RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz"

Átírás

1 RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Környezetvédelmi és Minőségirányítási Osztály Analitikai és biológiai laboratórium 1 Telephelyek címe: 1115 Budapest, Bánk bán u ; 1151 Budapest, Mélyfúró u ; 2039 Pusztazámor, Pusztazámor külterület ) Akkreditálási szabvány: MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 3) Az akkreditált státusz érvényessége: Az akkreditált státusz kezdetének napja: november 30. Az akkreditált státusz lejáratának napja: november 30. 4) Az akkreditált terület: 1115 Budapest, Bánk bán u I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok A vizsgált termék/anyag palackozott ivó-, ásvány- és gyógyvíz, házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Mesterséges fürdővíz (Tápvíz, medencevíz, tisztított víz) ph (20 o C) potenciometria : 2-12 ph egység MSZ EN ISO 10523:2012 Budapest, február 1. 1/42 NAH /2017

2 palackozott ivó-, ásvány- és gyógyvíz, házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Mesterséges fürdővíz (Tápvíz, medencevíz, tisztított víz) Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 o C) konduktometria 5 μs/cm Lúgosság (p-lúgosság) acidimetria 0,2 mmol/l Karbonátlúgosság (m-lúgosság) acidimetria 0,2 mmol/l MSZ EN 27888:1998 MSZ : szakasz MSZ : szakasz Karbonát számítás 48 mg/l MSZ : szakasz Hidrogénkarbonát számítás 24 mg/l MSZ : szakasz Összes keménység komplexometria 12 mg CaO/l MSZ : fejezet Karbonátkeménység (változó keménység) komplexometria 6 mg CaO/l MSZ : fejezet Nemkarbonát-keménység (állandó keménység) számítás 6 mg CaO/l MSZ : fejezet Kalcium komplexometria 2 mg/l MSZ 448-3: fejezet Magnézium számítás 2 mg/l MSZ 448-3: fejezet Budapest, február 1. 2/42 NAH /2017

3 palackozott ivó-, ásvány- és gyógyvíz, házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Mesterséges fürdővíz (Tápvíz, medencevíz, tisztított víz) Szuszpendált anyagok (lebegőanyag tartalom) 5 mg/l Permanganátindex (KOIps) permanganometria 0,2 mg O2/l Klorid argentometria 10 mg/l MSZ EN 872:2005 MSZ EN ISO 8467:1998 MSZ :2009 Nitrát spektrofotometria 0,5 mg/l MSZ : fejezet Nitrit spektrofotometria 0,01 mg/l MSZ EN 26777:1998 Ammónium spektrofotometria 0,02 mg/l MSZ ISO :1992 Összes foszfor és ortofoszfát spektrofotometria összes foszfor: ortofoszfát: 0,02 mg/l 0,05 mg/l MSZ EN ISO 6878:2004 Szulfát gravimetria 10 mg/l MSZ ISO 9280:1998 Fluorid elektrokémiai szondás 0,1 mg/l MSZ ISO :2003 Budapest, február 1. 3/42 NAH /2017

4 palackozott ivó-, ásvány- és gyógyvíz, házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Mesterséges fürdővíz (Tápvíz, medencevíz, tisztított víz) Oldott anionok ionkromatográfia fluorid: 0,1 mg/l klorid: 1,0 mg/l kivéve mesterséges fürdővíz nitrát: 1,0 mg/l szulfát: 5 mg/l MSZ EN ISO :2009 Mesterséges fürdővíz (Tápvíz, medencevíz, tisztított víz) Oldott anionok ionkromatográfia klorid: 10 mg/l MSZ EN ISO :2009 palackozott ivó-, ásvány- és gyógyvíz, házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Mesterséges fürdővíz (Tápvíz, medencevíz, tisztított víz) Összes szerves szén (TOC) Összes szervetlen szén (TIC) égetéses módszer + IR spektrometria 1 mg/l komponensenként Összes szén (TC) égetéses módszer + IR spektrometria 2 mg/l MSZ EN 1484:1998 Mesterséges fürdővíz (Tápvíz, medencevíz, tisztított víz) Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE-hexán) 2 mg/l Kémiai oxigénigény (KOICr) kromatometria 30 mg/l MSZ :2002 MSZ ISO 6060:1991 Anionos felületaktív anyagok spektrofotometria 0,1 mg/l Kjeldahl-nitrogén acidimetria 1 mg N/l MSZ EN 903:1998 MSZ EN 25663:1998 Összes nitrogén számítás 2 mg N/l MSZ : fejezet Budapest, február 1. 4/42 NAH /2017

5 Összes szervetlen nitrogén számítás 1 mg N/l Króm (VI) spektrofotometria 0,02 mg/l MSZ : fejezet MSZ : fejezet Extrahálható szénhidrogének GC-FID EPH (C10-C40) 20 µg/l MSZ :2009 Illékony szénhidrogének HS-GC-FID és HS-GC-MS (SCAN) VPH (C5-C10) 20 µg/l VALPH (C5-C10) 15 µg/l EPA 8015C:2007 EPA 5021A:2014 Összes alifás/aliciklusos szénhidrogén TPH (C5-C40) számítás 35 µg/l EPA 8015C:2007 MSZ :2009 Policiklusos aromás szénhidrogének GC-MS (SIM) naftalin, 2-metil-naftalin, 1-metil-naftalin, alsó mérési határ (komponensenként): 0,01 µg/l acenaftilén, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benzo(a)antracén, krizén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(e)pirén, benzo(a)pirén, indeno(1,2,3cd)pirén alsó mérési határ (komponensenként): 0,005 µg/l dibenzo(a,h)antracén, benzo(g,h,i)perilén alsó mérési határ (komponensenként): 0,01 µg/l naftalinok összesen 0,03 µg/l PAH-ok összesen, naftalinok nélkül alsó mérési határ 0,30 µg/l MSZ :2003 Budapest, február 1. 5/42 NAH /2017

6 palackozott ivó-, ásvány- és gyógyvíz, házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Illékony aromás szénhidrogének HS-GC-MS (SIM) benzol, toluol, etilbenzol, m-,pxilol, o-xilol, sztirén, n- propilbenzol, i-propilbenzol, 4-izopropil-toluol, n-butilbenzol, szek-butilbenzol, terc-butilbenzol, 1,3,5-trimetilbenzol, 1,2,4- trimetilbenzol alsó mérési határ (komponensenként): 0,1 µg/l xilolok összesen 0,3 µg/l BTEX összesen 0,5 µg/l egyéb alkil-benzolok összesen 1,0 µg/l naftalin 0,05 µg/l MSZ :1998 MSZ : szakasz Budapest, február 1. 6/42 NAH /2017

7 palackozott ivó-, ásvány- és gyógyvíz, házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) természetes és mesterséges tavak Illékony halogénezett szénhidrogének HS-GC-MS (SIM) vinil-klorid, 1,1-diklóretén, cisz-1,2-diklóretén, 1,1-diklóretán, transz-1,2-diklóretén, kloroform, 1,1,1-triklóretán, széntetraklorid, 1,2-diklóretán, triklóretén, 1,2- diklórpropán, cisz-1,3- diklórpropén, transz-1,3-diklórpropén, tetraklóretén, 1,1,2-triklóretán, dibrómklórmetán, 1,2-dibrómetán, klórbenzol, bromoform, 1,2- diklórbenzol, 1,2-dibróm-3- klórpropán, 1,2,3-triklórbenzol, 1,1,2,2-tetraklóretán alsó mérési határ (komponensenként): 0,05 µg/l bróm-diklórmetán, 1,3- diklórbenzol, 1,4-diklórbenzol, 1,2,4-triklórbenzol, alsó mérési határ (komponensenként): 0,10 µg/l klórmetán, klóretán alsó mérési határ (komponensenként): 0,20 µg/l diklórmetán 2,0 µg/l Összes trihalo-metán (THM) 0,30 µg/l Halogénezett alifás szénhidrogének összesen 4,0 µg/l MSZ :1998 (visszavont szabvány) 7.3 szakasz Budapest, február 1. 7/42 NAH /2017

8 palackozott ivó-, ásvány- és gyógyvíz, házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Elemtartalom láng-aas Ezüst (Ag) Arzén (As) Bárium (Ba) Kadmium (Cd) Kalcium: (Ca) Kobalt (Co) Króm (Cr) Réz (Cu) Vas (Fe) Kálium (K) Magnézium (Mg) Mangán (Mn) Nátrium (Na) Nikkel (Ni) Ólom (Pb) Cink (Zn) 20 µg/l 1,0 mg/l 1,0 mg/l 20 µg/l 50 µg/l 100 µg/l 100 µg/l 20 µg/l 50 µg/l 50 µg/l 10 µg/l 20 µg/l 100 µg/l 200 µg/l 200 µg/l 20 µg/l MSZ : fejezet Elemtartalom ETA-AAS Ezüst (Ag) Arzén (As) Bárium (Ba) Kadmium (Cd) Kobalt (Co) Króm (Cr) Réz (Cu) Vas (Fe) Mangán (Mn) Molibdén (Mo) Nikkel (Ni) Ólom (Pb) Antimon (Sb) Szelén (Se) Ón (Sn) Cink (Zn) 1 μg/l 1 μg/l 50 μg/l 0,5 μg/l 2 μg/l 5 μg/l 2 μg/l 2 μg/l 2 μg/l 2 μg/l 2 μg/l 1 μg/l 1 μg/l 1 μg/l 2 μg/l 0,2 μg/l MSZ : fejezet Higany hideggőzös meghatározás 0,5 μg/l MSZ : fejezet Budapest, február 1. 8/42 NAH /2017

9 palackozott ivó-, ásvány- és gyógyvíz, házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Felszíni vizek Folyók, patakok, Elemtartalom MP-AES Alumínium (Al) Bárium (Ba): Bór (B): Cink (Zn): Ezüst (Ag) Kadmium (Cd) Króm (Cr): Kobalt (Co): Réz (Cu): Molibdén (Mo) Nikkel (Ni): Ólom (Pb) Ón (Sn) Kalcium (Ca): Magnézium (Mg): Nátrium (Na): Kálium (K): Mangán (Mn): Vas (Fe) 5 μg/l 5 μg/l 10 μg/l 70 μg/l 8 μg/l 20 μg/l 5 μg/l 120 μg/l 5 μg/l 5 μg/l 8 μg/l 7,5 μg/l 5 μg/l 100 μg/l 100 μg/l 100 μg/l 100 μg/l 20 μg/l 50 μg/l MSZ EN ISO 11885: fejezet Átlátszóság, zavarosság vizuális meghatározás MSZ :1971 (Visszavont szabvány) palackozott ivó-, ásvány- és gyógyvíz, házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Bepárlási maradék 5 mg/l Összes oldott anyag 5 mg/l MSZ : fejezet MSZ : fejezet Összes oldott- és lebegőanyagtartalom meghatározása 5 mg/l (komponensenként) MSZ :1971 Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) ph (20 o C) potenciometria : 2-12 ph egység MSZ EN ISO 10523:2012 Budapest, február 1. 9/42 NAH /2017

10 Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 o C) konduktometria 50 μs/cm Szuszpendált anyagok (lebegőanyag tartalom) 5 mg/l MSZ EN 27888:1998 MSZ EN 872:2005 p-és m-lúgosság acidimetria 0,4 mmol/l MSZ EN ISO :1998 Kémiai oxigénigény (KOICr) kromatometria 30 mg/l MSZ ISO 6060:1991 Anionos felületaktív anyagok spektrofotometria 0,1 mg/l MSZ EN 903:1998 Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Hulladékok desztillált vizes kivonata Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE-hexán) 2 mg/l MSZ :2002 Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Összes szerves szén (TOC) Összes szervetlen szén (TIC) Összes oldott szén (DOC) égetéses módszer + IR spektrometria 1 mg/l (komponensenként) Összes szén (TC) égetéses módszer + IR spektrometria 2 mg/l MSZ EN 1484:1998 Budapest, február 1. 10/42 NAH /2017

11 Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Oldott anionok ionkromatográfia Nitrát: Szulfát: Klorid: Fluorid 1,0 mg/l 5,0 mg/l 1,0 mg/l 0,1 mg/l MSZ EN ISO :2009 Összes foszfor és ortofoszfát spektrofotometria összes foszfor: ortofoszfát: 0,02 mg/l 0,05 mg/l MSZ EN ISO 6878:2004 Kjeldahl-nitrogén acidimetria 1 mg N/l MSZ EN 25663:1998 Nitrát spektrofotometria 1,0 mg NO 3 - /l 0,25 mg N/l MSZ :1971 Nitrit spektrofotometria 1,0 mg NO 2 - /l 0,33 mg N/l MSZ :1985 Ammónium spektrofotometria 0,02 mg NH 4 + /l 0,02 mg N /l MSZ ISO :1992 Összes nitrogén számítás 2 mg N/l MSZ :1987 (visszavont szabvány) Budapest, február 1. 11/42 NAH /2017

12 Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Összes szervetlen nitrogén számítás 1 mg N/l Szulfát gravimetria 10 mg/l MSZ :1987 (visszavont szabvány) MSZ ISO 9280:1998 Klorid argentometria 10 mg/l MSZ :2009 Összes keménység komplexometria 3 mg CaO/l MSZ : fejezet Kalcium komplexometria 2 mg/l MSZ : fejezet Magnézium számítás 2 mg/l MSZ : fejezet Króm(VI) spektrofotometria 0,02 mg/l MSZ : fejezet Összes tartalom bepárlási maradék 10 mg/l MSZ 260-3: fejezet Összes tartalom izzítási maradéka 10 mg/l MSZ 260-3: fejezet Összes tartalom izzítási vesztesége számítás 10 mg/l MSZ 260-3: szakasz Összes oldott anyagtartalom 10 mg/l MSZ 260-3: fejezet Budapest, február 1. 12/42 NAH /2017

13 Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Összes oldott anyagtartalom izzítási maradéka 10 mg/l Lebegőanyag tartalom izzítási maradéka 10 mg/l MSZ 260-3: fejezet MSZ 260-3: fejezet Összes oldott anyag tartalom izzítási vesztesége számítás 10 mg/l MSZ 260-3: szakasz Lebegőanyag tartalom izzítási vesztesége számítás 10 mg/l MSZ 260-3: szakasz Na egyenérték % számítás 27/2005 (XII.06) KvVM rendelet 1. táblázat Ülepíthető lebegőanyag tartalom térfogatmérés (volumetria) 0,5 ml/l MSZ 260-3: fejezet Gyorsan ülepedő lebegőanyag tartalom (10 perces) 10 mg/l MSZ 260-3: fejezet Fluorid elektrokémiai szondás 0,1 mg/l MSZ ISO :2003 Budapest, február 1. 13/42 NAH /2017

