Európa és a világ történelmi perspektívában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európa és a világ történelmi perspektívában"

Átírás

1 Európa és a világ történelmi perspektívában Programleírás Bóka Éva, PhD, Dr. habil Információk hallgatóimnak: A kurzus a tanár előadásaira, és az előadásokba beépített hallgatói kiselőadásokra épül. Európának a világrendszer alakításában játszott szerepét vizsgálja történelmi perspektívában a században az állam- és a nemzetközi szervezés vonatkozásában. A középpontban Európa, India, Kína, Japán, Szingapúr, és Törökország áll, de az előadás anyaga Oroszországra, Dél-Amerikára, Afrikára és a közel-keleti országokra is kiterjed. A bevezető bemutatja az európai államszervezés görög, római és keresztény alapjait, a feudalizmus meghaladására tett kísérletet az amerikai szabadságharc és alkotmány hatására, valamint az európai föderalisták és antiföderalisták harcát az európai expanzió idején. Vázolja továbbá a megújulás irányait a második világháború után. Az előadás két nagy fejezetre oszlik, s a határ a második világháború vége, és az európai megújulás az európai integráció elidulásával. A században a világnak a modernizáció (a kapitalizmus elterjedése) jelenségét és kihívását kellett értelmeznie, mely az európai és a többi civilizációhoz tartozó országok közötti kapcsolatok közös terméke volt európai/nyugati hajtóerővel. Az európai modernitás által létrehozott gazdaság- és társadalomszervező értékek és problémák a történelem során kihívást jelentettek a nem európai országok és civilizációk (India, Kína, Japán, Szingapúr, Törökország, Oroszország, a dél-amerikai országok, afrika népei, és a közel-keleti országok) társadalomszervező értékrendje számára a kolonizáció, a gyarmatosítás és az imperializmus korában. Az általuk adott válaszok az emberiség közös civilizációs folyamatát gazdagították, mivel az európai értékrendet a saját civilizációs (hindu, buddhista, konfuciánus vagy iszlám) állam- és társadalomszervező értékrendjük alapján vizsgálták. Ennek eredményeként rámutattak európai hibákra is. Elemezték, hogy mi elfogadható, és mi nem az európai civilizáció gazdaság- és társadalomszervező értékrendjéből. Alternatívákat javasoltak a kapitalizmus gazdaság- és társadalomszervezése számára. Mindez végül is az európai imperializmus fokozatos visszaszorításához, és az európai értékrend szükségszerű megújulásához vezetett a második világháború után az ENSZ létrehozásával és az európai integráció elindulásával. Az előadás második nagy fejezete az EU és az ázsiai, a dél- és észak-amerikai valamint az afrikai országok között kialakult kapcsolatokat vizsgálja. A középpontban az új regionalizmus jelensége, és az olyan új regionális együttműködési szervezetek állnak mint az EU, ASEAN, ASEM, SAARC, MERCOSUR vagy NAFTA. Vizsgálja továbbá egy körvonalazódó új világpolitika főbb irányait (klasszikus konföderalizmus, föderalizmus, unionistafunkcionalizmus és föderalista-funkcionalizmus). Mindezek alapján felvázolja az ENSZ reformjának lehetséges alternatíváit. Az előadás során a hallgatók megismerkednek az állam- és a nemzetközi rendszer reformját szorgalmazó olyan neves európai gondolkodókkal mint például Locke, Kant, Tocqueville, Rougemont, Schuman, Monnet és Spinelli. Megismerkednek azzal is, hogy milyen válaszokat adtak az európai modernitásra például India, Kína, Japán, Szingapúr és Törökország neves gondolkodói közöttük Mohandasz Karamcsand Gandhi, Rabindranath Tagore, Dzsaváharlál Nehru, Kang Youwei, Szun Jat-szen, Teng Hsziaoping, Fukuzawa Yukichi, Lee Kuan Yew, és Mustafa Kemal Atatürk. A fenti ismeretanyag elsajátítása elősegíti egyrészt azt, hogy a hallgatók megtalálják a helyüket az európai és a világpolitikában a békés közösségszervezés irányában. Másrészt azt, hogy képesek legyenek megfogalmazni az EU, és az ENSZ reformjának útjait.

