DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS"

Átírás

1 DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS 1

2 2

3 DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS Elméleti és módszertani segédanyag tanárok részére Projekt száma: LLP-UK-KA2-KA2MP Az Európai Bizottság támogatásával. 3

4 Ez a kiadvány a szerző nézeteit tü krözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Az alábbi tananyag Dr. Olga Zelinkova (Cseh Diszlexia Szövetség) tanfolyamán alapul. Dr. Zelinkova kurzusa országos szinten elismert (akkreditálta a Cseh Oktatási Minisztérium). A tanfolyam tartalmazza a Caldys2 projekt eredményeinek ismertetését, biztosítva ezáltal a projekt fejlesztéseinek folyamatos terjesztését. A magyar változat elkészítéséhez Gombis B. Judit és Győrfi Anna nyújtott segítséget. Az eredeti cseh nyelvû munkaanyagot angolra, majd angolból magyarra fordították. Célcsoport: angol nyelvtanárok alapfokú, középfokú, felnőttképzési és szakmunkásképző intézményekben, továbbá diszlexiás nyelvtanulók szülei és segítői Időtartam: 6 óra, osztálytermi képzés Tanítási módszer: előadás A tananyag célja, hogy bemutassa a Caldys 2 programot alapfokú, középfokú, felnőttképzési és szakmunkásképző intézményekben dolgozó tanároknak, továbbá diszlexiás nyelvtanulóknak és azok szüleinek. Az oktatási anyag tartalmaz nyelvtanulási nehézségekkel kapcsolatos általános és diszlexiaspecifikus tudnivalókat, tájékoztat a rendelkezésre álló technológiai segédeszközökről és felkészít a Caldys2 projekt nyelvtanulást segítő játékainak használatára. Képzésekre kerül sor valamennyi, a projektben részt vevő országban a diszlexiával foglalkozó szakemberek, szülők, és angol tanárok számára a nem angol nyelvterületeken. 4

5 ELMÉLETI HÁTTÉR Az alapvető elméleti ismeretek megszerzése elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük azon problémák természetét, amelyekkel a diszlexiás diákok tanárai munkájuk során szembesülnek. Ez teszi lehetővé a tanítás és tanulás megfelelő módszereinek kiválasztását. Miért van az, hogy egyes tanulók nem tudnak olvasni, vagy gyengén olvasnak? Az olvasás egy alapvető készség, amely lehetővé teszi az egész életen át tartó tanulást, és az írásos kommunikációt használó társadalom létezését. Nem minden gyerek képes elsajátítani ezt a készséget teljes mértékben az általános iskolában. Az okok sokrétűek lehetnek: gyakori betegség, az olvasás tanításának helytelen módszere, negatív hozzáállás az iskolához, nagyon alacsony szociális kultúrával rendelkező család, ha nagyon különbözik az anyanyelv attól a nyelvtől, amelyen az olvasást tanítják, ha érzékszervi fogyatékosságok és mentális hátrány észlelhető. Ezek a tényezők azt eredményezik, hogy a gyerek lassan tanul, és az eredmény nincs arányban az erőfeszítésekkel. Az általános iskola elhagyása után ezek a gyerekek funkcionálisan írástudatlanok maradhatnak. Ez egy olyan állapot, amikor az olvasási készség olyan alacsony szintű, hogy nem teszi lehetővé a tanulás folytatását és az információk megszerzését. Jelenleg az EU lakosságának mintegy 20%-a szenved funkcionális írástudatlanságban. Megjegyzés: A funkcionálisan írástudatlan emberek száma országonként változik, Norvégiában pl. 7,9 %, míg Olaszországban 4,7% (2009. évi OECD jelentés, A Cseh Köztársaságban a funkcionálisan írástudatlan emberek száma becslések szerint 16%. 5

