AFRIKA ATLANTI- ÓCEÁN INDIAI- ÓCEÁN. Szahel. Guineai-öböl. Comoreszigetek. Madagaszkár. Jóreménység foka EURPA. Földközitenger.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AFRIKA ATLANTI- ÓCEÁN INDIAI- ÓCEÁN. Szahel. Guineai-öböl. Comoreszigetek. Madagaszkár. Jóreménység foka EURPA. Földközitenger."

Átírás

1 EURPA Gibraltáriszoros A t l a s z - h e g y s é g Földközitenger erdô szavanna sivatag ZSIA Ráktérítô Ahaggar Vörös-tenger S z a h a r a Ní lus S z e n e g á Szahel N i g e r Kalahárisivatag Csádtó l Comoreszigetek Etiópmagasföld Egyenlítô ATLANTI- ÓCEÁN Guineai-öböl K o n g ó Tanganyika-tó Turkana-tó (Rudolf-tó) Malawi-tó (Nyasza-tó) Kilimandzsáró 5895 m INDIAI- ÓCEÁN Viktóriató Z a m b é z i Baktérítô Madagaszkár AFRIKA Drakensberge 15 Jóreménység foka km lépték

2 44 > ÁZSIA KÖZÉP-ÁZSIA ÉS SZIBÉRIA Sztyepék, sivatagok, erdôségek: roppant kiterjedésû, puszta vidékek. Sas Ragadozó madár. Órákig képes a levegô ben lebegni, a magas ból kutatni alkalmas zsákmány után. Pártás daru Kis termetû, alig fél méter magas gázló madár. A meleg évszakot Ázsia sztyeppéin tölti, télen délre költözik. Szajga Másik neve: tatárantilop. Furcsa, ormányszerû orra fontos szerepet tölt be: megszûri a port, a homokot. Sztyeppei vipera Ez a kígyó nappal vadászik. Zöld varangy Éjszaka szeret vadászni, apró rovarokat fogni. > PRZSEVALSZKIJ-LÓ Mongólia és Dél-Szibéria hegyeiben és síkságain honos. Ma már az egyetlen igazi vadló (ami azt jelenti, hogy sohasem háziasították). A Góbi-sivatag tájain még vadon él a teve. Rendkívül teherbíró jószág: a szárazságot, a nyári nap hevét és a téli éjszakák hidegét is jól viseli. Az Európában is honos fülesbagoly kis rágcsálókra vadászik, egyik kedvence a versenyegér. Az Arab-sivatag földjén is találni gepárdot, akárcsak Afriká ban. Itt az egyik éppen friss gazellahúst lakmározik. A csíkos hiéna egyelôre nem mer közeledni, tisztelettudóan kivárja a sorát. Közép-Ázsia erdôségei a Kaszpi-tenger és a Himalája között húzódnak. Sokban hasonlítanak az európai erdôkre. Ôz, vad macska is megél bennük. Azörvös medve csak Ázsiában honos.

3 45 > ÁZSIA A tajga, a nagy szibériai erdôség télen lakatlannak tûnik, de rengeteg állat lakik benne. Nyáron költözô madarak serege keresi fel Szibéria folyóit. A nagy lilik is közéjük tartozik, olyannyira, hogy ezen a vidéken költi ki a fiókáit. A tokhal 2 méter hosszúra is megnôhet. A tengerbôl érkezve felúszik a folyón, édesvízben rakja le ikráit. Rozmár Keresztcsôrû Jól bírja a hide - get, télen is vidáman ropogtatja a vörös - fenyô magját. Gyûrûs fóka Nyírfajd Az európai hegyekben is honos ez a madár. Télen a hó alatt talál menedéket. Szibéria csücskében a Bering-szoros választja el Ázsiát és Észak-Amerikát, pontosabban Alaszkát. A sarkvidéki tájon a jegesmedve, a fóka és a rozmár is megél. Coboly Puha és meleg bundája védi meg télvíz idején. Farkasordító hideg - ben elhagyott odvakba, lyukakba húzódik ez a csinos kis ragadozó. Lemming A bundája télen kifehéredik, hogy a hó borította tájban se vegyék észre az éhes ragadozók. Szibériai tigris Mindegyik ma élô tigris közül a legnagyobb. Sajnos immár csaknem kihalt néhány száz él még belôle Szibéria délkeleti részén, a hegyvidéki erdôségekben.

4 46 > ÁZSIA ÁZSIA HEGYSÉGEI Itt találjuk a világ legmagasabbra szökô hegyormait. Tibet hegyei között, 4000 méter felett nagyon hideg van, alig találni növényt a kopár sziklák között. Némelyik növényevô ezen a kopár tájon is elboldogul. Jak Már csak Tibetben és Kasmír ban fordul elô. Még a patáját is gyapjúruha védi a Himalája hidegétôl-szelétôl. Hópárduc A Föld legmagasabb hegye, a Mount Everest lábánál él. Éjszakai állat, akkor jár vadászni. Himalájai barnamedve Többnyire nappal tevékenykedik. Nagyobbrészt húsevô, de nagyon sok növényt is fogyaszt. Tibeti muflon Magasra felkapaszkodik a hegyek között, hogy megtalálja soványka növényi táplálékát. Ázsiai vadbivaly Óriási tülke van. Szereti a vizet, a sarat. Himalájai mormota Ugyanúgy, mint európai és amerikai rokonsága, csapatokban él. A téli hónapokat jórészt átalussza. > SZAKÁLLAS KESELYÛ Ez a keselyû is a Himalája lakója. Dögevô - ként él: elhullott állatok tetemébôl táplál - kozik. Gyakran a hegyek csúcsáig fölemel - kedik, 8000 m magasan szárnyal. Tibeti pika Olyan, mint egy jól megtermett, farkatlan egér. Valójában a kis, kerek fülû nyulak rokona.

5 > ÓRIÁSSZALAMANDRA 47 > ÁZSIA Vadon már csak a kínai bambuszerdôkben látható az óriás panda. Ez a furcsa, kedves külsejû, jókora állat naponta 10 óránál is több idôt tölt táplálkozással. A bambusz levelét és rügyét rágcsálja. A vörös panda növényevô, akárcsak az óriáspanda, és ô is Kínában él de semmi köze a medvékhez: valójában a mosómedve rokona. Japánban honos. A világ legnagyobb kétéltûje: akár 1,5 m hosszú és 50 kg tömegû is lehet. A hegyekben él, és sohasem hagyja el vízi közegét. Japán makákó A téli hidegben vastag bundát növeszt. Nevezetes szokása, hogy a téli zimankóban családostól fürdôzik a melegvizû források kis tavacskáiban. A szarvasféle szika már nemcsak eredeti élôhelyén, Japánban és Szibériában lelhetô fel: a világ számos más országában is meghonosították. Aligátor Vadon már csak Kína keleti részében, rezervátumban található meg. Néhány száz példány maradt belôle. Muntyákszarvas Kis termetû szarvas. Ugatás - szerû hangokat hallat. Szemfoga hos szú, mint Drakulának, pedig növényeken él. Vörös vércse Jó szolgálatot tesz a kínai szántóvetôknek: fáradhatatlanul vadász - sza a terményt pusztító rágcsálókat.

6 48 > ÁZSIA INDIA India erdôségeit és szavannáit is nagyon sok különleges állat lakja. India erdôsége, Maugli dzsungele, ma már nem olyan vad és veszélyes, mint egy kor lehetett. Az elefánt erejét a fakitermelés nél hasznos ítják. A jókora hulmán be-beszökik eleségért a falvakba. Óriás repülô - kutya A Föld legnagyobb denevére, szárnyának fesztávolsága 1,5 m. Fôként gyümölccsel táplálkozik. Bengáli tigris Magányos, lappangó vadász. Habár macska - féle, nem fél a víztôl, nem zavarja, ha nedves lesz a bundája. > FEKETE PÁRDUC Ázsiai elefánt Termete, agyara, füle is kisebb, mint afrikai rokonának, de testi erô dolgában nem kell szégyent vallania. Ez a párduc valójában különleges változat: genetikai módosulás nak köszön heti sötét bundáját, amelyen alig látszanak a foltjai. India és Jáva erdô iben együtt él az eredeti kiadással a rôtsárga párduccal. Tobzoska Kb. 1 méter hosszú, ebbôl 70 centimétert tesz ki a farka. Pikkelypáncél védi. Ügyesen mászik fára. Gaur Hatalmas termetû, félénk természetû, vadon élô szarvasmarhaféle, elsôsorban az eldugott hegyvidékek lakója.

7 49 > ÁZSIA Ha kobra kerül az útjába, a mongúz kikerüli a kígyó méregfogát, azután ô lendül támadásba. Akkora adagot kibír a csúszómászó mérgébôl, amekkorától más állat pillanatok alatt elpusztulna. A szavannalakó indiai antilop gyors lábú növényevô, általában el tud menekülni a prédára lesô nagymacskák elôl. A puskagolyóval szemben viszont védtelen. Folyók és mocsarak háborítatlan, eldugott zugaiban talál magának pihenôhelyet az átutazó töméntelen vándormadár. Antigoné-daru Majdnem olyan magas, mint egy felnôtt ember! Páva Vadon él Indiában. Kakasa legyezô - szerûen kiterjesztett farktollbokrétájával hívja fel magára a dísztelenebb tojók figyelmét. Gangeszi gaviál Hosszú, megnyúlt állkapcsa kitûnô eszköze a halfogásnak. Ez a hatalmas, 7 m-es krokodil nem támad emberre.

8 50 > ÁZSIA DÉLKELET-ÁZSIA SZIGETEI A kisebb és a nagyobb szigetek növényzete és állatvilága is igen gazdag, változatos. Szumátra szigetén az erdôkben sûrû a sarjerdô és sok az iszapos mocsár. A terepviszonyok meghatározzák az itt élô növényevôk és ragadozók életmódját. Tapír Jó úszó és gyorsan tud futni. Nagy termetû állat, akár egy felnôtt tigrist is fel tud lökni. Szarvascsôrû madár Hatalmas csôre kemény, de üreges mivolta miatt könnyû is. Jellegzetes szarubúb van rajta. A kockás piton lecsuszszant a fáról, és halálos szorításba fogta a süldô tapírt. Ez az iszonyú erejû óriáskígyó akár a párducot vagy az embert is meg tudja ölni. Ködfoltos párduc Ez a ritka és titokzatos ragadozó kisebb a közön - séges párducnál, de bundáján nagyobb foltokat visel. Szumátrai orrszarvú Hatalmas jószág, nagyon szeret dagonyázni a sziget sároslápos mocsaraiban. > BABIRUSSZA A Celebeszen és a környezô szigeteken élô babirusszának alul-felül két jókora agyara van. Tulajdonképpen ezek is fogak, csak éppen szüntelenül nônek tovább. Jáva sûrûn lakott szigetén az ember ténykedése miatt zsugorodnak az erdôk, így a vadállatok élôhelye is egyre inkább beszûkül. Tigris Nem Jáva az eredeti otthona, nehezen viseli az itteni körülményeket. Néha a házi jószágot is megtámadja. Lóri Karcsú, aprócska fél - majom. Nem könnyû talál - kozni vele. Csak éjszaka, és akkor is nagyon lassan mozog a lombok sûrûjében. Repü lô maki Újabb furcsa szerzet: a feje, mancsai és fartájéka között feszülô bôrlebernyeg igazi repülô szônyeggé változtatja. Beó (mejnó) Ez a madár nagyszerû hangutánzó az ember hanghordozásának eltanulá sában is ügyesebb, mint a papagájok.

9 51 > ÁZSIA Borneó sudár fái fölött mindenféle madarak és denevérek röpködnek. Egyéb fura állatok is élnek itt, akik ha éppen kedvük tartja vitorláznak a levegôben. Borneói sarlósfecske Fecskeféle, elôszeretettel rak fészket barlangokban. Repülô róka Ez a jószág tulajdon - képpen hatalmas denevér. Nappal a fákon függeszkedve alszik. Orangután Napjait és éjszakáit is a fákon tölti. Szorgalmas fajta: minden este új fészket készít magának. Repülô mókus Akár 300 m-es távolságot is átívelhet a levegôben, amikor egy fa tetejérôl átvitorlázik egy másik, alacsonyabb fára. Borneói békák Ôk is tudnak egy kicsit repülni, ha kifeszí tik az ujjaik között feszülô úszóhártyát. Gibbon Hosszú karjával-lábával könnye dén ugrik, szökken egyik fáról a másikra. Komodói varánusz Komodón és a környezô kis szigeteken honos. Valójában óriási gyík (3 méter, 130 kilogramm). Falánk és veszedelmes ragadozó. Nagyorrú majom Ügyesen ugrik, de leginkább az orráról nevezetes. A hímek egész életükben növesztik az orrukat.

10 3 > FÖLDÜNK ÁLLATVILÁGA JEGES-TENGER Madarak Körülbelül 9000 madárfaj ismeretes az egész világon. A trópusi ôserdôk ben természetesen sokkal többféle madár honos, mint példul az Antarktiszon. CSENDES- ÓCEÁN Halak A kishalaktól az óceánt lakó óriásokig mintegy különféle halfajt ismerünk. Legtöbbjük hideg tenge - rekben, illetve a trópusi korall - zátonyok környezetében honos. szavanna INDIAI- ÓCEÁN jégmezô tundra erdô sivatag sztyeppe Kétéltûek, hüllôk Körülbelül 3000 kétéltûfajról tudunk. Közülük valók többek között a békák és a szalamandrák is. A kígyók, a teknôsök, a gyíkok és a kroko dilok a hüllôk 6000 faját képviselik km lépték

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága Hazánk 17%-át borítják erdők. 1/3-a természetes állapotú erdő, amely önmagát fenntartja, megújítja; 2/3-a telepített erdő, melynek életét az ember szabályozza. Középhegységeinkben,

Részletesebben

Védett fajok a Püspökerdőből

Védett fajok a Püspökerdőből Védett fajok a Püspökerdőből A Reflex Környezetvédő Egyesület még a kilencvenes években több győri természeti érték helyi védetté nyilvánítását javasolta, köztük a Püspökerdő teljes területét. A javaslataink

Részletesebben

KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ

KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ NAGY LAJOS KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ TARTALOM A KÍGYÓ A KUTYA A MEDVE AZ ELEFÁNT A SAS A HANGYA A SZARVASMARHA A HAL A LÉGY AZ OROSZLÁN A DISZNÓ A KANÁRI A VÍZILÓ A GÓLYA A LÓ A PAPAGÁJ A MACSKA A LÚD A NYÚL

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből 2013. XI. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

Kutya. Farkas. Bevezető

Kutya. Farkas. Bevezető 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bevezető A jelen kiadvány főként 7 éven felüli gyerekek részére készült. Elsősorban az erdélyi dombvidék azon emlőseinek nyomait és életjeleit

Részletesebben

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei NATIONALPARK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK A nemzeti park emlősvilága aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei Tartalomjegyzék Nemzeti park a határ két oldalán...

Részletesebben

980-nál több ismert fajtájukkal a denevérek adják az összes ismert emlősfaj 23 százalékát.

980-nál több ismert fajtájukkal a denevérek adják az összes ismert emlősfaj 23 százalékát. Élővilág 980-nál több ismert fajtájukkal a denevérek adják az összes ismert emlősfaj 23 százalékát. A dinoszauruszok nem ettek füvet - az ugyanis akkor még nem létezett. Egy házilégy mindössze 14 napig

Részletesebben

HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus

HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus KÉTHAVI ISMERETTERJESZTŐ MAGAZIN 2014. november december I. évfolyam 4. szám 495 Ft TALÁLKOZÁS a puffogó viperával HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus ÓRIÁSVIDRA, a piráják réme állatvilág művészszemmel

Részletesebben

1. Magasban keringve. 2. Nappal az avarban. 3. Faodúban. 4. Bokrok sûrûjében. 5. Vízen. 6. Víz fölé hajló ágon.

1. Magasban keringve. 2. Nappal az avarban. 3. Faodúban. 4. Bokrok sûrûjében. 5. Vízen. 6. Víz fölé hajló ágon. Kis-Balaton 105 I. A Kis-Balaton 1. Állíts sorrendbe a Kis-Balatonnal kapcsolatos történelmi eseményeket, összepárosítva a megadott évszámokkal, idõszakokkal! a. A közeli domboldalakról kiirtják az erdõt,

Részletesebben

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Kisállattenyésztési Tanszék Ökológiai Munkacsoport RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK Oktatási segédanyag Összeállította: Dr. Lanszki József Lektorálta: Dr.

Részletesebben

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA BIOTÉKA SOROZAT dr. Franyó István FELADATLAPOK MEGOLDÁSA A TÁVOLI TÁJAK ÉLŐVILÁGA ÉS AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZERE (7. évf.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. FELADATLAP A A trópusi övezet élővilága I. Írd az

Részletesebben

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen!

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! A Budai hegyek délnyugati lábánál, és a Zsámbéki-medence keleti szélén található tanösvény 2011-ben létesült. A kiinduló ponttól északi és keleti irányban

Részletesebben

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Szegedi Zsolt és Jászay Gábor A fényképeket készítették: Írta: Szegedi Zsolt Címlap:

Részletesebben

CSODAÁLLAT Dél-Amerikából

CSODAÁLLAT Dél-Amerikából KÉTHAVI ISMERETTERJESZTŐ MAGAZIN 2014. szeptember október I. évfolyam 3. szám 495 Ft A KROKODILVADÁSZ állatkertje CSODAÁLLAT Dél-Amerikából NAGYPAPAGÁJkörkép állatvilág művészszemmel Meszlényi Attila:

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy 2012. X. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN Dr. Havasi András egyetemi tanár emlékének Előszó MME Börzsönyi Helyi Csoport Szakmailag lektorálta: Schmidt András Szerkesztette: Nagy

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

2. Irodalmi áttekintés

2. Irodalmi áttekintés 5 1. Bevezetés A rejtőzködő életmódjuk miatt nehezen kutatható közepes testméretű ragadozó emlősök és a csúcsragadozók természetvédelmi, valamint gazdasági jelentőségére az utóbbi időben egyre nagyobb

Részletesebben

A biológiai sokféleség pusztulásának kockázatai

A biológiai sokféleség pusztulásának kockázatai A biológiai sokféleség pusztulásának kockázatai Az élet bennünket körülvevõ sokfélesége (biodiverzitása) több mint 3 milliárd éves fejlõdés eredménye. A kihalás az evolúció természetes velejárója, és a

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK Környezeti nevelés aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Környezetinevelés Tartalomjegyzék Kedves Olvasó! 3 A Fertő-táj 5 I. A szikes puszta

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA A fácán A fácán lent fészkel, éjjel fán telel, kecsesen jár, fürgén szaladgál rónán, örül vadász, ha ejtve tollára lel, levesben

Részletesebben

Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában!

Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában! Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában! Szeretnénk a látogatás előtt egy áttekintést nyújtani a Bárka madarairól, amely talán tartalmasábbá teheti a látogatást. A Bárka

Részletesebben

Tudtad-e Tudtad-e, hogy a fekete özvegy pókban és az imádkozó sáskában az a közös, hogy a párzás után a nőstény felfalja a kisebb hímet?

Tudtad-e Tudtad-e, hogy a fekete özvegy pókban és az imádkozó sáskában az a közös, hogy a párzás után a nőstény felfalja a kisebb hímet? Tudtad-e, hogy a fekete özvegy pókban és az imádkozó sáskában az a közös, hogy a párzás után a nőstény felfalja a kisebb hímet? Tudtad-e, hogy a Himalájában 6.000 méter magasságban az egyes madárfajokon

Részletesebben

PUSZTADOKTOR MAGAZIN

PUSZTADOKTOR MAGAZIN PUSZTADOKTOR MAGAZIN VI. évfolyam 9-11. szám a Madárkórház Alapítvány magazinja 2011. szeptember-november A Szellővé vált Csutka kiröptetése Bogyó Mérföldkő a darvak színes gyűrűs jelölésében Madarak és

Részletesebben

Tóth Krisztina. Állatságok. Oposszum. Dzseláda. Vombat. Nagy mara. nem tudni. Rovaron éldegél a vombat.

Tóth Krisztina. Állatságok. Oposszum. Dzseláda. Vombat. Nagy mara. nem tudni. Rovaron éldegél a vombat. Tóth Krisztina Állatságok Oposszum Alábbi opuszom tárgya az oposszum. Nem láthatsz te ilyet se utcán, se buszon. Pici, de nem pisze: abszolút ronda ő. Ne tűnődj a puszin, és vágy se epesszen, szőrös az

Részletesebben

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben

TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935

TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935 69. évfolyam 2014/2. szám Ára: 420 Ft. Előfizetőknek: 350 Ft TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935 Madárcsalogató NAGY-SZIK Szelek szárnyán illatok itt a tavasz Korallszigetek a Mexikói-öbölben Pádis Erdély karsztvilága

Részletesebben

Fekete gyémántok. Jókai Mór

Fekete gyémántok. Jókai Mór Jókai Mór Fekete gyémántok Első rész Mielőtt ember lett volna a földön Második rész Mikor már nem fér el az ember a földön Egy fekete táj A fekete gyémántok rabja A másik fekete gyémántok Az emberevő A

Részletesebben

Rudyard Kipling: Hogyan lett púpos a teve

Rudyard Kipling: Hogyan lett púpos a teve Rudyard Kipling: Hogyan lett púpos a teve Ez a mese azt mondja el, hogyan kapta nagy púpját a teve. Az esztendők legelején, amikor a világ még újdonatúj volt, s az állatok éppen elkezdtek dolgozni az embernek,

Részletesebben