Afrikai migrációs folyamatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Afrikai migrációs folyamatok"

Átírás

1 Afrikai migrációs folyamatok Tarrósy István Absztrakt Miközben a Szaharától délre elterülő afrikai területek oroszlán gazdaságainak növekedésére figyel az egész világ, és az ázsiai tigrisek fejlődéséhez mérik közülük például az egyértelmű növekedési pólusként emlegetett Etiópiát, Botswanát, Angolát, nem beszélve a Dél-afrikai Köztársaságról és Nigériáról, a kontinens egészén izgalmas migrációs tendenciák rajzolódnak ki. Elsősorban az Afrikán belüli, illetve az Afrikába irányuló migráció áll az érdeklődés középpontjában. Természetesen nem hagyható figyelmen kívül a szakirodalomban meghatározó atlanti szál, amely a transzatlanti rabszolgakereskedelem generációkon átívelő, és még sokáig kísértő élményét emeli ki. A ma interpoláris globalizmusának szerves részét képezik a világ számos országában fellelhető afrikai diaszpórák: transznacionális kapcsolathálójuk mind a kibocsátó, mind a befogadó országok számára jelentőséggel bír. Éppen ezért kevéssé érthető, miért mulasztották el a tudósok a bipoláris világ felbomlása után a volt keleti blokk országaiban maradt afrikai migráns közösségek feltérképezését. E fejezet többek között az elhanyagolt afrikai diaszpórákról is említést tesz, miközben összefoglalja a 21. század első évtizedében tetten érhető afrikai migrációs folyamatokat. A fejezetben közzé tett képek a szerző kutató-terepmunkáin készültek Afrika és Ázsia különböző településein 2006 és 2012 között, többségük a szerzővel együtt utazó, fotográfiában jártas kollégák segítségével. Abstract While the entire world has been following the growing lion economies of countries of sub-saharan Africa, and tends to compare them with the developments of the Asian tigers, mentioning Ethiopia, Botswana, Angola, South Africa and Nigeria as best cases for poles of development, exciting migration tendencies are seen across the African continent. Focal attention is paid to internal trajectories, together with processes connected to incoming migrants from different parts of the globe. It is fairly obvious that the Atlantic

2 222 tarrósy istván connection cannot be forgotten, as the experience of trans-atlantic slave trade still haunts communities, overarching generations of people. In our presentday world of interpolar globalism the African diaspora constitutes an integral part of various societies and the transnational network of African immigrants significantly contributes both to countries of origin and destination. As a consequence, it is not really understandable why scholarship so far has not uncovered the African migrant communities in the former Soviet bloc since the end of the Cold War. This chapter makes mention of these neglected diasporas, and at the same time, offers a summary of African migration patterns and tendencies in the first decade of the twenty-first century. The photos illustrating the flow of arguments were taken during several fieldworks in different African and Asian settlements between 2006 and 2012 either by the author or other colleagues with professional skills in photography. Kulcsszavak: nagy triangulum, rabszolga, belföldön lakóhelyet váltani kényszerült személy (IDP), belső migráns, Kína, urbanizáció, városi mezőgazdaság, cirkuláris migráció, hazautalások, képzett munkaerő, keleti blokk Keywords: great triangle, slave, Internally Displaced Person (IDP), internal migrant, China, urbanization, urban agriculture, circular migration, remittances, skilled labor force, Eastern Bloc Bevezetés Amennyiben Afrika ahogy általánosan elfogadott az emberiség bölcsője és a Föld benépesülésének kiindulópontja, figyelmünket nem kerülhetik el a kontinens jelenkori migrációs sajátosságai. A közhiedelemmel ellentétben a nemzetközi migráció tendenciáit vizsgáló szervezetek jelentései nem utalnak arra, hogy Afrika kiemelkedő mértékben venne részt a nemzetközi vándorlásban. Az ENSZ 2013-as adatai alapján a Föld 232 millió vándorának 8 százaléka afrikai szemben Ázsia 30, Európa 31, Észak- Amerika 23 százalékos részesedésével (UN Population Division, 2013). A migrációs eseményekből származó demográfiai deficiteket nézve a 21. század első éveiben az afrikai migrációs veszteség 1 százalék alattira becsülhető, ez Ázsiával összevetve is csekélynek mondható. Az afrikai migránsok száma különböző történelmi időszakokban egyenlőtlen mértékben változott. A migráció egyik kényszerű, egyben tragikus formájának tekinthető rabszolga-kereskedelem már az ókorban is bőségesen juttatott afrikai rabszolgákat különböző emberpiacokra, a 16. századtól azonban Afrika népei az atlanti-óceáni nagy triangulum beindításával milliós veszteségeket szenvedtek el.

3 afrikai migrációs folyamatok 223 Ábra 1: A nagy triangulum az Atlanti-óceánon Forrás: A anyaga alapján. E folyamat eredményeként a háromszög amerikai területeket felölelő oldalán létszámban is jelentős afrikai származású közösségek alakultak ki és 1850 között nagyjából 11 millió afrikait hurcoltak el rabszolgaként a tengerentúlra és Európába. Ma a világ legnépesebb afrikai diaszpórái Brazíliában (85 millió fő fekete-afrikai vagy multietnikus fekete-afrikai származású él a több mint 200 milliós országban), az USA-ban (38 millió fő), Kolumbiában és Haitin (9-9 millió fő), az európai államok tekintetében Franciaországban (több mint 4 millió fő), az Egyesült Királyságban (2 millió fő), illetve Olaszországban (több mint 1 millió fő) találhatóak. 1 Az elvándorlás, akár kényszerű, akár (az elvándorló önszántából) akaratlagos volt, az afrikai környezeti krízisekre és gazdasági szorításokra adott kézenfekvő válasz (Parnell Walawage, 2014: 48). A világ menekültjeinek 20 százaléka, valamint az összes, a belföldön lakóhelyet váltani kényszerült személy (Internally Displaced Person IDP) 45 százaléka az afrikai kontinensen található (Internal Displacement Monitoring Centre, 2008). A kényszerítő okok, azaz taszító (push) tényezők között találjuk a tiszta ivóvíz hiányát, az ökológiai katasztrófákat, vagy a fegyveres konfliktusokat, polgárháborús helyzeteket. 1 Adatok forrása: African Diaspora for Change, Elérés: (Letöltve: )

4 224 tarrósy istván Ábra 2: Az afrikai rabszolga-kereskedelem legfőbb kiinduló- és célterületei, útvonalai Forrás: Ábra 3: A belföldön lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek legmagasabb létszámadatai a világon Forrás: Az IDMC becslése alapján, 2013 vége

5 afrikai migrációs folyamatok 225 Az Afrikán belüli és Afrika és Európa közötti vándorlás nem új keletű. A vándorlás az afrikai népek mindennapi életének velejárója. Például a kelet-afrikai Nagy Tavak vidéke és a Nagy Hasadékvölgy ökológiai folyosója évszázadokon keresztül kínáltak kitűnő terepet a különféle népcsoportok vándorlásához. Az e folyosón keresztül a Szahara elsivatagosodás előtti területeiről származó [ ] kusita nyelvűek [ ] egyes csoportjai [délre tartó vándorlásuk során] a mai Dél-Etiópia és Dél-Szudán határvidékén nagymértékben keveredtek az útjukba eső nílusi nyelvű csoportokkal. [ ] Ebből a népkeveredésből már az 1400-as évekre kialakult egy olyan gazdaságosan működő, tejeltető állattartó pásztorkultúra, amely képes volt együttműködni a vele kapcsolatba került földművelő bantu nyelvű népekkel (Lamphear, 1993; Régi, 2006). Leginkább az 1960-as és 1970-es években a függetlenségüket a volt gyarmattartóktól elnyerő új afrikai államok lakói indultak meg több hullámban a nyugat-európai országok felé. E vándorok egyik része munkavállalóvá vált, másik része menekült pária maradt. Mára a glóbusz legfiatalabb korfájú kontinensén a stabil migrációs célpontnak tekinthető észak-afrikai államokat (így pl. Marokkót, Algériát, Tunéziát és Egyiptomot) leszámítva egyre több szubszaharai ország válik afrikai belső migránsok desztinációjává (pl. Dél-Afrika, Ghána, Kenya, Szenegál, Mauritius, vagy Kamerun és Zimbabwe). Annak ellenére pedig, hogy sokak szerint Afrika maga nem túlságosan vonzó külső betelepülők számára, érdekes folyamatok rajzolódnak ki az Ázsiából kiinduló migrációban. Elsősorban az Afrikába érkező kínai migránsok számának emelkedését látjuk. E jelenség hátterében a McKinsey Global Intézet júniusi jelentése szerint az oroszlán gazdaságok progresszív növekedése és Afrika általános globális felértékelődése, gazdasági, befektetési (és megtérülési) lehetőségeinek bővülése, új piacainak vonzereje áll, amely többek között a kínai és más ázsiai vállalkozókat is egyre komolyabban és hosszú távon érdekli. Ábra 4: Afrika: a legfiatalabb korfájú kontinens Forrás: ENSZ, 2005, a Ministry of Foreign of Denmark honlapja alapján (um.dk)

6 226 tarrósy istván Ábra 5: A szubszaharai Afrika népességének kor szerinti megoszlása, 2015-ben és 2050-ben Forrás: A szubszaharai Afrika országainak zömében mutatkozó nemzedéki struktúrát a fejlődő államokra általában jellemző piramis alakú korfával ábrázolhatjuk. Látható a fiatal korosztályok dominanciája a magas születési arányszám miatt. Az idősebb korosztályok részaránya ugyanakkor elenyésző a rossz életkörülmények, gyenge egészségügyi infrastruktúra és (esetleges) járványok, illetve a gyakori [fegyveres konfliktusok] miatt. A születéskor várható élettartam év körülire tehető (Patkós, 2011). Kínaiak Afrikában Nem tudható pontosan, Afrika-szerte és az egyes országokban hány kínai bevándorló él és tevékenykedik, akár időszakosan, akár hosszabb időre berendezkedve. A becslések (pl. Park, 2009) minimum 800 ezer, de inkább 1 millió kínairól szólnak. A Kínai Társadalomtudományok Akadémiája 2013-ban utóbbi becslést tette közzé. Mások azonban a kínaiak reális számát 1 és 2 millió közé teszik. Megdöbbentő esemény történt a 2011-es líbiai válság, illetve a polgárháború kirobbanásának időszakában. A kínai hatóságok lepődtek meg legjobban, amikor kétszer annyi kínai vendégmunkást kellett kimenteniük, mint amennyit a nagykövetség hivatalos nyilvántartása mutatott. Annak ellenére, hogy az afrikai országok többségében a teljes populációhoz képest a kínaiak jelenléte még mindig elenyésző, kevesebb mint 1 százalék, az elmúlt pár évtized általánosan növekvő tendenciája, illetve néhány állam kiugróan gyarapodó kínai közössége elgondolkodtat e változások következményeiről. A kínai migránsok számaránya három afrikai államban meghaladja a teljes népesség 1 százalékát: Reunionban 3,94, Mauritiuson 3,3, Namíbiában 2,07 százalék (Wang, 2014). Ismereteink szerint az első kínaiak a 17. század közepén, illetve második felében érkeztek a mai Dél-Afrika területére, sokan közülük elítéltként (a Holland Kelet-indi-

7 afrikai migrációs folyamatok 227 ai Társaság által működtetett akkori Batavia (ma Jakarta) gyarmati központ által), de a 19. század elejétől többen szerződött munkásként, főként a transvaali bányák munkaerőigényének fedezésére. Az 1950-es évek Mao Ce-tung által erőltetett barátság-projektjeire például gátépítésekre, stadionok, vasútvonalak megépítésére politikai nyomásra több tízezer kínai szakember vállalta, hogy Afrikába vándorol. Nem kevesen aztán le is telepedtek az országban. A nagy állami cégek mellett ma egyre több magánvállalkozás, köztük egyéni vállalkozók és kisvállalatok, próbál szerencsét az évek óta jelentős gazdasági növekedést felmutató államokban. Sokan kiskereskedelemmel, magánklinikák működtetésével, farmok és mezőgazdasági beruházások menedzselésével igyekeznek családjaik számára jobb életet teremteni. Ábra 6: Kínai klinikai szolgáltatásokat hirdető utcai falfelirat, Kinshasa, Kongói Demokratikus Köztársaság Forrás: Tarrósy István, 2012 A mintegy nyolc év alatt megépített és 1976-ben átadott 1860 km hosszú TAZARA vasút Kína egyik kirakat-projektje volt Afrikában. A zambiai rézbányáknál lévő Kapiri Mposhit a tanzániai Dar es-salaam kikötőjével összekötő vasútvonal létrehozásán több ezer kínai és közel ötvenezer tanzániai és zambiai munkás, a munka csúcsidőszakában 15 ezer kínai és 45 ezer afrikai dolgozott. A tanzániai kormány 2013-ban újabb megállapodást kötött a kínaiakkal új mozdonyok, vagonok, valamint a vasútvonal modernizálása, illetve bővítése érdekében Ruanda és Burundi felé. Az 1970-as években Dar es-salaamban felhúzott, akkor csupán pár ezer főre méretezett focistadion után a 60 ezer fős új tanzán nemzeti arénát is a kínaiak építették. A közhiedelemmel ellentétben a kínai cégek nem kizárólag kínai munkaerőt alkalmaznak az építkezéseknél. Növekvő létszámban kapnak munkát a helybéliek is utak, szállodák, kormányzati központok munkálatainál. Az infrastrukturális fejlesztések nélkülözhetetlenek az ország belgazdaságának megerősítéséhez. Bár a kelet-afrikai piacot is ellepték az olcsó kínai motorkerékpárok, ezek azonban szerepet kapnak a

8 228 tarrósy istván helyi fiatalok munkához jutásában, hiszen sokak furikáznak vagy szállítanak másokat ilyeneken naponta a nagyvárosok állandósult csúcsforgalmában a bővülő és korszerűsödő úthálózaton. Ábra 7: A TAZARA központi pályaudvara Darban, 2011 Forrás: Kalmár Lajos Ábra 8: A TAZARA éves forgalmi adatait mutató (krétával írt) tábla a központi pályaudvaron. A tábla feletti falfelületen (balról jobbra) Nyerere, Mao és Kaunda elnökök fotói láthatóak Forrás: Kalmár Lajos, 2011

9 afrikai migrációs folyamatok 229 Hová mennek a kínai migránsok? Hogy hová igyekeznek a kínai migránsok? Oda, ahol üzleti lehetőséget látnak; ahol megjelenik a kínai (állami, tartományi, városi nagyvállalati) tőke, amúgy pedig szinte bárhová, ahol a jobb élet reményét látják maguk és családjuk számára, annak érdekében pedig nem riadnak vissza a nehéz és folyamatos munkától. A család több szintű kötelezettséget jelent a szerencsét próbálni indulóknak: sokszor egyetlen ember, szüleit (2 fő) és a nagyszüleit (4 fő), valamint más rokonait is támogatja, miközben fenntartja önmagát. Tehát annyit kell keresnie, ami elég a nagycsalád (részbeni) eltartására, támogatására. A bemutatott probléma a kínai állam egyke-politikájának következménye. Miután több egymást követő generációban a házaspároknak csak egy gyermek volt megengedett, ma egy fiatal felnőttnek két idős szülőt és négy még idősebb nagyszülőt kell gondoznia, adott esetben eltartania (Salát, 2012, Mian, 2007 alapján). A szülők, nagyszülők ellátásának kötelezettsége ősi kínai hagyomány, amelyet a jelenleg hatályos alkotmány is rögzít, s amelyet jellemzően nagyon komolyan vesznek. Ha valaki nem gondoskodik szüleiről, számíthat környezete megvetésére. Így mind a gyerekek szocializációja, mind a társadalmi elvárások abba az irányba hatnak, hogy a gyermek súlyos áldozatok árán is gondozza szüleit és nagyszüleit (Salát, 2012). Afrikaiak Kínában Kína határozottan sikeres Afrika-politikájának hozadéka, hogy mára nagyjából 500 ezerre tehető azoknak az afrikaiaknak a száma, akik Kínába vándoroltak szerencsét próbálni. A főleg tengerparti nagyvárosokba, így pl. a Hong Kongtól 120 km-re északra található Guangzhouba (Kanton), vagy a Shanghaitól (Sanghaj) kb. 5 órás vonatozásra dél-nyugati irányban található Yiwuba (Jivu) érkező afrikaiak kereskedőkként próbálnak érvényesülni. Mivel a kínai kormány Afrika-szerte több ezer ösztöndíjat biztosít fiataloknak, évente afrikaiak újabb és újabb hulláma utazik tanulmányi céllal Kínába. A helyi lapok a kantoni vegyes házasságok számának emelkedéséről tudósítanak, de azt is megemlítik, hogy a bevándorló férjek jogai és vízumkötelezettsége kapcsán még sok a megoldandó kérdés. Yiwu Kína meghatározó nagykervárosa, ahol szinte Budapest méretű üzlet- és pláza-komplexumot és temérdek portékát találunk. A végeláthatatlan üzletsorokon bevándorló afrikai, közel-keleti és helyi kínai kereskedők kínálják áruikat. E komplexum egyik terjedelmes részén található a pár éve megnyitott Afrika-pavilon. Az ott boltot üzemeltető szenegáli, etióp, és szudáni árusok arról számolnak be, hogy fiatal üzleteiknek hosszú jövőt szánnak, bíznak a sikerben, bár egyelőre döcögnek az üzletkötések. Az ébenfa dísztárgyakkal, nyersfával vagy drágakövekkel kereskedő vállalkozások már ma is jól jövedelmeznek. A boltokba az afrikai ébenfából készült Buddha- és Konfuciusz-szobrok, valamint tanzanitból készített ékszerek legtöbbje valamilyen Yiwuban köttetett üzlet nyomán jut a nagyközönség elé.

10 230 tarrósy istván Ábra 9: Kínai befektetések Afrika-szerte 2010 óta a becsült ajánlattételi volumenek alapján Forrás: Stratfor, 2012, a Chinese Business Review adataira támaszkodva (http://i.imgur.com/jzflruv.jpg) 1 Külső és belső migráció Afrikában A 2005-ös World Migration Report (idézi Van Moppes, 2006) szerint Afrika kü lső és belső migrációját a következő jegyek jellemzik: 1. A belső (regionális) és a kü lső határokon átívelő migráció sok esetben egyfajta stratégiát jelent az ökológiai és gazdasági problémák leküzdésére. 2. Az egyes régiókon belü li egyenlőtlenségek arra ösztönzik az embereket, hogy stabilitást és jobb körülményeket biztosító térségekbe vándoroljanak. 3. Felerősödött az Észak-Afrikán keresztü li tranzitmigráció, amelyben az észak-afrikai terü letek és telepü lések kapuként szolgálnak.

11 afrikai migrációs folyamatok Nőtt a tiltott és irreguláris migráció, elsősorban a fejlett Észak megszorító bevándorlás-politikái miatt. Egyre több az Afrikából becsempészett személy. 5. A szakképzettek és magasan képzettek nagyobb számban vándorolnak a szubszaharai Afrikából a gazdaságilag fejlettebb országokba, akár Afrikán belül is. 6. Bár a nők még mindig alulreprezentáltak, látható az afrikai migrációban egy felívelő feminizációs tendencia (Búr Tarrósy, 2011: 109) Ábra 10: Kínai közvetlen tőkebefektetések szektoronként Afrikában, 2011 vége Forrás: Ábra 11: Yiwu nagykervárosának afrikai pavilonjában több kisvállalkozó próbál szerencsét. Ebben a boltban az etióp menedzser fából készült tárgyakat és nyersfát kínál eladásra. Forrás: Nyitrai Miklós, 2012

12 232 tarrósy istván Urbanizáció és migráció Az 1990-es évek második felétől a globális Dél fejlődő térségeiben felgyorsult városiasodás és az azzal járó népességrobbanás napi szinten jelent kihívást a fekete kontinens települései és azok lakosai számára. Az előrejelzések szerint 2025-re a világ népességének több mint fele olyan városokban él majd, ahol a lakosság létszáma meghaladja az egymilliót. A vidéki településekből a városokba irányuló exodus főként a fejlődő országokra jellemző (Henriksen, 1995, idézi Tarrósy, 2012), és azzal, hogy a globalizálódással a kommunikáció, a közlekedés, az információcsere mindenhol gyorsabb és olcsóbb lesz, egyre többen hagyják el a rurális területeket, és próbálnak szerencsét a városokban az elkövetkező évek során. Ez számszerűen azt jelenti, hogy az előttünk álló 10 évben ismét több mint 50 millió ember hagyhatja el vidéki otthonát városi újrakezdésért (Parnell Walawege, 2014: 44). A városokba beérkezők azonban gyakran a városi szegények amúgy is növekvő számát gyarapítják. A városi szegénység széleskörű elterjedése jellemző a legtöbb afrikai országra, és elmondhatjuk, hogy a kontinens egyes térségeiben a városi népesség kétharmada illegális lakónegyedekben él (Keserű, 2010: 63). Táblázat 1: Afrika leggyorsabban gyarapodó nagyvárosai és népességük alakulása 2020-ig város, ország lélekszám a közigazgatási A UN WUP adatai A UN-Habitat előrejelzései határon 1 belül élőkre nézve alapján (2010) az alapján 2020-ban várható a legutolsó népszámlálás agglomerációval lélekszám alapján (év) együtt 2 Kairó, Egyiptom 7,8 millió (2006) 11 millió 12,5 millió Lagosz, Nigéria 7,9 millió (2006) 10,5 millió 14,2 millió Kinshasa, Kongói Demokratikus Köztársaság 5,5 millió (1998) 8,7 millió 12,8 millió Abidjan, Elefántcsontpart 4,2 millió (2001) 4,1 millió 5,5, millió Nairobi, Kenya 3,1 millió (2009) 3,5 millió 5,2 millió Kano, Nigéria 2,1 millió (2006) 3,4 millió 4,5 millió Dar es-salaam, Tanzánia 2,5 millió (2002) 3,3 millió 5,1 millió Luanda, Angola 1,8 millió (2002) 4,8 millió 7,1 millió Addisz-Abeba, Etiópia 2,7 millió (2007) 2,9 millió 3,9 millió Ouagadougou, Burkina faso 1,5 millió (2006) 1,9 millió 3,5 millió A UN-Habitat 2010-es beszámolója és további ENSZ források, valamint a BBC News Africa cikke alapján összeállította a szerző. A táblázat megjelent: Tarrósy, 2012: A közigazgatási terület definíciója természetesen különbözik az egyes országokban így beszélhetünk tartományról, megyéről, régióról, stb. Egy adott városhoz egyéb közigazgatásilag értelmezhető egységek is kapcsolódhatnak. 3 Különböző adatbázisok elég nagy szórást mutatnak a becsült teljes populációt illetően. Például néhány város esetében nagy különségekről szólnak a citypopulation.de 2010-es adatai: Kairónál több mint 15 millió főt, Johannesburg esetében 7,5 millió főt, Luanda esetében 3,1 millió főt jeleznek. (Ld. további adatok érdekében:

13 afrikai migrációs folyamatok 233 Ábra 12: Afrika 20 legnagyobb lélekszámú városa (millió fő), 2010-ben és 2025-ben Forrás: Ábra 13: Városi maszájok (maszaik) Dar es-salaamban Forrás: Kalmár Lajos, 2006

14 234 tarrósy istván Sokan az informális gazdaságban tevékenykednek, és egyszerre több helyen ellenőrizetlen tevékenységekkel jutnak annyi pénzhez, ami az életben maradáshoz is alig elég. A szürke és fekete gazdasági részvétel létfeltétel az afrikai mindennapokban azok számára, akik munkanélküliek, vagy fizetésük kevés családjuk eltartására. Egyesek főállásuk mellett hétvégi pluszmunkát vállalnak lakónegyedükben, például ruhákat varrnak össze potom pénzért. Legtöbben azonban a városi mezőgazdaságot (urban agriculture) választják jövedelem-kiegészítésül, amivel a kvázi farmerek bevételhez jutnak, családjukat pedig minőségi(bb) és biztonságosabb élelemhez juttatják. A városi mezőgazdálkodásban kifejtett tevékenységek a növénytermesztéstől a faültetésen át az állattenyésztésig széles skálán variálódnak. Empirikus megfigyelések szerint a városi szegények túlélési stratégiái közül a városi mezőgazdasági termelés az egyik legéletképesebb (Dongus, 2001). Az erős modernizációs tendenciák ellenére Afrika még mindig elsősorban rurális jegyekkel jellemezhető kontinens. Az erőteljes városiasodást nagyobb részben nem a vidékiek városokba áramlása, hanem elsősorban az eredeti városi népesség számbeli növekedése okozza. Gyakran csupán technikai urbanizáció történik, amikor is városkörüli peri-urbánus területeket igazgatási úton városokhoz csatolnak, vagy egykori falukat várossá vagy városrésszé minősítenek. Az ilyen igazgatási aktusok Afrika éves urbanizációs rátáját átlag 3,3 százalékra emelik. Ez teszi érthetővé, hogy az ENSZ 2050-ig szóló előrejelzése 60 százalékos városiasodási szintet prognosztizál (UN-Habitat, 2009-et hivatkozza Parnell Walawege, 2014). További jellemző afrikai migrációs folyamatok Afrikai migrációját vizsgálva szembeötlik az országhatárok kérdése. A prekoloniális Afrika történetében az embereknek és a javaknak az árucsere-forgalomhoz kötődő áramlása állandó elemnek tűnik, amit a régiók egymást kiegészítő jellege diktált. Ma az ilyen áramlásokat gyakran a határokat kikerülő egyéni életstratégiák vagy az illegális mobilitás»fekete piacának«nevezik (Csizmadia, 2009: 52). Bár az 1960-as évektől a politikai függetlenség elnyerésével az új afrikai elitek az uti possidetis, azaz amit birtokolok elve alapján elfogadták a gyarmatosítóktól örökölt államhatárokat, a gyarmatosítás előtti állapotok egybefüggő területisége, a határok porózussága, könnyű átjárhatósága megmaradt. A félig vagy egészen nomád állattenyésztő népcsoportok 2014-ben sem azt kémlelik, hol tilos az aktuális államhatár átlépése, hanem az állataik és családjaik jóltartásához szükséges jó legelőket keresik. Az egykori gyarmatosítók által vonalzóval meghúzott mesterséges államhatárok időszaka előtt a határokon átlépő migráció pl. Nyugat-Afrikában magától értetődő volt. Jóllehet számos biztonsági probléma, pl. a könyvünk megjelenése idején is ezrek halálát okozó Ebola-járvány 4 nehezíti az átkelést egyes határszakaszokon, különösen az időszakos 4 Ld. a Póczik Szilveszter által írt fejezetben található infoboxot.

15 afrikai migrációs folyamatok 235 munkákat vállaló szezonális migránsok számára evidencia, hogy a nagy afrikai rurális élettér területei közti vándorlás csupán egyfajta belső elmozdulás, alig foglalkoznak tehát az államhatárokon való átkelés jogi vonzataival. Ha határfolyó keresztezi útjukat, mint Gambia és Szenegál között az Atlanti-óceán közelében fekvő Kartong településnél, a halászatból és kagylóhalászatból élő családok természetesnek veszik, hogy a határon élnek. A kagylótelepen minden halásznak saját kupaca van kisméretű kagylókból (oyster), melyeknek a héját adja el nagy mennyiségben építkezésekhez. Van olyan vásárló, aki a háza előtti útba vagy járdába építi be a kagylóhéjat, mások szegélyt készítenek belőle, de a héjak között lapuló kagyló is megfelelően megtisztítva remek csemegének számít a helyi piacokon. Ábra 14: Kagylótelep a gambiai-szenegáli határon, Kartong Forrás: Kalmár Lajos, 2008 E csoportok életében meghatározó jelentőségű a törzsi és klánbeli szolidaritás, összefogás, kölcsönös segítség, a fiataloknak gondoskodás, az időseknek tisztelet jár, a nagycsaládok és faluközösségek számíthatnak egymás segítségére. A gyengélkedő állam sok országban képtelen megfelelő szolgáltatásokat nyújtani, nincs, vagy alig működik az egészségügy, nincs nyugdíjrendszer. Ez még inkább felértékeli a helyi, térségi, sőt, transznacionális közösségek összetartását. A vándorlással kapcsolatos döntések is közösségi szinten nyernek igazán értelmet, hiszen a döntést, bár azt az egyén hozza meg, egy egész közösség érzi sajátjának, és az egész közösségre is hat

16 236 tarrósy istván vissza. A migráns felelőssége, hogy a közösség javát is szolgálja, elsősorban a hazautalt pénztámogatásokkal. A hazautalások (remittances) mértéke több afrikai ország esetében az adott nemzet gazdaságának egészét tekintve is jelentős. A Nemzetközi Valutaalap adatai szerint (Barajas et al., 2010) vannak afrikai országok, például Nigéria, Sierra Leone, Togo, Szenegál, a Zöldfoki-szigetek, Gambia, Marokkó, Szudán, ahol a hazautalások a GDP arányában 5 és 11 százalék között mozogtak az elmúlt harminc évben. Bár a Nyugat-Európából, leginkább Franciaországból, Spanyolországból, Olaszországból és Belgiumból, az Egyesült Királyságból, illetve az észak-amerikai országokból Afrikába irányuló tranzakciók a teljes fejlődő világba érkező utalásoknak csupán nagyjából 15 százalékát teszik ki, a kivándoroltak jövedelmeinek hazaküldött részei összesítve sokszor kiemelkedő gazdasági hatást képviselnek. A kétezres évek elején a hazautalások nagyobb része Észak-Afrikába irányult az arab térségek fejlettebb pénzügyi szolgáltatásainak köszönhetően. Azóta a bankszektor délebbre is kiépült, messze fejlettebb, mint egy évtizede, így nagyobb pénzvolumen mozgatására képes a szubszaharai Afrikában is. Az arab térség országainak nemzetközi pénzforgalmát egyértelműen a hazautalások dominálják, hiszen a kivándorlók európai célországokban és gazdag, olajállamokban vállaltak munkát, bár az arab tavasz, ahogy a líbiai konfliktus is mutatta, sokaknak munkahelyük elvesztésével járt. Fekete-Afrika, melynek világgazdasági és migrációs részesedése alacsony[abb], kevesebb átutalásban részesül (Barajas et al., 2010). Bár az elvándoroltak hozzájárulásai nem hagyhatók figyelmen kívül az anyaországok gazdaságaiban, ezeket jelentős veszteség éri azzal, hogy a relatíve kisszámú képzett munkaerő elvándorol. A humán erőforrások és szellemi kapacitások veszteségei hosszabb távon is csak nehezen pótolhatóak, ami súlyos társadalmi és gazdasági gond lesz a későbbiekben. Cirkuláris migráció, agyelszívás, feminizáció A különböző formákat és jegyeket valamint igen kevert népességet felmutató afrikai migrációs körképen egymás mellett vonulnak menekültek, lakóhelyüket belföldön elhagyni kényszerülők, a globális munkaerő-piacon szerencsét próbálók, klímavándorok, elszipkázott értelmiségiek, csempészett fiatalkorúak és mások. Az Afrikában folyó migráció azonban egyre inkább kétirányú folyamat, ahogy az ázsiai betelepülők példáján láttuk, számos térsége a nemzetközi immigráció célpontja. Az afrikai migráció jelenlegi állása szerint azonban az afrikai bevándorlók legnagyobb számban nem a fejlett világban, hanem Afrikában vannak (Hettyey, 2011). Az Afrikán belüli migráció a munkanélküliség csökkentését is elősegíti, hiszen az a bevándorló, akinek otthon nincs munkája (így nem adózik és fogyaszt), külföldön keresethez jut, fogyasztásával a befogadó ország gazdaságát pörgeti, hazautalásával az anyaországot támogatja (Uo.). Egyre inkább mindennapi valóság a többirányú, illetve cirkuláris migráció, és nyilvánvaló hasznossága. A cirkularitás folyamatos visszatérést jelent a kibocsátó országba, onnan a vándorlók gyakran

17 afrikai migrációs folyamatok 237 újabb desztinációk felé mozdulnak tovább. A célországok köre egyértelműen bővült, ez a mai afrikai vándorlások egyik legfontosabb jellemzője. Az afrikai kormányok különösen a kvalifikált, főként magasan képzett munkavállalók, cirkuláris mozgását igyekeznek számos regionális együttműködés keretében elősegíteni, és a tudásbirtokosokat így saját gazdaságaik számára legalább részben visszaszívni. Több afrikai szervezet évek óta egy afrikai agybank létrehozásán dolgozik azzal a céllal, hogy Afrika képes legyen megtartani, egyes országaiban megfelelő ajánlatokkal helyzetbe hozni képzett intellektusait. Az egyik ilyen összefogás, a 2002-ben megalakított Digitális Afrikai Diaszpóra Hálózat (Digital Diaspora Network Africa) a képzett tudósok, orvosok, mérnökök, közgazdászok, IT-szakemberek megtartását, illetve általában az elvándorolt képzett munkaerő visszaszívását tűzte zászlajára. Maga az Afrikai Unió azzal a kéréssel fordult a világban élő afrikai diaszpórákhoz, hogy hathatós szerepvállalással segítsék a tudások és szakképzettségek visszaáramlását Afrikába. Ahogyan Adepoju (2004, 2008) elmondja, a hagyományosan férfiak által dominált migráció rohamléptékben alakul át. Amíg a múltban a nők otthon maradtak, megteremtve a hátteret ahhoz, hogy férjeik, bátyjaik jobb élet, vagy csak a túlélés reményében munkát találhassanak, addig ma már sok képzett afrikai nő vállalja az esetek többségében hosszú utakat, viszontagságokkal terhes mindennapokat, hátrahagyva férjeiket, hogy azok vigyázzák a családi otthont és neveljék a gyerekeket. A női migráció viszonylag új jelensége (Rédei, 2007: 276) az afrikai nemi szerepek meghatározó változásához járul hozzá (Adepoju, 2004, idézi Tarrósy, 2011a). A képzett afrikai ápolónővérek migrációja pontosan példázza ezt a jelenséget. Az 1990-es évek végétől látható felívelő tendencia a feminizációra irányította a nemzetközi vándorlást kutatók figyelmét és 2007 között 2566 ápolónővér vándorolt Zimbabwéből az Egyesült Királyságba (Nursing and Midwifery Council, NMC, 2007). McGregor (2007) szerint azonban nagy valószínűséggel jóval többen dolgoznak nővérként a privát szektorban, de róluk az NMC-nek nincsenek regisztrált adatai. Yeboah és Mambo (2012) beszámolója szerint a betegápolók erősödő migrációja és kivándorklásuk földrajzi zónájának szélesedése négy okban leli magyarázatát: 1. Az Egyesült Királyság egészségügyi szektorában nővérhiány alakult ki, és a kormányzat által megfogalmazott politika ösztönzi a globális perifériákról származó képzett nők bevándorlását és munkavállalását, hiszen ebben a szektorban erős és folyamatos a kereslet irántuk); 2. Zimbabwében a helyi sanyarú gazdasági, társadalmi és politikai feltételek taszító hatást gyakorolnak a képzett nőkre; 3. A britek egykori gyarmati oktatási rendszerében a betegápolónak tanuló zimbabwei lányok a brittel kompatibilis standardokat és gyakorlatokat sajátítottak el, így diplomáik könnyen honosíthatóak az Egyesült Királyságban; 4. A folyamatos keresletet és utánpótlást a régtől fennálló brit szociális háló előnyei táplálják, ezek ugyanis a volt gyarmatról származó és az egészségügyben munkát vállaló afrikaiak vándorlási költségeit lényegesen csökkentik.

Afrikai agyelszivas ` \

Afrikai agyelszivas ` \ 46 Afrikai agyelszivas \ A kéerdeskor nehany mervado aspektusa. Irta: Tarrosy Istvan 47 Bevezető gondolatok Az afrikai államok függetlenné válásának idején az államigazgatásban betöltött pozíciók tekintetében

Részletesebben

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Szerkesztette: Tarrósy István Glied Viktor Keserű Dávid Pécs, 2011 Új

Részletesebben

Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből

Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből Szabó Gábor Absztrakt A tanulmány négy kérdéskör bemutatására törekszik. Az első, a globális népességmozgások általános trendjeinek vizsgálata, elsősorban

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban

Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban Keserű Dávid Glied Viktor Absztrakt Az európai uniós bevándorlási politika alapelvét sokáig a szolidaritás jellemezte,

Részletesebben

Idegenek a kertemben Bevándorlás és integráció Európában

Idegenek a kertemben Bevándorlás és integráció Európában Idegenek a kertemben Bevándorlás és integráció Európában Módszertani kézikönyv a fi lmgyûjtemény használatához A kötetben közölt tartalmak, azok szerzőinek nézetei, és az abban foglaltak semmiképpen sem

Részletesebben

Egy afrikai-magyar közösségről

Egy afrikai-magyar közösségről Egy afrikai-magyar közösségről Afrikával foglalkozó civil szervezetek Magyarországon Glied Viktor Bevezető A budapesti afrikaiak látható és aktív közösséget alkotnak, a migráns civil szerveződések közül

Részletesebben

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 4 K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 5 A klímaváltozásról A globális klímaváltozás, vagy ahogy a sajtó nyomán a közvélemény

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA Miskolc, 2008. MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA WINDT SZANDRA AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ KRIMINOLÓGIAI JELLEMZŐI (PHD

Részletesebben

Migrációs helyzetkép Magyarországon

Migrációs helyzetkép Magyarországon Migrációs helyzetkép Magyarországon Kováts András Absztrakt Jelen fejezet a magyarországi migrációs folyamatokat tárgyalja az 1980-as évek végével kezdődően. Természetesen Magyarország részt vett a globális

Részletesebben

Pillanatkép Afrikáról

Pillanatkép Afrikáról Pillanatkép Afrikáról Pillanatkép Afrikáról Szerkesztő Frák Anita Szakmai lektor Dr. Tarrósy István, Ph.D., egyetemi adjunktus További lektoráló munkatársak Nikolov Nikolett, Frák Anita Szerzők dr. Barthalos

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

A nemzetközi migráció demográfiai és geográfiai aspektusai

A nemzetközi migráció demográfiai és geográfiai aspektusai A nemzetközi migráció demográfiai és geográfiai aspektusai L. Rédei Mária Absztrakt A határokat átlépő népességmozgások hatással vannak mind a célország, mind a kibocsátó ország lakosságára, életkori összetételére.

Részletesebben

Az európai migráció története a második világháborút követően

Az európai migráció története a második világháborút követően Az európai migráció története a második világháborút követően Koller Inez Zsófia Bevezető E tanulmány fókuszában a második világháborút követő időszak Európába, de legfőképpen Nyugat-Európába irányuló

Részletesebben

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Gál Zsolt: Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban. Enyhíti vagy elmélyíti az öregedés okozta problémákat?

Gál Zsolt: Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban. Enyhíti vagy elmélyíti az öregedés okozta problémákat? Gál Zsolt: Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban Enyhíti vagy elmélyíti az öregedés okozta problémákat? Világgazdasági Tanszék Témavezető: Dr. Palánkai Tibor, akadémikus egyetemi

Részletesebben

A globális világrend és az Észak Dél-kontextus

A globális világrend és az Észak Dél-kontextus GLOBALIZÁCIÓ ÉS EURÓPAI POLITIKA Tarrósy István A globális világrend és az Észak Dél-kontextus Bevezetés Írásomban arra keresem a választ, hogy a XXI. század eleje nemzetközi kapcsolatainak egyre globalizálódó

Részletesebben

A környezeti migráció, mint komplex kihívás

A környezeti migráció, mint komplex kihívás REND- és KATASZTRÓFAVÉDELEM Bende Zsófia Muhoray Árpád A környezeti migráció, mint komplex kihívás A politikai és gazdasági okokból menekülõk motivációiról, körülményeirõl széleskörû tapasztalatokkal rendelkezik

Részletesebben

A KISKERESKEDELEM NAGY JÁTÉKOSAI,

A KISKERESKEDELEM NAGY JÁTÉKOSAI, 2015/I. pp. 13-28. ISSN: 2062-1655 Tömöri Mihály 1 A KISKERESKEDELEM NAGY JÁTÉKOSAI, AVAGY TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATOK A KISKERESKEDELEMBEN BEVEZETÉS Az utóbbi évtizedekben a gazdaság és a társadalom világméretű

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK. Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet

A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK. Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 100. évf. 1. szám 33 51. (2000.) A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK NÉHÁNY TENDENCIÁJA Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet Az évtized eleje

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS

KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS A kötetben megjelenő tanulmányok a Budapest Fórum által 2006. szeptember 30-án megszervezett Közép-Európa: transzfer és dialógus

Részletesebben

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics Tér és Társadalom / Space and Society 28. évf., 1. szám, 2014 A térszerkezet és a geoökonómia Spatial structure and geo-economics SIMAI MIHÁLY SIMAI Mihály: kutató professzor emeritus, MTA Közgazdaság-

Részletesebben

Magyar polcokon a luandai könyvtár

Magyar polcokon a luandai könyvtár 15-16 Európai Unió és nemzetközi fejlesztés 2013. január Kína: Csak előre! Dél Dél kapcsolatok a globális aggodalmak korszakában Kuba: Cukornádból rum vagy biomassza? Képeslap Etiópiából Magyar képviselők

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet HCCI Research Institiute of Economics and Enterprises

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet HCCI Research Institiute of Economics and Enterprises MKIK GVI Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet HCCI Research Institiute of Economics and Enterprises Észak-Magyarország gazdasági helyzete, 1990-2001 Adatok, tendenciák,

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben