Tégy a közöny ellen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tégy a közöny ellen!"

Átírás

1 - Projektterv - Készítette: A Zöld Nap csapat

2 Tartalomjegyzék 1. Projekt megnevezése Projekt kezdeményezője...3 A projekt kezdeményezői a Zöld Nap csapat Projekt tárgya...3 Forrás: Bodó Barna előadásából4. Célok Célok SWOT elemzés Önkéntes tábor

3 1. Projekt megnevezése 2. Projekt kezdeményezője A projekt kezdeményezői a Zöld Nap csapat. 3. Projekt tárgya A elnevezésű projekt egy olyan több napos önkéntes toborzó rendezvényt foglal magába, amelynek hatására Kézdivásárhely civil szférája felvirágozhat. A civilek azokat a területeket képviselik, amelyek sem a vállalkozói, sem pedig az állami szféra nem tud, vagy nem akar elvállalni. A civil szervezeteknek hatalmas érzelmi töltése és küldetéstudata van. Ez fontos, hiszen ennek mentén jönnek létre. A civilként tevékenykedő fiatal megtanul bánni az emberekkel, megtanulja kezelni az anyagiakat, érdeket kijárni, konfliktust kezelni. És ez mindenképpen hasznára válik a későbbiekben, függetlenül attól, hogy kulturális menedzser lesz, vagy politikus. A civil társadalom képes hidakat építeni a különböző társadalmi szektorok, nemek, népek, nemzetek között. Úgy gondoljuk, hogy a civil szervezetnek az kell, legyen az egyik fontos célja, hogy mindig nyomást gyakoroljon a politikumra, de egy civil egyén soha ne akarjon politikus lenni. Szerintünk az egyháznak, a civil szervezetnek fontos feladata, hogy akár támogathat is politikát, akár kritizálhat is, buzdíthat is, de soha ne akarjon a helyébe lépni a politikumnak. Tökéletes hatalom nincs, a politikus az ígéreteit legtöbbször nem tudja tökéletesen, vagy egyáltalán teljesíteni. Szükség van számon 3

4 kérőkre is, akik nem az ellenzék soraiból kerülnek ki, mert ő is odakerül, és ugyanúgy fog játszani, mint a másik, mert ő is politikai tényező. Az előnyök mellett a hátrányokkal is számolniuk kell az ilyen típusú szervezeteknek, illetve tevékenységeknek. Elsősorban azzal, hogy míg az állam által biztosított szolgáltatások, illetve ellátások minden állampolgárt vagy rászorulót megilletnek, addig az önkéntes szervezetek vagy önkéntesek szelektálhatnak az igénylők között. Az önkéntes rendszer tehát hozzájárul ugyan a társadalmi kirekesztettség enyhítéséhez és jelentősen segíti az inklúziót, de egyben kitermeli a maga újabb kirekesztettjeit is. 1 A civil szervezetek másik nagy hátránya a humán erőforrás mozgása. A nonprofit szervezeteknek az alapértéke az értékek szabad felvállalása, a szabadság, minek következtében a független, tenni akaró egyének bekerülnek a civil szervezetekbe, ott megtanulnak egy szakmát vagy előfordulhat az is, hogy az egyetemen tanult saját szakmájukat fejlesztik tovább, szakosodnak valamilyen jogi vagy gazdasági területen, és amikor elérik a huszonöt harmincéves kort, a családalapítás korát, akkor körültekintenek és elmennek vagy a politikum vagy a versenyszféra felé. A civil szervezetek nem engedhetik meg a korrupciót, a semmittevést, a silány produktumot. Akkor lesznek képesek fennmaradni, hogyha mindig minőséget és eredményt produkálnak, igazi eredményt és nem hamis mesterkéltet. Hogyha megfigyeljük a mai Kézdivásárhelyen fellelhető hosszú ideje létező és nem konjunkturális célokra létrehozott szervezeteket, mindig fellelünk egy elszánt, elhivatott embert, aki áldozatot hoz, hogy a szervezet létezzen. Úgy látjuk, hogy ezeknek a szervezeteknek, amelyek még élnek és működnek, a titka hogy olyan emberek dolgoznak a szervezeten belül, akiknek az anyagi függőségük és szabadságuk megengedi azt, hogy ezt megtegyék. A vállalkozói szféra nagyon nehezen tud megbirkózni a bizalomépítéssel. A civil szféra számára létrejötte és működése kapcsán ez nagymértékben adott, mert valamilyen létező szükséglet kielégítésére jönnek létre. A civil szférába mindannyian beletartozhatunk. Például ha iskolába íratjuk a gyerekünket. Az iskola ahhoz, hogy képes legyen plusz programokat szervezni, létrehoz egy 1 Czibere Ibolya: Önkéntesség a szociális ellátórendszerben 4

5 egyesületet. Mi történik? Kapcsolatba kerülünk velük. Ha csak horgászni szeretünk, akkor egy horgász egyesülethez fogunk csatlakozni, ami egy ugyanolyan civil szervezet. Más és más területét fogják össze az életünknek. Minden kis csoportnak, minden egyes egyénnek cselekedni kell, mert amíg teszi-veszi a dolgokat, addig él. Bár öröm és bánat is éri benne, de az ő életéhez tartozik ez is. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy éveket töltsünk el életünkből várva valamire és közben nem teszünk ennek érdekében semmit vagy csak nagyon keveset. Az embernek meg kell tanulnia, hogy a saját nagyon szűk kis családi vagy egyéni örömei mellett a közösségben elvégzett munka eredménye is örömet okozhat. Amint egy tevékenykedő ember felismeri ezt az örömet, idővel észreveszi, hogy ez által is sokkal gazdagabbá válik az élete. És a tevékenységekből, az eredményekből, a jól elvégzett feladatokból eredő sikerélmény pedig az egyik legfelemelőbb érzés. A civil szervezetek - vagy nevezhetjük őket kis közösségeknek- szerepe jelentős, mivel a fogyasztói társadalom áldozatává váló személyek, elmagányosodott emberek, akik kiestek a közösségből, és ezért kényszerülnek a média által szolgáltatott élettablettát valóságshow formájában bevenni. A megoldás a kis közösségek összetartó erejében, valamint hiteles emberek példájában rejlik. Itt elengedhetetlenül fontos megemlítenünk azt, hogy óriási szerepe van a médiának, hiszen a hiteles szervezetek példájának bemutatásával hozzájárulhat az egyének személyiségének fejlődéséhez. Ők a későbbiekben csatlakozhatnak ezekhez a sikeres szervezetekhez. 5

6 1. ábra Fontos, hogy a civil szervezetek tudjanak összefogni, mert ez biztosíthatja, hogy a céljaik, működni tudjanak. Ne felejtsük el: amikor a civil szférába fektetünk be pénzt, vagy energiát, mindig a saját hosszú távú jövőnk és jólétünk érdekében tesszük. Az alábbi diagramon látható, hogy az erdélyi magyar civil tevékenységterületei. Sajnos Kézdivásárhelyre ilyen felmérésünk nincs. 6 szervezetek

7 Az erdélyi magyar civil szervezetek tevékenységterület szerinti megoszlása (szervezetek száma) gazdasági-szakmai szövetség e gyéb 10% 2% ne mzetközi kapcsolatok 0% egyházi 6% adományosztás és közvetítés 0% kultúra, közművelődés 42% érdekvédelem és ké pviselet, politika 1% gazdaság- település és közösségfe jlesztés 7% környezetvé delem 4% szociális 12% egészségügy 1%Oktatás, kutatás 9% sport, szabadidő 6% 2. ábra Tevékenységi terület szerint Forrás: Bodó Barna előadásából 7

8 4. Célok Célunk minél több fiatalt bevonni a civil szférában. A későbbiekben pedig olyan generációkat szeretnénk kinevelni, akik tudatosan gondolkodnak a környezetükről. Szerencsére lehet látni környékünkön újfajta önkéntest toborzó kezdeményezéseket, mint például a nemrég beindított internetes portált. Vagy a 2009 októberében Csíkszeredában megrendezett Önkéntesség szeminárium amit a Zöld SzékelyFöld Egyesület szervezett elsősorban a még nem önkéntesek számára. Ezért ilyen vagy ehhez hasonló kezdeményezéseket kell, szorgalmazzanak a politikusaink, de nem csak ők, hanem mi civilek is Kézdiszéken. Azért is írtuk előre a politikát és csak utána a civil szférát, mivel a kelet-európai országok még mindig ott tartanak, hogy a politika határozza meg a társadalmi jelenségeket, a közéletet, még a gazdaságot is. Ez ismét a civil szféra gyengesége, hogy hagyják a politikát uralkodni a nyilvánosság eszközei felett. Manapság a politika minden téren megpróbál fölénybe kerülni. A civil társadalom mobilizálás és a polgárok részvétele nélkül nem tud létezni. Ha sikerül a nonprofit szervezeteket megerősíteni, akkor véleményünk szerint az által a környezettudatosság is megerősödik. Ugyanis a civil szervezeteknek a kötelessége az, hogy felvilágosítsa az embereket a felelősségteljes tudatos gondolkodásra. Mi, akik többé kevésbé egy környezetvédő szervezet oszlopos tagjai vagyunk, nagy figyelmet szentelünk a környezettudatosságra. A fiatalok bekapcsolását egy négy napos táborral képzeltük el. A sátortábor helyszíne Gelence erdejében lesz. Gelence község 11 kilométerre található Kézdivásárhelytől. A tábornak a Tégy a közöny ellen szlogent adtuk. Ezzel a szlogennel szeretnénk kifejezni, hogy tennünk kell az egyre nagyobb érdektelenség ellen. A társadalomnak három szférája van: az állami, a vállalkozói és a civil szféra. Az utóbbi húsz éves, mert a mozgalom 1989-ben kezdődött újra Romániában. Egy jól működő társadalomban elengedhetetlenül fontos, hogy az említett három szféra kiegyensúlyozott és összhangban legyen, mint egy puzzle jól összerakott darabjai. A civil szférának fontos szerepe van a társadalmi változásokban is. 8

9 3. ábra A táborban szívesen várjuk a már civil szervezetekben tevékenykedő egyéneket is. Többé kevésbé lehetőségük lesz elsajátítani, hogyan is kell megteremteni egy civil szervezetnek a fennmaradásának a feltételeit. A civil szervezeteknek meg kell tanulniuk gazdasági szakemberként is működniük. Akár tetszik akár nem, de egy nonprofit szervezet, sajnos ugyanúgy vállalkozás. Törvények szerint kell működnie, és ugyanúgy tudnia kell megmutatni magát a társadalom számára, mint egy nyereségérdekelt vállalkozásnak. Ahhoz, hogy gördülékenyen müködjön egy civil szervezet semmivel sincs kevesebb dolgunk, mint a vállalkozóknak. Ennek elsajátítása pedig rengeteg pénzbe kerül, ami nincs, hiszen kevés energiaforrással rendelkeznek, ezért pályáznak, hogy az anyagi feltételeiket megteremtsék A pályázatírás sok tanulást igényel, ugyanis a nyelv és a kommunikáció készségét igényli. Ahhoz, hogy hamarosan szponzorokat találjunk, tudnunk kell, képviselni magunkat. A civil szervezetek nagy része nem szakszerűen kommunikál. Külön figyelmet fordítunk a kommunikációra. Ugyanis a nonprofit szervezetek kommunikációja meghatározó sikerességük szempontjából. A vállalkozói szféra már 9

10 létrehozta a marketing és kommunikációs ismereteit, amelyek nagyon egyszerűen vonatkoztathatóak a civil területekre is. Ezen rendezvényünket elsősorban a kézdivásárhelyi iskolai intézményekben hirdetnénk, de a médiatámogatóink által megszólítanánk a gazdasági szférában levő fiatalokat is, hogy bátran csatlakozzanak valamilyen működő vagy ezután létrejövő szervezethez. A táborban 14 évtől 30 éves korig várnánk az érdeklődőket. Úgy állítjuk össze a rendezvényt, hogy a legkülönbözőbb érdeklődési körű, múltú, jelenű, politikai színezetű és nemű közönség legyen együtt. 10

11 5. SWOT elemzés Erősségek Gyengeségek a felelősségvállalás bérmentve dolgozik az állampolgári elkötelezettség Tévhitek az önkéntességgel kapcsolatban a bizalom Kompetenciahiány a környezettudatosság Negatív végeredmény empátia Ismeretlen tolerancia a kölcsönösség a szolidaritás A társadalom fejlesztése Egy adott közösség megerősítése táborokban való részvétel a kommunikációban egyre szélesebb az Veszélyek eszközök tárháza önkéntesség vidékünkön Lehetőségek az Szakmai fejlődés 11 humán erőforrás mozgása diszkrimináció Előítéletek, sztereotípiák Rossz igényfelmérés fogalma a

12 6. Önkéntes tábor Célcsoport: - a kézdivásárhelyi, illetve FelsőHáromszék településéinek fiatalsága - minimum 100 fő-maximum 200 fő Az önkéntes tábor programunk remek lehetőséget biztosít a civilek számára, hogy megtörjék a KÉZDIVÁSÁRHELYI hétköznapok egyhangúságát, és egyszerre szolgáljanak élményekkel és ismeretekkel lakosaik számára. Az önkéntes tábor pozitívumait talán a következőképpen foglalhatnánk össze: Lehetőséget teremt a civil öntudat kiépítésére, gyakorlati felhasználására; valamint a résztvevők játszva, észrevétlenül szerezhetnek újabb ismereteket. A tábor az ismeretterjesztésen túl a természet megszerettetésének is a legjobb színtere. Általa a résztvevők megtanulják tisztelni és csodálni az őket körül vevő élővilágot. Az önkéntes munka sok esetben mentális, lelki szükségleteket is kielégít. Esélyt kínál továbbá a társadalom perifériájára szorult különféle embereknek és csoportoknak a bekapcsolódásra, az integrációra. A közös programok során jobban, több oldalról ismerhetik meg egymást - és ezzel együtt önmaguk képességeit is - a résztvevők. Segít összekovácsolni egy közösséget. Mindemellett a látnivalókban gazdag túrák, izgalmas megfigyelések, kalandok feledhetetlen élményt nyújtanak a résztvevőknek. Mindezt - az alábbiakban látható rendkívül változatos programokkal tesszük lehetővé. Programok, foglalkozások: Szakmai előadások Gelence történelme, növény és állatvilága. 12

13 Kőzetek, ásványok, talajtípusok. FelsőHáromszék néprajza, műemlékek, híres emberek. Térképismeret, tájékozódási- és túrázási ismeretek. Gyalogtúrák és terepgyakorlatok. Sport: foci, asztalitenisz, sakk, kerékpározás Vetélkedő Bátorságpróba, éjszakai akadályverseny. Dal és játéktanulás: háromszéki népdalok, népi játékok es Önkéntes tábor programja Gelencei erdő augusztus 26. csütörtök 08:00 10:00 - Indulás kerékpárral a gelencei táborba 10:00-10:30 - Regisztráció 10:30-11:30 - Táborverés 11:30-13:00 Ismerkedés 13:00-14:00 Ebéd 14:00-16:00 Szabadidős programok 16:00-19:00 - Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok, játékok 19:00 20:30 Vacsora 20:30 Táncház, Tábortűz augusztus 27. péntek 08:00 08:30 - Ébresztő 08:30 09:00 Reggeli torna 09:00 10:00 Reggeli 10:00 13:00 - Játékos környezettudatos nevelés (természetismereti terepséta) 13

14 13:00-14:00 Ebéd 14:00-16:00 Szabadidős programok 16:00-19:00 - Kompetenciafejlesztő foglalkozások 19:00 20:30 Vacsora 20:30 22:00 - Szerepjátékok 22:00 - Gitárest augusztus 28. szombat 08:00 08:30 - Ébresztő 08:30 09:00 Reggeli torna 09:00 10:00 Reggeli 10:00 13:00 - Szociális érzékenységet fejlesztő csapatépítő gyakorlatok 13:00-14:00 Ebéd 14:00-15:00 Szabadidős programok 15:00 16:00 - Kézműves foglalkozás 16:00-19:00 - Kultúraérzékenységet fejlesztő foglalkozások 19:00 20:30 Vacsora 20:30 22:00 - Vetélkedő, verseny 22:00 - Koncert Augusztus 29. vasárnap 08:00 08:30 - Ébresztő 08:30 09:00 Reggeli torna 09:00 10:00 Reggeli 10:00 13:00 Táborértékelő 14

15 13:00 Hazautazás A tábor folyamán állandó program az Adj vért és ments életet! Véradási lehetőség A szakmai jellegű programokat, előadásokat, vetélkedőket és a szakvezetés lebonyolítását a csapatunk végzi. A tábor legfontosabb kellékei: - pohár - réteges öltözet - gumicsizma vagy bakancs - hálózsák - izolír vagy pokróc személynek sátor - Evőeszköz - az eszközök és a résztvevők felszerelésének szállítását lovas szekérrel oldjuk meg - a nap végén, aki haza szeretne utazni, annak szállítási eszközt biztosítunk (20 órakor indul) - esténként vetítések, környezetvédelmi, helytörténeti előadások, zenei programok, tábortűz, zsonglőrök - ellátás: napi háromszori étkezés. Tisztelettel a Zöld Nap csapat vezetősége! 15

16 7. Kutatás A projektünk kiindulópontját csapatunk egyik tagjának államvizsga dolgozati kutatása adta és segítette. Az adatbevitelre május 5. és 10. között került sor, amelyet SPSS programban végzett. Az alábbiakban részletek közlünk a felmérésből, amelynek segítségével szemléltetjük, hogy a tavaly ilyenkor a kézdivásárhelyi civil szféra milyen szinten volt. A reprezentatív mintavétel első és alapvető szabálya (mint minden empirikus adatfelvételnél), hogy a populáció minden tagjának egyenlő esélye legyen a mintába kerülésre. Természetesen személyes kérdezéssel nem érünk el minden csoportot: például a más városban tanuló egyetemistákat, a máshol dolgozó fiatalokat, a kórházban fekvőket, a börtönben lévőket, olyan településrészeken lakókat, ahova a kérdező nem szívesen megy be, és persze, azokat, akik nem hajlandóak kitölteni a kérdőívet. A kérdőíves felmérést tartottuk a legalkalmasabb adatgyűjtési módnak, mivel a kerékpározási kultúra tárgykörébe tartozó kutatások döntő többsége ezzel a módszerrel operál, ezen belül pedig az önkitöltős kérdőívet. A válaszokból pedig viszonylag könnyű eredményt levonni, és amennyiben elég nagy a megkérdezettek köre, az eredményt igen megbízhatónak tekinthetjük. A mintavétel alapjául szolgáló populáció a Kézdivásárhelyen és a hozzá tartozó településeken élő lakosság. A kutatás során többlépcsős, rétegzett mintavételt alkalmaztam. Első lépésben Kézdivásárhely betűrendes és megszámozott utcajegyzékéből szisztematikus mintavétellel választottuk ki a mintába bekerülő utcákat. A 165 utcát tartalmazó jegyzékből minden harmadikat választottul ki és így 55 utca került be a vizsgálatba Kézdivásárhely területéről. Második lépésben, az 55 utcában azonos kettes léptékkel haladva, véletlen kezdőpontból indulva bekerültek a mintába a kiválasztott lakások. A kezdőpont utcánként mindig az első páros számú lakrész volt. Azért, hogy a minta korcsoportok, nemek és etnikumok szerint is jól reprezentálja az alapsokaságot, a háztartáson belüli személyek kiválasztásában összetett rétegzést végeztünk. Rétegképző tényezőink voltak a kor és a nem. A projektünk témájából fakadóan indokoltnak láttuk 16

17 a rétegzett mintavételt, hiszen a kerékpárutakra való igényt nagymértékben befolyásolhatja az életkor és a nem is. A rétegek kiszámítása a következőképpen történt: 1. - korcsoportok szerint 2. nemek szerint A történelmi Magyarországban az első világháborúig kiegyenlített nemi arányt találunk, 1910-ben 1000 férfira 1007 nő jutott. A háborúk erősen megváltoztatták ezt. A nemek aránya lakóhely szerint is igen jelentősen eltér. Ennek az az oka, hogy a népesség elöregedése a községektől a városok felé haladva növekszik. A Kovászna Megyei Statisztikai Hivatal honlapján feltüntetett as júliusi adatok alapján a városban lakos él, a férfiak száma 9616 (47%) a nőké pedig (53%) személy, ezért a felmérésünkben is ezt a különbséget betartottuk ez azért volt fontos, hogy nemek szerint hogyan kell, majd megoszoljanak a megkérdezettek. Kézdivásárhely fiatalkorú népességét alapul véve tehát a rétegzett minta kiindulási mátrixát a Kovászna Megyei Statisztikai Hivatal adatai és a saját számításaink alapján állítottuk össze. (lásd. 1. táblázat) 1.táblázat A rétegek meghatározásához alapul szolgáló mátrix Kézdivásárhely fiatalkorú lakosságának korcsoportok szerinti megoszlása Kor (év) Személyek száma % % 40% 44% Kézdivásárhely fiatalkorú lakosságának a nemek szerinti megoszlása Nem Fő % Férfi Nő Összesen % Forrás: Kovászna Megyei Statisztikai Hivatal, valamint saját számítások A 2002-es népszámlálási adatok meg a Megyei Statisztikai Hivatal nyilvántartása szerint 4319 személy tartozik a éves korosztályba. Ebből az alapsokaságból egy 350 fős mintát vettem. A fenti kiszámolt rétegek szerint a 17

18 kérdőíveket a következőképpen osztottuk el azért, hogy a kialakított kategóriák az összpopulációban képviselt részarányuknak megfelelő súlyt kapjanak (lásd. 2. táblázat): 2. táblázat A megkérdezett részcsoportok megoszlása Részcsoport A megkérdezett személyek száma éves férfi 26 fő éves nő 30 fő éves férfi 66 fő éves nő 74 fő éves férfi 73 fő éves nő 81 fő Összesen 350 fő Forrás: saját számítás Minden utcában előre meghatározott számú és azonos sorszámú lakásban történt a felvétel. Szocio-demográfiai összetétel A vizsgált népesség összetételének tanulmányozásában a két legalapvetőbb ismérv: a nem és az életkor szerinti megoszlás. Az életkori csoportokat azért tartottuk lényegesnek bemutatni, hogy tudjuk az egyes életkori kategóriák civil szervezetekhez való viszonyukat tetten érni. Fontos még, hogy kiderüljön, mennyire lett reprezentatív a kutatás. Az előzetesen kialakított rétegek szerinti kérdezés sikeresnek bizonyult, így az adatbázisba a nem és életkor szerint kialakított csoportok a város lakosságán belüli arányuknak megfelelően kerültek be. Korcsoportok szerint nézve a megkérdezettek megközelítőleg hasonló arányban vannak, mint az alapsokaságban. Legtöbben a évesek korosztályából kerültek ki (lásd 4. ábra). 18

19 4. ábra Az adatainkból kiderült, hogy az összpopuláción belül kevés azon személyek száma (10%) akik valamilyen társadalmi szervezetnek a tagjai. A felmérésünkből kiderült, hogy a megkérdezett nonprofit szervezet tagok közül egyetlen egy sem tartozik a cserkészek közé, a városban ez az egyedüli szervezet, ami összeköthető részben a környezetvédelemmel. A környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek potenciális szereplői a helyi politikai életnek. A megkérdezettek 90%-a azt válaszolta, hogy nem tagja egyetlen civil szervezetnek sem. Az adatok azt is bizonyították, hogy nincs különbség itt sem a férfiak és a nők között (szignifikancia szint. 817). Feltevésünk szerint ez azért is lehet, mert Kézdivásárhelyen kevés az olyan nonprofit szervezetek száma ahol a fiatalok tevékenykednek. Amelyek vannak azoknak is kicsi a létszámuk és kevésbé hallatják a hangjukat a médiában. De az alacsony esetszám ellenére elmondható, hogy akik valamilyen mozgalom vagy civil szerveződés tagjai, többségükben jobban érdeklődnek a társadalmi kérdések iránt és fontosnak tartják, hogy elmenjenek szavazni (szignifikancia szint. 007). Látható az alábbi ábrán, hogy azok a megkérdezettek, akik valamilyen nonprofit szervezetnek a 19

20 tagjai, azok körében politikai érdeklődés több mint kétszerese, mint a nem tagoknál (38%). (lásd 5. ábra) 5. ábra Leginkább a barátokkal meg a munkatársakkal beszélnek a politikai közéleti témákról a civilszervezeti tagok. Megfigyeltem azt, hogy szignifikáns különbség van korosztályonként a társadalmi szervezeti tagságban (szignifikancia szint. 034). A legtöbben a éves korosztályból kerültek ki. (lásd 6. ábra) Szerintem ez annak is köszönhető, hogy minél fiatalabb az egyén annál inkább beáll az ilyen nonprofit szervezetekbe, mint például diákszövetségek vagy cserkészek. 20

21 6. ábra A nonprofit szervezeti tagok leggyakrabban a barátokkal és a munkatársaikkal beszélgetnek a politikáról. E két változó között szignifikáns különbség is van. (lásd 7. ábra) Az alábbi diagramon megfigyelhető, hogy a valamilyen társadalmi szervezethez tartozók negyede gyakran beszél a politikáról a barátaival (szignifikancia szint. 040) 7. ábra A megkérdezettek közül, ha a párttagokat akarom vizsgálni, akkor még kevesebben, tartoznak valamilyen párthoz, mint civil szervezethez. A megkérdezettek 93%-a semmilyen politikai pártnak vagy érdekvédelmi szervezetnek nem tagja. A 21

22 diplomások és az érettségivel rendelkezők körében van a legtöbb pártag, de ezekben a csoportokban is elenyésző az arányuk. Összességében elmondható, hogy hipotézisem beigazolódott. Mert azok a személyek, akik valamilyen mozgalom vagy civil szervezet tagjai sokkal inkább elmennek szavazni és a közéleti témákat is inkább megbeszélik például barátaikkal. Fiatalok tájékozódása a helyi közéleti eseményekről Úgy gondoltam, hogy a kézdivásárhelyi fiatalok körében hiányosak az információk a közélettel kapcsolatosan. Arra a kérdésre, hogy az Ön tudomása szerint működnek-e a településén ifjúsági szervezetek mozgalmak? A megkérdezettek több mint fele, azaz 58%-a nem tudott megnevezni semmilyen Kézdivásárhelyen működő nonprofit szervezetet. Érdemes megfigyelni azt a 13%-ot is, akik igennel válaszoltak, de már nem tudták vagy nem akarták megnevezni, hogy melyik szervezetre gondoltak Az igen válaszok után a legnagyobb számban a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) helyi szervezetét nevezték meg a válaszadók (12%-uk). Szerintem nagyon kevés az a 2% amit a Kézdivásárhelyi Sportegyesület (KSE) kapott. Már csak azért is mert több mint 17 darab sportággal rendelkezik és rendszeresen hallatja a hangját az összes helyi médiumban. Amit a megkérdezettek válaszaiból hiányolok, az a szociális-jótékonysági civil szervezetek említése, ilyen a városban is működő nonprofit szervezet például a Caritas. (lásd 8. ábra) 22

23 8. ábra Korosztályra lebontva elmondható, hogy az egyetemisták a legtájékozottabbak a civil szervezetek terén. (szignifikancia szint. 012). A legkevésbé tájékozottak a fizikai munkát végző személyek. Utóbbiak közel háromnegyede egyetlen egy civil szervezetet se tudott megnevezni. (lásd 9. ábra) 23

24 9. ábra Az írott sajtót vizsgálva korcsoportonként elmondhatjuk, hogy a Háromszék napilap, a éves korosztály körében a legolvasottabb. (szignifikancia szint. 005) De csak az ennél az újságnál figyelhető meg korcsoportonkénti különbség. A kutatásról kivonatot a mellékelt linken találhat az érdeklődő: Ki kell emelnünk, hogy ez egy éves felmérés. Napjainkban biztosak vagyunk benne, hogy az említett civil szervezetek mellé még ujjak is felsorakoznának. 8. Partneri kör Az alábbi táblázat tartalmazza a projekt sikeres megvalósításához szükséges partnereket és szerepüket Partner Szerepe a projektben Zöld Nap Egyesület Projektkoordinálás, a rendezvény megszervezése Polgármesteri Hivatal, A projekt önrészének a biztosítása, infrastruktúra Megyei Önkormányzat, kiépítése, karbantartása Médiatámogatók A tábor népszerűsítése Helyi nyomdák (Apex, A plakátok nyomtatása D`signer) 9. Projektcsapat Biró Levente támogatókkal való kapcsolattartás Szabó Attila projekt pénzügyi felelőse Márkos Ágnes PR felelős Ráduly Attila, Kész Blanka táborszervezők Tóth Katalin beszerző 24

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Omnibusz 2003/08 A kutatás dokumentációja Teljes kötet 2003 Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 8 TÁBLÁK A SÚLYVÁLTOZÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ...

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló Zöld Nap Egyesület beszámoló A Zöld Nap Egyesület pártpolitikától mentes, független nonprofit; jogi személyiséggel rendelkező; környezetvédelmi, szakmai-tudományos szervezet, amely a 26/2000.01.30-i kormányrendelet

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002.

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002. TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Változás 2002 SPSS állomány neve: F54 Budapest, 2002. Változás 2002 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Inflációs várakozás 2002/8. SPSS állomány neve: Budapest, augusztus

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Inflációs várakozás 2002/8. SPSS állomány neve: Budapest, augusztus TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Inflációs várakozás 2002/8 SPSS állomány neve: F53 Budapest, 2002. augusztus Inflációs várakozás 2002/8 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 AZ INFLÁCIÓS VÁRAKOZÁS

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10 SPSS állomány neve: F56 Budapest, 2002. október OMNIBUSZ 2002/10 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

Közösségi kezdeményezések

Közösségi kezdeményezések Közösségi kezdeményezések Város és a nők 2015. március 9. SIMON ILDIKÓ CIVIL NŐI KORMÁNY CROMO ALAPÍTVÁNY SIMON.ILDIKO@CROMO.HU Társadalmi innováció A társadalmi innovációk mind céljukat, mind eszközeiket

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Magyar Turizmus Zrt. A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya alá

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás április

A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás április A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás 200. április 2 Vezetői összefoglaló A 19. kerületi lakosok több mint háromnegyede hallott a Kőbánya- Kispest metróvégállomás környezetében

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 98/1. SPSS állomány neve: Könyvtári dokumentum sorszáma: 287. Budapest, 1998.

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 98/1. SPSS állomány neve: Könyvtári dokumentum sorszáma: 287. Budapest, 1998. TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 98/1 SPSS állomány neve: d58.sav Könyvtári dokumentum sora: 287 Budapest, 1998. Omnibusz 98/1 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05 A kutatás dokumentációja 2004 Omnibusz 2004/05 Mellékletek Tartalom BEVEZETÉS... 3 A MINTA... 5 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 7 Bevezetés A kutatást

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Neme Férfi Születési dátum 1987. 10. 19. Állampolgárság román. Hallgatói képviselő a Sapientia EMTE szenátusába

Neme Férfi Születési dátum 1987. 10. 19. Állampolgárság román. Hallgatói képviselő a Sapientia EMTE szenátusába SZEMÉLYI ADATOK András Előd Gyöngyvirág utca, 16 szám, 12/A/12, 520085 Sepsiszentgyörgy (Románia) +40 720 039 343 andraselod@yahoo.com Neme Férfi Születési dátum 1987. 10. 19. Állampolgárság román BETÖLTENI

Részletesebben

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok Előzmények Fogyasztói elvárások a környezetbarát üzletvitel tekintetében A

Részletesebben

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból Budapest, 2010. június 1 Bevezetés Az alábbiakban közöljük a kérdőívben szereplő kérdéseket és a

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA SPSS állomány neve: F63 Budapest, 2003. február 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...4 Nem szerinti

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26.

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26. A 1- éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára 2010. május 26. A fiatalok véleménye a környezetvédelem jelentőségéről százalék A környezetvédelem

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Helyi politikai preferencia. szeptember. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo Research Center

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

2014. július 10. csütörtök

2014. július 10. csütörtök 2014. július 10. csütörtök A vendégdelegációk hivatalos fogadása A résztvevő testvértelepülések bemutatkozása A találkozó programjainak bemutatása A találkozó feladatainak és céljainak megbeszélése Közös

Részletesebben

Kérdőív a pályaválasztáshoz, illetve a továbbtanulási lehetőségekről A közös kidolgozáson alapuló kérdőív, a grazi és budakeszi partnerek között.

Kérdőív a pályaválasztáshoz, illetve a továbbtanulási lehetőségekről A közös kidolgozáson alapuló kérdőív, a grazi és budakeszi partnerek között. Blokk I: Kérdőív a pályaválasztáshoz, illetve a továbbtanulási lehetőségekről A közös kidolgozáson alapuló kérdőív, a grazi és budakeszi partnerek között. Konkrét elképzelésem van, mit szeretnék szakmailag

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia

CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia Dr. Tóbiás László Társadalmi cselekvés ahogy egyetemisták gyakorolták és jövőjükben látják Interprofesszionális szemléletű

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 801 fő megkérdezése 2011: 804 fő megkérdezése 2013: 1001 fő megkérdezése 2015: 1003 fő megkérdezése

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

1.b) tanulmányi verseny 1. c) egyéb

1.b) tanulmányi verseny 1. c) egyéb ADATLAP Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor, szülőföldi és magyarországi verseny, szemle, valamint szórvány oktatási tevékenység támogatására (Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5)

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) SZOCIO-DEMOGRÁFIAI FÓKUSZ Gazdasági és társadalmi rész Brüsszel, 2013. augusztus Mintavételi kör: Népesség:

Részletesebben

www.kozossegi.ofi.hu Mit értünk közösségi szolgálaton? olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják,

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok?

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? G Data-felmérés G Data. A biztonság németül. Munkahely és magánélet kapcsolata A 18 75 éves internetezők 56%-a rendelkezik teljes munkaidős vagy részmunkaidős állással.

Részletesebben

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A válaszadó szervezetek jogi formája Összes szervezet Ernyőszervezetek Nem ernyőszervezetek

Részletesebben