egy alapvető készség, amely lehetővé teszi az egész életen át tartó tanulást, és az írásos kommunikációt használó társadalom létezését. Nem minden gyerek képes elsajátítani ezt a készséget teljes mértékben az általános iskolában. Az okok sokrétűek lehetnek: gyakori betegség, az olvasás tanításának helytelen módszere, negatív hozzáállás az iskolához, nagyon alacsony szociális kultúrával rendelkező család, ha nagyon különbözik az anyanyelv attól a nyelvtől, amelyen az olvasást tanítják, ha érzékszervi fogyatékosságok és mentális hátrány észlelhető. Ezek a tényezők azt eredményezik, hogy a gyerek lassan tanul, és az eredmény nincs arányban az erőfeszítésekkel. Az általános iskola elhagyása után ezek a gyerekek funkcionálisan írástudatlanok maradhatnak. Ez egy olyan állapot, amikor az olvasási készség olyan alacsony szintű, hogy nem teszi lehetővé a tanulás folytatását és az információk megszerzését. Jelenleg az EU lakosságának mintegy 20%-a szenved funkcionális írástudatlanságban. Megjegyzés: A funkcionálisan írástudatlan emberek száma országonként változik, Norvégiában pl. 7,9 %, míg Olaszországban 4,7% (2009. évi OECD jelentés, A Cseh Köztársaságban a funkcionálisan írástudatlan emberek száma becslések szerint 16%. 5

6 Teljesen más oka van az olvasás tanulásában megjelenő rendellenességnek diszlexia fennállása esetén, amely egy specifikus tanulási rendellenesség. Bár a tünet itt is az olvasás és az írás elsajátításának nehézsége, (ugyanaz, mint a fenti csoportoknál), az egész jelenségnek teljesen mások az okai. Mi is az a diszlexia? A diszlexia neurobiológiai eredetű speciális tanulási rendellenesség. Jellemzői a pontos és/vagy folyamatos szófelismerés nehézsége, továbbá szegényes a betűzési és dekódolási ill. kódmegfejtési képesség. A nehézség tipikusan annak az eredménye, hogy hiba van a nyelv fonológiai komponensében, ami gyakran nincs összhangban a többi kognitív képességgel és hatékony tanórai instrukciók ellenére jelenik meg. Másodlagos következmények lehetnek a szövegértésben mutatkozó problémák és a szegényes olvasási tapasztalat, ami akadályozhatja a szókincs bővülését és a háttértudás fejlődését. (Shaywitz S., 2003, 132) A fenti definícióból következik, hogy a diszlexiát nem intellektuális vagy érzékszervi fogyatékosság okozza. Nem oka a gyermek gondozásának hiánya a családban és nem tanítási, tanári probléma. A diszlexiának neurobiológiai oka van. Lényeges különbség van a gyermek olvasása és más egyéb tudása és képessége között. Ebből az következik, hogy a tanár nem vádolhatja meg a gyermeket lustasággal, sem azzal, hogy buta, és a gyermek szüleit sem lehet megvádolni hiányos törődéssel. Az első, diszlexiára utaló jelek már az iskoláskor előtt megfigyelhetőek, különösen azoknál, akinek a felmenői között vannak diszlexiások. A legmeghatározóbb tünetek az általános iskolában mutatkoznak, amikor a gyerek olvasni tanul, vagy az olvasás segítségével próbál más tudásra szert tenni. Bár céltudatos és intenzív gyakorlással csökkenteni tudunk a nehézségeken, de azok fenn fognak maradni valamilyen formában és mértékben az érintett egyén egész életén keresztül. 6

7 Diszlexia és híres személyek A diszlexia részképesség zavar. Az ókortól mostanáig mindig is voltak és vannak olyan jól ismert, kiemelkedő személyek, akik óriási sikereket értek el bizonyos területeken annak ellenére, hogy diszlexiások voltak. Különböző körülményeknek köszönhetően mindig megtalálták azokat a területeket, ahol nagy sikereket érhettek el. Nem mindegyikük diszlexiáját ismerték fel, különböző forrásokból azonban kiderül, hogy ebben a rendellenességben szenvedtek. Wolfgang Amadeus Mozart a klasszicizmus termékeny és nagy befolyással bíró zeneszerzője Erin Brockovich ameriai jogi hivatalnok és környezetvédelmi aktivista Albert Einstein német elméleti fizikus, filozófus, író Hans Christian Andersen dán író Leonardo da Vinci olasz feltaláló, művész Thomas Edison amerikai feltaláló, tudós 7

