A megújuló energiaforrás Definíció: Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A megújuló energiaforrások fajtái. A megújulók részaránya.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megújuló energiaforrás Definíció: Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A megújuló energiaforrások fajtái. A megújulók részaránya."

Átírás

1 Fenntartható fejlıdés és atomenergia 7. elıadás Megújuló energiaforrások Dr. Aszódi Attila egyetemi docens Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 1 A megújuló energiaforrás Definíció: A természetes környezetben folyamatos, illetve folyamatosan ismétlıdı energiaáramok formájában jelen lévı energiaforrások Hasznosítása: A teljes áram egy részének mellékágakon történı kicsatolása, átalakítása, tárolása és felhasználása útján Megújuló elsıdleges energiahordozók: A felhasználás mértéke nem haladja meg a megújulásét csak a keletkezés ütemében aknázhatók ki. Jellemzıjük, hogy nem, vagy csak részben tárolódnak Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 2 A megújulók részaránya A megújuló energiaforrások fajtái Víz Biomassza Szél Nap Geotermikus Árapály, tengeri hullámzás A biomassza, víz-, szél- és napenergia a Nap földre sugárzott energiájának hasznosítása Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 3 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 4

2 Körforgás: a beesı napenergia elpárologtatja a felszíni vizet felhı kondenzáció csapadék felszíni vízfolyások állóvizek Hasznosítható: a tengervízig vezetı út során a potenciális energia egy része Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 5 Duzzasztás: lelassul a vízfolyás (a súrlódásból adódó veszteség a sebesség négyzetével arányos) Mesterséges medrek: súrlódás csökkentése üzemvíz csatorna csıvezeték Itaipu, Paraná folyón (20x700 MW), a brazil-paraguayi határon Három Szurdok Gát, Kína, Jangce 26(32)x700 MW Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 6 Erımővek jellemzıi Magas beruházásigények Alacsony üzemeltetési költség Nagy mértékő változás a környezetben (természet, települések) Idıszakosság (hóolvadás, esızések) Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 7 A világ potenciális vízenergia-készlete: ~ 300 EJ, ebbıl mőszakilag hasznosítható: ~ 160 EJ gazdaságosan kihasználható: ~ 40 EJ Kiépített: Japánban mintegy 64% Nyugat-Európában 60% USA 50% Világon: 31% (2004) termelés a világon 2004-ben: TWh (2,2%) Az IEA 2030-ra 2%/éves növekedéssel számol, így ra ~4750 TWh lehet a vízerımővi áramtermelés. Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 8

3 A potenciális energia hasznosítása akár %-os hatásfokkal függ: vízhozamtól a terület csapadékviszonyaitól hóolvadás lefolyásától hosszú távú ingadozások (!) domborzattól a folyóvíz kihasználtságától vízgyőjtés módja nem energetikai célú vízkivétel további vízerımővek Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 9 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 10 Nagyeséső (hegyvidéki) tározós erımő H 50 m Pelton turbina max. 120 MW Közepes eséső (duzzasztott tavas) erımő 50 m > H 15 m Francis turbina max MW Itaipu, Brazília Három Szurdok Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 11 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 12

4 Kis eséső, tározótavas erımő 15 m > H Kaplan turbina Csıturbina, Straflo, Arno-Fisher max. 120 MW Szivattyús-tározós erımő nagy eséső, kis teljesítményő erımővek szivattyúval a felsı tározóba nyomják a vizet, majd a terhelési idıszakban a turbinán keresztül leengedik az alsó tározóba a hasznosított energetikai potenciált nem növeli, csupán az idıbeli átütemezésre ad módot; a veszteség mintegy 20-25% alaperımővek (vízerımő, atomerımő) mellé Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 13 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 14 Szivattyús-tározós erımő: Fekete-Vág, Szlovákia kapacitás és villamosenergiatermelésbeli részesedés változása az USA-ban 1148 m 722 m Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 15 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 16

5 Kaprun Kaprun Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 17 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 18 Uruguay Magyarországon: Tiszalök 7,5 m szintkülönbség, Kaplan turbina, 3 db, beépített teljesítmény 12 MW Kisköre 6,27 m, csıturbina, 3 db, 21 MW Kesznyéten (Hernád) 13,8 m, Kaplan, 2 db, 4,7 MW Gibárti Erımő (Hernád - 0,59 MW) Felsıdobszai vízerımő (Hernád - 0,51 MW) Ikervári vízerımő (Rába - 1,47 MW) Tassi erımő (Soroksári Duna-ág - 0,65 MW) Tiszalök Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 19 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 20

6 - Magyarországon... Bıs-Nagymarosi vízlépcsı-rendszerrıl most ne beszéljünk Szivattyús energiatároló Energia-túltermelés idején vizet szivattyúznak egy magasan fekvı víztározóba Szükség esetén turbinákon keresztül leeresztik %-os tárolási hatásfok Feketevág (Szlovákia) 445 m magas 3,7 millió köbméter Magyarországon lehetséges: Prédikálószék 500 m magasság 1200 MW teljesítmény Paksi melegvíz csatorna mint lehetséges vízturbina telepítési hely? A melegvíz csatorna Energiatörı mőtárgy Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 21 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 22 Egy adott biotopikus környezetben található eleven és holt szervesanyag procudensek: víz + CO 2 + napfény cukor + O 2 (fotoszintézis) konzumensek: növényevık és az azokat fogyasztó ragadozók lebontók: mikroorganizmusok, gombák; lebontják a szerves anyagot, és CO 2 -t, CH 4 -t termelnek A biomassza elégetése is termel füstgázt, de a keletkezı CO éven belül újra szerves anyagként jelenik meg, így nem okoz feldúsulást de egyéb szennyezık is kikerülnek Biomassza Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 23 Biomassza Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 24

7 Biomassza Föld éves biomassza hozama: ~ 165 Mrd tonna szárazföldi: ~ 110 Mrd tonna trópusi erdık: ~ 30 tonna/ha kultúrnövények: ~ 6,5 tonna/ha Biomassza Energetikai célú felhasználás: közvetlen eltüzelés pirolízis (elgázosítás) sajtolás (brikett, pellet, olaj) fermentálás (erjesztés - alkohol, biogáz) leggyakoribb a közvetlen hıtermelés tengerek, óceánok: ~ 55 Mrd tonna Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 25 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 26 Mezıgazdasági melléktermékek főtıértéke Biomassza Biomassza Tüzelés: amit megtermelünk... Bálákban a mezıgazdasági melléktermék Fa... azt elégetjük... Energiaültetvény gyorsan fejlıdı fajtákkal Fa brikett Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 27 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 28

8 ...a kazánokban Biomassza Pirolízis: hı hatására megindul a szerves anyag bomlása hagyományos: C-on, a végtermék gáz és faszén. A gáz magas illóolajtartalma kondenzálással kinyerhetı, így alkalmas főtıolajnak gyors: C-on, a végtermék gázban fıleg CO van 1970-es évekig Budapesten a városi gáz elıállítására jelentısége csökken Biomassza Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 29 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 30 Biomassza A mezıgazdasági melléktermékek sajtolása térfogatcsökkentés, szállítási költsége csökkentése brikett, pellet széntüzeléső erımőben adalékként csökkenthetı a károsanyag-kibocsátás növényi olajok Biomassza Fermentáció: a biomassza erjesztése alkoholok elıállítása üzemanyag céljából etilalkohol: benzinhez adalékként (Brazília) metilalkohol Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 31 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 32

9 Biomassza Biogáz: oxigéntıl elzárt baktériumos erjedésbıl valamennyi mezıgazdasági melléktermék és élelmiszeripari szerves hulladék alkalmas (szalma, szár, csutka, trágya, zsír, stb.) összetétel: 50-70% CH 4, % CO 2, 0-0,2% H 2, H 2 S átlagos energiatartalom: kj/nm 3 (a földgázé: kj/nm 3 ) Állattartáshoz kapcsolódó biogáz elıállítás Biomassza Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 33 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 34 Biomassza-szén párharc Svédországban Bioüzemanyag dilemma Túltermelés van mezıgazdasági árukból Szükség van környezetbarát energiaforrásokra Meg kell ırizni a vidéki emberek munkalehetıségét Élelmiszer túltermelés helyett termeljenek energetikai hasznosítást szolgáló biomasszát Meg kell akadályozni a klímaváltozás fokozódását; a biomassza felhasználás széndioxid semleges Nincs elegendı terület arra, hogy egyszerre elégítsük ki az emberiség élelem, növényi rost és energia szükségletét (igényét). Energiamérleg? Termesztés, betakarítás, szállítás, feldolgozás, konverzió Szén-dioxid megtakarítás? Az energetikai ültetvények célja a magas produkció, ezt ültetvényekkel lehet elérni élıhely? Ezt alacsony diverzitású rendszerekkel lehet elérni faji diverzitás? A fajokat az elınyös tulajdonságra szelektálni kell genetikai diverzitás? Nagy kiterjedést igényel izoláció? Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 35 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 36

10 Bioüzemanyag dilemma Az ültetvények Brazíliában, Ázsiában az esıerdık, mocsarak, mezık pusztításával növekednek a Föld tüdeje összemegy Indonézia mára a 3. szén-dioxid kibocsátó a világon, mert olajpálma ültetvényeket létesítettek a kiirtott erdık helyén Nem mindegy, milyen növényt alkalmazunk bioüzemanyag gyártásra: cukornád :-) kukorica :-( repce :-( szója :-( hulladék! Élelmiszerválság Ki lakjon jól: az ember vagy az autó? 300 kg kukorica = 100 liter etanol VAGY táplálék 1 fınek másfél évig (ezer kilométer, vagy másfél év élet) Magyarország: 2 milliárd liter benzin, 2,8 milliárd liter gázolaj fogyott 2005-ben. Ennek helyettesítésére: kb. 2 millió ha-n kukorica (etanol), 2 millió ha repce (biodízel). Összes hazai szántóföld 4,509 millió hektár. Max. 400 ezer ha-ral, kb. 500 millió liter bioüzemanyaggal lehet számolni, ez 10% körüli helyettesítés Szélenergia Napenergia különbözı mértékben melegíti fel a földfelszínt, vizeket, azok pedig más-más mértékben hevítik fel a vele érintkezésben levı levegıt. A melegebb levegı fel, a hidegebb leszáll... Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 37 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 38 Szélenergia Szélenergia Globális szélrendszerek Helyi szelek szárazföldi, tengeri, tavi, hegy-völgyi, fın jellegő szelek, bora, chinook, misztrál, nemere kanyonszelek, hegyszorosi szelek instabilitási szelek zavartalan áramlás, nyomásgradiens eredménye Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 39 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 40

11 Szélenergia A levegımozgás jellemzıi nem állandósul befolyásolja: légkör stabilitása földfelszín (mőtárgyak, domborzat, növényzet) lokális jelenségek a szélsebesség talaj feletti változása: Szélenergia Gazdasági megfontolások: ott célszerő kiaknázni a szélenergiát, ahol az éves átlagsebesség a talajszint felett 10 m-rel meghaladja a 3-4 m/s-ot Budapest: 1,8 m/s Debrecen: 2,5 m/s Magyaróvár: 4,9 m/s Szélmotorok elméleti maximális hatásfoka: 60% gyakorlatban maximum 45-50% Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 41 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 42 A szél energiája: Kinetikus energia: Magyar széltérkép Több szervezet együttes kutatási munkájának eredménye. Érdemi beruházási döntéshez még tovább finomítandó! Forrás: Balogh Antal, Mov-R H1 Szélerımő Kft, október Ek = 1 mv 2 Fajlagos szélteljesítmény: 2 Ek = 1 mv P = ρ v v A = ρv A A mozgó légtömeg kinetikus energiája a tömegétıl és a sebességétıl függ

12 Szélenergia Vízszintes tengelyő szélmotorok kiforrott rendszerek kw egységenként, mára (3000) kw tipikus BETZ TÖRVÉNYE fizikai korlát! Albert Betz 1919-ben formalizálta a mozgó légtömeg kinetikus energiájából kinyerhetı elméleti maximumot: Forrás: Balogh Antal, Mov-R H1 Szélerımő Kft, október (v 2 /v 1 ) opt = 1/3 (P/P 0 ) max = 0,59 = 16/27 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / Szélenergia Függıleges tengelyő szélmotorok Darrieus kerekek jobban alkalmazkodik a változó szélirányhoz, de csak 5 m/s felett alkalmazható Szélenergia Gyenge pontok: nem csak szélcsendben, de kis szélsebesség mellett sem képesek teljesítményt leadni nagy sebesség esetén biztonsági okokból le kell állítani (hiba esetén balesetveszély) Nem kiszámítható rendelkezésre állás a villamosenergia-rendszerben gyakorlatilag csak tüzelıanyag-megtakarítást eredményeznek A kapacitás 80-90%-ának megfelelı egyéb (tipikusan fosszilis) forgó tartalék szükséges! Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 47 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 48

13 SZÉLERİMŐ KAPACITÁSOK EURÓPÁBAN Forrás: Balogh Antal, Mov-R H1 Szélerımő Kft, október SZÉLERİMŐ BOOM EURÓPÁBAN Forrás: Balogh Antal, Mov-R H1 Szélerımő Kft, október A év végéig beépített kapacitások: A kapacitások fejlıdése az EU-ban (MW): Szélenergia - Magyarország Szélerımővek terjedése Németországban Magyarországon 2006 október végén 26 szélerımő mőködött, összesen 36,46 MW kapacitással, 2008 elején 112 MW, 2009 ıszén 180 MW. Jelentıs fejlesztés van folyamatban, a kiadható szélerımővi kapacitásengedélyek jelenlegi korlátja 330 MW (Magyar Energia Hivatal). Zöldáram tarifa: 28 Ft/kWh + kötelezı hálózati átvétel. Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 51 Telepített szélerımővi kapacitás Németországban, Telepített szélerımővi kapacitás Németországban, elırejelzés 2020-ig Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 52

14 Nehézségek 2004-ben a német szélerımővek átlagos kihasználtsága 20% volt Az E.ON területén 2004 folyamán a maximális szélenergiabetáplálás 85%-a volt a beépített teljesítménynek Az átlagos betáplálás 20%-át tette ki az átlagos kapacitásnak, az év több mint felében a kapacitás 14%-át sem érte el A szélerımővek mögé a kapacitás 80-90%-ának megfelelı tartalék (hagyományos, tipikusan fosszilis) kapacitást kell biztosítani a termelés ingadozása miatt 2003-ban az E.ON-nak 100 millió euró többlet költség Pontatlan a szélerısség elırejelzése, így rossz a termelt energia és a villamos rendszer tervezhetısége Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 53 Probléma: pont amikor kellene A nagy nyári hıség (nagy légkondicionálási igény) és a tartós téli hideg (nagy főtési igény) közös jellemzıje a stabil nagynyomású idıjárási rendszerek jelenléte. Ilyenkor általában nem fúj a szél Probléma: alacsony kihasználtság Az erısen változó szélerısség miatt erısen ingadozik a termelés is (az E.ON területén a napi hálózati csúcsterhelésnek 0-30%-a) Néhány óra alatt több ezer MW-os termelés-ingadozások is lehetnek (példa: MW csökkenés 10 óra alatt, a csökkenés elérte a 16 MW/perc-et is! Valamint két nap múlva 40 MW alá esett!) Szélerımővek termelésének aránya a napi csúcsterhelésben Szélerımővek termelésének aránya a napi csúcsterhelésben Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 54 Probléma: elırejelzés A hálózati frekvencia tartásához minél pontosabb termelési és terhelési (fogyasztási) elırejelzés kell A szélerımővi termelés elırejelzése a szélerısségelırejelzés pontatlansága miatt nagyon rossz, igen pontatlan (2004-ben a rekord és MW eltérés) Szélerımővi részesedés a 2003-as nyári hıhullám alatt Szélerımővi részesedés egy téli hétköznapon A villamosenergia-igény elırejelzése pontos, a termelésé nem Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 55 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 56

15 ÜZEMVITEL - HAVI INGADOZÁSOK Nemzetközi tapasztalatok szerint: Forrás: Balogh Antal, Mov-R H1 Szélerımő Kft, október Hálózat-fejlesztés Németország szeles részein a villamos hálózat terhelése elérte határait: pl. Schleswig-Holsteinben nagyobb szélerımővi termelés lenne lehetséges, mint amennyit el tudnak szállítani az ottani távvezetékek Ok: a hagyományos erımőveket a fogyasztókhoz közel telepítették, a szélerımőveket azonban oda, ahol szél van Elektromos hálózat kiépítése szükséges a szeles környékeken A hálózatépítés költségeit is be kell tervezni a szélerımőpark bıvítésekor, ami tovább növeli a villamosenergia-rendszer költségeit 57 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 58 Szélerımővi projektek régiónkban A nyugat-európai szélkerék gyártók alaposan megerısödtek a német és osztrák zöld kormányok alatt. Magyarországon csak néhány helyszín van, ahol a széljárás kielégítı a szélkerék építés szempontjából. Magyar szélerımő-parkok üzemeltetési tapasztalatai alapján a éves csúcsteljesítmény kihasználási tényezı 24-26% a mosoni vidéken. Szélerımővi projektek nem rentábilisak a beruházások állami támogatása és/vagy a magasabb garantált átvételi áramár nélkül. Komoly lobbitevékenység zajlik a háttérben. Magas rendszerszintő szélerımővi arány esetén a rendszer szabályozhatóságának biztosítása tovább növeli a költségeket. Magas szélerımővi arány esetén a rendszer villamosenergia-tárolás nélkül gyakorlatilag szabályozhatatlan lenne, nagyobb volumenő energiatárolásra (pl. tározós vízerımő, gazdaságos hidrogén üzemanyag cellák) lenne szükség. Ha csıdöt mond a védelmi rendszer... Dánia, február Wind turbine topples, kills worker The Oregonian August 26, :20PM Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 59 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 60

16 Napenergia Napenergia A legnagyobb jelentıségő megújuló energiaforrás A földfelszínre jutó átlagos teljesítmény: 1,35 kw/m 2 A Földre jutó napenergia 1 -énél többet nem lehet energetikai célokra elvonni anélkül, hogy ökológiai zavarokat ne okoznánk Alkalmazások: mezıgazdaság (fotoszintézis) melegházhatás kihasználása gyorsan növı növényi tüzelıanyagok termesztése: energiaültetvények biomassza hı begyőjtése Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 61 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 62 Napenergia Napenergia Hátrányok: a napsugárzás változékony és szakaszos jellege energiatárolásra van szükség kis energiasőrőség a felhasználástól és az energiaátalakítástól függıen 1 kwhoz m 2 szükséges 1 GW: km 2! másra nem alkalmazható területekre ott lehet versenyképes, ahol nagy a napos órák száma, és nagy az intenzitás beesı évi átlagos sugárzási energia: Magyarország: kwh/ m 2 Afrika: kwh/ m 2 Földi megoszlás Ausztráliában a maximum: 2500 kwh/ m 2 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 63 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 64

17 Síkkollektor Napenergia fényáteresztı felület alatt abszorbens felület, alatta munkaközeg (pl. víz) szállítja a termelt hıt a víz akár forráspontig melegíthetı max. hatásfok 40-50%, de párás idıben lecsökkenhet 0%-ra Napenergia Magas hımérséklető kollektorok villamosenergia-termelés céljára Parabolatükrök vályú tányér Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 65 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 66 Napenergia Napenergia Naptornyok Solar 2 (USA, Mojave-sivatag) sóolvadékos torony, 10 MWe sóolvadék melegági hımérséklete: 565 C hidegági hımérséklet: 288 C Összehasonlítás forrás: - Climate Action Network Central and Eastern Europe Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 67 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 68

18 Napenergia Fotovoltaikus elemek napenergia közvetlen villamos energiává alakítása gyenge hatásfok, de erıs fejlıdés: 1978: ~ 1% (26 USD/Wpeak) 1986: ~ 7% (7,5 USD/Wpeak) 1996: ~ 16% (5 USD/Wpeak) 2002: ~ 18% (2 USD/Wpeak) 2007: ~ 20% (25% laboratóriumban) elméleti korlát: ~ 31% Őrtechnika (MIR, ISS) kismérető alkalmazások ellátása épületek ellátása erımővek kiegészítı energiaforrásaként, mellékberendezésekhez (< 1kW) Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 69 Napenergia Napenergia Gyártás, felhasználás 20%-os éves növekedés 2007-ben a világon legyártott cellák: 3800 MW termelt villamos energia egységára még mindig nagyon magas (gyártási költségek - félvezetı technológia) tendencia: hatásfok csökkenése az olcsó gyárthatóság érdekében Si: olcsóbb, de rosszabb hatásfokot ad GaAs, CdTe, AlSb, InP: drágább, jobb hatásfok megfelelıen alacsony ár esetén erımővi alkalmazás is megoldható (50-75 km 2 /GW területigény), de alacsony éves kihasználás! Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 70 Napenergia Napkollektor: használati melegvíz elıállítása Jó kiegészítés a gázzal vagy az árammal elıállított melegvíz mellett Villamos energia elıállítására nem alkalmas Fotovoltaikus cellák: napenergia közvetlen árammá alakítása Őrtechnika Kis mérető alkalmazások ellátása (karóra, kisegítı világítás, parkolóóra, kommunikáció biztosítása a villamos hálózattól távoli helyeken) Az áram akkumulátoros tárolásában nagyon környezetszennyezı anyagokat alkalmaznak! A nap- és szélenergia fejlıdéséhez a költségek csökkenése mellett forradalmi energiatárolási megoldásra lenne szükség! Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 71 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 72

19 Geotermikus energia Óriási mennyiségő hı a bolygóban radioaktív bomlás! földfelszínnél:3 C/100 m Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 73 Geotermikus energia Nagy geotermikus potenciál, de: csak véges számú helyen lehet megcsapolni reálisan megközelíthetı mélységben a hı viszonylag alacsony hımérsékleten van jelen 10-15%-os hatásfok Lokálisan: vulkanikus övezetekben: gızdómok, forrásvizek Magyarország: az ország területének 70%-án a geotermikus gradiens kétszerese az átlagosnak Rudas fürdı Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 74 Geotermikus energia Termálvizek hasznosítása balneológia forró termálvíz/termálgız energetikai hasznosítása Mesterséges források Geotermikus energia Hot-Dry-Rock eljárás kísérleti erımővek: pl. Los Alamos mellett (5 MW) Brandenburg (5 MW) Takigami - termálgız hasznosítás Az elzászi Soultz-sous-Forêts erımő (11 MW) Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 75 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 76

20 Hasznosíthatóság Geotermikus energia termálvizek lokálisan alkalmazhatók kiaknázás fokozza a kimerülés veszélyét (a legtöbb geotermikus erımőben fokozatosan csökken a gıznyomás) a megvalósított erımővek 70%-át száraz gız táplálja Hullámzás: Árapály, tenger hullámzása elméleti számítások szerint 1 m hosszú hullámfront teljesítménye 1 m magas hullám esetén 1 kw 2 m magas hullám esetén 10 kw 13 m magas hullám esetén 1 MW Északi-tenger: átlagos hullámmagasság 1,5 m, 6 s periódusidıvel túl erıs hullámzás veszélyezteti a berendezést kisteljesítményő ( W) bóják ellátása Japán Alpok, Nagano Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 77 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 78 Árapály, tenger hullámzása koncepciók: Óriás Bálna (120 kw) oszcilláló hullám oszlop (180 kw) Árapály Árapály, tenger hullámzása Hold 24 óra 50 perces keringési ideje, árapály 12 óra 25 perces ciklusa, illetve a maximumok szinuszos változása 14 napos ciklussal lokálisan változó mértékő: néhány cm-tıl m-ig számítások szerint a földi árapály teljesítménye 2,6-3 TW erımővek Kanada, Új-Skócia (16 MW) Oroszország, Fehér-tenger (1 MW) Franciaország, St. Malo mellett a La Rance folyón (240 MW) La Rance, St. Malo (EDF) Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 79 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 80

21 La Rance Árapály, tenger hullámzása 1967 óta évente 600 millió kwh termelt energia, összesen 16 milliárd kwh 24, két irányba is üzemeltethetı turbina (Kaplan jellegő), egyenként 10 MW 750 m hosszú, 13 m magas gát 1996: 18,5 centime/kwh (8 Ft/kWh) Óceáni hıenergia-átalakítás OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) elméleti max. hatásfok: 6-7% A 100 MWe erımőkoncepció egy 25 MWe-os blokkja; átmérıje 100 m Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 81 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 82 Fıbb ellenırzı kérdések és témakörök 1. A megújuló energiaforrás definíciója, hasznosítása és a megújuló elsıdleges energiahordozók 2. A megújuló energiaforrások fajtái 3. A vízenergia hasznosítás elve, a vízkörforgás 4. A vízerımővek jellemzıi 5. A Pelton turbina rövid jellemzése 6. A Francis turbina rövid jellemzése 7. A Kaplan turbina rövid jellemzése 8. A szivattyús-tározós erımő 9. A biomassza fogalma 10. A biomassza energetikai célú felhasználásának módjai és azok rövid ismertetése 11. A szélenergia fogalma és a légköri áramlások jellemzıi 12. A szélenergiával kapcsolatos gazdasági és mőszaki megfontolások Fıbb ellenırzı kérdések és témakörök 13. Szélenergetikai megfontolások a hálózat-fejlesztéssel kapcsolatosan 14. A napenergia fogalma, alkalmazásának módjai, gazdasági és mőszaki megfontolások 15. A síkkollektor jellemzıi 16. A magas hımérséklető kollektor jellemzıi 17. A naptorony jellemzıi 18. A fotovoltaikus elemek ismertetése 19. A geotermikus energia fogalma, jellemzıi 20. Az árapály energia, a tengeri hullámzás energetikai felhasználása 21. Az óceáni hıenergia-átalakítás Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 83 Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 84

A megújuló energiaforrás. Fenntartható fejlődés és atomenergia. A megújulók részaránya. A megújuló energiaforrások fajtái

A megújuló energiaforrás. Fenntartható fejlődés és atomenergia. A megújulók részaránya. A megújuló energiaforrások fajtái Fenntartható fejlődés és atomenergia 6. előadás Megújuló energiaforrások 2012/2013. tanév őszi félév Prof. Dr. Aszódi Attila, Yamaji Bogdán BME NTI A megújulók részaránya 1 Definíció: A megújuló energiaforrás

Részletesebben

A megújuló energiaforrás. 3 Fenntartható fejlődés és atomenergia. A megújuló energiaforrások fajtái. A megújulók részaránya

A megújuló energiaforrás. 3 Fenntartható fejlődés és atomenergia. A megújuló energiaforrások fajtái. A megújulók részaránya Fenntartható fejlődés és atomenergia 7. előadás Megújuló energiaforrások 2011/2012. tanév tavaszi félév Prof. Dr. Aszódi Attila, Yamaji Bogdán BME NTI A megújuló energiaforrás Definíció: A természetes

Részletesebben

A megújuló energiaforrás. A megújulók részaránya. A megújuló energiaforrások fajtái. Atomenergia és fenntartható fejlődés (BMETE809008) Definíció:

A megújuló energiaforrás. A megújulók részaránya. A megújuló energiaforrások fajtái. Atomenergia és fenntartható fejlődés (BMETE809008) Definíció: Tárgy weblap: http://www.reak.bme.hu/index.php?id=407 Fenntartható fejlődés és energetika Atomenergia és fenntartható fejlődés (BMETE809008) 7. előadás Megújuló energiaforrások 2016/2017. tanév őszi félév

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05.

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05. Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05. Megújulóenergia Megújulóenergiaforrás: olyan közeg, természeti jelenség, melyekből energia nyerhető ki, és amely akár naponta többször ismétlődően

Részletesebben

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN PONGRÁCZ Rita, BARTHOLY Judit, Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT A hidrológiai ciklus és a vízenergia

Részletesebben

A természetes energia átalakítása elektromos energiáva (leckevázlat)

A természetes energia átalakítása elektromos energiáva (leckevázlat) A természetes energia átalakítása elektromos energiáva (leckevázlat) - Az elektromos energia elınyei: - olcsón szállítható nagy távolságokra - egyszerre többen használhassák - könnyen átalakítható (hıvé,

Részletesebben

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD Magyar László Környezettudomány MSc Témavezető: Takács-Sánta András PhD Két kutatás: Güssing-modell tanulmányozása mélyinterjúk Mintaterület Bevált, működő, megújuló energiákra épülő rendszer Bicskei járás

Részletesebben

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés Nukleáris alapú villamosenergiatermelés jelene és jövője Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Villamosenergia-ellátás Magyarországon

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Napenergiás helyzetkép és jövőkép Napenergiás helyzetkép és jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Napkollektoros és napelemes rendszerek (Magyarországon) Napkollektoros és napelemes rendszerek felépítése Hálózatra visszatápláló napelemes

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP Varga Pál elnök, MÉGNAP Globális helyzetkép Forrás: EA Solar Heating & Cooling Programme Solar Heat Worldwide, 2016 A többi megújuló-energia hasznosítási módhoz hasonlítva, az éves hőenergia termelés tekintetében

Részletesebben

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Napenergia Vízenergia Szélenergia Biomassza SZÉL TERMÉSZETI ELEM Levegő vízszintes irányú mozgása, áramlása Okai: eltérő mértékű felmelegedés

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév

Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév 1. TÉMAKÖR Energetikai alapfogalmak 1.1. Az energiahordozó fogalma, a primer és szekunder energiahordozók definíciója. A megújuló és kimerülı primer

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Energetikai Szakkollégium Egyesület Csetvei Zsuzsa, Hartmann Bálint 1 Általános ismertető Az energiaszektor legdinamikusabban fejlődő iparága Köszönhetően az alábbiaknak: Jelentős állami és uniós támogatások Folyamatosan csökkenő költségek

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!! Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

Interreg Konferencia Nyíregyházi F iskola

Interreg Konferencia Nyíregyházi F iskola Interreg Konferencia Nyíregyházi F iskola Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régióban Biomass Production and Utilization in the North-Plane Region Dr. Lengyel Antal fdiskolai tanár Nyíregyházi

Részletesebben

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS Dr. Petis Mihály : MezDgazdasági melléktermékekre épüld biogáz termelés technológiai bemutatása Nyíregyházi FDiskola 2007. szeptember

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés. támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos

Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés. támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés fıbb mutatói 2009 I. félévében Az ún. KÁT mérlegkörben 1 támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos energiához kapcsolódó

Részletesebben

Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép" BIRÓ TAMÁS. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály

Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép BIRÓ TAMÁS. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép" BIRÓ TAMÁS Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály EU zöldenergia politikája és célkitőzések Ellátásbiztonság

Részletesebben

A legfontosabb fizikai törvények. Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények

A legfontosabb fizikai törvények. Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények Fenntartható fejlıdés és atomenergia 6. elıadás Energiatermelési módok részletes ismertetése: a fosszilis energiahordozók Dr. Aszódi Attila egyetemi docens A legfontosabb fizikai törvények A termodinamika

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1634/2005 ÜGYINTÉZİ: HORVÁTH KÁROLY TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

A szélenergia hasznosítás 2011 évi legújabb eredményei. Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE

A szélenergia hasznosítás 2011 évi legújabb eredményei. Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE A szélenergia hasznosítás 2011 évi legújabb eredményei Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE Szükséges tennünk a éghajlatváltozás ellen! Az energiaszektor nagy

Részletesebben

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A (megújuló) energia jelen és s jövőj EU stratégia 2007: az energiahatékonys konyság g 20%-os növeln velése az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkent

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD ELSŐ SZALMATÜZEL ZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD HőerH erőmű Zrt. http:// //www.bhd.hu info@bhd bhd.hu 1 ELŐZM ZMÉNYEK A fosszilis készletek kimerülése Globális felmelegedés: CO 2, CH 4,... kibocsátás Magyarország

Részletesebben

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében Dr. Kádár Péter BMF KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.bmf.hu Kulcsszavak: Szivattyús energiatárolás, Pelton turbina

Részletesebben

Megújuló energiaforrások alkalmazása az Európai Unióban és Magyarországon. Mészáros Géza Megújuló Energia Kompetencia Központ vezetı

Megújuló energiaforrások alkalmazása az Európai Unióban és Magyarországon. Mészáros Géza Megújuló Energia Kompetencia Központ vezetı Megújuló energiaforrások alkalmazása az Európai Unióban és Magyarországon Mészáros Géza Megújuló Energia Kompetencia Központ vezetı Tartalom A megújuló energiák fajtái Környezetvédelem és megújuló energiaforrások

Részletesebben

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

Dr.Tóth László

Dr.Tóth László Szélenergia Dr.Tóth László Dr.Tóth László Dr.Tóth László Dr.Tóth László Dr.Tóth László Amerikai vízhúzó 1900 Dr.Tóth László Darrieus 1975 Dr.Tóth László Smith Putnam szélgenerátor 1941 Gedser Dán 200 kw

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

5. témakör. Megújuló energiaforrások

5. témakör. Megújuló energiaforrások 5. témakör Megújuló energiaforrások Tartalom 1. A világ energiapotenciálja 2. Magyarország energiapotenciálja 3. Energiatermelés megújuló energiaforrásokból 3.1. Vízer m 3.2. Széler m 3.3. Napenergia 3.4.

Részletesebben

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában

Részletesebben

(Bio)etanol tüzelıanyag elınyök és hátrányok

(Bio)etanol tüzelıanyag elınyök és hátrányok (Bio)etanol tüzelıanyag elınyök és hátrányok Dr. Bereczky Ákos egyetemi docens, 1 Etanol alkalmazása belsıégéső motorokban Otto-motoros alkalmazások: Nyers forma: E-10, E-20, E-85, E-100 Vegyi átalakítás

Részletesebben

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI 1 Társadalmunk mindennapjai

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Dr. Csoknyai Istvánné Vezető főtanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest, 2007. november

Részletesebben

ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE

ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE Dr. Ivelics Ramon PhD tudományos munkatárs Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezetipari és Megújuló-energetikai Kompetencia

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Megújuló energiaforrások BMEGEENAEK Kaszás Csilla

Megújuló energiaforrások BMEGEENAEK Kaszás Csilla Megújuló energiaforrások BMEGEENAEK6 2012.03.07. Kaszás Csilla Előadás vázlata A szél sajátosságai Szélenergia-hasznosítás elmélete Szélenergia-hasznosítás története Szélenergia-hasznosító berendezések

Részletesebben

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE 2011.04.26.

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE 2011.04.26. Ökoház - Aktív ház Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE 2011.04.26. Ökoház Laikus épület, természetes és újrahasznosított anyagokból Szakember épület, ami a legkisebb káros hatást gyakorolja környezetére 2

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület Napenergiás jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Új technika az épületgépészetben

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL

MAGYAR ENERGIA HIVATAL A hatékony kapcsolt energiatermelés kritériumai (az eredetigazolás folyamata) Nemzeti Kapcsolt Energia-termelési Nap Budapest, 2007. április 25. Lángfy Pál osztályvezetı Magyar Energia Hivatal Az elıadás

Részletesebben

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30.

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30. Biogáz z a jövőj energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály Biogáz jelentősége Energiatermelés és a hulladékok környezetbarát megsemmisítése (21CH 4 =1CO 2, állati trágya, szennyvíziszap, hulladéklerakók),

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek? Körny. Fiz. 201. november 28. Név: TTK BSc, AKORN16 1 K-II-2.9. Mik egy fűtőrendszer tagjai? Mi az energetikai hatásfoka? 2 KF-II-6.. Mit nevezünk égésnek és milyen gázok keletkezhetnek? 4 KF-II-6.8. Mit

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr.

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr. MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Napsugárzás Mérlege Összesen: =100% napsugárzás =30% reflexió a világűrbe =2% ózon

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyavilág 2020 Szentkirály, 2015. 03. 11. Amiről szó lesz 1. Megújuló energiaforrások

Részletesebben

+ 2000 MW Út egy új energiarendszer felé

+ 2000 MW Út egy új energiarendszer felé + 2000 MW Út egy új energiarendszer felé egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Stratégiai Tanulmányok Tanszéke Interregionális Megújuló Energiaklaszter Egyesület somogyv@videant.hu

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei Büki Gergely A MTA Földtudományi Osztálya és a Környezettudományi Elnöki Bizottság Energetika és Környezet Albizottsága tudományos ülése Budapest, 2011.

Részletesebben

ALTERNATÍVÁJA-E MA A NÖVÉNYI BIOMASSZA A SZÉNNEK A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉBEN?

ALTERNATÍVÁJA-E MA A NÖVÉNYI BIOMASSZA A SZÉNNEK A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉBEN? ALTERNATÍVÁJA-E MA A NÖVÉNYI BIOMASSZA A SZÉNNEK A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉBEN? Molnár József Dr. egyetemi docens Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Intézet e-mail: bgtmj@uni-miskolc.hu A magyarországi,

Részletesebben

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei Tóvári Péter Tartalom 1. Helyi adottságok 2. Mérnöki és mőszaki feltételek 3. Jogszabályi feltételek 4. Környezetvédelmi feltételek Helyi

Részletesebben

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem Kutatóközpont-vezető Az Energia[forradalom] Magyarországon: Úton a teljesen fenntartható,

Részletesebben

A remény hal meg utoljára. a jövő energiarendszere

A remény hal meg utoljára. a jövő energiarendszere EWEA Hungary Policy Workshop, Budapest, 2013 A remény hal meg utoljára avagy Milyen lehetne a jövő energiarendszere Magyarországon? dr. Munkácsy Béla ELTE, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Erre van előre!

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági eredetű hulladékok égetése. 133.lecke Mezőgazdasági hulladékok, melléktermékek energetikai

Részletesebben

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK Dr. DÉNES Ferenc BIOMASSZA HASZNOSÍTÁS BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2016/10/03 Biomassza hasznosítás, 2016/10/04 1 TARTALOM Bevezetés Bioetanol Biodízel Egyéb folyékony

Részletesebben

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange.

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange. The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange Bioenergia Fejezetek felépítése 1. Rendelkezésre álló kihasználható energiamennyiség

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei Büki Gergely Villamosenergia-ellátás Magyarországon a XXI. században MTA Energiakonferencia, 2014. február 18 Villamosenergia-termelés, 2011 Villamos

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

A paksi atomerőmű bővítésének. vonatkozásai. Hazai villamosenergia-fogyasztás. Hazai villamosenergia-fogyasztás nemzetközi összehasonlításban

A paksi atomerőmű bővítésének. vonatkozásai. Hazai villamosenergia-fogyasztás. Hazai villamosenergia-fogyasztás nemzetközi összehasonlításban Hazai villamosenergia-fogyasztás A paksi atomerőmű bővítésének villamos energetikai és gazdasági vonatkozásai Prof. Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A karbonmentes energiatermelés és az elektromos hajtású közlekedés. villamosenergia-rendszerben

A karbonmentes energiatermelés és az elektromos hajtású közlekedés. villamosenergia-rendszerben A karbonmentes energiatermelés és az elektromos hajtású közlekedés összefüggései a magyarországi villamosenergia-rendszerben Prof. Dr. Aszódi Attila igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

Dr. Munkácsy Béla. adjunktus, ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék munkacsy@elte.hu. elnök Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Dr. Munkácsy Béla. adjunktus, ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék munkacsy@elte.hu. elnök Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület Dr. Munkácsy Béla adjunktus, ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék munkacsy@elte.hu elnök Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület nincsen összefüggés az emberi boldogság mértéke és az elfogyasztott

Részletesebben

Köszöntjük a 2. Nemzetközi Szolár Konferencia résztvevőit. Kiss Ernő MNNSZ elnök

Köszöntjük a 2. Nemzetközi Szolár Konferencia résztvevőit. Kiss Ernő MNNSZ elnök Köszöntjük a 2. Nemzetközi Szolár Konferencia résztvevőit Kiss Ernő MNNSZ elnök Napelemes piaci elemzés, nemzetközi és hazai PV piaci helyzet 2013. április 25. Források: www.pv-magazine.com www.solarbuzz.com

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA Dr. Szerdahelyi György Főosztályvezető-helyettes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének

Részletesebben

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú Dr. Ádám Béla PhD HGD Kft. ügyvezető igazgató 2016.11.25. Német-Magyar Tudásközpont, 1024 Budapest, Lövőház utca 30. Tartalom HGD Kft.

Részletesebben

Tartalom. 2010.02.27. Szkeptikus Konferencia

Tartalom. 2010.02.27. Szkeptikus Konferencia Bajsz József Tartalom Villamos energia: trendek, prognózisok Az energia ipar kihívásai Az energiatakarékosságról Miért atomenergia? Tervek a világban, a szomszédban és itthon 2 EU-27 villamos energia termelése

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17. Megújuló energetikai helyzetkép különös tekintettel a hazai napenergia-statisztikákra Varga Katalin zöld energia szakértő VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest,

Részletesebben