FORDULAT ZÖLD ÉS ETIKAI KÖZGAZDASÁGTAN 2002 NYÁR. A Társdalomelméleti Kollégium Szakmai Folyóirata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORDULAT ZÖLD ÉS ETIKAI KÖZGAZDASÁGTAN 2002 NYÁR. A Társdalomelméleti Kollégium Szakmai Folyóirata"

Átírás

1

2 FORDULAT A Társdalomelméleti Kollégium Szakmai Folyóirata ZÖLD ÉS ETIKAI KÖZGAZDASÁGTAN 2002 NYÁR

3 Fordulat 2002 nyár Készült az Aula Kiadó nyomdájában 150 példányban Szerkesztő: Orbán Gábor, Szabó Adrienne Számítógépes munka: Harasztosi Péter Kiadja a Társadalomelméleti Kollégium A szerkesztőség címe: Honlap: ISSN TANSEGÉDLET, KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM HOZHATÓ

4 TARTALOMJEGYZÉK MŰHELY KACSUK ZOLTÁN: Zöldségek nyersen 5 VARSÁNYI KORNÉL: Modern és modern-bíráló ökológia 24 TUKACS ANDRÁS: Mivel érték-el? 39 BODORKÓS BARBARA: A TEK újrafelfedezése 67 KOMMENTÁR HELTAI LÁSZLÓ: Vadászó-gyűjtögető társadalmak 83 SZEMELVÉNYEK A ZÖLD ALAPOZÓ KÖRDOLGOZATAIBÓL KOVÁCS TAMÁS: A Kis Herceg Csodaországban 100 BODORKÓS EDINA: Zöld építészet és az autonóm ház 106 ZÁMBÓ TIBOR: Mire jó a szabadság? 118 TEMESI DÁNIEL: Az *** társadalmi tanítása 126 SOÓS GERGELY TAMÁS: Démon Lord és Fél Erik meg a legelő 132 VITA HERTZ ISTVÁN ÉS BARÁTAI: Mai kedvenc Tájbeszólásom 135 KRÓNIKA 141

5

6 MŰHELY ZÖLDSÉGEK NYERSEN KACSUK ZOLTÁN Zöldmozgalmak a hálón Az írásom célja alapvetően leíró jellegű, megpróbálom összefoglalni az egyes irányzatok lényegét, alapvető értékeit és egymáshoz való viszonyukat. Ez egy igen problémás vállalkozás, figyelembe véve, hogy az egyes irányzatokon belül sincs egyértelmű konszenzus ezekben a kérdésekben; a megállapításaim felületessége a kifejtés terjedelmével arányos. A hálón néztem utána a témának, mert itt remélhettem, hogy mennyiségileg feldolgozható anyagot találok, ami ugyanakkor széles látószögű, sokszínű lesz. Bevallom ez a dolgozat is a gyorsétterem - gyors tudás hagyomány követője. Előre hát az ismeretterjesztés fodros hullámain. Kizárólag angol nyelvű oldalakat néztem meg. Nagyjából linket jártam be, ez elég kevésnek tűnik számomra is. Mégis úgy érzem egy jelentős szeletet sikerült áttekintenem a témából, két okból is, egyrészt mivel az egyes oldalakról továbblépve sikerült elég gyakran visszatérnem már látogatott más oldalakra, ez számomra egy fajta lezártságot jelzett. Másrészt az általam összegyűjtött és feldolgozott szövegek kereszt-hivatkozásaiban sem találkoztam igazán más mozgalommal, mint az általam már beazonosítottak. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincsenek más jelentős zöld mozgalmak és elméletek akár a világban akár a világhálón, csupán arra enged következtetni, hogy egy klasztert sikerült úgyahogy bejárnom, reményeim szerint persze egy releváns hal NYÁR FORDULAT 5

7 MŰHELY mazra bukkantam. Itt szeretném azonban azt is jelezni, hogy az alábbi felsorolás elemei közül a WWF és a Greenpeace nem alkotta a halmaz részét: ezeket én vettem be a vizsgálati körbe, illetve az emberiség felszámolására irányuló csoportosulások és az ökofasiszták sem a vizsgált klaszterben voltak létükről az index.hu egy szélsőséges zöld mozgalmakról szóló cikkében olvastam. Ez utóbbi cikk nem kis mértékben befolyásolta kutakodási vágyam fellobbanását (ez a köszönetnyilvánítás volt). A szövegben a felhasznált irodalmat mindig a releváns részeknél található linkről lehet elérni. Például a zöld témában a leghasznosabb általános kiindulási pontnak az alábbi link bizonyult: om/naturalphilosophy/ Elméleti irányzatok Ide azokat az irányzatokat soroltam, amelyek komoly elméleti alappal is rendelkeznek, (ennek megállapítása az én részemről természetesen teljesen önkényes volt); illetve azokat a diszciplínákat soroltam ide, amelyek a felsőoktatásban is megjelennek valamilyen formában. Környezeti Etika OLDAL A filozófiai problémákkal, azon belül is az etikai kérdésekkel való foglalkozás komoly szerepet játszik a zöld mozgalmak elméleteiben. A céljaik megindokolásához szinte mindig felsorakoztatnak etikai érveket is. Most környezeti etika alatt szigorúan az egyetemi diszciplínára koncentrálok, hiszen korábban is létezett számos természeti irányultságú gondolatrendszer. Egy környezeti etika kidolgozására a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején egyre nagyobb igény jelentkezett a zöld aktivisták részéről a mozgalomban szintén részt vállaló filozófusok irányába. Különböző elemek járultak hozzá a probléma felvetéséhez és tárgyalásához, ezek között a legjelentősebbek Lynn White a The Historical Roots of our Ecological Crisis című műve (1967), Garett Hardin The Tragedy of the Commons című műve (1968) ás az 1970-es első Föld nap voltak, valamint még Aldo Leopold The Land Ethic című esszéje. Ez az esszé az A Sand County Almanac című kötetben ben jelent meg először; Aldo Leopoldnak ezt a könyvét ismét kiadták 1970-ben. Ez az esszé az egyik kulcsszövege a környezeti etikának: a kötet az egyik alap- 6 FORDULAT 2002 NYÁR

8 KACSUK ZOLTÁN ZÖLDSÉGEK NYERSEN műnek számít az ökokriticisták most formálódó kánonjában is, és csak ráadásként jegyezném meg, hogy a következő két mondat volt a legtöbbet idézett az általam feldolgozott írásokban: Egy dolog akkor helyes, ha a biotikus közösség integritásának, stabilitásának és szépségének megőrzése felé hat. Helytelen, ha más irányba hat. 1 Az Aldo Leopold által hirdetett álláspontot nevezik ökocentrizmusnak, ennek a szónak a jelentéstartalmát két oldalról lehet megközelíteni. Az első nézőpont alapvetően az antropocentrizmussal való szembehelyezkedés: a természetnek vannak közvetlen belső jogai, és a róla való moralizálás nem alapulhat pusztán az emberhez (vagy állathoz, bizonyos progresszívebb irányzatok szerint) való viszonyán, például, hogy mennyire hasznos az ember számára. A másik megközelítés, melyet Aldo Leopold fejt ki a következő: az első morális törvények az ember és ember közötti viszonyt szabályozták (pl. Tízparancsolat), aztán megjelentek az ember és közösség viszonyát szabályozó morális parancsok, és végül meg 1 A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise. fognak jelenni az ember és környezetének kapcsolatát szabályozó morális törvények (Aldo szerint hamarosan...). Ezt a folyamatot a kölcsönös függőség egyre szélesebb körének felismerése jellemzi, és a környezeti etika lényegében az emberi közösség határainak a környezetünkre való kiterjesztését, és ezáltal a természethez való viszonyunk megváltozását jelentené. Eredetileg mint hódítókra tekintettünk magunkra, és most fel kell ismernünk, hogy nem leigázói, csupán részei vagyunk a környezet egészének ban Arne Naess norvég filozófus, az Inquiry című folyóirat alapítója, megjelentette a The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement című cikkét, ez volt a mély ökológiai irányzat kezdete. Az Inquiry volt a környezeti etika legfontosabb folyóirata egészen 1979-ig, amikor aztán Eugene C. Hargrove megalapította az Enviromental Ethics című folyóiratot. Az első öt év során az állati jogokkal foglalkozó cikkek is ebben a folyóiratban jelentek meg, majd a két terület szétvált, és az állati jogokról a vita külön folyóiratban folytatódott (először az Ethics and Animals majd később a Between 2002 NYÁR FORDULAT 7

9 MŰHELY the Species volt a terület legjelentősebb fóruma). Az 1980-as években kialakult az ökofeminizmus, majd később a Murray Bookchin nézetein alapuló társadalmi ökológia. Az 1990-es évek elején alakult meg az International Society for Enviromental Ethics. html ep/e/environm.htm Társadalmi Ökológia Ezt az irányzatot az ben, New York Cityben született Murray Bookchin hívta életre. Bookchin már első világháborút megelőzően lelkes kommunista, majd trockista, anarchista, munkásmozgalmi mozgalmár és antifasiszta volt, az 1950-es évektől kezdte el baloldali gondolatait szélesebb környezeti perspektívába helyezni. Marxizmus-kritikája jelentős hatással volt az amerikai új baloldal alakulására, a társadalmi ökológia gondolatait boncolgató írásai pedig a zöld mozgalomra. Bookchin számos könyv szerzője és egyben ben az Institute for Social Ecology egyik alapító tagja, Hegel dialektikus idealizmusára és Marx dialektikus materializmusára OLDAL adott válaszként kidolgozta az úgynevezett dialektikus naturalizmust (dialectic naturalism), a- hol naturalizmus alatt a környezethez való viszonyunk értendő. Az ökológiai problémáknak társadalmi problémákban kell keresni a gyökereit csakúgy, ahogy a társadalmi evolúció gyökereit a természetes evolúcióban. Ez tulajdonképpen a legfontosabb üzenete a társadalmi ökológiának; az ember a természet része, de egyben igen különleges helyzetben is van. Az emberi társadalmak megjelenése logikus folyományai azoknak a viselkedési mintáknak együttműködés, szolidaritás és gyermekgondozás, amik hozzásegítették az emberek őseit az életben maradáshoz. Nem szabad szembeállítani az emberiséget a természettel, mert abból vagy a természet leigázása vagy az ember természetnek történő alávetése következik. Az első végletet képviselte például a marxizmus is, míg a másodikat a különböző misztikus és mély ökológiai irányzatok vallják. Az ember feladata a tudatos és felelősségteljes viszony saját társadalmi berendezkedéséhez és az őt körülvevő élővilághoz. A szelekciót nem szabad egy passzívan elszenvedendő külső erőnek tekinteni, a bonyolult idegrendszerrel rendelkező egyedek már 8 FORDULAT 2002 NYÁR

10 KACSUK ZOLTÁN maguk döntéseket hozhatnak, amivel befolyásolhatják a saját túlélési esélyeiket, és ez az emberekre fokozottan igaz. Ha az emberiségre, mint a természet részére gondolunk, a szemünk elé tárul egy öntudatára ébredt természet kialakulásának lehetősége (hasonló gondolatot találhatunk az ökopszichológiánál is). Noé szerepet kell felvállalnunk, aminek során mi vigyázzuk az élő természetet, nehogy valami értelmetlen csapás végezzen vele. Mély Ökológia Ezt a környezeti mozgalmat, amint már korábban szó volt róla, Arnie Naess, norvég filozófus kezdeményezte 1972-ben, természetesen nem ő volt az első, akiben felmerült a környezethez való teljesen újfajta viszony gondolata, azonban az elnevezés mindenképpen tőle származik. Az alábbiakban egy Michael E. Zimmermannal készített riport alapján foglalom össze a mozgalom lényegét. A mély ökológia két alapvető nézete, hogy az antropocentrikus világnézet hibás, és helyette egy olyan szemléletre van szükség, ZÖLDSÉGEK NYERSEN amely sokkal erősebben hangsúlyozza minden dolog kölcsönös függőségét, így az emberét is a világban; másrészt az embernek meg kell tanulnia egy újfajta ökoöntudatot, amely egy sokkal tágabb azonosulást feltételez a környezetünkkel, mint amelyek idáig az identitásunkat formálták. A mély ökológia szerint az ökofeministák nézeteivel az a probléma, hogy bár igaz, hogy a patriarchátus rendszere nagyon sok kárt és szenvedést okozott, könnyen el lehet képzelni egy olyan testvériségen alapuló társadalmi szerveződést (erről lásd később), amely a környezettel szemben ugyanolyan kíméletlen. Hasonló kritikát fogalmaznak meg a mély ökológia képviselői a társadalmi ökológiával szemben: lehetséges egy olyan egyenlőségen alapuló és hierarchiamentes társadalmat létrehozni, mely továbbra sem veszi figyelembe a környezeti szempontokat. Természetesen a három nézetrendszer abból a szempontból rokonítható, hogy ellene vannak a központosításnak és a nagy hierarchiáknak. A mély ökológia hívei is gyakran beszélnek a decentralizáció, a biorégiók kialakításának és az ipari termelés parancsuralmának megtörésének szükségszerűségéről NYÁR FORDULAT 9

11 MŰHELY A társadalmi ökológia hívei gyakran azzal vádolják a mély ökológiát, hogy a fasizmus eszmevilágával flörtöl, amikor arról beszél, hogy vissza kell térni egy organikus társadalmi rendhez. A szélsőjobb teoretikusai gyakran állítják szembe a természetes életmódot a modernitással, ahol számukra az első szociáldarwinizmust és parancsuralmi társadalmi szerveződéseket, míg a második haladó társadalmi mozgalmakat jelöl, mint a marxizmus vagy a liberalizmus. Zimmerman szerint azonban a mozgalom tisztában van ezzel a veszéllyel, és valójában nem a visszatérést sürgetik egy korábbi állapothoz, hanem a jelen meghaladását egy olyan társadalmi rend felé, amelyben nem lehetséges semmiféle parancsuralmi elnyomás. Ez utóbbi megállapítás a társadalmi ökológia gondolatrendszerében is fellelhető. Filozófiai szempontból a posztmodernhez kapcsolódik a mély ökológia, egyrészt a nagy narratívák (különösen például a tudományos és technikai fejlődés narratíváinak) megkérdőjelezésében, másrészt emberközpontúság-ellenessége a fehér angolszász protestáns férfi (WASP) szemszögével szakító irányzatok legradikálisabbjaként fogható fel. Fontos kiemelni, hogy ez az antropo-centrizmus-ellenesség OLDAL nem egyenlő a mizantrópiával, az emberek gyűlöletével. A mély ökológia szerint az ember, az emberi test is a természet része; ezzel szemben az emberiség kiirtását célul kitűző szervezetek, mint a GLF (lásd később), határozottan idegen és kóros testnek tartják az emberiséget a Földön. A mély ökológia hívei azonban a mélyre hatoló kérdéseken túl szeretnék látni a gyakorlati hatásait is nézeteiknek. Egyrészt a feminizmushoz, vagy más hasonló radikális mozgalmakhoz hasonlóan az oktatási rendszeren keresztül az emberek gondolkodására való hatással. Ez azért is fontos, mert a mély ökológia hívei nagyon gyakran az akadémiai szinten nem nyúlnak túl tevékenységükben. Másrészt vannak a mély ökológiát vallók közül azok, akik tesznek is elveik megvalósulásáért, például Dave Foreman, aki az Earth First! egyik alapító tagja. Harmadrészt az olyan szervezeteknek, mint az Earth First! és az ELF, az elméleti alapvetéseihez járul hozzá a mély ökológia. Arra a kérdésre, hogy milyen a viszonya a mély ökológiának a civilizációs fejlődéshez, Zimmerman azt válaszolta, hogy bár sokan a mozgalomból úgy gondolják, hogy a legjobb az lenne, ha az ipari társadalom összeomlana, és bár szerinte is ez egy 10 FORDULAT 2002 NYÁR

12 KACSUK ZOLTÁN elképzelhető veszély, ő mégsem ezt a lehetőséget szeretné. A fejlődés azonban semmilyen körülmények között sem rekedhet meg a jelen szinten, mivel a szennyezés és fogyasztás olyan mértéktelen az aktuális technológiák mellett, hogy biztos összeomláshoz fog vezetni, helyette folytatni kell a fejlődést és a technológiai problémákra technológiai válaszokat kell adni. uncil/eight.htm /IC22/Zimmrman.htm Ökofeminizmus Az ökofeminizmus abból az alapgondolatból táplálkozik, hogy a férfiak uralta társadalom ugyanúgy veti alá és zsákmányolja ki a természetet (és az állatokat), mint a nőket. A patriarchális társadalmi berendezkedésre való visszavezetése a környezeti problémáknak a társadalmi ökológia gondolatrendszerében is megjelenik. Az ökofeminizmusnak vannak politikai, környezeti és spirituális aspektusai. A politikai oldalához tartozik, hogy túl a környezet és a nők helyzetének ZÖLDSÉGEK NYERSEN megváltoztatásán, céljaik között szerepel a rasszizmus, imperializmus, a faj (speciesism) és osztály szerinti hátrányos megkülönböztetés elleni harc. A spirituális oldalon a környezet miszticizmus különböző formáiból táplálkoznak, és elutasítják az egy (hím) isten gondolatát, mivel szerintük az élet mindent átsző a világban. Az interdiszciplinaritás, a holisztikus szemlélet és ez a fajta spirituális szemlélet, mind abból a gondolatból származnak, hogy a partikularitások megragadása elégtelen még a vizsgált probléma megoldására. Ez a szemlélet elég sok zöld gondolatkörre jellemző. Természetesen az ökofeminizmus, csakúgy, mint a feminizmus, elég széles spektrumot ölel fel mind a radikalizmus, mind pedig a gyakorlathoz való viszony alapján. Az ökofeminizmuson belül az a felismerés vezetett az állatok jogaival való foglalkozáshoz, hogy ugyanaz a hierarchikus társadalmi rend felelős az állatok és a nők eltárgyiasításáért és kizsákmányolásáért. A nők és állatok közötti párhuzam három szinten is jelentkezik: 1, az állatok és nők közös elnyomásában, kizsákmányolásában, bántalmazásában 2002 NYÁR FORDULAT 11

13 MŰHELY 2, az állatokhoz és a nőkhöz egyaránt a következő jellemzőket társítják: alacsonyabb rendű, cuki, gyerekes, irányíthatatlan, érzelmi beállítottságú, impulzív, ösztönös, irracionális, gonosz... 3, a nyelvhasználat szintjén: a nőket és állatokat szokták hívni pipiknek, cicusoknak, nyuszikáknak, báránykáknak... A Feminists for Animal Rights (Feministák az Állatok Jogaiért) szervezet például a nők és állatok mindenfajta bántalmazásának megszüntetését tűzte ki célul. /what_is/index.html roethics/ecofemindex.html Ökopszichológia Az ökopszichológia egyszerre igen elvont és igen gyakorlatias terület. Szellemi és misztikus rejtelmek kavarognak a diszciplína körül, amikor a világmindenség mibenlétét boncolva, olyan gondolatok fogalmazódnak újra John Wheeler fizikus nyomán, hogy az emberiség nem más, mint az anyag önmegismerésének csatornája: a világmindenség szomjazza az értelmet, ami őt befogadja, és erre a feladatra mi OLDAL emberek vagyunk hivatva (hasonló elképzelést találunk a társadalmi ökológiában). Az előbbi gondolat Theodore Roszak írásából származik, és csupán az írója nagyszabású látószögét szerettem volna vele jellemezni, mielőtt ismertetem az említett szerző gondolatait az öko-pszichológia, mint diszciplína mibenlétéről. Az agy legmélyén helyezkedik el az ökológiai tudattalan, és ennek az elnyomása az ipari társadalomban az őrület legmélyebb gyökere. Az ökológiai tudattalanban található a kozmikus evolúció élő emléke egészen a kezdeti időkig. Amíg más pszichoterápiák az ember és ember, ember és család valamint ember és társadalom közötti konfliktusokat igyekeznek feloldani, addig az ökopszichológia a mostanában létrehozott városi tudat és az ősöreg környezet közötti elidegenedést próbálja meg gyógyítani. Az ökopszichológia számára is a gyermekkor a fejlődés kiemelten fontos szakasza. A gyermekben még ép a világhoz való viszony és ez az az élmény, amit a funkcionálisan épelméjű felnőttekben helyre akar állítani a diszciplína. Ehhez különböző forrásokhoz nyúl: természetes népek hagyományos gyógymódjaihoz, a vallásokban és művé- 12 FORDULAT 2002 NYÁR

14 KACSUK ZOLTÁN ZÖLDSÉGEK NYERSEN szetekben kifejeződő természet miszticizmushoz, a vadon élményéhez és a mély ökológia meglátásaihoz. Az ökológiai egoban kialakul az etikai felelősség a bolygó iránt, és ezt a felelősséget az ökopszichológia bele szeretné szőni a mindennapi társadalmi kapcsolatok szövetébe, valamint a politikai döntéshozatalba. A legfontosabb terápiás tervek közé tartozik azon férfiasnak tartott személyiség jegyek újraértékelése, melyek erősen jelen vannak politikai struktúráinkban, és melyek arra ösztökélnek bennünket, hogy a természetet leigázzuk, idegenként, tárgyként kezeljük; ebből a szempontból az ökopszichológia jelentősen támaszkodik az ökofeminizmus nézeteire. Minden, ami a kisléptékű társadalmi szerveződések és az egyének hatalommal való felruházása felé hat, az táplálja az ökológiai egót, minden, ami nagyméretű uralomra tör és az egyén elnyomására, az az ökológiai egó ellen hat. Az ökopszichológia poszt-indusztriális és nem anti-indusztriális nézeteket vall. Az ökopszichológia úgy gondolja, hogy egyfajta szinergikus kölcsönhatás van az egyéni és a bolygónk jóléte között. Ezek az állítások Theodor Roszak professzor, a CSU Ökopszichológiai Intézete 2 igazgatójának nézetei az ökopszichológiáról. A gyakorlatiasságra a következőkben szeretnék kitérni. Az Ökopszichológiai Intézet céljai közé tartozik, hogy elfogadtasson egy olyan környezet alapú definíciót az épelméjűségről, ami aztán jogilag értelmezhető és alkalmazható, valamint hatással lehetne a közpolitikai döntésekre. Ehhez szükség lenne egy széleskörű megállapodásra, e- gyetértésre pszichológusok és pszichiáterek között arról, hogy egyrészt a kiegyensúlyozott környezeti kapcsolatok meghatározó érzelmi tényezők az emberek életében. Másrészt pedig arról, hogy a környezettel való diszfunkcionális viszony károsíthatja az egyének és közösségek mentális egészségét. Az intézet célja, hogy támogasson olyan kutatásokat, amelyek ennek a konszenzusnak a kialakulását segítik elő. Ilyen kutatás például az, amelyik a természetben eltöltött idő személyiségre gyakorolt pozitív hatásait vizsgálja. Az ökopszichológia tehát egyrészt az épelméjűség újradefiniá- 2 Ecopsychology Institute of California State University, Hayward; alapítva 1994-ben 2002 NYÁR FORDULAT 13

15 MŰHELY lásával kíván hozzájárulni a zöldek küzdelméhez, másrészt viszont ennél közvetlenebb módon is segíteni kíván a zöld aktivistáknak. Hozzá szeretnék segíteni a zöld aktivistákat a munkájuk pszichológiai aspektusainak jobb megértéséhez, ezáltal is segítve őket a hatékonyabb kampányolásban. S/ECO/index.html Ökokriticizmus OLDAL Az ökokriticizmus nagyon hangzatos név, kiváló hívószó (ezt hívei is így gondolják), tartalma azonban még csak most kezd kirajzolódni, és sokan sokféleképpen gondolkodnak arról, hogy mit fejez ki, illetve mi a feladata ennek az igen fiatal irányzatnak. Abban szinte minden írás egyetértett az általam vizsgáltak közül, hogy ennek egy inkluzív kategóriának kell lennie, alapvetően interdiszciplináris megközelítésű, és tárgya az ember környezete, illetve az ember viszonya ehhez a környezethez. Arról, hogy az ökokriticizmusnak hogyan kell viszonyulnia az irodalomtudomány többi részéhez (ha egyáltalán van még irodalom a természeti irodalmon kívül...), a korábbi kritikai irányzatokhoz, mint a feminizmus vagy a dekonstrukció, illetve a kritikai kultúrakutatáshoz, vagy magához a zöldmozgalomhoz, arról már megoszlanak a vélemények. A mozgalom az Egyesült Államokból indult el, ezért nem meglepő, hogy kulcsszövegei is többnyire amerikai szerzők tollából származnak. A különböző szerzők egészen más olvasatait adják az ökokriticizmus mibenlétének. Van, aki szerint a hangsúly azon van, hogy a lokalitást is figyelembe vegye az egyes művek olvasata, és így tágabb értelmezési kontextus nyíljon meg. Mások úgy gondolják, hogy egyfajta kritikai olvasat is lehetséges, ahol a szereplőknek a környezethez és a környezeti rendhez való viszonyát is figyelemmel kísérik, a feminista és más kritikai olvasási módok mintájára. Többen hangsúlyozták, hogy a posztmodern nyelvjátékok és a dekonstrukció után az ökokriticizmus visszaviszi a műveket a valós világba, szó szerint a realitás talaján alapozva meg azok olvasatait. Több szerző fejezte ki sajnálatát, hogy a természettudományok és a humán tudományok között még mindig merev elhatárolódás található, és hangsúlyozták, hogy az ökokriticizmus lehetne az egyik olyan fórum, 14 FORDULAT 2002 NYÁR

16 KACSUK ZOLTÁN ahol a széttagolt tudományok egysége ismét helyreáll. Több egyetemen létezik már természeti olvasás, ökokriticizmus vagy más néven olyan tanfolyam, ahol az irodalom órák mellett különböző természettudományos, főleg biológiaórák is szerepelnek a tanrendben. Több szerző jelezte, hogy az ökokriticizmus létjogosultságát abban látja, hogy az emberek gondolkodásmódjának megváltoztatásához az irodalmon keresztül is vezet út. A környezettudatos irodalom illetve irodalomkritika segíthet az emberek értékeinek újragondolásához, és így segítve a zöld gondolkodás térnyerését, hozzájárulhat a zöld mozgalom sikeréhez. ve/intro/intro.html Állatok jogai Az állati jogok kérdése különböző szinteken kapcsolódik a zöld problémakörhöz. Mint etikai kérdés illeszkedik a környezeti etika problémakörébe, radikálisabb formában az antropocentrikus világszemlélet, valamint a faji alapú megkülönbözetés (speciesism) ellen indított háború egyik terepe. ZÖLDSÉGEK NYERSEN Az állatok kizsákmányolása (munkaerejük eltulajdonítása, fogyasztásuk, stb.), embertelen bánásmódunk irányukba (pl. factory farming nagyüzemű állattenyésztés és tartás), valamint a természetes élőhelyeik eltulajdonítása, populációik kiirtása, mind-mind súlyos etikai kérdéseket vetnek fel. Felmerülnek ökológiai problémák is az utóbbival kapcsolatban, például a biodiverzitás csökkenése, de a kérdésnek ez a szintje nem jelenik meg az állati jogokról folyó beszédben. Az állatok egyenlő félként való kezelése az emberszabású majmok esetén az ember kategória újraértelmezését feszegeti. Igen gyakran találkozni az alábbi fordulattal: állatok (emberi és nem emberi), ez a kifejezés is azt kívánja kiemelni, hogy sokkal több mindenben vagyunk hasonlatosak a többi állathoz, mint amennyire különbözünk tőlük. Az állatjogi mozgalom három fő irányzata: 1, állatok jólétéért (Animal Welfare): ez az irányzat nem helyezkedik szembe az állatok kizsákmányolásával, csupán azért küzd, hogy az állatok a lehető leghumánusabb bánásmódban részesüljenek. Tehát a kutyának például joga van, hogy ne rúgják meg, ebben az értelemben te NYÁR FORDULAT 15

17 MŰHELY kinthetjük ezt a mozgalmat állatjoginak. 2, állatok felszabadításáért (Animal Liberation): Peter Singer könyve, az Animal Liberation egyrészt a legolvasottabb könyv állatjogi témában, másrészt bevitte a témát az akadémiai diskurzus terébe. Álláspontja utilitarista vonásai miatt nem a legradikálisabb, hiszen bizonyos körülmények között elfogadhatónak tartja az állatok fel- és kihasználását. 3, állatok jogaiért (Animal Rights): Tom Regan mozgalma a legradikálisabb, az állatok teljes felszabadítása mellett száll síkra. Az állati jogok kérdéshez kapcsolódó gyakorlati irányzatok, tevékenységek még az alábbiak. Vegetáriánusok: akik nem fogyasztanak állati eredetű táplálékot, ennek különbözően erős fokozatai vannak (halott állatot nem fogyaszt, annak tejét és tojását sem, stb.) OLDAL Veganusok: A veganus (vegan), olyan termék, amely állatok felhasználása nélkül és környezetbarát módon készült, az ilyen termékeket használó személyt is veganusnak hívják. A vegánusok általában vegetáriánusok is. Vadászatszabotőrök: A vadászatszabotőrök tevékenysége leginkább Nagy-Britanniára jellemző, ahol a hajtóvadászatnak, mint az arisztokratikus elfoglaltságok egyikének, komoly hagyományai vannak. A hajtóvadászatok során az állatokat olyan kínzásnak teszik ki, ami teljesen embertelen, és a sport fogalmával össze nem egyeztethető. A vadászat mellett szóló különböző érvek (ritkítani kell a rókapopulációt, munkát teremt vidéken, stb.) hamisságára, valamint a hajtóvadászatok különböző embertelen aspektusaira (nem csak a rókákat illetően, hanem például a hajtó kutyák bánásmódjával kapcsolatban is) próbálják felhívni a figyelmet, lobbiznak az ilyen típusú tevékenységek törvény általi beszüntetéséért, valamint aktívan próbálják megakadályozni az ilyen vadászatok sikerét. Szervezetek & egyéb WWF & Greenpeace Érdekes, hogy ez a két jól ismert zöld márkanévvé vált szervezet mennyire felületesen és semmitmondóan jelenik meg a 16 FORDULAT 2002 NYÁR

18 KACSUK ZOLTÁN ZÖLDSÉGEK NYERSEN hálón. Nem is hivatkoztak a honlapjaikra más oldalakon (helyesebben: a WWF-hez vezetett egy darab link). A kivitelezés természetesen nagyon szép, de nem lehet használható információt kicsikarni a céljaikat, programjukat és értékeiket illetően. Ennyire kevés utánajárás alapján nem akarok messzemenő következtetéseket levonni arra nézve, hogy vajon miért nincsenek meghivatkozva ezek a szervezetek a többi zöld oldalon. Zöld pártok Helyesebb lett volna az Egyesült Államok zöld pártját írni, mivel az ő honlapjukon jártam kizárólag (ide vezetett link, megjegyzem ide is csak egy darab). A hálóélet szépsége, hogy dolgozatom írása közben visszatérve az említett linkre, egy másik oldalt találtam ott. Ez már a világ zöld pártjainak oldala volt, innen szeretném idézni a tíz kulcsfontosságúként megjelölt értéküket: társadalmi igazságosság, közösség-alapú gazdálkodás, erőszakmentesség, decentralizáció, jövőbe tekintés/fenntarthatóság, feminizmus, személyes és globális felelősség, a változatosság tisz-telete, alulról építkező demokrácia (grassroots democracy), ökológiai bölcsesség. Earth First! A Föld Először!, vagy még inkább Föld Mindenek Előtt!, szervezet autonóm helyi csoportok hálózatából áll, nincs központi hivatala vagy döntéshozó szerve, nincsenek fizetett hivatalnokai. Az EF! tizenhárom országban van jelen. Nem szabad azonban összekeverni az ELF-fel (lásd alább), amelynek hivatalosan még csoportjai sem léteznek. Természetesen nem kizárt, hogy az egyik szervezet tagjai egyben a másiknak is tagjai (lásd az ökoterrorról szóló részt). Nincs kompromisszum a Föld védelmében 3 ez az EF! szlogenje, ők is a közvetlen akciót hirdetik, kiemelve annak közösségformáló és önbecsülést növelő erejét. Nem riadnak vissza a törvényszegéstől a céljaik elérése érdekében. A kiáltványuk igen harcias, a benne említett példák, annak ellenére, hogy illegális cselekedeteket is említenek, azért messze állnak az ELF módszereitől. Itt nem terrorcse- 3 No compromise in defence of the earth 2002 NYÁR FORDULAT 17

19 MŰHELY /frontcover.cfm Earth Liberation Front lekményekről, inkább igen erős civil engedetlenségről beszélnék, bár kiáltványuk hirdeti, hogy nem riadnak vissza semmilyen eszköz alkalmazásától sem. A küzdelmüket globálisnak tartják, az akcióikat azonban lokálisan szervezik, mindig a helyi csoport által meghatározva. A szolidaritás jelentős az egyes csoportok között, így az együttműködés nem ritka, még akár nemzetközi szinten sem. Itt látszik igazán a különbség a hivatalosan nem létező ELF-hez képest, mivel az EF! szervezetei nyilvánosan léteznek, ezért sokkal nagyobb mértékű a kommunikáció az egyes csoportok között. A Föld Felszabadítási Front nem létezik. Mégis számtalan ökoterror-cselekményért vállaltak már felelősséget a 1992-től napjainkig, igen gyakran az ALFfal (lásd alább) együtt, sőt közös együttműködési és szolidaritási kiáltványt is kiadtak. Bár sokáig kételkedtek/nek még ma is az ELF létezésében, (miként a hajdani emberek a tündérekben; erre a szójátékra elf = tündér OLDAL egyébként szándékosan rájátszanak), a hálón hirdetik létüket, programjukat és eddig elkövetett akcióikat. Egyik kiáltványuk szerint 1992-ben alakult a csoport, amikor az addig radikálisnak számító Earth First! csoport a moderáltabb irányba kívánt elmozdulni Nagy Britanniában (ez aztán 1994-ben az Egyesült Államokban is bekövetkezett). Az ELF nem volt hajlandó szakítani a közvetlen akció (direct action) módszerével, melynek alapelve az ő értelmezésükben, hogy a környezet védelmének érdekében minden módszer megengedett és szükséges. Egy másik felhívásukban, arra szólítanak fel, hogy támadjuk meg az elektromos vezetékeket, a transzformátor állomásokat és a számítógépeket, természetesen mindez a világhálón van közzétéve. Ugyanebben az írásban a társadalmi és mély ökológiát nevezik meg szellemi bázisukként, illetve a Luddistákat, Levellereket, Diggereket, ALF-ot, Zapatistákat és a csintalan kis tündéreket jelölik meg, mint fő inspirálóikat. f.htm 18 FORDULAT 2002 NYÁR

20 KACSUK ZOLTÁN /us/dailynews/elf ht ml Animal Liberation Front Az Állatfelszabadítási Front felépítésében, működésében és taktikáiban nagyon hasonló az ELF-hez (kapcsolatukról lásd ott). Az ember nem léphet be a szervezetbe, mindenki tag, aki az ALF iránymutatását követve akciókat hajt végre, ezek a következők: - Felszabadítani az állatokat a kizsákmányolás és bántalmazás helyszíneiről, és elhelyezni őket olyan biztonságos otthonokban, ahol leélhetik természetes életük hátralevő részét. - Anyagi kárt okozni azoknak, akik az állatok kizsákmányolásából és szenvedéséből profitálnak. - Feltárni a szörnyűségeket, amiket zárt ajtók mögött követnek el állatokkal szemben. - Minden lehetséges óvintézkedést meghozni az állatoknak (ember és nem ember) okozott bántalom elkerülése érdekében. Mint látható az ALF is a közvetlen akció és az erőszakmentesség elveit követi, rövid távú célja minél több állat megmentése, és az állatokkal visszaélő cégek kiszorítása a piacról. ZÖLDSÉGEK NYERSEN Valóban létező szervezet az ALF Supporters Group (ALF Támogatók Csoportja), ennek a csoportnak a fő céljai: - a bebörtönzött aktivisták támogatása, - az ALF támogatása és védelme, - a közvélemény felvilágosítása a közvetlen cselekvés szükségességéről és racionalitásáról, - kommunikációs fórum biztosítása az ALFSG hírlevélen keresztül, - forrásokat szerzése a fenti tevékenységekre. Az általam olvasott ALF faqot is az ALFSG tette közzé a hálón. Nem tartom valószínűtlennek, hogy nem egy ALFSG tag egyben ALF tevékenységekben is részt vesz (erről a problémáról lásd még az ökoterrorizmusnál). Az emberi faj felszámolása Ezen csoport a környezet problémáinak megoldására e- gyetlen járható utat lát, ez pedig az emberi faj egészének eltávolítása a bioszférából. A radikálisabb irányzatok az azonnali pusztítást szorgalmazzák, míg a moderáltabb irányzatok az em NYÁR FORDULAT 19

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL Sokak számára furcsán hangozhat a feminizmusnak valamilyen tudományággal való összekapcsolása. Feminizmus és antropológia

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Hogyan kerüljük el a közlegelők tragédiáját? Tikopia tanulságos története. Témavezető: Dr. Takács-Sánta András

Hogyan kerüljük el a közlegelők tragédiáját? Tikopia tanulságos története. Témavezető: Dr. Takács-Sánta András Hogyan kerüljük el a közlegelők tragédiáját? Tikopia tanulságos története Témavezető: Dr. Takács-Sánta András A modell Garrett Hardin: The tragedy of the commons, 1968 Egymással versengő gazdák Egyre több

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Kozma Judit: A szociális szolgáltatások modernizációjának kérdései a szociális munka nézőpontjából

Kozma Judit: A szociális szolgáltatások modernizációjának kérdései a szociális munka nézőpontjából Kozma Judit: A szociális szolgáltatások modernizációjának kérdései a szociális munka nézőpontjából Tanulmányomban a nemzetközi, elsősorban brit tapasztalatok alapján igyekszem a szociális szolgáltatások

Részletesebben

Együtt könnyebb, avagy válság más szemmel - érdekek, értékek, közösségek -

Együtt könnyebb, avagy válság más szemmel - érdekek, értékek, közösségek - Együtt könnyebb, avagy válság más szemmel - érdekek, értékek, közösségek - Kolozsvár, 2010. július 29. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Mit nevezünk válságnak? Definíció: rendkívüli helyzet,

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

A népesedéspolitika nyelve avagy a rasszizmus legitim nyelvi közege

A népesedéspolitika nyelve avagy a rasszizmus legitim nyelvi közege A népesedéspolitika nyelve avagy a rasszizmus legitim nyelvi közege Reflexiók Melegh Attila írására Krémer Balázs A reflexió személyes közege A magam részérõl jó adag nosztalgiával olvastam Melegh Attila

Részletesebben

A természeti erőforrás kvóta

A természeti erőforrás kvóta A természeti erőforrás kvóta Gyulai Iván Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 2011. május 17. A környezetet három módon terheljük Kibocsátásokkal terheljük Erőforrásokat veszünk el Teret,

Részletesebben

FEJEZETEK A KÖRNYEZETFILOZÓFIÁBÓL

FEJEZETEK A KÖRNYEZETFILOZÓFIÁBÓL TÓTH I. JÁNOS: FEJEZETEK A KÖRNYEZETFILOZÓFIÁBÓL SZERZŐK ÉS IRÁNYZATOK JATEPRESS, SZEGED 2005 LEKTORÁLTA: LÁNYI ANDRÁS A környezeti válság jelenségeire először ökológusok és természetjárók (A. Leopold,

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni?

Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni? bafemi6752 Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni? Sok fejtörést okozott a feladat, amire a következőkben vállalkozom. A pályázatot elolvasva jó pár kérdésbe ütköztem. Már ott kezdődött, hogy mi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák Mi a probléma? Az ember a világ legokosabb élőlénye. Tudja, hogyan kell földet művelni, várost építeni, különféle iparágakat létrehozni, repülőgépet készíteni. Ám ez

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások 1. A következő állítások három filozófusra vonatkoznak. Az állítások számát írja a megfelelő

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA Farkas Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Szociológiai Intézet) ÖSSZEFOGLALÓ A tanulmány első részében a szerző először röviden utal a hatalom fogalmának jellemző felfogásaira, majd a hatalmat

Részletesebben

Szabó Máté Dániel: TANULMÁNYKÖTET AZ INFORMÁCIÓS SZABADSÁGJOGOKRÓL AZ ODAÁTRA NYÍLÓ AJTÓ THE DOOR ONTO THE OTHER SIDE * ismertetése

Szabó Máté Dániel: TANULMÁNYKÖTET AZ INFORMÁCIÓS SZABADSÁGJOGOKRÓL AZ ODAÁTRA NYÍLÓ AJTÓ THE DOOR ONTO THE OTHER SIDE * ismertetése Szabó Máté Dániel: TANULMÁNYKÖTET AZ INFORMÁCIÓS SZABADSÁGJOGOKRÓL AZ ODAÁTRA NYÍLÓ AJTÓ THE DOOR ONTO THE OTHER SIDE * ismertetése A jogállami átmenet idején az információs szabadságjogok különleges szerepet

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

Helyi nyilvánosság helyi sajtószóvivő

Helyi nyilvánosság helyi sajtószóvivő Zsolt Péter Helyi nyilvánosság helyi sajtószóvivő A helyi nyilvánosság a globális és lokális mechanizmusok egyik meghatározó területe. Általában az országos jelentőségű kérdésekkel, és azok jobb megértéséhez

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés Ökoiskola Ökoiskolaság és szakképzés Réti Mónika Varga Attila Ökoiskolaság és szakképzés A bevezetõ szövegek szinte mindig általánosságokról szólnak, és emiatt nagy a veszélye annak, hogy csak a felszínt

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Bartha Eszter Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest: Osiris, 2007 A némiképp elcsépeltnek hangzó alcím ezúttal legalább a könyv

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA?

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA 2014-15. I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS 2014. SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA - A BÖLCSESSÉG SZERETETE NEM A BIRTOKLÁSA, HANEM CSAK A SZERETETE. MIT JELENT ITT A BÖLCSESSÉG? 1. SZENT

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA

NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA Szakmai észrevételek a munkaanyag társadalmi egyeztetéséhez a magyarországi történelmi keresztény-keresztyén egyházak részéről 2008. április-május folyamán zajlik a társadalmi

Részletesebben

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről Szilágyi Vilmos A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről A nemiséggel (vagyis a szexualitással) kapcsolatos ismeretek évezredek óta szaporodnak, de csak a 19. században kezdtek összeállni

Részletesebben

Az evolúciós gondolat fejlődése

Az evolúciós gondolat fejlődése Evolúciós pszichológia vagy társadalom-pszichológia? Az evolúciós gondolat fejlődése Darwin: in the distant future the study of human psychology would be based on an evolutionary footing (The Origin of

Részletesebben

AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL

AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL - ELFOGADTÁK 1999. JÚNIUS 18-ÁN - ELÔSZÓ Az Európai Rasszizmus- és Intolerancia-ellenes Bizottság (ECRI) az Európa

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL Vezetői összefoglaló A Mérték Médiaelemző Műhely arra vállalkozott, hogy feltárja a 2010-ben

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a 1 HAGYOMÁNY ÉS MODERNSÉG BENEDETTO CROCE ESZMEVILÁGÁBAN (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a figyelmébe,

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

Kínában a fenntarthatóság retorikája és gyakorlata közötti szakadék áthidalása

Kínában a fenntarthatóság retorikája és gyakorlata közötti szakadék áthidalása A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.1 1.4 Ökológiai földművelés Kínában a fenntarthatóság retorikája és gyakorlata közötti szakadék áthidalása Tárgyszavak: öko-mezőgazdaság; Kína; hagyományos

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

Élelmiszer-etika: régimódi történet? Szeitzné Szabó Mária Cseh Júlia

Élelmiszer-etika: régimódi történet? Szeitzné Szabó Mária Cseh Júlia Élelmiszer-etika: régimódi történet? Szeitzné Szabó Mária Cseh Júlia Kérdések Tiszteljük-e még mindennapi kenyerünket? Van-e szabályozó szerepe az erkölcsnek - a jog mellett - napjainkban? Az erkölcs egyéni,

Részletesebben

ERWIN PANOFSKY: GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET ÉS SKOLASZTIKUS GONDOLKODÁS

ERWIN PANOFSKY: GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET ÉS SKOLASZTIKUS GONDOLKODÁS Mindezt figyelembe véve elmondhatjuk, hogy ez a könyv szellemi életünk kiterebélyesedéséről tanúskodik. Arról, hogy már van olyan értelmiségi erőnk, amely képessé tesz bennünket arra, hogy vállalkozzunk

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B

IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B (Ebből a tantárgycsoportból két tanár összegezte a véleményét, az egyikük angolt, a másikuk spanyolt tanít.) SPANYOL A szerzők

Részletesebben

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Nemrégiben egy író-olvasó találkozón vettem részt, ahol Kőrösi Zoltán szerintem méltatlanul kevéssé ismert kortárs magyar írónk volt a vendég.

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi Both Éva Kuslits Gábor A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi szakellátásban minden gyermek egyéni érdekén kívül álló érdek csak akkor érvényesülhet, ha azt a gyermek érdeke megkívánja vagy megengedi.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Munkaközi példány (1. változat) GYŐR 2014. JANUÁR KÉSZÍTETTÉK Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Megbízott:

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT

PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT FÜLÖP ENDRE Önmagában az a tény, hogy a politikai filozófia huszadik századi klasszikusai közül ők ketten azok, akik a háborúról való filozófiai igényű gondolkodást valóban

Részletesebben

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK 11. A környezet állapotának javítását, a humán szféra fejlesztését, a gazdaság korszerûsítését és a feketegazdaság visszaszorítását szolgáló egyéb jogszabályok megalkotása

Részletesebben

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Dr. Va rga Á dá m mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Bevezetés Van egy

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Hogyan kerül(jön) az e-könyv a könyvtárba?*

Hogyan kerül(jön) az e-könyv a könyvtárba?* KONFERENCIÁK Hogyan kerül(jön) az e-könyv a könyvtárba?* Napjaink egyik legnagyobb könyvtárszakmai kihívását az e-könyvek okozzák, egész pontosan az a kérdés, hogyan lehetne szolgáltatni e-könyvet a könyvtárban

Részletesebben

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old.

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Létezik egy kulcs a tudat kozmikus titkához, és mindannyian ezt a kulcsot használjuk, amikor gondolatainkat valóra

Részletesebben

Gettósodás, mint szociális probléma

Gettósodás, mint szociális probléma Gettósodás, mint szociális probléma Michal Vašečka Workshop Területi és etnikai különbségek formái Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon Ostrava, 2012. május 3-4. Gettó Wacquant a gettó jelenséget

Részletesebben

Minőségi sztenderdek a szociális szolgáltatásokban a magyarországi hajléktalan-ellátó szervezetek szemszögéből

Minőségi sztenderdek a szociális szolgáltatásokban a magyarországi hajléktalan-ellátó szervezetek szemszögéből Minőségi sztenderdek a szociális szolgáltatásokban a magyarországi hajléktalan-ellátó szervezetek szemszögéből Köszönet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezetének, az Üdvhadseregnek, a

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

A szociális szolgáltatások aktuális kérdései

A szociális szolgáltatások aktuális kérdései A szociális szolgáltatások aktuális kérdései MACSGYOE XXII. Szakmai Konferenciája Siófok, 2013. május 15. Czibere Károly Református Szeretetszolgálat, Szociális Klaszter Helyzet áttekintése 2011: Nemzeti

Részletesebben

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása A társadalmi kirekesztés - Kelet-Közép-Európa meghatározó problémája A kisebbségek

Részletesebben

Kant és a transzcendentális filozófia. Filozófia ös tanév VI. előadás

Kant és a transzcendentális filozófia. Filozófia ös tanév VI. előadás Kant és a transzcendentális filozófia Filozófia 2014-2015-ös tanév VI. előadás Kant és a transzcendentális filozófia A 18. század derekára mind az empirista, mind a racionalista hagyomány válságba jutott.

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

Tartalom, elemzés, értelmezés

Tartalom, elemzés, értelmezés Franczel Richárd Tartalom, elemzés, értelmezés 2009. november 7-én a német Die Welt interjút közölt Kertész Imrével 80. születésnapja alkalmából. A Nobel-díjas író a beszélgetés során Magyarországhoz,

Részletesebben

MIT AKAR MA A 7,3 MILLIÁRD EMBER?

MIT AKAR MA A 7,3 MILLIÁRD EMBER? MIT AKAR MA A 7,3 MILLIÁRD EMBER? 7,3 Mrd Éhes száj Teher 7,3 Mrd Fogyasztó Piac 7,3 Mrd Gondolkodó Fejlődés 7,3 Mrd Vágy, álom Életszínvonal MIT AKAR MA A 7,3 MILLIÁRD EMBER? Gazdaság Gazdagság Pénz Jólét

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége", népközössége", sorsközös-

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége, népközössége, sorsközös- Hozzászólás (Második közlemény) Ha a Jugoszláviában megjelenő magyarnyelvű újságokat, folyóiratokat és egyéb kiadványokat olvassuk: ezt a szót egység majd minden cikkben ott találjuk. Az idegenből jött

Részletesebben

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l 2001. december 10. Szerkeszt : Szathmári Gábor Kiadja a Szakszervezetek Együttm ködési Fóruma (SZEF) Felel s kiadó: Dr.

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték Horváth Zoltán Cashflow Mérnök Gazdasági világválság: hisztéria vagy valóság Nos, itt ülünk egy gazdasági világválságnak nevezett helyzet kellős közepén, és a legrosszabb

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós.

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről -

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - 2010. december 3. Országos Erdőfórum Baktay Borbála Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és génmegőrzési

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben