A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság"

Átírás

1 Meyer Dietmar A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság Célkitőzés: A jelenlegi válság okát a közgazdászok egy része abban látja, hogy nincs elegendı bizalom bizonyos nemzeti valuták iránt, vagyis a befektetık rossz várakozásai ahhoz vezetnek, hogy nem veszik meg a szóban forgó országok állampapírjait. Ennek szellemében a megoldás viszonylag egyszerőnek tőnik: az érintett gazdaságoknak juttatott, de fel nem használt sokszor kedvezményes hitelek segítik a bizalom helyreállítását és így a válság elrendezıdéséhez. A szakemberek másik tábora pedig strukturális egyensúlytalanságokban látja a probléma gyökerét. Ebben az esetben viszont komoly beavatkozásokat kellene végrehajtani. A dolgozat keretében mindkét koncepciót kell feldolgozni és akár egyes országokat elemezve állást kell foglalni, hogy melyik nézetrendszert fogadjunk el. Szükséges ismeretek: jó minko- és makroökonómiai ismeretek jó ismeretek makropénzügyekben és nemzetközi közgazdasági kérdésekben német és angol nyelvtudás Irodalom: Sinn, Hans-Werner: Die Target-Falle, Hanser-Verlag, München, Sinn, H.-W. Wollmershäuser, T.: Target-Kredite, Leistungsbilanzsalden und Kapitalverkehr: Der Rettungsschirm der EZB. Institut für Wirtschaftsforsschung an der Universität München, Krugman, P.: The Euro Trap. New York Times, 29 April, 2010 Feldstain, M.: The Political Economy of the European Economic and Monetary Union: Political Sources of an Economic Liability. The Journal of Economic Perspectives, vol. XI (1997), No. 4.,

2 Daruka Magdolna: 1. téma: Fenntartható fejlıdés gazdasági és társadalmi aspektusa - a gazdasági szereplık (fogyasztók, vállalatok, állam) magatartási mintáinak változása Célkitőzés, feldolgozandó kérdések: a fenntartható fejlıdés gazdasági és társadalmi tényezıinek vizsgálata intézményi közgazdaságtan szemszögébıl. A fenntartható fejlıdés és a gazdasági szereplık innovatív magatartásának kölcsönhatása térben és idıben. Hogyan, milyen tényezık befolyásolják a gazdasági szereplık magatartási mintázatát, egy egy új magatartási minta terjedésének folyamatát? Visszafordíthatók-e a fenntartható fejlıdéshez kapcsolatos magatartási minták? Elméleti, módszertani alapismeretek: mikro- és makroökonómia, statisztikai és ökonometriai módszerek Ajánlott irodalom: Heiskanen, E., Pantzar, M (1997): Toward Sustainable Consumption: Two New Perspectives, Journal of Consumer Policy, 20, Nelson, R.R. & Consoli, D (2010): An Evolutionary Theory of Household Consumption Behavior, Journal of Evolutionary Economics, 20., Málovics György, Bajmóczy Zoltán (2009): A fenntarthatóság közgazdaságtani értelmezései Közgazdasági Szemle, LVI. Évf. május, pp Prómay Szabolcs, Málovics György (2008): Lokális és fenntartható fogyasztás In. Lengyel I, Lukovics M. (szerk): Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében JATEPress, Szeged. Pp Witt, U. (2001): Learning to consume A theory of wants and the growth of demand Evolutionary Economics 11. pp

3 2. Humántıke gazdasági fejlıdés állami szerepvállalás Célkitőzés: A humántıke befektetések és a gazdasági fejlıdés kapcsolatrendszerét az intézményi közgazdaságtan szempontjából vizsgálni. Vizsgálandó kérdés: Igazolható-e az oktatás és a gazdasági fejlıdés kapcsolata? A magyar oktatási rendszer és a fejlett országok oktatási rendszerének összehasonlító elemzése. Hogyan hat az intézményi rendszer a vizsgált kölcsönhatásra? Miért van szükség az oktatás területén az állami beavatkozásra? Meghatározható-e az állami szerepvállalás optimális mértéke? nemzetközi összehasonlítás Elméleti, módszertani alapismeretek: mikro- és makroökonómia, statisztikai és ökonometriai módszerek Ajánlott irodalom: Alós-Ferrer, Carlos Prat, Julien [2008]: Job Market Signaling and Employer Learning.IZA Discussion Paper No. 3285, Balázs Éva [2005]: Közoktatás és regionális fejlıdés. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. Barro, Robert [1998]: Human Capital and Growth in Cross-Country Regressions. Kézirat, Harvard University, hassler-j.iies.su.se/conferences/papers/barro.pdf, Becker, Gary Stanley [1998]: Preferenciák és értékek. Megjelent: Lengyel György Szántó Zoltán (szerk.): Tıkefajták: A társadalmi és kulturális erıforrások szociológiája. Aula Kiadó, Budapest. Blaug, Mark [2007]: Az emberi tıke elmélete. Replika, 18. évf., 3. szám., o. Polónyi István [2002]: Az oktatás gazdaságtana. Osiris Kiadó, Budapest. Rubinson, R. Fuller, B. [2002]: Az iskolázottság hatása a nemzetgazdaság növekedésére. Megjelent: Polónyi István (szerk.): Oktatás és Gazdaság. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, o.

4 PETRÓ KATALIN DIPLOMAMUNKA TÉMÁK 1.Piaci szerkezetek, verseny, a piaci struktúra és hatékonyság (jólét) összefüggésének elemzése /elemzı+nemzetközi/ Cél, feldolgozandó kérdések: különbözı piaci modellek mőködésének bemutatása, összehasonlító elemzése -hogyan alkalmazhatókaz IO modellek a versenypolitikai gyakorlatban, piacszabályozásban (empirikus elemzések vagy nemzetközi és hazai gyakorlat elemzése) Szakirodalom: M. Motta: Versenypolitika Bagwell Wolinsky (2000): Game Theory and Industrial Organization, Paper provided by NorthwesternUniversity, Center for Mathematical Studies in Economics and Management Science in its series Discussion Papers with number Phlips,L.(1995): Competition policy: a game theoretic perspective Jacquemin, A (2000) Theories of Industrial Organisation and Competition Policy: What are the Links? Working paper, European Comission 2. Nonprofit szervezetek szerepe a gazdaságban: elmélet és gyakorlat (elemzıknek) Cél, feldolgozandó kérdések: Hol és hogyan helyettesíthetık az üzleti vállalakozások vagy állami intézmények nonprofit szervezetekkel? Nonprofitok és forprofitok (ill állami intézmények) viszonya valamely konkrét területen (oktatás, kultúra, egészségügy, környezetvédelem stb) verseny vagy alkalmazkodás? Nonprofit szervezetek szerepe a jövedelem újraelosztásában, az altruizmus és fajtái érvényesül-e a kiszorítási hatás?

5 Szakirodalom Andreoni, J., Payne, A.A., (2003). Do government grants to private charities crowd out giving or fund-raising? American Economic Review 93, Kingma, B. (1989): An accurate measure of the crowd-out effect, income effect, and price effect for charitable contributions. Journal of Political Economy 97, Eckela,C,. Grossmanb, P, Johnston R. (2005) An experimental test of the crowding out hypothesis, The Journal of Public economics Young, D (2011) Exploring the Revenue Mix of Nonprofit Organizations - Does it relate to Publicness? Nonprofit and Voluntary Sector QuarterlyAugust vol. 40 no J. Konow: Mixed Feelings: Theories of and Evidence on Giving Journal of Public Economics, Vol. 94, No. 3-4 (April 2010): pp

6 Ligeti Zsombor DIPLOMAMUNKA témák 2013 Gazdaságelemzı 1. Jövedelemegyenlıtlenség és növekedés kapcsolata A világ vezetı gazdasági hatalmai kezdik felismerni a növekvı abszolút jövedelmi polarizáció veszélyeit az egyes országok és a világgazdaság fejlıdése vonatkozásában. Az diplomamunka célja elemezni, hogy milyen fokú és típusú polarizáció egyeztethetı össze a meritokratikus világképpel és a hatékony gazdaságfejlesztéssel. Továbbá az elıbbiekkel kapcsolatban cél elemezni az úgynevezett meritokrácia paradoxont, azaz napjaink gazdaságfejlıdési trendjének hatását a társadalmi mobilitásra. Forrás: The Economist (2012): True Progressivism. + Special Report on world economy. October 13th. The Economist (2013): Social mobility in America. Repairing the rungs on the ladder. February 9th. Nemzetközi Gazdaság-és gazdálkodás: 1. India gazdasági fejlıdése a 21. században A diplomamunka célja, hogy több dimenzió mentén elemezze India gazdasági és társadalmi fejlıdésének pillanatnyi állapotát és felvázolja a rövid és középtávon várható trendeket. Forrás: Michael P. Todar Stephen C. Smith: Economic Development. Addison-Wesley, 11th ed. London, E. Wayne Nafziger: Economic Development. (5th ed.), Cambridge Universitiy Press, Cambridge, Kína külkereskedelmi stratégiája a 21. század elején Kína világhatalmi pozícióját alapvetıen külgazdasági stratégiájának köszönheti. Cél feltárni, hogy az elmúl t évtizedek alatt miként módosult ez a stratégia és napjainkban milyen további irányváltások figyelhetık meg. Forrás: Meisel Sándor - Somai Miklós -Vígvári Gábor - Völgyi Katalin (2009): Kína változó szerepe a világgazdaságban és a WTO-ban.

7 Nemes- Sipos Sándor: Az ASEAN és Kína gazdasági kapcsolatainak kibontakozása a 21. század elsı évtizedében, EU WORKING PAPERS 3/2009

8 Kurtán Lajosné dr. Nemzetközi gazdaság-és gazdálkodás MA Globalizáció és Magyarország Karsai Gábor, 2006/6. Ciklus és trend a magyar gazdaságban Közgazdasági Szemle LIII. évf..június Lóránt Károly (2009): A Magyarország eladósodásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók. Losoncz Miklós-Nagy Gyula, A globalizáció és a évi pénzügyi válság. TRI-Mester Tatabánya Muraközi László (szerk) Fecseg a felszín és hallgat a mély. Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában. Akadémiai Kiadó Muraközi László, Magyarország felemelkedése és hanyatlása. Közgazdasági Szemle LV. évf. 2. szám old. A globalizáció és a XXI. századi elhúzódó recesszió Karsai Gábor, 2006/6. Ciklus és trend a magyar gazdaságban Közgazdasági Szemle LIII. évf..június Losoncz Miklós-Nagy Gyula, A globalizáció és a évi pénzügyi válság. TRI-Mester Tatabánya Pogátsa Zoltán, Éltanuló válságban. Sanoma, Budapest Stiglitz Joseph E., A globalizáció és visszásságai. Napvilág Kiadó Bp. Bródy András 2002/11.: Gazdasági számvetés. Tıkék és áramlatok. Közgazdasági Szemle XLIX. évf. ( ) Lámfalussy Sándor, 2008.: Pénzügyi válságok a fejlıdı országokban. Tanulmányok a globalizált pénzügyi rendszer sérülékenységérıl. Akadémiai Kiadó, Budapest. Madarász Aladár, 2009/7-8: Buborékok és legendák I-II. Közgazdasági Szemle LVI. évf. 2009, július-augusztus, ( )

9 Vígh László Gazdaságelemzı mesterszak 1. A post-keynesiánus közgazdaságtan mint elméleti alternatíva: A fıáramközgazdaságtanban elterjedt uralkodó Keynes interpretációval szemben számos alternatív interpretáció létezik ezek közül a legjelentısebb a post-keynesiánus irányzat. Ez az irányzat nem fogadja el a neoklasszikus szintézist (Samuelson) és igyekszik visszatérni az eredeti keynesi tradíciókhoz. Fı jellemzıi: Történelmi és logikai idı pénz szerepe Visszatérni a gazdaság monetáris elméletéhez A pénz szabályozza a piaci folyamatokat: Az árugazdaság egy történelmi idıben létezik Inherens bizonytalanság A pénz endogenitása (Káldor) Nem a bérmerevség az oka a munkanélküliségnek Bizonytalanság és várakozások kiemelt jelentısége Gazdasági és politikai intézmények fontossága Chick, Victoria: Macroeconomics after Keynes: a reconsideration of the general theory. MIT Press Classics. (1983) MIT Press: Cambridge, US. Leijonhufvud, Axel: On Keynesian Economics and the Economics of Keynes. New York Clower, Robert: The Keynesian Counterrevolution: A Theoretical Appraisal, in F.H. Hahn and F.P.R. Brechling The Theory of Interest Rates, Macmillan Káldor Miklós: Az új monetarizmus. In.: Gazdaságelmélet-gazdaságpolitika KJK Bp Weeks, John: A neoklasszikus közgazdaságtan kritikája Aula BP Káldor Miklós: Az egyensúlyi közgazdaságtan alkalmatlansága. In.: Gazdaságelmélet - gazdaságpolitika KJK Bp Basil J. Moore: A REEXAMINATION OF THE MONETARY TRANSMISSION MECHANISM (Wesleyan University and University of Stellenbosch- (kérésre küldöm VL) Lapavitsas, Costas (1991), The theory of credit money: A structural analysis, Science and Society, 55(3), Horváth László (2003): A post-keynesi szemlélet és elosztáselméleti alkalmazása, phd.lib.unicorvinus.hu/268/1/horvath_laszlo_hun.pdf

10 2. A klasszikus gazdaságtan: Elsısorban David Ricardo ill. Adam Smith és részben a hozzájuk kapcsolódó szerzık, Marx, Mill, stb. elméletének vizsgálata, különös tekintettel a munkaérték-elméletre mint elméleti alternatívára. Az egyes szerzık eltérı koncepciói és munkaérték-elmélettel kapcsolatos viták. A ma is jelentıs klasszikus tradíció alternatív magyarázatai a mai gazdaság mőködésérıl. Mátyás Antal: A korai közgazdaságtan története Aula Deane, Phyllis: A közgazdasági gondolatok fejlıdése KJK Bp Bekker Zsuzsa (szerk.): Alapmővek, alapirányzatok, Aula Bp Harmat Zsigmond: Politikai gazdaságtan vagy közgazdaságtan? Zeller, Gyula: Létezik-e Smith probléma, avagy mennyire egységesek Adam Smith nézetei? Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. [Online] Nemzetközi gazdaság-és gazdálkodás mesterszak 1. Nemzetközi tıkeáramlás, mőködı-tıke a világgazdaságban: A nemzetközi mőködıtıke áramlás fıbb tendenciái a világgazdaságban. Milyen tényezık vezettek a a tıkeáramlás felgyorsulásához, ennek összefüggése a globalizációval? A transznacionális vállalatok szerepe és jelentısége, viszonyuk az államokhoz. Elınyök és hátrányok a befogadó és a küldı ország szempontjából. Gazdasági függés és külföldi mőködıtıke (enklávé jelleg). A külföldi mőködıtıke modernizációs hatásai, a technológiatranszfer szerepe. A külföldi tıke és a hazai beszállítók kapcsolata. A külföldi tıke külkereskedelmi mérlegre gyakorolt hatásai. Profit kivonás és a fizetési mérlegre gyakorolt hatások. A külföldi mőködıtıke szerepe és hatásai Magyarországon. Nemzetközi összehasonlítások. Inotai András: A mőködıtıke a világgazdaságban, KJK, 1989 Árva László: Külföldi tıke beruházások Közép-Kelet-Európában. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp Árva László: Külföldi beruházások, fizetési mérleg, egyezség, adósságtörlesztés. Közgazdasági Szemle, december Árva László: Külföldi mıködıtıke, hazai beszállítói kapcsolatok, külkereskedelmi mérleg és technológiai transzfer. Közgazdasági Szemle, november Árva László- Diczházi Bertalan: Globalizáció: Tıkeberuházások Kelet-Európában. Kairosz, Csáki, Gy. Papanek, G. Viszt, E.: Külföldi mıködıtıke befektetések Kelet-Európában, in Közgazdasági szemle, 1999/4. 2. Szabad kereskedelem vagy protekcionizmus, komparatív elınyök versus abszolút elınyök: A szabad kereskedelem és a protekcionizmus közötti történelmi vita és ennek

11 elméleti háttere. Érvek a szabad kereskedelem és a protekcionizmus mellet és ellen. A komparatív elınyök kritikai felülvizsgálata. Hátha mégis az abszolút elınyök számítanak? A nemzetközi kereskedelembıl fakadó elınyök hátrányok szerepük az egyenlıtlen fejlıdésben. Mit igazol a globalizáció és kinek kedvez a felgyorsult liberalizáció? Schumacher, Reinhard: Deconstructing the Theory of Comparative Advantage werdiscussion.worldeconomicsassociation.org/.../2012. Shaikh, Anwar: A neoliberalizmus közgazdasági mitológiája (Eszmélet 67. sz ) Shaikh, Anwar: Free Trade, Unemployment and Economic Policy, in John Eatwell (ed.): Global Unemployment: Loss of Jobs in the 90's, M. E. Sharpe, Armonk, New York Milberg, W. (1994): Is Absolute Advantage Passe? Towards a Keynesian/Marxian Theory of International Trade, in Competition, Technology and Money, Classical and Post-Keynesian Perspectives, ed. Mark Glick, Edward Elgar, Great Britain. Rodrik, Dani: a globalizáció járható útjai (Hozzáférhetı egy fordítás amely a weboldalon található tanulmány alapján készült.) Orati, Vittorangelo (2003): Globalization Scientifically Unfounded Esquire Publications

12 Major Iván Ágazati szabályozás szabályozott ágazatok (Major Iván) A szakdolgozat szólhat az ágazati (piac-) szabályozás és/vagy a versenyszabályozás Európai Unió-beli elveirıl és gyakorlatáról, összehasonlítva azt a világ más országaiban létezı szabályozási rendszerekkel, továbbá egyes konkrét ágazatok szabályozásáról. Ilyenek lehetnek: távközlés, közlekedés, energia-szektor, pénzügyi szektor, oktatás, egészségügy. A szakirodalom alapmővei az Economics of Regulation témakörbe tartozó munkák. Emellett érdemes az EU online elérhetı szabályozással kapcsolatos tanulmányaira támaszkodni, valamint használni a hazai szaksajtóban megjelent ilyen tárgyú cikkeket.

13 Türei Sándor: Közgazdasági elemzı MA 1) Téma: Az emberi életpálya finanszírozása Célkitőzés: Ez a téma talán ma kevéssé divatos, de jelentıségét nehéz lenne túlbecsülni. A projektfeladatban ennek a körbejárására vállalkozunk. Irodalom: Hatalmas az áttekinthetı irodalom. Így a jövedelem elosztással, nyugdíjrendszerekkel, human tıkével, elöregedéssel kapcsolatos írások tömege. Például néhány: Mincer, J.: Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. The Journal of Political Economy, August 1958 Schultz, T. W.: Beruházás az emberi tıkébe. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Téma: Állami jövedelem centralizáció és gazdasági növekedés Célkitőzés: Kapcsolat keresése illetve kimutatása az állami jövedelem központosítás nagysága és a gazdasági növekedés üteme között. Az állami jövedelem centralizáció mérése, kiadások, elvonások. Az állam alapvetı funkciói és a gazdasági növekedés szempontjából optimális államméret, az állami kiadások szerkezeti összetételének hatása a gazdasági növekedésre, az Armey görbe, az optimum pontot magyarázó elméletek empirikus alátámasztása. Irodalom: Barro, R. J. (1997): Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study.Cambridge, Mass.: MIT Press. Barro, R. J. (1990): Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy, 98(5) Gwartney, J.G. - Lawson, R. A. Holcombe, R. G. (1998a): The Scope of Government and the Welth of Nations. Cato Journal Vol. 18. No. 2. Armey, R (1995): The Freedom Revolution. Regnery Publishing Co., Washington DC. Türei, S. (1997): Leszakad-e Európa végérvényesen az Egyesült Államoktól, Budapest. BME

14 Türei Sándor Nemzetközi gazdaság-és gazdálkodás MA 1) Téma: Korunk válsága Célkitőzés: A témával kapcsolatosan szeretném, ha megvizsgálnánk a ma elıtérben lévı magyarázatokat és értékelnénk azokat részben logikailag, részben az általuk javasolt gyógymódok sikeressége vonatkozásában. Irodalom: Mind általában a gazdasági válságoknak, mind jelenlegi válságnak rendkívül széleskörő az irodalma. Pl: Roubini, N. Mihm, S.: Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance. The Penguin Press. New York Krugman, P.: The Return of the Depression Economics and the Crisis of W. W. Norton and Company. New York Hazlitt, H. From Bretton Woods to World Inflation. A Study of Causes and Consequences. Regnery Gateway, Inc. Chicago Bagus, Ph.: The Tragedy of the Euro. Ludwig von Mises Institute, Auburn Hayek, F.A.: A Tiger by Tail A 40 Years Running Commentary on Keynesianism by Hayek. The Institute of Economic Affairs, London. and Ludwig von Mises Institute, Auburn ill ) Téma: Az elosztás-újraelosztás és az egyenlıtlenség kérdései. Célkitőzés: Ma az elemzésekben, leírásokban általánosan elfogadottnak tőnik, hogy a minél kisebb egyenlıtlenség a jó. (Ott jobb a helyzet, ahol kisebbek az egyenlıtlenségek.) Szeretném, ha megvizsgálnánk ennek az alapvetésnek az értékét, igazságtartalmát, alkalmazhatóságát. Irodalom: Griffit, B. Sirico, R. A. Barry, N. Field, F.: Capitalism, Morality and Markets. The Institute of Economics Affaires, Rothbard, M.N.: Egalitarism as a Revolt Against Nature and Other Essays, Ludwig von Mises Institute, Auburn Hayek, F. A.: A társadalmi igazságosság atavizmusa. in. Hayek, F. A. : Piac és Szabadság. KJK, Budapest (eredeti: The Atavism of Social Justice, in: Hayek, F. A. : New Studies

15 in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. Routledge and Kegan Paul, London )

Ágazati szabályozás szabályozott ágazatok (Major Iván)

Ágazati szabályozás szabályozott ágazatok (Major Iván) Ágazati szabályozás szabályozott ágazatok (Major Iván) A szakdolgozat szólhat az ágazati (piac-) szabályozás és/vagy a versenyszabályozás Európai Unió-beli elveiről és gyakorlatáról, összehasonlítva azt

Részletesebben

TDK Témák, ötletek. Szükséges elméleti és/vagy módszertani előismeretek: Az Európai Unióra vonatkozó alapfogalmak és az EU működésének ismerete.

TDK Témák, ötletek. Szükséges elméleti és/vagy módszertani előismeretek: Az Európai Unióra vonatkozó alapfogalmak és az EU működésének ismerete. TDK Témák, ötletek Az Európai Unió külkapcsolatai és külkapcsolati politikája A TDK-dolgozat célja az Európai Unió külkapcsolatai, illetve külkapcsolati politikája egyes részeinek az elemzése. A dolgozatok

Részletesebben

TDK Témák, ötletek. Majoros Pál (szerk.): Régiók a világgazdaságban. Perfekt, Budapest, 2011.

TDK Témák, ötletek. Majoros Pál (szerk.): Régiók a világgazdaságban. Perfekt, Budapest, 2011. TDK Témák, ötletek Az Európai Unió külkapcsolatai és külkapcsolati politikája A TDK-dolgozat célja az Európai Unió külkapcsolatai, illetve külkapcsolati politikája egyes részeinek az elemzése. A dolgozatok

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1.

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. Tantárgyi program II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Makroökonómia (Közgazdaságtan

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

Mellékletek jegyzéke

Mellékletek jegyzéke Mellékletek jegyzéke 1. számú melléklet: Az expanzív (kiadáscsökkentésen alapuló) fiskális kiigazítás növekedései hatásai 3 2. számú melléklet: A vállalati szektor néhány jellemzıje 7 3. számú melléklet:

Részletesebben

A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája

A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Jövedelmi diszparitások a világban Stilizált tények: 1. Már a 20. század közepén is jelentős jövedelmi

Részletesebben

TANTÁRGYPROGRAM 2015/2016. I. FÉLÉV

TANTÁRGYPROGRAM 2015/2016. I. FÉLÉV A TANTÁRGY TANTÁRGYPROGRAM 2015/2016. I. FÉLÉV NEVE (ANGOLUL) Public and institutional econ. eecomneeconomicseco nomicws KÖZÖSSÉGI ÉS INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGTAN, KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN KÓDJA BMEGT30MN03,

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Bevezetés a viselkedési piacelméletbe

Bevezetés a viselkedési piacelméletbe Bevezetés a viselkedési piacelméletbe Selei Adrienn A téma relevanciája Napjainkban: második hullámbeli viselkedés gazdaságtan (Rabin, 2002) Egyre inkább teret nyer a viselkedési piacelmélet (Behavioral

Részletesebben

A pénzügyek jelentősége

A pénzügyek jelentősége Pénzügyek alapjai A pénzügyi rendszer fogalma, funkciói, elemei, folyamatai és struktúrái és alrendszerei Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi docens vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék

Részletesebben

Ki tanul kitől? Tudástranszfer a Kaposvári egyetem és a Tamási kistérség között

Ki tanul kitől? Tudástranszfer a Kaposvári egyetem és a Tamási kistérség között sáriné csajka edina, csizmadiáné czuppon viktória, NémeTh NáNdor Ki tanul kitől? Tudástranszfer a Kaposvári egyetem és a Tamási kistérség között A leghátrányosabb helyzetű kistérségek és a felsőoktatás

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM:

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM: GAZDASÁGPOLITIKA I. 1 AJÁNLOTT IRODALOM: Veress József (szerk.): Fejezetek a gazdaságpolitikából AULA 2004, ill. 2005. Bod Péter Ákos: Gazdaságpolitika. Intézmények, döntések, következmények AULA 2003.

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Tantárgyi útmutató. Szabadon választható

Tantárgyi útmutató. Szabadon választható Pénzügyi Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Makrogazdasági ismeretek. Tantárgy jellege/típusa: Szabadon választható Kontaktórák száma: 12 Egyéni tanulási óra igény: Vizsgajelleg:

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok Dr. Zsóka Ágnes GDP: bruttó hazai termék Definíciója: Valamely országban egy év alatt elıállított javak és szolgáltatások összessége, függetlenül attól,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGYEK International economics Tantárgyi tájékoztató Érvényes a 2004/2005.

Részletesebben

A gazdasági globalizáció számokban A nyitottság alakulása az EU országaiban II. rész

A gazdasági globalizáció számokban A nyitottság alakulása az EU országaiban II. rész Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. november (960 973. o.) GÁCS JÁNOS A gazdasági globalizáció számokban A nyitottság alakulása az EU országaiban II. rész Napjainkban széles körben és sokszor nagy érzelmi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

AGRÁRÖKONÓMIAI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS-TUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

AGRÁRÖKONÓMIAI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS-TUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI AGRÁRÖKONÓMIAI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS-TUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Nemzetközi gazdaságtan neve (angol) International

Részletesebben

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I.

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I. A tantárgy kódja: 7SO30NAKL3M A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Sociological Theories I. A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 óra előadás hetente

Részletesebben

Makroökonómia c. tárgy tematikája

Makroökonómia c. tárgy tematikája Makroökonómia c. tárgy tematikája A kurzus célja: A modern makroökonómiai kutatások során használt fogalmak és módszerek megismertetése. A kurzus sikeresen teljesítő hallgatók képesek lesznek akadémiai

Részletesebben

INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business

INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

Válság és előrejelzés

Válság és előrejelzés Válság és előrejelzés Magyar Statisztikai Társaság 2009. október 15. Dr. Gáspár Tamás Tudományos főmunkatárs ECOSTAT 1998. augusztus A globális kapitalizmus válsága 2000. szeptember Nem omlott össze a

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor Egyetemi adjunktus pzbozsi@uni-miskolc.hu

Dr. Bozsik Sándor Egyetemi adjunktus pzbozsi@uni-miskolc.hu NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Dr. Bozsik Sándor Egyetemi adjunktus pzbozsi@uni-miskolc.hu A4/414. szoba 1 Tantárgy célja Makroszinten: nemzetgazdaságok közötti együttműködés és az árfolyammozgások főbb jellemzői,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Beosztás

ÖNÉLETRAJZ. Beosztás 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási Intézet

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 1 ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ A felemelkedő Európáról szóló áttekintés legfőbb célja az, hogy hozzájáruljon annak az új korszaknak a közgazdaságtanához, amiben már nem a szocializmus öröksége határozza meg

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

Regionális gazdaságtan

Regionális gazdaságtan 1 Regionális gazdaságtan 4. Erıforrások szerepe a területhasználatban Tıkejavak, technológia, innováció 2 Tıkejavak A legmobilabb termelési tényezı Formái: A reáltıke nemzetközi/régióközi áramlása: közvetlen

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK Vizsgatételek a Közgazdaságtan alapjai (Mikroökonómia) tárgyból a nappali tagozat I.évfolyamának

Részletesebben

GAZDASÁGTAN SZOCIOLÓGIA NÉLKÜL

GAZDASÁGTAN SZOCIOLÓGIA NÉLKÜL Hudy Róbert GAZDASÁGTAN SZOCIOLÓGIA NÉLKÜL BEN FINE-DIMITRIS MILOKANIS: FROM POLITICAL ECONOMY TO ECONOMICS (ROUTLEDGE, 2009) 126 FORDULAT 9 Minden válság egy lehetőség az alapfeltevések megkérdőjelezésére

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS STRATÉGIAI PROGRAMJA A Konzorcium megbízásából készítette: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Laser Consult Mőszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Kft. 2003 Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A nemzeti gazdaságpolitikák környezete: a globalizáció. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

A nemzeti gazdaságpolitikák környezete: a globalizáció. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) A nemzeti gazdaságpolitikák környezete: a globalizáció Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) I. A globalizáció értelmezése II. A globalizáció externáliái III. A globalizáció újratervezése A globalizáció

Részletesebben

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika

Foglalkoztatáspolitika Foglalkoztatáspolitika Az Unióban és hazánkban Munkaügyi Kapcsolatok szakirány (N,L) Szegedi Egyetem Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék (előadás és olvasószeminárium) 2004/05 őszi félév Borbély Tibor

Részletesebben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Bajmócy Zoltán A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Doktori értekezés

Részletesebben

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18.

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Növekedés válságban Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Válságok Gazdaságpolitika Növekedés 2 Válságok Adósság bank valuta

Részletesebben

Benczes István: Trimming the Sails. The Comparative Political Economy of Expansionary Fiscal Consolidations. A Hungarian Perspective

Benczes István: Trimming the Sails. The Comparative Political Economy of Expansionary Fiscal Consolidations. A Hungarian Perspective Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1125 1129. o.) Benczes István: Trimming the Sails. The Comparative Political Economy of Expansionary Fiscal Consolidations. A Hungarian Perspective Central

Részletesebben

Yakov Amihud Haim Mendelson Lasse Heje Pedersen: Market Liquidity. Asset Pricing, Risk and Crises

Yakov Amihud Haim Mendelson Lasse Heje Pedersen: Market Liquidity. Asset Pricing, Risk and Crises Közgazdasági Szemle, LXII. évf., 2015. július augusztus (871 875. o.) Yakov Amihud Haim Mendelson Lasse Heje Pedersen: Market Liquidity. Asset Pricing, Risk and Crises Cambridge University Press, Cambridge,

Részletesebben

Létezik olyan, hogy európai közgazdaságtan?

Létezik olyan, hogy európai közgazdaságtan? (Csaba László: Európai közgazdaságtan. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014.) Létezik olyan, hogy európai közgazdaságtan? Ha egy amerikai közgazdászt kérdeznénk, jó esélylyel nemleges választ kapnánk. E válaszszal

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN 2.

NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN 2. NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN. A világgazdaság és a világrend Bacsi - Nemz gazd 1 A VILÁGGAZDASÁG Fİ JELLEMZİI A XXI. SZD. ELEJÉN Komplex rendszer - Lakosság: 6,3milliárd fı Bruttó termelés: -ben > 35 trillió

Részletesebben

Tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly

Tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Kállay László Tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Doktori disszertáció tézisei Témavezet : Prof. Dr.

Részletesebben

1. A versenykultúra (a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának) fejlesztése körébe tartozó tevékenységek

1. A versenykultúra (a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának) fejlesztése körébe tartozó tevékenységek Jelen beszámoló a Gazdasági Versenyhivatal (GVH, hivatal) Versenykultúra Központ (GVH VKK) nevő szervezeti egységének 2008. évi tevékenységét ismerteti. A GVH VKK egyrészt a GVH versenykultúra fejlesztése

Részletesebben

HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés

HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés 1. SLIDE Ötödik előadás HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés Háttéranyag: Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011), 3. tanulmány, 187-206. old. Kornai János:

Részletesebben

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3.

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Az elıadás témái 1 Napi hír bevezetı gondolatok 2 3 4 5 Piaci

Részletesebben

A fogyasztási kereslet elméletei

A fogyasztási kereslet elméletei 6. lecke A fogyasztási kereslet elméletei A GDP, a rendelkezésre álló jövedelem, a fogyasztás és a megtakarítás kapcsolata. Az abszolút jövedelem hipotézis és a keynesi fogyasztáselmélet. A permanens jövedelem

Részletesebben

CONTENT PAPER OF THE MODULE KÖZGAZDASÁGTAN ÉS GAZDASÁGI JOG

CONTENT PAPER OF THE MODULE KÖZGAZDASÁGTAN ÉS GAZDASÁGI JOG Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses Reference Number of the Project: 134350- LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC Title of the Project: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K

M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K ÖNÉLETRAJZ 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási

Részletesebben

A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában 1

A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában 1 PALÓCZ ÉVA A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában 1 Bevezetés A szerkesztők szándéka szerint a kötet írásai azt a kérdést járják körül, hogy milyen a magyar polgár, a magyar középosztály. Közgazdászként

Részletesebben

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság?

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Dr. Czakó Erzsébet BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Az Új Gazdaság (New Economy) elnevezést az idei évtől szinte közhelyként használja a nemzetközi gazdasági szaksajtó,

Részletesebben

A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói. Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu

A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói. Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu Tananyag-egyéb tudnivalók Tankönyv:Vigvári András: Pénzügy(rendszer)tan. KJK-KERSZÖV.

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

TANTÁRGYPROGRAM 2013/14. ŐSZI FÉLÉV

TANTÁRGYPROGRAM 2013/14. ŐSZI FÉLÉV TANTÁRGYPROGRAM 2013/14. ŐSZI FÉLÉV A tantárgy neve: Közgazdasági Elmélettörténet/History of Economic Thought A tantárgy kódja: BMEGT30MN09 Heti tanóraszám (Előadás/Gyakorlat): 2/2 Tantárgy teljesítésértékelésének

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Időszerű paradigmák sportvállalatok gazdálkodástani elemzéséhez Kelet-Közép- Európában

Időszerű paradigmák sportvállalatok gazdálkodástani elemzéséhez Kelet-Közép- Európában Időszerű paradigmák sportvállalatok gazdálkodástani elemzéséhez Kelet-Közép- Európában Kozma Miklós Budapesti Corvinus Egyetem Sportgazdaságtani Kutatóközpont miklos.kozma@uni-corvinus.hu A sport az egyik

Részletesebben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Magyarország növekedési kilátásai MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Chikán Attila igazgató Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL 866 SZEMLE mérleg-vizsgálat eredményei több lengyel magyar, finn magyar összehasonlításnak vetették meg az alapjait, melyeket a csehszlovák és az osztrák összehasonlítási munkák követtek. E munkák sikerében

Részletesebben

Növekedés, munkahelyteremtés és egyensúly Magyarországon: Az Európai Bizottság 2016-os országjelentése és ajánlásai

Növekedés, munkahelyteremtés és egyensúly Magyarországon: Az Európai Bizottság 2016-os országjelentése és ajánlásai Növekedés, munkahelyteremtés és egyensúly Magyarországon: Az Európai Bizottság 216-os országjelentése és ajánlásai Székely P. István Országigazgató, Európai Bizottság és Címzetes egyetemi tanár, Budapesti

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Bujalos István: RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Abstract: (A Short Introduction to John Rawls Philosophy) Rawls' philosophy reflects on the problems of the sixties. There were two challenges in

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

RITZLNÉ KAZIMIR ILDIKÓ * A kísérleti közgazdaságtan két irányzatának összehasonlítása

RITZLNÉ KAZIMIR ILDIKÓ * A kísérleti közgazdaságtan két irányzatának összehasonlítása RITZLNÉ KAZIMIR ILDIKÓ * A kísérleti közgazdaságtan két irányzatának összehasonlítása Comparison of the Tendencies of Experimental Economics The study summarizes the most important results of experimental

Részletesebben

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Könyvek: Alden, Chris: Kína az afrikai kontinensen. Pécs : IDResearch Kft : Publikon K., 2010. 327 A 35 Bánhidi Ferenc: Kína gazdasági fejlődésének tendenciái a nyolcvanas

Részletesebben

A magyarországi nagyvállalatok kutatás-fejlesztési output aktivitásának vizsgálata, különös tekintettel a regionális különbségekre

A magyarországi nagyvállalatok kutatás-fejlesztési output aktivitásának vizsgálata, különös tekintettel a regionális különbségekre A magyarországi nagyvállalatok kutatás-fejlesztési output aktivitásának vizsgálata, különös tekintettel a regionális különbségekre Dr. Molnár László egyetemi adjunktus Fiatal Regionalisták VIII. Konferenciája

Részletesebben

A körvonalazódó K+F+I koncepció új hangsúlyai

A körvonalazódó K+F+I koncepció új hangsúlyai A körvonalazódó K+F+I koncepció új hangsúlyai Közös cél: a valódi innováció Dr. Nikodémus Antal főosztályvezető NGM Innovációs és K+F Főosztály Dunaharaszti, 2011.március 31. Az innovációs rendszer fogalmi

Részletesebben

Hogyan születik az innováció? A rendszerváltás óta eltelt két évtized tanulságai.

Hogyan születik az innováció? A rendszerváltás óta eltelt két évtized tanulságai. INNOVÁCIÓS KONFERENCIA 2010. március 11. PANNON EGYETEM MŐSZAKI INFORMATIKAI KAR Prof. Dr. Mihályi Péter Tanszékvezetı Pénzügytan Tanszék Pannon Egyetem Hogyan születik az innováció? A rendszerváltás óta

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 Marx Károly Közgazd. Egyetem, Tanárszak \"D\" Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Pénzügykutató Rt AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Gáspár Pál és Várhegyi Éva PÜK Munkafüzet 1999/1 Budapest, 1998 december Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben