Múzeumok és iskolák: A milánói Leonardo da Vinci Nemzeti Természettudományi és Műszaki Múzeum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Múzeumok és iskolák: A milánói Leonardo da Vinci Nemzeti Természettudományi és Műszaki Múzeum"

Átírás

1 NEGYEDIK FEJEZET Múzeumok és iskolák: A milánói Leonardo da Vinci Nemzeti Természettudományi és Műszaki Múzeum Enrico Miotto Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano Leonardo da Vinci, Milánó, Olaszország 4.1. Bevezetés: A múzeum és gyűjteményei A Leonardo da Vinci Nemzeti Természettudományi és Műszaki Múzeumot (Leonardo da Vinci Múzeum) 1953-ban alapították a klasszikus múzeumi hagyományokat (a tudományos és technikai tárgyak kiállításait) követve, hasonlóképpen a londoni Természettudományi Múzeumhoz és a müncheni Deutsches Museum-hoz. A gyűjtemények huszonnyolc részlegre oszthatók és három épületben vannak elhelyezve. Mindegyik részleg tartalmaz állandó kiállításokat a rádiótól a fémművességig, a hajóktól a vonatokig. A gyűjtemény központi elemei azonban a Leonardo da Vinci által megálmodott szerkezetek, amelyeket a művész saját vázlatai alapján készítettek el 1. Alapítása pillanatától fogva a múzeum egyik legfőbb célja a tudományos témák oktatása, ezért szoros kapcsolatokat épített ki pedagógusokkal és tanulókkal. Most évente kb iskolás látogat el a múzeumba, s ez a szám folyamatosan nő. Az 1980-as évek elején alakult meg a Fizika Központ, amelyet kimondottan a pedagógusoknak és a sokak által igénybe vehető kísérleti foglalkozásoknak szenteltek. A hagyományos múzeumok nagy többsége számára a 80-as évek fontos időszakot jelentettek, ui. ekkor kezdődtek a tudományos ismeretterjesztés módszereit érintő átértékelések és változtatások, és ekkor alakultak sorra és váltak sikeressé a tudományos oktatóközpontok. Az évtized végén nyílt meg a Leonardo da Vinci Múzeum első interaktív terme, az Élő Tudomány Terme vagy Interaktív Laboratórium 2, amely a san fransisco-i Exploratorium műhelyeihez hasonlókkal várja a látogatókat. Ezt követően több ilyen termet nyitottunk meg. Noha mindig is utaltunk a tudományos oktatóközpontokhoz való hasonlóságra, ezek a termek sokkal közvetlenebb kapcsolatban vannak saját múzeumunkkal és gyűjteményeivel, ugyanakkor a hands-on szemlélettől eltérő módszerekkel dolgozunk. Ezt később részletesen is ismertetem Közművelődési tevékenységek iskolás csoportokkal Az iskolás csoportoknak szóló foglalkozások kidolgozása a Közművelődési Osztály feladata; ez a részleg felel az interaktív termek fejlesztéséért, foglalkozásokat és kiállításokat tervez, rendezvényeket és iskolai múzeumlátogatásokat szervez és a kb. 80 fő múzeumi demonstrátor és tárlatvezető munkáját koordinálja. Az iskolai osztályok nagy többsége évente egyszer látogat el a múzeumba. Látogatáskor a csoportok a következő lehetőségek közül választhatnak: a. az állandó kiállítás egy vagy több részének kétórás megtekintése (ezt ma már nagyon kevesen választják); b. egy óra a kiállításban és egy óra az interaktív termekben; c. két óra az interaktív termekben. Jelenleg a következő interaktív termeink működnek. Ezeket hétköznap iskolások, hétvégén minden látogató igénybe veheti: a. Szappanbuborékok b. Fény c. Színek d. Az öt érzékszerv e. Mozgás f. Kémia és biológia g. Elektromosság, mágnesesség és félvezetők h. Telekommunikáció i. Energia: a Nap és a Hold 1 A múzeum gyűjteményeire vonatkozó bővebb információ a honlapon található. 2 A termek elnevezése még vita tárgyát képezi, noha teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy mit is takar.

