E g r i K i s p á l y á s L a b d a r ú g ó B a j n o k s á g E g e r, T ö v i s k e s T é r 1 / A Tel.:30/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E g r i K i s p á l y á s L a b d a r ú g ó B a j n o k s á g 3 3 0 0 E g e r, T ö v i s k e s T é r 1 / A Tel.:30/9600-183"

Átírás

1 E g r i K i s p á l y á s L a b d a r ú g ó B a j n o k s á g E g e r, T ö v i s k e s T é r 1 / A Tel.:30/ V E R S E N Y K I Í R Á S A ÉVI VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGRA 1./ A bajnokság célja: Eger város és vonzáskörzetének kispályás labdarúgást kedvelőinek részére a Fair play szellemű rendszeres sportolás lehetőségének biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Az elért eredmények alapján a bajnokság győztesének és helyezettjeinek megállapítása. A mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása. A kispályás bajnokságban résztvevő csapatok versenyeztetése. 2./ A bajnokság helye és ideje: Őszi bajnokság várható kezdési időpontja: augusztus 31-tól - november 7-ig Tavaszi bajnokság várható kezdési időpontja: március 28.-től - június 17-ig Bajnokok Tornája várható időpontja: Június 25. Kemping sporttelep: Heti játéknapok: Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek Mérkőzések kezdési időpontok: 17h, 18h, 19h, Az osztályok mérkőzésének időpontját a Versenybizottság írja ki a sorsolásnak megfelelően( a mérkőzések időpontjával kapcsolatos kérdéseket a nevezési laphoz lehet csatolni, ezt a lehetőségekhez mérten megpróbáljuk figyelembe venni). 3./ A bajnokság rendezője EGRI SPORTCENTRUM SE A versenykiírásért felelős: Az Egri Kispályás Labdarúgó Bajnokság (EKLB) versenybizottsága. Versenybizottság: Vezetője: László József Tagjai: Bartus József Harmati Péter Cserős Vilmos Fegyelmi Bizottság: Dr. Ivancsó Attila Dr. Kállai Sándor Dr. Kókai Zsolt 4./ Bajnokság rendszere: A nagypályás és kispályás szabályokat alapul vevő, 5+1 es rendszerű bajnokság.

2 2 5./ A bajnokság résztvevői: Azon benevezett csapatok, akik a 2015/16. évi versenykiírást elfogadják, magukra nézve kötelezően betartják.a nevezési lapot határidőre leadják, a nevezési díjat, a pályabérleti díjat és a játékvezetői díjakat határidőre befizetik. Az Egri Kispályás Labdarúgó Bajnokság versenybizottsága által rendezett Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban sportorvosi igazolásg nem szükséges, mindenki saját felelősségére vesz részt. A mérkőzéseken esetlegesen elszenvedett bárminemű sérülés következtében semmilyen felelősségre vonási illetve kártérítési igénnyel nem élhet a rendező szervvel szemben. A rendező szerv a mérkőzések helyszínén annak időpontjában a behozott személyes valamint értéktárgyakért felelősséget nem vállal, azok őrzéséről, biztonságos tárolásáról mindenki saját maga köteles gondoskodni. A bajnoksággal kapcsolatban készült mindennemű hang és képi felvétel esetén azokra vonatkozóan semmilyen igényt nem támaszt. A bajnokságba nevezett csapatok vezetői kötelesek a versenykiírásban foglaltakat a csapat játékosaival megismertetni. A játékos aki a bajnokságban szerepel a versenykiírást és az abban foglaltakat elfogadottnak, saját magára kötelezőnek tekinti. 6./ A bajnokság lebonyolítása c./ A jelentkezésektől függően két osztály indítása tervezett, csapattal, valamint az öregfiúk bajnokság két osztállyal. A csapatok beosztása az előző évi bajnoki helyezések alapján történik, ha valaki nem vállalja a besorolást akkor a helyek betöltése felkérés alapján történik. 2015/2016. évben az osztályokból a kiesés és a feljutás az alábbiak szerint alakul: - I. osztályból az utolsó két csapat kiesik a II. osztályba. -II osztályból az helyezett felkerül az I. osztályba évben a kispályás bajnokság pontozási rendszere a következő: - győzelem esetén 3 pont, - döntetlen esetén 1 pont, - vereség esetén 0 pont. Helyezések eldöntése: - pontkülönbség - több győzelem - egymás ellen elért eredmény - egymás elleni gólkülönbség - bajnokság során elért gólkülönbség - ha minden azonos, új mérkőzést kell lejátszani, kieső és feljutó helyről van szó. Halasztások A mérkőzéseket a kisorsolt időben kötelesek a csapatok lejátszani. Indokolt esetben közös megegyezéssel a versenybizottság engedélyével - eltérő időpontban lejátszható a mérkőzés. kérelmet legalább 4 nappal a kisorsolt mérkőzés előtt, írásban kell benyújtani a versenybizottsághoz mindkét csapat vezetőjének aláírásával és 3.000,- Ft halasztási díjat kell fizetni a kérelmező csapat részéről. Az elhalasztott mérkőzés újra játszásánál csak azok a játékosok játszhatnak akik az elhalasztott mérkőzés időpontjába le voltak igazolva. A bajnokság során maximum kétszer kérhető halasztás egy csapat részéről, de 3000 Ft pályabérleti pótdíjat be kell fizetni Az utolsó három fordulóban kiírt mérkőzést elhalasztani nem lehet! A várható rosszidő esetén is meg kell jelenni a csapatoknak és a játékvezetőnek a mérkőzés helyszínén, ahol a játékvezető dönt a mérkőzések esetleges halasztásáról.

3 3 e./ Nevezési határidő: augusztus 13.-ig, a mellékelt nevezési lapon. 7./ Költségek Pályabérleti díj: Nevezési díj: Ft melyet augusztus 01-tól augusztus 13-ig kell a Kemping Sporttelepen befizetni.(a nevezési lap leadásával együtt.) Salakos sportpálya : Ft/mérkőzés. ( A pályahasználati díj éves, teljes összegét augusztus 19-ig kell befizetni Tajsz Tímeánál, Eger, Töviskes Tér 1/A) Műfüves sportpálya: Ft/ mérkőzés. ( A pályahasználati díj éves, teljes összegét augusztus 19-ig kell befizetni Tajsz Tímeánál, Eger, Töviskes Tér 1/A) Amennyiben az illetékes csapatok nem fizetik be, úgy nem vehetnek részt a bajnokságban. Ha év közben a csapat saját hibájából kizárásra kerül, vagy visszalépnek a bajnokságtól, költség visszatérítésre nem jogosult. 8./ Egyéb rendelkezések A bajnoki mérkőzés megkezdéséhez legalább 5 (öt) játékos szükséges, ebből egy játékos a kapus. A mérkőzés befejezéséig a csapat kiegészíthető hat főre bármikor. Ki nem állás esetén első alkalommal a 3 pont 3:0-s gólkülönbséggel a vétlen csapatot illeti meg, a vétkes csapattól még 1 pontot is levonunk. Második alkalommal a 3 pont 3:0-s gólkülönbséggel a vétlen csapatot illeti meg, a vétkes csapattól még további -3 büntetőpont is levonásra kerül. Harmadik esetben kizárásra kerül, töröljük a bajnokságból. Ha a törölt vagy visszalépett csapat a mérkőzések felét lejtszotta, akkor a többi mérkőzés eredményét az ellenfél javára igazoljuk 3-0 as gólkülönbséggel.ha a törölt vagy visszalépett csapat mérkőzéseinek kevesebb mint felét játszotta le, akkor az addigi eredményeit törölni kell!!! Törölt vagy viszszalépett csapat nem tarthat igényt díj visszafizetésére. A kizárt csapat újbóli nevezése esetén csak a legalsóbb osztályban indulhat. Ha a mérkőzés kezdési időpontjáig a mérkőzésre kijelölt játékvezető nem érkezik meg, 10 perc várakozási idő után a két csapat vezetőinek meg kell egyezni szükség játékvezető személyéről, aki a mérkőzést levezeti. Abban az esetben, ha létszámhiánnyal kiálló csapat a mérkőzés közben 5 fő alá csökken (sérülés, levonulás, végleges kiállítás) a játékvezető köteles a mérkőzést félbeszakítani. A vétlen csapatot 3 pont 3-0 gólkülönbség illeti meg, a vétkes, létszámhiányos csapattól 1 büntető pont kerül levonásra. c. A bajnokság kezdetére minden csapat köteles versenyjegyzőkönyvet beszerezni. A mérkőzés alkalmával a pályaválasztó csapat a jegyzőkönyvet egy példányban kitöltve bocsátja a játékvezető rendelkezésére, a sportigazolványokkal együtt. A jegyzőkönyvben szerepeljen a pontos fejléc kitöltése (csapatok, csapatvezetők). A jegyzőkönyvben az igazolási számon túlmenően a mez számozásnak is szerepelni kell. d./ A mérkőzés kezdési időpontjától a várakozási idő maximum 10 perc (ellenfél, csapat, játékvezető). e./ A játékvezetőről leiratkozni a bajnokság kezdete előtt lehet, amelyet írásban az Elnökség felé kell beadni. Egy csapat csak egy játékvezetőről iratkozhat le. 9./ Fegyelmi tudnivalók : A jogosulatlan játékos-szerepeltetés, vagy igazolással összefüggő szabálysértés előfordulása esetén a vétkes csapattól - a bizonyított tényállás után - 3 pont kerül levonásra, az adott mérkőzés 3:0-s gólkülönbség elvesztésével egyidejűleg.

4 4 Az óvást benyújtó csapat köteles valamennyi bizonyítékot a Fegyelmi Bizottság rendelkezésére - az óvással egy időben - átadni. Ellenkező esetben a bizottság csak hiányos bizonyítékok alapján tud dönteni. A jogosulatlanul szerepelt játékos esetén, amennyiben bizonyítást nyer, a csapattól annyiszor három büntetőpont kerül levonásra, ahányszor az előző mérkőzések jegyzőkönyvében szerepelt. Az óvást a mérkőzés lejátszásától 5 napon belül lehet benyújtani a Fegyelmi Bizottsághoz.(Eger, Töviskes Tér 1/A ), Óvási díj : 2000 Ft.- A fellebbezést a fegyelmi határozat megjelenésétől számított 5 napon belül lehet benyújtani az EKLB versenybizottságához.fellebezési díj: 4000 Ft.- A másodfokú döntés ellen további fellebbezésnek helye nincs! - A pénzbefizetés elmaradása esetén, sem óvással, sem fellebbezéssel nem foglalkozunk. - Jogos óvás vagy fellebbezés esetén az óvási díjat a Fegyelmi Bizottság visszafizeti. A játékból végleg kiállított játékos a Fegyelmi Bizottság döntéséig semmilyen, az EKLB által rendezett bajnokságban (tornán) nem szerepelhet. A csapatvezető köteles a kiállított játékos igazolványát a játékvezetőnek átadni (felfüggesztve). Fegyelmi ügyben első fokon a Fegyelmi Bizottság, másod fokon a versenybizottság jár el. A versenybizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. - A kettős igazolású játékos (öregfiúknál is szerepel) a Fegyelmi Bizottság által csak meghatározott időre tiltható el. - A bajnokságban a játékvezetők az alábbi fegyelmezési módokat alkalmazzák: - sárgalapos figyelmeztetés ( 2 perces kiállítás ) - második sárgalapos figyelmeztetés után piroslap felmutatása ( 5 perces kiállítás, a játékos már nem jöhet vissza a pályára, de helyette az 5 perc letelte után más játékos bejöhet, ha erre a játékvezető engedélyt ad) - azonali piroslapos kiállítás ( 5 perces kiállítás, a játékos már nem jöhet vissza a pályára, de helyette az 5 perc letelte után más játékos bejöhet, ha erre a játékvezető engedélyt ad) - Ha egy játékost ütésért, köpésért, verekedésért, vagy valamely játékos vagy játékvezető inzultálásáért, a játékvezető bármilyen jellegű lökéséért állítanak ki, akkor az a játékos a fegyelmi tárgyalás után 10 mérkőzésen nem szerepelhet az EKLB által szervezett bajnokságban, versenyen, illetve tornán.súlyosabb esetben a Fegyelmi Bizottság a vétkes játékost hosszabb időre is eltilthatja a kispályás labdarúgástól, illetve a csapatra pénzbüntetést is kiszabhatnak! A kiállított játékos a soron következő mérkőzésen automatikusan nem szerepelhet és a Fegyelmi Bizottság által meghatározott büntetést is le kell töltenie. 10. / Óvás Az óvást a mérkőzés lejátszásától számított 5 napon belül lehet benyújtani az Egyesület Fegyelmi Bizottságához. Óvási díj: Ft. Fellebbezést a fegyelmi határozat megjelenésétől számított 3 napon belül lehet benyújtani az EKLB versenybizottságához. Fellebbezési díj: Ft. A pénzbefizetés elmaradása esetén sem óvással, sem fellebbezéssel nem foglalkozunk. Jogos óvás esetén az óvási díjat az Egyesület visszafizeti. A bajnokságban felmerülő vitás kérdésben az EKLB versenybizottsága a Versenykiírás alapján dönt. 11./ Játékosok felszerelése Egységes számozott mez (a kapusé lényegesen megkülönböztethető), nadrág, kizárólag torna vagy szabadidő, illetve salak cipő. (Semmiféle stoplis cipő nem használható!) A mezek számozása kötelező!! 12./ Játékvezetők küldése és működése A bajnokság mérkőzéseire az EKLB a versenykiírás figyelembe vételével játékvezetőt küld. A játékvezetők a kezdési idő előtt legalább 15 perccel kötelesek a pályára megérkezni.

5 5 A játékvezetőnek a mérkőzés előtt ellenőrizni kell a pálya állapotát (talaját, kapukat, hálókat, vonalakat) és el kell végeznie a játékosok igazoltatását a két csapat képviselőjének jelenlétében. A mérkőzésről készített játékvezetői jelentésnek a következőket kell tartalmaznia: - a csapatok nevét, - a bajnokság osztályát, - a mérkőzés helyét, időpontját, - a kezdő és cserejátékosok teljes nevét, - a játékosok igazolásának számát (tagsági igazolvány) - a játékosok mezének számát, ha van - a piros lapot kapott játékos nevét, tagsági igazolványának számá - a góllövő játékosok nevét, - a játékvezető szöveges jelentését a mérkőzésről, és olvasható aláírását! Játékvezetői díj ben a játékvezetői díj Ft minden osztályban. - Van lehetőség a játékvezetői díj egyösszegű befizetésére is a bajnokság előtt. A játékvezetői díjat a pályaválasztó csapatok a mérkőzés kezdete előtt kötelesek kifizetni. A pályaválasztó csapat a játékvezetői díjat akkor is köteles megfizetni, ha az ellenfél nem állt ki. Amennyiben a pályaválasztó csapat nem jelenik meg a mérkőzésre, úgy a kiküldött játékvezetőnek köteles a játékvezetői díjat utólagosan is kifizetni. Amennyiben a következő fordulóig a játékvezetői díjat a pályaválasztó csapat nem fizeti meg, úgy 1 pont levonásban részesül mindaddig, amíg a tartozását nem rendezi. 13./ Igazolás, névváltozás, átigazolás, játékjogosultság Minden csapat korlátlan számú érvényes Tagsági Igazolvánnyal (igazolás) rendelkezhet. A csapatban szereplő valamennyi játékosnak névre szóló Tagsági Igazolvánnyal kell rendelkeznie. Igazolás / Átigazolás: - a bajnokságba benevezett csapatok játékosai a bajnokság kezdete előtt igazolhatóak illetve átigazolhatóak, ennek határideje 2015 aug aug. 28. Ennek díja: 500 Ft.- /fő - Évközben az első fordulótól (2015 aug. 31) egy alkalommal enged átigazolást a versenybizottság. De ebben az esetben 1000 Ft.- ot kell befizetni. - A bajnokság utolsó 3 fordulójában nincs igazolási illetve átigazolási lehetőség. - Ha egy játékos hamis adatokkal szerepel egy csapatban, akkor a játékos 1 évig nem szerepelhet az EKLB által szervezett eseményeken mint játékos!!! - Az őt szerepeltető csapatnak 5000 Ft.- pénzbüntetést kell fizetnie illetve -3 büntetőpont levonás ahány mérkőzésen jogosulatlanul szerepelt. - Igazolvány pótlása, névváltoztatás: 500 Ft.- - Ügyintézés: Hétköznap: 14h 18h (Eger, Töviskes Tér 1/A Játékjogosultság: A játékos játékjogosultsága abban az évben, azon a napon kezdődik, amikor a játékos betöltötte a szükséges minimális életkort és nincs eltiltva az EKLB által. A bajnokságban benevezett csapatokban megkötés nélkül szerepelhet minden külföldi álampolgár illetve minden kis és nagypályás bajnokságban játszó labdarúgó. c./ A bajnokságban az alábbi életkorokat kell betölteni a játékjogosultsághoz: - a felnőtt bajnokságban a minimális életkor : betöltött 16 év - az öregfiúk bajnokságban : a betöltött 35 év Annak a játékosnak aki mindkét bajnokságban szerepelhet, (korától foggően) két igazolással kell rendelkeznie.

6 6 14./ Díjazás Minden csoport első helyezettje serleg díjazásban részesül. Minden csoport 1-3. helyezettje érem díjazásban részesül. 15./ Fontosabb játékszabályok - A mérkőzés játékideje 2x25 perc. - A csere csak a cserezónában történhet. - A támadó csapat játékosáról az alapvonalon túlra került labdát a kapus kidobással vagy kapukirúgással hozza újra játékba a büntető terület bármely részéről. - Játékba a labda akkor kerül, ha elhagyja a büntető területet. - Kapus kidobással vagy rúgással közvetlen gólt nem lehet elérni (kivéve, ha játékban volt a labda). - A kapusról a alapvonalon kívülre pattant labda szögletrúgás. - Az oldalvonalon kívülre került labda csak kézzel dobható be / rúgni nem lehet /. - Pontrúgásoknál (szögletrúgás, szabadrúgás) a sorfal a rúgást végző játékos kérésére 5 méterre köteles felállni. - A lábbal történő szándékos hazaadás esetén a kapus csak lábbal játszhatja meg a labdát. - A mérkőzéseken korlátlanul lehet cserélni A bajnokságon kívül a Versenybizottság további tornákat szervez, amelyeknek időpontjáról időben fogjuk a csapatokat értesíteni. Tájékoztatjuk a sporttársakat, hogy honlapot működtetünk, melyet a következő címen érhetnek el: Minden fontosabb tájékoztatást, eredményt, híreket, eseményeket ezen az oldalon olvashatnak, és a szükséges nyomtatványokat innen tölthetik le. További elérhetőségek: László József 30/ Tajsz Tímea 30/ Eger, július 04. Egri Kispályás Labdarúgók Versenybizottsága

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / VESZPRÉM MEGYE Veszprém Megyei férfi Téli Kupa versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A Kupa szervezője és

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) U14 KOROSZTÁLYÚ ¾ PÁLYÁS BAJNOKSÁG Megyei U14 korosztályú vegyes (fiú, leány) serdülő ¾ pályás labdarúgó-bajnokság versenykiírása

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG 2015/2016. évi Nemzeti csapatbajnokságok VERSENYKIÍRÁSA 1.) SZERVEZŐ: a Magyar Bowling és Teke Szövetség, Teke Szakági Szövetség (továbbiakban MATESZ) a Nemzeti felnőtt csapatbajnokságokat és a felnőtt

Részletesebben

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1 Az 2014/2015. évi kiíráshoz képest történő változásokat vastag betűvel szedtük, kérjük azokra fordítsanak

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014.

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. Magyar Labdarúgó Szövetség II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Tel.:/44/510-236 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17. Tel.:/44/510-105. A 2013. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása és sorsolása

Tel.:/44/510-236 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17. Tel.:/44/510-105. A 2013. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása és sorsolása Fehérgyarmati Városi Diák- és Magyar Labdarúgó Szövetség Szabadidősport Szervező Bizottság Sz.-Sz.-B. Megyei Igazgatóság Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2. Fehérgyarmati Csoportja Tel.:/44/510-236 Fehérgyarmat,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság / JNSZ Megyei Labdarúgó Szövetség /

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság / JNSZ Megyei Labdarúgó Szövetség / Magyar Labdarúgó Szövetség Igazgatóság / JNSZ Labdarúgó Szövetség / JNSZ U-14 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG (csökkentet pályás) JNSZ U-14 korosztályú csökkentett pályaméretű fiú serdülő labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság Veszprém Megyei I. ú férfi felnőtt, nagypályás pályaméretű labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / VESZPRÉM MEGYEI I. OSZTÁLY Veszprém Megyei I. osztályú férfi felnőtt versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE 2007-2008. ÉV Az MLSZ elnöksége a 65/2007. (2007.04.02.) számú határozatával fogadta el. BEVEZETŐ... 5

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei-Budapesti Igazgatóság MEGYEI IGAZGATÓSÁG CÍMERE MEGYEI I-. OSZTÁLY Megyei I. osztályu férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság alap versenykiírása 2015 2016.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY NB I. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015.

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015. Magyar Labdarúgó Szövetség II. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / U-16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Veszprém Megyei U-16 korosztályú férfi nagypályás, labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLY NB II. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság U-16 BAJNOKSÁG Heves Megyei U-16 korosztályú fiú nagypályás, labdarúgó bajnokságok alap versenykiírása 2013 2014. év TERVEZET VERZIÓ 1. Tartalom 1. A

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság U-21 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Megyei U-21 korosztályú férfi ifjúsági, nagypályás, labdarúgó bajnokságok alap versenykiírása 2013 2014. év Tartalom

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE A Labdarúgás Versenyszabályzatát az MLSZ Elnöksége 55/2009. (04.16.) számú határozatával fogadta el. Módosította

Részletesebben

Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014.

Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014. Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014. FODISZ országos diáksport versenynaptár Sportág A verseny megnevezése Korcsoport

Részletesebben

LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE

LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 203./2006. (07.04) számú határozatával. BEVEZET...5 A versenyszabályzat célja...5 A versenyszabályzat

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00'

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00' MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNO OKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013.

Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013. Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNO OKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. KORCSOPORT Fonyódliget Erzsébet Tábor 2015. május 20-21. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA K Ö S Z Ö N T Ő Kedves Diákok, kedves Pedagógusok, kedves Szülők!

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Labdarúgó Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség Az MLSZ elnöksége a 21/2009. számú határozatával fogadta el. Az MLSZ elnöksége a 119/2009.(06.25.) számú határozatával módosította Az MLSZ Elnöksége a 69/2010. (04.14.) számú

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT A Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatot az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával fogadta el.

Részletesebben

Tisztelt Kosaras Barátunk!

Tisztelt Kosaras Barátunk! Tisztelt Kosaras Barátunk! Ebben az évben, úgy látszott, hogy nem tudjuk megrendezni, a Pest Megyei Utcai Kosárlabda Bajnokságot. Ennek okai, természetesen az anyagiakban kereshetőek. Támogatást, sehonnan

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT LEÁNY

2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT LEÁNY 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT LEÁNY 1. Az országos elődöntő célja: A kézilabda sportág utánpótlás-bázisának szélesítése minél több iskoláskorú tanuló bevonásával.

Részletesebben

Tárgy: GYIRMÓT FC KFT módosítási javaslatok MLSZ Labdarúgás Versenyszabályzata dokumentumhoz

Tárgy: GYIRMÓT FC KFT módosítási javaslatok MLSZ Labdarúgás Versenyszabályzata dokumentumhoz Magyar Labdarúgó Szövetség Budapest Dr. Vági Márton Úr Főtitkár és Csiki Károly Úr Versenyigazgató részére Tárgy: GYIRMÓT FC KFT módosítási javaslatok MLSZ Labdarúgás Versenyszabályzata dokumentumhoz Tisztelt

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása 1. A VERSENYEK CÉLJA A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2015. évi

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT FIÚ

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT FIÚ 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT FIÚ Budapest, Lőrinci Sportcsarnok 2015. április 13. hétfő, 10 óra 1 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT FIÚ 1. Az

Részletesebben