Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére"

Átírás

1 Ügyféltájékoztató A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy az ügyfelei számára az MKB Bank Zrt. összefoglaló tájékoztatást adjon a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Hitelprogram II. keretében felhasználható refinanszírozási hitelkonstrukcióról a kisvállalati termékek vonatkozásásban. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. CÉLJA: A Magyar Nemzeti Bank a monetáris politikai eszköztár elemeként június 1- jén elindította a három pillérből álló Növekedési Hitelprogramját (NHP), a kis- és középvállalkozások (KKV) hitelezésében megfigyelt zavarok enyhítése, a pénzügyi stabilitás megerősítése, valamint az ország külső sérülékenységének csökkentése érdekében. Ennek sikerességére tekintettel szeptember 11.-én a Monetáris Tanács a program folytatása mellett döntött. A Program pillér I. keretében a KKV-k hitelezésének élénkítése és a pénzügyi stabilitás megerősítése érdekében a jegybank kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt a hitelintézeteknek, amit a hitelintézetek egy általuk vállalt, felülről korlátozott kamatmarzs mellett továbbhiteleznek a KKV-knak, az MNB által meghatározott célú felhasználásra: kizárólag beruházásra, forgóeszköz-finanszírozásra, és EU-s támogatás előfinanszírozásához felhasználható hitelként. A Program pillér II. keretében kapott kölcsön a KKV-ügyfél által belföldi hitelintézettől beruházásra, forgóeszköz-finanszírozásra, EU-s támogatás előfinanszírozására felvett kölcsön vagy pénzügyi lízing - illetve eredetileg ilyen célra felvett kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására korábban felvett kölcsön vagy pénzügyi lízing - kölcsönnel történő kiváltására fordítható A REFINANSZÍROZÁSRA KERÜLŐ, KISVÁLLALATOK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEK FELTÉTELEI: Ügyfél-kritériumok A hitelfelvevők a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvényben meghatározott, belföldi székhelyű kis- és középvállalkozások (KKV-k) lehetnek, a következő korlátozásokkal: KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A Program vonatkozásában nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 1. Csak azon KKV vehet részt a Programban, amely a hitelszerződés megkötésekor akár külföldön lévő kapcsolt- és partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján is KKV-nak minősül, azaz a KKV státusznak a hitelszerződés megkötésekor kell fennállnia. 2. A KKV-ban a KKV szerződés megkötése után tulajdont szerzők és a KKV szerződés megkötésekor nem KKV-nak és nem magánszemélynek minősülő tulajdonosok a hitelszerződés megkötését követő 2 évben összesen legfeljebb 50%-os tulajdonosi részesedést birtokolhatnak (akár tőkeemelés, átalakulás, beolvadás, összeolvadás révén, valamint a közvetett tulajdonos(ok) személyében bekövetkező változásokat is figyelembe véve), azzal, hogy a KKV-kra vonatkozó fenti személyi feltételeknek meg nem felelő és nem magánszemély

2 tulajdonosok ideértve az állami és önkormányzati tulajdonosokat is) közvetlen és közvetett részesedése összesen nem haladhatja meg a 25%-ot (kivételt képez ez alól az öröklés útján történő tulajdonszerzés). A hitelszerződés megkötését követő 2 év után a hitel futamideje alatt a tulajdonszerzés mértéke nem korlátozott, azonban 25% feletti tulajdont csak KKV-nak minősülő (és 25% feletti összesített közvetlen és közvetett állami és önkormányzati tulajdonrésszel nem érintett)vállalkozás vagy magánszemély birtokolhat. A KKV tulajdonosi körére vonatkozó feltételek összesítve: A hitel futamidejének első két évében Két év után a hitel lejáratáig A KKV szerződés megkötésekor tulajdoni részesedéssel bírók, amelyek azóta is KKVnak vagy magánszemélynek minősülnek A KKV szerződés megkötése után tulajdont szerző KKV vagy magánszemély Nem KKV vagy nem magánszemély tulajdonosok (függetlenül a tulajdonszerzés időpontjától) együttesen maximum 50% tulajdonrész együttesen maximum 25% tulajdonrész nincs korlátozás nincs korlátozás együttesen maximum 25% tulajdonrész 3. A KKV a hitelszerződés megkötésekor nem lehet a kölcsönt nyújtó hitelintézet Kapcsolt Vállalkozása (a számvitelről szóló évi C. törvény szerint). 4. A KKV nem lehet pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény vagy elektronikus pénzt kibocsátó vállalkozás. 5. A Bank nem nyújthat kölcsönt olyan KKV-nak, amely a Bank vezető beosztású dolgozójának, vagy annak közeli hozzátartozójának (rész)tulajdonában áll, illetve amelyben azok vezető beosztást töltenek be. Nem nyújtható hitel a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól, és mindezen személyek (rész)tulajdonában vagy irányítása alatt álló vállalkozásoktól történő, továbbá cégcsoporton belül és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai között történő vásárlások és vevőkövetelések, valamint ezen vállalkozásokban történő részesedésszerzések és tőkeemelések, továbbá mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházások finanszírozására. A folyósítás a hitelcél igazolása mellett történhet. A kölcsöncélnak megfelelő felhasználást a Bank köteles, az MNB pedig jogosult ellenőrizni a hitel teljes futamideje alatt. A kölcsön célja Pillér I. esetén: o új beruházás finanszírozása (a számvitelről szóló évi C. törvény 26. -a szerint meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére nyújtott hiteleket érti) Az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlanként vagy üdülőként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzése, felújítása, átalakítása abban az esetben finanszírozható, ha a KKV a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelettel szabályozott tevékenységek közül a Korm. rendelet 2. c)-g) alpontjaiban meghatározott, szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely üzemeltetését végzi ebben az épületben, vagy annak végzésére építi az ingatlant. A KKV-nak rendelkeznie kell, illetve építés esetén a hitel utolsó részletének folyósításától számított egy éven belül meg kell szereznie a szálláshely-üzemeltetés végzéséhez szükséges hatósági engedélyt, amelyet be kell mutatnia a hitelintézet számára (ennek meghiúsulása céltól eltérő felhasználásnak minősül). a lakóingatlan hasznosítása tartósan kizárólagosan üzleti célúra változik, és ez a tény az ingatlannyilvántartásban legalább széljegyként bejegyzésre kerül. 2

3 o. A Program keretében csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja, így az bérbe nem adható, bérleti joggal terhelt vásárlás esetén a jogviszony nem tartható fenn. A Bérbeadás tilalma alól kivételt képező feltételeket az MNB honlapján megtalálható Terméktájékoztató tartalmazza. o forgóeszköz vásárlás finanszírozása: forgóeszköz-finanszírozási kölcsönök alatt az MNB a Szmt. 28. (2)-(4) pontja szerint meghatározott készletek vásárlására és az Szmt. 29. (2) szerint meghatározott vevőkövetelések finanszírozására nyújtott hiteleket érti. A program keretében nyújtott forgóeszközfinanszírozási kölcsön futamideje legfeljebb 3 év lehet, és a futamidő alatt végig ezeket a célokat kell, hogy szolgálja. o EU-s, vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozása *Amennyiben a lakóingatlan hasznosítása tartósan kizárólagosan üzleti célúra változik, és ez a tény az ingatlan-nyilvántartásban legalább széljegyként bejegyzésre kerül, úgy az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására nyújtható hitel. Amennyiben azonban az átminősítést az illetékes földhivatal bármely okból mégsem jegyzi be, illetve a kölcsön futamideje alatt újra lakáscélú felhasználás valósulna meg az ingatlanban, úgy az NHP-s forrás jogosulatlan felhasználás miatt azonnali hatállyal visszafizetendővé válik. A program II. pillérében a kis- és középvállalkozások által belföldi hitelintézettől beruházásra, forgóeszközfinanszírozásra, EU támogatás előfinanszírozására felvett kölcsön vagy pénzügyi lízing, illetve eredetileg ilyen célra korábban felvett kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására felvett kölcsön/pénzügyi lízing kiváltására, illetve a kis- és középvállalkozások bármilyen célra felvett deviza és deviza alapú hiteleinek forintra váltására kerülhet sor. A REFINANSZÍROZÁSRA KERÜLŐ, KISVÁLLALATOK RÉSZÉRE AZ MKB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTANDÓ HITELEK: MKB 1x1 Forgóeszközhitel Kiknek ajánljuk? Azon vállalkozásoknak, amelyek készletvásárlásra vagy vevői követelésük finanszírozására keresnek forrást (a hitelcél egy adott hitelkérelem esetén vagy csak készlet, vagy csak vevőkövetelések finanszírozása lehet, kettő kombinációja nem), fedezetként bevonható ingatlannal rendelkeznek. A finanszírozás még ki nem egyenlített, le nem járt számla alapján történik, a számla nettó összege kerül folyósításra. A termék az eredeti (forgóeszköz-finanszírozási) hitelcél megtartása mellett hitel kiváltására is igényelhető (forint és devizahitel kiváltása is lehetséges). A hitel kizárólag forintban adható. Hitelösszeg (HUF) Ft-tól Ft-ig 3 év Hitelkiváltás esetén: kiváltandó hitel tőkeösszege Kik vehetik igénybe? * Az 1x1 Forgóeszköz hitelt igénybe veheti, minden olyan Magyarországon bejegyzett, legalább 1 éve működő KKV-nak minősülő - gazdálkodó szervezet, A vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- (NAV (korábban APEH által indított is), illetve végelszámolási eljárás nem indult az elmúlt 2 évben (kivéve legfeljebb 2 alkalommal indult és 90 naptári napon belül lezárult végrehajtás) nincs folyamatban, megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve A vállalkozásnak nincs sem lejárt, sem átütemezett köztartozása a NAV-nál. Mi szolgál fedezetül? * a hitelfelvevő cég vagy magánszemély tulajdonában lévő, kizárólag Magyarországon lévő ingatlan, amely per-, teher- és igénymentes (MKB jelzálogjoggal terhelt ingatlan elfogadható, de a maximum adható hitel összeget a bejegyzett jelzálogjog összege befolyásolja) 3

