A Szahara alatti Afrika (civilizációtörténet) Létezik-e egységes afrikai civilizáció? Afrika napjainkban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szahara alatti Afrika (civilizációtörténet) Létezik-e egységes afrikai civilizáció? Afrika napjainkban"

Átírás

1 Budapesti Corvinus Egyetem Afrika napjainkban 30 millió km 2 A Szahara alatti Afrika (civilizációtörténet) Bigis, október 21. Paragi Beáta, ~ 22% 970 millió lakos (80% SSA) 52 (53) állam Két része: - Észak- v. arab- Afrika - Szahara alatti v. Fekete-Afrika Létezik-e egységes afrikai civilizáció? A legjelesebb civilizációkutatók Braudel kivételével nem ismernek el külön afrikai civilizációt. [A kontinens Szahara alatti részére] az európai imperializmus és gyarmatosítás a nyugati civilizáció elemeit telepítette. ( ) Egész Afrikában mélyrehatóak és erősek a törzsi identitások, de az afrikaiak egyre inkább kialakítanak egy afrikai identitásérzést is, és elképzelhető, hogy szub-szaharai Afrika külön civilizációvá fejlődhet Samuel Huntington: A civilizációk összecsapása Attól még, hogy egy fa évtizedekig vízben áll, nem lesz krokodil. Hogyan tanulmányozzuk Afrikát? 1761: első tudományos Afrika-térkép (D Anville-atlasz) első program (US): 1920-as évek, Harvard Egyetem (az 1970-es évekre csak az Egyesült Államokban kb. 80 Afrikaképzés) Máig probléma: (1) nyugati, európai kategóriák, fogalmak, módszertani alapok és ismeretelmélet; (2) a dekolonizáció óta is fejlett államok érdekeit szolgáló kutatások; (3) nemzetközi összehasonlításban Afrikaiak alig kutatják Afrikát ha igen, többnyire nyugati egyetemeken Africa Studies vs. Africana Studies The prime responsibility for making a decent future for Africa's people lies, has lain for at least 30 years, and from now on always will lie, on the shoulders of the continent's own governing elites. Gavin Kitching (2000): 1

2 Az emberiség bölcsője; kivándorlás 80 ezer évvel ezelőtt: vándorlás Afrikából eurázsiai kontinensre, majd ezer évvel ezelőtt onnan Amerika, Ausztrália felé ezer évvel ezelőtt: mai ember 8-10 ezer éve: első szervezett emberi közösségek, civilizáció (nyomok) ie között: Szahara kialakulása, elsivatagosodás 1867: Ázsia és Afrika szárazföldi összeköttetése a Szuezi-csatornával megszűnik (1) Ember és környezet - természet vs. környezet - természet és életmód - életmód és társadalom - egyén és társadalom kapcsolata - az afrikai társadalmak szerveződési formái (2) Vallások hagyományos importált (keresztény egyházak, iszlám) Témáink (3) Modern társadalomfejlődés - a fehér emberrel való találkozás hatása - afrikai identitás, pánafrikanizmus, negritude - importált politikai eszmék (afrikai köntösben) - államok és nemzetépítés - (1990-es évektől) demokrácia és a konszolidáció akadályai (1) Egyén és környezet(e) Az afrikai külső megítélése Európai (nyugati) leegyszerűsítések - primitív - animista (Edward Tylor, 1871) - naturista - pogány(ság) - politeizmus - fetisizmus - totemizmus (Freud) - természetáldozat (Willoughby Fraser) Afrikai reakciók és percepciók - a felsorolt kategóriák elutasítása (pontatlan, pejoratív) - Az európaiak nem értik sem az afrikaiakat, sem világnézetüket 2

3 Környezet: természeti, fizikai, társadalmi természet és környezet olyan európai fogalmak, amelyeknek a helyi nyelvekben általában nincs pontos megfelelője Teremtés kérdése - teremtéstörténetek sokfélesége A természettel való viszony sosem volt kérdés abban a formában, ahogy azt nyugatiak megfogalmazták. Hangsúly: környezeti, éghajlati adottságokhoz való alkalmazkodás Csapadék, életmód, vándorlások (életmód és) társadalomszerveződés Intertropikus Konvergencia Zóna (~ trópusi összeáramlási zóna) Hagyományos (A) kevésbé szervezett, államnélküli társadalmak - vadászó-gyűjtögető - pásztorkodó - földművelő (B) szervezett társadalmak - városállamok, - birodalmak, királyságok (chiefdoms, kingdoms, empires) centralizáció foka eltérő (C) nemzetköziség - alapvetően elzártan fejlődő kontinens - távolsági kereskedelem révén (jellemzően partmentén, de nem csak) Modern ( század) kötődések - (nagy)család - etnikai csoportok, tribalizmus - pán-afrikanizmus - nemzet(állam)i hovatartozás 3

4 Az afrikai falu Népek, nyelvek, vándorlások mai Szahara kb. ie ig viszonylag sűrűn lakott A sivatag kialakulása a kontinens két részének fejlődése elválik egymástól Szahara alatti résznek sem É- Afrikával, sem Európával nincsenek intenzív kapcsolatai Az Afrikán belüli népmozgásokat az életmód indokolta 4 nagy nyelvcsalád/népcsoport 4

5 Társadalmi változások iránya Egyén és közösség viszonya Család (kinship, lineage) - alapegység - változó, hogy határai hol húzódnak, vagyis hol kezdődik a többnyire nyelvi alapon definiált etnikai csoport Etnikumok és törzsek (primordialisa kötődés?) tribalism a nyugati racionalizálási/osztályozási kényszer kategóriái kérdés nemzet, nemzetállam kihívói-e? Etnikai hovatartozásnál lényegesebb: (biológiai) nemi szerepek (nő, férfi) generációs különbségek ( halmazok, korcsoportok) foglalkozás, szakma, adott közösségen belüli szerep/státusz Egyén és közösség viszonya 2. elsődleges: közösség érdekei, túlélése az egyén szerepe, fontossága ezen belül determinált ( individualizmus) család fontossága; élők és halottak (mint ősök, mint szellemek) egyaránt fontosak leszármazás, utódlás: apai ágon (legtöbb esetben) házasság, párválasztás nem magánügy közösség (nemzetség) stabiliása tulajdon, ill. hozomány (pl. állatállomány) szerepe átértékelődése a pénzforgalomra épülő gazdaságban meddőség: szégyen gyermeknevelés: közös ügy bűn fogalma és igazságszolgáltatás (hiánya) együtt élő közösségen belül döntő szava a családfőnek, a falu (közösség) öregjeinek van együttdöntés - demokratikus hagyományok Szervezett(ebb) társadalmak - birodalmak - királyságok - városállamok 5

6 Észak-Kelet-Afrika Nílus völgyében, Észak-Kelet-Afrikában Egyiptom - d: Abesszína/Etiópia (térség/terület) Kus civilizációjának felemelkedése (Egyiptom ) Napata, majd (asszírok, perzsák befolyása) új kp.: Meroe (mai Szudán), ie. VII-VI. századtól; vas elterjedése felbomlik (isz.): (i) é: Napata/Núbia (kopt, monofizita) (ii) d: Akszum, első erős királyság Et. területén: rabszolgaság; kereszténység (IV. sz.) mai Etiópiával folytonosság (VII. sz.: arabok elvágják a kettőt egymástól) Transz-szaharai kereskedelem Nyugat-Szudán (kb. a mai Mali, Szenegál, Guinea): Ghána (ill. Ashante) i.sz. XII. szig Kanem, majd Kanem-Burnu Mali (iszlám elterjedése) XIV. sz. Dzsenné Timbuktu, majd/párhuzamosan Gao, Szonghaj-Gao (Niger középső folyása) 1500 k. A kontinens középső, déli része Kongói Királyság portugál kapcsolat; rabszolgaság kereszténység felvétele (manikongo - Don Afonso, 1500-as eleje) Lunda Birodalom (2) Monomotapa állam Nagy-Zimbabwe ( ) titokzatos (senki nem látta a XIX. sz-ig) kőből (C. Rhodes elmélete) Kelet-Afrika partvidéke Indiai-óceán partján, keleti kereskedelem Zanzibár, Kilwa Szofala, Mogadishu Pemba 6

