Európa és a világ történelmi perspektívában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európa és a világ történelmi perspektívában"

Átírás

1 Európa és a világ történelmi perspektívában Programleírás Bóka Éva, PhD, Dr. habil Információk hallgatóimnak: A kurzus a tanár előadásaira, és az előadásokba beépített hallgatói kiselőadásokra épül. Európának a világrendszer alakításában játszott szerepét vizsgálja történelmi perspektívában a században az állam- és a nemzetközi szervezés vonatkozásában. A középpontban Európa, India, Kína, Japán, Szingapúr, és Törökország áll, de az előadás anyaga Oroszországra, Dél-Amerikára, Afrikára és a közel-keleti országokra is kiterjed. A bevezető bemutatja az európai államszervezés görög, római és keresztény alapjait, a feudalizmus meghaladására tett kísérletet az amerikai szabadságharc és alkotmány hatására, valamint az európai föderalisták és antiföderalisták harcát az európai expanzió idején. Vázolja továbbá a megújulás irányait a második világháború után. Az előadás két nagy fejezetre oszlik, s a határ a második világháború vége, és az európai megújulás az európai integráció elidulásával. A században a világnak a modernizáció (a kapitalizmus elterjedése) jelenségét és kihívását kellett értelmeznie, mely az európai és a többi civilizációhoz tartozó országok közötti kapcsolatok közös terméke volt európai/nyugati hajtóerővel. Az európai modernitás által létrehozott gazdaság- és társadalomszervező értékek és problémák a történelem során kihívást jelentettek a nem európai országok és civilizációk (India, Kína, Japán, Szingapúr, Törökország, Oroszország, a dél-amerikai országok, afrika népei, és a közel-keleti országok) társadalomszervező értékrendje számára a kolonizáció, a gyarmatosítás és az imperializmus korában. Az általuk adott válaszok az emberiség közös civilizációs folyamatát gazdagították, mivel az európai értékrendet a saját civilizációs (hindu, buddhista, konfuciánus vagy iszlám) állam- és társadalomszervező értékrendjük alapján vizsgálták. Ennek eredményeként rámutattak európai hibákra is. Elemezték, hogy mi elfogadható, és mi nem az európai civilizáció gazdaság- és társadalomszervező értékrendjéből. Alternatívákat javasoltak a kapitalizmus gazdaság- és társadalomszervezése számára. Mindez végül is az európai imperializmus fokozatos visszaszorításához, és az európai értékrend szükségszerű megújulásához vezetett a második világháború után az ENSZ létrehozásával és az európai integráció elindulásával. Az előadás második nagy fejezete az EU és az ázsiai, a dél- és észak-amerikai valamint az afrikai országok között kialakult kapcsolatokat vizsgálja. A középpontban az új regionalizmus jelensége, és az olyan új regionális együttműködési szervezetek állnak mint az EU, ASEAN, ASEM, SAARC, MERCOSUR vagy NAFTA. Vizsgálja továbbá egy körvonalazódó új világpolitika főbb irányait (klasszikus konföderalizmus, föderalizmus, unionistafunkcionalizmus és föderalista-funkcionalizmus). Mindezek alapján felvázolja az ENSZ reformjának lehetséges alternatíváit. Az előadás során a hallgatók megismerkednek az állam- és a nemzetközi rendszer reformját szorgalmazó olyan neves európai gondolkodókkal mint például Locke, Kant, Tocqueville, Rougemont, Schuman, Monnet és Spinelli. Megismerkednek azzal is, hogy milyen válaszokat adtak az európai modernitásra például India, Kína, Japán, Szingapúr és Törökország neves gondolkodói közöttük Mohandasz Karamcsand Gandhi, Rabindranath Tagore, Dzsaváharlál Nehru, Kang Youwei, Szun Jat-szen, Teng Hsziaoping, Fukuzawa Yukichi, Lee Kuan Yew, és Mustafa Kemal Atatürk. A fenti ismeretanyag elsajátítása elősegíti egyrészt azt, hogy a hallgatók megtalálják a helyüket az európai és a világpolitikában a békés közösségszervezés irányában. Másrészt azt, hogy képesek legyenek megfogalmazni az EU, és az ENSZ reformjának útjait.

2 Program 1. Megbeszélés 2. Bevezető: Az európai és az ázsiai társadalomszervező értékrend alapjai Európai modernitás 3. Az európai integráció elmélete és gyakorlata 4. Az európai integráció és a világ 5. Európai modernizáció és India 6. Európai modenizáció és Kína 7. Európai modernizáció és Japán, és Szingapúr 8. Az EU-modell és egy ázsiai integráció perspektívája Modernizáció és globalizáció, és az ázsiai értékek Ázsiai civilizációk modern világhatalommá válása 9. Törökország modernizálása, és EU tagságának dilemmája 10. Új regionalizmus Dél-Amerikában 11. Afrika és a világrendszer 12. Oroszország helye a világrendszerben 13. Együtt a modernizációban, együtt a globalizációban Egy világbékeszövetség alternatívája Az ENSZ reformja 14 Összefoglalás, konklúziók Bibliográfia Tankönyv : Bóka Éva (2010): Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció (Európa, India, Kína, Japán és Szingapúr). Grotius könyvek 4. Pannonprint KFT, Veszprém, 241 oldal ISBN (Megvásárolható a Grotius Szerkesztőségében: Kötelező irodalom: Bóka Éva (2001): Az európai egységgondolat fejlődéstörténete. Napvilág, Budapest, 304 oldal, ISBN Bóka Éva (2008): Az európai integráció. Elméletek történelmi perspektívában. Corvina Kiadó, Budapest, 157 oldal, ISBN

3 Bóka Éva (2009): The Europe-China Dialogue in a Historical Perspective. Grotius E-könyvtár, Grotius (The Journal of the Institute of International Studies of the Corvinus University of Budapest), oldal Bóka Éva (2009): Az EU-modell és a nemzetközi kapcsolatok (The EU-model and the international relations). Európai Tükör, On-line elérhetőség: 8C D9/0/EUtukor2009majus.pdf Bóka Éva (2010): Az EU-modell és egy ázsiai integráció dilemmája. Európai Tükör, On-line elérhetőség: Bóka Éva (2010): Europe in Search of Unity in Diversity. Can Personalist Federalism and Multilevelism Manage Diversity? ISES füzetek, 14. Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete, Szombathely-Kőszeg, oldal. On-line elérhetőség: va_b ka Europe_in_Search_of_Unity_in_Diversity.pdf Ajánlott irodalom: Brownlie, Ian Guy S. Goodwin-Gill (eds.) (2002): Basic Documents on Human Rights. Oxford University Press, New York Luard, Evan (1982): A History of the United Nations. Volume 1: The Years of Western Domination, ). The Macmillan Press LTD, London Luard, Evan (1989): A History of the United Nations. Volume 2: The Age of Decolonization, ). The Macmillan Press LTD, London Luard, Evan (1977): International Agencies: the Emerging Framework of Interdependence. The Royal Institute of International Affairs, London Müller, Joachim (2006): Reforming the United Nations. The Struggle for Legitimacy and Effectiveness. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston Nugent, Neill (2003): The Government and Politics of the European Union. Palgrave Macmillan, New York Nugent, Neill (ed) (2004): European Union Enlargement, Palgrave Macmillan, New York Telò, Mario (2007): Europe: A Civilian Power? European Union, Global Governance, World Order. Palgrave Macmillan, New York Telo, Mario (ed): European Union and New Regionalism. Ashgate Publishing Limited, Aldershot (Hamshire England), 2007, 406 oldal, ISBN Kierzkowski, Henryk (ed.) (2002): Europe and Globalization. Palgrave, Macmillan, New York Wesseling, H. L. (ed.) (1978): Expansion and Reaction. Leiden University Press, Leiden Wallerstein, Immanuel (2006): European Universalism. The Rhetoric of Power. The New Press, New York, London Held, David - Anthony McGrew (1999): Global Transformations. Politics, Economics and Culture. Polity Press, Cambridge Baylis, John Steve Smith (eds) (1997): The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. Oxford University Press, Oxford Fage, J. D. (1978): A History of Africa. Knopf, New York Dabene, Olivier (2009): The Politics of Regional Integration in Latin America. Palgrave Macmillan, New York Esra LaGro - Knud Erik Jorgensen (eds) (2007): Turkey and the European Union. Prospects for a Difficult Encounter. Palgrave Macmillan, New York

4 Választható dokumentumok a kiselőadáshoz: Európai gondolkodók és jogi dokumentumok Plato (1958): Republic. Dent & Sons Ltd, London Aristotle (1946): Politics. Clarendon Press, Oxford Documents on constitutional development Internet Modern History Sourcebook Thomas Hobbes, Leviathan, Locke: The Second Treatise of Civil Government, The Federalist Papers The American Constitution Constitition of the United States, Declaration of the Rights of Man and Citizen, Immanuel Kant: Perpetual Peace, Alexis de Tocqueville, Democracy in America Human rights United Nations Organization Charter of the UN Gateway to the European Union Gondolkodók az európai integrációról Nelsen, Brent F. - Alexander C-G. Stubb (eds.) (1994; 2004): The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration. Lynne Rienner Publishers, London Coudenhove-Kalergi, Richard (1926): Paneuropa. Paneuropa-Verlag, Wien-Leipzig Coudenhove-Kalergi, Richard (1937): Totaler Staat Totaler Mensch. Paneropa-Verlag, Wien; Magyarul: R. Coudenhove-Kalergi (1937): Totális állam totális ember. Fordította: Gáspár Zoltán. Századunk Kiadás, Budapest Rougemont, Denis de [1965]: The Meaning of Europe. Sidgwick and Jackson Ltd., London Mitrany, David (1966): A Working Peace System. Quadrangle Books, Chicago

5 Monnet, Jean (1962): A Ferment of Change. Journal of Common Market Studies, Monnet, Jean (1976): Mémoires. Fayard, Paris Draft Treaty Establishing the European Union. Adopted by the European Parliament on 14 February Coordinating Rapporteur: A. Spinelli. In: Bieber, R. - J. P. Jacqué J.H.H. Weiler (eds.) (1985): An Ever Closer Union. A Critical Analysis of the Draft Treaty Establishing the European Union. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, Ázsiai gondolkodók: Terbess Ázsia E-Tár: Bhagavad -gítá / A magasztos szózata (1997). Fordította és az utószót írta: Vekerdi József. Terebess Collection, Terebess Kiadó, Budapest, Confucius (2000): The Analects. Translated with an introduction and notes by Raymond Dawson. Oxford University Press, New York; Magyarul: Konfuciusz: Beszélgetések és mondások. Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Tőkei Ferenc. Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár Lao-ce (1994): Tao te king Az út és erény könyve. Tericum Kiadó, Budapest Fukuzawa Yukichi (2007): The Autobiography of Fukuzawa Yukichi. Translated by Eiichi Kiyooka. Columbia University Press, New York Fukuzawa Yukichi: Encouragement of Learning. In: Fukuzawa Yukichi (2007): The Autobiography of Fukuzawa Yukichi. Translated by Eiichi Kiyooka. Columbia University Press, New York, K'ang Yu-wei (1967): Chronological Authobiography of K'ang Yu-wei (Nan-hai K'ang hsiensheng tzupien nien-p'u) In: Jung-pang Lo (ed.) (1967): K'ang Yu-wei. A Biography and a Symposium. The University of Arisona Press, Tucson K'ang You-wei (1958): Ta t'ung Shu (The Book of Universal Commonwealth or Book of Great Unity). The One-World Philosophy of K'ang Yu-wei. Translated from the Chinese with introduction and notes by Laurence G. Thompson. George Unwin LTD, London Sun Yat-sen (ca. 1960): The Three Principles of the People, San Min Chu I by Sun Yat-sen. In: Sun Yat-sen Chiang Kai-shek (ca. 1960): The Three Principles of the People, San Min Chu I by Dr. Sun Yat-sen with two Supplementary Chapters 1. National Fecundity, Social Welfare and Education. 2. Health and Happiness by President Chiang Kai-shek. China Publishing CO. Taipei, Taiwan, Republic of China, Gandhi, Mohandas Karamchand (1997): Hind Swaraj and Other Writings. Edited by Anthony J. Parel, Cambridge University Press, Cambridge Gandhi, Mohandas Karamchand (1970): Essential Writings. Selected and edited by V. V. Ramana Muti. Gandhi Peace Foundation, Kapur Printing Press, New Delhi Gándhí, Móhandász Karamcsand (2009): Önéletrajz avagy kísérleteim az igazsággal. Etalon, Budapest

6 Nehru, Jawaharlal (1946): Discovery of India. The Signet Press, Calcutta Deng Xiaoping (1984): Selected Works of Deng Xiaoping ( ). Foreign Language Press, Beijing Lee Kuan Yew (2000): From Third World to First (The Singapore Story ). HarperCollins Publishers Inc, New York Kishore Mahbubani (2008): The New Asian Hemisphere. The Irresistible Shift of Global Power to the East. Public Affairs, New York Törökország modernizálása: Mustafa Kemal Atatürk (1963): A Speech Delivered by Mustafa Kemal Atatürk, Ministry of Education Printing Plant, Istanbul Dél-amerikai modernitás: Simón Bolívar írásainak kiadásai: David Bushnell (ed.) (1970): The Liberator, Simón Bolívar. Man and Image. Alfred A. Knopf, New York Gerald E. Fitzgerald (ed.) (1971): The Political Thought of Bolivar. Selected Writings. Martinus Nijhoff, The Hague Hasznos internet címek: EU History Site Globalization theories Globalization Gateway to the European Union Fondation Robert Schuman Foundation Jean Monnet

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Szörényi András

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Szörényi András Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Szörényi András A nem-állami szereplők befolyásának növekedése a nemzetközi kapcsolatok különböző területein című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Horváth

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

Tanulmányok, cikkek,

Tanulmányok, cikkek, Tanulmányok, cikkek, beszédek és előadások Vol. II. 2001-2006 Segesváry Viktor Mikes International Hága, Hollandia 2006. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám :

Részletesebben

Tantárgy adatlap Stratégia és válságkezelés

Tantárgy adatlap Stratégia és válságkezelés A tantárgy kódja: 7NK40NCK03M A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Strategy and Conflict Management A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2/0 Kreditérték:

Részletesebben

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S 1 S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S By Professor László CSABA /incomplete, as of June, 2015/ I. MONOGRAPHS 1. Eastern Europe in the World Economy. Cambridge and New York: Cambridge University

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

Major publications Prof. Dr. Béla Tomka

Major publications Prof. Dr. Béla Tomka Major publications Prof. Dr. Béla Tomka Self-authored books A Social History of Twentieth-Century Europe, London and New York: Routledge, 2013, 552 pp. (***Winner of "Outstanding Academic Title 2013 Award"

Részletesebben

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics Tér és Társadalom / Space and Society 28. évf., 1. szám, 2014 A térszerkezet és a geoökonómia Spatial structure and geo-economics SIMAI MIHÁLY SIMAI Mihály: kutató professzor emeritus, MTA Közgazdaság-

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

BÓKA ÉVA. Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete

BÓKA ÉVA. Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete BÓKA ÉVA Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete 1 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés: Az európai egységgondolat antik és középkori gyökerei...2 2.Az európai egységgondolat fejlődése a 14. századtól