2 j. Leonardo da Vinci csodálatos szerkezetei k. Ókori kerámiák l. Fémek m. Papír n. Tenger...-nyi lelkesedés o. Tájékozódás p. Internet (A fejezet végén található melléklet tartalmazza a laboratóriumok rövid leírását.) A múzeum foglalkozásai közvetlenül kötődnek a kiállított tárgyakhoz és egységekhez, és az interaktív termek legtöbbször a hozzájuk tartozó kiállítások mellett találhatók. Ily módon egyértelművé válik a történelmi jelentőségű tárgyak és a velük kapcsolatos jelenségek összefüggései, s az üvegvitrin mögé zárt holt tárgyak életre kelnek. Mint máshol, hasonlóan a természettudományos ismeretterjesztésnek szentelt intézményben, nálunk is egy kísérlet- és foglalkozássoron alapuló felfedezésre kínálkozik lehetőség az interaktív termekben. A kiindulópont mindig vagy egy bonyolult jelenség vagy egy szimbolikus tárgy valamint egy kérdés. Ebből indul a logikailag egymásra épülő kísérlet- vagy tevékenységsor. A kísérlet középpontjában álló jelenség minden egyes alapeleme egy kiállítási egységhez kötődik, de más kiállítási részekben is fellelhető. Így a tevékenység témája jobban értelmezhetővé válik. Lehetőség nyílik a különböző jelenségeket összekötő útvonal kialakítására is, mert minden tevékenységsor végén lévő jelenség vagy tárgy egyben egy következő sor kezdetét jelzi. A jelenség kifejezés általános értelemben azt jelenti, hogy valami, ami történik. Ez lehet például színes árnyék, agyagból készülő váza, papírlap készítése, vagy az elektromos sütő által kibocsátott infravörös hullámok elnyelése. Megvizsgáltuk a tevékenységsorok nehézségi szintjét is. Az első jelenség nem lehet minden tanuló számára egyenlő nehézségű, hanem alkalmazkodnia kell a különböző elvárásokhoz és érdeklődési körökhöz, ami más az általános és más a középiskolás diákoknál. A különböző korosztályok számára kialakított foglalkozásoknak nemcsak a nyelvezetükben, a követelményekben vagy a magyarázat részletességében kell különbözniük, hanem a foglalkozás kiindulópontjában is. Ugyanez a fajta felfedezésen alapuló tevékenység alkalmazható a gyűjteményi tárgyakra is, amelyek ezáltal életre kelnek. A foglalkozásvezető teljes mértékben bevonja a tanulókat a tevékenységbe, megmutatja a tárgyak különböző alkotóelemeit, azok funkcióját, összehasonlítja a vizsgálthoz hasonló egyéb tárgyakkal és bemutatja a működésükhöz kapcsolódó jelenségeket. Ez a tevékenységtípus a tanulókban érzelmeket kelt például a váratlan okozta meglepetés vagy az alkotás örömének élményét. Az érzelmek bevonása a jobb megértést, a hatékonyabb tanulást, és a hosszú távú memória fejlesztését is szolgálja. Az interaktív termekben zajló tevékenységeket múzeumpedagógusok vezetik, akik a következő három elemből álló pedagógiai módszert követik: kísérlettel szemléltetik a jelenségeket, amelyet vagy ők maguk, vagy segítségükkel a tanulók végeznek; megkérik a tanulókat (vagy látogatókat), hogy írják le szóban a jelenséget, kiemelve azok alkotóelemeit; a magyarázatokat ott helyben illusztrálják. Ez a pedagógiai módszer azon alapul, hogy a foglalkozás vezetője csak közvetítő szerepet tölt be, nem pedig a hagyományos értelemben vett pedagógus. Ezért neki nem kell a csoportnak órát tartania, sem pedig olyan fogalmakat bevezetni, amelyeket a megfigyelések és a kísérletek által nem lehet megértetni. A nehezen értelmezhető fogalmakban akkor érdemes elmélyedni, ha a jelenlévők nagy többsége számára problémát jelent. A kitérés azonban ne vegyen el sok időt a foglalkozás többi részétől és ne legyen túl részletes. Ha gyakran merül fel egy probléma, amelyet a foglalkozás közvetlenül nem érint, le kell vonni a következtetést: érdemes egy olyan kiállítási egységet kialakítani, amely ennek részletes magyarázatát kínálja. A foglalkozásvezető jelenléte a kiállítások és a foglalkozások kötetlenebb kidolgozását teszi lehetővé. Az interaktív kiállítási egységek megtervezését külön követelmények határozzák meg: olyan anyagból kell készülnie, amely ellenáll a rongálásnak, a látogató előzetes felkészülés nélkül is tudja használni és közvetlenül mutassa be a jelenséget. Ezek a követelmények korlátozhatják a bemutatható témákat (pl. nehéz lenne a papírkészítést interaktív módon bemutatni). Ilyen esetekben a foglalkozásvezetőnek kiemelt szerepe van: ő az, aki felismeri a tevékenység esetleges problémás, nehezebben érthető részeit, különösen azokat, amelyek a kiállítás tervezői és rendezői szemében nyilvánvalóak vagy egyszerűek. Vannak olyan jelenségek és fogalmak, amelyek egyértelműnek tűnnek, 2

3 ezért a múzeum munkatársai nem fektetnek külön hangsúlyt azok kifejtésére, de ez nincs feltétlenül így a látogatók esetében. A problémás helyzetek felismerése a foglalkozások fejlesztését, a kiállítások átalakítását vagy új kiállítás felállítását eredményezhetik. A foglalkozásvezető jelenléte ugyanakkor nehézséget is jelenthet. Fontos, hogy a vezető és a látogató megértse egymást és maga a tevékenység a látogató tempójához igazodjon. De sokszor fordul elő, hogy a foglalkozást vezető múzeumpedagógus túl didaktikus, tanórára emlékeztető stílust vesz fel. Ez nem hagyja, hogy a látogató, kíváncsiságától vezettetve, maga válassza ki és kövesse végig a jelenség megértéséhez vezető utat, hanem sokszor a foglalkozásvezetőt kell követnie. A múzeumpedagógus által választott útvonalat a látogató személye is befolyásolhatja, de ebben az esetben is a foglalkozásvezető kezében van a döntés joga, következésképpen bizonyos értelemben gátat szab az együttműködésen alapuló tanulásnak. Ahol a kiállítási egységek tervezésénél nem jelentkeznek problémák, ott nehézségek adódhatnak a foglalkozásvezetők képzésénél, akik, a Leonardo da Vinci Múzeum esetében, többnyire kevés tapasztalattal rendelkező, valószínűleg csak ideiglenesen alkalmazott egyetemi hallgatók Kapcsolat a pedagógusokkal Itt a pedagógus és a múzeumpedagógus is a természettudományos oktatás területén dolgozik, de más oktatási és tanulási környezetben. A Leonardo da Vinci Múzeum Közművelődési Osztályának munkatársai sokat foglalkoztak a múzeum iskola kapcsolatban megvalósuló tanulási folyamat jellemzőivel. A következő összesítés ezeket a jellemzőket foglalja össze (a nyomaték kedvéért meglehetősen szélsőséges megfogalmazásban): 3

