Bevezetés a nyelvtudományba. 2. Fonetika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés a nyelvtudományba. 2. Fonetika"

Átírás

1 Bevezetés a nyelvtudományba 2. Fonetika Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék

2 Fonetika A beszédhangok tudománya: az egyes hangok jellegével és képzésével, illetve a beszédészlelés folyamatával foglalkozik [NYELVI HANGTAN: fonológia] BESZÉDHANGTAN vizuális kommunikáció: csak világosban érvényesül; esetleg csak rövid távolságon belül beszéd: irányjelzı jellegő (is); sötétben is érvényesül; viszonylag messzire hat

3 Parancsok és mozgások gyors és finom mozgások átlagosan szótag/p 8 hang/mp kb. 800 parancs/mp nem lineáris parancsmegvalósulás tó 1. [ó] 2. [t]

4 A beszédképzés kialakulása a gégefı lesüllyedése a garatüreg megnövekedése a fül adaptálódása átlagos fiatal felnıtt: Hz legfıbb rezgésszámok: Hz alaprezgés felnıtt férfi: 120 Hz felnıtt nı: 220 Hz kisgyerek sírása: 400 Hz

5 Vizsgálati szempontok akusztika: objektív fizikai sajátosságok artikuláció: keletkezés, képzés percepció: érzékelés, kategorizálás (gör. κουστικά [akusztika] Pl. a hallásra vonatkozó tudományos ismeretek ) folyamatosság feldarabolhatóság azonosíthatóság

6 A hangképzı szervek a) tüdı, légcsı, rekeszizom b) gégefı c) toldalékcsı Forrás: Kassai Ilona: Fonetika

7 A hangképzı szervek Cser András nyomán a b) ajkak c d) metszıfogak e) fogmeder f) kemény szájpadlás g) lágy szájpadás h) uvula i) garatfal j) nyelv k) nyelvhegy l) nyelvperem m) nyelvhát elülsı része n) nyelvhát hátsó része o) nyelvgyök p) állkapocs q) gégefedı r) pajzsporc (a gégefı része) s) győrőporc (a gégefı része) t) légcsı u) szájüreg v) orrüreg

8 A hangképzı szervek Forrás: Kassai Ilona: Fonetika

9 A hangképzı szervek Kiindulás: neurális (idegi) szakasz 1. tüdı (pulmo) respirációs (légzési) szakasz néma légzés: 2 2,5 mp-es légzési ciklus beszédlégzés: 0,3 40 (!) mp 2. gégefı (larynx) fonációs (zöngeképzı) szakasz (De! magyar [h]) 3. toldalékcsı artikulációs szakasz

10 Hangképzési módok A tüdı használatával (pulmonikus levegıvel) a) kiáramló levegı (exspiráció) b) beáramló levegı (inspiráció) A tüdı használata nélkül a) csettintı hangok (fıleg dél-afrikai nyelvekben) b) glottális hangok: a hangszalagok közötti résben befelé: implozíva (glottális belégzett hang) afrikai, amerikai indián nyelvek kifelé: ejektíva (glottális kilégzett hang) afrikai, amerikai indián és kaukázusi nyelvek finn, nganaszan, nyenyec, arab; angol nyelvjárások; kemény hangindítás

11 Hangképzési módok csettintı hang képzési folyamata Tóth Ildikó nyomán

12 Hangképzı szervek Passzív szervek (passzív artikulátorok; nem mozognak) gége(fı) (larynx) a szájüregben ( cavum oris) kemény (elülsı) szájpadlás (palatum v. palatum durum) [j, ty] fogmeder (alveolum) [d, c, n] fogak (dentes) (ang. thin) orrüreg (cavum nasi)

13 Hangképzı szervek Aktív szervek (aktív artikulátorok; mozognak) a zöngeképzés szakasza hangszálak v. hangszalagok (chordae vocales) artikulációs szakasz garatüreg (pharynx) nyelvcsap v. ínyvitorla (uvula) lágy szájpadlás (palatum molle v. velum palatinum) [o, u; g, η] nyelv (lingua) fel/elıre: [i] fel/hátra: [u] le/hátra: [á] perem (corona) hegy (apex v. cacumen) hát (dorsum) ajkak (labia) [p; ö; í]

14 A hang keletkezése

15 A hang keletkezése levegı a tüdıbıl rezgı hangszálak hangmagasság zönge alapfrekvencia magánhangzók felhangszerkezet nyitott hangrés, akadály a felsı üregekben zörej mássalhangzók zönge + zörej zöngés mássalhangzók

16 A hang keletkezése periodikus hang [á] aperiodikus hang [sz] zörej

17 A hang keletkezése

18 A hang keletkezése

19 A hangok képzése az akadályképzés szerint Tóth Ildikó nyomán Magánhangzó: nincs akadály Mássalhangzó: zárhang orális [p, t, g] nazális [m, ny] zár-réshang [c, dzs] réshang [f, sz, zs] pergıhang [r] Félmagánhangzók: közelítı- (v. legyintı)hangok [j, l] (ang. [w])

20 Artikulációs bázis a hangképzı szervek jellemzı mozgásainak, helyzeteinek az összessége nyelvileg determinált adottság

21 A beszéd észlelése Forrás: D. Crystal: A nyelv enciklopédiája

22 A beszéd észlelése beszélı: levegırezgés fizikai hanginger hallószerv: hangingerek befogadása, elemzése idegimpulzus-sorozatok idegingerület hallóidegpálya agyi feldolgozás: beszédjel azonosítása, megértése, a fogalmi és kommunikatív jelentés hozzárendelése

Hangtan Előadások gyűjteménye magyar szakos hallgatók számára

Hangtan Előadások gyűjteménye magyar szakos hallgatók számára Csernicskó István Hires Kornélia Hangtan Előadások gyűjteménye magyar szakos hallgatók számára Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára 1 2 Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

Magyar Fonetikai Kislexikon

Magyar Fonetikai Kislexikon Bolla Kálmán Magyar Fonetikai Kislexikon Lectori salutem! A tudományos kutatáshoz számos segédeszközre, műszerekre, szakkönyvekre stb. van szükség. A hangtani vizsgálatokban sem nélkülözhető a szakbibliográfia,

Részletesebben

Ok, etimológia Tünetek Kompetencia Terápia Cél Feladatok Eljárások, gyakorlatok Értékelés, minősítés Intenzitás Eszközök

Ok, etimológia Tünetek Kompetencia Terápia Cél Feladatok Eljárások, gyakorlatok Értékelés, minősítés Intenzitás Eszközök 1. Tétel Mik a beszéd elsajátításának feltételei? Beszéljen a beszédfejlődés zavarairól (megkésett, akadályozott beszédfejlődés)! Hogyan segítheti az óvónő a terápiát? Melyek a kommunikáció alapelvei,

Részletesebben

Beszédpercepció és pszicholingvisztika

Beszédpercepció és pszicholingvisztika Beszédpercepció és pszicholingvisztika Mády Katalin A pszicholingvisztikai modellek többsége a nyelvi feldolgozás legkisebb egységeként a beszédhangok szintjét teszi fel. A modellek a hagyományos nyelvészeti

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. A gyors beszéd. Készítette: Magyar Anikó V. magyar történelem.

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. A gyors beszéd. Készítette: Magyar Anikó V. magyar történelem. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék A gyors beszéd Készítette: Magyar Anikó V. magyar történelem Témavezető: Dr. Kis Tamás Debrecen, 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezetés

Részletesebben

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre?

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre? 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A kommunikáció fogalma 2. A verbális kommunikáció 2.1. A nyelv és a beszéd 2.1.1. Az artikuláció 2.1.2. A hangerő 2.1.3. A hanglejtés 2.1.4. A gyorsaság, a tempó 2.1.5. A

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetı: Prof. Dr. Bańczerowski

Részletesebben

Elméleti nyelvészet MA-szak

Elméleti nyelvészet MA-szak Elméleti nyelvészet MA-szak ELTE BTK Filozófiai Intézet Ismertetı 2008 A hely Elméleti nyelvészet Az Elméleti Nyelvészet Tanszék nem olyan, mint a többi. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében mőködik (Budapest,

Részletesebben

Ajak és szájpadhasadék a kezelés és a gondozás alapelvei

Ajak és szájpadhasadék a kezelés és a gondozás alapelvei Ajak és szájpadhasadék a kezelés és a gondozás alapelvei Ajakhasadék, szájpadhasadék a kezelés és a gondozás alapelvei A magyarországi Hasadék Centrumok, az Országos Archasadék Munkacsoport egyetértése

Részletesebben

A nyelvtudomány mőhelyébıl

A nyelvtudomány mőhelyébıl A nyelvtudomány mőhelyébıl A genetikai összetevı a beszélı személy beszédsajátosságaiban Bevezetés A beszélı személy azonosítása tudományterület szempontjából az alkalmazott fonetika egyik legújabb ágához,

Részletesebben

É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA

É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA Fejezetek a magyar nyelv történetéből egyetemi jegyzet ISBN 978 963. Piliscsaba, 2013. 1 Fejezetek a magyar nyelv történetéből Egyetemi jegyzet magyar szakos

Részletesebben

35. Szmetana Mária: Beszédészlelésen alapuló, hangoztató helyesírás-fejlesztés

35. Szmetana Mária: Beszédészlelésen alapuló, hangoztató helyesírás-fejlesztés 35. Szmetana Mária: Beszédészlelésen alapuló, hangoztató helyesírás-fejlesztés Az általános iskolai helyesírás tanítás szabályközpontú. Mindenki emlékezetében élnek azonban olyan gyerekek, akik a szabályok

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2014 XLII. évfolyam 2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XLVIII. KÁLMÁN LÁSZLÓ TRÓN VIKTOR BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA Második, bővített kiadás TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 SEGÉDKÖNYVEK

Részletesebben

Hogyan hat az alkohol a spontán beszédre?

Hogyan hat az alkohol a spontán beszédre? Hogyan hat az alkohol a spontán beszédre? 81 Gyarmathy Dorottya 1. Bevezetés A spontán beszéd folyamatossága számos külső és belső tényezőtől függ. A beszéd szerkesztettségét, a megnyilatkozások virtuális

Részletesebben

A nyelvtudomány mőhelyébıl

A nyelvtudomány mőhelyébıl A nyelvtudomány mőhelyébıl Beszédfeldolgozási folyamatok összefüggései gyermekkorban * Bevezetés Az anyanyelv-elsajátítás folyamata több mint egy évszázada foglalkoztatja a kutatókat; a kezdetekben a hangsúly

Részletesebben

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneveléséhez Írta Ványi Ágnes Róth Márta Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest, 2008 Készült

Részletesebben

A GLOTTALIZÁCIÓ SZEREPE A BESZÉLŐ SZEMÉLY FELISMERÉSÉBEN. Bőhm Tamás

A GLOTTALIZÁCIÓ SZEREPE A BESZÉLŐ SZEMÉLY FELISMERÉSÉBEN. Bőhm Tamás 197 A GLOTTALIZÁCIÓ SZEREPE A BESZÉLŐ SZEMÉLY FELISMERÉSÉBEN Bőhm Tamás Bevezetés A magánhangzók és zöngés mássalhangzók artikulációjának alapja a zönge (Gósy 2004: 28). A zöngeképzés, a fonáció során

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program Doktori disszertáció tézisei Mátis Bernadett Sportnyelvünk változásai a 21. század

Részletesebben

II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FİISKOLA PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK FEJLİDÉSLÉLEKTAN I. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: (Jegyzet) BERGHAUER-OLASZ EMİKE

II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FİISKOLA PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK FEJLİDÉSLÉLEKTAN I. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: (Jegyzet) BERGHAUER-OLASZ EMİKE II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FİISKOLA PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK FEJLİDÉSLÉLEKTAN I. (Jegyzet) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BERGHAUER-OLASZ EMİKE BEREGSZÁSZ 2013 1 Fejlıdéslélektan I. Jegyzet (Tanítói,

Részletesebben

Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy

Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy Mády Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. április 25. Mády (mady.katalin@nytud.hu) Mmmh ém kv 2013. április 25. 1 / 16 Nyelvi innova cio Lehet Nyugatina

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2013 XLI. évfolyam 4 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ: Tervezõszerkesztõ: Szöveggondozás: Szerkesztõbizottság: Digitális szerkesztés: Digitális megjelenés:

Részletesebben

A fogak anatómiája : A caries következményes betegségei és konzerváló fogászati ellátásuk: Pulpahyperaemia: Pulpitis: Pulpagangraena:

A fogak anatómiája : A caries következményes betegségei és konzerváló fogászati ellátásuk: Pulpahyperaemia: Pulpitis: Pulpagangraena: 1A;A fogak anatómiája : A fog a szervezet legszilárdabb állománya. Zománc, dentin, és cementállomány építi fel. Belsejében a fogbél található. A fog: korona, nyak, és gyökérrészbıl áll. A fog látható része

Részletesebben

TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 10-12 éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia

TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 10-12 éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 0 - éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia 008. Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 0

Részletesebben

A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban

A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban Tatár Zoltán ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola tatarkan@freemail.hu Kivonat: Korábbi kutatások gyakran foglalkoznak év alatti, illetve

Részletesebben

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam Gyógypedagógiai Szemle A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam 3 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Gordosné

Részletesebben

A hadaró és a gyors beszéd temporális sajátosságai *

A hadaró és a gyors beszéd temporális sajátosságai * Bóna Judit: A hadaró és a gyors beszéd temporális sajátosságai 235 principle, that of minimal marking, a version of the universal principle of linguistic economy actualised to sentence types. According

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia KOMÁRNO, 2013. JANUÁR 7-8. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research Institute s.r.o.

Részletesebben