AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE"

Átírás

1 HU HU HU

2 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, COM(2008) 816 végleges 2008/0246 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról {SEC(2008) 2950} {SEC(2008) 2951} HU HU

3 INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE 1.1. Indokok és célkitűzések A tengeri személyszállításban a piacnyitás folyamata 1986-ban kezdődött, majd 1992-ben ért véget, amikor a tagállamok megnyitották egymás előtt a tengeri szállítási piacokat. A piacnyitást azonban csak akkor lehet befejezettnek tekinteni, ha annak minden előnyét nemcsak a vállalatok, de a fogyasztók is élvezhetik. A tényleges fogyasztói jogok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a liberalizáció valódi választási lehetőséget biztosítson és a fogyasztók bizalommal választhassanak másik közlekedési módot, ha szeretnének. Az Európai közlekedéspolitika 2010-ig: ideje dönteni című fehér könyvében 1 az Európai Bizottság előirányozta, hogy az utasok jogait minden közlekedési mód esetében ki kell alakítani, és ezzel a felhasználókat a közlekedéspolitika fókuszába helyezte. A cselekvés szükségességére mutatott rá ezzel kapcsolatban az utasok jogainak Európai Unión belüli megerősítéséről szóló február 16-i közlemény 2 is, amelyben a Bizottság bemutatta azt a szakpolitikai megközelítést, amellyel az utasok védelmét szolgáló intézkedéseket minden közlekedési módra ki lehetne terjeszteni. A Bizottság ebben a közleményben már megjelölte azt is, hogy mely jogokat kell az alkalmazott közlekedési módtól függetlenül közösségi fellépéssel megerősíteni. Az utasoknak közös, minden közlekedési módra egyaránt vonatkozó alapelvekre van szükségük azért, hogy bármilyen közlekedési formát is választottak, rögtön tisztában legyenek a jogaikkal, ha utazás közben valamilyen baj történik. A tengeri közlekedés vonatkozásában az Európai Bizottság megerősítendő jogokként a következőket jelölte meg: 1) a csökkent mozgásképességű személyek érdekeit szolgáló különleges intézkedések; 2) automatikus és azonnali megoldások, ha az utazás során fennakadás történik (hosszú késések, törlések vagy a szállítás megtagadása); 3) utastájékoztatási kötelezettségek és 4) panaszok kezelése és jogorvoslati eszközök. A tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelősségére vonatkozóan van már egy bizottsági rendeletjavaslat Tengeri közlekedés Az Európai Unió 27 tagállamából 22 parti ország. E 22 tagállam között négy sziget van (az Egyesült Királyság, Írország, Málta és Ciprus), nyolc másik pedig (Portugália, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Görögország, Dánia, Svédország és Finnország) szigetcsoportokkal vagy nagy szigetekkel rendelkezik, ahol jelentős lélekszámú lakosság él. A szigetcsoportokon és az Európai Unió félreeső és legtávolabbi régióiban, ahol a gyakori tengeri személyforgalom az Európai Unió társadalmi és gazdasági vérkeringésébe való bekapcsolódáshoz elengedhetetlen, sokszor nincs is más választható közlekedési mód. Az utóbbi 30 évben a mobilitás hirtelen felélénkülése tapasztalható Európában. Az állampolgárok milliói számára az utazás valósággá vált, közlekedni muszáj. A jelenségnek számos oka van, ezek között első helyen áll a gazdasági növekedés, a belső piac kialakulása, COM(2001) 370, COM(2005) ben a Bizottság már előterjesztett egy rendeletjavaslatot a halál és sérülés esetén viselt felelősségről, amely jelenleg a Tanács és az Európai Parlament előtt van: az Európai Parlament és a Tanács rendelettervezete a tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelősségéről, COM(2005) 592. HU 2 HU

4 az utazás alacsonyabb költsége és az, hogy Európa halad a belső határok nélküli térség megvalósulása felé 4. E fejlődés egyenes következményeként 2006-ban 398 millió ember fordult meg az Európai Unió kikötőiben 5. A tengeri személyszállítás jelentősége a részt vevő üzemeltetők számában is tükröződik. Az európai komp- és RoRo (roll-on, roll-off) piacnak csaknem 300 szereplője van, Európában pedig megközelítőleg 800 személykikötő van. A tengeri személyszállítás eloszlása egész Európában egyenletes, az Európai Unió három tengerparti övezetében (Balti-tenger, Északitenger és Földközi-tenger) hasonló útvonalszámmal egyenként több mint egymillió utast szállítanak évente Érintett kérdések A javaslat célja az, hogy a tengeri közlekedés vonzerejének és megbízhatóságának növelése, illetve a különböző tagállamok fuvarozói és az egyéb közlekedési módok egyenlő versenyfeltételeinek megteremtése érdekében meghatározza a belföldi és nemzetközi tengeri utasok jogait, a fogyatékkal élő vagy a csökkent mozgásképességű személyeket is beleértve. A javaslat alapvetően az alábbiakra vonatkozóan állapít meg rendelkezéseket: akadálymentesítés, a fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű személyek megkülönböztetésmentessége és számukra történő segítségnyújtás; a fuvarozók kötelezettségei, amikor az utazás során törlés vagy késés miatt fennakadás történik; a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogaira vonatkozó tájékoztatási kötelezettség; panaszok kezelése; a végrehajtás általános szabályai. 2. ALKALMAZÁSI KÖR E javaslat a belföldi és a nemzetközi tengeri és belvízi kereskedelmi személyszállításra vonatkozik. Célja az, hogy meghatározza a tengeri utasok utazás előtti és alatti tájékoztatására vonatkozó minimális szabályokat, foglalkozzon az utazás során történt fennakadással kapcsolatos kérdésekkel, a késések esetén irányadó szabályokkal, a panaszkezeléssel és a csökkent mozgásképességű személyeknek nyújtandó segítséggel. A vitarendezés tekintetében e rendeletjavaslat független szervek felállításáról rendelkezik. A tengeri közlekedési ágazatra jelenleg irányadó jogi kereteket az alábbi területekre lehet bontani: nemzetközi egyezmények, európai jogszabályok (és azok végrehajtása a nemzeti jogban), nemzeti jogszabályok és önkéntes megállapodások. Általában véve a jelenleg érvényes nemzetközi és európai jogszabályok főleg a biztonsági kérdésekről szólnak. Bár a főbb kritikus helyzeteket érinti a szervezett utazási formákról szóló irányelv 6, azonban nem jelent teljesen harmonizált megközelítést: azonos típusú helyzetekbe kerülő, de különböző bánásmódban részesülő utasok eltérő szintű védelemben részesülhetnek Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke. Forrás: Eurostat. A kettős számítás miatt ez mintegy 199 millió tengeri utast jelent. 90/314/EGK irányelv: a szervezett utazási formákra vonatkozó rendelkezések (HL L 158., , 59. o.) HU 3 HU

5 A belföldi utakon közlekedő személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 98/18/EK tanácsi irányelvet módosító 2003/24 irányelv 7 külön rendelkezéseket tartalmaz a csökkent mozgásképességű személyekre vonatkozóan, a hajóba történő be- és kiszállás, jelzések, hírközlő rendszerek, riasztók és a hajón belüli mozgást biztosító további követelmények tekintetében. A nemzetközi forgalomban közlekedő új hajók akadálymentességének kérdését a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Javaslatok a személyhajók idős és mozgássérült személyek igényeinek megfelelő tervezésére és üzemeltetésére vonatkozóan című körlevele szabályozza 8. Ami a nemzeti jogszabályokat illeti, az Európai Unió néhány tagállamában is vannak a közlekedési ágazatban, azon belül kifejezetten a tengerhajózási ágazatban a csökkent mozgásképességű személyek jogaira vonatkozó külön rendelkezések. Ezeket a szabályokat főleg a hatóságok felügyelik és bizonyos mértékben a csökkent mozgásképességű személyek akadálymentes tengeri közlekedését is érintik. Nem világos azonban, hogy ezek a rendelkezések a gyakorlatban milyen mértékű jogokat biztosítanak a csökkent mozgásképességű személyeknek ahhoz, hogy szükség esetén igénybe vehessék a tengeri közlekedést és a segítségnyújtást. A többi belföldi és nemzetközi tengeri járatot azonban nemzeti szinten csak néhány kérdésben szabályozzák, ilyen például a megkülönböztetésmentesség, a segítségnyújtás, a tájékoztatás és a kikötők akadálymentessége. A tagállamok törvényei az utasok számára különböző megoldásokat és eltérő mértékű védelmet nyújtanak. A fogyatékkal élő személyeknek nyújtott segítség tagállamonként nagy eltérést mutat. E javaslat a tarifák területén az árak összehasonlíthatóságának ösztönzésével és az árak tekintetében az állampolgárságtól vagy lakóhelytől független megkülönböztetésmentességnek a támogatásával a fogyasztók jogait erősíti. Általános alapelvként azt is kimondja, hogy a csökkent mozgásképességű személyek szállítását nem lehet megtagadni. Az ebbe a kategóriába tartozó utasok sokszor nem tudnak hajóval utazni, mert a szolgáltatások nem vehetők akadálymentesen igénybe és a hajózási társaságoktól nem kapják meg a szükséges segítséget. A menetjegyváltásnál vagy a hajóra szállásnál tilos a fogyatékosság vagy csökkent mozgásképesség alapján történő hátrányos megkülönböztetés. 3. ÖSSZHANG AZ UNIÓ EGYÉB SZAKPOLITIKÁIVAL ÉS CÉLKITŰZÉSEIVEL A rendeletjavaslat a Szerződés célkitűzéseinek elérését a jobb fogyasztóvédelem biztosításával, a megkülönböztetés és a fogyatékkal élő személyek társadalmi kirekesztése elleni küzdelemmel és azzal segíti, hogy lehetővé teszi az európai polgárok számára a belső piac által teremtett lehetőségek maradéktalan kihasználását. Az utasok jogainak megállapítása és további erősítése azt a kiemelt fontosságot fejezi ki, amelyet az Amszterdami Szerződés a fogyasztóvédelemnek tulajdonított. Közösségi fogyasztóügyi politikai stratégia A fogyasztók pozíciójának erősítése, jólétük növelése, és hatékony védelmük 9 című közleményében a Bizottság kimondja, hogy az egyik prioritás a fogyasztónak a közösségi szakpolitikák és jogszabályok középpontjába helyezése. A közlemény megjegyzi, hogy többek között a fogyasztói érdekek légi közlekedésbe történő beépítése terén már történtek előrelépések. A jövőre vonatkozó cél az, hogy e vívmányokra Az Európai Parlament és a Tanács 2003/24/EK irányelve (2003. április 14.) a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 98/18/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 123., , 18. o.) IMO MSC/ 735. körl. COM(2007) 99. HU 4 HU

6 építve a fogyasztói érdekek integrációja még tervszerűbb legyen. A Bizottság ezért a légiközlekedési ágazatban különösen a csökkent mozgásképességű utasokra vonatkozóan kialakított utasjogokat a többi közlekedési módra is kiterjeszti. A tengeri közlekedési járatokon utazók jogaira vonatkozó mostani javaslat megfelel a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem célkitűzéseinek, mivel meghatározza a fogyatékkal élő személyek megkülönböztetésmentességének és támogatásának elvét. A javaslat összhangban van az Alapjogi Charta 21. cikkével is, amely általános elvként megállapítja, hogy tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés. Szorosan kötődik a Szerződés 13. cikkéhez is, amely a közösségi hatáskörbe tartozó területeken a Közösség számára lehetővé teszi a megkülönböztetés elleni küzdelmet. Ez a javaslat összhangban van továbbá a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel, amelyet minden tagállam és az Európai Közösség is aláírt. A Szerződés 12. cikke úgy rendelkezik, hogy tilos az állampolgárság alapján történő bármely megkülönböztetés. Ezért a szociális tarifát előíró közszolgáltatási kötelezettségek sérelme nélkül a fuvarozók vagy a menetjegy-értékesítők által alkalmazott szerződéses feltételeket és tarifákat a széles utazóközönségnek a tengerhajózási ágazatban is a végső felhasználó állampolgárságától vagy lakóhelyétől, illetve a menetjegy-értékesítők Közösségen belüli telephelyétől függetlenül megkülönböztetésmentesen kell felkínálni. Az Európai Unió fogyasztóvédelmi politikája az egységes piac következő fázisának központi eleme, ahogyan azt a Bizottság az Európai Tanács tavaszi üléséhez címzett, az egységes piac felülvizsgálatáról szóló közleményében is rögzítette 10. Az egységes piac azért előnyös a fogyasztóknak, mert bővíti a választékot, csökkenti az árakat és megfelelő védelmet biztosít. Ebben a tekintetben a tengeri vagy belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogainak meghatározása kiegészíti az egységes európai piac keretében a közlekedési ágazatban elért haladást. A javaslat biztosítja, hogy a tengeri utasok megfelelőbb védelemben részesüljenek, és így az egységes piac minden előnyét bizalommal kihasználhassák. 4. KONZULTÁCIÓ AZ ÉRDEKELT FELEKKEL 4.1. A nyilvános konzultáció 2006-ban az Európai Bizottság nyilvános konzultációt kezdeményezett a tengeri utasjogokról, amely részben érintette a tengeren és belvízen utazó csökkent mozgásképességű személyek jogait is. A konzultáció eredményeit december 6-án közzétették az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság honlapján, és azt kiegészítették az érdekeltek és az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság szolgálatai között január 18-án megtartott értekezlet következtetéseivel. A válaszadók véleménye alapvetően megegyezett abban, hogy az utasok jogainak legalább egy minimális mértékű egységes védelmet kell biztosítani az Európai Unió egész területén, amely független a közlekedési módtól vagy attól, hogy az utazás csak egy tagállamon belül vagy a belső vagy a külső határ átlépésével történik. Kiemelték azt, hogy a tengeri utasok gyakran a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjai közé tartoznak, akik nincsenek hozzászokva 10 Egységes piac a polgárok számára Időközi jelentés az Európai Tanács 2007-es tavaszi ülésére, COM(2007) 60, HU 5 HU

7 vagy nem rendelkeznek eszközökkel ahhoz, hogy panaszt tegyenek vagy kiálljanak a jogaikért. A beérkezett hozzászólásokból az derült ki, hogy egyfelől a tengerhajózási vállalkozások és szövetségeik, másfelől pedig a fogyasztói szövetségek erősen eltérő véleményt képviselnek, bár mindannyian egyetértenek abban, hogy legalább az alapvető kérdésekben szükség van egyenlő versenyfeltételekre. Általában elmondható, hogy míg az üzemeltetők csak korlátozott szabályozást tartanak szükségesnek az Európai Unió szintjén, addig a szövetségek az utasok jogainak jelentős bővítését szorgalmazzák, kiváltképp, ha a csökkent mozgásképességű személyekről van szó. A tagállamok kormányaitól kapott válaszok többsége támogatta a jogvédelem közösségi szintű beavatkozással történő további erősítését az ágazatban. A csökkent mozgásképességű személyeket illetően valamennyi tagállamot és a konzultációban részt vevő helyi hatóságokat is beleértve a válaszadók többségének az volt a véleménye, hogy a csökkent mozgásképességű személyek jogaira a négy alapelvnek (megkülönböztetésmentesség, akadálymentesség, segítségnyújtás és megfelelő tájékoztatás) a választott közlekedési módtól függetlenül, az adott közlekedési mód speciális jellemzőit figyelembe véve egyformán kell érvényesülnie. A konzultációban résztvevő minden válaszadó egyetértett abban, hogy az akadálymentesítést és a segítségnyújtást javító intézkedések többletköltségeit nem viselhetik egyedül a csökkent mozgásképességű személyek. Az érdekeltek és az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság szolgálatai között január 18-án megtartott értekezleten feltett konkrét kérdést követően a jelenlévők közül senki sem vitatta, hogy közösségi szintű jogi szabályozásra és harmonizációra van szükség. A konzultáció különböző felszólalói ugyanakkor a probléma horderejével kapcsolatban egyes kérdéseket, így például a tájékoztatást, az akadálymentesítést és a végrehajtást illetően eltérő módon ítéltek meg Szakértői vélemények összegyűjtése és felhasználása 2006 októberében a Bizottság megkapta az európai energiaügyi és közlekedési fórum véleményét, amely a tengeri utasok jogainak területén támogatja a közösségi fellépést. A Bizottság figyelembe vette az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság megbízásából ban készült Az EU tengeri közlekedési ágazatában az utasok megfelelő szintű jogvédelmének elemzése és értékelése című független tanulmányt is. A tanulmány a problémákkal szembesülő utasok jogai mellett a csökkent mozgásképességű személyek jogvédelmét is vizsgálta. A tanulmány végeredményben arra a következtetésre jutott, hogy az utasok jogvédelme nem teljesen kielégítő. Ennek többek között az az oka, hogy nincs egységes mértékű és fokú utasjogvédelem, törlések és késések esetére nincs azonnali és előre meghatározott megoldásokat biztosító keretrendszer, és az utasokat nem tájékoztatják arról, hogy kritikus helyzetekben milyen jogaik vannak. A csökkent mozgásképességű személyekre vonatkozóan azt is megállapította, hogy a csökkent mozgásképességű személyek védelmét illetően a tagállamok között jelentős különbségek vannak, és van még mit tenni a helyzetük javítása érdekében különösen a kikötők és a hajók akadálymentesítése, a megkülönböztetésmentesség és a segítségnyújtás tekintetében. HU 6 HU

8 4.3. Hatásvizsgálat A meghatározott iránymutatásoknak megfelelően elvégzett hatásvizsgálat alapvetően a következő témákat érintette: a kártérítés és a segítségnyújtás alapelvei törlések és késések esetén; akadálymentesítéssel kapcsolatos szabályok, a fogyatékkal élő személyek és a csökkent mozgásképességű személyek megkülönböztetésmentessége és támogatása; minőségi előírások és tájékoztatási kötelezettségek; a panaszkezeléssel és a követelmények ellenőrzésével kapcsolatos szabályok. Négy lehetőség értékelésére került sor: minden marad a régiben : nincs közösségi szintű fellépés és a meglévő nemzeti jogszabályok alkalmazása folytatódik; a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő személyek helyzetének javítása érdekében a hajóüzemeltetők által kialakított és elfogadott önkéntes megállapodások (a bevált módszerek cseréje); közösségi szintű koordináció és a bevált módszerek cseréje a nemzeti jogszabályok fejlesztése érdekében; a hajóval közlekedők számára több jogot megállapító beavatkozás közösségi jogalkotással (például rendelettel). A hatásvizsgálat eredményeinek összegzése: A fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek megkülönböztetésmentességének és segítségnyújtásának elvét illetően a 4. lehetőség: A hajóval közlekedők jogainak javítását célzó jogalkotási intézkedés bizonyult a legjobbnak. A teljesen kiépített rendszer lehetőség tűnik a legeredményesebbnek a segítségnyújtási és tájékoztatási kötelezettségek tekintetében abban az esetben, amikor az utazás során fennakadás történik. Az utasok erősebb jogvédelme a kínált szolgáltatások javulását fogja eredményezni. Ez a rendeletjavaslat a hatásvizsgálatról készített jelentést mellékletekkel együtt tartalmazza. 5. JOGI KÉRDÉSEK 5.1. Jogalap A javaslat jogalapját az Európai Közösséget létrehozó szerződés 71. és 80. cikke rögzíti, amelyre az együttdöntési eljárás alkalmazandó Az eszköz megválasztása A javaslat fő célkitűzése általában a tengeri utasok, különösen pedig a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek megfelelő szintű védelmének biztosítása. Az ebben a javaslatban meghatározott szabályokat a tengeri utasok megfelelő szintű védelmének, illetve a fuvarozókra vonatkozó egyenlő versenyfeltételeknek a biztosítása érdekében az Európai Unió egész területén mindenhol egyformán és hatékony módon kell alkalmazni. Ahogyan abban az európai jogalkotók megállapodtak, az együttes szabályozás vagy az önszabályozás nem alkalmazható akkor, ha alapvető jogok vagy fontos politikai választási lehetőségek forognak kockán, vagy ha a szabályokat minden tagállamban egységesen kell alkalmazni 11. A szabályok minden tagállamban egységes alkalmazásának biztosításához megfelelő eszköznek 11 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság intézményközi megállapodása a jogalkotás minőségének javításáról (2003/C 321/01), 17. pont. HU 7 HU

9 a közvetlenül alkalmazandó rendelet tűnik. A Közösség a légi és a vasúti utasok jogainak védelme, és így a tengeri utasok érvényesíthető és egyenértékű jogainak elérése érdekében legalkalmasabb jogi eszközként korábban már a rendeletet választotta A szubszidiaritás elve Az utasok védelme európai léptékű probléma, ezért közösségi szintű megoldásra van szükség. A piaci liberalizáció és a fogyasztók különösen a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek érdekeinek figyelembe vétele a belső piac két, egymást kiegészítő aspektusa. A javaslat célja lényegében annak biztosítása, hogy a tengeri utasok az Európai Unió egész területén egyforma jogokat és azonos szintű védelmet élvezzenek. Mivel a közlekedési mód nemzetközi léptéke miatt a tagállamok egyedül vagy csoportosan nem tudják kellőképpen rendezni az utasforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket, így közösségi fellépésre van szükség Az arányosság elve A Bizottság tisztában van a túlszabályozás veszélyeivel, és az Európai Tanács lisszaboni ülésén megfogalmazottakhoz hasonlóan továbbra is fontosnak tartja a szabályozási környezet egyszerűsítését. A Bizottság a javaslatát azokra a területekre korlátozta, amelyeken konkrét közösségi szabályokra van szükség, és mellőzte azokat a témákat, amelyeket inkább az önszabályozó intézkedésekre kell hagyni. A javaslat azokra a területekre szorítkozik, amelyeken a közösségi fellépés igénye egyértelmű és széles körben elfogadott, arányban áll ezért az elérni kívánt célkitűzéssel és megfelel a körülményeknek, amelyek között alkalmazni fogják. Harmonizáció nélkül az utasok a legjobb esetben csak különböző jogokat élveznek, legrosszabb esetben pedig semmilyen jogi védelemben nem részesülnek. Aligha fogják tudni továbbá, hogy ha Európában valahová elutaznak, ott milyen jogaik vannak és kérhetik-e azok tiszteletben tartását Végrehajtás A tengeri utasok általában, különösen pedig a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű utasok rossz helyzetben vannak, ha a tengerhajózási vállalkozások nem teljesítik a kötelezettségeiket. A fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény lehetőséget biztosít, hogy bejelentést tegyen az, aki úgy érzi, hogy sérelmet szenvedett, mert valamely szerződő állam az ENSZ-egyezmény rendelkezéseit megszegte. További közösségi szabályozás kialakítása ezért az Európai Unió egész területén hatékonyabban fogja biztosítani az egyforma jogi védelmet. A javasolt rendelet szigorú végrehajtására lesz szükség. A Bizottság javaslata ezért tartalmaz egy olyan cikket, amely a tagállamok számára előírja, hogy a jogsértések esetére szankciókat kell megállapítani és ki kell jelölni a rendelet végrehajtásáért és az utasok panaszainak kezeléséért felelős szerveket. Ezek a rendelkezések a következő önálló jogszabályokban elfogadott megközelítést követik: a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanításról és segítségről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet, a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló rendelet, illetve a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet Az Európai Gazdasági Térség és Svájc A rendeletjavaslatban érdekelt az Európai Gazdasági Térség, ezért ki kell rá terjeszteni. A javaslatban Svájc is érdekelt. HU 8 HU

10 6. A JAVASLAT RENDELKEZÉSEI I. fejezet Általános rendelkezések Az 1. cikk a rendelet tárgyát határozza meg. A 2. cikk a rendelet hatályát határozza meg. A 3. cikk a rendeletben alkalmazandó fogalmak meghatározását tartalmazza. A 4. cikk az e javaslatban meghatározott jogokat biztosító és a megkülönböztetésmentesség szerződéses feltételeit kialakító szállítási szerződés megkötéséről szól. Az 5. cikk a rendelet által megállapított jogok tekintetében a felelősségelhárítás kizárásáról szól. II. fejezet A fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek jogai A 6. cikk a csökkent mozgásképességű személyek védelme érdekében általános alapelvként kimondja, hogy a szállítást nem lehet megtagadni. A 7. cikk arról rendelkezik, hogy ez a szabály bizonyos kivételeket és eltérések különösen a törvény által megállapított, megalapozott biztonsági előírások sérelme nélkül alkalmazandó. A 8. cikk a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek esetében az akadálymentességre vonatkozó általános szabályokat rögzíti. A 9. cikk meghatározza a kikötőkben a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek segítségnyújtáshoz való jogát, és megnevezi a kikötőkben a segítségnyújtásért felelős szervet, illetve azt, hogy ennek a szervnek a segítségnyújtást miből kell finanszíroznia. Alapelv az, hogy a segítségnyújtást a csökkent mozgásképességű személyeknek felár nélkül kell biztosítani. A 10. cikk a segítségnyújtáshoz való jogról rendelkezik ott, ahol nincs kikötő, és hivatkozik a 9. cikkre. A 11. cikk alapelvként kimondja, hogy a segítségnyújtást a hajók fedélzetén díjmentesen kell a csökkent mozgásképességű személynek biztosítani. A 12. cikk meghatározza a kikötői segítségnyújtás elveit, amelyek a segítő állatok elhelyezésére és az átszállási szabályokra is vonatkoznak. Annak érdekében, hogy a csökkent mozgásképességű személyek mindenkor minőségi segítségnyújtásban részesüljenek, a csökkent mozgásképességű személyek számára előzetes helyfoglalás esetére határidővel kapcsolatos kötelezettségeket állapít meg. A 13. cikk az információk harmadik fél felé történő továbbításával foglalkozik. Annak érdekében, hogy a csökkent mozgásképességű személyek mindenkor minőségi segítségnyújtásban részesüljenek, az üzemeltetőkhöz (vagy a kikötői hatósághoz, ha a segítségnyújtást nekik alvállalkozásba adták) az utazás előtt a különleges igényt előre be kell jelenteni. Ez a cikk ezeknek az információknak a továbbításával kapcsolatos szabályokat és azokat a határidőket határozza meg, amelyeket az üzemeltetők e rendelet szerinti kötelezettségeinek létrejöttéhez be kell tartani. A 14. cikk a segítségnyújtás fuvarozók által meghatározandó minőségi előírásaival foglalkozik. A 15. cikk előírja, hogy az alkalmazottak számára a fogyatékossági kérdésekről megfelelő képzést kell biztosítani. HU 9 HU

11 A 16. cikk a kártérítési jogosultságot határozza meg a kikötőkben vagy a hajók fedélzetén kezelt kerekes székek és egyéb mozgást segítő eszközök elvesztése vagy megrongálódása esetén. III. fejezet A fuvarozók kötelezettségei, ha az utazás során fennakadás történik A 17. cikk meghatározza a tájékoztatási kötelezettséget az utazás során történő fennakadás esetére. A 18. cikk a járat késése vagy törlése esetén az utasok segítségnyújtáshoz való jogát határozza meg. A segítségnyújtásba beletartozik az étkezés, az elhelyezés és a szállítás biztosítása, különös figyelemmel a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyekre. A 19. cikk egy adott időt meghaladó késés vagy járattörlés esetére bevezeti az utasok átfoglaláshoz vagy kártérítéshez való jogát. A 20. cikk meghatározza a kártérítési jogot arra az esetre, ha az utazás során fennakadás történik. Ez a cikk rögzíti továbbá, hogy a kártérítést mennyi időn belül és milyen módon kell kifizetni. A 21. cikk a további kártérítési igényekről rendezik. A 22. cikk arra ösztönzi a fuvarozókat, hogy az utasjogok erősítése és a szolgáltatás minőségének javítása érdekében hozzanak intézkedéseket. IV. fejezet Az utasok tájékoztatása és panaszkezelés A 23. cikk az általános utastájékoztatáshoz fűződő jogot határozza meg. A 24. cikk előírja, hogy a fuvarozóknak, a tényleges fuvarozóknak és a kikötőt üzemeltető szerveknek az utasokat tájékoztatniuk kell a jogaikról e rendelet alapján. A 25. cikk a panaszkezelés rendjére vonatkozó szabályokat határozza meg. V. fejezet Végrehajtás és nemzeti végrehajtási szervek A 26. cikk meghatározza e rendelet végrehajtásának szabályait, különösen pedig azt, hogy a tagállamoknak ki kell jelölniük azokat a nemzeti végrehajtási szerveket, amelyeknél az utasok panaszt tehetnek, ha úgy érzik, hogy az e rendeletjavaslatban biztosított jogaikat megsértették. A 27. cikk előírja, hogy a végrehajtási szerveknek a tevékenységükről éves jelentést kell közzétenniük. A 28. cikk a nemzeti végrehajtási szervek közötti együttműködés elveit határozza meg. A 29. cikk előírja, hogy a tagállamoknak visszatartó erejű szankciókat kell elfogadniuk arra az esetre, ha az utasok jogait nem tartják tiszteletben. VI. fejezet Záró rendelkezések A 30. cikk úgy rendelkezik, hogy három évvel a hatálybalépést követően a Bizottság jelentést tesz a Tanácsnak és a Parlamentnek a rendelet működéséről. A 31. cikk a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szól. A 32. cikk úgy rendelkezik, hogy a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba és ettől az időponttól számított egy év elteltével kell alkalmazni. HU 10 HU

12 Az I. melléklet a kártérítéshez vagy átfoglaláshoz való jogot határozza meg, ha az elővételben jegyet váltó fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy beszállását fogyatékosságára vagy csökkent mozgásképességére hivatkozva megtagadják. A II. melléklet azt határozza meg, hogy a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyeknek a kikötőkben nyújtandó segítségnek mire kell kiterjednie. A III. melléklet azt határozza meg, hogy a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyeknek a hajókon nyújtandó segítségnek mire kell kiterjednie. A IV. melléklet a fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseket érintő vonatkozik. képzés tartalmára HU 11 HU

13 2008/0246 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikkének (1) bekezdésére és 80. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel a Bizottság javaslatára 12, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 13, tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére 14, a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően 15, mivel: (1) A tengeri közlekedésben a Közösség fellépésének egyebek mellett azt a célt kell szolgálnia, hogy az utasok számára más közlekedési módokhoz hasonló, magas szintű védelmet biztosítson. Ezenkívül teljes mértékben figyelembe kell vennie általában a fogyasztóvédelmi követelményeket. (2) Mivel a szállítási szerződésekben a tengeri utasok a gyengébb felek, az utasok jogait e tekintetben állampolgárságuktól vagy a Közösségen belüli lakóhelyüktől függetlenül védeni kell. (3) A tengeri és belvízi személyszállítás egységes piacának valamennyi állampolgár javát kell szolgálnia. Következésképpen a fogyatékosság, életkor vagy egyéb tényező miatt fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű személyeknek a többi állampolgárhoz hasonló lehetőségeket kell biztosítani a kereskedelmi célú tengeri személyszállítás igénybevételénél. A fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek a többi állampolgárral azonos jogokkal rendelkeznek a szabad mozgás, a szabad választás és a megkülönböztetésmentesség tekintetében. (4) A fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 9. cikkére figyelemmel és annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek a többi állampolgárhoz hasonló lehetőségekkel rendelkezzenek, amikor tengeren és belvízen utaznak, meg kell határozni az utazás közben érvényes megkülönböztetésmentességre és segítségnyújtásra vonatkozó szabályokat. Ezeknek a HL C [ ], [ ], [ ]. o. [ ]. HL C [ ], [ ], [ ]. o. [ ]. HL C [ ], [ ], [ ]. o. [ ]. HL C [ ], [ ], [ ]. o. [ ]. HU 12 HU

14 személyek szállítását el kell vállalni és a szállítást a fogyatékosságra vagy mozgásképtelenségre hivatkozva megtagadni csak megalapozott biztonsági és a törvény által előírt okokból szabad. A kikötőkben és ahol nincs kikötő a fel- és a leszálló helyeken, illetve a személyhajók fedélzetén biztosítani kell számukra a segítségnyújtás igénybevételéhez való jogot. A társadalmi beilleszkedés elősegítése érdekében ehhez a segítséghez az érintett személyeknek díjmentesen kell hozzájutniuk. A fuvarozóknak lehetőség szerint az európai szabványosítási rendszerre támaszkodva meg kell határozniuk az akadálymentesítés szabályait. (5) Az új kikötők és ahol vannak terminálok tervezésével, illetve a meglévők nagyobb átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala során a kikötőket üzemeltető vezetésnek és fuvarozóknak szükség szerint figyelembe kell venniük a fogyatékkal élő, illetve a csökkent mozgásképességű személyek igényeit. Hasonlóképpen, ha szükséges, ezeket az igényeket az új vagy újonnan átalakítandó személyhajók tervezésével kapcsolatos döntések meghozatala során is figyelembe kell venni a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló, március 17-i 98/18/EK tanácsi irányelv 16 szerint. (6) A Szerződés hatálya tartozó tagállami területen található kikötőkben nyújtandó segítségnek többek között lehetővé kell tennie, hogy a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek a kikötő egy kijelölt érkezési pontjáról eljussanak a személyhajóig, továbbá a személyhajótól eljussanak a kikötő egy kijelölt távozási pontjáig, beleértve a be- és kiszállást is. (7) A segítségnyújtást úgy kell finanszírozni, hogy annak terhe egyenlően oszoljon meg a fuvarozó szolgáltatásait igénybe vevő valamennyi utas között, és elkerülhető legyen a fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek szállításában való ellenérdekeltség. A finanszírozás legalkalmasabb módjának az látszik, ha a fuvarozást igénybe vevő minden utas a menetjegy alapárába beépített díjat fizeti. A díjat teljes mértékben átlátható módon kell kialakítani és alkalmazni. (8) A fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű személyeknek nyújtandó segítség megszervezésénél és alkalmazottaik képzésénél a fuvarozóknak figyelembe kell venniük a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) Javaslatok a személyhajók idős és mozgássérült személyek igényeinek megfelelő tervezésére és üzemeltetésére vonatkozóan című körlevelét 17. (9) Az utasokat megfelelően tájékoztatni kell abban az esetben, ha valamely járatot törölnek vagy az késik. A tájékoztatással elő kell segíteni, hogy az utasok a szükséges intézkedéseket megtehessék, ha pedig kell, a többi csatlakozási lehetőségről tájékozódjanak. (10) Csökkenteni kell az utasok részére az utazások törléséből vagy hosszú késéséből származó kényelmetlenségeket. Ennek érdekében az utasokról megfelelően gondoskodni kell, és biztosítani kell a számukra azt a lehetőséget, hogy az utazást lemondják és a menetjegy ellenértékét visszakapják vagy kielégítő feltételek mellett másik útvonalat válasszanak. (11) A fuvarozóknak rendelkezniük kell a járat késése vagy törlése esetén az utasoknak a menetjegy árának adott százalékában fizetendő kártérítésről, kivéve azt az esetet, HL L 144., , 1. o. IMO - Tengerészeti Biztonsági Bizottság június 24-i 735. körlevelének ezen irányelv elfogadásakor hatályos változata. HU 13 HU

15 amikor a késés vagy a törlés oka olyan rendkívüli körülmény, amelyet minden ésszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elkerülni. (12) A fuvarozóknak együtt kell működniük az utasok ellátását és támogatását az utazást érintő bármilyen fennakadás és különösen hosszú késés esetében javító nemzeti vagy európai szintű intézkedések elfogadása érdekében. (13) Ez a rendelet nem érinti az utasoknak a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK tanácsi irányelvben 18 meghatározott jogait. Ez a rendelet nem alkalmazandó abban az esetben, ha a szervezett utat nem a szállítást végző tengeri járat törlése miatt törlik. (14) Az utasokat az e rendelet által előírt jogaikról teljes körű tájékoztatásban kell részesíteni, hogy ezeket a jogaikat ténylegesen gyakorolhassák is. A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogai közé tartozik az is, hogy utazás előtt és alatt a szolgáltatásokról tájékoztatást kell kapniuk. A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasoknak szóló valamennyi tájékoztatást más, a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára hozzáférhető formában is biztosítani kell. (15) Az utasok jogainak gyakorlását a fuvarozók által a panaszok kezelésére bevezetett megfelelő eljárások révén vagy, adott esetben, a panaszoknak az érintett tagállam által arra kijelölt szervhez vagy szervekhez történő továbbításával kell biztosítani. (16) A kikötőben vagy a fel- és leszálló helyeken biztosított segítségnyújtásra vonatkozó panasszal a kikötő helye szerinti tagállam által e rendelet végrehajtására kijelölt szervhez vagy szervekhez kell fordulni. A fuvarozó által a tengeren nyújtott segítségnyújtásra vonatkozó panasszal a fuvarozó működési engedélyét kiadó tagállam által e rendelet végrehajtására kijelölt szervhez vagy szervekhez kell fordulni. Az e rendelet végrehajtására kijelölt szervnek olyan hatáskörrel és képességgel kell rendelkeznie, hogy a panaszokat kivizsgálhassa és a jogviták peren kívüli rendezését elősegíthesse. (17) A tagállamoknak felügyelniük és biztosítaniuk kell e rendelet teljesítését, és ki kell jelölniük egy megfelelő szervet a végrehajtással összefüggő feladatok ellátására. Az ellenőrzés nem érintheti az utasok azon jogát, hogy a nemzeti jog eljárási szabályai szerint bírósághoz forduljanak jogorvoslatért. (18) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet megszegése esetén alkalmazandó szankciókat, és biztosítaniuk kell a szankciók alkalmazását. A szankcióknak amelyek magukban foglalhatják az érintett személy számára fizetendő kártérítés elrendelését is hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. (19) Mivel e rendelet céljait nevezetesen az utasoknak a tagállamok mindegyikében nyújtandó magas színvonalú és egységes védelmet és segítséget, valamint annak biztosítását, hogy az egységes piacon a gazdasági szereplők összehangolt feltételek között működjenek a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés terjedelme vagy hatásai miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben rögzített arányosság elvével összhangban e rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket. 18 HL L 158., , 59. o. HU 14 HU

16 (20) A rendelet végrehajtásának a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten (Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről) 19 kell alapulnia. A 2006/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. (21) A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 20 szigorú végrehajtása szükséges ahhoz, hogy garantálni lehessen a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok magánéletének védelmét, illetve biztosítani lehessen, hogy a kért információk kizárólag az e rendeletben meghatározott, segítségnyújtással kapcsolatos kötelezettségek teljesítését szolgálják, és az utasok rovására nem élnek azokkal vissza. (22) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és különösen szem előtt tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: I. fejezet Általános rendelkezések 1. cikk Tárgy Ez a rendelet az alábbiakra vonatkozóan állapít meg szabályokat: (1) az utasok közötti megkülönböztetés tilalma a fuvarozók által felajánlott szállítási feltételek tekintetében; (2) a fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű személyeket megillető megkülönböztetésmentesség és kötelező segítségnyújtás; (3) a fuvarozók kötelezettségei az utasokkal szemben törlés vagy késés esetén; (4) az utasok számára minimálisan nyújtandó tájékoztatás; (5) a panaszok kezelése; (6) az utasjogok érvényesítése. 2. cikk Hatály (1) Ezt a rendeletet a Szerződés hatálya alá tartozó tagállamok területén található kikötők vagy fel- és leszállóhelyek között közlekedő vagy kikötő kereskedelmi tengeri és belvízi személyforgalmi járatokra kell alkalmazni, beleértve a sétahajózási forgalmat is HL L 364., , 1. o. HL L 281., , 31. o. HU 15 HU

17 (2) A tagállamok a közszolgáltatási szerződésekkel érintett szolgáltatásokat érintően mentességet adhatnak, ha ezek a szerződések az e rendeletben előírtakhoz hasonló mértékű utasjogokat biztosítanak. 3. cikk Fogalommeghatározások E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) fogyatékkal élő személy vagy csökkent mozgásképességű személy : bármely személy, akinek mozgásképessége a közlekedés során bármilyen fizikai (érzék- vagy mozgásszervi, állandó vagy időleges) fogyatékosság, értelmi fogyatékosság vagy sérülés, vagy más fogyatékossághoz vezető ok, illetve kor miatt korlátozott, és akinek helyzete kellő figyelmet igényel, és szükségessé teszi a valamennyi utas rendelkezésére álló szolgáltatás hozzáigazítását az érintett személy egyéni igényeihez; törlés : egy korábban betervezett olyan járat üzemeltetésének lemondása, amelyre legalább egy helyfoglalást leadtak; késés : a közzétett menetrend szerinti indulási vagy érkezési időpont, és az utas tényleges vagy várt indulásának vagy érkezésének időpontja közötti időkülönbség; fuvarozó : az utazásszervezőt kivéve az a személy, aki szállítási szerződést kötött vagy akinek a nevében ilyet kötöttek, vagy a teljesítő fuvarozó, függetlenül attól, hogy a szállítást ténylegesen ez a személy vagy egy teljesítő fuvarozó végezte-e; kereskedelmi célú tengeri személyszállítás : a tengeri személyszállító által önállóan vagy szervezett utazás részeként, ellenérték fejében, az utazóközönség számára ajánlott menetrend szerinti vagy nem menetrend szerinti járatra irányuló szolgáltatás; teljesítő fuvarozó : a fuvarozóval és az utazásszervezővel nem azonos személy, aki ténylegesen teljesíti a szállítást, vagy annak egy részét; kikötő : átalakított és berendezésekkel felszerelt vízi és szárazföldi terület, amely lehetővé teszi első sorban hajók fogadását, azok ki- és berakodását, áruk tárolását, belföldön fuvarozott áruk fogadását és feladását, illetve személyhajók esetében a fel- és leszállást; fel- és leszállóhely : a kikötővel nem azonos vízi és szárazföldi terület, ahol az utasok rendszeresen fel- és leszállnak; hajó : tengeren vagy folyón közlekedő vízi jármű, a légpárnás járművek kivételével; szállítási szerződés : a fuvarozó vagy annak meghatalmazott menetjegyértékesítője és az utas között egy vagy több szállítási szolgáltatás biztosítására létrejött szállítási szerződés; jegy : érvényes, szállításra jogosító dokumentum vagy azzal egyenértékű nem papíralapú eszköz, beleértve az elektronikus formát is, amelyet a fuvarozó vagy annak valamely meghatalmazott menetjegy-értékesítője adott ki vagy engedélyezett; HU 16 HU

18 (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) menetjegy-értékesítő : szállítási szerződést kötő és a fuvarozó nevében vagy saját számlára tengeri közlekedési szolgáltatásra menetjegyet értékesítő kiskereskedő; utazásszervező : a 90/314/EGK rendelet 2. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti, a fuvarozóval nem azonos szervező vagy közvetítő; helyfoglalás : utazásra jogosító, papír- vagy elektronikus formátumú engedély, az előzetesen megerősített, személyre szabott szállítási megállapodásnak megfelelően; személyhajó : 12 főnél több utast szállító hajó; ro-ro személyhajó : 12 főnél több utast szállító hajó, amely ro-ro rakománytérrel vagy az Életbiztonság a tengeren tárgyú évi nemzetközi egyezmény I. melléklete II-2/A/2 szabályának meghatározása szerinti különleges kategóriájú térrel rendelkezik; kikötőhatóság vagy kikötőt üzemeltető szerv : az a szerv, amelynek a nemzeti jogszabályok alapján akár egyéb tevékenységhez kapcsolódóan feladata különösen a kikötői létesítmények igazgatása és kezelése, és a kikötőben vagy ennek rendszerén belül jelen lévő üzemeltetők tevékenységeinek összehangolása, valamint ellenőrzése. Több szervből is állhat és egynél több kikötőért is felelhet. sétahajózás : szállás és más szolgáltatások biztosításával kiegészülő olyan, egy napnál (éjszakánál) hosszabb személyszállító tevékenység, amely során a hajó nem két vagy több kikötő között rendszeresen vagy menetrend szerint közlekedik, hanem olyan utasokkal, akik általában a beszállás szerinti kikötőbe érkeznek vissza. 4. cikk Szállítási szerződés és megkülönböztetésmentes szerződéses feltételek (1) A fuvarozók a szállítási szerződés megkötését az utasoknak egy vagy több jegy kiadásával igazolják. A jegyek a szerződés megkötését egyértelműen bizonyítják és így az e rendeletben előírt jogokat biztosítják. (2) A szociális tarifát előíró közszolgáltatási kötelezettségek sérelme nélkül a fuvarozók vagy a menetjegy-értékesítők által alkalmazott szerződéses feltételeket és tarifákat a széles utazóközönségnek a végső felhasználó állampolgárságától vagy lakóhelyétől, illetve a fuvarozó vagy a menetjegy-értékesítők Közösségen belüli telephelyétől függetlenül megkülönböztetésmentesen kell felkínálni. 5. cikk A felelősségelhárítás kizárása (1) Az e rendelet alapján fennálló kötelezettségeket többek között a szállítási szerződés eltérő vagy korlátozó záradékával nem lehet korlátozni vagy elhárítani. (2) A fuvarozók az e rendeletben meghatározottaknál kedvezőbb szerződéses feltételeket is ajánlhatnak az utasoknak. HU 17 HU

19 II. fejezet A fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek jogai 6. cikk A szállítás megtagadásának tilalma (1) A fuvarozók, a menetjegy-értékesítők és az utazásszervezők fogyatékosságra vagy csökkent mozgásképességre hivatkozva nem tagadhatják meg: (a) (b) olyan útra szóló helyfoglalás elfogadását vagy menetjegy kiadását, amelyre a rendelet alkalmazandó; fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személy beszállítását a kikötőben vagy a fel- és leszállóhelyen, amennyiben az érintett személy érvényes jeggyel vagy helyfoglalással rendelkezik. (2) A fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személy részére a helyfoglalásokat és a jegyeket pótdíj felszámolása nélkül kell nyújtani. 7. cikk Eltérések és különleges feltételek (1) A 6. cikk rendelkezéseitől eltérve a fuvarozók, menetjegy-értékesítők vagy az utazásszervezők az alábbi esetekben megtagadhatják a fogyatékkal élő vagy a csökkent mozgásképességű személy számára helyfoglalás elfogadását, menetjegy kiadását vagy e személy beszállítását a fogyatékosságra vagy a csökkent mozgásképességre hivatkozva: (a) (b) amennyiben ez nemzetközi, közösségi vagy nemzeti jog által vagy az érintett fuvarozó fuvarozási engedélyét kiállító hatóság által előírt biztonsági követelmények teljesítése érdekében szükséges; ha a személyszállító hajó kialakítása következtében a fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személy beszállítása vagy szállítása fizikailag lehetetlen. Amennyiben a helyfoglalás elutasításának alapja az első albekezdés a) vagy b) pontja szerinti indok, a fuvarozóknak, a menetjegy-értékesítőknek vagy az utazásszervezőknek a lehetséges mértékben mindent meg kell tenniük azért, hogy az érintett személy számára elfogadható alternatív lehetőséget ajánljanak fel. Előfoglalás esetén az olyan fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személy számára, akinek beszállását fogyatékossága vagy csökkent mozgásképessége miatt tagadták meg valamint e személy e cikk (2) bekezdése szerinti kísérője számára, az I. melléklet értelmében a jegy árának visszatérítését vagy átfoglalást kell felajánlani. A visszautazás vagy átfoglalás közötti választás joga csak az összes biztonsági követelmény teljesülésétől függően gyakorolható. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakkal azonos feltételek mellett a fuvarozó, a menetjegy-értékesítő vagy az utazásszervező előírhatja, hogy a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyt az utazás során másik személy kísérje, aki HU 18 HU

20 képes a fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyt igényei szerint segíteni, ha az feltétlenül szükséges. (3) Ha a fuvarozó, a menetjegy-értékesítő vagy az utazásszervező él az (1) vagy (2) bekezdésben foglalt lehetőséggel, akkor a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyt haladéktalanul tájékoztatnia kell ennek indokáról. Kérésre a fuvarozó, a menetjegy-értékesítő vagy az utazásszervező a kérést követő öt munkanapon belül köteles a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyt írásban tájékoztatni ezekről az indokokról. 8. cikk Akadálymentesség és tájékoztatás (1) A fuvarozók a megfelelő biztonsági követelmények teljesítése érdekében a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szervezeteit képviselők és a 26. cikkben említett érdekképviseleti szervek aktív részvételével meghatározzák a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek akadálymentes szállítására alkalmazandó megkülönböztetésmentes szabályokat, illetve az ő vagy mozgást segítő eszközeik szállítására a személyszállító hajó kialakítása miatt érvényes korlátozásokat. Ezek a szabályok a szóban forgó tengeri járat akadálymentes igénybevételére vonatkozó minden feltételt tartalmaznak, beleértve az üzemeltetett hajók akadálymentességét és fedélzeti felszereltségét. (2) Az (1) bekezdésben előírt szabályokat a fuvarorzók vagy a menetjegy-értékesítők legalább a helyfoglalás leadásakor megfelelő módon közzéteszik azon a nyelven, amelyen az utasokat általában tájékoztatni szokták. A tájékoztatásnál különös figyelmet kell fordítani a fogyatékkal élő emberek és a csökkent mozgásképességű személyek igényeire. (3) A fuvarozók kérésre rendelkezésre bocsátják a biztonsági követelményeket megállapító azon nemzetközi, közösségi vagy nemzeti jogszabályt, amelyre az akadálymentességre vonatkozó megkülönböztetésmentes szabályok épülnek. (4) Az utazásszervezők rendelkezésre bocsátják az (1) bekezdésben előírt, az általuk szervezett, értékesített vagy értékesítésre felkínált szervezett utazási formákban szerepelő utazásokra alkalmazandó szabályokat. (5) A fuvarozók, menetjegy-értékesítőik vagy utazásszervezőik biztosítják, hogy a fuvarfeltételekkel kapcsolatos minden lényeges információ, az utazási információk és a szolgáltatások akadálymentességére vonatkozó információk az online előjegyzést és tájékoztatást is beleértve megfelelő és hozzáférhető formátumban a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek rendelkezésére álljanak. 9. cikk Kikötői segítségnyújtáshoz való jog (1) Kikötői induláskor, átszálláskor vagy megérkezéskor a fuvarozó felelős annak biztosításáért, hogy a 8. cikk (1) bekezdésében említett akadálymentességi szabályok sérelme nélkül a II. mellékletben meghatározott segítség a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára díjmentesen rendelkezésre HU 19 HU

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.12.17. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1177/2010/EU RENDELETE (2010. november 24.) a tengeri és belvízi közlekedést igénybe

Részletesebben

Mely országokban alkalmazandó a védelmet biztosító EU-s rendelet?

Mely országokban alkalmazandó a védelmet biztosító EU-s rendelet? Mely országokban alkalmazandó a védelmet biztosító EU-s rendelet? Az Európai Közösségek rendelete ( 261/2004/EK rendelet ) közvetlenül alkalmazandó és kötelező erejű nemcsak Magyarországon, de mind a 27

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1107/2006/EK RENDELETE. (2006. július 5.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1107/2006/EK RENDELETE. (2006. július 5.) 2006.7.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 204/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1107/2006/EK RENDELETE (2006. július 5.) a légi járműveken utazó fogyatékkal

Részletesebben

Az autóbusszal közlekedő utasok jogainak összefoglalása 1

Az autóbusszal közlekedő utasok jogainak összefoglalása 1 Az autóbusszal közlekedő utasok jogainak összefoglalása 1 A 181/2011/EK rendeletet (a továbbiakban: a rendelet ) 2013. március 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet az Európai Unión belüli autóbuszos személyszállítási

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 181/2011/EU RENDELETE (2011. február 16.) az autóbusszal közlekedő utasok jogairól

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0278(COD) 10.5.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY

LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY EZZEL A NYOMTATVÁNNYAL A LÉGITÁRSASÁGOKNÁL ÉS/VAGY AZ ILLETÉKES NEMZETI SZERVEKNÉL LEHET PANASZT BENYÚJTANI. Visszautasított beszállás, alacsonyabb osztályon

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNYAZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNYAZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.12.2004 COM(2004) 801 végleges 2002/0259 COD BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNYAZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a motorkerékpároknak az általuk keltett zaj

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása

A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása A közúti közlekedésről szóló

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 330 E/02)

(EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 330 E/02) 2008.12.30. C 330 E/7 29/2008/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2008. december 9-én elfogadva a hajótulajdonosok tengeri biztosítási kárigényre vonatkozó biztosításáról szóló, -i 2008/ /EK európai parlamenti

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I C 288 E/52 Az Európai Unió Hivatalos Lapja P6_TA(2006)0036 Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az előrecsomagolt termékek

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.21. COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Németországnak, illetve Ausztriának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Utasjogok: Mit kell tudniuk a mozgáskorlátozott utasoknak, ha repülővel kívánnak utazni?

Utasjogok: Mit kell tudniuk a mozgáskorlátozott utasoknak, ha repülővel kívánnak utazni? EURÓPAI BIZOTTSÁG MEMO Brüsszel, 2012. június 14. Utasjogok: Mit kell tudniuk a mozgáskorlátozott utasoknak, ha repülővel kívánnak utazni? A Bizottság iránymutatást tesz közzé, amely tisztázza a fogyatékkal

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2013. május 31. (OR. en) 2012/0040 (COD) PE-CONS 10/13 AGRILEG 28 VETER 17 CODEC 540 OC 134 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2007. november 13. (OR. en) 2007/0035 (COD) LEX 825 PE-CONS 3641/1/07 REV 1 DRS 37 COMPET 234 CODEC 856 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.5.2007 COM(2007) 257 végleges 2007/0091 (CNB) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 261/2004/EK RENDELETE. (2004. február 11.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 261/2004/EK RENDELETE. (2004. február 11.) 10 07/8. kötet 32004R0261 2004.2.17. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 46/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 261/2004/EK RENDELETE (2004. február 11.) visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.8.7. COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem

Részletesebben

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit?

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? A Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályozás egységes elveit;

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

Valuta be- és kivitele

Valuta be- és kivitele Valuta be- és kivitele 1. ) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. október 26-i 1889/2005/EK RENDELETE a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről AZ EURÓPAI

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. február 11-i 261/2004/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. február 11-i 261/2004/EK RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. február 11-i 261/2004/EK RENDELETE visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.3. COM(2016) 630 final 2016/0307 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vámés Kereskedelmi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

Az élettársak és a házaspárok vagyonjogi rendszereivel kapcsolatos rendeletekre irányuló javaslatok

Az élettársak és a házaspárok vagyonjogi rendszereivel kapcsolatos rendeletekre irányuló javaslatok BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK JOGI ÜGYEK Az élettársak és a házaspárok vagyonjogi rendszereivel kapcsolatos rendeletekre irányuló javaslatok

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 29. (OR. fr)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 29. (OR. fr) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 206. június 29. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 206/009 (NLE) 8388/6 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: FISC 64 ECOFIN 339 AELE 33 MC 4 A TANÁCS HATÁROZATA

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.1.25. COM(2012) 11 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.2.2005 COM(2005) 36 végleges 2005/0005 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi cunami által sújtott országok részére történő

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.10. COM(2015) 126 final 2013/0165 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 2005.10.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 A BIZOTTSÁG 1739/2005/EK RENDELETE (2005. október 21.) cirkuszi állatok tagállamok közötti mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények meghatározásáról

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.10. COM(2010) 645 végleges 2010/0313 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 15.10.2008 COM(2008) 650 végleges 2008/0195 (COD) C6-0354/08 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2132(INI) Véleménytervezet Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500.

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2132(INI) Véleménytervezet Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500. EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 28.11.2012 2012/2132(INI) MÓDOSÍTÁS: 1-21 Vicente Miguel Garcés Ramón (PE500.516v01-00) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.5. COM(2015) 103 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra

Részletesebben

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282B (COD) 15577/17 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.15. C(2013) 14 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) A 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 15.11.2007 SEC(2007) 1497 C6-0418/07 A BIZOTTSÁG SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a számítógépes helyfoglalási

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 30. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 30. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 30. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0236 (COD) 11309/1/16 REV 1 PECHE 279 CODEC 1072 PARLNAT 264 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.18. C(2013) 6837 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2014.2.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 51/3 III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2013. november 19.) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról,

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. január 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. január 10. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 11. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7781/16 AGRI 174 AGRIFIN 31 AGRIORG 25 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. április 11. Címzett:

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Újabb ítéletben pontosította az Európai Bíróság a légi járatok késésével és a vonatkozó kártalanítási kötelezettséggel kapcsolatos korábbi döntését

Újabb ítéletben pontosította az Európai Bíróság a légi járatok késésével és a vonatkozó kártalanítási kötelezettséggel kapcsolatos korábbi döntését Újabb ítéletben pontosította az Európai Bíróság a légi járatok késésével és a vonatkozó kártalanítási kötelezettséggel kapcsolatos korábbi döntését A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy

Részletesebben