Facebook

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook"

Átírás

1 Szántódi Hírlevél Facebook lapja augusztus XVII. évf. 4. szám Szt. Iván éj a Rigó utcai strandon Hermann Ottó utcai strand avatás Az elsõ Utcafesztivál Szántódon Kristóf napi megemlékezés Gárdonyi Gézára emlékeztünk Zenés délután a Juhász Gyula utcai strandon

2 Szántódi Hírlevél 2. oldal augusztus AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI A képviselõ-testület 2013.június és július hónapokban hozott határozatairól tájékoztatás 101/2013.(VI.12.) Kt. határozata a 2013.június 12-i rendkívüli képviselõtestületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Koppányvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája pályázati lehetõségrõl. 2./ Falugondnoki álláshely meghirdetésérõl. Határidõ: azonnal 102/2013.(VI.12.) Kt. határozata a Koppányvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia keretében meghirdetett Helyi termék elõállító kapacitások fejlesztése 3.számú HVS intézkedésre a Szántód, Iskola u.9.szám alatti 600 hrsz-ú ingatlanon termelõi piactér építésére támogatási kérelmet nyújt be, mely a helyi termék infrastruktúra közösségi formáinak létrehozását, fejlesztését segíti elõ. A beruházás összköltsége ,- Ft, amelybõl az igényelt támogatás nettó ,- Ft. A képviselõ - testület a ,- Ft ÁFA összeget önerõként biztosítja. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. 103/2013.(VI.12.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõtestülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. -a alapján pályázatot hirdet falugondnoki munkakör betöltésére a jegyzõkönyvhöz mellékelt pályázati kiírás alapján. 104/2013.(VI.28.) Kt. határozata a 2013.június 28-i képviselõ-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, polgármesteri tevékenységrõl. 2./ Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása. 3./ Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása. 4./ Somogy Megyei Munka- és Tûzvédelmi Társulás átalakításáról, feladatainak bõvülésérõl. 5./ Európai Mobilitási Hét kezdeményezéshez csatlakozás. 6./ Vasúti vonalszakasz átépítéséhez kapcsolódó zajárnyékoló fal létesítéséhez hozzájárulás. 7./ Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységrõl. 8./ Aranyhíd utca forgalomszabályzásáról. 9./ Községgazdálkodási telephelyrõl. 10./ Támogatás iránti kérelmek elbírálása. 11./ AVE Zöldfok Zrt. megkeresésének ismertetése. 12./ Zárt ülés. Határidõ: azonnal 105/2013.(VI.28.) Kt. határozata az 50/2013.(V.30.) BTKT. Határozattal elfogadott Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyja. Határidõ: 15 napon belül a határozat továbbítására 106/2013.(VI.28.) Kt. határozata megtárgyalta A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, módosítása címû elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1./ A Társulás tevékenységére vonatkozó beszámolót elfogadja. 2./ A Társulási Megállapodás Módosítás tervezetének 4. függelékébe foglalt, Társulásból történõ kilépéseket tudomásul veszi. 3./ A Társulási Megállapodás Módosítás tervezetének 5. függelékébe foglalt, a Társuláshoz történõcsatlakozásokat elfogadja. 4./ A Társulás május 1-i állapot szerinti tagjegyzékét a Társulási Megállapodás Módosítás tervezetének 6. függelékében foglaltaknak megfelelõen jóváhagyja. 5./ A Társulási Tanács Tagjaként Tamási és környéke hulladékgazdálkodási kistérség delegáltjaként Herdics Béla Pincehely Nagyközségi Önkormányzat polgármesterének megválasztásával egyetért. 6./ A Társulás Felügyelõ Bizottsága tagjaként, a Tamási és környéke hulladékgazdálkodási kistérség delegáltjaként Pintér Gábor Koppányszántó Községi Önkormányzat polgármesterének megválasztásával egyetért. 7./ A Társulási Megállapodás Módosítását, az Egységes Szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Határidõ: folyamatos 107/2013.(VI.28.) Kt. határozata 1. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Somogy Megyei Önkormányzatok Munka-és Tûzvédelmi Társulásának Társulási Megállapodását az elõterjesztés 1. sz. mellékletét képezõ tartalommal július 01-tõl kezdõdõ hatállyal módosítja, a módosított megállapodást magára nézve kötelezõnek ismeri el, az önálló jogi személyiségû önkormányzati társulás létrehozását Somogy Megyei Önkormányzati Társulás néven támogatja, abba tagként ezen idõponttól kezdõdõen belép. A társulási megállapodás aláírására a képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert. 2. Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Társulási Tanácsba Vizvári Attila polgármestert tagként és Szabó Gyula alpolgármestert pótdelegáltként - a delegált tag helyettesítésére - delegálja. Határidõ: június A képviselõ-testület tudomásul veszi, hogy a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás június 30-a elõtti mûködése során a munka és tûzvédelmet érintõ feladatok ellátására közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzõdés a szolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdekében hatályban marad 2013.december 31-ig. Határidõ: december Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a létrejövõ Somogy Megyei Önkormányzati Társulás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Új Széchenyi Terv keretében kiírt, a Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erõsítése címû, ÁROP-1.A kódszámú pályázatot benyújtsa. Felhatalmazza polgármesterét a pályázattal kapcsolatos szükséges jognyilatkozatok megtételére. Határidõ: július /2013.(VI.28.) Kt. határozata a 2013.évi Európai Mobilitási Hét kezdeményezéshez csatlakozik. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert az Európai

3 2013. augusztus 3. oldal Szántódi Hírlevél Mobilitási Hét Kartájának az aláírására. Határidõ: 2013.augusztus /2013.(VI.28.) Kt. határozata elfogadja és hozzájárul a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. részére a Balatonaliga- Balatonszentgyörgy vasút vonalszakasz átépítésének I. ütemére a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség /2013.számú környezetvédelmi engedély határozatának pontjában Szántód településre meghatározott szelvény jobb oldalán 322 méter hosszúságú, 1,7 méter sínkorona szint feletti magasságú zajárnyékoló fal megépítését. 110/2013.(VI.28.) Kt. határozata a társulásokban végzett 2012.évi tevékenységrõl szóló beszámolót elfogadja. 111/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Aranyhíd utca forgalmi rendjének meghatározását a következõk szerint javasolja: - elsõbbségadás kötelezõ tábla, - üdülõövezeti tábla és - a kapuknál 15 méteren keresztül megállni tilos tábla elhelyezését. Határidõ: 2013.július 31. b.) 112/2013.(VI.28.) Kt. határozata a kommunális telephely ingatlan vásárlás ügyében megbízza a polgármestert, hogy a.) folytasson tárgyalásokat a SEFAG Zrt-vel a vételár összegének meghatározását megalapozó értékbecslés továbbá a vételár részletfizetés lehetõsége tárgyban, készítessen költségbecslést az épület felújítása illetve önkormányzati célnak megfelelõ hasznosításhoz szükséges átalakításról. Határidõ: 2013.július /2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV.e.1.) részére támogatást nem állapít meg. 114/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve Almássy Katinka kötetének megjelenéséhez támogatást nem állapít meg. 115/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve a Szántódpusztai Idegenforgalmi és Kulturális Központ által 2013.szeptember 1.napján megrendezésre kerülõ kettes fogathajtó verseny rendezéséhez ,- Ft támogatást nyújt. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzõdés megkötéséhez. 116/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve a Békevár Egyesület részére támogatást nem állapít meg. 117/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve a Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 2013.évi támogatás összegét ,- Ft ban állapítja meg. A képviselõtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzõdés megkötéséhez. 118/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Szántódi Polgárõr Egyesület évi támogatás összegét ,- Ft ban állapítja meg. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzõdés megkötéséhez. 119/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének Siófoki Csoportjának 2013.évi támogatás összegét ,- Ft ban állapítja meg. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzõdés megkötéséhez. 120/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve a Siófoki Mentõ Alapítvány 2013.évi támogatás iránti kérelme ügyében kizáró okot állapít meg. 121/2013.(VI.28.) Kt. határozata az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve a szántódi nyugdíjas klub 2013.évi rendezvényeinek finanszírozására figyelembe véve a 2012.évi maradványt ,- Ft-ot állapít meg a közmûvelõdési intézmények mûködése szakfeladaton azzal, hogy a pénzkezelést az idegenforgalmi és közmûvelõdés szervezõ munkatárs végzi, koordinálja a polgármester elõzetes hozzájárulásával. 122/2013.(VI.28.) Kt. határozata a Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület részére ,- Ft támogatást állapít meg a zenét tanuló szántódi gyermekek fejlõdésének segítéséhez. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzõdés megkötéséhez. 123/2013.(VI.28.) Kt határozata a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatót elfogadja /2013. határozatok zárt. 130/2013.(VII.29.) Kt. határozata a 2013.július 29-i képviselõ-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Önkormányzati tulajdonú 1097 hrsz-ú ingatlan értékesítés ügye. 2./ Szántód község belterületén meglévõ járdák és csapadékvíz elvezetõ árok felújítása elnevezésû fejlesztés pótmunkáiról. 3./ AVE Zöldfok Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzõdés felmondása. 4./ Vagyonrendelet felülvizsgálata. 5./ 403 hrsz-ú közút lezárás ügye. 6./ Kommunális telephely vásárlás ügye (szántódi 726/8 hrsz.) 7./ BAHART részvény elõvásárlási jog. 8./ Gyõrfi-Zima Nikoletta Kamilla kérelmének ismertetése. 9./ Varga Józsefné területhasználati kérelme. 10./ Alpolgármester díjazásának kezdeményezése. 11./ Zárt ülés.

4 Szántódi Hírlevél 4. oldal augusztus - Kovács Andrea bérleti ügye. - tanévkezdési támogatás. - szociális kérelmek. Határidõ: azonnal 131/2013.(VII.29.) Kt. határozata az önkormányzati tulajdonú 1097 hrszú ingatlan értékesítése tárgyban a jelenlegi állapoton nem változtat. Határidõ: 15 napon belül a határozat továbbítására 132/2013.(VII.29.) Kt. határozata a Szántód község belterületén meglévõ járdák és csapadékvíz elvezetõ árok felújítása során felmerült egyéb kivitelezési munkákra benyújtott ,- Ft-os számlát elfogadja, 8 nap kötbér figyelembe vételével. 133/2013.(VII.29.) Kt. határozata 1. Szántód Község Képviselõ-testülete az önkormányzat és az AVE Zöldfok Zrt. között fennálló, augusztus 29. napján kelt az önkormányzat közigazgatási területén belül a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanokon összegyûjtött települési szilárd hulladék rendszeres begyûjtésére, szállítására, a közszolgáltatás keretében összegyûjtött települési hulladék ártalmatlanítására kötött közszolgáltatási szerzõdést a Ht. 90 (5) bekezdésében foglaltak szerint, 6 hónapos felmondási idõvel felmondja, azzal, hogy 2. amennyiben az AVE Zöldfok Zrt. vagy jogutódja a törvény által elõírt felmondási idõ leteltéig megszerzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, a közszolgáltatás ellátásához szükséges OHÜ minõsítést, továbbá a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátáshoz szükséges valamennyi jogszabályi elõírásnak megfelel, és így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására képes és jogosult, az önkormányzat és a szolgáltató megállapodhatnak arról, hogy a szükséges engedélyek megszerzésének napjával jelen felmondást hatálytalannak tekintik, és az elsõ pontban rögzített közszolgáltatási szerzõdés annak eredeti lejárati idõpontjáig hatályban marad. Határidõ: július /2013.(VII.29.) Kt. határozata a tulajdonát képezõ 403 hrsz. alatt felvett közút lezárása ügyben helyszíni szemlét tart. 135/2013.(VII.29.) Kt. határozata 1. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt Kaposvár Bajcsy-Zs u. 21. ajánlata alapján megvásárolja a szántódi 726/8 hrsz. alatt felvett ipartelep megnevezésû, 4495 m 2 alapterületû ingatlant kommunális telephely kialakítása céljából bruttó Ft-ért azzal, hogy a vételár elsõ Ft-s részletét az adásvételi szerzõdés aláírásával egyidõben, a második Ft-s részletét pedig március 31. napjáig kell megfizetni. 2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti tartalommal elkészített adásvételi szerzõdés aláírására. Felelõs: Vízvári Attila polgármester Határidõ: augusztus /2013.(VII.29.) Kt. határozata a Badacsonytomaj Város Önkormányzata által eladásra felajánlott Balatoni Hajózási Zrt. összesen 5390 db. részvényének vételi jogával nem kíván élni. 137/2013.(VII.29.) Kt. határozata a szántódi 95 hrsz. alatt felvett önkormányzati közutat a közforgalom számára meg kívánja nyitni, ezért felszólítja a szántódi 94 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait, hogy az út lezárását október 30. napjáig szüntessék meg, gondoskodjanak a kerítés saját tulajdonú ingatlanukra történõ áthelyezésérõl. 138/2013.(VII.29.) Kt. határozata a szántódi 189 hrsz. alatt felvett ingatlan területhasználata tárgyban a döntést elhalasztja és helyszíni szemlét tart. 139/2013.(VII.29.) Kt. határozata a következõ ülésre halasztja az alpolgármester díjazását. Határidõ: soron következõ képviselõ-testületi ülés A képviselõ-testület az alábbi rendeletet alkotta: SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelet AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Kissné Bolha Andrea fõtanácsos, Szántód referens A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI Új tájékoztató táblák Új járda a Földvári és a Május 1. utcákban

5 2013. augusztus 5. oldal Szántódi Hírlevél Szántód Község Önkormányzata

6 Szántódi Hírlevél 6. oldal augusztus A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI SZENT IVÁN ÉJ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN Június 22-én a nyári napforduló utáni napon, Szent Iván apropóján, estébe nyúló rendezvényt tartottunk a Rigó utcai Központi strandon. Balaton partról lévén szó, jó alkalom volt arra is, hogy a balatonföldvári Viharsarok Vitorlás Központ bemutatkozzon Szántódon, ingyenes szörf és katamarán oktatást tartva az érdeklõdõknek. A Zabszalma együttes a gyerekeknek zenélt. Kérésemre elõadásuk tartalmazta Weörös Sándor megzenésített verseit is, aki 100 évvel ezelõtt pontosan ezen a napon született. Mivel a Múzeumok Éjszakája is erre a napra esett, ennek kapcsán esti kisvonatozásra került sor. Végigjártuk Szántód fõbb nevezetességeit, amelyeket egy pár mondatban bemutattam a fõleg turistákból álló érdeklõdõknek. A strand területére visszaérve sor került a már hagyománnyá vált máglyagyújtásra, alma sütésre, de a délután folyamán a gyerekek által készített kívánság lampionok vízre bocsátására is. Nagyon szép látványt nyújtottak. A FELÚJÍTOTT HERMANN UTCAI STRAND FELAVATÁSA A Hermann Ottó utcában újjáépült-szépült a Balaton part. Rendezett külsõt kapott, valamint asztalt, padokat, egy sütögetésre kialakított helyszínt és egy magánadományozó jóvoltából gyerekhintát is. A tér felavatását sokak örömére július 6-án tartottuk. Egy nagyon kellemes szalonnasütéses, beszélgetõs, zenés, játékos délutánra került sor. UTCAFESZTIVÁL Szántódon elsõ alkalommal került megrendezésre a négy napos UTCAFESZTIVÁL. A rendezvény július 25-tõl 28-ig tartott az esti órákban, a forgalom elõl lezárt Vajda János utcában. A fõ szervezõk - Maitz Szilvia és Vágó János - még tavasszal keresték fel településünket, új helyszínt keresve a már több éve sikeresen mûködõ rendezvényüknek. A képviselõ-testület egyöntetû jóváhagyását követõen elindult a szervezõmunka, amelynek eredménye ez a - sokak megelégedésére szolgáló nagyon jó hangulatú, sok embert idevonzó, zenés fesztivál lett. Természetesen mint minden elsõ alkalommal sorra kerülõ rendezvény után, vannak levonandó tanulságok. Jövõre már ezek figyelembe vételével kerül megrendezésre újra az UtcaFesztivál, és azt hiszem kijelenthetem, hogy mindannyiunk örömére! MEGEMLÉKEZÉS ÉS BÚCSÚ Szántódon július 28-án a fõút mentén õrködõ Szt. Kristóf szobornál délelõtt órakor kezdõdõ megemlékezés alkalmából, a biztonságos közlekedés fontosságára hívtuk fel a figyelmet. Nyitó beszédében Vizvári Attila polgármester úr kitért a szobor történetére, Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ a megemlékezés fontosságáról beszélt, Dr. Halmos Gábor a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója a vízi közlekedés egyre nagyobb térhódítását emelte ki, Karsai Ilona a Szent Kristóf Természetjáró Egyesület elnök helyettese, a természetjárás közben tragikus balesetben idén elhunyt hegymászókra is emlékezett. Virágokkal, fõhajtással a balesetben elhunyt honfitársainkra emlékeztek: -Szántód Község Önkormányzata nevében: Vizvári Attila polgármester és Szabó Gyula alpolgármester -Szántódpuszta Idegenforgalmi és Kulturális Központ nevében: Kovács Szilvia intézményvezetõ -Balatonföldvár Város Önkormányzata és a közös hivatal nevében: Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ -a Balatoni Hajózási ZRT. nevében: Dr. Halmos Gábor vezérigazgató és Széles János rév állomásfõnök -a Magyar Autóklub Siófoki Városi Csoport nevében: Iregi Ferenc elnök - a siófoki 466. Magyar Tenger Cserkészcsapat nevében: Molnár Péter cserkész parancsnok -a Szent Kristóf Természetjáró Egyesület nevében: Karsai Ilona elnök helyettes és Kozma Éva túravezetõ -a Szántódi Polgárõr Egyesület nevében: Galó Tibor elnök és Kovács Sándor alelnök - a Krisztus Szeretete Egyház Szántódi Gyülekezete nevében:vári Ferencné Ilona és Necskosz Vaszilisz - a Szántódi Nyugdíjas Klub nevében: Nagy Mária és Necskosz Csilla - a Szántódi Magyar Nótakör nevében: Szabó Ferencné és Jambricska Józsefné. A gyönyörûen játszó STEVE TAYLOR-SZABÓ pánsípmûvész elõadását még sokáig hallgattuk volna, azonban a nagy melegre való tekintettel egy rövidebb mûsorra került sor. A meghívott mûvésznek érdekessége, hogy pánsíp szakon a fõiskolát Svájcban végezte, jelenleg svéd állampolgár, 2005-ben Budapest díszpolgárává avatták, de legfõképpen az, hogy a Szent Kristóf szobrot édesapja mûhelyében öntötték órakor Szántódpusztán sor került a Szent Kristóf búcsú szentmiséjére és a felújított kápolna megáldására, majd utána - a szokásos módon -az autók, jármûvek megáldására. Kapcsolódó program volt még Szántódpusztán a két napig tartó Magyarok Vására. GÁRDONYI GÉZÁRA EMLÉKEZTÜNK Augusztus 3-án d.u. Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója kapcsán, a Központi strandon (Rigó u.) estig tartó VÁRJÁTSZÓHÁZ várta a vitézeket és udvarhölgyeket. A törökök ellen felkészítõ ügyességi játékokon, lovagi tornákon, várostromon lehetett részt venni, de jelmezbe öltözve az udvarhölgyek is csinosíthatták magukat a várudvarban. Lelovics Zsolt és Végh Szabolcs népzenével kísért hangszer bemutatóval emlékezett meg a népi muzsikához is kötõdõ Gárdonyiról. Az íróval kapcsolatos kvíz kérdésekre helyesen válaszolók Gárdonyi könyvet kaptak ajándékba. (Pl. Szemes Máté: Budapest) A törökök elleni jó erõnlétet pedig a sok szétosztott cukorka biztosította. A napot egy nagyon jó nem EGRI, hanem - SZÁNTÓDI CSIL- LAGOS zenés, táncos est zárta, a RetroParty-Mester Szabó Gábor rádiós mûsorvezetõvel. Egy igen vidám kis csapat pedig, szinte minden szám szövegét kó-

7 2013. augusztus 7. oldal Szántódi Hírlevél rusban fújta. Tagjai voltak: Honos Csenge Budapest, Iberik Dorka-Budaörs, Tácsik Hanga Debrecen, Pót Flóra és Pót Barnabás- Biatorbágy. ZENÉS EST A BEACH STRANDON (Juhász Gyula utca) Augusztus 10-én délután a szél és a már nagyon várt lehûlés ellenére mégis megtartottuk meghirdetett mûsorainkat. Zumbára, egy nagyon kedves zenés gyermekmûsorra ORSIVAL és egy fergeteges esti bulira került sor. FELHÍVÁS Aki a közösségi ház rendezvényeirõl szeretne en keresztül információt kapni, kérjük jelentkezzen az: címen, hogy felvehessük cím listánkba! Albert G. Réka mûvelõdésszervezõ KÖNYVTÁR HÍREI Szántódon a nyári könyvtári élet örvendetesen megélénkült. Több új beiratkozó olvasón túl a hõségriadó ellenére is sokszor érkeztek a könyvtárba többgyermekes családok is. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy bár a számítógép használata nem csökkent, de megnõtt a könyvkölcsönzési kedv. Július 22-én (hétfõn) a könyvtár kivételesen nem tartott nyitva, mert ezen a napon a Megyei Múzeumban sikeres kutatómunkát folytattam a következõ könyvemhez. Kedves olvasóim megértését ezúton is köszönöm. Beszélgetés Ungváry Zsolttal Ugyanezen a héten azonban (júl. 25-én) csütörtökön részt vehettek az érdeklõdõk Ungváry Zsolt könyvbemutatóján. A tanár, író, újságíró a teljes nyitva tartási idõben találkozott az olvasókkal, akik éltek a dedikálási lehetõséggel és többségük megvárta a 16 órai kezdést, illetve direkt akkorra érkezett, hogy meghallgathassák az író gondolatait a legújabb kötetérõl, melynek címe: A hal áll L-en. A kötet dedikált példánya a könyvtárban kikölcsönözhetõ, illetve a mû ott meg is vehetõ. Tisztelettel tudatom a kedves olvasókkal, hogy a II. SZKÍT rendezvényen az egyes szerzõktõl ajándékba kapott és vásárolt köteteinket, valamint a legújabban vett könyveinket folyamatosan leltárba vettem, ezek is már kölcsönözhetõek. Ajándékkönyvekkel érkeztek a következõ olvasók: Boldizsár Krisztina, Czemmel Márta, Dr. Juhász Sándorné, László Boglárka, Lóczyné Sasvári Csilla, Marti Sándorné, Ságodiné Molnár Ildikó, Sütõ Ágnes és Vetõ József, társasjátékokat adtak a könyvtár legkisebb olvasóinak Ságodi Nelli és Ságodi Nóra. Mindenkinek az ajándékait a könyvtár látogatói nevében is ezúton köszönöm. Kedves olvasóink is tudják az írói álnevek rendeltetését, de vajon tudja-e mindenki, hogy a következõ nevek mögé mely szerzõ rejtõzött? Lellei András (Ady Endre), Vadonfy Bertalan (Arany János), Túlontúli Leszidor (Hatvany Lajos) Kakas Márton (Jókai Mór), Széphalmi Vince (Kazinczy Ferenc), Rezeda Kázmér (Krúdy Gyula), Mohorai Pál (Mikszáth Kálmán), Szegedi Lõrinc (Móra Ferenc), Ács Sebestyén (Madách Imre), Pönögei Kiss Pál (Petõfi Sándor), Rém Elek (Tompa Mihály), Cserszilvásy Ákos (Vajda János), Vágotai Kálmán (Vörösmarty Mihály) Az idei év neves évfordulósait szándékosan hagytam a sor végére: Göre Gábor (Gárdonyi Géza) és Cselkövi (Kölcsey Ferenc). Gárdonyi Géza 150 éve (Gárdony-Agárdpusztán, augusztus 3-án) született. Az egri csillagok címû regény szerzõjének családi gyökerei Somogyba nyúlnak vissza, mert az író nagyszülei Szõlõsgyörökben éltek. A hozzánk közel lévõ Karádon 1882-ben kapott segédtanítói állást Ziegler Géza, aki Gárdonyi Géza néven vált híres íróvá. Itt kezdõdött négy Gárdonyi Géza évig tartó tanítói pályafutása, melyrõl csalódottan emlékezett meg naplójában, írásaiban. Az én falum címû novelláskötete a karádi éveket idézi. Karádon Gárdonyi Géza emlékét õrzi a Gárdonyi Géza utcai általános iskola falán elhelyezett emléktábla, valamint az ottani általános iskola is az õ nevét vette fel. Karádi emléktábla Gárdonyi Géza Pósa Lajosnak köszönhetõen került nagy barátságba Dankó Pista zeneszerzõvel. Szegeden, Gárdonyi ott tartózkodása idején híres volt a Hungária kávéház, bár Gárdonyi nem volt nagy kávéházba járó, mégis az 1880-as évek végén kialakultak az asztaltársaságok, amelyeknek õk is tagjai voltak. Dankó asztalánál zenélni és köhécselni, Gárdonyiénál pedig komolykodni illett, mégis sor került arra, hogy

8 Szántódi Hírlevél 8. oldal augusztus Gárdonyi szülõháza Kölcsei emlékház a nyelvújító Kazinczy mellett foglalt állást ben barátjával, Szemere Pállal közösen írták meg a Feleletet, ugyanebben az évben született meg híres Csokonai kritikája. Az 1817-ben bekövetkezett Kazinczyval történt szakítása miatt Kölcsey elõtt évekre bezárult az irodalmi élet. Gárdonyi sírja Egerben annó Budakeszi-Himnuszszobor Gárdonyi dolgozószobája Dankó Pista Gárdonyi Géza több versét is megzenésítette, illetve némelykor Gárdonyi segített a zenésznek a a szöveg és a dallam formálásában. Kölcsey Ferenc 175 évvel ezelõtt (Szatmárcsekén, augusztus 24-én) hunyt el. A Magyar Kultúra Napján megemlékeztünk a Himnusz alkotójáról és magáról a költeményrõl. Most idézzük e nagy magyar mûveit és emlékezzünk rá fényképekkel! Kölcsey Ferenc között a debreceni kollégiumban végezte gimnáziumi, majd jogi tanulmányait, ben Pesten volt joggyakornok, 1812-ben Álmosdra, majd 1815-ben szatmárcsekei birtokára költözött gazdálkodni. Élete jó részét az irodalomnak szentelte. Kezdetben a Csokonai-hagyomány folytatója volt, majd Kazinczyval való megismerkedése után a klasszicizmus legrangosabb képviselõjévé vált. Pályája második felében a nemzeti romantika mûvelõje és a népköltészet felkarolója lett. Utolsó mûvei már a kritikai realizmus stílusjegyeit hordozták. Korai, Csokonai stílusában megírt verseit megsemmisítette, majd Ez idõ tájt fordult a népdalok felé, melyek mintájára népies mûdalokat szerzett (Hervadsz, hervadsz szerelem rózsája, Csolnakon) ben kezdõdött Kölcsey nagy romantikus, lírai korszaka, melynek során történeti balladák (Dobozi, Vérmenyekzõ) és ódák (Rákos, A szabadsághoz) mellett kiadta nagy irodalmi programját (Nemzeti hagyományok) és hazafias költészetének egyik remekét, a Hymnust is (1823) ban Szemere Pállal közösen Élet és Literatura címen indítottak magas színvonalú kritikai folyóiratot. Országgyûlési tapasztalatait drámai hangvételû prózai mûvében, az Országgyûlési Naplóban jegyezte le. Unokaöccséhez, Kölcsey Kálmánhoz szóló intelmeit (Parainesis, 1834) szintén prózában írta. Az 1830-as években keletkezett elbeszélései, A kárpáti kincstár és A vadászlak korábbi mûveivel ellentétben már a kritikai realizmus felé mutatnak. Országgyûlési szónoklatai és Kazinczyról (1832), valamint Berzsenyirõl (1836) készült emlékbeszédei az egyik legnagyobb magyar szónoknak mutatják. Az ellenzék egyik vezérszónokaként vett részt az os országgyûlésen. Amikor lemondott, Kölcsey a búcsúbeszédében céljait két szóban foglalta össze: Jelszavaink valának: haza és haladás. Kölcsey utolsó nagy verse, a Zrínyi második éneke (1838). A legkisebb olvasókat sok szeretettel és igen szép új Benedek Elek kötetekkel várom szeptember végén a Magyar Népmese Napja alkalmából a Tüskés Tibor Községi Könyvtárba. Maurer Teodóra könyvtáros

9 2013. augusztus 9. oldal Szántódi Hírlevél SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI Somogy hagyományai elevenedtek meg Szántódpusztán A puszta fölötti domb mindenképpen olyan hely, amely kínálja a lehetõséget, hogy templomot, vagy kápolnát emeljenek. Itt található a mai Szent Kristóf- kápolna, melynek elõdjét a török pusztítás utáni újjáépítés és a puszta újbóli betelepítése idején, ben építették fazsindellyel, fatoronnyal, majd 1820-ban felújították, átépítették ben avatták újra, s ajánlották ismét Szent Kristóf kegyeibe. Szent Kristóf a zarándokok, utazók, legújabban az autósok védõszentje. Azt tartják, megóv a váratlan haláltól, a balesettõl. A kápolna oltárképe híven õrzi a legendát. Azt a jelenetet ábrázolja, amikor a szent a gyermek Jézust vállán viszi át a megáradt folyón. A freskót az as években Miklósi Gábor festette. Évente egyszer, július utolsó vasárnapján Kristóf napkor, egyházi szertartás keretében történik a jármûvek és a jármûvezetõk megáldása. A szent Kristóf szobornál zajló megemlékezés után az idén is megrendezésre került az évszázados hagyományokkal büszkélkedõ Kristóf napi mise a szántódpusztai Szent Kristóf kápolna dombján, ahol a szentmise a jármûvek megáldásával fejezõdött be. Ennek az ünnepségnek itt már lassan négy évtizedes hagyománya van. A Szent Kristóf búcsú szentmiséjét Nagy Vendel kaposvári helynök úr mutatta be július 28-án délelõtt 11 órai kezdettel. Egyúttal megáldotta a felújított kápolnát is. Közel kétszáz gépjármû, több kerékpáros és gyalogos gyûlt össze, hogy a szép, felújult környezetben tanításban és áldásban részesüljenek. A szentmise végeztével egy csodálatos kopjafa megáldására került sor Atilla, a hun vezér tiszteletére. A gyönyörû kopjafa Huszár László népi fafaragó mûvész alkotása. Huszár László fafaragásai még megtekinthetõk a szántódpusztai kiállításon, melyet a mûvész a galéria megnyitónkra ajánlott fel számunkra. Mi köszönettel és hálával tartozunk a mesternek, hogy ilyen nemes alkotással ajándékozott meg bennünket, melyhez nem kevés lelkesedés, elszántság, szorgalom, nagy tenniakarás és mély odaadás párosult ben az alkotó közösségért végzett munkáját Balatonendréd Önkormányzat Képviselõ-testülete a Balatonendrédért kitüntetõ címmel ismerte el ben a Balatonendréd Alapítvány kuratóriuma kiemelkedõ népi fafaragó munkásságának elismeréséül, mellyel sokat tett Balatonendréd hírnevének öregbítéséért, Balatonendréd Díj elismerésében részesítette. Munkásságáért, felajánlásáért oklevelekben részesült. A kopjafa megszentelése végeztével Kerekes János sámándobos és a Tatai Celõkék íjász szakosztályának vezetõje, Molnár Gábor furulyán elõadott õsi népi zenei elõadását élvezhették az egybegyûltek. A legnagyobb dicsõség, ha életünket a szeretet vezérli. Amikor elindulunk valahová, tudjuk, hogy merre akarunk menni, melyik utat választjuk. Ha kell, megnézzük a térképet, nehogy rossz felé induljunk. Útközben pedig be kell tartanunk a szabályokat, hogy biztonságosan célt érjünk. Így van ez az életünkkel is. Legyen elõttünk Szent Kristóf példája és segítsük egymást, nemcsak a közutakon, hanem az élet országútján is. Reméljük, fog is az áldás, mert nagyon nagy szükség volna rá! Magyarok vására E közben Magyarok Vására volt két napon át az Európa Nostradíjas majorságban, ahol régebbi hagyományokat idéztek. Immár negyedik alkalommal került megrendezésre a Kulturális és Hagyományõrzõ Napok keretein belül a IV. Magyar Közösségek Találkozója és Vására. A három éve induló hagyományt folytatva, ezen a két napon több látogató érkezett a rendezvényre. A vásári forgatagban régi mesterségek, szövés-fonás fortélyai elevenedtek meg. Õstermelõk kínálták portékáikat, kóstolni lehetett az ízes lekvárokat, mézet, a sajtokat és egyéb finomságokat, mi szem- szájnak ingere. Magyaros ruhák, magyaros ételek és hazai kézmûves termékek sorakoztak fel a szántódpusztai Magyarok Vásárán. Sikere volt a csikósbemutatónak, a pusztaötösnek, amit egyébként a nyár folyamán hetente három alkalommal, szerdán, csütörtökön és szombatonként megtekinthet az érdeklõdõ közönség. A színes vásári hangulatot egyéb programok bõvítették. Mindkét napon igazi élményt kínált a Szántódpusztai Kulturális Központ vendégeként résztvevõ TATAI CELÕKÉK íjász szakosztályának íjász és harcászati bemutatóját végzõ csoportja. Korhû öltözékben harcászati bemutatót tartottak, történelem órával egybekötve, amit nagy érdeklõdéssel hallgatott az egybegyûlt Nagyérdemû közönség. Bemutatóik leglátványosabb elemei a fegyveres küzdelmek, nem koreografált, valódi vívójelenetekkel, közelharcban bemutatva a kor összes fegyverét (szablya, lándzsa, fokosbárd, kézibalta, egyenes kard, pajzs, íj, kelevéz) ehhez megfelelõ védõfelszereléssel együtt. Igazi harcosok módjára vívtak az egyesület tagjai, akik nemcsak a hazai, hanem a határainkon túl is sikeresen megállják helyüket. Színessé tette a programot az Ádándi Népdalkör díjnyertes mûsora is. Köszönet a Civilek a Nemzetért Siófoki Egyesületének, akinek meghívására látogattak Szántódpusztára a népdalkör tagjai és léptek fel nagy sikerrel.

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja 2013. augusztus 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja Augusztus 2. 17 óra Magyar Fotómûvészek Szövetsége Senior csoport kiállítása A kiállítást megnyitja

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

március 15-én (csütörtökön)

március 15-én (csütörtökön) XXI. évfolyam 3. szám Ára: 2012. március 200 Ft 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (csütörtökön) ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban ünnepi

Részletesebben

Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt

Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt XVI. évfolyam 10. szám, 2012. október 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt 2012. szeptember 30-án kilenc szavazókörben voksolhattak a dunaföldváriak a polgármester személyére. BALOGH

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

Május 1. Gyerekprogramok

Május 1. Gyerekprogramok 2. oldal 2013. június Május 1. Gyerekprogramok Fotó: Lukácsi Tibor Gyermekrajz pályázat A hely, ahol élünk Óvodás kategória: 1. hely: Buda Vanessza 2. hely: Horváth Boglárka Takács Adél Mós Anna 3. hely:

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet.

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet. ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA XX. évf. 1. szám 2012. január Oly sok a kívánság, nem tudom, hol kezdjem? Talán hogy a Földön békesség teremjen. Legyen bőség, vagyon, sok, sok

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI. Önkormányzati hírek. 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI. Önkormányzati hírek. 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület 1 2 Önkormányzati hírek Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. december 13-ai soron kívüli nyílt ülésén az alábbi napirendek szerepeltek: 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület

Részletesebben

Tisztelt Alsónémediek!!

Tisztelt Alsónémediek!! Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. október Tisztelt Alsónémediek!! A Képviselõ-testület szeptember 12-én tartotta idei elsõ õszi ülését, melyen a napirendi

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus

Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus A fesztivál részletes programja lapunk 4. oldalán olvasható. MEGHÍVÓ Szent István király

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben