A szilvanit, az ardealit es tarsaik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szilvanit, az ardealit es tarsaik"

Átírás

1 A szilvanit, az ardealit es tarsaik (A tortenelmi Erdelv teruleten felfedezett asvanvfajokrol) Sylvanite, ardealite and their companions Papp Gabor Magyar Termeszetrudomanyi Muzeum, Asvany- es Kozettar 1431 Budapest, Pf Abstract: A brief review of the discovery and early history of the 16 valid mineral species of Transylvanian type locality (alabandite, ardealite, fluoro-magnesiohastingsite, krautite, krennerite, merrihueite, museumite, muthmannite, nagyagite, native tellurium, petzite, pseudobrookite, rhodochrosite, stutzite, sylvanite, tellurite) is given. For details in English see the book of Papp (2004). A torteneti Erdely teruleterfil Io rna is ervenyesnek tekintett asvanyfajt irtak le. A cikkben ezek torteneterol nyujtunk rovid osszefoglalast. (Az asvanyok sorabol azert hianyzik nehany, a kozrudatban "erdelyi illetosegfikent" szamon tartott faj, mert ezek a tortenelmi Erdelyen kivuli, az egykori Magyar Kiralysag teriiletere es6 lel6helyekr61 - Nagybanya kornyekerol, a bihari Rezbanya- 1'61vagy a Bansagb61 - szarrnaznak.) Tudornanytorteneti ertekelesre e cikk keretei kozort nem vallalkozharunk, bar Erdelybol az els6, rna is elfogadott asvanyfajt meg az 1760-as evekben irtak le. A hosszu tudomanyos rnultat jelzi az is, bogy a tizenhatbol nyolc faj ma mar nem "szuletesi never" viseli. A legut6bbi or evben ket uj fajt is leirtak Erdelybol, ami azzal biztat, hogy az illusztris nevsor meg korantsern lezart. A rendszertani megoszlast tekintve a nemesfem-telluridok, a lel6helyek kozott pedig - ertheto m6don - az Arany-negyszog banyahelyei dominalnak, kozottuk is Nagyag. A fajokat abecerendben vessziik sorra, a cimsorban az idealizalt kepletet, a szimmetriarendszert, a mai nev szerz6jet es kozlesi evet adjuk meg (valamint nevvaltoztatas eseten a legkorabbi azonosithat6 ernlites ever is). Alabandin, MnS, szabalyos (1784; a mal nev: Beudant, 1832) A nagyagi banyaban Sclnuarze Blende (fekete szfalerit) illetve SChWa17,eTZ (feketeerc) neven ismertek egy tornott, leveles, friss feluleten femfenyfi asvanyt, EIs6 leirasat a tellur felfedez6je, Muller kozolte 1784-ben. 6 mai kemiai kifejezesekkel elve - f6kent vas-szulfiddal szennyezett - mangan-oxidnak tartot- 1. abra: Alabandin, Nagytig. LegijmboJyijdijtt, bexaederes kristdlyok, uaskos alabandinos ere iil'eginek foltin, rodokrozit- is kuarckristdlyok uirsasdgabm1. Kipszilesseg: 65 tnm. NJ.agyor Tenneszettudomtinyi Mllzemn (NJTM) Asvtiny- is K6zettlZ1'tinak gylijte7llinye (Budapest). Foto: Szakdll Sandor. Geoda, XVIII. evf, 2. szam,

2 tao A kulonos ercet neves kiilfoldi vegyeszek egesz sora vizsgalta, vegiil a Francia Joseph Proust allapirotra meg, hogy az asvany mangan-szulfid. Mai never is Francia tud6s - az I818-ban Magyarorszagot foldtanilag bejiro - Francois-Sulpice Beudant adta a mexik6i Andres Manuel del Rio korabbi (1804) alabandina sli/fi17'en (kenes mangan) kifejezese nyoman. Az alabandin es az almandin asvanynevek vegsd so ron egyarant az 6kori kis-azsiai Alabanda varos nevebol szarrnaznak (1. abra). Ardealit, Ca2HPO~SO~ 4H 2 0, monoklin (Schadler, 1931) Az ardealitnak mar a neve is jelzi, hogy ez volt az els6 asvany, melyet mar a roman ura- 10m ala kerult Erdelybol irtak le. A Szaszvarosi- (Kudzsiri-) havasoknak a jura/kreta hataran lerak6dott rneszkoveben kepzodott Szaraz-Csoklovinai-barlang aljzatat deneverguanobol keletkezett negyedid6szaki kitoltes boritja, ebb kozott vagy ml-c rmirragya-nyersanyagkent kitermeltek. A foszfattelepet kutat6 Josef Schadler osztrak geol6gus a barlangban vilagossarga, finom porszerfi kivalasokat talalt, A vegyelernzesi adatokat ugyan gipsz es brushit egyen15 aranyu keverekekent is lehetett ertelmezni, de a rontgendiffrakcios vizsgalat igazolta, hogy a mikrokristalyos anyag egy ismeretlen asvany. Az ardealit a foszfatos uledekekbol leszivargo savas oldatok es a fekii kalcitjanak reakcioterrneke (2. abra). Fluoromagneziohastingsit, NaCa2Mg4Fe3+[AlzSi60nl F 2 ], monoklin (Bojar & Walter, 2006) Az utobbi evtizedekben SZalTIOS olyan amfibolfajt irtak Ie, amelyben a "szokasos" OI-I helyen fluoridion talalhato. Kozejiik rartozik a "legfiatalabb" erdelyi asvanyfaj, a 2006-ban 3. abra: Fllloro1Jlngneziobnsti11gsit, Am11)'. Leces k1'istdlyok ziildes nllgitbnlllluzoko71. Kepszelesseg: 5 unn. Hans-Peter Bojar szivessegebol. 2. abra: Ardealit, Csoklouina. Feher porszeril balmaz brusbittal es nhni utonetittel keuerue. A kijzepttijt Mthata gu111a10 em szeles. Bogdan Ouac szfvessegebol. 4. abra: Fluoromagneziobastingsit, ATOlI),. Pdszttizo elektronntikroszkopos kip. Hans-Peter Bejar szivessigebol. 12 Geoda, XVIII. evf, 2. szam, 2008

3 Hans-Peter Bejar es Franz Walter gnici mineralogusok altal leirt fluoromagneziohastingsit, a magneziohasringsit fluoridos megfeleloje. Az asvany az Aranyi-hegy (lasd pszeudobrookit) porozus, hernatitdus kczetzarvanyaiban (xenolitjaiban) alkot tobbnyire zold augiton fenn-ncrt, gyakran flogopittal tarsulo, nehany rnrn-es, nyult oszlopokat (3. es 4. abra). Krautit, MnHAs04 H20, monoklin (F ontan, Orliac & Permingeat, 1975) Az asvany tortenete voltakeppen 1882-ben kezdodort, amikor Emile Bertrand francia mineralogus egy nagyagitos peldanyon apro, halvany rozsaszin, igen lagy, egy iranyban jol hasado kristalyokat figyelt meg, amelyeket Mn-tartalmu hornesimek hatarozott meg. Majd' szaz ev mulva, 1975-ben, Francois Fontan es munkatarsai ugyanezen minta es tovabbi (tobbek kozt kapnikbanyai lelohelyfi), hasonlo muzealis peldanyok vizsgalataval kimutattak, hogy nem hornesitvaltozatrol, hanem egy iij asvanyfajrol van szo. (Egyebkent annak idejen a hornesitet is egy csillarnnak hitt rmizeumi darab alapjin irtak Ie.) Never Francois Kraut ( ) rnagyarorszagi szuletesfi Francia mineralogus tiszteletere kapta (5. abra). Krennerit, (Au, Ag)Tel, rombos (mullerin 1832, Weisserz l835; a mai nev: vorn Rath, 1877) Krenner a nagyagi telhirercekben egy korabban isrneretlen, vilagos acelsziirke, rostozott oszlopokat alkoto arany-tellurid asvanyt talalt, es 1877-ben, Robert Bunsen nemet vegyesz tiszteletere bunsenin neven irta Ie. Az asvany szerinte a korabban Weisserz (feherjtelhirjerc) gylijtonevvel illetett Au-Agtelluridokkal egyezik meg. Gerhard Yom Rath bonni rnineralogus Krenner utan neharry honappal kozolte - Krennereivel lenyegeben egyezo - vizsgalati eredrnenyeit, es tekintettel a mar letezc bunsenitre (NiO) a bunsenint krenneritre keresztelte at. Kren- 5. abra: Krautit, Nagytig. Rozsaszin kristdlyos kereg Sti1-gtiSuillyaellenit ttirsastigtiban. Kipszelesseg: 14 em. Babes-Bolyai Tudomdnyegyetem (BBTE) gyzijte71lel1ye (Kolozsudr), Forray Ferenc felvetele, Dana Pop szivessegebol. Geoda, XVIII. evf, 2. szam,

4 6. abra: Krenuerit, Nagydg. Hosszant etiisen rostozott, zij11lok oszlopos kristtilyok kuarccal belelt kozetih eg [akin. Kepszelesseg: 7 1JJ1Jl. NITM gyfijte71lenye. Poto: Papp Gabor. ner J6zsef ( ) ekkoriban a Mfiegyetem Asvany- es Foldtani Tanszekenek, valamint a Nemzeti Muzeum Asvany- es Oslenytaranak vezet5je volt. Vom Rathnak eppen Bunsen elemezte az asvanyt, es vegyileg a calaverithez hasonl6nak talalta. A krennerit kemiai keplere a XIXIXX. szazad fordulojsra tisztazodort, de az, hogy a calaverit a krennerit (monokjin szirnmetriaju) dimorf parja, csak az 1960-as evekre (6. abra). Merrihueit, (K, Na)iFe, Mg)sSi 1z 0 30, hexagonalis (Dodd, Van Schmus & Marvin, 1965) Az egyeclen olyan asvany, mel yet Erdelyben hullott meteoritbol irtak le. A Mezomadaras mellett 1852-ben leesett meteorit kondrit, tehat tized mm-es kondrumokat, reszben vagy egeszben olvadt anyagbol keletkezett gombolyii cseppeket tartalmaz. Robert T. Dodd amerikai meteoritkutato es munkatarsai e meteoritban nehany szokaclan osszetetelfi kondrumot talaltak, Ezekben klinoensztatit, fayalit es nikkelvas rnellett egy uj, a rontgendiffrakcios vizsgala tok es a vegyelemzesek alapjan az osumilithoz es a milarithoz hasonl6 asvanyt mutattak ki 1965-ben. 7. abra: Muthumnnit, Nagytig. Ttibltis kl'isttilyok kuorcon. Kepszelesseg: 13 1mJ/. Centro Musei delle Scienze Naturnli dell'uniuersita degli Studi Federico n g),lijtelllenye (Ntipo6~, Carmela Petti szivessegebol. Never Craig M. Merrihue ( ), a Smithsonian Intezet (USA) Asztrofizikai Obszervatoriumanak az evben, hegymaszobalesetben elhunyt rneteoritkutatoja tiszteletere kapta. Ujabban egyes vulkani kozerekben is megtalalrak, pl. a burgenlandi Kabold melletti Pal-hegy es az ettringeni (NSZK) Bellerberg kofejtojeben. Muthmannit, AuAgTez, monoklin (Zarnbonini, 1911) Ferruccio Zarnbonini olasz mineral6gus egy krenneritkent vasarolt, de a vegyelernzes alapjan (Ag, Au)Te osszetetehinek bizonyult nagyagi peldanyt vizsgalt, 1911-ben egy-ket korabbi, hasonl6an ertelrnezheto elemzesi adatra is hivatkozva muthmannit neven uj asvanyfajkent irta le. A nevet Wilhelm Muthmann ( ) miincheni krisztallografus es vegyesz tiszteletere adta. A sokaig kerdeses faj masodik elofordulasara ben szovjet kutat6k Aranyosbanyan bukkantak, megallapitottak az AuAgTe2 kepletet ben olasz kutat6k a becsi Termeszetrajzi Muzeum egy nagyagi szilvanitos peldanyat vizsgalva az asvany kristalyszerkezetet is meghatarozrak (7. abra). 14 Geoda, XVIII. evf, 2. szam, 2008

5 8. abra: Mllzelt1J1it, 1 agyog. agytigitbfl1l (nag) levq nttizettmitos (mils) ih-egkitij'ites uissznszortelektron-kepen. Luca Bindi szivessegeboi. Muzeumit, PbsAuSbTe2S)2> monoklin (Bindi & Cipriani, 2004) A muthmannitkerdest lezaro olasz kutat6k, Luea Bindi es Curzio Cipriani, a Firenzei Egyetern Terrueszetrajzi Muzeurnanak egy regi (IS90-bol szarmazo) nagyagitpeldanyanak vizsgalata soran nagyagit es egyeb nemesfem-telluridok tarsasagaban egy, alakilag es minosegi kerniai osszeteteleben a nagyagithoz hasonl6, de magasabb kentartalma miatt att61 elterc asvanyra bukkantak. A 2004-ben publikalt uj asvanyfaj neve a rmizeumoknak a regi asvanypeldanyok megorzeseben betoltott szerepere ural (S. abra). Nagyagit, [pb(pb, Sb)S2][(Au, Te»), monokjin (1767; mai nev: Haidinger, 1845) Az Erdelyi-erchegysegben Devatol eszakkel~tre fekvo agyag (kesobb Nozsag) falutol EK-re levo szekerembi erdoben, ben, egy serteseit makkoltat6 roman pasztor egy regi tarora bukkant. A benne talalt, eloszor vascsillamnak hitt ere dus aranytartalma nyornan azonnal banyaszat kezdodott. A letrejott uj telepules anyakozsegenek magyar never orokolte. A kozepso miocen koni kvarcandezitben alig 1 km'<nyi teruleten huz6d6 tobb mint 230 ercteler mintegy 250 ev alatt a becslesek szerint 85 torula aranyat szolgaltatott. A lelohely rejtelyes "szurke- 9. abra: Petzit kuarcou, Nagyog. Kipszilessig: 15 mm. BBTE g)'lijte1l/el1ye, F01'1'flY Ferenc feiuetele, Dana Pop szivessegeboi. aranyercet" eloszor Fridvaldszky janos jezsuita termeszetbuvar emlitette 1767-es erdelyi asvanytanaban, majd 1769-ben a selmeei banyaszati akademiara frissen kinevezett olasz rudos, Giovanni Antonio Seopoli ina le reszletesebben, Szamos eredmenytelen probalkozas utan az asvany vegyi osszetetelet esak 30 ev mulva allapitorta meg Klaproth az erdelyi telhirasvanyokrol sz616 kozlernenyeiben. Az eleinte leginkabb levelere iblattererz) vagy nagyagi ere (Nogyagel"- el'z) neven emlegetett asvanyt Wilhelm Haidinger becsi mineralogus keresztelte el nagyagitnak. Az ujabb es ujabb vizsgalatok dacara 1999-ig (l) kellett varni a nagyagit - osztrak kutat6k - altai rneghatarozott, megfelelo minosegf szerkezeti modelljere es ezzel osszhangban leva kepletere. Petzit, Ag3AuTe2, szabalyos (Petz, 1842; mai nev: Haidinger, 1845) Petz Vilmos ( ) pesti gyogyszeresz es asvanygyfijtd 1842-ben kulonbozo nagyagi ercrnintak elemzese soran egy, a hessithez nernileg hasonl6, de annal jelentosebb aranytartalmu asvanyt talalt, A Petz altal a hessittel egyiitt Tellursilber (telhireziist) neyen isrnertetett asvanynak Haidinger adta 1845-ben a petzit never. A petzitnek a hessittol kulonallo starusa a XIX. szazad vegere Geoda, XVIII. evf, 2. szam,

6 valt teljesen elfogadotta, pontos kerniai kepletet az 1940-es evekben, mig szerkezetet 1959-ben hataroztak meg (9. abra). Pszeudobrookit, Fe2Ti0 5, rombos (Koch, 1878) Az Erdelyi-erchegyseg deli perernen, a Maros jobb partjan felev6 Arany melletti Aranyihegy pleisztocen koru, helyenkent er6sen oxidalt trachiandezitjet feltaro, ma felhagyott k6fejt6k meg java ban rnfikodtek, amikor Koch Antal 1877-ben felkereste 6ket. A kolozsvari egyetem ekkor 34 eves professzora a k6zet iiregeiben apr6, alakjukban es kiillemiikben a brookitra emlekezteto (innen a nev), nehany mm hosszu, igen vekony tablas, femes gyemantfenyti, sotetbarna-vasfekete kristalyokra figyelt fel. Koch kristalytanilag a brookitt61 elteronek, vegyileg az ilmenittel azonosnak talalta az uj asvanyt, A pszeudobrookit pontos kepletet es kristalytani 10. abra: Pszeudobrookit, Am71Y. A nagyobbik k1'istti/y szelessege: 1,3 nmt, Koch Antal dlta] adonuinyozott peidol1)', NfI'1W gyzijte1l1ellye. Fot»: Papp Gdbor. adatait - reszben Schmidt Sandor es Krenner J6zsef altal vegzert - tovabbi kutatasok tisztaztak az es evekben (10. abra). 11. iibra: Rodokrozit, Nagyiig. Rmnboederes k1'isttilyok esoportja alabaudinos e-reib egeben. Kepszelesseg: 9 em. MT1Vl gyfijtemblye. Fot»: Szakdl! Sandor. 16 Geoda, XVIII. evf, 2. szam, 2008

7 Rodokrozit,.LVlnC0 3, trigonalis (1772; mai nev: Hausmann, 1813) A rodokrozit els6 azonosithat6 emlitese valoszinfileg Scopoli nevehez ruz6dik, ben azt irta, hogy agyagon egy voroses pat talalhato. A nagyagi asvanyt az erdelyi szuletesfi foldrudomanyi szakernber, Ignaz von Born 1772-ben es 1774-ben voros foldpatkent emlitette. EIs6 vizsgaloja, Torbern Bergman, a hires sved vegyesz, 1780-ban magnesium aeratum neven irta le. De nerncsak a magneziurnot es mangant, hanem a mai rodokrozitot es a rodonitot is sokaig nem tudtak elkulonireni egymastol. Vegre a freibergi banyaszati akadernia professzora, Wilhelm August Lampadius, 1800-ban kirnutatta, hogy az egyik "vorosmanganerc" a rnangan karbonatja, a masik a szilikatja. Az alrala elemzett mangan-karbonat egy kapnikbanyai peldany volt, es ezt keresztelte el 1813-ban - a "r6zsaszinii" jelentesfi gorog szobol alkotott nevvel - rodokrozitnak Johann Friedrich Ludwig Hausmann, nernet mineral6gus (11. abra). banyavaros mellett ben nyitott Francisci- (Ferenc-) taroban bukkantak. (Nagyagon kesobb kerult el6 a banyamezo E-i reszen.) A kornyekbeli banyakban akkoriban a miocen kvarcandezitben kifejlodott aranyeziist telluridos erctelepet fejtettek. Az asvanyrol eloszor Carl Abraham Gerhard, a berlini banyaszati akadernia tanara irt ban. Az arany es eziist bizmut-, illerve antimonvegyuletenek velt ere vegyi osszetetelet Klaproth deritette ki 1798-ban, az erdelyi tellurasvanyok vizsgalata kapcsan. A jellegzetes dendrites megjelenese folytan iraserckent is emlegetett asvany mai never Louis Albert Necker svajci tud6s alkotta meg 1835-ben Beudant syluane terminusabol, mely vegso soron a telhir korabbi szilvanit nevere vezethet6 vissza. Az asvany szerkezete es pontos keplete 1941-ben tisztazodott, arnerikai kutat6k vizsgalatai reven. Stiitzit, Ags_xTe3' hexagonalis (Schrauf, 1878) Albrecht Schrauf, a becsi egyetem asvanytanprofesszora, a tanszeki gyfijterneny egyik regi erdelyi aranypeldanyan talalt apr6, gornbszerfi, lapdus, hexagonalis kristalyokat 1878-ban stiitzit neven uj asvanykent irta le. A nev ihlet6je, Andreas Stutz ( ) becsi minera16gus, egy hasonl6 ezust-telluridot ernlitert Tagyag kornyekerdl. A stiitzit pontos osszetetele es a vele sokaig azonosnak tartott empressitrol (AgTe) val6 kulonallasa csak az as evekben, amerikai es kanadai szerz6k ismetelt vizsgalatai nyornan tisztazodott.. Szilvanit, AgAuTe{, monoklin (1786; mal nev: Necker, 1835) Az asvanyra eloszor Offenbanya (kesobb Aranyosbanya), az Erdelyi-erchegyseg EK-i reszen, az Aranyos foly6 men ten fekv6 regi 12. abra: Tellurit, Facebinya. A kristdlyuutgassiga: 1, BBTE gyzijte11linye. Fot»: Szakdll Sandor, Dana Pop szivessigibo/. Geoda, XVIII. evf, 2. szam,

8 Tellurit, TeOz, rombos (1798; mal nev: Haidinger, 1845) A finoman rostos gomboker, illetve hosszukas, gyernantfenyfi, hatoldalu tablacskakat alkoto asvanyt a Magyarorszagot es Erdelyt 1797-ben beutaz6 Jens Esmark dan foldtud6s vette eszre eloszor a facebanyai (lasd terrnestellur) Sigismundi- (Zsigmond-) banyabol szarrnazo tellurerces darabokon. Mivel 0 a telhirt antimonnak, illetve antimonicnak velte, nem rneglepo, hogy a telluritot antirnonokkernek tartotta. Stutz (lasd snitzit) 1803-ban a neki Franz Josef Estner becsi mineral6gus altal megmutatott asvanyban mar a tellur "patos formajat" gyanitotta ben Petz (lasd petzit) igazolta, hogy az asvany vegyileg telhir-oxid, ennek nyoman 1845-ben Haidinger nevezte el telluritnak. Kristalytani adatait 1886-ban, csaknem egyidejiileg, Aristides Brezina becsi es Krenner J ozsef budapesti mineralogus hatarozta meg (12. abra). Termestellur, Te, trigonitis (I727?, 1767; mai nev: Klaproth, 1798) A magyarositort neven Facebanyakent ismen, az Erdelyi-erchegyseg sziveben fekvo Zalatnahoz tartozo teriileten a XVI. szazad ora mfikodtek kisebb aranybanyak. Ezekben a kozepsf rniocen torrnelekes uledekes kozetek repedeskitolteseiben talalhato, de az andezites magmatizmus harasara keletkezett hidroterrnas erceket fejtettek. Az 1770-es evektol szaporodtak meg a hirek egy, az aranyercet kisero, tobbnyire antimon(it)nak, esetleg bizmutnak tartott, felfernes asvanyrol. Ennek mibenleterol soran Anton Ruprecht, a selmecbanyai Banyaszati Akademia tanara es Franz.joseph Muller, ekkoriban Nagyszebenben dolgoz6, egykor Selmecen tanult osztrak banyaszati szakember, Born becsi szabadkomtives paholyanak termeszetrudomanyi folyoirataban folytarott vitat. A vizsgalatok vegere Muller meggyozodott r6la, hogy a kerdeses anyag egy termesallaponi uj felfern. A,,11letnllu7J1 problematicum" igazolasat Torbern Bergman sved vegyesztol varta, 0 azonban 1784-ben, a kezdeti kiserletek elvegzese utan meghalt. A nevtelen elemet 1796-ban Richard Kirwan ir vegyesz es mineralogus - erdelyi Ielohelye miatt - szilvanitnak keresztelte el korul Kitaibel Pal is vizsgalra az asvanyt, es megtalalta benne az altala korabban Nagyborzsonyben felfedezett fernet, de sem ezt az eredrnenyt nem publikalra, sem a fern altala adott never (pilsum). Vegiil1798-ban Martin Heinrich Klaproth berlini kemikus igazolta Miiller felfedezeset, es a r6mai Foldistennorol (Tellus) tellurnak nevezte el az uj femet, Irodalom BOlAR, H.-P. & WALTER, F. (2006): Fluoromagnesiohastingsite from Dealul Uroi (Hunedoara county, Romania): Mineral data and crystal structure of a new amphibole end-member. European Joun1al of Mineralogy, 18, PAPPG. (2002): A Kdrpdt-iiuezetben felfedezett dsvrinyok, kozetek es fosszilis gymwik tortenete. Magyar Termeszerrudornanyi Muzeurn, Budapest. PAPP, G. (2004): History of minerals, rocks and fossil resins discovered ill tbe Carpathian 'region. Magyar Terrneszettudornanyi Muzeurn, Budapest. A szovegben ernlitett magyar foldrajzi nevek allamnyelvi megfelelci: Aranyos: Aries, Arany: Uroi, Aranyi-hegy: Dealul Uroi, Aranyosbanya (Offenbanya): Baia de Aries, Deva: Deva, Erdelyi-erchegyseg: Muntii Metaliferi, Facebanya (Facebaj): Fata Baii, Kabold: Kobersdorf, Kapnikbanya: Cavnic, Maros: Mures, Mezomadaras: Madaras, Nagyag: Sacaralnb, Nozsag: Nojag, Palhegy: Pauli berg, Selmecbanya: Banska Stiavnica, Szaraz-Csoklovinai-barlang: pestera Cioclovina Uscata, Szaszvarosi-havasok: Muntii Sureanu, Zalatna: Zlatna 18 Geoda, XVIII. evf. 2. szam, 2008

A szilvanit, az ardealit és társaik

A szilvanit, az ardealit és társaik A szilvanit, az ardealit és társaik (A történelmi Erdély területén felfedezett ásványfajokról) Sylvanite, ardealite and their companions Papp Gábor Magyar Természettudományi Múzeum, Ásvány- és Kôzettár

Részletesebben

Egy kiállítássá vált könyv

Egy kiállítássá vált könyv Egy kiállítássá vált könyv Szubjektív vezető az MTM Van új a föld alatt! című tárlatához Papp Gábor Magyar Természettudományi Múzeum, Ásvány- és Kőzettár 1431 Budapest, Pf. 137. E-mail: pappmin@ludens.elte.hu

Részletesebben

AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól)

AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól) AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól) Közvetlenül Agricola előtt (XV. század) Plinius szintű ásványtani ismeretek Csak a bibliai és arisztotelészi ismereteket ismerik el Majdnem paleolitszintű

Részletesebben

AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól)

AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól) AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól) Közvetlenül Agricola elıtt (XV. század) Plinius szintő ásványtani ismeretek Csak a bibliai és arisztotelészi ismereteket ismerik el Majdnem paleolitszintő

Részletesebben

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk Ásványtani alapismeretek 4. előadás Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk az ásványokat,

Részletesebben

Almandin. Pirit Magnetit. Hexakiszoktaéder

Almandin. Pirit Magnetit. Hexakiszoktaéder Ásványtani alapismeretek 2. előadás Jellemző kristályformák a monoklin és rombos kristályosztályokban A monoklin rendszer szimmetria ele- mei a maximális szimmetria esetén 1 digír 1 tükörsík 1 inverzíós

Részletesebben

Labradorit. Fegyvári Tamás Ásvány- és Kőzettár

Labradorit. Fegyvári Tamás Ásvány- és Kőzettár Labradorit Fegyvári Tamás Ásvány- és Kőzettár Labradorit A labradorit kétarcú ásvány. A plagioklász- földpátok közé tartozó anortit változata. Mint kőzetalkotó ásvány nagy mennyiségben fordul elő például

Részletesebben

Mohács. Felfedező: Felfedező. 17-35mm F11-1/80sec - ISO100

Mohács. Felfedező: Felfedező. 17-35mm F11-1/80sec - ISO100 VIDEO Felfedező Felfedező: komoly történelmi múlttal rendelkező, több mint 900 éves kisvárosunk. A Duna partján fekvő várost, gyönyörű természet övezi. Az átlag polgár számára mégis az első, ami eszünkbe

Részletesebben

A HANGSZERKÉSZÍTÉS HAGYOMÁNYA APATINBAN

A HANGSZERKÉSZÍTÉS HAGYOMÁNYA APATINBAN Boris Mašić A HANGSZERKÉSZÍTÉS HAGYOMÁNYA APATINBAN A török hódoltság után, a XVII. század végén Apatin környéke is, akárcsak az egész Bácska, kifosztott, megdöbbentően elnéptelenedett vidék volt. A XVIII.

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 6 KRISTÁLYTAN VI. A KRIsTÁLYOs ANYAG belső RENDEZETTsÉGE 1. A KRIsTÁLYOs ÁLLAPOT A szilárd ANYAG jellemzője Az ásványok néhány kivételtől eltekintve kristályos

Részletesebben

Ásvány- és kőzettan. Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés. Bidló A.: Ásvány- és kőzettan

Ásvány- és kőzettan. Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés. Bidló A.: Ásvány- és kőzettan Ásvány- és kőzettan Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés Ásványok Ásványok fogalma Az ásvány a földkéreg szilárd, homogén, természetes eredetű része kb. 4000

Részletesebben

5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK

5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK 5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE A mai ásványrendszerezés alapja a kristálykémia. A rendszer vázát az egyszerő és összetett anionok által

Részletesebben

í Ö Ö í ü ú Ú í íö í ü ú ő Á Á Ó í ü í Í ű í í ő ő ü Ó É É Á Á Áú í ü Áú Á ő ő ü ő ü ú Ü í ű É Á Á ű ú Ö É É ő Ü í Á É Á Ó Ü Á Á ú Á Á Á É É ü ő Ú ő Í É ő Ú Í Í Á É É ü ü ő ő Í Ú É É Ó Ó Á í ü ü ő í í

Részletesebben

ö Á Ú Á ö Á ö É Í Ú ö É ö ö ö ö ű ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö ö ű Ö ö ö ö ö Ö ö ű ö ö Í ö Ú ű Ú ö ű ö ö ö Ú Í Ú É Ö ö ö ű ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö Ö Íö ö Í ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tartalomjegyzék 3

TARTALOMJEGYZÉK. Tartalomjegyzék 3 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 11 I. A LEGENDÁKTÓL A TÉNYEKIG (az 1770-es évek előtti időszak)... 17 Bevezetés... 17 I/A. A krónikák kora (az 1400-as évek második feléig)... 19 I/B. A humanista

Részletesebben

Ásványtani alapismeretek

Ásványtani alapismeretek Ásványtani és s kőzettani k alapismeretek Előadók: Dr Molnár Ferenc, egyetemi docens, Ásványtani Tanszék Dr Ditrói Puskás Zuárd, egyetemi docens, Kőzettan-Geokémiai Tanszék Gyakorlatvezetők: Dr Molnár

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 30 Műszeres ÁSVÁNYHATÁROZÁS XXX. Műszeres ÁsVÁNYHATÁROZÁs 1. BEVEZETÉs Az ásványok természetes úton, a kémiai elemek kombinálódásával keletkezett (és ma is keletkező),

Részletesebben

CSÍKY GÁBOR ( ): A MAGYAR FÖLDTAN TÖRTÉNETÉNEK ELSŐ ÉVTIZEDEI (XVIII. SZÁZAD VÉGE XIX. SZÁZAD ELEJE)

CSÍKY GÁBOR ( ): A MAGYAR FÖLDTAN TÖRTÉNETÉNEK ELSŐ ÉVTIZEDEI (XVIII. SZÁZAD VÉGE XIX. SZÁZAD ELEJE) CSÍKY GÁBOR (1915 2001): A MAGYAR FÖLDTAN TÖRTÉNETÉNEK ELSŐ ÉVTIZEDEI (XVIII. SZÁZAD VÉGE XIX. SZÁZAD ELEJE) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ő ő ő ú í ő ő ő ő í í ő ő ő ű í ú ú ű í ő ő ő ő í í Á í í ő ő ő ő í ő ő ú ú ú í ő ő ő ű í ú Ó ú ű í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő ő í É í í í í ú ű í ő í í Ö ő ú ű í í í í ő ő ő É í í ű í ő ő ő

Részletesebben

Mikrobiológia rövid története

Mikrobiológia rövid története Mikrobiológia rövid története Anton Leeuwenhoek 1632-1723 Elıszeretettel foglalkozott üveglencsék metszésével és csiszolásával. Letette a mikroszkópkészítés alapjait. Végül 300-szoros nagyítású, tökéletes

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

Girolit (gömbös halmazok), Valea Arsului, Kristyor (Crişcior, Románia). Kövecses-Varga Lajos gyűjteménye (Siófok). A nagyobb gömbök átmérője: 4-5 mm.

Girolit (gömbös halmazok), Valea Arsului, Kristyor (Crişcior, Románia). Kövecses-Varga Lajos gyűjteménye (Siófok). A nagyobb gömbök átmérője: 4-5 mm. Girolit (gömbös halmazok), Valea Arsului, Kristyor (Crişcior, Románia). Kövecses-Varga Lajos gyűjteménye (Siófok). A nagyobb gömbök átmérője: 4-5 mm. ELŐSZÓ Az emberiség évezredes vágya, törekvése a természeti

Részletesebben

A HÁROMSZOR FELFEDEZETT TELLÚR AVAGY GEOLÓGUSOK A VARÁZSFUVOLÁBAN

A HÁROMSZOR FELFEDEZETT TELLÚR AVAGY GEOLÓGUSOK A VARÁZSFUVOLÁBAN Longa Péterné A HÁROMSZOR FELFEDEZETT TELLÚR AVAGY GEOLÓGUSOK A VARÁZSFUVOLÁBAN A tellúr a félfémek csoportjába tartozó kémiai elem. A periódusos rendszerben az oxigén oszlopában található, a kén és a

Részletesebben

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz 1. Mi a drágakı? a. ásványváltozat b. biogén eredető anyag lehet 2. Mit nevezünk ércnek? a. ásvány, amibıl fémet nyerhetünk ki b. kızet,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás)

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.11. COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

A Kárpátok ásványai állandó kiállítás

A Kárpátok ásványai állandó kiállítás A Kárpátok ásványai állandó kiállítás Fehér béla 1 * és szakáll sándor 1,2 1 Herman Ottó Múzeum, Ásványtár, 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. 2 Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani Intézet, 3515 Miskolc-Egyetemváros

Részletesebben

Cirkon (ZrSiO4) Kis Annamária Ásvány- és Kőzettár

Cirkon (ZrSiO4) Kis Annamária Ásvány- és Kőzettár Cirkon (ZrSiO4) Kis Annamária Ásvány- és Kőzettár Tudományos és múzeumi Állandó kiállításunkon megtekinthetők az egyik legidősebb földi ásvány, egy cirkonkristály Nyugat- Ausztráliából származó kortársai.

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 75/1. Bálint Endre (1914-1986) Ady: Az

Részletesebben

1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag c. mindkettő lehet. 13. Mit értünk a kristályok külső szimmetriáján?

1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag c. mindkettő lehet. 13. Mit értünk a kristályok külső szimmetriáján? 1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag lehet 2. Mit nevezünk ércnek? a. ásvány, amiből fémet nyerhetünk ki b. kőzet, amiből fémet nyerhetünk ki c. kőzet, amiből gazdaságosan fémet nyerhetünk

Részletesebben

Törökbálinti Homokkő: 25 29 millió év közt, Tengerparton / sekélyvízben rakódott le

Törökbálinti Homokkő: 25 29 millió év közt, Tengerparton / sekélyvízben rakódott le Dunabogdány Alapok Kőzet: Földi léptékben nagy kiterjedésű ásványkeverék. Dácit: Vulkáni kiömlési kőzet, amelynek uralkodó elegyrészei a fehér színű földpát, a fekete, többnyire lemezes biotit, a fekete,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL FIGYELŐ RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL Alkotás a társadalomtudományok határán e címmel jelent meg 2001-ben az a tanulmánykötet, melyben Dr. Kovacsics József

Részletesebben

A barlangok Jules Verne műveiben

A barlangok Jules Verne műveiben A barlangok Jules Verne műveiben Jules Verne (1828-1905) a 19. századi irodalom meghatározó alakja volt. Regényei témáját sokszor az életből merítette, gyakran csak továbbgondolta a felfedezések és találmányok

Részletesebben

Lisztomania 2011. Liszt Ferenc a raidingi zseni, aki szupersztárnak született

Lisztomania 2011. Liszt Ferenc a raidingi zseni, aki szupersztárnak született Lisztomania 2011 A burgenlandi jubileumi év programja Budapest, 2010. november 4. Csodagyermek, zongoravirtuóz, a nık kedvence és az európai koncerttermek kiváló mestere: Liszt Ferenc a romantika korának

Részletesebben

ü ý Ó ć Ĺ ü ü ú Ö ü ü ü ü ú ź ü ź ö ö ź ü ü Ó ö Í ö ö ý ö Í Ĺ Í ł ü ń ö ú Ö ü ü ü ý ö ö ü ú Ö ł ü ü Ö ü ú Ö É Ĺ ö ú ú ü ű ź ü ú Í Íö ú ü ű Ĺ ć Íě Ż ú Ö ü ü Í Í ú Ö ü ü Í ü ý ü ü ń ü ę ö ö ö ü ć ú Ó ú ü

Részletesebben

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre HAJDÚBAGOS Elérhetőség: Hajdúbagos Község Önkormányzata 4273 Hajdúbagos Nagy u. 101. Telefon: 52/567-212 Fax: 52/374-018 Hajdúbagos

Részletesebben

Az élet keresése a Naprendszerben

Az élet keresése a Naprendszerben II/1. FEJEZET Az élet keresése a Naprendszerben 1. rész: Helyzetáttekintés Arra az egyszerû, de nagyon fontos kérdésre, hogy van-e vagy volt-e élet a Földön kívül valahol máshol is a Naprendszerben, évszázadok

Részletesebben

Reneszánsz utak reneszánsz kutak

Reneszánsz utak reneszánsz kutak A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Reneszánsz utak reneszánsz kutak 2016 A napokban jelent meg Györkös Attila Reneszánsz utazás,

Részletesebben

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián A kőolaj (más néven ásványolaj) a Föld szilárd kérgében található természetes eredetű, élő szervezetek bomlásával, átalakulásával keletkezett ásványi termék.

Részletesebben

Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig)

Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig) Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig) Tematikus térképnek nevezzük azokat a kartográfiai műveket, melyek fő mondanivalója nem a topográfiai-földrajzi

Részletesebben

2016.05.02. MICHELIN, MGE, BOCUSE D OR TÖRTÉNETE VÖRÖS KÖNYV CSILLAGOK

2016.05.02. MICHELIN, MGE, BOCUSE D OR TÖRTÉNETE VÖRÖS KÖNYV CSILLAGOK ...A MICHELIN ÉTTERMI KALAUZ AZ ÚJ ÉVSZÁZADDAL ÉRKEZIK, ÉS LÁTNI FOGJA MÉG AZ ÚJ ÉVEZREDET IS. MOTTÓ. (GUIDE MICHELIN 1900.) MICHELIN, MGE, BOCUSE D OR 1929-es Michelin Guide étterem és szállodakalauz

Részletesebben

Bírálói vélemény Szakáll Sándor Magyarország új ásványairól című MTA doktori értekezéséről

Bírálói vélemény Szakáll Sándor Magyarország új ásványairól című MTA doktori értekezéséről Bírálói vélemény Szakáll Sándor Magyarország új ásványairól című MTA doktori értekezéséről Általános értékelés Szakáll Sándor a Kárpát-Pannon térség ásványtanának nemzetközi hírű művelője. A miskolci Herman

Részletesebben

Bírálat. Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről

Bírálat. Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről Bírálat Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című monográfiája minden korábbi, hasonló jellegű próbálkozáshoz képest gazdagabb, kiterjedtebb

Részletesebben

CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI.

CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI. Frecskay E. rajza. CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI. Az Iparművészeti Társulat és múlt évben millenáris kiállításunk retrospectiv tárlata körülbelül hazánk minden iparművészeti remekét bemutatta. Jóllehet,

Részletesebben

3. elıadás A KRISTÁLYKÉMIA ALAPJAI

3. elıadás A KRISTÁLYKÉMIA ALAPJAI 3. elıadás A KRISTÁLYKÉMIA ALAPJAI KRISTÁLYKÉMIAI ALAPFOGALMAK Atomok: az anyag legkisebb olyan építıelemei, amelyek még hordozzák a kémiai elem jellegzetességeit. Részei: atommag (mely protonokból és

Részletesebben

Almási Balogh Pál 1794-ben született Nagybarcán, Borsod megyében. Ahhoz az értelmiségi

Almási Balogh Pál 1794-ben született Nagybarcán, Borsod megyében. Ahhoz az értelmiségi Kölnei Lívia 1 : Almási Balogh Pál, a reformkori polihisztor és családja Almási Balogh Pál 1794-ben született Nagybarcán, Borsod megyében. Ahhoz az értelmiségi nemzedékhez tartozott, amelynek tagjai kimagasló

Részletesebben

ZOMÁNCOZOTT ACÉLLEMEZ SZEGMENSEK- BL CSAVARKÖTÉSSEL SZERELT TARTÁ- LYOK ÉS SILÓK: MÚLT ÉS JÖV

ZOMÁNCOZOTT ACÉLLEMEZ SZEGMENSEK- BL CSAVARKÖTÉSSEL SZERELT TARTÁ- LYOK ÉS SILÓK: MÚLT ÉS JÖV ZOMÁNCOZOTT ACÉLLEMEZ SZEGMENSEK- BL CSAVARKÖTÉSSEL SZERELT TARTÁ- LYOK ÉS SILÓK: MÚLT ÉS JÖV Koen Lips PEMCO Brugge Hollandia XXI International Enamellers Congress 2008 Május 18-22, Sanghaj, Kína Zománcozott

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 17 KRISTÁLYFIZIkA XVII. Hőtani, MÁGNEsEs, ELEKTROMOs, RADIOAKTÍV TULAJDONsÁGOK 1. Hőtani TULAJDONsÁGOK A hősugarak a színkép vörös színén túl lépnek fel (infravörös

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA 2006-2007

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA 2006-2007 TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL TÖRÖKSZENTMIKLÓS Kossuth Lajos út 135/a. 5201 TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA 2006-2007 Készítette: Erdıdi Péter László környezetvédelmi

Részletesebben

6. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK

6. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK 6. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK POLIMORFIA ( több alakúság ) Azokat az ásványokat nevezzük polimorfoknak, melyek azonos kémiai összetétellel, de kettı vagy többféle kristályszerkezettel (ennek megfelelıen

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Angyal Zsuzsanna 1. Bevezetés Magyarország régi nehézipari vidékeit még ma is sok helyen csúfítják erőművekből vagy ipari üzemekből származó

Részletesebben

A dorogi gipszek szépsége.10

A dorogi gipszek szépsége.10 Tartalom ELVESZETT VILÁGOK Gyöngyösoroszi bányászati emlékei (befejezı rész) 2 A dorogi gipszek szépsége.10 Hírek, érdekességek..15 Újra indult a mecseki szénbányászat A német Érchegységben rohamos ütemben

Részletesebben

A tellúr felfedezésétől A varázsfuvoláig

A tellúr felfedezésétől A varázsfuvoláig A tellúr felfedezésétől A varázsfuvoláig A természettudományok és az opera Born Ignác és Mozart találkozása A múzeum tárolójában a bal oldali figura Born Ignác, a jobb oldali pedig Mozart. Régen voltunk

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

Azbeszt. Pekár Mihály BME- VBK

Azbeszt. Pekár Mihály BME- VBK Azbeszt Pekár Mihály BME- VBK Mi is az azbeszt? Az azbeszt gyűjtőfogalom a természetben előforduló ásványi anyagok egy speciális csoportjára Három legjobban elterjedt típusa: Krizotil, fehér azbeszt: Mg

Részletesebben

Név:............................ Helység / iskola:............................ Beküldési határidő: Kémia tanár neve:........................... 2013.feb.18. TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, IX. osztály,

Részletesebben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 2012/I ISSN: 2062-1655 Varga Anita Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 1. Bevezetés Napjainkban jellemző tendencia a kulturális intézmények kínálata iránti csökkenő

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK 6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK Oxidok Fémeknek oxigénnel alkotott vegyületei. Szerkezetükben főleg ionos kötés érvényesül. Az összetett oxidokban két vagy több kation

Részletesebben

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme.

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. AZ EGYETEM TÖRTÉNETE Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. Pázmány Péter esztergomi érsek 1635-ben Nagyszombat városában alapította

Részletesebben

SzEMéTKénT KEzELvE. LeromboLt roma otthonok és emberi egészség veszélyeztetése romániában A LAKHATÁS EMBERI JOG

SzEMéTKénT KEzELvE. LeromboLt roma otthonok és emberi egészség veszélyeztetése romániában A LAKHATÁS EMBERI JOG SzEMéTKénT KEzELvE LeromboLt roma otthonok és emberi egészség veszélyeztetése romániában A LAKHATÁS EMBERI JOG 2 SzEMéTKénT KEzELvE CSAK AKKOR visznek EL BEnnünKET InnEn, AMIKOR MÁR HALOTTAK LESzünK. Regina,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Csódi-hegy, szombati terepgyakorlat, 2012 ősze

Csódi-hegy, szombati terepgyakorlat, 2012 ősze Csódi-hegy, szombati terepgyakorlat, 2012 ősze Környezettan alapszak: 09.22., szombat Földrajz alapszak: 09.29., szombat Földtudomány alapszak: 10.06. szombat Aki nem a saját idejében megy, és még nem

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

Á é ó ö ó é é é é ö é é ó é é ó ö ö ő é é é ó é é é é ü é ö é é ó é ő ú ó é ü é é ó é í ü ő é ö í é é ü ő é ö ű ú é é é é ü é ű ü ö ö ó ő ú ó é é ő é é é é ö é ü É é ű é é í ö é ü é ü ő í é ó é ő ó é é

Részletesebben

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés Felhasználható ásványi nyersanyagaink megismeréséhez szükséges általános képet kapnunk a nagyobb szerepet játszó képződmények

Részletesebben

Nőtincs és a pecsétes téglák

Nőtincs és a pecsétes téglák Nőtincs és a pecsétes téglák Eczl József és Menyhárt Miklós A településről röviden A község Nógrád megye délnyugati részén, a Naszály hegy lábánál, a Lókos és a Hangya patak völgyében ad otthont az itt

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I 11 XI LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREk 1 LINEÁRIS EGYENLETRENDSZER A lineáris egyenletrendszer általános alakja: (1) Ugyanez mátrix alakban: (2), ahol x az ismeretleneket tartalmazó

Részletesebben

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest KÖRTVÉLYESI OSZKÁR Bartók és Budapest A Torontál vármegyei Nagyszentmiklósban, 1881. március 25-én született Bartók Béla. Édesanyja Voit Paula, tanítónõként dolgozott, jól zongorázott, így elsõ zenei élményeit

Részletesebben

8. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE SZULFÁTOK, FOSZFÁTOK, SZILIKÁTOK (NEZOSZILIKÁTOK)

8. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE SZULFÁTOK, FOSZFÁTOK, SZILIKÁTOK (NEZOSZILIKÁTOK) 8. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE SZULFÁTOK, FOSZFÁTOK, SZILIKÁTOK (NEZOSZILIKÁTOK) Szulfátok A szulfátok alapvetıen oxigéndús környezetben, a földkéreg felszínhez közeli részein, a litoszféra-bioszféra

Részletesebben

Ipar, közlekedés környezetgazdálkodása/2 BÁNYÁSZAT. Feltárás Kitermelés Előkészítés Környezeti hatás, rekultiváció 8:06

Ipar, közlekedés környezetgazdálkodása/2 BÁNYÁSZAT. Feltárás Kitermelés Előkészítés Környezeti hatás, rekultiváció 8:06 Ipar, közlekedés környezetgazdálkodása/2 BÁNYÁSZAT Feltárás Kitermelés Előkészítés Környezeti hatás, rekultiváció Elemek előfordulása a földkéregben O: 50% Si: 26% Al: 8% H: 1% C: 0,1% Cl: 0,1% Toxikus

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 89 final ANNEX 1 MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK

Részletesebben

KUTATÓTÁBOR A NAGY-STRÁZSA-HEGYEN 2012. március 15-18.

KUTATÓTÁBOR A NAGY-STRÁZSA-HEGYEN 2012. március 15-18. KUTATÓTÁBOR A NAGY-STRÁZSA-HEGYEN 2012. március 15-18. A BEBTE kihasználva az ünneppel járó hosszú hétvégét, barlangász kutatótábort szervezett a Dorog és Esztergom között húzódó Nagy- Strázsa-hegyre március

Részletesebben

Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége

Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége Dávid István * Nagykőrös Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége,, A z orgonák építése előtt a református és unitárius templomokban a nagy énekeskönyv tartására a templom piacán, többnyire

Részletesebben

2. Előadás: Az energiafelhasználás és az emberi civilizáció kapcsolata.

2. Előadás: Az energiafelhasználás és az emberi civilizáció kapcsolata. 2. Előadás: Az energiafelhasználás és az emberi civilizáció kapcsolata. 2.1. Az emberi civilizáció és az energiafelhasználás kapcsolata. 2.2. Jelenlegi energiaforrásaink (fosszilis, nukleáris) és az őket

Részletesebben

2. előadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI. 1. A kristályok belső rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külső alakja (kristálymorfológia)

2. előadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI. 1. A kristályok belső rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külső alakja (kristálymorfológia) 2. előadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI 1. A kristályok belső rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külső alakja (kristálymorfológia) KRISTÁLY FOGALOM A MÚLTBAN Ókorban: jég (= krüsztallosz), a színtelen

Részletesebben

Nógrád megye uránkutatása

Nógrád megye uránkutatása Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp. 247 251. Nógrád megye uránkutatása Uranium

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 380-6/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 29-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Ásvány- és kzettan. Történeti áttekintés Kristálytan Ásványtan Kzettan Magyarország ásványai, kzetei. Bidló A.: Ásvány- és kzettan

Ásvány- és kzettan. Történeti áttekintés Kristálytan Ásványtan Kzettan Magyarország ásványai, kzetei. Bidló A.: Ásvány- és kzettan Ásvány- és kzettan Történeti áttekintés Kristálytan Ásványtan Kzettan Magyarország ásványai, kzetei Ásványok Ásványok fogalma Az ásvány a földkéreg (a Hold és más égitestek) szilárd, homogén, természetes

Részletesebben

A bomlás virágai. Jánosi Melinda Ásvány- és Kőzettár

A bomlás virágai. Jánosi Melinda Ásvány- és Kőzettár A bomlás virágai Jánosi Melinda Ásvány- és Kőzettár Pirit és markazit amikor szeretjük A bolondok aranyának is hívott pirit és az egyező (FeS 2 ) összetételű, de más kristályszerkezetű markazit színe valóban

Részletesebben

1653:? Apáczai Csere János Magyar Encyclopaedia (Utrecht). Az ásványtani fejezetet tartalmazó elsõ magyar nyelvû

1653:? Apáczai Csere János Magyar Encyclopaedia (Utrecht). Az ásványtani fejezetet tartalmazó elsõ magyar nyelvû G gyûjtemény, múzeum? könyv, hosszabb tanulmány 4 folyóirat, folyóiratcikk, könyvrészlet & oktatás, oktatási intézmény i intézet, társulat A MAGYAR ÁSVÁNYTAN TÖRTÉNETÉNEK KRONOLÓGIÁJA 1150 körül: G Az

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

Beszámoló. kifelé a mocsaras résztől, az erőteljesebb és egészségesebb növényzet mutatta, hogy ott már egyre. a fák. A mocsárban

Beszámoló. kifelé a mocsaras résztől, az erőteljesebb és egészségesebb növényzet mutatta, hogy ott már egyre. a fák. A mocsárban Beszámoló 2014. szeptember 22-én a Leonardo da Vinci program Grüne Lernlandschaften elnevezésű projekt keretében Gál Anikó projektvezetővel és Puskás Károly tanár úrral utaztunk Lettországba, a Rigától

Részletesebben

A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK, AZ EMBER ÉS KELET-EURÓPA Egy történeti ökológiai konferencia tapasztalatai

A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK, AZ EMBER ÉS KELET-EURÓPA Egy történeti ökológiai konferencia tapasztalatai Tér és Társadalom 4. 1990.3-4: 185-190. A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK, AZ EMBER ÉS KELET-EURÓPA RÁCZ LAJOS A European Science Foundation Igazgató Tanácsa 1987 végén határozta el Az utolsó jégkorszakot követő

Részletesebben

6/1. oldal az 1907/2006/EK 31. cikkelye szerint Nyomtatás dátuma: 2010.10.22. Átdolgozás dátuma: 2010.10.22. Biztonsági adatlap

6/1. oldal az 1907/2006/EK 31. cikkelye szerint Nyomtatás dátuma: 2010.10.22. Átdolgozás dátuma: 2010.10.22. Biztonsági adatlap 6/1. oldal 1. Az anyag, ill. keverék és a társaság/vállalat azonosítása Termékadatok: Cikkszám: 0781 309 0011, 0781 309 0012 Az anyag/készítmény felhasználása: motorolaj Gyártó/szállító adatai: Viking

Részletesebben

9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok

9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok 9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok Szoro- (csoport-) szilikátok Az SiO 4 tetraéderek közvetlen kapcsolódással 2-, 3-, 4-, 6-os, (ritkábban még több tagból álló) csoportokká főzıdhetnek össze. A

Részletesebben

Matematika C 3. évfolyam. Magyar kártya. 8. modul. Készítette: Köves Gabriella

Matematika C 3. évfolyam. Magyar kártya. 8. modul. Készítette: Köves Gabriella Matematika C 3. évfolyam Magyar kártya 8. modul Készítette: Köves Gabriella Matematika C 3. évfolyam 8. modul Magyar kártya MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Hallott szöveg megértése,

Részletesebben

A HUNMARC BIBLIOGRÁFIAI REKORD

A HUNMARC BIBLIOGRÁFIAI REKORD A HUNMARC BIBLIOGRÁFIAI REKORD 151 152 A feladatgyűjtemény e fejezetében található példák a nemzeti és nemzetközi szabványosításon alapuló MARC struktúra alapfilozófiájára kívánnak rávilágítani. A MARC

Részletesebben

7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK 7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK Oxidok Fémeknek oxigénnel alkotott vegyületei. Szerkezetükben fıleg ionos kötés érvényesül. A koordinációt tekintve a nagy koordinációs

Részletesebben

Beszámoló anyagvizsgálat eredményéről

Beszámoló anyagvizsgálat eredményéről Beszámoló anyagvizsgálat eredményéről Készült a Dobó István Vármúzeum részére Készítette: dr. Gherdán Katalin (Pásztói Múzeum, Miskolci Egyetem) A kutatásban együttműködő partnerek: dr. Weiszburg Tamás,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Kiadás dátuma: 2008. 02. Módosítás/revízió: 2010. 10. 18. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név: Hottix+ UK 1.2

Részletesebben

Az alapító Sri Sri Ravi Shankar

Az alapító Sri Sri Ravi Shankar Az alapító Sri Sri Ravi Shankar Sri Sri Ravi Shankar bemutatása Sri Sri elismert humanitárius vezető, lelki tanító és békenagykövet. A stressz- és erőszakmentes társadalomról alkotott jövőképe és az Élet

Részletesebben

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim!

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Régi idők tanújaként beszélni egy nagy múltú intézmény ünnepére összegyűlt vendégek előtt, közöttük

Részletesebben

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság?

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Dr. Czakó Erzsébet BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Az Új Gazdaság (New Economy) elnevezést az idei évtől szinte közhelyként használja a nemzetközi gazdasági szaksajtó,

Részletesebben