TARTALOM. A szolgálati csoportról és a szerzőről 9. Bevezetés Hallatlan! Jézus tanítványképző stratégiája ahogy nem gondoltad volna 35

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. A szolgálati csoportról és a szerzőről 9. Bevezetés 13. 1. Hallatlan! 19. 2. Jézus tanítványképző stratégiája ahogy nem gondoltad volna 35"

Átírás

1 TARTALOM A szolgálati csoportról és a szerzőről 9 Bevezetés Hallatlan! Jézus tanítványképző stratégiája ahogy nem gondoltad volna Imádkozz az aratás Urához! Az iszlámon belül 73 Kiábrándultság és elégedetlenség 5. Az elveszettek elérése Felderítő bibliatanulmányok és engedelmességen alapuló tanítványság Egyszerű gyülekezetek, drámai átalakulás, gyors számbeli gyarapodás Álmok, látomások és csodák a muszlimok között Akikre nem volt méltó a világ 155 Tanuljunk a hit hőseitől és hősnőitől! 10. A legnagyobb eredményeket a legkeményebbek érik el Hétköznapi emberek, akik véghezviszik a lehetetlent 183

2 12. Hét paradigmaváltás Hogyan lássunk hozzá? 207 Az elveszettek elérésének biblikus módjai Függelék Függelék Jegyzetek 229

3 A SZOLGÁLATI CSOPORTRÓL ÉS A SZERZŐRŐL TÍZ ÉVVEL EZELŐTT 2002-ben a CityTeam International egy ránézésre sikeres segélyszolgálat volt, amely minden évben félmilliónál több hátrányos helyzetű városlakó életére volt hatással. Mégis miközben a segítő szolgálat és az evangelizáció terén a CityTeam Isten áldását tapasztalta a szervezet kudarcot vallott abban, hogy a megtértek képzése révén valóban átformálódjanak az érintett közösségek. Ebben azonban változás állt be. Abban az évben a CityTeam igazgatóságának elnöke, Patrick Robertson Jim Collins Good to Great ( A jóból nagyszerűt ) című könyvét olvasva késztetést érzett arra, hogy a CityTeam küldetését újra a tanítványképzés ügyének szentelje. Felhívást intézett a személyzethez és a szervezet kuratóriumához, hogy nagyon céltudatosan összpontosítsanak Jézus utolsó szavaira, engedelmeskedve neki: Menjetek el azért, és tegyetek tanítványokká [minden népeket]. Ugyancsak 2002-ben David Watson, aki most a Global Church Planting elnökhelyettese a CityTeam-ben, egy Délkelet-Ázsiában és Indiában töltött szolgálati időszak végéhez ért, amely egyes vélemények szerint a modern időkben páratlanul sikeres volt. Csakhogy az ott elért sikerek egy, a korábbi szolgálatában történt katasztrófa miatti kétségbeesésből születtek: az általa kiképzett tanítványok közül többen vértanúk lettek, miközben egy igen nagy erőpróbát jelentő népcsoport körében alapítottak gyülekezeteket. Az ezt követő gyász és elkedvetlenedés során David rájött, hogy valami hiányzik és a Bibliához fordult útmutatásért. Kezdte felismerni, hogy a rejtettnek tűnő bibliai elvek sok olyan akadályra mutatnak rá, amelyek 9

4 A SZOLGÁLATI CSOPORTRÓL ÉS A SZERZŐRŐL a világ problémás területein az evangélium gyors terjedésének útjában állnak. Ezekre a szolgálattal kapcsolatos kérdésekre nyilvánvalóbb volt a válasz, semmint képzelhette volna ami azt illeti, maga a Biblia volt a válasz. Ez az új megközelítés bámulatos eredményeket produkált Indiában, minthogy Watson véget vetett a legjobb gyakorlatok modelljén alapuló misszionárius-képzésnek, és egyszerűen hagyta, hogy fölfedezzék, ami mellett addig elsiklottak: hogy Istennek mi a terve a Biblia teljes szövegére alapuló tanítványképzéssel kapcsolatban. Egy évvel később, 2003-ban Jerry Trousdale most ő a CityTeam nemzetközi szolgálatainak igazgatója, továbbá egy igen hatékony afrikai munkatársakból álló csoportja találkozott David Watsonnal, és igen jó benyomást keltett bennük az Istennek engedelmes tanítványok képzésére vonatkozó bibliai elvek tudatos alkalmazása. Ez egy szolgálat elindítására ösztönözte őket, amellyel nagy fába vágták a fejszéjüket: Nyugatés Közép-Afrika tizennyolc legnagyobb, és az evangéliumtól leginkább elzárt népcsoportjának mindegyikében legalább 100 gyülekezet alapítását tűzték ki célul olyan gyülekezetekét, amelyeket az jellemez, hogy a tanítványok tanítványokat teremnek. Ugyancsak ez idő tájt több mint ötven szolgálat részvételével afrikai vezetők egy másik csoportja is partneri kapcsolatba lépett, hogy Kelet-Afrika legkevésbé evangelizált népei között is hatékonyabbá váljon a tanítványképzés ra Patrick Robertson, David Watson, Jerry Trousdale és szolgálati munkatársaik tapasztalatait, újonnan felfedezett paradigmáit Isten egy szervezeti szövetséggé fonta össze, a City- Team vezetősége alatt. Együtt megújították és újrafókuszálták elkötelezettségüket a munka iránt, amelyben Isten világszerte úgy formál át szenvedélyes módon egyéneket, családokat és egész közösségeket, hogy szükségben lévő embereket szolgáló, az evangéliumot hirdető, a városokban és a világ népei között 10