6 Teljesen más oka van az olvasás tanulásában megjelenő rendellenességnek diszlexia fennállása esetén, amely egy specifikus tanulási rendellenesség. Bár a tünet itt is az olvasás és az írás elsajátításának nehézsége, (ugyanaz, mint a fenti csoportoknál), az egész jelenségnek teljesen mások az okai. Mi is az a diszlexia? A diszlexia neurobiológiai eredetű speciális tanulási rendellenesség. Jellemzői a pontos és/vagy folyamatos szófelismerés nehézsége, továbbá szegényes a betűzési és dekódolási ill. kódmegfejtési képesség. A nehézség tipikusan annak az eredménye, hogy hiba van a nyelv fonológiai komponensében, ami gyakran nincs összhangban a többi kognitív képességgel és hatékony tanórai instrukciók ellenére jelenik meg. Másodlagos következmények lehetnek a szövegértésben mutatkozó problémák és a szegényes olvasási tapasztalat, ami akadályozhatja a szókincs bővülését és a háttértudás fejlődését. (Shaywitz S., 2003, 132) A fenti definícióból következik, hogy a diszlexiát nem intellektuális vagy érzékszervi fogyatékosság okozza. Nem oka a gyermek gondozásának hiánya a családban és nem tanítási, tanári probléma. A diszlexiának neurobiológiai oka van. Lényeges különbség van a gyermek olvasása és más egyéb tudása és képessége között. Ebből az következik, hogy a tanár nem vádolhatja meg a gyermeket lustasággal, sem azzal, hogy buta, és a gyermek szüleit sem lehet megvádolni hiányos törődéssel. Az első, diszlexiára utaló jelek már az iskoláskor előtt megfigyelhetőek, különösen azoknál, akinek a felmenői között vannak diszlexiások. A legmeghatározóbb tünetek az általános iskolában mutatkoznak, amikor a gyerek olvasni tanul, vagy az olvasás segítségével próbál más tudásra szert tenni. Bár céltudatos és intenzív gyakorlással csökkenteni tudunk a nehézségeken, de azok fenn fognak maradni valamilyen formában és mértékben az érintett egyén egész életén keresztül. 6

7 Diszlexia és híres személyek A diszlexia részképesség zavar. Az ókortól mostanáig mindig is voltak és vannak olyan jól ismert, kiemelkedő személyek, akik óriási sikereket értek el bizonyos területeken annak ellenére, hogy diszlexiások voltak. Különböző körülményeknek köszönhetően mindig megtalálták azokat a területeket, ahol nagy sikereket érhettek el. Nem mindegyikük diszlexiáját ismerték fel, különböző forrásokból azonban kiderül, hogy ebben a rendellenességben szenvedtek. Wolfgang Amadeus Mozart a klasszicizmus termékeny és nagy befolyással bíró zeneszerzője Erin Brockovich ameriai jogi hivatalnok és környezetvédelmi aktivista Albert Einstein német elméleti fizikus, filozófus, író Hans Christian Andersen dán író Leonardo da Vinci olasz feltaláló, művész Thomas Edison amerikai feltaláló, tudós 7

8 Orlando Bloom színész Anthony Hopkins színész John Lennon zenész, dalszerző Pablo Picasso spanyol művész, szobrász Keanu Reeves színész Whoopi Goldberg amerikai színésznő Vajon a diszlexia a közelmúlt találmánya? Már több mint 200 évvel ezelőtt is írtak az orvosok olvasási nehézségekről, melyek szokatlanok voltak a betegek kora és intellektuális szintje viszonylatában. 1845: A. Kussmaul német neurológus, a szóvak terminológiát használta. 8

9 1895: J. Hinshelwood szemsebész, közzétett egy cikket a vizuális memóriáról és a szóvakságról. 1896: Pringle Moan volt az első, aki a szóvakságot fejlődési rendellenességnek írta le, egyébként egészséges gyerekeknél. 1904: A. Heverock cseh neurológus, beszámolt egy lány esetéről, aki nem tudott megtanulni olvasni annak ellenére, hogy nagyon jó volt a memóriája. 1925: S. T. Orton az USA-ban megírta az első értekezést a diszlexiáról. 1951: B. Hallgren, svéd kutató hangsúlyozta a genetikai vonal folytonosságát. Számos orvos foglalkozott ezekkel a különös tünetekkel, viszont kevés tanár publikált erről a nehézségről. Az utóbbi években úgy tűnik, hogy a diszlexiás gyerekek száma emelkedik. Számos oka lehet ennek. Többek között egyre nő az oktatással szemben támasztott követelmény. Így tehát most keressük azokat a körülményeket, amelyek nehézségekhez vezethetnek az alapvető tanulási képességek megszerzésében. További ok az lehet, hogy manapság a tanárok és a szülők több figyelemmel kísérik gyerekeik tanulását. A diszlexiás gyerekek száma változó, de a szakirodalom a lakosság 6 15%-át tartja diszlexiásnak. A diszlexia és más rendellenességek együttes előfordulása A Comorbiditás terminológiát arra használjuk, hogy utaljunk a különféle rendellenességek együttes előfordulására. A diszlexiát együtt jegyezték fel olyan rendellenességekkel, mint a nyelvi zavar, a figyelemzavar, a hiperaktivitás, és a fejlődési koordinációs zavar, továbbá a matematikai készségekben jelentkező nehézségek. (Hulme, 2011) A megkésett beszédfejlődés megjelenik minden területen. Zavart az artikuláció, a morfológia ill. alaktan, továbbá a szintaxis, más néven mondattan. Az anyanyelvben mutatkozó szabályrendszer műkö- 9

10 dési zavara az oka annak, hogy hibák mutatkoznak a helyesírásban. A diákok nem tudják használni az anyanyelvüket arra, hogy megértsenek egy idegen nyelvet. Az óvodában észlelhető késői beszédfejlődés a lehetséges olvasási nehézségek első jele, és fordítva. Mikor diszlexiás gyermeket vizsgálunk, gyakran találunk beszédfejlődési rendellenességet a gyermek múltjában is. ADHD / ADD (figyelemzavaros hiperaktivitási rendellenesség/ figyelemzavaros, de nincs hiperaktivitás) hatással van az emberi viselkedésre egészen fiatal kortól kezdve, s gyakran jelen van a felnőtti életben is. A rendellenesség fő megnyilvánulása a figyelemzavar, a megfontolás nélküli cselekvés, és a hiperaktivitás. A tanulóknak a következő nehézségekkel kell szembenézniük: Rövid figyelem fókuszolási képesség. Könnyen elfáradnak. Nyughatatlanok, izegnek-mozognak, és mindig játszanak valamivel. Hamar, megfontolás nélkül cselekednek. Sok hasonló nehézség van, melyekről beszámol a szakirodalom. Különböző tudományterület foglalkozik az ADHD-s gyerekekkel pl. speciális oktatás, pszichológia, pszichiátria. A koordinációs fejlődési zavar (diszpraxia) nehézségeket okoz a motorikus képességek elsajátításban, a mozgáskoordináció fejlődésében. A gyerek ügyetlenül mozog, és nehézségei vannak a rajzolásban és a testnevelésben. Ezek a rendellenességek nem mindig kapcsolódnak össze a diszlexiával, mindazonáltal fokozott terhet jelentenek a gyereknek. 10

11 A diszlexia okai A diszlexia okai megtalálhatók genetikai szinten is. Megállapítást nyert, hogy ez a részképességzavar családon belüli halmozódást mutathat, vagyis örökölhető. Kb. 40%-nál kimutatható a genetikai háttér. A környezeti hatások mérsékelhetik a tüneteket, és az is közismert, hogy azok a szülők, akik maguk is diszlexiások, jobban megértik a gyermekük nehézségeit. Egy másik oka a diszlexiának a központi idegrendszer eltérő szerkezete és működése, ami azt idézi elő, hogy a diszlexiás gyermek másképpen gondolkozik és cselekszik. Mindazonáltal mi nem mondhatjuk azt, hogy rosszul cselekszenek. A különbség nem jelent alacsonyabb szintű kognitív képességet, hanem a lakosság többi részétől eltérő gondolkodási módot és eltérő probléma-megoldási képességet jelent. A tudósok sok más egyéb okot is találnak, mint pl. a telítetlen zsírsavak hiánya, s hormonális változások stb. Az oktatói munka számára nem annyira fontos a magyarázat biológiai szinten, inkább a kognitív funkciók szintje lényeges. A központi idegrendszer különböző területein jelentkező eltérések hibát okoznak a kognitív funkciók fejlődésében, melyek meghatározzák a sikeres olvasást, írást és egyéb képességeket. 11

12 MILYEN HATÁST GYAKOROL A DISZLEXIA AZ IDEGEN NYELV TANULÁSÁRA? A diszlexia hatást gyakorol az olvasásra (dekódolás és megértés) mind az anyanyelvnél, mind pedig az idegen nyelvnél. Ez nem csak azt jelenti, hogy hibás az olvasás és az írás. A kognitív folyamatok hibás fejlődése, mint a diszlexia kísérő jelensége, megmagyarázhat sok nehézséget az idegen nyelv tanításában. A gyermek korai éveitől kezdve kapcsolatban áll külső környezetével. Kisebb-nagyobb kudarcai az olvasás és az írás területén hatással vannak lelki fejlődésére is. A diszlexia tünetei A diszlexia különböző okai különböző megnyilvánulási formákat eredményeznek. A kognitív funkciók fejlődéséből eredő jellegzetes hibák teszik lehetővé azt, hogy meghatározzuk a diszlexia fajtáját, és keressük a reedukáció útjait. OLVASÁS Megjegyzés: A cseh és az angol nyelv nagyon különbözik egymástól. Míg az olvasás viszonylag könnyű cseh nyelven (a jel megfelel a hangnak), addig a nyelvtan nagyon nehéz. Sok cseh diáknak van nehézsége az írásbeli kifejezés terén, míg az olvasásuk viszonylag egészen jó. A diszlexia kifejezésen kívül Csehországban használatos a diszortográfia is az írásban megmutatkozó nehézségek kifejezésére. Magyarországon gyakoribb a diszgráfia kifejezés alkalmazása. A diszgráfiának sok oka lehet, amelyek ismerete szükséges ahhoz, hogy be tudjunk avatkozni (reedukáció). 12

13 Hiba van a fonetikai hallás fejlődésénél. Kihagy, hozzáad, felcserél betűket, vagy teljes szótagokat, szavakat, gépelési hibákat ejt, amelyek különböző hallásbeli ill. auditív jellemzőkkel rendelkezhetnek. Hiba van a nyelvi kompetencia fejlődésében. A gyerek nem használ megfelelő főnév végződéseket és igéket, szavakat, nem tud megbirkózni a morfológia terminológiáival. Sok esetben nem képes alkalmazni a nyelvtani szabályokat és a szintaxist felnőttkorban sem. Hiba van a grafomotorikus rendszerben. A gyermek számára rendkívüli feladatot jelent maga az írás, (lassan ír, görcsösen), s nem képes alkalmazni a nyelvtani szabályokat. Kognitív folyamatok Beszéd: Diszlexiás tanulóknál a következő területeken mutatkozhat meg fejlődési hiba: artikuláció, a fogalmak lassú felelevenítése, kicsi szókincs, korlátok a nyelvi kompetenciában (nyelvtani szabályok, szintaxis). Pl. a works szóhoz a she/ he névmásokat nem tudják gyorsan hozzá rendelni. Nem értik a mondat szerkezetét, nem tudják megkülönböztetni a kimondott szavakat ( slow slowly, lassú lassan ) Auditív percepció: (hallás tág értelembe véve és fonetikai hallás) A diák nehéznek találja azt, hogy észlelje a hangokat egy zajos környezetben. Nehezen tudja pontosan észlelni a beszéd dallamát. A fonetikai hallásban lévő fejlődési hiba okozza azt, hogy nem tud megbirkózni a szavak helyes írásával, ill. hogy hallja és megkülönböztesse a hangokat. Képtelen pontosan meghatározni, hogy mit mond a tanár ( old, older, world, word stb). Vizuális észlelés: A diák összekeveri a betűket, szótagokat és felcseréli a betűket. 13

14 Több időre van szüksége ahhoz, hogy megkülönböztesse a szavak részeit (szótagokat) Nehéz emlékeznie a szavak szóképére, lassan talál meg egy szót az oldalon. Jobb bal és térbeli tájékozódás: Ezen a területen a hiányosság hibás orientációt okoz az iskola épületében, az osztályban, a padon. A diákok rosszul orientálódnak a könyv szövegében, a munkafüzetekben, a lexikonokban. Memória : Elsősorban a rövid távú és a munkamemória tudja rögzíteni az új szavakat és a nyelvtant. Diszlexiás tanulóknál főleg a verbális rövid távú memória gyenge. Automatizáció: különösen hosszú időszak után kezdődik. A szülők azt mondják, hogy állandóan ismételni kell, s a vakáció után szinte mindent újra kell kezdeni. A szándékos figyelem: a figyelem koncentrációs problémai miatt vagy csak rövid távon sikerül koncentrálni, vagy nagyon hosszú felkészülési időre van szüksége a gyereknek, mielőtt elkezdené ismét a munkát. Mindezek sokkal fáradtabbá teszik a diszlexiás egyént tanuló társainál. Időbeli tájékozódás, saját tevékenységeinek a megszervezése: A gyerek nehéznek találja azt, hogy megszervezze dolgait az órákra, és a szabad idejére. Nem tudja felbecsülni, hogy mennyi időre van szüksége a feladatokhoz. Az egyes tanulók kognitív folyamatainak és azok szintjének az ismerete elengedhetetlen az idegen nyelv megtanításához. Ezek miatt a tananyag még ki fog térni ezekre. 14

15 Diszlexia és pszichés problémák A diszlexiás gyermek rendszeresen kerül kudarchelyzetbe, gyakran sikertelen. Nem érti, hogy miért tud lassabban olvasni a társainál, s miért nem képes megválaszolni a kérdéseket a szöveg elolvasása után. Az ismételt kudarc az önbizalom sérüléséhez vezet, a továbbiakban a tanuló nehezen tud hinni magában. Viselkedésbeli rendellenességek (pl. a gyerek kiabál az osztályban, agresszív és faragatlan) gyakran másodlagos, kísérő tünetei az ismételt tanulási kudarcnak. Mindennek az az oka, hogy nincsenek kielégítve bizonyos pszichológiai szükségletei: nem érzi magát biztonságban, mivel sikertelen, nem kap elismerést. Ezért a diszlexiás tanulók nem megfelelő viselkedését a diszlexia kontextusában kell értékelni. Mit mondanak manapság a diszlexiában szenvedő diákok? Amint az már korábban említésre került, a diszlexia nem csak általános iskolai probléma, hanem sok diáknál fenn áll az egyetemi évek alatt is. Különösen az idegen nyelv tanulása terén tapasztalt nehézségeik olyan komolyak, hogy a tanulmányok megszakításához vezethetnek. A következőket mondják a diákok: Számomra az idegen nyelv jelenti a legrosszabbat, és sok álmatlan éjszakámba kerül. Nem bírok hosszú ideig a tananyagra koncentrálni, és lemaradok az anyagban. Stresszes számomra, ha olvasnom kell az osztály előtt, és hosszú időbe telik, amíg a szavakat betűkbe tudom foglalni a fejemben, majd újra összekapcsolom szavakká és olvasok. Akadozok, sok hibát csinálok, és zavarban vagyok. 15

16 A legnagyobb stresszt akkor tapasztalom, amikor tesztet írok. Félek, hogy kicsúszok az időből, görcsöl a kezem, és szükségtelen hibákat csinálok. A fenti kijelentések arra mutatnak, hogy fejleszteni kell a diszlexiások nyelvtanítását. Meg kell tanítani őket arra, hogy nehézségeiket legyőzzék, vagy legalábbis kompenzálják azokat. 16

17 DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS Az idegen nyelv tudása elengedhetetlenné vált a mai világban, különösen a kis nemzeteknél. A globalizáció megkívánja a kommunikációt a különféle nemzetek tagjai között. Különösen tehetséges diszlexiások esetében, akiktől élethosszig tartó tanulás várható, rendkívül fontos egy idegen nyelv elsajátítása. Az oktatás hatása a diák személyiségére Az idegen nyelv tanulása sokféle ösztönzést jelenthet a diákoknak. Lehetővé teszi számukra azt, hogy megismerkedjenek más országok népeinek életével, kultúrájával. Ez olyan terület, ahol a diszlexiás tanuló is eredményes lehet. Az a nyelvi gazdagság, amely bizonyos országbeli népek életével kapcsolható össze, továbbá a kultúrájuk megismerése, nagymértékben gazdagíthatja a tanulót. A tanítás ily módú kiterjesztése lehetővé teszi a bal és jobb agyi félteke használatát (pl. térképek, képek, bevonása, különféle zene, filmek, sportesemények elemzése stb). A kooperatív tanulás természetes, kommunikatív környezetet teremt, lehetővé teszi az életszerű kommunikációt. Idegen nyelven történő beszélgetés során több helyes megoldást lehet találni, többféle kifejezést lehet alkalmazni egy-egy beszédszándék megvalósításához. Ez ahhoz vezet, hogy csökkennek a kommunikációs akadályok, és nő a tanuló önbizalma. Az idegen nyelv tanulása tágabb értelemben hozzájárul a kognitív funkciók fejlődéséhez, amelyek pozitívan tükröződnek nem csak a tanulásban, hanem a gyerek életének egyéb területein is. 17

18 A tanárokkal szemben támasztott követelmények Az a tanár, aki diszlexiás gyerekekkel dolgozik, el kell hogy sajátítsa az alapvető ismereteket a diszlexiáról. Ez sok félreértést, a diákok megnyilvánulásának téves magyarázatát megelőzheti. Ha a tanár ismeri a diszlexiás tanulók speciális szükségleteit, akkor tisztelni tudja a gyerek egyéniségét. Sürgősen szükség van az idegen nyelv fontosságának tudatosítására és megfelelő tanítási módszertanra. Különösen a kezdő szinten kell a tanárnak jól felkészültnek lennie. Ha a gyerek rossz reakciókat tanul meg és automatizál, akkor azt később szinte lehetetlen megváltoztatni. Az óra alatt a tanárnak fel kell ismernie a diákok szükségleteit és az alapján módosítania kell az alkalmazott eljárásokat. A tanár olyan partner, akinek meg kell találnia a legjobb módszert a legeredményesebb tanuláshoz. Sok tanárnak, aki nem diszlexiások tanításához szokott, kompromisszumot kell kötnie saját igényei és ambíciója tekintetében. Rá kell jönnie arra, hogy minden egyes lépés, amely a diszlexiás gyereket előre viszi a nyelv alapjainak elsajátításában, jó teljesítménynek tekinthető, amelyhez sok munka és erőfeszítés társul mindenki részéről. A tanárok által gyakran feltett kérdések Melyik nyelv felel meg a legjobban diszlexiás gyerekek tanítására? Nincs világos válasz erre a kérdésre. Ha az idegen nyelv túlságosan különbözik az anyanyelvtől, akkor az könnyen válhat érthetetlenné. A gyerek nem érti, hogy miért kell neki másképpen ejtenie és másképpen írnia egy szót. Ellenkező esetben, ha hasonló a két nyelv, akkor könnyen össze lehet cserélni a szavak alakját. 18

