A Szahara alatti Afrika (civilizációtörténet) Létezik-e egységes afrikai civilizáció? Afrika napjainkban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szahara alatti Afrika (civilizációtörténet) Létezik-e egységes afrikai civilizáció? Afrika napjainkban"

Átírás

1 Budapesti Corvinus Egyetem Afrika napjainkban 30 millió km 2 A Szahara alatti Afrika (civilizációtörténet) Bigis, október 21. Paragi Beáta, ~ 22% 970 millió lakos (80% SSA) 52 (53) állam Két része: - Észak- v. arab- Afrika - Szahara alatti v. Fekete-Afrika Létezik-e egységes afrikai civilizáció? A legjelesebb civilizációkutatók Braudel kivételével nem ismernek el külön afrikai civilizációt. [A kontinens Szahara alatti részére] az európai imperializmus és gyarmatosítás a nyugati civilizáció elemeit telepítette. ( ) Egész Afrikában mélyrehatóak és erősek a törzsi identitások, de az afrikaiak egyre inkább kialakítanak egy afrikai identitásérzést is, és elképzelhető, hogy szub-szaharai Afrika külön civilizációvá fejlődhet Samuel Huntington: A civilizációk összecsapása Attól még, hogy egy fa évtizedekig vízben áll, nem lesz krokodil. Hogyan tanulmányozzuk Afrikát? 1761: első tudományos Afrika-térkép (D Anville-atlasz) első program (US): 1920-as évek, Harvard Egyetem (az 1970-es évekre csak az Egyesült Államokban kb. 80 Afrikaképzés) Máig probléma: (1) nyugati, európai kategóriák, fogalmak, módszertani alapok és ismeretelmélet; (2) a dekolonizáció óta is fejlett államok érdekeit szolgáló kutatások; (3) nemzetközi összehasonlításban Afrikaiak alig kutatják Afrikát ha igen, többnyire nyugati egyetemeken Africa Studies vs. Africana Studies The prime responsibility for making a decent future for Africa's people lies, has lain for at least 30 years, and from now on always will lie, on the shoulders of the continent's own governing elites. Gavin Kitching (2000): 1

2 Az emberiség bölcsője; kivándorlás 80 ezer évvel ezelőtt: vándorlás Afrikából eurázsiai kontinensre, majd ezer évvel ezelőtt onnan Amerika, Ausztrália felé ezer évvel ezelőtt: mai ember 8-10 ezer éve: első szervezett emberi közösségek, civilizáció (nyomok) ie között: Szahara kialakulása, elsivatagosodás 1867: Ázsia és Afrika szárazföldi összeköttetése a Szuezi-csatornával megszűnik (1) Ember és környezet - természet vs. környezet - természet és életmód - életmód és társadalom - egyén és társadalom kapcsolata - az afrikai társadalmak szerveződési formái (2) Vallások hagyományos importált (keresztény egyházak, iszlám) Témáink (3) Modern társadalomfejlődés - a fehér emberrel való találkozás hatása - afrikai identitás, pánafrikanizmus, negritude - importált politikai eszmék (afrikai köntösben) - államok és nemzetépítés - (1990-es évektől) demokrácia és a konszolidáció akadályai (1) Egyén és környezet(e) Az afrikai külső megítélése Európai (nyugati) leegyszerűsítések - primitív - animista (Edward Tylor, 1871) - naturista - pogány(ság) - politeizmus - fetisizmus - totemizmus (Freud) - természetáldozat (Willoughby Fraser) Afrikai reakciók és percepciók - a felsorolt kategóriák elutasítása (pontatlan, pejoratív) - Az európaiak nem értik sem az afrikaiakat, sem világnézetüket 2

3 Környezet: természeti, fizikai, társadalmi természet és környezet olyan európai fogalmak, amelyeknek a helyi nyelvekben általában nincs pontos megfelelője Teremtés kérdése - teremtéstörténetek sokfélesége A természettel való viszony sosem volt kérdés abban a formában, ahogy azt nyugatiak megfogalmazták. Hangsúly: környezeti, éghajlati adottságokhoz való alkalmazkodás Csapadék, életmód, vándorlások (életmód és) társadalomszerveződés Intertropikus Konvergencia Zóna (~ trópusi összeáramlási zóna) Hagyományos (A) kevésbé szervezett, államnélküli társadalmak - vadászó-gyűjtögető - pásztorkodó - földművelő (B) szervezett társadalmak - városállamok, - birodalmak, királyságok (chiefdoms, kingdoms, empires) centralizáció foka eltérő (C) nemzetköziség - alapvetően elzártan fejlődő kontinens - távolsági kereskedelem révén (jellemzően partmentén, de nem csak) Modern ( század) kötődések - (nagy)család - etnikai csoportok, tribalizmus - pán-afrikanizmus - nemzet(állam)i hovatartozás 3

4 Az afrikai falu Népek, nyelvek, vándorlások mai Szahara kb. ie ig viszonylag sűrűn lakott A sivatag kialakulása a kontinens két részének fejlődése elválik egymástól Szahara alatti résznek sem É- Afrikával, sem Európával nincsenek intenzív kapcsolatai Az Afrikán belüli népmozgásokat az életmód indokolta 4 nagy nyelvcsalád/népcsoport 4

5 Társadalmi változások iránya Egyén és közösség viszonya Család (kinship, lineage) - alapegység - változó, hogy határai hol húzódnak, vagyis hol kezdődik a többnyire nyelvi alapon definiált etnikai csoport Etnikumok és törzsek (primordialisa kötődés?) tribalism a nyugati racionalizálási/osztályozási kényszer kategóriái kérdés nemzet, nemzetállam kihívói-e? Etnikai hovatartozásnál lényegesebb: (biológiai) nemi szerepek (nő, férfi) generációs különbségek ( halmazok, korcsoportok) foglalkozás, szakma, adott közösségen belüli szerep/státusz Egyén és közösség viszonya 2. elsődleges: közösség érdekei, túlélése az egyén szerepe, fontossága ezen belül determinált ( individualizmus) család fontossága; élők és halottak (mint ősök, mint szellemek) egyaránt fontosak leszármazás, utódlás: apai ágon (legtöbb esetben) házasság, párválasztás nem magánügy közösség (nemzetség) stabiliása tulajdon, ill. hozomány (pl. állatállomány) szerepe átértékelődése a pénzforgalomra épülő gazdaságban meddőség: szégyen gyermeknevelés: közös ügy bűn fogalma és igazságszolgáltatás (hiánya) együtt élő közösségen belül döntő szava a családfőnek, a falu (közösség) öregjeinek van együttdöntés - demokratikus hagyományok Szervezett(ebb) társadalmak - birodalmak - királyságok - városállamok 5

6 Észak-Kelet-Afrika Nílus völgyében, Észak-Kelet-Afrikában Egyiptom - d: Abesszína/Etiópia (térség/terület) Kus civilizációjának felemelkedése (Egyiptom ) Napata, majd (asszírok, perzsák befolyása) új kp.: Meroe (mai Szudán), ie. VII-VI. századtól; vas elterjedése felbomlik (isz.): (i) é: Napata/Núbia (kopt, monofizita) (ii) d: Akszum, első erős királyság Et. területén: rabszolgaság; kereszténység (IV. sz.) mai Etiópiával folytonosság (VII. sz.: arabok elvágják a kettőt egymástól) Transz-szaharai kereskedelem Nyugat-Szudán (kb. a mai Mali, Szenegál, Guinea): Ghána (ill. Ashante) i.sz. XII. szig Kanem, majd Kanem-Burnu Mali (iszlám elterjedése) XIV. sz. Dzsenné Timbuktu, majd/párhuzamosan Gao, Szonghaj-Gao (Niger középső folyása) 1500 k. A kontinens középső, déli része Kongói Királyság portugál kapcsolat; rabszolgaság kereszténység felvétele (manikongo - Don Afonso, 1500-as eleje) Lunda Birodalom (2) Monomotapa állam Nagy-Zimbabwe ( ) titokzatos (senki nem látta a XIX. sz-ig) kőből (C. Rhodes elmélete) Kelet-Afrika partvidéke Indiai-óceán partján, keleti kereskedelem Zanzibár, Kilwa Szofala, Mogadishu Pemba 6

7 Politikai entitások és távolsági kereskedelem A fehér ember előtti Afrika összegzés Írásbeliség és földtulajdon (magántulajdon) lényegében ismeretlen nincs földbirtokos réteg Leszármazás (vérségi kötődés) fontossága (kinship, lineage) Szabad mozgás, vándorlás Ún. nem hegemón államok - nincsenek szigorú határok ~ területi bázis sokadlagos (nem úgy, mint Európában) - A központi adminisztráció hatáskörének fizikailag és átvitt értelemben is elmosódnak a határai Birodalmak szerepe Viták rendezése, társadalmi stabilizáció Kontinensen belüli távolsági kereskedelem lebonyolítása (Szaharán keresztül); belső kereskedelem (pl. Kongó)v cél: erőforrások (pl. állatállomány, ásványkincsek: arany, vasérc, réz; mg-i termények: kóladió; egyéb: só, elefántcsont) feletti ellenőrzés Vallási vezetők politikai befolyás Államnélküli társadalmak (2) Vallások Afrikai, hagyományos vallások - nincs egyetlen egy afrikai hagyomány; - sem egyetlen természeti vallás általánosítás elkerülhetetlen probléma - kiemelt státusz - nap, hold, égitestek, eső, stb. - ősök és szellemeik - de nem minden fának/kőnek/jelenségnek van természet(felett)i minősége - funkciója Mbuya Nehanda, Zimbabwe Ember és vallás I. Ifá jövendölés, jorubák, Nigéria Jellemzően - nem a szó általunk ismert értelmében monoteista - nincsenek kőbe vésett vallási törvények - nincsenek szent könyvek - egyház(i intézményrendszerek) sem Ami közös (Moyo 2007: 319) - felsőbb létezőben való hit - szellemekben való hit - halál utáni életben való hit - vallási elöljárók, - szent helyek - boszorkányság, varázslatok 7

8 Kereszténység - korai kereszténység (etióp kopt egyház) - Szahara alatt: - portugálok - rabszolga-felszabadító mozgalmak; - földrajzi felfedezők és misszionáriusok (pl. David Livingstone, R. Moffat) - térítés (és gyarmatosítás) - Biblia és föld (Kenyatta) - közös vonások hangsúlyozása (pl. emberi méltóság fontossága) - írásbeliség ás politikai öntudat - afrikai független egyházak (1700-as, Donna Beatrice) Ember és vallás II. Iszlám észak felől: i.sz. VII. századtól, 2 hullámban vetélytárs: afrikai, helyi vallások kereszténység afrikai iszlám posztkoloniális állam: közösségi, társadalmi válság iszlám: hatékony(abb) válasz Politikai mobilizáció fontos eszköze(i) Monoteista vallások (3) A társadalomfejlődés modern szakasza Modern ( század) hatások (A) gyarmati örökség: - oktatási rendszer, egészségügy - állami közigazgatás - világgazdaságba való bekapcsolódás (szakosodás) - politikai ideológiák importja (adaptációja) - globális problémák (szegénység, urbanizáció, migráció) (B) párhuzamos társadalmi kötődések (1) (nagy)család (2) etnikai csoportok, tribalizmus (3a) pán-afrikanizmus (3b) nemzet(állam)i hovatartozás A fehér hatás az afrikai civilizáció fejlődésében földrajzi felfedezések, rabszolga-kereskedelem, a kontinens felosztása, gyarmatosítás 8

9 Földrajzi felfedezések I. Rabszolga-háromszög XV. Század, Portugália, Tengerész Henrik - Afrika körülhajózása; portugál szuverenitás : Cape Bajadur 1445: Cape Verde (Zöld-fok); 1446: mai Szenegál (B. Diaz) 1472: kb. mai Ghána (portugál szuverenitás, 1520, K-A is) 1483: Kongó folyó torkolata (Kongói Királyság ) 1486: (B. Diaz: Vihar-fok), később Jóreménység-fok 1498: Vasco da Gama, Kelet-Afrika (Szofala, Malindi), Indiába vezető út 1499: vissza Sokáig megkerülendő kontinens belseje a XIX. századig nem vonzó (1930: teljes feltérképezés) A népsűrűség változása Afrika első felosztása és a koncessziós társaságok szerepe 1500-as évek: 50 m : 100 m (stagnál) 1880: 120 m 1935: 165 m 2005: kb. 900 m (egész kontinens; kb 80% Fekete-Afrika) Holland és Brit Kelet-Indiai Társaság (1600-as évek) 1876: a terület 10 százaléka gyarmat 1880: Royal Niger Company és East-Africa Company (angolok) 1900-ra Afrika területének 90,4 százaléka gyarmat: [w]e have been engaged in drawing lines upon maps where no white man s foot ever trod; we have been givibg any mountains and rivers and lakes to each other, only hindered by the small impediment that we never knew exactly where the mountains and rivers and lakes were (Lord Salisbury, min.eln, GB, 1890) kivétel: Abesszína (Etiópia) és Libéria 9

10 Afrika felosztása Importált modern, politikai eszmeáramlatok I : berlini konferencia (13 ország) Nagy-Britannia Nyugat-Afrika (Aranypart, Nigéria, SL) Dél(i)-Afrika Nílus-völgy, Szomália Franciaország Nyugat-Afrika Egyenlítői-Afrika Portugália Angola, Mozambik Néhány sziget Belgium Kongó Németország (I. Vh-ig) Togo, Kamerun D-Ny-Afrika Kelet-Afrika (T, R-U) Második felosztás (1921): Népszövetség Liberalizmus, nyugati gazdaságirányítás - Kapitalizmus ~ dominancia ~ kizsákmányolás - praktikusan szinte mindenhol: afrikai elitek és volt gyarmattartók, befektetők viszonya - Nigéria - Dél-Afrikai Unió/Köztársaság - Zaire (Kongó DRC) - Libéria - nyugati befolyás különösen aktív: 1980-as évek (Reagan-doktrína) Afrikai nacionalizmus - pánafrikanizmus közös afrikai nemzeti identitás afrikai egységtörekvések - gyarmati státusz ténye + népek önrendelkezési joga = afrikai nemzeti identitások afrikai nemzetállam 1964 AESZ is elfogadja a határok sérthetetlenségét Pánafrikanizmus - XIX. század közepe, Amerika - Kialakulásában meghatározó: az etiópok (II. Menelik négus) olasz törekvésekkel szembeni győzelme (1896), amely az újvilági fekete értelmiségre (pl. Benito Sylvain, Haiti) motiválóan hat , Washington: Négerek Nemzetközi Konferenciája (International Conference on the Negro) , Párizs: I. Pánafrikai Kongresszus (William du Bois; The Crisis c. folyóirat) Pánafrikanizmus II. 1945, Manchester (V. Kongresszus) - kb. innentől tömegmozgalom - résztvevőinek többsége afrikai (Dzsomo Kenyatta, Kwame Nkrumah) - Atlanti Chartára (1941) hivatkozva léptek fel ( We are determined to be free ), amelynek 3. cikke kimondja, h. minden népnek joga van kormányát szabadon megválasztani - afrikai egység koncepciója vs. nacionalizmusok 10

11 Az afrikai (nemzet)állam születése A nemzet(állam) születése Afrikában II. Nemzet, nacionalizmus Afrikában (Búr 2002): - XIX. sz. végén, XX. század elején az afrikai kulturális nacionalizmus vallási köntösben lépett színre miközben hiányzott maga a nemzet - értelmezési gyökere nem partiotizmus, területi hovatartozás (vagyis belülről jövő önmeghatározás), hanem a gyarmatosítókkal szembeni (külső) önmeghatározás (Nemzet)állam nonhegemonic state importált kategória , Berlin: a határkijelölés célja nem (a) működőképes (afrikai) államok létrehozása Afrikai Egységszervezet (1963, 1964) tiszteletben tartják a gyarmati (igazgatási) határokat A nemzetállam mai problematikája - államkudarcokkal (state failure) összefüggő megfigyelések és kutatások következtetései - negatív és pozitív szuverenitás (Jackson 1990); legality vs. efficiency (Kreijen 2001) Importált modern, politikai eszmeáramlatok II. Afrikai szocializmus - tudományos szocializmus (retorikája) Marx és Engels alapján, de a szovjet típusú szocializmus alternatívájaként - hagyományos afrikai értékek osztálynélküli társadalmak vs. társadalmi csoportok (parasztság, munkásosztály, kereskedők, hivatali réteg, hagyományos vezetők) - nemzetek nélküli internacionalizmus? - egypártrendszer - állam nemcsak kizárólagos, de többnyire szükségszerűen megkerülhetetlen szerepe a gazdaságban Léopold Sédar Senghor ( ) negritude és szocializmus egyvelege Frantz Fanon ( Tanzánia, Kenya Mozambik, Angola Ghána, Kwame Nkrumah (1967): Consequently, socialism in Africa introduces a new social synthesis in which modern technology is reconciled with human values, in which the advanced technical society is realised without the staggering social malefactions and deep schisms of capitalist industrial society ( ) To suppose that there are tribal, national, or racial socialisms is to abandon objectivity in favour of chauvinism (i) (ii) Az afrikai nemzetállami integráció folyamata: kontinentális egységtörekvések Gazdasági egység(ek): alapvetően regionális szerveződések Politikai egység 1960-as évek elejére: Monrovia-csoport (Brazzaville-csoport) Casablanca-csoport (Kwame Nkrumah) Afrikai Egységszervezet, OAU (1963) Afrikai Unió (Sirte 2000; Durban 2002) NEPAD Béke és Biztonság Tanácsa 11

12 Afrika egysége napjainkban A független Afrika ( ) NEPAD (2001) - New Partnership for Africa s Development - fő kötelezettségvállalások: elszámoltathatóság és nyílt kormányzás, a tömeges emberi jogi visszaélések befejezése, az Afrikán belüli háborúk lezárása - kérdés: miért cserébe? Afrikai Unió - AESz tapasztalatira épült - Éves csúcstalálkozók - 10 tagú végrehajtó testület (Afrika Bizottság) 8 fő témáért felelős - Béke és Biztonság Tanácsa alapokmány 4. cikke: the right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the Assemply in respect of grave circumstances, namely war crimes, genocide and crimes against humanity fehér uralom nyomokban maradt (Dél-Afrikai Köztársaság, Rhodésia/Zimbabwe) A függetlenné válás egybeesett a hidegháború időszakával Európán kívüli (hideg)háborúk és külső (katonai) intervenciók ideológiai köntösben (afrikai szocializmus, Ghána, Szenegál, Tanzánia, stb.) katonailag (pl. Angola, Mozambik, stb.) 1990-es évektől: Millenniumi Fejlesztési Célok, szegénység és azzal összefüggő jelenségek (pl. HIV/AIDS) elleni globális küzdelem SAP-k és HIPC-ek, PRSP-ek demokrácia(ösztönzés), választások és jó kormányzás African Charter on Democracy, Elections and Governance (2007) terrorizmus és fundamentalizmus elleni küzdelem A demokratikus konszolidáció akadályai Ajánlott irodalom (scanned) - gyenge politikai intézményrendszer (gyenge parlamentek, hiteles politikai ellenzék hiánya) - gyenge civil társadalom - gyenge/instabil nemzetgazdaságok - állam és uralkodó párt közötti képlékeny átmenet - az ellenőrizhetetlen etnikai konfliktusok veszélye: lokális identitások vs. (nemzet)állami identitás feszültsége - a katonai beavatkozások veszélye ( : 60) - nem megfelelő oktatási háttér; írástudatlanság gyenge demokratikus politikai kultúra (?!) - rendszeres hatalomváltások gyakorlatának/kultúrájának hiánya (Thomson 2004: 245) - volt gyarmattartók további jelenléte (szakemberek, tanácsadók formájában stb.) - nemzetközi civil társadalom segítőkészsége állami funkciók gyengítése Búr Gábor: Egyén és társadalom Afrikában in Acta Humana Vol. 15. No. 2 (2004): Balogh András Rostoványi Zsolt Búr Gábor Anderle Ádám [2002]: Nemzet és nacionalizmus (III. fejezet) Nemzeti eszmék és folyamatok Afrikában. Budapest: Korona Kiadó Moyo, Ambrose [2007]: Religion in Africa in Gordon, April Gordon, Donald [eds]: Understanding Contemporary Africa. Boulder, London: Lynne Rienner Shanklin, Eugenia [2007]: Family and Kinship in in Gordon, April Gordon, Donald [eds]: Understanding Contemporary Africa. Boulder, London: Lynne Rienner Thomson, Alex [2004]: An Introducion to African Politics. London: Routledge, pp. 7-30, 31-58,

ELTÉRŐ MODERNIZÁCIÓS PERSPEKTÍVÁK A KÖZEL-KELETI MUSZLIM ÁLLAMOKBAN

ELTÉRŐ MODERNIZÁCIÓS PERSPEKTÍVÁK A KÖZEL-KELETI MUSZLIM ÁLLAMOKBAN CSICSMANN LÁSZLÓ ELTÉRŐ MODERNIZÁCIÓS PERSPEKTÍVÁK A KÖZEL-KELETI MUSZLIM ÁLLAMOKBAN A tanulmány célja, hogy körüljárja a tágabb Közel-Keleten tapasztalható modernizációs válság hátterét, lehetséges belső

Részletesebben

A globális világrend és az Észak Dél-kontextus

A globális világrend és az Észak Dél-kontextus GLOBALIZÁCIÓ ÉS EURÓPAI POLITIKA Tarrósy István A globális világrend és az Észak Dél-kontextus Bevezetés Írásomban arra keresem a választ, hogy a XXI. század eleje nemzetközi kapcsolatainak egyre globalizálódó

Részletesebben

Pillanatkép Afrikáról

Pillanatkép Afrikáról Pillanatkép Afrikáról Pillanatkép Afrikáról Szerkesztő Frák Anita Szakmai lektor Dr. Tarrósy István, Ph.D., egyetemi adjunktus További lektoráló munkatársak Nikolov Nikolett, Frák Anita Szerzők dr. Barthalos

Részletesebben

Nyitány Fogarasi József: kidobta a tükröt, mert a maga nemében páratlan arcát szemtelenül megkettőzte *... 3

Nyitány Fogarasi József: kidobta a tükröt, mert a maga nemében páratlan arcát szemtelenül megkettőzte *... 3 2013. ősz COMITATUS Tartalomjegyzék Nyitány Fogarasi József: kidobta a tükröt, mert a maga nemében páratlan arcát szemtelenül megkettőzte *... 3 Tanulmányok Agg Zoltán: Helyhatóságok vagy önkormányzatok?

Részletesebben

A nemzetközi marketing kulturális környezete

A nemzetközi marketing kulturális környezete e(szes)-tanulmányok A nemzetközi marketing kulturális környezete 1997. Dr. Eszes István A tanulmány / esettanulmány csak oktatási célra használható! Másolása és kereskedelmi forgalomba hozatala tilos.

Részletesebben

Az állam szerepének változása a globalizációban

Az állam szerepének változása a globalizációban Juhász Krisztina, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék 1.Bevezetés Korunk legnagyobb kihívása a globalizáció okozta gazdasági, politikai, környezeti és

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

2002/4 REGIO. Kisebbség, Politika, Társadalom. Politika versus kulturális nemzet. A politikai kultúra keretei

2002/4 REGIO. Kisebbség, Politika, Társadalom. Politika versus kulturális nemzet. A politikai kultúra keretei REGIO Kisebbség, Politika, Társadalom Politika versus kulturális nemzet A politikai kultúra keretei A terror házai Máramarossziget * Budapest Kresztomátia (esszé Kárpátaljáról) 2002/4 REGIO Kisebbség,

Részletesebben

AZ EL NEM KÖTELEZETTEK MOZGALMA 1955-2005

AZ EL NEM KÖTELEZETTEK MOZGALMA 1955-2005 AZ EL NEM KÖTELEZETTEK MOZGALMA 1955-2005 A HARMADIK ÚT A VILÁGPOLITIKA RENDSZERÉBEN 1 Tarrósy István Bevezető Tanulmányom első részében a mozgalom létrejöttének körülményeit, majd a mozgalomnak a hidegháború

Részletesebben

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics Tér és Társadalom / Space and Society 28. évf., 1. szám, 2014 A térszerkezet és a geoökonómia Spatial structure and geo-economics SIMAI MIHÁLY SIMAI Mihály: kutató professzor emeritus, MTA Közgazdaság-

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

Egy afrikai-magyar közösségről

Egy afrikai-magyar közösségről Egy afrikai-magyar közösségről Afrikával foglalkozó civil szervezetek Magyarországon Glied Viktor Bevezető A budapesti afrikaiak látható és aktív közösséget alkotnak, a migráns civil szerveződések közül

Részletesebben

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben

Részletesebben

A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA. 2013 2. szám

A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA. 2013 2. szám A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA 2013 2. szám A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata Felelős kiadó Kovács József altábornagy, főigazgató A Tudományos Tanács elnöke

Részletesebben

Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből

Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből Szabó Gábor Absztrakt A tanulmány négy kérdéskör bemutatására törekszik. Az első, a globális népességmozgások általános trendjeinek vizsgálata, elsősorban

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

Mészáros Eszter. Rasszizmus és nemzetközi migráció összefüggései Németországban és Nagy-Britanniában

Mészáros Eszter. Rasszizmus és nemzetközi migráció összefüggései Németországban és Nagy-Britanniában Mészáros Eszter Rasszizmus és nemzetközi migráció összefüggései Németországban és Nagy-Britanniában GROTIUS E-KÖNYVTÁR 2010 Sorozatszerkesztő Horváth Jenő A tanulmány diplomamunka, 2010-ben került megvédésre

Részletesebben

Böröcz József. (Associate Professor, Department of Sociology, Rutgers, The State University of New Jersey)

Böröcz József. (Associate Professor, Department of Sociology, Rutgers, The State University of New Jersey) Adalékok a nyugat-európai államiság globális, történeti politikaszociológiájához 1 Böröcz József (Associate Professor, Department of Sociology, Rutgers, The State University of New Jersey) összefoglaló

Részletesebben

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 4 K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 5 A klímaváltozásról A globális klímaváltozás, vagy ahogy a sajtó nyomán a közvélemény

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben

BENDE ZSÓFIA HALAT VAGY HÁLÓT? *

BENDE ZSÓFIA HALAT VAGY HÁLÓT? * 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 30. BENDE ZSÓFIA HALAT VAGY HÁLÓT? * Egy dollár. Ma több mint egymilliárd embernek ennyiből kell megélnie naponta. Az Európai Parlament volt elnökének

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN ENSZ-AKADÉMIA 2004/2005 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG HUNIDA Kht 2005 1 A Külügyminisztérium és az ENSZ Fejlesztési Programja

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG)

BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG) A TANANYAG A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VÉDELMI HIVATAL TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT! BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

Részletesebben

A környezeti migráció, mint komplex kihívás

A környezeti migráció, mint komplex kihívás REND- és KATASZTRÓFAVÉDELEM Bende Zsófia Muhoray Árpád A környezeti migráció, mint komplex kihívás A politikai és gazdasági okokból menekülõk motivációiról, körülményeirõl széleskörû tapasztalatokkal rendelkezik

Részletesebben

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Babos Tibor alezredes AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE címû doktori értekezés Témavezetõ: Dr. Kõszegvári Tibor nyá. vezérõrnagy,

Részletesebben

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 A konferenciát és a kiadványt a Külügyminisztérium támogatta. ISBN 963 86322 0 8 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin A kiadásért felelős: a Magyar ENSZ

Részletesebben

Törökország Kelet és Nyugat között

Törökország Kelet és Nyugat között Balázs Judit Törökország Kelet és Nyugat között 2009 Budapest Kairó Balázs Judit, 2009 Budapest Kairó Lektorálta: Tóth Imre Grafika: Molnár István Szerkesztő: Takács Eszter Készült: Lővér Print Kft. Sopron

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem

Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Corvinus Egyetem A demokrácia jelei és lehetőségei Marokkóban A demokratikus átmenet elméletének alkalmazhatósága egy muszlim ország esetében Ph.D. értekezés Hudecz Gergely Budapest, 2008 Hudecz

Részletesebben

AZ ALBÁN KÉRDÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZATAI ÉS MEGOLDÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

AZ ALBÁN KÉRDÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZATAI ÉS MEGOLDÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Szilvágyi Tibor őrnagy AZ ALBÁN KÉRDÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZATAI ÉS MEGOLDÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár Budapest,

Részletesebben