14 Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Hulladékok desztillált vizes kivonata Elemtartalom láng-aas Ezüst (Ag) Arzén (As) Bárium (Ba) Kadmium (Cd) Kalcium (Ca) Kobalt (Co) Króm (Cr) Réz (Cu) Vas (Fe) Magnézium (Mg) Mangán (Mn) Nátrium (Na) Nikkel (Ni) Ólom (Pb) Cink (Zn) 0,2 mg/l 1,0 mg/l 1,0 mg/l 0,2 mg/l 0,5 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,02 mg/l 0,1 mg/l 0,05 mg/l 0,2 mg/l 0,1 mg/l 0,2 mg/l 0,2 mg/l 0,02 mg/l MSZ : fejezet Elemtartalom ETA-AAS Ezüst (Ag) 0,001 mg/l Alumínium (Al) 0,002 mg/l Arzén (As) 0,001 mg/l Bárium (Ba) 0,05 mg/l Kadmium (Cd) 0,0005 mg/l Kobalt (Co) 0,002 mg/l Króm (Cr) 0,005 mg/l Réz (Cu) 0,002 mg/l Vas (Fe) 0,002 mg/l Mangán (Mn) 0,002 mg/l Molibdén (Mo) 0,002 mg/l Nikkel (Ni) 0,002 mg/l Ólom (Pb): 0,001 mg/l Antimon (Sb) 0,001 mg/l Szelén (Se) 0,001 mg/l Ón (Sn) 0,002 mg/l Cink (Zn) 0,0002 mg/l MSZ : fejezet Budapest, február 1. 14/42 NAH /2017

15 Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Hulladékok desztillált vizes kivonata Elemtartalom MP-AES Arzén (As) Antimon (Sb) Ezüst (Ag) Alumínium (Al) Ón (Sn) Ólom (Pb) Szelén (Se) Bárium (Ba) Bór (B) Kadmium (Cd) Króm (Cr) Kobalt (Co) Réz (Cu) Molibdén (Mo) Nikkel (Ni) Cink (Zn) Kalcium (Ca) Magnézium (Mg) Nátrium (Na) Kálium (K) Mangán (Mn) Vas (Fe) 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,008 mg/l 0,005 mg/l 0,005 mg/l 0,01 mg/l 0,1 mg/l 0,01 mg/l 0,01 mg/l 0,02 mg/l 0,01 mg/l 0,12 mg/l 0,01 mg/l 0,01 mg/l 0,01 mg/l 0,07 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,02 mg/l 0,1 mg/l MSZ : szakasz Síkosságmentesítő anyagok Vízben oldható és oldhatatlan rész 0,1 % e-ut Útügyi Műszaki Előírás Melléklet M2.2. szakasz Klorid tartalom argentometria 0,2 % e-ut Útügyi Műszaki Előírás Melléklet M2.3. szakasz Nedvesség tartalom 0,1 % e-ut Útügyi Műszaki Előírás Melléklet M2.1. szakasz Szemmegoszlás 0,1 % Olvasztási hatékonyság 0,2 g jég/1 g só e-ut Útügyi Műszaki Előírás Melléklet M2.4. szakasz MSZ EN 933-1:1998 e-ut Útügyi Műszaki Előírás Melléklet M2.6. szakasz Talaj Üledék Iszap Extrahálható szénhidrogének GC-FID EPH (C10-C40) 20 mg/kg MSZ :2009 Budapest, február 1. 15/42 NAH /2017

16 Talaj Üledék Iszap A vizsgált termék/anyag Illékony szénhidrogének HS-GC-FID és HS-GC-MS (SCAN) VPH (C5-C10) 20 mg/kg VALPH (C5-C10) 10 mg/kg MSZ :2009 EPA 5021A:2014 Összes alifás/aliciklusos szénhidrogén TPH (C5-C40) számítás 30 mg/kg. MSZ :2009 MSZ :2009 Illékony aromás szénhidrogének HS-GC-MS (SIM) benzol, toluol, etil-benzol, m- és p-xilol, o-xilol, sztirén, n-propilbenzol, i-propilbenzol, 4-izopropil-toluol, n-butilbenzol, sec-butilbenzol, terc-butilbenzol, 1,2,4-trimetilbenzol, 1,3,5-trimetilbenzol alsó mérési határ (komponensenként): 0,02 mg/kg xilolok összesen 0,05 mg/kg BTEX összesen 0,2 mg/kg Egyéb alkil-benzolok összesen 0,2 mg/kg MSZ :1998 MSZ : szakasz Budapest, február 1. 16/42 NAH /2017

17 Talaj Üledék Iszap Illékony halogénezett szénhidrogének HS-GC-MS (SIM) klórmetán, vinil-klorid, klóretán, 1,1-diklóretén, cisz-1,2-diklóretén, 1,1-diklóretán, transz-1,2- diklóretén, 1,1,1-triklóretán, széntetraklorid, 1,2-diklóretán, triklóretén, 1,2-diklórpropán, brómdiklórmetán, cisz-1,3- diklórpropén, transz-1,3-diklórpropén, tetraklóretén 1,1,2-triklóretán, dibrómklórmetán, 1,2-dibrómetán, klórbenzol, bromoform, 1,3-diklórbenzol, 1,4-diklórbenzol, 1,2-diklórbenzol, 1,2,4-triklórbenzol, 1,2,3- triklórbenzol (komponensenként): 0,001 mg/kg diklórmetán, kloroform, 1,1,2,2- tetraklóretán alsó mérési határ (komponensenként): 0,0025 mg/kg Halogénezett alifás szénhidrogének összesen 0,02 mg/kg MSZ : szakasz Budapest, február 1. 17/42 NAH /2017

18 Talaj Üledék Iszap A vizsgált termék/anyag Policiklusos aromás szénhidrogének GC-MS (SIM) naftalin, 2-metilnaftalin, 1-metilnaftalin, acenaftilén acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benzo[a]antracén, krizén, benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén, benzo[e]pirén, benzo[a]pirén, indeno[1,2,3- cd]pirén, dibenzo[a,h]antracén, benzo[g,h,i]perilén alsó mérési határ (komponensenként): 0,005 mg/kg sz.a. Naftalinok összesen alsó méréshatár: 0,02 mg/kg sz.a. Policiklusos aromás szénhidrogének összesen (naftalinok nélkül) alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a. MSZ :2002 Elemtartalom láng-aas Bárium (Ba) 20 mg/kg Kadmium (Cd) Kobalt (Co) 5 mg/kg Króm (Cr) 5 mg/kg Réz (Cu) Nikkel (Ni) 10 mg/kg Ólom (Pb) 10 mg/kg Cink (Zn) MSZ : szakasz Budapest, február 1. 18/42 NAH /2017

19 Talaj Üledék Iszap A vizsgált termék/anyag Elemtartalom ETA-AAS Arzén (As) 0,02 mg/kg Bárium (Ba) 0,5 mg/kg Kadmium (Cd) 0,05 mg/kg Kobalt (Co) 0,1 mg/kg Króm (Cr) 0,05 mg/kg Molibdén (Mo) 0,5 mg/kg Nikkel (Ni) 0,02 mg/kg Ólom (Pb) 0,1 mg/kg MSZ : szakasz Higany hideggőzös meghatározás 0,05 mg/kg MSZ : szakasz Budapest, február 1. 19/42 NAH /2017

20 Talaj Üledék Iszap Elemtartalom MP-AES Antimon (Sb) Alumínium (Al) Arzén (As) Bárium (Ba) Bór (B) Ezüst (Ag) Kadmium (Cd) Króm (Cr) Kobalt (Co) Réz (Cu) Molibdén (Mo) Nikkel (Ni) Ón (Sn) Ólom (Pb) Szelén (Se) Cink (Zn) Kalcium (Ca) Magnézium (Mg) Nátrium (Na) Kálium (K) Mangán (Mn) Vas (Fe) 2 mg/kg 2 mg/kg 0,5 mg/kg 4 mg/kg 2 mg/kg 3,5 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg MSZ : szakasz Desztillált vizes talajkivonat Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 o C) konduktometria 50 μs/cm MSZ : fejezet Budapest, február 1. 20/42 NAH /2017

21 Talaj Nedvesség-tartalom relatív mérési bizonytalanság: ±1 % MSZ : fejezet Szárazanyag-tartalom, számítás relatív mérési bizonytalanság: ±1 % MSZ : fejezet Összes nitrogén acidimetria 0,1 m/m % MSZ :1980 Királyvízben oldható P 2O 5 spektrofotometria 0,2 m/m % MSZ : szakasz Szervesanyag-tartalom kromatometria 0,5 m/m % MSZ :1983 Üledék Iszap (kis víztartalmú, szilárd vagy pasztaszerű) Szárazanyag-tartalom (szárazmaradék) relatív mérési bizonytalanság: ±1 % MSZ EN 12880:2000 Nedvesség-tartalom (víztartalom) relatív mérési bizonytalanság: ±1 % MSZ EN 12880:2000 Szárazanyag izzítási vesztesége relatív mérési bizonytalanság: ±1 % MSZ EN 12879:2000 Szárazanyag izzítási maradék relatív mérési bizonytalanság: ±1 % MSZ EN 12879:2000 Kjeldahl-N acidimetria 5 mg/kg MSZ EN 13342:2000 Összes foszfor spektrofotometria 10 mg/kg MSZ : szakasz Budapest, február 1. 21/42 NAH /2017

22 Üledék Iszap (kis víztartalmú, szilárd vagy pasztaszerű) Kémiai oxigénigény (KOICr) kromatometria 1000 mg/kg MSZ :1982 Hulladékok (Települési szilárd hulladék, kis víztartalmú és pasztaszerű veszélyes és nem veszélyes hulladék, szennyezett talaj) Nedvességtartalom relatív mérési bizonytalanság: ±1 % Szárazanyag tartalom relatív mérési bizonytalanság: ±1 % MSZE : ; 8.2; 8.3 szakasz MSZE : szakasz Izzítási maradék relatív mérési bizonytalanság: ±1 % MSZE :2005 Izzítási veszteség relatív mérési bizonytalanság: ±1 % MSZE :2005 Összes oldott anyag (TDS) 0,1 m/m% MSZ :1989 Oldott só 0,1 m/m% MSZ :1989 Kémiai oxigénigény (KOICr) kromatometria 1000 mg/kg MSZ :1982 Hulladékok vizes kivonata Kémiai oxigénigény (KOICr) kromatometria 15 mg/l MSZE : fejezet kivételével Hulladékok (Települési szilárd hulladék, kis víztartalmú és pasztaszerű veszélyes és nem veszélyes hulladék, szennyezett talaj) Összes nitrogén Kjeldahl-módszer 0,25 m/m% MSZ : fejezet Összes foszfor spektrofotometria 0,25 m/m% MSZ : fejezet Budapest, február 1. 22/42 NAH /2017

23 Hulladékok (Települési szilárd hulladék, kis víztartalmú és pasztaszerű veszélyes és nem veszélyes hulladék, szennyezett talaj) Összes szén (TC) égetéses módszer+ir spektrometria L/S = 10 l/kg arányú desztillált vizes kivonatból: 200 mg/kg desztillált vizes kivonatból: 20 mg/l Összes szervetlen szén (TIC) égetéses módszer+ir spektrometria L/S = 10 l/kg arányú desztillált vizes kivonatból: 100 mg/kg desztillált vizes kivonatból: 10 mg/l Összes szerves szén (TOC=TC-TIC) számítás L/S = 10 l/kg arányú desztillált vizes kivonatból: 100 mg/kg desztillált vizes kivonatból: 10 mg/l MSZ EN 13137: fejezet (közvetett eljárás) Oldott szerves szén (DOC) égetéses módszer+ir spektrometria L/S = 10 l/kg arányú desztillált vizes kivonatból: 100 mg/kg desztillált vizes kivonatból: 10 mg/l MSZ EN 1484:1998 Hulladék vizes kivonata ph (20 o C) potenciometria méréstartomány: 2-12 ph egység MSZE :2005 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 o C) konduktometria 50 S/cm MSZE :2005 Vízoldhatóanyag-tartalom (TDS) 2 mg/l MSZ EN 15216:2008 Budapest, február 1. 23/42 NAH /2017

24 Hulladékok (Települési szilárd hulladék, kis víztartalmú és pasztaszerű veszélyes és nem veszélyes hulladék, szennyezett talaj) Szulfátion gravimetria L/S = 10 l/kg arányú desztillált vizes kivonatból: 100 mg/kg desztillált vizes kivonatból: 10 mg/l MSZ 260-7:1987 Kloridion argentometria alsó méréshatár: L/S = 10 l/kg arányú desztillált vizes kivonatból: 100 mg/kg desztillált vizes kivonatból: 10 mg/l MSZ 260-6:1977 Fluorid elektrokémiai szondás alsó méréshatár: L/S = 10 l/kg arányú desztillált vizes kivonatból: desztillált vizes kivonatból: 0,1 mg/l MSZ ISO :2003 Fluorid ionkromatográfia L/S = 10 l/kg arányú desztillált vizes kivonatból: desztillált vizes kivonatból: 0,1 mg/l MSZ EN 16192:2012 MSZ EN ISO :2009 Szulfát ionkromatográfia L/S = 10 l/kg arányú desztillált vizes kivonatból: 50 mg/kg desztillált vizes kivonatból: 5 mg/l MSZ EN 16192:2012 MSZ EN ISO :2009 Budapest, február 1. 24/42 NAH /2017

25 Hulladékok (Települési szilárd hulladék, kis víztartalmú és pasztaszerű veszélyes és nem veszélyes hulladék, szennyezett talaj) Klorid ionkromatográfia L/S = 10 l/kg arányú desztillált vizes kivonatból: 10 mg/kg desztillált vizes kivonatból: 1 mg/l MSZ EN 16192:2012 MSZ EN ISO :2009 Nitrát ionkromatográfia L/S = 10 l/kg arányú desztillált vizes kivonatból: 10 mg/kg desztillált vizes kivonatból: 1 mg/l MSZ EN 16192:2012 MSZ EN ISO :2009 Hulladékok (települési szilárd hulladék, szilárd veszélyes és nem veszélyes hulladék, szennyezett talaj) Települési szilárd hulladék égetési maradéka (salak, hamu, pernye) ANC/BNC sav-bázis semlegesítési kapacitás vizsgálat MSZ CEN/TS 15364:2007 Települési szilárd hulladék égetési maradéka (salak, hamu, pernye) Nedvesség relatív mérési bizonytalanság: ±1 % MSZ :1993 Izzítási veszteség relatív mérési bizonytalanság: ±1 % MSZ :1994 Térfogattömeg relatív mérési bizonytalanság: ±10 % MSZ : szakasz Összes szervetlen szén (TIC) Összes szerves szén TOC (TC-TIC) égetéses módszer+ir spektrometria alsó mérési határ (komponensenként): 1 mg/kg Összes szén (TC) égetéses módszer+ir spektrometria 2 mg/kg MSZ EN 13137: fejezet (közvetett eljárás) Budapest, február 1. 25/42 NAH /2017

26 Komposzt A vizsgált termék/anyag Sűrűség (térfogattömeg) relatív mérési bizonytalanság: ±10 % MSZ EN 13040:2008 Szemcseméret eloszlás 0,01 g/100 g MSZ : szakasz ph (20 o C) potenciometria méréstartomány: 2-12 ph egység MSZ EN 12176:2000 Szárazanyag-tartalom relatív mérési bizonytalanság: ±1 % MSZ EN 13040:2008 Szerves oldószer extrakt 100 mg/kg MSZ 318-6:1979 Vízben oldható összes só 0,01 m/m% MSZ :1987 Kémiai oxigénigény (KOICr) kromatometria 1000 mg/kg MSZ :1982 Összes nitrogén Kjeldahl módszer 2 g/kg MSZ :1987 Királyvízben oldható P 2O 5 tartalom spektrofotometria 0,1 m/m % MSZ : szakasz Szervesanyag-tartalom spektrofotometria 0,5 m/m% MSZ : fejezet Budapest, február 1. 26/42 NAH /2017

27 Komposzt Elemtartalom láng-aas Arzén (As) Kadmium (Cd) Kobalt (Co) Króm (Cr) Réz (Cu) Nikkel (Ni) Ólom (Pb) 20 mg/kg 5 mg/kg 5 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg MSZ : szakasz Elemtartalom ETA-AAS Arzén (As) 0,02 mg/kg Kadmium (Cd) 0,05 mg/kg Kobalt (Co) 0,1 mg/kg Króm (Cr) 0,05 mg/kg Réz (Cu) 0,01 mg/kg Nikkel (Ni) 0,02 mg/kg Ólom (Pb) 0,01 mg/kg Szelén (Se) 0,01 mg/kg MSZ : szakasz Budapest, február 1. 27/42 NAH /2017

28 Komposzt Elemtartalom MP-AES Arzén (As) Szelén (Se) Kadmium (Cd) Króm (Cr) Kobalt (Co) Réz (Cu) Nikkel (Ni) Ólom (Pb) 0,5 mg/kg 5 mg/kg 5 mg/kg MSZ : szakasz Hulladékok (Települési szilárd hulladék, kis víztartalmú és pasztaszerű veszélyes és nem veszélyes hulladék, szennyezett talaj) Települési szilárd hulladékok égetési maradéka (salak, hamu, pernye) Elemtartalom láng-aas L/S = 50 ml/1 g ásványi savas- és L/S = 10 l/1 kg desztillált vizes kivonatokból Arzén (As) Bárium (Ba) Kadmium (Cd) Kobalt (Co) Króm (Cr) Réz (Cu) Nikkel (Ni) Ólom (Pb) Cink (Zn) 20 mg/kg 20 mg/kg 5 mg/kg 5 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg MSZ : szakasz Budapest, február 1. 28/42 NAH /2017

29 Hulladékok (Települési szilárd hulladék, kis víztartalmú és pasztaszerű veszélyes és nem veszélyes hulladék, szennyezett talaj) Települési szilárd hulladékok égetési maradéka (salak, hamu, pernye) Elemtartalom ETA-AAS L/S = 50 ml/1 g ásványi savas- és L/S = 10 l/1 kg desztillált vizes kivonatokból Ezüst (Ag) 0,01 mg/kg Arzén (As) 0,02 mg/kg Bárium (Ba) 0,5 mg/kg Kadmium (Cd) 0,05 mg/kg Kobalt (Co) 0,1 mg/kg Króm (Cr) 0,05 mg/kg Réz (Cu) 0,01 mg/kg Molibdén (Mo) 0,5 mg/kg Nikkel (Ni) 0,02 mg/kg Ólom (Pb) 0,1 mg/kg Cink (Zn) 0,01 mg/kg Antimon (Sb) 0,05 mg/kg Szelén (Se) 0,01 mg/kg EPA Method 7010:1998 Budapest, február 1. 29/42 NAH /2017

30 Hulladékok (Települési szilárd hulladék, kis víztartalmú és pasztaszerű veszélyes és nem veszélyes hulladék, szennyezett talaj) Települési szilárd hulladékok égetési maradéka (salak, hamu, pernye) Elemtartalom MP-AES L/S = 50 ml/1 g ásványi savas- és L/S = 10 l/1 kg desztillált vizes kivonatokból Antimon (Sb) 2 mg/kg Alumínium (Al) 0,5 mg/kg Arzén (As) 2 mg/kg Bárium (Ba) 0,5 mg/kg Bór (B) 0,5 mg/kg Ezüst (Ag) 0,5 mg/kg Kadmium (Cd) 0,5 mg/kg Króm (Cr) 0,25 mg/kg Kobalt (Co) 2 mg/kg Réz (Cu) 0,5 mg/kg Molibdén (Mo) 0,25 mg/kg Nikkel (Ni) 0,2 mg/kg Ón (Sn) Ólom (Pb) 0,25 mg/kg Szelén (Se) Cink (Zn) Kalcium (Ca) 10 mg/kg Magnézium (Mg) 10 mg/kg Nátrium (Na) 10 mg/kg Kálium (K) 10 mg/kg Mangán (Mn) 10 mg/kg Vas (Fe) 10 mg/kg MSZ : szakasz Budapest, február 1. 30/42 NAH /2017

31 Hulladékok (Települési szilárd hulladék, kis víztartalmú és pasztaszerű veszélyes és nem veszélyes hulladék, szennyezett talaj) Települési szilárd hulladékok égetési maradéka (salak, hamu, pernye) Elemtartalom MP-AES desztillált vizes kivonatokból Antimon (Sb) Alumínium (Al) Arzén (As) Bárium (Ba) Bór (B) Ezüst (Ag) Kadmium (Cd) Króm (Cr) Kobalt (Co) Réz (Cu) Molibdén (Mo) Nikkel (Ni) Ón (Sn) Ólom (Pb) Szelén (Se) Cink (Zn) Kalcium (Ca) Magnézium (Mg) Nátrium (Na) Kálium (K) Mangán (Mn) Vas (Fe) 200 µg/l 50 µg/l 200 µg/l 50 µg/l 50 µg/l 50 µg/l 50 µg/l 25 µg/l 200 µg/l 50 µg/l 25 µg/l 20 µg/l 100 µg/l 25 µg/l 100 µg/l 100 µg/l 1000 µg/l 1000 µg/l 1000 µg/l 1000 µg/l 1000 µg/l 1000 µg/l MSZ : szakasz Környezeti levegő (szállópor PM10 frakció) Elemtartalom ETA-AAS 720 m 3 átszívott levegő esetén Ólom (Pb) 0,007 µg/m 3 Kadmium (Cd) 0,001 µg/m 3 Arzén (As) 0,007 µg/m 3 Nikkel (Ni) 0,014 µg/m 3 MSZ EN 14902:2006 Környezeti levegő szállópor PM10 frakció 50 µg (720 m 3 átszívott levegő esetén) MST EN 12341:2000 C melléklet szállópor PM2,5 frakció 50 µg (720 m 3 átszívott levegő esetén) MSZ EN 14097: fejezet Budapest, február 1. 31/42 NAH /2017

32 II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok A vizsgált termék/anyag házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Mesterséges fürdővíz (Tápvíz, medencevíz, tisztított víz) Látszólagos szín vizuális vizsgálat MSZ EN ISO 7887: fejezet házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Mesterséges fürdővíz (Tápvíz, medencevíz, tisztított víz) Technológiai víz Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 C) konduktometria 50 μs/cm Oldott oxigén elektrokémia 0,5 mg/l ph (20 C) potenciometria : 2 12 ph egység MSZ EN 27888:1998 MSZ EN 25814:1998 MSZ EN ISO 10523:2012 Hőmérséklet hőtágulás : 1-60 o C Hőmérséklet hőtágulás : vízhőfok 1 60 C léghőfok C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvány) 1. fejezet MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvány) 1. fejezet Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Szín vizuális vizsgálat Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 C) konduktometria 50 μs/cm MSZ EN ISO 7887: fejezet MSZ EN 27888:1998 ph (20 C) potenciometria : 2 12 ph egység MSZ EN ISO 10523:2012 Budapest, február 1. 32/42 NAH /2017

33 Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Hőmérséklet hőtágulás : 1-60 o C MSZ 260-2: fejezet Hulladékok (Települési szilárd hulladék, kis víztartalmú veszélyes és nem veszélyes hulladék, szennyezett talaj) Térfogattömeg relatív mérési bizonytalanság: ± 10% MSZ :1981 Települési szilárd hulladék makroszkópikus összetétel relatív mérési bizonytalanság: ± 10% MSZ :2005 kivéve 6. fejezet III. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Mesterséges fürdővíz (Tápvíz, medencevíz, tisztított víz) Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Technológiai vizek Mintavételi programok tervezése, mintavételi technikák előírásai MSZ EN ISO :2007 Mintatartósítás és kezelés MSZ EN ISO :2013 Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz MSZ EN ISO 19458:2007 Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Mintavétel ökotoxikológiai vizsgálatok céljára MSZ :1989 Budapest, február 1. 33/42 NAH /2017

34 Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Mintavétel fizikai és kémiai vizsgálatok céljára MSZ : szakasz Felszíni vizek (Folyók, patakok) Mintavétel fizikai és kémiai vizsgálatok céljára MSZ ISO :1995 Felszíni vizek (Természetes és mesterséges tavak) Mintavétel fizikai és kémiai vizsgálatok céljára MSZ ISO :1995 Mintavétel fizikai és kémiai vizsgálatok céljára MSZ 21464:1998 Mintavétel fizikai és kémiai vizsgálatok céljára MSZ ISO :2012 Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Mintavétel fizikai és kémiai vizsgálatok céljára Mintaelőkészítés elemtartalom meghatározáshoz MSZ ISO : és szakasz kivételével MSZ : szakasz Szennyvíz iszap (Kis- és nagy víztartalmú, valamint pasztaszerű iszap) Mintavétel fizikai, kémiai, ökotoxikológiai és bakteriológiai vizsgálatok céljára MSZ EN ISO :2012 Talaj Mintavétel környezetvédelmi célú vizsgálatokra mintavételi mélység: max. 4 méter MSZ :1998 Komposzt Mintavétel fizikai, kémiai. ökotoxikológiai és bakteriológiai vizsgálatok céljára MSZ : fejezet Hulladékok (települési szilárd hulladék, szilárd veszélyes és nem veszélyes hulladék) Települési szilárd hulladék égetési maradéka (salak, hamu, pernye) Mintavétel tervezése MSZ EN 14899:2006 Mintavétel fizikai, kémiai, mikrobiológiai és ökotoxikológiai vizsgálat céljára MSZE : és 6.6. szakaszok Hulladékok (települési szilárd hulladék, szilárd veszélyes és nem veszélyes hulladék, szennyezett talaj) Települési szilárd hulladék égetési maradéka (salak, hamu, pernye) Üledék Iszap (kisvíztartalmú vagy pasztaszerű) Mintaelőkészítés (kivonatkészítés) királyvízzel oldható komponensek (elemek) meghatározásához MSZ EN 13657:2003 Budapest, február 1. 34/42 NAH /2017

35 Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás Hulladékok (települési szilárd hulladék, szilárd veszélyes és nem veszélyes hulladék, szennyezett talaj) Települési szilárd hulladék égetési maradéka (salak, hamu, pernye) Üledék Iszap (kisvíztartalmú vagy pasztaszerű) Mintaelőkészítés (kivonatkészítés) ásványi savval kioldható komponensek (elemek) meghatározásához MSZ :1998 (visszavont szabvány) 8.1; 8.2; 8.4 szakasz kivételével Hulladékok (települési szilárd hulladék, szilárd veszélyes és nem veszélyes hulladék, szennyezett talaj) Települési szilárd hulladék égetési maradéka (salak, hamu, pernye) Mintaelőkészítés vizes kivonatkészítés fizikai, kémiai vizsgálatokhoz MSZ EN 15863:2015 Hulladékok (települési szilárd hulladék, szilárd veszélyes és nem veszélyes hulladék, szennyezett talaj) Települési szilárd hulladék égetési maradéka (salak, hamu, pernye) Üledék Iszap (kisvíztartalmú vagy pasztaszerű) Mintaelőkészítés vizes kivonatkészítés fizikai, kémiai, ökotoxikológiai vizsgálatokhoz Mintaelőkészítés (kivonatkészítés) ásványi savval kioldható komponensek (elemek) meghatározásához MSZ :1998 (visszavont szabvány) 8.2; 8.3; 8.4 szakasz kivételével MSZ : szakasz Mintaelőkészítés (kivonatkészítés) királyvízzel oldható komponensek (elemek) meghatározásához MSZ : szakasz Települési szilárd hulladék Mintavétel makroszkópikus összetétel meghatározásához MSZ :2005 Mintaelőkészítés. A vizsgálati minták képzése MSZ : fejezet Síkosságmentesítő anyagok Mintavétel e-ut Útügyi Műszaki Előírás 3.1. szakasz Talaj, Komposzt Mintaelőkészítés (kivonatkészítés) desztillált vízzel kioldható komponensek meghatározásához MSZ : szakasz Mintaelőkészítés: (kivonatkészítés) savas feltárás visszafolyó hűtős készülékben MSZ : szakasz Talaj, üledék, iszap Mintaelőkészítés illékony szerves komponensek gázkromatográfiás vizsgálatára egyensúlyi gőztéranalízis EPA 5021A:2014 Budapest, február 1. 35/42 NAH /2017

36 Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás Komposzt Mintaelőkészítés MSZ : fejezet Környezeti levegő Mintavétel szálló por PM2,5 frakciójának meghatározására MSZ EN 14907:2006 Mintavétel szálló por PM10 frakciójának meghatározására MSZ EN 12341:2014 Mintaelőkészítés szálló por As, Cd, Ni és Pb tartalmának meghatározására PM10 frakcióból MSZ EN 14902: Budapest, Mélyfúró u II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok A vizsgált termék/anyag Hulladékok (Települési szilárd hulladék, kis víztartalmú veszélyes és nem veszélyes hulladék, szennyezett talaj) Térfogattömeg relatív mérési bizonytalanság: ± 10% MSZ :1981 Települési szilárd hulladék makroszkópikus összetétel relatív mérési bizonytalanság: ± 10% MSZ :2005 III. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás Települési szilárd hulladék Mintavétel makroszkópikus összetétel meghatározásához MSZ :2005 Budapest, február 1. 36/42 NAH /2017

37 2039 Pusztazámor, Pusztazámor külterület 073. I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok A vizsgált termék/anyag palackozott ivó-, ásvány- és gyógyvíz, házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) ph (20 o C) potenciometria : 2-12 ph egység Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 o C) konduktometria 50 μs/cm MSZ EN ISO 10523:2012 MSZ EN 27888:1998 p-, és m- lúgosság acidimetria 0,2 mmol/l MSZ : szakasz Karbonátlúgosság acidimetria 0,2 mmol/l MSZ : szakasz Karbonát számítás 48 mg/l MSZ : szakasz Hidrogénkarbonát számítás 24 mg/l MSZ : szakasz Összes keménység komplexometria 12 mg CaO/l MSZ : fejezet Kalcium komplexometria 2 mg/l MSZ 448-3: fejezet Magnézium számítás 2 mg/l MSZ 448-3: fejezet Permanganátindex (KOIps) permanganometria 0,2 mg O2/l MSZ EN ISO 8467:1998 Budapest, február 1. 37/42 NAH /2017

38 palackozott ivó-, ásvány- és gyógyvíz, házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Összes foszfor és ortofoszfát spektrofotometria összes foszfor: 0,02 mg/l ortofoszfát: 0,05 mg/l MSZ EN ISO 6878:2004 Nitrát spektrofotometria 0,5 mg/l MSZ : fejezet Nitrit spektrofotometria 0,01 mg/l MSZ EN 26777:1998 Ammónium spektrofotometria 0,02 mg/l MSZ ISO :1992 Klorid argentometria 10 mg/l MSZ :2009 Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Biokémiai oxigénigény (BOI 5) manometrikus módszer alsó méréshatár: 0,5 mg/l MSZE :2004 B módszer II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok A vizsgált termék/anyag házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Mesterséges fürdővíz (Tápvíz, medencevíz, tisztított víz) Technológiai víz Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 C) konduktometria 50 μs/cm MSZ EN 27888:1998 Budapest, február 1. 38/42 NAH /2017

39 házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Mesterséges fürdővíz (Tápvíz, medencevíz, tisztított víz) Látszólagos szín vizuális vizsgálat MSZ EN ISO 7887: fejezet házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Mesterséges fürdővíz (Tápvíz, medencevíz, tisztított víz) Technológiai víz Oldott oxigén elektrokémia 0,5 mg/l ph (20 C) potenciometria : 2 12 ph egység MSZ EN 25814:1998 MSZ EN ISO 10523:2012 házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Mesterséges fürdővíz (Tápvíz, medencevíz, tisztított víz) Technológiai víz Hőmérséklet hőtágulás : 1-60 o C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvány) 1. fejezet Hőmérséklet hőtágulás : vízhőfok 1 60 C léghőfok C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvány) 1. fejezet Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Szín vizuális vizsgálat Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 C) konduktometria 50 μs/cm MSZ EN ISO 7887:1998 (visszavont szabvány 2. fejezet MSZ EN 27888:1998 ph (20 C) potenciometria : 2 12 ph egység MSZ EN ISO 10523:2012 Budapest, február 1. 39/42 NAH /2017

40 Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Hőmérséklet hőtágulás : 1-60 o C MSZ 260-2: fejezet Hulladékok (Települési szilárd hulladék, kis víztartalmú veszélyes és nem veszélyes hulladék, szennyezett talaj) Térfogattömeg relatív mérési bizonytalanság: ± 10% MSZ :1981 Települési szilárd hulladék makroszkópikus összetétel relatív mérési bizonytalanság: ± 10% MSZ :2005 III. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Mesterséges fürdővíz (Tápvíz, medencevíz, tisztított víz) Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Technológiai vizek Mintavételi programok tervezése, mintavételi technikák előírásai MSZ EN ISO :2007 Mintatartósítás és kezelés MSZ EN ISO :2013 Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz MSZ EN ISO 19458:2007 Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Mintavétel ökotoxikológiai vizsgálatok céljára MSZ :1989 Budapest, február 1. 40/42 NAH /2017

41 Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás házi víztisztító berendezéssel kezelt ivóvíz) Mintavétel fizikai és kémiai vizsgálatok céljára MSZ : szakasz Felszíni vizek (Folyók, patakok) Mintavétel fizikai és kémiai vizsgálatok céljára MSZ ISO :1995 Felszíni vizek (Természetes és mesterséges tavak) Mintavétel fizikai és kémiai vizsgálatok céljára MSZ ISO :1995 Mintavétel fizikai és kémiai vizsgálatok céljára MSZ 21464:1998 Mintavétel fizikai és kémiai vizsgálatok céljára MSZ ISO :2012 Szennyvizek (Közcsatornába vezetett kommunális- és technológiai szennyvíz, csapadékvíz tisztítóból elfolyó, közcsatornába vezetett csapadékvíz, csurgalékvíz) Mintavétel fizikai és kémiai vizsgálatok céljára MSZ ISO : és szakasz kivételével Szennyvíz iszap (Kis- és nagyvíztartalmú, valamint pasztaszerű iszap) Mintavétele fizikai, kémiai, ökotoxikológiai és bakteriológiai vizsgálatok céljára MSZ EN ISO :2012 Talaj Mintavétel környezetvédelmi célú vizsgálatokra mintavételi mélység: max. 4 méter MSZ :1998 Komposzt Mintavétel fizikai, kémiai, ökotoxikológiai és bakteriológiai vizsgálat céljára MSZ : fejezet Hulladékok (települési szilárd hulladék, szilárd veszélyes és nem veszélyes hulladék) Települési szilárd hulladék égetési maradéka (salak, hamu, pernye) Mintavétel tervezése MSZ EN 14899:2006 Mintavétel fizikai, kémiai, mikrobiológiai és ökotoxikológiai vizsgálat céljára MSZE : és 6.6. szakasz Települési szilárd hulladék Mintavétel makroszkópikus összetétel meghatározásához MSZ :2005 Gyűjtőjárműben felhalmozott települési szilárd hulladék mintavétele MSZ :1981 Budapest, február 1. 41/42 NAH /2017

42 Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás Települési szilárd hulladék Mintaelőkészítés. A vizsgálati minták képzése MSZ : A Nemzeti Akkreditáló Hatóság február 1-jén kiadott határozatával elrendelt névváltozás átvezetése. Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el ( - VÉGE - Budapest, február 1. 42/42 NAH /2017

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-1433/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2013 nyilvántartási számú 5 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2013 nyilvántartási számú 5 akkreditált státuszhoz [Ide írhat] MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-1433/2013 nyilvántartási számú 5 akkreditált státuszhoz A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Környezetgazdálkodási

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1433/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Közterület-fenntartó ZRt. Környezetgazdálkodási és Minõségügyi Osztály Analitikai

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1333/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

Részletesebben

BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1333/2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1364/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros Termelés Igazgatóság Minőségellenőrzés Környezetanalitikai

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1468/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: ANALAB Analitikai Laboratórium Kft. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 2) Akkreditálási

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH-1-1323/2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1051/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Vízmű Zrt. Környezetvédelmi osztály (6724 Szeged, Kátay u. 21. és Szeged

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-1050/2014 2 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma 4405 Nyíregyháza, Tünde

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-0990/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MOTIM ZRt. Laboratórium 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 9-13. 2) Akkreditálási

Részletesebben

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. Központi Laboratórium (3700 Kazincbarcika, Tardonai út

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1468/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ANALAB Analitikai Laboratórium Kft. (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) akkreditált területe

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1323/2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium (Kincsesbányai

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1701/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: EUROFINS ÖkoLabor Laboratóriumi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Laboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1050/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Laboratóriuma

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-0990/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MOTIM ZRt. Laboratórium 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 9-13. 2) Akkreditálási

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1750/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1157/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1157/2013 3 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület 0940/7 hrsz.) akkreditált

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1750/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. Vízminőség-ellenőrző Laboratórium (Ivóvíz részleg: Szekszárd, Bogyiszlói utca

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1612/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (KAVÍZ Kft.)

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1586/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Halászati és Öntözési Kutatóintézet Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium (5540

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1146/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt Szigetvári Üzemigazgatóság Szigetvári Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1225/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Egis 1 Gyógyszergyár Zrt. Műszaki Igazgatóság, Környezetvédelmi és Üzembiztonsági

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1157/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület 0940/7 hrsz.)

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0991/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1375/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Somogy megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1183/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Kft. Központi Laboratórium (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1111/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: MIVÍZ Kft. Szolgáltatási és Üzemeltetési Igazgatóság Üzemeltetési Osztály Laboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-1225/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Egis 1 Gyógyszergyár Zrt. Műszaki Igazgatóság, Környezetvédelmi és Üzembiztonsági

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1157/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1111/2014 2 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltatási igazgatóság Laboratórium (3527 Miskolc,

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. Környezet- és Vízminõségvédelmi Osztály Központi Laboratóriumok

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1323/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium (8044 Kincsesbánya

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1217/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1323/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1397/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1780/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hidrofilt Kft. Hidrofilt Analitikai Laboratórium (8800 Nagykanizsa, Magyar utca 191.) akkreditált területe: I. Az akkreditált

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-0790/2015 2 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1612/2009 számú akkreditált státuszhoz A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamû Kft. Minõségvizsgáló Laboratórium (7400 Kaposvár, Dombóvári út 0325 hrsz.)

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1226/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A PANNON-VÍZ Zrt. Minőségvizsgáló Laboratórium (9025 Győr, Bercsényi liget 83.) akkreditált területe: I. Az akkreditált területhez

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1615/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. SoilChem Agrár és

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1433/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. Környezetgazdálkodási és Minõségügyi Osztály

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1226/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: PANNON-VÍZ Zrt. Minőségvizsgáló Laboratórium Telephelyek címe: 9025 Győr, Bercsényi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0790/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni Vizsgálólaboratórium (Zamárdi,

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1209/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: K + K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. Víztechnológiai Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1217/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1429/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1104/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. Központi Laboratórium (8200 Veszprém,

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1429/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1246/2015 3 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Környezetügyi és központi laboratórium Osztály Központi Laboratórium 1 (2840 Oroszlány,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2013 nyilvántartási számú 3 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2013 nyilvántartási számú 3 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1104/2013 nyilvántartási számú 3 akkreditált státuszhoz A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. Központi Laboratórium (8200 Veszprém, Pápai út 41.) akkreditált területe

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1289/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Heves Megyei Vízmű Zrt. 1 Gyöngyös Város tisztító Telepének Laboratóriuma (3200

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1437/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1111/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. Környezet- és vízminõségvédelmi osztály Laboratórium (3527 Miskolc, József Attila u.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1246/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Környezetügyi és központi laboratórium Osztály Központi Laboratórium 1 (2840 Oroszlány,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-0790/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1394/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Délzalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Laboratórium (8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT(1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT(1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT(1) a NAH-1-1615/2014 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. SoilChem Agrár és Környezetanalitikai Laboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1429/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály Központi Laboratóriumok (2600 Vác, Kodály

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1001/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Komlói

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium 9024 Győr, Jósika u. 16.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium 9024 Győr, Jósika u. 16. Település- és környezet-egészségügyi akkreditált vizsgálatok listája vize, hemodializáló folyadék, felszín alatti víz Fürdővíz (mesterséges, természetes) Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1636/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft. Vízvizsgáló laboratórium (2160

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1739/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. 1225 Budapest, Nagytétényi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1230/2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz A Szekszárdi Víz- és Csatornmű Kft. Vízminőség-ellenörző Laboratórium (Ivóvíz

Részletesebben

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT A NAT-1-1217/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Vízkutató Vízkémia Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH-1-1752/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési Üzletág 4 Környezetvédelem, szállítás

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a 3 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály Vízvédelmi Laboratórium 1 (8360 Keszthely,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1129/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratóriuma (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) akkreditált területe I. Az akkreditált

Részletesebben

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK A HIDROFILT Analitikai Laboratórium a mintavételt, helyszíni- és laboratórium vizsgálatokat szabványok és validált egyedi módszer szerint végzi. mintavétele laboratóriumi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1397/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1716/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A B&B Analitika Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6783 Ásotthalom,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1158/2014nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Műszaki igazgatóság, Környezetvédelmi főosztály, Környezetvédelmi

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (6) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (6) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (6) a NAH-1-0957/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1031/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nitrogénművek Vegyipari Zrt. Minőségellenőrző és minőségbiztosítási osztály

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1409/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A SPECTRUM Laboratórium Mérnöki Kft. (9028 Győr, Fehérvári út 75.) akkreditált

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1312/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Észak-balatoni

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1294/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1752/2014 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Integrált Ellátási Üzletág Környezetvédelem, Energia és Szállítás Környezetvédelem,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1379/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A REG-INFO Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 113/b) akkreditált területe: I. Az akkreditált területhez tartozó

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1699/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Synlab Hungary Kft. Környezetanalitikai Üzletág Mosonmagyaróvári Környezetanalitikai

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1228/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezőföldvíz Kft. Vízminőség-ellenőrző Laboratórium (Kémiai Részleg: 7030 Paks, Szennyvíztisztítótelep

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1380/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló Szt. István park 1-3.) akkreditált

Részletesebben

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Az akkreditálás műszaki területéhez tartozó vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Szennyvíz (csatorna, előtisztító, szabadkiömlő, szippantó

Részletesebben

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1310/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 36.) akkreditált területe:

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1393/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt. Újpesti környezetvédelem

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-0681/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Fővárosi Vízművek Zrt. Vízminőségi és környezetvédelmi osztály Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1699/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. Labor (9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 92.)

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-0681/2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízminőségi és környezetvédelmi osztály Laboratórium (1044 Budapest, Váci út

Részletesebben

2018. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2018. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Vízszintmérés # Hőmérséklet (helyszíni) MSZ 448-2:1967 1. Fajl. el. Vezetőképesség 20 o C (helyszíni) MSZ

Részletesebben

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1379/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A REG-INFO Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 113/b.) akkreditált területe I. Az akkreditált

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1752/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési Üzletág Környezetvédelem, szállítás

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2015 (3) nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2015 (3) nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH-1-1548/2015 (3) nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar - és Növényvizsgáló

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1228/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezőföldivíz Kft. Vízminőség-ellenőrző Laboratórium (7030 Paks, Szennyvíztisztítótelep 30024

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1755/2014 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: ISOTOPTECH Nukleáris és Technológiai Szolgáltató Zrt. Vízanalitikai Laboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1768/2014 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Baranya megyei

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH-1-1626/2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium

Részletesebben