Részletesebben

A globális jól-lé közpoli kai áramlat fogadtatása és hatása az OECD tagországaiban. Hervainé Szabó Gyöngyvér Kovács László Schuchmann Júlia

A globális jól-lé közpoli kai áramlat fogadtatása és hatása az OECD tagországaiban. Hervainé Szabó Gyöngyvér Kovács László Schuchmann Júlia A globális jól-lé közpoli kai áramlat fogadtatása és hatása az OECD tagországaiban Hervainé Szabó Gyöngyvér Kovács László Schuchmann Júlia KJF 2015 A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Az európai integráció kritikai elméleti perspektívából

Az európai integráció kritikai elméleti perspektívából Mikecz Dániel Az európai integráció kritikai elméleti perspektívából 162 fordulat 8 A Lisszaboni Szerződés kapcsán az európai globalizációkritikus baloldali pártok és mozgalmak újfent kifejezték fenntartásaikat

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

A jól-lé közpoli ka a 21. században. Hervainé Szabó Gyöngyvér

A jól-lé közpoli ka a 21. században. Hervainé Szabó Gyöngyvér A jól-lé közpoli ka a 21. században Hervainé Szabó Gyöngyvér KJF 2015 A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Készült a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS A TARTALOMBÓL n Járható út: a globálisan szabályozott, demokratikus kapitalizmus Palánkai Tibor akadémikus

Részletesebben

Környei Ágnes A kulturális diplomácia modelljei

Környei Ágnes A kulturális diplomácia modelljei Környei Ágnes A kulturális diplomácia modelljei A kultúra, a civilizáció szerepének felértékelődése a nemzetközi kapcsolatokban általánosan elfogadott jelenség napjainkban, és a spontán kulturális egymásra

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Magyarorsza gi nagyva llalatok é s a fénntarthato féjlo dé s

Magyarorsza gi nagyva llalatok é s a fénntarthato féjlo dé s Magyarorsza gi nagyva llalatok é s a fénntarthato féjlo dé s Fekete László Győri Zsuzsanna Kraft Anikó Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságetikai Központ A magyar társadalom, a gazdaság és a politika szereplői

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN ENSZ-AKADÉMIA 2004/2005 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG HUNIDA Kht 2005 1 A Külügyminisztérium és az ENSZ Fejlesztési Programja

Részletesebben

Mészáros Judit. az Önök Bizottsága. Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Mészáros Judit. az Önök Bizottsága. Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Mészáros Judit az Önök Bizottsága Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Jánosnak és Daniniak hálával és útravalóként Tartalom Előszó (André Haynal)

Részletesebben

Anrás Kovács - Publications Books, monographs

Anrás Kovács - Publications Books, monographs Anrás Kovács - Publications Books, monographs 1) Anti-Semitism among Hungarian College and University Students. (with György Fischer) International Perspectives, vol. 27. American Jewish Committee, New

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. www.mcc.hu Tombor Balázs és Tombor András, alapítók Balázs Tombor and András Tombor, founders KÜLDETÉSÜNK OUR MISSION A Mathias Corvinus Collegium (MCC) egy Magyarországon és a világon is egyedülálló értékközösség.

Részletesebben

AZ ŐSLAKOS NÉPEK JOGAI

AZ ŐSLAKOS NÉPEK JOGAI ÕSLAKOS NÉPEK KÖRTVÉLYESI ZSOLT AZ ŐSLAKOS NÉPEK JOGAI az indián és a néger tüzet rakni éppúgy térdel mint a Hargitán a pásztor számolni ujjain számol különbség ha van az égen itt a Göncöl jön föl este

Részletesebben

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

ISKOLA A TÁRSADALMI TÉRBEN ÉS IDŐBEN 2011-2012

ISKOLA A TÁRSADALMI TÉRBEN ÉS IDŐBEN 2011-2012 Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola ISKOLA A TÁRSADALMI TÉRBEN ÉS IDŐBEN 2011-2012 II. kötet TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Előszó 1 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai 2 Előszó Előszó 3 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK,

Részletesebben