8 Orlando Bloom színész Anthony Hopkins színész John Lennon zenész, dalszerző Pablo Picasso spanyol művész, szobrász Keanu Reeves színész Whoopi Goldberg amerikai színésznő Vajon a diszlexia a közelmúlt találmánya? Már több mint 200 évvel ezelőtt is írtak az orvosok olvasási nehézségekről, melyek szokatlanok voltak a betegek kora és intellektuális szintje viszonylatában. 1845: A. Kussmaul német neurológus, a szóvak terminológiát használta. 8

9 1895: J. Hinshelwood szemsebész, közzétett egy cikket a vizuális memóriáról és a szóvakságról. 1896: Pringle Moan volt az első, aki a szóvakságot fejlődési rendellenességnek írta le, egyébként egészséges gyerekeknél. 1904: A. Heverock cseh neurológus, beszámolt egy lány esetéről, aki nem tudott megtanulni olvasni annak ellenére, hogy nagyon jó volt a memóriája. 1925: S. T. Orton az USA-ban megírta az első értekezést a diszlexiáról. 1951: B. Hallgren, svéd kutató hangsúlyozta a genetikai vonal folytonosságát. Számos orvos foglalkozott ezekkel a különös tünetekkel, viszont kevés tanár publikált erről a nehézségről. Az utóbbi években úgy tűnik, hogy a diszlexiás gyerekek száma emelkedik. Számos oka lehet ennek. Többek között egyre nő az oktatással szemben támasztott követelmény. Így tehát most keressük azokat a körülményeket, amelyek nehézségekhez vezethetnek az alapvető tanulási képességek megszerzésében. További ok az lehet, hogy manapság a tanárok és a szülők több figyelemmel kísérik gyerekeik tanulását. A diszlexiás gyerekek száma változó, de a szakirodalom a lakosság 6 15%-át tartja diszlexiásnak. A diszlexia és más rendellenességek együttes előfordulása A Comorbiditás terminológiát arra használjuk, hogy utaljunk a különféle rendellenességek együttes előfordulására. A diszlexiát együtt jegyezték fel olyan rendellenességekkel, mint a nyelvi zavar, a figyelemzavar, a hiperaktivitás, és a fejlődési koordinációs zavar, továbbá a matematikai készségekben jelentkező nehézségek. (Hulme, 2011) A megkésett beszédfejlődés megjelenik minden területen. Zavart az artikuláció, a morfológia ill. alaktan, továbbá a szintaxis, más néven mondattan. Az anyanyelvben mutatkozó szabályrendszer műkö- 9

10 dési zavara az oka annak, hogy hibák mutatkoznak a helyesírásban. A diákok nem tudják használni az anyanyelvüket arra, hogy megértsenek egy idegen nyelvet. Az óvodában észlelhető késői beszédfejlődés a lehetséges olvasási nehézségek első jele, és fordítva. Mikor diszlexiás gyermeket vizsgálunk, gyakran találunk beszédfejlődési rendellenességet a gyermek múltjában is. ADHD / ADD (figyelemzavaros hiperaktivitási rendellenesség/ figyelemzavaros, de nincs hiperaktivitás) hatással van az emberi viselkedésre egészen fiatal kortól kezdve, s gyakran jelen van a felnőtti életben is. A rendellenesség fő megnyilvánulása a figyelemzavar, a megfontolás nélküli cselekvés, és a hiperaktivitás. A tanulóknak a következő nehézségekkel kell szembenézniük: Rövid figyelem fókuszolási képesség. Könnyen elfáradnak. Nyughatatlanok, izegnek-mozognak, és mindig játszanak valamivel. Hamar, megfontolás nélkül cselekednek. Sok hasonló nehézség van, melyekről beszámol a szakirodalom. Különböző tudományterület foglalkozik az ADHD-s gyerekekkel pl. speciális oktatás, pszichológia, pszichiátria. A koordinációs fejlődési zavar (diszpraxia) nehézségeket okoz a motorikus képességek elsajátításban, a mozgáskoordináció fejlődésében. A gyerek ügyetlenül mozog, és nehézségei vannak a rajzolásban és a testnevelésben. Ezek a rendellenességek nem mindig kapcsolódnak össze a diszlexiával, mindazonáltal fokozott terhet jelentenek a gyereknek. 10

11 A diszlexia okai A diszlexia okai megtalálhatók genetikai szinten is. Megállapítást nyert, hogy ez a részképességzavar családon belüli halmozódást mutathat, vagyis örökölhető. Kb. 40%-nál kimutatható a genetikai háttér. A környezeti hatások mérsékelhetik a tüneteket, és az is közismert, hogy azok a szülők, akik maguk is diszlexiások, jobban megértik a gyermekük nehézségeit. Egy másik oka a diszlexiának a központi idegrendszer eltérő szerkezete és működése, ami azt idézi elő, hogy a diszlexiás gyermek másképpen gondolkozik és cselekszik. Mindazonáltal mi nem mondhatjuk azt, hogy rosszul cselekszenek. A különbség nem jelent alacsonyabb szintű kognitív képességet, hanem a lakosság többi részétől eltérő gondolkodási módot és eltérő probléma-megoldási képességet jelent. A tudósok sok más egyéb okot is találnak, mint pl. a telítetlen zsírsavak hiánya, s hormonális változások stb. Az oktatói munka számára nem annyira fontos a magyarázat biológiai szinten, inkább a kognitív funkciók szintje lényeges. A központi idegrendszer különböző területein jelentkező eltérések hibát okoznak a kognitív funkciók fejlődésében, melyek meghatározzák a sikeres olvasást, írást és egyéb képességeket. 11

12 MILYEN HATÁST GYAKOROL A DISZLEXIA AZ IDEGEN NYELV TANULÁSÁRA? A diszlexia hatást gyakorol az olvasásra (dekódolás és megértés) mind az anyanyelvnél, mind pedig az idegen nyelvnél. Ez nem csak azt jelenti, hogy hibás az olvasás és az írás. A kognitív folyamatok hibás fejlődése, mint a diszlexia kísérő jelensége, megmagyarázhat sok nehézséget az idegen nyelv tanításában. A gyermek korai éveitől kezdve kapcsolatban áll külső környezetével. Kisebb-nagyobb kudarcai az olvasás és az írás területén hatással vannak lelki fejlődésére is. A diszlexia tünetei A diszlexia különböző okai különböző megnyilvánulási formákat eredményeznek. A kognitív funkciók fejlődéséből eredő jellegzetes hibák teszik lehetővé azt, hogy meghatározzuk a diszlexia fajtáját, és keressük a reedukáció útjait. OLVASÁS Megjegyzés: A cseh és az angol nyelv nagyon különbözik egymástól. Míg az olvasás viszonylag könnyű cseh nyelven (a jel megfelel a hangnak), addig a nyelvtan nagyon nehéz. Sok cseh diáknak van nehézsége az írásbeli kifejezés terén, míg az olvasásuk viszonylag egészen jó. A diszlexia kifejezésen kívül Csehországban használatos a diszortográfia is az írásban megmutatkozó nehézségek kifejezésére. Magyarországon gyakoribb a diszgráfia kifejezés alkalmazása. A diszgráfiának sok oka lehet, amelyek ismerete szükséges ahhoz, hogy be tudjunk avatkozni (reedukáció). 12

13 Hiba van a fonetikai hallás fejlődésénél. Kihagy, hozzáad, felcserél betűket, vagy teljes szótagokat, szavakat, gépelési hibákat ejt, amelyek különböző hallásbeli ill. auditív jellemzőkkel rendelkezhetnek. Hiba van a nyelvi kompetencia fejlődésében. A gyerek nem használ megfelelő főnév végződéseket és igéket, szavakat, nem tud megbirkózni a morfológia terminológiáival. Sok esetben nem képes alkalmazni a nyelvtani szabályokat és a szintaxist felnőttkorban sem. Hiba van a grafomotorikus rendszerben. A gyermek számára rendkívüli feladatot jelent maga az írás, (lassan ír, görcsösen), s nem képes alkalmazni a nyelvtani szabályokat. Kognitív folyamatok Beszéd: Diszlexiás tanulóknál a következő területeken mutatkozhat meg fejlődési hiba: artikuláció, a fogalmak lassú felelevenítése, kicsi szókincs, korlátok a nyelvi kompetenciában (nyelvtani szabályok, szintaxis). Pl. a works szóhoz a she/ he névmásokat nem tudják gyorsan hozzá rendelni. Nem értik a mondat szerkezetét, nem tudják megkülönböztetni a kimondott szavakat ( slow slowly, lassú lassan ) Auditív percepció: (hallás tág értelembe véve és fonetikai hallás) A diák nehéznek találja azt, hogy észlelje a hangokat egy zajos környezetben. Nehezen tudja pontosan észlelni a beszéd dallamát. A fonetikai hallásban lévő fejlődési hiba okozza azt, hogy nem tud megbirkózni a szavak helyes írásával, ill. hogy hallja és megkülönböztesse a hangokat. Képtelen pontosan meghatározni, hogy mit mond a tanár ( old, older, world, word stb). Vizuális észlelés: A diák összekeveri a betűket, szótagokat és felcseréli a betűket. 13

14 Több időre van szüksége ahhoz, hogy megkülönböztesse a szavak részeit (szótagokat) Nehéz emlékeznie a szavak szóképére, lassan talál meg egy szót az oldalon. Jobb bal és térbeli tájékozódás: Ezen a területen a hiányosság hibás orientációt okoz az iskola épületében, az osztályban, a padon. A diákok rosszul orientálódnak a könyv szövegében, a munkafüzetekben, a lexikonokban. Memória : Elsősorban a rövid távú és a munkamemória tudja rögzíteni az új szavakat és a nyelvtant. Diszlexiás tanulóknál főleg a verbális rövid távú memória gyenge. Automatizáció: különösen hosszú időszak után kezdődik. A szülők azt mondják, hogy állandóan ismételni kell, s a vakáció után szinte mindent újra kell kezdeni. A szándékos figyelem: a figyelem koncentrációs problémai miatt vagy csak rövid távon sikerül koncentrálni, vagy nagyon hosszú felkészülési időre van szüksége a gyereknek, mielőtt elkezdené ismét a munkát. Mindezek sokkal fáradtabbá teszik a diszlexiás egyént tanuló társainál. Időbeli tájékozódás, saját tevékenységeinek a megszervezése: A gyerek nehéznek találja azt, hogy megszervezze dolgait az órákra, és a szabad idejére. Nem tudja felbecsülni, hogy mennyi időre van szüksége a feladatokhoz. Az egyes tanulók kognitív folyamatainak és azok szintjének az ismerete elengedhetetlen az idegen nyelv megtanításához. Ezek miatt a tananyag még ki fog térni ezekre. 14

15 Diszlexia és pszichés problémák A diszlexiás gyermek rendszeresen kerül kudarchelyzetbe, gyakran sikertelen. Nem érti, hogy miért tud lassabban olvasni a társainál, s miért nem képes megválaszolni a kérdéseket a szöveg elolvasása után. Az ismételt kudarc az önbizalom sérüléséhez vezet, a továbbiakban a tanuló nehezen tud hinni magában. Viselkedésbeli rendellenességek (pl. a gyerek kiabál az osztályban, agresszív és faragatlan) gyakran másodlagos, kísérő tünetei az ismételt tanulási kudarcnak. Mindennek az az oka, hogy nincsenek kielégítve bizonyos pszichológiai szükségletei: nem érzi magát biztonságban, mivel sikertelen, nem kap elismerést. Ezért a diszlexiás tanulók nem megfelelő viselkedését a diszlexia kontextusában kell értékelni. Mit mondanak manapság a diszlexiában szenvedő diákok? Amint az már korábban említésre került, a diszlexia nem csak általános iskolai probléma, hanem sok diáknál fenn áll az egyetemi évek alatt is. Különösen az idegen nyelv tanulása terén tapasztalt nehézségeik olyan komolyak, hogy a tanulmányok megszakításához vezethetnek. A következőket mondják a diákok: Számomra az idegen nyelv jelenti a legrosszabbat, és sok álmatlan éjszakámba kerül. Nem bírok hosszú ideig a tananyagra koncentrálni, és lemaradok az anyagban. Stresszes számomra, ha olvasnom kell az osztály előtt, és hosszú időbe telik, amíg a szavakat betűkbe tudom foglalni a fejemben, majd újra összekapcsolom szavakká és olvasok. Akadozok, sok hibát csinálok, és zavarban vagyok. 15

16 A legnagyobb stresszt akkor tapasztalom, amikor tesztet írok. Félek, hogy kicsúszok az időből, görcsöl a kezem, és szükségtelen hibákat csinálok. A fenti kijelentések arra mutatnak, hogy fejleszteni kell a diszlexiások nyelvtanítását. Meg kell tanítani őket arra, hogy nehézségeiket legyőzzék, vagy legalábbis kompenzálják azokat. 16

17 DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS Az idegen nyelv tudása elengedhetetlenné vált a mai világban, különösen a kis nemzeteknél. A globalizáció megkívánja a kommunikációt a különféle nemzetek tagjai között. Különösen tehetséges diszlexiások esetében, akiktől élethosszig tartó tanulás várható, rendkívül fontos egy idegen nyelv elsajátítása. Az oktatás hatása a diák személyiségére Az idegen nyelv tanulása sokféle ösztönzést jelenthet a diákoknak. Lehetővé teszi számukra azt, hogy megismerkedjenek más országok népeinek életével, kultúrájával. Ez olyan terület, ahol a diszlexiás tanuló is eredményes lehet. Az a nyelvi gazdagság, amely bizonyos országbeli népek életével kapcsolható össze, továbbá a kultúrájuk megismerése, nagymértékben gazdagíthatja a tanulót. A tanítás ily módú kiterjesztése lehetővé teszi a bal és jobb agyi félteke használatát (pl. térképek, képek, bevonása, különféle zene, filmek, sportesemények elemzése stb). A kooperatív tanulás természetes, kommunikatív környezetet teremt, lehetővé teszi az életszerű kommunikációt. Idegen nyelven történő beszélgetés során több helyes megoldást lehet találni, többféle kifejezést lehet alkalmazni egy-egy beszédszándék megvalósításához. Ez ahhoz vezet, hogy csökkennek a kommunikációs akadályok, és nő a tanuló önbizalma. Az idegen nyelv tanulása tágabb értelemben hozzájárul a kognitív funkciók fejlődéséhez, amelyek pozitívan tükröződnek nem csak a tanulásban, hanem a gyerek életének egyéb területein is. 17

18 A tanárokkal szemben támasztott követelmények Az a tanár, aki diszlexiás gyerekekkel dolgozik, el kell hogy sajátítsa az alapvető ismereteket a diszlexiáról. Ez sok félreértést, a diákok megnyilvánulásának téves magyarázatát megelőzheti. Ha a tanár ismeri a diszlexiás tanulók speciális szükségleteit, akkor tisztelni tudja a gyerek egyéniségét. Sürgősen szükség van az idegen nyelv fontosságának tudatosítására és megfelelő tanítási módszertanra. Különösen a kezdő szinten kell a tanárnak jól felkészültnek lennie. Ha a gyerek rossz reakciókat tanul meg és automatizál, akkor azt később szinte lehetetlen megváltoztatni. Az óra alatt a tanárnak fel kell ismernie a diákok szükségleteit és az alapján módosítania kell az alkalmazott eljárásokat. A tanár olyan partner, akinek meg kell találnia a legjobb módszert a legeredményesebb tanuláshoz. Sok tanárnak, aki nem diszlexiások tanításához szokott, kompromisszumot kell kötnie saját igényei és ambíciója tekintetében. Rá kell jönnie arra, hogy minden egyes lépés, amely a diszlexiás gyereket előre viszi a nyelv alapjainak elsajátításában, jó teljesítménynek tekinthető, amelyhez sok munka és erőfeszítés társul mindenki részéről. A tanárok által gyakran feltett kérdések Melyik nyelv felel meg a legjobban diszlexiás gyerekek tanítására? Nincs világos válasz erre a kérdésre. Ha az idegen nyelv túlságosan különbözik az anyanyelvtől, akkor az könnyen válhat érthetetlenné. A gyerek nem érti, hogy miért kell neki másképpen ejtenie és másképpen írnia egy szót. Ellenkező esetben, ha hasonló a két nyelv, akkor könnyen össze lehet cserélni a szavak alakját. 18

19 Szükség van-e arra, hogy egy gyerek idegen nyelvet tanuljon, amikor még az anyanyelvén sem tud rendesen olvasni és írni? Sok oka van annak, hogy miért nem ajánlatos felmenteni egy diszlexiás gyereket az idegen nyelv tanulása alól. Ez egyfajta diszkriminációt is jelent, ha a gyerek kimarad a nyelvtanításból. Egyetlen szakember vagy szülő sem lehet biztos abban, hogy a gyereknek nem lesz valamikor szüksége az idegen nyelvre. Ha valaki nem tud idegen nyelvet, akkor ez akadálya lehet a felsőfokú tanulmányoknak. (A Cseh Köztársaságban és Magyarországon is a diákok kötelesek érettségizni egy idegen nyelvből, s a diplomához szükséges egy idegen nyelvből középszintű vizsgát tenni.) Most, amikor szabad munkaerő-vándorlás van az EU országaiban, az ilyen diák hátrányos helyzetbe kerülhet, ráadásul sok esetben a munkavállaláshoz elegendő az alapfokú nyelvismeret. A cél az, hogy találjunk megfelelő módszereket és eszközöket az idegen nyelv tanítására, s hogy ne tagadjuk meg a diszlexiás gyerekektől sem az idegen nyelv ismeretének esélyét. Van olyan, hogy legjobb módszer? Melyek a legjobb nyelvkönyvek diszlexiás gyerekek részére? Nincs univerzális és általános legjobb módszer vagy nyelvkönyv. Vannak általánosan alkalmazható elvek, amelyekről a későbbiekben még lesz szó. A nyelvtanítás nem olyan folyamat, amely rendkívüli tanárt és diákot kíván. Ugyanakkor mindkettőnek alkalmazkodnia kell a speciális szabályokhoz. Egy diszlexiás gyereknek ugyanolyan mennyiségű tananyagot kell teljesítenie, mint a többi diáknak? Legtöbb esetben erre nem is lesz képes. Abban az esetben, ha elégtelen eredményt ér el egy diszlexiás gyerek idegen nyelvből, még nem kellene megismételnie az osztályt. Magyarországon erre megoldást jelent az értékelés alóli felmentés lehetősége. 19

20 Az idegen nyelvek tanításának és tanulásának alapelvei Nem lehet pontosan meghatározni az optimális tanítási módszert, azonban meg tudunk fogalmazni általánosan használható elveket az idegen nyelv tanításához, amelyek fontosak diszlexiás gyerekek esetében. Multiszenzoros megközelítés Az az elv, hogy a tanulásba bevonjunk olyan sok érzékszervet, amenynyit csak lehet, már a 17. századtól, Jan Amos idejétől érvényes. Gyakorlatban ezt a következőképpen lehet alkalmazni: hallgasd, nézd, mondd, írd, mutasd. Ezáltal kapcsolat alakul ki a látás, hallás, beszéd, mozgás és érintés között a tanítás folyamán. Kommunikatív megközelítés Azt a képességet jelenti, hogy a tanuló képes érzékelni a beszélő szándékát, érti annak közléseit, melyekkel kifejezi a szükségleteit, ötleteit, és aktívan részt vesz a tevékenységben. Diszlexiás tanulók nyelvtanítása során nem várhatunk el hibátlan nyelvi kifejezéseket és részletes megértést. A hibák természetes velejárói minden emberi tevékenységnek. Elemzésük hozzájárul ahhoz, hogy megértsük a diák gondolkodási módját, és segíteni fog a sikertelenség okainak feltárásában. Szekvenciális megközelítés Azt jelenti, hogy kis lépésekben kell haladni a tananyagban abból kiindulva, amit tud a tanuló. Az új felé haladva, és a tananyag mély elsajátítását automatizálással kell elérni. Szerkezeti megközelítés Azt jelenti, hogy gyakorolni kell a hasonló írásmódú szavakat: pl. catsat- fat, teach- teacher- teaching. 20

21 Ismétlés, automatizálás, erős bevésés Mivel nehéz az automatizálási folyamat, szükség van többszöri ismétlésekre különféle szituációkban, felhasználva különféle gyakorlatokat. Egy diszlexiás tanulónak gyakran kell hallania minden egyes szót, kifejezést, és sokszor kell beszélnie csoportban, a tanárral együtt és egyedül is. A tanuló egyéniségének tisztelete Meta-kognitiv tanítási stratégiák (Hogyan tanulom meg, hogy melyik eljárás a legjobb számomra, mikor, milyen körülmények között működik legjobban a memóriám?) Az idegen nyelv elsajátítása olyan, mint az anyanyelv megtanulása. A gyerek először megérti a szavakat, és csak később mondja ki azokat, ami azt jelenti, hogy először a passzív szókincset fejlesztjük, és csak később az aktívat. A gyermek kezdetben egyszerű mondatokat használ, és gesztusokkal kíséri mondandóját. Azt mondják, egy kisgyerek azzal a személlyel beszél a legjobban, akit szeret. Hasonlóképpen, azzal a tanárral tud egy diszlexiás gyerek a legjobban tanulni, akit szeret, aki megérti, s aki ki tudja alakítani azokat a körülményeket, amelyekben a tanuló sikeres. 21

22 ALAPVETŐ KÉSZSÉGEK AZ IDEGEN NYELV TANÍTÁSÁBAN Idegen nyelv tanulásakor a diákok a következő készségeiket fejlesztik: Kommunikatív kompetencia, artikuláció, a beszéd melódiája, szókincs, nyelvtani kategóriák, olvasás, szövegértés, írás, országismereti tények. Kommunikatív kompetencia A kommunikáció elsődleges célt jelent az idegen nyelvek tanításánál, melyet az Európa Tanács is megerősít idegen nyelv tanítására vonatkozó ajánlásaiban. A kommunikáció elsőbbséget élvez a nyelvtan, olvasás és az írás elsajátításával szemben. A nehézségek okai: A kommunikáció gyakorlását gátolja a gyengébb verbális képesség, és a fogalomalkotás nehézsége. Az alacsony szintű rövidtávú és munkamemória. Az arra való képtelenség, hogy többféle tevékenységet végezzenek egyidejűleg (beszéd, gondolkodás arról, hogy mi fog következni, a környezet észlelése, a tanár megjegyzései). Pszichológiai korlátok, félelem a hibáktól. Ajánlások: Az anyanyelvet csak akkor használjuk, amikor elengedhetetlen megértetni a követelményeket. Jobban ki lehet fejezni 22

23 magunkat idegen nyelven, ha komplett képeket mutatunk, kész mozdulatokat a témáról, mintha lefordítanánk azokat az anyanyelvünkre. A szavaknak anyanyelven történő megadása és a fordítás külön lépéseket jelentenek, amelyek gátolják az idegen nyelven történő kommunikációt és gondolkodást. Csak idegen nyelvet kell használni ismétlődő kifejezéseknél, mint pl. köszönések, valami megköszönése, instrukciók, bocsánatkérés, egyszerű üzenetek. Az a cél, hogy automatizmusokat hozzunk létre idegen nyelven történő beszédnél, tanítsuk meg a diákokat, hogy idegen nyelven reagáljanak, válaszoljanak és gondolkodjanak. Abban az esetben, ha nem elégséges a megértés, akkor a szövegkörnyezet alapján jósolják meg, ill. találják ki a jelentést. Dialógusban, ill. monológban használják azokat a témákat, amelyek közel állnak a tanulókhoz (szórakozás, találkozás barátokkal stb.) A szituáció könnyebb megértését segíthetjük, mozgással, a cselekmény felvázolásával, fényképek, térképek stb. használatával. A szavak és kifejezések gyakori ismétlése automatizációhoz vezet. A tanulók beszélnek, a tartalom valóságára való tekintet nélkül. (When I was little I lived in New York, I had a mercedes ) Ismételni lehet a témákat. A párbeszéd könnyebb, mint az önálló témakifejtés, mert a tanuló tud válaszolni rövid mondatokkal és kifejezésekkel. Az önálló témakifejtés problémás. A diszlexiás tanuló nehézségekkel néz szembe a narratív feladatoknál. Segítségül kaphat kész vázlatot, képeket, fényképeket stb. 23

24 Kiejtés, a beszéd dallama A kiejtés, együtt a hanglejtéssel és a beszéd ütemével, a nyelvi oldal zenéjét jelenti, amely nagyon fontos szerepet játszik idegen nyelvek tanításánál. (Az idegen inkább elnézi a nyelvtani hibát, mint a cseh/ magyaros kiejtést ). A rossz kiejtés okai: alacsonyabb szintű auditív észlelés, nehézségek az artikulálásban, félelem a nevetségességtől, a hibáktól. Ajánlások: A tanuló hallgasson hanganyagot, ismételjen sokat, olvasson a szöveghallgatással párhuzamosan. Kifejezések közös ismétlése a tanárral, osztálytársakkal, vagy az egész osztállyal. A tanár nem hangsúlyozza ki a hibákat, csupán megismétli a kifejezést helyesen. A tanár kiejti a hosszú kifejezéseket és összetett szavakat, együtt a diákokkal. Ha a kiejtés még mindig hibás, áttér más feladatokra. A tanár vegye fel magnóra a diák beszédét. A mondat melódiájának gyakorlásában a tanár grafikai eszközökkel segítheti a kiejtést. A száj formájának grafikai ábrázolását a tanár használhatja a hangok megjelenítéséhez, az artikuláció tükörszerű imitálásához. 24

25 Szókincs Mikor új szavakat és kifejezéseket tanulunk, közvetlen kapcsolatot hozunk létre egy tárgy, szituáció, és a szó között idegen nyelven. Nincs beágyazás az anyanyelvi kifejezés nyelvezetébe, aminek az az egyik oka, hogy a szószerinti fordítások nem fejezik ki egy idegen nyelvű kifejezés lényegét. Mivel speciális nehézségekkel kell szembenéznie egy diszlexiás gyereknek, ezért hasznos, ha definiáljuk az alapvető szókincset ahelyett, hogy sok új kifejezést adnánk, amit a diák nem tud elsajátítani és automatizálni. A nehézségek okai: Pontatlan auditív differenciálás. A diákok pontatlanul hallanak, nem jól értenek, és több ismétlésre van szükségük. Mivel gyenge a rövidtávú memória, a gyerek nem képes megismételni a szavakat és a kifejezéseket. A gyenge a hosszú távú memória együttesen az automatizáció hiányával azt eredményezi, hogy a diák hibásan rögzít. Artikulációs nehézségek. Nehéz szavak anyanyelven is nehezen idéződnek fel. Ajánlások: Multiszenzorális megközelítés: Mikor új szavakat tanulunk, vessük be minél több érzékszervünket pl. látjuk a szót leírva, halljuk a tanárok és osztálytársak kiejtését, és a saját kiejtésünket is. Mozgással kísérhetünk bizonyos szavakat (to sleep, stand up.) Rajzoljuk le az új szavakat, használjunk képeket, játsszuk el a szituációt! Először passzív szókincs alakul ki, utána haladunk az aktív szókincs felé. (Hol van a macska, kutya? Mutass egy virágot! Mi ez?) 25

26 Többször kell ismételni az új szavakat különféle kapcsolatokban, mondatokban. (A fiú nagy. A fiú kicsi / boldog, boldogtalan). Keressünk ellentéteket (kicsi nagy), rendszerezzük a szavakat, (alma, körte, cseresznye gyümölcs). Nyelvtani kategóriák A nyelvtani kategóriák elsajátítása szűkíthető, a beszélgetést helyezzük előnybe. Problémák okai: gyenge nyelvi képességek, memória, a gyenge automatizációs folyamat, nincs anyanyelvi nyelvtantudás, lassan tudja felidézni a fogalmakat. Ajánlások: Induktív módszerek kihasználása, példákkal kezdeni, majd lerajzolni a szabályt. Következetesen fókuszálni egy jelenségre. Többszöri ismétlés különféle formájú gyakorlatok használatával. Színekkel tegyünk különbséget a mondat részei között, mikor tanulja a mondat szerkezetét és a szókincset. Tanítsa meg a diákokat arra, hogy hogyan dolgozzanak nyelvtani összefoglalókkal, és hogyan használják azokat. Olvasás, szöveg feldolgozása Nem igaz az, hogy egy diszlexiás diák nem tud olvasni. Az olvasásnak nem szabad stresszforrásnak lennie. 26

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja (2013. Tartalom 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Könyvtárosok módszertani lehetőségei, attitűdje, az SNI- s gyerekek olvasóvá nevelésében

Könyvtárosok módszertani lehetőségei, attitűdje, az SNI- s gyerekek olvasóvá nevelésében Könyvtárosok módszertani lehetőségei, attitűdje, az SNI- s gyerekek olvasóvá nevelésében Ludányi Ágnes A tanulmány bemutatja a sajátos nevelési igényű gyermekekkel és fiatalokkal kapcsolatos elméleti alapvetéseket,

Részletesebben

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Adaptációs kézikönyv Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 2.1 intézkedés Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének

Részletesebben

Budapest, 2006. április

Budapest, 2006. április OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! Tárgy: A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III.1.)OM

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Autizmus Alapítvány 2007 Készült a magyar állam és az Európai Unió (HEFOP 2.2.1-P.-2004-11-0037/4.0) támogatásával 1 TARTALOM 1. Bevezetés

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Balaska Tünde Farkas Edit Gájerné Balázs Gizella Hábel Károlyné Nagy Emma Őszi Tamásné Szerkesztők: dr. Balázs

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE 2012 1 A DOKUMENTUM A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

Fejlesztési modulok a fogyatékossági típusoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok/könyvtárosok számára

Fejlesztési modulok a fogyatékossági típusoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok/könyvtárosok számára Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4 Fejlesztési

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 22/2006. (V. 22.) OM r. A Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû

Részletesebben

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január.

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Európai Iroda a Speciális Oktatás Fejlesztéséért Az EURYDICE (Európai Oktatási Információs Hálózat) közreműködésével A jelentést az Európai

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN

SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN 8 Fejlesztô Pedagógia 2006/2. szám SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN DR. BALOGH PÉTERNÉ 1. A SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT MEGÍTÉLÉSE A SZAKIRODALOMBAN Ma, amikor a kommunikációs és információs forradalom uralja

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben