FORDULAT ZÖLD ÉS ETIKAI KÖZGAZDASÁGTAN 2002 NYÁR. A Társdalomelméleti Kollégium Szakmai Folyóirata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORDULAT ZÖLD ÉS ETIKAI KÖZGAZDASÁGTAN 2002 NYÁR. A Társdalomelméleti Kollégium Szakmai Folyóirata"

Átírás

1

2 FORDULAT A Társdalomelméleti Kollégium Szakmai Folyóirata ZÖLD ÉS ETIKAI KÖZGAZDASÁGTAN 2002 NYÁR

3 Fordulat 2002 nyár Készült az Aula Kiadó nyomdájában 150 példányban Szerkesztő: Orbán Gábor, Szabó Adrienne Számítógépes munka: Harasztosi Péter Kiadja a Társadalomelméleti Kollégium A szerkesztőség címe: Honlap: ISSN TANSEGÉDLET, KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM HOZHATÓ

4 TARTALOMJEGYZÉK MŰHELY KACSUK ZOLTÁN: Zöldségek nyersen 5 VARSÁNYI KORNÉL: Modern és modern-bíráló ökológia 24 TUKACS ANDRÁS: Mivel érték-el? 39 BODORKÓS BARBARA: A TEK újrafelfedezése 67 KOMMENTÁR HELTAI LÁSZLÓ: Vadászó-gyűjtögető társadalmak 83 SZEMELVÉNYEK A ZÖLD ALAPOZÓ KÖRDOLGOZATAIBÓL KOVÁCS TAMÁS: A Kis Herceg Csodaországban 100 BODORKÓS EDINA: Zöld építészet és az autonóm ház 106 ZÁMBÓ TIBOR: Mire jó a szabadság? 118 TEMESI DÁNIEL: Az *** társadalmi tanítása 126 SOÓS GERGELY TAMÁS: Démon Lord és Fél Erik meg a legelő 132 VITA HERTZ ISTVÁN ÉS BARÁTAI: Mai kedvenc Tájbeszólásom 135 KRÓNIKA 141

5

6 MŰHELY ZÖLDSÉGEK NYERSEN KACSUK ZOLTÁN Zöldmozgalmak a hálón Az írásom célja alapvetően leíró jellegű, megpróbálom összefoglalni az egyes irányzatok lényegét, alapvető értékeit és egymáshoz való viszonyukat. Ez egy igen problémás vállalkozás, figyelembe véve, hogy az egyes irányzatokon belül sincs egyértelmű konszenzus ezekben a kérdésekben; a megállapításaim felületessége a kifejtés terjedelmével arányos. A hálón néztem utána a témának, mert itt remélhettem, hogy mennyiségileg feldolgozható anyagot találok, ami ugyanakkor széles látószögű, sokszínű lesz. Bevallom ez a dolgozat is a gyorsétterem - gyors tudás hagyomány követője. Előre hát az ismeretterjesztés fodros hullámain. Kizárólag angol nyelvű oldalakat néztem meg. Nagyjából linket jártam be, ez elég kevésnek tűnik számomra is. Mégis úgy érzem egy jelentős szeletet sikerült áttekintenem a témából, két okból is, egyrészt mivel az egyes oldalakról továbblépve sikerült elég gyakran visszatérnem már látogatott más oldalakra, ez számomra egy fajta lezártságot jelzett. Másrészt az általam összegyűjtött és feldolgozott szövegek kereszt-hivatkozásaiban sem találkoztam igazán más mozgalommal, mint az általam már beazonosítottak. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincsenek más jelentős zöld mozgalmak és elméletek akár a világban akár a világhálón, csupán arra enged következtetni, hogy egy klasztert sikerült úgyahogy bejárnom, reményeim szerint persze egy releváns hal NYÁR FORDULAT 5

7 MŰHELY mazra bukkantam. Itt szeretném azonban azt is jelezni, hogy az alábbi felsorolás elemei közül a WWF és a Greenpeace nem alkotta a halmaz részét: ezeket én vettem be a vizsgálati körbe, illetve az emberiség felszámolására irányuló csoportosulások és az ökofasiszták sem a vizsgált klaszterben voltak létükről az index.hu egy szélsőséges zöld mozgalmakról szóló cikkében olvastam. Ez utóbbi cikk nem kis mértékben befolyásolta kutakodási vágyam fellobbanását (ez a köszönetnyilvánítás volt). A szövegben a felhasznált irodalmat mindig a releváns részeknél található linkről lehet elérni. Például a zöld témában a leghasznosabb általános kiindulási pontnak az alábbi link bizonyult: om/naturalphilosophy/ Elméleti irányzatok Ide azokat az irányzatokat soroltam, amelyek komoly elméleti alappal is rendelkeznek, (ennek megállapítása az én részemről természetesen teljesen önkényes volt); illetve azokat a diszciplínákat soroltam ide, amelyek a felsőoktatásban is megjelennek valamilyen formában. Környezeti Etika OLDAL A filozófiai problémákkal, azon belül is az etikai kérdésekkel való foglalkozás komoly szerepet játszik a zöld mozgalmak elméleteiben. A céljaik megindokolásához szinte mindig felsorakoztatnak etikai érveket is. Most környezeti etika alatt szigorúan az egyetemi diszciplínára koncentrálok, hiszen korábban is létezett számos természeti irányultságú gondolatrendszer. Egy környezeti etika kidolgozására a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején egyre nagyobb igény jelentkezett a zöld aktivisták részéről a mozgalomban szintén részt vállaló filozófusok irányába. Különböző elemek járultak hozzá a probléma felvetéséhez és tárgyalásához, ezek között a legjelentősebbek Lynn White a The Historical Roots of our Ecological Crisis című műve (1967), Garett Hardin The Tragedy of the Commons című műve (1968) ás az 1970-es első Föld nap voltak, valamint még Aldo Leopold The Land Ethic című esszéje. Ez az esszé az A Sand County Almanac című kötetben ben jelent meg először; Aldo Leopoldnak ezt a könyvét ismét kiadták 1970-ben. Ez az esszé az egyik kulcsszövege a környezeti etikának: a kötet az egyik alap- 6 FORDULAT 2002 NYÁR

8 KACSUK ZOLTÁN ZÖLDSÉGEK NYERSEN műnek számít az ökokriticisták most formálódó kánonjában is, és csak ráadásként jegyezném meg, hogy a következő két mondat volt a legtöbbet idézett az általam feldolgozott írásokban: Egy dolog akkor helyes, ha a biotikus közösség integritásának, stabilitásának és szépségének megőrzése felé hat. Helytelen, ha más irányba hat. 1 Az Aldo Leopold által hirdetett álláspontot nevezik ökocentrizmusnak, ennek a szónak a jelentéstartalmát két oldalról lehet megközelíteni. Az első nézőpont alapvetően az antropocentrizmussal való szembehelyezkedés: a természetnek vannak közvetlen belső jogai, és a róla való moralizálás nem alapulhat pusztán az emberhez (vagy állathoz, bizonyos progresszívebb irányzatok szerint) való viszonyán, például, hogy mennyire hasznos az ember számára. A másik megközelítés, melyet Aldo Leopold fejt ki a következő: az első morális törvények az ember és ember közötti viszonyt szabályozták (pl. Tízparancsolat), aztán megjelentek az ember és közösség viszonyát szabályozó morális parancsok, és végül meg 1 A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise. fognak jelenni az ember és környezetének kapcsolatát szabályozó morális törvények (Aldo szerint hamarosan...). Ezt a folyamatot a kölcsönös függőség egyre szélesebb körének felismerése jellemzi, és a környezeti etika lényegében az emberi közösség határainak a környezetünkre való kiterjesztését, és ezáltal a természethez való viszonyunk megváltozását jelentené. Eredetileg mint hódítókra tekintettünk magunkra, és most fel kell ismernünk, hogy nem leigázói, csupán részei vagyunk a környezet egészének ban Arne Naess norvég filozófus, az Inquiry című folyóirat alapítója, megjelentette a The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement című cikkét, ez volt a mély ökológiai irányzat kezdete. Az Inquiry volt a környezeti etika legfontosabb folyóirata egészen 1979-ig, amikor aztán Eugene C. Hargrove megalapította az Enviromental Ethics című folyóiratot. Az első öt év során az állati jogokkal foglalkozó cikkek is ebben a folyóiratban jelentek meg, majd a két terület szétvált, és az állati jogokról a vita külön folyóiratban folytatódott (először az Ethics and Animals majd később a Between 2002 NYÁR FORDULAT 7

9 MŰHELY the Species volt a terület legjelentősebb fóruma). Az 1980-as években kialakult az ökofeminizmus, majd később a Murray Bookchin nézetein alapuló társadalmi ökológia. Az 1990-es évek elején alakult meg az International Society for Enviromental Ethics. html ep/e/environm.htm Társadalmi Ökológia Ezt az irányzatot az ben, New York Cityben született Murray Bookchin hívta életre. Bookchin már első világháborút megelőzően lelkes kommunista, majd trockista, anarchista, munkásmozgalmi mozgalmár és antifasiszta volt, az 1950-es évektől kezdte el baloldali gondolatait szélesebb környezeti perspektívába helyezni. Marxizmus-kritikája jelentős hatással volt az amerikai új baloldal alakulására, a társadalmi ökológia gondolatait boncolgató írásai pedig a zöld mozgalomra. Bookchin számos könyv szerzője és egyben ben az Institute for Social Ecology egyik alapító tagja, Hegel dialektikus idealizmusára és Marx dialektikus materializmusára OLDAL adott válaszként kidolgozta az úgynevezett dialektikus naturalizmust (dialectic naturalism), a- hol naturalizmus alatt a környezethez való viszonyunk értendő. Az ökológiai problémáknak társadalmi problémákban kell keresni a gyökereit csakúgy, ahogy a társadalmi evolúció gyökereit a természetes evolúcióban. Ez tulajdonképpen a legfontosabb üzenete a társadalmi ökológiának; az ember a természet része, de egyben igen különleges helyzetben is van. Az emberi társadalmak megjelenése logikus folyományai azoknak a viselkedési mintáknak együttműködés, szolidaritás és gyermekgondozás, amik hozzásegítették az emberek őseit az életben maradáshoz. Nem szabad szembeállítani az emberiséget a természettel, mert abból vagy a természet leigázása vagy az ember természetnek történő alávetése következik. Az első végletet képviselte például a marxizmus is, míg a másodikat a különböző misztikus és mély ökológiai irányzatok vallják. Az ember feladata a tudatos és felelősségteljes viszony saját társadalmi berendezkedéséhez és az őt körülvevő élővilághoz. A szelekciót nem szabad egy passzívan elszenvedendő külső erőnek tekinteni, a bonyolult idegrendszerrel rendelkező egyedek már 8 FORDULAT 2002 NYÁR

10 KACSUK ZOLTÁN maguk döntéseket hozhatnak, amivel befolyásolhatják a saját túlélési esélyeiket, és ez az emberekre fokozottan igaz. Ha az emberiségre, mint a természet részére gondolunk, a szemünk elé tárul egy öntudatára ébredt természet kialakulásának lehetősége (hasonló gondolatot találhatunk az ökopszichológiánál is). Noé szerepet kell felvállalnunk, aminek során mi vigyázzuk az élő természetet, nehogy valami értelmetlen csapás végezzen vele. Mély Ökológia Ezt a környezeti mozgalmat, amint már korábban szó volt róla, Arnie Naess, norvég filozófus kezdeményezte 1972-ben, természetesen nem ő volt az első, akiben felmerült a környezethez való teljesen újfajta viszony gondolata, azonban az elnevezés mindenképpen tőle származik. Az alábbiakban egy Michael E. Zimmermannal készített riport alapján foglalom össze a mozgalom lényegét. A mély ökológia két alapvető nézete, hogy az antropocentrikus világnézet hibás, és helyette egy olyan szemléletre van szükség, ZÖLDSÉGEK NYERSEN amely sokkal erősebben hangsúlyozza minden dolog kölcsönös függőségét, így az emberét is a világban; másrészt az embernek meg kell tanulnia egy újfajta ökoöntudatot, amely egy sokkal tágabb azonosulást feltételez a környezetünkkel, mint amelyek idáig az identitásunkat formálták. A mély ökológia szerint az ökofeministák nézeteivel az a probléma, hogy bár igaz, hogy a patriarchátus rendszere nagyon sok kárt és szenvedést okozott, könnyen el lehet képzelni egy olyan testvériségen alapuló társadalmi szerveződést (erről lásd később), amely a környezettel szemben ugyanolyan kíméletlen. Hasonló kritikát fogalmaznak meg a mély ökológia képviselői a társadalmi ökológiával szemben: lehetséges egy olyan egyenlőségen alapuló és hierarchiamentes társadalmat létrehozni, mely továbbra sem veszi figyelembe a környezeti szempontokat. Természetesen a három nézetrendszer abból a szempontból rokonítható, hogy ellene vannak a központosításnak és a nagy hierarchiáknak. A mély ökológia hívei is gyakran beszélnek a decentralizáció, a biorégiók kialakításának és az ipari termelés parancsuralmának megtörésének szükségszerűségéről NYÁR FORDULAT 9

11 MŰHELY A társadalmi ökológia hívei gyakran azzal vádolják a mély ökológiát, hogy a fasizmus eszmevilágával flörtöl, amikor arról beszél, hogy vissza kell térni egy organikus társadalmi rendhez. A szélsőjobb teoretikusai gyakran állítják szembe a természetes életmódot a modernitással, ahol számukra az első szociáldarwinizmust és parancsuralmi társadalmi szerveződéseket, míg a második haladó társadalmi mozgalmakat jelöl, mint a marxizmus vagy a liberalizmus. Zimmerman szerint azonban a mozgalom tisztában van ezzel a veszéllyel, és valójában nem a visszatérést sürgetik egy korábbi állapothoz, hanem a jelen meghaladását egy olyan társadalmi rend felé, amelyben nem lehetséges semmiféle parancsuralmi elnyomás. Ez utóbbi megállapítás a társadalmi ökológia gondolatrendszerében is fellelhető. Filozófiai szempontból a posztmodernhez kapcsolódik a mély ökológia, egyrészt a nagy narratívák (különösen például a tudományos és technikai fejlődés narratíváinak) megkérdőjelezésében, másrészt emberközpontúság-ellenessége a fehér angolszász protestáns férfi (WASP) szemszögével szakító irányzatok legradikálisabbjaként fogható fel. Fontos kiemelni, hogy ez az antropo-centrizmus-ellenesség OLDAL nem egyenlő a mizantrópiával, az emberek gyűlöletével. A mély ökológia szerint az ember, az emberi test is a természet része; ezzel szemben az emberiség kiirtását célul kitűző szervezetek, mint a GLF (lásd később), határozottan idegen és kóros testnek tartják az emberiséget a Földön. A mély ökológia hívei azonban a mélyre hatoló kérdéseken túl szeretnék látni a gyakorlati hatásait is nézeteiknek. Egyrészt a feminizmushoz, vagy más hasonló radikális mozgalmakhoz hasonlóan az oktatási rendszeren keresztül az emberek gondolkodására való hatással. Ez azért is fontos, mert a mély ökológia hívei nagyon gyakran az akadémiai szinten nem nyúlnak túl tevékenységükben. Másrészt vannak a mély ökológiát vallók közül azok, akik tesznek is elveik megvalósulásáért, például Dave Foreman, aki az Earth First! egyik alapító tagja. Harmadrészt az olyan szervezeteknek, mint az Earth First! és az ELF, az elméleti alapvetéseihez járul hozzá a mély ökológia. Arra a kérdésre, hogy milyen a viszonya a mély ökológiának a civilizációs fejlődéshez, Zimmerman azt válaszolta, hogy bár sokan a mozgalomból úgy gondolják, hogy a legjobb az lenne, ha az ipari társadalom összeomlana, és bár szerinte is ez egy 10 FORDULAT 2002 NYÁR

12 KACSUK ZOLTÁN elképzelhető veszély, ő mégsem ezt a lehetőséget szeretné. A fejlődés azonban semmilyen körülmények között sem rekedhet meg a jelen szinten, mivel a szennyezés és fogyasztás olyan mértéktelen az aktuális technológiák mellett, hogy biztos összeomláshoz fog vezetni, helyette folytatni kell a fejlődést és a technológiai problémákra technológiai válaszokat kell adni. uncil/eight.htm /IC22/Zimmrman.htm Ökofeminizmus Az ökofeminizmus abból az alapgondolatból táplálkozik, hogy a férfiak uralta társadalom ugyanúgy veti alá és zsákmányolja ki a természetet (és az állatokat), mint a nőket. A patriarchális társadalmi berendezkedésre való visszavezetése a környezeti problémáknak a társadalmi ökológia gondolatrendszerében is megjelenik. Az ökofeminizmusnak vannak politikai, környezeti és spirituális aspektusai. A politikai oldalához tartozik, hogy túl a környezet és a nők helyzetének ZÖLDSÉGEK NYERSEN megváltoztatásán, céljaik között szerepel a rasszizmus, imperializmus, a faj (speciesism) és osztály szerinti hátrányos megkülönböztetés elleni harc. A spirituális oldalon a környezet miszticizmus különböző formáiból táplálkoznak, és elutasítják az egy (hím) isten gondolatát, mivel szerintük az élet mindent átsző a világban. Az interdiszciplinaritás, a holisztikus szemlélet és ez a fajta spirituális szemlélet, mind abból a gondolatból származnak, hogy a partikularitások megragadása elégtelen még a vizsgált probléma megoldására. Ez a szemlélet elég sok zöld gondolatkörre jellemző. Természetesen az ökofeminizmus, csakúgy, mint a feminizmus, elég széles spektrumot ölel fel mind a radikalizmus, mind pedig a gyakorlathoz való viszony alapján. Az ökofeminizmuson belül az a felismerés vezetett az állatok jogaival való foglalkozáshoz, hogy ugyanaz a hierarchikus társadalmi rend felelős az állatok és a nők eltárgyiasításáért és kizsákmányolásáért. A nők és állatok közötti párhuzam három szinten is jelentkezik: 1, az állatok és nők közös elnyomásában, kizsákmányolásában, bántalmazásában 2002 NYÁR FORDULAT 11

13 MŰHELY 2, az állatokhoz és a nőkhöz egyaránt a következő jellemzőket társítják: alacsonyabb rendű, cuki, gyerekes, irányíthatatlan, érzelmi beállítottságú, impulzív, ösztönös, irracionális, gonosz... 3, a nyelvhasználat szintjén: a nőket és állatokat szokták hívni pipiknek, cicusoknak, nyuszikáknak, báránykáknak... A Feminists for Animal Rights (Feministák az Állatok Jogaiért) szervezet például a nők és állatok mindenfajta bántalmazásának megszüntetését tűzte ki célul. /what_is/index.html roethics/ecofemindex.html Ökopszichológia Az ökopszichológia egyszerre igen elvont és igen gyakorlatias terület. Szellemi és misztikus rejtelmek kavarognak a diszciplína körül, amikor a világmindenség mibenlétét boncolva, olyan gondolatok fogalmazódnak újra John Wheeler fizikus nyomán, hogy az emberiség nem más, mint az anyag önmegismerésének csatornája: a világmindenség szomjazza az értelmet, ami őt befogadja, és erre a feladatra mi OLDAL emberek vagyunk hivatva (hasonló elképzelést találunk a társadalmi ökológiában). Az előbbi gondolat Theodore Roszak írásából származik, és csupán az írója nagyszabású látószögét szerettem volna vele jellemezni, mielőtt ismertetem az említett szerző gondolatait az öko-pszichológia, mint diszciplína mibenlétéről. Az agy legmélyén helyezkedik el az ökológiai tudattalan, és ennek az elnyomása az ipari társadalomban az őrület legmélyebb gyökere. Az ökológiai tudattalanban található a kozmikus evolúció élő emléke egészen a kezdeti időkig. Amíg más pszichoterápiák az ember és ember, ember és család valamint ember és társadalom közötti konfliktusokat igyekeznek feloldani, addig az ökopszichológia a mostanában létrehozott városi tudat és az ősöreg környezet közötti elidegenedést próbálja meg gyógyítani. Az ökopszichológia számára is a gyermekkor a fejlődés kiemelten fontos szakasza. A gyermekben még ép a világhoz való viszony és ez az az élmény, amit a funkcionálisan épelméjű felnőttekben helyre akar állítani a diszciplína. Ehhez különböző forrásokhoz nyúl: természetes népek hagyományos gyógymódjaihoz, a vallásokban és művé- 12 FORDULAT 2002 NYÁR

14 KACSUK ZOLTÁN ZÖLDSÉGEK NYERSEN szetekben kifejeződő természet miszticizmushoz, a vadon élményéhez és a mély ökológia meglátásaihoz. Az ökológiai egoban kialakul az etikai felelősség a bolygó iránt, és ezt a felelősséget az ökopszichológia bele szeretné szőni a mindennapi társadalmi kapcsolatok szövetébe, valamint a politikai döntéshozatalba. A legfontosabb terápiás tervek közé tartozik azon férfiasnak tartott személyiség jegyek újraértékelése, melyek erősen jelen vannak politikai struktúráinkban, és melyek arra ösztökélnek bennünket, hogy a természetet leigázzuk, idegenként, tárgyként kezeljük; ebből a szempontból az ökopszichológia jelentősen támaszkodik az ökofeminizmus nézeteire. Minden, ami a kisléptékű társadalmi szerveződések és az egyének hatalommal való felruházása felé hat, az táplálja az ökológiai egót, minden, ami nagyméretű uralomra tör és az egyén elnyomására, az az ökológiai egó ellen hat. Az ökopszichológia poszt-indusztriális és nem anti-indusztriális nézeteket vall. Az ökopszichológia úgy gondolja, hogy egyfajta szinergikus kölcsönhatás van az egyéni és a bolygónk jóléte között. Ezek az állítások Theodor Roszak professzor, a CSU Ökopszichológiai Intézete 2 igazgatójának nézetei az ökopszichológiáról. A gyakorlatiasságra a következőkben szeretnék kitérni. Az Ökopszichológiai Intézet céljai közé tartozik, hogy elfogadtasson egy olyan környezet alapú definíciót az épelméjűségről, ami aztán jogilag értelmezhető és alkalmazható, valamint hatással lehetne a közpolitikai döntésekre. Ehhez szükség lenne egy széleskörű megállapodásra, e- gyetértésre pszichológusok és pszichiáterek között arról, hogy egyrészt a kiegyensúlyozott környezeti kapcsolatok meghatározó érzelmi tényezők az emberek életében. Másrészt pedig arról, hogy a környezettel való diszfunkcionális viszony károsíthatja az egyének és közösségek mentális egészségét. Az intézet célja, hogy támogasson olyan kutatásokat, amelyek ennek a konszenzusnak a kialakulását segítik elő. Ilyen kutatás például az, amelyik a természetben eltöltött idő személyiségre gyakorolt pozitív hatásait vizsgálja. Az ökopszichológia tehát egyrészt az épelméjűség újradefiniá- 2 Ecopsychology Institute of California State University, Hayward; alapítva 1994-ben 2002 NYÁR FORDULAT 13

15 MŰHELY lásával kíván hozzájárulni a zöldek küzdelméhez, másrészt viszont ennél közvetlenebb módon is segíteni kíván a zöld aktivistáknak. Hozzá szeretnék segíteni a zöld aktivistákat a munkájuk pszichológiai aspektusainak jobb megértéséhez, ezáltal is segítve őket a hatékonyabb kampányolásban. S/ECO/index.html Ökokriticizmus OLDAL Az ökokriticizmus nagyon hangzatos név, kiváló hívószó (ezt hívei is így gondolják), tartalma azonban még csak most kezd kirajzolódni, és sokan sokféleképpen gondolkodnak arról, hogy mit fejez ki, illetve mi a feladata ennek az igen fiatal irányzatnak. Abban szinte minden írás egyetértett az általam vizsgáltak közül, hogy ennek egy inkluzív kategóriának kell lennie, alapvetően interdiszciplináris megközelítésű, és tárgya az ember környezete, illetve az ember viszonya ehhez a környezethez. Arról, hogy az ökokriticizmusnak hogyan kell viszonyulnia az irodalomtudomány többi részéhez (ha egyáltalán van még irodalom a természeti irodalmon kívül...), a korábbi kritikai irányzatokhoz, mint a feminizmus vagy a dekonstrukció, illetve a kritikai kultúrakutatáshoz, vagy magához a zöldmozgalomhoz, arról már megoszlanak a vélemények. A mozgalom az Egyesült Államokból indult el, ezért nem meglepő, hogy kulcsszövegei is többnyire amerikai szerzők tollából származnak. A különböző szerzők egészen más olvasatait adják az ökokriticizmus mibenlétének. Van, aki szerint a hangsúly azon van, hogy a lokalitást is figyelembe vegye az egyes művek olvasata, és így tágabb értelmezési kontextus nyíljon meg. Mások úgy gondolják, hogy egyfajta kritikai olvasat is lehetséges, ahol a szereplőknek a környezethez és a környezeti rendhez való viszonyát is figyelemmel kísérik, a feminista és más kritikai olvasási módok mintájára. Többen hangsúlyozták, hogy a posztmodern nyelvjátékok és a dekonstrukció után az ökokriticizmus visszaviszi a műveket a valós világba, szó szerint a realitás talaján alapozva meg azok olvasatait. Több szerző fejezte ki sajnálatát, hogy a természettudományok és a humán tudományok között még mindig merev elhatárolódás található, és hangsúlyozták, hogy az ökokriticizmus lehetne az egyik olyan fórum, 14 FORDULAT 2002 NYÁR

16 KACSUK ZOLTÁN ahol a széttagolt tudományok egysége ismét helyreáll. Több egyetemen létezik már természeti olvasás, ökokriticizmus vagy más néven olyan tanfolyam, ahol az irodalom órák mellett különböző természettudományos, főleg biológiaórák is szerepelnek a tanrendben. Több szerző jelezte, hogy az ökokriticizmus létjogosultságát abban látja, hogy az emberek gondolkodásmódjának megváltoztatásához az irodalmon keresztül is vezet út. A környezettudatos irodalom illetve irodalomkritika segíthet az emberek értékeinek újragondolásához, és így segítve a zöld gondolkodás térnyerését, hozzájárulhat a zöld mozgalom sikeréhez. ve/intro/intro.html Állatok jogai Az állati jogok kérdése különböző szinteken kapcsolódik a zöld problémakörhöz. Mint etikai kérdés illeszkedik a környezeti etika problémakörébe, radikálisabb formában az antropocentrikus világszemlélet, valamint a faji alapú megkülönbözetés (speciesism) ellen indított háború egyik terepe. ZÖLDSÉGEK NYERSEN Az állatok kizsákmányolása (munkaerejük eltulajdonítása, fogyasztásuk, stb.), embertelen bánásmódunk irányukba (pl. factory farming nagyüzemű állattenyésztés és tartás), valamint a természetes élőhelyeik eltulajdonítása, populációik kiirtása, mind-mind súlyos etikai kérdéseket vetnek fel. Felmerülnek ökológiai problémák is az utóbbival kapcsolatban, például a biodiverzitás csökkenése, de a kérdésnek ez a szintje nem jelenik meg az állati jogokról folyó beszédben. Az állatok egyenlő félként való kezelése az emberszabású majmok esetén az ember kategória újraértelmezését feszegeti. Igen gyakran találkozni az alábbi fordulattal: állatok (emberi és nem emberi), ez a kifejezés is azt kívánja kiemelni, hogy sokkal több mindenben vagyunk hasonlatosak a többi állathoz, mint amennyire különbözünk tőlük. Az állatjogi mozgalom három fő irányzata: 1, állatok jólétéért (Animal Welfare): ez az irányzat nem helyezkedik szembe az állatok kizsákmányolásával, csupán azért küzd, hogy az állatok a lehető leghumánusabb bánásmódban részesüljenek. Tehát a kutyának például joga van, hogy ne rúgják meg, ebben az értelemben te NYÁR FORDULAT 15

17 MŰHELY kinthetjük ezt a mozgalmat állatjoginak. 2, állatok felszabadításáért (Animal Liberation): Peter Singer könyve, az Animal Liberation egyrészt a legolvasottabb könyv állatjogi témában, másrészt bevitte a témát az akadémiai diskurzus terébe. Álláspontja utilitarista vonásai miatt nem a legradikálisabb, hiszen bizonyos körülmények között elfogadhatónak tartja az állatok fel- és kihasználását. 3, állatok jogaiért (Animal Rights): Tom Regan mozgalma a legradikálisabb, az állatok teljes felszabadítása mellett száll síkra. Az állati jogok kérdéshez kapcsolódó gyakorlati irányzatok, tevékenységek még az alábbiak. Vegetáriánusok: akik nem fogyasztanak állati eredetű táplálékot, ennek különbözően erős fokozatai vannak (halott állatot nem fogyaszt, annak tejét és tojását sem, stb.) OLDAL Veganusok: A veganus (vegan), olyan termék, amely állatok felhasználása nélkül és környezetbarát módon készült, az ilyen termékeket használó személyt is veganusnak hívják. A vegánusok általában vegetáriánusok is. Vadászatszabotőrök: A vadászatszabotőrök tevékenysége leginkább Nagy-Britanniára jellemző, ahol a hajtóvadászatnak, mint az arisztokratikus elfoglaltságok egyikének, komoly hagyományai vannak. A hajtóvadászatok során az állatokat olyan kínzásnak teszik ki, ami teljesen embertelen, és a sport fogalmával össze nem egyeztethető. A vadászat mellett szóló különböző érvek (ritkítani kell a rókapopulációt, munkát teremt vidéken, stb.) hamisságára, valamint a hajtóvadászatok különböző embertelen aspektusaira (nem csak a rókákat illetően, hanem például a hajtó kutyák bánásmódjával kapcsolatban is) próbálják felhívni a figyelmet, lobbiznak az ilyen típusú tevékenységek törvény általi beszüntetéséért, valamint aktívan próbálják megakadályozni az ilyen vadászatok sikerét. Szervezetek & egyéb WWF & Greenpeace Érdekes, hogy ez a két jól ismert zöld márkanévvé vált szervezet mennyire felületesen és semmitmondóan jelenik meg a 16 FORDULAT 2002 NYÁR

18 KACSUK ZOLTÁN ZÖLDSÉGEK NYERSEN hálón. Nem is hivatkoztak a honlapjaikra más oldalakon (helyesebben: a WWF-hez vezetett egy darab link). A kivitelezés természetesen nagyon szép, de nem lehet használható információt kicsikarni a céljaikat, programjukat és értékeiket illetően. Ennyire kevés utánajárás alapján nem akarok messzemenő következtetéseket levonni arra nézve, hogy vajon miért nincsenek meghivatkozva ezek a szervezetek a többi zöld oldalon. Zöld pártok Helyesebb lett volna az Egyesült Államok zöld pártját írni, mivel az ő honlapjukon jártam kizárólag (ide vezetett link, megjegyzem ide is csak egy darab). A hálóélet szépsége, hogy dolgozatom írása közben visszatérve az említett linkre, egy másik oldalt találtam ott. Ez már a világ zöld pártjainak oldala volt, innen szeretném idézni a tíz kulcsfontosságúként megjelölt értéküket: társadalmi igazságosság, közösség-alapú gazdálkodás, erőszakmentesség, decentralizáció, jövőbe tekintés/fenntarthatóság, feminizmus, személyes és globális felelősség, a változatosság tisz-telete, alulról építkező demokrácia (grassroots democracy), ökológiai bölcsesség. Earth First! A Föld Először!, vagy még inkább Föld Mindenek Előtt!, szervezet autonóm helyi csoportok hálózatából áll, nincs központi hivatala vagy döntéshozó szerve, nincsenek fizetett hivatalnokai. Az EF! tizenhárom országban van jelen. Nem szabad azonban összekeverni az ELF-fel (lásd alább), amelynek hivatalosan még csoportjai sem léteznek. Természetesen nem kizárt, hogy az egyik szervezet tagjai egyben a másiknak is tagjai (lásd az ökoterrorról szóló részt). Nincs kompromisszum a Föld védelmében 3 ez az EF! szlogenje, ők is a közvetlen akciót hirdetik, kiemelve annak közösségformáló és önbecsülést növelő erejét. Nem riadnak vissza a törvényszegéstől a céljaik elérése érdekében. A kiáltványuk igen harcias, a benne említett példák, annak ellenére, hogy illegális cselekedeteket is említenek, azért messze állnak az ELF módszereitől. Itt nem terrorcse- 3 No compromise in defence of the earth 2002 NYÁR FORDULAT 17

19 MŰHELY /frontcover.cfm Earth Liberation Front lekményekről, inkább igen erős civil engedetlenségről beszélnék, bár kiáltványuk hirdeti, hogy nem riadnak vissza semmilyen eszköz alkalmazásától sem. A küzdelmüket globálisnak tartják, az akcióikat azonban lokálisan szervezik, mindig a helyi csoport által meghatározva. A szolidaritás jelentős az egyes csoportok között, így az együttműködés nem ritka, még akár nemzetközi szinten sem. Itt látszik igazán a különbség a hivatalosan nem létező ELF-hez képest, mivel az EF! szervezetei nyilvánosan léteznek, ezért sokkal nagyobb mértékű a kommunikáció az egyes csoportok között. A Föld Felszabadítási Front nem létezik. Mégis számtalan ökoterror-cselekményért vállaltak már felelősséget a 1992-től napjainkig, igen gyakran az ALFfal (lásd alább) együtt, sőt közös együttműködési és szolidaritási kiáltványt is kiadtak. Bár sokáig kételkedtek/nek még ma is az ELF létezésében, (miként a hajdani emberek a tündérekben; erre a szójátékra elf = tündér OLDAL egyébként szándékosan rájátszanak), a hálón hirdetik létüket, programjukat és eddig elkövetett akcióikat. Egyik kiáltványuk szerint 1992-ben alakult a csoport, amikor az addig radikálisnak számító Earth First! csoport a moderáltabb irányba kívánt elmozdulni Nagy Britanniában (ez aztán 1994-ben az Egyesült Államokban is bekövetkezett). Az ELF nem volt hajlandó szakítani a közvetlen akció (direct action) módszerével, melynek alapelve az ő értelmezésükben, hogy a környezet védelmének érdekében minden módszer megengedett és szükséges. Egy másik felhívásukban, arra szólítanak fel, hogy támadjuk meg az elektromos vezetékeket, a transzformátor állomásokat és a számítógépeket, természetesen mindez a világhálón van közzétéve. Ugyanebben az írásban a társadalmi és mély ökológiát nevezik meg szellemi bázisukként, illetve a Luddistákat, Levellereket, Diggereket, ALF-ot, Zapatistákat és a csintalan kis tündéreket jelölik meg, mint fő inspirálóikat. f.htm 18 FORDULAT 2002 NYÁR

20 KACSUK ZOLTÁN /us/dailynews/elf ht ml Animal Liberation Front Az Állatfelszabadítási Front felépítésében, működésében és taktikáiban nagyon hasonló az ELF-hez (kapcsolatukról lásd ott). Az ember nem léphet be a szervezetbe, mindenki tag, aki az ALF iránymutatását követve akciókat hajt végre, ezek a következők: - Felszabadítani az állatokat a kizsákmányolás és bántalmazás helyszíneiről, és elhelyezni őket olyan biztonságos otthonokban, ahol leélhetik természetes életük hátralevő részét. - Anyagi kárt okozni azoknak, akik az állatok kizsákmányolásából és szenvedéséből profitálnak. - Feltárni a szörnyűségeket, amiket zárt ajtók mögött követnek el állatokkal szemben. - Minden lehetséges óvintézkedést meghozni az állatoknak (ember és nem ember) okozott bántalom elkerülése érdekében. Mint látható az ALF is a közvetlen akció és az erőszakmentesség elveit követi, rövid távú célja minél több állat megmentése, és az állatokkal visszaélő cégek kiszorítása a piacról. ZÖLDSÉGEK NYERSEN Valóban létező szervezet az ALF Supporters Group (ALF Támogatók Csoportja), ennek a csoportnak a fő céljai: - a bebörtönzött aktivisták támogatása, - az ALF támogatása és védelme, - a közvélemény felvilágosítása a közvetlen cselekvés szükségességéről és racionalitásáról, - kommunikációs fórum biztosítása az ALFSG hírlevélen keresztül, - forrásokat szerzése a fenti tevékenységekre. Az általam olvasott ALF faqot is az ALFSG tette közzé a hálón. Nem tartom valószínűtlennek, hogy nem egy ALFSG tag egyben ALF tevékenységekben is részt vesz (erről a problémáról lásd még az ökoterrorizmusnál). Az emberi faj felszámolása Ezen csoport a környezet problémáinak megoldására e- gyetlen járható utat lát, ez pedig az emberi faj egészének eltávolítása a bioszférából. A radikálisabb irányzatok az azonnali pusztítást szorgalmazzák, míg a moderáltabb irányzatok az em NYÁR FORDULAT 19

Környezeti etika 1. Kovács József A KÖRNYEZETETIKA JELENTŐSÉGE A JELENKORI KÖRNYEZETI KRÍZIS A MEADOWS-FÉLE VILÁGMODELLEK. Etika

Környezeti etika 1. Kovács József A KÖRNYEZETETIKA JELENTŐSÉGE A JELENKORI KÖRNYEZETI KRÍZIS A MEADOWS-FÉLE VILÁGMODELLEK. Etika VILÁGOSSÁG 2008/9 10. Etika Kovács József Környezeti etika 1 A KÖRNYEZETETIKA JELENTŐSÉGE A JELENKORI KÖRNYEZETI KRÍZIS Napjainkban közhely, hogy a környezeti krízis egyike az emberiség legkomolyabb problémáinak,

Részletesebben

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában PhD értekezés Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában Dr. Pánovics Attila Témavezető: Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens PTE ÁJK Doktori Iskola Nemzetközi- és Európajogi

Részletesebben

A környezetfilozófiáról *

A környezetfilozófiáról * Tóth I. János A környezetfilozófiáról * A környezeti válság tünetei közismertek: globális felmelegedés, ózonpajzs vékonyodása, fajok kihalása, biodiverzitás csökkenése, erdőirtás, savas esők, környezetszennyezés

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Környezetgazdálkodás

Környezetgazdálkodás Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonosítójú A Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése című pályázat keretében. Konzorciumvezető: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő:

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról Felelõs szerkesztõ: Jávor Benedek 2004 Budapest 1 A kötet megjelenését a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta

Részletesebben

TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG

TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG 2 civil fórum Tartalomjegyzék 3. oldal Sebestény István: Gazdaság-környezetvédelem-szociális biztonság, avagy (létezik-e) a fenntartható fejlődés trilemmája? 4. oldal Csáki Rozália: Tudjuk-e, hogy mennyi

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

...Cselekedj lokálisan!

...Cselekedj lokálisan! Pánovics Attila Glied Viktor (szerk.)...cselekedj lokálisan! Társadalmi részvétel környezeti ügyekben Pécs, 2012 A kötet megjelenését támogatta: TÁMOP-4.2.1. B-10/2/KONV-2010-0002 A Dél-Dunántúli régió

Részletesebben

Zöld-beszéd. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel. Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról

Zöld-beszéd. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel. Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Zöld-beszéd Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról Szerzők: Prof. Dr. Bukovics István, Dr. Földi László, Besenyei Mónika Lektor: Prof. Dr. Padány

Részletesebben

Társadalmi kommunikáció I.

Társadalmi kommunikáció I. KOMMUNIKÁCIÓ Társadalmi kommunikáció I. A sorozat következő kötete: Loet Leydesdorff: A kommunikáció szociológiai elmélete Karl Erik Rosengren KOMMUNIKÁCIÓ TYPOTEX Budapest, 2004 Társadalmi kommunikáció

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Stratégiai kutatások Magyarország 2015 A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében

Részletesebben

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető....4 2. Témaválasztás..5 3. Mi is valójában a tömegkommunikáció?...

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 1 A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 3 Tomáš Sedlácek A jó és a rossz közgazdaságtana A Gilgames-eposztól a Wall Streetig ˆ 4 A jó és a rossz gazdaságtana A fordítás alapja: Tomas Sedlacek:

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Tananyag döntéshozók számára I. rész Az első rész bemutatja: I. A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó gondolkodás változását, és azt a folyamatot, amely a koncepció

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Útikalauz iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért

Útikalauz iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért Útikalauz iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért Imprint Útikalauz iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért Eredeti cím: TRAVELLING GUIDE. Practitioners

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban --

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- BEVEZETÉS... 3 I. TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG: EGYENLŐSÉG ÉS INDIVIDUALIZMUS... 8 I.1. AZ IGAZSÁGOSSÁG SZEREPE HAYEK ÉS RAWLS GONDOLKODÁSÁBAN...

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Ságvári Bence Kultúra és gazdaság Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria Doktori disszertáció Témavezető

Részletesebben

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl Győri Zsuzsanna CSR-on innen és túl Gazdaságetikai Központ témavezető: dr. Zsolnai László igazgató, egyetemi tanár Győri Zsuzsanna 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola CSR-on innen

Részletesebben

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 1614-ben a Fama Fraternitatis publikálásával a Rózsakeresztesek kiléptek a névtlenségből. Négy évszázaddal később a Ősi és Misztikus Rózsakeresztes

Részletesebben

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi

Részletesebben