5 A SZOLGÁLATI CSOPORTRÓL ÉS A SZERZŐRŐL tanítványokat kiképező hívőkből önmagukat sokszorozó közösségeket alapít. Az utóbbi hét évben e hálózat működése folytán más szolgálatok százai fogadták el azokat a bibliai értékeket és elveket, amelyek ilyen eredményeket lehetővé tesznek, és kapcsolódtak be a hasonlóan gondolkodó szolgálatok közötti egyre növekvő együttműködésbe. A könyvünkben részletezett Tanítványképző Mozgalom ennek a következménye. Mindezen szervezetek közös eleme az olyan bibliai elvek és értékek felfedezése és tudatos alkalmazása, amelyeken könynyen átsiklik a szem a Biblia olvasása közben. És a több száz szolgálati partner mind tanúja lett azoknak a csodálatos változásoknak, amiket az emberek akkor élnek át, ha teljes szívből engedelmeskednek Istennek. A SZERZŐ, ÉS MÁSOK Jerry Trousdale és felesége, Gayle évekig szolgáltak Afrikában egy muszlim többségű népcsoport körében. Jerry missziológiát tanult mester- és doktori képzésben, valamint missziók kiküldését végző gyülekezeteket pásztorolt Kaliforniában és Tennessee-ben. Dr. Donald McGavran, az Egyháznövekedési Mozgalom atyja is e közösségek egyikének volt tagja ban Jerry társalapítóként elindította tizennyolc, addig még el nem ért afrikai muszlim népcsoportban a Final Command Ministries-t a tanítványképző mozgalmak katalizálására ben ez az afrikai csoport a CityTeam része lett. Ma Jerry és Gayle Tennessee-ben élnek. MUSZLIM ÉS KERESZTÉNY HÁTTERŰ SZEMÉLYEK, AKIK HOZZÁJÁRULTAK A KÖNYV MEGSZÜLETÉSÉHEZ Jerryt három olyan személy is segítette, akik nagyban hozzájárultak e könyv anyagának összegyűjtéséhez és kialakításához, nevüket azonban sajnálatos módon nem tehetjük közzé. 11

6 A SZOLGÁLATI CSOPORTRÓL ÉS A SZERZŐRŐL Több mint három hónap leforgása alatt, több országban, kilométerek ezreit felölelő területeken 130-nál is több, főként iszlám, néhány esetben pedig keresztény hátterű vezető járult hozzá, hogy e projekt számára mélyinterjút adjon. Az e könyv lapjain közölt történetek igaz beszámolók, egyik sem tartalmaz fiktív elemeket. Viszont személyazonosságuk védelme érdekében valamennyi itt említettnek a nevét megváltoztattuk, a hozzájuk kötődő színhelyeket álcáztuk, és történeteik egyes részeit módosítottuk. Közülük többek élete máris veszélyben forog, és történeteik bármilyen formában való továbbadása csak súlyosbítja az iszlám világ olyan képviselőitől várható lehetséges szankciókat, akiket sérthet a tény, hogy iszlámhívők Krisztus követőivé válnak. (Egyes területeken annak a muszlimnak, aki elfogadja Krisztust, közössége tagjaitól szélsőséges erőszakkal és akár a halállal is szembe kell néznie.) Mindezek ellenére sok interjúalany arról számolt be nekünk, hogy az embereknek fontos hallaniuk a figyelemre méltó eseményekről, amelyeket ma Isten a muszlimok között cselekszik még akkor is, ha az ő számukra személyes kockázatot jelent történetük elmondása. Ezért e könyv lapjain több ilyen drámai történetet is olvashatsz ezek egytől egyig közvetlenül e bátor keresztényekkel készített interjúkból származnak, sok esetben az interjúalanyok saját szavaival továbbadva. (Az általunk meginterjúvolt személyek közül szinte mindenki vagy tolmács útján, vagy angolul beszélt, második vagy harmadik nyelveként. Egyes esetekben úgy döntöttünk, nem korrigáljuk a szóhasználatukat, ami furcsán hathat az angol anyanyelvűek számára.) 12

7 BEVEZETÉS Ma csodamozgalmak * söpörnek végig az iszlám világ egyes részein. Isten Szelleme erőteljesen működik valóban úgy gondoljuk, mindeddig példátlan módon, amint muszlimok százezrei Jézus Krisztus uralma alá rendelik az életüket. Olyan emberek találnak rá az igazságra és nyernek örök életet Jézus Krisztusban, akik azelőtt sejkek és imámok voltak, vagy akik keresztény templomokat robbantottak fel, és könyörtelenül üldözték Krisztus követőit és köznapi férfiak és nők is, akik egész életükben az iszlám tanításokat követték, és még sokan mások. A számuk pedig napról napra gyarapszik. E muszlimok közül sokan drámai úton-módon jutnak el Isten Igéjéhez: álmok és látomások közvetítésével, vagy annak eredményeként, hogy csodákat látnak mert férfiak és nők gyógyulnak meg testi fogyatékosságaikból és szenvedélyeikből, keményszívű lázadók csapatostul teszik le önként a fegyvereiket, és ezrek tanúskodhatnak Isten Szellemének erejéről az életükben. E könyv lapjain több ilyen történettel fogsz találkozni, és meglátod majd: valóban példátlan, amit ma Isten a muszlimok között cselekszik. Manapság nem könnyű iszlámhívőnek lenni. Ha keresztények a csadorokról és bombamerényletekről szóló főcímeken túl is képesek kapcsolatba lépni muszlimokkal, levert és reményvesztett emberek százmillióit fogják felfedezni. A muszlimok életét nagyon gyakran vigasztalanság és omladozó falak veszik körül, de köztük sokan vágynak ma két- * A mű eredeti címében (Miraculous Movements) szereplő jelző elsődlegesen természetfeletti értelemben jelenti azt, hogy csodálatos, és csak másodszor valami természetes szinten is érthető rendkívülit, nagyszerűt, csodálatos -at. (A ford. megj.) 13

8 BEVEZETÉS ségbeesetten arra, hogy olyan embereket fedezzenek fel, akik szeretettel fordulnak feléjük, s hogy egy olyan Istennel találkozzanak, aki szereti őket, és hogy reményteljes jövőt láthassanak maguk előtt. Tudjuk ezt, mert közelről láthattuk, hogy muszlim közösségekben ezrével alapítják a gyülekezeteket. Találkoztunk ezekkel a bátor emberekkel, meghallgattuk a történeteiket közülük is többekkel megismerkedsz majd. Az életük csodálatos képpel fogja illusztrálni számodra, hogy Krisztus muszlim háttérből érkezett új követői milyen változáson mennek keresztül. Történetük megismerése paradigmaváltáshoz vezető tapasztalat, és nekünk, keresztényeknek épp erre van szükségünk, hogy elhiggyük, mindez lehetséges sőt, hogy akár általunk történjék mindez. Amikor az első századi Palesztinában Jézus az elveszettekre tekintett, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok (Máté 9:36). Azután pedig valami figyelemre méltó kijelentést tett: ezek az elveszett lelkek sok aratnivaló, csak aratómunkások nincsenek. Ezért tragikus, amikor a keresztények nem könyörülettel tekintenek a muszlimokra, hanem azonnali félelem, harag és elutasítás a reakciójuk. Ha a keresztények igen céltudatosan kívánatos és vonzó, ugyanakkor megalkuvástól mentes és amennyire lehetséges, következetesen biblikus módon közelítenének az iszlámhoz, akkor ez előrelátható következményekkel járhat: 8 Ez a megközelítés képviseli azt az együttérzést és szeretetet, amellyel Jézus viseltetik minden iszlámhívő iránt. 8 Ennek sok-sok ima lesz az alapja. 14

9 BEVEZETÉS 8 Sikere azokra a muszlimokra épül, akik a Bibliában meglátják Istent, és hűségesen engedelmeskednek Igéjének. 8 Arra fog épülni, hogy a tanítványok másokat is tanítványokká tesznek, és a gyülekezetek újabb gyülekezeteket plántálnak. 8 Teljesen hétköznapi emberek erőfeszítései fogják megvalósítani, beállva egy rendkívüli aratás munkájába. 8 Ez Isten csodatevő kegyelmét kívánja meg abban, hogy megváltozott emberek megsokszorozódásával egész társadalmak változzanak meg. Mit jelent a megsokszorozódás és a transzformáció iszlám országok esetében? Azt, hogy Krisztus muszlim hátterű követői bőséges gyümölcsterméssel bizonyítják tanítványi mivoltukat. És amikor a tanítványok sokasodnak és engedelmességben járnak, a dolgok megváltoznak! A CityTeam és társszervezeteink abban látnak ilyen változásokat, hogy egyre több gyülekezet születik Délkelet-Ázsia, Közép-Ázsia, a Közel-Kelet és Európa iszlám közösségeiben a legrégebb óta végzett és legmélyrehatóbb tevékenységünk azonban Afrika iszlámhívő területeihez kötődik. Ennek következtében az utóbbi hét év folyamán a magunk és a velünk együttműködő pár száz afrikai szolgáló munkájáról szólva a következő eredmények születtek Afrika muszlim népessége körében: 8 18 különböző országban hatezernél több új gyülekezet létesült. 8 Több száz volt sejk és imám, akik most Krisztust követik, muszlimok nagy tömegeit vezetik ki bátran az iszlámhitből. 15

10 BEVEZETÉS 8 Mára háromezernél több gyülekezet működik 45 különböző, eddig nem evangelizált muszlim többségű csoportban, akik néhány éve még nem is hallották Isten Igéjét. 8 A korábban iszlámhívő emberek ezrei veszítik el javaikat, otthonaikat és szeretteiket, és mégis tovább szolgálják Jézust. 8 A környezetükben történt drámai változások láttán számos muszlim közösségben szinte követelve kérik, hogy e változásokat hozzájuk is elvigye valaki. 8 Több mint 350 különböző szolgálat működik együtt annak érdekében, hogy ilyen eredmények szülessenek. TANÍTVÁNYKÉPZŐ MOZGALMAK E könyvben mindenütt a tanítványképző mozgalmak kifejezéssel jelöljük, amit Isten a szemünk láttára cselekszik evangéliuma világméretű terjesztésében. Az utóbbi években arra jutottunk, hogy ami e gyorsan gyarapodó mozgalmakban működő központi bibliai elveket illeti a tanítványképzés pontosabb kifejezés, mint a gyülekezetalapítás. A soron következő fejezetekben részletesen kifejtjük, mit is jelent ez, különösen olyan vonatkozásban, ahogyan iszlám közegben terjed az evangélium. Dióhéjban arról van szó, hogy a tanítványképző mozgalmak olyan tanítványok felkészítése útján terjesztik az evangéliumot, akik megtanulnak engedelmeskedni Isten Igéjének, majd másokat is gyorsan tanítványokká tesznek, és így tovább. Ilyen módon sok új gyülekezetet alapítanak, mégpedig gyakran a kereszténységgel korábban igen ellenséges régiókban. Az összes elvet, amelyet 16

11 BEVEZETÉS működni látunk, a Szentírás világosan körvonalazza ami azt illeti, parancsba is adja. Miközben ezen elvek mindegyikét sorra vesszük, olyan kifejezéseket használunk majd, amelyek az átlagos olvasó számára talán nem ismerősek. Ilyenek a felderítő bibliatanulmányozás, vagy a béke embere. Ne szegje kedvedet, ha idegenül csengő kifejezésekbe botlasz! Menet közben majd értelmezzük és kifejtjük ezeket. Nem az a vágyunk, hogy új, divatos frázisokat és szakmai zsargont teremtsünk, amelyekkel dobálózni lehet missziológiai megbeszéléseken. Csupán jól használható kifejezéseket igyekszünk keresni azon fontos bibliai elvek megfogalmazására, amelyek Isten munkájának amit Ő ma iszlám közegben végez megragadják a lényegét. ISTEN TÖRTÉNETE Amiről olvasni fogsz, az Isten története bizonyság olyan áldásokról, amelyek végtelenül fölülhaladják, amit kérünk vagy elgondolunk (Efézus 3:20); bizonyság Isten Szellemének működéséről, ahogyan a XXI. század első éveiben csodák sorozatához vezet. Ugyanakkor sok bátor férfi és nő története is, akik a mai napon is egy újabb iszlám közösséghez viszik el Isten történetét, gyakran jelentős személyes kockázatok árán. Ami pedig azokat illeti, akik súlyos szenvedéseket vállalnak az evangéliumért, és különösen, akik életüket is áldozták érte az utóbbi években az ő történetük is ez. Nagy kiváltság számunkra, hogy megoszthatjuk veled. 17

12

13 1 F E J E Z E T HALLATLAN! Vissza kell térnetek a vidékünkre! Egy árhullám ért el bennünket, muszlimok áradata jön Krisztushoz! Gyertek, segítsetek nekünk! egy korábbi muszlim területi vezető kérelme, akiből gyülekezetalapító lett A SEJK ÁLMA Hanif sejk valóban igen különös álmot látott egyszerre volt nyomasztó és reményt sugárzó. 1 Egyáltalán nem hasonlított az ijesztő és aggasztó rémálmokra, amelyekben azelőtt része volt néha. Nem, ez az álom teljesen különbözött azoktól, és nem is maradt sok ideje, hogy tűnődjön rajta. Azonnal cselekednie kellett, mert az álom szerint még aznap valami fontos dolog fog történni valami olyan, amiért még hajnal előtt a megfelelő helyen kell lennie. Hanif tapasztalt iszlám vezető volt. Mint korábban az apja, ő is éveket fektetett a Korán tanulmányozásába. Az egyik felettese fölfedezte jó kapcsolatteremtő képességét, s ennek következtében kiképezték, hogy muszlim közösségeket szervezzen, és új mecseteket indítson be. Ezt a tevékenységet nyolc évig igen eredményesen végezte. Derék ember lévén, 19

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől Ken Blenchard & PhilHodges: Vezess úgy, mint Jézus Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől "Minél többet olvasom a Bibliát, annál nyilvánvalóbbá lesz, hogy amit valaha is tanítottam vagy

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentõl van; és mindaz, aki szeret, az Istentõl született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. 1 János

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV 2005. I. negyedév tartalom Bevezető gondolatok 3 Erdélyi László: Átírt oldal Megtorpant a világ 4 Sík Sándor: Legyen jobb

Részletesebben

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. nyár Remi, a verbita újmisés László atya, az új verbita püspök KINCSÜNK A MISSZIÓ Missziós imaközösségek Verbita baráti

Részletesebben

Milyen honlapra van szüksége a gyülekezetnek?

Milyen honlapra van szüksége a gyülekezetnek? Milyen honlapra van szüksége a gyülekezetnek? Írta: Szűcs Sándor APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: www.apcsel29.hu CHUPI Design Honlapkészítés gyülekezeteknek: www.chupi.hu TARTALOMJEGYZÉK: 1. Kulturális

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért Sors döntő pár be Érintés Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára széd a meg úju l á s ért 02 Egyházi Jövőkép Bizottság 1440 Budapest 70 Pf. 5 ejb@reformatus.hu www.ejb.reformatus.hu

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Hetednapi Adventista Egyház

Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Copyright 2000 by the Secretariat, General Conference of Seventh-day Adventists Fordította: Hegyes Horváth Csilla és Hegyes Horváth Géza Lektorálta: dr.

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám

A TARTALOMBÓL. Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám A TARTALOMBÓL Kortárs igehirdetők: Boncz Zoltán: Kritika és bátorítás Igehirdetések: Isten kegyelmének működése

Részletesebben

Nemzetközi HIRNÖK REMÉNY Els sorban Isten munkáján. Másodsorban, van egy ígéretünk, hogy a Szent Lélek velünk van.

Nemzetközi HIRNÖK REMÉNY Els sorban Isten munkáján. Másodsorban, van egy ígéretünk, hogy a Szent Lélek velünk van. 2006. március Nemzetközi HIRNÖK A decemberi Hírnök nagy érdekl dést váltott ki és több mint 3000 ember olvasta világszerte. A mostani második száma a HÍRNÖK-nek körülbelül 14 nyelven készült el. Német,

Részletesebben

Bolberitz Pál: Alkotó hit

Bolberitz Pál: Alkotó hit PPEK 260 Bolberitz Pál: Alkotó hit Bolberitz Pál Alkotó hit mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

Fedezd fel az Iszlámot!

Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Iszlám Egyház Iszlám Egyház Fordító Iroda Budapest, 2005 / 1426 Tartalomjegyzék Mi az Iszlám? 7 Az Iszlám és az élet célja 13 Isten szolgálata az Iszlámban

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

DÖNTŐ BIZONYÍTÉK. Dr. Neil Nedley. Shelley Holding Kft.

DÖNTŐ BIZONYÍTÉK. Dr. Neil Nedley. Shelley Holding Kft. Döntő bizonyíték... DÖNTŐ BIZONYÍTÉK áll rendelkezésünkre, hogy eredményesen vegyük fel a küzdelmet a betegségekkel, és elérjük a lehető legjobb egészséget a helyes táplálkozás és életmód segítségével

Részletesebben