Múzeumok és iskolák: A milánói Leonardo da Vinci Nemzeti Természettudományi és Műszaki Múzeum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Múzeumok és iskolák: A milánói Leonardo da Vinci Nemzeti Természettudományi és Műszaki Múzeum"

Átírás

1 NEGYEDIK FEJEZET Múzeumok és iskolák: A milánói Leonardo da Vinci Nemzeti Természettudományi és Műszaki Múzeum Enrico Miotto Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano Leonardo da Vinci, Milánó, Olaszország 4.1. Bevezetés: A múzeum és gyűjteményei A Leonardo da Vinci Nemzeti Természettudományi és Műszaki Múzeumot (Leonardo da Vinci Múzeum) 1953-ban alapították a klasszikus múzeumi hagyományokat (a tudományos és technikai tárgyak kiállításait) követve, hasonlóképpen a londoni Természettudományi Múzeumhoz és a müncheni Deutsches Museum-hoz. A gyűjtemények huszonnyolc részlegre oszthatók és három épületben vannak elhelyezve. Mindegyik részleg tartalmaz állandó kiállításokat a rádiótól a fémművességig, a hajóktól a vonatokig. A gyűjtemény központi elemei azonban a Leonardo da Vinci által megálmodott szerkezetek, amelyeket a művész saját vázlatai alapján készítettek el 1. Alapítása pillanatától fogva a múzeum egyik legfőbb célja a tudományos témák oktatása, ezért szoros kapcsolatokat épített ki pedagógusokkal és tanulókkal. Most évente kb iskolás látogat el a múzeumba, s ez a szám folyamatosan nő. Az 1980-as évek elején alakult meg a Fizika Központ, amelyet kimondottan a pedagógusoknak és a sokak által igénybe vehető kísérleti foglalkozásoknak szenteltek. A hagyományos múzeumok nagy többsége számára a 80-as évek fontos időszakot jelentettek, ui. ekkor kezdődtek a tudományos ismeretterjesztés módszereit érintő átértékelések és változtatások, és ekkor alakultak sorra és váltak sikeressé a tudományos oktatóközpontok. Az évtized végén nyílt meg a Leonardo da Vinci Múzeum első interaktív terme, az Élő Tudomány Terme vagy Interaktív Laboratórium 2, amely a san fransisco-i Exploratorium műhelyeihez hasonlókkal várja a látogatókat. Ezt követően több ilyen termet nyitottunk meg. Noha mindig is utaltunk a tudományos oktatóközpontokhoz való hasonlóságra, ezek a termek sokkal közvetlenebb kapcsolatban vannak saját múzeumunkkal és gyűjteményeivel, ugyanakkor a hands-on szemlélettől eltérő módszerekkel dolgozunk. Ezt később részletesen is ismertetem Közművelődési tevékenységek iskolás csoportokkal Az iskolás csoportoknak szóló foglalkozások kidolgozása a Közművelődési Osztály feladata; ez a részleg felel az interaktív termek fejlesztéséért, foglalkozásokat és kiállításokat tervez, rendezvényeket és iskolai múzeumlátogatásokat szervez és a kb. 80 fő múzeumi demonstrátor és tárlatvezető munkáját koordinálja. Az iskolai osztályok nagy többsége évente egyszer látogat el a múzeumba. Látogatáskor a csoportok a következő lehetőségek közül választhatnak: a. az állandó kiállítás egy vagy több részének kétórás megtekintése (ezt ma már nagyon kevesen választják); b. egy óra a kiállításban és egy óra az interaktív termekben; c. két óra az interaktív termekben. Jelenleg a következő interaktív termeink működnek. Ezeket hétköznap iskolások, hétvégén minden látogató igénybe veheti: a. Szappanbuborékok b. Fény c. Színek d. Az öt érzékszerv e. Mozgás f. Kémia és biológia g. Elektromosság, mágnesesség és félvezetők h. Telekommunikáció i. Energia: a Nap és a Hold 1 A múzeum gyűjteményeire vonatkozó bővebb információ a honlapon található. 2 A termek elnevezése még vita tárgyát képezi, noha teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy mit is takar.

2 j. Leonardo da Vinci csodálatos szerkezetei k. Ókori kerámiák l. Fémek m. Papír n. Tenger...-nyi lelkesedés o. Tájékozódás p. Internet (A fejezet végén található melléklet tartalmazza a laboratóriumok rövid leírását.) A múzeum foglalkozásai közvetlenül kötődnek a kiállított tárgyakhoz és egységekhez, és az interaktív termek legtöbbször a hozzájuk tartozó kiállítások mellett találhatók. Ily módon egyértelművé válik a történelmi jelentőségű tárgyak és a velük kapcsolatos jelenségek összefüggései, s az üvegvitrin mögé zárt holt tárgyak életre kelnek. Mint máshol, hasonlóan a természettudományos ismeretterjesztésnek szentelt intézményben, nálunk is egy kísérlet- és foglalkozássoron alapuló felfedezésre kínálkozik lehetőség az interaktív termekben. A kiindulópont mindig vagy egy bonyolult jelenség vagy egy szimbolikus tárgy valamint egy kérdés. Ebből indul a logikailag egymásra épülő kísérlet- vagy tevékenységsor. A kísérlet középpontjában álló jelenség minden egyes alapeleme egy kiállítási egységhez kötődik, de más kiállítási részekben is fellelhető. Így a tevékenység témája jobban értelmezhetővé válik. Lehetőség nyílik a különböző jelenségeket összekötő útvonal kialakítására is, mert minden tevékenységsor végén lévő jelenség vagy tárgy egyben egy következő sor kezdetét jelzi. A jelenség kifejezés általános értelemben azt jelenti, hogy valami, ami történik. Ez lehet például színes árnyék, agyagból készülő váza, papírlap készítése, vagy az elektromos sütő által kibocsátott infravörös hullámok elnyelése. Megvizsgáltuk a tevékenységsorok nehézségi szintjét is. Az első jelenség nem lehet minden tanuló számára egyenlő nehézségű, hanem alkalmazkodnia kell a különböző elvárásokhoz és érdeklődési körökhöz, ami más az általános és más a középiskolás diákoknál. A különböző korosztályok számára kialakított foglalkozásoknak nemcsak a nyelvezetükben, a követelményekben vagy a magyarázat részletességében kell különbözniük, hanem a foglalkozás kiindulópontjában is. Ugyanez a fajta felfedezésen alapuló tevékenység alkalmazható a gyűjteményi tárgyakra is, amelyek ezáltal életre kelnek. A foglalkozásvezető teljes mértékben bevonja a tanulókat a tevékenységbe, megmutatja a tárgyak különböző alkotóelemeit, azok funkcióját, összehasonlítja a vizsgálthoz hasonló egyéb tárgyakkal és bemutatja a működésükhöz kapcsolódó jelenségeket. Ez a tevékenységtípus a tanulókban érzelmeket kelt például a váratlan okozta meglepetés vagy az alkotás örömének élményét. Az érzelmek bevonása a jobb megértést, a hatékonyabb tanulást, és a hosszú távú memória fejlesztését is szolgálja. Az interaktív termekben zajló tevékenységeket múzeumpedagógusok vezetik, akik a következő három elemből álló pedagógiai módszert követik: kísérlettel szemléltetik a jelenségeket, amelyet vagy ők maguk, vagy segítségükkel a tanulók végeznek; megkérik a tanulókat (vagy látogatókat), hogy írják le szóban a jelenséget, kiemelve azok alkotóelemeit; a magyarázatokat ott helyben illusztrálják. Ez a pedagógiai módszer azon alapul, hogy a foglalkozás vezetője csak közvetítő szerepet tölt be, nem pedig a hagyományos értelemben vett pedagógus. Ezért neki nem kell a csoportnak órát tartania, sem pedig olyan fogalmakat bevezetni, amelyeket a megfigyelések és a kísérletek által nem lehet megértetni. A nehezen értelmezhető fogalmakban akkor érdemes elmélyedni, ha a jelenlévők nagy többsége számára problémát jelent. A kitérés azonban ne vegyen el sok időt a foglalkozás többi részétől és ne legyen túl részletes. Ha gyakran merül fel egy probléma, amelyet a foglalkozás közvetlenül nem érint, le kell vonni a következtetést: érdemes egy olyan kiállítási egységet kialakítani, amely ennek részletes magyarázatát kínálja. A foglalkozásvezető jelenléte a kiállítások és a foglalkozások kötetlenebb kidolgozását teszi lehetővé. Az interaktív kiállítási egységek megtervezését külön követelmények határozzák meg: olyan anyagból kell készülnie, amely ellenáll a rongálásnak, a látogató előzetes felkészülés nélkül is tudja használni és közvetlenül mutassa be a jelenséget. Ezek a követelmények korlátozhatják a bemutatható témákat (pl. nehéz lenne a papírkészítést interaktív módon bemutatni). Ilyen esetekben a foglalkozásvezetőnek kiemelt szerepe van: ő az, aki felismeri a tevékenység esetleges problémás, nehezebben érthető részeit, különösen azokat, amelyek a kiállítás tervezői és rendezői szemében nyilvánvalóak vagy egyszerűek. Vannak olyan jelenségek és fogalmak, amelyek egyértelműnek tűnnek, 2

3 ezért a múzeum munkatársai nem fektetnek külön hangsúlyt azok kifejtésére, de ez nincs feltétlenül így a látogatók esetében. A problémás helyzetek felismerése a foglalkozások fejlesztését, a kiállítások átalakítását vagy új kiállítás felállítását eredményezhetik. A foglalkozásvezető jelenléte ugyanakkor nehézséget is jelenthet. Fontos, hogy a vezető és a látogató megértse egymást és maga a tevékenység a látogató tempójához igazodjon. De sokszor fordul elő, hogy a foglalkozást vezető múzeumpedagógus túl didaktikus, tanórára emlékeztető stílust vesz fel. Ez nem hagyja, hogy a látogató, kíváncsiságától vezettetve, maga válassza ki és kövesse végig a jelenség megértéséhez vezető utat, hanem sokszor a foglalkozásvezetőt kell követnie. A múzeumpedagógus által választott útvonalat a látogató személye is befolyásolhatja, de ebben az esetben is a foglalkozásvezető kezében van a döntés joga, következésképpen bizonyos értelemben gátat szab az együttműködésen alapuló tanulásnak. Ahol a kiállítási egységek tervezésénél nem jelentkeznek problémák, ott nehézségek adódhatnak a foglalkozásvezetők képzésénél, akik, a Leonardo da Vinci Múzeum esetében, többnyire kevés tapasztalattal rendelkező, valószínűleg csak ideiglenesen alkalmazott egyetemi hallgatók Kapcsolat a pedagógusokkal Itt a pedagógus és a múzeumpedagógus is a természettudományos oktatás területén dolgozik, de más oktatási és tanulási környezetben. A Leonardo da Vinci Múzeum Közművelődési Osztályának munkatársai sokat foglalkoztak a múzeum iskola kapcsolatban megvalósuló tanulási folyamat jellemzőivel. A következő összesítés ezeket a jellemzőket foglalja össze (a nyomaték kedvéért meglehetősen szélsőséges megfogalmazásban): 3

4 Formális/hivatalos tanulás (az iskolai oktatásra jellemző) Informális/közvetlen tanulás (számos, egymástól különböző helyzetben és helyszínen valósulhat meg, mint például múzeumokban, tudományos oktatóközpontokban, tematikus parkokban, multimédiás eszközök és oktatási anyagok esetében stb. A tanár irányítja A tanuló irányítja Az osztályt vagy az iskola típusát veszi alapul Iskolán kívüli tevékenység Előre megtervezett program szerint halad Nem előre megtervezett program szerint halad, alkalmanként valósul meg Célirányos és strukturált Nem célirányos, hatóság nem rendelkezik fölötte Kötelező Szabad választáson/önkéntességen alapul Egymásra épülő órák Közvetlen, nem strukturált és nem épülnek egymásra a foglalkozások Fogalom-példák-kísérletek sorrend A gyakorlati tapasztalat hangsúlyosabb Kevés váratlan esemény Sok váratlan esemény Nem közösségközpontú Közösségközpontú (együttműködésen alapuló tanulás) Az időpontot nem a felhasználó választja meg Az időpontot a felhasználó választja meg Értékelik és bizonyítvány jár érte Nincs értékelés és bizonyítvány A pedagógus tanrendjébe illeszkedő múzeumi látogatás hajlamos arra, hogy a formális, a múzeumétól eltérő elveken alapuló tanulási környezet elemeit átülteti erre a szituációra. Ez konfliktust eredményezhet a tanár elvárásai és a múzeumpedagógus javaslatai között, és az sem biztos, hogy a tanár ugyanúgy definiálja a laboratóriumi munkát és a kísérletet, mint ahogy azok a múzeum interaktív termeiben zajló tevékenységekben megtestesülnek. Például a tanár olyan látogatást igényel, amelyen a tárlatvezető minél több tárgyat mutat be, minél több információt közöl, és az interaktív termekben minél több kísérletet demonstrál. Ezzel azonban aláértékelik a tanulók aktív részvételének fontosságát, koncentrációs képességét és figyelmét. Másik oldalról a múzeumi látogatás jelentős szervezést és felkészülést kíván a tanár részéről, valamint kiadást a családoktól, ezért érthető, hogy minél többet szeretnének látni és csinálni a múzeumban. A legjobb megoldás az lenne, ha a tanárok és múzeumpedagógusok együtt vitatnák meg, hogyan lehetne összehangolni a leghatékonyabban a múzeum szemléletét és a pedagógus igényeit. Egy másik fontos kérdés, hogy mikor mennek el az iskolák a múzeumba. Igen gyakran a pedagógus egy téma lezárása idejére teszi a múzeumi látogatást, hogy a tanulók ismeretei összerendeződjenek és az iskolában tanult elméleti tudást gyakorlati példákkal illusztrálják. A múzeumi foglalkozások módszere azonban olyan látogatáson alapul, amely a tárgyak és a jelenségek bemutatásával bevezet egy témát, amit a későbbiekben az órán elemeznek és kidolgoznak A tudománytörténet tanítása A múzeumi gyűjtemények történeti volta gyakran készteti a pedagógusokat arra, hogy tudomány- és technikatörténeti háttéranyagot kérjenek a múzeumtól. Ez azonban nehéz feladat, különösen kisgyermekek esetében, akiknek még fejletlen az időfogalmuk, így nem igazán tesznek különbséget az ötvenes vagy a húszas évek, a XIX. vagy a XX. század között. A tudománytörténet tanításának problémája adta az ötletet egy kísérleti programhoz, amelyben hét északés dél-olaszországi középiskola vett részt. A kapcsolatot interneten és en keresztül tartották, a chat fórumok pedig az értekezleteket helyettesítették. Az együttműködés igen kedvező légkörben folyt. A projekt célja egy virtuális műszaki múzeum létrehozása, amely gyűjteményét a tanulók otthonról hozott régi tárgyai képezték. A tanulók minden tárgyról egy adatlapot töltöttek ki a szüleiktől, nagyszüleiktől szerzett 4

5 információkkal. A következő lépés az volt, hogy a tanulók az összegyűjtött anyag alapján eldöntötték, hogy a kiállítás egyes egységei milyen témákat öleljenek fel. Az egységek tartalmának kidolgozása különösen érdekes volt, ugyanis voltak olyanok, amelyeknél a tanulók nem a hagyományos múzeumi modellt alkalmazták: például a múzeum egyik részét egy század eleji lakomának szentelték, egy másikat egy 20-as évekbeli mérnökhallgató dolgozószobájának. Itt a választást egy történet vagy a kiválasztott történelmi korhoz fűződő érzelmi kötődés alapozta meg Pedagógusképzés Nagyon gyakran az általános iskolában és a középiskola első két évfolyamában tanító pedagógusok kérnek segítséget a természettudományos tárgyak oktatásához. Ennek formája vagy egy kísérletekre összpontosító továbbképzés, vagy az egész tanéven át tartó együttműködés, amelyben a múzeum gyakorlati tanácsokkal és javaslatokkal látja el a pedagógust. Vannak olyan tanárok, akik a múzeum laboratóriumát szeretnék igénybe venni, hogy saját kísérleteiket megvalósíthassák. A folyamatos támogatás gyakran távolról valósul meg. A múzeum továbbképzést szervez és internetről letölthető tanári segédanyagokat is kidolgozott. Emellett immár öt éve rendezi meg a Tudomány 18 éven aluliaknak elnevezésű programot, amely azokat a pedagógusokat kívánja támogatni, akik sok kísérletet végeznek iskolai munkájuk során. Egy héten keresztül az iskolák kiállíthatják saját projektjeiket, hogy mások (tanulók, egyéb látogatók) is megismerhessék munkájukat. A képzés iránti igény folyamatosan nő, de gyakran szervezési és anyagi okok gátolják a hagyományos múzeumokat ezek megfelelő lebonyolításában Befejezés A múzeum leghagyományosabb oktatási tevékenysége, a tárlatvezetés, ma pedagógiai szempontból krízishelyzetben van, de még mindig nagy igény van rá az iskolák részéről. Az iskolákkal való újfajta együttműködés új munkamódszereket kíván mind a pedagógus, mind a múzeumpedagógus részéről. Az új tapasztalatok szolgálnak alapul e tevékenységek továbbfejlesztéséhez és segítenek meghatározni azok minőségét. A helyzet még nyitott és rugalmas, és szerencsére van még mód több és tartalmas együttműködésre. 5

6 Melléklet: az Interaktív Termek rövid ismertetése Szappanbuborékok Azt hiszed, minden szappanbuborék gömb alakú? Gondolkozz el rajta! Ha egy háromdimenziós keretet merítesz egy vödör szappanoldatba, megfigyelheted a szappanréteg alkotta gyönyörű és színes geometriai formákat. Fedezd fel, hogyan készíthetsz kocka alakú buborékot, buborék-csokrot, buborékon belül buborékot, négyszögletű vagy háromszögletű buborékot tartalmazó konkáv buborékot... csak szabadon a fantáziával! Fény Hogy jön létre az árnyék? Fény vetül a tükörre, egy üvegfelületre, egy vízzel teli tálra. Mi történik? Mérhető a fény? Foglalkozásvezetőink szívesen válaszolnak ezekre és hasonló kérdésekre, és a kiállítás interaktív egységeihez tudományos magyarázatot is nyújtanak. Szín Mi a szín? Hogy különböztetjük meg a színeket egymástól? Mi alapján nevezzük el a színeket? Mi a kapcsolat a fény és a szín között? Ezeket a kérdéseket meg tudod majd válaszolni játékaink és szórakoztató foglalkozásaink segítségével. A nagyobb gyerekek megismerhetik a négyszínnyomás, a videómagnó és a számítógépmonitor műszaki hátterét. Az öt érzékszerv Mit látnak szemeid? Mi van lelki szemeid előtt? Mit érzel a kezeddel? Hogy terjed a hang? Mik az illatok és az ízek? Látod, amit hallasz? Derítsük ki néhány kísérlet segítségével! Mozgás Az egyenes a legrövidebb út? Hányféleképpen mozognak az élettelen tárgyak? Miért áll még mindig a pisai ferde torony? Miért nem süllyednek el a hajók? A kiállításból megismerheted a mozgás és az erő törvényeit. Kémia és biológia Ez a két tudományág egyedülálló módon ad betekintést a körülöttünk lévő világba. Ebben a laboratóriumban megvizsgálhatod, mi van a levegőben, amit belélegzel, az ivóvizedben és az ennivalódban? A kísérletek sora a mikroszkópos vizsgálattól és az anyagok kémhatását kimutató indikátoroktól a gyümölcsből nyert energiáig és a gyümölcsórákig terjed. Elektromosság, mágnesesség, félvezetők Mi a villámlás? Mi a közös az üvegpalack és a számítógép memóriája között? Mennyire pici a mikroelektronika? Ez csak néhány azon kérdések közül, amelyekre megkísérlünk választ adni. De van még több is! Marconitól a mobiltelefonig telekommunikáció a mindennapi életben Valóban rádióhullámokat kelt a gázöngyújtó? A hullámok mely tulajdonságai segítenek a kommunikációban? Hogy küldünk hullámok útján jelet? Milyen jeleket a legnehezebb zavarni? Itt a telekommunikáció alapelveiről és fejlődéséről tanulhatunk. Napenergia a Naptól az emberig Mekkora a Nap? Miből van a napfény? Miért van olyan meleg a melegházban? Tartalmaz a fény információt? Mik a napelemek? Mit csinálnak? Szép időben ebben a laboratóriumban csak bámulsz... a Napra! Leonardo csodás masinái Azt gondolod, hogy feltaláló vagy? Szeretnél többet tudni Leonardo da Vinci-ről, a toszkánai zseniről, aki 25 évet élt Milánóban? És mi lenne, ha működésbe hozhatnád masináit? Vagy megtanulhatnád, hogy kell őket elkészíteni? Szeretnél megismerni más, Leonardót megelőző reneszánsz mérnököket? Tarts velünk! 6

7 Ókori fémművesség és fazekasság Ebben a laboratóriumban megtudhatjuk, hogy készítettek harci, munka- és használati eszközöket fémből és agyagból az ókori civilizációk mesterei (különösen az etruszkok és a rómaiak). Készítsd el saját pénzérmédet a laboratórium logójával! Vésd bele egy fémlapba kedvenc görög hősöd arcképét, amit aztán magaddal vihetsz! Papírkészítés A grafikai művészeteken belül a nyomtatás és a papírkészítés az ókortól napjainkig tartó történetének újszerű feldolgozása. Tenger... -nyi lelkesedés! Hajómodellt irányíthatsz egy medencében. A vitorlák a szélnek feszülnek, vagy egy elektromos készülék segítségével akrobatamutatványokat végezhet hajód. Életre szóló élményt szerezhetsz... a tenger fenekén! Láttad már, hogy bújik bele a búvár a búvárruhába? Vagy hogyan dolgozik? Gyere, találkozz vele élőben! Ha akarod, Te is magadra ölthetsz egy búvárruhát, felveheted a békatalpakat és a búvárszemüveget. Tájékozódj! A világ felfedezésére való törekvés arra késztette az emberiséget, hogy egyre nagyobb és gyorsabb közlekedési eszközöket találjon ki, amelyekkel tengereket szelhet át, új földrészeket fedezhet fel, hogy olyan helyet találjon, ahol letelepedhet. A fiatal látogatók megismerhetik a négy égtájat, az Esthajnalcsillagot, a földrajzi hosszúság és szélesség fogalmát, és megtanulhatják, hogyan kell iránytűt készíteni. A tengeri és szárazföldi tájékozódásra szükség van ahhoz, hogy az ember kíváncsiságát, a felfedezés iránti vágyát kielégítse ezt az utazók történetei is igazolják. A számítógép világa: Az internettől a virtuális valóságig. Hogy jutnak el az adatok a világhálón keresztük egyik helyről a másikra? Hogy küldhetünk virtuális levelet? Vagy egy weboldal nézetét? Mi az a kereső? Mi a haszna? Ez a laboratórium az internet használatához nyújt segítséget. Minden olyan alapvető parancsot megadunk, amellyel már kezdhetsz is böngészni a világhálón. Jó böngészést! 7

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

FEDEZD FEL! MÚZEUMOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN

FEDEZD FEL! MÚZEUMOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN FEDEZD FEL! MÚZEUMOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Szerkesztő: Maria Xanthoudaki Szerzők: Etienne Bolmont és Francis Colson Jef van den Bosch Filip Cremers Felföldi Zita és Holler Judit Pilar

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Krimináltechnika. Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak. Készítette: Bárány Zoltán r.

Krimináltechnika. Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak. Készítette: Bárány Zoltán r. Krimináltechnika Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Javaslatok az oktatáshoz, kooperatív tanulási módszerek alkalmazása

Részletesebben

Egy európai projekt a természettudományok tanítására: Milyen tapasztalatokat szereztünk?

Egy európai projekt a természettudományok tanítására: Milyen tapasztalatokat szereztünk? Egy európai projekt a természettudományok tanítására: Milyen tapasztalatokat szereztünk? Maria Xanthoudaki Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Olaszország A SMEC projekt

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

VoltTimer Tudományos Valóságshow

VoltTimer Tudományos Valóságshow VoltTimer Tudományos Valóságshow Mobilis Győr A Felfedezések Háza 1 Mi is a mobilis? A mobilis Európa első mozgásra, közlekedésre fókuszálótematikus tudományos játszóháza 74 interaktív eszköz, 1200 négyzetméteren

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Oktatási útiterv. A Holokauszt Emlékközpontban. www.hdke.hu. 2010. június 10.

Oktatási útiterv. A Holokauszt Emlékközpontban. www.hdke.hu. 2010. június 10. Oktatási útiterv A Holokauszt Emlékközpontban 2010. június 10. Az Emlékközpont oktatási küldetése a holokauszt eseményeinek, szereplőinek hiteles megismertetése a magyar oktatási rendszerben tanulókkal

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

Társasjáték, táblajáték

Társasjáték, táblajáték Társasjáték, táblajáték A mai világban ahol a telefonok és az internet rabjaivá lettünk, egyre kevesebb időt töltünk el barátainkkal, családtagjainkkal, szeretteinkkel. A célja, hogy erősítsük a személyes

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180. Pályázó neve: Kőbányai Bem József Általános Iskola. Pályázó címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.

Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180. Pályázó neve: Kőbányai Bem József Általános Iskola. Pályázó címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. A matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0180

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából

Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából Tisztelt Pedagógus! Kérjük áldozzon idejéből néhány percet arra, hogy megismerje szolgáltatásainkat és felmérje, hogy

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik. Ennek egyik következménye, hogy tantárgyi struktúrája és értékelési rendszere is megváltozik.

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Nemi betegségek Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári tevékenység

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

AZ ISKOLAI DIGITÁLIS OKTATÁS MEGÚJÍTÁSI TERVE. 2014, USA: TOP 25 legkeresettebb és legjobban fizetett szakma. Top állások IT TUDÁS NÉLKÜL. 0 darab!

AZ ISKOLAI DIGITÁLIS OKTATÁS MEGÚJÍTÁSI TERVE. 2014, USA: TOP 25 legkeresettebb és legjobban fizetett szakma. Top állások IT TUDÁS NÉLKÜL. 0 darab! AZ ISKOLAI DIGÁLIS OKTATÁS MEGÚJÍTÁSI TERVE GLOBÁLIS TREND: MINDEN MUNKAHELY DIGÁLIS MUNKAHELY LESZ 2014, USA: TOP 25 legkeresettebb és legjobban fizetett szakma környezetben dolgozó szakértői állások

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

A kooperatív tanulás előnyei

A kooperatív tanulás előnyei A kooperatív tanulás előnyei diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 41 Együttműködési feladatok D1 Matematikai érdeklődésű gyerekek számára Oldjátok meg a következő feladatot! Egy asztalitenisz-versenyen

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KSH 23560220900457208 2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Győr, 2014.03.24. Szilasi Péter Tamás Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 2013.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Tanuló neve: Életkor: Osztály: Dátum: Válaszadó(k) neve:

Részletesebben

NEW VIEW PROJEKT. Gasparikné Jóna Katalin-Gyetvai Györgyi 2010.11.22-23. 2010. 11. 21. www.new-views.eu

NEW VIEW PROJEKT. Gasparikné Jóna Katalin-Gyetvai Györgyi 2010.11.22-23. 2010. 11. 21. www.new-views.eu NEW VIEW PROJEKT Gasparikné Jóna Katalin-Gyetvai Györgyi 2010.11.22-23. A PROJEKT Témája: Módszerváltás a migránsok oktatásában Időtartama: 2 év (2008.12.01-2010.11.30.) honlap: http:// MIÉRT? HOGYAN?

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! BGA12HA1 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! 3.1. Kötelező tevékenység: a HATÁRTALANUL! előkészítő óra Az alábbiakban adja meg

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Mikor minden csoport kitöltötte a rá osztott talajszelvény jellemzőiről a mátrixot, körbejártuk a másik két gödröt, ahol az adott talajszelvényhez

Mikor minden csoport kitöltötte a rá osztott talajszelvény jellemzőiről a mátrixot, körbejártuk a másik két gödröt, ahol az adott talajszelvényhez Az Ecovoc projekt keretein belül második alkalommal került megrendezésre Magyarországon próbaképzés. A próbaképzéseink célja, hogy a) leteszteljük azokat a gyakorlati oktatási módszereket, melyek gazdát

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A kreativitás szerepe a kutatói pályán

A kreativitás szerepe a kutatói pályán A kreativitás szerepe a kutatói pályán Kovács Mihály ELTE Biokémiai Tanszék www.mk-lab.org Kreativitás formái Alkalmazott kutatás Operatív (műveleti) szemléletű Innováció (kreativitás) hajtóereje: hasznosság

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

DMSZ MENTOR PROGRAM A MENTORI PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓAN HR TANÁCSADÁS KEDVEZMÉNYES DÍJAKON - KÜLSŐS TANÁCSADÓ BEVONÁSÁVAL

DMSZ MENTOR PROGRAM A MENTORI PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓAN HR TANÁCSADÁS KEDVEZMÉNYES DÍJAKON - KÜLSŐS TANÁCSADÓ BEVONÁSÁVAL DMSZ MENTOR PROGRAM MI EZ? A DMSZ által szervezett és koordinált gyakornoki program, ami minden résztvevőnek többet nyújt, mint egy átlagos gyakornok cég együttműködés. A programban kizárólag DMSZ tagok

Részletesebben

Szakmai beszámoló az

Szakmai beszámoló az Szakmai beszámoló az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában benyújtott 1.kategória: Előadás sorozatok

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Az andragógia esélyei a magyar múzeumokban egy felmérés tanulságai

Az andragógia esélyei a magyar múzeumokban egy felmérés tanulságai Múzeumandragógiai Konferencia Budapest, 2011 Az andragógia esélyei a magyar múzeumokban egy felmérés tanulságai Kárpáti Andrea ELTE TTK andreakarpati.elte@gmail.com 1 Most azzal foglalkozom, hogyan lehetne

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA

Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA TARTALOM RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA...2 1. óra...2 2. óra...4 3. óra...4 4. óra...7 1 1 RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA Ebben a részben óravázlatok

Részletesebben