7 Politikai entitások és távolsági kereskedelem A fehér ember előtti Afrika összegzés Írásbeliség és földtulajdon (magántulajdon) lényegében ismeretlen nincs földbirtokos réteg Leszármazás (vérségi kötődés) fontossága (kinship, lineage) Szabad mozgás, vándorlás Ún. nem hegemón államok - nincsenek szigorú határok ~ területi bázis sokadlagos (nem úgy, mint Európában) - A központi adminisztráció hatáskörének fizikailag és átvitt értelemben is elmosódnak a határai Birodalmak szerepe Viták rendezése, társadalmi stabilizáció Kontinensen belüli távolsági kereskedelem lebonyolítása (Szaharán keresztül); belső kereskedelem (pl. Kongó)v cél: erőforrások (pl. állatállomány, ásványkincsek: arany, vasérc, réz; mg-i termények: kóladió; egyéb: só, elefántcsont) feletti ellenőrzés Vallási vezetők politikai befolyás Államnélküli társadalmak (2) Vallások Afrikai, hagyományos vallások - nincs egyetlen egy afrikai hagyomány; - sem egyetlen természeti vallás általánosítás elkerülhetetlen probléma - kiemelt státusz - nap, hold, égitestek, eső, stb. - ősök és szellemeik - de nem minden fának/kőnek/jelenségnek van természet(felett)i minősége - funkciója Mbuya Nehanda, Zimbabwe Ember és vallás I. Ifá jövendölés, jorubák, Nigéria Jellemzően - nem a szó általunk ismert értelmében monoteista - nincsenek kőbe vésett vallási törvények - nincsenek szent könyvek - egyház(i intézményrendszerek) sem Ami közös (Moyo 2007: 319) - felsőbb létezőben való hit - szellemekben való hit - halál utáni életben való hit - vallási elöljárók, - szent helyek - boszorkányság, varázslatok 7

8 Kereszténység - korai kereszténység (etióp kopt egyház) - Szahara alatt: - portugálok - rabszolga-felszabadító mozgalmak; - földrajzi felfedezők és misszionáriusok (pl. David Livingstone, R. Moffat) - térítés (és gyarmatosítás) - Biblia és föld (Kenyatta) - közös vonások hangsúlyozása (pl. emberi méltóság fontossága) - írásbeliség ás politikai öntudat - afrikai független egyházak (1700-as, Donna Beatrice) Ember és vallás II. Iszlám észak felől: i.sz. VII. századtól, 2 hullámban vetélytárs: afrikai, helyi vallások kereszténység afrikai iszlám posztkoloniális állam: közösségi, társadalmi válság iszlám: hatékony(abb) válasz Politikai mobilizáció fontos eszköze(i) Monoteista vallások (3) A társadalomfejlődés modern szakasza Modern ( század) hatások (A) gyarmati örökség: - oktatási rendszer, egészségügy - állami közigazgatás - világgazdaságba való bekapcsolódás (szakosodás) - politikai ideológiák importja (adaptációja) - globális problémák (szegénység, urbanizáció, migráció) (B) párhuzamos társadalmi kötődések (1) (nagy)család (2) etnikai csoportok, tribalizmus (3a) pán-afrikanizmus (3b) nemzet(állam)i hovatartozás A fehér hatás az afrikai civilizáció fejlődésében földrajzi felfedezések, rabszolga-kereskedelem, a kontinens felosztása, gyarmatosítás 8

9 Földrajzi felfedezések I. Rabszolga-háromszög XV. Század, Portugália, Tengerész Henrik - Afrika körülhajózása; portugál szuverenitás : Cape Bajadur 1445: Cape Verde (Zöld-fok); 1446: mai Szenegál (B. Diaz) 1472: kb. mai Ghána (portugál szuverenitás, 1520, K-A is) 1483: Kongó folyó torkolata (Kongói Királyság ) 1486: (B. Diaz: Vihar-fok), később Jóreménység-fok 1498: Vasco da Gama, Kelet-Afrika (Szofala, Malindi), Indiába vezető út 1499: vissza Sokáig megkerülendő kontinens belseje a XIX. századig nem vonzó (1930: teljes feltérképezés) A népsűrűség változása Afrika első felosztása és a koncessziós társaságok szerepe 1500-as évek: 50 m : 100 m (stagnál) 1880: 120 m 1935: 165 m 2005: kb. 900 m (egész kontinens; kb 80% Fekete-Afrika) Holland és Brit Kelet-Indiai Társaság (1600-as évek) 1876: a terület 10 százaléka gyarmat 1880: Royal Niger Company és East-Africa Company (angolok) 1900-ra Afrika területének 90,4 százaléka gyarmat: [w]e have been engaged in drawing lines upon maps where no white man s foot ever trod; we have been givibg any mountains and rivers and lakes to each other, only hindered by the small impediment that we never knew exactly where the mountains and rivers and lakes were (Lord Salisbury, min.eln, GB, 1890) kivétel: Abesszína (Etiópia) és Libéria 9

10 Afrika felosztása Importált modern, politikai eszmeáramlatok I : berlini konferencia (13 ország) Nagy-Britannia Nyugat-Afrika (Aranypart, Nigéria, SL) Dél(i)-Afrika Nílus-völgy, Szomália Franciaország Nyugat-Afrika Egyenlítői-Afrika Portugália Angola, Mozambik Néhány sziget Belgium Kongó Németország (I. Vh-ig) Togo, Kamerun D-Ny-Afrika Kelet-Afrika (T, R-U) Második felosztás (1921): Népszövetség Liberalizmus, nyugati gazdaságirányítás - Kapitalizmus ~ dominancia ~ kizsákmányolás - praktikusan szinte mindenhol: afrikai elitek és volt gyarmattartók, befektetők viszonya - Nigéria - Dél-Afrikai Unió/Köztársaság - Zaire (Kongó DRC) - Libéria - nyugati befolyás különösen aktív: 1980-as évek (Reagan-doktrína) Afrikai nacionalizmus - pánafrikanizmus közös afrikai nemzeti identitás afrikai egységtörekvések - gyarmati státusz ténye + népek önrendelkezési joga = afrikai nemzeti identitások afrikai nemzetállam 1964 AESZ is elfogadja a határok sérthetetlenségét Pánafrikanizmus - XIX. század közepe, Amerika - Kialakulásában meghatározó: az etiópok (II. Menelik négus) olasz törekvésekkel szembeni győzelme (1896), amely az újvilági fekete értelmiségre (pl. Benito Sylvain, Haiti) motiválóan hat , Washington: Négerek Nemzetközi Konferenciája (International Conference on the Negro) , Párizs: I. Pánafrikai Kongresszus (William du Bois; The Crisis c. folyóirat) Pánafrikanizmus II. 1945, Manchester (V. Kongresszus) - kb. innentől tömegmozgalom - résztvevőinek többsége afrikai (Dzsomo Kenyatta, Kwame Nkrumah) - Atlanti Chartára (1941) hivatkozva léptek fel ( We are determined to be free ), amelynek 3. cikke kimondja, h. minden népnek joga van kormányát szabadon megválasztani - afrikai egység koncepciója vs. nacionalizmusok 10

11 Az afrikai (nemzet)állam születése A nemzet(állam) születése Afrikában II. Nemzet, nacionalizmus Afrikában (Búr 2002): - XIX. sz. végén, XX. század elején az afrikai kulturális nacionalizmus vallási köntösben lépett színre miközben hiányzott maga a nemzet - értelmezési gyökere nem partiotizmus, területi hovatartozás (vagyis belülről jövő önmeghatározás), hanem a gyarmatosítókkal szembeni (külső) önmeghatározás (Nemzet)állam nonhegemonic state importált kategória , Berlin: a határkijelölés célja nem (a) működőképes (afrikai) államok létrehozása Afrikai Egységszervezet (1963, 1964) tiszteletben tartják a gyarmati (igazgatási) határokat A nemzetállam mai problematikája - államkudarcokkal (state failure) összefüggő megfigyelések és kutatások következtetései - negatív és pozitív szuverenitás (Jackson 1990); legality vs. efficiency (Kreijen 2001) Importált modern, politikai eszmeáramlatok II. Afrikai szocializmus - tudományos szocializmus (retorikája) Marx és Engels alapján, de a szovjet típusú szocializmus alternatívájaként - hagyományos afrikai értékek osztálynélküli társadalmak vs. társadalmi csoportok (parasztság, munkásosztály, kereskedők, hivatali réteg, hagyományos vezetők) - nemzetek nélküli internacionalizmus? - egypártrendszer - állam nemcsak kizárólagos, de többnyire szükségszerűen megkerülhetetlen szerepe a gazdaságban Léopold Sédar Senghor ( ) negritude és szocializmus egyvelege Frantz Fanon ( Tanzánia, Kenya Mozambik, Angola Ghána, Kwame Nkrumah (1967): Consequently, socialism in Africa introduces a new social synthesis in which modern technology is reconciled with human values, in which the advanced technical society is realised without the staggering social malefactions and deep schisms of capitalist industrial society ( ) To suppose that there are tribal, national, or racial socialisms is to abandon objectivity in favour of chauvinism (i) (ii) Az afrikai nemzetállami integráció folyamata: kontinentális egységtörekvések Gazdasági egység(ek): alapvetően regionális szerveződések Politikai egység 1960-as évek elejére: Monrovia-csoport (Brazzaville-csoport) Casablanca-csoport (Kwame Nkrumah) Afrikai Egységszervezet, OAU (1963) Afrikai Unió (Sirte 2000; Durban 2002) NEPAD Béke és Biztonság Tanácsa 11

12 Afrika egysége napjainkban A független Afrika ( ) NEPAD (2001) - New Partnership for Africa s Development - fő kötelezettségvállalások: elszámoltathatóság és nyílt kormányzás, a tömeges emberi jogi visszaélések befejezése, az Afrikán belüli háborúk lezárása - kérdés: miért cserébe? Afrikai Unió - AESz tapasztalatira épült - Éves csúcstalálkozók - 10 tagú végrehajtó testület (Afrika Bizottság) 8 fő témáért felelős - Béke és Biztonság Tanácsa alapokmány 4. cikke: the right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the Assemply in respect of grave circumstances, namely war crimes, genocide and crimes against humanity fehér uralom nyomokban maradt (Dél-Afrikai Köztársaság, Rhodésia/Zimbabwe) A függetlenné válás egybeesett a hidegháború időszakával Európán kívüli (hideg)háborúk és külső (katonai) intervenciók ideológiai köntösben (afrikai szocializmus, Ghána, Szenegál, Tanzánia, stb.) katonailag (pl. Angola, Mozambik, stb.) 1990-es évektől: Millenniumi Fejlesztési Célok, szegénység és azzal összefüggő jelenségek (pl. HIV/AIDS) elleni globális küzdelem SAP-k és HIPC-ek, PRSP-ek demokrácia(ösztönzés), választások és jó kormányzás African Charter on Democracy, Elections and Governance (2007) terrorizmus és fundamentalizmus elleni küzdelem A demokratikus konszolidáció akadályai Ajánlott irodalom (scanned) - gyenge politikai intézményrendszer (gyenge parlamentek, hiteles politikai ellenzék hiánya) - gyenge civil társadalom - gyenge/instabil nemzetgazdaságok - állam és uralkodó párt közötti képlékeny átmenet - az ellenőrizhetetlen etnikai konfliktusok veszélye: lokális identitások vs. (nemzet)állami identitás feszültsége - a katonai beavatkozások veszélye ( : 60) - nem megfelelő oktatási háttér; írástudatlanság gyenge demokratikus politikai kultúra (?!) - rendszeres hatalomváltások gyakorlatának/kultúrájának hiánya (Thomson 2004: 245) - volt gyarmattartók további jelenléte (szakemberek, tanácsadók formájában stb.) - nemzetközi civil társadalom segítőkészsége állami funkciók gyengítése Búr Gábor: Egyén és társadalom Afrikában in Acta Humana Vol. 15. No. 2 (2004): Balogh András Rostoványi Zsolt Búr Gábor Anderle Ádám [2002]: Nemzet és nacionalizmus (III. fejezet) Nemzeti eszmék és folyamatok Afrikában. Budapest: Korona Kiadó Moyo, Ambrose [2007]: Religion in Africa in Gordon, April Gordon, Donald [eds]: Understanding Contemporary Africa. Boulder, London: Lynne Rienner Shanklin, Eugenia [2007]: Family and Kinship in in Gordon, April Gordon, Donald [eds]: Understanding Contemporary Africa. Boulder, London: Lynne Rienner Thomson, Alex [2004]: An Introducion to African Politics. London: Routledge, pp. 7-30, 31-58,

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Népesség és település földrajz

Népesség és település földrajz Népesség és település földrajz Népességet jellemző adatok: 1, Népesség szám: - adott évben hányan születtek - adott évben hányan haltak meg - vándorlási különbözet Ezek együttesen adják a tényleges szaporodást

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.28. COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 MELLÉKLETEK a következőhöz Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Afrika tanulmányok c. kurzus

Afrika tanulmányok c. kurzus Afrika tanulmányok c. kurzus Gyarmatosítás, a Kongó Akta, függetlenedő államok, nemzetállamok Afrika-szerte, integrációs törekvések Dr. Tarrósy István 2016. szeptember 26. gyenge állam (weak state) államkudarc

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

Nemzetközi fejlesztési együttmködés

Nemzetközi fejlesztési együttmködés Nemzetközi fejlesztési együttmködés 2005/06. szi félév Partner (fogadó) országok: Afrika 2005. november 14. Afrika, mint a nemzetközi fejlesztési együttmködés célterülete A kontinens relatív helyzete az

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/ACP/CE/2005/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/ACP/CE/2005/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/ACP/CE/2005/hu 1 AF/ACP/CE/2005/hu 2 ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt?

Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt? Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt? Csébi Márk ELTE TTK Földtudományi DI, PhD-hallgató Dr. habil Izsák Éva ELTE TTK RTT, egyetemi docens Dobai Attila ELTE BTK Nyelvtudományi DI, PhD-hallgató

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE 2009.2.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/5 A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE (2009. február 20.) az export-visszatérítések, exportlefölözések és egyes gabonafélékre és rizsre vonatkozó kiviteli

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ VOJNITS

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 A világgazdaság fejlıdési szakaszai 1. Az ókor és középkor: merkantilizmus és korai gyarmatosítás (1492-1820)

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

AFRIKA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AFRIKA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA Területe: 30,3 millió km 2 Lakossága: kb. 700 millió fő AFRIKA FÖLDRAJZA Afrika a legek kontinense: a második legnagyobb területű kontinens (az első Ázsia - 44,4 millió km 2 ) a második legnagyobb átlagmagasságú

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A kisebbségi jogok védelmének magyar vonatkozásai Dr. Pákozdi Csaba (PhD, egyetemi docens) főosztályvezető Külügyminisztérium,

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat)

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) TÓTH ANTAL EKF TTK Földrajz Tanszék A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- HÁRS Ernő

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI Geográfia 1.természeti földrajz (amely természettudomány) 2.társadalmi-gazdasági földrajz (amely társadalomtudomány) népességföldrajz

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27.

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27. A közép-afrikai k konfliktusok hatása Európa biztonságára Jelentős biztonsági kockázatot képviselnek a világfejlődésből egyre inkább elmaradó, ugyanakkor egyre jelentősebb népességgel rendelkező régiók,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

Az Amerikai Egyesült Államok

Az Amerikai Egyesült Államok Az amerikai külpolitika Az Amerikai Egyesült Államok Fehér Zoltán Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi kapcsolatok szak III. évf. 2004. tavaszi félév Amerika mint kísérlet Perception Kivételesség-tudat

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés november 28.

Nemzetpolitikai továbbképzés november 28. Nemzetpolitikai továbbképzés 2016. november 28. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

SZKA_210_34. Kívülrôl vagy belülrôl?

SZKA_210_34. Kívülrôl vagy belülrôl? SZKA_210_34 Kívülrôl vagy belülrôl? TANULÓI KÍVÜLRÔL VAGY BELÜLRÔL? 10. ÉVFOLYAM 399 34/1A ORSZÁGKÁRTYÁK Albánia Afganisztán Angola Argentína Ausztria Kína Botswana Ecuador Bosznia-Hercegovina Izrael

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

AFRIKAI-MAGYAR EGYESÜLET AFRICAN-HUNGARIAN UNION

AFRIKAI-MAGYAR EGYESÜLET AFRICAN-HUNGARIAN UNION AFRIKAI-MAGYAR EGYESÜLET AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- TAMÁS Pál

Részletesebben

TOLNAI ÁGNES A MULTIKULTURALIZMUS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI AUSZTRÁLIA ESETÉBEN

TOLNAI ÁGNES A MULTIKULTURALIZMUS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI AUSZTRÁLIA ESETÉBEN TOLNAI ÁGNES A MULTIKULTURALIZMUS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI AUSZTRÁLIA ESETÉBEN NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET TÉMAVEZETŐ DR. ROSTOVÁNYI ZSOLT DSC EGYETEMI TANÁR TOLNAI ÁGNES BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új * Nagy-Britannia és Észak-Írország nem 4,47022E Nagy-Britannia és

Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új * Nagy-Britannia és Észak-Írország nem 4,47022E Nagy-Britannia és Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új 44700590* 2003.12.19 Nagy-Britannia és Észak-Írország nem 4,47022E+11 2003.12.19 Nagy-Britannia és Észak-Írország nem 67746160 2003.12.19 Salamon-szigetek nem 68237*

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Vándorló milliók 1. Kontinensek közötti (interkontinentális) vándorlások: - népvándorlás Ázsiából Európa felé (4-9. század); - kivándorlás Európából Amerikába (15-16. 16. századtól napjainkig, a legintenzívebb

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY ISMERETTERJESZTŐ ÉS KULTURÁLIS ELŐADÁSAI Az Afrikáért Alapítvány 2002 óta működik Magyarországon. segélyezést és fejlesztést végzünk oktatási és egészségügyi területen, Magyarországon

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Vegyél elő papírt és tollat!

Vegyél elő papírt és tollat! Vegyél elő papírt és tollat! Válaszolj írásban! 1.Mi a globalizáció? 2.Mi a fogyasztói társadalom? 3.Mi a fenntartható fejlődés? 12. Napjaink globális problémái Témakör Leginkább ennek nézz utána! A globalizálódó

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BELVEDERE. Mítosz és valóság Fekete-Afrikában BELVEDERE. MMXII február március MERIDIONALE

BELVEDERE. Mítosz és valóság Fekete-Afrikában BELVEDERE. MMXII február március MERIDIONALE Történelem és társadalomtudományok XXII. évfolyam, 1 2. szám Mítosz és valóság Fekete-Afrikában 2010/XXII. 1 2. Megrendelhető: terjesztes@belvedere.meridionale.hu A kiadó további kötetei: www.belvedere.meridionale.hu/kotetek/

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

AFRIKA JOGALAP A COTONOUI MEGÁLLAPODÁS

AFRIKA JOGALAP A COTONOUI MEGÁLLAPODÁS AFRIKA Az EU és Afrika közötti kapcsolatokat részben egymást átfedő szakpolitikai keretek irányítják. Ezek közül a legfontosabb a Cotonoui Megállapodás (2000) és az EU Afrika közös stratégia (JAES). Mindkettő

Részletesebben

Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai

Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai Térfejlődés és térszerkezet a globalizáció korában 1. A huszonegyedik század a globalizációnak, a különböző értékeket, értékrendszereket

Részletesebben

Sik Endre: Adalékok a menekültek, a menekülés és a menekültügyi rendszer születésének szociológiai jellemzőihez Magyarország, 1988-1991 80-90% magyar származású Reprezentatív kutatás (1989) Átlagéletkor:

Részletesebben

Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új Jamaica nem Jamaica nem

Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új Jamaica nem Jamaica nem Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új 18768489001 2012.02.13 Jamaica nem 18768489071 2012.02.13 Jamaica nem 18768489076 2012.02.13 Jamaica nem 18768489126 2012.02.13 Jamaica nem 18768489150 2012.02.13

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- BALOGH András

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

A túlnépesedés és globális biztonsági kihívásai

A túlnépesedés és globális biztonsági kihívásai BIZTONSÁGPOLITIKA 27 Kaiser Ferenc A túlnépesedés és globális biztonsági kihívásai Kétrészes tanulmányában a szerzõ a túlnépesedés problémáját és az ezzel összefüggõ olyan biztonságpolitikai kihívásokat

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- KUN, Tibor

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.12. COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA)

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban.

Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban. Gerő Márton Messing Vera Ságvári Bence (MTA TK SZI) Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban. A European Social Survey 2015-ös (R7) felvételének előzetes eredményei Globális migrációs

Részletesebben

A világ természet- és társadalomföldrajza II.

A világ természet- és társadalomföldrajza II. A világ természet- és társadalomföldrajza II. 15. témakör Közép- és Északkelet-Afrika országai előadás diái + kiegészítés Közép- és ÉK-Afrika társadalomföldrajza Közép- és ÉK-Afrika története: Gyarmatosítás

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Az európai és az Európán kívüli nevelés

Az európai és az Európán kívüli nevelés Az európai és az Európán kívüli nevelés A kontinentális rendszer Meghatározója a klasszikus középiskola (mind minta és modell), melynek célja a közhivatalnoki réteg képzése Nem diákokat tanítottak, hanem

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. rész 1. FELADAT a) 1. Genfi- (tó)

Részletesebben

A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája

A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Jövedelmi diszparitások a világban Stilizált tények: 1. Már a 20. század közepén is jelentős jövedelmi

Részletesebben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben UNICEF/HIVA2014-00005/SCHERMBRUCKER UNICEF/SUDA2014-XX657/NOORANI UNICEF/NYHQ2014-1407/NESBITT UNICEF/NYHQ2014-1556/ZAIDI UNICEF/ETHA-2014-00408/OSE UNICEF/UKLA2013-00958/SCHERMBRUCKER Az UNICEF humanitárius

Részletesebben

Jegyzet. Az OKJ képzésben részt vevő tanulók részére. Emberi jogok

Jegyzet. Az OKJ képzésben részt vevő tanulók részére. Emberi jogok Jegyzet Az OKJ képzésben részt vevő tanulók részére Emberi jogok Az emberi jogok tantárgy óraszáma 4 tanóra, ezért csak néhány emberi jogi dokumentummal tudunk tanulmányink során megismerkedni. A tanórákon

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE- ÉS TÖRTÉNETE. 2013/2014-es tanév. Szigorlati tételsor. Nappali és Levelező tagozat. A tételek

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE- ÉS TÖRTÉNETE. 2013/2014-es tanév. Szigorlati tételsor. Nappali és Levelező tagozat. A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE- ÉS TÖRTÉNETE 2013/2014-es tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat A tételek 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga. 2. A késő középkor nemzetközi

Részletesebben

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI ZI ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSASA I. A világgazdas ggazdaság g fogalma, kialakulása és s fejlődése 2007.11.08. 1 I. A világgazdaság fogalma, kialakulása és fejlődése A nemzetközi

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- ANON Jönnek

Részletesebben