Tégy a közöny ellen!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tégy a közöny ellen!"

Átírás

1 - Projektterv - Készítette: A Zöld Nap csapat

2 Tartalomjegyzék 1. Projekt megnevezése Projekt kezdeményezője...3 A projekt kezdeményezői a Zöld Nap csapat Projekt tárgya...3 Forrás: Bodó Barna előadásából4. Célok Célok SWOT elemzés Önkéntes tábor

3 1. Projekt megnevezése 2. Projekt kezdeményezője A projekt kezdeményezői a Zöld Nap csapat. 3. Projekt tárgya A elnevezésű projekt egy olyan több napos önkéntes toborzó rendezvényt foglal magába, amelynek hatására Kézdivásárhely civil szférája felvirágozhat. A civilek azokat a területeket képviselik, amelyek sem a vállalkozói, sem pedig az állami szféra nem tud, vagy nem akar elvállalni. A civil szervezeteknek hatalmas érzelmi töltése és küldetéstudata van. Ez fontos, hiszen ennek mentén jönnek létre. A civilként tevékenykedő fiatal megtanul bánni az emberekkel, megtanulja kezelni az anyagiakat, érdeket kijárni, konfliktust kezelni. És ez mindenképpen hasznára válik a későbbiekben, függetlenül attól, hogy kulturális menedzser lesz, vagy politikus. A civil társadalom képes hidakat építeni a különböző társadalmi szektorok, nemek, népek, nemzetek között. Úgy gondoljuk, hogy a civil szervezetnek az kell, legyen az egyik fontos célja, hogy mindig nyomást gyakoroljon a politikumra, de egy civil egyén soha ne akarjon politikus lenni. Szerintünk az egyháznak, a civil szervezetnek fontos feladata, hogy akár támogathat is politikát, akár kritizálhat is, buzdíthat is, de soha ne akarjon a helyébe lépni a politikumnak. Tökéletes hatalom nincs, a politikus az ígéreteit legtöbbször nem tudja tökéletesen, vagy egyáltalán teljesíteni. Szükség van számon 3

4 kérőkre is, akik nem az ellenzék soraiból kerülnek ki, mert ő is odakerül, és ugyanúgy fog játszani, mint a másik, mert ő is politikai tényező. Az előnyök mellett a hátrányokkal is számolniuk kell az ilyen típusú szervezeteknek, illetve tevékenységeknek. Elsősorban azzal, hogy míg az állam által biztosított szolgáltatások, illetve ellátások minden állampolgárt vagy rászorulót megilletnek, addig az önkéntes szervezetek vagy önkéntesek szelektálhatnak az igénylők között. Az önkéntes rendszer tehát hozzájárul ugyan a társadalmi kirekesztettség enyhítéséhez és jelentősen segíti az inklúziót, de egyben kitermeli a maga újabb kirekesztettjeit is. 1 A civil szervezetek másik nagy hátránya a humán erőforrás mozgása. A nonprofit szervezeteknek az alapértéke az értékek szabad felvállalása, a szabadság, minek következtében a független, tenni akaró egyének bekerülnek a civil szervezetekbe, ott megtanulnak egy szakmát vagy előfordulhat az is, hogy az egyetemen tanult saját szakmájukat fejlesztik tovább, szakosodnak valamilyen jogi vagy gazdasági területen, és amikor elérik a huszonöt harmincéves kort, a családalapítás korát, akkor körültekintenek és elmennek vagy a politikum vagy a versenyszféra felé. A civil szervezetek nem engedhetik meg a korrupciót, a semmittevést, a silány produktumot. Akkor lesznek képesek fennmaradni, hogyha mindig minőséget és eredményt produkálnak, igazi eredményt és nem hamis mesterkéltet. Hogyha megfigyeljük a mai Kézdivásárhelyen fellelhető hosszú ideje létező és nem konjunkturális célokra létrehozott szervezeteket, mindig fellelünk egy elszánt, elhivatott embert, aki áldozatot hoz, hogy a szervezet létezzen. Úgy látjuk, hogy ezeknek a szervezeteknek, amelyek még élnek és működnek, a titka hogy olyan emberek dolgoznak a szervezeten belül, akiknek az anyagi függőségük és szabadságuk megengedi azt, hogy ezt megtegyék. A vállalkozói szféra nagyon nehezen tud megbirkózni a bizalomépítéssel. A civil szféra számára létrejötte és működése kapcsán ez nagymértékben adott, mert valamilyen létező szükséglet kielégítésére jönnek létre. A civil szférába mindannyian beletartozhatunk. Például ha iskolába íratjuk a gyerekünket. Az iskola ahhoz, hogy képes legyen plusz programokat szervezni, létrehoz egy 1 Czibere Ibolya: Önkéntesség a szociális ellátórendszerben 4