4 Formális/hivatalos tanulás (az iskolai oktatásra jellemző) Informális/közvetlen tanulás (számos, egymástól különböző helyzetben és helyszínen valósulhat meg, mint például múzeumokban, tudományos oktatóközpontokban, tematikus parkokban, multimédiás eszközök és oktatási anyagok esetében stb. A tanár irányítja A tanuló irányítja Az osztályt vagy az iskola típusát veszi alapul Iskolán kívüli tevékenység Előre megtervezett program szerint halad Nem előre megtervezett program szerint halad, alkalmanként valósul meg Célirányos és strukturált Nem célirányos, hatóság nem rendelkezik fölötte Kötelező Szabad választáson/önkéntességen alapul Egymásra épülő órák Közvetlen, nem strukturált és nem épülnek egymásra a foglalkozások Fogalom-példák-kísérletek sorrend A gyakorlati tapasztalat hangsúlyosabb Kevés váratlan esemény Sok váratlan esemény Nem közösségközpontú Közösségközpontú (együttműködésen alapuló tanulás) Az időpontot nem a felhasználó választja meg Az időpontot a felhasználó választja meg Értékelik és bizonyítvány jár érte Nincs értékelés és bizonyítvány A pedagógus tanrendjébe illeszkedő múzeumi látogatás hajlamos arra, hogy a formális, a múzeumétól eltérő elveken alapuló tanulási környezet elemeit átülteti erre a szituációra. Ez konfliktust eredményezhet a tanár elvárásai és a múzeumpedagógus javaslatai között, és az sem biztos, hogy a tanár ugyanúgy definiálja a laboratóriumi munkát és a kísérletet, mint ahogy azok a múzeum interaktív termeiben zajló tevékenységekben megtestesülnek. Például a tanár olyan látogatást igényel, amelyen a tárlatvezető minél több tárgyat mutat be, minél több információt közöl, és az interaktív termekben minél több kísérletet demonstrál. Ezzel azonban aláértékelik a tanulók aktív részvételének fontosságát, koncentrációs képességét és figyelmét. Másik oldalról a múzeumi látogatás jelentős szervezést és felkészülést kíván a tanár részéről, valamint kiadást a családoktól, ezért érthető, hogy minél többet szeretnének látni és csinálni a múzeumban. A legjobb megoldás az lenne, ha a tanárok és múzeumpedagógusok együtt vitatnák meg, hogyan lehetne összehangolni a leghatékonyabban a múzeum szemléletét és a pedagógus igényeit. Egy másik fontos kérdés, hogy mikor mennek el az iskolák a múzeumba. Igen gyakran a pedagógus egy téma lezárása idejére teszi a múzeumi látogatást, hogy a tanulók ismeretei összerendeződjenek és az iskolában tanult elméleti tudást gyakorlati példákkal illusztrálják. A múzeumi foglalkozások módszere azonban olyan látogatáson alapul, amely a tárgyak és a jelenségek bemutatásával bevezet egy témát, amit a későbbiekben az órán elemeznek és kidolgoznak A tudománytörténet tanítása A múzeumi gyűjtemények történeti volta gyakran készteti a pedagógusokat arra, hogy tudomány- és technikatörténeti háttéranyagot kérjenek a múzeumtól. Ez azonban nehéz feladat, különösen kisgyermekek esetében, akiknek még fejletlen az időfogalmuk, így nem igazán tesznek különbséget az ötvenes vagy a húszas évek, a XIX. vagy a XX. század között. A tudománytörténet tanításának problémája adta az ötletet egy kísérleti programhoz, amelyben hét északés dél-olaszországi középiskola vett részt. A kapcsolatot interneten és en keresztül tartották, a chat fórumok pedig az értekezleteket helyettesítették. Az együttműködés igen kedvező légkörben folyt. A projekt célja egy virtuális műszaki múzeum létrehozása, amely gyűjteményét a tanulók otthonról hozott régi tárgyai képezték. A tanulók minden tárgyról egy adatlapot töltöttek ki a szüleiktől, nagyszüleiktől szerzett 4

5 információkkal. A következő lépés az volt, hogy a tanulók az összegyűjtött anyag alapján eldöntötték, hogy a kiállítás egyes egységei milyen témákat öleljenek fel. Az egységek tartalmának kidolgozása különösen érdekes volt, ugyanis voltak olyanok, amelyeknél a tanulók nem a hagyományos múzeumi modellt alkalmazták: például a múzeum egyik részét egy század eleji lakomának szentelték, egy másikat egy 20-as évekbeli mérnökhallgató dolgozószobájának. Itt a választást egy történet vagy a kiválasztott történelmi korhoz fűződő érzelmi kötődés alapozta meg Pedagógusképzés Nagyon gyakran az általános iskolában és a középiskola első két évfolyamában tanító pedagógusok kérnek segítséget a természettudományos tárgyak oktatásához. Ennek formája vagy egy kísérletekre összpontosító továbbképzés, vagy az egész tanéven át tartó együttműködés, amelyben a múzeum gyakorlati tanácsokkal és javaslatokkal látja el a pedagógust. Vannak olyan tanárok, akik a múzeum laboratóriumát szeretnék igénybe venni, hogy saját kísérleteiket megvalósíthassák. A folyamatos támogatás gyakran távolról valósul meg. A múzeum továbbképzést szervez és internetről letölthető tanári segédanyagokat is kidolgozott. Emellett immár öt éve rendezi meg a Tudomány 18 éven aluliaknak elnevezésű programot, amely azokat a pedagógusokat kívánja támogatni, akik sok kísérletet végeznek iskolai munkájuk során. Egy héten keresztül az iskolák kiállíthatják saját projektjeiket, hogy mások (tanulók, egyéb látogatók) is megismerhessék munkájukat. A képzés iránti igény folyamatosan nő, de gyakran szervezési és anyagi okok gátolják a hagyományos múzeumokat ezek megfelelő lebonyolításában Befejezés A múzeum leghagyományosabb oktatási tevékenysége, a tárlatvezetés, ma pedagógiai szempontból krízishelyzetben van, de még mindig nagy igény van rá az iskolák részéről. Az iskolákkal való újfajta együttműködés új munkamódszereket kíván mind a pedagógus, mind a múzeumpedagógus részéről. Az új tapasztalatok szolgálnak alapul e tevékenységek továbbfejlesztéséhez és segítenek meghatározni azok minőségét. A helyzet még nyitott és rugalmas, és szerencsére van még mód több és tartalmas együttműködésre. 5

6 Melléklet: az Interaktív Termek rövid ismertetése Szappanbuborékok Azt hiszed, minden szappanbuborék gömb alakú? Gondolkozz el rajta! Ha egy háromdimenziós keretet merítesz egy vödör szappanoldatba, megfigyelheted a szappanréteg alkotta gyönyörű és színes geometriai formákat. Fedezd fel, hogyan készíthetsz kocka alakú buborékot, buborék-csokrot, buborékon belül buborékot, négyszögletű vagy háromszögletű buborékot tartalmazó konkáv buborékot... csak szabadon a fantáziával! Fény Hogy jön létre az árnyék? Fény vetül a tükörre, egy üvegfelületre, egy vízzel teli tálra. Mi történik? Mérhető a fény? Foglalkozásvezetőink szívesen válaszolnak ezekre és hasonló kérdésekre, és a kiállítás interaktív egységeihez tudományos magyarázatot is nyújtanak. Szín Mi a szín? Hogy különböztetjük meg a színeket egymástól? Mi alapján nevezzük el a színeket? Mi a kapcsolat a fény és a szín között? Ezeket a kérdéseket meg tudod majd válaszolni játékaink és szórakoztató foglalkozásaink segítségével. A nagyobb gyerekek megismerhetik a négyszínnyomás, a videómagnó és a számítógépmonitor műszaki hátterét. Az öt érzékszerv Mit látnak szemeid? Mi van lelki szemeid előtt? Mit érzel a kezeddel? Hogy terjed a hang? Mik az illatok és az ízek? Látod, amit hallasz? Derítsük ki néhány kísérlet segítségével! Mozgás Az egyenes a legrövidebb út? Hányféleképpen mozognak az élettelen tárgyak? Miért áll még mindig a pisai ferde torony? Miért nem süllyednek el a hajók? A kiállításból megismerheted a mozgás és az erő törvényeit. Kémia és biológia Ez a két tudományág egyedülálló módon ad betekintést a körülöttünk lévő világba. Ebben a laboratóriumban megvizsgálhatod, mi van a levegőben, amit belélegzel, az ivóvizedben és az ennivalódban? A kísérletek sora a mikroszkópos vizsgálattól és az anyagok kémhatását kimutató indikátoroktól a gyümölcsből nyert energiáig és a gyümölcsórákig terjed. Elektromosság, mágnesesség, félvezetők Mi a villámlás? Mi a közös az üvegpalack és a számítógép memóriája között? Mennyire pici a mikroelektronika? Ez csak néhány azon kérdések közül, amelyekre megkísérlünk választ adni. De van még több is! Marconitól a mobiltelefonig telekommunikáció a mindennapi életben Valóban rádióhullámokat kelt a gázöngyújtó? A hullámok mely tulajdonságai segítenek a kommunikációban? Hogy küldünk hullámok útján jelet? Milyen jeleket a legnehezebb zavarni? Itt a telekommunikáció alapelveiről és fejlődéséről tanulhatunk. Napenergia a Naptól az emberig Mekkora a Nap? Miből van a napfény? Miért van olyan meleg a melegházban? Tartalmaz a fény információt? Mik a napelemek? Mit csinálnak? Szép időben ebben a laboratóriumban csak bámulsz... a Napra! Leonardo csodás masinái Azt gondolod, hogy feltaláló vagy? Szeretnél többet tudni Leonardo da Vinci-ről, a toszkánai zseniről, aki 25 évet élt Milánóban? És mi lenne, ha működésbe hozhatnád masináit? Vagy megtanulhatnád, hogy kell őket elkészíteni? Szeretnél megismerni más, Leonardót megelőző reneszánsz mérnököket? Tarts velünk! 6

7 Ókori fémművesség és fazekasság Ebben a laboratóriumban megtudhatjuk, hogy készítettek harci, munka- és használati eszközöket fémből és agyagból az ókori civilizációk mesterei (különösen az etruszkok és a rómaiak). Készítsd el saját pénzérmédet a laboratórium logójával! Vésd bele egy fémlapba kedvenc görög hősöd arcképét, amit aztán magaddal vihetsz! Papírkészítés A grafikai művészeteken belül a nyomtatás és a papírkészítés az ókortól napjainkig tartó történetének újszerű feldolgozása. Tenger... -nyi lelkesedés! Hajómodellt irányíthatsz egy medencében. A vitorlák a szélnek feszülnek, vagy egy elektromos készülék segítségével akrobatamutatványokat végezhet hajód. Életre szóló élményt szerezhetsz... a tenger fenekén! Láttad már, hogy bújik bele a búvár a búvárruhába? Vagy hogyan dolgozik? Gyere, találkozz vele élőben! Ha akarod, Te is magadra ölthetsz egy búvárruhát, felveheted a békatalpakat és a búvárszemüveget. Tájékozódj! A világ felfedezésére való törekvés arra késztette az emberiséget, hogy egyre nagyobb és gyorsabb közlekedési eszközöket találjon ki, amelyekkel tengereket szelhet át, új földrészeket fedezhet fel, hogy olyan helyet találjon, ahol letelepedhet. A fiatal látogatók megismerhetik a négy égtájat, az Esthajnalcsillagot, a földrajzi hosszúság és szélesség fogalmát, és megtanulhatják, hogyan kell iránytűt készíteni. A tengeri és szárazföldi tájékozódásra szükség van ahhoz, hogy az ember kíváncsiságát, a felfedezés iránti vágyát kielégítse ezt az utazók történetei is igazolják. A számítógép világa: Az internettől a virtuális valóságig. Hogy jutnak el az adatok a világhálón keresztük egyik helyről a másikra? Hogy küldhetünk virtuális levelet? Vagy egy weboldal nézetét? Mi az a kereső? Mi a haszna? Ez a laboratórium az internet használatához nyújt segítséget. Minden olyan alapvető parancsot megadunk, amellyel már kezdhetsz is böngészni a világhálón. Jó böngészést! 7

FEDEZD FEL! MÚZEUMOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN

FEDEZD FEL! MÚZEUMOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN FEDEZD FEL! MÚZEUMOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Szerkesztő: Maria Xanthoudaki Szerzők: Etienne Bolmont és Francis Colson Jef van den Bosch Filip Cremers Felföldi Zita és Holler Judit Pilar

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

Melléklet 2. Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület A, B -típus, 1-4. évf.

Melléklet 2. Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület A, B -típus, 1-4. évf. Melléklet 2. Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület A, B -típus, 1-4. évf. AJÁNLÁS A GYERMEKBARÁT PROGRAMCSOMAG ALKALMAZÁSÁHOZ A támogatórendszer segítséget nyújt a programcsomag originálisan új,

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Egy európai projekt a természettudományok tanítására: Milyen tapasztalatokat szereztünk?

Egy európai projekt a természettudományok tanítására: Milyen tapasztalatokat szereztünk? Egy európai projekt a természettudományok tanítására: Milyen tapasztalatokat szereztünk? Maria Xanthoudaki Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Olaszország A SMEC projekt

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Krimináltechnika. Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak. Készítette: Bárány Zoltán r.

Krimináltechnika. Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak. Készítette: Bárány Zoltán r. Krimináltechnika Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Javaslatok az oktatáshoz, kooperatív tanulási módszerek alkalmazása

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Hittanoktatás a múzeumban

Hittanoktatás a múzeumban Hittanoktatás a múzeumban Problémák Kevés iskolás csoport jut el a múzeumba. Anyagi helyzet. Nincs kidolgozott oktatási program az egyes kiállításokhoz. Kevés a tanári segédanyag. Fő feladat: kultúraközvetítés

Részletesebben

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM Készítették: A tananyagfejlesztők 2015.

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

Herman Ottó Vándortanösvény (interaktív polihisztor játszóház)

Herman Ottó Vándortanösvény (interaktív polihisztor játszóház) készítette : a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület a Nemzeti Környezetügyi Intézet támogatásával 2o14, 2o15, 2o16 Miért a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület készítette? -Az egyesület az egyik legrégibb

Részletesebben

Társasjáték, táblajáték

Társasjáték, táblajáték Társasjáték, táblajáték A mai világban ahol a telefonok és az internet rabjaivá lettünk, egyre kevesebb időt töltünk el barátainkkal, családtagjainkkal, szeretteinkkel. A célja, hogy erősítsük a személyes

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180. Pályázó neve: Kőbányai Bem József Általános Iskola. Pályázó címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.

Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180. Pályázó neve: Kőbányai Bem József Általános Iskola. Pályázó címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. A matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

VoltTimer Tudományos Valóságshow

VoltTimer Tudományos Valóságshow VoltTimer Tudományos Valóságshow Mobilis Győr A Felfedezések Háza 1 Mi is a mobilis? A mobilis Európa első mozgásra, közlekedésre fókuszálótematikus tudományos játszóháza 74 interaktív eszköz, 1200 négyzetméteren

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A kooperatív tanulás előnyei

A kooperatív tanulás előnyei A kooperatív tanulás előnyei diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 41 Együttműködési feladatok D1 Matematikai érdeklődésű gyerekek számára Oldjátok meg a következő feladatot! Egy asztalitenisz-versenyen

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából

Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából Tisztelt Pedagógus! Kérjük áldozzon idejéből néhány percet arra, hogy megismerje szolgáltatásainkat és felmérje, hogy

Részletesebben

Oktatási útiterv. A Holokauszt Emlékközpontban. www.hdke.hu. 2010. június 10.

Oktatási útiterv. A Holokauszt Emlékközpontban. www.hdke.hu. 2010. június 10. Oktatási útiterv A Holokauszt Emlékközpontban 2010. június 10. Az Emlékközpont oktatási küldetése a holokauszt eseményeinek, szereplőinek hiteles megismertetése a magyar oktatási rendszerben tanulókkal

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK KOJANITZ LÁSZLÓ

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK KOJANITZ LÁSZLÓ A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés EFOP-3.2.2-VEKOP/15 AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK KOJANITZ LÁSZLÓ Félreértések a tanulásról

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok SZK_101_30 Természetes és mesterséges anyagok Én és a világ modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó nna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 306 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik. Ennek egyik következménye, hogy tantárgyi struktúrája és értékelési rendszere is megváltozik.

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása 2015. április

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

A fuvolán innen és túl

A fuvolán innen és túl TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN Tóth Enikő Debreceni Gönczy

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Mikor minden csoport kitöltötte a rá osztott talajszelvény jellemzőiről a mátrixot, körbejártuk a másik két gödröt, ahol az adott talajszelvényhez

Mikor minden csoport kitöltötte a rá osztott talajszelvény jellemzőiről a mátrixot, körbejártuk a másik két gödröt, ahol az adott talajszelvényhez Az Ecovoc projekt keretein belül második alkalommal került megrendezésre Magyarországon próbaképzés. A próbaképzéseink célja, hogy a) leteszteljük azokat a gyakorlati oktatási módszereket, melyek gazdát

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Nemi betegségek Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári tevékenység

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Gépi tanulás és Mintafelismerés

Gépi tanulás és Mintafelismerés Gépi tanulás és Mintafelismerés jegyzet Csató Lehel Matematika-Informatika Tanszék BabesBolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007 Aug. 20 2 1. fejezet Bevezet A mesterséges intelligencia azon módszereit,

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KSH 23560220900457208 2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Győr, 2014.03.24. Szilasi Péter Tamás Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 2013.

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET 60. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató 2017. március 15-18. A projekt születése

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A beszámoló elérési útvonala: http://www.hermuz.hu/hom/images/palyazatok/palyazati_beszamolok/2016/nka_muzpedprogr/muzpedprog_hatranyos_szakmai_beszamolo.pdf Herman Ottó Múzeum H 3529 Miskolc, Görgey Artúr

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A kreativitás szerepe a kutatói pályán

A kreativitás szerepe a kutatói pályán A kreativitás szerepe a kutatói pályán Kovács Mihály ELTE Biokémiai Tanszék www.mk-lab.org Kreativitás formái Alkalmazott kutatás Operatív (műveleti) szemléletű Innováció (kreativitás) hajtóereje: hasznosság

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben