KÍNA GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A FEKETE-AFRIKAI ORSZÁGOK ÁRUKERESKEDELMI SPECIALIZÁCIÓJÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÍNA GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A FEKETE-AFRIKAI ORSZÁGOK ÁRUKERESKEDELMI SPECIALIZÁCIÓJÁRA"

Átírás

1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Fehér Helga KÍNA GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A FEKETE-AFRIKAI ORSZÁGOK ÁRUKERESKEDELMI SPECIALIZÁCIÓJÁRA Témavezető: Dr. Majoros Pál Veszprém 2014

2 Vannak olyan sugárzó, olyan zseniális, olyan kedves, annyi örömet árasztó emberek, hogy ösztönösen úgy érezzük jelenlétükben, jót tesznek nekünk; akik ha belépnek egy szobába az olyan, mintha bevittek volna oda egy lámpát. HENRY WARD BEECHER Köszönetnyilvánítás Doktori disszertációm hosszas kutatómunka eredménye. Dr. Majoros Pál témavezetőm szakmai iránymutatása, tanácsai és sosem szűnő bíztatása nélkül ez a dolgozat nem születhetett volna meg. Mindig a legnagyobb köszönettel és hálával fogok tartozni Professzor Úrnak. Hálás vagyok Dr. Poór Judit kolléganőm szakmai segítségért, támogatásáért és legfőképpen azért, hogy a nehéz időkben mindig mellettem állt. Köszönöm Vida Zsuzsának a szervezési feladatok lebonyolítását és hasznos tanácsait. Hálásan köszönöm a családom minden tagjának, hogy olyan hosszú ideig tűrték a munkával járó nehézségeket és megtartottak engem. 2

3 Kína gazdasági fejlődésének hatása a fekete-afrikai országok árukereskedelmi specializációjára Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében Írta: Fehér Helga Készült a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolája keretében Témavezető: Dr. Majoros Pál Elfogadásra javaslom (igen/nem). (aláírás) A jelölt a doktori szigorlaton. %-ot ért el. Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: igen/nem (aláírás) Bíráló neve: igen/nem (aláírás) A jelölt az értekezés nyilvános vitáján..%-ot ért el. Veszprém,.... a Bíráló Bizottság elnöke A doktori (PhD) oklevél minősítése.... Az EDHT elnöke 3

4 Tartalomjegyzék Ábrajegyzék Táblajegyzék Rövidítések jegyzéke Bevezetés A témaválasztás indoklása A kutatás előzménye és célkitűzései Hipotézisek Módszertan és adatok Kína társadalmi, gazdasági jellemzői, fejlődésének sajátosságai A Kínai Népköztársaság megalakulása és fejlődésének alapjai Kína WTO-csatlakozásának folyamata és mozgatórugói Társadalmi jellegzetességek A kínai fejlesztési segélyezés elvi és gyakorlati keretrendszere A kínai működőtőke áramlás iránya, trendje, szerkezeti jellegzetességek A kínai működőtőke export sajátos jellemzői A kínai működőtőke import egyedi jellegzetességei Kína világpiaci pozíciójának változása tények, trendek és kilátások Kína és fekete-afrikai országok kapcsolata múlt és jelen A fekete-afrikai országok helye és szerepe a világban A kínai-afrikai kapcsolatok története kezdetek Kína és a fekete-afrikai országok kapcsolatrendszere az ezredforduló óta Kína gazdasági és politikai érdekérvényesítése a fekete-afrikai régióban Kína és a fekete-afrikai országok kereskedelmi kapcsolatának elemzése Kína és a fekete-afrikai országcsoportok közti kapcsolatrendszer jellemzői A külkereskedelmi versenyképesség vizsgálata Kína és a feketeafrikai országcsoportok példáján keresztül A fekete-afrikai országcsoportok és Kína RCA-indexeinek alakulása A fekete-afrikai országcsoportok és Kína RCA-indexei közötti korreláció Az RCA-indexek relatív változásának egyes specifikus ismérvei

5 4.2. Kína és az egyes fekete-afrikai országok külkereskedelmi specializációjának alakulása Vollrath-féle módosított RCA-indexek számítása országonként Kína és az egyes fekete-afrikai országok termékcsoportonkénti specializációjának vizsgálata Külkereskedelmi versenyképesség statisztikai vizsgálata Klaszteranalízis statikus RCA-mutatók alapján Statikus RCA-mutatók alapján kapott klaszterek elemzése Klaszteranalízis dinamikus RCA-mutatók alapján Dinamikus RCA-mutatók alapján kapott klaszterek elemzése Az értekezés főbb megállapításai, következtetések Irodalomjegyzék A szerzőnek az értekezés témájához kapcsolódó publikációi, konferencia előadásai Melléklet

6 Ábrajegyzék 1. ábra: A klaszteranalízisbe bevont fekete-afrikai országok kiválasztása ábra: A Kínai Népköztársaság GDP-jének növekedési üteme ábra: Kína populációjának alakulása három féle előrejelzés szerint ábra: Kínai populáció életkor és nem szerinti bontásban ábra: HDI-index alakulása ( ) ábra: Országok CPI-eloszlás diagramja a 2002 és a 2011 évben ábra: Kína nemzetközi befektetési pozíciójának (aktívák) alakulása 2004 és 2011 között ábra: Működőtőke áramlás és projektek számának változása ábra: Az egyes KGÖ-k hozzájárulása a kínai GDP-hez ábra: Kína külkereskedelmi pozíciójának változása ábra: Kína kereskedelmi partnereinek koncentrációja ábra: Kína és importpartnereinek versenyképességi helyzete ábra: A fekete-afrikai országok reál GDP növekedése ábra: A világ energiafogyasztása ábra: A fekete-afrikai országokba irányuló működőtőke befektetések ábra: A fekete-afrikai országok működőtőke vonzó képessége ábra: A 8000 km-es selyemút ábra: Fekete-afrikai országok és Kína külkereskedelmi kapcsolatai (2011) ábra: A fekete-afrikai országok és a világ összes többi országának Kínával folytatott külkereskedelmi forgalmának %-os változása (2001=100%) ábra: A fekete-afrikai országok Kínával folytatott külkereskedelmének megoszlása 2001 és 2010 között ábra: A fekete-afrikai országok és Kína külkereskedelmének bővülése ábra: A fekete-afrikai országok Kínából importált termékei ábra: A fekete-afrikai országok exporttermékei Kínába ábra: Az egyes fekete-afrikai országok RCA-indexei és Kína RCA-indexei közötti korreláció ( ) ábra: A fekete-afrikai országok versenyképességének alakulása (HS 25-27)

7 26. ábra: A fekete-afrikai országok versenyképességének alakulása (HS 64-67) ábra: Statikus RCA-indexek alapján kapott klaszterek Afrika vaktérképén ábra: Dinamikus RCA-indexek alapján kapott klaszterek Afrika vaktérképén

8 Táblajegyzék 1. táblázat: A Kínai Népköztársaság gabona exportja és importja, táblázat: A kínai működőtőke-export dinamikája táblázat: A kínai működőtőke-export struktúrája főbb ágazatonként táblázat: Realizált működőtőke befektetések Kínában (stock adatok) táblázat: Kína legnagyobb exportpiaci partnerei HS kód* szerinti bontásban táblázat: Kína teljes termékexportjának szerkezete táblázat: Kína 10 legnagyobb exporttermékének értéke táblázat: Országok ritkaföldfém évi kitermelése ( ) és tartalékok táblázat: Kína teljes termékimportjának szerkezete táblázat: Kína 10 legnagyobb importterméke táblázat: Az ásványianyag-kitermelő szektor szerepe az országok exportjában táblázat: A fekete-afrikai országok és Kína RCA-indexeinek alakulása termékcsoportonként táblázat: Exportpiaci koncentráció (Herfindhal-index) Kínában és a fekete-afrikai régió országaiban (2001 és 2011) táblázat: Kína és a fekete-afrikai országcsoportok közötti RCA-indexek relatívváltozása táblázat: Kína és a fekete-afrikai országok közötti RCA-indexek 2001 és 2011-ben (1-10 ország) táblázat: Kína és a fekete-afrikai országok közötti RCA-indexek 2001 és 2011-ben (11-20 ország) táblázat: Kína és a fekete-afrikai országok közötti RCA-indexek 2001 és 2011-ben (21-30 ország) táblázat: Statikus mutatók alapján definiált csoportok táblázat: Statikus RCA-mutatók alapján definiált klaszterközéppontok táblázat: Dinamikus mutatók alapján definiált csoportok táblázat: Dinamikus RCA-mutatók alapján definiált klaszterközéppontok

9 Rövidítések jegyzéke BPI CACFUND CIA CJV CPI DAC US EIA EIBC EJV FOCAC HDI HHI HIPC HS IDA IMF ITC KDK KNK LDC MOFCOM NAM OMA SEZ Bribe Payers Index (Vesztegetési index) China-Africa Development Fund (Kína-Afrika Fejlesztési Alap) Central Intelligence Agency Cooperative Joint Venture (Kínai külföldi szerződéses közös vállalat) Korrupció érzékelési index (Corruption Perceptions Index) Development Assistance Committee (Fejlesztési Támogatási Bizottság) United States Energy Information Administration (US Energia Ügynökség) China Eximbank Equity Joint Venture (Kínai külföldi tőkearányos közös vállalat) Forum on China Africa Cooperation (Kína Afrika Együttműködési Fórum) Human Development Index (Humán fejlettségi mutató) Herfindahl-Hirschman-index Heavily Indebted Poor Countries (Súlyosan eladósodott szegény országok) Harmonized System Codes (Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer) International Development Association (Nemzetközi Fejlesztési Társaságban) International Monetary Found (Nemzetközi Valutaalap) International Trade Centre Kongói Demokratikus Köztársaság Kínai Népköztársaság Last Developed Countries (Legkevésbé fejlett országok) Ministry of Commerce of China (Kínai Kereskedelmi Minisztérium) Non-Aligned Movement (El nem kötelezettek mozgalma) Overseas Mergers & Acquision (Tengerentúli fúzió és felvásárlás) Special Economic Zone (Különleges Gazdasági Övezet KGÖ) TPSSM Transitional Product-Specific Safeguard Mechanism (Átmeneti termékspecifikus védelmi mechanizmus UFI USGS WAEMU WCO WFOE WTO ZCCZ Tanzániai Ubungo Farm US Geological Survey (Amerikai Földtani Intézet) West Africa Economic and Monetary Union (Ny-Afrikai Gazd. és Monetáris Unió) World Customs Organization (Vám Világszervezet) Wholly Foreign-Owned Enterprise (Kizárólagosan külföldi vállalkozás) World Trade Organization (Kereskedelmi Világszervezet) Zambia-China Cooperation Zone (Zambia-Kína Gazd. és Együttműködési Övezet) 9

10 Kivonat Kína világgazdasági, világpolitikai és geopolitikai szerepének erősödése a nemzetközi közösség országainak figyelmét az ezredforduló első évtizedében egyre markánsabban a távol-keleti óriás felé fordította. Világgazdasági színtéren alig tudunk olyan országról, amely valamilyen különös oknál fogva ne lenne részese Kína növekvő erejének a működőtőke befektetések, nemzetközi kereskedelem vagy a diplomáciai kapcsolatok terén. Gazdasági növekedéséhez erőforrásokra van szüksége, amellyel biztosítani tudja további növekedését, de ezek az erőforrások nem állnak korlátlanul a rendelkezésre, azokhoz számos termékcsoport tekintetében import útján juthat hozzá. A disszertáció áttekinti Kína reformfolyamatához és WTO-csatlakozásához kötődő legfontosabb változásokat, amelyek hozzájárultak a kínai külkereskedelem dinamikus növekedéséhez. A szerző igazolja, hogy e változások alapvető módosuláshoz vezettek a külkereskedelem termékszerkezetében. Mindamellett az exportpiaci koncentráció növekedése azt jelzi, hogy Kína megtalálta azokat a et, melyekre ezen új környezetben specializálódhat, illetve amelyek alapvető fontossággal bírnak a legfontosabb export előállításához és beszerzésük a külpiachoz kötődik. A kínai gazdaság függése folyamatosan növekszik a világpiactól nem csak az ásványi, hanem a mezőgazdasági tekintetében is. Dinamikus gazdasági növekedése, valamint specializációs mintájának változása miatt növekszik a távol-keleti ország erőforrásigénye, ami hatással van a fekete-afrikai országok külkereskedelmére és a specializációs mintáinak alakulására. A disszertáció keretein belül tisztázásra kerül a távol-keleti ország fekete-afrikai országok versenyképességére gyakorolt hatása. A legszámottevőbb hatást a mezőgazdasági és ásványi, vagyis a primer szektor termékei vonatkozásában lehetséges azonosítani. A szerző igazolja, hogy Kína erőteljes gazdasági növekedése folyamatosan bővülő exportlehetőséget biztosít a fekete-afrikai országok számára, különös tekintettel a kitermelő ágazatok termékeire, ugyanakkor ezzel párhuzamosan Kína exportja is növekedhet a szubszaharai térség országaiban. 10

11 Abstract The reinforcement of China s global economic, political and geopolitical role has attracted the attention of the international community more and more distinctly to the Far East country over the past decade. There exist hardly any countries that, strangely enough, are not involved in China s increasing strength in the field of working capital investments, international trade or diplomatic relations. The country needs resources for its economic growth, which makes sure its further growth. These resources, however, are not at its disposal without restraint so those must be imported. The dissertation surveys the most important changes connected with China s reform processes and its WTO-accession, which contributed to dynamic increase of Chinese international trade. The author proved that these changes led to fundamental modification in the product structure of the international trade. Nevertheless the increase of concentration shows that China found those products in which it can become specialized in this new environment and those products which are essential in production of the most important export products and their acquisitions are connected with the foreign market. China s dependence on the world market is increasing perpetually not only in respect of mineral products but also in respect of agricultural products. According to the author s hypothesis on the one hand the general expansion of China, on the other hand the change of the Chinese specialization patterns generated increasing needs for resources which affected the foreign trade and in this way the trade specialization patterns of the Sub-Saharan African countries. The dissertation examines the influence of Chinese powerful economic growth on the competitiveness of Sub-Saharan Africa over the past decade. The most distinct effect was demonstrable in terms of agricultural and mineral products, fuels, i.e. the products of the primary sector. The author proved that China s powerful economic growth ensures continuously expanding export possibilities to Sub-Saharan African countries especially the producing sector of the Southern African region, and parallel with this Chinese export possibilities may increase in the Sub-Saharan African regions. 11

12 1. BEVEZETÉS Kína gazdaságának példátlan gyorsaságú fejlődése, felzárkózása a világ fejlettebb országaihoz, valamint az exportorientált stratégiára építő fejlődési modellje direkt módon hozzájárult a globális folyamatokban lezajlott és folyamatosan zajló nagymérvű változásokhoz. E gazdasági súlypont-áthelyeződés következményeképpen az ezredforduló óta Kína szerepe vitathatatlanul és egyedülálló módon meghatározó. A 2001-es WTO-csatlakozástól számítva a távol-keleti ország gazdaságának növekedését két forrásból építkező, ugyanakkor egymást erősítő folyamat táplálja: egyrészt külkereskedelmének figyelemreméltó expanzióját alapvetően meghatározza a nemzetközi szabályok és normák átvételéből fakadóan a világgazdaságba történő integrálódásának folyamata, másrészt a távol-keleti óriás globális gazdaságban betöltött (egyre növekvő) szerepét nagyban befolyásolja külkereskedelmi tevékenységének példa nélkül álló teljesítménye. Az ezredforduló óta bekövetkezett az export áruösszetételének jól kimutatható módosulása, az alsóbb technológiai szegmensekből való elmozdulás, a hozzáadott érték növelése is. E tényezők és folyamatok tovább erősítik az ország világgazdasági pozícióját. Gazdaságának kiemelkedő teljesítménye ellenére Kína továbbra is a világ legnagyobb fejlődő országa, annak ellenére, hogy világgazdasági ereje és befolyása növekszik. A 2012-es évben az országban az egy főre jutó GDP tekintetében a Nemzetközi Valutaalap által közzétett statisztika 1 szerint a nemzetgazdaságok rangsorában a 89. helyet foglalta el. Még mindig százötven millió kínai él 2 az ENSZ által meghatározott szegénységi küszöb alatt, az országon belüli kiegyensúlyozatlan és sok szempontból fenntarthatatlan regionális és társadalmi fejlődésbeli különbségek, valamint a példa nélküli gazdasági növekedés okozta erőforrás-kimerülés, a fokozódó környezeti terhelés miatt fellépő belső és külső (nemzetközi színtéren is jól érezhető) feszültségek kihívás elé állítják az ország döntéshozóit. A technológiai innovációs képesség hiánya és részben emiatt az ipar szerkezetének meglepő aránytalanságai szintén nehézséget jelentenek, ugyanakkor az 1990-es évek végétől az export szerkezetének jelenős részét kitevő ún. alacsony technológiai szintű irányából 1 Forrás: 2 Forrás: =1 12

13 jelentős elmozdulás történt a magasabb hozzáadott értéket igénylő termékportfólió irányába. Ennek köszönhetően a fejlődő országokkal folytatott külkereskedelemben különös tekintettel a fekete-afrikai és a latin-amerikai országokra növekedett a régiók közötti exportszerkezet komplementaritása, így az ezredforduló óta mind határozottabban épül ki az a bilaterális struktúra, amelyben fekete-afrikai országok nyersanyagokat, Kína pedig a feldolgozóipar késztermékeit exportálja. Kína a kereskedelmi kapcsolatok bővítésével, bizalomerősítő intézkedések meghozatalával és segélyakciókkal igyekszik megalapozni regionális vezető szerepét. Az ezredfordulót követő évtizedben szinte minden szomszédjával rendezte határvitáit, aktív résztvevője és kezdeményezője számos multilaterális és regionális együttműködésnek. Mindez azt hivatott bizonyítani, hogy a fölemelkedő Kína elkötelezte magát az integráció és nyitás mellett. Vámos (2006) 3 szerint a világnak azonban el kell fogadnia, hogy a nagyhatalommá válás útjára lépett Kína megnövekedett gazdasági erejére alapozva egyre erőteljesebben artikulálja saját igényeit és elképzeléseit, és a nemzetközi normák kritikátlan átvétele helyett (kulturális és történelmi hagyományaira való hivatkozással) a saját érdekeinek és igényeinek megfelelően igyekszik formálni a nemzetközi rendszer szabályait. Széles körű szakirodalom, számos tanulmány, könyv foglalkozik Kína világgazdaságban elfoglalt pozíciójával, az ázsiai régióban betöltött szerepével, az Egyesült Államokhoz és az Európai Unióhoz fűződő gazdasági, diplomáciai viszonyával és e kapcsolatok minőségének elemzésével. Azonban a szakirodalom igen érintőlegesen foglalkozik Kína és a fekete-afrikai országok kapcsolatrendszerével, annak ellenére, hogy e térnyerés több évtizedre visszanyúló folyamat következményeként alakult ki, amely azóta is fejlődik, s egyre komplexebbé válik. Kína és a fekete-afrikai országok (modern kori) kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatai az 1950-es évek végéig nyúlnak vissza, ahol a világgazdaság perifériáján helyet foglaló országok a közös (elsősorban ideológiai alapokon nyugvó) együttműködésének megteremtése céljából léptek szövetségre. Az ezredforduló környékére tulajdonképpen Kína világgazdasági pozíciójának megerősödésével egy időben e kapcsolatok lényegi átminősülésen mentek keresztül: mindinkább előtérbe kerültek a bilaterális külkereskedelmi kapcsolatok kiépítését és erősítését célzó intézkedések, 3 Forrás: Letöltve: szeptember 12 13

14 valamint az azt megalapozó diplomáciai kapcsolatépítés és a Kína fekete-afrikai országok relációjában létrejött interregionális megállapodás. A disszertáció Kína és a fekete-afrikai országok közös kapcsolódási pontjait elemzi, különös tekintettel az ezredforduló óta bővülő kereskedelmi kapcsolatok irányának alakulására és minőségére. Az 1955-ös Bandungi Konferencián megalapozott főként ideológiai alapokon nyugvó kapcsolatokat az 1990-es évek óta fokozatosan felváltotta egy minden korábbinál dinamikusabb, többnyire gazdasági szempontokat középpontba helyező viszonyrendszer, amely Kína dinamikus világgazdasági térnyerésével párhuzamosan új lehetőségeket teremtett a fekete-afrikai térség országai előtt. Kínát jól megfontolt érdekek hajtják a régió országai felé: egyrészről a távol-keleti óriás dinamikus ütemű gazdasági növekedéséhez a feketeafrikai országok relatíve megbízható nyersanyagforrást és alapanyagbázist jelentenek. Erre legfőképpen azért van szüksége, mert növekvő gazdaságához elengedhetetlen az ipar egyes szektorainak nyersanyagokkal való (kiegyensúlyozott) ellátása. Kína ban az ázsiai régió nettó kőolaj exportőre volt, ezzel szemben 2011-ben az Egyesült Államok után a világ második legnagyobb kőolajimportőrévé vált 4. Másrészről a fekete-afrikai országok megbízható, nagy lélekszámú piacot jelentenek az olcsó, kínai feldolgozóipar által nagy mennyiségben előállított kész előtt. A disszertációban arra kerestem a választ, hogy a távol-keleti óriás megnövekedett nyersanyagigénye ténylegesen tetten érhető-e a fekete-afrikai országokkal folytatott külkereskedelmének alakulásában. A külkereskedelmi adatok elemzése során egyrészt vizsgáltam a kapcsolatok dinamizmusát, másrészt az egyes különálló fekete-afrikai földrajzi régiók országai és Kína külkereskedelmi versenyképességének kimutatásával, a specializáció feltérképezésével bizonyítékot kerestem kereskedelmük feltételezett komplementer jellegére, amelyhez a vizsgált országcsoportok és Kína megnyilvánult komparatív előny mutatója alapján a korrelációelemzés módszerét használtam. A komplex vizsgálatsorozat következő fázisában az előző elemzéseknél jóval kiterjedtebb és több összefüggés feltárására, mélyebb következtetések levonására alkalmas klaszterelemzési eljárással a feketeafrikai országok és Kína közti külkereskedelem adataiból kalkulált Vollrath-féle megnyilvánult komparatív előny mutató bevonásával, az azonos tulajdonságokkal rendelkező fekete-afrikai országcsoportok kialakítására került sor. 4 Forrás: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 14

15 1.1. A témaválasztás indoklása Témaválasztásomat alapvetően a fekete-afrikai fejlődő országok körüli ellenmondások, ezen országok világgazdaságba történő bekapcsolódása körüli inkonzisztenciák indukálták. A témával kapcsolatban elérhető bőséges, idegen nyelvű és hazai szakirodalom e térség országainak elmaradottságával, az országok fejlődésbeli különbözőségének okaival, a nemzetközi donorközösség egyszer áldásosnak mondott, máskor kritizált tevékenységével foglalkozik úgy, hogy azonos, vagy legalábbis megközelítően azonos kérdések (és válaszok) bukkannak fel időről időre a szerzők tanulmányaiban. A témakör és a probléma ugyanaz, alig változik legfeljebb az afrikai kontinensen belül vándorol és csúcsosodik ki attól függően, hogy milyen nemzetközi visszhangot vet egy-egy fegyveres megmozdulás, éhínség, járvány, vagy éppen egy ország kettészakadása. Az elmúlt néhány évben a statisztikai adatbázisok és a nemzetközi szervezetek által kiadott jelentések kapcsán új és igen izgalmas jelenség körvonalazódik, szinte ezzel egy időben a nemzetközi releváns irodalom 5 új lendületet kapva kezdett a feketeafrikai országokkal ismét intenzív(ebb)en foglalkozni. E különös érdeklődés oka Kína fekete-afrikai országokban történő egyre intenzívebb szerepvállalása. E reláció első olvasatra olyannyira szokatlan, hogy azonnal felmerül a kérdés: vajon milyen különös oka van annak, hogy a távol-keleti óriás nem csak földrajzi értelemben, hanem sok más (elsősorban kulturális, gazdasági) szempontból is a távol levő országok felé fordul? Az ezredforduló óta Kína markánsan növelte befolyását az afrikai kontinensen. E kapcsolatrendszer gyökerei az 1955-ös Bandungi Konferenciáig nyúlnak vissza, ahol mindenekelőtt ideológiai megfontolásokból, főként a dekolonizációs törekvések támogatása okán kötöttek szövetséget a tömbön kívüli országok. A hidegháború után az ideológiai indíttatású közeledés mindinkább háttérbe szorult, és egyre erőteljesebben érzékelhető a távol-keleti ország gazdasági, diplomáciai és nem utolsó sorban stratégiai jellegű okokra visszavezethető globális befolyás-növekedése. A sokszor csak általánosságokra alapozó, terjedelmes, ugyanakkor a konkrétumokat gyakran nélkülöző írások nem tudták teljes mértékben feltárni Kína fekete-afrikai szerepvállalásának tényleges mértékét és az ezzel kapcsolatos főbb tendenciákat, ezért mindenképpen 5 pl. Alden (2010), Anshan (2008), Artner (2009), Bräutigam (2010), Búr (2008), Davies (2008), Dent (2011), Hernádi (2009), Inotai (2009, Jordán-Tálas (2005), Juhász (2009), Kiss-Tétényi (2009), Muekalia (2004), Szentesi (2009), Tarrósy (2008) 15

16 fontosnak tartottam e sokak által körbejárt témakör részletes kibontását, a kereskedelmi kapcsolatok szorosságának empirikus alapokon nyugvó tényleges igazolását. 16

17 1.2. A kutatás előzménye és célkitűzései Kína világgazdasági, világpolitikai és geopolitikai szerepének erősödése a nemzetközi közösség országainak figyelmét az ezredforduló első évtizedében egyre markánsabban az ázsiai sárkány felé fordította. Világgazdasági színtéren alig tudunk olyan országról, amely valamilyen különös oknál fogva ne lenne részese (érintettje) Kína növekvő erejének a működőtőke befektetések, nemzetközi kereskedelem vagy a diplomáciai kapcsolatok terén. Gazdasági növekedéséhez erőforrásokra van szüksége, amellyel biztosítani tudja további növekedését, de ezek az erőforrások nem állnak korlátlanul a rendelkezésre. Azokhoz számos termékcsoport tekintetében import útján juthat hozzá. A kőolaj vonatkozásában például a közel-keleti országok nem nyújtanak biztonságos, kiszámítható forrást Kína számára, ezért a primer szektor (bányászat és agrárium) által előállított beszerzésének helyszíne jelentős mértékben átterelődött a nyersanyagokban gazdag fekete-afrikai és dél-amerikai országokba. E folyamatokat az is nagyban erősíti, hogy az Egyesült Államok Energia Információs Szolgálata (US Energy Information Administration) által közzétett adatok szerint 2011-re a világ második legnagyobb kőolaj-felhasználó országa Kína lett. A statisztikai adatok alátámasztják, hogy Kína függése folyamatosan növekszik a világpiactól nem csak az ásványi, hanem a mezőgazdaság termékei tekintetében is. Kína modern kori fejlődésének szakaszai, fegyelmezett gazdasági szerkezetátalakítási programja, valamint a felzárkózás példátlan gyorsasága és növekvő világgazdasági befolyása kellő indokot szolgáltat arra nézve, hogy e folyamat legmarkánsabb (történelmi, gazdasági, társadalmi) elemeinek azonosítása és keretbe foglalása a disszertáción belül megtörténjen. Kutatásomban egyrészt arra kerestem a választ, hogy Kína milyen okokra visszavezethetően növelte a fekete-afrikai régióban kimutatható befolyását, valamint mely történelmi események, külgazdasági kapcsolatok és politikai (ideológiai) hatások következményeként jöhettek létre a ma ismert Kína és a fekete-afrikai országok közti reláció(k). Másrészt kísérletet teszek annak feltárására, hogy milyen pontokon lehetséges ténylegesen kimutatható viszony(rendszer)t és önálló kapcsolódási pontokat azonosítani a távol-keleti ország és a fekete-afrikai országok között. Érdekes összefüggésekre világíthatnak rá a folyamatok áttekintése közben a dinamikus szemléletű elemzések, amelyekkel megállapítható, hogy a fekete-afrikai országok és Kína közt kialakult reláció az ezredforduló óta milyen irányú és jellegű 17

18 változásokon ment keresztül, azaz tovább erősödtek-e a kapcsolatok? Megnyugtató választ kerestem arra a kérdésre is, hogy azonosítható-e összefüggés, netán szoros kapcsolat Kína megnövekedett erőforrás-szükséglete és az afrikai kontinensen történő térnyerése között, valamint ez a megnövekedett erőforrás igény kimutatható hatással van-e a nyersanyagokban gazdag fekete-afrikai országok kereskedelmi specializációjára. E tekintetben felmerül az a kérdés is, hogy Kína és a fekete-afrikai országok egyes termékcsoportjainak specializációs mintái között van-e s ha igen, akkor milyen irányú és erősségű kapcsolat, továbbá a specializációs minták komplementer jellege ténylegesen érvényesülni tud-e a relációban. A disszertáció keretein belül ökonometriai módszerekkel arra kerestem a választ, hogy Kína gazdaságának ezredforduló óta bekövetkező erőteljes növekedése egyben folyamatosan bővülő külkereskedelmi lehetőségeket biztosít-e a természeti erőforrásokban gazdag fekete-afrikai országok számára. Felvetődik továbbá az a kérdés, hogy az egyes feketeafrikai országok között a Kínával folytatott külkereskedelem kapcsán milyen (földrajzi, természeti erőforrásokkal való ellátottság tekintetében megvalósuló) hasonlóságokat és különbözőségeket lehetséges azonosítani. 18

19 1.3. Hipotézisek A fekete-afrikai országok és Kína külkereskedelmi kapcsolatainak sajátosságai és egyedi jellemzői alapján a következő hipotéziseket fogalmaztam meg: 1. Kína az átalakulás nyersanyag-intenzív szakaszában van, ami a nyersanyagkeresletének hosszú távú és erőteljes felfutását okozta, ezért a távolkeleti ország az elsődleges szektor termékei beszerzése végett erőteljes mértékben növelte importját. Kína fejlődésének, példátlan gazdasági teljesítményének bemutatását a 2. fejezet tartalmazza. Egyszerű és speciális külkereskedelmi mutatók alkalmazásával került sor a fejezetben. 2. Kína fekete-afrikai reláció újragondolása és a távol-keleti ország fokozódó jelenléte a fekete-afrikai országok árukereskedelmi kapcsolataiban szinte egy időben kezdődött azzal, amikor az ezredforduló idején Kína gazdaságának növekedése és az ehhez szükséges nyersanyag- és energiaigénye kimutathatóan megnőtt. A vizsgálatba bevont mutatók elméleti áttekintését az 1.4. fejezet tartalmazza, az empirikus adatok alapján számított speciális külkereskedelmi mutatók alkalmazására, illetve a korrelációelemzés elvégzésére a alfejezetben került sor. 3. Kína növekvő importkereslete ösztönzőleg hat a fekete-afrikai országokra, ezért a primer szektor termékei vonatkozásában a szub-szaharai országoknak érdemes dinamikusan növelni exportjukat a távol-keleti ország felé, ezzel kihasználva a kínai gazdaság növekedéséből származó előnyöket. Az elemzéshez többváltozós statisztikai módszer alkalmazására került sor klaszterelemzés formájában. Az ide vonatkozó módszertant az 1.4. alfejezet, az elemzés alapjául szolgáló statikus és dinamikus speciális külkereskedelmi mutatók számítását a alfejezet, a konkrét klaszterelemzéseket a alfejezetek tartalmazzák. 19

20 4. A külkereskedelmi egyenleg alakulását szem előtt tartva a fekete-afrikai országoknak olyan (termékcsoportok) exportját érdemes Kína irányába növelni, amelyek vonatkozásában Kína külpiaci helyzete nem elég erős, esetleg csökkenő tendenciát mutat. A megoszlási viszonyszámok dinamikájával, szerkezethasonlósági mutatókkal kapcsolatos elméleti áttekintést az 1.4. alfejezet tartalmazza, a konkrét számításokat a 4. fejezet és az ide tartozó mellékletek foglalják össze. A specializációs minták alakulása alapján levonható következtetéseket és a relatív versenyképességet kifejező számításokat a és alfejezetek egységesítik. Az exportpiaci koncentráció mérésének módszerét az 1.4. alfejezet, a korrelációelemzést és a versenyképesség relatív változását jelző számításokat a alfejezet tartalmazza. 5. Az olcsó és nagy mennyiségben előállított kínai feldolgozóipari export számára nagy potenciállal rendelkező és rendkívül vonzó felvevőpiacot biztosítanak a fekete-afrikai térség országai. A feltételezést a fejezetek bizonyítják, a módszertan bemutatására az 1.4. fejezetben kerül sor. 20

KÍNA GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A FEKETE-AFRIKAI ORSZÁGOK ÁRUKERESKEDELMI SPECIALIZÁCIÓJÁRA

KÍNA GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A FEKETE-AFRIKAI ORSZÁGOK ÁRUKERESKEDELMI SPECIALIZÁCIÓJÁRA PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Fehér Helga KÍNA GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A FEKETE-AFRIKAI ORSZÁGOK ÁRUKERESKEDELMI SPECIALIZÁCIÓJÁRA PhD értekezés tézisei Témavezető:

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Klaszteranalízis Hasonló dolgok csoportosítását jelenti, gyakorlatilag az osztályozás szinonimájaként értelmezhetjük. A klaszteranalízis célja A klaszteranalízis alapvető célja, hogy a megfigyelési egységeket

Részletesebben

FEHÉR HELGA 1 Kína gazdasági fejlődésének hatása a fekete-afrikai országok kereskedelmi specializációjára

FEHÉR HELGA 1 Kína gazdasági fejlődésének hatása a fekete-afrikai országok kereskedelmi specializációjára FEHÉR HELGA 1 Kína gazdasági fejlődésének hatása a fekete-afrikai kereskedelmi specializációjára The impact of China s economic growth on the trade specialization of the Sub- Saharan African countries

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

2. A kelet-közép-európai országok mezőgazdasági kereskedelme a világpiacon

2. A kelet-közép-európai országok mezőgazdasági kereskedelme a világpiacon 2. A kelet-közép-európai országok mezőgazdasági kereskedelme a világpiacon Ez a fejezet a kelet-közép-európai országok világpiaci agrárkereskedelmének legfontosabb jellemzőit mutatja be az 1992 közötti

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.28. COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 MELLÉKLETEK a következőhöz Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Külkereskedelmi pozíció, versenyképesség elemzés ex post mutatói és módszerei

Külkereskedelmi pozíció, versenyképesség elemzés ex post mutatói és módszerei AGYAR STATISZTIKAI TÁRSASÁG GAZDASÁGSTATISZTIKAI SZAKOSZTÁLY Külkereskedelmi pozíció, versenyképesség elemzés e post mutatói és módszerei Poór Judit PhD egyetemi docens Budapest, 215. április 2. Tartalom

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Bill Gates-től Szudánig, avagy hol vannak az egyenlőtlenség határai. Dr. Szigeti Cecília

Bill Gates-től Szudánig, avagy hol vannak az egyenlőtlenség határai. Dr. Szigeti Cecília Bill Gates-től Szudánig, avagy hol vannak az egyenlőtlenség határai Dr. Szigeti Cecília Különbözőek vagyunk Mi a egyenlőtlenség? Az egyenlőtlenség elkerülhető, erkölcsileg nem igazolható hierarchikus különbség.

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák*

Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Szolgáltatás-külkereskedelem: tények és tendenciák* Dr. Bagó Eszter kandidátus, a KSH elnökhelyettese E-mail: eszter.bago@ksh.hu A cikk a szolgáltatás-külkereskedelem alakulásának nemzetközi tendenciáit

Részletesebben

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 11. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Összefüggés vizsgálatok A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek egymással. Statisztika alapvető feladata: - tényszerűségek

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2144-06 Statisztikai szervezői és elemzési feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

Gazdasági fejlődés a világban (trendek, felzárkózás vagy leszakadás?)

Gazdasági fejlődés a világban (trendek, felzárkózás vagy leszakadás?) Gazdasági fejlődés a világban (trendek, felzárkózás vagy leszakadás?) Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Jövedelmi (GDP/fő) diszparitások a világban Stilizált tények: 1. Jelentős különbségek már a 20.

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Gazdasági válság és a komparatív előnyök törékenysége az EU-ban

Gazdasági válság és a komparatív előnyök törékenysége az EU-ban Gazdasági válság és a komparatív előnyök törékenysége az EU-ban Dr. Igazgató, tudományos tanácsadó MKT vándorgyűlés, Kecskemét, 2016. szeptember 16. Motiváció Tanulságok a kereskedelem tartósságáról szóló

Részletesebben

OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS, JÓL-LÉT DEFICITES TEREK MAGYARORSZÁGON

OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS, JÓL-LÉT DEFICITES TEREK MAGYARORSZÁGON Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság - Versenyképesség és társadalmi fejlődés TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069 c. kutatási projekt OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE 2009.2.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/5 A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE (2009. február 20.) az export-visszatérítések, exportlefölözések és egyes gabonafélékre és rizsre vonatkozó kiviteli

Részletesebben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Bajmócy Zoltán A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Doktori értekezés

Részletesebben

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX Mikor tekinthetjük egy ország társadalmát alapvetően militarizáltnak? Mely okok játszanak közre a világ egyes régióiban a militarizáció szintjének emelkedésében, csökkenésében?

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben

Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben A Versenyképességi évkönyv 216 bemutatása Magyar versenyképesség régiós kitekintéssel c. workshop 216. március 29. Udvardi Attila Kutatásvezető GKI

Részletesebben

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI Ludvig Zsuzsa OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALOM BEVEZETÉS 9 1. Oroszország új szerepben a nemzetközi színtéren és Európában - elméleti megközelítések

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/ACP/CE/2005/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/ACP/CE/2005/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/ACP/CE/2005/hu 1 AF/ACP/CE/2005/hu 2 ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt.

Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt. Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt. A világgazdasági átrendeződések és hatásuk a magyar exportpiaci lehetőségekre, a gazdasági növekedésre és

Részletesebben

Az egyenlőtlenség határai. Szigeti Cecília Széchenyi Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Az egyenlőtlenség határai. Szigeti Cecília Széchenyi Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Az egyenlőtlenség határai Szigeti Cecília Széchenyi Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Mi az egyenlőtlenség? Az egyenlőtlenség elkerülhető, erkölcsileg nem igazolható hierarchikus különbség. Göran

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

Közép-Kelet-Európában az elmúlt 25 évben - mit mondanak a tények?

Közép-Kelet-Európában az elmúlt 25 évben - mit mondanak a tények? . Növekedés és fluktuációk Közép-Kelet-Európában az elmúlt 25 évben - mit mondanak a tények? Középeurópai Egyetem 2013. szeptember 18. Növekedés és fluktuációk Az előadás céljai Magyarország, illetve tágabban

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Statisztika I. 7. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 7. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 7. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre STATISZTIKAI INDEXEK STATISZTIKAI INDEXEK Index: latin eredetű szó, egyszerűen mutatót jelent A statisztikai indexszám: - komplexebb tartalmú, - többet

Részletesebben

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia NORth Hungary and Kosice Bilateral Regional Innovation Strategy Project Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia Konszenzus-építő tájékoztató 2007. Június 27. Tartalomjegyzék Régiók elhelyezkedése

Részletesebben

Biometria az orvosi gyakorlatban. Korrelációszámítás, regresszió

Biometria az orvosi gyakorlatban. Korrelációszámítás, regresszió SZDT-08 p. 1/31 Biometria az orvosi gyakorlatban Korrelációszámítás, regresszió Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Korrelációszámítás

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-,

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-, DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető: DR. KARDOS ZOLTÁNNÉ a közgazdaság tudományok kandidátusa AGRÁRGAZDASÁGI

Részletesebben

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK AZ EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAP (EFA) HOZZÁJÁRULÁSA A SZUBSZAHARAI AFRIKA ÚTHÁLÓZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGÁHOZ. 17. sz.

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK AZ EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAP (EFA) HOZZÁJÁRULÁSA A SZUBSZAHARAI AFRIKA ÚTHÁLÓZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGÁHOZ. 17. sz. 2012 ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 17. sz. különjelentés AZ EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAP (EFA) HOZZÁJÁRULÁSA A SZUBSZAHARAI AFRIKA ÚTHÁLÓZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGÁHOZ HU 17 2012. sz. különjelentés AZ

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati

Részletesebben

A hazai hús és az élelmezési célra alkalmas melléktermékek kereskedelmi pozíciójának vizsgálata

A hazai hús és az élelmezési célra alkalmas melléktermékek kereskedelmi pozíciójának vizsgálata gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 370 A hazai hús és az élelmezési célra alkalmas melléktermékek kereskedelmi pozíciójának vizsgálata POÓR JUDIT Kulcsszavak: húspiac, külkereskedelem, CMS modell, RCA mutató.

Részletesebben

AN ANALYSIS OF THE COMPARATIVE ADVANTAGES AND CHANGES IN MARKET SHARE OF HUNGARIAN WINES ON EU MARKETS. By: BOZSIK, NORBERT

AN ANALYSIS OF THE COMPARATIVE ADVANTAGES AND CHANGES IN MARKET SHARE OF HUNGARIAN WINES ON EU MARKETS. By: BOZSIK, NORBERT AN ANALYSIS OF THE COMPARATIVE ADVANTAGES AND CHANGES IN MARKET SHARE OF HUNGARIAN WINES ON EU MARKETS By: BOZSIK, NORBERT A frequently employed method to evaluate competitiveness in foreign trade is the

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

The possibility of complex transport-logistic chains

The possibility of complex transport-logistic chains 1. Nemzetközi Logisztikai Nap Debreceni Egyetem 2009. október 2. Komplex közlekedéslogisztikai láncok lehetőségei The possibility of complex transport-logistic chains Dr. BERÉNYI János tudományos tanácsadó

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Komplex termékek gyártására jellemző, hogy egy-egy termékbe akár több ezer alkatrész is beépül. Ilyenkor az alkatrészek általában sok különböző beszállítótól érkeznek,

Részletesebben

Uniós források és hatásuk -- mennyiségek és mérési lehetőségek Major Klára. HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ

Uniós források és hatásuk -- mennyiségek és mérési lehetőségek Major Klára. HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Uniós források és hatásuk -- mennyiségek és mérési lehetőségek Major Klára Uniós források elosztása HATÁSVIZSGÁLAT MÓDSZERTANI KIHÍVÁSAI Mi a hatásvizsgálat? Hatásvizsgálat: jellemzően olyan vizsgálatok,

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

Nemzetközi fejlesztési együttmködés

Nemzetközi fejlesztési együttmködés Nemzetközi fejlesztési együttmködés 2005/06. szi félév Partner (fogadó) országok: Afrika 2005. november 14. Afrika, mint a nemzetközi fejlesztési együttmködés célterülete A kontinens relatív helyzete az

Részletesebben

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok Dr. Zsóka Ágnes GDP: bruttó hazai termék Definíciója: Valamely országban egy év alatt elıállított javak és szolgáltatások összessége, függetlenül attól,

Részletesebben

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 8. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Minták alapján történő értékelések A statisztika foglalkozik. a tömegjelenségek vizsgálatával Bizonyos esetekben lehetetlen illetve célszerűtlen a teljes

Részletesebben

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 A szervezeti innováció alapjai EPCOS Kft. SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 Világpiaci szinten vezető elektronikai vállalat Alapítás éve, székhelye: 1935. Tokió Tokyo Denki Kagaku TDK Létszám:

Részletesebben

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika [GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika 5. előadás Érték-, ár-, és volumenindexek http://uni-obuda.hu/users/koczyl/gazdasagstatisztika.htm Kóczy Á. László KGK-VMI Az indexszám fogalma Gazdasági elemzésben fontos

Részletesebben

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói A nemzetgazdasági össztermelés és a halmozódás problémája. A GDP pontos értelmezése, különbözõ megközelítései. A GDP nagysága és felhasználása Magyarországon. További

Részletesebben

A Turizmus jövője 2030-ig november 23. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Éves Közgyűlése Somogyi Zoltán Executive Director UNWTO

A Turizmus jövője 2030-ig november 23. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Éves Közgyűlése Somogyi Zoltán Executive Director UNWTO A Turizmus jövője 23-ig 211 november 23. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Éves Közgyűlése Somogyi Zoltán Executive Director UNWTO Nemzetközi turizmus: Előrejelzés 211 21 Forecast 211 Globális

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István ügyvezető igazgató ICEG - MKT konferencia, Hotel Mercure Buda, 2003. Június 18 1 Az előadás vázlata Az MNB előrejelzéseiről

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 6.

Matematikai geodéziai számítások 6. Matematikai geodéziai számítások 6. Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 6.: Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY Fehér Helga: Kína fejlődésének hatása a fekete-afrikai országok árukereskedelmének specializációjára

OPPONENSI VÉLEMÉNY Fehér Helga: Kína fejlődésének hatása a fekete-afrikai országok árukereskedelmének specializációjára OPPONENSI VÉLEMÉNY Fehér Helga: Kína fejlődésének hatása a fekete-afrikai országok árukereskedelmének specializációjára című doktori értekezéséről Fehér Helga doktori disszertációjának témaválasztása jól

Részletesebben

A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája

A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Jövedelmi diszparitások a világban Stilizált tények: 1. Már a 20. század közepén is jelentős jövedelmi

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan. 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN. Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges?

Nemzetközi gazdaságtan. 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN. Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges? Nemzetközi gazdaságtan 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN 1 Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges? 2 1 ÉRDEKEK 3 Az OECD DAC tagállamai által nyújtott segélyek abszolút összegekben (vékony

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I.

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I. Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás Eltéréselemzés I. Kiindulópont Információk a tulajdonosok számára a vállalkozás vezetői számára Cél folyamatosan ismerni a vállalkozás tevékenységét a gazdálkodás

Részletesebben

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 A vám típusai A vám az importált termékre kivetett

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében Területfejlesztési konferencia Dr. Simonyi Sándor - ügyv. ig. (TRIGON, SIK) Kókai Szabina - ügyv. ig. (UNIVERSIS Kft.) Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében 2012.11.29. Lehetséges gazdasági

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

NÉGY MEGHATÁROZÓ TREND

NÉGY MEGHATÁROZÓ TREND NÉGY MEGHATÁROZÓ TREND Az összetett makrogazdasági folyamatok közül a jelentés négy meghatározó trendet emel ki, melyek a legnagyobb befolyással voltak a világgazdaság alakulására 2014ben (ugyanis a kiadvány

Részletesebben

A DINAMIKUS KÍNAI KÜLKERESKEDELMI NÖVEKEDÉS MÖGÖTT ÁLLÓ TÉNYEZŐK

A DINAMIKUS KÍNAI KÜLKERESKEDELMI NÖVEKEDÉS MÖGÖTT ÁLLÓ TÉNYEZŐK A DINAMIKUS KÍNAI KÜLKERESKEDELMI NÖVEKEDÉS MÖGÖTT ÁLLÓ TÉNYEZŐK FEHÉR HELGA 1 POÓR JUDIT 2 Összefoglalás: Tanulmányunkban áttekintettük Kína reformfolyamatához és WTO-csatlakozásához kötődő legfontosabb

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK Felsőoktatási kihívások Alkalmazkodás stratégiai partnerségben 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

A hazai hátrányos helyzetű kistérségek/járások főbb térgazdasági összefüggései

A hazai hátrányos helyzetű kistérségek/járások főbb térgazdasági összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A hazai hátrányos helyzetű kistérségek/járások főbb térgazdasági összefüggései Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti,

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Előadó: Dr. Péter Zsolt Nagyvárad, 2016. szeptember 16. Az előadás főbb témakörei Témaválasztás indoklása

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben