TRIDEA 9.TRIDEA SZIBÉRIA EXPEDÍCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TRIDEA 9.TRIDEA SZIBÉRIA EXPEDÍCIÓ"

Átírás

1 9. SZIBÉRIA EXPEDÍCIÓ ALTÁJ-2008

2 Az örök mottó: Az igazi boldogság a természetben lenni, látni Õt, beszélni vele /L. Ny. Tolsztoj/ AZ EXPEDÍCIÓ FONTOSABB ADATAI Megnevezése, neve: 9. SZIBÉRIA EXPEDÍCIÓ ALTÁJ 2008 Az expedíció fõvédnöke: - Prof. LÁNG ISTVÁN akadémikus, kutatóprofesszor - MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Tervezett indulási idõpont: SZEPTEMBER 20. Az expedíció idõtartama: - 30nap Az expedíció létszáma: - 5 fõ Az expedíció fõszervezõje: - B A L O G I S T V Á N Természet- és Környezetvédelmi Oktatóbázis Az expedíció vezetõje: Balog István Mobil: /

3 E L Õ Z M É N Y E K: A Természet - és Környezetvédelmi Egyesület természetvédelmi -, természetismereti -, kutató-gyûjtõ expedíciói között nyolc alkalommal szervezett utat a Bajkál-tó környékére, Szibériába, Belsõ-Ázsiába, Mongóliába nyarán (június-július) 35 napos út három fõvel a Bajkál-tó, Szibéria és a tajga megismerésére, a Bajkálontúli területek és a tó déli részén levõ bányavidék, ipari övezet felkeresése telén (január-február-március) 50 napos téli expedíció a Bajkálontúli Nemzeti Park, az Uszty-Ordinszkij Burját Autonóm Terület, a Bajkálon Inneni Nemzeti Park, az Olhon-sziget és Mongólia felkeresése. A téli Szibéria megismerése, résztvevõ: 3 fõ õszén-telén (szeptember-október-november) 60 napos út a Bajkál környékére, valamint a Mongol Természetvédelmi Hivatal meghívására Mongóliába. Néprajzi és zoológiai kutató-, gyûjtõ munka nyarán (június-július) 33 napos ezúttal 8 fõs expedíció a Burját Erdészeti és Környezetvédelmi Minisztérium felkérésére a Bajkál-tó és az Õt tápláló folyók, patakok vízminõségének vizsgálata, az élõvilág tanulmányozása céljából õszén (augusztus-szeptember) 18 napos út Mongóliába, a pásztorkodó életmód megörökítése és a Bajkál-tóhoz, az 1996-os kutatási anyag átadása, dokumentumok gyûjtése, kiegészítése, négy résztvevõvel telén (november-december) 28 napos út a Bajkál-tóhoz, illetve attól délre a sztyepp övezetbe, írásos, álló- és mozgóképi anyaggyûjtés, talajminta és állattani gyûjtõtevékenység õszén (augusztus-szeptember) 32 napos út, 7 fõvel botanikai, zoológiaiornitológiai, hidrobiológiai, geológiai munka a Bajkálon innen és túl, valamint részvétel a III. Föld Idõs Tavai Világkonferencián Irkutszkban a megtisztelõ meghívásnak eleget téve, képviselve Európát. (Az expedíció hidrobiológiai munkájában társunk volt az Irkutszki Limnológiai Intézet egy munkatársa is.) õszén (augusztus-szeptember-október) 57 napos expedíció részben itthonról UAZ 452-es gépkocsikkal indulva összesen 12 fõvel. Ukrajna, Kazaksztán, Szibéria tájainak, természetvédelmi területeinek bejárása, valamint a Bajkál-tó és Mongólia felkeresése. Zoológiai, ornitológiai, geológiai, hidrológiai megfigyelõ- és gyûjtõ-tevékenység, álló- és mozgóképi megörökítés. Ugyancsak az elõzményekhez tartozik, hogy a Egyesület az Afrikai tábortüzek (gróf Széchenyi Zsigmond Emlékének Ápolásáért) Alapítvánnyal karöltve megszervezte a jeles vadász születésének 100. évfordulója alkalmából a 32 napos Gróf Széchenyi Zsigmond Kelet- Afrika Emlékexpedíciót és elsõ vadászatainak egyik helyszínén emlékmûvet avatott, s ezzel zarándokhelyet teremtett a természetet szeretõk, Afrikát féltõk és Széchenyi Zsigmondot tisztelõk számára a Kenyai Masai Mara Game Reserve Keekorok Lodge területén, 1998 januárjában.

4 TÁMOGATÓK: A felsorolt expedíciók céljait megismerve, azoknak rendszeres, illetve egy-egy utat segítõ kiemelkedõ és fõtámogatói voltak: - BátorTex. Kft. - Nyírbátor - Buchmann-MOM Rt. Mátészalka - Colonia Biztosító Területi Igazgatósága Miskolc - EGIS Gyógyszeripari Rt. Budapest - Er-Ker Kft. Nyírmeggyes - Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelõség Miskolc - FÕFOTÓ KFT. BUDAPEST - Fuji Film Magyarország Budapest - Hungaropharma Rt. Budapest - KISS-B. KER. KFT. VÁSÁROSNAMÉNY - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM (és jogelõdjei) BUDAPEST - MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MÁTÉSZALKA - MERCK KFT. BUDAPEST - MOM Vízméréstechnikai Rt. Mátészalka - NOBILIS RT. MÁTÉSZALKA - Szabó Gusztáv Betonüzeme Mátészalka - SANDRA FORM BÚTORIPARI KFT. MÁTÉSZALKA - SAS Textil Kft. Szeged - Sz.-Sz.-Bereg megyei Pedagógiai Intézet Nyíregyháza - Szal-Tó Kft. Mátészalka - Szatmári Múzeum Mátészalka - UNIBAS KFT. SZEGED - VALENTIN KFT. MÁTÉSZALKA - és természetesen egy sor más támogató az ország minden részébõl az expedíciós résztvevõkön keresztül önkormányzatok, intézmények, vállalkozók, magánszemélyek, s mások.

5 A VÉDNÖKÖK: A megvalósult expedíciók programjait, céljait és hasznosulását, a természetvédelmi oktatást, tudatformálást szolgáló hasznosságát felismerve annak fõvédnöki, védnöki szerepét a tudományos- és közélet jeles személyiségei vállalták: - Dr. Persányi Miklós miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - Dr. Láng István akadémikus Magyar Tudományos Akadémia - Dr. Tardy László helyettes államtitkár Magyar Természetvédelmi Hivatal - Haraszthy László helyettes államtitkár Magyar Természetvédelmi Hivatal - Dr. Gábris Gyula Magyar Földrajztudományi Intézet - Dr. Németh Péter igazgató Sz.-Sz.-B. megyei Múzeumok Igazgatósága - Dr. Cservenyák László igazgató Szatmári Múzeum Az expedíciók megvalósulását támogató nyilatkozataikkal segítették: - Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (és jogelõdjei) - Magyar Tudományos Akadémia - Magyar Természettudományi Múzeum - Magyar Mezõgazdasági Múzeum - Magyar Természetvédelmi Hivatal - WWF Magyarország - Magyar Földrajzi Társaság - Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) - Magyar Természetvédõk Szövetsége (MTVSz) - Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) - Sz.-Sz.-Bereg megyei Múzeumok Igazgatósága - Sz.-Sz.-Bereg megyei Pedagógiai-, Közmûvelõdési Intézet és Továbbképzõ Központ - Szatmári Múzeum Mátészalka KÖSZÖNET AZ EXPEDÍCIÓK FÕVÉDNÖKEINEK! MINDEN TÁMOGATÓJÁNAK, S VÉDNÖKEINEK, Az említett expedíciókon azok szervezõjével, vezetõjével több, mint 30 fõ tartott, az ország minden részébõl. (Az expedíciós résztvevõk lakhelyük szerint: Budapest, Eger, Fertõd, Földes, Gyöngyössolymos, Hódmezõvásárhely, Hunya, Kistelek, Kocsord, Körösladány, Lenti, Mátészalka, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nagyecsed, Nyíregyháza, Pécs, Pusztaszer, Salgótarján, Szeged, Szentdomonkos, Szentendre, Szolnok, Szombathely, Tata, Vasvár. A határon túlról: Csíkszereda.) A résztvevõ között zoológus, ornitológus, biológus, botanikus, hidrobiológus, hidrokémikus, etnográfus, vadgazdálkodási -, természet- és környezetvédelmi szakember, geográfus, minerológus, fotós és fotóriporter, tanár és más elkötelezett volt fellelhetõ.

