KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS"

Átírás

1 Magyar Bányászati Hivatal Budapest, KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS Készítette: Fodor Zoltán Okl. mg.gépészm., épületgépészm Békéscsaba,Szabó D.u.25.

2 Tartalomjegyzék 1. VERTIKÁLIS ZÁRT HURKÚ HŐSZIVATTYÚS RENDSZER ELŐZETES KÖRNYEZETI TANULMÁNY A VERTIKÁLIS ZÁRT HURKÚ RENDSZER ALKALMAZÁSÁNAK MEGÍTÉLÉSE NYITOTT RENDSZER Két kutas rendszer Egy kutas rendszer ZÁRT HURKÚ RENDSZER Horizontális csőfektetés Környezetvédelmi szempont: Vertikális csőfektetés Energetikai szempont Példa az energetikai viszonyokra: A technológia alkalmazásának környezetvédelmi szempontjai A hőkivétel felszíni, felszínközeli esetleges hőmérsékleti hatásai A furat előírt technológia szerinti eltömítése, szigetelése KÖVETKEZTETÉS A TECHNOLÓGIA VÁLASZTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTJAI A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSI ÉS TECHNOLÓGIAI LEHETŐSÉGEI A TEVÉKENYSÉG VOLUMENE A TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA A TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS TERÜLETIGÉNYE A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES LÉTESÍTMÉNYEK FELSOROLÁSA A TERVEZETT TECHNOLÓGIA A RENDSZER TECHNIKAI ELEMEI: Geotermikus hőszivattyú Vertikális földkollektor A szükséges műszaki háttér Az 1.fázis műszaki háttere: A 3.fázis műszaki háttere: A RENDSZER KIÉPÍTÉSÉNEK TECHNOLÓGIAI HÁTTERE A TERVEZETT TECHNOLÓGIA MEGVALÓSÍTÁSA NÉLKÜL VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK BECSLÉSE ENGEDÉLYEZÉS ÉS DOKUMENTÁCIÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK GEOTERMÁLIS HUROK HELYSZÍNI VIZSGÁLATI MUNKALAP... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. CEEA 7.2. ÜZEMBE ÁLLÍTÁSI JEGYZŐKÖNYV NYITOTT ÉS ZÁRT HURKÚ ALKALMAZÁSOKHOZ TALAJ- ÉS VÍZENERGIÁT HASZNÁLÓ HÕSZIVATTYÚK RÉSZÉRE ÖSSZEFOGLALÁS...22 IRODALOMJEGYZÉK...23 MELLÉKLET. 23 2

3 1. Vertikális zárt hurkú hőszivattyús rendszer előzetes környezeti tanulmány A Geowatt Kft. stratégiai célja a földhő hőszivattyús rendszer magyarországi alkalmazásával kapcsolatban az, hogy egyrészről olyan korszerű,nagy teljesítménytényezőjű, hosszú élettartamú és emellett kedvező árú technikát szerezzenek be és emellett olyan technológiát alkalmazzunk, amellyel a hazai viszonyaink között elfogadható árszinten és magas COP (coefficcient of performance =hasznos/felvett teljesítmény) tényezővel,- versenyre kelve a gázkazánokkal,- tudják a lakóházak, intézmények fűtését, hűtését, használati melegvíz ellátását megoldani úgy, hogy a környezet terhelését, a helyi CO 2 kibocsátást a nullára csökkentik. E célnak megfelelően az elmúlt évben szerződést kötöttek a kanadai Maritime Geothermal Ltd.-vel a Nordic hőszivattyúk forgalmazására. Az általuk gyártott másodgenerációs geotermikus hőszivattyúk céljaiknak megfelelnek,- külsőre szerény megjelenésű, belsejét nézve pedig a legkorszerűbb Copeland kompresszorral szerelt,igen magas COP értékű készülékek, elérhető árakon. Az alkalmazandó technológia megválasztásánál az volt a meghatározó, hogy az adottságaikat legjobban kihasználó, legjobb COP értéket biztosító és környezetterhelést nem jelentő hőnyerési móddal kombinálják a NORDIC hőszivattyúkat. Mivel hazánk geotermikus adottságai sokkal kedvezőbbek az európai átlagnál, ezért megvizsgálták a lehetőségét a vertikális zárt rendszerű hőnyerési mód alkalmazásának, mind műszaki, mind gazdaságossági és környezetvédelmi oldalát tekintve. A rendszer méretezéséhez beszerezték a kanadai szabványnak (C 445-M92) megfelelő méretező szoftvert, kapcsolódó szakirodalmat. (6*) Elemzéseik eredménye az lett,hogy hazai viszonyaink között az említett technikát kombinálva a vertikális hőnyerési móddal elérhető az évi átlagos COP=4,5 érték. Ez alapján úgy ítélték meg, hogy a lehetőségek adottak arra, hogy technikailag és szervezetileg felkészüljenek a rendszer magyarországi alkalmazására. Céljaik összhangban vannak a Kyotói egyezmény üvegházhatás csökkentésével kapcsolatos követelményeivel, s a technológia engedélyezése hozzájárul ahhoz, hogy hazánk eleget tegyen a megkötendő egyezmény CO 2 kibocsátás csökkentésének előírásainak. 2. A vertikális zárt hurkú rendszer alkalmazásának megítélése Az USA Energiaügyi Minisztériuma által készített tanulmányban, az újgenerációs geotermikus hőszivattyúk minden más fűtési/hűtési rendszer elé kerültek a tekintetben, ahogy képesek az energiát konzerválni és csökkenteni a CO 2 kibocsátást. (Az újgenerációs geotermikus hőszivattyú: 80-as évek második felében erre- a talajból történő hőnyerési módra (közepes/magas) hőfokszint- kifejlesztett scroll kompresszorokkal szerelt hőszivattyúk) 3

4 A talajból történő hő kivételnek és hő visszajuttatásnak több módja lehetséges: 2.1.Nyitott rendszer Két kutas rendszer 1.ábra Az ábrán látható a két kutas nyitott rendszer Energetikai szempont: a csőkutakból feljövő C közötti hőmérsékletű víz igen jó (COP 4,5-4,8) közötti teljesítménytényezőt biztosít, de a víz kútból történő felhozatalához, a hőszivattyúkhoz szükséges KPa nyomás fenntartásához a csősurlódás legyőzéséhez,valamint a visszasajtoláshoz viszonylag nagy teljesítményfelvételű búvár illetve centrifugál szivattyúra van szükség, ami a rendszer hatásfokát rontja Környezetvédelmi szempont: A két kutas rendszer környezetvédelmi szempontból,- megfelelő kivitelezés esetén- semleges,hiszen a kinyert ivóvíz minőségű vizet a nyelőkút segítségével ugyanabba a rétegbe nyomjuk vissza Költség: költség oldalról vizsgálva a nyitott rendszert- feltételezve a jó minőségű,megfelelő hozamú és hőmérsékletű kútpárost- egyértelmű,hogy kis és közepes rendszerek esetén ez a megoldás meglehetősen drága az ilye kutak Ft/m közötti fúrási költségét figyelembe véve Egy kutas rendszer Környezetvédelmi szempont: A nyitott rendszer egy kutas megoldásai kifogásolhatók, hiszen a viszonylag nagymennyiségű vízkivétel mindenképpen károsan hat az ivóvízbázisra,- csökkenti annak mennyiségét,és a víznyomás csökkenése károsan hat a terület geológiai adottságaira. 2.ábra 2.2. Zárt hurkú rendszer Sok kereskedelmi épület választ vertikális vagy horizontális hurkot mint talajhőcserélőt,- vagy a rendelkezésre álló talajvíz hiányában vagy a kevesebb fenntartási költségek miatt, melyet a nyitott hurkú rendszerekkel szemben lehet elérni. Gyakran a geotermikus rendszerben előforduló problémák kapcsolatban állnak a kutakkal, szivattyúkkal, vagy közvetlen eredménye annak, hogy gyenge minőségű vizet használnak,vagy olyan vizet amely homokkal vagy más idegen anyaggal szennyezett. Ilyen szennyeződés a szivattyúk, vízszelepek, hőcserélők és visszavezető kutak idő előtti tönkremeneteléhez vezethet. Ahhoz, hogy ezeket a problémákat a minimális szintre csökkentsük egy zárt másodlagos hőcserélő rendszer van kialakítva SDR11 minőségű polietilén műanyag csővel, amit specifikusan erre a munkára készítenek. 4

5 2.2.1.Horizontális csőfektetés A3.ábrán látható a zárt hurkú horizontális rendszer Energetikai szempont: A horizontális rendszer elsődlegesen napenergia hasznosítás, hiszen a 4.ábrán látható, hogy 10m-es mélységig a külső hőmérséklet függvényében változik a talaj hőmérséklete. 3.ábra 4.ábra 5.ábra A 2 m mélységbe lefektetett kollektor - csöveket körülvevő talajréteg hőmérséklet ingadozása egyrészről a külső hőmérséklet, másrészről a hőszivattyúval kivett hőteljesítmény függvénye. Az 5.ábrából látható, hogy januárban 2m mélyen 6 0 C a talaj hőmérséklete. A hőkivétel hatására - jól tervezett rendszer esetén--a talaj -1 0 C-ra hűl le! Ilyen hőmérséklet szinten a hőszivattyúval elérhető COP érték nem haladja meg az évi átlagos COP= 3,5 értéket! Ahhoz, hogy ezt a COP értéket biztosítani tudjuk egy 10KW-os fűtési teljesítmény igényű rendszerhez az alföldi viszonyok között közelítőleg 430 m hosszú 60 cm széles és egymástól 2,1 m levő árokba 860 m hosszú csővezetéket kell lefektetni! A 10KW-os fűtési teljesítmény igényű rendszerhez ennek megfelelően minimum 1100 m 2 szabad terület szükséges! Ilyen szabad terület a mi beépítettségi viszonyaink között a legtöbb esetben nem áll rendelkezésre Környezetvédelmi szempont: A horizontális rendszer mint láttuk a talaj felső rétegéből vonja el a hőt. Nem megfelelően méretezett rendszer esetén a hőkivétel akár (-5 0 C)- (-10 0 C)-ig is lehűtheti a talaj felső rétegét. A hővisszapótlás a tavaszi viszonyok között csak nagy késleltetéssel történik meg a napenergia hatására, s így ebben az esetben a becsövezett és a környező terület növényzetének fejlődését károsan befolyásolhatja. Abban az esetben azonban ha megfelelő szabad terület áll rendelkezésre (pl:parkoló) és jól tervezett a rendszer-akkor ezen negatív jelenség minimalizálható! Vertikális csőfektetés 6.ábra (3*) 5

6 Energetikai szempont Magyarország geotermikus adottságai (2*) A vertikális csőfektetésnél egyértelműen a földhő kinyerése történik. / A földhő a bolygónk ősi múltjából származó, annak mélységeibe zárt hasadó anyagok radioaktív bomlása során keletkező és folyamatosan a felszín felé áramló meleg.( 1 * )/ A geotermikus gradiens és a földi hőáram Magyarország területén lényegesen jobb mint Európa más területein.( 7.ábra Alföld gradiens térképe) Az Alföldön az átlagos gradiens: C/km! /Az Európai kontinens területén a kőzettömeg átfűtöttségét jellemző ún. mélységi hőáram átlagosan 62 mw/m 2,míg Magyarországon a mért hőáram értékek átlaga ennél jóval nagyobb-90,4 mw/m 2 (2*)/ Ezt a geológusok annak az adottságnak tulajdonítják, hogy a földkéreg a Kárpátmedencében csak km vastag, ami mintegy 20 kilométerrel kevesebb a Föld felszín legtöbb részén mért értéknél. / gg= (T z -10)/ z ( 0 C/km) gg= átlagos geotermikus gradiens., T z = "z" mélységben mért hőmérséklet./ Európa legtöbb passzív geotermikus területein a geotermikus gradiens átlag 30 0 C/km. Magyarország területén, mint a Kárpát-medence központjában elterülő országban ezért nagyon kedvezőek a feltételek a napszaktól, évszakoktól független földhő kinyerésére és hasznosítására! A teljesítménytényező (COP coefficient of performance) alakulása. Hazánk egyes területein egy 10KW-os rendszerhez vertikálisan 1db 100 m mélységű (Ø 120 mm) fúrást kell elkészíteni, amelybe egy csőhurkot kell leengedni. Ezzel a megoldással elérhető az évi átlagos COP=4,5. Helyigény gyakorlatilag nincs, a szükséges kollektor furatok egy épülő ház alatt is elhelyezhetők! 7.ábra (2*) Példa az energetikai viszonyokra: Tételezzünk fel KWh energia mennyiséggel egyenértékű primer gáz energiahordozót Az elektromos energia előállítás hatásfoka 30%! A hőszivattyú teljesítménytényezője évi átlagban =4.5! A 10000KWh energiamennyiséggel egyenértékű energiahordozóból a fenti feltétel mellett 3000 KWh elektromos energiát lehet előállítani 6

7 Ha a KWh-t 80%-os évi hatásfokkal (nagyon jó minőségű, karbantartott kazán) elégetjük, kapunk 8000 KWh fűtési energiát. Ha a 3000 KWh elektromos energiát geotermikus hőszivattyúban hasznosítjuk: 3000 KWh x 4,5= KWh fűtési energiát kapunk! Így összehasonlítva a geotermikus hőszivattyús technológiát egy jó hatásfokú gázkazános rendszerrel: A KWh primer energiahordozóból: KWh-8000 KWh= 5500 KWh megtakarítás! (1-8000/13500)x100= 40,7% Primer energiamegtakarítás! A technológia alkalmazásának környezetvédelmi szempontjai A vertikális rendszer negatív környezetvédelmi hatásait vizsgálva két elvileg lehetséges következményt kell vizsgálni A hőkivétel felszíni, felszínközeli esetleges hőmérsékleti hatásai Egy 100 m mélységű fúrásban a talpponti hőmérséklet C között van. 10m-en a hőmérséklet állandó 10 0 C. A hő utánpótlást ezen rétegekben nem a külső hőmérséklet és a napenergia biztosítja, hanem a földi hőáram. Mint előzőekben említettük 2m mélységben januárban a talaj hőmérséklete +6 0 C körüli érték. A kollektor hosszának méretezésénél a talaj hővezető képessége és átlagos hőmérséklete mellett kiinduló adat az, hogy a legnagyobb teljesítményű hőkivétel (-15 0 C külső hőm.) milyen értékre engedjük lehűlni a lyuk hőmérsékletét. Ez az érték méretezésnél +5 0 C! Ez azt jelenti, hogy amennyiben a lyuk átlagos hőmérséklete 15 0 C-ról,5 0 C-ra hűl le, akkor a megnövekedett hőmérséklet különbség hatására az adott kollektor felület a meglevő geológiai viszonyok alapján képes ellátni az épület hőigényét további hőmérséklet csökkenés nélkül! Így egyértelmű, hogy a felső talajrétegben lehűlést,értékelhető hőmérsékletváltozást ez a módszer nem okoz, függetlenül a területre eső kollektorok számától! Megújuló jellege alatt azt értjük, hogy mint természeti forrásból a Földből újra termelődő energia több, mint amit felhasználunk. Így a tervezett energiafelhasználásunk hosszú időn(több száz éven) keresztül fenntartható. Ennek megfelelően kollektorokkal a földből nem tudunk annyi hőt kivenni, hogy az a talaj mélyebb rétegeiben a hőegyensúly megbomlásához vezessen. A téli viszonylag folyamatos hőkivétel hatására a kollektor körüli 3m -es térségében - 10 m mélység alatt- rövid idejű hőmérséklet ingadozások bekövetkeznek /ennél közelebb ezért nem célszerű a kollektorfuratok telepítése/, amelynek azonban érzékelhető felszíni környezeti hatásai nincsenek A furat előírt technológia szerinti eltömítése, szigetelése A tömítés oka elsődlegesen az elkülönült vízadó rétegek biztonságos elválasztása, másodsorban pedig a cső körüli réteg megfelelő hővezetésének biztosítása. 7

8 8.ábra 2.3.Következtetés A rendszer kiépítésének Kanadában és az USA-ban szabványba foglalt- hátterét az IGSHPA (International Ground Source Heat Pump Association),- Nemzetközi Földhő Hőszivattyús Szervezet tankönyvei biztosítják.(5*) Az általunk alkalmazni kívánt "zagy" összetétel: víz, bentonit és cement előkeverve. Az általunk alkalmazni kívánt tömítési technika és technológia biztosítja azt, hogy a vízadó rétegek ne keveredhessenek egymással, s így a beavatkozás negatív hatását minimalizálni tudjuk,az ívóvíz védelme így megoldott. Zárt kollektoros rendszereknél a földoldali folyadékot -7 0 C-ig fagyállósítani célszerü. Erre a célra Kalcidur -t alkalmazunk,amely környezetvédelmi hatása szemponjából bevizsgált. A fentebb vázolt hőnyerési módok környezetvédelmi, gazdaságossági, technikai összehasonlítása alapján látható, hogy hazánk geotermikus adottságait figyelembe véve olyan hőnyerési mód hozza a legmegfelelőbb eredményt amely ezt az igen kedvező lehetőséget tudja hasznosítani. Így két rendszer jöhet számításba,- a nyitott 2 kutas rendszer, valamint a vertikális zárt hurkos rendszer. A nyitott -2 kutas- rendszer alkalmazása megfelelő hőmérsékletű, minőségű és tömegáramú víz esetén a hőszivattyú hatásfokában jobb is lehet mint a zárt hurkos rendszer, de a víz kiemeléséhez, visszajuttatásához lényegesen nagyobb szivattyúzási energia szükséges, amely az összhatásfokot rontja. Kis és közepes teljesítményigényű rendszerek ( KW) esetén a költségek kedvezőbbek a zárt hurkos rendszerek alkalmazása esetén. A vertikális zárt hurkos rendszer élettartama min 50év, karbantartási költség nincs,- ezzel szemben a nyitott kutas rendszereknél a kút élettartama korlátozott, a vízminőségből adódóan a rendszernél karbantartási költségek merülnek fel, a kút vízadó képessége változhat, amely újabb karbantartási költségekkel jár. A fentiek miatt egyértelmű, hogy a mi viszonyaink között a - kis és közepes rendszerek esetén-minden szempontból a vertikális zárt hurkos rendszer adja mind környezetvédelmi, mind pedig energetikai szempontból a legjobb eredményt! 3. A technológia választásának környezetvédelmi szempontjai A geotermikus hőszivattyús technológia magyarországi széleskörű alkalmazásának elsődleges célja- összhangban a Kyotói egyezmény hazánk számára előírt követelményével, a szerződés megkötését követően- az üvegházhatást előidéző gázok,s elsődlegesen a CO 2 kibocsátás jelentős csökkentése! Az olajár robbanása összpontosította a figyelmet erre a technológiára, és ma már világszerte 90 millió hőszivattyús egység 570 TWH/év teljesítménnyel működik. Csupán az épületekben működő hőszivattyúk 9%-al csökkentik a világ jelenlegi 20GT/év CO 2 emisszióját! Az USA Energiaügyi Minisztériuma által mostanában készített tanulmányban, az újgenerációs geotermikus hőszivattyúk minden más fűtési/hűtési rendszer elé kerültek a tekintetben,ahogy képesek az energiát "konzerválni" és csökkenteni a CO 2 kibocsátást. (4*) Magában a hőszivattyús technológia a helyi károsanyag csökkenti! kibocsátási értékeket 0%-ra 8

9 Ez önmagában környezetvédelmi szempontból óriási jelentőségű, hiszen a legnehezebben kontrollálható lakossági (elavult gáz és vegyestüzelésű kazánok, karbantartás hiánya) és intézményi felhasználásokat teszi környezetvédelmi szempontból a legoptimálisabbá. Az elektromos erőművek által kibocsátott károsanyag központilag jól kontrollálható, és csökkenthető. Emellett azonban látni kell, hogy a hőszivattyúk lakossági, kisebb intézményi felhasználása(4*) esetén - a rendszert megfelelően pufferolva - megoldható, hogy a hőszivattyúk teljes mértékben csúcskizárással működjenek! Ilyen vezérelt elektromos energia felhasználás esetén azonban a hőszivattyús fűtési rendszerek alkalmazása azt eredményezi, hogy erőművi kapacitás kihasználása javul, s többlet erőművi kapacitás nem szükséges! Ilyen esetben az erőművi károsanyag kibocsátás sem növekszik! Jó példa erre az az elektromos tarifa elgondolás amely a DÉMÁSZ- al folytatott megbeszélésünk eredményeképp a közeljövőben realizálódni látszik. - Ennek lényege, hogy a DÉMÁSZ a hőszivattyúkhoz vezérelten szolgáltatná az elektromos energiát -a következők szerint: - Hétköznap: ig ig ig A napi szolgáltatási idő 17 h Munkaszüneti nap: ig Az áfás ár 15,5 Ft/KWh! A fentiek mellett a környezetvédelmi célok maradéktalan megvalósításához szükséges, hogy a lehető legnagyobb energiamegtakarítást és COP értéket tudjuk megvalósítani a hőszivattyús rendszerekkel, (lásd: ) hiszen a többlet erőművi kapacitás növelés nélkül rendelkezésre álló villamos energia mennyiség korlátozott, s nem mindegy hogy a meglevő kapacitással volumenében mennyi primer energiahordozót tudunk kiváltani! Ehhez az előzőekben vázolt vertikális zárt hurkú, alacsonyhőmérsékletű geotermikus energia hasznosítás - újgenerációs geotermikus hőszivattyúval - adja a legmegfelelőbb megoldást! (lásd:1.2.2.) 4.A tevékenység telepítési és technológiai lehetőségei 4.1. A tevékenység volumene A kezdeti piaci felmérés alapján a rendszer iránti konkrét érdeklődés jónak minősíthető, annak ellenére, hogy a rendszer üzemeltetésének magyarországi tapasztalatai nincsenek, nem kidolgozott az alkalmazható elektromos tarifa rendszer és az állami támogatás bizonytalan. Abban az esetben, ha az állami akarat is segíteni fogja ezen beruházások megvalósítását,- akkor biztosított a rendszer felfutása. Megítélésünk szerint lehetséges lenne 5 év alatt felfuttatni a beruházási kapacitást Évi KW beépített hőszivattyús fűtési teljesítményre, ( ebben nem szerepel a hőszivattyúk más típusú hasznosítása,- hulladékhő, fólia fűtés nyitott kutas rendszerekkel, stb) amely hozzávetőlegesen 5000 db átlagos méretű lakás hőszivattyús ellátásának felel meg.( A szomszédos Ausztriában évenként 8000 db-nál több hőszivattyút építenek be) Év Beépített hősziv. DB Beépített fűtési Teljesítmény KW Várható fűtési energia felhaszn. GWh Várható elektromos energia felhaszn. GWh ,9 0, ,0 4, ,0 13,2 9

10 ,0 26, ,0 44,0 Össz ,9 88,44 Megj.: A fűtési/hűtési energia felhasználást a magyarországi külső hőmérséklet statisztikai adatai figyelembe vételével határoztuk meg. Ahhoz, hogy ez a volumen megvalósuljon, a politikai akarat részéről szükséges a lehetséges beruházási támogatások (pályázatok) odaítélését átláthatóbbá tenni, és szerintünk a KAC pályázati lehetőséget ki kellene terjeszteni a lakossági egyedi beruházásokra is, hiszen a levegőtisztaság védelemben a pillanatnyilag leghatékonyabb eszköz ez a technológia. Emellett a beruházások elősegítése végett az áfa-t mérsékelni kellene! Szakmai részről az engedélyezési eljárásokat kellene gyorssá és átláthatóvá tenni, valamint hozzá kellene kezdeni Magyarországon is az IGSHPA( Nemzetközi Földhő Hőszivattyús Szövetség) ajánlása alapján a technológiára vonatkozó tervezési, kivitelezési szabványok előkészítéséhez. Amennyiben a fentebb felsorolt kérdésekben előrelépés érzékelhető, úgy biztosak vagyunk benne, hogy a magyarországi geotermikus hőszivattyú gyártást a Geowatt Kft. hamarosan be tudja indítani, s ezzel a széleskörű elterjesztés technikai hátterét várhatóan kedvezőbb árszinten meg tudják oldani A tevékenység megkezdésének várható időpontja A tevékenység megkezdésének időpontja az engedélyezés függvénye. A Geowatt Kft. mind szakmailag, mind műszakilag felkészült a technológia szakszerű kivitelezésére A tevékenység helye és területigénye A tevékenység helye területileg előre nem meghatározható,- az egész ország területén, főleg magánterületeken történhet a kollektorfuratok kiépítése. A technológia kiépítésének területigénye csak a kiépítés szakaszában van, amikor a furások között min.3 m-max.7 m távolságot kell tartani. A gerincvezeték kiépítése 1,7-2 m mélyen történik, s ilyen mélységben lép az épületbe a kollektorcső. Ennek megfelelően a munkák befejezésekor (nyomáspróba) az árkok betemetésre kerülnek és az eredeti állapot helyreállítódik. A kollektorokat az építés megkezdése előtt az épület alatt is el lehet helyezni, ami tovább csökkenti az építés közbeni helyigényt A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények felsorolása A kollektorfuratok elhelyezésének helyigénye,s ennek megfelelően létesítményigénye nincs. A hőszivattyúk elhelyezése optimálisan kazánházat igényel, de elhelyezhető garázsban, mellékhelyiségben, mint bármely más elektromos berendezés. Az elektromos hálózat megfelelő kialakítása (földelés, túláramvédelem, fázisvédelem) szükséges és a szakember feladata. 5.A tervezett technológia 5.1.A rendszer technikai elemei: -.Geotermikus hőszivattyú -. Vertikális földkollektor - Kútfúró berendezés -. Kiegészítő elemek (puffertartály, melegvíztartály, cirkulációs szivattyúk, vezérlés stb.) 10

11 Geotermikus hőszivattyú Közepes ill. magas hőmérsékletszintre tervezett Copeland scroll kompresszorokkal szerelve,mely pillanatnyilag a legkorszerűbb és legújabb fejlesztés a hőszivattyús technológiában. Ez a fejlesztés,amely a hagyományos dugattyús kompresszorokhoz képest 20-30%-al megnövelte a teljesítménytényezőt, teszi lehetővé hazai viszonyaink között (rossz hatásfokú elektromos energia előállítás.max.30%) a geotermikus hőszivattyúk gazdaságos alkalmazását! Ezen technikával és vertikális földkollektor alkalmazásával a hazánkban elérhető éves átlagos teljesítmény tényező 4.5! 11

12 5.1.2.Vertikális földkollektor A rendszer másik meghatározó eleme, amelynek kivitelezési sémája az alábbi ábrán látható A földkollektor készítés 1.fázisa: amikor 120 mm átmérőjű, m mélységű fúrást eszközlünk a talajba vízöblítéses rotary rendszerű fúró berendezés felhasználásával. A furatba béléscsövet nem alkalmazunk. A furat falának megtámasztását a kollektor és töltőcső lehelyezéséig a fúróiszapból képzett lyukfalstabilizáló iszaplepénnyel biztosítjuk. A kollektorcső SDR11 minőségű polyetilén csőből polyfúziós eljárással készített hurok, az előírt nyomáspróbának alávetve A 2.fázis: A kollektor-és töltőcső cső furatba helyezése, leengedése A 3.fázis: A furat előírt technológia szerinti eltömítése, szigetelése. A tömítés oka elsődlegesen az elkülönült vízadó rétegek biztonságos elválasztása, másodsorban pedig a cső körüli réteg megfelelő hővezetésének biztosítása. 9.ábra (3*) A szükséges műszaki háttér Az 1.fázis műszaki háttere: 10.ábra 11.ábra - Egy a Bányakapitányság által bevizsgált 100 m- es fúrásra alkalmas kútfúróberendezés a hozzá kapcsolódó fúróiszap tartállyal, fúrószárakkal, valamint fúrólyuk tömítő berendezéssel 12

13 A 3.fázis műszaki háttere: 40 bar dugattyús szivattyúval működtetve biztosítja a tömítőanyag keverését és a furatba történő hézagmentes besajtolását, ill. a fúrólyuk teljes feltöltését a lyuktalptól a felszínig. 12.ábra - Fúrólyuk tömítő berendezés A rendszer kiépítésének technológiai háttere A rendszer kiépítésének Kanadában és az USA-ban szabványba foglalt /a kanadai szabvány sz. C 445-M92/- hátterét az IGSHPA (International Ground Source Heat Pump Association),- Nemzetközi Földhő Hőszivattyús Szervezet számítógépes szoftvere biztosítja, amelyet az Oklahomai egyetemen a magyarországi külső hőmérsékleti viszonyokra adoptáltak. A szerző a NRECA CL/GS hőszivattyús rendszerek felhasználói kézikönyvének (6*) szaknyelvét és tervezői módszereit követi. Mint az alábbi ábrán látható külön könyv foglalkozik a vertikális furatok tömítésének technikájával és technológiájával,a tömítőanyag megfelelő összetételével, a lyuk rezisztencia alakulásával a lyuk és csőátmérő fügvényében stb. Az alkalmazni kívánt "zagy" összetétel: víz, bentonit és 30% homok és cement előkeverve. Speciális számítógépes szoftver és a hozzá kapcsolódó szakirodalom alapján egzakt módon tudják méretezni a földkollektorok paramétereit mind fűtési, mind hűtési üzemmódban, s a rendszer komplex, dinamikus,- a külső hőmérséklet változás függvényében bekövetkező - működését fűtési, hűtési és melegvíz termelő üzemmódban. A szoftver segítségével nagy pontossággal megállapítható a hazai éghajlati és geotermikus viszonyaink között évi átlagban kinyerhető ingyenes, a hőszivattyú által bevitt elektromos és az összes fűtési rendszerbe bevitt energia mennyisége. A technológiában alkalmazni kívánt fúrási mélység: átlagban100 m, maximálisan 150 m. Visszautalva az pontban megfogalmazott környezetvédelmi kérdésre adott állításokat,- hogy a folyamatos téli hőkivétel hatására milyen mértékű és milyen időtartamú hőmérséklet változás áll be a talajban,- az említett szabványos méretező program alapján elkészített -az adott projektre vonatkoztatott -konkrét méretezésen keresztül bizonyítható. 13

14 13.ábra A program angolszász mértékegységek alapján dolgozik, s a méretezést 1db NORDIC Wec-400-HAC geotermikus hőszivattyúra vezetjük le. A 13.ábra mutatja a programba bevitt fűtési paramétereket. Az egy készülék szükséges teljesítményét 104 KW-ban ( Btu/hr ), a szoba belső hőmérséklete 21,1 0 C (70 0 F), a fűtés kezdet hőmérséklete 15,0 0 C (59 0 F)./megj.: A szabványos 12 0 C szabványos fűtési határhőmérsékletet megemelve egy jelentős tartalékot képeztünk a rendszerben, amely a HMV ellátást biztosítja./ 14.ábra A 14.ábra fentieknek megfelelően mutatja a bevitt hűtési paramétereket. A hűtési teljesítmény szükséglet a WinWatt-program alapján 86,45kW-ra paramétereztük( Btu/hr). 14

15 A belső hőmérsékletet 24 0 C-ra /szabvány 26 0 C/-ra paramétereztük a 32 0 C méretezési külső hőmérsékletnél. A hűtési határhőmérséklet: 22,2 0 C /72F/ 15.ábra A 15.ábra a bevitt hőmérsékleti paramétereket mutatja. Az EWT mean (16,1 0 C) a lyuk közepes hőmérséklete, amely a helyi gradiens függvénye. Az EWT min az a legalacsonyabb hőmérséklet amelyre fűtési üzemmódnál megengedjük, hogy a lyuk lehűljön!/6,66 0 C/. Az EWT max az a legmagasabb hőmérséklet amelyre hűtési üzemmódnál megengedjük, hogy a lyuk felmelegedjen. A "TA hőmérsékletek a programba installált magyarországi 5 éves átlag külső hőmérsékleti adatok. 16.ábra 15

16 A 16.ábrán a programban szereplő " NORDIC" Wec-400-HAC típusú /fűtő,hűtő, / geotermikus hőszivattyú paraméterei láthatók. /Megj.: ebből is látható, hogy szonda rendszert csak egy adott típusú és paraméterű hőszivattyúhoz lehet tervezni! Típustól független tervezés nem létezik!/ 17.ábra 18.ábra 16

17 Az előzőekben bevitt paraméterek valamint a 18.ábrán látható 5.pont kitöltése/földszerkezeti adatok, az alkalmazott műanyag csőhurok anyaga /után a program meghatározza a szükséges összes furathosszt. Jelen esetben ez 1595m (5317feet), s ez mint látható megfelel a hűtés esetén is! Tehát 16 db 100 m-es vertikális szonda szükséges az előzőekben bevitt paraméterek alapján-a hőszükséglet és hőterhelés monovalens kielégítéséhez! Ennek megfelelően a projekt összes furatszáma: 3x16db= 48 db 100m-es vertikális zárt hurkú szonda. 19.ábra A program a 19.ábrának megfelelően, a külső hőmérsékleti átlagértékek 5 0 F-onkénti emelkedésével (Bin) mutatja az előfordulási átlag órák számát (Hrs), s ezen adatok, valamint a kiszámolt lyukhossz függvényében mutatja a lyuk (feljövő folyadék hőm.) átlagos hőmérséklet értékeit (EWT)! Látható, hogy a tervezett esetben a legalacsonyabb -16,7 0 C átlag hőmérséklet esetén, ahol az előfordulási órák száma 6, a lyuk átlagos hőmérséklete 6,7 0 C (44 0 F)! Tehát a talaj maximum ilyen hőmérsékletre hűl le a cső környezetében, s az utánpótlás sebessége jól látszik azon, hogy -13,9 0 C-nál a lyuk hőmérséklete már 7,8 0 C-ra emelkedik! Egyértelműen látható, hogy a fűtési időszak végére 57 0 F külső hőmérséklet esetén a feljövő víz hőmérséklete már magasabb lesz mint a megadott 63 0 F lyuk átlagos hőmérséklet mert már olyan kicsi lesz a kivett hő teljesítmény (tehát visszaáll a lyuk eredeti hőmérséklete) A 17. ábra hűtési üzemmód esetén mutatja a talaj hőmérsékleti értékeit! 17

18 20.ábra A kialakított hőszivattyús rendszer energetikai értékelését jól mutatja a 20.ábra.A tervezett rendszernél az előzőekben bemutatott átlagos külső hőmérsékleti értékekkel számolva a talajból kivett ingyenes energia egy Wec-400-HAC hőszivattyúval(ground Energy) kwh, a hőszivattyú működtetéséhez bevitt elektromos energia kwh, (Heat Pump Energy), Energy), s a fűtési rendszerbe bevitt összes energia kwh! A projekt évi fűtési energia szükséglete: A projekt évi elektromos energia szükséglete fűtésnél: A projekt évi hűtési energia szükséglete: A projekt évi elektromos energia szükséglete hűtésnél: Évi összes elektromos energia igény: kwh kwh kwh kwh kWh kwh 18

19 6. A tervezett technológia megvalósítása nélkül várható környezeti állapotváltozások becslése 6.1.A fenti épületegyüttesek által- a gázkazános rendszerrel. kibocsátott szennyező-anyagok (C 02, N ox, C 0 ) minimális mennyisége. CO2 sűrűség = 1,9768 kg/m3. Fűtőérték 9,44 kwh/nm3 Fűtésnél: Év Várható fűtési energia felhaszn. MWh Hatásfokkal növelt fűtési energia felhaszn. GWh =0,8 C 02 kibocsátás t N ox kibocsátás t C 0 kibocsátás t ,7 500,8 116,721 0,1502 0, ábra Megj.:A C o2 kibocsátás meghatározásánál az vehető alapul, hogy 10 m 3 földgáz elégetésekor 11,13 m 3 CO 2 keletkezik. Az N ox -t a Din szabvány által megengedett érték (200 mg/kwh)1,5 szeresével, a C o -t szintén a Din szabvány által megengedett érték ( 100 mg/kwh) 1,5 szeresével számoltunk. Hűtésnél: Év Elektromos energia felhaszn. Hűtésnél COP=3 MWh C 02 kibocsátás 0,93 tco 2 /MWh t N ox kibocsátás t C 0 kibocsátás t ,718 38,79 A geotermikus hőszivattyús kiváltásával csökkentett szennyezőanyagok (C 02, N ox, C 0 ) esetleges mennyisége az erőműnél. Fútés esetén: Év A GHP-k működtetéséhez szükséges évi elektromos energia MWh C 02 kibocsátás 0,93 tco 2 /MWh N ox kibocsátá s t C 0 kibocsátás t 19

20 ,695 82,48 0,088 0,0443 Hűtés esetén: Év A GHP-k működtetéséhez szükséges évi elektromos energia MWh C 02 kibocsátás 0,93 tco 2 /MWh N ox kibocsátá s t C 0 kibocsátás t ,27 14,201 A szennezőanyag kibocsátás min.csökkenése a geotermikus hőszivattyús rendszer alkalmazásakor Év C 02 kibocsátás csökkenés fűtésnél t C 02 kibocsátás csökkenés Hűtésnél t/év C 02 kibocsátás csökkenés Összesen t N ox kibocsátás csökkenés t/év ,241 19,159 53,4 0,062 CEEA 7.2. ÜZEMBE ÁLLÍTÁSI JEGYZŐKÖNYV NYITOTT ÉS ZÁRT HURKÚ ALKALMAZÁSOKHOZ TALAJ- ÉS VÍZENERGIÁT HASZNÁLÓ HÕSZIVATTYÚK RÉSZÉRE (3*) Tulajdonos neve Dátum Cím Tartomány Irányítószám Telefon Dealer neve Cím Megye Irányítószám Telefon Szerep # Üzembe állítás típusa Az épület hõvesztesége(kw) Épület hõnyeresége(kw) DHW terhelés (l/nap,amennyiben a hõszivattyú rendszer fogja ellátni) Teljes hõterhelés Egyensúly pont Az üzembe állítás leírása. A használt berendezés mérete és típusa, beleértve az egész csõhálózatot, a hurkok átmérõjét és mélységét és hosszúságát. Olyan rendszer, amelyet a tér fûtésének több mint 70%-ára és a DHW terhelésre terveztek 20

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. 1 1. A sikeres projekt főkritériumai 1.1. Az SPF érték jelentősége,az EU parlament határozata fényében. 1.2. Az SPF prognosztizálásának lehetőségei 1.3.

Részletesebben

2009/2010. Mérnöktanár

2009/2010. Mérnöktanár Irányítástechnika Hőszivattyúk 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Bevezetés Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki, hogy maga fedezze fel a dolgokat. (Galilei) 2 Hőszivattyúról

Részletesebben

SZENNYVÍZ HŐJÉNEK HASZNOSÍTÁSA HŰTÉSI ÉS FŰTÉSI IGÉNY ELLÁTÁSÁRA. 26. Távhő Vándorgyűlés 2013. Szeptember 10.

SZENNYVÍZ HŐJÉNEK HASZNOSÍTÁSA HŰTÉSI ÉS FŰTÉSI IGÉNY ELLÁTÁSÁRA. 26. Távhő Vándorgyűlés 2013. Szeptember 10. SZENNYVÍZ HŐJÉNEK HASZNOSÍTÁSA HŰTÉSI ÉS FŰTÉSI IGÉNY ELLÁTÁSÁRA 26. Távhő Vándorgyűlés 2013. Szeptember 10. Kiss Pál ügyvezető igazgató THERMOWATT Kft. SZENNYVÍZHŐ HASZNOSÍTÁSI RENDSZER 1. Hőszivattyús

Részletesebben

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései. Magyar Épületgépészek Szövetsége - Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség Középpontban a megújuló energiák és az energiahatékonyság CONSTRUMA - ENEO 2010. április 15. Hőszivattyús földhőszondák

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

EGS Magyarországon. Kovács Péter Ügyvezető igazgató Budapest, 2011. június 16.

EGS Magyarországon. Kovács Péter Ügyvezető igazgató Budapest, 2011. június 16. 2 0 1 1 EGS Magyarországon Kovács Péter Ügyvezető igazgató Budapest, 2011. június 16. TARTALOM Geotermális energia felhasználási lehetőségek Geotermális villamos erőmű és a NER300 program 2 I. RÉSZ Geotermális

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmányok. Vecsés és Üllő geotermikus energia felhasználási lehetőségeiről

Megvalósíthatósági tanulmányok. Vecsés és Üllő geotermikus energia felhasználási lehetőségeiről Megvalósíthatósági tanulmányok Vecsés és Üllő geotermikus energia felhasználási lehetőségeiről A projekt háttere Magyarország gazdag geotermikus energiakészlettel rendelkezik. Míg a föld felszínétől lefelé

Részletesebben

A HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉSEI ÉS A SZABÁLYOZÁS HATÁSA AZ ÉVI SPF ÉRTÉK ALAKULÁSÁRA

A HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉSEI ÉS A SZABÁLYOZÁS HATÁSA AZ ÉVI SPF ÉRTÉK ALAKULÁSÁRA A HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉSEI ÉS A SZABÁLYOZÁS HATÁSA AZ ÉVI SPF ÉRTÉK ALAKULÁSÁRA A hőszivattyús beruházások előkészítésének folyamatában elsődlegesen eldöntendő kérdés,hogy megfelelő-e

Részletesebben

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30.

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30. Kátai Béla Gépészmérnök Budapest 2009.09.30. Geotermikus energia Föld belsejének hőtartaléka ami döntően a földkéregben koncentrálódó hosszú felezési fl éi idejű radioaktív elemek bomlási hőjéből táplálkozik

Részletesebben

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia Geotermikus Energiahasznosítás Készítette: Pajor Zsófia Geotermikus energia nem más mint a föld hője Geotermikus energiának nevezzük a közvetlen földhő hasznosítást 30 C hőmérséklet alatt. Geotermikus

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAP Budaörs 2007. április 26. A geotermális és s geotermikus hőszivattyh szivattyús energiahasznosítás s lehetőségei a mezőgazdas gazdaságbangban Szabó Zoltán gépészmérnök, projektvezető A

Részletesebben

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások 2010 április 06 A STIEBEL ELTRON történelmének áttekintése» Alapító Dr.Theodor Stiebel mérnök-feltaláló

Részletesebben

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Energia Szakosztálya A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz

Részletesebben

VAPORLINE HőSZIVATTYÚK

VAPORLINE HőSZIVATTYÚK VAPORLINE HőSZIVATTYÚK Honlap: www. geowatt.hu; email: geowatt@geowatt.hu Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. A MAGYAR HőSZIVATTYÚ FEJLESZTÉS! A Speciálisan hőszivattyús alkalmazásokhoz fejlesztett

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek alkalmazása

Hőszivattyús rendszerek alkalmazása XV. Országos Energiatakarékossági és Megújuló Energetikai Konferencia és Ausztriai Energiatakarékossági Szakvásár Sopron Wels 2010. március 4 5. Előadás címe: Hőszivattyús rendszerek alkalmazása Előadó:

Részletesebben

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban NNK Környezetgazdálkodási,Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Iroda: 4031 Debrecen Köntösgátsor 1-3. Tel.: 52 / 532-185; fax: 52 / 532-009; honlap: www.nnk.hu; e-mail: nnk@nnk.hu Némethy

Részletesebben

INTÉZMÉNYI NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. Kopasz Gábor Soltec Kft. Key Account Manager

INTÉZMÉNYI NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. Kopasz Gábor Soltec Kft. Key Account Manager INTÉZMÉNYI NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Kopasz Gábor Soltec Kft. Key Account Manager Az igazi probléma Igény: 2,9 Trillió m³/év Tartalékok: 177,4 Trillió m³/év 60 évre elegendő földgáz

Részletesebben

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter Geotermikus távhő projekt modellek Lipták Péter Geotermia A geotermikus energia három fő hasznosítási területe: Közvetlen felhasználás és távfűtési rendszerek. Elektromos áram termelése erőművekben; magas

Részletesebben

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL Mayer Petra Környezettudomány M.Sc. Környezetfizika Témavezetők: Mádlné Szőnyi Judit Tóth

Részletesebben

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN!

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A napkollektor TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A meleg víz előállítása az egyik legállandóbb háztartási kiadás. Ez a költség az egyetlen amelyet ellentétben a fűtéssel és a légkondicionálással-

Részletesebben

Közép-Európában elsőként!

Közép-Európában elsőként! Közép-Európában elsőként! Az 5-LET Kft új technológiája: Radiális Földszonda Telepítés (RFT) Korszakalkotó újítás a geotermikus hőszivattyúk talajszondáinak építésében! Elöljáróban néhány mondat a geotermikus

Részletesebben

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok GeoDH Projekt, Nemzeti Workshop Kujbus Attila, Geotermia Expressz Kft. Budapest,

Részletesebben

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás?

Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás? Magyar Energetikai Társaság ENERGIA MŰHELY 10. rendezvény 2013. Június 11. Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás? Fodor Zoltán 1 TARTALOM 1. A HŐSZIVATTYÚS TECHNIKA NEMZETKÖZI HELYZETE 2. A FEJLESZTÉS

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák A geotermikus energia hasznosításának lehetőségei konferencia- Budapest 2013 Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák Dr. Ádám Béla PhD HGD Kft. ügyvezető igazgató Budapest, 2013. október

Részletesebben

Geotermia a XXI. században

Geotermia a XXI. században Geotermia a XXI. században IV. kisteleki szakmai fórum 2008.02.26. Hőszivattyús földhő hasznosítás s aktuális helyzete Magyarországon gon az EU helyzet tükrében Ádám Béla elnök ÉTE Hőszivattyús Szakosztály

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Kiss Balázs Energia Központ Debrecen, 2011. április

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

Magyarország elso zero energia háza CSALÁDI HÁZ 2003. ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: GAIASOLAR KFT 2004 Február 23

Magyarország elso zero energia háza CSALÁDI HÁZ 2003. ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: GAIASOLAR KFT 2004 Február 23 Magyarország elso zero energia háza CSALÁDI HÁZ 2003 ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: GAIASOLAR KFT 2004 Február 23 CSALÁDI HÁZ, 2003 2 Helyszín: Megvalósítás ideje: A ház típusa: BUDAPEST 2003 JUN- Dec. szabad

Részletesebben

HKVSZ Szervízkonferencia Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart

HKVSZ Szervízkonferencia Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart HKVSZ Szervízkonferencia Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart 2009. november 4-6. Geotermikus hőszivattyh szivattyúk k telepítése Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető Aktuális kihívások 2020-ig az EU direktíva alapján

Részletesebben

GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁSOK GEOTERMIKUS FŰTÉSE Dr. Zsuga János PhD FGSZ ZRt.

GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁSOK GEOTERMIKUS FŰTÉSE Dr. Zsuga János PhD FGSZ ZRt. GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁSOK GEOTERMIKUS FŰTÉSE Dr. Zsuga János PhD FGSZ ZRt. A gázátadó állomások nyomásszabályozó szelepein az izentalpikus expanzió során jelentkező Joule-Thomson hatás a gáz, jelentős lehűlését

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA

A GEOTERMIKUS ENERGIA A GEOTERMIKUS ENERGIA Mi is a geotermikus energia? A Föld keletkezése óta létezik Forrása a Föld belsejében keletkező hő Nem szennyezi a környezetet A kéreg 10 km vastag rétegében 6 10 26 Joule mennyiségű

Részletesebben

GeoGreen Zrt. 1015 Budapest, Batthyány u. 56. telefon: 06 1 488 7122 fax: 06 1 488 7123 info@geogreen.hu GeoGreen a GeoGreen misszió A GeoGreen Zrt. célja, hogy a megújuló energiák felhasználását elõsegítve

Részletesebben

Földhőszondás hőszivattyús rendszerek tervezése és engedélyeztetése. Zala- és Vas megyei esettanulmányok földhőszondás családi házas projektekről.

Földhőszondás hőszivattyús rendszerek tervezése és engedélyeztetése. Zala- és Vas megyei esettanulmányok földhőszondás családi házas projektekről. Földhőszondás hőszivattyús rendszerek tervezése és engedélyeztetése. Zala- és Vas megyei esettanulmányok földhőszondás családi házas projektekről. Csernóczki Zsuzsa Okl. környezetkutató, geológiai projektmenedzser

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének 80% -os költség k megtakarítást is elérhet 80% elavult világítási rendszerének erének korszerûsítésével Tisztelt olvasó! Amennyiben vállalkozása jelentõs összegeket költ a világítás mûködtetésére, akkor

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Buderus: A kombináció szabadsága

Buderus: A kombináció szabadsága Buderus: A kombináció szabadsága Az egyik leggyakrabban feltett kérdés: Tudunk-e más fûtôberendezéseket a rendszerbe illeszteni? A Buderus Logatherm hôszivattyúi a választás szabadságát kínálják: gyakorlatilag

Részletesebben

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft FÚRÁS Varga Károly RAG Hungary Kft Miről lesz szó Mi is az a fúróberendezés A fúrás célja a kút Amiről sosem feledkezünk meg Biztonság Környezetvédelem Mi is az a fúró berendezés Alapokból az egész Mi

Részletesebben

LG Akadémia. Földhős hőszivattyús rendszerek modellezése, tervezése, engedélyezése. Gyakran elkövetett hibák.

LG Akadémia. Földhős hőszivattyús rendszerek modellezése, tervezése, engedélyezése. Gyakran elkövetett hibák. LG Akadémia Földhős hőszivattyús rendszerek modellezése, tervezése, engedélyezése. Gyakran elkövetett hibák. Csernóczki Zsuzsa Okl. környezetkutató, geológiai projekt menedzser Herceghalom, 2012.05.16.

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Pelletgyártási, felhasználási adatok Construma Építőipari Szakkiállítás Budapest 2011. április 08. Pelletgyártási, felhasználási adatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető Pelletgyár létesítés I. A BERUHÁZÁSI CÉLOK, KÖRNYEZET

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes Kossuth tér 6. U-21768-4/2009. Témafelelős: Kanász-Nagy Gábor

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes Kossuth tér 6. U-21768-4/2009. Témafelelős: Kanász-Nagy Gábor Szentes Város Polgármesterétől 66 Szentes Kossuth tér 6. U-21768-4/29. Témafelelős: Kanász-Nagy Gábor Tárgy: Termálkút fúrása épületenergetikai fejlesztésekkel egybekötve Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD Magyar László Környezettudomány MSc Témavezető: Takács-Sánta András PhD Két kutatás: Güssing-modell tanulmányozása mélyinterjúk Mintaterület Bevált, működő, megújuló energiákra épülő rendszer Bicskei járás

Részletesebben

Előadás (2009. szeptember 30., 16:30--16:50): HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK. Heller László születésének centenáriumára. Könyvismertetés.

Előadás (2009. szeptember 30., 16:30--16:50): HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREK. Heller László születésének centenáriumára. Könyvismertetés. ENERGOexpo 2009 VII. Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia 2009. 09. 29 10. 01. Kölcsey Konferencia Központ Debrecen, Hunyadi u. 1-3. Szervező: V-Trade Kiállítások Kft., ETE, MEE, MTESZ Előadás

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

Energiahatékony gépészeti rendszerek

Energiahatékony gépészeti rendszerek Energiahatékony gépészeti rendszerek Benkő László okl. gépészmérnök épületgépész tervező épületenergetikai szakértő Az előadás mottója: A legjobb energiamegtakarítás az, amikor nem használunk fel energiát.

Részletesebben

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft.

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft. Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft. Az energetikai pályázatok az épületek, azok gépészetének, elektromos rendszerének, és technológiai

Részletesebben

A HATÉKONYSÁG. Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében

A HATÉKONYSÁG. Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében HTÉKONYSÁG NYER Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében 20%... több megújuló energia... kevesebb elsődleges energiafelhasználás... kisebb CO 2 -kibocsátás z Európai Unió magas célokat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ. emelkedő energia árak

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ. emelkedő energia árak ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ Az elmúlt években Magyarországon is egyre inkább előtérbe került az energiatakarékos, megújuló és környezettudatos fűtési technológiák alkalmazása. Az energiahordozók árának várható

Részletesebben

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei Nádor Annamária Nádor Annamária Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Földhő alapú település fűtés hazánkban és Európában Budapest, 2014, november 5. GeoDH: A

Részletesebben

Napenergia hasznosítás

Napenergia hasznosítás Fókusztéma - üzemeltetőknek Napenergia hasznosítás Szoláris potenciál (éves szoláris hozam) Fa Lignit Földgáz Tüzelőolaj A tájolás és a meredekség hatása az energiahozamra Tájolás (fok) Nyugat Kelet Délnyugat

Részletesebben

EGYIDEJŰ FŰTÉS ÉS HŰTÉS OPTIMÁLIS ENERGIAHATÉKONYSÁG NAGY ÉPÜLETEKBEN 2012 / 13

EGYIDEJŰ FŰTÉS ÉS HŰTÉS OPTIMÁLIS ENERGIAHATÉKONYSÁG NAGY ÉPÜLETEKBEN 2012 / 13 FŰTÉS Iroda HŰTÉS Szerverszoba 2012 / 13 EGYIDEJŰ FŰTÉS ÉS HŰTÉS OPTIMÁLIS ENERGIAHATÉKONYSÁG NAGY ÉPÜLETEKBEN Bemutatjuk az új TOSHIBA SHRM rendszert Bemutatjuk az SHRM, Super Heat Recovery Multi rendszert,

Részletesebben

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme Horváth Szabolcs igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Budapest, 2010.

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért A geotermális energia energetikai célú hasznosítása Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök Vajdahunyadvár,

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

Biogáz-, avagy hogyan teremthetünk forrást a hulladéklerakók rekultivációjához

Biogáz-, avagy hogyan teremthetünk forrást a hulladéklerakók rekultivációjához Biogáz-, avagy hogyan teremthetünk forrást a hulladéklerakók rekultivációjához Mármarosi István - ENER G Energia Technológia Zrt Üzletfejlesztési vezető Az önellátó energiagazdálkodás Feladat vagy lehetőség?

Részletesebben

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető 2012. május 22. : 1141 Bp., Zsigárd u. 21. : (36-1) 221-1458;

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész

Részletesebben

HŐSZIVATTYÚ ÚJRAÉRTELMEZVE SOL+ RENDSZER. www.sonnenkraft.hu

HŐSZIVATTYÚ ÚJRAÉRTELMEZVE SOL+ RENDSZER. www.sonnenkraft.hu HŐSZIVATTYÚ ÚJRAÉRTELMEZVE SOL+ RENDSZER NAPENERGIA ÉS LEVEGŐS HŐSZIVATTYÚ - AZ IDEÁLIS KOMBINÁCIÓ A PIAC LEGJOBB HŐSZIVATTYÚJA* MEGLÉVŐ RENDSZEREK KIEGÉSZÍTÉSÉRE *A2/W35 COP 4,02 az AIT független bevizsgáló

Részletesebben

Geotermikus Aktualitások. Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, 2010. nov.10

Geotermikus Aktualitások. Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, 2010. nov.10 A geotermikus energia és a megújuló energiák Dr. Büki Gergely Geotermikus Aktualitások Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, 2010. nov.10 Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány Készült

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A NAPENERGIA PIACA Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék 2005. 07.07. Készült az OTKA T-046224 kutatási projekt keretében TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

NAGYÍTÓLENCSE ALATT A FÛTÉS FELÚJÍTÁS. A jövõ komfortos technikája

NAGYÍTÓLENCSE ALATT A FÛTÉS FELÚJÍTÁS. A jövõ komfortos technikája NAGYÍTÓLENCSE ALATT A FÛTÉS FELÚJÍTÁS A jövõ komfortos technikája Az energia ára különbözõ hõhordozókkal, különbözõ berendezésekkel elõállítva (2007) Az energia ára (Ft/M) 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

NAGYÍTÓ ALATT A FÛTÉS FELÚJÍTÁS. A j övõ komfortos technikája

NAGYÍTÓ ALATT A FÛTÉS FELÚJÍTÁS. A j övõ komfortos technikája NAGYÍTÓ ALATT A FÛTÉS FELÚJÍTÁS A j övõ komfortos technikája Az energia ára, Ft / MJ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Vilamos direkt fûtés Villamos vezérelt fûtés Az energia ára különbözõ hõhordozókkal, különbözõ

Részletesebben

Danfoss Termix lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia

Danfoss Termix lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia Danfoss Termix lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia Drexler Péter 1 Danfoss Heating Segment District Energy Division Fűtési rendszerek - Lakásonként kombi gázkészülék - Központi kazánház HMV

Részletesebben

VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák

VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák TOP SECRET SECRET INTERNAL USE ONLY PUBLIC Nagy Roland mérnök tanácsadó VRV rendszerek alkalmazása VRV III referenciák Hővisszanyerős VRV rendszer felépítése 2 Hővisszanyerős VRV rendszer főbb jellemzői

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában CEU Auditorium A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Dr. Ádám Béla Megújuló Energia Platform elnökségi tag, Budapest Tartalom A Megújuló Energia Platform (MEP) bemutatása: alapelvek, céljai,

Részletesebben

FÛTSÖN OLCSÓBBAN A FÖLD ENERGIÁJÁVAL!

FÛTSÖN OLCSÓBBAN A FÖLD ENERGIÁJÁVAL! FÛTSÖN OLCSÓBBAN A FÖLD ENERGIÁJÁVAL! 75% környezeti + 25% elektromos energia = 100% fûtés-hûtés-melegvíz Fûtéshez és légkondícionáláshoz egyaránt Teljes komfort, magas üzembiztonság www.aram.hu 1 ELMÛ-ÉMÁSZ

Részletesebben

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal ZÖLD ENERGIA 4. BKIK Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető Budapest 2011.10.26. HIDRO-GEODRILLING Geotermikus Energiát

Részletesebben

Napkollektoros pályázat 2012. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Napkollektoros pályázat 2012. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Napkollektoros pályázat 2012 Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató 10 ÉVE MEGÚJULUNK 2 2002 óta azért dolgozunk, hogy Magyarországon is minél több ember számára legyen elérhető

Részletesebben

Meleg víz a Nap energiájával Az Apricus elhozza Önnek. www.apricus-hungary.hu

Meleg víz a Nap energiájával Az Apricus elhozza Önnek. www.apricus-hungary.hu Meleg víz a Nap energiájával Az Apricus elhozza Önnek www.apricus-hungary.hu A szolár meleg víz alapjai A napsugarak befogása A napenergia mértéke a Föld felszínén egy derűs nyári napon elérheti az 1000W/m2-t.

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában

Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában A PÉTÁV és a Pécsi Tudományegyetem közös tanulmányának bemutatása Dr. Fülöp László Főiskolai tanár Pécsi Tudományegyetem Pollack

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban Nádor Annamária Joerg Prestor (), Radovan Cernak (), Julia Weibolt () Termálvizek az Alpok és a Kárpátok

Részletesebben

A TERMÁLVÍZ HULLADÉKHŐ- HASZNOSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ KIFEJLESZTÉSE. Dr. Országh István ONTOLOGIC Közhasznú Nonprofit Zrt. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A TERMÁLVÍZ HULLADÉKHŐ- HASZNOSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ KIFEJLESZTÉSE. Dr. Országh István ONTOLOGIC Közhasznú Nonprofit Zrt. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. A TERMÁLVÍZ HULLADÉKHŐ- HASZNOSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ SZAKÉRTŐI RENDSZER KIFEJLESZTÉSE Dr. Országh István ONTOLOGIC Közhasznú Nonprofit Zrt. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. I. GEOTEST projekt előzménye 1. A hazai

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek A megújuló energiák között a napenergia hasznosítása a legdinamikusabban fejlődő üzletág manapság. A napenergia hasznosításon belül

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése

Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése Buderus Tervezői Akadémia 2010 Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése 1. számú fólia Szilárdtüzelésű kazánok a múlt Nyílt, gravitációs fűtési rendszer villanybojlerrel. Aztán jött a gázprogram,

Részletesebben

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt László György üzletfejlesztési projekt menedzser Lukácsi Péter létesítményi osztályvezető 1856. Fővárosi

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI TANÁCSADÁS A kapcsolt energia jelene és lehetséges jövője Magyarországon Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 2010 TANÁCSADÁS A kapcsolt a primerenergia-megtakarításon keresztül

Részletesebben

Épületek hatékony energiaellátása

Épületek hatékony energiaellátása Épületek hatékony energiaellátása Dr. Büki Gergely Magyar Energetikusok Kerekasztala 2009. február 10. 1. Energiatükör - tanulságok EU 27 Magyarország 1995 2006 1995 2006 Végenergia-felhasználás, F PJ

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

Hőszivattyús s rendszerek

Hőszivattyús s rendszerek Hőszivattyús s rendszerek Hőszivattyú Konferencia, Szombathely, 2010. december 1. Hőszivattyú történetének nek főbb f állomásai 1800-as évek közepe: hőszivattyú szerkezetének megalkotása (Lord Kelvin,

Részletesebben

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök Energia Műhely 3. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője Magyar Épületgépészek Napenergia Szövetsége Varga Pál elnök Az Európai napkollektoros piac benne

Részletesebben

GEOTERMIKUS SZONDATESZT ÉS FÖLDHŐSZONDÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE

GEOTERMIKUS SZONDATESZT ÉS FÖLDHŐSZONDÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE GEOTERMIKUS SZONDATESZT ÉS FÖLDHŐSZONDÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE TÓTH LÁSZLÓ OKL. GEOLÓGUS GEOTHERMAL RESPONSE TEST Kft. 1021 Budapest Hűvösvölgyi út 96. T/F: 06 (1) 200 04 59 E: info@geort.hu W: www.geort.hu

Részletesebben

Energiahatékonysági projektek a távhő szektorban

Energiahatékonysági projektek a távhő szektorban MATÁSZSZ konferencia, Budapest, 2014. május 16. Energiahatékonysági projektek a távhő szektorban Előadó: Polgár Győző Energetikai szaktanácsadó Cothec Energetikai Üzemeltető Kft. Energiahatékonysági projektek

Részletesebben

REHAU HELYI ÉS TÁVHŐ-RENDSZEREK ALTERNATÍV ENERGIAHORDOZÓK A TÁVHŐTERMELÉSBEN

REHAU HELYI ÉS TÁVHŐ-RENDSZEREK ALTERNATÍV ENERGIAHORDOZÓK A TÁVHŐTERMELÉSBEN REHAU HELYI ÉS TÁVHŐ-RENDSZEREK ALTERNATÍV ENERGIAHORDOZÓK A TÁVHŐTERMELÉSBEN www.rehau.com Construction Automotive Industry REHAU VILÁGSZERTE UNLIMITED POLYMER SOLUTIONS 6 KONTINENS 174 KÉPVISELET TÖBB

Részletesebben