2 Program 1. Megbeszélés 2. Bevezető: Az európai és az ázsiai társadalomszervező értékrend alapjai Európai modernitás 3. Az európai integráció elmélete és gyakorlata 4. Az európai integráció és a világ 5. Európai modernizáció és India 6. Európai modenizáció és Kína 7. Európai modernizáció és Japán, és Szingapúr 8. Az EU-modell és egy ázsiai integráció perspektívája Modernizáció és globalizáció, és az ázsiai értékek Ázsiai civilizációk modern világhatalommá válása 9. Törökország modernizálása, és EU tagságának dilemmája 10. Új regionalizmus Dél-Amerikában 11. Afrika és a világrendszer 12. Oroszország helye a világrendszerben 13. Együtt a modernizációban, együtt a globalizációban Egy világbékeszövetség alternatívája Az ENSZ reformja 14 Összefoglalás, konklúziók Bibliográfia Tankönyv : Bóka Éva (2010): Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció (Európa, India, Kína, Japán és Szingapúr). Grotius könyvek 4. Pannonprint KFT, Veszprém, 241 oldal ISBN (Megvásárolható a Grotius Szerkesztőségében: Kötelező irodalom: Bóka Éva (2001): Az európai egységgondolat fejlődéstörténete. Napvilág, Budapest, 304 oldal, ISBN Bóka Éva (2008): Az európai integráció. Elméletek történelmi perspektívában. Corvina Kiadó, Budapest, 157 oldal, ISBN

3 Bóka Éva (2009): The Europe-China Dialogue in a Historical Perspective. Grotius E-könyvtár, Grotius (The Journal of the Institute of International Studies of the Corvinus University of Budapest), oldal Bóka Éva (2009): Az EU-modell és a nemzetközi kapcsolatok (The EU-model and the international relations). Európai Tükör, On-line elérhetőség: 8C D9/0/EUtukor2009majus.pdf Bóka Éva (2010): Az EU-modell és egy ázsiai integráció dilemmája. Európai Tükör, On-line elérhetőség: Bóka Éva (2010): Europe in Search of Unity in Diversity. Can Personalist Federalism and Multilevelism Manage Diversity? ISES füzetek, 14. Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete, Szombathely-Kőszeg, oldal. On-line elérhetőség: va_b ka Europe_in_Search_of_Unity_in_Diversity.pdf Ajánlott irodalom: Brownlie, Ian Guy S. Goodwin-Gill (eds.) (2002): Basic Documents on Human Rights. Oxford University Press, New York Luard, Evan (1982): A History of the United Nations. Volume 1: The Years of Western Domination, ). The Macmillan Press LTD, London Luard, Evan (1989): A History of the United Nations. Volume 2: The Age of Decolonization, ). The Macmillan Press LTD, London Luard, Evan (1977): International Agencies: the Emerging Framework of Interdependence. The Royal Institute of International Affairs, London Müller, Joachim (2006): Reforming the United Nations. The Struggle for Legitimacy and Effectiveness. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston Nugent, Neill (2003): The Government and Politics of the European Union. Palgrave Macmillan, New York Nugent, Neill (ed) (2004): European Union Enlargement, Palgrave Macmillan, New York Telò, Mario (2007): Europe: A Civilian Power? European Union, Global Governance, World Order. Palgrave Macmillan, New York Telo, Mario (ed): European Union and New Regionalism. Ashgate Publishing Limited, Aldershot (Hamshire England), 2007, 406 oldal, ISBN Kierzkowski, Henryk (ed.) (2002): Europe and Globalization. Palgrave, Macmillan, New York Wesseling, H. L. (ed.) (1978): Expansion and Reaction. Leiden University Press, Leiden Wallerstein, Immanuel (2006): European Universalism. The Rhetoric of Power. The New Press, New York, London Held, David - Anthony McGrew (1999): Global Transformations. Politics, Economics and Culture. Polity Press, Cambridge Baylis, John Steve Smith (eds) (1997): The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. Oxford University Press, Oxford Fage, J. D. (1978): A History of Africa. Knopf, New York Dabene, Olivier (2009): The Politics of Regional Integration in Latin America. Palgrave Macmillan, New York Esra LaGro - Knud Erik Jorgensen (eds) (2007): Turkey and the European Union. Prospects for a Difficult Encounter. Palgrave Macmillan, New York

4 Választható dokumentumok a kiselőadáshoz: Európai gondolkodók és jogi dokumentumok Plato (1958): Republic. Dent & Sons Ltd, London Aristotle (1946): Politics. Clarendon Press, Oxford Documents on constitutional development Internet Modern History Sourcebook Thomas Hobbes, Leviathan, Locke: The Second Treatise of Civil Government, The Federalist Papers The American Constitution Constitition of the United States, Declaration of the Rights of Man and Citizen, Immanuel Kant: Perpetual Peace, Alexis de Tocqueville, Democracy in America Human rights United Nations Organization Charter of the UN Gateway to the European Union Gondolkodók az európai integrációról Nelsen, Brent F. - Alexander C-G. Stubb (eds.) (1994; 2004): The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration. Lynne Rienner Publishers, London Coudenhove-Kalergi, Richard (1926): Paneuropa. Paneuropa-Verlag, Wien-Leipzig Coudenhove-Kalergi, Richard (1937): Totaler Staat Totaler Mensch. Paneropa-Verlag, Wien; Magyarul: R. Coudenhove-Kalergi (1937): Totális állam totális ember. Fordította: Gáspár Zoltán. Századunk Kiadás, Budapest Rougemont, Denis de [1965]: The Meaning of Europe. Sidgwick and Jackson Ltd., London Mitrany, David (1966): A Working Peace System. Quadrangle Books, Chicago

5 Monnet, Jean (1962): A Ferment of Change. Journal of Common Market Studies, Monnet, Jean (1976): Mémoires. Fayard, Paris Draft Treaty Establishing the European Union. Adopted by the European Parliament on 14 February Coordinating Rapporteur: A. Spinelli. In: Bieber, R. - J. P. Jacqué J.H.H. Weiler (eds.) (1985): An Ever Closer Union. A Critical Analysis of the Draft Treaty Establishing the European Union. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, Ázsiai gondolkodók: Terbess Ázsia E-Tár: Bhagavad -gítá / A magasztos szózata (1997). Fordította és az utószót írta: Vekerdi József. Terebess Collection, Terebess Kiadó, Budapest, Confucius (2000): The Analects. Translated with an introduction and notes by Raymond Dawson. Oxford University Press, New York; Magyarul: Konfuciusz: Beszélgetések és mondások. Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Tőkei Ferenc. Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár Lao-ce (1994): Tao te king Az út és erény könyve. Tericum Kiadó, Budapest Fukuzawa Yukichi (2007): The Autobiography of Fukuzawa Yukichi. Translated by Eiichi Kiyooka. Columbia University Press, New York Fukuzawa Yukichi: Encouragement of Learning. In: Fukuzawa Yukichi (2007): The Autobiography of Fukuzawa Yukichi. Translated by Eiichi Kiyooka. Columbia University Press, New York, K'ang Yu-wei (1967): Chronological Authobiography of K'ang Yu-wei (Nan-hai K'ang hsiensheng tzupien nien-p'u) In: Jung-pang Lo (ed.) (1967): K'ang Yu-wei. A Biography and a Symposium. The University of Arisona Press, Tucson K'ang You-wei (1958): Ta t'ung Shu (The Book of Universal Commonwealth or Book of Great Unity). The One-World Philosophy of K'ang Yu-wei. Translated from the Chinese with introduction and notes by Laurence G. Thompson. George Unwin LTD, London Sun Yat-sen (ca. 1960): The Three Principles of the People, San Min Chu I by Sun Yat-sen. In: Sun Yat-sen Chiang Kai-shek (ca. 1960): The Three Principles of the People, San Min Chu I by Dr. Sun Yat-sen with two Supplementary Chapters 1. National Fecundity, Social Welfare and Education. 2. Health and Happiness by President Chiang Kai-shek. China Publishing CO. Taipei, Taiwan, Republic of China, Gandhi, Mohandas Karamchand (1997): Hind Swaraj and Other Writings. Edited by Anthony J. Parel, Cambridge University Press, Cambridge Gandhi, Mohandas Karamchand (1970): Essential Writings. Selected and edited by V. V. Ramana Muti. Gandhi Peace Foundation, Kapur Printing Press, New Delhi Gándhí, Móhandász Karamcsand (2009): Önéletrajz avagy kísérleteim az igazsággal. Etalon, Budapest

6 Nehru, Jawaharlal (1946): Discovery of India. The Signet Press, Calcutta Deng Xiaoping (1984): Selected Works of Deng Xiaoping ( ). Foreign Language Press, Beijing Lee Kuan Yew (2000): From Third World to First (The Singapore Story ). HarperCollins Publishers Inc, New York Kishore Mahbubani (2008): The New Asian Hemisphere. The Irresistible Shift of Global Power to the East. Public Affairs, New York Törökország modernizálása: Mustafa Kemal Atatürk (1963): A Speech Delivered by Mustafa Kemal Atatürk, Ministry of Education Printing Plant, Istanbul Dél-amerikai modernitás: Simón Bolívar írásainak kiadásai: David Bushnell (ed.) (1970): The Liberator, Simón Bolívar. Man and Image. Alfred A. Knopf, New York Gerald E. Fitzgerald (ed.) (1971): The Political Thought of Bolivar. Selected Writings. Martinus Nijhoff, The Hague Hasznos internet címek: EU History Site Globalization theories Globalization Gateway to the European Union Fondation Robert Schuman Foundation Jean Monnet

Bóka Éva: Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció történelmi perspektívában. Európa, India, Kína, Japán, és Szingapúr Könyvkézirat szinopszisa

Bóka Éva: Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció történelmi perspektívában. Európa, India, Kína, Japán, és Szingapúr Könyvkézirat szinopszisa Bóka Éva: Európa és Ázsia Modernizáció és globalizáció történelmi perspektívában Európa, India, Kína, Japán, és Szingapúr Könyvkézirat szinopszisa Tartalmi összefoglaló Az európai civilizációt miként minden

Részletesebben

Európa újragondolása. PhD kutatói és publikáló kurzus. Dr. Habil Bóka Éva

Európa újragondolása. PhD kutatói és publikáló kurzus. Dr. Habil Bóka Éva Európa újragondolása PhD kutatói és publikáló kurzus Dr. Habil Bóka Éva A kurzus leírása A kurzus célja: A kurzus célja a PhD hallgatók kutatómunkájának elmélyítése, a publikálás területén való ismereteik

Részletesebben

Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete

Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete (Az európai civilizáció közösségszervező eszméi fejlődésének újragondolása) (Kurzus program, 2007) Bóka Éva, Ph.D Információk a kurzusról: http://www.eva-boka.name

Részletesebben

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje 2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje Csütörtök III. emelet 321. szoba PhD szoba Február 14 10.00-12.00 Dr. Arató Krisztina: Az Európai Unió válsága 12.00-14.00 Dr. Bíró Gáspár:

Részletesebben

Európai integráció és a föderalizmus eszméje. Kurzusleírás. Bóka Éva, Ph.D

Európai integráció és a föderalizmus eszméje. Kurzusleírás. Bóka Éva, Ph.D Európai integráció és a föderalizmus eszméje Kurzusleírás Bóka Éva, Ph.D E-mail: bokaeva@hotmail.com A kurzus célja A kurzus célja a hallgatók bevezetése az európai kultúra állam és társadalomszervezési

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete (Kurzusleírás, 2007) Bóka Éva, Ph.D

Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete (Kurzusleírás, 2007) Bóka Éva, Ph.D Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete (Kurzusleírás, 2007) Bóka Éva, Ph.D A kurzus célja A kurzus az európai civilizációról folytatott, és napjainkban újra megélénkülő vitákhoz kapcsolódik.

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom ARENDT, Hannah 1991 A forradalom. Budapest, Európa Kiadó 1995 Mi a tekintély?; Mi a szabadság? In: Uõ: Múlt és jövõ között. Budapest, Osiris Kiadó Readers International, 100 150 és

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities The European Citizen from the Perspectives of the Humanities Workshop Program 16, 19-20 Nov, 2012 Part I. Reconceptualising the European Citizen: Identity, Culture, Religion 16 Nov 2012, Friday Budapest,

Részletesebben

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I.

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I. A tantárgy kódja: 7SO30NAKL3M A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Sociological Theories I. A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 óra előadás hetente

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Kulturális

Részletesebben

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ii-2 A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Doktori Iskola 2004 2005 és 2006 2007 tanév ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék, PhD képzés,

Részletesebben

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Könyvek: Alden, Chris: Kína az afrikai kontinensen. Pécs : IDResearch Kft : Publikon K., 2010. 327 A 35 Bánhidi Ferenc: Kína gazdasági fejlődésének tendenciái a nyolcvanas

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Modernizáció mint társadalomformáló eszme: Európa és Ázsia!

Modernizáció mint társadalomformáló eszme: Európa és Ázsia! Bóka Éva Modernizáció mint társadalomformáló eszme: Európa és Ázsia Absztrakt: A tanulmány azt kutatja, hogy mit is jelent a modernizáció, mely a globalizációval együtt korunk egy olyan fontos eszméje,

Részletesebben

A globális vállalati kutatás-fejlesztési aktivitás földrajzi eloszlásának vizsgálata

A globális vállalati kutatás-fejlesztési aktivitás földrajzi eloszlásának vizsgálata Csomós György A globális vállalati kutatás-fejlesztési aktivitás földrajzi eloszlásának vizsgálata Bevezetés Saskia Sassen a 2001-ben megjelent The Global City: New York, London, Tokyo c. könyvében a globális

Részletesebben

Az Európai Unió alkotmányozási kísérlete

Az Európai Unió alkotmányozási kísérlete Arató Krisztina Lux Ágnes Az Európai Unió alkotmányozási kísérlete A Szerződés több mint egy megállapodás, amely a szerződő államok között kölcsönös kötelezettségeket rögzít [...]. A Közösség a nemzetközi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYOS SZERZÕDÉS NEMZETKÖZI JOGI KÉRDÉSEI. SZABÓ MARCEL tanszékvezetõ egyetemi docens

AZ ALKOTMÁNYOS SZERZÕDÉS NEMZETKÖZI JOGI KÉRDÉSEI. SZABÓ MARCEL tanszékvezetõ egyetemi docens Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 67 84. AZ ALKOTMÁNYOS SZERZÕDÉS NEMZETKÖZI JOGI KÉRDÉSEI tanszékvezetõ egyetemi docens Az Alkotmányos Szerzõdés megfogalmazásával az Európai Unió nagy lépést tett annak

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Martin József Péter

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Martin József Péter Szociológia Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Martin József Péter Felzárkózás vagy bezárkózás? A magyar gazdaság teljesítménye és az euroszkepticizmus alakulása az EU-csatlakozás után, összehasonlító keretben

Részletesebben

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára. (Megjelenés alatt)

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára. (Megjelenés alatt) Egészségpolitika Hallgatói kézikönyv az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára (Megjelenés alatt) Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR keretében

Részletesebben

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Bujalos István: RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Abstract: (A Short Introduction to John Rawls Philosophy) Rawls' philosophy reflects on the problems of the sixties. There were two challenges in

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vezetés- szervezéselmélet és vizsgálati módszerei neve (angol)

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tantárgy neve: A közszféra humánerőforrás gazdálkodásának nemzetközi trendjei Oktató: Linder Viktória, PhD

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

A visegrádi ORszágok

A visegrádi ORszágok Szent-Iványi Balázs A visegrádi ORszágok megjelenése új támogatóként a nemzetközi fejlesztési együttműködés területén célok és eredmények DemNet tanulmányok Bevezetés Az elmúlt évtizedben a közép-kelet-európai

Részletesebben

BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR POLITIKA-, KÖZIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR

BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR POLITIKA-, KÖZIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR POLITIKA-, KÖZIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR KUTATÁSSZEMINÁRIUM Politikatudományok szak 2016/2017-es tanév (UPS7222: Kötelező tantárgy 5 kreditpont) Tanmenet

Részletesebben

Oktatói adatlap Marton Péter

Oktatói adatlap Marton Péter adjunktus Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-2002 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar, nemzetközi kommunikáció 2002-2005

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- HÁRS Ernő

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

EU mint globális politikai szereplő

EU mint globális politikai szereplő EU mint globális politikai szereplő lehet-e global payerből global player? (Kiss J. László - Elmar Blok) Dr. Tuka Ágnes, 2016.02.04. Gazdasági óriás politikai törpe GDP 12 945 milliárd EUR, 2012 meghaladja

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T PERSONAL INFORMATION Name DR. ADRIENNE Telephone (72) 501599 Ext. 3297 Fax (72) 501599 Ext. 3237 E-mail adrienne@ajk.pte.hu Nationality Hungarian

Részletesebben

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Tárgyjegyző: Dr. Nagy Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens (A/4 ép. 11.sz.) Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Világgazdaságtani

Részletesebben

Szabó Gábor tantárgyprogramjai

Szabó Gábor tantárgyprogramjai Szabó Gábor tantárgyprogramjai Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő I. Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Oktató: Szabó Gábor Tibor Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

Karbantartási játék. Dr. Kovács Zoltán, egyetemi tanár, Pannon Egyetem Kovács Viktor, PhD hallgató, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Karbantartási játék. Dr. Kovács Zoltán, egyetemi tanár, Pannon Egyetem Kovács Viktor, PhD hallgató, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Karbantartási játék Dr. Kovács Zoltán, egyetemi tanár, Pannon Egyetem Kovács Viktor, PhD hallgató, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1. Bevezetés A játékoknak komoly szerepük van az oktatásban.

Részletesebben

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje Ronkovics József A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje A szerzõ rövid cikkében, kiindulva a 21. század valószínû kihívásaiból, felvázolja a jövõ hadviselésének lehetséges formáit, fontosabb

Részletesebben

A kulturális hatások mérhetősége a költség-haszon elemzések során

A kulturális hatások mérhetősége a költség-haszon elemzések során A kulturális hatások mérhetősége a költség-haszon elemzések során FODOR Beáta Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc vgtfodor@uni-miskolc.hu Noha a költség-haszon elemzés módszerének gyökerei

Részletesebben

ÁLLAMI FINANSZÍROZÁSÁNAK ALKOTMÁNYJOGI ALAPJAI

ÁLLAMI FINANSZÍROZÁSÁNAK ALKOTMÁNYJOGI ALAPJAI AZ EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS OKTATÓIK ÁLLAMI FINANSZÍROZÁSÁNAK ALKOTMÁNYJOGI ALAPJAI I. Magyarországon az állam és az egyházak viszonyát alkotmányjogi értelemben az Alkotmány 60. (3)

Részletesebben

A szabad média hatalma a biztonság kockázata

A szabad média hatalma a biztonság kockázata Világosság 2006/3. Bölcsészet interdiszciplináris perspektívában esszépályázat Hegyi Fatime Barbara A szabad média hatalma a biztonság kockázata Az emberi biztonság fogalmának alapeleme a szólásszabadság,

Részletesebben

ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 1 ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ A felemelkedő Európáról szóló áttekintés legfőbb célja az, hogy hozzájáruljon annak az új korszaknak a közgazdaságtanához, amiben már nem a szocializmus öröksége határozza meg

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Politikatudományi

Részletesebben

A nemzeti gazdaságpolitikák környezete: a globalizáció. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

A nemzeti gazdaságpolitikák környezete: a globalizáció. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) A nemzeti gazdaságpolitikák környezete: a globalizáció Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) I. A globalizáció értelmezése II. A globalizáció externáliái III. A globalizáció újratervezése A globalizáció

Részletesebben

A föderalista Európa víziója a háború után, 1945-1949

A föderalista Európa víziója a háború után, 1945-1949 A föderalista Európa víziója a háború után, 1945-1949 A második világháború után kialakult történelemi helyzet új kihívást jelentett az egységes Európa létrehozását célul kitűzők számára. 1 Két egymással

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Olvasástanulás egy életen át

Olvasástanulás egy életen át Kópisné Gerencsér Krisztina Olvasástanulás egy életen át A XXI. század már eddig is több oktatáspolitikai reformelképzelésnek adott utat. Ezek közül az egyik az egész életen át tartó tanulás (azaz a lifelong

Részletesebben

Etnopolitika Franciaországban

Etnopolitika Franciaországban DEMÉNY GYÖNGYVÉR Etnopolitika Franciaországban Franciaországban több etnikai kisebbség él, melyek egy része őshonos, mint például a korzikaiak, bretonok, okszitánok, baszkok, katalánok, másik részük bevándorló.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dezső Csaba. egyetemi adjunktus (ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék)

Szakmai önéletrajz Dezső Csaba. egyetemi adjunktus (ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék) 1 Szakmai önéletrajz Dezső Csaba Születési dátum: 1973. június 19. Tudományos fokozat: Jelenlegi beosztás: Kutatási terület: PhD (DPhil, Oxon.) egyetemi adjunktus (ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Indoeurópai

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Katasztrófaelhárítás extrém körülmények között! Dél-afrikai Köztársaság. Süli Zoltán Andries Jordaan

Katasztrófaelhárítás extrém körülmények között! Dél-afrikai Köztársaság. Süli Zoltán Andries Jordaan Katasztrófaelhárítás extrém körülmények között! Dél-afrikai Köztársaság Süli Zoltán Andries Jordaan 2222 Disaster Management and Training Center for Africa (DiMTEC), Free State University és a Nemzeti

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN 2013 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI (magyar nyelven) Trencsényi

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei csereháti mintaterületen

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei csereháti mintaterületen Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei

Részletesebben

tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben

tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben (A jó állam 1 létrehozásának és tartós fenntartásának elhanyagolt dimenziója) Elemzésünkben az európai közigazgatási

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ VOJNITS

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2016. január hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail pedit@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62 Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

1. Hatékonysági elméletek és gyakorlatok a közigazgatásban

1. Hatékonysági elméletek és gyakorlatok a közigazgatásban Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tantárgy neve: A hatékony állam Oktató: Dr. habil. Bordás Mária egyetemi docens, NKE KTK A tantárgy típusa:

Részletesebben

Az az uralkodó, aki egyetlen nyelvet akar

Az az uralkodó, aki egyetlen nyelvet akar Ernszt Ildikó ÉBRESZTÕ A (LÁTSZÓLAGOS) CSIPKERÓZSIKA ÁLOMBÓL? NYELVI JOGOK A NEMZETKÖZI JOGBAN Az az uralkodó, aki egyetlen nyelvet akar ráerőszakolni minden alattvalójára, ostobaságot csinál, ráadásul

Részletesebben

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST DEMOGRÁFIA N É P E S S É G T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST 19 6 0 A SZE R K E SZ TŐ B IZ O T T S Á G TAGJAI: ACSÁDI GYÖRGY, BARS Y GYULA, ERD EI FERENC, HAH N GÉZA, HUSZÁR

Részletesebben

DR. THOMAS COOPER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. THOMAS COOPER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. THOMAS COOPER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Thomas Cooper Születési hely, idő: Chapel Hill, North Carolina, USA; 1971.09.17. Apja neve: Cooper Robert Anyja leánykori neve: Crowe Asta

Részletesebben

MÁRTON ANDREA: A CIVIL TÁRSADALOM HELYZETÉNEK ÉS SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSAI

MÁRTON ANDREA: A CIVIL TÁRSADALOM HELYZETÉNEK ÉS SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSAI MÁRTON ANDREA: A CIVIL TÁRSADALOM HELYZETÉNEK ÉS SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSAI Az elmúlt évtizedben ismét reneszánszát éli a civil-katonai kapcsolatok kutatása. Az 1990-es években a volt szocialista országokban

Részletesebben

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI)

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI) Papp Zsófia Tudományos munkatárs (MTA TK PTI) Osztály: Politikai Viselkedés Osztály Tudományos cím vagy fokozat: PhD E-mail: papp.zsofia@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 224-6700 / 211 Épület: PTI (Emelet,

Részletesebben

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ).

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ). Bevezetés A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA (2011-2014) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II (2015-2018) EU H2020-as projekt (azonosító száma: 662125). CORONA II: o Koordinációs és támogató (CSA)

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

Az európai állam- és nemzetközi értékrend és a világ (Bevezetés)!!

Az európai állam- és nemzetközi értékrend és a világ (Bevezetés)!! Bóka Éva Az európai állam- és nemzetközi értékrend és a világ (Bevezetés)!! Az Európa és a világ témát a legkézenfekvőbb az európai állam- és állam-közi értékrenden keresztül megközelíteni, mely a gazdasági,

Részletesebben

Azt csinálni, amit a Szelf akar

Azt csinálni, amit a Szelf akar Azt csinálni, amit a Szelf akar Motiváció az autonómia-szükséglet perspektívájából Takács Hilda 15 16 17 Jegyzetek 1. Niemiec, Cristopher P. Ryan, Richard M.: Autonomy, competence and relatedness in the

Részletesebben

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Peking KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z I F O R M A N Y O M T A T V Á N Y

E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z I F O R M A N Y O M T A T V Á N Y E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z I F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név VARGA ATTILA Cím 2131 Göd, Hernád köz 10. Magyarország, Telefon +36 20/47 87 000 Fax - E-mail varga.v.attila@gmail.com

Részletesebben

OMRON - Medistance egészséggondozási rendszer. Személyre szabott egészséggondozás az egyéni egészségügyi célértékek eléréséhez, megtartásához

OMRON - Medistance egészséggondozási rendszer. Személyre szabott egészséggondozás az egyéni egészségügyi célértékek eléréséhez, megtartásához OMRON - Medistance egészséggondozási rendszer Személyre szabott egészséggondozás az egyéni egészségügyi célértékek eléréséhez, megtartásához OMRON egészség megőrzési divízió Omron Healthcare France SAS

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MŰVELTSÉG ÉS OKTATÁSÜGY NEMZETKÖZI SZEMLE. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

INFORMÁCIÓS MŰVELTSÉG ÉS OKTATÁSÜGY NEMZETKÖZI SZEMLE. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum INFORMÁCIÓS MŰVELTSÉG ÉS OKTATÁSÜGY NEMZETKÖZI SZEMLE Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest, 2006 Információs műveltség és oktatásügy. Nemzetközi szemle című kiadvány az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Ódor Bálint

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Ódor Bálint Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Ódor Bálint A kettős többség bevezetésének várható hatásai a Tanács működésére és Magyarország érdekérvényesítési lehetőségeire című Ph.D. értekezéséhez

Részletesebben