6 A megelõzõ nyolc expedíciójának hasznosulása: A a kitûzött céljainak megfelelõen az elõzõ nyolc Belsõ-Ázsiai, Szibériai expedíciói alatt: - Sikerült bejárni és megismerni Belsõ-Ázsia, Mongólia, Kazaksztán, Szibéria, az Ural hegység, az Aral-tó és természetesen a Bajkál-tó és környékének egyedülálló tájait, élõvilágába betekintést nyerni, feltérképezni többek között a Szent Bajkált, Dicsõ Tengert veszélyeztetõ környezeti problémák nagy részét. - A nyári, õszi, téli szibériai tajga, a tundrai, sztyeppi, a sivatagos és félsivatagos övezetek, annak lakossága, az ott élõ ember, a pásztorkodó életmód és természetesen az élõvilág darabot meghaladó dia- és digitális felvételen, közel 50 órányi videó- és digitális mozgóképi anyagon került megörökítésre. - Az expedíciók kapcsán jelentõs zoológiai, néprajzi, ásvány- és kõzettani anyag, több száz oldalnyi írott -, a megfigyelésekre és a vízminõség -, illetve a hidrobiológiai vizsgálatokra vonatkozó dokumentáció, valamint oldalt meghaladó fordítás is a Oktatóbázis gyûjteményébe került. - Mindezek az oktatást, a természetvédelmi, a fenntarthatóságra nevelõ környezeti tudatformálást szolgálják részint a tevékenységén keresztül, illetve alapul szolgáltak a több mint 500 eddig megtartott elõadásnak, a közel ötven kiállításnak az ország minden pontján, sõt a határokon túl is, megcélozva a lakosság valamennyi korosztályát. - A 18 éves expedíciós múlt alatt szerteágazó együttmûködési kapcsolat alakult ki Ukrajna, Oroszország, Kazaksztán, Mongólia, Szibéria és természetesen a Bajkál-tó környékének természetvédelmi területeivel, nemzeti parkjaival, múzeumokkal, felsõoktatási intézményekkel, kiemelten az Irkutszki Limnológiai Intézettel, a Bajkálontúli Nemzeti Parkkal, a Mongol Természetvédelmi Hivatallal.

7 A 9. SZIBÉRIA ALTÁJ 2008 EXPEDÍCIÓ CÉLJA: Az expedíciós tapasztalatokra, ismeretekre és kapcsolatrendszerre alapozva cél a korábbi utak munkájának folytatása, kiegészítése, teljesebbé tétele ezúttal az Altáj hegység, a Mongol Kazak Kínai határok ölelésébe esõ Oroszország Altáji Köztársaságának területén. Ennek keretében: - Fotós, videós, dia és digitális álló- és mozgóképi anyaggyûjtés, riportsorozat készítése, a dokumentációs anyag, kiadványok gyarapítása. - A természeti népek elsõsorban a mongol merkit néptörzs, illetve a kazakok és a nomád kirgiz pásztorok életébe való betekintés, az õszi -, tél eleji munkák, a téli szállásfoglalás, a vadászat, a halászat, a hétköznapok, a vallási szokások, az évszak, a természet, a táj, az ember megörökítése. A terepi munkák, tevékenységek sorában: - Zoológiai, ornitológiai megfigyelések, madárbefogás, határozás, gyûrûzés, fajlisták készítése, - Állattani, botanikai, néprajzi, geológiai, ásványtani gyûjtemény gyarapítása, felmérések végzése, - Vízminõség vizsgálat (Bisel módszerrel), valamint vízminták gyûjtése hazai hidrobiológiai vizsgálatokhoz, - Avarlakók, vízi gerinctelenek vizsgálata, - Botanizálás, indikátorfajok - moha, zuzmó vizsgálat, gyûjtés, - Életjelek megfigyelése, megörökítése, gyûjtése, - Néprajzi gyûjtõtevékenység (tárgy, hang- és képi anyag), - Talajminta gyûjtés itthoni analizálás végett, - Környezeti megfigyelések, adat és dokumentáció gyûjtés, - Gasztronómiai kalandozások és azok dokumentálása. Az expedíció által tapasztaltakat, az Altáj élõvilágát, természeti és lakott környezetét és embereit, az utat és az expedíciós tevékenységet profi technikával igyekszik az expedíció megörökíteni megteremtve a lehetõségét televízió film(ek) elkészítésének is. Az expedíciót megelõzõ hazai találkozók, tréningek, terepi foglakozások után az expedíció teljes személyzete az út alatt csapatként, tervszerûen és felépítetten végzi munkáját a hegyvidéki -, a magashegységi -, az erdõs -, a sztyeppi -, a tundrai -, a vizes -, vagy éppen épített környezetben egyaránt. (Az expedíció minden nemû tevékenységét a természetvédelmi egyezmények, elõírások betartásával, a helyi törvények és hagyományok tiszteletben tartásával végzi.)

