Nyíregyh. iskolán.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíregyh. iskolán. tar.karoly@nyf.hu"

Átírás

1 A meteorológia oktatása a Nyíregyh regyházi FőiskolF iskolán Tar KárolyK

2 A Nyíregyh regyházi FőiskolF iskoláról A Nyíregyházi Főiskola 2000-ben - a Bessenyei György Tanárképző Főiskolából (1962) és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolai Karából (1961) - jött létre integrációval. A ma már ötkarú intézmény az ezredfordulótól a III. évezred követelményeihez alkalmazkodó stratégiát választott. Az elmúlt időszakban olyan akadémiai és infrastrukturális fejlesztési programokat hajtott végre, amelyek országosan is ismertté tették a nevét. Az öt főiskolai kar bölcsészeti, pedagógiai, társadalmi, gazdasági, művészeti, műszaki, agrár- és természettudományi területeken végez kutatásokat és képez szakembereket 33 alapszakon (60 szakirányon), tanári mesterszakon (9 szakképzettségen), 1 diszciplináris mesterszakon, 22 szakirányú továbbképzési szakon és 20 felsőfokú szakképzésben.

3 A Nyíregyh regyházi FőiskolF iskoláról A Nyíregyházi Főiskola jogelődei több mint négy évtizedes, országos és nemzetközi tekintélynek örvendő intézmények voltak. Értékeik megőrzése mellett a XXI. század követelményeihez folyamatosan alkalmazkodó stratégiát választva, január 1-jével jött létre a Nyíregyházi Főiskola. Az elmúlt nyolc évben több infrastrukturális beruházás eredményeképpen új tanulmányi épületek valósultak meg, a régebbiek megújultak, az oktatók és a hallgatók világszínvonalú oktatási technológiát használhatnak, az intézmény campusa igazi várossá lett Nyíregyháza szívében, melyet szemet gyönyörködtető pihenő-park vesz körül. Mára az intézmény nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye oktatási, tudományos, de szellemi, kulturális és művészeti központja is lett.

4 Régi (8 féléves) f tanárk rképzés Földrajz alapszak (BSc( BSc), tanári és idegenforgalmi szakirány Földrajztanár MSc

5 Régi (8 féléves) f tanárk rképzés A földrajztanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: földrajztanári szak Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető végzettség: földrajz szakos tanár A szak csak szakpárban vehető fel. Éghajlattan (kötelező), 2+0, 1. félév, 2 kr., gyak. jegy (zárthelyi dolgozatok) Általános meteorológiai ismeretek. Fizikai klimatológia Leíró éghajlattan. Magyarország éghajlata (kötelezően választható), 1+0, 4. félév, 3 kr., gyak. jegy Általános jellemzés. Makroszinoptikus helyzetek. Az éghajlati elemek idő- és térbeli eloszlása. Az éghajlati elemek extrém értékei. Magyarország éghajlati körzetei. A klímaváltozás hatása hazánk éghajlatára. Meteorológiai műszerek (kötelezően választható), 0+1, 2. félév, 1 kr., gyak. jegy A meteorológiai megfigyelőhálózat. Az időjárási elemek mérésének és megfigyelésének műszerei és módszerei. Meteorológiai műholdak. Az éghajlat ábrázolása. Terepgyakorlat, 2. félév Mikroklíma mérések.

6 Mezőgazdas gazdasági gi pilóta képzk pzés Kb. 10 éven keresztül, 2000-ig. Általános meteorológiai és repülésmeteorológiai ismeretek.

7 Földrajz alapszak (BSc( BSc), tanári és idegenforgalmi szakirány Szakmai törzsanyagban: A légkör fejlődése, összetétele, szerkezete, mozgásfolyamatai. Éghajlati típusok és rendszerek, kialakulásuk tényezői és változásaik. A Kárpát-medence és Magyarország éghajlati képe és alakító tényezői.

8 Általános meteorológiai alapismeretek Éghajlattan I., 2+0, 1. félév, 3 kr., gyak. jegy (zárthelyi dolgozatok) A Föld légköre. A légkör összetétele, kiterjedése és tömege, szerkezete. A meteorológiai sugárzástan alapjai. Az elektromágneses sugárzás legfontosabb fizikai törvényei. A Nap sugárzása, a napsugárzás veszteségei a légkörben. A napenergia. A földfelszín és a légkör kisugárzása. A szoláris éghajlat. A száraz és nyugalomban lévő légköri levegő fizikai állapotváltásai. A nedves, nyugalomban levő tiszta légköri levegő fizikai állapotjelzői. A légkör mozgásjelenségei. Függőleges légmozgások. Hőmérséklet-változás függőleges légmozgásokban. A levegő vízszintes áramlása. A gradiens szélmodell.a súrlódás hatása a szélre. A légnyomási mező térképi ábrázolása. Szélprofil, szélenergia. A légkör egyensúlyi állapotai. Kondenzációs folyamatok a légkörben. A légköri vízgőz kondenzációjával kapcsolatos fizikai alapismeretek. A felhőképződés fizikai folyamata. A felhőképződés meteorológiai feltételei. Felhőfajták. Csapadékképződés. A csapadék mennyiségi jellemzői, csapadékfajták. A zivatarelektromosság, kisülések a troposzférában. Légtömegek és időjárási frontok. A bárikus mező alapvető formái. A mérsékelt övi és a trópusi ciklonok keletkezése. A mérsékelt övi ciklonok és az időjárási frontok kapcsolata. Légköri optikai alapismeretek. Látástávolság. Légköri fényjelenségek. Légköri akusztika.

9 Fizikai klimatológia Az éghajlat-meghatározó tényezők. Éghajlattan II., 2+0, 2. félév, 3 kr., kollokvium A napsugárzás energiahozamának földgömbi eloszlása. A felszín sugárzási egyenlege. A hőháztartás. A vízellátottság. A felszín anyagi és alaki tulajdonságai. Az éghajlati jelenségek térbeli dimenziói. A légkör általános cirkulációja. Tapasztalati tények. Az általános légcirkuláció sajátosságainak a magyarázata. A mérsékelt öv cirkulációjának hullámtermészete. Monszunok. A Föld éghajlatának múltja, éghajlat-ingadozások. Az éghajlat-ingadozások magyarázata. A paleoklimatológia főbb vizsgálati módszerei. A földtörténeti időszakok éghajlatának rövid jellemzése. Jelenkori éghajlat-ingadozások. Leíró éghajlattan Az éghajlati elemek övezetes rendszere és azonalitásai.a termikus övezetesség. A légnyomás és az általános cirkuláció övezetes rendszere.a higrikus övezetesség. A hőmérséklet és a csapadék változékonyságának globális rendszere. Az éghajlat tipizálása. Köppen-féle éghajlat-osztályozás. Trewartha-féle éghajlatosztályozása. A Föld jellegzetes éghajlattípusai a Péczely által módosm dosított Trewartha rendszerben.

10 Általános természeti földrajz f III., 0+1, 2. félév, f 1 kr., gyak.. jegy Meteorológiai műszerek m (?) NévvN vváltoztatás! A meteorológiai megfigyelőhálózat zat. Az időjárási elemek mérésének m és megfigyelésének műszerei m és s módszerei. m Meteorológiai műholdak. m Az éghajlat ábrázolása.

11 Terepgyakorlat: mikroklíma ma mérések m különbk nböző felszínek (domborzat) felett. Szakmai gyakorlat (6 hetes): A legfontosabb meteorológiai elemek (globálsugárzás, napfénytartam, hőmérséklet, relatív nedvesség, csapadék, felhőzet, légnyomás, szélirány, szélsebesség ) óránkénti mérése és megfigyelése hagyományos meteorológiai műszerekkel. Ugyanezen elemeknek az automata műszerek által mutatott értékének feljegyzése. A napi menetek ábrázolása és értékelése elemenként minkét megfigyelés esetében, az eltérések, korrekciók megállapítása. A Debrecenre és Nyíregyházára vonatkozó különböző előrejelzések (OMSZ, magánmeteorológia, stb.) összehasonlítása, a beválási valószínűségek megállapítása.

12 TIOP pályp lyázat: automata meteorológiai állomás s a főiskola terület letén n feláll llítva.

13 Földrajztanár r mesterképz pzés Okleveles földrajz tanári MSc-képzés szeptemberétől MA képzés szeptembertől Tantárgyfelelős Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt Meghirdetés ajánlott óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgyfelelős oktató neve tanszék féléve Ea. Gy. kódja I. Szakmai alapozó tantárgyak* Térkép- és vetülettan I. FDM koll. 2 FD Dr. Sütő László X Térkép- és vetülettan II. FDM gy.j. 1 FD Dr. Sütő László X Környezeti földtudományok I. FDM koll. 2 FD Dr. Sütő László X Népesség- és településföldrajz I. FDM koll. 3 FD Dr. Kókai Sándor X Kontinensek földrajza II. FDM koll. 2 FD Dr. Kókai Sándor X Magyarország turizmusföldrajza FDM koll. 2 FD Dr. Hanusz Árpád X Összesen: II. Szakmai törzstantárgyak Komplex tantárgypedagógia FDM koll. 2 FD Dr. Kiss Ferenc X A földrajz tanítása I. FDM koll.+gy.j. 3 FD Dr. Sütő László X A földrajz tanítása II. FDM gy.j. 3 FD Dr. Sütő László X A földrajz tanítása III. FDM gy.j. 1 FD Dr. Sütő László X Iskolai gyakorlat FDM gy.j. 3 FD Dr. Czeglédy István X Összesen Magyarország éghajlata FDM koll. 2 FD Dr. Tar Károly X Regionális földrajz FDM koll. 2 FD Dr. Kókai Sándor X Regionális és globális környezeti változások FDM koll. 2 FD Dr. Géczi Róbert X A Kárpát-medence régiói FDM koll. 2 FD Dr. Kókai Sándor X Terepgyakorlat FDM gy.j. 2 FD Dr. Gál András X Összesen: III. Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai Tájelemzés és tájtervezés FDM gy.j. 2 FD Dr. Géczi Róbert X Megújuló energiaforrások FDM gy.j. 2 FD Dr. Tar Károly X Tér- és társadalom FDM koll. 2 FD Prof. dr. Süli-Zakar István X Politikai földrajz és globalizáció FDM koll. 2 FD Prof. dr. Süli-Zakar István X Regionális és területi fejlesztés FDM gy.j. 2 FD Prof. dr. Tóth József X Antropogén tájformálás FDM koll. 2 FD Dr. Sütő László X Urbanizáció és településfejlesztés FDM koll. 2 FD Prof. dr. Tóth József X Természetvédelmi ökológia FDM koll. 2 FD Dr. Szép Tibor X Összesen: Szabadon választható tantárgy ("C" típusú): A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM koll. 2 FD Dr. Kókai Sándor X Összesen * Ehelyett a BA/BSc alapszakról belépők 12 kredit differenciált szakmai ismeretet teljesítenek

14 A tantárgy neve: Magyarország éghajlata 2+0 óra, 2 Kredit, K, Előfeltétele: A tantárgy felelőse: Dr. Tar Károly Tematika: Magyarország éghajlatának általános jellemzése, a kialakító tényezők. Magyarország Péczely-féle makroszinoptikus helyzetei. Az éghajlati elemek térbeli és időbeli változása hazánk területén: A globálsugárzás, a napfénytartam, a felhőzet, a lég- és talajhőmérséklet napi és évi járása, területi eloszlása. A léghőmérséklet extrém értékei, a téli, a fagyos, a nyári és a hőségnapok területi változása. A talajhőmérséklet szélsőségei. A relatív nedvesség, a csapadékmennyiség és a párolgás napi és évi menete, területi eloszlása. A csapadékos napok számának és a csapadék intenzitásának évszakos és területi eloszlása. Hazánk vízháztartásának legfontosabb jellemzői. A légnyomás, a szélirány és a szélsebesség napi és évi járása, eloszlása, uralkodó szélirányok. A különböző légtömegek gyakorisága Magyarországon. Hegyvidékeink és gyógyhelyeink éghajlata. Az éghajlat szerepe hazánk vegetációjának kialakításában. Magyarország éghajlati körzetei. A globális klímaváltozás hatása hazánk éghajlatára. Ajánlott irodalom Justyák János (1998): Magyarország éghajlata. KLTE, Debrecen, 118 p. Péczely György (1979): Éghajlattan. Tankönyvkiadó, Budapest, 336 p. Károssy Csaba (1999): Légkörtan I. - Általános meteorológia. OSKAR Kiadó, Szombathely, 157p. Szász Gábor - Tőkei László (szerk., 1997): Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. Mezőgazda Kiadó, Budapest

15 A tantárgy neve: Megújuló energiaforrások 2+0 óra, 2 Kredit, K, Előfeltétele: A tantárgy felelőse: Dr. Tar Károly A tantárgy leírása: Energetikai alapfogalmak. A megújuló energia fogalma, legfontosabb jellemzői. Az energiatermelés és energiafogyasztás szerkezete a világon, Európában (EU) és Magyarországon. A légköri erőforrások fogalma, hasznosítása: a nap-, a szél- és a vízenergia mennyiségének éghajlati aspektusai, a potenciálok meghatározásának módszerei, alkalmazásuk történeti áttekintése és módjai. A bioenergia fogalma, hasznosítása: a biomassza, a biogáz és a biohajtóanyag, mint energiaforrás, alkalmazásuk történeti áttekintése és módjai. A geotermális energia hasznosítása: termálvíz, hőszivattyú. Szél-, nap-, víz-, bio- és geotermális erőművek Magyarországon. A megújuló energiaforrások alkalmazásának társadalmi vonatkozásai: energiapolitika, támogatási rendszer, társadalmi tudatosság. Irodalom: Imre László Bitai András Hecker Gerhart: Megújuló energiaforrások. BMGE Energetikai Tanszék, Budapest, Imre László Bohoczky Ferenc (szerk.): Magyarország megújuló energetikai potenciálja. MTA Energetikai Bizottság Megújuló Energia Albizottság, Budapest, Kacz Károly Neményi Miklós: Megújuló energiaforrások. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Kullman László Lakatos Károly Ötvös Pál: A hazai megújuló energetikai potenciál reális értékeinek közelítő meghatározása a vízenergia hasznosítás területén. MTA Energetikai Bizottság Megújuló Energetikai Technológiák Albizottság, Budapest, Sabady, P. R.: A napenergia épületgépészeti hasznosítása. Műszaki Könyvkiadó, Sembery P., Tóth L. (szerk.): Hagyományos és megújuló energiák. Szaktudás Kiadó, 2004 Tar Károly Keveiné Bárány Ilona Tóth Péter Vágvölgyi Sándor: A szélenergia hasznosításának lehetőségei Magyarországon. A légköri erőforrások hasznosításának meteorológiai alapjai, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Tóth Péter: A szélenergia hasznosítás környezetvédelmi problémái. Szélenergia Konferencia előadásai, Gödöllő, 2001.

16 Nyíregyh regyházi FőiskolaF Műszaki és s Mezőgazdas gazdasági gi Kar mezőgazdas gazdasági gi mérnm rnöki alapszak (BSc( BSc) Tantárgy neve Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgyfelelős tanszék kódja AGROMETEOROLÓGIA ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS MMB1314 kollokvium MMB1218 Dr. Varga Csaba Ph.D. főiskolai docens TV 1. A tantárgy elsajátításának célja A mezőgazdasági mérnök képzés fontos szakmai alapozó tantárgya. Célja, hogy a hallgatók megismerjék az alapvető meteorológiai folyamatokat és hatásukat a növényállományra, a vízgazdálkodási teendőket, az öntözés alapelveit és az ezekhez szükséges földmérési feladatokat. Továbbá a hallgatók képesek legyenek öntözési számítás, öntözővíz igény, szükséglet elvégzésére az öntözési rend meghatározására valamint a környezeti feltételekhez igazodó agrotechnika helyes megválasztására. 2. Tantárgyi program A légkör és elemei. Klimatológia. Meteorológiai elemek és a növény fejlődésének kapcsolata. A földméréstan tárgya, alapműveletei, kitűzések, hosszmérés. Magasságmérés, hossz- és keresztszelvény felvételezés, földtömegszámítás. Csapadékkal és párolgással kapcsolatos számítások. A talajveszteség becslése, csatornaméretezés, öntözéssel kapcsolatos számítások. A víz jelentősége, megjelenési formái, vízkészlet, a hidrológiai körfolyamat. A hidrológiai körfolyamat, vízfolyások kategorizálása, hidraulikai és fizikai vizsgálata. Felszín alatti vizek, talajvíz, a vízgazdálkodás célja, ágazatai, szervezete. Az erózió és az ellene való védekezés, a káros vízbőség, víztűrő képesség, optimális talajvízmélység. Felszín alatti vízrendezés. Árvízvédelem, árvíz elleni védekezés. A vízrendezés műszaki létesítményei, az öntözés célja, feltételei. Az öntözővíz minősége, mennyisége, öntözési módok. A tógazdasági haltenyésztés műszaki létesítményei. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) - VARGA CS. (2004): Földméréstani és vízgazdálkodási alapismeretek. NYF MMFK, Nyíregyháza (főiskolai jegyzet) - SZÁSZ G.-TŐKEI L. (szerk.) (1997): Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. Mezőgazda Kiadó, Budapest - SZALAI GY. (szerk.) (1989): Az öntözés gyakorlati kézikönyve. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest - THYLL SZ. (szerk.) (1992): Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken. Mezőgazda Kiadó, Budapest - VERMES L. (1997): Vízgazdálkodás mezőgazdasági-, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök hallgatók részére. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest

17 Új akkreditált szak: KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezgazdasági Kar

18 Köszönöm Dr. Kókai Sándor és Dr. Dobány Zoltán segítségét.

19 Köszönöm a figyelmet!

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

A katasztrófavédelem válaszai a XXI. század globális kihívásaira 1. Bevezetés

A katasztrófavédelem válaszai a XXI. század globális kihívásaira 1. Bevezetés A katasztrófavédelem válaszai a XXI. század globális kihívásaira Az egyetemi meteorológiai oktatás-kutatás és a katasztrófavédelem kapcsolódási pontjai 1. Bevezetés A civilizáció fejlődése az anyagi javak

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással Helyi tanterv Földrajz 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajz tanításának célja és feladatai A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel.

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN Lakatos László 1 Összefoglalás A megújuló légköri erőforrások (napenergia, szélenergia) használatának gyökerei

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36 A szak megnevezése: NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖKI Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök geotechnika szakirány (GEO) infrastruktúra szakirány (INFR) szerkezetépítő szakirány (SZERK) A képzési

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

A szélenergia magyarországi hasznosításának reális lehetőségei. Tar Károly tar.karoly@nyf.hu

A szélenergia magyarországi hasznosításának reális lehetőségei. Tar Károly tar.karoly@nyf.hu A szélenergia magyarországi hasznosításának reális lehetőségei Tar Károly tar.karoly@nyf.hu A szélenergia magyarországi hasznosításának reális lehetőségei Tar Károly Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015 I. Helyzetfeltárás Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE

A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE Új MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2007-2013 TANULMÁNY A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE VITAANYAG Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft, és

Részletesebben

tanulmány szemle kritika Gelencsér András Előszó 3

tanulmány szemle kritika Gelencsér András Előszó 3 tanulmány Gelencsér András Előszó 3 Molnár Ágnes Gácser Vera Szélsőséges éghajlat szeszélyes időjárás 4 Gácser Vera Lakatos Mónika Molnár Ágnes Változik-e éghajlatunk? 13 Sisák István Mit hozhat a klímaváltozás

Részletesebben

"KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 63. szám A TARTALOMBÓL. Szélsőséges időjárás 2010. május júniusban

KLÍMA-21 Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 63. szám A TARTALOMBÓL. Szélsőséges időjárás 2010. május júniusban "KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK A TARTALOMBÓL Szélsőséges időjárás 2010. május júniusban Mezőgazdasági vízgazdálkodás Erdőgazdálkodás Közlekedés Áramszolgáltatás Katasztrófavédelem Földcsuszamlások

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben