Facebook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook"

Átírás

1 Szántódi Hírlevél Facebook lapja augusztus XVII. évf. 4. szám Szt. Iván éj a Rigó utcai strandon Hermann Ottó utcai strand avatás Az elsõ Utcafesztivál Szántódon Kristóf napi megemlékezés Gárdonyi Gézára emlékeztünk Zenés délután a Juhász Gyula utcai strandon

2 Szántódi Hírlevél 2. oldal augusztus AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI A képviselõ-testület 2013.június és július hónapokban hozott határozatairól tájékoztatás 101/2013.(VI.12.) Kt. határozata a 2013.június 12-i rendkívüli képviselõtestületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Koppányvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája pályázati lehetõségrõl. 2./ Falugondnoki álláshely meghirdetésérõl. Határidõ: azonnal 102/2013.(VI.12.) Kt. határozata a Koppányvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia keretében meghirdetett Helyi termék elõállító kapacitások fejlesztése 3.számú HVS intézkedésre a Szántód, Iskola u.9.szám alatti 600 hrsz-ú ingatlanon termelõi piactér építésére támogatási kérelmet nyújt be, mely a helyi termék infrastruktúra közösségi formáinak létrehozását, fejlesztését segíti elõ. A beruházás összköltsége ,- Ft, amelybõl az igényelt támogatás nettó ,- Ft. A képviselõ - testület a ,- Ft ÁFA összeget önerõként biztosítja. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. 103/2013.(VI.12.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõtestülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. -a alapján pályázatot hirdet falugondnoki munkakör betöltésére a jegyzõkönyvhöz mellékelt pályázati kiírás alapján. 104/2013.(VI.28.) Kt. határozata a 2013.június 28-i képviselõ-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, polgármesteri tevékenységrõl. 2./ Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása. 3./ Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása. 4./ Somogy Megyei Munka- és Tûzvédelmi Társulás átalakításáról, feladatainak bõvülésérõl. 5./ Európai Mobilitási Hét kezdeményezéshez csatlakozás. 6./ Vasúti vonalszakasz átépítéséhez kapcsolódó zajárnyékoló fal létesítéséhez hozzájárulás. 7./ Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységrõl. 8./ Aranyhíd utca forgalomszabályzásáról. 9./ Községgazdálkodási telephelyrõl. 10./ Támogatás iránti kérelmek elbírálása. 11./ AVE Zöldfok Zrt. megkeresésének ismertetése. 12./ Zárt ülés. Határidõ: azonnal 105/2013.(VI.28.) Kt. határozata az 50/2013.(V.30.) BTKT. Határozattal elfogadott Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyja. Határidõ: 15 napon belül a határozat továbbítására 106/2013.(VI.28.) Kt. határozata megtárgyalta A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, módosítása címû elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1./ A Társulás tevékenységére vonatkozó beszámolót elfogadja. 2./ A Társulási Megállapodás Módosítás tervezetének 4. függelékébe foglalt, Társulásból történõ kilépéseket tudomásul veszi. 3./ A Társulási Megállapodás Módosítás tervezetének 5. függelékébe foglalt, a Társuláshoz történõcsatlakozásokat elfogadja. 4./ A Társulás május 1-i állapot szerinti tagjegyzékét a Társulási Megállapodás Módosítás tervezetének 6. függelékében foglaltaknak megfelelõen jóváhagyja. 5./ A Társulási Tanács Tagjaként Tamási és környéke hulladékgazdálkodási kistérség delegáltjaként Herdics Béla Pincehely Nagyközségi Önkormányzat polgármesterének megválasztásával egyetért. 6./ A Társulás Felügyelõ Bizottsága tagjaként, a Tamási és környéke hulladékgazdálkodási kistérség delegáltjaként Pintér Gábor Koppányszántó Községi Önkormányzat polgármesterének megválasztásával egyetért. 7./ A Társulási Megállapodás Módosítását, az Egységes Szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Határidõ: folyamatos 107/2013.(VI.28.) Kt. határozata 1. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Somogy Megyei Önkormányzatok Munka-és Tûzvédelmi Társulásának Társulási Megállapodását az elõterjesztés 1. sz. mellékletét képezõ tartalommal július 01-tõl kezdõdõ hatállyal módosítja, a módosított megállapodást magára nézve kötelezõnek ismeri el, az önálló jogi személyiségû önkormányzati társulás létrehozását Somogy Megyei Önkormányzati Társulás néven támogatja, abba tagként ezen idõponttól kezdõdõen belép. A társulási megállapodás aláírására a képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert. 2. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Társulási Tanácsba Vizvári Attila polgármestert tagként és Szabó Gyula alpolgármestert pótdelegáltként - a delegált tag helyettesítésére - delegálja. Határidõ: június A képviselõ-testület tudomásul veszi, hogy a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás június 30-a elõtti mûködése során a munka és tûzvédelmet érintõ feladatok ellátására közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzõdés a szolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdekében hatályban marad 2013.december 31-ig. Határidõ: december Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a létrejövõ Somogy Megyei Önkormányzati Társulás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Új Széchenyi Terv keretében kiírt, a Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erõsítése címû, ÁROP-1.A kódszámú pályázatot benyújtsa. Felhatalmazza polgármesterét a pályázattal kapcsolatos szükséges jognyilatkozatok megtételére. Határidõ: július /2013.(VI.28.) Kt. határozata a 2013.évi Európai Mobilitási Hét kezdeményezéshez csatlakozik. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert az Európai

3 2013. augusztus 3. oldal Szántódi Hírlevél Mobilitási Hét Kartájának az aláírására. Határidõ: 2013.augusztus /2013.(VI.28.) Kt. határozata elfogadja és hozzájárul a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. részére a Balatonaliga- Balatonszentgyörgy vasút vonalszakasz átépítésének I. ütemére a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség /2013.számú környezetvédelmi engedély határozatának pontjában Szántód településre meghatározott szelvény jobb oldalán 322 méter hosszúságú, 1,7 méter sínkorona szint feletti magasságú zajárnyékoló fal megépítését. 110/2013.(VI.28.) Kt. határozata a társulásokban végzett 2012.évi tevékenységrõl szóló beszámolót elfogadja. 111/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Aranyhíd utca forgalmi rendjének meghatározását a következõk szerint javasolja: - elsõbbségadás kötelezõ tábla, - üdülõövezeti tábla és - a kapuknál 15 méteren keresztül megállni tilos tábla elhelyezését. Határidõ: 2013.július 31. b.) 112/2013.(VI.28.) Kt. határozata a kommunális telephely ingatlan vásárlás ügyében megbízza a polgármestert, hogy a.) folytasson tárgyalásokat a SEFAG Zrt-vel a vételár összegének meghatározását megalapozó értékbecslés továbbá a vételár részletfizetés lehetõsége tárgyban, készítessen költségbecslést az épület felújítása illetve önkormányzati célnak megfelelõ hasznosításhoz szükséges átalakításról. Határidõ: 2013.július /2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV.e.1.) részére támogatást nem állapít meg. 114/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve Almássy Katinka kötetének megjelenéséhez támogatást nem állapít meg. 115/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve a Szántódpusztai Idegenforgalmi és Kulturális Központ által 2013.szeptember 1.napján megrendezésre kerülõ kettes fogathajtó verseny rendezéséhez ,- Ft támogatást nyújt. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzõdés megkötéséhez. 116/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve a Békevár Egyesület részére támogatást nem állapít meg. 117/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve a Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 2013.évi támogatás összegét ,- Ft ban állapítja meg. A képviselõtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzõdés megkötéséhez. 118/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Szántódi Polgárõr Egyesület évi támogatás összegét ,- Ft ban állapítja meg. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzõdés megkötéséhez. 119/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének Siófoki Csoportjának 2013.évi támogatás összegét ,- Ft ban állapítja meg. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzõdés megkötéséhez. 120/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve a Siófoki Mentõ Alapítvány 2013.évi támogatás iránti kérelme ügyében kizáró okot állapít meg. 121/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve a szántódi nyugdíjas klub 2013.évi rendezvényeinek finanszírozására figyelembe véve a 2012.évi maradványt ,- Ft-ot állapít meg a közmûvelõdési intézmények mûködése szakfeladaton azzal, hogy a pénzkezelést az idegenforgalmi és közmûvelõdés szervezõ munkatárs végzi, koordinálja a polgármester elõzetes hozzájárulásával. 122/2013.(VI.28.) Kt. határozata a Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület részére ,- Ft támogatást állapít meg a zenét tanuló szántódi gyermekek fejlõdésének segítéséhez. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzõdés megkötéséhez. 123/2013.(VI.28.) Kt határozata a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatót elfogadja /2013. határozatok zárt. 130/2013.(VII.29.) Kt. határozata a 2013.július 29-i képviselõ-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Önkormányzati tulajdonú 1097 hrsz-ú ingatlan értékesítés ügye. 2./ Szántód község belterületén meglévõ járdák és csapadékvíz elvezetõ árok felújítása elnevezésû fejlesztés pótmunkáiról. 3./ AVE Zöldfok Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzõdés felmondása. 4./ Vagyonrendelet felülvizsgálata. 5./ 403 hrsz-ú közút lezárás ügye. 6./ Kommunális telephely vásárlás ügye (szántódi 726/8 hrsz.) 7./ BAHART részvény elõvásárlási jog. 8./ Gyõrfi-Zima Nikoletta Kamilla kérelmének ismertetése. 9./ Varga Józsefné területhasználati kérelme. 10./ Alpolgármester díjazásának kezdeményezése. 11./ Zárt ülés.

4 Szántódi Hírlevél 4. oldal augusztus - Kovács Andrea bérleti ügye. - tanévkezdési támogatás. - szociális kérelmek. Határidõ: azonnal 131/2013.(VII.29.) Kt. határozata az önkormányzati tulajdonú 1097 hrszú ingatlan értékesítése tárgyban a jelenlegi állapoton nem változtat. Határidõ: 15 napon belül a határozat továbbítására 132/2013.(VII.29.) Kt. határozata a Szántód község belterületén meglévõ járdák és csapadékvíz elvezetõ árok felújítása során felmerült egyéb kivitelezési munkákra benyújtott ,- Ft-os számlát elfogadja, 8 nap kötbér figyelembe vételével. 133/2013.(VII.29.) Kt. határozata 1. Szántód Község Képviselõ-testülete az önkormányzat és az AVE Zöldfok Zrt. között fennálló, augusztus 29. napján kelt az önkormányzat közigazgatási területén belül a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanokon összegyûjtött települési szilárd hulladék rendszeres begyûjtésére, szállítására, a közszolgáltatás keretében összegyûjtött települési hulladék ártalmatlanítására kötött közszolgáltatási szerzõdést a Ht. 90 (5) bekezdésében foglaltak szerint, 6 hónapos felmondási idõvel felmondja, azzal, hogy 2. amennyiben az AVE Zöldfok Zrt. vagy jogutódja a törvény által elõírt felmondási idõ leteltéig megszerzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, a közszolgáltatás ellátásához szükséges OHÜ minõsítést, továbbá a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátáshoz szükséges valamennyi jogszabályi elõírásnak megfelel, és így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására képes és jogosult, az önkormányzat és a szolgáltató megállapodhatnak arról, hogy a szükséges engedélyek megszerzésének napjával jelen felmondást hatálytalannak tekintik, és az elsõ pontban rögzített közszolgáltatási szerzõdés annak eredeti lejárati idõpontjáig hatályban marad. Határidõ: július /2013.(VII.29.) Kt. határozata a tulajdonát képezõ 403 hrsz. alatt felvett közút lezárása ügyben helyszíni szemlét tart. 135/2013.(VII.29.) Kt. határozata 1. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt Kaposvár Bajcsy-Zs u. 21. ajánlata alapján megvásárolja a szántódi 726/8 hrsz. alatt felvett ipartelep megnevezésû, 4495 m 2 alapterületû ingatlant kommunális telephely kialakítása céljából bruttó Ft-ért azzal, hogy a vételár elsõ Ft-s részletét az adásvételi szerzõdés aláírásával egyidõben, a második Ft-s részletét pedig március 31. napjáig kell megfizetni. 2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti tartalommal elkészített adásvételi szerzõdés aláírására. Felelõs: Vízvári Attila polgármester Határidõ: augusztus /2013.(VII.29.) Kt. határozata a Badacsonytomaj Város Önkormányzata által eladásra felajánlott Balatoni Hajózási Zrt. összesen 5390 db. részvényének vételi jogával nem kíván élni. 137/2013.(VII.29.) Kt. határozata a szántódi 95 hrsz. alatt felvett önkormányzati közutat a közforgalom számára meg kívánja nyitni, ezért felszólítja a szántódi 94 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait, hogy az út lezárását október 30. napjáig szüntessék meg, gondoskodjanak a kerítés saját tulajdonú ingatlanukra történõ áthelyezésérõl. 138/2013.(VII.29.) Kt. határozata a szántódi 189 hrsz. alatt felvett ingatlan területhasználata tárgyban a döntést elhalasztja és helyszíni szemlét tart. 139/2013.(VII.29.) Kt. határozata a következõ ülésre halasztja az alpolgármester díjazását. Határidõ: soron következõ képviselõ-testületi ülés A képviselõ-testület az alábbi rendeletet alkotta: SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelet AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Kissné Bolha Andrea fõtanácsos, Szántód referens A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI Új tájékoztató táblák Új járda a Földvári és a Május 1. utcákban

5 2013. augusztus 5. oldal Szántódi Hírlevél Szántód Község Önkormányzata

6 Szántódi Hírlevél 6. oldal augusztus A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI SZENT IVÁN ÉJ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN Június 22-én a nyári napforduló utáni napon, Szent Iván apropóján, estébe nyúló rendezvényt tartottunk a Rigó utcai Központi strandon. Balaton partról lévén szó, jó alkalom volt arra is, hogy a balatonföldvári Viharsarok Vitorlás Központ bemutatkozzon Szántódon, ingyenes szörf és katamarán oktatást tartva az érdeklõdõknek. A Zabszalma együttes a gyerekeknek zenélt. Kérésemre elõadásuk tartalmazta Weörös Sándor megzenésített verseit is, aki 100 évvel ezelõtt pontosan ezen a napon született. Mivel a Múzeumok Éjszakája is erre a napra esett, ennek kapcsán esti kisvonatozásra került sor. Végigjártuk Szántód fõbb nevezetességeit, amelyeket egy pár mondatban bemutattam a fõleg turistákból álló érdeklõdõknek. A strand területére visszaérve sor került a már hagyománnyá vált máglyagyújtásra, alma sütésre, de a délután folyamán a gyerekek által készített kívánság lampionok vízre bocsátására is. Nagyon szép látványt nyújtottak. A FELÚJÍTOTT HERMANN UTCAI STRAND FELAVATÁSA A Hermann Ottó utcában újjáépült-szépült a Balaton part. Rendezett külsõt kapott, valamint asztalt, padokat, egy sütögetésre kialakított helyszínt és egy magánadományozó jóvoltából gyerekhintát is. A tér felavatását sokak örömére július 6-án tartottuk. Egy nagyon kellemes szalonnasütéses, beszélgetõs, zenés, játékos délutánra került sor. UTCAFESZTIVÁL Szántódon elsõ alkalommal került megrendezésre a négy napos UTCAFESZTIVÁL. A rendezvény július 25-tõl 28-ig tartott az esti órákban, a forgalom elõl lezárt Vajda János utcában. A fõ szervezõk - Maitz Szilvia és Vágó János - még tavasszal keresték fel településünket, új helyszínt keresve a már több éve sikeresen mûködõ rendezvényüknek. A képviselõ-testület egyöntetû jóváhagyását követõen elindult a szervezõmunka, amelynek eredménye ez a - sokak megelégedésére szolgáló nagyon jó hangulatú, sok embert idevonzó, zenés fesztivál lett. Természetesen mint minden elsõ alkalommal sorra kerülõ rendezvény után, vannak levonandó tanulságok. Jövõre már ezek figyelembe vételével kerül megrendezésre újra az UtcaFesztivál, és azt hiszem kijelenthetem, hogy mindannyiunk örömére! MEGEMLÉKEZÉS ÉS BÚCSÚ Szántódon július 28-án a fõút mentén õrködõ Szt. Kristóf szobornál délelõtt órakor kezdõdõ megemlékezés alkalmából, a biztonságos közlekedés fontosságára hívtuk fel a figyelmet. Nyitó beszédében Vizvári Attila polgármester úr kitért a szobor történetére, Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ a megemlékezés fontosságáról beszélt, Dr. Halmos Gábor a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója a vízi közlekedés egyre nagyobb térhódítását emelte ki, Karsai Ilona a Szent Kristóf Természetjáró Egyesület elnök helyettese, a természetjárás közben tragikus balesetben idén elhunyt hegymászókra is emlékezett. Virágokkal, fõhajtással a balesetben elhunyt honfitársainkra emlékeztek: -Szántód Község Önkormányzata nevében: Vizvári Attila polgármester és Szabó Gyula alpolgármester -Szántódpuszta Idegenforgalmi és Kulturális Központ nevében: Kovács Szilvia intézményvezetõ -Balatonföldvár Város Önkormányzata és a közös hivatal nevében: Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ -a Balatoni Hajózási ZRT. nevében: Dr. Halmos Gábor vezérigazgató és Széles János rév állomásfõnök -a Magyar Autóklub Siófoki Városi Csoport nevében: Iregi Ferenc elnök - a siófoki 466. Magyar Tenger Cserkészcsapat nevében: Molnár Péter cserkész parancsnok -a Szent Kristóf Természetjáró Egyesület nevében: Karsai Ilona elnök helyettes és Kozma Éva túravezetõ -a Szántódi Polgárõr Egyesület nevében: Galó Tibor elnök és Kovács Sándor alelnök - a Krisztus Szeretete Egyház Szántódi Gyülekezete nevében:vári Ferencné Ilona és Necskosz Vaszilisz - a Szántódi Nyugdíjas Klub nevében: Nagy Mária és Necskosz Csilla - a Szántódi Magyar Nótakör nevében: Szabó Ferencné és Jambricska Józsefné. A gyönyörûen játszó STEVE TAYLOR-SZABÓ pánsípmûvész elõadását még sokáig hallgattuk volna, azonban a nagy melegre való tekintettel egy rövidebb mûsorra került sor. A meghívott mûvésznek érdekessége, hogy pánsíp szakon a fõiskolát Svájcban végezte, jelenleg svéd állampolgár, 2005-ben Budapest díszpolgárává avatták, de legfõképpen az, hogy a Szent Kristóf szobrot édesapja mûhelyében öntötték órakor Szántódpusztán sor került a Szent Kristóf búcsú szentmiséjére és a felújított kápolna megáldására, majd utána - a szokásos módon -az autók, jármûvek megáldására. Kapcsolódó program volt még Szántódpusztán a két napig tartó Magyarok Vására. GÁRDONYI GÉZÁRA EMLÉKEZTÜNK Augusztus 3-án d.u. Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója kapcsán, a Központi strandon (Rigó u.) estig tartó VÁRJÁTSZÓHÁZ várta a vitézeket és udvarhölgyeket. A törökök ellen felkészítõ ügyességi játékokon, lovagi tornákon, várostromon lehetett részt venni, de jelmezbe öltözve az udvarhölgyek is csinosíthatták magukat a várudvarban. Lelovics Zsolt és Végh Szabolcs népzenével kísért hangszer bemutatóval emlékezett meg a népi muzsikához is kötõdõ Gárdonyiról. Az íróval kapcsolatos kvíz kérdésekre helyesen válaszolók Gárdonyi könyvet kaptak ajándékba. (Pl. Szemes Máté: Budapest) A törökök elleni jó erõnlétet pedig a sok szétosztott cukorka biztosította. A napot egy nagyon jó nem EGRI, hanem - SZÁNTÓDI CSIL- LAGOS zenés, táncos est zárta, a RetroParty-Mester Szabó Gábor rádiós mûsorvezetõvel. Egy igen vidám kis csapat pedig, szinte minden szám szövegét kó-

7 2013. augusztus 7. oldal Szántódi Hírlevél rusban fújta. Tagjai voltak: Honos Csenge Budapest, Iberik Dorka-Budaörs, Tácsik Hanga Debrecen, Pót Flóra és Pót Barnabás- Biatorbágy. ZENÉS EST A BEACH STRANDON (Juhász Gyula utca) Augusztus 10-én délután a szél és a már nagyon várt lehûlés ellenére mégis megtartottuk meghirdetett mûsorainkat. Zumbára, egy nagyon kedves zenés gyermekmûsorra ORSIVAL és egy fergeteges esti bulira került sor. FELHÍVÁS Aki a közösségi ház rendezvényeirõl szeretne en keresztül információt kapni, kérjük jelentkezzen az: címen, hogy felvehessük cím listánkba! Albert G. Réka mûvelõdésszervezõ KÖNYVTÁR HÍREI Szántódon a nyári könyvtári élet örvendetesen megélénkült. Több új beiratkozó olvasón túl a hõségriadó ellenére is sokszor érkeztek a könyvtárba többgyermekes családok is. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy bár a számítógép használata nem csökkent, de megnõtt a könyvkölcsönzési kedv. Július 22-én (hétfõn) a könyvtár kivételesen nem tartott nyitva, mert ezen a napon a Megyei Múzeumban sikeres kutatómunkát folytattam a következõ könyvemhez. Kedves olvasóim megértését ezúton is köszönöm. Beszélgetés Ungváry Zsolttal Ugyanezen a héten azonban (júl. 25-én) csütörtökön részt vehettek az érdeklõdõk Ungváry Zsolt könyvbemutatóján. A tanár, író, újságíró a teljes nyitva tartási idõben találkozott az olvasókkal, akik éltek a dedikálási lehetõséggel és többségük megvárta a 16 órai kezdést, illetve direkt akkorra érkezett, hogy meghallgathassák az író gondolatait a legújabb kötetérõl, melynek címe: A hal áll L-en. A kötet dedikált példánya a könyvtárban kikölcsönözhetõ, illetve a mû ott meg is vehetõ. Tisztelettel tudatom a kedves olvasókkal, hogy a II. SZKÍT rendezvényen az egyes szerzõktõl ajándékba kapott és vásárolt köteteinket, valamint a legújabban vett könyveinket folyamatosan leltárba vettem, ezek is már kölcsönözhetõek. Ajándékkönyvekkel érkeztek a következõ olvasók: Boldizsár Krisztina, Czemmel Márta, Dr. Juhász Sándorné, László Boglárka, Lóczyné Sasvári Csilla, Marti Sándorné, Ságodiné Molnár Ildikó, Sütõ Ágnes és Vetõ József, társasjátékokat adtak a könyvtár legkisebb olvasóinak Ságodi Nelli és Ságodi Nóra. Mindenkinek az ajándékait a könyvtár látogatói nevében is ezúton köszönöm. Kedves olvasóink is tudják az írói álnevek rendeltetését, de vajon tudja-e mindenki, hogy a következõ nevek mögé mely szerzõ rejtõzött? Lellei András (Ady Endre), Vadonfy Bertalan (Arany János), Túlontúli Leszidor (Hatvany Lajos) Kakas Márton (Jókai Mór), Széphalmi Vince (Kazinczy Ferenc), Rezeda Kázmér (Krúdy Gyula), Mohorai Pál (Mikszáth Kálmán), Szegedi Lõrinc (Móra Ferenc), Ács Sebestyén (Madách Imre), Pönögei Kiss Pál (Petõfi Sándor), Rém Elek (Tompa Mihály), Cserszilvásy Ákos (Vajda János), Vágotai Kálmán (Vörösmarty Mihály) Az idei év neves évfordulósait szándékosan hagytam a sor végére: Göre Gábor (Gárdonyi Géza) és Cselkövi (Kölcsey Ferenc). Gárdonyi Géza 150 éve (Gárdony-Agárdpusztán, augusztus 3-án) született. Az egri csillagok címû regény szerzõjének családi gyökerei Somogyba nyúlnak vissza, mert az író nagyszülei Szõlõsgyörökben éltek. A hozzánk közel lévõ Karádon 1882-ben kapott segédtanítói állást Ziegler Géza, aki Gárdonyi Géza néven vált híres íróvá. Itt kezdõdött négy Gárdonyi Géza évig tartó tanítói pályafutása, melyrõl csalódottan emlékezett meg naplójában, írásaiban. Az én falum címû novelláskötete a karádi éveket idézi. Karádon Gárdonyi Géza emlékét õrzi a Gárdonyi Géza utcai általános iskola falán elhelyezett emléktábla, valamint az ottani általános iskola is az õ nevét vette fel. Karádi emléktábla Gárdonyi Géza Pósa Lajosnak köszönhetõen került nagy barátságba Dankó Pista zeneszerzõvel. Szegeden, Gárdonyi ott tartózkodása idején híres volt a Hungária kávéház, bár Gárdonyi nem volt nagy kávéházba járó, mégis az 1880-as évek végén kialakultak az asztaltársaságok, amelyeknek õk is tagjai voltak. Dankó asztalánál zenélni és köhécselni, Gárdonyiénál pedig komolykodni illett, mégis sor került arra, hogy

8 Szántódi Hírlevél 8. oldal augusztus Gárdonyi szülõháza Kölcsei emlékház a nyelvújító Kazinczy mellett foglalt állást ben barátjával, Szemere Pállal közösen írták meg a Feleletet, ugyanebben az évben született meg híres Csokonai kritikája. Az 1817-ben bekövetkezett Kazinczyval történt szakítása miatt Kölcsey elõtt évekre bezárult az irodalmi élet. Gárdonyi sírja Egerben annó Budakeszi-Himnuszszobor Gárdonyi dolgozószobája Dankó Pista Gárdonyi Géza több versét is megzenésítette, illetve némelykor Gárdonyi segített a zenésznek a a szöveg és a dallam formálásában. Kölcsey Ferenc 175 évvel ezelõtt (Szatmárcsekén, augusztus 24-én) hunyt el. A Magyar Kultúra Napján megemlékeztünk a Himnusz alkotójáról és magáról a költeményrõl. Most idézzük e nagy magyar mûveit és emlékezzünk rá fényképekkel! Kölcsey Ferenc között a debreceni kollégiumban végezte gimnáziumi, majd jogi tanulmányait, ben Pesten volt joggyakornok, 1812-ben Álmosdra, majd 1815-ben szatmárcsekei birtokára költözött gazdálkodni. Élete jó részét az irodalomnak szentelte. Kezdetben a Csokonai-hagyomány folytatója volt, majd Kazinczyval való megismerkedése után a klasszicizmus legrangosabb képviselõjévé vált. Pályája második felében a nemzeti romantika mûvelõje és a népköltészet felkarolója lett. Utolsó mûvei már a kritikai realizmus stílusjegyeit hordozták. Korai, Csokonai stílusában megírt verseit megsemmisítette, majd Ez idõ tájt fordult a népdalok felé, melyek mintájára népies mûdalokat szerzett (Hervadsz, hervadsz szerelem rózsája, Csolnakon) ben kezdõdött Kölcsey nagy romantikus, lírai korszaka, melynek során történeti balladák (Dobozi, Vérmenyekzõ) és ódák (Rákos, A szabadsághoz) mellett kiadta nagy irodalmi programját (Nemzeti hagyományok) és hazafias költészetének egyik remekét, a Hymnust is (1823) ban Szemere Pállal közösen Élet és Literatura címen indítottak magas színvonalú kritikai folyóiratot. Országgyûlési tapasztalatait drámai hangvételû prózai mûvében, az Országgyûlési Naplóban jegyezte le. Unokaöccséhez, Kölcsey Kálmánhoz szóló intelmeit (Parainesis, 1834) szintén prózában írta. Az 1830-as években keletkezett elbeszélései, A kárpáti kincstár és A vadászlak korábbi mûveivel ellentétben már a kritikai realizmus felé mutatnak. Országgyûlési szónoklatai és Kazinczyról (1832), valamint Berzsenyirõl (1836) készült emlékbeszédei az egyik legnagyobb magyar szónoknak mutatják. Az ellenzék egyik vezérszónokaként vett részt az os országgyûlésen. Amikor lemondott, Kölcsey a búcsúbeszédében céljait két szóban foglalta össze: Jelszavaink valának: haza és haladás. Kölcsey utolsó nagy verse, a Zrínyi második éneke (1838). A legkisebb olvasókat sok szeretettel és igen szép új Benedek Elek kötetekkel várom szeptember végén a Magyar Népmese Napja alkalmából a Tüskés Tibor Községi Könyvtárba. Maurer Teodóra könyvtáros

9 2013. augusztus 9. oldal Szántódi Hírlevél SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI Somogy hagyományai elevenedtek meg Szántódpusztán A puszta fölötti domb mindenképpen olyan hely, amely kínálja a lehetõséget, hogy templomot, vagy kápolnát emeljenek. Itt található a mai Szent Kristóf- kápolna, melynek elõdjét a török pusztítás utáni újjáépítés és a puszta újbóli betelepítése idején, ben építették fazsindellyel, fatoronnyal, majd 1820-ban felújították, átépítették ben avatták újra, s ajánlották ismét Szent Kristóf kegyeibe. Szent Kristóf a zarándokok, utazók, legújabban az autósok védõszentje. Azt tartják, megóv a váratlan haláltól, a balesettõl. A kápolna oltárképe híven õrzi a legendát. Azt a jelenetet ábrázolja, amikor a szent a gyermek Jézust vállán viszi át a megáradt folyón. A freskót az as években Miklósi Gábor festette. Évente egyszer, július utolsó vasárnapján Kristóf napkor, egyházi szertartás keretében történik a jármûvek és a jármûvezetõk megáldása. A szent Kristóf szobornál zajló megemlékezés után az idén is megrendezésre került az évszázados hagyományokkal büszkélkedõ Kristóf napi mise a szántódpusztai Szent Kristóf kápolna dombján, ahol a szentmise a jármûvek megáldásával fejezõdött be. Ennek az ünnepségnek itt már lassan négy évtizedes hagyománya van. A Szent Kristóf búcsú szentmiséjét Nagy Vendel kaposvári helynök úr mutatta be július 28-án délelõtt 11 órai kezdettel. Egyúttal megáldotta a felújított kápolnát is. Közel kétszáz gépjármû, több kerékpáros és gyalogos gyûlt össze, hogy a szép, felújult környezetben tanításban és áldásban részesüljenek. A szentmise végeztével egy csodálatos kopjafa megáldására került sor Atilla, a hun vezér tiszteletére. A gyönyörû kopjafa Huszár László népi fafaragó mûvész alkotása. Huszár László fafaragásai még megtekinthetõk a szántódpusztai kiállításon, melyet a mûvész a galéria megnyitónkra ajánlott fel számunkra. Mi köszönettel és hálával tartozunk a mesternek, hogy ilyen nemes alkotással ajándékozott meg bennünket, melyhez nem kevés lelkesedés, elszántság, szorgalom, nagy tenniakarás és mély odaadás párosult ben az alkotó közösségért végzett munkáját Balatonendréd Önkormányzat Képviselõ-testülete a Balatonendrédért kitüntetõ címmel ismerte el ben a Balatonendréd Alapítvány kuratóriuma kiemelkedõ népi fafaragó munkásságának elismeréséül, mellyel sokat tett Balatonendréd hírnevének öregbítéséért, Balatonendréd Díj elismerésében részesítette. Munkásságáért, felajánlásáért oklevelekben részesült. A kopjafa megszentelése végeztével Kerekes János sámándobos és a Tatai Celõkék íjász szakosztályának vezetõje, Molnár Gábor furulyán elõadott õsi népi zenei elõadását élvezhették az egybegyûltek. A legnagyobb dicsõség, ha életünket a szeretet vezérli. Amikor elindulunk valahová, tudjuk, hogy merre akarunk menni, melyik utat választjuk. Ha kell, megnézzük a térképet, nehogy rossz felé induljunk. Útközben pedig be kell tartanunk a szabályokat, hogy biztonságosan célt érjünk. Így van ez az életünkkel is. Legyen elõttünk Szent Kristóf példája és segítsük egymást, nemcsak a közutakon, hanem az élet országútján is. Reméljük, fog is az áldás, mert nagyon nagy szükség volna rá! Magyarok vására E közben Magyarok Vására volt két napon át az Európa Nostradíjas majorságban, ahol régebbi hagyományokat idéztek. Immár negyedik alkalommal került megrendezésre a Kulturális és Hagyományõrzõ Napok keretein belül a IV. Magyar Közösségek Találkozója és Vására. A három éve induló hagyományt folytatva, ezen a két napon több látogató érkezett a rendezvényre. A vásári forgatagban régi mesterségek, szövés-fonás fortélyai elevenedtek meg. Õstermelõk kínálták portékáikat, kóstolni lehetett az ízes lekvárokat, mézet, a sajtokat és egyéb finomságokat, mi szem- szájnak ingere. Magyaros ruhák, magyaros ételek és hazai kézmûves termékek sorakoztak fel a szántódpusztai Magyarok Vásárán. Sikere volt a csikósbemutatónak, a pusztaötösnek, amit egyébként a nyár folyamán hetente három alkalommal, szerdán, csütörtökön és szombatonként megtekinthet az érdeklõdõ közönség. A színes vásári hangulatot egyéb programok bõvítették. Mindkét napon igazi élményt kínált a Szántódpusztai Kulturális Központ vendégeként résztvevõ TATAI CELÕKÉK íjász szakosztályának íjász és harcászati bemutatóját végzõ csoportja. Korhû öltözékben harcászati bemutatót tartottak, történelem órával egybekötve, amit nagy érdeklõdéssel hallgatott az egybegyûlt Nagyérdemû közönség. Bemutatóik leglátványosabb elemei a fegyveres küzdelmek, nem koreografált, valódi vívójelenetekkel, közelharcban bemutatva a kor összes fegyverét (szablya, lándzsa, fokosbárd, kézibalta, egyenes kard, pajzs, íj, kelevéz) ehhez megfelelõ védõfelszereléssel együtt. Igazi harcosok módjára vívtak az egyesület tagjai, akik nemcsak a hazai, hanem a határainkon túl is sikeresen megállják helyüket. Színessé tette a programot az Ádándi Népdalkör díjnyertes mûsora is. Köszönet a Civilek a Nemzetért Siófoki Egyesületének, akinek meghívására látogattak Szántódpusztára a népdalkör tagjai és léptek fel nagy sikerrel.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanvásárlási igények Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

INGYENES RÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

INGYENES RÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA INGYENES RÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Jelen szerződésmódosítás alulírott helyen és időben jött létre egyrészről amagyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( 1133 Budapest,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. június 5. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők:

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők: ülésének könyvéből. 159/2016. (VII.27.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 27-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 12/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-i ülésén

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 15,00 óra Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 18,00 óra Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA. AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA. AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készül: Pusztaszemes Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről. Jelen vannak: Mecseki Péterné polgármester Ifj. Kökönyei László alpolgármester, Csicsa István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26 - i nyilvános testületi ülésére az 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL könyvéből: 77/2013.(V.16.) sz. képviselőtestületi határozat: A Képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. könyvéből: 78/2013.(V.16.) sz. képviselőtestületi határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 15-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: -, - Jozó Tamás, Kenyér Endre, Makarész Zoltán, Sipos

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 72/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Horváth Ottó polgármester Baka Istvánné Gyovai

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. április 23-i ülésének könyvéből 54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-92/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

15/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

15/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 15/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító számú projekt önerő növelése Referens: Nagy István stratégiai referens 2.) Támogató nyilatkozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága Ikt. sz.: 17-1/8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és

Részletesebben

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 2008. július 17-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésének könyvéből 280/2008. (VII.17.) határozata: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. július 17. napján megtartott

Részletesebben