8 AZ EXPEDÍCIÓ HASZNOSULÁSA: Az elõzõ nyolc -, illetve ezen expedíció eredményével kiegészítve lehetõség adódik: 1.) Egy teljesebb és minõségében igényesebb dokumentációs anyag összeállítására, mely alkalmas lehet: - Tudományos értékû könyv(ek), egyetemi jegyzet(ek) kiadására a Bajkál-tóról, Szibériáról, - Szibériát, annak tájait a Bajáltól a magashegységi régiókig, azok élõvilágát és embereit bemutató, megismertetõ, élménybeszámoló jellegû könyv megírására és kiadására, - A fenti térséget színvonalasan illusztrálva bemutató fotóalbum, vagy albumjellegû könyv anyagának összeállítására, annak kiadására. 2.) Az operatõri tevékenységnek köszönhetõen televíziós -, illetve oktató jellegû film(ek) készítésére, mely(ek) egyaránt szolgálják a Globális szemlélet, lokális cselekedet jegyében Földünk e csodálatos tájának megismertetésén keresztül a környezeti szemlélet formálását hazánkban. 3.) CD, DVD és egyéb adathordozókon keresztül természet- és környezetvédelmi-ismereti tartalmú, oktatási célzatú anyagok összeállítását pl.: a megyei pedagógiai intézeteken keresztül az intézményekbe való eljuttatására. 4.) Szibériát, élõvilágát és embereit bemutató színvonalas kiállítási képi anyag(ok) életre hívására és rendszeres vándoroltatására az országban. 5.) Teljes képet adó, a lakosság minden körét elérõ elõadások tartására az ország egész területén, valamint a határokon túl, tudományos értékû publikációk megjelentetésére. 6.) A vizsgálatra hozott víz, talaj és növényi minták analizálása után az eredményekkel a hazai oktatást, tudományos kutatást szolgálni. 7.) A gyûjteményének gazdagítására, mellyel ugyancsak a fenti célok szolgálata a cél. Mindezekkel a Természet- és Környezetvédelmi Oktatóbázis a regionális és az országot átfogó oktatóközponti tevékenységén -, erdei iskolai programjain keresztül egyedülálló módon szolgálni kívánja a hazai környezeti-természetvédelmi képzést az óvodás kortól a középés felsõoktatáson keresztül a lakosság minden rétege irányába. = TRI-IDEA: Az élõvilágért, A természetért, Az emberért!

9 AZ EXPEDÍCIÓ VEZETÕJE: B A L O G I S T V Á N (1951) Hivatásos természetvédõ, felsõfokú vadgazdálkodási végzettséggel, a Természetés Környezetvédelmi Egyesület és Regionális Oktatóközpont alapítója, az oktatóbázis vezetõje, az elõzõ nyolc Szibériai, Belsõ-Ázsiai expedíció -, valamint a Gróf Széchenyi Zsigmond Kelet-Afrikai Emlékexpedíció (1998) szervezõje, vezetõje. Szakterület: - vadgazdálkodás, vadászat, - természet- és környezetvédelem, - zoológia: kisemlõsök, emlõsök, ornitológia, - néprajz: pásztorkodó életmód, õsi mesterségek (vadászat, csapdázás, halászat), - természetfotózás, filmezés.

10 AZ EXPEDÍCIÓ CÉLTERÜLETE: - Ázsia közepén az Altajszkaja Respublika, a szibériai tajga, a kazak sztyeppék és a mongol félsztyeppék találkozásánál, mely csodálatos hegyi országot orosz Tibet -nek is szokták nevezni. - Határai: Mongólia (55 km), Kína 224 km), Kazaksztán (518 km), illetve Oroszország, területe közel Magyarországnyi km2, míg lakossága csupán fõ a 2004-es adatok szerint (népsûrûség: 2,2 fõ / km2). - Fõvárosa és egyben legnagyobb városa Gornij Altajszk, melynek lakossága fõ, a fõváros Moszkvától való távolsága km. A köztársaságot 11 járás, egy város és 248 település alkotja. - Népességének megoszlása: 63 % orosz, 31 % altáji, 5,6 % kazak, 0,4 % egyéb. - Hivatalos nyelve az orosz, míg fõ gazdasági tevékenysége a mezõgazdaság, állattartás. - Földterületének megoszlása: mezõgazdasági terület 19 %, erdõ 47 %, vízfelület 0,9 %, egyéb (sziklás magashegységi, stb.) 33,1 %. - A köztársaság a Novoszibirszki idõzónába esik GMT + 6 óra. - A köztársaság, az Altaj-hegység ezen része mérsékelten kontinentális, ami rövid nyarat, tartós telet jelent, az átlaghõmérséklet +1 és -7 celsius közötti, míg a január -9 és -31 celsius fokok között értékekkel bír. Évi átlag csapadékmennyiség mm

11 A LEHETÕSÉG: 0 A 2008-as évi expedíció szervezésének lehetõsége rendkívüli ajándékként -, váratlanul teremtõdött az Altáji Köztársaságban kialakult kapcsolatrendszer jóvoltából. Mivel e kapcsolatok által kiemelkedõ alternatívák nyílnak e fantasztikus térség megismerésére, az elõkészítõ munkákra rendelkezésre álló szûkös idõ ellenére az utat elhalasztani nem lehet. Ugyanakkor újabb távlatok sora kínálkozik az ez évben elkezdeni kívánt munkák folytatására már a következõ évben. Az expedíció tagjainak az általuk vállalt fizikai megterhelés, a rájuk rótt feladat és munka mellett a bekerülésük önrészét is vállalniuk kell az expedíció összköltségeibõl, de e felvállalt teherviselés, a Oktatóbázis segítsége sem tenné még lehetõvé az expedíció és céljainak megvalósulását. Szükség van az expedíció céljaiban megfogalmazottak fontosságát és a természetvédelmi nevelést, Földünk jobb és teljesebb megismerését nagy mértékben segítõ voltát felismerõ és anyagilag is támogatni kívánó szponzorok segítségére. Erre a támogatásra kér minden segíteni akaró és tudó személyt, közösséget, az expedíció vezetõje és minden tagja. A Természet- és Környezetvédelmi Oktatóbázis képviselõje, vezetõje az expedíció támogatójával megjelenítésérõl, a lehetséges reklámlehetõségekrõl kérésre külön megállapodást köt a támogatás mértékének megfelelõen. Tisztelettel: B a l o g I s t v á n Az expedíció fõszervezõje és vezetõje

12 KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET ELÕKALKULÁCIÓ 9. SZIBÉRIA EXPEDÍCIÓ - ALTÁJ EGYÉNI BEKERÜLÉS Biztosítás ,- Orosz vízum, illeték ,- Utazási költségek: - repülõ + reptéri illeték ,- - helyi közlekedés (terepjáró, csónak, ló) ,- Szállás díj 4 nap x 50 USD szálloda, 10 nap x 20 USD egyéb szállás ,- Étkezési költség 2.600,-/nap x 26 nap ,- Belépõk, engedélyek, idegenvezetés ,- Expedíciós megjelenés (póló, sapka, szélkabát) - önrész ,- Speciális expedíciós ruházat, felszerelés ,- Egyéb, elõre nem kalkulálható kiadás ,- Találkozók, felkészítõ tréningek költsége 3 alkalommal ,- (utazás, szállás, étkezés, program) Ö S S Z E S E N : Ft 2. EXPEDÍCIÓS BEKERÜLÉS Gépkocsi bérlet 1 db. x 13 nap x 150 USD/nap ,- Üzemanyag ár ,- Expedíciós megjelenés 1. (póló, sapka, szélkabát, stb.) 5 fõ x ,- Szervezési díj (Exped. elõkészítés, hazai, kinti szervezés) ,- Szervezési járulékos költség ,- Tudományos tevékenység felszerelésigénye ,- Digitális kamera vásárlás ,- Technikai felszerelés (teleobjektívek, stb.) bérleti díjai ,- Technikai felszerelés (film, akku, kazetta, stb.) vásárlás ,- Ajándékok ,- Az expedíció megjelenése 2. (kiadványok, matricák, sajtóanyag) ,- Tolmácsolási, fordítási díj ,- Repülõtéri túlsúly ,- Összesen: ,- Ft Egyéni bekerülés x 5 fõ = Expedíciós bekerülés EXPEDÍCIÓS BEKERÜLÉS MINDÖSSZESEN: Ft. A költségvetésben nem szerepelnek az utómunkálatok költségei. (Az USD Ft-os árfolyamon lett kalkulálva.)

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése. Az MKNE célja és vállalt közhasznú tevékenységei az Alapszabály alapján

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése. Az MKNE célja és vállalt közhasznú tevékenységei az Alapszabály alapján A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése 7. Tartalmi beszámoló Az MKNE célja és vállalt közhasznú tevékenységei az Alapszabály alapján Az Egyesület célja a magyarországi

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA Civil szervezetek az iskolai környezeti nevelésben Témavezető: Frontóné Szigeti Zsuzsanna Babits Mihály Gimnázium Készítette: Kalo Márk Vendel

Részletesebben

Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban

Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban BEVEZETŐ Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban A hazai környezeti nevelésnek immár közel harminc éves múltja van.

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK

ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK 2004 Kiadványunkat szeretett barátunk, Lehoczky János emlékére ajánljuk Vándorló gondolat Mi, terepen járó emberek igazán tudjuk, hogy milyen csábereje van egyegy

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

A Magyar Williams Szindróma Társaság

A Magyar Williams Szindróma Társaság Magyar Williams Szindróma Társaság 1 Kiemelten Közhasznú Szervezet, Budapest, 1095, Viola u. 19. Tel: 326-7492, Fax: (36-1) 438-0738, http://www.williams.ngo.hu Az Európai Unió által támogatva A Magyar

Részletesebben

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március Hírlevél XVII. évfolyam 214. szám 2012. március A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG BESZÁMOLÓ a Magyar Hidrológiai Társaság 2011-2014. között végzett munkájáról Budapest 2015. május 26. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2011. évi tisztújító közgyűlés óta a Társaságunk

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉS, 1. TEVÉKENYSÉG, AKCIÓCSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA MÁSODIK PÁLYÁZATI FORDULÓ BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT AVOP LEADER+ Kódszám: 3.5.12 Tartalom Tartalom... 2 I. Helyzetértékelés... 3 II. Helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

Ilyenek õk: Az Eötvös József Általános Iskolának mindketten meghatározó egyéniségei voltak.

Ilyenek õk: Az Eötvös József Általános Iskolának mindketten meghatározó egyéniségei voltak. Ezt a gondolatot egy arab filozófus hagyta ránk. Ez a gondolat röviden összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a tanárt tanárrá, a pedagógust pedagógussá teszik. Az egyik legszebb hivatás a

Részletesebben

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2012. évi szakmai beszámolója 2011. évi áthúzódó, folyamatos programjai

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2012. évi szakmai beszámolója 2011. évi áthúzódó, folyamatos programjai Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány Bírósági bejegyzés száma: 15.Pk.60.069/2010/2. 3526 Miskolc, Eperjesi u. 5. Tel.: 06-20-4312806 e-mail: lano@chello.hu Honlap: www.harmadikkoregyeteme.hu

Részletesebben

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó,

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő. 99 p. Az emberi történelem egyre inkább az oktatás

Részletesebben

HERMAN OTTÓ RÖVID ÉLETRAJZA

HERMAN OTTÓ RÖVID ÉLETRAJZA HERMAN OTTÓ RÖVID ÉLETRAJZA Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor 1835. június 26-án született a felvidéki Breznóbányán. Szüleivel 1847-ben költöztek át Alsóhámorba. Iskoláit Miskolcon kezdte, tanulmányai

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter 2006. október Kedves Olvasóink! Szeptember elsejétõl a Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékben megjelenõ, CISZOKok által kiadott újságokat teljes egészében felváltja a Nonprofit Hírlevél. További részletekért

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben