12.7. A napenergia fotovillamos hasznosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12.7. A napenergia fotovillamos hasznosítása"

Átírás

1 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása.. A napenergia fotovillamos hasznosítása.. Visszatekintés Archimedes /i.e. 8-/ görög tudósnak, bölcselőnek tulajdonítja a technika történelem az első tudatos napenergia hasznosítás tényét. I.e. ben, amikor Siracusát a rómaiak hajóhadakkal támadták, Archimedes - egyes források szerint tükörrel, más források szerint a védők pajzsaival a Nap sugárzásának koncentrálásával lobbantotta lángra a hajókat. Plutarchos és Livius krónikájában a pontos adatok hiányoznak, csak Galens De Temperamentis - ében található utalás erre a sajátságos hadi tettre. Plutarchos azonban arról ad hírt, hogy a vesták Numa Pompilius idejében /i.e. -/ a szent tüzet a Nap sugárzásának segítségével, fémpoharakkal koncentrálva gyujtották meg. A történetírók szerint az inkák napsugárzás visszaverő felületeket használtak szent ételeik elkészítésénél. Csak 8 évvel később Athanasius Kircher /-8/ rekonstruálta Archimedes kisérletét, bár nem hajóhadat gyujtott fel, hanem azt vizsgálta, hogy egy farakást milyen távolról tud meggyujtani a napsugárzás koncentrálásával. Ezt, a krónika feljegyzése szerint számos tükör és lencsekisérlet követett. A firenzei Averani és Targioni 9-ben gyémánton, a német matematikus Ehrenfried Walter von Tschirnaus /-8/ kerámián, Leibharzt Homberg 99-ben aranyon és ezüstön, majd néhány évvel később Geoffrey vason, cinken, rézen, higanyon végzett sikeres kisérletet napenergia segítségével. Georges Leclerc Buffon /-88/ francia természettudós -ben egy síktükörből álló berendezést épített. Egy kisebb, - 8 db x cm-es siktükörből álló - berendezéssel Buffon a Királyi Kertben m-ről meggyujtott egy farakást. Ugyanezzel a berendezéssel 9 m-ről ólmot és 8 m-ről ezüstöt olvasztott meg. A kisérletek alapján arra következtetett, hogy Archimedes az ellenséges hajókat - m távolságról gyujthatta fel. Buffont erre a kisérletsorozatra az késztette, hogy kortársa Descartes, Archimedes tettét legendának tartotta. Claude Servais Pouillet /9-88/ francia fizikus mérte először a öldünkre érkező napsugárzást. Nicholas de Saussure /-99/ svájci tudós -ben készítette az első hőgyüjtő dobozt, a termikus kollektor elődjét. Laurent Lavoisier /-9/ francia tudós egyik korai munkájában a napenergia segítségével vizsgálta a levegő összetételét és az oxigént. Lencsékből álló, napsugárzás irányába állítható berendezésével o C-on sikerült platinát megolvasztania. Lavoisier volt az, aki először hívta fel a figyelmet arra, hogy a hagyományos tüzelőanyagok egyszer elfogynak a öldön. A tiszta energiaforrásra, a napenergiára, Lavoisier hívta fel először a figyelmet. Sir Henry Bessemer /8-898/, az ismert angol acélgyártó 88-ban egy szegmensből álló méter átmérőjű tükörrel napkohót készített. Réz és horgany olvasztására használták. Augustin Mouchot /8-9/ francia fizikatanár az 88-as párizsi világkiállításra olyan nyomdagépet készített, amit napenergiás gőzgép /

2 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása működtetett. Carlos Wilson 9--ben Észak Chilében Las Salinasban m en napi l teljesítményű vízdesztillálló berendezést épített. H.E.Willsie és John Boyle 9-98 között Kaliforniában négy napenergiával működő motort épített..shuman és C.V.Boys 9-ban Kairó közelében kw-nál nagyobb teljesítményű napenergiás gőzmotort készített vízszivattyúzásra. Ebben az időben végezték az első energiatárolási kisérleteket is. J.Harrington Új Mexikóban napenergiás gőzmotort készített, amellyel m magasságra, egy m es tartályba pumpálta a vizet. Ezzel a vízzel egy bányavilágításra szolgáló villamos generátort meghajtó vízturbinát működtetett. C.G. Abott motor és hőtároló kisérleteinek említésén kívűl, az elkövetkező év alatt a napenergiás berendezések vesztettek versenyképességükből az olcsó tüzelőanyagok miatt. Kivételt képeztek a napenergiás melegvízellátó berendezések, amelyekből számos fajta készült és terjedt el a szoláris övezet, a Ráktérítő ás Baktérítő között elhelyezkedő fejlettebb országokban. A második világháborút követően egy felkészülésnek nevezhető időszak következett. Számos nemzetközi szimpóziumot, konferenciát rendeztek a napenergia hasznosítás témakörében. Az 9-es olajválság hozott fordulatot, amikor a világ figyelme ismét a napenergia hasznosítása felé fordult. A napelemek vagy fotovillamos elemek, a Nap sugárzási energiáját közvetlenül alakítják át villamos energiává. A fotovillamos energiaátalakítás története jóval rövidebb időszakot jelent. E.Becquerel-t kell elsőként említeni, aki 89-ben fedezte fel a fotovillamos effektust. Willoughby Smith 8-ban kimutatta szelénen a fény hatására bekövetkező ellenállás változást. Három évvel később Adams és Day ugyancsak szelénen fotofeszültséget mért. További hét évnek kellett eltelni, hogy ritts az első működő fotovillamos cellát elkészítse, amely azonban energiaátalakítási szempontból még szóba sem jöhetett. Csak 9-ben sikerült % energiaátalakítási hatásfokú elemet készíteni. A szilicium alapanyag megjelenése, a félvezető eszközök térhódítása új irányt adott a fotovillamos eszközök fejlődésének. Az elsö fotovillamos energiaátalakítónak, napelemnek nevezhetö eszköz elkészítése 9-ban a Bell Laboratórium kutatói Pearson, uller és Chapin nevéhez füzödik. A kezdetben % hatásfokú szilicium napelemek technológiai fejlődése 98-ra már %-os hatásfokú elemek laboratóriumi előállítását tették lehetővé. A földi alkalmazás elterjedése azonban ekkor az igen magas előállítási költségek miatt nem jöhetett szóba. 98-ban a Vanguard I. műhold mw-os rádióadójának energiaellátására alkalmaztak földön kívül először napelemeket. Ezt számos szovjet és amerikai műhold követte, amelynek fedélzeti villamosenergia ellátását napelemek biztosították. Az űrtechnikában egyeduralkodó lett a napelemes villamosenergia ellátás. A földi alkalmazás elterjedésének az 9-es olajválság adott jelentős lökést. Az ezt követő időszakban néhány év alatt a kutatási ráfordítások összege a világon mintegy sorosára emelkedett. A technológiai fejlesztésre költött dollármilliárdok meghozták az eredményt. Az előállítási költségek rohamosan csökkenni kezdtek, és a napelemek alkalmazási köre szélesedett. A fejlôdés azóta töretlen. Különbözô alapanyagokból és felépítéssel, különbözô technológiákkal napjainkban több mint MWp napelemet állítanak elô évente a világon és az eddig legyártott napelemekböl készült berendezések összteljesítménye elérte az MWp-t (MWp: Megawatt peak, névleges csúcs-teljesítmény). A mûholdakon és ûrhajókon történô alkalmazás után a napelemek földi alkalmazása nagy mértékben terjed. Autonom áramforrásokon kívül, egyre több kw és MW nagyságrendû napelemes villamosenergia-termelô rendszer épül és bizonyosra vehetô, hogy az elkövetkezô idôszak energiaellátásában a napenergia egyre növekvô mértékben részesül. Nemzeti /

3 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása és nemzetközi programok jelölik ki a fejlesztés és alkalmazás irányát és adnak keretet, helyet és támogatást a napenergia hasznosításának. A napenergia hasznosítás és ezen belül a fotovillamos hasznosítás hazai mérföldkövei tőmondatokban az alábbiakban foglalhatók össze. 9. A Villamosipari Kutató Intézetben (VKI) az első szilicium napelemek elkészültek. Napelemes áramforrás készült Iszkahegyen saját fejlesztésű napelemekből. 9. Vékonyréteg találmány (a szerző és társai VKI). 98. Napelemes fényérzékelő találmány (a szerző és társai VKI). 99. % hatásfokú szilicium napelem kifejlesztése, találmány (a szerző és társai VKI). 98. A Magyar Elektrotechnikai Egyesületben megalakult a napelem munkabizottság. 98. Megalakult a Magyar Napenergia Társaság. 98. Napelem modul találmány (a szerző és társai VKI). 98. Napelemes akkumulátor találmány (a szerző és társai VKI) Megalakult a Pannonglas SOLARLAB. 99. Megalakult a Solart-System Kft. 99. ISES Napenergia Világkonferencia és Kiállítás Budapesten 99. Megalakult a Dunasolar Rt.. A SANYO napelem modulgyárat alapított Dorogon. Ma már több tucat forgalmazó és szervezet foglalkozik napelemek forgalmazásával, alkalmazásával Magyarországon.../. ábra Iszkahegyi napelemes állomás (9) /

4 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása... A Nap sugárzásának-fotovillamos energiaátalakítás szempontjából fontos - jellemzői A Napban végbemenö termonukleáris reakció hatására energia szabadul fel, amely a Nap felületéröl sugárzás formájában távozik a világürbe. Az évente lesugárzott energia értéke,. J, amely kb. ± % -on belül állandó. öldünkre ebböl a hatalmas energiából. J jut évente, amely több mint tízezerszerese a öld teljes energiaigényének A öld pályájának excentricitása miatt ez az energia éves viszonylatban kb. ± % -kal változik. Átlagos öld-nap távolság mellett a öld légkörén kívül a sugárzásra meröleges felületen idöegység alatt átáramló sugárzási energia átlagértéke W/m, amelyet napállandónak (solar constant) is szokás nevezni. Ez az érték a leggyakrabban használt más mértékegységekben a következö: 9 Langley/perc, 9 cal/cm.perc, ill az angolszász irodalomban gyakran használt mértékegységben kifejezve 8 BTU/ft.h. A földkörüli pályán müködö fotovillamos berendezések tervezésénél ezek az értékek irányadóak. A öld felszinére érkezö sugárzást azonban számos egyéb tényezö - mint például a földrajzi helyzet, atmoszférikus viszonyok, napszak stb. befolyásolja. A Nap sugárzásának spektrális eloszlását közelíthetjük egy o K -en ízzó fekete test sugárzási spektrumával. A pontos sugárzási spektrum a -es években, a öldön kivülí mérések eredményeinek kiértékelése alapján született meg. A Nap sugárzásának energiahordozói a fotonok. A fotonok közül egyes meghatározott hullámhosszúak a öldet körülvevö légrétegen áthaladva a gázatomokon-gázmolekulákon abszorbeálódnak.,8 µ hullámhossz alatt (ibolyántúli tartomány) a felsö légrétegek ózontartalma, valamint az oxigén és nitrogén okoz jelentös abszorpciót. Ebböl adódóan öldünk felszinén a, µ -nál rövidebb hullámhosszú sugárzás intenzitása általában igen alacsony. A spektrum látható tartományában -,8 µ -, µ hullámhossz között - az abszorpció csak kisebb mértékü., µ hullámhossz fölött (infravörös tartomány) az abszorpciót a légkörben lévö többatomos molekulák, a víz és a széndioxid okozzák. A légkör hatását a öldünket érö sugárzás spektrumára és intenzitására megkisérelték leegyszerüsített módon figyelembe venni. Ebböl a célból vezették be az optikai légréteg fogalmát (Air Mass, AM). A öld légkörén kívül az optikai légréteg, és a sugárzást AM -val jelöljük. A öld felszinére a tengerszint magasságában merölegesen tiszta idöben beérkezö sugárzást AM-el jelöljük. Az optikai légréteg a öldön lévö tengerszint magasságában fekvö megfigyelési pontben tiszta idöben ΑΜ (.../) cosα ahol α a megfigyelési pontban a beérkezö sugárzás és a függöleges által bezárt szög. (pl. α = o esetén AM úgy is tekinthetö, hogy a beesö sugárzásnak a légréteg vastagságának kétszeresén kell áthaladni!) Valójában ez túlzott leegyszerüsítése a légréteg hatásának a sugárzás intenzitására és spektrumára, mert az a tengerszint feletti magasságtól, hömérséklettöl, páratartalomtól, szennyezés mértékétöl stb. igen jelentös mértékben változik. Azonban a gyakorlatban ez az egyszerüsítés megfelelö és a napelemek vizsgálatánál, minösítésénél - egy a Nap sugárzásának megfelelö és az alkalmazásnál gyakran elöforduló pl. AM, - rögzített spektrumot állítanak be mesterséges fényforrással. /

5 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása A../ ábrán a Nap sugárzásának AM, AM, valamint az o K-en izzó ideális fekete test sugárzásának spektrális eloszlását láthatjuk.../ ábra A Nap és az o K-en izzó fekete test sugárzásának spektrális eloszlása Egy bizonyos λ és λ hullámhosszal határolt spektrumra vonatkozó felületegységen idöegység alatt átáramló E λ-λ energiát az E(λ) spektrális eloszlás függvény integrálásával határozhatjuk meg. Ε λ λ = Ε λ ( λ). d λ (.../) λ A fotonok energiája és a hullámhossz között az Ε = hc λ (.../) összefüggés teremt kapcsolatot, ahol h a Planck-féle állandó (,. - evs;,. - Js) és c a fény sebessége (. 8 m/s). A φ foton fluxus, vagyis a sugárzásra meröleges egységnyi felületen másodpercenként áthaladó fotonok száma úgy határozható meg, hogy a spektrum teljes egészére különbözö λ hullámhosszakon meghatározzuk φ(λ) értékét, és ezt összegezzük. Vagyis λ = φ = φ( λ) (.../) Különbözö λ hullámhosszaknál λ tartományban az.../ egyenlet segítségével az E λ -t, az.../ egyenlet segítségével az E (λ)-t határozhatjuk meg, és a kettö hányadosa adja a φ(λ) fluxust. Így az.../ egyenlet a következöképpen alakul: φ = Ε λ φ( λ) = λ = λ = Ε ( λ) (.../) /

6 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása A fotonok átlagos energiáját E av -t is kiszámíthatjuk, ha az.../ egyenletet λ = között integráljuk, vagyis Ε = Ε( λ). d λ és elosztjuk a φ fluxussal és így Ε Ε av = (.../) φ Az.../ táblázatban összefoglaltuk különbözö optikai légrétegekre E, E av és φ értékeit..../ Táblázat E [mw/cm ] E av [ev] [/cm s] AM,8,8. AM,. AM 88,8,. φ A fotovillamos energiaátalakítás szempontjából lényeges az E - nél nagyobb energiájú -a napelem félvezetö alapanyagának tiltottsáv-szélességénél nagyobb energiájú, azaz hatékony - φ g fotonfluxus ismerete. Az ismertetett gondolatmenet alapján az E - nél nagyobb energiájú φ g fotonfluxus különbözö optikai légrétegekre kiszámítható, amelyet az.../ ábrán láthatunk..../ E -nél nagyobb energiájú fotonfluxus különbözö optikai légrétegeknél /

7 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása... A Nap sugárzásának helyi eloszlása A napelemek által termelhetö villamos energia az alkalmazás, üzemelés helyén lévö sugárzás függvénye. öldünk felszinére érkezö sugárzás energiáját és spektrumának eloszlását a légköri tényezök (felhözet, páratartalom, szennyezettség stb.), a földrajzi helyzet, a napszak, az évszak befolyásolják. A különbözö AM optikai légrétegek definiálásával igyekeztünk a sugárzás jellemzöit meghatározni (így pl. az AM megvilágítás a valóságban az egyenlítönél, tengerszinten meröleges napállásnál, tiszta idöben mérhetö sugárzásnak felel meg). öldünkre a Napból érkező sugárzási energiát globál sugárzásnak nevezzük. Derült időben a globál sugárzás két összetevőre bontható: a direkt sugárzásra, amely közvetlenül jut, a megfigyelt helyre a Napból, valamint a diffúz sugárzásra, amely a levegő alkotórészein történő szóródás után (tiszta időben az égboltról) érkezik a felszínre. Borult időben a globál sugárzást csak a diffúz sugárzás alkotja. Egy nap folyamán a felületegységre érkező sugárzási energiát a sugárzás intenzitásának integrálásával kapjuk. Az időjárás változásától függően különböző napi fajlagos energiamennyiségek érkeznek, és ezek összege eredményezi az éves viszonylatban beérkező energia mennyiséget. A különböző földrajzi pontokon lévő meteorológiai állomások mérik a vízszintes felületre beérkező napi sugárzási értékeket és általában hónapokra átlagolva adják meg. A következőkben ezen adatok felhasználásával ábrázoljuk kwh/m nap -ban hazánk különböző pontjain vízszintes felületen mért teljes vagy globál sugárzás átlagértékeket az év különböző hónapjaiban. A források az Országos Meteorológiai Szolgálat mérési adatait használják fel ill. átlagolják 9-ot megelőző időszakra. és 98-9 időszakra. A.../. -.../. ábrákon különböző mérési helyszíneken a globál sugárzás vízszintes felületen mért napi fajlagos átlag értékét ábrázoljuk az év különböző hónapjaira. A.../. és a.../8. ábrán a különböző mérési helyszíneken a globál sugárzás vízszintes felületen mért napi fajlagos értékét egész évre átlagolva ábrázoljuk. Ezek az adatok jól alkalmazhatók napelemes berendezések, és ezen belül napelemes áramforrások tervezésénél. /

8 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása Békéscsaba (9-ig) kwh/m nap.../. ábra. Löf és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. Békéscsaba (98-9) kwh/m nap.../. ábra. Major és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. 8/

9 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása Budapest (9-ig) kwh/mnap.../. ábra Löf és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. Budapest (98-9) kwh/m nap.../. ábra. Major és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. 9/

10 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása Debrecen (9-ig) kwh/m nap.../. ábra Löf és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: 8 kwh/m év. Debrecen (98-9) kwh/m nap.../. ábra. Major és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. /

11 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása Kalocsa (9-ig) kwh/m nap.../. ábra Löf és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. Kékestetö (9-ig) kwh/m nap.../8. ábra Löf és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. /

12 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása Kecskemét (9-ig) kwh/m nap.../9. ábra Löf és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. Kecskemét (98-9) kwh/m nap.../. ábra. Major és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. /

13 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása Keszthely (9-ig) kwh/m nap.../. ábra Löf és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. Keszthely (98-9) kwh/m nap.../. ábra. Major és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: 89 kwh/m év. /

14 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása Kisvárda (9-ig) kwh/m nap.../. ábra Löf és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: 8 kwh/m év. Kisvárda (98-9) kwh/m nap.../. ábra. Major és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. /

15 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása Martonvásár (9-ig) kwh/m nap.../. ábra Löf és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. Martonvásár (98-9) kwh/m nap.../. ábra. Major és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: 8 kwh/m év. /

16 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása Pécs (9-ig) kwh/m nap.../. ábra Löf és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. Pécs (98-9) kwh/m nap.../8. ábra. Major és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: 98 kwh/m év. /

17 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása Siófok (9-ig) kwh/m nap.../9. ábra Löf és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. Siófok (98-9) kwh/m nap.../. ábra. Major és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: 89 kwh/m év. /

18 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása Sopron (9-ig) kwh/m nap.../. ábra Löf és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. Sopron (98-9) kwh/m nap.../. ábra. Major és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. 8/

19 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása Szeged (9-ig) kwh/m nap.../. ábra Löf és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. Szeged (98-9) kwh/m nap.../. ábra. Major és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. 9/

20 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása Tiszaörs (9-ig) kwh/m nap.../. ábra Löf és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. Tiszaörs (98-9) kwh/m nap.../. ábra. Major és társai feldolgozása alapján. Éves átlag: kwh/m év. /

21 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása Éves átlag 9-ig,,,,, Békéscsaba Budapest Debrecen Kalocsa Kecskemét Kékestetö Keszthely Kisvárda Martonvásár Pécs Siofok Sopron Szeged Tiszaörs kwh/m nap.../. ábra. Löf és társai feldolgozása alapján. Éves átlag 98-9 között kwh/m nap,,,,, Sopron Keszthely Siófok Pécs Martonvásár Budapest Kecskemét Szeged Tiszaörs Békéscsaba Debrecen Kisvárda.../8. ábra. Major és társai feldolgozása alapján. /

22 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása.. A napelemek felépítése és működési jellemzői A napelem olyan fotovillamos elem, amely a Nap sugárzási energiáját közvetlenül alakítja át villamos energiává. A napelemek alapanyaga félvezetö. Az energiaátalakítás a félvezetö alapanyagban játszódik le. A félvezetö anyagokat érö sugárzás azon része, amelynek E energiája nagyobb mint a félvezetö anyag E g tiltottsáv szélessége, a félvezetö anyagokban villamos töltéshordozó lyuk-elektron párt generálhat, amennyiben az anyagok felületéröl nem verödik vissza, illetöleg az abszorpcióhoz elegendö anyagvastagság áll rendelkezésre. A fotovillamos elem olyan kialakítású, hogy a megfelelö vastagságú félvezetö anyagban lyuk-elektron párt szétválasztó réteggel, többnyire félvezetö pn átmenettel, valamint az áram elvezetésére szolgáló p-, ill. n- réteghez csatlakozó kontaktussal rendelkezik. A sugárzás felöli, megvilágitás oldali aktív felülete olyan kialakítású, hogy arról a félvezetö anyag számára hasznosítható E g -nél nagyobb energiájú sugárzás minél kisebb mértékben verödjék vissza. A jelenleg alkalmazott hosszú élettartamu, nagy hatásfokú napelemek többsége egykristályos illetöleg polikristályos szilicium alapanyag felhasználásával készül. Az egykristályos illetöleg polikristályos sziliciumból készült napelemek elvi felépítése az../ ábrán látható. A napelemet ért sugárzás különbözö energiájú fotonjai aboszorpciójának valószinüsége a félvezetö anyag belsejébe elöre haladva változik. Minél nagyobb a fotonok energiája, annál nagyobb a valószinüsége, hogy a felület közelébe hozzon létre töltéshordozó lyukelektron párt és fordítva. Minél kisebb a fotonok energiája annál mélyebbre kell az anyagban elörehaladniuk, hogy töltéshordozó lyuk-elektron párt generáljanak. Töltés szétválasztó réteg Megvilágítás oldali áramelvezetö kontaktus rács Reflexió csökkentö réteg.-. mm. mm n-tipusú réteg R t P-tipusú félvezetö szilicium alapanyag.-. mm Hátsó kontaktus - mm.-. mm../ ábra. Az egykristályos, ill polikristályos szilicium anyagú napelem elvi felépítése /

23 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása A napelem villamos karakterisztikájának meghatározásához az../. ábrán látható koncentrált paraméterü villamos helyettesítö képet használhatjuk. R s I I R p I D U D U R t U D = U + I.R s és I = I - I D - U D /R p../. ábra. A napelem villamos helyettesítö képe I a fotonok által generált áram, R p a párhuzamos veszteségi ellenállás koncentrált értéke (a napelem felületén keletkezö veszteségek összege), R s a soros veszteségi ellenállás koncentrált értéke (a napelem kontaktusain és belsö áramvezetésében keletkezö veszteségek összege), I D a pn átmeneten U D feszültség hatására átfolyó (megvilágítás mentes esetre vonatkoztatott, azaz sötét) áram koncentrált értéke, és végül U az R t külsö terhelöellenálláson átfolyó I külsö áram hatására keletkezett feszültség. A helyettesítö kép diódaáramára jó közelítésül szolgál a következö egyenlet D = [ exp( / U ) ] + [ exp( U / U ) ] U, (../) D T ahol I és I r telítési áramösszetevök és U T az un. termikus feszültség, amelyekre a következö összefüggések érvényesek: r D T qdn Α i tanh( d / L), (../) ΝL ahol A a napelem felülete, D és L a kisebbségi töltéshordozók (jelen esetben az elektronok) diffúziós állandója és diffúziós hossza a bázis rétegben (jelen esetben a p tipusu rétegben), d a bázisréteg vastagsága, N a bázisréteg szennyezési koncentrációja, q az elektron töltése (,. -9 Coulomb), n I a félvezetö anyag intrinsic (szennyezés mentes) koncentrációja amit egyébként különbözö hömérsékleten az alábbiak szerint határozhatunk meg: n =,9. i T / Εg exp kt, (../) ahol T a félvezetö anyag hömérsékletének abszolut értéke, k a Boltzmann állandó (,8. - J/ o K ; 8,. - ev/ o K ;) és E g a félvezetö a nyag tiltottsáv-szélessége o K-en (sziliciumnál E g =, ev ;). A diffúziós állandó és a diffúziós hossz között a kisebbségi töltéshordozó élettartama L = Dτ összefüggés teremt kapcsolatot, így a../ összefüggésre /

24 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása ha L >> d, akkor adódik. I r értéke az Α qn i d Nτ, és ha L < d akkor pedig qn D i Α (../) N τ qn i W r = Α (../) τ összefüggésböl számolható ki, ahol W a tértöltéses tartomány szélessége. Az U T termikus feszültségre a kt/q összefüggés érvényes.(t= o K-en U T = mv) A fotonok által generált I fotoáram az hc / E g [ R( λ) ] Q( λ). [ exp( α ( λ) l ] dλ = qα φ( λ) ) (../) egyenlet alapján határozható meg, ahol R(λ) a napelem felületének reflexiós tényezöje, α(λ) a félvezetó anyag abszorpciós tényezöje, l a napelem vastagsága és Q(λ) a kollekciós hatásfok, amely azt fejezi ki, hogy a generált töltéshordozók hányad része jut el az áramvezetó kontaktusokhoz. A../ ábrán látható az egykristályos szilicium α abszorpciós tényezöjének változása a λ hullámhossz függvényében. A../ egyenletból következik, hogy az A aktív felületü napelemben annál nagyobb I fotoáram generálódik, minél kisebb az R reflexiós tényezö, minél nagyobb a Q kollekciós hatásfok és az α abszorpciós tényezö. A napelem felületét úgy kell kialakítani, hogy a hasznos hullámhossz tartományban az R reflexió minél kisebb legyen. Ez különbözö vékonyréteg optikai bevonatokkal, többszörös felületi reflexióval(texturálás) a gyakorlatban igen jól biztosítható és a reflexiót % alatt lehet tartani. A közel teljes abszorpciót pedig megfelelö anyagvastagsággal lehet biztosítani és elérhetö, hogy a hasznos hullámhossz tartományban [ exp( α ( λ) l) ]. A kollekciós hatásfok értéke a konstrukciótól, technológiától, anyagválasztástól jelentös mértékben függ, A fizikai jellemzöket illetöen a kisebbségi töltéshordozók élettartama, mozgékonysága, felületi rekombinációs sebessége, kunstrukciót illetöen pedig a töltésszétválasztó réteg mélysége és a napelem vastagsága befolyásolja a kollekciós hatásfok értékét. /

25 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása../. ábra. Egykristályos szilicium α abszorpciós tényezöjének változása a hullámhossz függvényében A../. ábra az egykristályos sziliciumból készült napelem Q kollekciós hatásfok változását ábrázolja a λ hullámhossz függvényében.../. ábra. A Q kollekciós hatásfok hullámhossz függése egykristályos szilicium napelemnél Az../. ábrán látható, hogy Q(λ) értéke széles - a Nap sugárzási spektrumának jelentös energia tartalmú - hullámhossz tartományban nem változik lényegesen. Ezek alapján a napelemek többségénél a../ egyenlet az alábbiakra egyszerüsödik: I = qaφ g Q.( - R). (../) Vagyis a fotoáram az E g -nél nagyobb energiájú fotonfluxussal egyenesen arányos! A../. ábrából adódik, hogy U + R s = D = ( D) Rp + Rs / Rp U R + R s p (../8) /

26 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása A napelemeknél R s << R p. Ezt figyelembe véve a../8 egyenletbe a../ egyenletet, és az U D = U + IR s összefüggést behelyettesítve kapjuk a napelem kimenö karakterisztikáját leíró alábbi egyenletet. U + R U + R U (../9) Rp s s = exp r exp UT U T Látható, hogy I explicit módon nem fejezhetö ki. Az eddigiekböl látható az is továbbá, hogy a karakterisztikák hömérsékletfüggöek. Vizsgáljuk meg a karakterisztika két szélsö értékét a rövidzárás és az üresjárás esetét. Rövidzárás esetén U = és I = I z. Így a../9 egyenlet az../ egyenlet felhasználásával a következöképpen alakul: I = I z I = qaφ g Q.( - R) (../) Tehát az I z rövidzárási áram jó közelítéssel megegyezik az I fotóárammal, amely a φ g fotonfluxussal, megvilágítással egyenesen arányos. Üresjárás esetén I = és U = U. Még alacsony fotonfluxusnál is a napelemeknél I >> U /R p és U >> U T. A../9 egyenletböl a../ és a../ egyenlet felhasználásával az alábbi adódik: NτQ ha L >> d, akkor U U ln U ln ( R ) T T φ g, és n d NQ τ ha L < d akkor pedig U UT lnφ g ( R) (../) n D Tehát az U üresjárási feszültség jó közelítéssel a φ g fotonfluxus, megvilágítás logaritmusával egyenesen arányos. Ha elvégezzük a../8 egyenlet differenciálását a rövidzárás és üresjárás esetére, akkor a következö összefüggéseket kapjuk: i i di du U = (../) R = z p di du U = U (../) R = s Vagyis a karakterisztikák meredekségét a rövidzárási ill. üresjárási pontokban a soros ill. párhuzamos veszteségi ellenállások határozzák meg! Ideális esetben a soros veszteségi ellenállás R s =, és a párhuzamos veszteségi ellenállás R p =. A kvázi ideális napelem (R s =, R p =, de a helyettesítö képben valóságos dióda karakterisztikát feltételezve) karakterisztikájára az../9 egyenletböl ezen értékek figyelembevételével a következö egyenlet adódik: U U = exp r exp UT U T (../) /

27 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása A napelemböl kivehetö P teljesítmény az U feszültség és az I áram szorzata. A dp legnagyobb kivehetö teljesítményt azon a karakterisztika ponton kapjuk, ahol =. du Ha a legnagyobb kivehetö teljesítmény kiszámításához a../ egyenlet elsö két tagját vesszük figyelembe - ami egyébként jó közelítésül szolgál -, akkor az alábbi adódik: U P = U. U{ exp } (../) UT Keressük meg P szélsö értékét. Ha P-t U szerint differenciáljuk, akkor az alábbi adódik: dp du U U U = exp (../) U = exp UT UT A maximális teljesítményhez P m -hez tartozó U m munkaponti feszültség, ill. I m munkaponti áram tartozik. A../ és az../ egyenlet felhasználásával az alábbi összefüggés adódik: U m Miután a gyakorlati esetekben UT pontban a következöképpen alakul: P m P m = U m U + U T m T (../) >> a../ egyenlet a maximális teljesítményü U m = U m. m U m( exp ) (../8) U Ezt a../ egyenlettel összevetve a U U m T T U m ln ln + adódik. UT Jó közelítés kapunk U m -re, ha ennek az egyenletnek a jobb oldalán lévö második tagba a../ egyenletbölu U T ln kifejezést felhasználva és figyelembe véve, hogy U m U és és U U m T >> helyettesítünk. Ekkor U = ( ln m U T lnln ) (../9) I m -re pedig hasonló gondolatmenet alapján a következö kifejezés adódik: m = (../) ln A kvázi ideális napelem P m maximális teljesítményére pedig a../8,../9 és../ egyenletek felhasználásával az alábbi összefüggést kapjuk: /

28 . rész Pálfy Miklós. A napenergia fotovillamos hasznosítása ln lnln P m = U T (../) ln ln értéke a../ és a../ egyenletböl a következökre adódik: NτQ ha L >> d, akkor = φ g ( R), és n d i NQ τ ha L < d akkor pedig = φ g ( R) (../) n D Ha a napelem hatásfokát meg akarjuk határozni, akkor a teljes beérkezö P be sugárzási teljesítményt kell figyelembe venni, azaz a teljes spektrumban a teljes napelem felületre idöegység alatt beérkezö energiával kell számolnunk. i P be = AE = AφE av (../) Az η napelem hatásfok a P m maximális teljesítmény és a teljes beérkezö P be sugárzási teljesítmény hányadosa. P P m η = (../) be A kvázi ideális napelem esetére az η napelem hatásfokra a következö kifejezés adódik: P ktφ ln lnln m g η = = Q( R) (../) P be φeav ln ln Napelemek minöségét az un. kitöltési tényezövel (fill faktor) is jellemezni szokták. Az kitöltési tényezö a P m maximálisan kivehetö teljesítmény valamint az U üresjárási feszültség és az I z rövidrezárási áram szorzatának hányadosa. Pm = U z (../) Ideális napelem esetén a kitöltési tényezö volna ( R s =, R p = és ideális dióda karakterisztikát feltételezve). Kvázi ideális esetre a../,../ és a../ egyenletek felhasználásával a kitöltési tényezöre a következö összefüggést kapjuk: lnln Pm = = (../) U z ln ln 8/

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft. 1112. Budapest Gulyás u 20. www.solart-sytem.hu mail@solart-system.hu T/F: 06 1 246-1783 3.1. Magyarország

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

Energiatudatos Építészet

Energiatudatos Építészet Energiatudatos Építészet Aktív szoláris energia Pongrácz Balázs RJYJ4R 2013. április 15. Megú júló energia, napenergia A hagyományos (pl. fosszilis, nukleáris) energiaforrások kiváltása régóta foglalkoztatja

Részletesebben

Fénykoncentrátoros napelem rendszer tervezése

Fénykoncentrátoros napelem rendszer tervezése ELTE Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fénykoncentrátoros napelem rendszer tervezése Básti József és Ünnep Renáta IV. éves fizikus hallgatók Témavezetők: Czirók András egyetemi adjunktus ELTE, Biológiai

Részletesebben

NAPELEMEK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA A YINGLI GREEN ENERGY TÁRSASÁGNÁL

NAPELEMEK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA A YINGLI GREEN ENERGY TÁRSASÁGNÁL NAPELEMEK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA A YINGLI GREEN ENERGY TÁRSASÁGNÁL HUSI Géza BARTHA István TÓTH János Debreceni Egyetem, Műszaki Kar 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4. sz. husigeza@mk.unideb.hu bartha@mk.unideb.hu

Részletesebben

SOLTRAIN G04 eladás Napelem technológiák és jellemzik. G04 eladás*

SOLTRAIN G04 eladás Napelem technológiák és jellemzik. G04 eladás* G04 eladás* Armin Räuber PSE Projektgesellschaft Solare Energiesysteme mbh, Christaweg 40, D-79114 Freiburg Tel: +49-(0)761-47914-17, E-mail: raeuber@pse.de 1 Bevezetés A fotovillamos elem vagy napelem

Részletesebben

Magyar fotovillamos (napenergia technológiai) kutatás-fejlesztési stratégiai terv (2009-2020) Ajánlás

Magyar fotovillamos (napenergia technológiai) kutatás-fejlesztési stratégiai terv (2009-2020) Ajánlás Magyar fotovillamos (napenergia technológiai) kutatás-fejlesztési stratégiai terv (2009-2020) Ajánlás Készítette a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal megbízásából az Integrált Mikro/Nanorendszerek

Részletesebben

Napelemes energia és környezet

Napelemes energia és környezet Napelemes energia és környezet A napelemes energiatermelés komplex feltételrendszere Magyarországon, a magyar horvát határtérségben, és leckék a globális térből Napelemes energia és környezet A napelemes

Részletesebben

Készítette: Együtt az Abaúji Megújuló Energiák Termesztéséért és Felhasználásáért Szakmai Egyesület

Készítette: Együtt az Abaúji Megújuló Energiák Termesztéséért és Felhasználásáért Szakmai Egyesület Döntés előkészítő rendszer napelemes beruházásokhoz Készítette: Együtt az Abaúji Megújuló Energiák Termesztéséért és Felhasználásáért Szakmai Egyesület Hidasnémeti, 2014. július 1. Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

PIII napelemek beltéri alkalmazása

PIII napelemek beltéri alkalmazása KUTHI EDVÁRD, PINTÉR ISTVÁN, MOHÁCSY TIBOR, ÁDÁM ANTALNÉ, SZENTPÁLI BÉLA, BÁRSONY ISTVÁN MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet kuthi@mfa.kfki.hu Lektorált Kulcsszavak: napelem, c-si, PIII,

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés.

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. DE TTK 1949 Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban Egyetemi doktori (PhD) értekezés Csarnovics István Témavezető: Dr. Kökényesi Sándor Debreceni Egyetem

Részletesebben

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József 8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József Ebben a fejezetben olyan megújuló energiaforrásokról lesz szó, amelyeknek keletkezése nincs közvetlen öszszefüggésben a mezőgazdasági tevékenységgel.

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring

Környezetvédelmi monitoring Az anyag a TÁMOP- 4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XXV. kötet Környezetvédelmi monitoring Dr. Domokos

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Megújuló energiatermelő rendszerek Napelemes erőművek

Megújuló energiatermelő rendszerek Napelemes erőművek Megújuló energiatermelő rendszerek Napelemes erőművek Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat Szerzők: Mészáros Lajos Schottner Károly 2015. február 1/79 Bevezetés Jelen kiadvány a Magyar Mérnöki

Részletesebben

Biztonságtechnikai eszközök áramellátása fotovoltaikus kiserőmű segítségével

Biztonságtechnikai eszközök áramellátása fotovoltaikus kiserőmű segítségével Biztonságtechnikai eszközök áramellátása fotovoltaikus kiserőmű segítségével OE-BGK Arnóczy Milán 2013. 002014/FI38878/B 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Egy rendszer összeállítása... 5 1.1 Alkalmazhatósági

Részletesebben

Magyarország a Distrelec-min séget választja: Tel.: 06 80 015 847

Magyarország a Distrelec-min séget választja: Tel.: 06 80 015 847 Elektrotechnika A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Környezetbarát napelemes energiaellátás A dunai vízlépcsők és Magyarország A vasúti hálózatok hibrid felharmonikus szűrésének

Részletesebben

Dr. techn. Turmezei Péter NAPELEMES ENERGIAELLÁTÓ RENDSZEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK KÉRDÉSEI

Dr. techn. Turmezei Péter NAPELEMES ENERGIAELLÁTÓ RENDSZEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK KÉRDÉSEI Dr. techn. Turmezei Péter NAPELEMES ENERGIAELLÁTÓ RENDSZEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK KÉRDÉSEI A kitűzött kutatási feladat összefoglalása A XX. század 90-es éveiben a haderők alkalmazásában paradigmaváltásra

Részletesebben

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken doktori (PhD) értekezés Borbélyné Dr Kiss Ildikó Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen, 1997. Ezen

Részletesebben

A NAPELEMEK FELFEDEZÉSÉNEK RÖVID TÖRTÉNETE

A NAPELEMEK FELFEDEZÉSÉNEK RÖVID TÖRTÉNETE NAPELEMEK 2010 A NAPELEMEK FELFEDEZÉSÉNEK RÖVID TÖRTÉNETE A fejezet főként (1) és (2) alapján készült, ha nem jeleztem máshogy. A fotovoltaikus anyagok fényenergiából elektromos áramot állítanak elő. A

Részletesebben

A NAPENERGIA ÉS SZÉLENERGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN

A NAPENERGIA ÉS SZÉLENERGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Kasza Anett Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem anett.kasza@gmail.com Készült a Somos Alapítvány támogatásával A NAPENERGIA ÉS SZÉLENERGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEINEK

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség Végh Gábor mérnök százados A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség 1. Távérzékelés fogalma, jellemzői, fizikai alapjai 1.1 A távérzékelés fogalma Azok a vizsgálati módszerek tartoznak

Részletesebben

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN Lakatos László 1 Összefoglalás A megújuló légköri erőforrások (napenergia, szélenergia) használatának gyökerei

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben