SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM HIRDETMÉNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM HIRDETMÉNY"

Átírás

1 SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, a Széchenyi Forgóeszközhitel és az ezen termékekhez kapcsolódó forint pénzforgalmi bankszámlavezetés során alkalmazott speciális díjakról, jutalékokról és a fizetések teljesítési rendjéről 200 millió Ft alatti éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalkozások) részére Közzététel: október 30. napján Hatályos: november 2. napjától A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. tv.-ben előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatjuk a mikrovállalati pénzforgalmi bankszámlával és bankkártyával rendelkező ügyfeleinket, hogy a szeptember 2-től hatályos hirdetményünkben közzétett tájékoztatóban foglaltak alapján a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló CXVI. törvényben előírt egyszeri tranzakciós illeték befizetés miatt megemelt egyes mikrovállalati számlavezetési és bankkártya díjakat a Bank július 1. napjától csökkenti. 1

2 1. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Számlavezetési díj Megnevezés Díj 2200 Ft Bejövő forint átutalás jóváírása 0 Ft Eseti forint átutalás bankon kívül - papír alapú megbízás - TeleBank ügyintézőn keresztül benyújtott megbízás - elektronikus megbízás Eseti átutalás bankon kívülre NAV felé Vállalati Netbank, Vállalati MobilBank és Electra Szolgáltatáson keresztül 0,311%, minimum 570 Ft 0,288%, minimum 405 Ft 0,153%, minimum 190 Ft 0,153%, minimum 190 Ft Eseti forint átutalás bankon belül - papír alapú megbízás - TeleBank ügyintézőn keresztül benyújtott megbízás - elektronikus megbízás 0,254%, minimum 570 Ft 0,230%, minimum 405 Ft 0,108%, minimum 115 Ft Forint átvezetés számlatulajdonos saját számlái között - papír alapú megbízás 0,215%, minimum 375 Ft - elektronikus megbízás 0 Ft Rendszeres forint átutalás - bankon kívül - bankon belül 0,153%, minimum 190 Ft 0,130%, minimum 140 Ft - számlatulajdonos saját számlái között 0 Ft Számlafeltöltés / számlaürítés - bankon kívül - bankon belül 0,153%, minimum 190 Ft 0,130%, minimum 140 Ft - számlatulajdonos saját számlái között 0 Ft Díjak esedékessége Tárgyhó utolsó napján Egyéb jellemzők: a) A számlavezetési díj minden megkezdett hónap után esedékes. b) Díjakra, jutalékokra vonatkozó egyéb meghatározás A díjak, jutalékok (továbbiakban együttesen: Díjak) számításának alapja a megbízás összege, vagy a bankjegyek, érmék darabszáma. A százalékos mértékben megállapított Díjak alapját az érintett tranzakciók összege képezi. A Díj felszámítása tranzakciónként, a számlavezetés pénznemében, azaz forintban történik. 2

