HELYESÍRÁSI SZÓJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYESÍRÁSI SZÓJEGYZÉK"

Átírás

1 HELYESÍRÁSI SZÓJEGYZÉK

2 5-6 osztályosok részére: Igék Melléknevek Névmások j is és ly is Akadályoz bolyhos amelyik szabja - szablya Befolyásol dölyfös amilyen hej - hely Bélyegez erélyes ily csukja - csuklya Bolyong esélyes ilyen fojt- folyt Ellensúlyoz folytonos mely estéje - estélye Folydogál fortélyos melyik sújt - súlyt Folyik helyes mily fogja - foglya Folytat homályos milyen Furulyázik hülye némely Gabalyodik kedélyes olyan Gombolyít kevély Helyesel komoly Hömpölyög mély Kóvályog lapályos Kvartélyoz mosolygós Lyukad mulya Lyukaszt ragályos Mélyül rejtélyes Mosolyog sekély Nyavalyog selymes Osztályoz szabályos Sompolyog székely Süllyed személyes Süllyeszt szenvedélyes Szabályoz szeszélyes Szabálytalankodik szívélyes Támolyog Veszélyeztet tekintélyes terebélyes ünnepélyes

3 Főnevek Földrajzi nevek Személynevek növények állatok Aggály Bóly Gergely borbolya bagoly Akadály Csököly Károly datolya bivaly Apály Drégely Ibolya folyondár bögöly Aszály Erdély Ipoly gólyahír coboly Béklyó Galyatető Keresztély ibolya fogoly Boglya Győrzámoly Mályva konkoly gólya Bokály Hódmezővásárhely Mihály mályva gödölye Bolygó Ipoly Ompoly nadálytő harkály Csáklya Kapoly Orsolya nadragulya karvaly Csermely Keszthely Vászoly naspolya keselyű Csigolya Kissomlyó petreszelyem királyka Csobolyó Mártély sulyom moly Dagály Mélykút susulyka nadály Erély Mihályi zsálya ölyv Erkély Naszály pehelyréce Gálya Neszmély pörölycápa Gally Pörböly pulyka Gombolyag Sátoraljaújhely selyemlepke Gomolyfelhő Sellye seregély Gulya Seregélyes sirály Hanygyaboly Solymár sólyom Helyiség Szombathely Helység Zólyom Homály Hüvelykujj Király Kvartély Lapály Muskotály Műhely Persely Pikkely Skatulya Sulykol Szablya Szentély Tengely Uszály Vályog Vályú Vetélytárs Viszály

4 Vőfély Zsámoly 6. osztály ige: főnév: ad add!, tud tudd!, küld küldd!, kezd kezdd!, játszik játssza, edzünk eddzünk, másztok másszatok!, vonzanak vonzzák lőj, lőjed, nőj, nőjön, jöjj, jöjjön, folyjon, folyjanak fussad, fusd, olvassad, olvasd, másszad, mászd eddzed, edzd, rázzad, rázd, húzzad, húzd fűtsd, tanítsd pünkösd, karácsony, honfoglalás fogászati hónap Hagyományos írásmódú személynevek: (magyar) Ady Endre, Anonymus, Apáczai Csere János, Aulich Lajos, Babits Mihály, Báthory István, Batsányi János, Batthyány Lajos, Bethlen Gábor, Csiky Gergely, Déryné Széppataki Róza, Déry Tibor, Dessewffy Arisztid, Diósyné Brüll Adél, Egressy Béni, Eötvös József, Eötvös Loránd, Esterházy Ferenc, Görgey Artúr, Hajnóczy József, Hatvany Lajos, Heim Pál, Horthy Miklós, Hunfalvy Pál, Ilosvai Selymes Péter, Illyés Gyula, Janus Pannonius, Károlyi Gáspár, Kazinczy Ferenc, Kisfaudy Károly, Knézich Károly, Kodály Zoltán, Kossuth Lajos, Kölcsey Ferenc, Laborfalvy Róza, Lotz Károly, (Luther Márton), Madách Imre, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Munkácsy Mihály, Nádasdy Ferenc, Neumann János, Németh László, Orlay Petrich Soma, Ortutay Gyula, Osváth Ernő, Paál lászló, Pátzay Pál, Perczel Mór, Pőcze Borbála, Rákóczi Ferenc, Róth Gyula, Semmelweis Ignác, Sigray Jakab, Széchenyi Ferenc, Széchenyi István, Szendrey Júlia, Thaly Kálmán, Than Károly, Than Mór, Thököly Imre, Tóth Árpád, Ybl Miklós, Verseghy ferenc, Vörösmarty Mihály, Wesselényi Miklós, Zách Felícián, Zách Klára, Zichy Mihály

5 Földrajzi nevek helyesírása: Földrajzi Egybeírjuk Kötőjellel írjuk Különírjuk Fogalom Világrész Európa, Ázsia, Afrika, Dél-Európa Amerika Közép-Afrika, Dél-Ázsia Ország Magyarország, Ausztria, Délkelet-Magyarország, Magyar Köztársaság, Szlovákia, Csehország, Nyugat-Csehország Római Birodalom, Franciaország Nagy-Britannia Egyesült Királyság Tájnév Dunántúl, Alföld Nyugat-Dunántúl, Duna- Szörényi bánság, Kisalföld, Tiszántúl, Tisza köze, Líbiai-sivatag, Szahara sivatag Németalföld, Szahara, Nyugat-Európa Nagykunság Település Békéscsaba, Sárospatak, Győr-Ménfőcsanak Vác környéke, Hódmezővásárhely, Gyöngyös városa Kolozsvár, Szombathely, Budapest, Budakeszi Megye Győr-Moson-Sopron Vas megye, Pest megye Megye Heves megye, Zala Szabolcs-Szatmár- megye, Baranya megye Bereg megye Utca,tér Tábor-hegyi út, József Deák tér, Bem tér, Bem Attila- lakótelep út, Váci utca, Gorkij fasor, Petőfi utca, Tas vezér utca, Ferenc körút Híd Lánchíd Tisza-híd, Rába-híd Árpád híd, Erzsébet híd Hegy, Mecsek, Kékes, Mátra, Szabadság-hegy, Bükk hegység, Mecsek hegység, Bükk, Alpok, Kárpátok, Zempléni-hegység, hegy, Mátra hegység dombság Gellérthegy (városrész) Dunántúli-középhegység, Kőszegi-hegység, Somogyi-dombság, Gellért-hegy,

6 Magas-Tátra Tenger, Óceán Égei-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Vörös-tenger, Csendes-óceán, Atlanti-óceán, Indiai-óceán Folyó, öböl, Duna, Tisza, Rába, Duna-Tisza-csatorna, Duna folyam Csatorna Elba, Dráva Nádor-csatorna, Sárga-folyó, Perzsa-öböl, Hudson-öböl, Holt-Tisza, Al-Duna Tó Balaton, Fertő Velencei-tó, Aral-tó, Huron-tó, Balaton tó, Fertő tó Kis-Balaton Sziget Margitsziget (városrész) Margit-sziget, Sólyom-sziget, Csepel-sziget, Csendes-óceáni-szigetek 8. osztály Szóképzés Igeképzés: -it -ul, -ül -kod,-köd -kód,-kőd szépít szépül lopakodik rázkódik halkít halkul őrködik bánkódik ferdít ferdül furakodik veszkődik gyógyít gyógyul búvárkodik újít újul gyűlölködik mélyít mélyül elrakodik rárakódik javít javul puhít puhul frissít frissül lágyít lágyul

7 -dul, -dül -od, -öd -ód, -őd cseng csendül savanyodik játszódik forog fordul erősödik ütődik jajgat jajdul alkonyodik kitudódik leng lendül felhősödik befejeződik mozog mozdul csavarodik felszívódik peng pendül alkalmazkodik hányódik -koz, -köz -kóz, -köz -ódz, -ődz kapálódzik, fogódzik, mentegetődzik, törülközik mérkőzik kergetődznek, takaródzik, fenyegetődzik visszakozik zárkózik kérődzik, lopódzik, hallgatódzik barátkozik vetkőzik iratkozik férkőzik ütközik birkózik -oz, -öz tartozik, küldöz, változik, költözik, öltözik, hordoz, kiáltozik, zsíroz, öklöz, foltoz, kötöz Műveltető igék: Alanyi ragozás Tárgyas ragozás -at, et -tat,-tet építtetett építtette vetíttetett vetíttette rontat juttat újíttatott újíttatta bontat javíttat szállíttatott szállíttatta oltatja szépíttet nagyíttatott nagyíttatta rejteti üttet festeti köttet elfelejteti szállíttat halasztat felállíttat tartat kisebbíttetjük sújtat édesíttet hajtatott tartatta süttetett újíttat

8 -ll szökell sugall rival nyilall fuvall zöldell feketéllik tarkállik sarkall -ll (valamilyennek tart) kicsinyell drágáll rosszall sokall nagyollom kevesell -I képzős tulajdonnevek: Földrajzi nevek Európa, Ázsia, Afrika, Amerika Magyarország, Ausztria, Szlovákia, Csehország, Franciaország Duntántúl, Alföld, Kisalföld, Tisztántúl, Németalföld, Szahara, Nagykunság -i képzős alak európai, ázsiai, afrikai, amerikai magyarországi, ausztriai, szlovákiai, csehországi, franciaországi dunántúli, alföldi, kisalföldi, tiszántúli, németalföldi, szaharai, nagykunsági Békéscsaba, Sárospatak, Hódmezővásárhely, békéscsabai, sárospataki, hódmező- Kolozsvár, Szombathely, Budapest, Budakeszi, vásárhelyi, kolozsvári, szombathelyi, Kelenföld bubudapesti, budakeszi, kelenföldi Lánchíd Mecsek, Kékes, Mátra, Bükk, Alpok, Kárpátok Gellérthegy (városrész) Duna, Tisza, Rába, Elba, Dráva Balaton, Fertő Margitsziget (városrész) Dél-Európa, Közép-Afrika, Dél-Ázsia Délkelet-Magyarország, Nyugat-Csehország Nagy-Brittania lánchídi mecseki, kékesi, mátrai, bükki, alpoki, kárpátoki,gellérthegyi dunai, tiszai, rábai, elbai, drávai balatoni, fertői margitszigeti dél-európai, közép-afrikai, dél-ázsiai délkelet-magyarországi, nyugatcsehországi, nagy-britanniai

9 Nyugat-Dunántúl, Duna-Tisza köze, Líbiaisivatag, Nyugat-Európa Győr-Ménfőcsanak Győr-Moson-Sopron megye Szabolcs-Szatmár Bereg megye Tábor-hegyi út József Attila-lakótelep Tisza-híd, Rába-híd Szabadság-hegy, Zempléni-hegység Dunántúli-középhegység, Kőszegi-hegység, Somogyi-dombság, Magas-Tátra, Gellért-hegy, Széchenyi-hegy Égei-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Vörös-tenger, Csendes-óceán, Atlanti-óceán, Indiai-óceán Duna-Tisza-csatorna, Nádor-csatorna, Sárga-folyó, Perzsa-öböl, Hudson-öböl, Holt-Tisza, Al-Duna Velencei-tó, Aral-tó, Huron-tó, Kis-Balaton Margit-sziget, Sólyom-sziget, Csepel-sziget, Csendes-óceáni-szigetek Magyar Köztársaság, Római Birodalom Egyesült Királyság Szörényi bánság, Szahara sivatag Vác környéke, Gyöngyös városa Vas megye, Pest megye, Heves megye, Zala megye, Baranya megye Deák tér, Bem tér, Bem út, Váci utca, Gorkij fasor, Petőfi utca, Tas vezér utca, nyugat-dunántúli, Duna-Tisza közi, Líbiai-sivatagi, nyugat-európai győr-ménfőcsanaki győr-moson-sopron megyei szabolcs-szatmár-bereg megyei Tábor-hegyi úti József Attila-lakótelepi Tisza-hídi, Rába-hídi szabadság-hegyi, zemplén-hegyi, dunántúli-középhegységi, kőszegihegységi, somogyi-dombsági, magastátrai, Gellért-hegyi, Széchenyi-hegyi égei-tengeri, fekete-tengeri, földközitengeri, vörös-tengeri, csendesóceáni, atlanti-óceáni, indiai-óceáni Duna-Tisza-csatornai, Nádor-csatornai, sárga-folyói, perzsa-öböli, Hudson-öböli, holt-tiszai, al-dunai velencei-tavi (-tói), Aral-tói, Huron-tói, kis-balatoni Margit-szigeti, sólyom-szigeti, Csepel- Szigeti, csendes-óceáni-szigeteki magyar köztársasági, római birodalmi egyesült királysági Szörényi bánsági, Szahara sivatagi Vác környéki, Gyöngyös városi Vas megyei, Pest megyei, Heves megyei, Zala megyei, Baranya megyei Deák téri, Bem téri, Bem úti, Váci utcai, Gorkij fasori, Petőfi utcai, Tas vezér utcai,

10 Ferenc körút Árpád híd, Erzsébet híd Bükk hegység, Mecsek hegy, Mátra hegység Duna folyam Balaton tó, Fertő tó Ferenc körúti Árpád hídi, Erzsébet hídi Bükk hegységi, Mecsek hegyi, Mátra hegységi Duna folyami Balaton tói (tavi), Fertő tói (tavi) Intézménynevek Magyar Nemzeti Múzeum Madách Színház Révai Miklós Gimnázium Magyar Tudományos Akadémia Rába Szálló -i képzős alak magyar nemzeti múzeumi Madách színházi Révai Miklós gimnáziumi magyar tudományos akadémiai Rába szállóbeli Személynevek József Attila, Kossuth Lajos, Mikszáth Kálmán, Ady Endre, Petőfi Sándor, Babits Mihály, Eötvös József Árpád-ház, Árpád-kor -i képzős alak József Attila-i, Kossuth Lajos-i, Ady Endré-s Babits-féle, Petőfi-szerű, Eötvös-féle, kossuthi eszmék, mikszáthi humor, adys szóalkotás, petőfis, babitsos Árpád-házi, Árpád-kori Összetett szavak: holnapután, hófehér, galambősz, villanyvilágítás, hollófekete gerelyhajítás, vásárfia, tengeralattjáró, földrengés, iskolaorvos, ablaküveg barátfüle, (tésztaféle), istennyila (villám), bolondokháza (zűrzavar), vásárfia (ajándék) napkelte, holdtölte, városháza, tojásfehérje délelőtt dél előtt, délután dél után, holnapután egymagam, önmagam, csakolyan, éppannyi asztallap, paradicsomsaláta, matematikatanítás sakk-kör, toll-labda, össz-szövetség, operetta-téma, váll-lap elő-és utótag, gyümölcs- és zöldségtermesztő, állam- és jogtörténet Petőfi-vers, Arany-ballada, Mikszáth-novella, Bartók-darab, Kossuth-díj, Széchenyi-szobor, Európa-csúcs, Gulácsy-kép

11 vadászrepülőgép, rendőrjárőr, távbeszélődíj, rendőregyenruha repülő-építés, repülő-egyenruha, gépkocsivezető-tanfolyam, könyvritkasággyűjtemény

Érettségi vizsgaszervezésre kijelölt intézmények listája - 2012. október-novemberi vizsgaidőszak

Érettségi vizsgaszervezésre kijelölt intézmények listája - 2012. október-novemberi vizsgaidőszak Bács-Kiskun 027971 Türr István Gazdasági Türr István Gazdasági 6500 Baja Bácska tér 1. Bács-Kiskun 027944 Katona József Katona József 6000 Kecskemét Dózsa György út 3. Bács-Kiskun 027951 Bibó István Bibó

Részletesebben

Az érettségi vizsgaszervezésre kijelölt középiskolák aktuális listája megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján: www.oh.gov.hu.

Az érettségi vizsgaszervezésre kijelölt középiskolák aktuális listája megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján: www.oh.gov.hu. Oktatási Hivatal Minden középiskola Igazgatójának Székhelyén Iktatószám: KPF/1704-1/2011. Tárgy: 2011/2012. tanév október-novemberi érettségi vizsgák Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! A 2011/2011.

Részletesebben

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 2. melléklet 99 2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 Felsőoktatásba felvettek száma (F) / 12. osztály létszáma (L) A táblázatban csak azok a középiskolák szerepelnek, amelyeknek ebből az öt évből

Részletesebben

1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése

1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése 1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése A táblázatban azok az iskolák szerepelnek, amelyeknek az öt évből legalább négynek az adatai rendelkezésre állnak.

Részletesebben

MELLÉKLET. 3. Kisteleki járás Székhely: Kistelek Illetékességi terület: Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer

MELLÉKLET. 3. Kisteleki járás Székhely: Kistelek Illetékességi terület: Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer MELLÉKLET AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK, VALAMINT A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KÖRZETÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓHOZ - JÁRÁSOK SZERINTI BONTÁSBAN - 1. Csongrádi járás

Részletesebben

A jelölések kibontása:... 2

A jelölések kibontása:... 2 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 1. sz. melléklet a BKB/001/2938-1/2015 sz. ügyirathoz V1.3. TÁJÉKOZTATÓ az általános iskolai körzetek kijelöléséről A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. (8)

Részletesebben

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

Szegedi Járás KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLA

Szegedi Járás KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLA TELEPÜLÉS Algyő i Járás KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLA OM INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME 029652 Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 6750 Algyő, Sport u. 5. MEGJEGYZÉS Deszk 200909 és Térsége Eötvös

Részletesebben

A Sodexo KULTÚRA utalvány országos elfogadóhelyei

A Sodexo KULTÚRA utalvány országos elfogadóhelyei Nádas Dance Club 2484 Agárd Balatoni út 60. Fejér megye Nádas Étterem 2484 Agárd Balatoni út 60. Fejér megye Könyvsziget és Jegyértékesítés 8400 Ajka Szabadság tér 14. Veszprém megye Kölcsey Ferenc Emlékmúzeum

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 21., csütörtök Tartalomjegyzék 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek (A pályázat kódja: HAT-14-01) Érvényes, befogadott pályázatok listája

HATÁRTALANUL! program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek (A pályázat kódja: HAT-14-01) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. HAT-14-01-0001 Erőss Lajos Református Általános Iskola Püspökladány Hajdú-Bihar Szép kincses Kolozsvár 850 320 Ft 2. HAT-14-01-0002 Budapesti Ward Mária Általános Iskola Budapest Budapest Gótikus és

Részletesebben

Általános iskolák OMKOD Intézmény Helység Utca Hsz Irsz Tanulói létszám

Általános iskolák OMKOD Intézmény Helység Utca Hsz Irsz Tanulói létszám tanítási nyelvű iskolák 2001; KIR Hivatalos Intézménytörzs TIO Kht. Közoktatási Információs Iroda Általános iskolák OMKOD Intézmény Helység Utca Hsz Irsz Tanulói létszám 027240 Miroslav Krleza Horvát Általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a bólyi tankerületben:

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a bólyi tankerületben: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a bólyi tankerületben: Intézmény neve, címe: Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Alap- és középfokú nevelési oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása (KAB-IPP-09)

Alap- és középfokú nevelési oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása (KAB-IPP-09) KAB-IPP-09-0001 Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Győr-Moson-Sopron Győr Drog nélkül szabadon, egészségesen 1 159 200 Ft 1 159 200 Ft KAB-IPP-09-0002 KAB-IPP-09-0003

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a bólyi tankerületben:

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a bólyi tankerületben: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a bólyi tankerületben: Intézmény neve, címe: Köznevelési alapfeladat felvételi

Részletesebben

Disszeminációs pályázat beszélgetések tervezése

Disszeminációs pályázat beszélgetések tervezése Disszeminációs pályázat beszélgetések tervezése A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. Hadtudománnyal a biztonságért! TÁMOP-4.2.3-08/1KMR-2009-0001

Részletesebben

Pécs 1 1 460 000 8 8 1 420 000 8 8 1 480 000 Sportiskolája

Pécs 1 1 460 000 8 8 1 420 000 8 8 1 480 000 Sportiskolája UTR-2013-UE-0765 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium, Nyíregyháza 1 1 180 000 1 1 180 000 Művészeti és UTR-2013-UE-0306 Adu Vállalkozói,

Részletesebben

A helyesírási mérés és fejlesztés gyakorlattípusai egy helyesírási verseny tükrében. A helyesírási gyakorlatok megoldása

A helyesírási mérés és fejlesztés gyakorlattípusai egy helyesírási verseny tükrében. A helyesírási gyakorlatok megoldása Antalné Szabó Ágnes A helyesírási mérés és fejlesztés gyakorlattípusai egy helyesírási verseny tükrében A helyesírási gyakorlatok megoldása A javítás fontos pedagógiai elve, hogy a javítók minden lehetséges

Részletesebben

Dr. H. Tóth István Radek Patloka

Dr. H. Tóth István Radek Patloka Dr. H. Tóth István Radek Patloka ELEMZÉSI FELADATOK A MAGYAR NYELVTANI ISMERETEK ERŐSÍTÉSÉRE Károly Egyetem Filológiai Fakultásának Közép-európai Stúdiumok Szakcsoportja http://www.seminar-stredoevropskych-studii.cz

Részletesebben

A 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáit szervező intézmények listája

A 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáit szervező intézmények listája A 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáit szervező intézmények listája Megye az intézmény székhelyének címe szerint OM azonosító Intézmény neve Intézmény cím irányítószám

Részletesebben

Bevétel 60135. kv-i tám 3 984 9 195-6 000 1 384 1811-6 000. ingatlan fenntartási költségének összege 2011- ben. forráshiány (tagintézményekre bontva)

Bevétel 60135. kv-i tám 3 984 9 195-6 000 1 384 1811-6 000. ingatlan fenntartási költségének összege 2011- ben. forráshiány (tagintézményekre bontva) Megye Intézmény neve Város Hajósi Barokk Kastély -Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet Kiállítóhelye -Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet Nagy István Képtára -Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet Kiskun Múzeuma -Kiskun

Részletesebben

megye OMcode iskola neve település Bács-Kiskun 038454 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája,

megye OMcode iskola neve település Bács-Kiskun 038454 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, megye OMcode iskola neve település Bács-Kiskun 038454 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, EgyKiskőrös Bács-Kiskun 038450 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nyílászárók cseréje / Nyílászárók cseréje / Épületgépészeti rendszerek felújítása / / Hıszigetelés / Épületgépészeti rendszerek felújítása /

Nyílászárók cseréje / Nyílászárók cseréje / Épületgépészeti rendszerek felújítása / / Hıszigetelés / Épületgépészeti rendszerek felújítása / A 2009. július 29-én meghirdetett Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram a pályázatbenyújtási határidı meghosszabbítását követıen 2009 december 31-én lezárult. A csatlakozó dokumentum

Részletesebben

F E L H Í V Á S. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

F E L H Í V Á S. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra F E L H Í V Á S A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő

Részletesebben

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola III. számú melléklet Kincskereső folyóiratot kapnak Aba Sámuel Aba Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola Abádszalók Somogyi Imre Abony Gyulai Gaál Miklós, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Abony

Részletesebben

Múzeum neve Város Irányítószám Cím Türr István Múzeum Baja 6500 Deák Ferenc utca 1. Palóc Múzeum és Palóc Ház Balassagyarmat 3916 Kossuth Lajos utca

Múzeum neve Város Irányítószám Cím Türr István Múzeum Baja 6500 Deák Ferenc utca 1. Palóc Múzeum és Palóc Ház Balassagyarmat 3916 Kossuth Lajos utca Múzeum neve Város Irányítószám Cím Türr István Múzeum Baja 6500 Deák Ferenc utca 1. Palóc Múzeum és Palóc Ház Balassagyarmat 3916 Kossuth Lajos utca 96. Jókai Mór Emlékház Balatonfüred 8230 Honvéd utca

Részletesebben

ÚJPESTI ISKOLÁK KÖRZETEI

ÚJPESTI ISKOLÁK KÖRZETEI ÚJPESTI ISKOLÁK KÖRZETEI Utca neve Körzetes iskola ADY ENDRE UTCA Teljes közterület ALMAKERÉK UTCA Teljes közterület ALSÓ UTCA Teljes közterület AMBRUS ZOLTÁN UTCA Teljes közterület ANKARA UTCA Teljes

Részletesebben

Tankerületekhez tartozó intézmények listája

Tankerületekhez tartozó intézmények listája 011000 Baranya Bóly Klebelsberg fenntartó Központ Bólyi Tankerülete 011001 Baranya Bóly 200391 Baranya Megyei Fogyatékos Személyek Otthona 7754 Bóly Hősők tere 5. 011002 Baranya Bóly 027294 BÓLYI ÁLTALÁNOS

Részletesebben

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14.

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8630 Balatonboglár, Dózsa út 53-59. 8230 Balatonfüred, Arácsi út

Részletesebben

Göd 1.sz.védınıi körzet

Göd 1.sz.védınıi körzet Göd 1.sz.védınıi körzet Utcajegyzék Arany János utca.(béke Útig) Alkotmány utca. Babits Mihály utca.(béke útig) Báthori utca. Berzsenyi utca Béke út.(vasúttól a Nemeskériig a páros oldal+pesti úttól a

Részletesebben