4 számlaóvadék: óvadék alapítás valamennyi, a Bank által vezetett fizetési számlán fennálló mindenkori fizetésiszámla-követelésen magánszemély készfizető kezessége Egyéb, a hitel visszafizetését elősegítő eszközök: közokiratba foglalt szerződés Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás Hogyan kell törleszteni? * A tőke törlesztése negyedévente egyenlő részletekben (lineáris törlesztéssel), a kamat (és a kezelési költség) megfizetése havonta, az elszámolási napokon történik. Milyen dokumentumok benyújtása szükséges? * ügyfél nyilatkozata a Programhoz való csatlakozásról hitelkérelem MKB 1*1 Forgóeszköz hitel igénylés 30 naptári napnál nem régebbi, eredeti cégkivonat hiteles másolata, utolsó egységes szerkezetbe foglalt, a vállalkozás nevére szóló, cégszerűen aláírt, ügyvéd által ellenjegyzett, cégbíróság által érkeztetett társasági szerződés/ alapító okirat (elektronikus formában, hitelesítve) egyéni vállalkozói igazolvány, vagy működésre feljogosító igazolás, egyéni cég esetén egyéni cég alapító okirata aláírási címpéldány magánszemély készfizető kezes(ek) személyazonosító okmányai (személyi, lakcím és adóigazolvány) utolsó 1 (vagy minimum 1) lezárt pénzügyi év hitelesített éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, és amennyiben előírás akkor könyvvizsgálói jelentés) vagy EVA vagy SZJA bevallás (az Éves beszámoló és az Egyszerűsített éves beszámoló papír alapon nem kerül benyújtásra, azt a Bank az e-beszámolóból kérdezi le) a benyújtott beszámoló alapjául szolgáló főkönyvi kivonat a tárgyév első hónapjától a hitelkérelem benyújtását megelőző naptári negyedév utolsó napjáig szóló főkönyvi kivonat és az ennek alapján készített mérleg és eredménykimutatás a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisából a Bank által kinyomtatott igazolás, vagy a NAV illetékes Megyei Adóigazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztálya által kiállított papír alapú, 30 napnál nem régebbi nemleges EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS eredeti példánya, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs lejárt köztartozása. 30 naptári napnál nem régebbi, eredeti Bankinformáció és fizetési számla forgalom igazolás a Bank által meghatározott adattartalommal, a Vállalkozás számára bankszámlát vezető összes banktól nyilatkozat a tulajdonosi struktúráról nagykockázat, illetve ügyfélcsoport megállapításához nyomtatvány személyi okmányok, adókártya a fedezetül felajánlott ingaltan 30 napnál nem régebbi eredeti teljes tulajdoni lapja, 90 napnál nem régebbi helyszínrajza/térképmásolata/alaprajz, és az ingatlanról készült értékbecslés hiteles másolatban meglévő ingatlanbiztosítás esetén a biztosítási kötvény osztatlan közös tulajdon esetén a megosztási megállapodás bérbe adott ingatlan esetén a Bérleti Szerződés más bank által nyújtott hitel kiváltása esetén a kiváltandó hitelt nyújtó bank által kiállított, 30 napnál nem régebbi követeléskimutatás más bank által nyújtott hitel kiváltása esetén a kiváltandó hitel szerződése és a kapcsolódó biztosítéki szerződések Fiók által hitelesített másolati példánya MKB 1x1 Forgóeszközhitel Plusz Kiknek ajánljuk? Azon vállalkozásoknak, amelyek készletvásárlásra vagy vevői követelésük finanszírozására keresnek forrást (a hitelcél egy adott hitelkérelem esetén vagy csak készlet, vagy csak vevőkövetelések finanszírozása lehet, kettő kombinációja nem), és nem rendelkeznek fedezetként bevonható ingatlannal. A finanszírozás még ki nem egyenlített, le nem járt számla alapján történik, a számla nettó összege kerül folyósításra. A termék az 4

5 eredeti (forgóeszköz-finanszírozási) hitelcél megtartása mellett hitel kiváltására is igényelhető ((forint és devizahitel kiváltása is lehetséges). A hitel kizárólag forintban adható. Hitelösszeg (HUF) Ft-tól Ft-ig 3 év Hitelkiváltás esetén: kiváltandó hitel tőkeösszege Kik vehetik igénybe? * Az 1x1 Forgóeszközhitel Pluszt igénybe veheti minden olyan Magyarországon bejegyzett, legalább 1 éve/10 millió forint feletti hiteligény esetén legalább 2 éve működő KKV-nak minősülő - gazdálkodó szervezet, a Vállalkozásnak a hiteligénylő lap benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása ide nem értve a helyi adókat, valamint járulék- illeték- vagy vámtartozása, továbbá csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás a Vállalkozás ellen nem folyik, A Vállalkozás megfelel a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (továbbiakban: GHG Zrt.) Üzletszabályzatában foglalt feltételeknek. Mi szolgál fedezetül? * GHG Zrt. 80 %-os készfizető kezességvállalása magánszemély készfizető kezessége számlaóvadék: óvadék alapítás valamennyi, a Bank által vezetett fizetési számlán fennálló mindenkori fizetésiszámla-követelésen Egyéb, a hitel visszafizetését elősegítő eszközök: Felhatalmazó levélen alapuló beszedés joga Fizetési számla terhelési jog beszámítási jog érvényesítésével Kötelező számlaforgalom Hogyan kell törleszteni? * A tőke törlesztése negyedévente egyenlő részletekben (lineáris törlesztéssel), a kamat (és a kezelési költség) megfizetése havonta, az elszámolási napokon történik. Milyen dokumentumok benyújtása szükséges? * ügyfélnyilatkozat a Programhoz való csatlakozásról hitelkérelem MKB 1*1 Forgóeszközhitel Plusz igénylés 30 napnál nem régebbi IM-Online cégkivonat a legutolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat (elektronikus formában, hitelesítve) az Igénylési dokumentumot aláíró személy(ek) személyazonosító okmányai magánszemély készfizető kezes(ek) személyazonosító okmányai a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisából a Bank által kinyomtatott igazolás, vagy a NAV illetékes Megyei Adóigazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztálya által kiállított papír alapú, 30 napnál nem régebbi nemleges EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS eredeti példánya, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs lejárt köztartozás az utolsó lezárt év, 10 M Ft hitelösszeg felett az utolsó két lezárt év számviteli törvény szerinti beszámolója, vagy EVA bevallás, egyéni cég esetén az utolsó lezárt évre, 10 M Ft hitelösszeg felett az utolsó két lezárt évre vonatkozó szabályozás ill. azon belül a cég döntése szerint személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás vagy beszámoló (az Éves beszámoló és az Egyszerűsített éves beszámoló papír alapon nem kerül benyújtásra, azt a Bank az e-beszámolóból kérdezi le) a beszámolót alátámasztó cégszerűen aláírt főkönyvi kivonat tárgynegyedév cégszerűen aláírt főkönyvi kivonata az Egyéni Vállalkozó személyazonosító okirata(i), adókártyája, egyéni vállalkozói igazolvány, vagy működésre feljogosító igazolás, egyéni cég esetén egyéni cég alapító okirata személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás az utolsó két lezárt, teljes üzleti évről 5

6 fizetési számlakivonat (30 napnál nem régebbi, legutóbbi teljes hónapra vonatkozó), ha nem az MKB a számlavezető Bank kapcsolt Vállalkozás cégkivonata, társasági szerződése (amennyiben a magánszemély kezes a kapcsolt vállalkozás tulajdonosai közül kerül ki) az engedélyköteles, illetve a bejelentés-köteles tevékenységek esetében az érvényes engedélyek és a bejelentést támasztó igazolások bemutatása, másolata nyilatkozat tulajdonosi struktúráról (ügyfélcsoport, illetve nagykockázat megállapításához) - formanyomtatvány eredeti kijelölési határozat: amennyiben az Rt.-ként működő ügyfél tulajdonosi köre 10-nél nagyobb számosságú, és a cég vezetője vállal készfizető kezességet GHG Zrt. nyilatkozatok előírt számlaforgalmat igazoló dokumentum (számlaforgalmi igazolás, amennyiben nem az MKB Banknál vezet számlát más bank által nyújtott hitel kiváltása esetén a kiváltandó hitelt nyújtó bank által kiállított, 30 napnál nem régebbi követeléskimutatás más bank által nyújtott hitel kiváltása esetén a kiváltandó hitel szerződése és a kapcsolódó biztosítéki szerződések Fiók által hitelesített másolati példánya MKB 1x1 Beruházási hitel Kiknek ajánljuk? Azon vállalkozásoknak, amelyek szeretnének cégük számára: ingatlant, vagy a cég működéséhez szükséges új gépet, berendezést vásárolni, illetve a vállalkozás székhelyét, telephelyét szeretné felújítani, korszerűsíteni továbbá székhelyet, telephelyet szeretne építeni, valamint a fentiekben felsorolt célra nyújtott hitel kiváltásának finanszírozására (az eredeti hitelcél megtartása mellett, forint vagy devizahitel kiváltására). A hitel visszafizetését nem kell rögtön megkezdeniük, lehetőségük van futamidőtől függő türelmi idő választására (kivéve hitelkiváltás esetén). A hitel kizárólag forintban adható. ingatlanvásárlás esetén: Hitelösszeg Ft-tól Ft-ig minimum 1 év maximum 10 év Új gép, berendezés, esetén: Hitelösszeg forint maximum 3 év forint maximum 5 év forint maximum 7 év Felújítás, korszerűsítés esetén: Hitelösszeg forint maximum 3 év forint maximum 7 év forint maximum 10 év Hitelkiváltás esetén: kiváltandó hitel tőkeösszege 6

7 Kik vehetik igénybe? * Az 1x1 Beruházási hitelt igénybe veheti minden olyan Magyarországon bejegyzett, legalább 1 éve működő KKV-nak minősülő - gazdálkozó szervezet, A vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- (NAV (korábban APEH által indított is), illetve végelszámolási eljárás nem indult az elmúlt 2 évben (kivéve legfeljebb 2 alkalommal indult és 90 naptári napon belül lezárult végrehajtás) nincs folyamatban, megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve A vállalkozásnak nincs sem lejárt, sem átütemezett köztartozása a NAV-nál. Hogyan kell törleszteni? * A tőke törlesztése havonta egyenlő részletekben (lineáris törlesztéssel), a kamat (és a kezelési költség) megfizetése szintén havonta, az elszámolási napokon történik. Mi szolgál fedezetül? * a megvásárolni szándékozó ingatlan, illetve kiegészítő biztosítékként a cég vagy bármely magánszemély tulajdonában lévő ingatlan, amely tehermentes. Gép, vagy berendezés finanszírozása esetén a megvásárolt gép, berendezés nem kerül fedezetként bevonásra, számlaóvadék: óvadék alapítás valamennyi, a Bank által vezetett fizetési számlán fennálló mindenkori fizetésiszámla-követelésen magánszemély készfizető kezessége Egyéb, a hitel visszafizetését elősegítő eszközök: a vállalkozás valamennyi bankszámlájára vonatkozó, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás az MKB javára, A biztosítékul felajánlott ingatlanra megkötött teljes körű vagyonbiztosítás Milyen dokumentumok benyújtása szükséges? * ügyfél nyilatkozata a Programhoz való csatlakozásról hitelkérelem MKB 1*1 Beruházási hitel igénylés 30 naptári napnál nem régebbi, eredeti cégkivonat hiteles másolata utolsó egységes szerkezetbe foglalt, a vállalkozás nevére szóló, cégszerűen aláírt, ügyvéd által ellenjegyzett, cégbíróság által érkeztetett társasági szerződés/ alapító okirat (elektronikus formában, hitelesítve) egyéni vállalkozói igazolvány, vagy működésre feljogosító igazolás, egyéni cég esetén egyéni cég alapító okirata aláírási címpéldány utolsó 1 (vagy minimum 1) lezárt pénzügyi év hitelesített éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, és amennyiben ez előírás, könyvvizsgálói jelentés is) vagy EVA vagy SZJA bevallás (az Éves beszámoló és az Egyszerűsített éves beszámoló papír alapon nem kerül benyújtásra, azt a Bank az e-beszámolóból kérdezi le) a benyújtott beszámoló alapjául szolgáló főkönyvi kivonat a tárgyév első hónapjától a hitelkérelem benyújtását megelőző naptári negyedév utolsó napjáig szóló főkönyvi kivonat és az ennek alapján készített mérleg és eredménykimutatás a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisából a Bank által kinyomtatott igazolás, vagy a NAV illetékes Megyei Adóigazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztálya által kiállított papír alapú, 30 napnál nem régebbi nemleges EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS eredeti példánya, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs lejárt köztartozás 30 naptári napnál nem régebbi eredeti Bankinformáció és fizetési számlaforgalom igazolás a Bank által meghatározott adattartalommal, az összes számlavezető banktól nyilatkozat tulajdonosi struktúráról (ügyfélcsoport, illetve nagykockázat megállapításához) - formanyomtatvány személyi okmány(ok) és adókártya magánszemély készfizető kezes(ek) személyazonosító okmányai (személyi, lakcím és adóigazolvány) lakóingatlanként, vagy üdülőként nyilvántartott ingatlan vásárlására esetén a szálláshely-üzemeltetés végzéséhez szükséges hatósági engedély a fedezetül felajánlott ingaltan 30 napnál nem régebbi eredeti teljes tulajdoni lapja, 90 napnál nem régebbi helyszínrajza/térképmásolata/alaprajz és az ingatlanról készült értékbecslés hiteles másolatban (társasházi vagy szövetkezeti külön tulajdon esetén csak értékbecslés szükséges, helyszínrajz nem) osztatlan közös tulajdon esetén a megosztási megállapodás bérbe adott ingatlan esetén a Bérleti Szerződés meglévő ingatlanbiztosítás esetén a biztosítási kötvény 7

8 ingatlanvásárlás hitelcél esetén az adásvételi szerződés, vagy előszerződés gép, berendezés, ásárlás hitelcél esetén a megvásárolandó gépre, berendezésre, szállítóeszközre vonatkozó adásvételi szerződés, illetve előszerződés, vagy árajánlat, vagy az ügyfél által cégszerűen aláírt nyilatkozat, mely tartalmazza a gép/berendezés/szállítóeszköz pontos megnevezését, azonosító számát, vételárát. ingatlan felújítás, korszerűsítés hitelcél esetén a felújítás, korszerűsítés költségvetése építési hitelcél esetén: az építés költségvetése 25 M HUF hitelösszeg felett az Igénylő üzleti terve jogerős építési engedély építési tervdokumentáció az Igénylő nyilatkozata arról, hogy a fordított ÁFA fizetés hatálya alatt áll-e vagy sem más bank által nyújtott hitel kiváltása esetén a kiváltandó hitelt nyújtó bank által kiállított, 30 napnál nem régebbi követeléskimutatás más bank által nyújtott hitel kiváltása esetén a kiváltandó hitel szerződése és a kapcsolódó biztosítéki szerződések Fiók által hitelesített másolati példánya MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz Kiknek ajánljuk? Az 1x1 Beruházási hitel Plusz a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállása mellett igénybe vehető, közép- és hosszú lejáratú, nem rulírozó hitellehetőség a vállalkozások új gép- és berendezés-vásárlásainak finanszírozására. A hitel az előzőekben felsorolt hitelcéllal nyújtott beruházási hitelek kiváltására is igényelhető, az eredeti hitelcél megtartása mellett (forint és devizahitel kiváltása is lehetséges). A hitel visszafizetését nem kell rögtön megkezdeniük, lehetőségük van futamidőtől függő türelmi idő választására (kivéve hitelkiváltás esetén). A termék kizárólag forintban adható. : Hitelösszeg forint maximum 3 év forint maximum 5 év forint maximum 7 év Hitelkiváltás esetén a hitel összege: kiváltandó hitel tőkeösszege Kik vehetik igénybe? * Az 1x1 Beruházási hitel Pluszt igénybe veheti minden olyan Magyarországon bejegyzett, legalább 1 éve működő gazdálkozó szervezet, amely ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nem folyik amelynek nincs lejárt hitel- vagy köztartozása cégbírósági változás nincs folyamatban Mi szolgál fedezetül? * GHG Zrt. 80%-os készfizető kezességvállalása, a vállalkozás 50%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos(ok) készfizető kezessége Ingó jelzálogjog a hitellel érintett ingóságon, számlaóvadék: óvadék alapítás valamennyi, a Bank által vezetett fizetési számlán fennálló mindenkori fizetésiszámla-követelésen. 8

9 Egyéb, a hitel visszafizetését elősegítő eszközök: a vállalkozás valamennyi bankszámlájára vonatkozó, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás az MKB javára, fizetési számla terhelési jog beszámítási jog érvényesítésével, kötelező fizetési számla forgalom, közokiratba foglalt szerződés a hitellel érintett ingóságra megkötött vagyonbiztosítás Milyen dokumentumok benyújtása szükséges? * ügyfélnyilatkozat a Programhoz való csatlakozásról igénylési lap 1x1 Beruházási hitel Plusz hitelhez (eredetiben) a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisából a Bank által kinyomtatott igazolás, vagy a NAV illetékes Megyei Adóigazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztálya által kiállított papír alapú, 30 napnál nem régebbi nemleges EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS eredeti példánya, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs lejárt köztartozás a hitelkérelmet és nyilatkozatot aláíró személy(ek) személyazonosító okmányai (személyi-, lakcím- és adóigazolvány) és aláírási címpéldánya(i) vagy aláírásminta(i) magánszemély készfizető kezes(ek) személyazonosító okmányai (személyi, lakcím és adóigazolvány) a legutolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat (elektronikus formában, hitelesítve) (- és azok módosítása, ha nem került egységes szerkezetbe foglalásra az alapszerződéssel ill. - taggyűlési határozat, amennyiben ezen dokumentumok azt a hitelfelvételhez előírják, - Rt. esetén részvénykönyv, amennyiben a kezes személye ez alapján állapítható meg) 30 napnál nem régebbi IM-Online cégkivonat az utolsó lezárt év, 10 M Ft hitelösszeg felett az utolsó két lezárt év számviteli törvény szerinti beszámolója (mérleg, eredmény-kimutatás vagy eredménylevezetés, kiegészítő melléklet, ill. amennyiben előírás a könyvvizsgáló jelentés) vagy EVA bevallás, egyéni cég esetén az utolsó lezárt évre, 10 M Ft hitelösszeg felett az utolsó két lezárt évre vonatkozó szabályozás ill. azon belül a cég döntése szerint személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás vagy beszámoló (az Éves beszámoló és az Egyszerűsített éves beszámoló papír alapon nem kerül benyújtásra, azt a Bank az e-beszámolóból kérdezi le) a beszámolót alátámasztó cégszerűen aláírt főkönyvi kivonat (kivéve jogi személyiséggel nem rendelkező, bevételi nyilvántartást vezető EVA-s vállalkozások) tárgynegyedév cégszerűen aláírt főkönyvi kivonata (kivéve jogi személyiséggel nem rendelkező, bevételi nyilvántartást vezető EVA-s vállalkozások) De ettől eltérően - ha a hiteligénylő rendelkezésére áll - a negyedévesnél frissebb főkönyvi kivonat is bemutatható. Nem kötelező, de amennyiben benyújtásra kerül, úgy a hitelbírálathoz kapcsolódó dokumentummá válik, és az egyes feltételek az alapján kerülnek vizsgálatra. Ebben az esetben az előzetes beszámolót továbbra is lezárt negyedévekre kérjük benyújtani egyéni Vállalkozói igazolvány (ennek hiányában a évi CXV. Törvény 9. -ban meghatározott igazolás) vagy egyéb a működésre feljogosító igazolvány az Egyéni Vállalkozó személyazonosító okirata(i), adókártyája személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás az utolsó két lezárt, teljes üzleti évről fizetési számlakivonat (30 napnál nem régebbi, legutóbbi teljes hónapra vonatkozó), ha nem az MKB a számlavezető Bank kapcsolt Vállalkozás cégkivonata, társasági szerződése (amennyiben a magánszemély kezes a kapcsolt vállalkozás tulajdonosai közül kerül ki) az engedélyköteles, illetve a bejelentés-köteles tevékenységek esetében az érvényes engedélyek és a bejelentést támasztó igazolások bemutatása, másolata nyilatkozat tulajdonosi struktúráról (ügyfélcsoport, illetve nagykockázat megállapításához) formanyomtatvány 0-10 MFt összegű hitel igénylés esetén minimum az igényelt hitel háromszoros, MFt közötti igénylés esetén ötszörös összegére vonatkozó előző 12 havi számlaforgalom igazolás (ha nem az MKB a számlavezető Bank) a megvásárolandó gépre, berendezésre, vonatkozó adásvételi szerződés, illetve előszerződés, vagy árajánlat, vagy az ügyfél által cégszerűen aláírt nyilatkozat, mely tartalmazza a gép/berendezés pontos megnevezését, azonosító számát, vételárát. 9

10 más bank által nyújtott hitel kiváltása esetén a kiváltandó hitelt nyújtó bank által kiállított, 30 napnál nem régebbi követeléskimutatás más bank által nyújtott hitel kiváltása esetén a kiváltandó hitel szerződése és a kapcsolódó biztosítéki szerződések Fiók által hitelesített másolati példánya *A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes kisvállalati tanácsadójánál. További kérdéseivel kérjük, forduljon személyes pénzügyi tanácsadóinkhoz fiókjainkban, illetve hívja 24 órás telefonos ügyfélszolgálatunkat, az MKB TeleBANKárt a es telefonszámon, vagy látogasson el honlapunkra a címen. Jelen tájékoztató nem teljeskörű és nem minősül nyilvános ajánlattételnek. Az MKB Bank Zrt. a hitelt az adósminősítés eredményének függvényében nyújtja. A Bank a hitelbírálat során fenntartja a jogot, hogy a biztosítékul befogadható ingatlanok körét korlátozza. 10

Ügyféltájékoztató. az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához

Ügyféltájékoztató. az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához Ügyféltájékoztató az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy eligazítást nyújtson a kisvállalati termékcsalád egyes termékei között. Kérjük, figyelmesen olvassa végig

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT A jelen Igénylést aláíró Ügyfél (Vállalkozás) igényli az MKB Bank Zrt-től az MKB 1x1 Forgóeszköz

Részletesebben

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz A Sberbank Magyarország Zrt.-nél a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett Növekedési Hitel Program második szakasza is elérhető. A Sberbank Magyarország Zrt

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz 2/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT TakarékHitel Plusz központi fejlesztésű kötelező termék Kiadta: Takarékbank Zrt.

Részletesebben

Tájékoztató 1/2011. Vállalkozói deviza alapú hitel Érvényes: 2011. március 8-tól

Tájékoztató 1/2011. Vállalkozói deviza alapú hitel Érvényes: 2011. március 8-tól VÁLLAKOZÓI DEVIZA ALAPÚ HITELÜNK ELŐNYEI - Forintban és devizában is kérheti a folyósítást, illetve törlesztést. - A hitel biztosítéka magántulajdonban vagy a hitelt felvevő társaság tulajdonában lévő,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram

Növekedési Hitelprogram Növekedési Hitelprogram 2. szakasz Speciális konstrukció leírása Termékleírás kiadásának dátuma: 2013. október 01. Termékleírás verziószáma: v1.0 1 Akiknek ajánljuk Pénzforgalmi számlával rendelkező, Magyarországon

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok A fedezetek meglétét igazoló dokumentumok Letéti igazolás, Bankszámlakivonat, Életbiztosítás esetén biztosítási kötvény. Természetes személy igénylő esetén személyazonosító igazolvány és lakcímkártya (ha

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól ÜZLETSZABÁLYZAT az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos:

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos: 2014. július 7-étől A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:..

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:.. MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ BANKGARANCIA KÉRELEM ÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2014. augusztus 15-től) I. Igényelt Bankgarancia főbb adatai Megbízás típusa Új megbízás

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. július 01.

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. július 01. A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. július 01. TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

90/2010. számú ügyvitelii utasítás 14. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT a 2. számú módosítással egységes szerkezetben A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 79/2009.(XII. 3.) számú kuratóriumi

Részletesebben

Terra Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Terra Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. TERRA ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL Hitelösszeg: Futamidő: Rendelkezésre tartási idő: Tőke moratórium: Tőke törlesztés: Előtörlesztés: 5-50 Millió Ft. 3-15 ÉV maximum 12 hónap Beruházás befejezését követő

Részletesebben

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Konstrukció 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Jelen Üzletszabályzat az Alapítvány

Részletesebben

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 5-től Jelen Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat (a továbbiakban: ASZK Kezességi Üzletszabályzat) az Agrár Széchenyi

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező,

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2015. április 27-től Tartalomjegyzék 1. A lakossági ingatlanfedezetű hitelek

Részletesebben