3 Díjaink a standard (általános) kötelezettségvállalásokra és eljárásokra vonatkoznak. Minden, a standardtól eltérő többlet vagy a standardtól eltérő egyedi igény esetén külön és esetenként mérlegelheti a Bank a megbízás elfogadását és az alkalmazandó jutaléktételt. A Bank csak tartalmilag, nyelvi és alaki szempontból pontos megbízások lebonyolítását vállalja. Hiányos, a teendőkre csak éppen utaló, félreértésekre alkalmat adó közlésekből származó következményekért nem felel. A jelen Hirdetményben felsorolt jutalékokon kívül a megbízót terhelik a fizetési megbízás végrehajtása során, Magyarországon vagy külföldön felmerülő készkiadások, továbbá a megbízások lebonyolításába bekapcsolt külföldi bankok díjai és költségei, kivéve, ha a megbízó ellentétes kikötést alkalmaz és a Bank ennek érvényt tud szerezni. A díjmentesség alatt jelen Hirdetmény vonatkozásában minden esetben 0 Ft-ot kell érteni. A jelen Hirdetményben és annak mellékleteiben feltüntetett valamennyi tételdíj - ideértve az összetett díjaknak a tételdíj részét is - változó, az a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított fogyasztói ár- index mértékével változik. Ez a szabály nem vonatkozik a százalékos díjakra. Díjakra, jutalékokra (együttesen: díjak) vonatkozó fogalmi meghatározások jelen Hirdetmény vonatkozásában: Tételdíj: Olyan változó mértékű díj, amely forint összegben kerül meghatározásra, valamint az egyes díjakhoz kapcsolódó forint összegben meghatározott minimum és maximum érték, továbbá az összetett díjnak forint összegben meghatározott díjrésze. Százalékos díjak: Olyan változó díj, amely százalékban kerül meghatározásra, továbbá az összetett díj százalékban meghatározott része. Összetett díj: Amely áll egy százalékos mértékű díjból, valamint ahhoz kapcsolódóan egy forint összegben meghatározott tételdíjból. c) Jelen hirdetményben nem szabályozott tranzakciókra a 200 millió Ft-nál alacsonyabb nettó árbevételű ügyfelek esetén a Mikrovállalati Hirdetmény 200 millió Ft-nál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások számára c. Hirdetmény illetve vonatkozó mellékleteik általános szabályai vonatkoznak. d) Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan más vállalati bankkártyával nem rendelkezhet (azaz csak Széchenyi Bankkártyával rendelkezhet), vagy ha ilyennel már rendelkezik, azt a Banknak jogában áll visszavonni, tekintettel arra, hogy a korábbi bankkártyára vonatkozó szerződés a Széchenyi bankkártyára vonatkozó szerződés megkötésével megszűnik. e) Az Ügyfél jelen Hirdetmény kondícióinak igénybevételére kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben a Banknál a Széchenyi Kártya Program keretében folyószámlahitellel vagy forgóeszközhitellel rendelkezik és annak alapján a Banknak követelése van az Ügyféllel szemben. Amennyiben az Ügyfél már rendelkezik Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel vagy Széchenyi Forgóeszközhitellel, úgy az újabb Széchenyi Kártya Program keretében igénybevett folyószámlahitel vagy forgóeszközhitel csak a már meglévő pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódhat. Amennyiben az Ügyfélnek a Banknál több bankszámlája is van, úgy kizárólag egy bankszámlára vonatkoznak a jelen Hirdetmény szerinti kondíciók, folyószámlahitel esetén arra a bankszámlára, amihez a folyószámlahitel kapcsolódik. f) A hitel megszűnése esetén az Ügyfél jogosult azon időponttól számított 30 napon belül, miután a Hitelszerződésből kifolyólag az Ügyfélnek semminemű tartozása nem áll fenn árbevétele alapján rá vonatkozó, a Bank mindenkor hatályos Hirdetménye szerinti bármilyen bankszámla, bankszámlacsomag igénylésére. Amennyiben az Ügyfél nem igényel semmilyen számlát, számlacsomagot, úgy a Bank mindenkor hatályos Hirdetmény szerint, 200M Ft alatti nettó árbevételű vállalkozás esetén az Erste Induló számlacsomagra,-ezen csomag megszűnése esetén a Hirdetményben meghatározott, ennek helyébe lépő számlacsomagra módosul-, az Erste Induló számlacsomag 2. időszakára vonatkozó, jutalékok felszámítása mellett,. Számlacsomag-váltás esetén a Bank nem számít fel díjat, kivéve a Válogatás számlacsomagra történő módosítás esetén. Ebben az esetben az Erste Induló számlacsomag részét képező bankkártya, TeleBank, NetBank szolgáltatás, amennyiben az Ügyfél és a Bank között ilyen szolgáltatásra vonatkozó szerződés nem jött létre nem képezi a számlacsomag részét, és amennyiben azokat az Ügyfél személyesen, írásban nem igényli a Bank úgy tekinti, hogy azok igénybevételéről lemondott. A nevezett számlacsomag részét képező bármely szolgáltatást a bankszámla jogviszony hatálya alatt az Ügyfél jogosult a Banknál igényelni és azokat aktiválni. Bankunk a számlavezetésen túl igény szerint további szolgáltatásokat biztosít, amelyek kondíciói az alábbiak: Elektronikus szolgáltatások díjai Megnevezés - Vállalati TeleBank szolgáltatási díj Díjmentes* - Vállalati NetBank szolgáltatási díj Díjmentes* - Vállalati MobilBank szolgáltatási díj Díjmentes* - Erste Electra Light szolgáltatási díj Díjmentes* - Erste Electra szolgáltatási díj Ft/ hó Díj 3

4 - Erste Electra, Erste Electra Light szolgáltatások bank általi telepítése az ügyfél kérésére, vagy hibájából egy gépes telepítés esetén - Erste Electra, Erste Electra Light szolgáltatások bank általi telepítése az ügyfél kérésére, vagy hibájából hálózati telepítés esetén Díjak esedékessége Ft + ÁFA Ft + ÁFA Az adott tárgyhóra vonatkozó Erste Netbank, Erste Electra, Erste Electra Light díjak terhelésének esedékessége a tárgyhót követő 6. banki munkanap SMS szolgáltatások díjai - Vállalati TeleBank Őr SMS szolgáltatás díja 375 Ft / hó + 20 Ft / SMS - Vállalati NetBank Őr SMS szolgáltatás díja 375 Ft / hó + 20 Ft / SMS - Vállalati Kártya Őr SMS szolgáltatás díja 375 Ft / hó + 20 Ft / SMS - Internetes vásárlás ellenőrző SMS kód 1 0 Ft / hó + 0 Ft / SMS - Reggeli egyenlegközlő SMS szolgáltatás díja 375 Ft / hó + 20 Ft / SMS - Interaktív egyenlegközlő SMS szolgáltatás 2 díja 375 Ft / hó + 20 Ft / SMS Díjak esedékessége *A szolgáltatás díjmentes, azonban a szolgáltatás aktiválásához szerződés megkötése szükséges. Az adott tárgyhóban teljesült SMS havidíj és SMS darabdíjak terhelésének esedékessége a tárgyhót követő 6. banki munkanap. 2. Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez kapcsolódó bankkártya általános szabályai Bankkártyák érvényességi ideje Napi ATM készpénzfelvételi limit (készpénzfelvétel ATM-en keresztül) Napi POS limit (kereskedelmi vásárlás és készpénzfelvétel POS-on keresztül) MasterCard MoneySend jóváírási limit (nem módosítható sem állandó, sem időzáras limitként) Időzáras napi ATM készpénzfelvételi tranzakciószám limit 2 év 5 db tranzakció Ft, mely összeg kártyánként módosítható 10 db tranzakció Ft, mely összeg kártyánként módosítható Ft (HUF) / nap Maximum 20 db Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Bank február 15-től, illetve április 15-től napi ATM készpénzfelvételi összeg és időzáras napi ATM készpénzfelvételi összeg limit maximum értékeket vezet be a vállalati betéti bankkártyák esetén. A változás a Széchenyi Kártyákat nem érinti, azokra továbbra is a fentebbi táblázatban szereplő limitek vonatkoznak. 3. Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez kapcsolódó bankkártya díjai Megnevezés Díj mértéke (bruttó) Esedékesség Társkártya kibocsátási díj Ft A hitelkeret megnyitásakor Kártya újragyártás Ft Bejelentés napján Kártyaletiltás + a kártyapótlás díja* Ft Bejelentés napján * A bankkártya letiltását követő 60 napon belül 1 db azonos típusú bankkártya igényelhető pótkártyaként, amely esetben kizárólag a kártyaletiltás/pótlás díja kerül felszámításra. 60 napon túl igényelt bankkártya vagy eltérő típusú bankkártya igénylése új bankkártya kibocsátásnak minősül, amely esetben a kártyaletiltás/pótlás díján felül a Hirdetmény szerinti kártya kibocsátási díj is felszámításra kerül. Sürgősségi készpénzfelvétel külföldön érvényes 1 Internetes vásárlás ellenőrző SMS kód bármely bankkártyához igényelhető. 2 Az Interaktív egyenlegközlő szolgáltatás a számon érhető el. 4

5 Amennyiben a Kártyabirtokosnak külföldi tartózkodása alatt bankkártyája letiltásra kerül, és sürgősen készpénzre van szüksége, úgy a Mikrovállalati Hirdetmény 7. sz. melléklete (Bankkártya szolgáltatások kondíciói) szerint veheti igénybe a sürgősségi készpénz igénylés szolgáltatást. 4. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel esetén bankkártya használati díjak Megnevezés Díj mértéke Esedékesség Kereskedelmi fizetés 0 Ft - Készpénzbefizetés postahelyen POS terminálon (2009. szeptember 1-jétől vehető igénybe) Készpénzfelvétel belföldön Erste Bank bankjegykiadó automatából és külföldön az Erste Bankcsoport bankjegykiadó automatáiból 3 (ATM) Készpénzfelvétel egyéb belföldi bankjegykiadó automatából (ATM) Készpénzfelvétel belföldön Erste Bank bankfiókban (POS) Készpénzfelvétel belföldön más banki bankfiókban, vagy postahivatalban (POS) Készpénzfelvétel külföldön bankjegykiadó automatából (ATM) Készpénzfelvétel külföldön bankfiókban (POS) 0,43% min 534 Ft 0,21% Ft + 0,54% Ft + 0,21% Ft + 0,54% Ft + 1,07% Ft + 1,07% Ft + A bankkártya tranzakciók és díjak elszámolására vonatkozó részleteket, valamint az értéknap, a feldolgozás napja és a könyvelés napja pontos meghatározását az Üzleti Bankkártya Általános Szerződési Feltételek mikrovállalkozások részére, valamint jelen Hirdetmény Díjakra, jutalékokra (együttesen: díjak) vonatkozó fogalmi meghatározások fejezete tartalmazza. Bankkártyával külföldi pénznemben végzett tranzakciók esetében a KártyaŐr szolgáltatás SMS üzenetbeni HUF értéke eltérhet az ügyfél bankszámláján terhelt értéktől A Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez kapcsolódó bankkártya esetén járó baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás, asszisztencia-szolgáltatás A biztosítás akkor érvényes, ha a biztosított utazást tesz Magyarország vagy a Biztosított (Kártyabirtokos) állandó lakóhelyét jelentő ország határain kívül, az utazás harminc egymást követő napot meg nem haladó időtartama alatt. Az asszisztencia-szolgáltatás 24 órán keresztül magyar nyelven vehető igénybe, amely szolgáltatást nyújtó társaság rendelkezik felhatalmazással, hogy problémák esetén a biztosító nevében eljárjon. Assistance telefon/fax: A biztosítási- és asszisztencia szolgáltatás részletes leírását a "A Baleset-, Betegség és Poggyászbiztosítás Általános Feltételei" tartalmazza. Baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás, valamint az asszisztencia-szolgáltatás díját az éves kártyadíj tartalmazza A Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez kapcsolódó bankkártya a Bank ügynökeként eljáró KAVOSZ Zrt. irodáiban igényelhető a Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel egyidejűleg. A bankkártya kibocsátására kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerülhet sor. A bankkártya érvényességi ideje a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel futamidejéhez kapcsolódik, ezért annak megújítására nem kerülhet sor. 3 Az Erste Bankcsoport tagjai: Ausztriában: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Szlovákiában: Slovenská Sporitelňa, Csehországban: Česká Spořitelna, Horvátországban: Erste Bank Croatia (Erste & Steiermärkische Bank d.d.), Romániában: Banca Comerciala Romania, Szerbiában: Erste Bank Novi Sad 5

6 5. Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez kapcsolódó díjak Megnevezés Mérték Esedékesség Bruttó kamat 1 havi BUBOR + 4 % Kamattámogatás mértéke január 1. és december 31. között rendelkezésre bocsátott hitelkeretre a kamattámogatás mértéke: 10 millió forint hitelösszegig 365 napra 1 % Nettó kamat fizetendő negyedévente, a zárlat napján. (Nettó kamat = Bruttó kamat kamattámogatás) Amennyiben a NFM a kamattámogatás folyósítását bármely okból megtagadja, vagy felfüggeszti, az Ügyfél köteles a támogatás összegét a Bank részére megfizetni. Ennek esedékessége a NFM ezirányú értesítésének kézhezvétele napja Kezelési költség (kamattal megegyező módon 0,8% Negyedévente, a zárlat napján számítandó): Késedelmi kamat Bruttó kamat + 1% Azonnal Kártyadíj 4 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díja Hitelkeret 500e Ft Kártyadíj (bruttó) ,- Ft 1-2 MFt között ,- Ft 3-4 MFt között ,- Ft 5-6 MFt között ,- Ft 7-10 MFt között ,- Ft MFt között ,- Ft MFt között ,- Ft MFt között ,- Ft Amennyiben a Bank az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, úgy a kártyadíj megfizetése a hitelkeret megnyílásának napján a teljes megnyitásra kerülő keret után, a felülvizsgálati kérelem jóváhagyása esetén a hitelszerződés második évre történő meghosszabbításakor az aktuálisan megnyitásra kerülő keret után történik Lsd. alábbi táblázat A kártyadíj megfizetése a hitelkeret megnyílásának napján ill. felülvizsgálati kérelem jóváhagyása esetén a hitelszerződés második évre történő meghosszabbításakor esedékes Első évben a garanciadíj állami támogatás mértékével csökkentett összege a hitelkeret megnyitásakor esedékes. Amennyiben a folyószámlahitel futamideje a szerződés felülvizsgálata alapján további egy évvel kitolódik, a második évre vonatkozó garanciadíj állami támogatás mértékével csökkentett összege a meghosszabbításkor esedékes. Ha a NFM a garanciadíj támogatás folyósítását bármely okból megtagadja vagy felfüggeszti, a garanciadíj támogatás összegével megegyező összeg esedékessége a NFM ezirányú értesítésének kézhezvétele napja A Bank és az Ügyfél között olyan Széchenyi Kártyához kapcsolódó Folyószámla Hitelszerződés került aláírásra, amikor a Bank a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart az Ügyfél rendelkezésére akkor a fenti 6. Széchenyi kártyához kapcsolódó folyószámlahitel díjai c. fejezet által tartalmazott táblázat díjakon túl az alábbi díjak kerülnek még felszámításra: 4 A Kártyadíj elnevezésű díjtétel a hiteljogviszonyhoz kapcsolódó díjtétel, amely tartalmazza a hitel bírálatának, a hitelkeret rendelkezésre bocsátásának ill. felülvizsgálatának jutalékát, továbbá a bankkártya rendelkezésre bocsátásának és fenntartásának a díját is. 6

7 Megnevezés Mérték Esedékesség Egyszeri 3 % A szerződéskötési díj megfizetése a hitelkeret Szerződéskötési díj Vetítési alapja: a szerződött hitelösszeg megnyílásának napján esedékes A különdíj megfizetése évente, a futamidő első évének végén a hitelszerződésben Egyszeri 1 % meghatározott lejáratakor, amennyiben a Vetítési alapja: a Folyószámla Hitelszerződés Különdíj hitelszerződés további egy évvel aláírásával vállalt és a ténylegesen teljesített meghosszabbodik, úgy a második év végén a számlaforgalom közötti különbözet hitelszerződésben meghatározott véglejáratkor esedékes A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő garanciadíjak éves mértékét a mindenkor hatályos Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény tartalmazza. Tájékoztatásul közöljük a november 18-át követően benyújtott kezességvállalási kérelmek esetén a garanciadíj jelen Hirdetmény közzétételekor érvényes mértékét (1,4%), a Vállalkozások által fizetendő részt és az állami garanciadíj támogatás összegét. A felülvizsgálattal második évre meghosszabbodó hitelszerződésekhez kapcsolódó készfizető kezességvállalás díja az eredeti készfizető kezességvállalási szerződésben rögzített díjjal azonos. Hitelkeret összege (Ft) A készfizető kezességvállalás éves díja (1,4%) (Ft) Vállalkozások által fizetendő rész (Ft) Állami garanciadíj támogatás (Ft)

8 A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő garanciadíjak éves mértékét a mindenkor hatályos Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény tartalmazza. Tájékoztatásul közöljük a június 17-ét követően benyújtott kezességvállalási kérelmek esetén a garanciadíj jelen Hirdetmény közzétételekor érvényes mértékét (1,5%), a Vállalkozások által fizetendő részt és az állami garanciadíj támogatás összegét. A felülvizsgálattal második évre meghosszabbodó hitelszerződésekhez kapcsolódó készfizető kezességvállalás díja az eredeti készfizető kezességvállalási szerződésben rögzített díjjal azonos. Hitelkeret összege (Ft) A készfizető kezességvállalás éves díja (1,5%) (Ft) Vállalkozások által fizetendő rész (Ft) Állami garanciadíj támogatás (Ft) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő garanciadíjak éves mértékét a mindenkor hatályos Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény tartalmazza. Tájékoztatásul közöljük a június 17-ét megelőzően benyújtott kezességvállalási kérelmek esetén a garanciadíj jelen Hirdetmény közzétételekor érvényes mértékét (1,7%), a Vállalkozások által fizetendő részt és az állami garanciadíj támogatás összegét. A felülvizsgálattal második évre meghosszabbodó hitelszerződésekhez kapcsolódó készfizető kezességvállalás díja az eredeti készfizető kezességvállalási szerződésben rögzített díjjal azonos. 8

9 Hitelkeret összege (Ft) A készfizető kezességvállalás éves díja (1,7%) (Ft) Vállalkozások által fizetendő rész (Ft) Állami garanciadíj támogatás (Ft) Az ügyfél köteles a készfizető kezességvállalási díjat (garanciadíj) évente, esedékességkor a Banknak megfizetni, akként, hogy annak összegét köteles a pénzforgalmi bankszámláján biztosítani és felhatalmazza a Bankot, hogy annak összegével a pénzforgalmi bankszámláját megterhelje. A Széchenyi Kártya keretében nyújtott legfeljebb ,- Ft összegű hitelekhez, december 31-ével bezárólag szerződött és rendelkezésre bocsátott hitelekhez biztosított a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a részére fizetendő készfizető kezességvállalási díj 50 % ának megfelelő mértékű garanciadíj támogatás azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a készfizető kezességvállalási díj vetítés alap 0,75 százalékénak megfelelő összeget. A kamattámogatás és garanciadíj támogatás mértékét jelen Hirdetmény hatálybalépésének napján a 2009/2013. (XII.29) Korm. határozat tartalmazza azzal, hogy a fent meghatározott határozat hatályon kívül helyezése, vagy módosulása esetén a kamat és garanciadíj támogatás mértéke a jelen Hirdetmény módosítása nélkül is megszűnik, vagy az előzőekben megjelölt Kormány határozat helyébe lépő határozat, illetve egyéb jogi szabályozási eszköz szerint módosul 6. Széchenyi Forgóeszközhitelhez kapcsolódó díjak Megnevezés Mérték Esedékesség Bruttó kamat 1 havi BUBOR + 5 % Nettó kamat fizetendő havonta, a zárlat napján. (Nettó kamat = Bruttó kamat kamattámogatás) 9

10 Kamattámogatás mértéke Szerződéskötési díj Folyósítási jutalék A január 1. és december 31. között megkötött hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első három évére (1096 napra) 2% Egyszeri 1,5% a hitelszerződés teljes összegéhez viszonyítva Folyósításonként fixen ,- Ft Amennyiben a NFM a kamattámogatás folyósítását bármely okból megtagadja, vagy felfüggeszti, az Ügyfél köteles a támogatás összegét a Bank részére megfizetni. Ennek esedékessége a NFM ezirányú értesítésének kézhezvétele napja A szerződés megkötésekor Az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó lehívások alkalmával fizetendő Kezelési költség 0,8%/év Havonta, a kamat megfizetésével egyidőben Különdíj Egyszeri 1% Az előírt éves számlaforgalom nem teljesítése esetén fizetendő, a szerződésben meghatározott és a teljesített számlaforgalom közötti különbségre vetítve Évente, a szerződés aláírásának napjától számított egy év elteltét követő első banki munkanapon és véglejáratkor Szerződés-módosítási díj Késedelmi kamat Garantiqa Hitelgarancia Zrt. bruttó készfizető kezességvállalási díja A Garantiqa részére fizetendő egyéb díj a garanciadíjon kívül 1%, de minimum ,- Ft, maximum ,- Ft Tőke után: (bruttó) ügyleti kamat + 6%/év Ügyleti kamat ill. egyéb tartozások után: 20%/év A hitelösszeg 80%-ra vetítve évente 1,6%/év A készfizető kezességvállalási díj számítása a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetményében rögzített képlet alapján történik Minimum díj: 5.000, Ft A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetményében rögzített összeg Szerződésmódosításkor A lejárt tartozás érvényesítésekor esedékes (Nettó garanciadíj = Bruttó garanciadíj garanciadíj-támogatás) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetményében meghatározottak alapján Az ügyfél köteles a készfizető kezességvállalási díjat (garanciadíj) évente, esedékességkor a Banknak megfizetni, akként, hogy annak összegét köteles a forgóeszközhitel törlesztési pénzforgalmi bankszámláján biztosítani és felhatalmazza a Bankot, hogy annak összegével ezen pénzforgalmi bankszámláját, annak fedezetlensége esetén bármely a Banknál vezetett bankszámláját ideértve a betétszámláját is - megterhelje. A garanciadíj támogatás mértéke a január 1. és december 31. között megkötött Széchenyi Forgóeszköz Hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első három évére (1096 napra) a készfizető kezességvállalás díjának 50 százaléka azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a készfizető kezességvállalási díj vetítési alapjának 0,75 százalékát. A kamattámogatás és garanciadíj támogatás mértékét jelen Hirdetmény hatálybalépésének napján a 2009/2013. (XII.29)Korm. határozat tartalmazza azzal, hogy a fent meghatározott határozat hatályon kívül helyezése, vagy módosulása esetén a kamat és garanciadíj támogatás mértéke a jelen Hirdetmény módosítása nélkül is megszűnik, vagy az előzőekben megjelölt Kormány határozat helyébe lépő határozat, illetve egyéb jogi szabályozási eszköz szerint módosul. 10

11 7. Akció I. Számlavezetési díjkedvezmény: Azon leendő Ügyfeleink számára, akik május 1. és október 31. között nem rendelkeztek Bankunknál élő forint pénzforgalmi bankszámlával és november 2. és december 31. között Széchenyi Kártya hitelszerződést írnak alá, amely szerződés alapján - a folyósítási feltételek teljesítését követően- a hitel folyósításra kerül, a Bank a szerződéskötés hónapjában és az azt követő hat hónapon keresztül nem számítja fel a hitelhez kapcsolódó pénzforgalmi bankszámla havi számlavezetési díját. Az akcióban az Erste Bank Hungary Zrt. és a bankcsoportba tartozó társaságok munkavállalói nem vehetnek részt. A Bank fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett akció feltételeit az akció időtartama alatt bármikor egyoldalúan módosítsa, vagy azt egyoldalúan megszüntesse, meghosszabbítsa. II. Számlavezetési díjkedvezmény: Azon leendő Ügyfeleink számára, akik január 01 és július 14. között nem rendelkeztek Bankunknál élő forint pénzforgalmi bankszámlával és július 15. és október 31. között Széchenyi Kártya hitelszerződést írnak alá, amely szerződés alapján - a folyósítási feltételek teljesítését követően- a hitel folyósításra kerül, a Bank a szerződéskötés hónapjában és az azt követő hat hónapon keresztül nem számítja fel a hitelhez kapcsolódó pénzforgalmi bankszámla havi számlavezetési díját. Az akcióban az Erste Bank Hungary Zrt. és a bankcsoportba tartozó társaságok munkavállalói nem vehetnek részt. A Bank fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett akció feltételeit az akció időtartama alatt bármikor egyoldalúan módosítsa, vagy azt egyoldalúan megszüntesse, meghosszabbítsa. 11

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM HIRDETMÉNY

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM HIRDETMÉNY SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, a Széchenyi Forgóeszközhitel és az ezen termékekhez kapcsolódó forint pénzforgalmi

Részletesebben

ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói

ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói Közzététel: 2016. augusztus 5. Hatályos: 2016. augusztus 8. Jelen hirdetményi melléklet (a továbbiakban: Hirdetmény) a Vállalati

Részletesebben

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya SZÉCHENYI KÁRTYA Érvényes 2015. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési

Részletesebben

ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói

ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói Közzététel: 2016. szeptember 9. Hatályos: 2016. szeptember 12. Módosítások dőlt betűvel jelölve. Jelen hirdetményi melléklet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: január 1-től

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: január 1-től H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I K Á R T Y A Hatályos: 2016. január 1től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2014. február 28. napjától

Részletesebben

0,183%, min. 190 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,234%, min. 245 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,183%, min. 190 Ft. + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,132%, min.

0,183%, min. 190 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,234%, min. 245 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,183%, min. 190 Ft. + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,132%, min. NEM ÉRTÉKESÍTETT FORINT PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLACSOMAGOK DÍJAI Közzététel: 2015. szeptember 1. napján Hatályos: 2015. szeptember 2. napjától A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.

Részletesebben

S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A S Z É C H E N Y I K Á R T Y A Érvényes: 2017. január 1től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási Bankon kívüli elektronikus forint átutalási

Részletesebben

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA HITEL Érvényes 2015. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2017. január 1-től Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke 1 5 % vetítve 2 vetítve, Ügyfél által fizetendő

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2015. augusztus 18-tól Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke (a futamidő első 3 évére) 1 5 % vetítve

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Bankkártya hirdetménye

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Bankkártya hirdetménye Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Bankkártya hirdetménye Érvényes: 2013. szeptember 16tól Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyel

Részletesebben

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19. napjától Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 2015. október 19-től az Erste Bank két új szolgáltatást

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

Nem értékesített bankszámlák

Nem értékesített bankszámlák RSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény.3. sz. melléklet Nem értékesített bankszámlák folyószámlák vezetése során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról Közzététel:

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY I. VÁLLALKOZÁSOK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK HITELEI Megnevezés Futamidő Kamat mértéke (%/év)* Esedékesség Forgóeszköz hitel éven belüli Igénylés alapján lejárat 13%

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Indoklás: A Takarékszövetkezet a vállalkozói hiteleket tartalmazó Aktív üzletági hirdetményében - 2014. augusztus 25.-i hatállyal - közzéteszi hogy a Bankpénztári POS

Részletesebben

12-24 hónap (éves felülvizsgálattal) 1 havi BUBOR + 4 % 10 000 000 Ft-ig kamattámogatás mértéke 1% Kamat állami támogatás nélkül (évi)

12-24 hónap (éves felülvizsgálattal) 1 havi BUBOR + 4 % 10 000 000 Ft-ig kamattámogatás mértéke 1% Kamat állami támogatás nélkül (évi) Széchenyi Kártya Folyószámla hitel Hitel összege: Futamidő Kamat állami támogatás nélkül (évi) Kamattámogatás (évi) 1 000 000 Ft 25 000 000 Ft 12-24 hónap (éves felülvizsgálattal) 1 havi BUBOR + 4 % 10

Részletesebben

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2015. december 31. Hatályos: 2016. január 4-től A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2016. július 15. napja Hatályos: 2016. július 18-tól Módosítás oka: A Bank 2016. július 18-tól egy új szolgáltatást vezet be, Erste Lakossági

Részletesebben

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla ERSTE MUNKAVÁLLALÓI BANKSZÁMLÁK DÍJAI ÉS JUTALÉKAI Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1-től A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv.-ben előírt tájékoztatási

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19-től A változás okai: Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 2015. október 19-től az Erste Bank két új szolgáltatást

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2016. december 2-ától I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + Kezelési költség, kamat módjára számítandó 0,8% (évi) Állami

Részletesebben

PRÉMIUM ÜGYFÉL STÁTUSZ/ÜGYFÉL KISZOLGÁLÁS FELTÉTELEI

PRÉMIUM ÜGYFÉL STÁTUSZ/ÜGYFÉL KISZOLGÁLÁS FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az Az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag)

Részletesebben

Nem értékesített bankszámlák Erste SzuperNulla, Erste Príma és Erste Szimpla Bankszámlák díjai és jutalékai

Nem értékesített bankszámlák Erste SzuperNulla, Erste Príma és Erste Szimpla Bankszámlák díjai és jutalékai Nem értékesített bankszámlák Erste SzuperNulla, Erste Príma és Erste Szimpla Bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2016. július 15. napján Hatályos: 2016. július 18-tól Módosítás oka: A Bank 2016.

Részletesebben

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19-től A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI Közzététel: 2015. augusztus 28. napján Hatályos: 2015. augusztus 31-től A változás okai: 2015. augusztus 31-től Visa Electron Diák típusú bankkártya nem igényelhető. Ezen

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2017. szeptember 25-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + Kezelési költség, kamat módjára számítandó 0,8% (évi) Állami

Részletesebben

Bankkártya Szolgáltatások díjai

Bankkártya Szolgáltatások díjai Bankkártya Szolgáltatások díjai Közzététel: 2016. március 01. napján Hatályos: 2016. május 02-től A változás okai: Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a bankfiókban a POS terminálon végzett pénztári

Részletesebben

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY Természetes és nem természetes személyek részére TARTALOMJEGYZÉK Tartalom 1. BANKKÁRTYA LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGHOZ...3 2. BANKKÁRTYA VÁLLALKOZÓI SZÁMLACSOMAGOKHOZ, pénzforgalmi számlákhoz...4

Részletesebben

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2015. augusztus 28. napján Hatályos: 2015. augusztus 31-től A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az Az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag)

Részletesebben

Bankkártya Szolgáltatások díjai

Bankkártya Szolgáltatások díjai Bankkártya Szolgáltatások díjai Közzététel: 2016. június 14. napján Hatályos: 2016. június 15-től Az alábbiakban a lakossági bankszámlavezetés során általánosan alkalmazott díjak kerülnek feltüntetésre,

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az Az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag)

Részletesebben

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2015. március 31. napján Hatályos: 2015. április 1-jétől A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az Az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag)

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2016. július 15. napján Hatályos: 2016. július 18-tól Módosítás oka: A Bank 2016. július 18-tól egy új szolgáltatást vezet be, Erste Lakossági MobilBank néven.

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az Az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag)

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL

HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL Kihirdetve: 2013.07.16 Hatályos: 2013.09.16. egységes szerkezetben Bizonyos termékek érvényességének kezdete a fenti érvényességi időponttól eltérő lehet.

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez

Részletesebben

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés napja 2015. november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó Általános

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. március 21-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai

Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Közzététel: 2016. december 20. napján Hatályos: 2016. december 21. napjától Igénylés feltétele: Erste EgySzámla Díjcsomagot bármely nagykorú devizabelföldi

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés értéknapja 2015. augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó

Részletesebben

Erste munkavállalói bankszámlák díjai és jutalékai

Erste munkavállalói bankszámlák díjai és jutalékai Erste munkavállalói bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2016. július 15. napján Hatályos: 2016. július 18-tól Módosítás oka: A Bank 2016. július 18-tól egy új szolgáltatást vezet be, Erste Lakossági

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex, valamint Üdvözlő 7 számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex, valamint Üdvözlő 7 számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák Kártyatermékek: TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2017. novemver 15-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex,

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI Érvényes: 2015. október 31-ig. Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági kártya Maestro MC Standard Kártyadíjak Éves díj 0 500 1 000 2 500 Társkártya éves

Részletesebben

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 01. KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. ÁPRILIS 01. TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAG A Takarék kiváltó számlacsomagra

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ALAP SZÁMLACSOMAGRÓL. A termék 2014. július 15-től nem forgalmazható.

HIRDETMÉNY AZ ALAP SZÁMLACSOMAGRÓL. A termék 2014. július 15-től nem forgalmazható. RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY AZ ALAP SZÁMLACSOMAGRÓL A termék 2014. július 15-től nem forgalmazható. ÉRVÉNYES: 2014. SZEPTEMBER 05-TŐL 1 Természetes személyek (fogyasztók) részére vezetett

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE

2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE 2013.09.16. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL HIRDETMÉNYE S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A FŐBB KONDÍCIÓI I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

ÉRVÉNYES: 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. ÁPRILIS 24.

ÉRVÉNYES: 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. ÁPRILIS 24. Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Bankszámla Hirdetmény 10. számú melléklet Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHBLibri Kultúrakártya Hatályos: 2017. július 17. napjától Közzététel napja: 2017. április 28. FHBLibri Kultúrakártya

Részletesebben

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB ATM Plusz Bankszámla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

3. sz. melléklet Posta Flotta Bankszámlához kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek és kamatmértékek. Érvényes: 2014. április 10.

3. sz. melléklet Posta Flotta Bankszámlához kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek és kamatmértékek. Érvényes: 2014. április 10. Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési

Részletesebben

Díjtétel elnevezése Számlanyitási díj

Díjtétel elnevezése Számlanyitási díj A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDICIÓS LISTÁRÓL B) Lakossági kondíciók ELECTRICA számlacsomag 1,2 Hatálybalépés időpontja: 2017. június 6. 1.1 Forint fizetési számla és

Részletesebben

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2013. május 3-tól Közzététel napja: 2013. május 02. Az FHB

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Kiemelt Dolgozói Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2017. július 7-től visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.08.15. Számlavezetés PSZ /A. sz. melléklet: Már nem köthető lakossági forint bankszámlák, bankszámlacsomagok kondíciói PSZ/B. sz.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK I. Vállalkozói hitelek kondíciói I.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla

Részletesebben

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

ÉRVÉNYES: 2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS 29.

ÉRVÉNYES: 2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS 29. Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai

Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2016. július 15. napján Hatályos: 2016. július 18-tól Módosítás oka: A Bank 2016. július 18-tól egy új szolgáltatást vezet be, Erste

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2016. november 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

3. 2015. JANUÁR 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2014. DECEMBER

3. 2015. JANUÁR 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2014. DECEMBER Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény HITELKÁRTYA KÖZZÉTÉVE: 2015. JÚNIUS 30-ÁN HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1-TŐL

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény HITELKÁRTYA KÖZZÉTÉVE: 2015. JÚNIUS 30-ÁN HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1-TŐL HITELKÁRTYA KÖZZÉTÉVE: 2015. JÚNIUS 30-ÁN HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1-TŐL A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. CXVI. törvényben előírt tranzakciós illeték fizetési kötelezettség miatt 2013. január

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Megtakarítási Számla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6 www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜZLETÁG

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6 www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜZLETÁG HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. debrecen.bethlen@hajdutakarek.hu

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Bank üzletpolitikai döntésének következtében 2014.

Részletesebben

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT VÁLLALKOZÓI HITEL TERMÉKEK

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT VÁLLALKOZÓI HITEL TERMÉKEK A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT VÁLLALKOZÓI HITEL TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI H I R D E T M É N Y Vállalkozói hitelek kondíciói

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BÁZIS SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY A BÁZIS SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A BÁZIS SZÁMLACSOMAGRÓL ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 03. NAPJÁTÓL (kivéve a 2015. május 26. napján közzétett Paypass termékekkel kapcsolatos változások, amelyek

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

Bankkártya Szolgáltatások díjai

Bankkártya Szolgáltatások díjai Bankkártya Szolgáltatások díjai Közzététel: 2017. április 21. napján Hatályos: 2017. április 24-től 1. Lakossági Keretszerződések esetében nyújtott bankkártya szolgáltatások A Bank 2016. december 21-től

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Vállalkozói ügyfelek részére. Érvényes: 2016.március 04-től. Hatályos 2016.január 04-től

HIRDETMÉNY. Vállalkozói ügyfelek részére. Érvényes: 2016.március 04-től. Hatályos 2016.január 04-től HIRDETMÉNY Vállalkozói ügyfelek részére Érvényes: 2016.március 04-től Vállalkozói Forint számla vezetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

1. 2015. JANUÁR 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2014. DECEMBER

1. 2015. JANUÁR 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2014. DECEMBER Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Bank üzletpolitikai döntésének következtében 2014.

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

Vállalati hiteltermékek kondíciói 1

Vállalati hiteltermékek kondíciói 1 Hirdetmény Vállalati hiteltermékek kondíciói 1 58/2015. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2015.10.01-től A módosítások, melyeket dőlt betűvel jelöltünk: A Különdíj bevezetése,

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB ATM Plusz Bankszámla megegyezik a 2011. március 31ig Allianz

Részletesebben