19 Szükség van-e arra, hogy egy gyerek idegen nyelvet tanuljon, amikor még az anyanyelvén sem tud rendesen olvasni és írni? Sok oka van annak, hogy miért nem ajánlatos felmenteni egy diszlexiás gyereket az idegen nyelv tanulása alól. Ez egyfajta diszkriminációt is jelent, ha a gyerek kimarad a nyelvtanításból. Egyetlen szakember vagy szülő sem lehet biztos abban, hogy a gyereknek nem lesz valamikor szüksége az idegen nyelvre. Ha valaki nem tud idegen nyelvet, akkor ez akadálya lehet a felsőfokú tanulmányoknak. (A Cseh Köztársaságban és Magyarországon is a diákok kötelesek érettségizni egy idegen nyelvből, s a diplomához szükséges egy idegen nyelvből középszintű vizsgát tenni.) Most, amikor szabad munkaerő-vándorlás van az EU országaiban, az ilyen diák hátrányos helyzetbe kerülhet, ráadásul sok esetben a munkavállaláshoz elegendő az alapfokú nyelvismeret. A cél az, hogy találjunk megfelelő módszereket és eszközöket az idegen nyelv tanítására, s hogy ne tagadjuk meg a diszlexiás gyerekektől sem az idegen nyelv ismeretének esélyét. Van olyan, hogy legjobb módszer? Melyek a legjobb nyelvkönyvek diszlexiás gyerekek részére? Nincs univerzális és általános legjobb módszer vagy nyelvkönyv. Vannak általánosan alkalmazható elvek, amelyekről a későbbiekben még lesz szó. A nyelvtanítás nem olyan folyamat, amely rendkívüli tanárt és diákot kíván. Ugyanakkor mindkettőnek alkalmazkodnia kell a speciális szabályokhoz. Egy diszlexiás gyereknek ugyanolyan mennyiségű tananyagot kell teljesítenie, mint a többi diáknak? Legtöbb esetben erre nem is lesz képes. Abban az esetben, ha elégtelen eredményt ér el egy diszlexiás gyerek idegen nyelvből, még nem kellene megismételnie az osztályt. Magyarországon erre megoldást jelent az értékelés alóli felmentés lehetősége. 19

20 Az idegen nyelvek tanításának és tanulásának alapelvei Nem lehet pontosan meghatározni az optimális tanítási módszert, azonban meg tudunk fogalmazni általánosan használható elveket az idegen nyelv tanításához, amelyek fontosak diszlexiás gyerekek esetében. Multiszenzoros megközelítés Az az elv, hogy a tanulásba bevonjunk olyan sok érzékszervet, amenynyit csak lehet, már a 17. századtól, Jan Amos idejétől érvényes. Gyakorlatban ezt a következőképpen lehet alkalmazni: hallgasd, nézd, mondd, írd, mutasd. Ezáltal kapcsolat alakul ki a látás, hallás, beszéd, mozgás és érintés között a tanítás folyamán. Kommunikatív megközelítés Azt a képességet jelenti, hogy a tanuló képes érzékelni a beszélő szándékát, érti annak közléseit, melyekkel kifejezi a szükségleteit, ötleteit, és aktívan részt vesz a tevékenységben. Diszlexiás tanulók nyelvtanítása során nem várhatunk el hibátlan nyelvi kifejezéseket és részletes megértést. A hibák természetes velejárói minden emberi tevékenységnek. Elemzésük hozzájárul ahhoz, hogy megértsük a diák gondolkodási módját, és segíteni fog a sikertelenség okainak feltárásában. Szekvenciális megközelítés Azt jelenti, hogy kis lépésekben kell haladni a tananyagban abból kiindulva, amit tud a tanuló. Az új felé haladva, és a tananyag mély elsajátítását automatizálással kell elérni. Szerkezeti megközelítés Azt jelenti, hogy gyakorolni kell a hasonló írásmódú szavakat: pl. catsat- fat, teach- teacher- teaching. 20

21 Ismétlés, automatizálás, erős bevésés Mivel nehéz az automatizálási folyamat, szükség van többszöri ismétlésekre különféle szituációkban, felhasználva különféle gyakorlatokat. Egy diszlexiás tanulónak gyakran kell hallania minden egyes szót, kifejezést, és sokszor kell beszélnie csoportban, a tanárral együtt és egyedül is. A tanuló egyéniségének tisztelete Meta-kognitiv tanítási stratégiák (Hogyan tanulom meg, hogy melyik eljárás a legjobb számomra, mikor, milyen körülmények között működik legjobban a memóriám?) Az idegen nyelv elsajátítása olyan, mint az anyanyelv megtanulása. A gyerek először megérti a szavakat, és csak később mondja ki azokat, ami azt jelenti, hogy először a passzív szókincset fejlesztjük, és csak később az aktívat. A gyermek kezdetben egyszerű mondatokat használ, és gesztusokkal kíséri mondandóját. Azt mondják, egy kisgyerek azzal a személlyel beszél a legjobban, akit szeret. Hasonlóképpen, azzal a tanárral tud egy diszlexiás gyerek a legjobban tanulni, akit szeret, aki megérti, s aki ki tudja alakítani azokat a körülményeket, amelyekben a tanuló sikeres. 21

22 ALAPVETŐ KÉSZSÉGEK AZ IDEGEN NYELV TANÍTÁSÁBAN Idegen nyelv tanulásakor a diákok a következő készségeiket fejlesztik: Kommunikatív kompetencia, artikuláció, a beszéd melódiája, szókincs, nyelvtani kategóriák, olvasás, szövegértés, írás, országismereti tények. Kommunikatív kompetencia A kommunikáció elsődleges célt jelent az idegen nyelvek tanításánál, melyet az Európa Tanács is megerősít idegen nyelv tanítására vonatkozó ajánlásaiban. A kommunikáció elsőbbséget élvez a nyelvtan, olvasás és az írás elsajátításával szemben. A nehézségek okai: A kommunikáció gyakorlását gátolja a gyengébb verbális képesség, és a fogalomalkotás nehézsége. Az alacsony szintű rövidtávú és munkamemória. Az arra való képtelenség, hogy többféle tevékenységet végezzenek egyidejűleg (beszéd, gondolkodás arról, hogy mi fog következni, a környezet észlelése, a tanár megjegyzései). Pszichológiai korlátok, félelem a hibáktól. Ajánlások: Az anyanyelvet csak akkor használjuk, amikor elengedhetetlen megértetni a követelményeket. Jobban ki lehet fejezni 22

23 magunkat idegen nyelven, ha komplett képeket mutatunk, kész mozdulatokat a témáról, mintha lefordítanánk azokat az anyanyelvünkre. A szavaknak anyanyelven történő megadása és a fordítás külön lépéseket jelentenek, amelyek gátolják az idegen nyelven történő kommunikációt és gondolkodást. Csak idegen nyelvet kell használni ismétlődő kifejezéseknél, mint pl. köszönések, valami megköszönése, instrukciók, bocsánatkérés, egyszerű üzenetek. Az a cél, hogy automatizmusokat hozzunk létre idegen nyelven történő beszédnél, tanítsuk meg a diákokat, hogy idegen nyelven reagáljanak, válaszoljanak és gondolkodjanak. Abban az esetben, ha nem elégséges a megértés, akkor a szövegkörnyezet alapján jósolják meg, ill. találják ki a jelentést. Dialógusban, ill. monológban használják azokat a témákat, amelyek közel állnak a tanulókhoz (szórakozás, találkozás barátokkal stb.) A szituáció könnyebb megértését segíthetjük, mozgással, a cselekmény felvázolásával, fényképek, térképek stb. használatával. A szavak és kifejezések gyakori ismétlése automatizációhoz vezet. A tanulók beszélnek, a tartalom valóságára való tekintet nélkül. (When I was little I lived in New York, I had a mercedes ) Ismételni lehet a témákat. A párbeszéd könnyebb, mint az önálló témakifejtés, mert a tanuló tud válaszolni rövid mondatokkal és kifejezésekkel. Az önálló témakifejtés problémás. A diszlexiás tanuló nehézségekkel néz szembe a narratív feladatoknál. Segítségül kaphat kész vázlatot, képeket, fényképeket stb. 23

24 Kiejtés, a beszéd dallama A kiejtés, együtt a hanglejtéssel és a beszéd ütemével, a nyelvi oldal zenéjét jelenti, amely nagyon fontos szerepet játszik idegen nyelvek tanításánál. (Az idegen inkább elnézi a nyelvtani hibát, mint a cseh/ magyaros kiejtést ). A rossz kiejtés okai: alacsonyabb szintű auditív észlelés, nehézségek az artikulálásban, félelem a nevetségességtől, a hibáktól. Ajánlások: A tanuló hallgasson hanganyagot, ismételjen sokat, olvasson a szöveghallgatással párhuzamosan. Kifejezések közös ismétlése a tanárral, osztálytársakkal, vagy az egész osztállyal. A tanár nem hangsúlyozza ki a hibákat, csupán megismétli a kifejezést helyesen. A tanár kiejti a hosszú kifejezéseket és összetett szavakat, együtt a diákokkal. Ha a kiejtés még mindig hibás, áttér más feladatokra. A tanár vegye fel magnóra a diák beszédét. A mondat melódiájának gyakorlásában a tanár grafikai eszközökkel segítheti a kiejtést. A száj formájának grafikai ábrázolását a tanár használhatja a hangok megjelenítéséhez, az artikuláció tükörszerű imitálásához. 24

25 Szókincs Mikor új szavakat és kifejezéseket tanulunk, közvetlen kapcsolatot hozunk létre egy tárgy, szituáció, és a szó között idegen nyelven. Nincs beágyazás az anyanyelvi kifejezés nyelvezetébe, aminek az az egyik oka, hogy a szószerinti fordítások nem fejezik ki egy idegen nyelvű kifejezés lényegét. Mivel speciális nehézségekkel kell szembenéznie egy diszlexiás gyereknek, ezért hasznos, ha definiáljuk az alapvető szókincset ahelyett, hogy sok új kifejezést adnánk, amit a diák nem tud elsajátítani és automatizálni. A nehézségek okai: Pontatlan auditív differenciálás. A diákok pontatlanul hallanak, nem jól értenek, és több ismétlésre van szükségük. Mivel gyenge a rövidtávú memória, a gyerek nem képes megismételni a szavakat és a kifejezéseket. A gyenge a hosszú távú memória együttesen az automatizáció hiányával azt eredményezi, hogy a diák hibásan rögzít. Artikulációs nehézségek. Nehéz szavak anyanyelven is nehezen idéződnek fel. Ajánlások: Multiszenzorális megközelítés: Mikor új szavakat tanulunk, vessük be minél több érzékszervünket pl. látjuk a szót leírva, halljuk a tanárok és osztálytársak kiejtését, és a saját kiejtésünket is. Mozgással kísérhetünk bizonyos szavakat (to sleep, stand up.) Rajzoljuk le az új szavakat, használjunk képeket, játsszuk el a szituációt! Először passzív szókincs alakul ki, utána haladunk az aktív szókincs felé. (Hol van a macska, kutya? Mutass egy virágot! Mi ez?) 25

26 Többször kell ismételni az új szavakat különféle kapcsolatokban, mondatokban. (A fiú nagy. A fiú kicsi / boldog, boldogtalan). Keressünk ellentéteket (kicsi nagy), rendszerezzük a szavakat, (alma, körte, cseresznye gyümölcs). Nyelvtani kategóriák A nyelvtani kategóriák elsajátítása szűkíthető, a beszélgetést helyezzük előnybe. Problémák okai: gyenge nyelvi képességek, memória, a gyenge automatizációs folyamat, nincs anyanyelvi nyelvtantudás, lassan tudja felidézni a fogalmakat. Ajánlások: Induktív módszerek kihasználása, példákkal kezdeni, majd lerajzolni a szabályt. Következetesen fókuszálni egy jelenségre. Többszöri ismétlés különféle formájú gyakorlatok használatával. Színekkel tegyünk különbséget a mondat részei között, mikor tanulja a mondat szerkezetét és a szókincset. Tanítsa meg a diákokat arra, hogy hogyan dolgozzanak nyelvtani összefoglalókkal, és hogyan használják azokat. Olvasás, szöveg feldolgozása Nem igaz az, hogy egy diszlexiás diák nem tud olvasni. Az olvasásnak nem szabad stresszforrásnak lennie. 26

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak,

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével Taskó Tünde Anna Tartalom Előzmények Az alulteljesítés fogalma A metakogníció fogalma A metakogníció és tanulás A KATT kérdőív bemutatása Az alulteljesítés

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA A DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA A Pedagógiai Program 2. számú melléklete 2015. A Sajátos Nevelési Igényű tanulókkal összefüggő

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat

Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat 4. A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségét elősegítő tevékenység intézményi rendje 1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna julim@de-efk.hu Multimédia az oktatásban 2009 Debrecen, 2009. június 25. Kompetencia A kompetencia

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. (1) 29.pontja szerint: Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48 46 5. Oktatás* Tartalomjegyzék A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezései 46 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései 48 A szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8 Összefoglaló táblázatok a portugál nyelv középszintű szóbeli vizsga értékeléséhez A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja középszinten.

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Szövegértés-szövegalkotás Szerkesztette Jenei Andrea sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

GÓSY MÁRIA. Az olvasási nehézségrôl és a diszlexiáról OLVASÁSPEDAGÓGIA. Bevezetés

GÓSY MÁRIA. Az olvasási nehézségrôl és a diszlexiáról OLVASÁSPEDAGÓGIA. Bevezetés Beliv2009-04 09/11/30 10:15 AM Page 49 OLVASÁSPEDAGÓGIA GÓSY MÁRIA Az olvasási nehézségrôl és a diszlexiáról Bevezetés Több évtizede ismeretes, hogy az olvasás tanulásában a nyelvnek, a nyelvi folyamatoknak

Részletesebben

Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában. Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu

Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában. Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu Megismerőképességek felnőttkori diszlexiában Lukács Ágnes és Kas Bence BME Kognitív Tudományi Tanszék alukacs@cogsci.bme.hu Specifikus tanulási zavarok Specifikus olvasászavar (diszlexia) Specifikus helyesírási

Részletesebben