5 egyesületet. Mi történik? Kapcsolatba kerülünk velük. Ha csak horgászni szeretünk, akkor egy horgász egyesülethez fogunk csatlakozni, ami egy ugyanolyan civil szervezet. Más és más területét fogják össze az életünknek. Minden kis csoportnak, minden egyes egyénnek cselekedni kell, mert amíg teszi-veszi a dolgokat, addig él. Bár öröm és bánat is éri benne, de az ő életéhez tartozik ez is. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy éveket töltsünk el életünkből várva valamire és közben nem teszünk ennek érdekében semmit vagy csak nagyon keveset. Az embernek meg kell tanulnia, hogy a saját nagyon szűk kis családi vagy egyéni örömei mellett a közösségben elvégzett munka eredménye is örömet okozhat. Amint egy tevékenykedő ember felismeri ezt az örömet, idővel észreveszi, hogy ez által is sokkal gazdagabbá válik az élete. És a tevékenységekből, az eredményekből, a jól elvégzett feladatokból eredő sikerélmény pedig az egyik legfelemelőbb érzés. A civil szervezetek - vagy nevezhetjük őket kis közösségeknek- szerepe jelentős, mivel a fogyasztói társadalom áldozatává váló személyek, elmagányosodott emberek, akik kiestek a közösségből, és ezért kényszerülnek a média által szolgáltatott élettablettát valóságshow formájában bevenni. A megoldás a kis közösségek összetartó erejében, valamint hiteles emberek példájában rejlik. Itt elengedhetetlenül fontos megemlítenünk azt, hogy óriási szerepe van a médiának, hiszen a hiteles szervezetek példájának bemutatásával hozzájárulhat az egyének személyiségének fejlődéséhez. Ők a későbbiekben csatlakozhatnak ezekhez a sikeres szervezetekhez. 5

6 1. ábra Fontos, hogy a civil szervezetek tudjanak összefogni, mert ez biztosíthatja, hogy a céljaik, működni tudjanak. Ne felejtsük el: amikor a civil szférába fektetünk be pénzt, vagy energiát, mindig a saját hosszú távú jövőnk és jólétünk érdekében tesszük. Az alábbi diagramon látható, hogy az erdélyi magyar civil tevékenységterületei. Sajnos Kézdivásárhelyre ilyen felmérésünk nincs. 6 szervezetek

7 Az erdélyi magyar civil szervezetek tevékenységterület szerinti megoszlása (szervezetek száma) gazdasági-szakmai szövetség e gyéb 10% 2% ne mzetközi kapcsolatok 0% egyházi 6% adományosztás és közvetítés 0% kultúra, közművelődés 42% érdekvédelem és ké pviselet, politika 1% gazdaság- település és közösségfe jlesztés 7% környezetvé delem 4% szociális 12% egészségügy 1%Oktatás, kutatás 9% sport, szabadidő 6% 2. ábra Tevékenységi terület szerint Forrás: Bodó Barna előadásából 7

8 4. Célok Célunk minél több fiatalt bevonni a civil szférában. A későbbiekben pedig olyan generációkat szeretnénk kinevelni, akik tudatosan gondolkodnak a környezetükről. Szerencsére lehet látni környékünkön újfajta önkéntest toborzó kezdeményezéseket, mint például a nemrég beindított internetes portált. Vagy a 2009 októberében Csíkszeredában megrendezett Önkéntesség szeminárium amit a Zöld SzékelyFöld Egyesület szervezett elsősorban a még nem önkéntesek számára. Ezért ilyen vagy ehhez hasonló kezdeményezéseket kell, szorgalmazzanak a politikusaink, de nem csak ők, hanem mi civilek is Kézdiszéken. Azért is írtuk előre a politikát és csak utána a civil szférát, mivel a kelet-európai országok még mindig ott tartanak, hogy a politika határozza meg a társadalmi jelenségeket, a közéletet, még a gazdaságot is. Ez ismét a civil szféra gyengesége, hogy hagyják a politikát uralkodni a nyilvánosság eszközei felett. Manapság a politika minden téren megpróbál fölénybe kerülni. A civil társadalom mobilizálás és a polgárok részvétele nélkül nem tud létezni. Ha sikerül a nonprofit szervezeteket megerősíteni, akkor véleményünk szerint az által a környezettudatosság is megerősödik. Ugyanis a civil szervezeteknek a kötelessége az, hogy felvilágosítsa az embereket a felelősségteljes tudatos gondolkodásra. Mi, akik többé kevésbé egy környezetvédő szervezet oszlopos tagjai vagyunk, nagy figyelmet szentelünk a környezettudatosságra. A fiatalok bekapcsolását egy négy napos táborral képzeltük el. A sátortábor helyszíne Gelence erdejében lesz. Gelence község 11 kilométerre található Kézdivásárhelytől. A tábornak a Tégy a közöny ellen szlogent adtuk. Ezzel a szlogennel szeretnénk kifejezni, hogy tennünk kell az egyre nagyobb érdektelenség ellen. A társadalomnak három szférája van: az állami, a vállalkozói és a civil szféra. Az utóbbi húsz éves, mert a mozgalom 1989-ben kezdődött újra Romániában. Egy jól működő társadalomban elengedhetetlenül fontos, hogy az említett három szféra kiegyensúlyozott és összhangban legyen, mint egy puzzle jól összerakott darabjai. A civil szférának fontos szerepe van a társadalmi változásokban is. 8

9 3. ábra A táborban szívesen várjuk a már civil szervezetekben tevékenykedő egyéneket is. Többé kevésbé lehetőségük lesz elsajátítani, hogyan is kell megteremteni egy civil szervezetnek a fennmaradásának a feltételeit. A civil szervezeteknek meg kell tanulniuk gazdasági szakemberként is működniük. Akár tetszik akár nem, de egy nonprofit szervezet, sajnos ugyanúgy vállalkozás. Törvények szerint kell működnie, és ugyanúgy tudnia kell megmutatni magát a társadalom számára, mint egy nyereségérdekelt vállalkozásnak. Ahhoz, hogy gördülékenyen müködjön egy civil szervezet semmivel sincs kevesebb dolgunk, mint a vállalkozóknak. Ennek elsajátítása pedig rengeteg pénzbe kerül, ami nincs, hiszen kevés energiaforrással rendelkeznek, ezért pályáznak, hogy az anyagi feltételeiket megteremtsék A pályázatírás sok tanulást igényel, ugyanis a nyelv és a kommunikáció készségét igényli. Ahhoz, hogy hamarosan szponzorokat találjunk, tudnunk kell, képviselni magunkat. A civil szervezetek nagy része nem szakszerűen kommunikál. Külön figyelmet fordítunk a kommunikációra. Ugyanis a nonprofit szervezetek kommunikációja meghatározó sikerességük szempontjából. A vállalkozói szféra már 9

10 létrehozta a marketing és kommunikációs ismereteit, amelyek nagyon egyszerűen vonatkoztathatóak a civil területekre is. Ezen rendezvényünket elsősorban a kézdivásárhelyi iskolai intézményekben hirdetnénk, de a médiatámogatóink által megszólítanánk a gazdasági szférában levő fiatalokat is, hogy bátran csatlakozzanak valamilyen működő vagy ezután létrejövő szervezethez. A táborban 14 évtől 30 éves korig várnánk az érdeklődőket. Úgy állítjuk össze a rendezvényt, hogy a legkülönbözőbb érdeklődési körű, múltú, jelenű, politikai színezetű és nemű közönség legyen együtt. 10

11 5. SWOT elemzés Erősségek Gyengeségek a felelősségvállalás bérmentve dolgozik az állampolgári elkötelezettség Tévhitek az önkéntességgel kapcsolatban a bizalom Kompetenciahiány a környezettudatosság Negatív végeredmény empátia Ismeretlen tolerancia a kölcsönösség a szolidaritás A társadalom fejlesztése Egy adott közösség megerősítése táborokban való részvétel a kommunikációban egyre szélesebb az Veszélyek eszközök tárháza önkéntesség vidékünkön Lehetőségek az Szakmai fejlődés 11 humán erőforrás mozgása diszkrimináció Előítéletek, sztereotípiák Rossz igényfelmérés fogalma a

12 6. Önkéntes tábor Célcsoport: - a kézdivásárhelyi, illetve FelsőHáromszék településéinek fiatalsága - minimum 100 fő-maximum 200 fő Az önkéntes tábor programunk remek lehetőséget biztosít a civilek számára, hogy megtörjék a KÉZDIVÁSÁRHELYI hétköznapok egyhangúságát, és egyszerre szolgáljanak élményekkel és ismeretekkel lakosaik számára. Az önkéntes tábor pozitívumait talán a következőképpen foglalhatnánk össze: Lehetőséget teremt a civil öntudat kiépítésére, gyakorlati felhasználására; valamint a résztvevők játszva, észrevétlenül szerezhetnek újabb ismereteket. A tábor az ismeretterjesztésen túl a természet megszerettetésének is a legjobb színtere. Általa a résztvevők megtanulják tisztelni és csodálni az őket körül vevő élővilágot. Az önkéntes munka sok esetben mentális, lelki szükségleteket is kielégít. Esélyt kínál továbbá a társadalom perifériájára szorult különféle embereknek és csoportoknak a bekapcsolódásra, az integrációra. A közös programok során jobban, több oldalról ismerhetik meg egymást - és ezzel együtt önmaguk képességeit is - a résztvevők. Segít összekovácsolni egy közösséget. Mindemellett a látnivalókban gazdag túrák, izgalmas megfigyelések, kalandok feledhetetlen élményt nyújtanak a résztvevőknek. Mindezt - az alábbiakban látható rendkívül változatos programokkal tesszük lehetővé. Programok, foglalkozások: Szakmai előadások Gelence történelme, növény és állatvilága. 12

13 Kőzetek, ásványok, talajtípusok. FelsőHáromszék néprajza, műemlékek, híres emberek. Térképismeret, tájékozódási- és túrázási ismeretek. Gyalogtúrák és terepgyakorlatok. Sport: foci, asztalitenisz, sakk, kerékpározás Vetélkedő Bátorságpróba, éjszakai akadályverseny. Dal és játéktanulás: háromszéki népdalok, népi játékok es Önkéntes tábor programja Gelencei erdő augusztus 26. csütörtök 08:00 10:00 - Indulás kerékpárral a gelencei táborba 10:00-10:30 - Regisztráció 10:30-11:30 - Táborverés 11:30-13:00 Ismerkedés 13:00-14:00 Ebéd 14:00-16:00 Szabadidős programok 16:00-19:00 - Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok, játékok 19:00 20:30 Vacsora 20:30 Táncház, Tábortűz augusztus 27. péntek 08:00 08:30 - Ébresztő 08:30 09:00 Reggeli torna 09:00 10:00 Reggeli 10:00 13:00 - Játékos környezettudatos nevelés (természetismereti terepséta) 13

14 13:00-14:00 Ebéd 14:00-16:00 Szabadidős programok 16:00-19:00 - Kompetenciafejlesztő foglalkozások 19:00 20:30 Vacsora 20:30 22:00 - Szerepjátékok 22:00 - Gitárest augusztus 28. szombat 08:00 08:30 - Ébresztő 08:30 09:00 Reggeli torna 09:00 10:00 Reggeli 10:00 13:00 - Szociális érzékenységet fejlesztő csapatépítő gyakorlatok 13:00-14:00 Ebéd 14:00-15:00 Szabadidős programok 15:00 16:00 - Kézműves foglalkozás 16:00-19:00 - Kultúraérzékenységet fejlesztő foglalkozások 19:00 20:30 Vacsora 20:30 22:00 - Vetélkedő, verseny 22:00 - Koncert Augusztus 29. vasárnap 08:00 08:30 - Ébresztő 08:30 09:00 Reggeli torna 09:00 10:00 Reggeli 10:00 13:00 Táborértékelő 14

15 13:00 Hazautazás A tábor folyamán állandó program az Adj vért és ments életet! Véradási lehetőség A szakmai jellegű programokat, előadásokat, vetélkedőket és a szakvezetés lebonyolítását a csapatunk végzi. A tábor legfontosabb kellékei: - pohár - réteges öltözet - gumicsizma vagy bakancs - hálózsák - izolír vagy pokróc személynek sátor - Evőeszköz - az eszközök és a résztvevők felszerelésének szállítását lovas szekérrel oldjuk meg - a nap végén, aki haza szeretne utazni, annak szállítási eszközt biztosítunk (20 órakor indul) - esténként vetítések, környezetvédelmi, helytörténeti előadások, zenei programok, tábortűz, zsonglőrök - ellátás: napi háromszori étkezés. Tisztelettel a Zöld Nap csapat vezetősége! 15

16 7. Kutatás A projektünk kiindulópontját csapatunk egyik tagjának államvizsga dolgozati kutatása adta és segítette. Az adatbevitelre május 5. és 10. között került sor, amelyet SPSS programban végzett. Az alábbiakban részletek közlünk a felmérésből, amelynek segítségével szemléltetjük, hogy a tavaly ilyenkor a kézdivásárhelyi civil szféra milyen szinten volt. A reprezentatív mintavétel első és alapvető szabálya (mint minden empirikus adatfelvételnél), hogy a populáció minden tagjának egyenlő esélye legyen a mintába kerülésre. Természetesen személyes kérdezéssel nem érünk el minden csoportot: például a más városban tanuló egyetemistákat, a máshol dolgozó fiatalokat, a kórházban fekvőket, a börtönben lévőket, olyan településrészeken lakókat, ahova a kérdező nem szívesen megy be, és persze, azokat, akik nem hajlandóak kitölteni a kérdőívet. A kérdőíves felmérést tartottuk a legalkalmasabb adatgyűjtési módnak, mivel a kerékpározási kultúra tárgykörébe tartozó kutatások döntő többsége ezzel a módszerrel operál, ezen belül pedig az önkitöltős kérdőívet. A válaszokból pedig viszonylag könnyű eredményt levonni, és amennyiben elég nagy a megkérdezettek köre, az eredményt igen megbízhatónak tekinthetjük. A mintavétel alapjául szolgáló populáció a Kézdivásárhelyen és a hozzá tartozó településeken élő lakosság. A kutatás során többlépcsős, rétegzett mintavételt alkalmaztam. Első lépésben Kézdivásárhely betűrendes és megszámozott utcajegyzékéből szisztematikus mintavétellel választottuk ki a mintába bekerülő utcákat. A 165 utcát tartalmazó jegyzékből minden harmadikat választottul ki és így 55 utca került be a vizsgálatba Kézdivásárhely területéről. Második lépésben, az 55 utcában azonos kettes léptékkel haladva, véletlen kezdőpontból indulva bekerültek a mintába a kiválasztott lakások. A kezdőpont utcánként mindig az első páros számú lakrész volt. Azért, hogy a minta korcsoportok, nemek és etnikumok szerint is jól reprezentálja az alapsokaságot, a háztartáson belüli személyek kiválasztásában összetett rétegzést végeztünk. Rétegképző tényezőink voltak a kor és a nem. A projektünk témájából fakadóan indokoltnak láttuk 16

17 a rétegzett mintavételt, hiszen a kerékpárutakra való igényt nagymértékben befolyásolhatja az életkor és a nem is. A rétegek kiszámítása a következőképpen történt: 1. - korcsoportok szerint 2. nemek szerint A történelmi Magyarországban az első világháborúig kiegyenlített nemi arányt találunk, 1910-ben 1000 férfira 1007 nő jutott. A háborúk erősen megváltoztatták ezt. A nemek aránya lakóhely szerint is igen jelentősen eltér. Ennek az az oka, hogy a népesség elöregedése a községektől a városok felé haladva növekszik. A Kovászna Megyei Statisztikai Hivatal honlapján feltüntetett as júliusi adatok alapján a városban lakos él, a férfiak száma 9616 (47%) a nőké pedig (53%) személy, ezért a felmérésünkben is ezt a különbséget betartottuk ez azért volt fontos, hogy nemek szerint hogyan kell, majd megoszoljanak a megkérdezettek. Kézdivásárhely fiatalkorú népességét alapul véve tehát a rétegzett minta kiindulási mátrixát a Kovászna Megyei Statisztikai Hivatal adatai és a saját számításaink alapján állítottuk össze. (lásd. 1. táblázat) 1.táblázat A rétegek meghatározásához alapul szolgáló mátrix Kézdivásárhely fiatalkorú lakosságának korcsoportok szerinti megoszlása Kor (év) Személyek száma % % 40% 44% Kézdivásárhely fiatalkorú lakosságának a nemek szerinti megoszlása Nem Fő % Férfi Nő Összesen % Forrás: Kovászna Megyei Statisztikai Hivatal, valamint saját számítások A 2002-es népszámlálási adatok meg a Megyei Statisztikai Hivatal nyilvántartása szerint 4319 személy tartozik a éves korosztályba. Ebből az alapsokaságból egy 350 fős mintát vettem. A fenti kiszámolt rétegek szerint a 17

18 kérdőíveket a következőképpen osztottuk el azért, hogy a kialakított kategóriák az összpopulációban képviselt részarányuknak megfelelő súlyt kapjanak (lásd. 2. táblázat): 2. táblázat A megkérdezett részcsoportok megoszlása Részcsoport A megkérdezett személyek száma éves férfi 26 fő éves nő 30 fő éves férfi 66 fő éves nő 74 fő éves férfi 73 fő éves nő 81 fő Összesen 350 fő Forrás: saját számítás Minden utcában előre meghatározott számú és azonos sorszámú lakásban történt a felvétel. Szocio-demográfiai összetétel A vizsgált népesség összetételének tanulmányozásában a két legalapvetőbb ismérv: a nem és az életkor szerinti megoszlás. Az életkori csoportokat azért tartottuk lényegesnek bemutatni, hogy tudjuk az egyes életkori kategóriák civil szervezetekhez való viszonyukat tetten érni. Fontos még, hogy kiderüljön, mennyire lett reprezentatív a kutatás. Az előzetesen kialakított rétegek szerinti kérdezés sikeresnek bizonyult, így az adatbázisba a nem és életkor szerint kialakított csoportok a város lakosságán belüli arányuknak megfelelően kerültek be. Korcsoportok szerint nézve a megkérdezettek megközelítőleg hasonló arányban vannak, mint az alapsokaságban. Legtöbben a évesek korosztályából kerültek ki (lásd 4. ábra). 18

19 4. ábra Az adatainkból kiderült, hogy az összpopuláción belül kevés azon személyek száma (10%) akik valamilyen társadalmi szervezetnek a tagjai. A felmérésünkből kiderült, hogy a megkérdezett nonprofit szervezet tagok közül egyetlen egy sem tartozik a cserkészek közé, a városban ez az egyedüli szervezet, ami összeköthető részben a környezetvédelemmel. A környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek potenciális szereplői a helyi politikai életnek. A megkérdezettek 90%-a azt válaszolta, hogy nem tagja egyetlen civil szervezetnek sem. Az adatok azt is bizonyították, hogy nincs különbség itt sem a férfiak és a nők között (szignifikancia szint. 817). Feltevésünk szerint ez azért is lehet, mert Kézdivásárhelyen kevés az olyan nonprofit szervezetek száma ahol a fiatalok tevékenykednek. Amelyek vannak azoknak is kicsi a létszámuk és kevésbé hallatják a hangjukat a médiában. De az alacsony esetszám ellenére elmondható, hogy akik valamilyen mozgalom vagy civil szerveződés tagjai, többségükben jobban érdeklődnek a társadalmi kérdések iránt és fontosnak tartják, hogy elmenjenek szavazni (szignifikancia szint. 007). Látható az alábbi ábrán, hogy azok a megkérdezettek, akik valamilyen nonprofit szervezetnek a 19

20 tagjai, azok körében politikai érdeklődés több mint kétszerese, mint a nem tagoknál (38%). (lásd 5. ábra) 5. ábra Leginkább a barátokkal meg a munkatársakkal beszélnek a politikai közéleti témákról a civilszervezeti tagok. Megfigyeltem azt, hogy szignifikáns különbség van korosztályonként a társadalmi szervezeti tagságban (szignifikancia szint. 034). A legtöbben a éves korosztályból kerültek ki. (lásd 6. ábra) Szerintem ez annak is köszönhető, hogy minél fiatalabb az egyén annál inkább beáll az ilyen nonprofit szervezetekbe, mint például diákszövetségek vagy cserkészek. 20

21 6. ábra A nonprofit szervezeti tagok leggyakrabban a barátokkal és a munkatársaikkal beszélgetnek a politikáról. E két változó között szignifikáns különbség is van. (lásd 7. ábra) Az alábbi diagramon megfigyelhető, hogy a valamilyen társadalmi szervezethez tartozók negyede gyakran beszél a politikáról a barátaival (szignifikancia szint. 040) 7. ábra A megkérdezettek közül, ha a párttagokat akarom vizsgálni, akkor még kevesebben, tartoznak valamilyen párthoz, mint civil szervezethez. A megkérdezettek 93%-a semmilyen politikai pártnak vagy érdekvédelmi szervezetnek nem tagja. A 21

22 diplomások és az érettségivel rendelkezők körében van a legtöbb pártag, de ezekben a csoportokban is elenyésző az arányuk. Összességében elmondható, hogy hipotézisem beigazolódott. Mert azok a személyek, akik valamilyen mozgalom vagy civil szervezet tagjai sokkal inkább elmennek szavazni és a közéleti témákat is inkább megbeszélik például barátaikkal. Fiatalok tájékozódása a helyi közéleti eseményekről Úgy gondoltam, hogy a kézdivásárhelyi fiatalok körében hiányosak az információk a közélettel kapcsolatosan. Arra a kérdésre, hogy az Ön tudomása szerint működnek-e a településén ifjúsági szervezetek mozgalmak? A megkérdezettek több mint fele, azaz 58%-a nem tudott megnevezni semmilyen Kézdivásárhelyen működő nonprofit szervezetet. Érdemes megfigyelni azt a 13%-ot is, akik igennel válaszoltak, de már nem tudták vagy nem akarták megnevezni, hogy melyik szervezetre gondoltak Az igen válaszok után a legnagyobb számban a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) helyi szervezetét nevezték meg a válaszadók (12%-uk). Szerintem nagyon kevés az a 2% amit a Kézdivásárhelyi Sportegyesület (KSE) kapott. Már csak azért is mert több mint 17 darab sportággal rendelkezik és rendszeresen hallatja a hangját az összes helyi médiumban. Amit a megkérdezettek válaszaiból hiányolok, az a szociális-jótékonysági civil szervezetek említése, ilyen a városban is működő nonprofit szervezet például a Caritas. (lásd 8. ábra) 22

23 8. ábra Korosztályra lebontva elmondható, hogy az egyetemisták a legtájékozottabbak a civil szervezetek terén. (szignifikancia szint. 012). A legkevésbé tájékozottak a fizikai munkát végző személyek. Utóbbiak közel háromnegyede egyetlen egy civil szervezetet se tudott megnevezni. (lásd 9. ábra) 23

24 9. ábra Az írott sajtót vizsgálva korcsoportonként elmondhatjuk, hogy a Háromszék napilap, a éves korosztály körében a legolvasottabb. (szignifikancia szint. 005) De csak az ennél az újságnál figyelhető meg korcsoportonkénti különbség. A kutatásról kivonatot a mellékelt linken találhat az érdeklődő: Ki kell emelnünk, hogy ez egy éves felmérés. Napjainkban biztosak vagyunk benne, hogy az említett civil szervezetek mellé még ujjak is felsorakoznának. 8. Partneri kör Az alábbi táblázat tartalmazza a projekt sikeres megvalósításához szükséges partnereket és szerepüket Partner Szerepe a projektben Zöld Nap Egyesület Projektkoordinálás, a rendezvény megszervezése Polgármesteri Hivatal, A projekt önrészének a biztosítása, infrastruktúra Megyei Önkormányzat, kiépítése, karbantartása Médiatámogatók A tábor népszerűsítése Helyi nyomdák (Apex, A plakátok nyomtatása D`signer) 9. Projektcsapat Biró Levente támogatókkal való kapcsolattartás Szabó Attila projekt pénzügyi felelőse Márkos Ágnes PR felelős Ráduly Attila, Kész Blanka táborszervezők Tóth Katalin beszerző 24

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében Jelige: Ingo Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés....2 1.1. Módszertan............3 2. A közösségi munkáról.........3 3. Társadalmi

Részletesebben

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken Central European Rural Youth Centre 2013. különszám Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken összefoglaló a kutatás eredményeiről Central European Rural Youth Centre Civil szervezetek, ifjúsági

Részletesebben

Kapcsolatok jellemzői jellemző. folytatott kutatás a szociális és gyermekvédelmi célú civilnonproþt

Kapcsolatok jellemzői jellemző. folytatott kutatás a szociális és gyermekvédelmi célú civilnonproþt MAGYAR VALÓSÁG Kóbor Krisztina Kapcsolatok jellemzői jellemző kapcsolatok két régi szociális és gyermekvédelmi célú civil/nonproþt szervezetei között A tanulmány egy nagyobb lélegzetvételű kutatás eredményei

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest,

Részletesebben

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 2014.

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet

Részletesebben

Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies Budapest, Angyal u. 15/b. Hungary 1094 Tel. : (36-1) 216-0377, 455-8055 Fax: (36-1) 216-0911 A civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése Budapest, 2012. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A kutatás háttere, célja... 3 A kutatás módszere,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT KUTATÓCSOPORT LAKOSSÁGI ADOMÁNYOK ÉS ÖNKÉNTES MUNKA

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT KUTATÓCSOPORT LAKOSSÁGI ADOMÁNYOK ÉS ÖNKÉNTES MUNKA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT KUTATÓCSOPORT LAKOSSÁGI ADOMÁNYOK ÉS ÖNKÉNTES MUNKA BUDAPEST, 1995 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai főosztályának Társadalmi szervezetek

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 MAGYAR ZSÓFIA A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 Kutatásommal arra vállalkozom, hogy a már meglévõ szolgáltatások eddigi helyzetét egy egységes szempont szerint

Részletesebben

Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz

Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz Copyright Echo Nonprofit Network, 2001 A Nyílt Lapok az Echo Innovációs Műhely közhasznú

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete 2003-ban - egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete 2003-ban - egy országos kutatás tükrében 1 Magyar Zsófia A magyarországi kórházi szociális munka helyzete 2003-ban - egy országos kutatás tükrében 1 Bevezető A WHO (World Health Organization) egészség fogalmát alapul véve, amely szerint az egészség

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben Debreceni Egyetem Mezőgazdaság,- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr. Juhász Lajos Civil szervezetek szerepe a környezeti

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében *

Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében * KUTI ÉVA Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében * A tanulmány különbözõ forrásokból származó empirikus információk alapján vizsgálja az 1 százalékos rendszer

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN A civil szféra érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenységének vizsgálata belső és külső kapcsolatrendszerük tükrében A civil szféra

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben