A megújuló energiaforrás Definíció: Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A megújuló energiaforrások fajtái. A megújulók részaránya.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megújuló energiaforrás Definíció: Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A megújuló energiaforrások fajtái. A megújulók részaránya."

Átírás

1 Fenntartható fejlıdés és atomenergia 7. elıadás Megújuló energiaforrások Dr. Aszódi Attila egyetemi docens Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 1 A megújuló energiaforrás Definíció: A természetes környezetben folyamatos, illetve folyamatosan ismétlıdı energiaáramok formájában jelen lévı energiaforrások Hasznosítása: A teljes áram egy részének mellékágakon történı kicsatolása, átalakítása, tárolása és felhasználása útján Megújuló elsıdleges energiahordozók: A felhasználás mértéke nem haladja meg a megújulásét csak a keletkezés ütemében aknázhatók ki. Jellemzıjük, hogy nem, vagy csak részben tárolódnak Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 2 A megújulók részaránya A megújuló energiaforrások fajtái Víz Biomassza Szél Nap Geotermikus Árapály, tengeri hullámzás A biomassza, víz-, szél- és napenergia a Nap földre sugárzott energiájának hasznosítása Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 3 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 4

2 Körforgás: a beesı napenergia elpárologtatja a felszíni vizet felhı kondenzáció csapadék felszíni vízfolyások állóvizek Hasznosítható: a tengervízig vezetı út során a potenciális energia egy része Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 5 Duzzasztás: lelassul a vízfolyás (a súrlódásból adódó veszteség a sebesség négyzetével arányos) Mesterséges medrek: súrlódás csökkentése üzemvíz csatorna csıvezeték Itaipu, Paraná folyón (20x700 MW), a brazil-paraguayi határon Három Szurdok Gát, Kína, Jangce 26(32)x700 MW Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 6 Erımővek jellemzıi Magas beruházásigények Alacsony üzemeltetési költség Nagy mértékő változás a környezetben (természet, települések) Idıszakosság (hóolvadás, esızések) Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 7 A világ potenciális vízenergia-készlete: ~ 300 EJ, ebbıl mőszakilag hasznosítható: ~ 160 EJ gazdaságosan kihasználható: ~ 40 EJ Kiépített: Japánban mintegy 64% Nyugat-Európában 60% USA 50% Világon: 31% (2004) termelés a világon 2004-ben: TWh (2,2%) Az IEA 2030-ra 2%/éves növekedéssel számol, így ra ~4750 TWh lehet a vízerımővi áramtermelés. Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 8

3 A potenciális energia hasznosítása akár %-os hatásfokkal függ: vízhozamtól a terület csapadékviszonyaitól hóolvadás lefolyásától hosszú távú ingadozások (!) domborzattól a folyóvíz kihasználtságától vízgyőjtés módja nem energetikai célú vízkivétel további vízerımővek Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 9 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 10 Nagyeséső (hegyvidéki) tározós erımő H 50 m Pelton turbina max. 120 MW Közepes eséső (duzzasztott tavas) erımő 50 m > H 15 m Francis turbina max MW Itaipu, Brazília Három Szurdok Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 11 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 12

4 Kis eséső, tározótavas erımő 15 m > H Kaplan turbina Csıturbina, Straflo, Arno-Fisher max. 120 MW Szivattyús-tározós erımő nagy eséső, kis teljesítményő erımővek szivattyúval a felsı tározóba nyomják a vizet, majd a terhelési idıszakban a turbinán keresztül leengedik az alsó tározóba a hasznosított energetikai potenciált nem növeli, csupán az idıbeli átütemezésre ad módot; a veszteség mintegy 20-25% alaperımővek (vízerımő, atomerımő) mellé Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 13 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 14 Szivattyús-tározós erımő: Fekete-Vág, Szlovákia kapacitás és villamosenergiatermelésbeli részesedés változása az USA-ban 1148 m 722 m Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 15 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 16

5 Kaprun Kaprun Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 17 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 18 Uruguay Magyarországon: Tiszalök 7,5 m szintkülönbség, Kaplan turbina, 3 db, beépített teljesítmény 12 MW Kisköre 6,27 m, csıturbina, 3 db, 21 MW Kesznyéten (Hernád) 13,8 m, Kaplan, 2 db, 4,7 MW Gibárti Erımő (Hernád - 0,59 MW) Felsıdobszai vízerımő (Hernád - 0,51 MW) Ikervári vízerımő (Rába - 1,47 MW) Tassi erımő (Soroksári Duna-ág - 0,65 MW) Tiszalök Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 19 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 20

6 - Magyarországon... Bıs-Nagymarosi vízlépcsı-rendszerrıl most ne beszéljünk Szivattyús energiatároló Energia-túltermelés idején vizet szivattyúznak egy magasan fekvı víztározóba Szükség esetén turbinákon keresztül leeresztik %-os tárolási hatásfok Feketevág (Szlovákia) 445 m magas 3,7 millió köbméter Magyarországon lehetséges: Prédikálószék 500 m magasság 1200 MW teljesítmény Paksi melegvíz csatorna mint lehetséges vízturbina telepítési hely? A melegvíz csatorna Energiatörı mőtárgy Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 21 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 22 Egy adott biotopikus környezetben található eleven és holt szervesanyag procudensek: víz + CO 2 + napfény cukor + O 2 (fotoszintézis) konzumensek: növényevık és az azokat fogyasztó ragadozók lebontók: mikroorganizmusok, gombák; lebontják a szerves anyagot, és CO 2 -t, CH 4 -t termelnek A biomassza elégetése is termel füstgázt, de a keletkezı CO éven belül újra szerves anyagként jelenik meg, így nem okoz feldúsulást de egyéb szennyezık is kikerülnek Biomassza Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 23 Biomassza Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 24

7 Biomassza Föld éves biomassza hozama: ~ 165 Mrd tonna szárazföldi: ~ 110 Mrd tonna trópusi erdık: ~ 30 tonna/ha kultúrnövények: ~ 6,5 tonna/ha Biomassza Energetikai célú felhasználás: közvetlen eltüzelés pirolízis (elgázosítás) sajtolás (brikett, pellet, olaj) fermentálás (erjesztés - alkohol, biogáz) leggyakoribb a közvetlen hıtermelés tengerek, óceánok: ~ 55 Mrd tonna Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 25 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 26 Mezıgazdasági melléktermékek főtıértéke Biomassza Biomassza Tüzelés: amit megtermelünk... Bálákban a mezıgazdasági melléktermék Fa... azt elégetjük... Energiaültetvény gyorsan fejlıdı fajtákkal Fa brikett Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 27 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 28

8 ...a kazánokban Biomassza Pirolízis: hı hatására megindul a szerves anyag bomlása hagyományos: C-on, a végtermék gáz és faszén. A gáz magas illóolajtartalma kondenzálással kinyerhetı, így alkalmas főtıolajnak gyors: C-on, a végtermék gázban fıleg CO van 1970-es évekig Budapesten a városi gáz elıállítására jelentısége csökken Biomassza Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 29 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 30 Biomassza A mezıgazdasági melléktermékek sajtolása térfogatcsökkentés, szállítási költsége csökkentése brikett, pellet széntüzeléső erımőben adalékként csökkenthetı a károsanyag-kibocsátás növényi olajok Biomassza Fermentáció: a biomassza erjesztése alkoholok elıállítása üzemanyag céljából etilalkohol: benzinhez adalékként (Brazília) metilalkohol Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 31 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 32

9 Biomassza Biogáz: oxigéntıl elzárt baktériumos erjedésbıl valamennyi mezıgazdasági melléktermék és élelmiszeripari szerves hulladék alkalmas (szalma, szár, csutka, trágya, zsír, stb.) összetétel: 50-70% CH 4, % CO 2, 0-0,2% H 2, H 2 S átlagos energiatartalom: kj/nm 3 (a földgázé: kj/nm 3 ) Állattartáshoz kapcsolódó biogáz elıállítás Biomassza Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 33 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 34 Biomassza-szén párharc Svédországban Bioüzemanyag dilemma Túltermelés van mezıgazdasági árukból Szükség van környezetbarát energiaforrásokra Meg kell ırizni a vidéki emberek munkalehetıségét Élelmiszer túltermelés helyett termeljenek energetikai hasznosítást szolgáló biomasszát Meg kell akadályozni a klímaváltozás fokozódását; a biomassza felhasználás széndioxid semleges Nincs elegendı terület arra, hogy egyszerre elégítsük ki az emberiség élelem, növényi rost és energia szükségletét (igényét). Energiamérleg? Termesztés, betakarítás, szállítás, feldolgozás, konverzió Szén-dioxid megtakarítás? Az energetikai ültetvények célja a magas produkció, ezt ültetvényekkel lehet elérni élıhely? Ezt alacsony diverzitású rendszerekkel lehet elérni faji diverzitás? A fajokat az elınyös tulajdonságra szelektálni kell genetikai diverzitás? Nagy kiterjedést igényel izoláció? Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 35 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 36

10 Bioüzemanyag dilemma Az ültetvények Brazíliában, Ázsiában az esıerdık, mocsarak, mezık pusztításával növekednek a Föld tüdeje összemegy Indonézia mára a 3. szén-dioxid kibocsátó a világon, mert olajpálma ültetvényeket létesítettek a kiirtott erdık helyén Nem mindegy, milyen növényt alkalmazunk bioüzemanyag gyártásra: cukornád :-) kukorica :-( repce :-( szója :-( hulladék! Élelmiszerválság Ki lakjon jól: az ember vagy az autó? 300 kg kukorica = 100 liter etanol VAGY táplálék 1 fınek másfél évig (ezer kilométer, vagy másfél év élet) Magyarország: 2 milliárd liter benzin, 2,8 milliárd liter gázolaj fogyott 2005-ben. Ennek helyettesítésére: kb. 2 millió ha-n kukorica (etanol), 2 millió ha repce (biodízel). Összes hazai szántóföld 4,509 millió hektár. Max. 400 ezer ha-ral, kb. 500 millió liter bioüzemanyaggal lehet számolni, ez 10% körüli helyettesítés Szélenergia Napenergia különbözı mértékben melegíti fel a földfelszínt, vizeket, azok pedig más-más mértékben hevítik fel a vele érintkezésben levı levegıt. A melegebb levegı fel, a hidegebb leszáll... Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 37 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 38 Szélenergia Szélenergia Globális szélrendszerek Helyi szelek szárazföldi, tengeri, tavi, hegy-völgyi, fın jellegő szelek, bora, chinook, misztrál, nemere kanyonszelek, hegyszorosi szelek instabilitási szelek zavartalan áramlás, nyomásgradiens eredménye Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 39 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 40

11 Szélenergia A levegımozgás jellemzıi nem állandósul befolyásolja: légkör stabilitása földfelszín (mőtárgyak, domborzat, növényzet) lokális jelenségek a szélsebesség talaj feletti változása: Szélenergia Gazdasági megfontolások: ott célszerő kiaknázni a szélenergiát, ahol az éves átlagsebesség a talajszint felett 10 m-rel meghaladja a 3-4 m/s-ot Budapest: 1,8 m/s Debrecen: 2,5 m/s Magyaróvár: 4,9 m/s Szélmotorok elméleti maximális hatásfoka: 60% gyakorlatban maximum 45-50% Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 41 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 42 A szél energiája: Kinetikus energia: Magyar széltérkép Több szervezet együttes kutatási munkájának eredménye. Érdemi beruházási döntéshez még tovább finomítandó! Forrás: Balogh Antal, Mov-R H1 Szélerımő Kft, október Ek = 1 mv 2 Fajlagos szélteljesítmény: 2 Ek = 1 mv P = ρ v v A = ρv A A mozgó légtömeg kinetikus energiája a tömegétıl és a sebességétıl függ

12 Szélenergia Vízszintes tengelyő szélmotorok kiforrott rendszerek kw egységenként, mára (3000) kw tipikus BETZ TÖRVÉNYE fizikai korlát! Albert Betz 1919-ben formalizálta a mozgó légtömeg kinetikus energiájából kinyerhetı elméleti maximumot: Forrás: Balogh Antal, Mov-R H1 Szélerımő Kft, október (v 2 /v 1 ) opt = 1/3 (P/P 0 ) max = 0,59 = 16/27 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / Szélenergia Függıleges tengelyő szélmotorok Darrieus kerekek jobban alkalmazkodik a változó szélirányhoz, de csak 5 m/s felett alkalmazható Szélenergia Gyenge pontok: nem csak szélcsendben, de kis szélsebesség mellett sem képesek teljesítményt leadni nagy sebesség esetén biztonsági okokból le kell állítani (hiba esetén balesetveszély) Nem kiszámítható rendelkezésre állás a villamosenergia-rendszerben gyakorlatilag csak tüzelıanyag-megtakarítást eredményeznek A kapacitás 80-90%-ának megfelelı egyéb (tipikusan fosszilis) forgó tartalék szükséges! Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 47 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 48

13 SZÉLERİMŐ KAPACITÁSOK EURÓPÁBAN Forrás: Balogh Antal, Mov-R H1 Szélerımő Kft, október SZÉLERİMŐ BOOM EURÓPÁBAN Forrás: Balogh Antal, Mov-R H1 Szélerımő Kft, október A év végéig beépített kapacitások: A kapacitások fejlıdése az EU-ban (MW): Szélenergia - Magyarország Szélerımővek terjedése Németországban Magyarországon 2006 október végén 26 szélerımő mőködött, összesen 36,46 MW kapacitással, 2008 elején 112 MW, 2009 ıszén 180 MW. Jelentıs fejlesztés van folyamatban, a kiadható szélerımővi kapacitásengedélyek jelenlegi korlátja 330 MW (Magyar Energia Hivatal). Zöldáram tarifa: 28 Ft/kWh + kötelezı hálózati átvétel. Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 51 Telepített szélerımővi kapacitás Németországban, Telepített szélerımővi kapacitás Németországban, elırejelzés 2020-ig Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 52

14 Nehézségek 2004-ben a német szélerımővek átlagos kihasználtsága 20% volt Az E.ON területén 2004 folyamán a maximális szélenergiabetáplálás 85%-a volt a beépített teljesítménynek Az átlagos betáplálás 20%-át tette ki az átlagos kapacitásnak, az év több mint felében a kapacitás 14%-át sem érte el A szélerımővek mögé a kapacitás 80-90%-ának megfelelı tartalék (hagyományos, tipikusan fosszilis) kapacitást kell biztosítani a termelés ingadozása miatt 2003-ban az E.ON-nak 100 millió euró többlet költség Pontatlan a szélerısség elırejelzése, így rossz a termelt energia és a villamos rendszer tervezhetısége Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 53 Probléma: pont amikor kellene A nagy nyári hıség (nagy légkondicionálási igény) és a tartós téli hideg (nagy főtési igény) közös jellemzıje a stabil nagynyomású idıjárási rendszerek jelenléte. Ilyenkor általában nem fúj a szél Probléma: alacsony kihasználtság Az erısen változó szélerısség miatt erısen ingadozik a termelés is (az E.ON területén a napi hálózati csúcsterhelésnek 0-30%-a) Néhány óra alatt több ezer MW-os termelés-ingadozások is lehetnek (példa: MW csökkenés 10 óra alatt, a csökkenés elérte a 16 MW/perc-et is! Valamint két nap múlva 40 MW alá esett!) Szélerımővek termelésének aránya a napi csúcsterhelésben Szélerımővek termelésének aránya a napi csúcsterhelésben Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 54 Probléma: elırejelzés A hálózati frekvencia tartásához minél pontosabb termelési és terhelési (fogyasztási) elırejelzés kell A szélerımővi termelés elırejelzése a szélerısségelırejelzés pontatlansága miatt nagyon rossz, igen pontatlan (2004-ben a rekord és MW eltérés) Szélerımővi részesedés a 2003-as nyári hıhullám alatt Szélerımővi részesedés egy téli hétköznapon A villamosenergia-igény elırejelzése pontos, a termelésé nem Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 55 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 56

15 ÜZEMVITEL - HAVI INGADOZÁSOK Nemzetközi tapasztalatok szerint: Forrás: Balogh Antal, Mov-R H1 Szélerımő Kft, október Hálózat-fejlesztés Németország szeles részein a villamos hálózat terhelése elérte határait: pl. Schleswig-Holsteinben nagyobb szélerımővi termelés lenne lehetséges, mint amennyit el tudnak szállítani az ottani távvezetékek Ok: a hagyományos erımőveket a fogyasztókhoz közel telepítették, a szélerımőveket azonban oda, ahol szél van Elektromos hálózat kiépítése szükséges a szeles környékeken A hálózatépítés költségeit is be kell tervezni a szélerımőpark bıvítésekor, ami tovább növeli a villamosenergia-rendszer költségeit 57 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 58 Szélerımővi projektek régiónkban A nyugat-európai szélkerék gyártók alaposan megerısödtek a német és osztrák zöld kormányok alatt. Magyarországon csak néhány helyszín van, ahol a széljárás kielégítı a szélkerék építés szempontjából. Magyar szélerımő-parkok üzemeltetési tapasztalatai alapján a éves csúcsteljesítmény kihasználási tényezı 24-26% a mosoni vidéken. Szélerımővi projektek nem rentábilisak a beruházások állami támogatása és/vagy a magasabb garantált átvételi áramár nélkül. Komoly lobbitevékenység zajlik a háttérben. Magas rendszerszintő szélerımővi arány esetén a rendszer szabályozhatóságának biztosítása tovább növeli a költségeket. Magas szélerımővi arány esetén a rendszer villamosenergia-tárolás nélkül gyakorlatilag szabályozhatatlan lenne, nagyobb volumenő energiatárolásra (pl. tározós vízerımő, gazdaságos hidrogén üzemanyag cellák) lenne szükség. Ha csıdöt mond a védelmi rendszer... Dánia, február Wind turbine topples, kills worker The Oregonian August 26, :20PM Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 59 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 60

16 Napenergia Napenergia A legnagyobb jelentıségő megújuló energiaforrás A földfelszínre jutó átlagos teljesítmény: 1,35 kw/m 2 A Földre jutó napenergia 1 -énél többet nem lehet energetikai célokra elvonni anélkül, hogy ökológiai zavarokat ne okoznánk Alkalmazások: mezıgazdaság (fotoszintézis) melegházhatás kihasználása gyorsan növı növényi tüzelıanyagok termesztése: energiaültetvények biomassza hı begyőjtése Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 61 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 62 Napenergia Napenergia Hátrányok: a napsugárzás változékony és szakaszos jellege energiatárolásra van szükség kis energiasőrőség a felhasználástól és az energiaátalakítástól függıen 1 kwhoz m 2 szükséges 1 GW: km 2! másra nem alkalmazható területekre ott lehet versenyképes, ahol nagy a napos órák száma, és nagy az intenzitás beesı évi átlagos sugárzási energia: Magyarország: kwh/ m 2 Afrika: kwh/ m 2 Földi megoszlás Ausztráliában a maximum: 2500 kwh/ m 2 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 63 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 64

17 Síkkollektor Napenergia fényáteresztı felület alatt abszorbens felület, alatta munkaközeg (pl. víz) szállítja a termelt hıt a víz akár forráspontig melegíthetı max. hatásfok 40-50%, de párás idıben lecsökkenhet 0%-ra Napenergia Magas hımérséklető kollektorok villamosenergia-termelés céljára Parabolatükrök vályú tányér Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 65 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 66 Napenergia Napenergia Naptornyok Solar 2 (USA, Mojave-sivatag) sóolvadékos torony, 10 MWe sóolvadék melegági hımérséklete: 565 C hidegági hımérséklet: 288 C Összehasonlítás forrás: - Climate Action Network Central and Eastern Europe Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 67 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 68

18 Napenergia Fotovoltaikus elemek napenergia közvetlen villamos energiává alakítása gyenge hatásfok, de erıs fejlıdés: 1978: ~ 1% (26 USD/Wpeak) 1986: ~ 7% (7,5 USD/Wpeak) 1996: ~ 16% (5 USD/Wpeak) 2002: ~ 18% (2 USD/Wpeak) 2007: ~ 20% (25% laboratóriumban) elméleti korlát: ~ 31% Őrtechnika (MIR, ISS) kismérető alkalmazások ellátása épületek ellátása erımővek kiegészítı energiaforrásaként, mellékberendezésekhez (< 1kW) Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 69 Napenergia Napenergia Gyártás, felhasználás 20%-os éves növekedés 2007-ben a világon legyártott cellák: 3800 MW termelt villamos energia egységára még mindig nagyon magas (gyártási költségek - félvezetı technológia) tendencia: hatásfok csökkenése az olcsó gyárthatóság érdekében Si: olcsóbb, de rosszabb hatásfokot ad GaAs, CdTe, AlSb, InP: drágább, jobb hatásfok megfelelıen alacsony ár esetén erımővi alkalmazás is megoldható (50-75 km 2 /GW területigény), de alacsony éves kihasználás! Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 70 Napenergia Napkollektor: használati melegvíz elıállítása Jó kiegészítés a gázzal vagy az árammal elıállított melegvíz mellett Villamos energia elıállítására nem alkalmas Fotovoltaikus cellák: napenergia közvetlen árammá alakítása Őrtechnika Kis mérető alkalmazások ellátása (karóra, kisegítı világítás, parkolóóra, kommunikáció biztosítása a villamos hálózattól távoli helyeken) Az áram akkumulátoros tárolásában nagyon környezetszennyezı anyagokat alkalmaznak! A nap- és szélenergia fejlıdéséhez a költségek csökkenése mellett forradalmi energiatárolási megoldásra lenne szükség! Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 71 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 72

19 Geotermikus energia Óriási mennyiségő hı a bolygóban radioaktív bomlás! földfelszínnél:3 C/100 m Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 73 Geotermikus energia Nagy geotermikus potenciál, de: csak véges számú helyen lehet megcsapolni reálisan megközelíthetı mélységben a hı viszonylag alacsony hımérsékleten van jelen 10-15%-os hatásfok Lokálisan: vulkanikus övezetekben: gızdómok, forrásvizek Magyarország: az ország területének 70%-án a geotermikus gradiens kétszerese az átlagosnak Rudas fürdı Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 74 Geotermikus energia Termálvizek hasznosítása balneológia forró termálvíz/termálgız energetikai hasznosítása Mesterséges források Geotermikus energia Hot-Dry-Rock eljárás kísérleti erımővek: pl. Los Alamos mellett (5 MW) Brandenburg (5 MW) Takigami - termálgız hasznosítás Az elzászi Soultz-sous-Forêts erımő (11 MW) Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 75 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 76

20 Hasznosíthatóság Geotermikus energia termálvizek lokálisan alkalmazhatók kiaknázás fokozza a kimerülés veszélyét (a legtöbb geotermikus erımőben fokozatosan csökken a gıznyomás) a megvalósított erımővek 70%-át száraz gız táplálja Hullámzás: Árapály, tenger hullámzása elméleti számítások szerint 1 m hosszú hullámfront teljesítménye 1 m magas hullám esetén 1 kw 2 m magas hullám esetén 10 kw 13 m magas hullám esetén 1 MW Északi-tenger: átlagos hullámmagasság 1,5 m, 6 s periódusidıvel túl erıs hullámzás veszélyezteti a berendezést kisteljesítményő ( W) bóják ellátása Japán Alpok, Nagano Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 77 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 78 Árapály, tenger hullámzása koncepciók: Óriás Bálna (120 kw) oszcilláló hullám oszlop (180 kw) Árapály Árapály, tenger hullámzása Hold 24 óra 50 perces keringési ideje, árapály 12 óra 25 perces ciklusa, illetve a maximumok szinuszos változása 14 napos ciklussal lokálisan változó mértékő: néhány cm-tıl m-ig számítások szerint a földi árapály teljesítménye 2,6-3 TW erımővek Kanada, Új-Skócia (16 MW) Oroszország, Fehér-tenger (1 MW) Franciaország, St. Malo mellett a La Rance folyón (240 MW) La Rance, St. Malo (EDF) Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 79 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 80

21 La Rance Árapály, tenger hullámzása 1967 óta évente 600 millió kwh termelt energia, összesen 16 milliárd kwh 24, két irányba is üzemeltethetı turbina (Kaplan jellegő), egyenként 10 MW 750 m hosszú, 13 m magas gát 1996: 18,5 centime/kwh (8 Ft/kWh) Óceáni hıenergia-átalakítás OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) elméleti max. hatásfok: 6-7% A 100 MWe erımőkoncepció egy 25 MWe-os blokkja; átmérıje 100 m Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 81 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 82 Fıbb ellenırzı kérdések és témakörök 1. A megújuló energiaforrás definíciója, hasznosítása és a megújuló elsıdleges energiahordozók 2. A megújuló energiaforrások fajtái 3. A vízenergia hasznosítás elve, a vízkörforgás 4. A vízerımővek jellemzıi 5. A Pelton turbina rövid jellemzése 6. A Francis turbina rövid jellemzése 7. A Kaplan turbina rövid jellemzése 8. A szivattyús-tározós erımő 9. A biomassza fogalma 10. A biomassza energetikai célú felhasználásának módjai és azok rövid ismertetése 11. A szélenergia fogalma és a légköri áramlások jellemzıi 12. A szélenergiával kapcsolatos gazdasági és mőszaki megfontolások Fıbb ellenırzı kérdések és témakörök 13. Szélenergetikai megfontolások a hálózat-fejlesztéssel kapcsolatosan 14. A napenergia fogalma, alkalmazásának módjai, gazdasági és mőszaki megfontolások 15. A síkkollektor jellemzıi 16. A magas hımérséklető kollektor jellemzıi 17. A naptorony jellemzıi 18. A fotovoltaikus elemek ismertetése 19. A geotermikus energia fogalma, jellemzıi 20. Az árapály energia, a tengeri hullámzás energetikai felhasználása 21. Az óceáni hıenergia-átalakítás Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 83 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 84

Energiatermelés és felhasználás. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék

Energiatermelés és felhasználás. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék Energiatermelés és felhasználás áttekintés Budai Péter Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék Budapest, 2011 Elektromos energia (fıbb ismérvek) Elektromos

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Megújuló energiaforrások. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Megújuló energiaforrások. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Megújuló energiaforrások Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola A megújuló energiaforrás fogalma A megújuló energiaforrás olyan közeg, természeti jelenség, melyekből

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

A Napelemes Öntözırendszerek Alkalmazásának Lehetıségei Magyarországon

A Napelemes Öntözırendszerek Alkalmazásának Lehetıségei Magyarországon Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezıgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék TANSZÉKVEZETİ Prof. Dr. Tamás János Egyetemi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MOZAIK 6. kötet Els rész

TUDOMÁNYOS MOZAIK 6. kötet Els rész Tomori Pál Fıiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 6. kötet Elsı rész 2009 ISBN 978-963-88162-1-4 Ö ISBN 978-963-88162-2-1 Kiadó: Tomori Pál Fıiskola Felelıs vezetı: Dr. Meszlényi Rózsa Tomori Pál Fıiskola TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.2 Energiagazdálkodás legfontosabb műszaki alapfogalmai... 6 2 Energiaforrások...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Zöld energiát okosan

Zöld energiát okosan Zöld energiát okosan avagy, A biomassza energetikai célú hasznosításának környezeti fenntarthatósági feltételei Készítette: Kazai Zsolt 2008. június Tartalomjegyzék Elszó...3 A biomassza maga...4 A biomassza

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 8. Energia és környezet 2008/2009-es tanév, I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A világ energiaellátása 8,5 683 6,5 81% 448 47% 77% 37% 63% 53%

Részletesebben

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József 8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József Ebben a fejezetben olyan megújuló energiaforrásokról lesz szó, amelyeknek keletkezése nincs közvetlen öszszefüggésben a mezőgazdasági tevékenységgel.

Részletesebben

Energiahordozók - Vízenergia

Energiahordozók - Vízenergia Energiahordozók - Vízenergia A természetben előforduló vizek folyamatos mozgásban vannak, hiszen a víz a felszín és a légkör között folyamatosan kering. A vízenergia a napenergia egyik következménye, mert

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

A szélenergia magyarországi hasznosításának reális lehetőségei. Tar Károly tar.karoly@nyf.hu

A szélenergia magyarországi hasznosításának reális lehetőségei. Tar Károly tar.karoly@nyf.hu A szélenergia magyarországi hasznosításának reális lehetőségei Tar Károly tar.karoly@nyf.hu A szélenergia magyarországi hasznosításának reális lehetőségei Tar Károly Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi

Részletesebben

Energia és közgazdaságtan

Energia és közgazdaságtan MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET HOZZÁJÁRULÁS AZ MTA ENERGIASTRATÉGIAI MUNNKABIZOTTSÁG ÁLTAL KÉSZÍTENDŐ ANYAGHOZ Energia és közgazdaságtan Készítette: Hugyecz Attila MTA VKI, kutató

Részletesebben

NAGY KITERJEDÉSŐ HOSSZANTARTÓ ERDİTŐZEK OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŐZKÁR KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE

NAGY KITERJEDÉSŐ HOSSZANTARTÓ ERDİTŐZEK OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŐZKÁR KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE NAGY KITERJEDÉSŐ HOSSZANTARTÓ ERDİTŐZEK OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŐZKÁR KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE A dolgozat erdıtüzek hatásainak átfogó elemzését adja, kitér az erdıtüzek formáira,

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2010 Tartalom Tartalom... 2 1. Az akcióterv tárgya, célja, módszertan... 3 2. A megújuló

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon Ajánlások a hasznosítást előmozdító kormányzati lépésekre és háttértanulmány Megbízó: Magyar Tudományos

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben

A biomassza energetikai hasznosítása

A biomassza energetikai hasznosítása A biomassza energetikai hasznosítása Szendrei János Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Géptani Tanszék, Debrecen szendreij@agr.unideb.hu ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmány a biomassza

Részletesebben

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben)

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) 1. melléklet e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) Vavrik Antal - Ács Tibor - Kovács Gábor - Eörsi-Tóta Gábor 1 Szilárd biomassza gyakorlati energetikai hasznosítása

Részletesebben